Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport Verdiskaping Creating impact. v lue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue"

Transkript

1 Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue

2 Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er en betydelig produsent av landbruksprodukter fra de kanadiske sletter til den argentinske pampas, fra sitruslundene i Florida til kaffeplantasjene i Colombia. Latin-Amerika er et voksende landbruksmarked for Yaras plantenæringsløsninger, som er skreddersydd for behovene til både verdifulle salgsavlinger og de enorme volumene av matvarer som inngår i det daglige kosthold. Brasil har vokst fram som en internasjonal landbrukssupermakt og regionens viktigste produsent, og bidrar til å forbedre produktiviteten, dekke hjemlige behov og forsyne verden med mat og råvarer. Yara er en betydelig aktør i landbrukssektoren på dette kontinentet, og vi har utvidet virksomheten vår gjennom større oppkjøp i Latin-Amerika i 2013 (side 23 24) og supplerende investeringer i Brasil i 2012 (side 38 39). Vi har opparbeidet oss en særlig sterk posisjon i Brasil vårt største enkeltmarked. Yaras tilstedeværelse dekker en stor del av verdikjeden, og strekker seg over store deler av dette enorme, verdensledende jordbrukslandet (side 6 7). Vi er partner med landbrukssektoren i Brasil, og bidrar til fortsatt vekst. Yaras stilling i Brasil gjør det mulig for oss å samarbeide med nøkkelaktører % for å utvikle og forbedrede dyrkingsmetoder (side 16 17). Vi engasjerer oss i Latin-Amerikansk landbruk i tråd med formålet vårt: bedre avlinger. Yaras deltakelse i å forbedre produktiviteten og øke produksjonen skaper verdier, og setter oss i stand til å utgjøre en forskjell Creating Impact. (side 34 35). 37% ANDEL AV YARAS TOTALE OMSETNING SOM ER GENERERT I AMERIKA 27% ANDEL AV YARAS SAMLEDE GJØDSELSALG TIL LATIN-AMERIKA 26% ANDEL AV YARAS GLOBALE ARBEIDSSTOKK SOM ER ANSATT I BRASIL

3 Hvem er vi? Yara leverer produkter og løsninger for bærekraftig landbruk og miljøet. Gjødsel- og plantenæringsproduktene våre bidrar til å produsere mat til en stadig voksende verdensbefolkning. Våre industrielle produkter og løsninger reduserer utslipp, forbedrer luftkvaliteten og muliggjør en sikker og effektiv drift. Yara ble grunnlagt i Norge i 1905 og har et globalt nærvær med salg til 150 land. Sikkerheten kommer alltid først hos oss. Hva gjør vi? UPSTREAM er ryggraden i Yaras produksjonssystem. Segtmentet omfatter masseproduksjon av ammoniakk, urea, nitrater og andre nitrogenbaserte produkter samt fosforsyre. TILSTEDEVÆRELSE I VERDIKJEDE DOWNSTREAM tilbyr en komplett gjødselportefølje for verdens jordbrukere. Segmentet tilbyr kunnskap og verktøy for å sikre tilførsel av riktige næringsstoffer for optimal anvendelse og avkastning, med minimal miljøpåvirkning. INDUSTRIAL er pålitelig partner innen kjemiske produkter. Segmentet legger til rette for innovative løsninger tuftet på produksjon av ammoniakk og kunnskap, og hjelper kunder med å etterleve miljølovgivning. % UNIK FLEKSIBILITET Upstream Downstream Industrial STORDRIFTSFORDELER SUPPLY AND TRADE er en global funksjon ansvarlig for å optimalisere innkjøp av energi og råvarer, handel og transport av ammoniakk, maritim logistikk, innkjøp fra tredjepart, samt fosfater til fôr. Supply & Trade TILSTEDEVÆRELSE PÅ MARKEDET Hva tilbyr vi? INDUSTRIPRODUKTER Vi tilbyr et spekter av nitrogenprodukter og spesialkjemikaler i tillegg til CO2, tørris og eksplosivløsninger til sivil bruk. MILJØLØSNINGER Vi tilbyr komplette løsninger for NOx reduksjon, lukt-kontroll, rensing av vann og forhindring av rustdannelse. JORDBRUKSPRODUKTER Vi tilbyr en komplett portefølje av mineralgjødsel som dekker all nødvendig næring for enhver grøde Norge Norsk Hydro stiftet; verdens første nitrogengjødsel produsert 1907 Rjukan Ny fabrikk åpnet Notodden Ordinær produksjon startet Danmark Salgskontor i København åpnet Porsgrunn Ny fabrikk åpnet 1928 Notodden Første ammoniakkproduksjon 1934 Sverige Salgskontor i Stockholm åpnet Glomfjord Ammoniakkproduksjon startet 1949 Tungtvann Produksjon startet, og introduserte porteføljen av industriprodukter USA Markedsføring startet Qatar Felleseid selskap Qafco etablert 1972 CO 2 -anlegg i Norge (1972), Sverige (1976) og Danmark (1978) Skandinavisk pionér Europeisk posisjon Globalt nærvær anskaffet

4 d / Yara in brief Yara finansiell rapport 2013 Hvor er vi? Som bransjens eneste globale aktør har vi produksjon på seks kontinenter, og er til stede med egen virksomhet i 51 land med salg til 150 land. Yara-fabrikker Felleseide fabrikker FoU-enheter Salgskontorer Salg Thailand Salgspartnerskap etablert Sverige Supra kjøpt opp Nederland NSM kjøpt opp Brasil Salgskontor i Rio de Janeiro åpnet 1982 Kina Chiwanterminalen åpnet 1982 Storbritannia Fisons kjøpt opp Zimbabwe Regionalt kontor for sørlige Afrika åpnet Tyskland Ruhr Stickstoff kjøpt opp 1986 Frankrike Cofaz kjøpt opp 1991 Trinidad Felleseid selskap Tringen etablert 1991 Tyskland DMW Rostock kjøpt opp 1994 Teknologi N-sensor introdusert / 2006 Italia Enichem Agricoltura kjøpt opp Storbritannia Phosyn kjøpt opp 2000 Brasil Adubos Trevo kjøpt opp

5 Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / 1 FINANSRAPPORT 2013 Innledning Konsernsjefen / SIDE 02 Resultatoversikt / SIDE 05 Del 1 Styrets årsberetning / SIDE 07 Del 2 Selskapsledelse og risikostyring / SIDE 17 Del 3 Ledelsens gjennomgang og analyse / SIDE 35 I Latin-Amerika styrket vi ambisjonen om ytterligere vekst. Jørgen Ole Haslestad Konsernsjef Del 4 Konsernregnskap / SIDE 68 Regnskap for Yara International ASA / SIDE 131 Yaras Rapporter: Yaras årsrapport 2013 består av denne finansrapporten og en egen Impact Review. Årsrapporter og tilleggsinformasjon om konsernet finnes på Teknologi N 2 O katalysatorteknologi presentert 2004 CO 2 -anlegg i Tyskland åpnet 2005 Afrika programmet lansert 2005 Australia Felleseid selskap Burrup etablert 2005 AdBlue Air1 merkevare lansert 2006/ 2007 Brasil Fertibras kjøpt opp 2006 Mexico Olmeca kjøpt opp 2007 CO 2 Praxair felleseid selskap etablert 2007 Finland Kemira GrowHow kjøpt opp 2008 Canada Saskferco kjøpt opp Libya Felleseid selskap Lifeco etablert Innovasjon Crop Nutritionkonseptet lansert 2010 Klima Karbon-garanti lansert Sverige Petro Miljö kjøpt opp DEF Inngang i det amerikanske markedet for Diesel Exhaust Fluid (AdBlue) 2012 Australia Kontrollerende andel i Burrup Holdings sikret 2012 Etiopia Kontrollerende andel i Ethiopotash sikret 2012 Australia Felleseide selskaper etablert med Orica og Apache 2012 Qatar Utvidelsene Qafco 5 og 6 fullført 2013 Brasil Bunges gjødselvirksomhet i Brasil kjøpt opp 2013 Latin Amerika OFD Holding Inc. kjøpt opp 2013 Teknologi ZIM Plant Technology kjøpt opp 2013 Teknologi H+H Umveltund Industrietechnik kjøpt opp

6 2 / Yara Konsernsjefen in brief Yara finansiell rapport 2013 Vår forretningsmodell dempet følgene av lavere råvarepriser JØRGEN OLE HASLESTAD Konsernsjef RESULTAT PER AKSJE 20,63 NOK SAMLET PRODUKSJONSVOLUM 26,0 millioner tonn SAMLET SALGSVOLUM 30,8 millioner tonn

7 Yara finansiell rapport 2013 Konsernsjefen / et år med utfordringer og muligheter i 2013 fulgte Yara opp strategien for bærekraftig lønnsom vekst og leverte i tråd med den strategiske ambisjonen om å utgjøre en forskjell Creating Impact. Vår forretningsmodell dempet de negative følgene av lavere råvarepriser. Gjennom en større tilstedeværelse i Latin-Amerika styrket vi ambisjonen om ytterligere vekst var et år preget av et tilbudsdrevet marked der høyere gjødselvolumer ble eksportert fra Kina. Resultatet har ført til en mer krevende markedssituasjon og lavere priser globalt. Vi tror også at gassforsyningen i Nord-Amerika vil fortsette å påvirke prisene i framtiden, og det samme vil lavere kullpriser i Kina. Vårt konkurransefortrinn gjenspeiles i robuste premier for premiumgjødsel og sterke leveranser. Når råvareprisene utfordres, skiller vi oss ut gjennom høye marginer over råvarenivåene. Premiumprodukter øker altså i betydning når markedet er tilbudsdrevet. Dette er en bekreftelse på vår strategi og forretningsmodell. Som ledd i vår markedsføringsstrategi og satsing på distribusjonsnivåer nærmere bøndene, fullførte vi integreringen av Bunges gjødselvirksomhet i Brasil. Jeg hadde gleden av å ønske nye medarbeidere velkommen som del av vårt brasilianske team, da vi begynte integreringsprosessen. Oppkjøpet skaper både høyere produksjonsvolumer og større nedstrømskapasitet. Brasil har verdens største vekstpotensial, og jeg tror landets rolle som verdens kornkammer vil bli viktigere i årene framover. Ved inngangen til 2014 er vi den største aktøren på det brasilianske markedet, et marked som forbruker mer enn 30 millioner tonn gjødsel årlig. I kraft av dette oppkjøpet reduserer vi sårbarheten for sesongmessige variasjoner, siden vi nå står sterkt både nord og sør for ekvator. I tillegg har vi også satt i gang prosessen med å kjøpe OFD Holding Inc., et selskap med produksjonsanlegg i Colombia og distribusjonsselskaper over hele Latin-Amerika. Jeg er oppriktig glad for å se at vi styrker vår tilstedeværelse i Latin- Amerika. STRATEGIGJENNOMFØRING I 2013 økte vi omsetningen i nedstrømsegmentet med 14 prosent sammenlignet med Vi fulgte også opp vår innovasjonsplattform hvor målet er å skape bedre teknologiske løsninger for å fremme et bærekraftig landbruk. Oppkjøpet av det tyske vannsensorselskapet ZIM Technology Plant GmbH er en bekreftelse på at vi ønsker å bidra til et mer rasjonelt landbruk. Oppstrømsegmentet er avgjørende for ambisjonen om en mellomlangsiktig vekst i egne leveranser, samt volumer vi henter fra fellesforetakene vi er del av, på åtte millioner tonn, sammenlignet med I 2013 fortsatte vi prosjektet med å øke NPK-kapasiteten med 300 kilotonn ved Yara Porsgrunn i Norge. I Australia sluttførte vi prosjekteringen og begynte byggingen av det 330 kilotonn store TAN-prosjektet ved Yara Pilbara. Oppkjøpet av Bunges gjødselvirksomhet i Brasil ga oss to SSP-anlegg med en årlig produksjonskapasitet på 300 kilotonn, og i Qatar hadde vi det første hele året med produksjon etter utbyggingen av Qafco 5 og 6. Ved å investere i våre egne anlegg øker vi driftssikkerheten ved disse produksjonsenhetene, og fjerner flaskehalser. Som resultat skaper vi verdier som ventet. I 2013 økte industrisegmentets samlede salgsvolum med fem prosent sammenlignet med Dette kom hovedsakelig av den store økningen i salget av løsninger for NOx-reduksjon til transportsektoren, først og fremst drevet av etterspørselen i Nord- Amerika. Industrisegmentet ble ytterligere styrket gjennom oppkjøpet av H+H, en ledende leverandør av SCR-teknologi til skipsfarten. Gjennom dette oppkjøpet kan vi tilby kunder en komplett portefølje av løsninger for NOx-reduksjon. Vekstfakta YARAS VEKSTSTRATEGI har konsekvent blitt gjennomført for å skape verdier og forsterke selskapets globale posisjon som verdensledende leverandør av plantenæring og miljøvennlige løsninger. Noen økonomiske og driftsmessige høydepunkter, : 2009: Yara nådde sitt opprinnelige mål for klimagass-utslipp med en reduksjon på 25 % fra : Yara hadde sin største nettoinntekt på NOK 8729 millioner 2011: Yara hadde sitt høyeste resultat per aksje med NOK 41, : Yara hadde sitt høyeste produksjonsvolum på millioner tonn 2013: Den største gjødselleverandøren i Brasil, den tredje største globale mateksportøren

8 4 / Konsernsjefen Yara finansiell rapport 2013 Vi har satt i gang en prosess for å ytterligere forbedre sikkerheten i våre operasjoner. Som et utgangspunkt mener vi at alle ulykker kan forhindres. Målet er null skader. For å oppnå dette lanserte vi initiativet Safe by Choice i 2013, der målet er å skape en felles sikkerhetskultur i hele konsernet. Når jeg ser tilbake på fjorårets resultater, er jeg glad for å kunne si at vi beveger oss i retning av en forbedret sikkerhetskultur. Vi i Yara forplikter oss til å holde en høy standard for etisk atferd i hele organisasjonen og overfor forretningspartnere, investorer, myndigheter og samfunnet som helhet. Vi har nulltoleranse for uetisk atferd og brudd på våre etiske regler. CREATING IMPACT Vi har utviklet Creating Impact som et sentralt rammeverk for langsiktig virksomhetsutvikling og verdiskaping. Vår bransje befatter seg med anliggender av internasjonal betydning, så som matsikkerhet, miljøvern og klimaforandringer. Vår forretningsvirksomhet er direkte innrettet mot å kunne gjøre noe med de økende globale utfordringene. Yara vurderer fortløpende nye, lønnsomme forretningsmuligheter, og vi utforsker og forbereder oss på slike muligheter ved å ta i bruk vår bransjekunnskap og landbrukserfaring. Vi har sterk tro på innovasjon og produktutvikling som drivkrefter for framtidig, bærekraftig vekst. Denne visjonen gjenspeiles i arbeidet vårt med å utvikle teknologi og dele kunnskap. Etter vår mening vil presisjonslandbruk være sentralt for å forbedre forvaltningspraksisen i landbruket. Gjennom dette konseptet får bønder hjelp til å gjødsle avlingene med de nødvendige spesifikke næringsmidlene i akkurat riktig mengde og til rett tid, slik at de som resultat opplever en økning i avlinger og overskudd. Vår innovasjonsplattform Emission to Air er en viktig faktor som fremmer løsninger for NOx- og SOx-reduksjon. Vi har et godt samarbeid med Verdens økonomiske forum, der vi bidrar til å løse mat- og klimaproblemer. På årsmøtet i 2013 og 2014 var vi med på å arrangere sammenkomster i forbindelse med Grow Africa-partnerskapet. Vi fulgte også opp engasjementet i det relaterte New Vision for Agriculture-initiativet, som satte fart i det nye Grow Asia-initiativet i Vi har som ambisjon å begrense landbrukets påvirkning på klimaendringer ved å benytte en tilnærmingsmåte som sparer ressurser, verner miljøet og bidrar til økte avlinger. Vi satser i den forbindelse enda mer på rasjonell bruk av næringsstoffer gjennom innovasjonsplattformen for ressurseffektivitet. Vi mener at et klimasmart landbruk er avgjørende for å produsere mer, bærekraftig mat og mette en stadig økende befolkning. Som internasjonalt selskap påvirkes vi av globale megatrender og store utfordringer som påvirker virksomheten vår. Vi har fremdeles som mål å gripe nye forretningsmuligheter og utgjøre en forskjell Creating Impact. JØRGEN OLE HASLESTAD Konsernsjef

9 Yara finansiell rapport 2013 Resultatoversikt / 5 Våre resultater i 2013 NOK millioner Økonomi Driftsinntekter og annen inntekt NOK millioner Driftsresultat NOK millioner EBITDA 1) NOK millioner Nettoresultat etter minoritetsinteresser NOK millioner Investeringer 2) NOK millioner Gjeldsgrad 3) % 0,06 0,02 Kontantstrøm fra driften NOK millioner CROGI 4) % 12,6 17,3 ROCE 5) % 12,4 19,3 Resultat per aksje 6) NOK 20,63 37,31 Total egenkapital NOK millioner Aksjekurs på Oslo Børs NOK ved årets utgang 261,0 273,8 Mennesker Ansatte Antall ved årets utgang Skadefrekvens 7) Per million arbeidstimer 4,3 5 Noter 1) EBITDA: Resultat før rente, skatt, avskrivinger og amortisering 2) Investeringer i varige driftsmidler, langsiktige verdipapirer, immaterielle eiendeler, langsiktige forskudd og investeringer i tilknyttede selskaper 3) Netto rentebærende gjeld delt på egenkapital og minoritetsinteresser 4) CROGI: Kontantavkastning på brutto investering (gjennomsnitt over 12 måneder) 5) ROCE: Avkastning på anvendt kapital (gjennomsnitt over 12 måneder) 6) Yara har i øyeblikket ingen aksjeopsjonsprogrammer med utvanningseffekt på resultat per aksje 7) Skadefrekvens: Samlet antall registrerte skader per million arbeidstimer, ansatte og underleverandører 8) Den felleskontrollerte virksomheten Lifeco er ikke inkludert Miljø Klimagassutslipp 8) Millioner tonn CO 2 ekv. 9,8 11,4 Energibruk 8) Petajoule Hva vi gjorde i 2013 Yara sluttførte oppkjøpet av Bunges gjødselvirksomhet i Brasil i august, og inngikk en avtale om å kjøpe OFD Holding Inc. i desember. mer på side 42 Yara bestilte to tankfartøy for flytende CO2 i april og inngikk kontrakter om bygging og leveranse av to mellomstore tankskip for flytende petroleumsgass i desember. mer på side 43 Yara inngikk avtaler om å kjøpe opp vannsensorselskapet ZIM Plant Technology GmbH og NOx utslippsreduksjonsselskapet H+H Umwelt- und Industrietechnik GmbH. mer på side 43 Yara inngikk en ny samarbeidsavtale med Wilhelmsen Maritime Services i oktober om overtakelse av Yarwils NOx utslippsreduksjonsteknologi. mer på side 51 Yara startet produksjon av Air1 (DEF) ved Yara Belle Plaine i Canada i juni etter å ha åpnet et nytt anlegg i Chesapeake i USA som bidro til å utvide det nordamerikanske nettverket av DEF-lagringsterminaler fra kyst til kyst. mer på side 43 Yara ga i september Yaraprisen for en afrikansk grønn revolusjon til Nnaemeka Ikegwuonu, direktør for Smallholders Foundation i Nigeria, og Lindiwe Majele Sibanda, direktør for Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network. mer på side 46 Yara sikret seg økt økonomisk fleksibilitet ved å undertegne en ny todelt syndikert avtale om løpende flervalutakreditt til en verdi av USD 1750 millioner i juli. mer på side 115 Yaras årlige generalforsamling i mai godkjente et utbytte på NOK 13,00 per aksje og en ny fullmakt til styret til å kjøpe opp inntil 5 % av selskapets aksjer før generalforsamlingen i mer på side 66 Hva vi gjør i 2014 Yara innfrir i tråd med sin innovasjonsplattform for vannknapphet ved å integrere vannsensorteknologien utviklet av ZIM Plant Technology GmbH etter at oppkjøpet ble sluttført i januar. mer på side 45 Yara styrker sin posisjon i markedet for SCR-teknologi ved å integrere H+H Umweltund Industrietechnik GmbH etter at selskapet ble kjøpt opp i januar. mer på side 51 Yara inngår kontrakter om bygging og levering av tre mellomstore LPG-skip i januar. mer på side 43 Yaras utvidelse av blandingsenheten i Porto Alegre, Brasil forventes å være i drift i april. mer på side 42 Yara og BASF fortsetter å vurdere en mulig felles investering i en stor ammoniakkfabrikk på den amerikanske gulfkysten og forhandler om lokalisering og kapasitet. mer på side 82 Yara integrerer OFD Holding Inc-selskapene etter at nødvendige undersøkelser og godkjenninger er på plass. Prosessen forventes sluttført innen midten av mer på side 82 Yaras utbyggingsprosjekt i Porsgrunn fortsetter samtidig med energiforbedringsprosjektet ved JV Tringen 1, Trinidad. Begge forventes sluttført i mer på side 53 Yaras nye gjødselterminal i Dar-es-Salaam i Tanzania, et ledd i initiativet Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT), forventes sluttført i siste halvdel av Yaraprisen for en afrikansk grønn revolusjon deles ut i september i forbindelse med African Green Revolution Forum i Addis Abeba i Etiopia. Yaras forsyningskjedeprosjekt fortsetter mot ferdigstillelse og implementering. Prosjektet skal optimalisere prosesser og styrke selskapets konkurransedyktighet. mer på side 55

10 6 / CEO Yara Financial Report 2012 Yara i Brasil Brasil er blitt en ledende internasjonal økonomi. Jordbruk er fortsatt en viktig vekstsektor og mineralgjødselmarked i rask vekst. Yara har fått en sterk posisjon i Brasil. Etter et større oppkjøp i 2013 befestet vi vår allerede sterke markedsposisjon. Brasil konsumerer mer enn 30 millioner tonn mineralgjødsel i året, dvs. ca. 6% av verdens samlede forbruk og veksten fortsetter. Yara er hovedleverandør av plantenæringsløsninger til det brasilianske markedet. Etter oppkjøpet av Bunge Fertilizer, leverer vi en betydelig del av landets samlede gjødselforbruk. BRAZIL BLANDINGSENHETER Blending units, tolling OG units LAGRE and warehouses São Paulo Plant FABRIKKER Sales offices SALGSKONTORER Port terminal HAVNETERMINALER Porto Alegre

11 Yara finansiell rapport 2013 Styrets årsberetning / 7 Paragraf 01 Styrets årsberetning Yara er til stede over hele Brasil og dekker en stor del av verdikjeden for gjødsel, deriblant et omfattende distribusjonsnett i samarbeid med sentrale samarbeidspartnere. Brasil er vårt største enkeltmarked for mineralgjødsel og et vekstområde for våre miljøløsninger. %Kjerneinnhold Resultatoversikt / SIDE 08 Strategioversikt / SIDE 09 Styringsoversikt / SIDE 11 Framtidsutsikter / SIDE 14 5,8 MILLIONER TONN YARAS SALG AV PLANTENÆRINGSLØSNINGER I BRASIL, % BRASILS ANDEL AV YARAS SAMLEDE GJØDSELSALG, 2013

12 8 / Styrets årsberetning Yara finansiell rapport 2013 Sterke resultater og vekst i 2013 leverte yara fortløpende sterke resultater, med en kontantavkastning på brutto investering på 12,6 %. Produksjonsvolumer og leveranser økte, mens marginene gikk ned sammenlignet med Yaras sikkerhetsresultater ble forbedret i 2013, men det er behov for ytterligere forbedringer. Yaras mål på kapitalavkastning etter skatt, CROGI, var på 12,6 % for 2013, mot et mål på minst 10 % i gjennomsnitt gjennom konjunkturforløpet, og ned fra 17,3 % i Produksjonsvolumer og leveranser økte, noe som gjenspeiler underliggende vekst, kapasitetsutvidelser og oppkjøp. Marginene gikk ned sammenlignet med De globale gjødselprisene var lavere, men premiene for høyverdigjødsel økte. Gjennom 2013 var det stor framgang i arbeidet med både å utvikle og levere i henhold til Yaras strategiske mål, inkludert nye avtaler og beslutninger som fremmer lønnsom, bærekraftig vekst. Resultatoversikt DRIFTSRESULTATER Sikkerhetsresultatene ble forbedret i 2013, med en samlet skadefrekvens per million arbeidstimer på 4,3, ned fra 5,0 i Tross arbeidet med å forbedre sikkerheten opplevde Yara likevel en dødsulykke i 2013, noe som understreker behovet for å styrke innsatsen. Gjødselleveransene var 14 % høyere enn i 2012, med økt salg i alle hovedproduktgruppene. Mesteparten kan forklares med oppkjøpet av Bunges gjødselvirksomhet i Brasil 8. august Ser vi bort fra Bunge-volumene, økte de globale gjødselleveransene med 5 % sammenlignet med Leveransene av industriprodukter steg med 5 % sammenlignet med 2012, og den sterkeste veksten kom fra Air1 NOx-reduserende produkter for bruk i bilindustrien, med en økning på 30 %. Yaras produksjon av ammoniakk økte med 5 % sammenlignet med 2012, hovedsakelig fordi produksjonen i Libya delvis kom i gang igjen, Qafco-volumene steg, og produksjonen i Pilbara, Australia økte. Produksjonen av ferdiggjødsel økte med 6 %, understøttet av høy regelmessighet ved heleide anlegg. Yaras gjennomsnittlige realiserte ureapriser var 17 % lavere enn i 2012, mens de realiserte nitratprisene var 6 % lavere enn i 2012, noe som ga høyere premier vis-à-vis urea. Prisene på NPK-kompleksgjødsel sank med 4 %, siden også premiene for NPK-blandingsgjødsel økte. Industrimarginene økte sammenlignet med Driftssegmenter Nedstrømssegmentet hadde en 14 % økning i gjødselsalget, høyere nitrat- og NPK-premier og et forbedret sikkerhetsresultat med en reduksjon i skadefrekvensen på 14 % Industrisegmentet hadde en 5 % økning i salgsvolum med høyere marginer. Det ble registrert tre skader i 2013, noe som var en økning sammenlignet med bare én registrert skade i 2012 Oppstrømssegmentet hadde en 5 % økning i produksjonen av ammoniakk, en 6 % økning i produksjonen av ferdiggjødsel og et forbedret sikkerhetsresultat med en reduksjon i skadefrekvensen på 9 %.» Detaljert økonomisk informasjon per segment finnes i note 4 / side 88 ØKONOMISKE RESULTATER Markedsforhold Etterspørselen etter gjødsel og industrielle nitrogenprodukter holdt seg samlet sett sterk i 2013, noe som hang sammen med fortsatt sunne marginer for gårdsbrukene og et moderat oppsving i verdensøkonomien. Økt eksport fra Kina førte imidlertid til at råvareprisene for nitrogengjødsel falt i løpet av året, med nivåer som nærmer seg et tilbudsdrevet marked, sammenlignet med svært etterspørselsdrevne priser i Marginene for de fleste gjødselproduktene sank derfor i 2013, men marginene for høyverdigjødsel var mer robuste, noe som skapte sterkere premier sammenlignet med råvaregjødsel. Konsernresultater Yara oppnådde solide økonomiske resultater i Årets resultat etter minoritetsinteresser var NOK millioner. Resultatet var likevel nesten en halvering fra 2012, noe som hovedsakelig gjenspeiler lavere priser på råvaregjødsel. Resultatet per aksje var NOK 20,63 i 2013, sammenlignet med NOK 37,31 i Driftsresultatet var NOK 7791 millioner, ned fra NOK millioner i 2012, mens EBITDA var NOK millioner sammenlignet med NOK millioner i Driftsinntekter og annen inntekt var NOK 85,1 milliarder i 2013, opp fra 84,5 milliarder i Kontantstrøm og økonomisk stilling Netto kontantstrøm fra driften var NOK millioner, noe som gjenspeiler sterke resultater takket være en fortsatt sterk markedssituasjon for Yaras produkter. Netto kontantstrøm fra driften i 2012 var NOK millioner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter i 2013 var NOK millioner, noe som gjenspeiler oppkjøpet av Bunges gjødselvirksomhet i Brasil foruten investering i planlagt vedlikehold, kontinuitet og organisasjonsvekst. Yaras økonomiske stilling holdt seg sterk i Gjeldsgraden økte fra 0,02 til 0,06, siden sterke innbetalingsstrømmer finansierte den økte investeringsaktiviteten og avkastning til aksjonærene. Netto

13 Yara finansiell rapport 2013 Styrets årsberetning / 9 rentebærende gjeld ved årets utgang var NOK millioner, mens summen av eiendeler var NOK millioner. Egenkapitalen knyttet til morselskapets aksjeeiere per 31. desember 2013 var NOK millioner. Ved utgangen av 2013 hadde Yara NOK millioner i kontanter og likvide midler, og om lag NOK millioner i ubenyttede trekkfasiliteter. Vi anser selskapets likviditet og økonomiske stilling for å være svært tilfredsstillende. Styret er av den oppfatning at konsernregnskapet gir et rett og rimelig bilde av konsernets økonomiske resultat i 2013 og økonomiske stilling per 31. desember I henhold til paragraf 3-3 i regnskapsloven bekrefter vi at konsernregnskapet og morselskapets regnskap er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. Driftssegmenter Nedstrømssegmentet hadde en EBITDA på NOK millioner og en CROGI på 14,5 % i 2013, sammenlignet med henholdsvis NOK millioner og 15,3 % i Gjødselleveransene økte, men spesielle poster reduserte EBITDA med NOK 294 millioner. Marginene var generelt stabile. Industrisegmentet hadde en EBITDA på NOK millioner og en CROGI på 12,3 % i 2013, sammenlignet med henholdsvis NOK millioner og 12,7 % i Leveransene økte, og marginene var generelt stabile, men 2012-resultatat inkluderte spesielle positive poster på NOK 76 millioner. Oppstrømssegmentet hadde en EBITDA på NOK millioner og en CROGI på 11 % i 2013, sammenlignet med henholdsvis NOK millioner og 16,2 % i Oppstrømsresultatet ble påvirket av en betydelig reduksjon i råvareprisene for nitrogengjødsel i forhold til foregående år, i tillegg til noe høyere energikostnader. Yara International ASA Morselskapet, Yara International ASA, er et holdingselskap med finansielle aktiviteter og kun ubetydelig driftsvirksomhet. Yara International ASA hadde et negativt nettoresultat på NOK 386 millioner i 2013, ned fra et positivt resultat på NOK millioner i 2012, etter utbetaling av utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper på NOK 731 millioner (NOK millioner i 2012). Netto agiotap var NOK millioner, sammenlignet med en gevinst på NOK 190 millioner i Strategioversikt Yara fulgte i 2013 opp strategien om lønnsom vekst og innfridde den strategiske ambisjonen om å utgjøre en forskjell Creating Impact gjennom et stort oppkjøp i Brasil og igangsetting av prosessen med et ytterligere oppkjøp i Colombia. Sammen med fortsatt utvikling av Yaras produktsortiment og innovasjonssatsing ble Yaras differensierte nedstrømsstilling ytterligere styrket i årets løp. FORRETNINGSSTRATEGI Yara er et konsern med hovedfokus på produksjon, distribusjon og salg av nitrogenbaserte kjemikalier. Det viktigste bruksområdet er gjødsel, men bruk i industrien er et viktig segment som vokser raskere. Yara benytter sin størrelse, fleksibilitet og globale tilstedeværelse til å levere sikre leveranser av mineralgjødsel og relaterte industriprodukter til kunder over hele verden. Yaras hovedkontor ligger i Oslo, og selskapet er notert på Oslo Børs. Yara har en unik, skalerbar forretningsmodell som skaper synergieffekter etter hvert som oppkjøp og investeringer i vekst forbedrer utnyttelsen av selskapets markedsførings- og distribusjonssystem. Siden Yara ble selvstendig selskap i 2004, har selskapet vært best i bransjen på lønnsomme oppkjøp og investeringer i nye og eksisterende anlegg. Yara har en global tilstedeværelse som savner sidestykke i gjødselindustrien, med et distribusjons- og markedsføringsnettverk som omfatter over 200 terminaler, lagre og blandings- og pakkingsanlegg i over 50 land. Yara har bygget opp en kompetansemargin i markedet basert på selskapets tilstedeværelse og kunnskap om lokale markeder, nære kundeforhold, landbrukskompetanse og evne til å utvikle nye produkttilbud fra sitt omfattende produksjonsgrunnlag. Yaras internasjonale tilstedeværelse gir bransjeledende fleksibilitet, både når det gjelder produksjonsressurser og markedsetablering, og dette betyr at utfordringene som en enkeltfabrikk eller et marked står overfor, normalt kan mildnes ved innkjøps- eller salgsarbitrasje i det bredere Yara-systemet. De fleste driftskostnadene i Yara er variable, idet innkjøp og produksjon kan justeres på kort varsel ved redusert etterspørsel. Yara kan kompensere for økte energikostnader i Europa ved å importere i stedet for å NETTO- RESULTAT ETTER MINORITETS- INTERESSER NOK milliarder EBITDA NOK milliarder

14 10 / Styrets årsberetning Yara finansiell rapport 2013 produsere ammoniakk, siden Yara er ledende innenfor handel og transport av ammoniakk på verdensbasis, og mesteparten av selskapets europeiske produksjon har tilgang til skipsterminaler for import og eksport av ammoniakk. Yara har også verdens største lagerkapasitet for gjødsel, noe som gjør det mulig å bygge opp varebeholdningen før høysesonger, håndtere ujevne leveringsmønstre og dra nytte av geografiske arbitrasjemuligheter. Som verdens største produsent av ammoniakk, nitrat og fullgjødsel, og med rundt 20 % av den globale ammoniakkhandelen, kan Yara dra nytte av stordriftsfordeler. Historisk sett har hovedtyngden av selskapets produksjonssystem befunnet seg i Europa. Men tiltak for å styrke veksten de senere årene har ført Yara inn i andre markeder og regioner rundt om i verden. Vekststrategi Yara har konsekvent gjennomført en strategi for lønnsom, bærekraftig vekst. I 2013 omdefinerte Yara ambisjonen om en mellomlangsiktig vekst i salget på åtte millioner tonn og understreket at strategien vil være drevet av muligheter og ikke av mål satt for et bestemt kalenderår. Yaras vekstambisjoner baserer seg på attraktive, langsiktige markedsforhold, tidligere iverksatte tiltak for å sikre lønnsom vekst og en fleksibel, skalerbar forretningsmodell. Men Yara vil fortsette å være tålmodig i arbeidet med å skape vekst og forsøke å gripe de beste mulighetene på rett tidspunkt. Yaras fokus på vekstmuligheter vil fortsatt bli kombinert med omhyggelig evaluering og streng kapitaldisiplin. Under evalueringen av oppkjøpsmuligheter vil Yara først alltid vurdere de synergieffektene oppkjøpet potensielt kan skape. Hypoteser om marked og konjunkturer blir omhyggelig analysert og sammenlignet med bedømmelser av selgerens og alternative kjøperes perspektiver. Tidsfaktoren er viktig når man skal skape verdier av oppkjøp, og Yara kombinerer et kontinuerlig søk etter prosjekter med tålmodighet og disiplin i utførelsesfasen. Yaras veksttiltak fokuserer på å øke konsernets tilgang til konkurransedyktige råstoffer, øke sin tilstedeværelse på markeder med sterk vekst og delta i konsolideringen av modne markeder. Creating impact Å utgjøre en forskjell Creating Impact beskriver hvordan Yara tilpasser sin forretningsdrift til rådende markedsforhold og stadig større globale utfordringer for å skape verdier for aksjonærer og kunder, og for samfunnet i sin helhet. Gjennom sin kjernevirksomhet er Yara i en god posisjon til å utvikle løsninger for globale utfordringer, noe som også representerer forretningsmuligheter. Gjennom å skape verdier fra eksisterende drift og framvoksende muligheter kan Yara påvirke globale problemstillinger og samtidig styrke konkurranseevnen. Ved bevisst å gå inn for forretningsmuligheter som er knyttet til globale utfordringer, skaffer Yara seg et bærekraftig konkurransefortrinn. Den strategimodellen som beskrives under Ledelsens gjennomgang og analyse i denne rapporten, viser at Yara har identifisert tre fokusområder der virksomheten kan utgjøre en forskjell: ressurser, mat og miljø. På disse tre områdene har Yara mulighet til å utnytte eksisterende og forventede markedsbehov. Yara utvikler sin stilling innenfor fokusområdene ved å engasjere seg i globale prosesser og inngå forretningspartnerskap. Å inngå partnerskap med andre viktige interessenter, spesielt innenfor verdikjeden for mat, er en strategi for å utvikle nye løsninger og styrke markedsrelasjoner, og dermed skape verdier og utgjøre en forskjell. Veksttiltak I 2013 fortsatte Yara å øke både salgs- og produksjonskapasiteten, en naturlig følge blant annet av utbyggingene i 2012 ved Qafco-anlegget i Qatar, den økte andelen i Yara Pilbara i Australia, oppkjøpet av Bunges gjødselvirksomhet i Brasil, avtalen om oppkjøp av OFD Holding Inc. i Colombia og den fortsatte framdriften i flere prosjekter for utbygging av eksisterende anlegg. Yara eier 25 % av aksjene i Qafco JV og markedsfører ca. 50 % av selskapets ureaproduksjon. Utbyggingsprosjektene Qafco 5 og Qafco 6, som ble påbegynt i 2007 med bygging av to svære ammoniakk- og ureafabrikker, ble ferdigstilt i midten av 2012 til en totalkostnad på USD 3,8 milliarder. I Pilbara i Vest-Australia bygger Yara sammen med Orica og Apache Energy et anlegg for teknisk ammoniakknitrat (TAN) med en årlig kapasitet på tonn i tilknytning til Yaras eksisterende ammoniakkfabrikk i Pilbara. Yara og Orica eier hver 45 %, mens Apache har en andel på 10 % i TAN-fabrikken, som er planlagt ferdigstilt i andre halvdel av 2015 til en totalkostnad på ca. USD 800 millioner. I august 2013 fullførte Yara oppkjøpet av Bunges gjødselvirksomhet i Brasil, med 22 blandingsanlegg og 4,6 millioner tonn gjødselleveranser i Oppkjøpet innebærer en vesentlig forbedring av Yaras nedstrømsstilling og plattform for vekst i oppstrømssegmentet i Brasil, og målet er å skape årlige synergieffekter til en verdi av USD 50 millioner fra I desember 2013 kunngjorde Yara en avtale om oppkjøp av OFD Holding Inc. i Colombia, med 1,1 millioner tonn gjødselleveranser og 0,4 millioner tonn produksjon av NPK-kompleksgjødsel og nitratgjødsel i Oppkjøpet skaper økt produksjonskapasitet for høyverdiprodukter, styrker Yaras stilling i nedstrømssegmentet i Latin-Amerika og har som mål å skape årlige synergieffekter til en verdi av USD 20 millioner når oppkjøpet forventes sluttført i midten av I løpet av 2013 gjorde Yara ytterligere framskritt i prosjekter for å bygge ut anlegg som konsernet allerede eier. I Porsgrunn er man i gang med å investere NOK 300 millioner i et prosjekt for å få bukt med flaskehalser i produksjonen, noe som vil øke NPK-kapasiteten med ca tonn innen I løpet av 2014 forventes det at ytterligere prosjekter for utbygging av eksisterende anlegg, med mål om en økning på tonn i Yaras NPK- og CN-produksjonskapasitet i Norge og Finland, blir godkjent.

15 Yara finansiell rapport 2013 Styrets årsberetning / 11 I oktober 2013 kunngjorde Yara at selskapet forhandler med BASF om sammen å bygge en stor ammoniakkfabrikk på den amerikanske golfkysten. Innovasjonstiltak Yaras innovasjonsarbeid bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag og styrker selskapets evne til å finne forretningsmuligheter som bidrar til å gjøre noe med store globale utfordringer i tilknytning til matproduksjon, ressursknapphet og miljøspørsmål. Innovative løsninger er nødvendige for å korte inn den stadig økende avstanden mellom matetterspørsel og -tilbud gjennom en vesentlig forbedret landbruksproduktivitet og matproduksjon. Yara har etablert fire innovasjonsplattformer for å fremme næringsutvikling og lansere løsninger og tjenester: plattformene for utslipp til luft, vannknapphet og ressurseffektivitet, og den nyeste plattformen for kaffe og kakao fra Yaras forsknings- ogutviklingsvirksomhet har skapt nyskapende plantenærings- og miljøløsninger som sikrer selskapet en gunstig posisjon i markeder som i stadig større grad etterspør disse tilbudene. I 2013 restrukturerte Yara sin FoU-organisasjon rundt tre kjerneområder: produkt- og anvendelsesutvikling, prosessforskning og katalysatorsystemer. I 2013 ble det investert i nye pilotanlegg for prosessutvikling ved forskningssenteret i Porsgrunn, og planteutprøvingsanlegget ved senteret for plantenæring i Hanninghof i Dülmen i Tyskland ble oppgradert. I 2013 var Yaras FoU-kostnader NOK 128 millioner, sammenlignet med NOK 110 millioner i Medarbeiderutvikling Yaras medarbeiderstrategi legger vekt på å utvikle dyktige medarbeidere, skaffe dyktige medarbeidere og skape en prestasjonskultur gjennom god personalpolitikk. Strategien berører fire områder som er avgjørende for å oppnå resultater: prestasjoner, engasjement, evnen til å beholde dyktige medarbeidere og evnen til å tiltrekke seg dyktige medarbeidere. De tre siste årene har Yara implementert en rekke medarbeiderprosesser og -verktøy. I 2013 arbeidet vi med å sikre at disse prosessene favner videre og holder økt kvalitet, at de bidrar til å forbedre den enkeltes og teamenes prestasjoner, og at virksomheten dermed oppnår bedre resultater. Å ha både en prestasjonskultur og høyt engasjement påvirker resultatene i virksomheten. Det er derfor vi er inkluderende med hensyn til medarbeiderprosessene, som løper globalt og på alle nivåer i organisasjonen. Å beholde flere dyktige medarbeidere i et konkurransepreget marked har en sterk, positiv innvirkning på virksomheten. Viktige faktorer for å oppnå dette er gode tilbud for medarbeiderne og en prestasjonskultur, samtidig som alle må ha håndgripelige utviklings- og karrieremuligheter. Klarer vi som arbeidsgiver å framstå som mer attraktiv, får vi flere og dyktigere mennesker å velge mellom, noe som til slutt skaper bedre resultater for virksomheten. Foruten gode, differensierte tilbud for medarbeiderne benytter Yara proaktive, nyskapende strategier for å skaffe kandidater og legger stor vekt på å pleie disse kandidatene. Yara har forpliktet seg til å fremme like muligheter og bekjempe diskriminering. Den kjemiske industrien er historisk sett en mannsdominert industri, og andelen kvinner i Yara har vært rundt 20 % i de senere år. I 2013 satte Yara seg kort- og mellomlangsiktige mål om å øke andelen kvinner i sentrale lederstillinger. Siktemålet er å øke andelen fra 20 % i 2013 til 23 % i I tillegg er viktige medarbeiderprosesser som rekruttering, avløsningsplanlegging og ledelsesevaluering revidert for å sikre et sterkere fokus på mangfold. Yaras geografiske mangfold gjenspeiles i sammensetningen av arbeidsstokken i sentrale funksjoner i selskapet, der 24 nasjonaliteter er representert ved vårt hovedkontor i Oslo og vårt tekniske forskningssenter i Porsgrunn. Ved utgangen av 2013 hadde Yara fast ansatte på verdensbasis, en økning på (21 %) fra året før. Den største økningen var i Brasil etter oppkjøpet av Bunges gjødselvirksomhet. Styringsoversikt Proaktiv, transparent eierstyring og selskapsledelse er avgjørende for å forene interessene til aksjonærene, ledelsen, de ansatte og selskapets øvrige interessenter. Styrets oppfatning er at god eierstyring og selskapsledelse danner grunnlaget for bærekraftig forretningsdrift og langsiktig verdiskapning. Yaras styre er forpliktet til å opprettholde høye standarder for etisk atferd gjennom hele organisasjonen, og har nulltoleranse for uetisk atferd og brudd på Yaras etiske regler. GJELDSRATE Prosent RESULTAT PER AKSJE NOK

16 12 / Styrets årsberetning Yara finansiell rapport 2013 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Prinsipper og praksis Styret og ledelsen i Yara International ASA går årlig gjennom prinsippene for eierstyring og selskapsledelse og legger fram årsberetning i henhold til regnskapslovens 3 3b og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, sist oppdatert 23. oktober Denne anbefalingen inneholder strengere krav enn det som er nødvendig etter norsk lov.» Se Eierstyring og selskapsledelse / side 22 Styret og ledelsen Yaras styre avholdt ni møter i Fem styremedlemmer er valgt av aksjonærene, og tre representerer de ansatte. De fem aksjonærvalgte medlemmene har omfattende ledererfaring fra internasjonale industriselskaper. Tre av åtte styremedlemmer er kvinner. Yara har besluttet ikke å etablere en bedriftsforsamling. Styret er følgelig direkte ansvarlig overfor generalforsamlingen og aksjonærene. Det ble nedsatt et kompensasjonsutvalg i april 2004 og et revisjonsutvalg i desember Yaras ledelse var organisert omtrent som året før, men med noen endringer som det er gjort rede for under Ledelsens gjennomgang og analyse i denne rapporten. Jørgen Ole Haslestad var konsernsjef hele året. RISIKOSTYRING Forretningsrisikoer Yaras styre og ledelse utfører risikoanalyser i forbindelse med forskjellige dimensjoner og aspekter ved virksomheten for å påse at tilstrekkelige systemer for risikostyring er på plass. Yaras globale tilstedeværelse og virksomhetens art gir et sammensatt risikobilde. Strategiske og driftsmessige risikoer omfatter blant annet politisk utvikling, økonomiske vilkår og lovgivningsmessige spørsmål, deriblant en risiko for ikke å overholde alle gjeldende internasjonale standarder og lokal lovgivning om menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og korrupsjon. Risikoer i tilknytning til lovverket styres gjennom opplæring og utdanning av medarbeidere, en sentral og regional etikk- og complianceavdeling og en rekke kanaler for dialog om dilemmaer så som anonym varsling som finnes på 50 språk. Yara har utarbeidet etiske regler for forretningspartnere som tar hensyn til internasjonalt anerkjente og aksepterte standarder på sentrale områder så som internasjonale menneskerettigheter, forretningsetikk og arbeidsvilkår. En annen ordning som også er bygget inn i Yaras styringssystem, er prosessen for kontroll av forretningspartneres integritet. Denne prosessen bidrar til å kartlegge potensielle problemer i tilknytning til miljø, menneskerettigheter eller korrupsjon. Internasjonalt og regionalt kan en rekke verdensomspennende tendenser, ikke minst befolkningsvekst, ressursknapphet og klimaendringer, forventes å påvirke Yaras virksomhet. Samtidig byr disse utfordringene på en rekke forretningsmuligheter der Yara har god mulighet til å tilby løsninger som dekker markedets behov. Utvikling av gjødsel med beskjedent klimaavtrykk og løsninger for landbruk i områder med knapphet på vann er viktige eksempler på hvordan Yara møter slike globale utfordringer. Yaras mest betydelige markedsrisiko ligger i marginen mellom prisene på nitrogengjødsel og naturgass. Selv om det på lang sikt er en positiv sammenheng mellom disse prisene, påvirkes marginene av balansen mellom tilbud og etterspørsel etter mat i forhold til energi. Yaras samlede risikoeksponering analyseres og vurderes på konsernnivå. Risikovurderinger integreres i all forretningsvirksomhet, både på konsernnivå og i de enkelte forretningsenhetene, noe som øker Yaras evne til å dempe risikoer og gripe forretningsmuligheter. Styret evaluerer hvert år konsernets viktigste eksponeringsområder og interne kontrollordninger. En mer omfattende beskrivelse av Yaras risikostyring finnes på side i denne rapporten. Granskning og selskapsstraff I 2011 meldte Yara om et antatt tilfelle av uakseptabel forretningsatferd i konsernet. Styret satte i gang en ekstern granskning som undersøkte uregelmessigheter i forbindelse med Yaras forretningsatferd i Libya, India og Sveits. Et eksternt advokatfirma gjennomførte granskningen, og resultatene ble lagt fram i juni Konklusjonen var at Yara hadde foretatt eller tilbudt flere uakseptable betalinger. All dokumentasjon ble stilt til rådighet, og konklusjonene ble delt med Økokrim. I januar 2014 innrømmet Yara skyld og vedtok en selskapsbot på NOK 270 millioner og inndragelse av NOK 25 millioner ilagt av Økokrim. Boten er knyttet til tidligere uregelmessigheter i sammenheng med etableringen av Lifeco i Libya, et urealisert prosjekt i India og kontrakter med en russisk leverandør. inndragelse har forbindelse med tidligere fosfatleveranser. Compliance-avdelingen i Yara har blitt vesentlig styrket siden De juridiske ressursene sentralt har økt, et opplæringsprogram i hele konsernet er satt i gang, og viktige handelsavtaler er gjennomgått. Som følge av konklusjonene fra granskningen var det juridiske arbeidet i 2013 fortsatt innrettet på et fornyet, utvidet program for medarbeideropplæring, gjennomføring av et omfattende system for kontroll av forretningspartneres integritet og et tett samarbeid med andre avdelinger i Yara så som strategi- og forretningsutviklingsteamet. Risikovurderinger, prosesser for kontroll av forretningspartneres integritet og medarbeideropplæring vil fortsatt være sentrale juridiske fokusområder for KONSERNETS SAMFUNNSANSVAR Helse og sikkerhet Driftssikkerhet, som er avgjørende for å beskytte de ansatte og underleverandører samt opprettholde produktiviteten og resultatene, prioriteres svært høyt i Yara. Yaras oppfatning er at enhver ulykke kan forebygges hvis ledelsen forplikter seg og medarbeiderne bidrar aktivt til å kartlegge og styre prosesser og handlinger som kan volde skade. I 2013 iverksatte Yara et nytt tiltak, Safe by Choice, et tiltak som skal sørge for fremragende sikkerheten i konsernet. Safe by Choice er en helhetlig, kontinuerlig prosess for å skape en felles sikkerhetskultur og en høy grad av

17 Yara finansiell rapport 2013 Styrets årsberetning / 13 standardisering i alle regioner og deler av organisasjonen. Gjennom 2013 opplevde Yara en positiv utvikling i sikkerhetsresultatene, særlig blant underleverandører. Skadefrekvensen (samlet antall registrerte skader per million arbeidstimer) endte på 4,3 for medarbeidere og underleverandører under ett, en forbedring fra 5,0 i 2012, men likevel over målet om en skadefrekvens under 3,5 på veien mot det endelige målet om null ulykker. Økningen fra 2011 til 2012 forklares hovedsakelig med økt innsats for å rapportere alle hendelser. Skadefrekvensen omfatter skadefravær, skader som tillater omplassering til alternativt arbeid, og tilfeller som krever medisinsk behandling. Beklageligvis opplevde Yara en dødsulykke ved Yara Porsgrunn, der en underleverandør døde av elektrisk støt under utbyggingsarbeid. Denne tragiske ulykken understreker hvor viktig det er at Yara fortsetter arbeidet med å forebygge uønskede hendelser og bygge sikkerhet inn i alle deler av virksomheten. Yara har ført an i utviklingen og tilpasningen av Fertilizers Europes produktansvarlighetsprogram. I januar 2014 ble det i en uavhengig kontroll bekreftet at virksomheten vår i Europa er i helt samsvar med programmet, som sikrer høyeste standard for sikkerhet og miljø i hele verdikjeden. Vårt mål er at all virksomhet utenfor Europa skal sertifiseres i henhold til IFAs (International Fertilizer Industry Association) Protect & Sustain-initiativ. Yara Brasil og Yara Vietnam oppnådde sertifisering i 2013 og fulgte i fotsporene til Yara Nord-Amerika (2012) og Yara Mexico (2011). I 2013 ble Yara Industrial i Tyskland tildelt EIGAs Peter Jackson Safety Award for 2012 og Yaras sikkerhetspris for 2013 for sine fremragende sikkerhetsresultater og nærmere dager uten registrerte ulykker. Gjødselproduksjon kan utgjøre en risiko for lokalsamfunn og naturlige habitater hvis styringen er svak. Sikkerheten kommer først i Yara, og vi har i tidens løp gjort betydelige investeringer for å forbedre oss på dette området. Yaras HMSK-retningslinjer regulerer hvordan selskapet håndterer spørsmål i forbindelse med helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. I driften har Yara besluttet at alle større produksjonsanlegg skal sertifiseres i henhold til standardene ISO 9001 (kvalitetsstyring), ISO (miljøstyring) og OHSAS (helse- og sikkerhetsstyring). Ved utgangen av 2013 var 16 av 20 anlegg sertifisert fullt ut. Yaras HMSK-retningslinjer, som beskriver selskapets standpunkter vedrørende en rekke emner, er tilgjengelige på Yaras nettsted. Miljøet Yara arbeider systematisk med å redusere driftens konsekvenser for miljøet og bidra til miljøframskritt i landbruket, transportsektoren og industrien. Selskapet har tatt i bruk en livssyklusstrategi for produkter og prosesser, og gjennom målrettede FoU-aktiviteter utvikler Yara fortløpende kunnskaper, verktøy og løsninger for å forbedre bruken av gjødsel på gårdsbrukene og begrense miljøbelastningen. Selskapet har på imponerende vis forbedret reduksjonen av N 2 O- SKADE- FREKVENS Totalt antall registrerte skader per million arbeidstimer, utslipp (N 2 O er en klimagass) med mer enn 90 % fra salpetersyreanleggene våre gjennom utnyttelse av fordelene ved Yaras N 2 O-katalysatorteknologi. De samlede klimagassutslippene fra hele produksjonen er redusert med mer enn 45 % fra 2004, og Yara er i en god posisjon for å oppfylle de nye kravene for salpetersyreanlegg i henhold til EUs system for handel med utslippsrettigheter (EU ETS). Konsernet vil fortsette investeringene i ammoniakkanleggene, med bedre energi- og kostnadseffektivitet og lavere utslipp. Sure utslipp fra driften reduseres fortløpende. Det ble ikke fremmet noen vesentlige rettskrav mot Yara i 2013 vedrørende miljøspørsmål, unntatt en bot ved Yara Porsgrunn for støvutslipp fra losseaktivitet. I 2013 var Yaras samlede energiforbruk i produksjonen 263 millioner GJ. Neste 90 % av energien brukes i ammoniakkproduksjonen. Økningen i energiforbruket gjenspeiler en økning i produksjonen av ammoniakk og ferdigprodukter i Yara har en rekke anlegg som har vært i drift i en årrekke, eller som har vært stengt. Disse anleggene kan kreve utbedring eller medføre forpliktelser etter lokal rett i de områdene der de ligger. Yara undersøker slike konsekvenser etter hvert som de melder seg, og gjennomfører utbedring eller skadebegrensning i samråd med vedkommende myndigheter. For 2014 og framover har konsernet satt av NOK 169 millioner til rydde- og rengjøringstiltak etter avsluttet virksomhet på flere anleggssteder. Dette beløpet ligger tett opptil summen på NOK 164 millioner fra året før. Forpliktelser Ved å følge opp sin strategi kan Yara ha både en indirekte og direkte innvirkning på menneskers grunnleggende behov, særlig matsikkerhet. Yaras strategi- og innovasjonsarbeid skaper ikke bare arbeidsplasser for de ansatte, skatteinntekter for staten og nyttige produkter for gårdbrukerne; det skal også bidra til utvikling og inkluderende, grønn vekst. Deling av kunnskaper og råd for å fremme god landbrukspraksis går hånd i hånd med nyskapende forretningsmodeller, ikke minst i sammenheng med Yaras partnerskap gjennom New Vision for Agriculture-initiativet til Verdens økonomiske forum (WEF). Her har Yara og mer enn 30 andre internasjonale selskaper gått sammen om å utløse 20 % forbedringer per tiår med hensyn til landbruks-

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

Posisjonert for vekst. Generalforsamling 11. mai 2010 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad

Posisjonert for vekst. Generalforsamling 11. mai 2010 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad Posisjonert for vekst Generalforsamling 11. mai 21 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad 1 Lederagenda 2 Yaras vekstambisjon uendret Millioner tonn 4 35 3 25 2 15 1 5 - Kemira GrowHow - Belle Plaine - Libya

Detaljer

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004 Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling Oslo 16. juni 2004 Grunnlaget for mineralgjødsel: Energi, ammoniakk og naturlige mineraler Nitrogen (N) fra luft Naturgass Ammoniakk Ferdige produkter:

Detaljer

Yara vekst i et sterkt marked. Generalforsamling 19. mai 2005

Yara vekst i et sterkt marked. Generalforsamling 19. mai 2005 Yara vekst i et sterkt marked Generalforsamling 19. mai 2005 Proaktivt lederskap innen gjødselindustrien den neste fasen i Yaras utvikling 2 1999-2001 2002-2004 2005 - Snuoperasjon og kostnadskutt Konsolidering

Detaljer

YARA finansrapport 2012. Verdiskaping gjennom lønnsom, bærekraftig vekst

YARA finansrapport 2012. Verdiskaping gjennom lønnsom, bærekraftig vekst YARA finansrapport 2012 Verdiskaping gjennom lønnsom, bærekraftig vekst Yara skaper verdier ved å utnytte sin globale stilling og gjennomfører sin strategi for å utgjøre en forskjell vi utvikler nyskapende

Detaljer

Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap

Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap Kommunikasjonsdirektør Arne Cartridge Porsgrunn 18. oktober 24 Agenda Snuoperasjonen 1999 21 Gjødselindustrien Yaras forretningsmodell Status etter

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Finansrapport 2015 Innhold

Finansrapport 2015 Innhold Finansrapport 2015 Forside, hovedbilde: På gården Finca la Cascada i Los Farallones i Colombia er Diego Moncada driftskoordinator på en kaffeplantasje. Han samarbeider nært med Yaras tekniske ingeniør,

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Vår globale posisjon gir resultater

Vår globale posisjon gir resultater ÅRSRAPPORT 2008 SELSKAPSRAPPORT FINANSRAPPORT SAMFUNNSRAPPORT Yara (Yara International ASA); globalt mineralgjødselselskap nr 1; bidrar til bedre hveteavlinger verden over Hvete (triticum aestivum); globalt

Detaljer

Sterk posisjon i et attraktivt marked. Generalforsamling Oslo 10. mai 2007 Konsernsjef Thorleif Enger

Sterk posisjon i et attraktivt marked. Generalforsamling Oslo 10. mai 2007 Konsernsjef Thorleif Enger Sterk posisjon i et attraktivt marked Generalforsamling Oslo 10. mai 2007 Konsernsjef Thorleif Enger 2 Hvem er vi og hva gjør vi Vi er et kjemiselskap med mineralgjødsel som vårt største marked Salpetersyre

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Nye Norske Skog Desember 2017

Nye Norske Skog Desember 2017 Nye Desember 2017 Driften fortsetter som normalt Nye ( AS) en ledende europeisk og australasiatisk publikasjonspapir produsent Nye oversikt Konsernet har følgende produksjonskapasiteter Avispapir 1.8m

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport Globale omgivelser i endring byr på nye forretningsmuligheter for globale selskap YARA FINANSRAPPORT 2009 Vi gjør utfordringer om til nye muligheter I 2009

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

En fleksibel forretningsmodell. Generalforsamling 7. mai Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad

En fleksibel forretningsmodell. Generalforsamling 7. mai Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad En fleksibel forretningsmodell Generalforsamling 7. mai Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad 28 var et kontrastfylt år, også for gjødselindustrien 1 Fram til august var markedene sterkt Ureapris USD/tonn etterspørselsdrevet

Detaljer

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro in per bookoing ÅRSRESULTATER 14 15 edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro Ekspansjonsmarkedene hadde

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 431723 Innsendt dato: 25.07.2017 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport i endring byr på nye forretningsmuligheter for globale selskap Globale omgivelser YARA FINANSRAPPORT 2009 Vi gjør utfordringer om til nye muligheter I 2009

Detaljer

Vekst i et attraktivt marked. Generalforsamling Oslo 8. mai 2008 Konsernsjef Thorleif Enger

Vekst i et attraktivt marked. Generalforsamling Oslo 8. mai 2008 Konsernsjef Thorleif Enger Vekst i et attraktivt marked Generalforsamling Oslo 8. mai 2008 Konsernsjef Thorleif Enger 1 Et kjemiselskap med mineralgjødsel som største marked Salpetersyre Gjødsel Energi Ammoniakk Urea Industri Yara

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt Tine i samfunnet KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni 2010 Konsernsjef Hanne Refsholt TINE Gruppa Meierivirksomhet i 130 år Ca 15 000 eiere Ca 5 500 ansatte 49 meierianlegg og terminaler 8 produksjonsanlegg

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget

Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget ISO 26000 og GRI komplementære eller konkurrerende Adelheid Sæther Flytoget AS Nøkkeltall 2013 6,5 mill passasjerer 16 togsett Utgjør 10 % av alle

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

Finansiell rapport 2007

Finansiell rapport 2007 Finansiell rapport 2007 Knowledge grows Resultater 2007 2006 Driftsinntekter og annen inntekt (NOK millioner) Driftsresultat (NOK millioner) ebitda (NOK millioner) 1) Årsresultat (NOK millioner) 2) 57.486

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q Oslo, 12. oktober SUO, Financial statement Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q Oslo, 12. oktober SUO, Financial statement Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q3 2007 Oslo, 12. oktober 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q3/07 Tall i MNOK Q3/07 Q3/06 Endring YTD 07 YTD 06 Endring Driftsinntekter 72,0 61,6 17,0 % 223,8 195,5

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

En klimaversting eller redningen! Finansiering av offentlig velferd basert på fornybare biologiske resurser

En klimaversting eller redningen! Finansiering av offentlig velferd basert på fornybare biologiske resurser En klimaversting eller redningen! Finansiering av offentlig velferd basert på fornybare biologiske resurser @hedstein Private bedrifter eid av bønder - Skaper verdier av fornybare biologiske naturresurser

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Investeringer i bærekraftig fiskeoppdrett i Afrika - hvorfor og hvordan?

Investeringer i bærekraftig fiskeoppdrett i Afrika - hvorfor og hvordan? Investeringer i bærekraftig fiskeoppdrett i Afrika - hvorfor og hvordan? 27. september 2017 Elin Ersdal NORFUND ET STATLIG INVESTERINGSFOND MANDAT medvirke til utvikling av bærekraftig nærings-virksomhet

Detaljer