Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen, direktør i Innovasjon Norge. side 4 CreditInform tar grep side 2 Tillit som konkurransefortrinn... side 6 Kredittinformasjon på web... side 8

2 Leder Innovasjon! CreditInform tar grep utvikling og vekst ved Sverre O. Helsem Kjære leser, Innovasjonen i Norge er på et lavnivå og det samtidig med at næringslivet viser gode resultater. Dette er et paradoks. Innovasjon er viktig for å kunne være konkurransedyktig i fremtiden. I gode økonomiske tider bør næringslivet investere større deler av overskuddet i forskning og utvikling. I Conecto har vi de senere årene investert store beløp i innovasjon. Dette er gjort med en klar intensjon og målsetning om å levere morgendagens inkasso til markedets beste pris. Vi har kommet et langt stykke på vei, men med innovasjon kommer vi aldri i mål. Forskning og utvikling er fortløpende prosesser som ikke kan stanse opp. For å sette ytterligere fokus på dette, har vi samlet vår innsats under et felles brand som foruten å omfatte det tidligere Conecto Kompetanse, også favner over forskning og utvikling. Med en slik samordnet innsats, sikrer vi sterk fokus på innovasjon og dermed fremtidsrettede og konkurransedyktige produkter og tjenester for markedet. Med sterkere fokus på den omfattende ekspertisen i Experian, satser CreditInform mot nye høyder. Utvikling av organisasjonen er en viktig brikke i denne prosessen som vil strekke seg 1 til 2 år fremover, sier Gabor Molnar, direktør for Information Solutions Norge, Experian Northern Europe. CreditInform, som har en lang og stolt historie helt tilbake fra 1898, ble i 1989 skilt ut fra Creditreform og i 2003 kjøpt opp av Experian Ltd, verdens største kredittopplysningsbyrå med hovedkontor i Nottingham, England. - Vi har for tiden stor fokus på nye produkter med utgangspunkt i den ekspertisen Experian og CreditInform sitter på, sier Gabor Molnar. Selskapet er Norges ledende leverandør av kredittopplysninger og forretningsinformasjon. CreditInform er en stadig viktigere samarbeidspartner for Conecto og Conectos kunder. Vi fikk en prat med Gabor Molnar, direktør for Information Året 2006 er i ferd med å renne ut og det er på tide å gjøre seg noen tanker om neste års økonomiske utsikter. Økonomien i landet vårt er fremdeles preget av flere positive trekk. Dog er det noen endringer det er verdt å merke seg. Arbeidsmarkedet har strammet seg til slik at arbeidsledigheten nå er meget lav. Dette kan føre til lønnspress i markedet som igjen er inflasjonsdrivende. Styringsrenten er på et relativt lavt nivå, selv om den går gradvis oppover. Vi må regne med at økningen fortsetter også neste år. Vi må også kunne konkludere med at verdensøkonomien fremdeles går bra. Det gir stor etterspørsel etter råvarer. For Norge betyr det høye oljepriser. Samtidig importerer vi fortsatt billige varer fra bl.a. Kina. Vårt bytteforhold i verdensøkonomien er fremdeles blant de beste. Dette gjør at vi med behersket optimisme kan fordype oss i budsjett- og strategiarbeidet for neste år, men på lang sikt er det grunn til varsomhet. Med ønsker om en God Jul og et Godt Nyttår. Sverre O. Helsem Administrerende direktør 2 Connected 4/2006

3 for videre solutions Norge, som forteller at selskapet nå tar nye grep for å gi kundene enda bedre tjenester. Hvem skal du selge til? Pr i dag har CreditInform gode og brukervennlige produkter innenfor områdene kredittopplysninger og markedsinformasjon. Som kunde kan du få levert kredittopplysninger eller hente dem ut selv via online-løsninger. Stadig flere velger også å gå ett skritt lenger, ved å integrere automatisk kredittsjekk i eget system. Disse beslutningene kan bygges på en kredittmal hvor kunden velger hvilke kriterier som skal gi avslag eller innvilgelse. Videre kan denne informasjonen lagres slik at CreditInform kan analysere data for å kvalitetssikre kredittmalen, og holde den dynamisk og oppdatert i forhold til å gi kreditt til riktige og lønnsomme kunder. Bli varslet Vel så viktig som å kredittsjekke nye kunder er det å ivareta eksisterende kunder og følge med på den økonomiske utviklingen i kundeporteføljen. Derfor ser vi nå at stadig flere av våre kunder velger vår løsning for kredittovervåkning via web. Dette innebærer at kunden blir varslet når det skjer viktige endringer hos de overvåkede selskapene. Det er viktig å huske på at det hver dag skjer uttallige endringer i næringslivet, samtidig som at de aller fleste tap kommer på eksisterende kunder. Det er nærmest umulig å følge med på hendelser og konsekvenser på egen hånd. - Derfor er det en klar fordel å la CreditInform gjøre den jobben for deg, sier Molnar entusiastisk. Med en slik løsning kan kundene våre fokusere på viktige arbeidsoppgaver uten å gå rundt med en uro for eksisterende, risikofylte engasjement. Nye lønnsomme kunder Et annet forretningsområde i vekst er markedsinformasjon. CreditInform har utviklet gode løsninger der målsetningen er å hjelpe kundene til enklest og raskest mulig å treffe potensielle nye kunder innen sin egen målgruppe og sitt eget marked. Her er blant annet Market Select et godt verktøy for salgs- og markedsbearbeidelse. Her finner du selv frem til målgrupper og kartlegger dine egne markeder for å finne potensielle nye kunder som er lik dine beste kunder. Ønsker du deg heller ferdig definerte adresselister til spesielle kampanjeperioder eller andre anledninger, kan Credit- Inform gjøre jobben for deg og du får salgsklare lister i retur. Fremtiden - Vi har for tiden stor fokus på nye produkter med utgangspunkt i den ekspertisen Experian og CreditInform sitter på, sier Gabor Molnar. - Vi har sett at det blir stadig mer populært med modeller for beslutningsstøtte og analyse. Forbrukeratferd har også blitt viktig Først og fremst - avklar om din kunde er en privatperson eller en næringsdrivende! For privatpersoner er det viktig å ha korrekt navn, adresse og fødsels - dato (om mulig også personnummer), og gjerne telefon eller . Postboksadresser er OK, men da må du i tillegg få oppgitt boligadressen. i den siste tiden, og CreditInform kan tilby løsninger som hjelper til med å identifisere de riktige kundene, samt forutsi hvordan kundene vil utvikle seg over tid. Det samme produktet vil kunne luke ut falske bestillinger. Vi føler at CreditInform har en god plattform for videre utvikling. Selskapet er markedsleder i bransjen og har en sterk, industriell eier i ryggen. Vi ønsker å gå fra å være en informasjonsleverandør til å bli en innovativ problemløser for våre kunder. Vi skal tilby dem løsninger som de kanskje ikke har sett for seg tidligere. Dette vil befeste vår stilling som markedsleder i vår bransje, avslutter Molnar. Vær sikker på hvem kunden din er! For næringsdrivende skal du notere firmanavn og foretaksnummer (org.nr). Angi selskapsform, som AS, ANS, DA m.fl. Husk forretningsadresse (gateadresse) i tillegg dersom selskapet bruker postboks. Du kan søke opp foretakets navn og/eller foretaksnummer gratis på Foretaksregisteret i Brønnøysund på følgende adresse: Her finner du korrekt foretaksinformasjon, slik det er registrert i Foretaksregisteret. Vi gjør alt vi kan for å unngå feil, men er avhengig av at du som kunde gjør det samme. Ved kredittvurdering av nye kunder får du ikke bare r edusert tapsrisiko, du får også kontrollert at foretaksnummer og/eller personnummer er korrekt. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, eller trenger hjelp til å etablere gode rutiner i ditt selskap: Connected 4/2006 3

4 Nøkkelen til konkurransedyktighet Hva er det med innovasjon som er så viktig? Er det noe kun gründerspirer har nytte av eller er det noe bedrifter som har vært med en stund også burde engasjere seg i? Vi spurte en som befatter seg med fenomenet på heltid. Toril Mølmen er direktør i Innovasjon Norge og leder kontoret for Oslo, Akershus og Østfold. Regionen innbefatter 28 prosent av hele Norges befolkning, mens nær halvparten av Norges investeringer i forskning og utvikling, såkalt FoU, skjer her. Dette gjelder både i næringslivet og i akademia. Men selv i denne regionen er innovasjonsgraden ikke noe å skryte av i internasjonal målestokk. Politiske bevilgninger har mye å si for et lands innovasjonsgrad. Men prioriteringer foretas også av institusjoner og bedrifter i næringslivet. Dessverre har vi ikke så altfor mye å skilte med på landsbasis heller, viser tall fra Norges forskningsråd. hatt en sterk stigning i investeringer siden midt på 1990-tallet. Hun forklarer dette til dels med vårt spesielle råvarebaserte næringsliv, men påpeker at i et høykostland er det kun via innovasjon på høyt nivå vi kan klare oss i lengden. Uten utvikling taper du konkurransen Innovasjon og kunnskapsutvikling er en forutsetning for økt verdiskaping. Hele samfunnet må være innovativt, ikke bare næringslivet, men også offentlig sektor. Det er nødvendig for å fungere lokalt og i verdensmarkedet. Kjernen er konkurransen. om å kunne gjøre det litt bedre hvert år. Hvert år øker kostnadene og lønningene litt, og i Norge ligger vi alltid litt høyere kostnadsmessig enn konkurrerende produsentland. Om man ikke kan sette av litt hvert år til satsing på nyskapning, vil man etter hvert måtte gi opp, sier direktøren. Derfor Innovasjon Norge Nettopp dette er bakgrunnen for Innovasjon Norges eksistens. Det er også grunnen til at virksomheten har som mandat å fokusere på kunnskapsog forskningsbaserte bedrifter og på å hjelpe frem nyskapning generelt. Da Innovasjon Norge kom til for tre år siden ved fusjonen av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd ble det lagt på en ekstra dimensjon: Et overordnet internasjonalt perspektiv. I Norge er FoU-investeringene lave spesielt i næringslivet, sier Toril Mølmen. Vi ligger betraktelig etter de andre nordiske landene, som alle har Toril Mølmen, direktør i Innovasjon Norge. Jeg kan ikke se at en kan drive med noe som helst uten å være i en konkurransesituasjon. Nå for tiden er du der som arbeidsgiver på jakt etter de gode hodene. Du opererer i konkurranse om å få solgt tjenester og varer i markedet og for å tiltrekke deg investorinteresser. Andre steder er det å være arbeidstager den primære konkurransesituasjonen. Her er markedet mye tøffere i privat sektor, noe som kanskje er en utfordring for det offentlige, sier Mølmen. Innovasjon er altså nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått. Selv for små familiebedrifter som gjør det de alltid har gjort på samme måte som i generasjoner før, så handler det Vi har som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Vi har kontorer i alle fylker og i over 30 andre land i alle verdensdeler. Kraften i Innovasjon Norge ligger i å klare å utnytte samarbeidet mellom kontorene i inn- og utland og å utnytte nettverkene våre lokalt og internasjonalt, sier Mølmen. Profilering og omdømmebygging En del av virksomhetens oppdrag er profilering av Norge, eller rett og slett omdømmebygging. Vi skal bidra til å bygge Norges omdømme som et innovativt land, der nyskapning skjer i samspill med naturen. Profileringen av norsk reiseliv har vunnet flere priser og oppnådd anerkjennelse i utlandet. 4 Connected 4/2006

5 Men landet skal også gjøres attraktivt som investeringsgrunn. Det skal være attraktivt for utenlandske bedrifter og utenlandskeide, norske bedrifter, å investere i forskning. Vi må også være attraktive for utenlandsk kompetanse på områder hvor vi selv mangler arbeidskraft. I ømdømmebyggingen er det de innovative miljøene i Norge som skal skape troverdighet i satsingen. Uten tilgang på ressurser utenfra, vil Norge stoppe opp. Den typiske utfordringen nå er kapasitetsbegrensningene, sier Mølmen. Råd, lån og tilskudd for FoU Innovasjon Norge jobber primært på ulikt vis med gründere i etableringsfasen og med utvikling av nye tjenester og produkter i etablerte firmaer. De gir råd om utviklingsprosesser for bedrifter gjennom hele verdikjeden fra idé til marked. De bidrar med markedsundersøkelser, skaffer partnere, distributører og investorer. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter med internasjonale ambisjoner. De typiske kundene opererer innen energi, miljø, IT og bioteknologi. Kreative næringer er også i vekst. Innovasjon Norge forvalter dessuten en rekke tilskudds- og låneordninger og programmer for verdiskapning med utgangspunkt i Norge. En pott på totalt I Norge er FoU-investeringene lave spesielt i næringslivet, sier Toril Mølmen. Innovasjon Norge lokker med både gode råd og tilskudds- og låneordninger for å stimulere til FoU-satsing. fem milliarder kroner skal årlig dekke de fleste formål innen innovasjon. Skattefunn, som tilbys i samarbeid mellom Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, kommer i tillegg og er den største enkeltordningen, med ca. 1,5 milliarder kroner per år. Om du har et innovativt prosjekt på gang, så har du etter visse kriterier rett til å få et skattefradrag på prosent av kostnadene som er brukt til FoU. Er du ikke i skatteposisjon, får du en sjekk fra ligningsmyndighetene, opplyser Toril Mølmen. Skattefunn SkatteFUNN er ordningen for virksomheter som vil skape verdier av nye ideer. Formålet er å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. Fra kan alle skattepliktige bedrifter - uansett størrelse - nyte godt av SkatteFUNN-ordningen. Store bedrifter får 18% fradrag på skatten. Små og mellomstore bedrifter får 20% fradrag. Dersom prosjektet gjennomføres av virksomheten selv, er kostnadsrammen 4 millioner kroner per år. Gjennomføres prosjektet i samarbeid med en godkjent forskningsinstitusjon, er den øvre rammen 8 millioner kroner. For å sikre at alle kostnader tas med (også de indirekte), brukes det en standardberegning for personalkostnader per time. Denne gjelder for egne ansatte som arbeider med prosjektet, og er satt til 1,6 promille av årslønnen. Det er enkelt å søke om godkjenning av prosjekter fra SkatteFUNN. Alle søknader fylles ut elektronisk og sendes til SkatteFUNN for å bli behandlet. Søknadsskjemaet er å finne på Når søknaden er sendt inn, vil den normalt bli behandlet av nærmeste Innovasjon Norge-kontor (tidligere SND). Den endelige vurderingen skjer i SkatteFUNN-sekretariatet i Forskningsrådet. Connected 4/2006 5

6 Michael Pirson, Postdoctoral fellow ved Harvard University, Cambridge, USA. Tillit som fremtidens viktigste konkurransefortrinn Tillit er undervurdert som konkurransefaktor. Mistillit er tillitens største fiende. Dette mener Michael Pirson, Postdoctoral fellow ved Harvard University, Cambridge, USA. Vi gjengir her deler av et intervju vi gjorde med ham på den 10th Reputation Conference i New York i sommer. I din forskning har du arbeidet med de forskjellige elementene av tillit. Hvorfor synes du dette er så interessant? Jeg synes det er fascinerende å undersøke og forstå hvorfor mennesker samarbeider, hvorfor samarbeidet i enkelte sammenhenger fungerer godt og i andre heller dårlig. Tillit er nøkkelen til samarbeid, og økonomi- og ledelsesteori neglisjerer viktigheten av dette til tross for at tillit er selve fundamentet for ved- varende suksess. Se bare på Brent og Spar, Shell og Enron samt alle de andre store skandalene og avsløringene de siste årene, der mistillit har resultert i store økonomiske tap for de involverte selskapene. Hvorfor er tillit blitt så viktig for selskaper og virksomheter nå? I en verden der ukjente aktører oftere og oftere møtes i en kompleks global økonomi, er en høy grad av tillit avgjørende. Nye nettverk og ny teknologi utvikler seg i helt nye former, og relasjonene skiller seg fra tidligere tider der personlig kontakt skapte god kontroll og styring. Se på suksessen til Ebay for eksempel. Ebay fungerer fordi mennesker stoler på hverandre og behandler hverandre rettferdig. Ebay s suksess er avhengig av vedlikeholdet av tillitsforholdet mellom selskapet og dets interessentgrupper, spesielt kundene. Generelt sett er ikke tillit bare et fundament for godt samarbeide, men påvirker også motivasjon, innovasjon og resultatet av endringsprosesser. 6 Connected 4/2006

7 Dette er hvorfor flere forskere ser tillit som det viktigste konkurransefortrinn i fremtiden. Hva må selskapene være klar over? Først må de bli klar over viktigheten av tillit. Mange ledere ser viktigheten av tillit, men i mange tilfeller ikke før den er forsvunnet. Vår ledelsesutdanning fokuserer så å si aldri på tillit som nøkkelfaktor for samarbeid, motivasjon, innovasjon og endringsprosesser. Den gjør faktisk det motsatte. I de fleste tilfeller blir trikseren hyllet som en god forretningsmann. En person som lykkes i å lure andre blir positivt fremhevet, og etikken kommer i andre rekke. Generelt sett fokuserer ledelsesutdanning for mye på de målbare ferdighetene kontra de mykere faktorene som faktisk er de mest krevende å styre. Hvilket problem er det som møter selskapene? Forskningsresultater viser at selskapene står overfor et tillitsgap. The World Economic Forum, for eksempel, la frem en undersøkelse som viser at tillit i forretningslivet kontinuerlig har sunket siden I en tid der tillit er sårt tiltrengt, sliter de store selskapene med å opprettholde den. Derfor ser vi ulike tiltak på mange fronter for å gjenskape tillit, så som Corporate Governance, Corporate Citizenship eller ulike kundelojalitetsprogrammer. Men, hvis alle selskapene er engasjert i disse aktivitetene, hvorfor er det da fortsatt et tillitsgap der? Det er det interessant spørsmålet, og det vi finner er at hovedårsaken er det vi kan kalle en opportunistisk antakelse. De fleste mennesker har generelt ikke tillit til selskaper fordi de ikke tror at deres personlige verdier og selskapenes verdier er sammenfallende. Selskapene blir oppfattet som opportunistiske, selvsentrerte og egennyttemaksimerende, og som gjør alt som skal til for å øke profitten. Stort sett deler ikke mennesker personlig dette verdisettet. Selskaper som nå engasjerer seg i Corporate Social Responsibilityprosjekter og lignende, møter en stor grad av kynisme. De fleste mennesker tror ikke på de gode intensjonene selskapene kommuniserer gjennom PR-programmene. De antar at profittmaksimering og egoistiske motiver uansett ligger bak. Hva kan så selskaper gjøre for å bygge tillit? Forskning viser at små og mellomstore selskaper, eller familieeide selskaper som ikke er børsnoterte blir sett på som mer ansvarsfulle, har større nærhet til lokalsamfunnet og mer tillitsfulle. Så en klar fordel privat eide selskaper har er at de ikke trenger å maksimere profitt og Som første inkassobyrå i Norge lanserte Conecto våren 2006 en kortbasert betalingsløsning i SkyldnerWeb. Én klar fordel med løsningen er at våre oppdragsgivere får mulighet til å aktivere skyldner sitt kundeforhold mye raskere enn tidligere, fordi vi kan gi beskjed med én gang skyldner har betalt med kort. Dette er en svært god løsning for alle parter, sier salgs- og kommunikasjonssjef i Conecto, Richard Riekeles. Conecto SkyldnerWeb blir en stadig viktigere kanal for kommunikasjon med skyldner. Grunntanken er å gjøre skyldner så selvhjulpen som overhodet mulig, derfor lanserer vi stadig ny funksjonalitet etter hvert som vi kan ta i bruk ny teknologi. Vi får ofte tilbakemeldinger og skryt fra skyldnere som opplever SkyldnerWeb som en brukervennlig og fremtidsrettet portal. For våre oppdragsgivere er det avgjørende at vår behandling av deres kunder er god. Dette har særlig sammenheng med den erkjennelse at kunder som havner til inkasso kan derfor kan følge ulike imperativer i sin strategi. Hva andre selskaper likevel kan gjøre er å sannferdig reflektere verdivalgene ved å skape sosiale verdier. Selskaper som virkelig skaper sosiale verdier vil være de som nyter størst tillit. De som ikke gjør det vil alltid være de som må betale for den mistilliten de skaper. Mistillit er tillitens største fiende, fordi den bare skaper mer mistillit. Tillit på den annen side, skaper mer tillit. Å være tillitsfull er den raskeste veien til økt tillit fra andre. Det høres banalt ut, men det er særdeles vanskelig å oppnå tillit. De som klarer det høster godt av fordelene. Kortbetaling sikrer raskere friskmelding av kunder representere betydelig gjenkjøpsverdi i fremtiden. Betalingsproblemer er ofte midlertidige, og det er dyrt å skaffe nye kunder. Derfor er det viktig at vi hjelper skyldner til å løse saken sin raskt og enkelt, slik at vedkommende igjen kan handle varer og tjenester fra vår oppdragsgiver. - Med betalingsløsningen på Skyldner- Web har vi fått nok et hjelpemiddel for å bidra til å ivareta gjenkjøpsverdien og sørge for hurtig løsning. Alt som trengs er to museklikk, kortnummer, utløpsdato og CVC2-koden på kortet. Betalingsinformasjonen kan sendes automatisk til Conectos oppdragsgiver som dermed umiddelbart har mulighet til å aktivere kundeforholdet igjen. Connected 4/2006 7

8 Kredittinformasjon lett tilgjengelig på web Innenfor en offensiv markedsstrategi er kredittsalg ofte en nødvendighet. Men ikke alle bedrifter og personer kan eller vil gjøre opp for seg. Det er derfor viktig å danne seg et bilde av kundens betalingsevne og -vilje før en kjøpsavtale inngås. Det er også viktig å være løpende oppdatert på eksisterende kunders situasjon underveis i kundeforholdet. Conecto tilbyr i samarbeid med Credit- Inform tilgang til kredittinformasjon om bedrifter og privatpersoner. Gjør du en avtale om kredittinformasjon gjennom Conecto, kan du som kunde få tilgang til denne informasjonen innenfor passordbeskyttet område på ConectoWeb. Dette medfører ikke ekstra kostnader. Tjenesten heter InfoWeb og er et internettbasert verktøy med grunnleggende kredittinformasjon om alle norske bedrifter og privatpersoner. Informasjonen oppdateres daglig, og løsningen er oversiktlig og brukervennlig. Det er kun bedrifter som kan inngå avtale om InfoWeb. Bestiller du InfoWeb gjennom Conecto- Web får du Singel SignOn. Du trenger med andre ord bare ett brukernavn og passord for å få tilgang til begge tjenestene. Les mer om tjenesten, priser og for å bestille på Infoweb passer best for selskaper som gjør mange bedriftssøk og få personsøk. Har ditt selskap mange personsøk vil det sannsynligvis være andre løsninger fra Creditinform som er bedre egnet. Ta i så fall direkte kontakt med CreditInforms kundesenter tel Borettsandeler får bedre rettsvern Andeler i borettslag og pant i disse skal nå registreres i Grunnboken. De får dermed et sterkere rettsvern på linje med det som fast eiendom i alle år har hatt gjennom tinglysing i Grunnboken. 1. juli 2006 ble registreringsordningen for borettslagsandeler ved Statens kartverk iverksatt. Det eksisterer i dag borettslag i Norge med om lag borettslagsandeler. Innmeldingen av andeler vil skje i perioden 1.juli - 31.desember Store deler av innmeldingen vil skje elektronisk, men for borettslag hvor dette ikke er mulig, vil det skje manuelt i perioden 1. juli november etter en fastsatt tidsplan. Planen er tilgjengelig i artikkelen "Tidsplan for innregistrering". Design og produksjon: signatur.no Foto: Conecto Styret i borettslaget har ansvar for innmelding av andeler. Når en borettslagsandel er registrert, kan det bare etableres rettsvern for rettigheter tilknyttet en andel ved registrering i Grunnboken. Etter innmelding av borettsandeler til rettsvernregisteret i Grunnboken, skal alle henvendelser vedrørende borettsandeler skje til Statens kartverk Ullensvang. 8 Connected 4/2006 Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Richard Riekeles på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås