Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen, direktør i Innovasjon Norge. side 4 CreditInform tar grep side 2 Tillit som konkurransefortrinn... side 6 Kredittinformasjon på web... side 8

2 Leder Innovasjon! CreditInform tar grep utvikling og vekst ved Sverre O. Helsem Kjære leser, Innovasjonen i Norge er på et lavnivå og det samtidig med at næringslivet viser gode resultater. Dette er et paradoks. Innovasjon er viktig for å kunne være konkurransedyktig i fremtiden. I gode økonomiske tider bør næringslivet investere større deler av overskuddet i forskning og utvikling. I Conecto har vi de senere årene investert store beløp i innovasjon. Dette er gjort med en klar intensjon og målsetning om å levere morgendagens inkasso til markedets beste pris. Vi har kommet et langt stykke på vei, men med innovasjon kommer vi aldri i mål. Forskning og utvikling er fortløpende prosesser som ikke kan stanse opp. For å sette ytterligere fokus på dette, har vi samlet vår innsats under et felles brand som foruten å omfatte det tidligere Conecto Kompetanse, også favner over forskning og utvikling. Med en slik samordnet innsats, sikrer vi sterk fokus på innovasjon og dermed fremtidsrettede og konkurransedyktige produkter og tjenester for markedet. Med sterkere fokus på den omfattende ekspertisen i Experian, satser CreditInform mot nye høyder. Utvikling av organisasjonen er en viktig brikke i denne prosessen som vil strekke seg 1 til 2 år fremover, sier Gabor Molnar, direktør for Information Solutions Norge, Experian Northern Europe. CreditInform, som har en lang og stolt historie helt tilbake fra 1898, ble i 1989 skilt ut fra Creditreform og i 2003 kjøpt opp av Experian Ltd, verdens største kredittopplysningsbyrå med hovedkontor i Nottingham, England. - Vi har for tiden stor fokus på nye produkter med utgangspunkt i den ekspertisen Experian og CreditInform sitter på, sier Gabor Molnar. Selskapet er Norges ledende leverandør av kredittopplysninger og forretningsinformasjon. CreditInform er en stadig viktigere samarbeidspartner for Conecto og Conectos kunder. Vi fikk en prat med Gabor Molnar, direktør for Information Året 2006 er i ferd med å renne ut og det er på tide å gjøre seg noen tanker om neste års økonomiske utsikter. Økonomien i landet vårt er fremdeles preget av flere positive trekk. Dog er det noen endringer det er verdt å merke seg. Arbeidsmarkedet har strammet seg til slik at arbeidsledigheten nå er meget lav. Dette kan føre til lønnspress i markedet som igjen er inflasjonsdrivende. Styringsrenten er på et relativt lavt nivå, selv om den går gradvis oppover. Vi må regne med at økningen fortsetter også neste år. Vi må også kunne konkludere med at verdensøkonomien fremdeles går bra. Det gir stor etterspørsel etter råvarer. For Norge betyr det høye oljepriser. Samtidig importerer vi fortsatt billige varer fra bl.a. Kina. Vårt bytteforhold i verdensøkonomien er fremdeles blant de beste. Dette gjør at vi med behersket optimisme kan fordype oss i budsjett- og strategiarbeidet for neste år, men på lang sikt er det grunn til varsomhet. Med ønsker om en God Jul og et Godt Nyttår. Sverre O. Helsem Administrerende direktør 2 Connected 4/2006

3 for videre solutions Norge, som forteller at selskapet nå tar nye grep for å gi kundene enda bedre tjenester. Hvem skal du selge til? Pr i dag har CreditInform gode og brukervennlige produkter innenfor områdene kredittopplysninger og markedsinformasjon. Som kunde kan du få levert kredittopplysninger eller hente dem ut selv via online-løsninger. Stadig flere velger også å gå ett skritt lenger, ved å integrere automatisk kredittsjekk i eget system. Disse beslutningene kan bygges på en kredittmal hvor kunden velger hvilke kriterier som skal gi avslag eller innvilgelse. Videre kan denne informasjonen lagres slik at CreditInform kan analysere data for å kvalitetssikre kredittmalen, og holde den dynamisk og oppdatert i forhold til å gi kreditt til riktige og lønnsomme kunder. Bli varslet Vel så viktig som å kredittsjekke nye kunder er det å ivareta eksisterende kunder og følge med på den økonomiske utviklingen i kundeporteføljen. Derfor ser vi nå at stadig flere av våre kunder velger vår løsning for kredittovervåkning via web. Dette innebærer at kunden blir varslet når det skjer viktige endringer hos de overvåkede selskapene. Det er viktig å huske på at det hver dag skjer uttallige endringer i næringslivet, samtidig som at de aller fleste tap kommer på eksisterende kunder. Det er nærmest umulig å følge med på hendelser og konsekvenser på egen hånd. - Derfor er det en klar fordel å la CreditInform gjøre den jobben for deg, sier Molnar entusiastisk. Med en slik løsning kan kundene våre fokusere på viktige arbeidsoppgaver uten å gå rundt med en uro for eksisterende, risikofylte engasjement. Nye lønnsomme kunder Et annet forretningsområde i vekst er markedsinformasjon. CreditInform har utviklet gode løsninger der målsetningen er å hjelpe kundene til enklest og raskest mulig å treffe potensielle nye kunder innen sin egen målgruppe og sitt eget marked. Her er blant annet Market Select et godt verktøy for salgs- og markedsbearbeidelse. Her finner du selv frem til målgrupper og kartlegger dine egne markeder for å finne potensielle nye kunder som er lik dine beste kunder. Ønsker du deg heller ferdig definerte adresselister til spesielle kampanjeperioder eller andre anledninger, kan Credit- Inform gjøre jobben for deg og du får salgsklare lister i retur. Fremtiden - Vi har for tiden stor fokus på nye produkter med utgangspunkt i den ekspertisen Experian og CreditInform sitter på, sier Gabor Molnar. - Vi har sett at det blir stadig mer populært med modeller for beslutningsstøtte og analyse. Forbrukeratferd har også blitt viktig Først og fremst - avklar om din kunde er en privatperson eller en næringsdrivende! For privatpersoner er det viktig å ha korrekt navn, adresse og fødsels - dato (om mulig også personnummer), og gjerne telefon eller . Postboksadresser er OK, men da må du i tillegg få oppgitt boligadressen. i den siste tiden, og CreditInform kan tilby løsninger som hjelper til med å identifisere de riktige kundene, samt forutsi hvordan kundene vil utvikle seg over tid. Det samme produktet vil kunne luke ut falske bestillinger. Vi føler at CreditInform har en god plattform for videre utvikling. Selskapet er markedsleder i bransjen og har en sterk, industriell eier i ryggen. Vi ønsker å gå fra å være en informasjonsleverandør til å bli en innovativ problemløser for våre kunder. Vi skal tilby dem løsninger som de kanskje ikke har sett for seg tidligere. Dette vil befeste vår stilling som markedsleder i vår bransje, avslutter Molnar. Vær sikker på hvem kunden din er! For næringsdrivende skal du notere firmanavn og foretaksnummer (org.nr). Angi selskapsform, som AS, ANS, DA m.fl. Husk forretningsadresse (gateadresse) i tillegg dersom selskapet bruker postboks. Du kan søke opp foretakets navn og/eller foretaksnummer gratis på Foretaksregisteret i Brønnøysund på følgende adresse: Her finner du korrekt foretaksinformasjon, slik det er registrert i Foretaksregisteret. Vi gjør alt vi kan for å unngå feil, men er avhengig av at du som kunde gjør det samme. Ved kredittvurdering av nye kunder får du ikke bare r edusert tapsrisiko, du får også kontrollert at foretaksnummer og/eller personnummer er korrekt. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, eller trenger hjelp til å etablere gode rutiner i ditt selskap: Connected 4/2006 3

4 Nøkkelen til konkurransedyktighet Hva er det med innovasjon som er så viktig? Er det noe kun gründerspirer har nytte av eller er det noe bedrifter som har vært med en stund også burde engasjere seg i? Vi spurte en som befatter seg med fenomenet på heltid. Toril Mølmen er direktør i Innovasjon Norge og leder kontoret for Oslo, Akershus og Østfold. Regionen innbefatter 28 prosent av hele Norges befolkning, mens nær halvparten av Norges investeringer i forskning og utvikling, såkalt FoU, skjer her. Dette gjelder både i næringslivet og i akademia. Men selv i denne regionen er innovasjonsgraden ikke noe å skryte av i internasjonal målestokk. Politiske bevilgninger har mye å si for et lands innovasjonsgrad. Men prioriteringer foretas også av institusjoner og bedrifter i næringslivet. Dessverre har vi ikke så altfor mye å skilte med på landsbasis heller, viser tall fra Norges forskningsråd. hatt en sterk stigning i investeringer siden midt på 1990-tallet. Hun forklarer dette til dels med vårt spesielle råvarebaserte næringsliv, men påpeker at i et høykostland er det kun via innovasjon på høyt nivå vi kan klare oss i lengden. Uten utvikling taper du konkurransen Innovasjon og kunnskapsutvikling er en forutsetning for økt verdiskaping. Hele samfunnet må være innovativt, ikke bare næringslivet, men også offentlig sektor. Det er nødvendig for å fungere lokalt og i verdensmarkedet. Kjernen er konkurransen. om å kunne gjøre det litt bedre hvert år. Hvert år øker kostnadene og lønningene litt, og i Norge ligger vi alltid litt høyere kostnadsmessig enn konkurrerende produsentland. Om man ikke kan sette av litt hvert år til satsing på nyskapning, vil man etter hvert måtte gi opp, sier direktøren. Derfor Innovasjon Norge Nettopp dette er bakgrunnen for Innovasjon Norges eksistens. Det er også grunnen til at virksomheten har som mandat å fokusere på kunnskapsog forskningsbaserte bedrifter og på å hjelpe frem nyskapning generelt. Da Innovasjon Norge kom til for tre år siden ved fusjonen av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd ble det lagt på en ekstra dimensjon: Et overordnet internasjonalt perspektiv. I Norge er FoU-investeringene lave spesielt i næringslivet, sier Toril Mølmen. Vi ligger betraktelig etter de andre nordiske landene, som alle har Toril Mølmen, direktør i Innovasjon Norge. Jeg kan ikke se at en kan drive med noe som helst uten å være i en konkurransesituasjon. Nå for tiden er du der som arbeidsgiver på jakt etter de gode hodene. Du opererer i konkurranse om å få solgt tjenester og varer i markedet og for å tiltrekke deg investorinteresser. Andre steder er det å være arbeidstager den primære konkurransesituasjonen. Her er markedet mye tøffere i privat sektor, noe som kanskje er en utfordring for det offentlige, sier Mølmen. Innovasjon er altså nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått. Selv for små familiebedrifter som gjør det de alltid har gjort på samme måte som i generasjoner før, så handler det Vi har som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Vi har kontorer i alle fylker og i over 30 andre land i alle verdensdeler. Kraften i Innovasjon Norge ligger i å klare å utnytte samarbeidet mellom kontorene i inn- og utland og å utnytte nettverkene våre lokalt og internasjonalt, sier Mølmen. Profilering og omdømmebygging En del av virksomhetens oppdrag er profilering av Norge, eller rett og slett omdømmebygging. Vi skal bidra til å bygge Norges omdømme som et innovativt land, der nyskapning skjer i samspill med naturen. Profileringen av norsk reiseliv har vunnet flere priser og oppnådd anerkjennelse i utlandet. 4 Connected 4/2006

5 Men landet skal også gjøres attraktivt som investeringsgrunn. Det skal være attraktivt for utenlandske bedrifter og utenlandskeide, norske bedrifter, å investere i forskning. Vi må også være attraktive for utenlandsk kompetanse på områder hvor vi selv mangler arbeidskraft. I ømdømmebyggingen er det de innovative miljøene i Norge som skal skape troverdighet i satsingen. Uten tilgang på ressurser utenfra, vil Norge stoppe opp. Den typiske utfordringen nå er kapasitetsbegrensningene, sier Mølmen. Råd, lån og tilskudd for FoU Innovasjon Norge jobber primært på ulikt vis med gründere i etableringsfasen og med utvikling av nye tjenester og produkter i etablerte firmaer. De gir råd om utviklingsprosesser for bedrifter gjennom hele verdikjeden fra idé til marked. De bidrar med markedsundersøkelser, skaffer partnere, distributører og investorer. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter med internasjonale ambisjoner. De typiske kundene opererer innen energi, miljø, IT og bioteknologi. Kreative næringer er også i vekst. Innovasjon Norge forvalter dessuten en rekke tilskudds- og låneordninger og programmer for verdiskapning med utgangspunkt i Norge. En pott på totalt I Norge er FoU-investeringene lave spesielt i næringslivet, sier Toril Mølmen. Innovasjon Norge lokker med både gode råd og tilskudds- og låneordninger for å stimulere til FoU-satsing. fem milliarder kroner skal årlig dekke de fleste formål innen innovasjon. Skattefunn, som tilbys i samarbeid mellom Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, kommer i tillegg og er den største enkeltordningen, med ca. 1,5 milliarder kroner per år. Om du har et innovativt prosjekt på gang, så har du etter visse kriterier rett til å få et skattefradrag på prosent av kostnadene som er brukt til FoU. Er du ikke i skatteposisjon, får du en sjekk fra ligningsmyndighetene, opplyser Toril Mølmen. Skattefunn SkatteFUNN er ordningen for virksomheter som vil skape verdier av nye ideer. Formålet er å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. Fra kan alle skattepliktige bedrifter - uansett størrelse - nyte godt av SkatteFUNN-ordningen. Store bedrifter får 18% fradrag på skatten. Små og mellomstore bedrifter får 20% fradrag. Dersom prosjektet gjennomføres av virksomheten selv, er kostnadsrammen 4 millioner kroner per år. Gjennomføres prosjektet i samarbeid med en godkjent forskningsinstitusjon, er den øvre rammen 8 millioner kroner. For å sikre at alle kostnader tas med (også de indirekte), brukes det en standardberegning for personalkostnader per time. Denne gjelder for egne ansatte som arbeider med prosjektet, og er satt til 1,6 promille av årslønnen. Det er enkelt å søke om godkjenning av prosjekter fra SkatteFUNN. Alle søknader fylles ut elektronisk og sendes til SkatteFUNN for å bli behandlet. Søknadsskjemaet er å finne på Når søknaden er sendt inn, vil den normalt bli behandlet av nærmeste Innovasjon Norge-kontor (tidligere SND). Den endelige vurderingen skjer i SkatteFUNN-sekretariatet i Forskningsrådet. Connected 4/2006 5

6 Michael Pirson, Postdoctoral fellow ved Harvard University, Cambridge, USA. Tillit som fremtidens viktigste konkurransefortrinn Tillit er undervurdert som konkurransefaktor. Mistillit er tillitens største fiende. Dette mener Michael Pirson, Postdoctoral fellow ved Harvard University, Cambridge, USA. Vi gjengir her deler av et intervju vi gjorde med ham på den 10th Reputation Conference i New York i sommer. I din forskning har du arbeidet med de forskjellige elementene av tillit. Hvorfor synes du dette er så interessant? Jeg synes det er fascinerende å undersøke og forstå hvorfor mennesker samarbeider, hvorfor samarbeidet i enkelte sammenhenger fungerer godt og i andre heller dårlig. Tillit er nøkkelen til samarbeid, og økonomi- og ledelsesteori neglisjerer viktigheten av dette til tross for at tillit er selve fundamentet for ved- varende suksess. Se bare på Brent og Spar, Shell og Enron samt alle de andre store skandalene og avsløringene de siste årene, der mistillit har resultert i store økonomiske tap for de involverte selskapene. Hvorfor er tillit blitt så viktig for selskaper og virksomheter nå? I en verden der ukjente aktører oftere og oftere møtes i en kompleks global økonomi, er en høy grad av tillit avgjørende. Nye nettverk og ny teknologi utvikler seg i helt nye former, og relasjonene skiller seg fra tidligere tider der personlig kontakt skapte god kontroll og styring. Se på suksessen til Ebay for eksempel. Ebay fungerer fordi mennesker stoler på hverandre og behandler hverandre rettferdig. Ebay s suksess er avhengig av vedlikeholdet av tillitsforholdet mellom selskapet og dets interessentgrupper, spesielt kundene. Generelt sett er ikke tillit bare et fundament for godt samarbeide, men påvirker også motivasjon, innovasjon og resultatet av endringsprosesser. 6 Connected 4/2006

