Modernisering av offentlig sektor gir hodebry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modernisering av offentlig sektor gir hodebry"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 31/2012 Fredag 14. september 1. Modernisering av offentlig sektor gir hodebry 2. Konferanser, kontrakter og kriterier 3. Kommune-erfaringer med innovasjons-anskaffelser 4. Dropper konkurranseutsetting blir for dyrt 5. Honorarstrid om tevlingsprega dialog 6. Krever spesialdomstol for anskaffelsesklager 7. Medisinsk kvalitet tel lite for val av tenesteytar 8. Når har et småkjøp internasjonal interesse? Modernisering av offentlig sektor gir hodebry Modernisering av offentlig sektor skaper utfordringer i forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser. Nye organisasjonsformer tas i bruk, ikke minst samarbeid mellom f.eks. kommuner om tjenesteproduksjon. Ok, sier EU-domstolen, men samtidig må det offentlige ta hensyn til EØS-rettens formål om å åpne markedet for offentlige anskaffelser og sikre konkurransen på dette marked. Domstolen har forsøkt å finne den rette balansen mellom disse hensynene. En fersk avhandling fra Universitetet i Oslo tar for seg disse problemstillingene. Det er mye usikkerhet knyttet til EU-reglene om anskaffelser i offentlig sektor. EUdomstolen åpner døra på gløtt for at sektoren selv skal kunne vurdere hva som er beste måte å organisere seg og oppgavene sine på. Samtidig krever den at det offentlige må sikre konkurransen på markedet for offentlige anskaffelser. Janicke Wiggen disputerte nylig ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo med avhandlingen «Anskaffelsesdirektivet og samarbeid i offentlig sektor: Kontraktsbegrepets grenser». Til forskning.no sier hun bl.a.: Modernisering - På mange måter har de siste tiårs modernisering av offentlig sektor satt problemstillingen knyttet til organisering, marked og innkjøp på spissen. Når man da har modernisert hele sektoren og satt mange tjenester ut i for eksempel aksjeselskaper, blir problemstillingen om anskaffelsesdirektivet gjelder mellom disse aktørene svært aktuell, forteller hun. - Det har vært et omdiskutert spørsmål når regelverket gjelder. EU-domstolen har sagt at regelverket gjelder også mellom offentlige aktører. På den andre siden har domstolen 1

2 sagt at noe samarbeid mellom offentlige aktører skiller seg såpass fra vanlige kontrakter at det likevel faller utenfor direktivet. Eksempler kan være når to kommuner samarbeider om avfallshåndtering, ved at hver av dem henter søppel i begge kommunene annenhver uke. Eller de kan samarbeide ved å opprette et selskap som tar seg av avfallshåndteringen for begge to, og som ikke har noen egentlig selvstendighet fra noen av dem, og heller ikke tilbyr tjenester i markedet ellers. Rett balanse - EU-domstolen har sagt at offentlig sektor til en viss grad får lov til å benytte moderne organisasjonsmåter for å oppnå fleksibilitet og lønnsomhet. Offentlig sektor gis dermed frihet til å vurdere hva som er beste måte å organisere seg selv og oppgavene sine på. Men samtidig må det offentlige ta hensyn til EØS-rettens formål om å åpne markedet for offentlige anskaffelser og sikre konkurransen på dette markedet, forteller forskeren som nå er advokat i Advokatfirmaet Hjort DA. Regelverket for anskaffelser handler i praksis om hensynet til nasjonalstatenes rett til selvstyre, i møte med kravet om frie markeder og markedenes effektivitet. EU-domstolen har forsøkt å finne en balanse mellom de to hensynene. Det vil alltid være uenighet om man har funnet rett balanse, men domstolens praksis åpner for at man kan ivareta begge hensyn, mener Wiggen. - Det avgjørende er om samarbeidet faller innenfor eller utenfor kontraktsbegrepet i anskaffelsesregelverket. Denne grensen er det EU-domstolen som har dratt opp og som stadig er i utvikling og endring. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Konferanser, kontrakter og kriterier Konferanse om Statens standardavtaler i oktober, nettverksmøte om sosialt ansvarlig produksjon/etisk handel i september og workshops om smartere innkjøp så vel i september som oktober. Universitetet i Oslo (UiO) skal ha sin årlige innkjøperdag, seks entreprenører kjemper om E39-kontrakt, og 45 leverandører møtte opp da det ble informert om storkontrakten knyttet til neste generasjons kjernenett i helsesektoren. I Sverige utvikles bærekraftige kriterier for kjøp av medisinsktekniske produkter, og en dansk konkurranseutsettingsavtale forutsetter kanalisering av noe av besparelsene direkte inn i konkret aktivitetstilbud. SSA-konferansen 2012 Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) inviterer til årets SSA-konferanse 17. oktober på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo. Dette er en årlig møteplass for alle som arbeider med Statens standardavtaler (SSA) i offentlig eller privat sektor. Temaene for årets konferanse er praktisk rettet og belyser aktuelle spørsmål knyttet til IT-kontrakter og kontraktsoppfølging, både fra leverandørog oppdragsgivers perspektiv. Målet med konferansen er å bidra til økt kompetanse ved bruk av Statens standardavtaler. Deltakerne forutsettes å ha noe kjennskap til SSA fra før. For program og påmelding, se her. 2

