MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: Tid: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem Helen Margrethe Schjelderup Skarpsno Medlem Bjørg Randmæl Medlem Trond Motrøen Medlem Stein Roar Kvam Medlem Wenke Furuli Forfall Medlem Johnny Hagen Medlem Janne Lunaas Medlem Thorleif Fagerli Medlem May Britt Sandli Medlem Ola Eggset Medlem Mali Hauen Medlem Helen Kveberg Paaske Medlem Arne Dagfinn Øynes Medlem Rolf Langen Sekretær Rådmann Arne Olstad Varamedlem Vigdis Vestby Møtte for Wenke Furuli Varamedlem Mona Murud Møtte for Johan Ragnar Eggen under behandling av sak 63/07 og 66/07 Varamedlem Stein Hoset Møtte for Mali Hauen under behandling av sak 64/07 Varamedlem Øyvind Nørstebø Møtte som vara for Trond Motrøen under behandling av sak 66/07 Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 1 av 13

2 BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 62/07 07/1088 FRITAK FRA VERV I KOMMUNESTYRET 63/07 07/1094 SØKNAD OM HJELP TIL ANSKAFFELSE AV NY LØYPEMASKIN 64/07 07/608 TERTIALRAPPORTERING /07 06/1024 NAV-REFORMEN - SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ALVDAL KOMMUNE OG NAV HEDMARK 66/07 07/877 PROSJEKT OPPVARMET KUNSTGRASBANE PÅ STEIMOEGGA 67/07 07/590 VALG AV NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR KOMMUNESTYREPERIODEN /07 07/1056 AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 69/07 07/1140 DRØFTING - OPPHEVING AV SÆRSKILT FARTSGRENSE RV 3 KOLOMOEN-KALSVEEN OG NORDSTUMOEN-AUMA Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 2 av 13

3 62/07 FRITAK FRA VERV I KOMMUNESTYRET Margrethe Otnes innvilges fritak fra vervet som vararepresentant til kommunestyret for perioden Fritaket gjelder med umiddelbar virkning. Forslag fra Alvdal venstre: Margrethe Otnes innvilges ikke fritak fra vervet som vararepresentant til kommunestyret for perioden Votering: Venstre sitt forslag vedtatt med 11 mot 6 stemmer. Vedtak: Margrethe Otnes innvilges ikke fritak fra vervet som vararepresentant til kommunestyret for perioden /07 SØKNAD OM HJELP TIL ANSKAFFELSE AV NY LØYPEMASKIN Alvdal kommune kjøper inn ny løypemaskin som leies ut vederlagsfritt til Alvdal Turforening i 10 år. Alvdal Turforening yter tilskudd til Alvdal kommune på samme tidspunkt som maskinen stilles til Turforeningas rådighet. Tilskuddets størrelse tilsvarer kjøpesum eks. moms. Alvdal Turforening dekker alle drifts- og vedlikeholdsutgifter inkl. forsikringspremie i leieperioden. Alvdal Turforening overtar løypemaskinen vederlagsfritt etter 10 år. Det inngås skriftlig avtale mellom Alvdal kommune og Alvdal Turforening. Johan Ragnar Eggen, SP, ba om vurdering av sin habilitet. Eggen ble erklært inhabil i saken Mona Murud møtte som vararepresentant. Stein Roar Kvam ble deretter valgt som setteordfører i saken. Sp foreslår at ordet leies byttes ut med ordet lånes. Leieperioden erstattes med låneperioden. Venstre fremmer følgende forslag: Under forutsetning av avklaring med fylkesskattesjefen kjøper Alvdal kommune inn ny løypemaskin. Løypemaskinen leies ut til Alvdal Turforening på følgende vilkår: - leie av maskina tilsvarer kjøpesummen ekskl. moms. - Leiebeløpet betales inn i sin helhet ved avtaleinngåelse for en leieperiode på 10 år - Alvdal turforening dekker alle drifts- og vedlikeholdsutgifter inkl. forsikringspremie i leieperioden Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 3 av 13

4 - Alvdal turforening overtar løypemaskina senest etter 10 år uten netto kostnad for kommunen - Det inngås skriftlige avtale mellom Alvdal kommune og Alvdal turforening. Venstre sitt forslag fikk 5 stemmer Innstillingen fikk 12 stemmer Sp sitt endringsforslag ble vedtatt med 14 mot 3 stemmer, Vedtak: Alvdal kommune kjøper inn ny løypemaskin som lånes ut vederlagsfritt til Alvdal Turforening i 10 år. Alvdal Turforening yter tilskudd til Alvdal kommune på samme tidspunkt som maskinen stilles til Turforeningas rådighet. Tilskuddets størrelse tilsvarer kjøpesum eks. moms. Alvdal Turforening dekker alle drifts- og vedlikeholdsutgifter inkl. forsikringspremie i låneperioden. Alvdal Turforening overtar løypemaskinen vederlagsfritt etter 10 år. Det inngås skriftlig avtale mellom Alvdal kommune og Alvdal Turforening. 64/07 TERTIALRAPPORTERING Strømmen barnehage tilføres kr til drift. Midlene belastes fond Skjønnsmidler barnehage. 2. Øwretun barnehage tilføres kr til inventar/utstyr ny avdeling. Midlene belastes fond Skjønnsmidler barnehage. 3. Enhet Bibliotek tilføres kr til drift. Midler belastes kommunens disposisjonsfond. 4. Enhet Helse tilføres kr til drift. Midler belastes kommunens disposisjonsfond. 5. Enhet Pleie og Omsorg tilføres kr jfr. tidligere redegjørelse. Midlene belastes kommunens disposisjonsfond. 6. Enhet Pleie og Omsorg tilføres kr til ny tørketrommel. Midlene belastes kommunens disposisjonsfond. 7. I forbindelse med punkt 5 nedsettes det en arbeidsgruppe med 3 politisk valgte representanter, enhetsleder/avdelingsleder, organisasjonsleder og 2 representanter for de ansatte. Arbeidsgruppa skal fremme forslag til fremtidig tjenestenivå og budsjettmessige konsekvenser av dette. Mali Hauen ba om vurdering av sin habilitet. Hun ble erklært inhabil. Stein Hoset møtte som hennes vararepresentant. Forslag fra Venstre: Pkt. 1-4 Uendret Pkt. 5: Kommunestyret tar til etterretning at det er foretatt nødvendige endringer i tilbudet ved Solsida som ligger utenfor vedtatt driftsomfang og tilfører enhet Pleie og omsorg kr i samsvar med redegjørelse i saken. Midlene belastes kommunens disposisjonsfond. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 4 av 13

5 Pkt. 6 Uendret. Pkt. 7 Det nedsettes en arbeidsgruppe med 3 politiske valgte representanter, 2 representanter oppnevnt av rådmann og 2 representanter for de ansatte. Arbeidsgruppa skal fremme forslag til fremtidig tjenestenivå for enhet Pleie og omsorg og budsjettmessige konsekvenser av dette. Pkt. 8 Det presiseres at budsjettjusteringen ovenfor ikke legger føringer for arbeidet med budsjett Forslag fra Johnny Hagen, AP: Tillegg til innstillingens pkt. 7: Den nedsatte arbeidsgruppen legger fram sin innstilling til forestående budsjettjustering medio mai Votering: Pkt. 1 4 Enstemmig vedtatt Pkt. 5. Venstre sitt forslag ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer. Pkt. 6 Enstemmig vedtatt. Pkt. 7 Innstillingen ble vedtatt med 12stemmer. Venstre sitt forslag fikk 5 stemmer. Forslag til tillegg fra repr. Hagen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 8 Venstre sitt forslag ble enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Strømmen barnehage tilføres kr til drift. Midlene belastes fond Skjønnsmidler barnehage. 2. Øwretun barnehage tilføres kr til inventar/utstyr ny avdeling. Midlene belastes fond Skjønnsmidler barnehage. 3. Enhet Bibliotek tilføres kr til drift. Midler belastes kommunens disposisjonsfond. 4. Enhet Helse tilføres kr til drift. Midler belastes kommunens disposisjonsfond. 5. Kommunestyret tar til etterretning at det er foretatt nødvendige endringer i tilbudet ved Solsida som ligger utenfor vedtatt driftsomfang og tilfører enhet Pleie og omsorg kr i samsvar med redegjørelse i saken. Midlene belastes kommunens disposisjonsfond. 6. Enhet Pleie og Omsorg tilføres kr til ny tørketrommel. Midlene belastes kommunens disposisjonsfond. 7. I forbindelse med punkt 5 nedsettes det en arbeidsgruppe med 3 politisk valgte representanter, enhetsleder/avdelingsleder, organisasjonsleder og 2 representanter for de ansatte. Arbeidsgruppa skal fremme forslag til fremtidig tjenestenivå og budsjettmessige konsekvenser av dette. Den nedsatte arbeidsgruppen legger fram sin innstilling til forestående budsjettjustering medio mai Det presiseres at budsjettjusteringen ovenfor ikke legger føringer for arbeidet med budsjett Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 5 av 13

6 65/07 NAV-REFORMEN - SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ALVDAL KOMMUNE OG NAV HEDMARK Alvdal kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale mellom Alvdal kommune og NAV Hedmark. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Alvdal kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale mellom Alvdal kommune og NAV Hedmark. 66/07 PROSJEKT OPPVARMET KUNSTGRASBANE PÅ STEIMOEGGA 1. Alvdal kommune ser positivt på prosjektet og vedtar å gi tilskudd på kr 1,750 mill. Tilskuddet tas fra disposisjonsfondet. 2. Alvdal kommune vedtar å stille bankgaranti for inntil kr 3 mill. overfor Sparebanken Hedmark. Søknad om driftsstøtte avslås. Tilskuddet forutsettes gitt ut fra at prosjektet fullfinansieres. Trond Motrøen og Johan Ragnar Eggen ba om vurdering av sin habilitet. Begge ble erklært inhabile. Mona Murud og Øyvind Nørstebø møtte som vararepresentanter. Stein Roar Kvam ble valgt som setteordfører i saken. Felles forslag fra Helen Margrethe Schjelderup Skarpsno (SP) og Thorleif Fagerli, AP: Saken utsettes til kommunestyremøte for endelig avgjørelse. Dette for at saken vurderes i sammenheng med høstens budsjettarbeid. Det ble votert over utsettelsesforslaget: Utsettelsesforslaget falt med 8 mot 9 stemmer. Det ble votert over innstillingen: Innstillingen vedtatt med 10 mot 7 stemmer. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 6 av 13

7 Vedtak: 1. Alvdal kommune ser positivt på prosjektet og vedtar å gi tilskudd på kr 1,750 mill. Tilskuddet tas fra disposisjonsfondet. 2. Alvdal kommune vedtar å stille bankgaranti for inntil kr 3 mill. overfor Sparebanken Hedmark. Søknad om driftsstøtte avslås. Tilskuddet forutsettes gitt ut fra at prosjektet fullfinansieres. 67/07 VALG AV NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR KOMMUNESTYREPERIODEN Kommunestyret gjør følgende valg: Forhandlingsutvalg velges for Olov Grøtting, Sp - leder Arne Dagfinn Øynes, Krf Stein Roar Kvam, Ap Johan Ragnar Eggen, Sp Wenche Furuli, Ap Johnny Hagen, Ap Kontrollutvalg velges for Kommunestyrets varamedlemmer er å betrakte som medlemmer i kommunestyret ved oppnevning av kontrollutvalg. Odd Uglem, V - leder Helen Margrethe Schjelderup Skarpsno, Sp Kjartan Strypet, uavh. 1. Johnny hagen, Ap 2. Bjørg Randmæl, Sp Ingrid Storrøsæter, uavh. Klagenemnd velges for Trond Motrøen, Sp - leder Bjørg Randmæl, Sp Helen Kveberg Paaske, V Thorleif Fagerli, Ap May Brit Sandli, Ap Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 7 av 13

8 1. Bård Træthaug, Krf 2. Ole Nyhus, Sp 3. Janne Lunaas, Ap 4. Helen Margrethe Schjelderup Skarpsno, Sp 5. Johnny Hagen, Ap Partsammensatt utvalg velges for : Olov Grøtting, Sp Johan Ragnar Eggen, Sp Mali Hauen, V Arne Dagfinn Øynes, Krf Stein Roar Kvam, Ap 1. Wenche Furuli, Ap 2. Johnny Hagen, Ap Representanter til arbeidsmiljøutvalg velges for Trond Motrøen, Sp Johnny Hagen, Ap Helen Margrethe Schjelderup Skarpsno, Sp Thorleif Fagerli, Ap Representanter til eldreråd velges for Johan Ragnar Eggen, varaordfører, Sp Alvdal pensjonistforening foreslår tre representanter 1 representant fra aldersgruppa år Rolf Langen, Krf Alvdal pensjonistforening foreslår tre representanter 1 representant fra aldersgruppa år Representanter til kommunalt råd for funksjonshemmede velges for Helen Kveberg Paaske, V - leder Ole Nyhus, Sp Janne Lunaas, Ap Følgende brukerrepresentanter ble oppnevnt i sak 05/07: Anne Haanæs, Safo, Norges Handikapforbund (NHF) Trond Randmæl, FFO, Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Ola Lilleeggen, FFO, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) Astrid Perin Nerli, (vara) FFO, Norsk Revmatiker Forbund (NRF) Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 8 av 13

9 May Britt Sandli, Ap Komité A velges for Johan Ragnar Eggen, Sp - leder Trond Motrøen, Sp Helen Margethe Schjelderup Skarpsno, Sp May Britt Sandli, Ap Rolf Langen, Krf Helen Kveberg Paaske, V Komité B velges for Olov Grøtting, Sp - leder Ole Nyhus, Sp Bjørg Randmæl, Sp Janne Lunaas, Ap Thorleif Fagerli, Ap Ola Eggset, V Forslag til representant fra kommunestyret til Sølnkletten Villreinnemnd - velges for Arne Dagfinn Øynes, Krf Mali Hauen, V Forslag til representant fra kommunestyret til Knutshø Villreinnemnd - velges for Ole Nyhus, Sp May Britt Sandli, Ap Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende endring: Forslag fra representanten Ole Nyhus, Sp: Fra kommunestyret til Sølnkletten Villreinnemnd - velges for Johan Ragnar Eggen. Voteringen ble foretatt skriftlig: Arne Dagfinn Øynes ble valgt med 10 mot 7 stemmer Valgnemda fremmet følgende tilleggsforslag: Til KS velges ordfører som representant og varaordfører som vararepresentant. Innstillingen enstemmig vedtatt. Til Regionrådet velges Stein Roar Kvam som medlem og Mali Hauen som vararepresentant. Innstillingen enstemmig vedtatt. Til arbeidsgruppe for arbeide med PRO velges ordfører, Vigdis Vestby og Mali Hauen. Innstillingen enstemmig vedtatt. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 9 av 13

10 Vedtak: Kommunestyret gjorde følgende valg: Forhandlingsutvalg velges for Olov Grøtting, Sp - leder Arne Dagfinn Øynes, Krf Stein Roar Kvam, Ap Johan Ragnar Eggen, Sp Wenche Furuli, Ap Johnny Hagen, Ap Kontrollutvalg velges for Kommunestyrets varamedlemmer er å betrakte som medlemmer i kommunestyret ved oppnevning av kontrollutvalg. Odd Uglem, V - leder Helen Margrethe Schjelderup Skarpsno, Sp Kjartan Strypet, uavh. Johnny Hagen, Ap Bjørg Randmæl, Sp Ingrid Storrøsæter, uavh. Klagenemnd velges for Trond Motrøen, Sp - leder Bjørg Randmæl, Sp Helen Kveberg Paaske, V Thorleif Fagerli, Ap May Brit Sandli, Ap 1. Bård Træthaug, Krf 2. Ole Nyhus, Sp 3. Janne Lunaas, Ap 4. Helen Margrethe Schjelderup Skarpsno, Sp 5. Johnny Hagen, Ap Partsammensatt utvalg velges for : Olov Grøtting, Sp Johan Ragnar Eggen, Sp Mali Hauen, V Arne Dagfinn Øynes, Krf Stein Roar Kvam, Ap 1. Wenche Furuli, Ap Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 10 av 13

11 2. Johnny Hagen, Ap Representanter til arbeidsmiljøutvalg velges for Trond Motrøen, Sp Johnny Hagen, Ap Helen Margrethe Schjelderup Skarpsno, Sp Thorleif Fagerli, Ap Representanter til eldreråd velges for Johan Ragnar Eggen, varaordfører, Sp Alvdal pensjonistforening foreslår tre representanter 1 representant fra aldersgruppa år Rolf Langen, Krf Alvdal pensjonistforening foreslår tre representanter 1 representant fra aldersgruppa år Representanter til kommunalt råd for funksjonshemmede velges for Helen Kveberg Paaske, V - leder Ole Nyhus, Sp Janne Lunaas, Ap Følgende brukerrepresentanter ble oppnevnt i sak 05/07: Anne Haanæs, Safo, Norges Handikapforbund (NHF) Trond Randmæl, FFO, Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Ola Lilleeggen, FFO, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) Astrid Perin Nerli, (vara) FFO, Norsk Revmatiker Forbund (NRF) May Britt Sandli, Ap Komité A velges for Johan Ragnar Eggen, Sp - leder Trond Motrøen, Sp Helen Margethe Schjelderup Skarpsno, Sp May Britt Sandli, Ap Rolf Langen, Krf Helen Kveberg Paaske, V Komité B velges for Olov Grøtting, Sp - leder Ole Nyhus, Sp Bjørg Randmæl, Sp Janne Lunaas, Ap Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 11 av 13

12 Thorleif Fagerli, Ap Ola Eggset, V Som representant fra kommunestyret til Sølnkletten Villreinnemnd - velges for Arne Dagfinn Øynes, Krf Mali Hauen, V Som representant fra kommunestyret til Knutshø Villreinnemnd - velges for Ole Nyhus, Sp May Britt Sandli, Ap Som representant fra kommunestyret til KS - velges for Ordfører Olov Grøtting Johan Ragnar Eggen, Sp, vararepresentant. Som representant fra kommunestyret til Regionrådet - velges for Stein Roar Kvam, Ap Mali Hauen, V, vararepresentant. Til arbeidsgruppe for arbeide med PRO velges Ordfører Olov Grøtting Vigdis Vestby, AP Mali Hauen, V. 68/07 AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Kommunestyret vedtar å gi to ambulerende skjenkebevillinger i Alvdal. Bevillingene trer i kraft straks, og gjelder til 30. juni Tildeling av bevillingene i det enkelte tilfelle er delegert rådmannen. Ved utøvelse av skjenkebevillingen skal kommunens vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer og tidligere praksis legges til grunn. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar å gi to ambulerende skjenkebevillinger i Alvdal. Bevillingene trer i kraft straks, og gjelder til 30. juni Tildeling av bevillingene i det enkelte tilfelle er delegert rådmannen. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 12 av 13

13 Ved utøvelse av skjenkebevillingen skal kommunens vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer og tidligere praksis legges til grunn. 69/07 DRØFTING - OPPHEVING AV SÆRSKILT FARTSGRENSE RV 3 KOLOMOEN- KALSVEEN OG NORDSTUMOEN-AUMA Ingen innstilling. Venstre fremmet forslag til uttalelse. Forslaget utdelt til representantene i møtet. Ordføreren tar innspillene til etterretning og på denne bakgrunn formulerer et svar fra Alvdal kommune til Statens vegvesen. Vedtak: Venstre fremmet forslag til uttalelse. Forslaget utdelt til representantene i møtet. Ordføreren tar innspillene til etterretning og på denne bakgrunn formulerer et svar fra Alvdal kommune til Statens vegvesen. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 13 av 13

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 27.09.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Medlem Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2007 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.02.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukristsenteret Møtedato: 28.05.2009 Tid: 13.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Solsida Møtedato: 27.03.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.04.2011 Tid: kl. 13.00 16.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.02.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.09.2011 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal Frivilligsentral Møtedato: 31.10.2013 Tid: kl. 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.11.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 18.12.2007 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.09.2010 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Ordfører Olov Grøtting Forfall Ordfører Johan Ragnar Eggen Settevaraordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2009 Tid: 18.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 19.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 19. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.03.2014 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 30.08.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2008 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Mari Kveberg Medlem Trine Vardenær Tharaldsteen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Savalen Fjellhotell Møtedato: 18.02.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2007 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Nestleder Johan Ragnar Eggen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.06.2010 Tid: kl. 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2011 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 10.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 1900 Orienteringer Rådmannen redegjorde for regnskap 2014 og omstillingsprosess Status MHBR v / Johnny Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.05.2014 Tid: 18.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.09.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.03.2017 Tid: 19:00-22:00 Arbeidsseminar med Rørosregionens næringshage v / Jansen og Heggem. Spørsmål: Skolebygging bygging

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2009 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 15.10.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 11.10.2012 Tid: 13.15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.09.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 0900 Orienteringer Årshjul Ny avdeling barnehage PRO Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2009 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Forfall Medlem Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2008 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 06.09.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg Bjørn Medlem Stein Roar Kvam

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.04.2016 Tid: 0900-1200 Informasjon: Omgjøring og istandsetting av P-plass Aukrustsenteret Omstilling PRO Innkalte: Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 19.04.2010 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar Kvam

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg Bjørn Medlem Stein Roar Kvam

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.10.2011 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Medlem Vigdis Vestby Medlem Medlem Janne Lunaas Medlem Johnny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.04.2010 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.05.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 19.06.2008 Tid: 13.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: etter møte i FUP ca kl. 08.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.04.2016 Tid: 1900 2200 Orientering om Sisa Invest v / Bjørn Dæhlie Orientering om frivillighetssentralen ved May Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2008 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 12.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Fratrådte fra og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.11.2014 Tid: 1900 Orienteringer: Orientering om geoteknisk undersøkelse Sørhusjordet Etterlysning sluttrapport Grindeggaprosjektet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.2012 Tid: 19.00 I forkant av møtet, deltok kommunestyrets medlemmer i befaring ved Synnøve Findens anlegg. I tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 63/07 07/1094 SØKNAD OM HJELP TIL ANSKAFFELSE AV NY LØYPEMASKIN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 63/07 07/1094 SØKNAD OM HJELP TIL ANSKAFFELSE AV NY LØYPEMASKIN ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 62/07 07/1088 FRITAK FRA VERV I KOMMUNESTYRET 63/07 07/1094 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.10.2017 Tid: 19:00-22:00 Orienteringer Enhet helse legekontoret v / Anita Engelberg Kontrollutvalget v / leder Leif Langodden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Fungerende Johan Ragnar Eggen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2015 Tid: Etter møtet i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2011 Tid: ca kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Tid: Kl. 16.10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.05.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.04.2008 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Etter møtet i FUP

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Etter møtet i FUP ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.08.2011 Tid: Etter møtet i FUP Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2011 Tid: kl. 08.30 15.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset næringshage Møtedato: 11.02.2016 Tid: 1300 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Nestleder Mona Murud Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 22.05.2014 Tid: Etter møtet i FUP Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Forfall Nestleder Ola Eggset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.10.2012 Tid: 19.00 Orientering om ny Steien Bru v/frode Bakken Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2010 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.05.2011 Tid: kl. 08.30 Det ble innledningsvis gitt en orientering om Aukrustsenterets tilknytning til Fylkesmuseet v/gunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer - Julegudstjeneste. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 30.05.2013 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.04.2017 Tid: 10:00-13:00 Orienteringer: -Gjennomføringen av politiske møter 1. juni 2017 -Informasjon til folkevalgte.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 8 trinn ved Alvdal ungdomsskole var tilhørere under møtet ved behandling av sak 50/16.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 8 trinn ved Alvdal ungdomsskole var tilhørere under møtet ved behandling av sak 50/16. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.11.2016 Tid: 09:00-15:00 Budsjettkonferanse kl 08.00-12.00 8 trinn ved Alvdal ungdomsskole var tilhørere under møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Stein

Detaljer

FAST UTVALG FOR PLANSAKER

FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.08.2011 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.01.2008 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

FAST UTVALG FOR PLANSAKER

FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.08.2009 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.08.2009 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2015 Tid: 1930 Orienteringer. Pågående rettsak Caprino / Hunderfossen / Aukruststiftelsen. Program siste kommunestyre.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 07.11.2013 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 19.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 19. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.2011 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. 09.15 13.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2008 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 18.08.2016 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Forfall Nestleder Mona

Detaljer