Miljø og innovasjon i bygg -offentlige anskaffelser. Hans Olaf Delviken seniorrådgiver Difi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljø og innovasjon i bygg -offentlige anskaffelser. Hans Olaf Delviken seniorrådgiver Difi"

Transkript

1 Miljø og innovasjon i bygg -offentlige anskaffelser Hans Olaf Delviken seniorrådgiver Difi

2 Det gode innkjøp Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Offentlige anskaffelser er viktig: Totalt ca 400 mrd kroner i 2012 ca 150 mrd kroner til bygg Mer miljø og innovasjon kan gi Bedre løsninger Mer effektiv bruk av de offentlige ressursene Bidra til å løse samfunnsutfordringer Innovasjon i næringslivet Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Forholdsmessighet Forretningsskikk Likebehandling Konkurranse Forutberegnelighet Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet Direktoratet for forvaltning og IKT advokat Kjell Steffner, LYNX advokatfirma

5 Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

6

7 Direktoratet for forvaltning og IKT

8 Direktoratet for forvaltning og IKT

9 /artikler/veileder-innovasjon-steg-for-stegnaa-ogsaa-som-pdf Direktoratet for forvaltning og IKT

10 Passivhus og lavenergibygninger

11 Passivhus og lavenergibygninger Hvorfor? Hvordan? Tidligfase Konkurransegjennomføring Kontraktsoppfølging

12 Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

13 Nyheter i 2013 Verktøyet TidligLCC utvides og oppdateres Film og basiskurs om livsløpskostnader Ny veileder for anskaffelse av arkitekttjenester Samarbeid mellom Arkitektbedriftene, Difi, NAL m.fl. Skjema for leverandørevaluering - tjenestekjøp

14 Hvor finner jeg mal for konkurransegrunnlag? Totalentreprise eller samspill? Hvordan setter jeg inn miljøkrav? Hvordan unngår jeg sosial dumping? Hvilken kontrakt skal jeg bruke? Er prosjektbeskrivelsen fremtidsrettet nok? Skal jeg inngå rammeavtale på malearbeid? Hvordan følger jeg opp kontraktene? Skal jeg leie inn prosjektleder? Svarene får du på Difis portal

15 Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? FOTO: FORNAVN ETTERNAVN

16 Innovasjonsprosjekter for næringslivet - IPN Forskning og utvikling som bidrar til få fram av nye produkter, prosesser og tjenester innen bygg og bolig. Spredning av resultater gjennom blant annet publisering av FoU-resultater. Målgruppe: Bedrift i samarbeid med andre bedrifter og FoU miljøer

17 Kompetanseprosjekter for næringslivet - KPN Skal bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor faglige temaer med stor betydning for utviklingen av næringslivet i Norge 80 % finansiering minimum 20 % kontantbidrag fra næringspartnere Universitet, høyskoler og institutter skal være søker

18 Forskerprosjekter - FP vitenskapelig fornyelse og utvikling av fag og/eller ny kunnskap om relevante problemstillinger Universitet, høyskoler og institutter 100 % finansiering

19 Skattefunn Gjennom Skattefunn kan bedrifter oppnå fradrag i skatt på kostnader til FoU-arbeid i godkjent prosjekt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon kan også søke. (og mottar kontanttilskudd i stedet for skattefradrag.) Store bedrifter får 18 % fradrag på skatten. Små og mellomstore bedrifter (SMB) får 20 % fradrag. I vurderingen vektlegges prosjektets nyhetsgrad, forskningsinnhold og prosjektplan Nettbasert søknad og rapportering Søk før 1. september, garantert saksbehandling samme år.

20 Innovasjonslån: For bedrifter som tenker nytt bedrifter som har et innovativt og antatt lønnsomt prosjekt, som er vanskelig å få fullfinansiert utgjør som regel inntil 50 % av kapitalbehovet i et prosjekt tilpasset nedbetalingstid etter låneformålet. Lavrisikolån: Langsiktige lån, gode betingelser Lavrisikolån er et tilbud til bedrifter i alle næringer over hele landet Kommersielle betingelser Sikkerhet kreves

21 UTVIKLINGSTILSKUDD Forsknings- og utviklingskontrakter: IFU/OFU Tilskudd til utviklingsprosjekter som innebærer forpliktende samarbeid mellom krevende kunde og leverandørbedrift Samarbeid forutsetter at begge parter bidrar med minimum 30 % av ressursene i utviklingsarbeidet Viktige kriterier når du søker: Høy innovasjonshøyde og nyhetsgrad Markedspotensial nasjonalt og internasjonalt Gjennomføringsevne Tilskuddets utløsende effekt Din bedrifts økonomiske gjennomføringsevne Utviklingstilskudd i distrikt Innovasjon og internasjonalisering Avlasting av risiko

22 Miljøteknologiordningen: Skal forbedre miljøet bli økonomisk lønnsomme avlaste risiko ved bygging og testing av pilot teknologi som er nær kommersialisering prosjektet skal bygges og utprøves under naturlige forhold prosjektet skal gi verdiskaping i Norge bedrifter i alle størrelser, i hele landet Støtter kostnader: til prosjektering og utvikling av pilotanlegget for investeringer ved bygging av anlegget med igangkjøring og testing etter driftsstart.

23 Markedsintroduksjon av ny teknologi fremme nye teknologier og løsninger i energimarkedet forventer at teknisk løsning er utviklet. Enovas bidrag er primært til demonstrasjon og kvalifisering av kostnader. tilbudet prioriterer bruker som søker (ikke leverandør) investeringen må gi et energiresultat konsesjon/offentlig tillatelse må foreligge

24 UTPRØVING AV NY TEKNOLOGI Vennesla Bibliotek Påbygg på eksisterende bygninger. God energi- og miljøstandard. Oppfyller kriteriene for lavenergistandard Energikarakter A Bygningsintegrerte tekniske installasjoner Universell utforming Energiforsyning til eksisterende og nytt bygg basert på vann-vann varmepumpe

25 Markedsendring Gir finansiering til prosjekter for å få tatt i bruk løsninger som fører til redusert energiforbruk eller omlegging til fornybar energi Enova har ulike program for finansiering innen områdene energieffektivisering i industrien energieffektivisering i bygg fornybar kraft fornybar varme

26 Kompetansetilskudd bærekraftig bolig- og byggkvalitet: heve kompetansen om miljøvennlige og universelt utforma boliger og bygg. forsknings- og utredningsprosjekter, utviklings- og forsøksprosjekter og informasjonstiltak om blant annet energibruk og miljø- og klimavennlige løsninger i boliger og bygg prioriterer prosjekter som bidrar til: økt omfang av ambisiøs energioppgradering ieksisterende bebyggelse økt kunnskap om klimagassutslipp, energibehov m.v. for «nesten-nullenergihus» regional spredning av kunnskap, kompetanse og forbildeprosjekter økt bruk av miljøvennlige materialer at det offentlige går foran i miljøarbeidet Målgruppe: Kommuner, bransje, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og andre med ambisiøse prosjekt

27 FoU-midler Få fram variert, faglig forankret kunnskap på kort og mellomlang sikt. Grunnlån fremme universell utforming og gode miljøkvaliteter i boliger nye boliger, utbedring og rehabilitering av boliger, ombygging av boliger og til kjøp av nye og brukte utleieboliger kan også gis til barnehager, studentboliger og andre lokaler kan dekke 80 % av prosjektkostnadene eller salgsprisen ved bygging av nye boliger. Ved utbedring kan inntil 100 % av utbedringskostnadene godkjennes.

28

29 Støtte til innovative anskaffelser av miljøteknologi Framtidens byer Ekstrakostnader: behovsbeskrivelse livsløpsanalyser markedsundersøkelser og dialog m/markedet utforming av konkurransegrunnlag og evaluering av tilbud. Inntil NOK per prosjekt Søknadsskjema:

30 Kontakt oss! Innovasjon Norge: Bergny Dahl, Forskningsrådet: Siri Hustad, Ane Torvanger Brunvoll, Enova: Rune Holmen, Husbanken: Gry Kongsli, Difi: Kjersti Berg, Foto: Sverre Chr. Jarild

31 Takk for oppmerksomheten!