3 Fortsatt ledige plasser på nettverksmøte om sosiale krav 18. september Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og Initiativ for etisk handel (IEH) inviterer til nettverksmøte om krav til sosialt ansvarlig produksjon/etisk handel i offentlige anskaffelser tirsdag 18.september kl i Difis lokaler på Grev Wedels plass 9, 2.etg. Nettverket for sosiale krav i offentlige anskaffelser er opprettet for at innkjøpere skal ha en møteplass for å diskutere og lære hvordan vi forholde oss til ansvaret Regjeringen oppfordrer oss til å ta: Å sikre rettferdig produksjon av varer som kjøpes inn for norske skattepenger. Tema for møtet er kravstilling og oppfølging av krav til sosialt ansvarlig produksjon, og nytt skjema for egenrapportering og hvordan tolke svar fra leverandører vil bli gjennomgått. Råd og hjelp får du også på NB: Påmeldingsfristen er forlenget - til 18. september kl Påmelding til Innkjøperdag på Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo (UiO) arrangerer sin årlige innkjøperdag 19. september. Blant temaene er e-handel, lederperspektivet og etikk. Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi skal bl.a. ta for seg hva bruk av e-handel kan bety for ledere, mens NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes tar for seg hva som er UiOs viktigste oppgaver som oppdragsgiver sett i et lederperspektiv. Advokat Kristian Dahle Trygstad i ALT advokatfirma foredrar om evaluering og evalueringsmodeller i et etisk perspektiv, mens seniorrådgiver Henriette M. Grønn, First House, skal gi innspill til forbedringer innenfor offentlige anskaffelser. UiOs anskaffelsesstrategi er tema for UiOs innkjøpssjef, Jacob M. Landsvik. Smartere innkjøp «kysten rundt» Metoden som skal bidra til smartere innkjøp, presenteres i løpet av høsten på workshops «kysten rundt» i regi av Nasjonal program for leverandørutvikling. Det er en tre-stegs metode, der bærebjelken er dialog med leverandørmarkedet før selve konkurransen settes i gang. Startskuddet for workshop-turneen gikk i Oslo, dit programmets partnerskap var invitert. Neste arrangement var fulltegnet og ble gjennomført i Oslo tirsdag 11. sept. Nå er det tid for Bergen tirsdag 18. september, Trondheim tirsdag 25. september, Tromsø onsdag 26. september og Oslo torsdag 11. oktober. Seks kjemper om E39-kontrakt Seks entreprenører er med i kampen om kontrakten om å få bygge delparsell en mellom Harangen og Halsteinbrua på E39, melder Statens vegvesen. Prisene varierer fra 171,8 til 218,3 millioner kroner. Følgende entreprenører har levert tilbud: Skanska, Implenia, Risa, Kruse Smith, E. Pihl & Søn og PEAB.- Vi er svært fornøyd med å ha fått inn seks tilbud på denne jobben som både består av tunnelsprenging og betongarbeider, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen. Totalt har strekningen en lengde på snaut 2,6 kilometer. Prosjektet skal være klart for trafikkåpning høsten 2014, og helt ferdig sommeren Storkontrakt fristet IKT-leverandører Rett før sommeren deltok 45 leverandører på infomøtet om neste generasjons kjernenett. Her ble det orientert om den største enkeltstående kontrakten i landet på dette området i dag, sett i et lengre perspektiv 8 til 15 år. Norsk helsenett SF (NHN) arrangerte møtet sammen med IKT-Norge på Park Inn Gardermoen. Den første fasen i 3

4 prosjektet er kunngjøring av prekvalifiseringen i oktober. Da må hovedleverandørene levere en søknad til NHN for å bli kvalifisert til å delta i konkurransen. Så kommer det en dialogfase i 2013 og til slutt implementering i Konkurransen skal gjennomføres som "konkurransepreget dialog", og vil ta et års tid. Bærekraftige kriterier for medisinskteknisk utstyr Miljöstyrningsrådet i Sverige utvikler kriterier for medisinsktekniske produkter i samråd med EU-kommisjonens miljødirektorat. Kriteriene skal kunne benyttes i bærekraftige anskaffelser og vil være fritt tilgjengelige for innkjøpere når de er klare. Kriteriene er for tiden ute på høring og skal etter planen være klare for bruk neste høst. Energikrav i forbindelse med bruk står sentralt på kriterielisten. Andre bærekraftsaspekter omfatter materialer, design, kjemikalier og sosiale hensyn. Kravlisten skal være den første i verden i sitt slag, heter det. København øremerker innkjøpsbesparelser En ny avtale om å konkurranseutsette rengjøringen av Københavns kultur- og idrettslokaler fører til en besparelse på snaut 80 millioner kroner over fire år, fremgår det av en pressemelding. Kontrakten gikk til Danmarks største rengjøringsselskap, Alliance Plus, og inneholder et vilkår om at en vesentlig del av besparelsen på forhånd settes av til å forbedre de eksisterende tilbudene på kultur- og friluftsområdene i kommunen. Det blir opp til de enkelte institusjonene selv å avgjøre om man vil benytte den nye avtalen. De som benytter seg av den, får beholde halvparten av besparelsene, som direkte skal omsettes i utvikling og forbedring av sport- og kulturaktivitetene. Kommune-erfaringer med innovasjons-anskaffelser Erfaringene fra svenske kommuner, regioner og landsting som har forsøkt seg på innovasjonsanskaffelser er nå samlet mellom to permer. En lang rekke råd og anbefalinger fins her: Dialog med næringslivet, tydelige signaler fra politisk og administrativ ledelse, grundige forberedelser og bruk av tjeneste- og byggkonsesjoner, konkurransepreget dialog og innkjøpssentraler anbefales. Tjenester, byggentrepriser, energieffektivisering og miljøspørsmål egner seg best for innovasjonsanskaffelser, heter det. Publikasjonen «Innovationsvänlig upphandling erfarenheter från kommuner, landsting och regioner» er utgitt av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), søsterorganisasjon til KS. Åtte innovasjonsvennlige anskaffelser er studert ved å gjennomgå anbudsdokumentene, gjøre intervjuer med kontaktpersoner og dessuten sette seg inn i annen dokumentasjon knyttet til konkurransene. Kommuner, landsting (fylkeskommuner) og en innkjøpssentral utførte konkurransene. Gjennom å oppsummere erfaringene, fant SKL at det var enkelte nøkkelfaktorer som var av betydning dersom innovasjon i offentlige anskaffelser skulle stimuleres. I bunn og grunn, heter det, dreier det seg om holdninger om hvordan ledende politikere og tjenestemenn ser på sine roller: Ser de på seg selv om en produsent av velferdstjenester eller har de et bredere samfunnsoppdrag? 4

5 Innovasjonsstrategi En måte å stimulere til kreativitet og innovasjon er at kommuner, landsting og regioner aktivt tar stilling til hvordan man ser på innovasjonsspørsmål. Region Skåne har f.eks. utviklet en innovasjonsstrategi, der offentlig innovasjonsanskaffelse løftes fram som et viktig verktøy. Men, presiseres det i publikasjonen, overgripende mål må omsettes og konkretiseres i virksomheten. For å unngå at visjonene og målene forblir visjoner og mål kreves det at beslutningstagerne medvirker til å omsette dem til handling. Den politiske ledelsen må signalisere forventninger ut i virksomheten, og signalsystemet til anskaffelsesfunksjonen er av spesiell betydning. Evne og vilje til å håndtere risiko er vesentlig. Gjennom godt forarbeid kan imidlertid risikoeksponeringen reduseres både for oppdragsgiveren og leverandørene. Forskning peker på at beslutninger som tas nede i organisasjonen øker risikoaversjonen. Av den grunn bør anskaffelsesspørsmål mer sees på som strategiske, ikke minst ut fra at ledelsen har en bedre mulighet til å gjøre en overgripende risikobedømmelse. Hvor skal det skje? Dersom kommuner, landsting og regioner ønsker å utvikle mer innovasjonsvennlig anskaffelser, bør man overveie på hvilket eller hvilke områder det skal skje. I flere av eksemplene som ble studert, bestrebet man seg på å få dialog med næringslivet. Dels ønsket oppdragsgiverne en oversikt over hvilke varer eller tjenester som var tilgjengelige i markedet, dels å finne den konkurranseform som gå best muligheter for ideer og synspunkter. Dialogbehovet er større når virksomheten fokuserer på egen behov gjennom å benytte funksjonskrav i stedet for å benytte tekniske krav i konkurransedokumentene, heter det. Tidkrevende Det dreier seg om tidkrevende prosesser når man skal gjøre innovasjonsvennlige anskaffelser, og forstudier og prosjektkonkurranser kan med fordel benyttes for å analysere ulike hindre og utfordringer. I rapporten slås det dessuten til lyd for samarbeid mellom kommuner, landsting og regioner for å benytte felles kjøpermakt, styrke anskaffelseskompetansen og holde nede den enkeltes kostnader i forbindelse med slike anskaffelser. Rapporten finner du her. Dropper konkurranseutsetting blir for dyrt Kommuner og andre lokale myndigheter overtar mer og mer driften av viktige samfunnstjenester selv når kontrakter med private leverandører løper ut. Blant årsakene er at anskaffelsesprosess og kontraktoppfølging ofte øker kostnadene for tjenesten opp til 10 prosent eller mer utover kontraktsprisene. Dette fremgår av en fersk analyse fra den europeiske fagforeningen for offentlig ansatte tjenestearbeidere. Bedre kontroll er en annen grunn bak denne trenden, likeledes at de ikke er fornøyde med de private leverandørenes prestasjoner. 5

6 Analysen er foretatt av PSIRU (Public Services International Research Unit) på oppdrag av European Federation of Public Service Unions (EPSU). EPSU representerer mer enn 270 fagforeninger, deriblant et dusin norske. Nærmere åtte millioner offentlige tjenestearbeidere er medlem av foreninger tilsluttet EPSU. Analysen viser at europeiske kommuner som var tidlig ute med å privatisere eller konkurranseutsette tjenesteutførelse, nå i stedet velger å utføre tjenesten selv. Denne trenden støttes av funn i en studie utført ved Leipzig-universitetet fra i fjor. Den omfattet over 100 tyske kommuner og andre lokale myndigheter, og konklusjonen var at trenden nå går i retning av at den offentlige sektoren i større grad overtar ansvaret for driften av tjenestene. Det gjelder i førte rekke avfallshåndtering, energi- og vannforsyning og kollektivtransport. Fransk vannforsyning I Frankrike har eksempelvis etter hvert svært lange kontrakter for vannforsyning 25-30års konsesjoner løpt ut uten at de er konkurranseutsatt på nytt. Tilsvarende når det gjelder energiforsyning i Tyskland. Også kortere kontrakter fem-sju år er tidvis ikke konkurranseutsatt igjen. Tyskland, Storbritannia, Finland, Ungarn og Frankrike er blant landene som er blitt studert i analysen. En av hovedårsakene til at kontrakter som løper ut ikke konkurranseutsettes på nytt, er at myndighetene ikke har vært tilfredse med de private operatørenes gjennomføring av kontrakten. En annen årsak er, som myndighetene hevder, at det å drifte tjenesten i egenregi gir kostnadsreduksjoner og økt effektivitet. Dessuten mener energimyndighetene i Tyskland at det å drive tjenesten selv innebærer økt lokal kontroll. Konkurranseutsetting koster En annen fordel med å unnlate å konkurranseutsette, er at det hindrer kostnader og problemer knyttet til hele tiden å forholde seg til en ekstern leverandør. Kostnadene knyttet til anskaffelsesprosessen og kontraktoppfølgingen kan løpe opp 10 prosent eller mer i tillegg til de kontraktfestede kostnadene. I Paris har kommunen overtatt driften for vannforsyningen etter at en rekke kontrakter med private løp ut i 2010, og det førte til en prisreduksjon på åtte prosent, fremgår det av analysen. Noen tjenester krever dessuten betydelige investeringer, og offentlige myndigheter kan så å si alltid låne penger på gunstigere vilkår enn private selskaper. Dette var et viktig forhold da de store offentlige-private prosjektene innenfor transport i London ble overtatt av det offentlige selv, en beslutning som «smittet» til mange andre tilsvarende prosjekter, heter det i analysen. Forklaringen var behovet for refinansiering, og de besparelsene man oppnådde ved offentlige penger lån til en lav rente. Analyserapporten finner du her. Honorarstrid om tevlingsprega dialog Ein mogeleg aukande bruk av tevlingsprega dialog har i Danmark ført med seg strid mellom kommunar og byggherrar på den eine sida og tilbydarar innanfor bygg og anlegg på den andre. Dei sistnemnde meiner at byggherrane ved hjelp av denne tevlingsforma kan skaffe seg rådgjeving og annan kompetanse frå 6

7 tilbydarane utan å måtte betale for det. Derfor er tilbydarane skeptiske til meir bruk av denne tevlingsforma utan at dei som er med, får honorar. Striden tek utgangspunkt i den økonomiavtalen som er gjort mellom Kommunernes Landsforening (KL) og regjeringa for det komande året. Avtalen kan føre med seg auka bruk av såkalla opne tilbodsformer som til dømes tevlingsprega dialog og tevling med tingingar, heiter det. Men óg arbeidet som går føre seg i EU med dei nye innkjøpsdirektiva, er ei kjelde til striden. Her vert det mellom anna lagt opp til meir bruk av tevlingsprega dialog. Kommunane er svært positive til meir bruk av tevlingsprega dialog, fordi han gjer det mogeleg å finne fram til det beste resultatet for det ferdige produktet. Bygherreforeningen meiner òg at tevlingsprega dialog er framtida. I Dagbladet Licitationen seier ein representant for foreininga at denne tevlingsforma eignar seg best i dag. Tida då ein byggherre sat for seg sjølv og meisla ut tevlingsdokumenta er over. No er moderne byggeprosjekt så komplekse at det er naudsynt med ein lengre prosess for å få til eit godt resultat, hevdar foreininga. Då kan tevlingsprega dialog eigne seg. Skeptikarane Dei danske foreiningane for entreprenørar, rådgjevararar, arkitektar og handverkarar er heilt usamde med kommunane og byggherrane. Tevlingsprega dialog kan nok vere positivt for svært spesielle kjempetevlingar, men er ikkje ei tevlingsform som kan veljast når det passar. Ho kostar mykje pengar for dei som er med i slike tevlingar, heiter det, og forma kan vere problematisk med omsyn til tevlingsreglane, heiter det. Ordninga må ikkje misbrukast, strekar dei skeptiske under. Med det meiner dei at byggherrane i altfor stor grad kan hente seg gratis kunnskap om prosjekta frå tilbydarane, som for det meste ikkje får betalt, ettersom det berre er eit firma som får oppdraget og betalinga. Tevlingsforma er direkte fiendtleg overfor de små og mellomstore verksemdene, hevdar Håndværksrådet. Dei har ikkje ressursar til å bidra med kunnskap utan å få betalt for det. Må få honorar Dansk Byggeri meiner at det er nyttelaust dersom byggherrane nyttar metoden til å få ei rekkje firma til å finne fram til det rette prosjektet utan at deltakarane får noe for det. Foreininga tek til orde for at byggherren skal betale eit honorar til dei byggefirmaa som bidrar i tevlingar med tevlingsprega dialog. Bygherreforeningen er heilt usamd i at byggherrane sparar på rådgjeving i samband med arbeidet med tilbodstevlingar. Det vert nytta meir pengar på innkjøpsrådgjeving enn nokon gong tidlegare, i takt med det aukande talet på klager, seier ein representant for foreininga. Du kan lese meir om tevlingsprega dialog på anskaffelser.no Krever spesialdomstol for anskaffelsesklager Svenske kommuner er gått lei av landets klagesystem for offentlige anskaffelser og krever opprettet en spesialdomstol for slike spørsmål. Mangel 7

8 på entydighet og mange merkelige beslutninger er begrunnelsen. De som i dag har noe å klage på når det gjelder offentlige anskaffelser, må henvende seg til samme klagesystem som gjelder for en rekke andre samfunnsområder. Det er i en artikkel i Dagens Industri at lederen i Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Anders Knape, ber om at også Sverige etablerer en spesialdomstol for anskaffelsessaker. I dag er de tolv forvaltningsdomstolene første ankeinstans, deretter de fire kammarrettene som ankeinstanser. Noen klager går helt til Högsta förvaltningsdomstolen. Disse domstolene behandler i tillegg klager fra en rekke andre samfunnsområder. Det er mange innblandet, skriver Knape, og hittil er de ikke kommet fram til entydighet, og de har mange ganger fattet merkelige beslutninger. I artikkelen peker han på at i de øvrige nordiske landene er det etablert en særskilt domstol eller nemnd for anskaffelsessaker. SKL vil at det i spesialdomstolen skal sitte medlemmer som har særskilt sakkunnskap om offentlige anskaffelser. Det er flere fordeler: En sentral domstol med sakkyndige gjør det mulig med økt spesialisering hos dommerne, en større entydighet øker muligheten for å utvikle en praksis som stemmer overens med EUs regler, og spesialister kan lettere avgjøre når det er tid for å løfte rettsspørsmål opp til EU-domstolen. I tillegg gir økt effektivitet selve prosessen mindre tidkrevende. Skoleskyss-kontrakten Knape gir en rekke eksempler på utslag av dagens svenske klagesystem. Ett eksempel er en kommune som i en klagesak ble bedt om å omgjøre anskaffelsen av en skoleskysskontrakt. Ettersom det hastet å få skoleskyssen på plass, gjorde kommunen en midlertidig direkteavtale fordi det er en lovbestemt plikt å ha slik skyss. Domstolene gav ikke kommunen rett til å gå fram slik. Skoleskyss var ikke et samfunnsanliggende som gikk foran etterlevelsen av prosedyrereglene, mente kammarrätten. Högsta förvaltningsdomstolen avslo kommunens søknad om å bringe saken fram for EUdomstolen. Nå kan kommunen risikere opp til ti millioner kroner i straffegebyr for den midlertidige direkteanskaffelsen den gjorde. Ikke ramme innbyggerne Det var, skriver lederen i SKL, altså viktigere å følge regelverket til punkt og prikke enn at barna skulle få komme til skolen. Han minner om at, ifølge EU, skal sanksjoner mot myndighetene som bryter anskaffelsesreglene ikke ramme innbyggerne eller hindre allmennyttige oppgaver fra å bli utført. De svenske anskaffelsesreglene tar utgangspunkt i EUs regler, og det betyr at de svenske domstolenes fortolkninger av lovverket skal stemme overens med disse reglene og EU-domstolens praksis. Er man usikker, påhviler det domstolene å høre EUdomstolen. Det skjer så å si aldri, og kommunene kan ikke selv klage en sak inn for EUdomstolen, heter det i artikkelen av SKL-lederen. Medisinsk kvalitet tel lite for val av tenesteytar Sverige har i to år hatt ein eigen innkjøpslov for å fremje valfridom i primærhelsetenesta, og i ein fersk rapport vert nokre av resultata av innføringa lagt fram: Pasientane vel ikkje tilbydar ut frå medisinsk kvalitet, men kor nær 8

9 tilbydaren ligg, kva slags rykte han har osb. Ventetidene er ikkje vorte mindre, men reisetida til pasientane er redusert. Landstinga (fylkeskommunane) som har ansvaret for valfridomssystemet, har ikkje opplevt kostnadsauke etter at dei nye reglane kom på plass. For nokre år sidan fekk svenskane ein innkjøpslov som kunne nyttast der føremålet var å leggje til rette for valfridom i primærhelsetenesta, det vil seie at folk flest skulle kunne velje mellom fleire kvalifiserte leverandørar. I rapporten «Effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvård» freistar Myndigheten för vårdanalys å gje eit bilete på korleis valfridomen verkar etter at loven kom. Myndigheten för vårdanalys er ei ny verksemd i Sverige oppnemnd av regjeringa. Det syner seg, går det fram av rapporten, at pasientane set pris på at det er mogeleg å velje melom fleire tilbydarar. Dei som sjølv gjer aktive val av tenesteytar, er meir nøgd med den omsorga dei får. Høg utdanning forklarer i stor grad viljen og trongen til å nytte valfridomen. Geografisk nærleik Når pasientane gjer vala sine, er det i høg grad den geografiske nærleiken som er avgjerande. Men òg ryktet og kor tilgjengeleg tilbodet er, tel med. Like eins gjeld det den personlege kompetansen som vert tilbode; at det er kontinuitet i tilbodet. Det går fram av rapporten at medisinsk kvalitetsinformasjon ikkje tel så mykje når pasientane vel pleiegjevaren sin. Ein av verknadene etter innføring av den nye innkjøpslova, er at mange helse- og omsorgssentralar er etablerte, og det gjer at reisetidene til pasientane er gått ned. Ventetidene er på den andre sida ikkje endra i særleg grad, men det er ennå ikkje noko studie som har synt at ventetidene har auka som følgje av innføring av eit valfridomssystem. Inga kostnadsauke Det er landstinga (fylkeskommunane) som har ansvaret for valfridomssystemet og såleis for gjennomføringa av dei tevlingane som trengst for å leggje til rette for systemet. Undersøkingane i rapporten syner at landstinga ikkje har fått kostnadsauke etter at den nye innkjøpslova for valfridom kom. Resultata av litteraturstudien i rapporten er at det ikkje er klart om valfridomsmodellane har ført med seg meir effektiv pleie og omsorg. I rapporten som den nye Myndigheten för vårdanalys har fått, rettar òg søkjeljoset mot det som kan lærast av undersøkingane og studiane. Det er viktig, heiter det, at pasientane får føremålstenleg hjelp i å velje tenestegjevar. Særleg gjeld det dei som ikkje har ei høg utdanning bak seg. Dette er eit viktig kvalitetstiltak. Like eins er det naudsynt å leggje til rette for at informasjon om medisinske kvalitet i større grad enn i dag ligg til grunn når pasientane vel pleie- og omsorgstilbydar. Det trengst òg å gjere fleire studiar i framtida for å undersøkje valfridomssystemet, og det trengst studiar som kan sei noko om korleis ulike pasientgrupper får tilgjenge til pleie og omsorg etter valfridomsreformer. Like eins bør det sjåast nærare på korleis utforminga av valfridomssystema påverkar kvalitet og kostnader. 9

10 Når har et småkjøp internasjonal interesse? Hvordan skal en offentlig oppdragsgiver på forhånd vite om det han skal kjøpe under terskelverdiene for pliktig kunngjøring, er av interesse for leverandører i andre land? Hvis svaret er ja, plikter han å kunngjøre slik at alle interesserte eventuelt kan komme med tilbud. Hvis nei, ingen kunngjøring først. Vurderingen må gjøres i forkant. Bommer man, og ikke kunngjør på forhånd, kan oppdragsgiveren trekkes for domstolene. Antakeligvis er det internasjonal interesse for varekjøp av en lavere verdi enn tilfellet er for bygg og anlegg- eller tjenestekontrakter, fremgår det av en fersk svensk avhandling. Dr. juris Andrea Sundstrand ved Juridisk fakultet, Stockholms universitet, har skrevet avhandlingen «Offentlig upphandling primärrettens reglering av offentliga kontrakt». Primærretten angir de prinsipielle utgangspunktene for samarbeidet mellom medlemsstatene. I offentlige innkjøpsammenheng betyr det de grunnleggende EU-prinsippene og de alminnelige rettsprinsippene, dvs det som regulerer kontrakter under EU/EØS-terskelverdiene (i Norge under den nasjonale terskelverdien på kroner), tjenestekonsesjoner og delvis B-tjenestene. Kontrakter som inngås og har en verdi over disse terskelverdiene reguleres gjennom egne direktiver eller nasjonal lovgivning. Sundstrand peker på at det ikke er utmeislet egne direktiv-bestemmelser for tildeling av offentlige kontrakter under terskelverdiene, B-tjenester og tjenestekonsesjoner. Av den grunn har det vært heller uklart hvordan en oppdragsgiver skal forholde seg. Men gjennom EU-domstolens tolkning av de generelle bestemmelser og de grunnleggende prinsippene er det vokst fram et regelverk. Kravet om å offentliggjøre en slik kontrakt er et eksempel på dette. Kravet om innsyn for å forsikre seg om at likebehandling er gjennomført, er et annet, heter det i hennes avhandling. Rimelig balanse Alle vilkår som stilles i kontraktsammenheng innebærer en innskrenkning av de grunnleggende frihetene. Av den grunn er det slik at samtlige vilkår må være ikkediskriminerende og satt ut fra tvingende hensyn til allmenninteresser og oppfylle det såkalte proporsjonalitetsprinsippet. Det betyr en rimelig balanse mellom krav og kontraktens karakter og omfang. Sundstrand skriver at innkjøpsdirektivenes bestemmelser selvsagt kan benyttes også for kjøp under terskelverdiene, B-tjenestene eller tjenestekonsesjoner. Utgangspunktet er imidlertid her ikke direktivene som sådanne, men primærrettens bestemmelser og allmenne rettsprinsipper. Beskytte rettigheter Medlemsstatene er pliktige til å ha rettsmidler som kan beskytte den enkeltes rettigheter etter primærretten, men det fins ingen spesielle slike myntet på offentlige kontrakter som ikke er styrt av direktiver. En forfordelt leverandør må derfor, fremgår det av Sundstrands avhandling, benytte seg av de vanlige domstolene og om ikke annet anlegge sak mot den aktuelle medlemsstaten for brudd på unionsretten, dvs. de grunnleggende friheter og prinsipper. Hun peker på at oppdragsgivere ved tildeling av slike kontrakter antakeligvis også er pliktige til å la det gå en viss tid fra beslutning om kontraktstildeling til inngåelse av avtale. Muligheten til å erklære en kontrakt for «uten virkning» finnes ikke under terskelverdiene, men etter EU-domstolens intensjoner bør en 10

11 slik kontrakt likevel avbrytes dersom den innskrenker de grunnleggende frihetene i hele kontraktens løpetid. 11

Offentlige anskaffelser og innkjøp av forskningsbaserte tjenester noen erfaringer fra NINA. Jon Museth og Norunn S. Myklebust

Offentlige anskaffelser og innkjøp av forskningsbaserte tjenester noen erfaringer fra NINA. Jon Museth og Norunn S. Myklebust Offentlige anskaffelser og innkjøp av forskningsbaserte tjenester noen erfaringer fra NINA Jon Museth og Norunn S. Myklebust Norsk institutt for naturforskning (NINA) Frittstående forskningsinstitutt (privat

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2009 Fredag 27. februar 1. Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen 2. Unntaksregel

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT?

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Samfunnsansvar Samfunnsansvar Virksomheters samfunnsansvar kan defineres som helheten av et økonomisk miljømessig

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor

Innovasjon i kommunal sektor Innovasjon i kommunal sektor Kommuneøkonomikonferansen Fylkesmannen i Nordland 11. juni 2014 Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Prosjekter 2015 SPL Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Seksjonens prosjekter Innovasjon Sosialt ansvar Sosial dumping Leverandørdialog Administrasjon av to tverrgående spredningsprosjekter:

Detaljer

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kurs og arrangement høsten 2013 Bruk Difis opplæringstilbud Difis visjon er at vi utvikler offentlig sektor. Et opplæringstiltak i Difi har som mål å føre

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Anbudreglement ved offentlige innkjøp Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Difi utvikler offentlig sektor Digitale tjenester Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Det gode innkjøp Direktoratet for forvaltnnig

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar.

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Av Ane Landøy og Angela Repanovici Hausten 2007 gjorde Universitetsbiblioteket i Bergen og the Central Library of Transylvania University,

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2009 Fredag 12. mars 1. Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr 2. Bom for

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde tar opp nye studenter til årsstudiet i offentlige anskaffelser våren 2015. Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB En guide til målrettet samarbeid Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen. Denne brosjyren har som formål å

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2010 Fredag 1. oktober 1. Norge kritiserer EUs innkjøpsregler 2. Mest effektiv regelhåndheving

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2013 Fredag 6. september 1. Flere og flere kjenner til programmet 2. De folkevalgte

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer