Langs Haugnesveien og Snarveien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langs Haugnesveien og Snarveien"

Transkript

1 Gnr. 52 Østre Salberget vig, Magnus Bergiton Rasmassen, og kona hans, Eueline (Lina) Marie Røsnes (par 1918). Lina var søster til Rolf Røsnes (se gnr. 53) og Ragna Røsnes (se gnr. 58). Magnus begynte som høvedsmann på egen båt i 1929, da han kjøpte motorskøyta «Anna>>, som Nikolai Thoresen hadde eid (se gnr. 58). Den forlenga han i 1940 fra 36 til 40 fot, så brukte han den til i Da bytta han den ut med den like store kutteren <Terje». Kong Hans gt. 32 Konrad Martin Isaksen og Lydia Strand (par 1927) venta i sju år etter giftemålet før de festa tomt og bygde hus. I 1934 var det igjen blitt mulig å ta opp lån uten å risikere utpantninger og tvangsauksjon, og paret unngikk begge deler. Konrad kom fra Ibestad, og han dreiv fiske. Lydia hørte til en av de største søskenflokkene vi veit om i Andøy. Hun hadde sju eldre søsken og seks yngre, og alle var gift. Kong Hans gt. 34 Lengst sør på innmarka til Østre Salberget blei det bygd to hus i 1912 (se også neste tomt). Det ene paret som bosatte seg der, var EdvardJohan Jakobsen og Anna Magdalene Andersen (par 1892). Før de flytta dit, bodde de som husmenn på gnr. 57. Edvard var født utafor ekteskap i Lofoten. Som de fleste andre lofotingene på Andenes rodde han fiske, men han hadde ikke motorskøyte sjøl. Etter 1920 strakk ikke inntektene til, og etter flere utpantninger mista Edvard og Anna huset på tvangsauksjon. Kommunen kjøpte huset, og familien kunne fortsette å bo der. Dattera Aslaug Marie Jakobsen fikk to barn utafor ekteskap, det første i 1920, og barnefaren v'ar Norman Olai Halsteinsen (par 1920). Dattera som Aslaug fødte, døde en måned gammel. I 1924 blei Aslaug på nytt mor, også denne gangen til ei datter. Faren til jenta var Analius Farstad (par 1924). Etter dette flytta Aslaug fra Andenes med barnet. Edvard døde i 1940, da solgte kommunen huset til andre. Anna flytta til ei datter i Narvik, der døde hun i De nye eierne av huset, Karl Henry Jacobsen og Ganuor Kristine Rasmussen (par 1945), var jamngamle og nære naboer. Karl satsa ikke på sjøen. Han begynte å arbeide på Andenes Tran og fiskemelanlegg (se gnr. 41) som kontormann, og han fikk stillinga som bestyrer etter Frits Eriksen. Kong Hans gt. 36 Det andre huset sør ved utmarksgjerdet (se også forrige tomt) blei bygd av Albert Martin Iversen og Rebekka Sofie Hansdtr (par 1887), som flytta inn fra Lofoten med åtte unger. Begge ektefellene var da rundt femti, men med god hjelp fra ungene klarte de seg ganske godt økonomisk. Fra 1925 til 1930 mista imidlertid paret halve ungeflokken. Først omkom den eldste sønnen i Antwerpen, to år etter døde den eldste av jentene, som var gift på Bleik. Sønnen og høvedsmannen Einar Iversen (se gnr. 48) døde i 1929, og året etter fikk den yngste dattera til Albert og Rebekka tuberkulose og døde. Etter at foreldrene var borte, overtok Lars Harder Iversen huset og tomta. Han og Valborg Pettersen (par 1925) hadde tidligere bodd på gnr. 44. Lars kjøpte like før krigen den tretti fot store motorskøyta «Øistein», oppkalt etter eldste sønnen. Etter krigen arbeidde han også på landjorda, da som telefonarbeider. Langs Haugnesveien og Snarveien En utmarksteig ved Skjeggeneset hørte til Østre Salberget. Der gikk Haugnesveien, seinere blei også Snarveien lagt der. Etter krigen begynte boligbygginga i det området. Hatlgneso. 15 Suerre Wiik var først gift med Agda Haugen (par 1940). Etter krigen gifta han seg med enka Haldis Mathilde Aasheim (par 1956), og de bodde ei kort tid på Haugnes. Da stedet måtte forlates på grunn av flyplassbygginga, flytta Sverre og Haldis til Haugnesveien. Sverre arbeidde på flyplassen. Snarv. 23 Her bygde Johan Heggelzmd Hagen og Hjardis Amalie Kornbakk (par 1943), han fra Lenvik og hun fra Sortland. Johan var en dyktig murer og dreiv også som maler.

2 Par på Arzderzes 3. Jenny Antonette ( ) - g. rn/ulrik A, Breivik (par 1919 SlNestre 4. Kristian ( ) 5. Anna Eline (f. 1902) - til Lødingen Magna Marie (f. 1904) - til Oslo Par gift i A., varighet ,51/Vestre Salberget Jakob Mathias Mikalsen ( , Bjarkøy/TR. Foreldre: Mikal AnderssedMaren Linchausen (par /Geitberget). Anne Dorthea H. Borgen ( ), f. 5lNestre Salberget. Foreldre: Hans BorgedAnna Olsdtr (par 1870 der). 1. Artur Marenius ( ) - g. m/asta S. Enoksen (par /0stre 2. Klara Marie ( ) - til Narvik g. 1) m/mevensen (par Bleik [IVI) - g. 2) m/magnus Engø 3. Betzy Ingvarda ( ) - til Ballangen g. m/olaf M. Akselsen (par 1918 Sl/Vestre 4. Werner Mathias ( ) - g. m/margit K. Olsen (par /0sterbrynn) 5. Margit Adele ( ) - til Canada g. m/bror J. Johanson (par Nestre 6. Gunvor Jørgine ( ) - til Narvik. - g. m/arne Petter Ingebrigtsen 7. Torbjørg Andora ( ) - g. m/asbjørn Høyning (par /Leiet) 8. Henry Johannes ( ) - g. m/anna N. Røsnes (par Nestre Par gift i A., varighet ,52/0stre Salberget Oberg Andreas Olsen ( ), Bø/NO. Foreldre: Ole Olsen/Anna Nilsdtr Emma Amanda L. Bergsti-om ( ), Tromsø/TR. Foreldre: Lars BergstrornLisa Restie 1. Eline Ofianna (1894-?) 2. Agnes Eline Oleanna ( ) - g. m/randulf A. Olsen (par /Indre Nåløyet) 3. Alrna Lovise (1896-?) - til USA Frits Oscar Edvin ( ) 5. Olga Elfrida (f. 1900) - til Narvik g. m/gunnar Olsen 6. Klara Matilde (f. 1903) - til Trondheim g. rn/sigurd Martin Woldseth 7. Oskar Edvin (f. 1906) 8. Selma Kristine ( ) - g. m/marcus K. Linchausen (par /Ytre Nåløyet) 9. Dagny Rannveig (f. 1912) - d USA. Par g. m/rudolf B. Olsen (par Ntre Nåløyet) 42/Prestjor( Hans K. RL Par varighet til 1940,52/0stre Salberget Edvard Johan Jakobsen ( , Buksnes/NO. Foreldre: Jakob Olsen/Edrikke Karlsdtr Anna Magdalene Andersen ( ), f. 56/Bakken, Foreldre: Anders AnderssedMina Hansdtr (par 1866 der). 1. Randolf Johan (1893-2) 2. Aslaug Marie (1894-?) 3. Lilly Sigfrida ( ) 4. Bjarne Carliot ( ) 5. Harald Juul( ) - g. m/ruth A. Johannessen (par hdre Nåløyet) 6. Maud Juliette Elinor (f. 1907) 7. Valborg Adele (f. 1910) Par gift i Borge/NO, varighet , 42/Prestjorda Johan Andreas J. Fjeldberg ( ), Trondheirn/ST. Far: John Johansen Emilie Marie Johanne Monsen (ca ), Borge/NO. Foreldre: Mons HanssenIJensmine Aronsdtr 1. Astrid Marie ( ), Borge/NO - til USA ue. m&agnvald S. Overgård (par /Geitberget) 2. Sigrid (1892-?), Borge/NO - til Oslo Arne ( , Borge/NO 4. Eivind Vilhelm ( ), Borge/NO - g. m/kiara S. Jensen (par ffrestjorda) 5. Anna Tordine (f , Borge/NO - til USA g. m/alf Svendsen 6. Petra Johanne Edrikke Wilhelrnine ( ), Borge/NO - g. m/oscar N. 0stvig (par JGeitberget) 7. Randi ( ) - g. m/sigurd J. Larsen (par E'restjorda) Par gift 1892 i Vågan/NO, Andenes Kristian Schjelderup P. Brun (ca ?), Gildeskål/NO. Foreldre: Peder Brunmanna Kristensdtr Bernhardhe Charlotte E. Stormer (1867- P), Vågan/NO. Foreldre: Elias Størmer/Elisabet Kaspersdtr 1. Vilhelm August (1893 -?), Våganm0 2. Eili (ca ?), VåganINO 3. Harald (ca ?), ~venes/no 4. Bergljot (ca ?), Evenes/NO 5. Hans Petter ( ), NarviMNO Foreldre: K 58/Geitberg Emilie Jose Foreldre: SI

3 id til.i han r Marførste. 1 a. d der i lagt :lund i evert :ynte 1 jamt hjer-. Luis. uset I Serenius arbeidde på Framnes, blant annet som trandamper. Han var en av de solide støttespillerne til Røsnes-karene, som dreiv fiskebruket. Etter at Serenius og Helene var borte, blei huset revet. Paret hadde ikke livsarvinger som kunne overta det. Prinsens gt. l l Dette og det forrige huset var de første som blei bygd der sjøen gikk inn og danna Hammarkeila når det var storflo og pålandsvind. Etter at vollen langs sjøen blei bygd opp på 1890-tallet med masse fra kanalen, blei det bedre byggegrunn der. Karl Julius Hanssen vokste opp litt lenger nord og på andre sida av grensa mot gnr. 57. Han var gift med Marie Magdalene Nilsen fra Lovika (par 1908), og de bygde hus i 1911 ved det som seinere blei Prinsens gate. De fleste som bodde fra Kong Hans gate og østover var fiskere med litt jordbruk i tillegg. Nedgangstida etter 1920 ramma hardt i dette området, det fikk Karl og Marie merke. De var dessuten blant dem som hadde lånt penger privat av folk som etter ei tid gikk konkurs. Det utlaste innkreving av gjeld, som få var forberedt på. Huset til Karl og Marie gikk to ganger på tvangsauksjon, den siste gangen i Da var Karl syk, og han døde året etter. Marie klarte å kjøpe huset tilbake, og da krigen kom, var vanskene over. Hun blei over 91 år før hun døde i Ny eiere av huset etter krigen blei sønnen Hans Pauli Hansen og kona hans, Solueig Kolstad fra Målselv (par 1945). Gjennom et langt yrkesliv har «Hans los» vært både fisker, havnebetjent og los. Tilnavnet skriver seg fra arbeidet som kjentmann og los mellom Andenes og Harstad. Hans los har deltatt i flere redningsaksjoner på havet for å berge folk ved havari. Med sine omfattende kunnskaper om havna og båtene på Andenes har han vært en pådriver i arbeidet for ei bedre havn på Andenes. Prinsens gt. 13 Et par fra Lofoten, Ambrosius Schanning Blix og Si,ne Jargine Svendsen (par 1905), flytta til Andenes i 1911 og bygde samme året i Prinsens gate. Signe var født i Hamarøy, Ambrosius kom fra Flakstad og fikk etter hvert selskap av mange slektninger på stedet, blant dem broren Hans Blix, som bodde lenger nord i gata (se foran). Gnr. 56 Bakken Ambrosius arbeidde som skomaker, og i oppgangstider ga det brukbare inntekter. Da nedgangen kom etter 1920, blei handtverkerne ekstra hardt ramma. Situasjonen blei særlig ille for Ambrosius og Signe, de hadde lånt penger av tre privatpersoner som alle gikk konkurs. Det var ikke så store beløp hver for seg, men da alt skulle inndrives samtidig, blei det for tungt, og huset-glkk under hammeren i Tre år etter løste paret ut huset igjen og fikk ei tryggere tid. I 1944 døde Signe, og etter krigen overlot Ambrosius huset til dattera Stina Joakime Blix, som var gift med Karl Georg Pettersen-Stram (par 1929). Karl var fiskeriarbeider, dessuten hadde han arbeid på flyplassen. Stina var svært musikalsk, hun kunne spille gitar bedre enn de fleste på stedet. r. '...= f ;;r '.J Fra par 1893/Bakken. Piker på forsynsfabrikken hos H. A. Rabben. Asta Blix til h. De andre er fra u.: Solfrid Jakobsen, Solueig Jakobsen og Aslazlg Jakobsen.

4 Gnr. J6 Bakken Prinsens gt. 27 Henvy Johan Pedersen og Elise Anette Olsen (par 193 1) bodde først på Haugnes. De flytta til Andenes like før krigen, der bygde de sørøst for kirka. Henry brukte ofte Vangsvik til etternavn. Han var fisker og døde i 1943 Elise gifta seg på nytt to år etter med Martin Kristian Nilsen (par 1945). Han var fiskearbeider. Prinsens gt. 28 Bøfjerdingen Oskar Jakobsen hadde mange søsken på Andenes -Edvin på gnr. 48, Elisif på gnr. 42, Bernhart og Haakon på gnr. 53, og Andor (se gnr. 46). Oskar gifta seg i 1926 medlagna Sofie Olsen fra Gratangen (par 1926), og sju år etter bygde de hus i Prinsens gate. I likhet med brødrene rodde Oskar fiske, men var også fiskearbeider. Jagna hadde sin egen arbeidsplass, hun var sydame. Den yngste broren til Oskar, Laurits Jakobsen, losjerte i huset sammen med kona, Giærlaug Marie Hansen fra Kvæfjord (par 1939). Laurits døde like før jul i Borgergt. 8 Prinsens gate ender ved Borgergata, i nordkant av kirkegården. I krysset festa RopHansen og Ingeborg Debora Hansen (par 1930) ei tomt som Petter Vangsvik hadde hatt ei kort tid. Ingeborg, som brukte andrenavnet Debora, var født i Bodø. Rolf var flyplassarbeider, Debora arbeidde i kommuneadministrasjonen som forretningsfører. Langs Kong Hans gate Kong Hans gt. 31 Vesterbrynn fortsetter på vestsida av kirkegården. Ingvald Pareli Wikhaug og MikaZa Sofie Spjelkavik (par 1925) bygde på den nordligste tomta der i Fiskeren Ingvald var født på Haugnes, Mikala kom fra Dverberg. Kong Hans gt. 33 Den neste tomta blei festa av Haldor Nicolai Nilssen og Ingrid Adeleide Larsen (par 1924) i 1936, og de bygde der året etter. Haldor arbeidde på fiskebruk, blant annet som trandamper. Kong Hans gt. 35 Husene lengst sør på Vesterbrynn er bygd etter krigen. Hans lentoft Larsen og Erna Oliva Øverland (par 1941) festa si tomt i Hans var fisker og født på gnr. 57, Erna kom fra Bjarkøy. Kong Hans gt. 37 Denne tomta grenser i sør mot gnr. 48. Fiskearbeideren Charles Hasselberg Nilsen og kona hans, Borghild Hansine Kristoffersen fra Lenvik (par 1941), festa den i Gnr. 56 Bakken Området til Bakken er lik østsida av Prinsens gate fra Hamnegata og nesten til Johannes Dahls gate. Seinere utskiftninger og grenseendringer har ført til Bakken stanser ved grensa mot gnr 58, men fortsetter sør for kirkegården, på gamle utmarksteiger som hørte til gården. Bakken har hatt mindre ødetid enn de fleste andre gårdene på Andenes. Etter at Reinholt Møller forlot bygselen utpå 1830-tallet, gikk det få år før gården fikk nye oppsittere, og gårdkona var ei datter av Reinholt. Sofia Margrete Møller var nitten år gammel da hun gifta seg med Hans Jakob Eilertsen (par 1841). Han var født utafor ekteskap i Bergen, og kom til Andenes like før 1840, da stedet nesten var tømt for fastboende. Antakelig var han mannskap ombord i en båt som henta tørrfisk, og så blei.han for godt på stedet. Sofie fødte sitt fjerde barn i Barselfeber kom til, og både hun og barnet døde. Hans Jakob satte bort de tre andre barna ei tid, og i 1849 gifta han seg med Sesilia Katrine Jensdtr fra Skarstein (par 1849). Økonomien til Hans hadde så langt vært nokså dårlig, men etter 1850 fikk han jobb som los, og da fikk det framover. Paret hadde en buskap litt under gjennomsnittet, med to kyr og tre sauer. Det er uklart om Hans var høvedsmann. Under storsildtida tjente han enkelt år godt over gjennomsnittet, og kanskje bygde han og Sesilia nye hus på gården da. I denne økonomisk gode tida drukna imidlertid sønnen til Hans, Johan Fredrik, under bading i Klevatnet. Han blei seksten år. i I samti los, c 1875 overb D Mi~lti med flytt;\ dalen PE And? riled t ste d: Kadsl vokst1 I1 barne 1878) som t1 Ar: hun g men t Jens 1 Andel Q! l\idgjl datt er ]okni!: etter An gnr. 5 med s, I1 dtr (p hels len, h~ plass i lingen Bill slutta, A~zd~tv gnr. 41 Ko. tiaalzsh knapt

5 F- f 1 l t I 1875 forsvant storsilda, da svikta økonomien, :tter samtidig krympa buskapen en del. Hans slutta som land los, dermed måtte han forlate losaården. Like etter r og, 1875 flytta familien til gnr. 59, men eldste sønnen overtok huset (se Sjøgata 36). Den eldste dattera fra første ekteskapet til Hans, Learians, 411, kom i satte n seg 19). lokså )g da i inder Inder nom-.> 1s på i ukna.i inder :i Mina Margrete Hansdtr, fikk som tjueåring ei datter med Ole Jonsen (par 1862). Hun tok jenta med og flytta til Bleik som tjener. Der gifta hun seg med hordalendingen Anders Anderssen (par 1866). Paret flytta til Andenes i Tre år etter døde Anders brått, bare 39 år gammel, og Mina blei aleine med tre unger til å forsørge. Hun satte bort den eldste dattera til Sellevoll, jenta blei som voksen gift i Hadsel. Den eldste av barna hun fikk med Anders, vokste opp på Bleik, de to yngste tok hun seg av sjøl. gate I 1878 fikk Mina enda et barn, denne gangen var gate. I barnefaren den svenske smeden Erik Eriksson (par rt til 1878), som bodde i Evenes og var gift. Barnet døde som to åring. som 1 Mina dro til Båtsfjord som kokk i Der blei hun gravid igjen. Hun kom heim og fødte ei datter, leste men barnefaren, den seksten år yngre finnmarkingen øller Jens Nikolai Nilssen (par 1882), viste seg aldri på r før ' Andenes. atter Også ei av døtrene Mina fkk i ekteskapet, Anna Magdalene Andersdtr, blei ugift mor. Hun fødte ei :l da i datter i 1889, og faren til barnet var Andreas Herman 341). m til it for 3rd i h på Johansen fra Nesna (par 1889). Han gifta seg året etter på gnr. 58, men omkom på sjøen fire år seinere. Anna gifta seg i 1892 med Edvard Jakobsen (se gnr. 52), og Mha flytta til dem. Hun livnærte seg med søm og annet handarbeid. I 1853 kom Nils Føinurn og Anna Malene Eriksdtr (par 1849) til Bakken og bodde der to år som innerster. Nils var født i nærheta av Grong i Namdalen, han og Anna hadde bodd ei tid på hennes heirnplass i Hadsel. Andenes frista tydeligvis ikke narndalingen, og paret flytta videre til Skarstein. Bakken var som nevnt losgård, og da Hans Eilertsen slutta, overlot Staten gården til en ny los. Det var Hans Andreas Torbergsen, en sønn losen Torberg Olsen (se gnr. 44) fikk på Stave samme året som han gifta seg. Kona til Hans Andreas var Nikolina Kristine Kristiansdtr fra Lenvik (par 1870). Hun døde i 1872 etter knapt to års ekteskap. I 1874 gifta Hans Andreas seg L,,: Gnr. J6 Bakken $u stramme karer. Bak: Martin Nilsen, Julius Andersen, Andreas Borgen og Kristen Nilsen, Foran: Nicolai Henhingscn, Ludvig Andersen og Sigurd Stenersen. igjen. Den nye kona hms var Anna Regine Steen (par 1874), hun kom fra Trondheim. Ei yngre søster av henne kom nordover og gifta seg med en sønn av Hans Eilertsen (se Sjøgt. 36). Folketellinga i viser at de to familiene på Bakken bodde i hvert sitt hus. Trolig bodde Hans Andreas og Nikolina på den tomta som i dag har adresse Sjøgt. 29. I 1875 eide begge parene på Bakken nokså små buskaper, men hadde ellers god økonomi. Trolig delte de den knappe jorda som fantes på gården, inntektene kom først og fremst fra fisket. Hans Andreas var h'øvedsmann på fembøring i minst tjue år. I 1885 blei han enkemann på nytt, da døde Anna 42 år gammel etter et barnløst ekteskap. Han hadde enda ikke fylt førti, og i 1887 gifta han seg for tredje gang. Da kjøpte han et hus på nabogården Della (gnr. 57) og flytta dit, men bodde etter 1900 i Storgata (se gnr. 51). I Sjøgata %gt. 29 Ole Andreas Andreassen og Hanna Antonette Andreasdtr (par 1883) overtok antakelig det huset som Hans Andreas Torgersen hadde hatt (se foran).

6 Par på Andenes 1. Dødfødt (1864) 2. Rode Mikal Olaus ( ) - til USA Karl Paul ( ) Par gift i A., varighet ,42/Prestjorda Konrad K. Vagelund ( ), Bergenmo. Foreldre: Konrad Vagelund/Anne Ibsen Ottina Andrea Erlandsdtr ( ), f. 35/Skogvoll [III]. Foreldre: Erland LarssedOlena Larsdtr (par 1823 der). 1. Kristine Antonette ( ) - g. mfleder E. Strand (par arestjorda) 2. Ole Anton Berg ( ) 3. Konrad Andreas Vagelund ( ) Par gift i Eivindvik/SF, varighet , SlNestre Salberget Beint R. Strand (1838-?), EivindviWSF. Foreldre: Rasmus GundersedGjertrud Rognaldsdtr Anna Arnesdti. ( ), Eivindvik/SF. Foreldre: Arne SjursedSynneve Johannesdtr 1. Rasmus ( ), EivindviMSF - g. m/emelie A. Olsen (par 1887 %/Rabben) 2. Andreas ( ), Eivindvik/SF - g. m/gjertrud K. Jensdtr (par Nestre 23 Gjertine ( ),, EivindvikEF - til Trondenes k 19B. " - g. 1) m/johannes Drengenes (par /Geitberget) - g. 2) m/edvard 0. Aronsen (par 1910 %/Geitberget) 4. Sofie ( ), Eivindvik/SF - g. m/johannes Strømmen (par /Rabben) Par gift 1863 i Buksnes/NO, Andenes Ole Halvorsen (ca ?), RendalenEE. Far: Halvor Semingsen 2. ekteskap av 2, dessuten. Bergitta Margrethe Ursin Abrahamsdtr (ca ?), Buksnes/NO. Far: Abraham Pettersen 1. Emilia Leone (ca ?), Buksnes/NO 2. Anton (ca , Buksnes/NO 3. Amanda (ca ?), Buksnes/NO 4. Ella (ca ?), Buksnes/NO 5. Bartholrn Marselius Lund (1877-?) Par hovedomtale: 6Omaugnes [W] (se også 46/Gabrielsbakken) Karl Kristian Eskildsen ( ), f. 47/Storbakken. Foreldre: Eskild Johannessen/Barbro Kristensdtr (par /Molla). 2. ekteskap av 2, dessuten: - g. 1) m/hanna C. Berg (se par 1851 her) Maren Anna Svendmine Gurine Hansdtr (ca p), Buksnes/NO. Far: Hans Hanssen Par gift i A., varighet ,51Nestre Salberget Andreas Marthinus Olaisen ( ), f. 61/Fiskenes [m]. Foreldre: Olai MartinussedEllen Nilsdtr (par 1831 der). Henrietta Bergitte O. Borgen ( , f. 51Nestre Salberget. Foreldre: Ole Borgen/Anna Hansdtr (par 1842 der). 1. Hans Andreas Berg ( ) - g. dohanne E. Johnsen (par Nestre Saiberget) 2. Martin Olai Jentoft ( ) - g. m/hilda Dahl (par Nestre 3. Ole Daniel Borgen ( ) 4. Arninda Oline ( ) - g. m/hans G. Jenssen (par Nestre 5. Emelie Gurine ( ). - g. m/ragnar A. Olaisen (par /Gabrielsbakken) 6. Anna Henriette ( ) - g. mfleder A. Olsen (par Nestre Par gift i A., varighet , hovedomtale: 41/Lille Flamberget (se også 39/Bleik [N]) Jakob Parelius Mathias H. Lind ( ), Evenes/NO. Foreldre: Hans LindKaren Agersborg Paulina Edia Jørgensdt~ ( ), f. 39Bleik [W]. Foreldre: Jørgen Olsen/Kirstina Olsdtr (par 1831 der). 1. Emil Meldahl ( )- til Borge Hans Oluf ( ) - til Bø g. m/johanna Bordewich 3. Karoline Mathilde (1867-?) - til Buksnes g. m/kristen Lindgaard 4. Jakobine Pauline (1868-?).: til Stavanger g. m/thorvald Hærem 5. John Konrad (1870-?) - til Sør-Afrika Magdalena Kathenka Jakobine (1871-?) - til Stavanger Ole Johan ( ) 8. Dødfødt (1873) 9. Anna Fredrikke Otelie ( ) Par gift i A., varighet , hovedomtale: 56Dakken (se også 39Bleik LIV]) Anders Anderssen ( ), Stord/HO. Foreldre: Anders Eriksenhga Knutsdtr Mina Margrete Hansdtr (1841-?), f. 56Dakken. Foreldre: Hans EilertsedSofia Møller (par 1841 der).

7 berget " :enes ;.l831 1 rstre r 1842 rrget) de: 3 Yl. er). de: re: :r). 1 l i. Ohfine Emilie ( ) 2. Anna Magdalene ( ) - ue. m/andreas H. Johansen (par Bakken) - g. m/edvard J. Jakobsen (par /0stre 3. Inga Amalie (1872-?) - til Bjarkøy Par hovedomtale: 26/Myre [III] (se også 52/0stre Jens Casper A. Miielborg ( ), Nesna/NO - til Hadsel Foreldre: Andreas Mikkelborg/Anna Greisdtr Berit Kristine Abelsdtt ( ), HadseVNO - til Hadsel Foreldre: Abel JonsenLusia Ribe Par gift i A., varighet ,54Nesterbrynn Teodor Rikart G. Lødding ( ), f. 26/Myre [DI] ~oieldre: Gjert Lødding/Gjertrud Paulsen (par 1833 der). Stefania Henriette Thomsen ( ), Trondheim/ST. Far: Johan Thomsen 1. Henry Andreas Johnsen ( ) - til Trondheim , Laura Konstanse ( ) Par ugift par Ar-on Jørgen Kristian Olaisen ( ), f. 46/Gabrielsbakken. Foreldre: Olai JohansenBetrikka Aronsdtr (par 1844 der). Helena Jonsdtt (ca ?), Bergenmo. 1. Edvard Olaus ( ) - til Trondenes g. 1) rn/josefine A. Andersdtr (par 1892 WGeitberget) - g. 2) m/gjertine Strand (par /Geitberget) Par hovedomtale: 48Leiet (se også 42Brestjorda) Johan Fredrik Fredriksen (ca ), BindallNO. Foreldre: Fredrik JørgensenLorentse Pedersdtr Perolina Jørgine Trane Pedersdtt ( ), Tranøy/TR. Far: Peder Jørgensen Par gift i Trondenes/TR, varighet , 48Leiet Matias Eberg Mikkelsen ( ), Trondenes/TR. Foreldre: Mikkel Madssenhgeborg Tollevsdtr Dortea Jonetta Hartviksdtr (ca ?), Trondenes/TR. Foreldre: Hartvik Larssen/Elsa Tollevsdtr 1. Karen Margrethe ( ), Trondenes/TR - g. dlhistian G. Jenssen (par /Skår) Par på Andenes Par hovedomtale: %/Geitberget (se også 4/Åknes [Il) Adolf Martin Hanssen ( ), Bremanger/SF. Far: Hans Gregoriussen Lorentina Kristine Jansen (ca ?), Bjarkøy/TR - til Sandnessjøen Far: Lars Jansen 1. Hans Peter Gregorius ( ) - g. m/petra A. Jensen (par Bakken) 2. Ludvik Johan (1873-?) - til Vardø Sivert Johan Bernhoff ( ) - g. mrnegine Hansen (par /0stre 4. Adolf Joachim Theodor ( ) 5. Edvin Martin Heggelund ( ) 6. Peter Martin Emilius (1883-3) - til USA Valborg Marie ( ) 8. Dødfødt (1887) Par gift i Trondenedm, varighet , 5 UVestre Salberget Søren Martin Fredriksen ( ), Tromsø/TR. Foreldre: Fredrik AnderssedGjertrud Larsdtr 1. ekteskap av 2, dessuten: - g. 2) rn/karoline A. Karlsdtr (se par 1885 her) Ragnhild Toresdtr (ca ), VerdaVNT. Far: Tore Nilssen, 1. Kristian Martin (ca ?), Trondenes/TR - til Lavangen g. m/kornelia Nilsdtr 2. Haakon Andreas Ragnvald ( ) - g. m/albertine J. Johnsen (par O/Haugnes [m) 3. Thora Nikoline Kristine (1882-?) - g. m/olaf Ottesen (par Nesterbrynn) Par gift i A., varighet ,58/Geitberget Jens Andreas H. Normann ( ), Trondenes/TR. Foreldre: Har& NormannEllen Mikkelsdtr 1. ekteskap av 3, dessuten: - g. 2) rn/dorthea M. Johansdtr (se par 1900 her) - g. 3) m/ellen A. Johansdtr (se par 1909 her) Regina Alette Malene G. Lødding ( ), f. 26/Myre [m]. Foreldre: Gjert Lødding/Gjertrud Paulsen (par 1833 der). 1. Gjertrud Kristine ( ) - g. rn/andreas Strand (par Nestre 2. Hilda Emelie ( ) - ue. m/emil Aune (par /Geitberget) - g. 1) m/hans F. Olsen (par 1895 %/Geitberget) - g. 2) m/gerhard F. Hanssen (par 1916 %/Geitberget) 3. Petra Mathilde ( ) - g. m/hans M. Blix (par Bakken)

8 Par på Andenes Par gift i A., varighet , SOBrattbakken Hartvik Hveding Jørgensen ( ), Øksnes/NO - til Øksnes Foreldre: Jørgen KristensedAnna Jakobsdtr Maria Kristoffersdtr (f. 1794, d. etter 1820), f. 60Baugnes [TV] - til Øksnes Foreldre: Kristoffer HanssenKaren Hansdtr (par 1791 bo/haugnes [TVI). 1. NN (ca ), Øksnes/NO 2. Anna Katrina ( ), Øksnes/NO - g. &Ole Martinus Juliussen 3. Karen Maria ( ), Øksnes/NO - g. m/petter A. Olsen (par /Molla) Par gift i A., varighet ,56Bakken Reinholt R. Møller ( ), Alta/FI. Foreldre: Rasmus Møller/Johanne Reinholtsdtr 2. ekteskap av 2, dessuten: - g. 1) &Ida S. Heide (se par 1787 her) Anna Maria J. Tollefsdtr ( ), Kvæfjord/TR. Foreldre: Jon TollefsenBerit Jørgensdtr 1. Sofia Margrete ( ) - g. m/hans J. Eilertsen (par Bakken) 2. Rhode Mikal ( ) - g. &Antonetta G. Andreasdtr (par Nesterbrynn) Par gift i A., varighet ,41/Lille Flamberget AndersJenssen ( ), Talvik/FI. Foreldre: Jens Larssen/Eli Andersdtr Kirsten Mikkelsdtr (ca ). 1. Olufina Matea ( ) Par hovedomtale: 41/Lille Flamberget (se også I 25/Sellevoll [II]) Hans Reinert Olsen ( ), f. 46/Gabrielsbakken. Foreldre: Ole Hanssen/Tngeborg Dahl (par 1799 der). Sara Pedersdtr (ca ), f. 6l/Fiskenes [NI. Foreldre: Peder Olsen/Elisabet Henriksdtr (par 1782 der). 1. Ingeborg Andriette (1823-?) - g. m/hans H. Tygesen (par 18502O/Lovika 1111) 2. Elisabet Edia ( ) - g. I) m/peder M. Larssen (par 18492O/Lovika [III) - g. 2) m/jens B. Mentssen (par /Åse [III) Par ugift par Anders Jenssen ( ), TalvikDI..Foreldre: Jens Larssen/Eli Andersdtr Ellen Svendsdtr (ca ). 1. Sara Susanna ( ) - g. &Ole Brækkan (par /&nes [I]) Par ugift par Ellef Olsen (f. 1795, d. etter 1822), f. 21/Åse [H]. Foreldre: Ole EllevsenBerit Torbersdtr (par Bleik [NI). Berit Serina Ki.istoffersdtr ( ), f. 6O/Haugnes [TV]. Foreldre: Kristoffer HanssedKaren Hansdtr (par 1791 der). 1. Fredrik Ferdinand ( ) - til Norderhov g. m/laura E. Lange (par /Lfle Flamberget) Par gift i A., varighet ,41/Lille Flamberget Jakob Anderssen ( ), HadseVNO. Foreldre: Anders MonssenBerit Larsdtr 2. ekteskap av 2, dessuten: - g. 1) detriklca Fdentinsdtr (se par 1804 her) Anna Petrikka Pedersdhi ( ), f. 39Bleik [NI. Foreldre: Peder Anderssenhgeborg Pedersdtr (par Nestre. 1. Petrikka Maria ( ) - g. &Martinus F. Anderssen (par /Molla) - ue. m/sivert Pedersen (par /Molla) - ue. moohan F. Kristiansen (par /Molla) 2. Petter Andreas (1830-?) - til Vardø Par gift i A., varighet ,48/Leiet Peder Didrich Hanssen ( ), Sodand/NO. Foreldre: Hans Iversen/Maren Enoksdtr Ellen Anna Maria Pedersdtr ( ), f. 55/Østerbrynn. Foreldre: Peder AnderssedIngeborg Pedersdtr (par iNestre. I. ekteskap av 2, dessuten: - g. 2) m/anders D. Ursin (se par 1846 her) 1. Margreta Dorthea ) - g. m/torber 0. Torbersen (par /Myre [III]) 2. Fredrikka Johanne (183 1-?) 3. Hans Nicolai ( ) - g. m/bergitta M. Johansdtr (par O/Haugnes [TVI) 4. Ole Falentin ( ) - g. moonetta A. Larsdtr (par O/Haugnes [IVI) Par ugift par Lars Bendiksen (nevnt 1830). Hanna Carolina Jonsdtr ( ), f. 38/0tervika [IV]. Foreldre: Jon HanssedAnna Nilsdtr (par 1792 der). 1. Nilla Gurine ( ) - til Lavangen g. &Nils Hanssen

9 Par på Andenes l - 4. Ludvik Johan ( ) - g. m/hansine P. Figenschau (par /Gabrielsbakken) 5. Jørgen Mikal ( ) - g. m/anna L. Jakobsen (par /Geitberget) 6. Anna Bergitte ( ) - g. rn/kristian Nilssen (par Nestre Par ugift par Johan Lyder Heitmøller Pedersen ( ), f. 6O/Haugnes [IVI. Foreldre: Peder OlsenBerit Heitmøller (par 1791 der). Maren Helena Martinusdti ( ), f. 39Bleik [N]. Foreldre: Martinus Olsen/Anna Pedersdtr (par 1800 der). 1. Anna Bergitte ( ) Par gift i A., varighet ,4i/Lille Flamberget Anders OIai Olsen ( ), HadseVNO. Foreldre: Ole NielsenKaren Jonsdtr Hanna Carolina Jonsdtr ( ), f. 38/0tervika [N]. Foreldre: Jon HanssedAnna Nilsdtr (par 1792 der). Par ugift par Anders Jenssen ( ), TalviMFI. Foreldre: Jens Larssen/Eli Andersdtr Kirsten Nilsdtt- (nevnt 1838), Finnvik/FI. 1. NikokaMarie ( ) - g. m/hlikkel A. Henriksen (par lFiskenes ml Par gift 1840 i A., 41Lille Flamberget Rasmus Olai Bertelsen (1819-?), BergenMO - til Bergen Foreldre: Bertil Bergmel Baltsersdtr Johanna Helena Nilsdtr (1819-?), f. 6l/Fiskenes [NI - til Bergen Foreldre: Nils MikkelsedMalena Kristensdtr (par /Molla). Par gift i A., varighet ,56Bakken Hans Jakob Eilertsen ( ), Bergenmo. Foreldre: Eilert Olsen/Anna Mikkelsdtr 1. ekteskap av 2, dessuten: - g. 2) m/sesilia K. Jensdtr (se par 1849 her) Sofia Margrete R. Møller ( ), f. 56Bakken. Foreldre: Reinholt Møller/Anna Tollefsdtr (par 1822 der). 1. Mina Margrete (1841-?) - ue. m/ole Jonsen (par Bakken) - g. rn/anders Anderssen (par Bakken) - ue. m/erik Eriksson (par Bakken) - ue. moens N. Nilssen (par Bakken) 2. Anna Bergitte Nelia ( ) - g. m/jakob M. Olsen (par /Sellevoll [II]) 3. Johan Fredrik ( ) 4. Petter Johan ( ) Par gift i A., varighet , SlNestre Salberget Ole Andreas A. Borgen ( ), Bodø/NO. Foreldre: Andreas Borgen/Anne Olsdtr Anna Dorthea Jentoft Hansdtr ( ), HadseVNO. Foreldre: Hans BergBerit Jensdtr (par /Lille Flamberget). 1. Hans Karl Hvedding ( ) - g. 1) m/anna B. Olsdtr (par 1870 SlNestre - g. 2) m/karen P. Dahl (par 1888 SlNestre 2. Henrietta Bergitte ( ) - g. m/andreas M. Olaisen (par Nestre 3. Antonetta Julianne ( ) - g. moonas C. Jørgensen (par Bleik [IV]) Pat gift i A., varighet ,57/Della Hans Kristian Hanssen ( ), f. 28/Saura [III]. Foreldre: Hans HanssedAnna Kristensdtr (par /Indre Nåløyet). Karina Hansdtr ( ), Tromsø/TR. Foreldre: Hans Sørensenfisten Jakobsdtr l. Dødfødt (1842) 2. Karl Kristian ( ) 3. Dødfødt (1843) 4. Martin Kiil( ) 5. Karl Kristian ( ) 6. Karolina Kjerstine ( ) - g. 1) moohannes Dahl (par 1871 %/Geitberget) - g. 2) m/andreas M. Myhre (par /Geitberget) 7. Elias Martin Fredrik (1852-?) - til USA g. mmanna D. Isaksdtr (par /Della).. Par gift i A., varighet ,47/Storbakken Johan Petter Eskildsen ( ), f. 44Andre Nåløyet. Foreldre: Eskild JohannessenBarbro Kristensdtr (par /MoUa). Magnhild Nilsdtr ( ), f. 34/Nordmela [IIII. Foreldre: Nils Uhre/Marta Uhre (par 1807 der). 1. Bergitta Maria ( ) - g. m/hans N. Pedersen (par /Haugnes [NI) 2. Peder Martinus ( ) - g. m/albertine M. Johansdtr (par /Storbakken) 3. Ellen Johanne ( ) - g. m/torstein Torkildsen (par /Meby [II])

10 Par ugift par Andreas Herman Johansen ( ), Nesna/NO. Foreldre: Johan ICristiansen/Olina Kristensdtr Anna Magdalene Andersen ( ), f. 56Bakken. Foreldre: Anders Anderssen/Mina Hansdtr (par 1866 der). 1. Dagmar Henriette Charlotte (1889-?) - til Trondenes g. m/peder 0vdd Jonassen Par gift i A., varighet ,58/Geitberget Edvard Johan Zahl Hanssen (ca ), Nesna/NO. Far: Hans Mathisen Eline Berntine Hansdtr (ca ca. 1929), Balsfjord/TR. Foreldre: Hans Karlsen/Johanna Nilsdtr Par /Indre Nåløyet Elis Fahlstrom (ca ?), Lidkopinghverige - til Trondenes Valborg Henriette J. Stuckrath (ca ?), Trondheim/ST - til Trondenes Foreldre: Johan StuckrathKllen Hansen 1. Elis Valdemar (ca ?), Vågan/NO - til Trondenes Thor Georg (1891-?) - til Trondenes h a (ca ?), Trondenedm 4. Rolf (ca ?), TrondheimlST Par varighet ,49/Skår Daniel Vidding P. Hiegstad ( ), Lødingen/NO - til Levanger. Foreldre: Peder DanielsedKirsten Harr Hansine Jonette Tharaldsen (ca ), Lødingen/NO - til Levanger. Foreldre: Johannes TharaldsedBertina Tomasdtr 1. Tormod ( ), Tromso/TR 2. Berta Johanne ( l), Lødingen/NO 3. Alv ( , Loppa/FI - g. m/robertine S. Osenbrock ( ) Par varighet til 1932,41/Lille Flamberget Peder Leonhard Henriksen ( ), Balsfjord/TR. Foreldre: Henrik Johannessenhlanna Jonsdtr Martha Indine M. Kramer ( ), Tromsøysund/TR. Foreldre: Morten JohannessenAnger Mortensdtr 1. Margit Pauline ( , Balsfjord/TR - g. m/ingvald G. Johnsen (par /0stre 2. Inga Jørgine (1892-?), TromsølTR - til USA Fransiska Paulme (1898-?), Tromsø/TR - til USA Anna Alice (f. 1909) - til Oslo. Par varighet ,4l/Lille Flamberget Ivar B. Thune ( , Vik/SF. Foreldre: Berge Thune/Anna Sæbø Engeline Haussen ( ), Lindås/HO. Foreldre: Klaus JomedMarta Monsdtr 1. Anna ( ), Lindåshl0 - g. m/rolf E. Solvoll (par A3leik [IVI) 2. Borghild Marie ( ), Lindås/HO - g. m/j&an A. Jensen (par Bleik [IV]) 3. Ingebjørg Karoline ( ), Nordfjordeid/SF 4. Berge ( ) - g. m/thordis C. Johansen (par Lille Flarnberget) 5. Eivind Johannes ( ) - til Tønsberg g. m/ruth Mathisen 6. Trygve Fridtjof Arne ( ) - til Oslo Par gift 1889 i Kvikne/HE, 42Drestjorda Anders Estensen (1861-?), Kvikne/HE - til Trondenes Foreldre: Esten Nilssen/Anna Andersdtr Johanna Trondsdtr (1862-?), Rennebu/ST - til Trondenes Foreldre: Trond Mikkelsen/Marit Pedersdtr 1. Anton Martin (ca ?), Kvikne/HE 2. Torvald (ca ?l, Hadsel/NO 3. Anna Mane (ca ?), HadseVNO Pai gift 1890 i A., 52/0stre Salberget Richard Schjelderup Mikal Josefsen (ca ?), Bodø/NO - til Gimsøy Foreldre: Josef Samsonsenhlanna Johannesdtr Anna Oline Eliasdtr (ca ?), Bjarkøy/TR - til Gimsøy 1891, Far: Elias Klaussen 1. Hanna Pauline Josefine ( ) 2. Einar Johan (ca ?), Gimsøy/NO 3. Ragna (ca ?), Gimsøy/NO Par gift 1890 i A., 58/Geitberget Arnt Berteus Jenssen (ca ?), Ankenes/NO. Far: Jens Iversen.. Johanna Bergitte Marie G. Lodding (1845-?), f. 26/Myre [III]. Foreldre: Gjert Lødding/Gjertrud Paulsen (par 1833 der). Par gift i A., varighet ,58/Geitberget Andreas Herman Johansen ( ), Nesna/NO. Foreldre: Johan Kristiansen/Olina Kristensdtr Ovidia Jakobine Jakobsdtr (1865-?), Girnsøy/NO. Foreldre: Jakob Robertsen/Ovidia Martinusdtr

11 Pnv på Andenes 1. Otilie Marie ( ) Par gift i Hadsel/NO, varighet ,48/Leiet Herman Dishington Jenssen ( ), HadseVNO. Foreldre: Jens HermansedOvedia Hansdtr Johanne Marie Johnsen ( ), HadseVNO. Foreldre: Jon Pedersen/Ingeborg Eliasdtr 1. Julius Einar (1878-?), HadseVNO 2. Olga Marianna (1880-?), HadseVNO - til USA Petra Elida (1882-?), HadseVNO 4. Konstanse Amalie ( ), Hadsel/NO - g. m/hans L. Nergaard (par Leiet) 5. Jens Georg ( ), HadseVNO 6. Thorvald ( ), Hadsel/NO 7. Thora Helene (1891-?) - til USA Signe (1895-?) - til USA Klara Olufine ( ) 10. Klara Sofie ( ) - g. m/eivind V. Fjeldberg (par IFrestjorda) Par varighet , Andenes Peder L. Kjersem (ca ca. 1910), Vestnes/MR - til Ibestad Far: Lars Kjersem Anne Bergitte Hansdtr (ca ca. 1929), Ibestad/TR - til Ibestad Foreldre: Hans Berteussenmerit Knutsdtr 1. Dødfødt (1878) 2. Hilda Bergitte Marie ( ) - til Ibestad Par gift 1878 i A., 54nTesterbrynn Anders O. Vinge (1846-?), Grytten/MR - til USA Foreldre: Ole Vingebgeborg Andersdtr Mette Marie Rhodesen ( ), f. 54/Vesterbrynn - til USA Foreldre: Rhode Møller/Antonetta Andreasdtr (par Nesterbrynn). 1. ekteskap av 2, dessuten: - g. 2) m/karl Rønning (se par 1893 her) 1. Alfred Joakirn ( ) - til USA g. m/ethei May WiIliams 2. Olaf Antoni Emilius (1882-?) - til USA Par gift i A., varighet ,51/Vestre Salberget Anders Theodor Berg Andreassen (1853,-1906), f. 57/Della. Foreldre: Andreas Paulsen/Riborg Hansdtr (par 1850 der). Erika Hansine Eriksen ( ), Ibestad/TR. Foreldre: Erik Pettersen/Helleborg Johansdtr 1. Andora Charlotte Jakobine ( ) - g. m/sigvard M. Jørgensen (par 1899 WGeitberget) 2. Emilie Hardine ( ) - g. m/nikolai S. Olsen (par 1907 Slmestre 3. Arnt Eberg ( ) 4. Arent Eberg ( ) - g. m/jenny Olsen (par Mokkestrengen) 5. Borghild Ragnvalda ( ) 6. Trygve ( ) - g. m/bergliot A. Pettersen (par Leiet) Par gift i A., varighet ,56/Bakken Jens Zakarias Hanssen ( ), f. 56Bakken. Foreldre: Hans Eilertsen/Sesilia Jensdtr (par 1849 der). Emilie Petrine S. Steen ( , Trondheim/ST. Far: Sivert Steen 1. Hagbart Sedolf ( ) 2. Jensine Emilie ( ) - g. m/ludvig M. Adolfsen (par Della) 3. Helga Anette (1885-?) - til USA Olga Fredrikke ( ) - g. m/oluf A. Aune (par /Storbakken) 5. Othilie Andrine ( ) - g. m/ingolfb. Nicolaysen (par Bakken) 6. Valborg Elisabeth ( ) - g. rn/olaf B. Strand (par /Leiet) Par hovedomtale: 22/Å [LI] (se også 59/Rabben) Tobias Olai Christian Hanssen ( ), f. 56Bakken. Foreldre: Hans Eilertsen/Sesilia Jensdtr (+ar 1849 der). Petra Jakobine Knutsen ( ), Trondheim/ST Far: Oluf Knutsen Par ugift par Erik Eriksson (ca ?), Trophammar/Sverige. Mina Margrete Hansdtr (1841-?), f. 56Bakken. Foreldre: Hans EilertsedSofia Møller (par 1841 der). 1. Eline Robertine ( ) Par lNestre Salberget Svend E. Munkvold (ca ?), OppdaVST. Far: E d Munkvoil Anna Jørgensen (ca ?). 1. Gina Mathilde (1879-?) Par gift i A., varighet ,52/0stre Salberget Martinus Heggelund Andreassen ( , Bjarkøy/TR. Foreldre: Andreas NilssedGrete ~versdtr 1. ekteskap av 2, dessuten: - g. 2) mfletrine M. Paulsen (se par 1880 her) Isaha Emilie Paulsen ( ), Malangen/TR Foreldre: Peder PaulsedMarta Hansdtr m!! P m

12 stjorda :a [Ill. r 1850 igan 1905, søya [Il). Hadsel fr Leiet - til 18 ;&berget NO. 60/Haugnes [TVI. Foreldre: Karl Eskildsen/Hanna Berg (par /Gabrielsbakken). 1. Edvin Andreas ( ) 2. Kamilla Adelide ( ) 3. Karl Hiiberg Martin ( ) 4. Halfdan Othilius ( ) - g. m/kaja M. Eriksen (par /0stre Par gift i A., varighet , hovedomtale: ~1Nestre Salberget (se også 6O/Haugnes CIVI) John Andreas Paulsen ( ), Kvefjord/TR. Foreldre: Paul AnderssedAnna Jonsdtr AmaIia Pauline Pedersdtr ( ), f. 6O/Haugnes [IV. Foreldre: Petter Pedersen/Lorentse Andreasdtr (par 1852 der). 1. Peter Andor ( ) 2. Laura Petrine ( ) 3. Elise Kirstine Marie ( ) - g. rn/john A. Lekanger (par 19165lrVestre Par ugift par Jakob Johan Johannessen (1856-?), Hemnes/NO - til USA Foreldre: Johannes JakobsenBerit Jensdtr Johanha Bei.gitte Marie G. Lødding (1845-?), f. 26/Myre [IIII. Foreldre: Gjert bdding/gjertmd Paulsen (par 1833 der). 1. Kaspara Amanda ( ) - ue. moohan Pedersen (pa UGeitberget) - g. 1) rn/nils J. Johannessen (par fGeitberget) - g. 2) m/nils M. Ovesen (par 1917 #/Leiet) Pal gift i Bjarkøy/TR, varighet , 48/Leiet Nils Bendiksen ( ), VefsnLNO, Foreldre: Bendik Nilssenhdi Andersdtr Ellen Pauline Klausen ( ), Salangen/TR. Foreldre: Klaus Eleasersen/Marta ToJievsdtr 2. ekteskap av 2, dessuten: - g. 1) dorents K. Samuelsen 1. Ragna Berntine ( ), Bjarkøy/TR - g. mlbernhof M. Jenssen (par /Leiet) Par hovedomtale: 61Eiskenes LIVI (se også WGeitberget) Anders Mathias Pedersen (1849-?), Hemnes/NO - til Hemnes Foreldre: Peder Larssen/Elsa Johannesdtr Anne Karoline A. Berg (1858-?), MoldelMl3 - til Hemnes Foreldre; Andreas Berg/Erika Johannesdtr rar på Andenes Par gift i A., varighet , 58/Geitberget Torstein Hanssen ( ), Dovre/OP. Foreldre: Hans J~hannessenAngebor~ Torsteinsdtr Leonora Nikoline Marie Benjaminsen ( ), Bø/NO. Foreldre: Benjamin Svendsen/Anna Nilsdtr 1. Bernhard Anton Marius ( )- til Hadsel g. rn/agnes E. Eriksen (par 19075WGeitberget) 2. Helga Marie Therese ( ) 3. Marie Therese ( ) - g. deter A. Paulsen (par lGeitberget) 4. Ingeborg Helmine ( ) - g. maldor B. Nilssen (par LBalrken) 5. Waldemar Huithfeldt ( ) - g. m/olga M. Pedersen (par Leiet) 6. Lovna ( ) 7. Charlotte ( ) - g. rn/simon N. Gansmoe (par 19175WGeitberget) 8. Arnold Reinholdt ( ) - g. mmagnfrid 0. Pettersen (par /Leiet) l. 9. Gudrun ( ) Par ugift par Jørgen Peder Mikalsen (ca ?), Trondenes/TR. kr eldre: Mikal Anderssen/Johanna Hansdtr Eline Marie Madsdtr (1852-?). 1. Hermann Edvin (1882-?) Par ugift par Jens Nikolai Martin Nilssen (ca ?), Måsøy/FI - til Balsfjord Foreldre: Jens Nilssen/Maria Olsdtr Mina Margrete Hansdtr (1841-?), f. 56Bakken. Foreldre: Hans Eilertsen/Sofia Møller (par 1841 der). 1. Jetta Amanda Elisa (1882-?) Par varighet til 1905,41/Lille Flamberget Ole Elentinus Toresen ( ), Bardu/TR. Foreldre: Tore Olsen/Ellen Estensdtr Kristine Mathilde L. Bergstram ( ), Kalix/Sverige. Foreldre: Lars ~ergstrodisa Restie 1. Thore Emanuel(1883 -?) 2. Lars Oiuf ( ) Par gift i Trondenes/TR, varighet , 59Babben Johan Jørgen Eriksen ( , Trondenes/TR Foreldre: Erik Pedersen/Ellen Hansdtr Maren Anna K. Ruud ( l), Trondenes/TR. Foreldre: Karl Ruud/Maren Larsdtr (par 18475WGeitberget). 1. Jørgen Julius ( ), Trondenes/TR - g. m/jenny A. Benonissen (par mabben)

13 Par på Andenes Par hovedomtale: 4/Åknes [Il Ole Andreas Olsen ( ), Bergen/HO. Foreldre: Foreldre: Kristen Schaug/Sesilia Olsdtr (par 1817 der). Par gift i A., varighet ,45/Molla Petter Andreas Olsen ( ), f. 21/Åse [III. Foreldre: Ole Olsen/Elisabet Pedersdtr (par 1819 der). 1. ekteskap av 2, dessuten: - g. 2) m /he K. Korneliussen (se par 1889 her) Karen Maria Hartvihdtr ( ), 0ksnes/MO. Foreldre: Hard Jørgerisen/~ariasen/Maria Kristoffersdtr (par Dødfødt (1859) 3. Anna Margrethe ( ) - ue, m/jørgen P. Mikalsen (par /Molla) - g. d sak J. Sundstrzm (par O/Haugnes 'Dl) 4. Peder Christian ( ) 5. Peter Anton ( ) - til Bergen Pauline Kristine Helmine ( ) Par ugift par Petrtkka Maria Jakobsdtr ( ), f, 4l/LiUe l. Jørgen Martin Paul ( ) - g. danna K. Klausdtr (par /Forfjorden [II]) l. Johan Theodor (1859-2) - til Ibestad Johan Fredrik Smith Kristiansen ( , f, 26/Myre ml. Foreldre: Kristian AnderssenMelma Kristoffersdtr (Par 1835 GO/Haugnes [NI). Petrikka Maria Jakobsdtr ( ), f. 41/Lille Flamberget. Foreldre: Jakob AndersedAnna Pedersdtr (par 1828 der). 1. Dødfødt (1861) Par i Bjarkøy/TR, hovedomtale: 52/0stre Salberget (se også 42ffrestjorda) Anders Anderssen ( ), KvernnedMR. Far: Anders Kristensen 2. ekteskap av 2, dessuten: - g. 1) moohanna Benjaminsdtr ( ) Olina Marie Hansdtr (1826-?), Bjarkøy/TR. Foreldre: Hans Rasmussen/Dortea Olsdtr 1. Oline Antonette (1862-?), Bjarkøy/TR 2. Hansine Kristine ( ), Tranøy/TR - til Trondenes g. 1) mkristian K. Martinussen (par /Stave [IVI - g. 2) moohan P. Røberg (par /Stave [m) 3. Johan ( ) - g. mrnistine B. Hansen (par 1890.%/Geitberget) Par hovedomtale: 49/Skår (se også 8/Nøss [Il) Ingebrigt Olai Nielsen ( ), f. Smaugen [I]. : Foreldre: Nils Olsen/Ragnhild Pedersdtr (par 1813 der). Julianna Kerstine Malskjøn Paulsen ( ), f. 9/Risøya [I]. Foreldre: Kristen PaulsenKaren Bjørgan (par 1812 der). 1. Ragnar Johannes ( ) - til Sortland Christen Antoni Kjerri ( ) 3. Andor Jakobus ( ) 4. Anna Vilhelmine Elise ( ) - til Trondheim g. Aaurits A. Jenssen (1863-?) Par ugift par Ole Jonsen (nevnt 18621, Bergen/HO. Mina Margrete Hansdir (1841-?), f. 56/Bakken. Foreldre: Hans EilertsedSofia M~ller (par 1841 der). 1. Sophie Fredrikke ( )- til Hadsel g. mkornelius Andreas Pedersen Par gift i A., varighet ,54/Vesterbrynn Peder Andreas Bårdsen ( ), f. 26/Myre [ml. Foreldre: Peder BårdsedMarta Raabye (par 1820 der). Antonetta Georgine Andreasdtr ( ), f. 39/Bleik [IV]. Foreldre: Andreas StabeVOlava Krøpelin (par 1826 der). 2. ekteskap av 2, dessuten: - g. 1) m/rhode M. Møller (se par 1850 her)

14 ? to Lora nen PA fgsla 792) iaria rette Paret fikk to barn som begge døde kort etter fødselen. Og det kom enda et dødsfall. Sommeren 1798 skulle Kristoffer føre noe ved, og til hjelp hadde han nittenåringen Johannes Nilssen fra Gabrielsbaldcen (gnr. 46). Båten kvelva, og begge to omkom. Året etter gifta Maren seg med smeden Nils Andreas Larssen fra Å (par 1799). Da uårene begynte ved århundreskiftet, flytta paret lengst sør på øya, til Storesandnes. Jon Amundsen og Anna Helene Vang (par 1793) festa en husmannsplass på Østerbrynn rundt Da de trolova seg i 1793, skreiv presten at Jon kom fra Trondenes sokn. Dersom det er riktig, var han same. Han var over førti år og kan ha vært gift en gang før. Videre skreiv presten at Anna Helene var fra Andenes. Hun blei konfirmert der i 1790, men vi veit ikke hvem foreldrene var. Trolig var hun kommet til stedet sammen med ei enke. Paret tenkte kanskje å overta bygselen da Maren og Nils Andreas flytta (se foran), men da var husmannsparet blitt så fattige at de måtte ha hjelp. De neste årene blei en katastrofe for familien, I 1808 var - alle borte, både Jon og Anna Helene og alle seks barna. Peder Nikolai Anderssen og Ingeborg Dortea Pedersdtr (par 1799) kom fra Bleik og overtok husmannsplassen. De bodde der omkring ti år, så bygsla de Vestre Salberget (gnr. 51) og flytta dit. Gnr. 56 Bakken Navnet og gården Flere av gårdene på Andenes har bakke-navn (se gnr. 46,47 og JO), men bare gårdsnummer 56 har et navn uten førsteledd, bare Bakken. Kanskje må det sees i sammenheng med nabogården i øst, Della, som betyr et lavere terreng. Prinsens gate går langs vestgrensa til Bakken. Ved matrikuleringa i 1782 fikk Bakken ei av de laveste landskyldene på Andenes, under et halvt pund. Bare en enkelt slåtteteig blei lagt til gården - Møsjedalen. Det ser ut som landskylda var sterkt påvirka av hvor mange teiger en gård hadde. Gnr. 56 Bakkefl Værmenn Ole Pedersen og kona (par 1678) kom til Andenes i 1678, kanskje til Bakken. Ole kalles etter 1690 «den eldre». På den tida bodde en husmann med samme navn på Andenes, og han blei kalt «den yngre>>. Antakelig holdt begge til i Været, siden skriverne ikke brukte bostedet som tilnavn for å unngå forvekslinger. Navnet til Ole var svært vanlig på den tida. Også en tjener på Andenes het det samme, han fikk tilnavnet Bø. Det er uklart han kom fra gården Bø eller soknet Bø. Ole <iden eldre» og kona kom aldri over gjennomsnittet i skatt, men de klarte seg gjennom de tunge uårene med livet i behold. Manntallet i'1701 nevner ingen barn, og etter dette året forsvinner Ole og kona fra kildene. Kvisten Olsen og kona hans (par 1694) overtok Bakken like etter 1701, Da hadde de vaert husmenn på Andenes siden Kristen var neppe sønn av. det forrige paret, til det var han for gammel. Vi veit ikke hva kona hans het. Paret hadde svært god økonomi fram til I denne tida blei Kristen ofte brukt som fadder og forlover, et tegn på høg anseelse. I 1716 blei kona til Kristen så syk at hun fikk den siste nattverden. Samtidig falt skatten til Kristen sterkt. Men sykdommen gikk over, og paret retta opp økonomien igjen for ei tid. Det neste fallet kom i 1723, da døde trolig Kristen. Bakken blei overtatt av Anders Rasmussen og Ellen Hansdtr (par 1723). Vi veit ikke hvor Anders kom fra, men han bodde på Andenes fra 1713, kanskje som tjener på Lille Flamberget (gnr. 41). Ellen var nokså sikkert klokkerdatter fra Vesterbrynn (gnr. 54). Anders var snekker; den første vi veit om på Andenes etter Trolig dreiv han også med husbygging, for gården fikk nye hus. Stuebygninga var av de største på værmanngårdene, ni ganger sju alen,,med et skjeltret tilbygg i begge endene og bislag. Gammelstua blei stående i mange år etterpå. Vi veit &ke om også fjøset var nytt, men der sto det i hvert fall en hest, to kyr og to sauer. Det var Ellen sin arbeidsplass, Anders eide en åttring sammen med svogeren Peder Hanssen på nabogården Della (gnr. 57). Antakelig bytta de om å være høvedsmann. I tjue år betalte Anders og Ellen en skatt over gjennomsnittet, også da uårene kom fra Men

15 Gni: 56 Bakken epidemiene kunne de ikke verge seg mot. To av barna døde antakelig i 1743, og året etter døde Anders. Ellen og de tre ungene som levde satt igjen med en ganske stor arv, og da Ellen døde åtte år seinere, ga skiftet etter henne fortsatt stort overskudd. Lars Gregersen og Kirsten Rasmusdt~ (par 1723) flytta fra Breivika til Andenes og overtoli Bakken like før De fildi ikke lang tid der. Begge ektefellene døde sommeren 1754 og den ugifte dattera Anna året etter. Eldste sønnen til Anders og Ellen, Rasmzm Andemel?, gifta seg i 1754, da blei han og Ingeborg Paulsdtr. (par 1754) de nye brukerne av Bakken. Vi veit ikke hvor Ingeborg kom fra, hun var ikke født i Vesterålen og heller ikke i Trondenes. Paret fortsatte den solide drifta på gården. De lå like høgt i skatt som forrige generasjon, det betyr nokså sikkert at Rasmus var høvedsmann. Våren under middels, og den liom aldri opp på det gamle nivået, Kanskje var en av årsakene dårlig helse. Berit døde i 1783,56 år gammel. Da skiftet skulle holdes, møtte det opp en Hans Rasmussen. Han var formynder for to barn, Hans Olsen og Malena Olsdtr, og deres morsarv var en del av boet. Dette må være slektninger på Berit si side, men vi veit ikke hvem de var. Boet var lite og gjelda langt større. Det blei ingenting igjen til Hans og dattera Synnøve. Hun vokste trolig opp på Sliarstein, der gifta hun seg som voksen. Hans døde allerede i 1787, nokså fattig, men han holdt på bygselen til det siste. Et langveisfarende par, Reinholt Maller og Ida Sofa Heide a ar 1787), bygsla Bakken da Hans døde. Reinholt var født i Alta, der vokste også fogdedattera Ida Sofia opp, men hun var født i Hedmark. Vi veit 1765 døde han imidlertid brått, og Ingeborg forlot ildie hvorfor de valgte å slå seg ned på Andenes, men gården etterpå. Hun gifta seg seinere på Myre. godt fiske på den tida kan ha lokka dem dit. En bror av Rasmus overtok straks gården. Hans Reinholt hadde nettopp fylt tjue da han gifta seg Anderssen brukte Fornes som etternavn, men det er med Ida Sofia, som var tolv år eldre enn han. Sjøl om uklart hvor han fikk det fra. Kona hans var Berit forholdene på Andenes må ha vært svært uvante, i Ho-nsdtr (par 1760), hun hadde tidligere vært gift på hvert fall for Ida Sofie, bygde de snart opp økono- Ytre Nåløyet (gnr. 43). mien på Baldien etter forfallet de foregående årene. Etter at paret blei brukere av gården, krympa Det kom godt med da uårene satte inn. økonomien der mye. Skatten falt et godt stykk-e Omslaget kom i Samme året slo naboen Jakob Kristoffersen på Della (gnr. 57) til Reinholt i ec krangel. Stua til Jakob blei da brukt som skole: og konflikten hadde visstnok med det å gjøre. - I Jakob fikk skylda og måtte betale bot. De første årene av krisetida Marte Reinholt og Ida Sofia seg ganske godt, men da nøda blei verre etter 1807, kom også fattigdommen til Bakken. I 1809 måtte de ha fattighjelp, da står det at Reinholt hadde «kone og en vanfør datter, og er meget trengende». Den vanføre dat- tera var Ellen Margrete (se I nedenfor). I Uårene tok slutt med 1813 som det siste, og paret kom snart over kneika. Da satsa de i 1 l l

16 Oppsittere på gnr. 56 Bakken Kristen Olsen Anders Rasinusseil Hans Anderssen Foi-nes Reinliolt Møller it- 09 ' :år og ;et at- (se ' i mer på jordbruket. Kleiva (gnr. 40) hadde lenge ligget folketom, men blei høsta av oppsitterne på LiUe Flamberget (gnr. 41). I 1816 blei Kleiva underbruk til Baliken. Ida Sofia døde i Da hadde gjelda økt mye, og det blei ingenting igjen til Reinholt og sønnen Hans Heide, som var slromakermester og borger i Bergen. Den vanføre dattera, Ellen Margrete Illgllei; gifta seg i januar 1810 med tjeneren på gården, Erik Torgelaselz fra Sunnmøre (par 1810). Hun døde fem måneder etter bryllupet, kanskje under et svangerskap. Erik fortsatt å bo på Baldren som tjener, men flytta til DeUa i Fem år etter sier sesjonslistene at han var syk, og etter 1821 nevnes han ikke. I 1822 gifta Reinholt Møller seg igjen. Den nye kona, Alzna Maria Tollefsdtr (par 1822), var 31 år yngre enn Reinholt og gravid da bryllupet sto. Anna Maria var født på Reinstad i Kvefjord, og slrulle egentlig ha farsnavnet Jonsdtr. Hun kom til Andenes sammen med farfaren Tollef Anderssen, slik kan farsnavnet Tollefsdtr ha festa seg. Faren hennes var en bror av Pernilla, kona til Morten Olsen på Brattbaklren (gnr. 50), og hun vokste opp hos Morten. På slutten av 1820-tallet begynte helsa til Reinholt å svikte. Han hadde passert seksti, og i 1830 kalles han avfeldig. Anna Maria måtte ta tyngda av arbeidet med å drive gården, men kunne ikke hindre at andre overtok den. Reinholt døde i 1839 som innerst på Bakken, Anna Maria levde tjue år til. I 1804 fkk Berit Marta Mikkelsdtr fra Kvæfjord et barn mens hun tjente på Lille Flamberget. Barnefaren var Petter Kristian Olse~z fra Bleik (par 1805). Paret gifta seg og fikk husrom på Bakken som innersier, der fikk de et barn til i To år etter døde det eldste barnet og Petter, og året etter også Berit Marta. Det yngste barnet blei bortsatt til Myre etterpå. Jofz Afzderssen fra Reinstad i ICvæfjord og Katrifzn Margrete Schjelderup fra Hadsel (par 1804) hadde vært gift i seksten år da de flytta til Bakken, kanskje i

17 Gnr. 57 Della håp om å få bygsle gården da Rehholt Møller blei ker etter faren, men han kan godt ha gjort det. Kilenkemann for første gang. dene opplyser ikke før på 1740-tallet hvem som Dette var andre ekteskapet til Katrina, som var hadde dette vervet på Andenes (se gnr. 54 Vester- 1 noen år eldre enn Jon. Hun blei snart enke igjen. Da brynn). folk begynte å regne etter hvem som ikke berga seg I 1740 blei den langsomme oppgangen etter på land under storstormen i 1821, var Jon blant de 1600-tallskrisa brutt. Ei kraftig nedgangstid ødela omkomne. Katrina forlot Andenes etterpå. livsgrunnlaget for mange, og dødstallene steig igjen. Peder og Lisbet var blant dem som blei ramma, og ikke bare økonomisk. Lisbet døde i 1744, like før krisa ga seg. Gnr. 57 Della Peder gifta seg ikke på nytt. Han levde åtte år til, stadig fattigere, og han etterlot seg et bo med liten Navnet og gården formue og tre ganger så stor gjeld. Ei dell er ei forsenkning i terrenget. Della ligger på østsida av Bakken, som er forhøyninga den blir Nils Olsen og Barbro Olsdtr (par 1753) gifta seg sammenligna med. Ved matrikuleringa fikk DeUa ei på Andenes i To år etter overtok de Della og landskyld på ett pund, mer enn dobbelt så mye som blei vsermenn. Ingen av dem er nevnt på stedet før Bakken. Kvartalene på østsida av Prinsens gate hører dette. året, men Barbro blei konfirmert på Bleik i delvis til Della Trolig var hun kommet fra Senja-området sam- Slåtteteigene spilte en rolle ved fastsettinga av men med Heitmaller-brødrene. landskylda. Della fikk Stor-Anna-aksla, Bjørndalen På slutten av 1750-taflet begynte ei rad sesonger og Tverrelva. Skriveren har trolig misforstått navnet med godt fiske. Det blei den beste tida for Nils og Stor-Anna-aksla. Det skal sikkert være Storanda- Barbro. De lå ikke blant de mest velstående på Andeaksla. nes, men over gjennomsnittet de beste årene. På slutten av 1760-tallet begynte imidlertid økonomien å Vaermenn I 1701 ser det ut til at TollefJonsen og Lisbet Gregudfr (par 1698) bodde i Della, og trolig hadde de nettopp kommet dit. Hvis Lisbet var født på Andenes, kan hun være datter av Greger Natanaelsen (se under værmenn fra 1667). Tollef døde en gang mellom 1701 og Presten begynte å føre kirkebok det siste året, og da var Lisbet blitt enke. I 1713 og 1714 døde de to sqnnene hennes. Vi veit ikke hvor lenge Lisbet levde, men det kan ha vært til mellom 1717 og 1736, den perioden da prestene ikke førte kirkebok. Della fikk ny oppsvikte, og etter 1770 kom fattigdommen. Nils og Barbro ga opp bygselen i 1780 og flytta til Skarstein, der de blei husmenn. Nils døde i armod i 1785, da var Barbro i ferd med å bli blind. Hun levde sine siste år i mørke og døde i Av de seks ungene levde bare den yngste dattera. Et par fra Ofoten overtok Della da gården blei ledig. I hvert fall Jakob Kristofersen var født i Ankenes, kanskje kom også Lisbit Tomasdtr (par 1780) derfra. Sist på 1700-tallet kom en rekke gode sesonger på havet. Jakob og Lisbet utnytta de gode tidene og fikk sittere lenge før hun døde.. Della på fote igjen etter noen år. Det er godt mulig Den eldste sønnen til klokkeren Hans Hanssen (se gnr. 54 Vesterbrynn), Peder Hanssen, blei værmann i Della etter at han gifta seg med Lisbet Jonsdtr (par 1708). Bakgrunnen hennes er ikke kjent. Paret hadde jamnt god økonomi i mange år, ikke minst fordi Peder var høvedsmann. Han eide en åttring sammen med svogeren Anders Rasmussen på Bakken (gnr. 56), og de veksla antakelig om å sitte ved styrevolen. Vi kjenner ikke til om Peder fikk vervet som klok- Jakob var høvedsmann, vi mangler imidlertid kilder om det. Huset i Della blei brukt til å holde skole i, det førte til et par konflikter. Den første kom i 1800, da slo Jakob til naboen Reinholt Møller (se gnr. 56 Bakken) i ansiktet, visstnok i en krangel som hadde med skolen å gjøre. Jakob måtte bede ei bot. To år etter havna han i krangel med klokkeren og skolemesteren Peder Nilsseil (se gnr. 48 Leiet). Da kom Jakob med grove uttalelser fordi Peder hadde

18 Bosetninga etter 1850 I årene like før 1850 hadde antallet fastboende på Andenes sunket til det laveste vi kjenner i historisk tid. Da bodde under fem familier på stedet, mot nesten hundre først på 1600-tallet. Det fantes verken veier, fast postforbindelse eller handel, og ingen rutegående båter anløp Andenes. Kirka sto, men soknet var lagt in under Dverberg. Det som holdt liv i stedet, var de tilreisende fiskerne. Hver sommer og vinter strømma båtene til for å utnytte den makeløse beliggenheta, nærmere egga enn noe annet fiskevær. Men det kom også andre på besøk, og de har skrevet beretninger om det de så og opplevde. Sorenskriverfullmektig og seinere stortingsmann Hans H. Schulze reiste en tur til Andenes i embets medfør, trolig i Han og følget gikk i land i Risøyhamn, derfra rei de til Andenes, delvis langs fjæra der det var for myrlendt å ferdes lenger inn på land. Turen tok heile dagen, medregna en pause på Dverberg for å spise, men seint på ettermiddagen kom de til Andenes. Schulze skildrer hva som møtte dem: <<De nzaizge Hzae og Rorboder gav Stedet Udseeizde of en lideiz Landsbji, i hvis Midte den nzorkebrune Kirke hnvede sit Spil.. Rzilzdt onz Husene var tålelig Slåttemark, og Poteterne stode ganske vakkert, nzeiz en lide Kjokkeizhave ved Stzleunggen vilde ikke bzre Andet end Gulerodder og Nnpei; og selv det var snzått nok.» Schulze forteller ikke hvor de tok inn. Prestegården var forlengst borte i 1851, men kanskje sto det våningshus på Lille Flamberget som var store nok til å romme en gjeng jurister på besøk. Huset hadde i hvert fall loft, der fikk Schulze rom. Men det blei lite søvn: «Vi kom tidligt tilsetzgs, men det var mig umuligt nt sove. Det uzrkede således i miiz arme Lemmer, at jeg nesteiz ikke kz~nde vende mig i Sengen, og dertil stod Midnatsolen mig like Jeg stod delfor op, stoppede min Pibe og gik ned i Vzret. Her vm rorboder til omtrent 200 Båders Mandskab, men nu vni. Alt stille, thi alle Fiske~~ze vare på Soen. Jeg gik detfor zlt efter Stranden iizdtiljeg kom bort til en liden fieldpjirzt, hvor jeg kravlede op. Her havde jeg hele Ishavet for mig. Det var stilnet af mod Aftenen og nu var Soen aldeles blank, men den ene Bdge jillgte i bestemt Tagt den anden og brgdes ved fieldpyntens Fod. Midnatsolen hang som en blodrod Skive på Himleiz og dens matte Skin spredte et Rosenskjni over de vilde Senjeizfielde.~ Så forteller Schulze om sommerfisket etter seien. Redsltapen var not som fire båter var sammen om. Han la merlte til at kvinnene deltok like mye som mennene i dette fisket. De var &e flinke som karene å ro. Etter et møte neste dag dro Schulze og følget hans på fiske i Rambergselva. Der satte de ut teiner og fikk fangst, antakelig en laks. Beretninga slutter slik: «Til Aftens dampede den på Bordet, og med et Glas Viiiz og muntert Selskab fandt vi snart, at det nok kunde g2 an at leve på Andenes også.» I 1859 eller 1860 kom fyrmester Carl F. Diriks - Fyr-Dirilts - til Andenes for å inspisere fyret. I likhet med Schulze besøkte han stedet mens sommerfisket pågikk, og han skildrer nærmest kaotiske tilstander: c<sommeffisket foreg& nu, og ikke miizdre end 800 Mand hnvde sit midlertidige Ophold her. Stranden havde Udseende, som oi7z der skzilde have foregået Skibbrud; Grupper af Meizizeslei; etz Masse Kister og T0idei. hulter til bulter; og Bål hist og her.. Langs Stranden låe vel henved et par hundre Fiskerbåde; og Måger i tusinduiis fore f i og tilbake, styrtende sig over det stinkende Fiskeafal1T, so~z overalt vai. henslnngt. Ligeså mange Kister stod pa Stranden som de? er Meznesker ved Fisket, Nistekzj-terne nemlig, til hvilke der ikke findes Hz/s- Turn.>> Schulze og Diriks oppgir nokså like tall på båter som deltar - to hundre. I tillegg sier Diriks at åtte hundre mann deltok, altså fire mann på hver båt i gjennomsnitt. Buene må ha vært svært små, dersom

19 en jeg zen en. )m. enro. ans ikk ' et det :s - het ket er: 300 yter Ser. Fiszke, ;om 1 på Ste- ~ZIS- $ter åtte åt i ;om Diriks har rett i at alle kistene måtte stå ute på grunn av plassmangelen. Begge embetsmennene er nokså nedlatende om levesettet til nordlendingene. Diriks meiner de heller burde vært heime og drevet jordbruk i stedet for <<å ligge og duppe i en båt». Også Schulze har en del nedsettende kommentarer i teksten, dessuten trodde han under heile oppholdet på Andøya at han befant seg i Lofoten. Noen år etter at Schultze og Diriks hadde besøkt Andenes, kom Martinus Heggelund Andreassen til stedet (se gnr. 52). Han har laga ei skildring av rorbuene som de tilreisende fiskerne bodde i, den utdyper beretningene til Schulze og Diriks. <<Stedet besto kun av 3.5 familier, og husene var små og lave. Utenfor disse hadde handelsmann Lind oppført nogle såkaldte rorboder, helst for seinotfolk om sommeren. Disse huse besto kun av fire vegge, sammenspikret av bord kant i kant, og dør og et vindu og et hull på taket hvor røken gikk opp når huset var blitt fullt au r0k. Gulv var der ikke. I et sådant rum plassertes 16 til 32 mann, der på en lang brisk blev plassert side om side for å få sove. Her var i de dager opptil 60 notbruk på sezjiuske, og alle skulle ha plass. De måtte da ta til takke med nøst, fjøsloft og selv fjøser måtte tjene. De kokte sin mat, der som oftest besto av grøt og fisk og mølje, i store gryter plassert nede i fiæren, og der spiste de som oftest også.» Sjøl om tida rundt 1850 var den djupeste bølgedalen vi kjenner i Andenes-historia, skjedde det likevel ting som bar kimen til ny oppgang for stedet. Stortinget vedtok å bygge et fyrtårn på Andenes, arbeidet starta i 1857, og to år etter blei fyret tent. Like etter kom silda, den skapte sterk vekst for stedet, på både kort og lang sikt Fiskerne på Andenes krevde på denne tida bedre havn, men det tok lang tid før noe blei gjort. Myndighetene vurderte alternativer og laga planer, og heilt på slutten av århundret begynte arbeidet på den første moloen. Dermed var grunnlaget lagt for det moderne fiskeværet Andenes. Midt på 1800-tallet blei det foretatt utskiftninger av innmarka (1846 og 1864). Da fikk de nitten gårdene på sjølve Andenes for første gang grenser på Værbakken og videre innover landet. Seinere blei Bosetninga etter 1850 også utmarka og torvmyrene oppdelt og lagt som parseller de enkelte gårdene, mens utskiftinga av slåtteteigene lenger sør kom langt seinere. I tida like etter 1850 begynte folketallet å øke sterkt. Viktigste årsaken var stor innflytting, både fra resten av Andøy, fra den øvrige regionen og fra andre deler av landet. Det er derfor ikke mange på dagens Andenes som har slektsrøtter til folk som bodde der før Folkeveksten førte til stor husbygging. Det nye Andenes bredte seg over alle matrikkelgårdene bortsett fra Kleiva. Ved havna vokste det fram fiskeindustri og annen sjøretta virksomhet nesten sammenhengende fra fyret og til Nakken, stimt på flkre av holmene ute i havna. Bebyggelsen langs Værbakken og rundt havna har imidlertid vært hardt ramma av uvær og branner. -' Kraftige stormer i 1879, 1880 og 1881 raserte kaier og brygger, mens brannene i 1885, 1943 og 1949 ødela nesten alt av våningshus fra Ytre Nåløyet (gnr. 43) til Østerbrynn (gnr. 55). Kommunen laga en reguleringsplan i 1906 for å skape bedre orden i utbygginga på Andenes. Den store flata fra havna og sørover blei inndelt i regelmessige kvartaler med rettlinja gater mellom. Mange hus sto imidlertid der flere av gatene var tenkt å gå, og det strenge mønsteret i planen blei etter hvert tilpassa dette, enten ved at gatene svinga utenom eller ved at de endte foran et bebygd kvartal og fortsatte på andre sida. Eierforholdet til jorda skdler seg mye fra resten av Andøy. Bølgedalen etter Storskaden førte til at det var få oppsittere som kumie bli sjøleiere. Staten fortsatte derfor å eie gårdsnumrene 44,45, 48 og 52 til 56, mens solmerådet hadde hand om 49 og 50. Utover 1900-tallet forpakta (festa) folk byggetomter på de fleste av disse gårdene. Det gjaldt også på gnr. 42, som var privateid. De fleste av de festa tomtene blei fradelt som egne bruksnumre etter 1950, og alle har fått gateadresse. Tre av de gamle matrikkelgårdene fikk lav bosetning fordi det meste av arealet blei brukt til gater: Fridtjof Nansens gate ligger på Molla (gnr. 45), Storgata på Brattbakken (gnr. 50), og Prinsens gate er langt på vei lik Østerbrynn (gnr. 55). Bakerst i boka står tre tabeller som viser sammenhengen mkllom gater og gårdsnurnre, dessuten forklarer innlehinga til hvert gårdskapittel hvilke husrekker som h~rer til gården.

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN Dette er den ytterste gård på nordsida av Skrovkjosen, men på yttersida (nordvest-) av gården ligg Sommarset med Sommarsetdalen

Detaljer

Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her.

Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her. Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her. Oppdatert: Sept-2000 Ansvarlig: Leif Olsen. Skh-15. Gudmund Olsen født 1703, død ca 1744 sønn til Ole

Detaljer

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland.

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatert mars 2009: Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Ansvarlig: Leif Olsen. Oppdatert: Henry O Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

KULTURBILDER. fra. gamle Hillesøy. Bind II OCR LENVIK MUSEUM 2008.

KULTURBILDER. fra. gamle Hillesøy. Bind II OCR LENVIK MUSEUM 2008. KULTURBILDER fra gamle Hillesøy Bind II OCR LENVIK MUSEUM 2008. Carl Bertheussen - Jens Solvang KULTURBILDER fra gamle Hillesøy Bind II Gårdshistoria av Jens Solvang Utgitt av Lenvik og Tromsø kommuner

Detaljer

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

Gnr. 1. Vedøy. (også kalt Salvøy). Oppdatering av de familiene som har bosted på denne gard. Ansvarlig: Leif Olsen. ***

Gnr. 1. Vedøy. (også kalt Salvøy). Oppdatering av de familiene som har bosted på denne gard. Ansvarlig: Leif Olsen. *** Oppdatert: 25 Okt. 1996. Gnr. 1. Vedøy. (også kalt Salvøy). Oppdatering av de familiene som har bosted på denne gard. Ansvarlig: Leif Olsen. Bnr 1. side 16-Å. (Karmøy bygdebok) 1. 1629-1661: Salve Olsen

Detaljer

Ulvik (GNR. 6) 2. Knut Ingvaldsen ca. 1681-1756 g. a) 1734 m. Kirsten Olsdtr ca. 1687-1749

Ulvik (GNR. 6) 2. Knut Ingvaldsen ca. 1681-1756 g. a) 1734 m. Kirsten Olsdtr ca. 1687-1749 Ulvik (GNR. 6) 1. Erik Pedersen ca. 1657 ca. 1700 g. 1692 m. Kari Haaversdtr (+3) 1. Ole 1693 2. Anders 1696 2. Knut Ingvaldsen ca. 1681-1756 g. a) 1734 m. Kirsten Olsdtr ca. 1687-1749 g. b) ca. 1750 m.

Detaljer

Det var en gang... fotografier fra Lenvik. bind II. Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

Det var en gang... fotografier fra Lenvik. bind II. Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot. Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind II Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot. Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind II Redaksjon og tekster KÅRE RAUØ

Detaljer

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Rettinger og tillegg til boka Slekter på garder i Vardal og Redalen utgitt november 2008. Del 2, utgitt 10 august 2012

Rettinger og tillegg til boka Slekter på garder i Vardal og Redalen utgitt november 2008. Del 2, utgitt 10 august 2012 Rettinger og tillegg til boka Slekter på garder i Vardal og Redalen utgitt november 2008 Del 2, utgitt 10 august 2012 Første del med rettinger og tillegg ble utgitt 18 des 2009, se http://slektshistorielaget.no/perbraastad.htm

Detaljer

God Jul og. Godt Nytt År. Innhold bl.a:

God Jul og. Godt Nytt År. Innhold bl.a: Informasjon Kirkebladet For Harstad Nr. 2 2014-15. årgang Innhold bl.a: Den flotteste arbeidsplassen side 3 Barnesang i Harstad kirke side 4 Min salme side 5 Glimt fra Finnmarksskolen side 7-9 Ny organist

Detaljer

Noen mennesker blir rike på penger og materielle ting. Pågangamot,

Noen mennesker blir rike på penger og materielle ting. Pågangamot, Årgang.2013 Nummer. 3 Dato:15 juli 2013 Slektsforum Karmøy Ansvarlig for utgivelsen - Kjell Gunnar Angelund S P E C I A L P O I N T S O F I N T E R E S T : Speakers Corner -side 2 Veim- side 6 Utvik fra

Detaljer

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 15 Åkra. Oppdatert: april 2010. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted på Åkra. Ansvarlig: Arne Edvin Dahl og Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Tjøme slekt Maagerø. Olava og Søren Sørensen med etterkommere. Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn.

Tjøme slekt Maagerø. Olava og Søren Sørensen med etterkommere. Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn. Tjøme slekt Maagerø Olava og Søren Sørensen med etterkommere Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn. 1 Preface Maagerø ligger på Tjømes nordøstside. Stedet

Detaljer

Oppdeling av Oslebakke fra 1800 til 1950

Oppdeling av Oslebakke fra 1800 til 1950 Oppdeling av Oslebakke fra 1800 til 1950 Jogeir Nicolai Stokland, mars 2015 Oslebakke har vært et økonomisk sentrum på Veierland gjennom store deler av seilskutetiden som varte fram til slutten av 1800-tallet.

Detaljer

Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3

Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3 Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3 UTKAST Side 1 Innholdsfortegnelse 0 FORORD...3 1 FØRSTE GENERASJON...4 1.1 RAGNAR OG BRYNHILD...4

Detaljer

Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III

Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III «Fortida er som grunnmuren under huset som vi bor i. Lar vi den forfalle, er det fare for at vi før eller seinere blir husville. I folkets saga finner

Detaljer

Slektssaga. Fra Gangsaa til Vognmannsgaten. Heimegarden på Gangsaa. Til byen B. Andersen etter original. Støa og Skåran i Mandal ca 1910

Slektssaga. Fra Gangsaa til Vognmannsgaten. Heimegarden på Gangsaa. Til byen B. Andersen etter original. Støa og Skåran i Mandal ca 1910 Slektssaga Fra Gangsaa til Vognmannsgaten Heimegarden på Gangsaa Til byen B. Andersen etter original Støa og Skåran i Mandal ca 1910 2 Arvid Andersen Kungsgatan 24 453 33 Lysekil Sverige Tel: +46(0)523

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

MO, gårdsnummer 95. Hedrum bygdebok, bind III

MO, gårdsnummer 95. Hedrum bygdebok, bind III MO, gårdsnummer 95 Gården ligger syd for Sundby og grenser i øst og syd til Gjone. Vestover strekker Mo seg til Bonnegolts skog. Navnet: gmlno. Mór = mo, sikter nok til lendet mellom Gylna og Jordstøyp.

Detaljer

Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Til etterkommere av Jonetta og John Holden Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1841 Fauske. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1841 Fauske. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1841 Fauske Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Fødte. Sarpsborg Historielag 27/5-2006 Side 17

Fødte. Sarpsborg Historielag 27/5-2006 Side 17 Dåp nrfødselsdatoanmeldsesdato Dåbsdato Navn Foreldrenes navn Bopel Farens Morens fødselsår fødselsår Om Ekte død, / uekte examinert,opptatt eller flyttetanmerkninger Thomas Olai Martiniussen, 3 barn.

Detaljer

Historier samlet av Bjarne Andreassen og Oddbjørn Bårdsen

Historier samlet av Bjarne Andreassen og Oddbjørn Bårdsen Historier samlet av Bjarne Andreassen og Oddbjørn Bårdsen Satt sammen av Morten Bårdsen Innhold Side 2 Ei beretning om garden og gardsdrifta 11 Småplukk fra ætta, garden og bygda 13 Diverse småplukk fra

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer