Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen, direktør i Innovasjon Norge. side 4 CreditInform tar grep side 2 Tillit som konkurransefortrinn... side 6 Kredittinformasjon på web... side 8

2 Leder Innovasjon! CreditInform tar grep utvikling og vekst ved Sverre O. Helsem Kjære leser, Innovasjonen i Norge er på et lavnivå og det samtidig med at næringslivet viser gode resultater. Dette er et paradoks. Innovasjon er viktig for å kunne være konkurransedyktig i fremtiden. I gode økonomiske tider bør næringslivet investere større deler av overskuddet i forskning og utvikling. I Conecto har vi de senere årene investert store beløp i innovasjon. Dette er gjort med en klar intensjon og målsetning om å levere morgendagens inkasso til markedets beste pris. Vi har kommet et langt stykke på vei, men med innovasjon kommer vi aldri i mål. Forskning og utvikling er fortløpende prosesser som ikke kan stanse opp. For å sette ytterligere fokus på dette, har vi samlet vår innsats under et felles brand som foruten å omfatte det tidligere Conecto Kompetanse, også favner over forskning og utvikling. Med en slik samordnet innsats, sikrer vi sterk fokus på innovasjon og dermed fremtidsrettede og konkurransedyktige produkter og tjenester for markedet. Med sterkere fokus på den omfattende ekspertisen i Experian, satser CreditInform mot nye høyder. Utvikling av organisasjonen er en viktig brikke i denne prosessen som vil strekke seg 1 til 2 år fremover, sier Gabor Molnar, direktør for Information Solutions Norge, Experian Northern Europe. CreditInform, som har en lang og stolt historie helt tilbake fra 1898, ble i 1989 skilt ut fra Creditreform og i 2003 kjøpt opp av Experian Ltd, verdens største kredittopplysningsbyrå med hovedkontor i Nottingham, England. - Vi har for tiden stor fokus på nye produkter med utgangspunkt i den ekspertisen Experian og CreditInform sitter på, sier Gabor Molnar. Selskapet er Norges ledende leverandør av kredittopplysninger og forretningsinformasjon. CreditInform er en stadig viktigere samarbeidspartner for Conecto og Conectos kunder. Vi fikk en prat med Gabor Molnar, direktør for Information Året 2006 er i ferd med å renne ut og det er på tide å gjøre seg noen tanker om neste års økonomiske utsikter. Økonomien i landet vårt er fremdeles preget av flere positive trekk. Dog er det noen endringer det er verdt å merke seg. Arbeidsmarkedet har strammet seg til slik at arbeidsledigheten nå er meget lav. Dette kan føre til lønnspress i markedet som igjen er inflasjonsdrivende. Styringsrenten er på et relativt lavt nivå, selv om den går gradvis oppover. Vi må regne med at økningen fortsetter også neste år. Vi må også kunne konkludere med at verdensøkonomien fremdeles går bra. Det gir stor etterspørsel etter råvarer. For Norge betyr det høye oljepriser. Samtidig importerer vi fortsatt billige varer fra bl.a. Kina. Vårt bytteforhold i verdensøkonomien er fremdeles blant de beste. Dette gjør at vi med behersket optimisme kan fordype oss i budsjett- og strategiarbeidet for neste år, men på lang sikt er det grunn til varsomhet. Med ønsker om en God Jul og et Godt Nyttår. Sverre O. Helsem Administrerende direktør 2 Connected 4/2006

