04 / ÅRGANG. Vann og grønnsaksfrø til Nord Korea

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "04 / 2015 99. ÅRGANG. Vann og grønnsaksfrø til Nord Korea"

Transkript

1 04 / ÅRGANG Vann og grønnsaksfrø til Nord Korea

2 Til Guds ære og LEDER i vennskap Dette står på alle drivhus, vannpumper, det enda vanskeligere for befolkningen vannfilter og til og med frøposer som blir der 30% lider av kronisk underernæring. gitt til Nord Korea. Dette er et stille kristent Vårt bidrag i denne sammenheng har vitnesbyrd i et land hvor all kristen vært vannpumper og vannfilter. I tillegg virksomhet er forbudt. introduserte vår prosjektmedarbeider, For første gang fikk våre medarbeidere Ketil Fuglestad, en måte å spare regnvann, lov til å dele ut frø til enkeltpersoner. Alle som du kan lese om i dette bladet. Det ADMINISTRASJON Besøksadresse: Dronningens gate 37, 4610 Kristiansand Tlf: Epost: Org.nr: Daglig leder: Roald Føreland Bankgiro: Regnskapsfører: Tore Svendsen Revisjon: Agder-Team revisjon AS Web: STYRET Styreleder: Arild Nordlie Nestformann: Allan Neset Medlemmer: Ivan Wiik, Anne Johanne Botterud, Knut Morten Carlsen Vara: Øyvind Dovland, Rannveig Bremer Fjær. pasientene på sykehusene de besøkte mottok en liten frøposen med 10 gram kålrabifrø og en instruksjon om hvordan man planter dem. 10 gram frø kan bli til 500 kg kålrabi. De aller fleste nord koreanere har tilgang på en liten privat jordflekk der de kan produsere mat til eget er en enkelt teknologi som omskapte ørken til dyrkbar mark i Israel. Samme fremgangsmøte har vært brukt i Afrika. La oss håpe at nordkoreanerne kan gjøre seg nytte av denne kompetansen og klare å dyrke nok mat til egen befolkning på sikt. La oss også håpe og be om at SKATTEFRITAK ASIAS MILLIONER forbruk. Tidligere har det vært umulig å distribuere noe til enkeltpersoner. Da nordkoreanerne får øynene opp for Ham som gir det levende vann. Det er mulig å få skattefritak for gavene som er gitt til misjonen. Alt vi trenger er fødselsnummer, 11 siffer. Det enkleste er om du sender dette på e-post til Eller til : Evangelisk Orientmisjon, Dronningens gate 37, 4610 Kristiansand Asias Millioner er organ for Evangelisk Orientmisjon og kommer ut 6 ganger i året. Gjeldende årgang: 99 Ansvarlig redaktør: Roald Føreland Trykk: 07 SØR Layout: Dovlands Medieproduksjon VÅR VISJON Evangelisk Orientmisjon er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 1889, som i lydighet mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å uttbre Guds rike blant har vi gitt drivhus og vannpumper og grønnsaksfrø til institusjoner som sykehus og barnehjem for foreldreløse barn. Vannmangel Som vi har sett i media, så opplever Nord Korea den alvorligste tørken på flere år. Dette vil redusere høstens avling og gjøre I dette nummer av bladet finner du også en kortfattet prosjektoversikt. Disse prosjektene er kun mulig takket være flere tusen norske givers bidrag. Takk for at du står med oss i dette arbeidet. Østens folkeslag og andre områder Gud måtte lede til. Forsidebilde: Øyvind Dovland deler ut frøposer til pasienter på tuberkulosesykehus. 10 gram kålrabifrø blir facebook.com/orientmisjonen Roald føreland Daglig leder til 500 kg kålrabi. 3

3 NORD-KOREA NORD-KOREA Plantegroper I Nord-Korea AV KJETIL FUGLESTAD RÅDGIVER FOR DRIVHUS OG VANNPROSJEKTET Uttørka elvar og liten plantevekst Tørken i Nord Korea i 2015 er verre enn på mange tiår. Då vi kom dit i slutten av mai var store elveleier uttørka og mange ris-åkrar var ikkje tilplanta. Berre litt av vårregnet hadde kome når dei sådde og planta i april. Mais-plantene på dei flate jordene var no berre om lag 15 cm, ved normal vekst skulle dei vore omlag 50 cm. Oppetter fjellsidene låg det både nye jordstykke og eldre som nok var sådde, men det var mest ikkje ei mais plante å sjå. Den naturlege vegetasjonen oppetter fjellsidene var rydda, difor låg heile dei nakne og jord og stein blei oppvarma av sola gjennom dagen, og denne varmen vermde opp lufta utover kvelden og natta. Dette kan bety at dei er komne inn i ein vond sirkel og at det vert endå mindre regn i tida framover. Alt i år er det fare for liten ris- og mais-produksjon og hungersnaud om ikkje det kjem godt regn innan kort tid. Plantegroper for oppsamling av regnvatn På alle dei 19 tuberkulosehospitala vi besøk i løpet av 10 dagar var det spørsmål om vatn, vatn til drikking, matlaging og vasking. På eit av hospitala sa dei at brønnen berre gav 20 % av det den hadde gitt i fjor på same tid. På alle stader der eg underviste blei dei difor interesserte i den metoden vi brukar i Etiopia og Tanzania for å samle opp regn i halvmåneforma groper. Dette stansar av-renninga og når regnet samlar seg i gropene får det tid til å sige ned i jorda og bli til nytte for plantene. Det regnvatnet som ikkje plantene brukar, sig vidare nedover i jorda og vert til grunnvatn. Ei grop som er rett utforma kan ta opptil 200 liter med vatn. Både tolkane og den nordkoreanske legen som var med oss frå helsedepartementet vart svært interesserte når dei såg bileta av plantegropene og høyrde kor mykje regn dei kan samla. Dr. Han Jong Hak frå helsedepartementet har etter besøket vårt teke kontakt og bedt om å få oversendt bilete og Dei halvmåne-forma plantegropene er effektive regnsamlarar. I kraftige regnbyger kan kvar grop innehalde 200 liter vatn. informasjon om korleis plante-gropene vert utforma. Eg har sendt over 14 bilete av plantegropene frå Etiopia og Tanzania i tillegg til informasjon om korleis vi grev gropene. På fleire av tuberkulosehospitala laga vi eksempel på groper, slik at dei kunne gå i gang med arbeidet dersom dei ynskte. I gropene kan det dyrkast både matvekster, frukt og skogstre. Dei snaue fjellsidene vil bli utmerka både til fruktproduksjon og skogplanting og gropene vil hindre at jorda blir erodert bort. Dersom regnet får tid til å søkje ned i gropene oppetter fjellsidene, vil fjellet fungere som «lager-plass» for regnet i fleire månader før vatnet til slutt kjem fram som ei vasskjelde ved foten av fjellet eller som ein bekk i eit tørt elveleie. 4 5

4 GRØNSAKDYRKING I NORD-KOREA AV KJETIL FUGLESTAD RÅDGIVER FOR DRIVHUS OG VANNPROSJEKTET Den veste tørken på flere tiår, truer avlingen. Den 26. mai i år reiste Øyvind Dovland og Ketil Fuglestad frå Evangelisk Orientmisjon (EOM) til Nord-Korea (N-K) saman med legar og anna personell frå den amerikanske organisasjonen Christian Friends of Korea (CFK). CFK hadde bedt Fuglestad om å undervise i grønnsakdyrking i drivhus på alle tuberkulose-hospitala som gruppa skulle besøke, 19 i alt. Dovland og Fuglestad hadde med omkring 20 kg grønnsak-frø og av dette var 13 kg frø av Vige kålrot (kålrabi). På tidlegare reiser har vi ikkje fått høve til å dele ut frø til private, men denne gongen fekk vi tillatelse til å dele ut til alle pasientane. Dei frøposane vi hadde med vart utdelte før vi hadde vitja alle hospitala. Kvar pasient fekk ein pose med 10 gram kålrot-frø som dei kunne senda heim til familien. 10 gram kålrotfrø kan gi 500 kg kålrot til kvar familie. Alle 19 hospitala fekk 100 gram Vige kålrotfrø og frø av andre grønsaker som: tomat, kinakål, spinat, agurk, norsk og kinesisk purre, salat, gulrot, rødbet, pepper og hodekål. Fem av desse grønsakene kan dei avle frø på sjølv i åra framover, det er ikkje hybrid-sortar. Store skilnader Frå hovudstaden Pyongyang reiste vi sørover mot grensa til Sør-Korea og alle hospitala vi besøkte låg i dette området. Alle dei 19 tuberkulose hospitala hadde drivhus for grønsak-produksjon og nokre hadde også areal til frukt-dyrking og dyrking av grønsaker på friland. For å besøkja desse 19 hospitala køyrde vi 200 mil i løpet av 10 dagar.på kvart hospital var det ein gartnar som hadde ansvar for grønsakproduksjonen, men det var stor skilnad på kor mykje kunnskap dei hadde. Spesielt gjaldt dette kor tett ein bør planta, pollinering av tomat og kor mykje ein bør fjerna av gamle blader på tomatplantene. 6 7

5 NORD-KOREA Planteavstand og samdyrking Vi er vane med at potetene treng heile arealet for å gi god avling, men hjå dei fleste som dyrkar poteter i N-K er det ei rad med mais mellom potetradene. I år med lite regn fører dette til at det ikkje vert avling verken av poteter eller mais, og slik ser det ut dette året. Det er også viktig å ha god avstand mellom agurk- og tomat-plantene i drivhus slik at dei ikkje skygger for kvarandre. Dei brukar ofte ein måte å binda opp plantene på som gjer at dei går saman i toppen og dette fører til at det ikkje slepp ned nok lys mellom plantene. Dette kan redusere avlinga mykje. På denne reisa hadde vi med 6 kg med god oppbindingstråd for tomat- og agurkplanter og fekk då samtidig vist korleis dei kunne få inn meir lys mellom plantene og auka avlinga. Frøposer med forklaring på hvordan man sår kålrabifrø og dyrker kålrabi. Øyvind deler ut frøposer til pasienter med tuberkolose Misjonsmøter med søkelys på Nord Korea Ynglingeforeningen, Kristiansand. Mandag 31. august kl Øyvind Dovland. Sang ved Kristina Jølstad Moi og Jon Kleveland Vigrestad Misjonshus fredag 4. september kl Ketil Fuglestad, sang ved mannskoret frimenn. Plantegroper fylt med vann 8 9

6 JAPAN JAPAN FRA MITT HJERTE AV ANNIKEN MORI MISJONÆR, JAPAN taler om kilder i ørkenen. Gud vil bruke oss som mot alle dem som hadde mishandlet og mobbet PREKÆRE BØNNEEMNER 1 Be for Cross Cafe, kafeen i inngangsområde til vårt menighetslokale. Den er åpen kl 11 til 18, man-lør. og litt etter gudstjenesten søndag, så og si året rundt. Inngangsdøren ligger rett ut mot en travel gate i byens sentrumsområde. Be at stadig flere må komme til kafeen, og om krefter og visdom til Hanna (23) og Mitsuki (22) som jobber her. Be også for gratiskafeen Hanna gjør på fritiden blant flyktninger. profitt-organisasjonene som jobber i Fukushima blant flyktninger. Samtidig som det japanske storting sløser med kjempebygging for 2020 olympiaden og lønnspålegg for seg selv, blir forholdene her i Fukushima fylke stadig strengere. Forøvrig får vi bare for prosjekter etterat de er gjennomført, slik at opplegget blir å låne penger og så få tilbake en del av det brukte året etter. Vi får ikke nok til å lønne våre arbeidere. Men mannskap må vi ha, og vi takker Gud for de fem vi har som er villige til å arbeide under slike vanskelige forhold. kilder med rent vann mitt i all denne giften og sorgen og dødsånden som råder her. GJØR MIRAKLER En dag sist uke kjente jeg Herren si til meg: Gjør mirakler! Jeg fikk kaste av meg motløsheten og sorgen over gjelden. Like etter fikk jeg være akkurat på rette sted til rette tid for å hjelpe noen. Ja, vi får glede oss i det små og være rike på gode gjerninger : Komme med lys der det er mørke, fred og ro der det er angst og forvirring, kjærlighet der bitterhet har dem. Nå bor de på senteret og er vidåpne til å høre om Jesus og bli legt psykisk, fysisk og åndelig. De har opplevd bønnesvar og hjelp fra Jesus, samtidig som det er etterdønninger. I natt ringte moren meg angstfull i 12 tiden. Men jeg kjente Guds glede og fred da jeg dro ned til senteret og tilbrakte en søvnløs natt der med mye lovsang for å gi dem ro. De blir nok døpt snart. Takk at dere vil be for mor Eiko og lille Ayuri. Hjertelig hilsen fra Anniken (Akira, Paul Mondo, David og Hanna hilser!) 2 Be for hjelpearbeidets økonomi! I Norge kom jeg i skade for å rosemale den støtte vi får fra det offentlige til dette. Vår Global Mission Japan er en av de 30 ikke- Vi har gått igjennom en tøff tid med stadig mer rop til Ham som er Forsørgeren. Vi fikk fred for at det var ikke Hans plan å legge ned dette arbeidet. Han selv vil komme til oss. Esaias 35 ødelagt. Troens bønn der det er vantro. Gjerninger gjort i Ham er mirakler! Så sendte Gud i forrige uke en mor og hennes 9 årige datter. De hadde møtt veggen etter å ha levd i mye okkult, bl.a. å sende forbannelser 10 11

7 NORGE Innsamlingsaksjon I sommer har vi hatt en innsamlingsaksjon til inntekt for våre prosjekter i Nord Korea. Foreløpig har den innbrakt mer enn kr. Tusen takk til store og små givere Plantegrop for oppsamling av regnvann. Stand på Skjærgårds I år hadde Orientmisjonen en stand på Skjærgårds musikk festival på Risøya. Her samlet vi inn til barnebibler til Kina, og inviterte til team-turer til forskjellige prosjekter. Mange besøkende var veldig interressert i arbeidet vårt

8 STØTTEPARTNERE - BØNNEEMNER Kina Be for bibeldistribusjonsarbeidet Be for arbeidet med å oversette bibelen til minoritetsspråk India Etter to gode år med store inntekter har inntektene dalt litt i Be om at menighetene i India må bli mer selvfinansierte og mindre avhengig av støtte fra Norge. Japan Takk og be for broder Minagawa (23) som kom til menighetens Alfa-kurs i høst og ble døpt nå i juni. Takk at Gud jevnlig sender flotte venner hit som gir oss stor oppmuntring. Takk og be for vår slektning Eline(19) som kommer fra Oslo 20. august for å hjelpe oss i arbeidet en måned. Takk og be for Art Festival som vi skal ha i Cross Cafe november.takk at vi og våre arbeidere får være friske. Nord-Korea Be om regn i dette tørkerammede landet Be om større frihet for verdens mest undertrykte folk Vi tilpasser alt hva du ønsker, inkl. KJØKKEN, BAD og GARDEROBER i heltre. tlf Norge Takk for en god utvikling for misjonen i Norge Be om at det må bli lettere å få til misjonsmøter i menigheter og bedehus Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. (gal 5.1) 14 15

9 HÅP TIL NORD-KOREA Flere millioner nordkoreanere står i fare for å dø eller lide av underernæring på grunn av matmangel eller urent drikkevann. Dette året er har det falt mindre nedbør enn på 30 år. Dette får katastrofal virkning på avlingene Vi gir rent drikkevann ved hjelp av vannpumper og vannfilter Vi bidrar med kompetanseoverføring som gjør det mulig å bevare regnvannet og dermed øke matproduksjon Vi bidrar også med drivhus og høykvalitets grønnsaksfrø. Eks. En kg kålrabifrø blir til mer enn 10 tonn kålrabi Vi ønsker å hjelpe mennesker i den ytterste nød. Med din hjelp sprer vi håp Bruk gavekonto: Fakta om Nord-Korea Verdens strengeste diktaturstat 24 mill innbyggere 1-3 mill mennesker er døde av sult siden % av befolkningen lider av permanent underernæring

03 / 2015 99. ÅRGANG. Nytt fra Nord Korea

03 / 2015 99. ÅRGANG. Nytt fra Nord Korea 03 / 2015 99. ÅRGANG Nytt fra Nord Korea Oppskrift på å vise kjærlighet LEDER Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012. 96. årgang. Besøk på barnehjem

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012. 96. årgang. Besøk på barnehjem Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012 96. årgang Besøk på barnehjem Årsmelding 2011 Leder La de små barn komme til Jesus! Roald Føreland Daglig leder, Evangelisk Orientmisjon Styrets årsmelding

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012. 96. årgang. Nytt Global Mission Centre. Om å redde barn

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012. 96. årgang. Nytt Global Mission Centre. Om å redde barn Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012 96. årgang Nytt Global Mission Centre Om å redde barn leder Det tradisjonelle og det nye Trygve Jordan Styreformann, Evangelisk Orientmisjon Jesaja 54:2 Gjør

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon. ekstra/2011. 95. årgang. Rapport fra Japan

Magasin for Evangelisk Orientmisjon. ekstra/2011. 95. årgang. Rapport fra Japan Magasin for Evangelisk Orientmisjon ekstra/2011 95. årgang Rapport fra Japan På rett sted til rett tid 1 2 Visjon Evangelisk Orientmisjon (EOM), tidligere kjent som Den Norske Kinamisjon, er en felleskristen

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad

Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad Bibelen - en bestselger i Kina 1 Spennende utsikter for Taira-menigheten Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 4-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

Nytt prosjekt i Kina. Julehilsen fra Japan. Aslaug Brustad på slottet. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 6-2010 94. Årgang www.eom.

Nytt prosjekt i Kina. Julehilsen fra Japan. Aslaug Brustad på slottet. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 6-2010 94. Årgang www.eom. Nytt prosjekt i Kina Julehilsen fra Japan 1 Aslaug Brustad på slottet Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 6-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Fra arkivet Velsignelsen ved å gi Jul i Shanxi, 1939 Roald

Detaljer

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom. Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Det nye året i Guds ledelse Tilgivelse Tekst Andreas Håvik

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012. 96. årgang. Ett år etter katastrofen. Blant spedalske i India

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012. 96. årgang. Ett år etter katastrofen. Blant spedalske i India Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012 96. årgang Ett år etter katastrofen Blant spedalske i India japan japan Ett år etter katastrofen Lenge føltes ødeleggelsene i vårt virkeområde som en vond

Detaljer

Guds ord den beste investering i kristetider

Guds ord den beste investering i kristetider Guds ord den beste investering i kristetider Er diakoni misjon? Bli med på misjonsreise til Iwate i Japan Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 02-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Minneord Guds Ord

Detaljer

asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE www.eom.no

asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE www.eom.no asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 04-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Kina En av disse

Detaljer

asias millioner Julehilsener Kristendommen i Kina Ny informasjonsleder

asias millioner Julehilsener Kristendommen i Kina Ny informasjonsleder asias millioner Veksten av kristendommen i Kina er en fortelling om stort mot og troen på at de evige sannheter ikke kan bli redefinert av politikere. Julehilsener Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer

Detaljer

asias millioner KINESISKE MENIGHETER SENDER UT MISJONÆRER STYRETS ÅRSRAPPORT FRANK KONGSTEIN www.eom.no

asias millioner KINESISKE MENIGHETER SENDER UT MISJONÆRER STYRETS ÅRSRAPPORT FRANK KONGSTEIN www.eom.no asias millioner KINESISKE MENIGHETER SENDER UT MISJONÆRER STYRETS ÅRSRAPPORT FRANK KONGSTEIN Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 02-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Nådens tid! Etter å ha truffet

Detaljer

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN asias millioner definisjonen på normal aktivitet blir et skjønnsspørsmål for den lokalt utøvende myndighet. KINESISKE HUSMENIGHETER Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2006 VENNEFEST GIR RENT VANN

Detaljer

asias millioner HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang Organ for Evangelisk Orientmisjon

asias millioner HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang Organ for Evangelisk Orientmisjon asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN leder SE! JEG GJØR NOE NYTT Vi er vell inne i et nytt og spennende år for vår

Detaljer

asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR www.eom.no

asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR www.eom.no asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 05-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Andakt Tider kommer og Gud vil bruke

Detaljer

Motto: Hans Herlighet Til Pris. EF. 1, 12

Motto: Hans Herlighet Til Pris. EF. 1, 12 ORGAN FOR SYKEPLEIERNES MISJONSRING Nr. 2 80. ÅRG. 2011 Innhold side * Leder... 2 * Sykepleiernes Misjonsring feirer 90 års jubileum... 3 * Nytt fra misjonsmarken... 5 * Misjonsringen på lyd!... 13 * Heimdal

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 01/11

Fjelltunglimt Årgang 01/11 Fjelltunglimt Årgang 36 01/11 Endelig vaktmester igjen! - Ingen vits i å reise bort - Tur til misjonsprosjektet i Kina - Fra Chinggis Khaans land - På tokt med MS Gann 3 Rektorspalten 4 Glimtandakt 5 Endelig

Detaljer

Inviter en usynlig venn til middag

Inviter en usynlig venn til middag Et aktivitetsopplegg for familien Foto: Greg Rødland Buick Inviter en usynlig venn til middag Usynlig middagsgjest Fastetiden gir oss mulighet til å vise nestekjærlighet i praksis. Det er viktig i en verden

Detaljer

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere misjon s tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere 4 7 34 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Inviter en usynlig venn til middag

Inviter en usynlig venn til middag Et aktivitetsopplegg for familien Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Sammen forandre 17.-19. mars 2013 Foto: Greg Rødland Buick Inviter en usynlig venn til middag Usynlig middagsgjest Fastetiden gir oss mulighet

Detaljer

Motto: Hans Herlighet Til Pris. EF. 1, 12

Motto: Hans Herlighet Til Pris. EF. 1, 12 1931 2011 ORGAN FOR SYKEPLEIERNES MISJONSRING Nr. 3 80. ÅRG. 2011 Innhold side * Gud er der menneskene er... 2 * 80 års jubileum... 3 * Nytt fra misjonsmarken... 4 * Hilsen fra Ebenezer-hjemmet.. 8 * Kampen

Detaljer

Motto: Hans Herlighet Til Pris. EF. 1, 12

Motto: Hans Herlighet Til Pris. EF. 1, 12 1931 2011 ORGAN FOR SYKEPLEIERNES MISJONSRING Nr. 1 81. ÅRG. 2012 Innhold side * Mild og sterk... 2 * Kamerunbrev... 3 * Irene - ny på bønnekortet... 4 * Nyheter fra prosjektet... 5 * Brev fra Hilde Bringedal...6-7

Detaljer

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket.

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket. Region Nordvest 26.oktober 122. Årgang 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for

Detaljer

Intervju med japansk mafialeder som ble kristen

Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Flere kristne enn kommunister i Kina? Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Styrets årsrapport Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Årsrapport Sennepsfrøet

Detaljer

INFOBØNNEHEFTE. Ringer av ild skal spres grenser skal flyttes. Info og bønnehefte 2012

INFOBØNNEHEFTE. Ringer av ild skal spres grenser skal flyttes. Info og bønnehefte 2012 INFOBØNNEHEFTE Info og bønnehefte 2012 Dette er et bønneog infohefte som gis ut i forkant av Jesus Festivalen Haugalandet. Den blir tilbudt alle menighetene som er med i arrangementet. H A U G A L A N

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid Nr. 1-2009 24. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Mulighetenes tid LEDER Mulighetenes tid Det er gode kår for ekstreme løsninger. I noen muslimske miljøer blir Paradis

Detaljer

ARBEID I LVIV. September 2002. Eldstebrødrene i menigheten. F.v. Nicolai, Vladimir, Pastor Igor, Volodja

ARBEID I LVIV. September 2002. Eldstebrødrene i menigheten. F.v. Nicolai, Vladimir, Pastor Igor, Volodja ARBEID I LVIV September 2002 Våre medarbeidere Innhold Våre medarbeidere Nytt besøk i Lviv og Skole Bedriftssatsing Nytt fra menigheten Vladimir Ivaniv Volodja og Irina til Norge Takk! Kontakt informasjon

Detaljer