En antatt befolkningsvekst på innbyggere i Oslo og Akershus frem mot 2040 får konsekvenser for bolig- og arealpolitikken i hele regionen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En antatt befolkningsvekst på 350 000 innbyggere i Oslo og Akershus frem mot 2040 får konsekvenser for bolig- og arealpolitikken i hele regionen."

Transkript

1

2

3 En antatt befolkningsvekst på innbyggere i Oslo og Akershus frem mot 2040 får konsekvenser for bolig- og arealpolitikken i hele regionen. Oslo

4 Stor befolkningsvekst i hovedstadsområdet Oslo

5 Buskerudbyen den raskest voksende korridor i IC-triangelet Samarbeid om areal- og transport

6 Buskerudbyen 1. Befolkningsvekst + 28% innen 2023 og +43% innen Biltrafikkvekst - 47% innen 2040 hvis det ikke skjer en endring i politikken 3. Ansvar er fordelt på kommunene, fylkeskommunen og staten

7 Drammen 2036 SSB: nye innbyggere i Drammen Drammen Kommune: nye arbeidsplasser

8

9 Over innb. Mye næringsarealer Område Bolig Antall mennesker Næring (m2) Brakerøya ekslusiv ABB ABB-tomta Bragernes sentrumsområde Travbanen Gulskogen vest Sundland Gulskogen nord (Pølsesvingen til idrettsbanen) Godsterminalen Nettbusstomta Næringsarealer Bangeløkka til Marienlyst Futurebuilt fortetting Strømsø Marienlystprosjektet ca Tangen - fra Tollboden til Slippen Slippen til Glassverket Glassverket Næringsområde ingeniør rybergsgt Sum MERK: Det er brukt leilighetsstørrelse 100 m2 og 2,2 innbyggere pr. leilighet i alle eksempler som er regnet ut

10 Mye byggemodent areal i Drammen (Avrundet til nærmeste 1000m2) Tomteareal: Næring Bolig Nå m år m Lengre enn 5 år m SUM m

11

12

13 Fremtidens byer

14 Regjeringen med samarbeid for bærekraftig byvekst:

15 4 områder Areal og transport Forbruk og avfall Energi i bygg Klimatilpasning 13 byer

16

17 Buskerudbyen statlig initiert og stimulert Vi er mer enn oss selv Helhet ikke bare bolig bare næring bare handel Samarbeid parter

18 Buskerudbyen - forpliktende og avtalebasert samarbeid - 10 partnere; 5 kommuner, f.kommunen, 4 statsetater UTEN LOKAL FORNYET AREAL- OG TRANSPORTPOLITIKK: Reduserte statlige midler til samferdselstiltak Ikke lokal medfinansieringingen statlig medvirkning

19 Buskerudbyen et langsiktig samarbeid innen areal, transport og miljø

20 Buskerudbysamarbeidets oppgaver felles kunnskap, plan og tiltak 1. Buskerudbypakke 1 ( ): 280 mill.kr. fra staten. Samferdselstiltak kollektivtrafikk og sykkel. 2. Felles areal- og transportplan : Vedtatt regional plan Felles handlingsprogram Felles utviklingsprosjekter. 3. Buskerudbypakke 2 fram til 2030.? milliarder kroner over 15 år til samferdselstiltak. Omfattende tiltak som utgjør et samferdselsløft for hele Buskerudbyområdet Sikre fullfinansiering og utvikling av helhetlig, miljøvennlig og effektivt transportsystem

21 Buskerudbypakke 2 a la Storaas 1

22 Helhetlig bypakke for Buskerudbyen Buskerudbypakke 2 Effektivt og helhetlig transportsystem Et buss og togtilbud som avlaster veiene og gir reduserte utgifter til vei. Helhetlig utvikling av infrastruktur vei, jernbane og sykkel Økt frekvens tog Drammen Kongsberg Behov for økt statlig finansiering midler til helhetlig bypakke bidrag til drift av kollektivtrafikk Finansieringsbidrag fra trafikantbetaling

23

24

25 nye innbyggere i nye arbeidsplasser i 2036 TRAVBANEN SUNDLAND NYBYEN BRAGERNES BRAKERØYA STRØMSØ TOLLBUKAIA TANGEN/ NØSTED

26 Grunntrekk i arealpolitikken Næringsarealene gjenbrukes/transformeres Areal- og transportkrevende næringer legges i periferien andre kommuner Handel/kontor konsentreres i sentrum, og eks. bydelssentra Ny boliger bygges i hovedsak sentralt, og på tidligere byggeområder - fortetting og transformasjon

27 Byvekst med kvalitet Mål: Omdanning til bykvaliteter i elvedalen Mangfold av boliger; pris, størrelse, universell utforming, livsfaser, bevaring, miljø. Bragernes og Strømsø skal være hovedsenter for handel, service og kulturinstitusjoner. Økt fysisk aktivitet. Tilgang til grøntområder, marka, turstier, gang- og sykkelveier, idretts- og aktivitetsanlegg, elva og fjorden. Gode transportløsninger Høyere kollektivandel. Klimatilpasning Universell utforming Miljøvennlige løsninger, samfunnssikkerhet, og klimatilpasning. Nok vann, rent vann, godt vann ren elv og fjord

28 Den tette og kompakte byen

29 Fortettingsområder BRAGERNES STRØMSØ

30 Transformasjonsområder TRAVBANEN SUNDLAND NYBYEN BRAGERNES BRAKERØYA STRØMSØ TOLLBUKAIA TANGEN/ NØSTED

31 Fjordbyen

32 Buss bedre tilbud

33 Infrastruktur for syklende

34 Veier Tilfartsvei vest, /Konnerud RV23 kryss E18 Strømsåstunellen, 4 felt Holmenbruene; -Kapasitet, tilstand, gang/sykkel Svelvikveien?

35 Relativt sett lavere boligpriser Boligprisutvikling Rimeligere boliger i Drammen enn i Oslo og Asker, litt dyrere enn i Vestfold (utenom byene): Kilde Norges eiendomsmeglerforbund

36 Temaer i arealdelen foreløpige vurderinger 36

37 Boligutvikling med kvalitet Egen boligstrategi. Endring i befolkningssammensetning og flyttemønster. Eksisterende boligtyper i Drammen i dag hvordan supplere? Utvikling av boligområder. Den rosa bakgrunnsfargen er kvadratmeterpris, mørkest dyrest. Kakestørrelse viser antall omsatte boliger i undersøkelsesperioden innenfor skoleinntaksområdene Kakestykkenes farge indikerer type boligbyggelse: mørkeblå blokk 5 etasjer og høyere, lyseblå blokk 3-4 etg, gul enebolig, grønn småhus

38 Effektivt og miljøvennlig transportsystem Byomdanning i hele bybåndet - mindre bilbasert bylandskap. Buskerudbyens areal- og transportplan - sentral premissleverandør. Samlet grep av ulike strategier: - Sykkelstrategi - hovedtraséer - Kollektivstrategi viktige traséer - Arealdisposisjoner som fremmer gange - Fremkommelighet for person- og varetransport med bil - Parkeringspolitikk for de ulike delene av Drammen

39 God lokalisering av arbeidsplasser og senterfunksjoner Videreføre i hovedsak dagens struktur. Bragernes og Strømsø sentrum hovedsenter for handel, service, kontorarbeidsplasser og kulturanlegg Vurdere fremtidige utfordringer og muligheter for arbeidsplasser og senterfunksjoner. Bydeler med sentra utvikling av service og opplevelser. Regionalt system for plasskrevende virksomheter Prognose for arbeidsplassvekstvekst i bydeler 39

40

41 Kommunen som tjenesteleverandør bl.a: Tilbyr barnehageplass på dagen Oppgraderer og kapasitetsutvider skoler Rullerer arealplanen Rask planbehandling innenfor kommunens arealdel og sentrumsplan. Vil fortsatt styrke sentrum Ser på Drammensregionen som ett boligmarked. Kvalitet i botilbudet 41

42 Byggeprosjekter i regi av Drammen Eiendom KF Buskerudveien 166, Utvidelse av barnebolig Buskerudveien 17 - Glitrevannverket Drammen Helsehus Wergelandsgate 13 innvendig oppgradering Drammen Kjøkken KF - ny lokalisering Nytt P-hus Bjørnstjerne Bjørnsons gate Strømsø barnehage - utvidelse Schwartzgate, 16 nye omsorgsboliger Frydenhaug skole, nybygg Kobbervik gård - ombygging til barnehage Galterud skole, ny flerbrukshall Svensedammen skole, tilbygg Åskollen skole / nybygg

43 Navn på bystrategien Byvekst med kvalitet Drammen Visjon

44 Næringsvirksomhet gis prioritet nærmest torget og stasjonen

45 En motor i byutviklingen Nettbusstomta Stasjonsområdet Futurebuilt Marienlyst Strømsø skole

46

47

48 Holmen

49

50

51 Lierstranda plansamarbeid med Lier kommune

52 Byvekst med kvalitet: Drammen 2036 større, smartere og sunnere

53

54