3 for videre solutions Norge, som forteller at selskapet nå tar nye grep for å gi kundene enda bedre tjenester. Hvem skal du selge til? Pr i dag har CreditInform gode og brukervennlige produkter innenfor områdene kredittopplysninger og markedsinformasjon. Som kunde kan du få levert kredittopplysninger eller hente dem ut selv via online-løsninger. Stadig flere velger også å gå ett skritt lenger, ved å integrere automatisk kredittsjekk i eget system. Disse beslutningene kan bygges på en kredittmal hvor kunden velger hvilke kriterier som skal gi avslag eller innvilgelse. Videre kan denne informasjonen lagres slik at CreditInform kan analysere data for å kvalitetssikre kredittmalen, og holde den dynamisk og oppdatert i forhold til å gi kreditt til riktige og lønnsomme kunder. Bli varslet Vel så viktig som å kredittsjekke nye kunder er det å ivareta eksisterende kunder og følge med på den økonomiske utviklingen i kundeporteføljen. Derfor ser vi nå at stadig flere av våre kunder velger vår løsning for kredittovervåkning via web. Dette innebærer at kunden blir varslet når det skjer viktige endringer hos de overvåkede selskapene. Det er viktig å huske på at det hver dag skjer uttallige endringer i næringslivet, samtidig som at de aller fleste tap kommer på eksisterende kunder. Det er nærmest umulig å følge med på hendelser og konsekvenser på egen hånd. - Derfor er det en klar fordel å la CreditInform gjøre den jobben for deg, sier Molnar entusiastisk. Med en slik løsning kan kundene våre fokusere på viktige arbeidsoppgaver uten å gå rundt med en uro for eksisterende, risikofylte engasjement. Nye lønnsomme kunder Et annet forretningsområde i vekst er markedsinformasjon. CreditInform har utviklet gode løsninger der målsetningen er å hjelpe kundene til enklest og raskest mulig å treffe potensielle nye kunder innen sin egen målgruppe og sitt eget marked. Her er blant annet Market Select et godt verktøy for salgs- og markedsbearbeidelse. Her finner du selv frem til målgrupper og kartlegger dine egne markeder for å finne potensielle nye kunder som er lik dine beste kunder. Ønsker du deg heller ferdig definerte adresselister til spesielle kampanjeperioder eller andre anledninger, kan Credit- Inform gjøre jobben for deg og du får salgsklare lister i retur. Fremtiden - Vi har for tiden stor fokus på nye produkter med utgangspunkt i den ekspertisen Experian og CreditInform sitter på, sier Gabor Molnar. - Vi har sett at det blir stadig mer populært med modeller for beslutningsstøtte og analyse. Forbrukeratferd har også blitt viktig Først og fremst - avklar om din kunde er en privatperson eller en næringsdrivende! For privatpersoner er det viktig å ha korrekt navn, adresse og fødsels - dato (om mulig også personnummer), og gjerne telefon eller . Postboksadresser er OK, men da må du i tillegg få oppgitt boligadressen. i den siste tiden, og CreditInform kan tilby løsninger som hjelper til med å identifisere de riktige kundene, samt forutsi hvordan kundene vil utvikle seg over tid. Det samme produktet vil kunne luke ut falske bestillinger. Vi føler at CreditInform har en god plattform for videre utvikling. Selskapet er markedsleder i bransjen og har en sterk, industriell eier i ryggen. Vi ønsker å gå fra å være en informasjonsleverandør til å bli en innovativ problemløser for våre kunder. Vi skal tilby dem løsninger som de kanskje ikke har sett for seg tidligere. Dette vil befeste vår stilling som markedsleder i vår bransje, avslutter Molnar. Vær sikker på hvem kunden din er! For næringsdrivende skal du notere firmanavn og foretaksnummer (org.nr). Angi selskapsform, som AS, ANS, DA m.fl. Husk forretningsadresse (gateadresse) i tillegg dersom selskapet bruker postboks. Du kan søke opp foretakets navn og/eller foretaksnummer gratis på Foretaksregisteret i Brønnøysund på følgende adresse: Her finner du korrekt foretaksinformasjon, slik det er registrert i Foretaksregisteret. Vi gjør alt vi kan for å unngå feil, men er avhengig av at du som kunde gjør det samme. Ved kredittvurdering av nye kunder får du ikke bare r edusert tapsrisiko, du får også kontrollert at foretaksnummer og/eller personnummer er korrekt. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, eller trenger hjelp til å etablere gode rutiner i ditt selskap: Connected 4/2006 3

4 Nøkkelen til konkurransedyktighet Hva er det med innovasjon som er så viktig? Er det noe kun gründerspirer har nytte av eller er det noe bedrifter som har vært med en stund også burde engasjere seg i? Vi spurte en som befatter seg med fenomenet på heltid. Toril Mølmen er direktør i Innovasjon Norge og leder kontoret for Oslo, Akershus og Østfold. Regionen innbefatter 28 prosent av hele Norges befolkning, mens nær halvparten av Norges investeringer i forskning og utvikling, såkalt FoU, skjer her. Dette gjelder både i næringslivet og i akademia. Men selv i denne regionen er innovasjonsgraden ikke noe å skryte av i internasjonal målestokk. Politiske bevilgninger har mye å si for et lands innovasjonsgrad. Men prioriteringer foretas også av institusjoner og bedrifter i næringslivet. Dessverre har vi ikke så altfor mye å skilte med på landsbasis heller, viser tall fra Norges forskningsråd. hatt en sterk stigning i investeringer siden midt på 1990-tallet. Hun forklarer dette til dels med vårt spesielle råvarebaserte næringsliv, men påpeker at i et høykostland er det kun via innovasjon på høyt nivå vi kan klare oss i lengden. Uten utvikling taper du konkurransen Innovasjon og kunnskapsutvikling er en forutsetning for økt verdiskaping. Hele samfunnet må være innovativt, ikke bare næringslivet, men også offentlig sektor. Det er nødvendig for å fungere lokalt og i verdensmarkedet. Kjernen er konkurransen. om å kunne gjøre det litt bedre hvert år. Hvert år øker kostnadene og lønningene litt, og i Norge ligger vi alltid litt høyere kostnadsmessig enn konkurrerende produsentland. Om man ikke kan sette av litt hvert år til satsing på nyskapning, vil man etter hvert måtte gi opp, sier direktøren. Derfor Innovasjon Norge Nettopp dette er bakgrunnen for Innovasjon Norges eksistens. Det er også grunnen til at virksomheten har som mandat å fokusere på kunnskapsog forskningsbaserte bedrifter og på å hjelpe frem nyskapning generelt. Da Innovasjon Norge kom til for tre år siden ved fusjonen av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd ble det lagt på en ekstra dimensjon: Et overordnet internasjonalt perspektiv. I Norge er FoU-investeringene lave spesielt i næringslivet, sier Toril Mølmen. Vi ligger betraktelig etter de andre nordiske landene, som alle har Toril Mølmen, direktør i Innovasjon Norge. Jeg kan ikke se at en kan drive med noe som helst uten å være i en konkurransesituasjon. Nå for tiden er du der som arbeidsgiver på jakt etter de gode hodene. Du opererer i konkurranse om å få solgt tjenester og varer i markedet og for å tiltrekke deg investorinteresser. Andre steder er det å være arbeidstager den primære konkurransesituasjonen. Her er markedet mye tøffere i privat sektor, noe som kanskje er en utfordring for det offentlige, sier Mølmen. Innovasjon er altså nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått. Selv for små familiebedrifter som gjør det de alltid har gjort på samme måte som i generasjoner før, så handler det Vi har som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Vi har kontorer i alle fylker og i over 30 andre land i alle verdensdeler. Kraften i Innovasjon Norge ligger i å klare å utnytte samarbeidet mellom kontorene i inn- og utland og å utnytte nettverkene våre lokalt og internasjonalt, sier Mølmen. Profilering og omdømmebygging En del av virksomhetens oppdrag er profilering av Norge, eller rett og slett omdømmebygging. Vi skal bidra til å bygge Norges omdømme som et innovativt land, der nyskapning skjer i samspill med naturen. Profileringen av norsk reiseliv har vunnet flere priser og oppnådd anerkjennelse i utlandet. 4 Connected 4/2006

5 Men landet skal også gjøres attraktivt som investeringsgrunn. Det skal være attraktivt for utenlandske bedrifter og utenlandskeide, norske bedrifter, å investere i forskning. Vi må også være attraktive for utenlandsk kompetanse på områder hvor vi selv mangler arbeidskraft. I ømdømmebyggingen er det de innovative miljøene i Norge som skal skape troverdighet i satsingen. Uten tilgang på ressurser utenfra, vil Norge stoppe opp. Den typiske utfordringen nå er kapasitetsbegrensningene, sier Mølmen. Råd, lån og tilskudd for FoU Innovasjon Norge jobber primært på ulikt vis med gründere i etableringsfasen og med utvikling av nye tjenester og produkter i etablerte firmaer. De gir råd om utviklingsprosesser for bedrifter gjennom hele verdikjeden fra idé til marked. De bidrar med markedsundersøkelser, skaffer partnere, distributører og investorer. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter med internasjonale ambisjoner. De typiske kundene opererer innen energi, miljø, IT og bioteknologi. Kreative næringer er også i vekst. Innovasjon Norge forvalter dessuten en rekke tilskudds- og låneordninger og programmer for verdiskapning med utgangspunkt i Norge. En pott på totalt I Norge er FoU-investeringene lave spesielt i næringslivet, sier Toril Mølmen. Innovasjon Norge lokker med både gode råd og tilskudds- og låneordninger for å stimulere til FoU-satsing. fem milliarder kroner skal årlig dekke de fleste formål innen innovasjon. Skattefunn, som tilbys i samarbeid mellom Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, kommer i tillegg og er den største enkeltordningen, med ca. 1,5 milliarder kroner per år. Om du har et innovativt prosjekt på gang, så har du etter visse kriterier rett til å få et skattefradrag på prosent av kostnadene som er brukt til FoU. Er du ikke i skatteposisjon, får du en sjekk fra ligningsmyndighetene, opplyser Toril Mølmen. Skattefunn SkatteFUNN er ordningen for virksomheter som vil skape verdier av nye ideer. Formålet er å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. Fra kan alle skattepliktige bedrifter - uansett størrelse - nyte godt av SkatteFUNN-ordningen. Store bedrifter får 18% fradrag på skatten. Små og mellomstore bedrifter får 20% fradrag. Dersom prosjektet gjennomføres av virksomheten selv, er kostnadsrammen 4 millioner kroner per år. Gjennomføres prosjektet i samarbeid med en godkjent forskningsinstitusjon, er den øvre rammen 8 millioner kroner. For å sikre at alle kostnader tas med (også de indirekte), brukes det en standardberegning for personalkostnader per time. Denne gjelder for egne ansatte som arbeider med prosjektet, og er satt til 1,6 promille av årslønnen. Det er enkelt å søke om godkjenning av prosjekter fra SkatteFUNN. Alle søknader fylles ut elektronisk og sendes til SkatteFUNN for å bli behandlet. Søknadsskjemaet er å finne på Når søknaden er sendt inn, vil den normalt bli behandlet av nærmeste Innovasjon Norge-kontor (tidligere SND). Den endelige vurderingen skjer i SkatteFUNN-sekretariatet i Forskningsrådet. Connected 4/2006 5

6 Michael Pirson, Postdoctoral fellow ved Harvard University, Cambridge, USA. Tillit som fremtidens viktigste konkurransefortrinn Tillit er undervurdert som konkurransefaktor. Mistillit er tillitens største fiende. Dette mener Michael Pirson, Postdoctoral fellow ved Harvard University, Cambridge, USA. Vi gjengir her deler av et intervju vi gjorde med ham på den 10th Reputation Conference i New York i sommer. I din forskning har du arbeidet med de forskjellige elementene av tillit. Hvorfor synes du dette er så interessant? Jeg synes det er fascinerende å undersøke og forstå hvorfor mennesker samarbeider, hvorfor samarbeidet i enkelte sammenhenger fungerer godt og i andre heller dårlig. Tillit er nøkkelen til samarbeid, og økonomi- og ledelsesteori neglisjerer viktigheten av dette til tross for at tillit er selve fundamentet for ved- varende suksess. Se bare på Brent og Spar, Shell og Enron samt alle de andre store skandalene og avsløringene de siste årene, der mistillit har resultert i store økonomiske tap for de involverte selskapene. Hvorfor er tillit blitt så viktig for selskaper og virksomheter nå? I en verden der ukjente aktører oftere og oftere møtes i en kompleks global økonomi, er en høy grad av tillit avgjørende. Nye nettverk og ny teknologi utvikler seg i helt nye former, og relasjonene skiller seg fra tidligere tider der personlig kontakt skapte god kontroll og styring. Se på suksessen til Ebay for eksempel. Ebay fungerer fordi mennesker stoler på hverandre og behandler hverandre rettferdig. Ebay s suksess er avhengig av vedlikeholdet av tillitsforholdet mellom selskapet og dets interessentgrupper, spesielt kundene. Generelt sett er ikke tillit bare et fundament for godt samarbeide, men påvirker også motivasjon, innovasjon og resultatet av endringsprosesser. 6 Connected 4/2006

7 Dette er hvorfor flere forskere ser tillit som det viktigste konkurransefortrinn i fremtiden. Hva må selskapene være klar over? Først må de bli klar over viktigheten av tillit. Mange ledere ser viktigheten av tillit, men i mange tilfeller ikke før den er forsvunnet. Vår ledelsesutdanning fokuserer så å si aldri på tillit som nøkkelfaktor for samarbeid, motivasjon, innovasjon og endringsprosesser. Den gjør faktisk det motsatte. I de fleste tilfeller blir trikseren hyllet som en god forretningsmann. En person som lykkes i å lure andre blir positivt fremhevet, og etikken kommer i andre rekke. Generelt sett fokuserer ledelsesutdanning for mye på de målbare ferdighetene kontra de mykere faktorene som faktisk er de mest krevende å styre. Hvilket problem er det som møter selskapene? Forskningsresultater viser at selskapene står overfor et tillitsgap. The World Economic Forum, for eksempel, la frem en undersøkelse som viser at tillit i forretningslivet kontinuerlig har sunket siden I en tid der tillit er sårt tiltrengt, sliter de store selskapene med å opprettholde den. Derfor ser vi ulike tiltak på mange fronter for å gjenskape tillit, så som Corporate Governance, Corporate Citizenship eller ulike kundelojalitetsprogrammer. Men, hvis alle selskapene er engasjert i disse aktivitetene, hvorfor er det da fortsatt et tillitsgap der? Det er det interessant spørsmålet, og det vi finner er at hovedårsaken er det vi kan kalle en opportunistisk antakelse. De fleste mennesker har generelt ikke tillit til selskaper fordi de ikke tror at deres personlige verdier og selskapenes verdier er sammenfallende. Selskapene blir oppfattet som opportunistiske, selvsentrerte og egennyttemaksimerende, og som gjør alt som skal til for å øke profitten. Stort sett deler ikke mennesker personlig dette verdisettet. Selskaper som nå engasjerer seg i Corporate Social Responsibilityprosjekter og lignende, møter en stor grad av kynisme. De fleste mennesker tror ikke på de gode intensjonene selskapene kommuniserer gjennom PR-programmene. De antar at profittmaksimering og egoistiske motiver uansett ligger bak. Hva kan så selskaper gjøre for å bygge tillit? Forskning viser at små og mellomstore selskaper, eller familieeide selskaper som ikke er børsnoterte blir sett på som mer ansvarsfulle, har større nærhet til lokalsamfunnet og mer tillitsfulle. Så en klar fordel privat eide selskaper har er at de ikke trenger å maksimere profitt og Som første inkassobyrå i Norge lanserte Conecto våren 2006 en kortbasert betalingsløsning i SkyldnerWeb. Én klar fordel med løsningen er at våre oppdragsgivere får mulighet til å aktivere skyldner sitt kundeforhold mye raskere enn tidligere, fordi vi kan gi beskjed med én gang skyldner har betalt med kort. Dette er en svært god løsning for alle parter, sier salgs- og kommunikasjonssjef i Conecto, Richard Riekeles. Conecto SkyldnerWeb blir en stadig viktigere kanal for kommunikasjon med skyldner. Grunntanken er å gjøre skyldner så selvhjulpen som overhodet mulig, derfor lanserer vi stadig ny funksjonalitet etter hvert som vi kan ta i bruk ny teknologi. Vi får ofte tilbakemeldinger og skryt fra skyldnere som opplever SkyldnerWeb som en brukervennlig og fremtidsrettet portal. For våre oppdragsgivere er det avgjørende at vår behandling av deres kunder er god. Dette har særlig sammenheng med den erkjennelse at kunder som havner til inkasso kan derfor kan følge ulike imperativer i sin strategi. Hva andre selskaper likevel kan gjøre er å sannferdig reflektere verdivalgene ved å skape sosiale verdier. Selskaper som virkelig skaper sosiale verdier vil være de som nyter størst tillit. De som ikke gjør det vil alltid være de som må betale for den mistilliten de skaper. Mistillit er tillitens største fiende, fordi den bare skaper mer mistillit. Tillit på den annen side, skaper mer tillit. Å være tillitsfull er den raskeste veien til økt tillit fra andre. Det høres banalt ut, men det er særdeles vanskelig å oppnå tillit. De som klarer det høster godt av fordelene. Kortbetaling sikrer raskere friskmelding av kunder representere betydelig gjenkjøpsverdi i fremtiden. Betalingsproblemer er ofte midlertidige, og det er dyrt å skaffe nye kunder. Derfor er det viktig at vi hjelper skyldner til å løse saken sin raskt og enkelt, slik at vedkommende igjen kan handle varer og tjenester fra vår oppdragsgiver. - Med betalingsløsningen på Skyldner- Web har vi fått nok et hjelpemiddel for å bidra til å ivareta gjenkjøpsverdien og sørge for hurtig løsning. Alt som trengs er to museklikk, kortnummer, utløpsdato og CVC2-koden på kortet. Betalingsinformasjonen kan sendes automatisk til Conectos oppdragsgiver som dermed umiddelbart har mulighet til å aktivere kundeforholdet igjen. Connected 4/2006 7

8 Kredittinformasjon lett tilgjengelig på web Innenfor en offensiv markedsstrategi er kredittsalg ofte en nødvendighet. Men ikke alle bedrifter og personer kan eller vil gjøre opp for seg. Det er derfor viktig å danne seg et bilde av kundens betalingsevne og -vilje før en kjøpsavtale inngås. Det er også viktig å være løpende oppdatert på eksisterende kunders situasjon underveis i kundeforholdet. Conecto tilbyr i samarbeid med Credit- Inform tilgang til kredittinformasjon om bedrifter og privatpersoner. Gjør du en avtale om kredittinformasjon gjennom Conecto, kan du som kunde få tilgang til denne informasjonen innenfor passordbeskyttet område på ConectoWeb. Dette medfører ikke ekstra kostnader. Tjenesten heter InfoWeb og er et internettbasert verktøy med grunnleggende kredittinformasjon om alle norske bedrifter og privatpersoner. Informasjonen oppdateres daglig, og løsningen er oversiktlig og brukervennlig. Det er kun bedrifter som kan inngå avtale om InfoWeb. Bestiller du InfoWeb gjennom Conecto- Web får du Singel SignOn. Du trenger med andre ord bare ett brukernavn og passord for å få tilgang til begge tjenestene. Les mer om tjenesten, priser og for å bestille på Infoweb passer best for selskaper som gjør mange bedriftssøk og få personsøk. Har ditt selskap mange personsøk vil det sannsynligvis være andre løsninger fra Creditinform som er bedre egnet. Ta i så fall direkte kontakt med CreditInforms kundesenter tel Borettsandeler får bedre rettsvern Andeler i borettslag og pant i disse skal nå registreres i Grunnboken. De får dermed et sterkere rettsvern på linje med det som fast eiendom i alle år har hatt gjennom tinglysing i Grunnboken. 1. juli 2006 ble registreringsordningen for borettslagsandeler ved Statens kartverk iverksatt. Det eksisterer i dag borettslag i Norge med om lag borettslagsandeler. Innmeldingen av andeler vil skje i perioden 1.juli - 31.desember Store deler av innmeldingen vil skje elektronisk, men for borettslag hvor dette ikke er mulig, vil det skje manuelt i perioden 1. juli november etter en fastsatt tidsplan. Planen er tilgjengelig i artikkelen "Tidsplan for innregistrering". Design og produksjon: signatur.no Foto: Conecto Styret i borettslaget har ansvar for innmelding av andeler. Når en borettslagsandel er registrert, kan det bare etableres rettsvern for rettigheter tilknyttet en andel ved registrering i Grunnboken. Etter innmelding av borettsandeler til rettsvernregisteret i Grunnboken, skal alle henvendelser vedrørende borettsandeler skje til Statens kartverk Ullensvang. 8 Connected 4/2006 Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Richard Riekeles på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås

Det lønner seg å tenke. nytt

Det lønner seg å tenke. nytt Det lønner seg å tenke. nytt Hva er SkatteFUNN? SkatteFUNN er en offentlig støtteordning som skal bidra til økt nyskaping og innovasjon i norsk næringsliv. Formålet er at prosjekter som godkjennes skal

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere!

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere! Kom i gang med InfoWeb - Styr unna dårlige betalere! Innhold 1. Visste du at... 3 2. Logg inn... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær logg inn... 4 3. Søke opp et foretak/privatpersoner...

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Agenda: Litt om Innovasjon Norge Våre tjenester Hva er et godt prosjekt for Innovasjon Norge? Statens redskap i næringsutviklingen

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

NIN Kapital Seminar i Narvik

NIN Kapital Seminar i Narvik NIN Kapital Seminar i Narvik Avd Dir Sander J. Tufte 11. september 2012 Visjon for SkatteFUNN SkatteFUNN skal være det mest tilgjengelig og anvendelig virkemiddelet for bedrifter som søker konkurransekraft

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Brukerveiledning. CreditEasy

Brukerveiledning. CreditEasy Brukerveiledning CreditEasy 1 Introduksjon CreditEasy er Bisnodes portal for kredittopplysninger og annen forretningsinformasjon. Den gir deg det beste grunnlaget for å ta riktige beslutninger når du skal

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

SkatteFUNN Stavanger 28. mars Erik Furseth Senior Rådgiver. SkatteFUNN. Det lønner seg å tenke nytt

SkatteFUNN Stavanger 28. mars Erik Furseth Senior Rådgiver. SkatteFUNN. Det lønner seg å tenke nytt SkatteFUNN 2017 - Stavanger 28. mars Erik Furseth Senior Rådgiver SkatteFUNN Det lønner seg å tenke nytt I dag:g I dag: Hva er SkatteFUNN? Hvorfor forske? Hva kan støttes? Hva må du få frem i søknaden

Detaljer

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet SkatteFUNN Åpen dag 2017 SkatteFUNN Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet Hvordan foregår egentlig innovasjon? Vi har altså beveget oss fra et mer eller mindre reguleringsteknisk bilde av innovasjon

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Agenda. SkatteFUNN-ordningen: Eksempler fra Innlandet. Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering

Agenda. SkatteFUNN-ordningen: Eksempler fra Innlandet. Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering 1 Agenda SkatteFUNN-ordningen: Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering Eksempler fra Innlandet 2 Hva er SkatteFUNN? En skattefradragsordning for kostnader til

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

Forskning- og utvikling

Forskning- og utvikling Forskning- og utvikling VEKST I BEDRIFTER Sortland og Svolvær, mars 2014 Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon Norges oppdrag Å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon

Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon Doktorgrad i bedriften Nærings-ph.d En forskerutdannelse med kandidater ansatt i næringslivet (3/4 år) Åpent for alle bransjer og næringer. Kan

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

SkatteFUNN presentasjon for LMI

SkatteFUNN presentasjon for LMI SkatteFUNN presentasjon for LMI Holbergs Terasse, 15. oktober 2009 Are Kristiansen SkatteFUNN Oversikt Litt generelt om SkatteFUNN-ordningen LMI-bedrifter i SkatteFUNN Om prosjektsøknad, krav til innhold

Detaljer

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge Møte 09.05.2017 Heidi Svensen SEW-Eurodrive Hans Bjørn Paulsrud VIKEN Hvorfor Hva Hvordan Innsats 09.05.2017 Side 1 Gevinster VIKEN Teknologinettverks

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester Paul Chaffey, Abelia Tema for dagen: Norges utgangspunkt: Vi er et høykostland Hva er drivkreftene som gjør at forandringene kommer raskere

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet SkatteFUNN Åpen dag 2017 SkatteFUNN Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet I dag:g Hva er SkatteFUNN? Og for hvem? I dag:g Skattefradrag for dokumenterte FoU-utgifter Hensikt: Øke verdiskaping

Detaljer

OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013

OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013 OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon Norges rolle Fremme bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Utløse ulike distrikters

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet SkatteFUNN Åpen dag 2017 SkatteFUNN Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet I dag:g Hva er SkatteFUNN? Og for hvem? I dag:g Skattefradrag for dokumenterte FoU-utgifter Hensikt: Øke verdiskaping

Detaljer

Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling. Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet

Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling. Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet Hvilket virkemiddel passer? Anvendt forskning Innovasjon Grunnforskning Kommersialisering

Detaljer

Kompetansemeglersamling SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet

Kompetansemeglersamling SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet Kompetansemeglersamling 13.06.17 SkatteFUNN Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet Lyn-quiz Sånn omtrent Hva var størrelsen på budsjetterte kostnader i den aktive porteføljen i SkatteFUNN ved

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Lerchendalkonferansen 14. januar 2004 Et godt norsk utgangspunkt Høyt

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder v/anne Britt Bjørdal, IN Agder www.innovasjonnorge.no Om oss Én dør inn for næringslivet Viktigste målgruppe: Små og mellomstore bedrifter Nærings-

Detaljer

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON SALG ER PROSESS DE 12 SALGS - SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE FORHANDLING & KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell forhandler Dette 2 dagers kurset i Salg, forhandling & kommunikasjon

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Forskning- og utvikling

Forskning- og utvikling Forskning- og utvikling VEKST I BEDRIFTER Skattefunndag Narvik, 27.04.16 Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 700 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Attraktive bomiljø - kommunal rolle

Attraktive bomiljø - kommunal rolle Attraktive bomiljø - kommunal rolle Buskerud fylke Krødsherad, Norefjell 21. -22. februar 2012 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken 27. feb. 2012 1 Husbankens visjon er at Alle skal kunne bo godt og

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norge hovedkonklusjoner. 16. august 2010 Econ Pöyry, Agenda og Damvad

Evaluering av Innovasjon Norge hovedkonklusjoner. 16. august 2010 Econ Pöyry, Agenda og Damvad Evaluering av Innovasjon Norge hovedkonklusjoner 16. august 2010 Econ Pöyry, Agenda og Damvad Innovasjon Norge forvalter en unik og bred portefølje av virkemidler Etablert 1. januar 2004 som en fusjon

Detaljer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Gunn Ovesen, administrerende direktør Verdikjedekonferansen 2013 Hvordan realisere Norges potensial i bioøkonomien, Oslo 13. november 2013 Mat Vann Miljø

Detaljer

Ditt design din fordel

Ditt design din fordel Ditt design din fordel Registrer designet ditt og få en unik posisjon i markedet. Gjør ideer til verdier Designreg.: 083858 Foto: Einar Aslaksen/Vestre AS Designreg.: 084460 Foto: Exentri AS Designreg.:

Detaljer

OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

HELSE porteføljen i SkatteFUNN

HELSE porteføljen i SkatteFUNN HELSE porteføljen i SkatteFUNN 14. Januar 2010 Are Kristiansen SkatteFUNN Oversikt SkatteFUNN HELSE porteføljen Bidrar SkatteFUNN til økt forskning for innovasjon i helsesektoren? Bidrar skattefunn til

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

LES DETTE FØR DU STARTER

LES DETTE FØR DU STARTER LES DETTE FØR DU STARTER 1. Tekster I NILs årbok 2013, INTERIØR & MØBLER, ønsker vi å fremheve interiørarkitekturfaget enda tydeligere enn før. Det betyr at alle tekster skal begrunne fremfor å beskrive

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Tore André Sines, NHO - Fagdag IKT-anskaffelser 16.01.2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

IFU/OFU: Forskning- og utviklingskontrakter. Mai 2014 VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

IFU/OFU: Forskning- og utviklingskontrakter. Mai 2014 VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB IFU/OFU: Forskning- og utviklingskontrakter VEKST I BEDRIFTER Mai 2014 Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Forskning og nytte, hvordan utvikle samspillet mellom forskning og næringsliv

Forskning og nytte, hvordan utvikle samspillet mellom forskning og næringsliv Forskning og nytte, hvordan utvikle samspillet mellom forskning og næringsliv Einar Rasmussen Tromsø 6. oktober 2015 Økt verdiskaping: Forskning som er relevant for næringslivet? Kunnskapsoverføring blant

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT.

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. penger, sikrer verdier, lagrer informasjon og tilbyr sikker elektronisk identifisering og signering. Tjenester du bruker hver dag

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Linda Granlund, PhD Leder Forskning og Ernæring, Mills DA Side 1 Agenda BIP KMB Forskerprosjekter SFI Skattefunn

Detaljer

2013 Fakta 8/ ansatte. 3 mill kr. 6 mrd kr. 96% 44% av bedriftene at de vil. over 50 % 55% 31% 8 av 15. Hver bedrift hadde rundt

2013 Fakta 8/ ansatte. 3 mill kr. 6 mrd kr. 96% 44% av bedriftene at de vil. over 50 % 55% 31% 8 av 15. Hver bedrift hadde rundt 1 Sats på FoUoI SkatteFUNN er et springbrett til innovasjon SkatteFUNN støtter bedrifter som satser på innovasjon vha forsknings- og utviklingsprosjekter 2 2013 Fakta SkatteFUNN mottok 2530 søknader i

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

SkatteFUNN, - Troms 2017 v/regionansvarlig Elisabeth Blix Bakkelund. SkatteFUNN. Det lønner seg å tenke nytt

SkatteFUNN, - Troms 2017 v/regionansvarlig Elisabeth Blix Bakkelund. SkatteFUNN. Det lønner seg å tenke nytt SkatteFUNN, - Troms 2017 v/regionansvarlig Elisabeth Blix Bakkelund SkatteFUNN Det lønner seg å tenke nytt I dag:g I dag: Hva er SkatteFUNN? Hvorfor forske? Hva kan støttes? I dag:g Skattefradrag for forskning

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Vi gjør norsk næringsliv bedre

Vi gjør norsk næringsliv bedre Vi gjør norsk næringsliv bedre Lean Forum Innlandet 8.September 2011 v/direktør Torunn Aass Taralrud Innovasjon Norge Oppland Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer