Morgenrapport, tirsdag, 11. januar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morgenrapport, tirsdag, 11. januar 2011"

Transkript

1 Morgenrapport, tirsdag, 11. januar 2011 Presset på Portugal øker Norsk inflasjon som ventet i desember Vi endrer vår prognose for kronekursen de neste seks månedene Internasjonalt Presset på Portugal om å følge etter Hellas og Irland og be om lån fra EU og IMF øker stadig. Ifølge markedsaktører kjøpte den europeiske sentralbanken portugisiske statspapirer med fem og ti års løpetid i går, noe som trolig bidro til at de portugisiske statsrentene falt etter å ha steget mye forrige uke. Det er knyttet stor spenning til auksjonen av portugisiske statspapirer med fem og ti års løpetid onsdag denne uken. Portugal sliter med et stort budsjettunderskudd, svak konkurranseevne og lav vekst, og økningen i statsrentene har gjort det stadig vanskeligere for myndighetene å refinansiere eksisterende gjeld og finansiere løpende budsjettunderskudd. På fredag ble det kjent at den sveitsiske sentralbanken ikke ville godta portugisiske statspapirer som sikkerhet i sine likviditetsoperasjoner. Det er anslått at Portugal vil utstede statsobligasjoner i år for om lag 20 milliarder euro. Også belgiske statsrenter steg videre. Den politiske situasjonen i Belgia er svært ustabil og landet har høy statsgjeld. Euroen styrket seg noe mot dollar i går. Noe av styrkingen sees i sammenheng med at den japanske finansministeren uttalte at Japan ville kjøpe euroobligasjoner utstedt av det europeiske stabiliseringsfondet (EFSF) senere denne måneden. De ledende aksjeindeksene i Europa og USA falt noe tilbake. Brasils finansminister gjentok i helgen kritikken mot den amerikanske sentralbanken og de kvantitative lettelsene som han mener har forårsaket økt kapitalinngang og valutakursstyrking i fremvoksende økonomier. I en tale i Denver på lørdag forsvarte imidlertid visesentralbanksjefen i den amerikanske sentralbanken, Janet Yellen, beslutningen om å kjøpe statspapirer for 600 milliarder euro fram til sommeren. Yellen hevdet at de kvantitative lettelsene kun hadde forårsaket en moderat svekkelse av dollaren og at andre forhold, som gode vekstutsikter i de fremvoksende økonomiene, også hadde bidratt til økt kapitalinngang og styrking av landenes valutaer. Hun påpekte også at USAs handelspartnere ville nyte godt av høyere vekst i amerikansk økonomi. I følge Yellen har de kvantitative lettelsene virket etter hensikten; de langsiktige rentene er lavere enn de ellers ville vært og lavere renter har bidratt til høyere inflasjon og lavere arbeidsledighet. I følge en modellberegning utført i sentralbanken har de samlede kjøpene av verdipapirer siden 2008 ført til at inflasjonen i dag er ett prosentpoeng høyere enn den ville ha vært og at det vil bli skapt 3 millioner flere arbeidsplasser fram til Yellen tilskrev oppgangen i statsrentene i november og desember positive tall for veksten i amerikansk økonomi og de vedtatte skattelettelsene. For øvrig uttalte også to andre stemmeberettigede medlemmer i den pengepolitiske komiteen (FOMC), Richard Fisher og Naryayana Kocherlakota, i går at barrieren for å redusere omfanget av de planlagte kjøpene av statspapirer var høy. Oppgangen i svensk industri fortsatte i november. Industriproduksjonen steg med 1,1 prosent fra oktober til november, en noe større oppgang enn ventet på forhånd. Nivået på produksjonen er fortsatt betydelig lavere enn før resesjonen, men tallene tyder på at det var sterk vekst i svensk økonomi også i fjerde kvartal. Våre svenske kolleger venter at BNP-veksten i 2010 blir 5,2 prosent. Vi venter ingen viktige nøkkeltall i dag. For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

2 Norge Vi har foretatt endringer i våre NOK prognoser. På en horisont ut til tre måneder har vi revidert ned EUR/NOK kursen fra 7,90 og 8,00 på hhv. en og tre måneders horisont til 7,65 og 7,60. På både seks og tolv måneders horisont er vårt anslag nå 7,80. Kronen har styrket seg med 5,3 prosent mot euroen siden begynnelsen av november i fjor. I samme periode har euroen på bredere basis falt med i overkant av 5,6 prosent. Kronestyrkelsen har dermed ikke vært særegen. Eurosvekkelsen har nå fått bredt fotfeste, en situasjon vi venter vil vedvare i tiden fremover. Samtidig er det tegn på økt risikoappetitt og at utenlandske aktører igjen har fått øynene opp for kronen. Fallende global risikofrykt har resultert i en sterkere NOK, og vi er samtidig av den oppfatning at effekten av dette er mer kronepositivt enn vi har tidligere antatt. Vi venter derfor at kronen vil kunne styrke seg mot euroen de nærmeste månedene. Også innenlandske nøkkeltall har overrasket på den sterke siden, en utvikling som i seg selv kan tale for at markedet kan vente en tidligere renteøkning fra Norges Bank enn i juni eller august. I løpet av natten har det kun vært små bevegelser i krysset. Vi venter også i dag at 7,70 vil holde på nedsiden, mens kursen vil møte motstand på 7,75 Kjerneinflasjonen målt ved tolvmånedersveksten i KPI- JAE var 1,0 prosent i desember, uendret fra november. Dette var som vi ventet på forhånd og i tråd med Norges Banks prognose fra Pengepolitisk rapport 3/10. Den samlede prisveksten dempes fortsatt av prisfall på importerte konsumvarer. Prisene på importerte konsumvarer falt med 1,4 prosent i desember i fjor sammenlignet med året før, og tolvmånedersveksten har ligget på dette nivået siden oktober. Overskriftsinflasjonen (KPI) steg fra 1,9 prosent i november til 2,8 prosent i desember som følge av en kraftig oppgang i energiprisene. Dette var noe høyere enn vi hadde ventet på forhånd. Også veksten i konsumprisene justert for avgifter og uten midlertidige endringer i energiprisene (KPIXE), som er Norges Banks foretrukne mål på kjerneinflasjonen, tok seg litt opp i desember. Tolvmånedersveksten i KPIXE var 1,5 prosent i desember, opp fra 1,4 prosent i november og 0,2 prosentenheter høyere enn Norges Banks prognose. Mens prisveksten målt ved KPI-JAE var marginalt lavere enn Norges Banks anslag for fjerde kvartal, har veksten i KPIXE om noe vært noe sterkere. Vi opprettholder foreløpig vår prognose om at den første renteøkningen kommer i juni og at renten vil være 2,50 prosent ved utgangen av året, men usikkerheten har økt og sannsynligheten for at den første rentehevingen kommer tidligere har økt noe. De sterke tallene for detaljhandelen vi fikk på fredag kan tyde på at etterspørselen i norsk økonomi tar seg opp noe raskere enn Norges Bank har lagt til grunn. I tillegg har boligprisveksten vært sterk de siste månedene, og det er tegn til at husholdningenes gjeldsvekst tar seg opp. På den annen side er den importvektede kronekursen (I44) nå sterkere enn Norges Banks prognose for første kvartal. En sterkere krone taler isolert sett for en lavere rentebane. Statistisk Sentralbyrå publiserer i dag statistikk for antall igangsatte boliger i november. Igangsettingen har tatt seg svakt opp de siste månedene, og vår prognose er at det ble satt i gang bygging av 1850 boliger i november, opp fra 1724 i oktober. Samtidig taler flere forhold for en fortsatt oppgang i boligbyggingen fremover. Ordresituasjonen for boligbygg bedret seg i andre og tredje kvartal i fjor. I tillegg har boligprisene steget, mens veksten i byggekostnadene har vært moderat. I Pengepolitisk rapport 3/10 anslo Norges Bank at det ville settes i gang bygging av boliger i Denne prognosen innebærer at boligbyggingen tok seg godt opp mot slutten av fjoråret, og mer enn det vi har lagt til grunn. Igangset- For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

3 tingen av boliger er en indikator på boliginvesteringene i nasjonalregnskapet. Analytikere Knut Anton Mork, , Shakeb Syed, , Ida Wolden Bache, , Nils Kristian Knudsen, , Valutaprognose EUR/NOK Før Nå < 1 mnd < 3 mnd < 6 mnd < 12 mnd Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND 12 MND EUR/NOK EUR/USD USD/NOK USD/JPY SEK/NOK EUR/JPY Indikative swap-renter DKK/NOK EUR/GBP ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK GBP/USD CHF/NOK EUR/CHF JPY/NOK EUR/SEK Våre prognoser < 3MND < 6MND < 12MND AUD/NOK EUR/DKK Foliorente SGD/NOK USD/KRW EUR/NOK CAD/NOK USD/RUB Gårdagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 08:45 Frankrike Industriproduksjon November Prosent m/m -0,8 1,0 2,3 09:00 Storbritannia Halifax boligpriser Desember Prosent m/m -0,1-0,4-1,3 09:30 Sverige Industriproduksjon November Prosent m/m 0,1 0,6 1,1 10:00 Norge Konsumprisindeks KPI Desember Prosent år/år 1,9 2,2 2,8 10:00 Norge Kjerneinflasjon KPI-JAE Desember Prosent år/år 1,0 1,0 1,0 14:00 Norge Kjerneinflasjon KPIXE Desember Prosent år/år 1,4 -- 1,5 Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 10:00 Norge Igangsetting boliger November Antall januar

4 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB does not represent that such information is true, accurate or complete and it should not be relied upon as such. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. No independent verification exercise has been undertaken in respect of this information. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or investment advice. Reliance should not be placed on reviews or opinions expressed when taking investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and non-investment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. In the United Kingdom, the research reports are directed only at Professional clients and Eligible counterparties (as defined in the rules of the FSA) and the investments or services to which they relate are available only to such persons. The research reports must not be relied upon or acted on by private customers. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This does not exclude or restrict any duty or liability that SHB has to its customers under the regulatory system in the United Kingdom. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner In the United Kingdom SHB is regulated by the FSA but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme not the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to the FINRA s research analyst conflict rules. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any fixed-income product discussed within the research reports should call or write SHB. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ). Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( ethical walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/ir/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research.

5 Contact information Capital Markets Per Beckman Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Dan Lindwall Head of Corporate Capital Markets Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Syndicated Loans Pär Jäderberg Head of Structured Finance Kenneth Holmström Head of Origination Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities John Arne Saetre Head of Fixed Income, Currencies and Commodities Warwick Salvage Head of Fixed Income Håkan Larsson Head of Currencies Torbjörn Iwarson Head of Commodities Carl Cederschiöld Head of Regions & business development Patrik Meijer Head of Flow Rates Patrik Castman-Langlet Head of Derivative Sales Lars Henriksson Head of F/X Sales Trading Strategy Claes Måhlén Chief Strategist FICC Martin Enlund Senior FX Strategist Henrik Erikson Senior Fixed Income Strategist Jenny Mannent Senior FX Strategist Johan Sahlström Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategiest FX/FI Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anna Råman Swedish Economy Eva Dorenius Web Editor Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Shakeb Syed Norwegian economy Ida Wolden Bache Norwegian economy Nils Kristian Knudsen Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Yngve Welander London Gunnel Welford Luleå Ove Larsson Luxembourg Christiane Junio Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Umeå Kenneth Båtsman Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Norges Banks regionale nettverk indikerer relativt sterkt tredje kvartal Nytt dollarfall Internasjonalt Det meldtes i går om at Fed skal ha kjørt en simulering

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 25. november 2011

Morgenrapport, fredag, 25. november 2011 Morgenrapport, fredag, 25. november 2011 Statsrentene i eurosonen fortsetter oppover Tysk og fransk initiativ for å sikre økt budsjettdisiplin i eurosonen Press på tyske myndigheter for å godta større

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Stabil norsk ledighet Amerikansk ledighet er neppe strukturell Markedene ser mot jul og årsslutt Internasjonalt Det skjedde ikke de store forandringene foregående

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Norske boligpriser stiger videre har det bygget seg opp en ny boble? Amerikansk og europeisk innkjøpssjefsindeks stiger videre Internasjonalt Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 22. desember 2011

Morgenrapport, torsdag, 22. desember 2011 Morgenrapport, torsdag, 22. desember 2011 Stor etterspørsel etter ESBs 3-årslån Italiensk BNP-vekst i 3.kvartal tyder på at landet igjen snart befinner seg i resesjon Amerikansk forbrukersentiment ventes

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010

Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010 Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010 Spekulasjoner om nye kvantitative lettelser fører til dollarsvekkelse Nye tall for arbeidsledigheten svakere enn ventet, men i tråd med Norges Banks syn Internasjonalt

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Kinesiske banker stanser valutahandler med flere europeiske banker Ingen avklaring i den greske tragedien før tidligst neste uke Tysk økonomisk sentiment faller

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 27. november 2009

Morgenrapport, Fredag, 27. november 2009 Morgenrapport, Fredag, 27. november 2009 Dubai vekker uro, intervensjon mot yen sannsynlig Norsk registrert ledighet flater ut. Internasjonalt Betalingsproblemene i Dubai, som vi rapporterte om i går,

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 24. august 2010

Morgenrapport, tirsdag, 24. august 2010 Morgenrapport, tirsdag, 24. august 2010 Fortsatt frykt i markedet Internasjonalt I mangel av særlig tunge makrotall var markedsfokuset rettet mot den økte fusjons- og oppkjøpsaktiviteten (M&A) som pågår

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Norges Bank overrasker ved å heve renten med 25bp til 1,75% Vi tror ikke lenger på heving i februar. Øvrig renteprognose uendret. Som ventet uendret Fed-rente.

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012

Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012 Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012 Eurosonen krever større utgiftskutt og nye forsikringer fra Hellas før redningspakke kan godkjennes Ingen renteendring eller nye tiltak fra ESB, litt mer optimistisk

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Oljeprisen faller i Asia Goldman saksøkt for bedrageri Hellas søker nærmere konsultasjoner med EU og IMF DnB NOR hever sin boliglånsrente og demper dermed presset

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 23. mars 2009

Morgenrapport, Mandag, 23. mars 2009 Morgenrapport, Mandag, 23. mars 2009 Første runde med tilbud av TALF-lån ble mislykket TALF kan denne uken bli utvidet til å gjelde råtne boliglånsrelaterte verdipapirer Kongressens budsjettavdeling tror

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Finansreguleringer i fokus, både i USA og i G20 Internasjonalt I mai i år ble et finansreguleringsforslag stemt igjennom i det amerikanske Senatet. Dette skulle så

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 2. mars 2010

Morgenrapport, Tirsdag, 2. mars 2010 Morgenrapport, Tirsdag, 2. mars 2010 Markedsfokus fortsatt rettet mot Hellas Amerikansk ISM svakt, privat forbruk sterkt Svake norske makrotall, også svak svensk BNP Internasjonalt EU-kommisjonens Olli

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Gjedrem retter en formanende pekefinger til bankene boligfinansiering pekefingeren er berettiget, men neppe hele løsningen Obamas State of the Union-tale satte fokus

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 ADP-tall viser god trend i amerikansk sysselsetting Industrisentimentet i USA tyder på fortsatt god vekst i industrien ESBs utlånsundersøkelse for 4.kv viser til

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Store svingninger i svenske og norske kroner kan henge sammen med Baltikum Norsk ledighet stiger mindre enn ventet GMs vei mot konkurs gjort lettere etter ny avtale

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Europeiske politikere enige om budsjettraktat og fremskynding av ESM Europeisk økonomisk sentiment svakt opp i januar fra nedreviderte desembertall Spansk økonomi

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009 Stresstestresultanene: 10 av de 19 finansinstitusjonen trenger $74,6mrd i kapital hvor ille er det? ESB kutter renten til 1,0% og varsler kvantitative lettelser Bank

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 7. oktober 2008

Morgenrapport, Tirsdag, 7. oktober 2008 Morgenrapport, Tirsdag, 7. oktober 2008 Fed betaler rente for bankinnskudd samt øker utlån til bankene Norges Bank jekker ned på krav til F-lån godt for pengemarkedet, men hva med risikohensyn? Vi venter

Detaljer