7 Dette er hvorfor flere forskere ser tillit som det viktigste konkurransefortrinn i fremtiden. Hva må selskapene være klar over? Først må de bli klar over viktigheten av tillit. Mange ledere ser viktigheten av tillit, men i mange tilfeller ikke før den er forsvunnet. Vår ledelsesutdanning fokuserer så å si aldri på tillit som nøkkelfaktor for samarbeid, motivasjon, innovasjon og endringsprosesser. Den gjør faktisk det motsatte. I de fleste tilfeller blir trikseren hyllet som en god forretningsmann. En person som lykkes i å lure andre blir positivt fremhevet, og etikken kommer i andre rekke. Generelt sett fokuserer ledelsesutdanning for mye på de målbare ferdighetene kontra de mykere faktorene som faktisk er de mest krevende å styre. Hvilket problem er det som møter selskapene? Forskningsresultater viser at selskapene står overfor et tillitsgap. The World Economic Forum, for eksempel, la frem en undersøkelse som viser at tillit i forretningslivet kontinuerlig har sunket siden I en tid der tillit er sårt tiltrengt, sliter de store selskapene med å opprettholde den. Derfor ser vi ulike tiltak på mange fronter for å gjenskape tillit, så som Corporate Governance, Corporate Citizenship eller ulike kundelojalitetsprogrammer. Men, hvis alle selskapene er engasjert i disse aktivitetene, hvorfor er det da fortsatt et tillitsgap der? Det er det interessant spørsmålet, og det vi finner er at hovedårsaken er det vi kan kalle en opportunistisk antakelse. De fleste mennesker har generelt ikke tillit til selskaper fordi de ikke tror at deres personlige verdier og selskapenes verdier er sammenfallende. Selskapene blir oppfattet som opportunistiske, selvsentrerte og egennyttemaksimerende, og som gjør alt som skal til for å øke profitten. Stort sett deler ikke mennesker personlig dette verdisettet. Selskaper som nå engasjerer seg i Corporate Social Responsibilityprosjekter og lignende, møter en stor grad av kynisme. De fleste mennesker tror ikke på de gode intensjonene selskapene kommuniserer gjennom PR-programmene. De antar at profittmaksimering og egoistiske motiver uansett ligger bak. Hva kan så selskaper gjøre for å bygge tillit? Forskning viser at små og mellomstore selskaper, eller familieeide selskaper som ikke er børsnoterte blir sett på som mer ansvarsfulle, har større nærhet til lokalsamfunnet og mer tillitsfulle. Så en klar fordel privat eide selskaper har er at de ikke trenger å maksimere profitt og Som første inkassobyrå i Norge lanserte Conecto våren 2006 en kortbasert betalingsløsning i SkyldnerWeb. Én klar fordel med løsningen er at våre oppdragsgivere får mulighet til å aktivere skyldner sitt kundeforhold mye raskere enn tidligere, fordi vi kan gi beskjed med én gang skyldner har betalt med kort. Dette er en svært god løsning for alle parter, sier salgs- og kommunikasjonssjef i Conecto, Richard Riekeles. Conecto SkyldnerWeb blir en stadig viktigere kanal for kommunikasjon med skyldner. Grunntanken er å gjøre skyldner så selvhjulpen som overhodet mulig, derfor lanserer vi stadig ny funksjonalitet etter hvert som vi kan ta i bruk ny teknologi. Vi får ofte tilbakemeldinger og skryt fra skyldnere som opplever SkyldnerWeb som en brukervennlig og fremtidsrettet portal. For våre oppdragsgivere er det avgjørende at vår behandling av deres kunder er god. Dette har særlig sammenheng med den erkjennelse at kunder som havner til inkasso kan derfor kan følge ulike imperativer i sin strategi. Hva andre selskaper likevel kan gjøre er å sannferdig reflektere verdivalgene ved å skape sosiale verdier. Selskaper som virkelig skaper sosiale verdier vil være de som nyter størst tillit. De som ikke gjør det vil alltid være de som må betale for den mistilliten de skaper. Mistillit er tillitens største fiende, fordi den bare skaper mer mistillit. Tillit på den annen side, skaper mer tillit. Å være tillitsfull er den raskeste veien til økt tillit fra andre. Det høres banalt ut, men det er særdeles vanskelig å oppnå tillit. De som klarer det høster godt av fordelene. Kortbetaling sikrer raskere friskmelding av kunder representere betydelig gjenkjøpsverdi i fremtiden. Betalingsproblemer er ofte midlertidige, og det er dyrt å skaffe nye kunder. Derfor er det viktig at vi hjelper skyldner til å løse saken sin raskt og enkelt, slik at vedkommende igjen kan handle varer og tjenester fra vår oppdragsgiver. - Med betalingsløsningen på Skyldner- Web har vi fått nok et hjelpemiddel for å bidra til å ivareta gjenkjøpsverdien og sørge for hurtig løsning. Alt som trengs er to museklikk, kortnummer, utløpsdato og CVC2-koden på kortet. Betalingsinformasjonen kan sendes automatisk til Conectos oppdragsgiver som dermed umiddelbart har mulighet til å aktivere kundeforholdet igjen. Connected 4/2006 7

8 Kredittinformasjon lett tilgjengelig på web Innenfor en offensiv markedsstrategi er kredittsalg ofte en nødvendighet. Men ikke alle bedrifter og personer kan eller vil gjøre opp for seg. Det er derfor viktig å danne seg et bilde av kundens betalingsevne og -vilje før en kjøpsavtale inngås. Det er også viktig å være løpende oppdatert på eksisterende kunders situasjon underveis i kundeforholdet. Conecto tilbyr i samarbeid med Credit- Inform tilgang til kredittinformasjon om bedrifter og privatpersoner. Gjør du en avtale om kredittinformasjon gjennom Conecto, kan du som kunde få tilgang til denne informasjonen innenfor passordbeskyttet område på ConectoWeb. Dette medfører ikke ekstra kostnader. Tjenesten heter InfoWeb og er et internettbasert verktøy med grunnleggende kredittinformasjon om alle norske bedrifter og privatpersoner. Informasjonen oppdateres daglig, og løsningen er oversiktlig og brukervennlig. Det er kun bedrifter som kan inngå avtale om InfoWeb. Bestiller du InfoWeb gjennom Conecto- Web får du Singel SignOn. Du trenger med andre ord bare ett brukernavn og passord for å få tilgang til begge tjenestene. Les mer om tjenesten, priser og for å bestille på Infoweb passer best for selskaper som gjør mange bedriftssøk og få personsøk. Har ditt selskap mange personsøk vil det sannsynligvis være andre løsninger fra Creditinform som er bedre egnet. Ta i så fall direkte kontakt med CreditInforms kundesenter tel Borettsandeler får bedre rettsvern Andeler i borettslag og pant i disse skal nå registreres i Grunnboken. De får dermed et sterkere rettsvern på linje med det som fast eiendom i alle år har hatt gjennom tinglysing i Grunnboken. 1. juli 2006 ble registreringsordningen for borettslagsandeler ved Statens kartverk iverksatt. Det eksisterer i dag borettslag i Norge med om lag borettslagsandeler. Innmeldingen av andeler vil skje i perioden 1.juli - 31.desember Store deler av innmeldingen vil skje elektronisk, men for borettslag hvor dette ikke er mulig, vil det skje manuelt i perioden 1. juli november etter en fastsatt tidsplan. Planen er tilgjengelig i artikkelen "Tidsplan for innregistrering". Design og produksjon: signatur.no Foto: Conecto Styret i borettslaget har ansvar for innmelding av andeler. Når en borettslagsandel er registrert, kan det bare etableres rettsvern for rettigheter tilknyttet en andel ved registrering i Grunnboken. Etter innmelding av borettsandeler til rettsvernregisteret i Grunnboken, skal alle henvendelser vedrørende borettsandeler skje til Statens kartverk Ullensvang. 8 Connected 4/2006 Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Richard Riekeles på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere!

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere! Kom i gang med InfoWeb - Styr unna dårlige betalere! Innhold 1. Visste du at... 3 2. Logg inn... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær logg inn... 4 3. Søke opp et foretak/privatpersoner...

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Agenda. SkatteFUNN-ordningen: Eksempler fra Innlandet. Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering

Agenda. SkatteFUNN-ordningen: Eksempler fra Innlandet. Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering 1 Agenda SkatteFUNN-ordningen: Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering Eksempler fra Innlandet 2 Hva er SkatteFUNN? En skattefradragsordning for kostnader til

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Agenda: Litt om Innovasjon Norge Våre tjenester Hva er et godt prosjekt for Innovasjon Norge? Statens redskap i næringsutviklingen

Detaljer

NIN Kapital Seminar i Narvik

NIN Kapital Seminar i Narvik NIN Kapital Seminar i Narvik Avd Dir Sander J. Tufte 11. september 2012 Visjon for SkatteFUNN SkatteFUNN skal være det mest tilgjengelig og anvendelig virkemiddelet for bedrifter som søker konkurransekraft

Detaljer

Brukerveiledning. CreditEasy

Brukerveiledning. CreditEasy Brukerveiledning CreditEasy 1 Introduksjon CreditEasy er Bisnodes portal for kredittopplysninger og annen forretningsinformasjon. Den gir deg det beste grunnlaget for å ta riktige beslutninger når du skal

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013

OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013 OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon Norges rolle Fremme bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Utløse ulike distrikters

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

SkatteFUNN presentasjon for LMI

SkatteFUNN presentasjon for LMI SkatteFUNN presentasjon for LMI Holbergs Terasse, 15. oktober 2009 Are Kristiansen SkatteFUNN Oversikt Litt generelt om SkatteFUNN-ordningen LMI-bedrifter i SkatteFUNN Om prosjektsøknad, krav til innhold

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Forskning- og utvikling

Forskning- og utvikling Forskning- og utvikling VEKST I BEDRIFTER Sortland og Svolvær, mars 2014 Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon Norges oppdrag Å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon

Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon Doktorgrad i bedriften Nærings-ph.d En forskerutdannelse med kandidater ansatt i næringslivet (3/4 år) Åpent for alle bransjer og næringer. Kan

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester Paul Chaffey, Abelia Tema for dagen: Norges utgangspunkt: Vi er et høykostland Hva er drivkreftene som gjør at forandringene kommer raskere

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Næringslivet mer inn i akademisk forskning, eller akademisk forskning mer ut i næringslivet? Hva skal til for å utløse mer av potensialet? Adm.dir Jostein

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge Paul Chaffey, Abelia Antall bedrifter i Abelia 2001-05: 420 370 Nå: 448 medlemsbedrifter 320 270 220 170 Start: 187 medlemsbedrifter

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Linda Granlund, PhD Leder Forskning og Ernæring, Mills DA Side 1 Agenda BIP KMB Forskerprosjekter SFI Skattefunn

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009 Bedriftsundersøkelsen 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Tore André Sines, NHO - Fagdag IKT-anskaffelser 16.01.2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Attraktive bomiljø - kommunal rolle

Attraktive bomiljø - kommunal rolle Attraktive bomiljø - kommunal rolle Buskerud fylke Krødsherad, Norefjell 21. -22. februar 2012 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken 27. feb. 2012 1 Husbankens visjon er at Alle skal kunne bo godt og

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Brukerveiledning Soliditet Online

Brukerveiledning Soliditet Online Brukerveiledning Soliditet Online Innhold Introduksjon... 3 Support... 3 Fanene... 3 Logg Inn... 4 Logg Ut... 4 Hjem... 4 Foretak Rapport... 5 Gjenpartsbrev... 6 Treffliste... 6 Rapport valg... 7 Årsrapport...

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Erling Bergsaker NORSKOG

Erling Bergsaker NORSKOG Hvordan sikre FoUengasjement i skogbruket? Erling Bergsaker NORSKOG Tilnærming Hva er dagens ordninger? Hvordan er disse tilpasset hverandre og behovet? Hva bør gjøres for å bedre situasjonen? Hva har

Detaljer

Erlend Bullvåg. Handelshøgskolen i Bodø

Erlend Bullvåg. Handelshøgskolen i Bodø Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Konjunkturvendepunkt 2 Svært viktig å stimulere ny vekst Vekst i produksjon Aggregert 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0-1 -1-2 -2-3 -3-4 -4-5 -5 3 Spesielt i Troms fordi for

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Innovative bedrifter i en global økonomi

Innovative bedrifter i en global økonomi Innovative bedrifter i en global økonomi Rune Dahl Fitjar Professor i innovasjonsstudier, Handelshøgskolen ved UiS Universitetet i Stavanger uis.no 31.01.2014 Påstand 1: Samarbeid er viktig for innovasjon

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/962-4-U01 Turid Telebond 11.11.2013 Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget Lokalstyret Anbefaling:

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdig-vareindustrien omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Gunn Ovesen, administrerende direktør Verdikjedekonferansen 2013 Hvordan realisere Norges potensial i bioøkonomien, Oslo 13. november 2013 Mat Vann Miljø

Detaljer

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Når forskning og bedriftutvikling gir suksess Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Et prosjekt med fremdrift og entusiasme Deltakere i LAP-prosjektet Brukerbedrifter: Forskningsinstitusjoner

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Hvordan gi drahjelp til næringslivet?

Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Frokostmøte Asker og Bærum næringsråd 25. november 2003 Et godt utgangspunkt, men.. Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd 1 Løp & søk! «Virkemiddelkameratene» Forskningsrådet råd, finansering, nettverk KD eierdepartement, finansiering fra 15 departementer

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Grønn vekst Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Om oss Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM EVALUERING AV VIRKEMIDDELAPPARATET

HØRINGSUTTALELSE OM EVALUERING AV VIRKEMIDDELAPPARATET pmv P00006951 Oslo, 4. november 2010 Nærings- og handelsdepartementet postmottak@nhd.dep.no HØRINGSUTTALELSE OM EVALUERING AV VIRKEMIDDELAPPARATET Forum for Miljøteknologi organiserer i hovedsak store

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Professor Handelshøyskolen BI Norgespakken: Spissteknologi, kunnskap og ledelse Stord-konferansen Stord, 15.06.2006 Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Detaljer

Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet

Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsvirksomheten reguleres av Personopplysningsloven m/forskrifter Kredittopplysningsforetak må ha konsesjon gitt av Datatilsynet. Registeret

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Vedtatt av Akademikernes styre 8. desember 2009. Hovedpunkter i Akademikernes næringspolitikk

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet.

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Per Niederbach, spesialrådgiver 12. mars 2008 Alle kunder gir næring - bare krevende kunder gir læring! IFU/OFU er en tilskuddsordning

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 2015 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente virksomheter.

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2016

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2016 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 016 Oppsummering av de store linjene - 016 Vinmonopolet har det suverent sterkeste omdømme i målingen og topper listen for fjerde året på rad. Dette er særlig

Detaljer

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien.

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2014 Dato : 10/06 2014 Til Selskapets aksjonærer Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. OCE har siden i fjor sommer gjennomført flere såkalte folkeemisjoner

Detaljer

Hvordan bli kommisjonær

Hvordan bli kommisjonær Hvordan bli kommisjonær Hva er en kommisjonær? Kommisjonærene er Norsk Tippings største salgskanal og vårt ansikt ut mot mange tusen kunder hver dag. Kommisjonærene skal formidle Norsk Tippings spill som

Detaljer

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter, 7. mai 2013 Daniel Ras-Vidal seniorrådgiver innovasjonspolitikk, Abelia

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Omfatter 72 (75) kommuner (inkl. Oslo), 3 (4) fylkeskommuner totalt nesten 2 millioner innbyggere. Etablert 1. januar 2005.

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Høringsnotat. Nærings- og fiskeridepartementet

Høringsnotat. Nærings- og fiskeridepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) i forbindelse med implementering av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre,

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer