Året 2005 i korthet. Dette er Nordea. Praksis vedrørende årsberetningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året 2005 i korthet. Dette er Nordea. Praksis vedrørende årsberetningen"

Transkript

1 Sammendrag 2005

2 Dette er Nordea Praksis vedrørende årsberetningen Nordea benytter seg i økende grad av Internett i sin kommunikasjon med aksjonærer og investorer. Den vesentligste informasjonen om Nordea-konsernet er tilgjengelig på konsernets hjemmesider. Dette er et sammendrag av Nordeas årsberetning Sammendraget er tilgjengelig på engelsk, dansk, finsk, norsk og svensk og finnes på Internett og i avdelingsbankene. Kvartalsrapporter 2006 Nordea vil gi ut følgende kvartalsrapporter i 2006: 3. mai - rapport for første kvartal 19. juli - rapport for andre kvartal 25. oktober - rapport for tredje kvartal Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har nesten 11 millioner kunder, over salgskontorer og en ledende posisjon innenfor banktjenester på Internett med 4,4 millioner nettbankkunder. Nordeaaksjen er notert på børsene i Stockholm, Helsinki og København. Investor Relations Investor Relations SE Stockholm, Sverige Hjemmeside Alle rapporter og pressemeldinger er tilgjengelige på Internett på Rapporter utgitt av Nordea-konsernet kan bestilles via Investor Relations. Lay-out: Market Support Produksjon: Market Support Foto: Per Brogaard, Brummer Fotografi, Håkan Flank Trykk: Herrmann & Fischer Året 2005 i korthet Januar Nordea er en av de første bankene som markedsfører og selger internasjonale fond i Polen etter å ha fått tillatelse av de polske myndighetene. Nordeas private banking ble utropt som den beste i Norden av magasinet Euromoney. Begrunnelsen er Nordeas Private Bankings omfattende produkter og kompetanse innenfor kapitalforvaltning. Mars Nordea kjøper tilbake egne aksjer innenfor rammen som ble gitt av generalforsamlingen i Totalt 139 millioner aksjer, eller rundt 5 % av alle aksjene i selskapet, ble kjøpt tilbake. April Generalforsamlingen i 2005 gir styret fullmakt til å kjøpe tilbake inntil en tiendedel av alle aksjene i selskapet. Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling. Nordeas resultat i første kvartal viser et driftsresultat som er 10 % bedre enn første kvartal Juni Nordea mottar pris for sitt elektroniske faktureringssystem, e-invoice, av magasinet The Banker. Begrunnelsen er at Nordeas e-invoice-løsning gir merverdi til kundene uten store investeringer. Nordea undertegner avtale om kjøp av Sampos liv- og pensjonsselskaper i Polen. Disse skal fusjoneres med Nordeas polske livselskap. Den obligatoriske tjenestepensjonen er et av de raskest voksende segmentene i det langsiktige sparemarkedet i Polen med en forventet vekstrate på rundt 20 prosent per år. August Nordea inngår en strategisk avtale med The Bank of New York om internasjonal forvaltning. Avtalen betyr at Nordea dermed vil bli den største leverandøren av forvaltningstjenester til institusjonelle kunder i Norden og Østersjøområdet. Nordeas halvårsresultat viser et driftsresultat som er 33 % bedre enn samme periode Volumet fortsetter å øke i alle forretningsområdene, og overordnede kostnader er uendrede. September Nordea utpekes som "Best Bank in Sweden" av magasinet The Banker for andre år på rad. Begrunnelsen er at Nordea fortsetter å forbedre resultatet og tilbudene til kundene. Oktober Nordeas resultat for tredje kvartal viser en økning i driftsresultatet på 30 % for de ni første månedene. Til tross for mye høyere aktivitet, er kostnadene stort sett uendrede. Nordeas styre vedtok å kjøpe tilbake inntil 50 millioner egne aksjer, tilsvarende rundt 2 % av aksjene, innenfor rammen gitt av den ordinære generalforsamlingen. November Nordea introduserer multi-manager fond, et av de raskest voksende segmentene på fondsmarkedene i Europa og USA. Multi-manager fondene består av et internasjonalt utvalg av forvaltere som investerer i europeiske og internasjonale aksjer. Nordea gjennomfører tilbakekjøpet av egne aksjer etter vedtak av styret i oktober Nordea fokuserer på vekst i Sverige og skal over en to års periode styrke rådgivningskapasiteten ved å øke antall rådgivere og spesialister med opp til 500 personer. Det vil også etter hvert bli åpnet nye avdelingsbanker og salgskontorer. Desember Polske myndigheter gir Nordea lisens til å kjøpe Sampos liv- og pensjonsselskaper som ble annonsert i juni. 2 Nordea-konsernet

3 Jeg er overbevist om at vi fortsatt vil følge den positive utviklingen med å realisere våre økte ambisjoner i tiden fremover Nordeas beste år så langt Med fortløpende forbedringer og sterkt kundefokus som hovedmål har vi økt produktiviteten og vært i stand til å utnytte vekstmuligheter. Dette har resultert i en avkastning på egenkapitalen på 18 % godt utover de finansielle målene som ble fastsatt i Streng kostnadsstyring har gitt resultater. Fra 2002 har samlede kostnader nominelt gått ned med 6 %, og reelt med nesten 15 %. Utnyttelse av Nordeas stordriftsfordeler har gitt gode resultater til fordel for kundene, aksjonærene og medarbeiderne. I tiden fremover er jeg overbevist om at vi vil realisere våre økte ambisjoner. Stabilitet, lønnsomhet og vekst Utviklingen i Nordea fra 2002 og frem til nå har bestått av tre faser. De danner grunnlaget for vårt nye ambisjonsnivå om å ha en ledende markedsposisjon, lønnsom inntektsvekst med uendrede kostnader og høy kredittkvalitet. I første fase var fokuset på bedre kvalitet og stabilitet i økonomien. Dette ble først og fremst oppnådd gjennom mer stabile inntekter, effektiv bruk av kapital og fokus på kredittkvalitet. Denne fasen kaller jeg for "stabilitets"- fasen. Etter dette begynte vi å forbedre lønnsomheten ved å fokusere på kjerneaktiviteter, redusere kompleksiteten i driften og effektivisere rutinene. En kultur med streng kostnadsstyring ble etablert. Denne fasen kaller jeg for "lønnsomhets"-fasen. Når er vi inne i det jeg kaller for "vekst"-fasen, det vil si å utnytte Nordeas stordriftsfordeler fullt ut og mulighetene for lønnsom inntektsvekst og samtidig fortsette den strenge kostnads- og risikostyringen. Sterk vekst og resultat i var det beste året så langt i Nordeas historie med rekordresultat på alle forretningsområder. Driftsresultatet økte med 25 % på sammenlignbar basis og avkastningen på egenkapitalen var 18 %. Som resultat av sterk organisk vekst økte samlede inntekter med 7 % til tross for fortsatt sterkt press på marginene, og kostnadene var uendret til tross for betydelig høyere aktivitet og volum. Tilbakeføring av tap på utlån var høyere enn nye nedskrivninger. Dette gjenspeiler gode konjunkturer og streng risikostyring. Basert på det gode resultatet og vår utbyttepolicy, foreslår styret et utbytte per aksje på EUR 0,35 i 2005 som er 25 % høyere enn fjorårets. Foran målene I november 2004 endret vi de finansielle målene slik at de reflekterte våre økte ambisjoner. Hovedmålet var å øke avkastningen på egenkapitalen gradvis til et nivå på linje med de beste av de bankene vi sammenligner oss med i Norden. Mer konkret: målet for avkastningen på egenkapitalen var 15 % i 2005 og 17 % eller på linje med de beste av de sammenlignbare bankene i Norden fra I 2005 var faktisk avkastningen på egenkapitalen 18 % - over målet for Dette ble oppnådd som følge av relansering av felles kundeprogrammer, harmoniserte forretningsmodeller i Retail Banking og Private Banking, nye kundekonsepter og produkter, blant annet lansering av samme produkter i alle landene. Inntektene økte mer enn kostnadene. I 2005 økte inntektene med 7 % mens kostnadene var uendret. Differansen var betydelig høyere enn forventet da målene ble fastsatt i Vår hovedstrategi om å selge mer til eksisterende kunder samtidig som vi har streng kostnads- og risikostyring, har vist seg å være riktig. Nøkkelen har ikke vært dramatiske runder med kostnadsbesparelser. Det har vært innføring og gjennomføring av enkle og lettfattelige nøkkelord og stikkord i det daglige arbeidet i hele konsernet: "Fokus", "hurtighet" og "resultat", "reduksjon av kompleksiteten" og "fra for mange til bare én". Disse nøkkelordene og stikkordene er nå en del av bedriftskulturen vår. De er kjente og blir fulgt av alle medarbeiderne. Det generelle omdømmet vårt er blitt bedre i alle landene de to siste årene. Nye og strukturerte produkter innenfor investeringsfond har økt ratingen vår hos Morningstar betydelig. Den årlige Greenwich-undersøkelsen bekrefter uten tvil vår ledende posisjon blant store bedriftskunder i Norden. Kundeundersøkelser i Retail Banking bekrefter økende tilfredshet blant både person- og bedriftskunder. Til tross for fortsatte endringer, er medarbeiderne mer tilfredse og motiverte enn gjennomsnittet i banksektoren i Norden. Trenden har vært oppadgående de to siste årene. Vi vil fortsette forbedringen De gode konjunkturene i 2005 forventes å fortsette i 2006 som de gunstige utsiktene for de nordiske økonomiene vil bidra til. Selv om vi nok ikke kan forvente at utviklingen fra 2004 og 2005 følger en lineær kurve, er jeg overbevist om at vi har et sterkt grunnlag for å fortsette å utnytte mulighetene for inntektsvekst på en meget kostnadseffektiv måte. Vi er godt forberedt på å bli mer offensive i markedet. Vår store kundebase representerer en unik mulighet til økt salg, ikke minst i det største nordiske landet, Sverige, der det er satt i gang flere tiltak for å øke virksomheten. Dette legger naturligvis et press på kostnadene. Vi vil forsøke å oppveie dette gjennom fortløpende forbedringer, som i stadig større grad skal være basert på "lean" måte å tenke og gjøre ting på og gjennom nye strukturelle kostnadstiltak. Nordea er banebrytende i bankvirksomhet over landegrensene. Dette skal vi utnytte for å ha fortsatt lønnsom vekst. Jeg ønsker å takke alle medarbeidere for den flotte innsatsen og bidraget til rekordresultatet i Med vennlig hilsen Lars G Nordström 4 Nordea-konsernet

4 Vi konsentrerer oss om å skape verdi for kundene og aksjonærene Visjon og strategi Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Kjennetegn Det som kjennetegner Nordea er: Stort kundegrunnlag Stort distribusjonsnett Stordriftsfordel Høy kapitalbase og markedsverdi Oppgave - Gjør det mulig Ved å levere lett tilgjengelige og konkurransedyktige finansielle tjenester og løsninger, hjelper Nordea kundene til å nå sine mål. Visjon Vi skal verdsettes som det ledende finanskonsernet i de nordiske og baltiske finansmarkedene, med betydelig vekstpotensial Vi skal være et selskap som viser samfunnsansvar og gir tillit og tiltro Nordea har definert ett sett med felles verdier og nøkkelord som identifiserer, driver og styrer alle aktivitetene internt og eksternt. Verdier og nøkkelord Fokus Vi konsentrerer oss om å skape verdi for kundene og aksjonærene. Vi konsentrerer oss om det vi er gode til og om våre kjerneaktiviteter, og vi avvikler aktiviteter når det er nødvendig. Hurtighet Vi leverer et bredt utvalg av lett tilgjengelige og konkurransedyktige finansielle tjenester og løsninger. Vi er raske, tilpasser oss markedsforholdene og nøler ikke med å gjennomføre de beslutningene som er tatt. Inntektsvekst Nordea skal ha en ledende posisjon i Norden og Østersjøområdet. Dette skal oppnås ved organisk vekst og oppkjøp som passer til nåværende virksomhet. Det store kundegrunnlaget skal utnyttes generelt ved å øke volumet med nåværende kunder. Samtidig skal Nordea øke antall kunder i de mest lønnsomme segmentene. Større kundefokus og salgseffektivitet i alle kanaler skal gi inntektsvekst og sikre riktig tjeneste og løsning til hver enkelt kunde. Produkt- og tjenestepriser skal være rimelige og tydelige for å styrke kundelojalitet og kundeforhold. Nordea skal gjøre tilgangen til banken enklere for kundene og sikter på mer bruk av elektroniske tjenester. Førsteklasses drift Førsteklasses drift, streng kostnadsstyring og redusert kompleksitet har høyeste prioritet i hele konsernet. Effektiv bruk av kapital Nordea skal oppnå effektiv bruk av kapitalen ved aktiv kapitalstyring, bruk av rammeverket for økonomisk resultat i kundeforhold og resultatmåling samt effektive forretningsmodeller. I tillegg fokuserer Nordea på virksomhet og drift og selger eiendeler og outsourcer aktiviteter som ikke hører til kjernevirksomheten. Den nåværende lave risikoprofilen i alle forretningsområdene vil bli opprettholdt og spredning av inntekter og risiko vil fortsette. Medarbeidere Nordea skal være den foretrukne arbeidsgiveren i et konkurranseutsatt marked ved å tiltrekke seg og utvikle resultatorienterte medarbeidere og sikre høy motivasjon og tilfredshet. Nordea skal utvikle medarbeidernes lederegenskaper og evner til å sette beslutninger ut i livet. Vi skal være blant de beste eller vise overlegen og lønnsom vekst i alle markedene vi velger å være representert og med de produktene vi ønsker å tilby Vi skal opparbeide oss en posisjon i utvalgte markeder og segmenter utenfor våre hjemmemarkeder basert på vår ekspertkompetanse Vi skal ha en ledende og effektiv flerkanalsdistribusjon og være i verdenstoppen innenfor elektroniske tjenester Resultat Vi tar sikte på å levere bedre løsninger og resultater enn våre konkurrenter. Vi blir stadig bedre i alt vi gjør, og vi leverer det vi lover. Reduksjon av kompleksitet "fra for mange til bare én". Strategiske oppgaver Nordea har logiske strategier for virksomheten som støtter opp om konsernets visjon og finansielle mål og som er basert på felles strategiske emner. Nordea skal øke effektiviteten og kvaliteten på rutinene ved å utnytte stordriftsfordeler og kompetanse. Nordea skal fortsette å forbedre driften og anvende "lean"-prinsippene på bankrutiner og støttefunksjoner for å øke kundetilfredsheten og kvaliteten og redusere kostnader i alle ledd. IT-infrastrukturen skal oppgraderes og antall applikasjoner med lik funksjonalitet reduseres. Produktutvikling, nyskapning og være raskt ute på markedet med nye produkter vil ha høy prioritet. 6 Nordea-konsernet

5 Fokuset på inntektsvekst ble intensivert i Det ble rekruttert spesialister og lansert nye produkter for å styrke Nordeas markedsposisjon ytterligere Resultatsammendrag for 2005 Nordea rapporterer et rekordresultat i det beste året noen gang i alle forretningsområdene. Driftsresultatet økte med 25 % til EUR 3 048m, når eiendomsgevinsten fra 2004 holdes utenfor. Det var sterk volumvekst i alle forretningsområdene. Samlede inntekter økte med 7 % og kostnader var uendret. Tap på utlån var positive i alle kvartalene, og kvaliteten i kredittporteføljen anses generelt god. Inntekter Fokuset på inntektsvekst ble intensivert i Det ble rekruttert spesialister og lansert nye produkter for å styrke Nordeas markedsposisjon ytterligere. Nordea økte markedsandelen, spesielt på boliglånsmarkedet i Danmark og Norge og i enkelte av de baltiske landene. Markedsandelene for Life i Sverige, som er et vekstområde, forbedret seg betydelig i årets siste kvartal. Innenfor liv- og pensjonsforsikring til personmarkedet steg markedsandelen for nye salg fra 2,6 % i 2004 til 7,9 % i Samlede inntekter økte med 7 % til EUR 6 573m. Netto renteinntekter økte med 5 % til EUR 3 663m som følge av at volumveksten oppveide for presset på marginene. Samlede utlån til kunder økte med 17 % til EUR 188 mrd. Sterk konkurranse i alle segmentene førte til press på utlånsmarginene. Netto renteinntekter i Retail Banking økte med 5 % etter vekst i utlån til små og mellomstore bedrifter, strukturert finansiering, innskudd og forbrukslån. I Corporate and Institutional Banking økte netto renteinntekter med 5 % som følge av utlånsvekst innenfor shipping så vel som i Polen og de baltiske landene. Nordeas utlån til disse markedene økte med 37 %. Innskudd økte med 10 % til EUR 116 mrd. Lavere renter hadde en negativ innvirkning på innskuddsmarginene på det svenske markedet, mens innskuddsmarginene i Norge stabiliserte seg som følge av økning i de korte rentene i andre halvdel av året. Midler til forvaltning økte med 15 % til EUR 151 mrd og inntektene i Asset Management økte med 15 %. Det har vært stort fokus på å utvikle Nordic Private Banking-tjenester, som har resultert i et betydelig antall nye kunder. Noe av grunnen er et felles Nordic Private Banking tilbud til velstående kunder som markedsføres i alle de nordiske landene. Det blir nå utviklet et felles nordisk tilbud til Nordeas meget velstående kunder. For andre år på rad ble Nordea nominert til beste Nordic Private Bank av Euromoney. Vekst i forretningsvolumene bidro til en sterk utvikling i netto provisjonsinntekter, som økte med 8 % til EUR 1 935m. Det har vært en sterk forbedring i kapitalmarkedsrelaterte provisjoner. Kapitalforvaltningsrelaterte provisjoner gikk opp 13 % etter vekst i midler til forvaltning og flere nye produkter. Også andre aksjerelaterte provisjoner gikk sterkt opp, provisjoner fra meglervirksomheten med 29 % og forvaltningstjenester med 11 %. Provisjoner relatert til utlån økte med 27 % til EUR 335m. Dette er et resultat av utlånsveksten, spesielt i Retail Banking, refinansiering av pantelån i Danmark samt inntekter fra lånesyndikater i Corporate and Institutional Banking. Gebyrinntekter fra betalinger var stabile på EUR 709m, som gjenspeiler en økning i kortbetalinger. Inntektene fra manuelle transaksjoner og girobetalinger gikk ned. Andre provisjonsinntekter økte med 35 % til EUR 202m. Dette inkluderer inntekter fra acquisition finance-aktiviteter som økte i løpet av året. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi økte med 15 % til EUR 615m som følge av sterke resultater i de fleste produktområdene i Markets, inkludert valuta, obligasjoner og strukturerte produkter. I tillegg bidro livvirksomheten til høyere inntekter. Andre inntekter økte med 18 % til EUR 293m og inkluderer tilleggsinntekten på EUR 40m fra salg av skadeforsikringsvirksomheten i 2002 som ble regnskapsført i første kvartal Kostnader Samlede kostnader var uendret på EUR 3 668m. Nordeas mål om et uendret kostnadsnivå omfatter ikke avskrivning av operasjonell leasing og kostnader i livvirksomheten. Eksklusive disse postene var samlede kostnader EUR 3 494m sammenlignet med EUR 3 502m i Nordea har nådd målet om uendrede kostnader for tredje år på rad til tross for en betydelig økning i volumene. Sammenlignet med kostnadsnivået i 2002 var nominelle kostnader 6 % lavere i Personalkostnader økte med 3 % til EUR 2 082m. Antall årsverk var uendret ved utgangen av 2005 sammenlignet med utgangen av 2004 til tross for 75 nye årsverk som følge av kjøpet av livvirksomheten i Polen. Generelle lønnsøkninger så vel som høyere variable lønninger bidro til økningen i personalkostnader. I tillegg var avsetningene til overskuddsdeling EUR 65m sammenlignet med EUR 60m i Andre kostnader var EUR 1 455m, ned 1 % i forhold til året før. Økningen i forretningsvolum har resultert i en økning i driftskostnader, blant annet IT-kostnader, men disse kostnadene var innenfor målet om uendrede kostnader. Avskrivninger ble redusert med 22 % til EUR 131m. Reduksjonen skyldes Nordeas sourcing-strategi for eiendommer og IT. Kostnader i forhold til inntekter fortsatte å gå ned og ble redusert til 56 % sammenlignet med 60 % i Tap på utlån Netto tilbakeføringer av tap på utlån var EUR 137m, inkludert tilbakeføring av EUR 98m fra salget av aksjene i Pan Fish i andre kvartal. Skatter Den effektive skattesatsen for året ble redusert hovedsakelig som følge av en revurdering av utsatt skattefordel i Finland i løpet av året. Revurderingen reduserte Nordeas skattekostnad med rundt EUR 145m i Nordeas skattefordel og dermed regnskapsføring av utsatt skatt i tiden fremover, vurderes fortløpende og avhenger hovedsakelig av Nordeas evne til å utnytte fremførbart tap i Finland. Nominelt beløper ikke-regnskapsførte skattefordeler seg til rundt EUR 700m. Fristen for utnyttelse av hoveddelen av ikke-regnskapsførte skattefordeler utløper i Den effektive skattesatsen for 2005 var omlag 26 %. Resultat Resultat etter skatt økte med 28 % eksklusiv eiendomsgevinsten i fjor. Regnskapsført resultat økte med 9 % til EUR 2 269m som tilsvarer en avkastning på egenkapitalen på 18,0 %, sammenlignet med 14,5 % året før eksklusive eiendomsgevinsten. Resultat per aksje økte med 16 % til EUR 0,86. Eksklusive eiendomsgevinsten økte resultat per aksje med 34 %. 8 Nordea-konsernet

6 Resultatregnskap Balanse EURm Driftsinntekter Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter Gebyr- og provisjonskostnader Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Utbytte 11 6 Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Generelle administrasjonskostnader: Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning, amortisering og nedskrivning på materielle og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Tap på utlån Salg av materielle og immaterielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat Som tilskrives: Aksjonærer i Nordea Bank AB (publ) Minoritetsinteresser Nøkkeltall Resultat per aksje, EUR 0,86 0,74 Resultat per aksje, siste 12 måneder til utgangen av perioden 0,86 0,74 Aksjekurs, EUR 8,79 7,43 Samlet avkastning til aksjonærene, % 27,5 29,8 Egenkapital per aksje, EUR 4,98 4,63 Utestående aksjer, millioner Avkastning på egenkapitalen, % 18,0 16,9 Midler til forvaltning, EUR mrd Kostnader i % av inntekter Kjernekapitaldekning, % 6,8 7,3 Kapitaldekning, % 9,2 9,5 Risikovektede eiendeler, EUR mrd Antall medarbeidere (årsverk) EURm Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Statskasseveksler og andre rentebærende verdipapirer Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Aksjer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Investeringer i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Eiendommer og utstyr Investeringseiendommer Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Forskuddsbetalte kostnader og opptjente renter Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Gjeld til forsikringstakere Utstedte verdipapirer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen 58 - Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Utsatt skatt Avsetninger Pensjonsforpliktelser Ansvarlig gjeld Sum gjeld Egenkapital Minoritetsinteresser Fond for urealiserte gevinster 1 - Kjernekapital Aksjekapital Overkursfond Andre fond Tilbakeholdt overskudd Sum kjernekapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Eiendeler pantsatt for egne forpliktelser Andre pantsatte eiendeler Betingede forpliktelser Andre forpliktelser Nordea-konsernet

7 Nordeas markeder Kundefokus og kundetilfredshet har høyeste prioritet i Nordea. Alle kunder har et klart verditilbud. I 2005 var det forsatt sterkt fokus på produkter og markeder. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. I Danmark, Finland, Norge og Sverige tilbyr Nordea alle typer banktjenester gjennom et landsdekkende kontornett med mer enn avdelingsbanker og salgskontorer i tillegg til telefonbank- og nettbanktjenester. Det nye hjemmemarkedet er Østersjøområdet. Nordea har i dag virksomhet i alle de baltiske landene, Polen og Russland. I Polen og Baltikum opererer kontorene under Nordeas merkevare og eies fullt ut av Nordea. I Russland har Nordea en eierandel på 26,4 % i International Moscow Bank (IMB). Utenfor Norden og Østersjøområdet har Nordea egne enheter eller partnere for å hjelpe kundene. Nordea er en ledende internasjonal shippingbank. Produkter og tjenester innen private banking tilbys fra kontorene i Luxembourg og Sveits som også selger fond og kapitalforvaltningstjenester til de europeiske og nordamerikanske markedene. Sterk økonomisk vekst på hjemmemarkedene Nordea opererer i markeder med sterk økonomisk vekst. I 2005 var BNP-veksten i de nordiske landene høyere enn gjennomsnittet for andre land i Europa. Også sterk økonomisk vekst i de baltiske landene og Polen bidro til utlånsveksten i disse markedene. Inntektene har god spredning, 30 % kommer fra Sverige, 28 % fra Finland, 25 % fra Danmark, 15 % fra Norge og 2 % fra Polen og Baltikum. Nordeas kunder Nordea har den største kundebasen av alle finanskonsern i Norden og Østersjøområdet med 9,4 millioner personkunder, bedriftskunder og store bedriftskunder. Rundt 50 % av husholdningene i Norden er kunder i Nordea, og i bedriftsmarkedet er Nordea en av de ledende bankene i følge eksterne undersøkelser. I Polen og de tre baltiske landene betjenes mer enn kunder gjennom 71 kontorer. I 2005 ble Sampos polske liv- og pensjonsselskaper kjøpt opp. Dette styrker Nordeas plattform for fortsatt lønnsom vekst på det polske markedet ytterligere. Nordea fikk en kundebase på aktive pensjonssparere med forvaltningsmidler på omlag 600 millioner euro. Nordeas kunder har et klart verditilbud: Et bredt spekter av finansielle produkter og kundeløsninger som gir merverdi gjennom innovasjon Kundeorientert virksomhet med sterke kunderelasjoner God og enkel tilgjengelighet; ledende innenfor elektroniske banktjenester Gunstig og oversiktlig markedspris øker kundelojalitet og - forhold Effektiv, pålitelig og ansvarlig måte å drive virksomheten på Salg Nordeas salgsstrategi er bygd på tilgjengelighet, enkelhet og flere distribusjonskanaler. Kundene bestemmer når, hvor og hvordan de skal forholde seg til banken. Kundeaktivitetene utføres av 11 regionbanker i de fire nordiske landene. Regionbankene er delt i 71 regioner og mer enn avdelingsbanker og salgskontorer gjør at Nordea er nær kundene. Lokal tilstedeværelse betyr at Nordea er en integrert del av de lokale samfunnene. I tillegg betjenes kundene via elektroniske tjenester og telefonbanker som har medarbeidere og behandler 10 millioner samtaler hvert år. Kundeansvarlige, kunderådgivere og spesialister innen Private Banking gir kundetilpasset rådgivning i komplekse økonomiske saker. Nordea har kunderådgivere og mer enn 600 spesialister i Private Banking i de nordiske landene. Telefonbanken gjør at Nordea også er lett tilgjengelig selv etter vanlig stengetid. All produkt-, pris- og tjenesteinformasjon, som for eksempel kundeprogrammer, finnes på hjemmesidene. Mesteparten av kundenes bankforretninger skjer via nettbanken, som regningsbetaling, overførsler og saldo- og transaksjonsinformasjon. 52 % av alle betalinger på personmarkedet og 66 % av all aksjehandel gjøres via nettbanken. Muligheten til å kjøpe produkter via Nordeas hjemmesider ble forbedret i Dette gjør det enklere å bestille produkter, og salget via hjemmesidene har gått betydelig opp. Nordea har den største kundebasen av alle finanskonsern i Norden og Østersjøområdet 12 Nordea-konsernet

8 Retail Banking 2005 ble det beste året noen gang for Retail Banking. Driftsresultatet økte med 18 % hovedsakelig som følge av inntektsøkning på 7 %. Det sterke resultatet kom som følge av større fokus på organisk vekst og implementeringen av neste integrasjonsfasen, den nye driftsmodellen. Retail Banking i Nordea betjener 9 millioner personkunder og bedriftskunder. Virksomheten utføres av 11 regionbanker i de fire nordiske landene. Produktene og støttefunksjonene kommer fra enheten Segments & Products. Innføringen av en felles Retail Operating Model i de fire nordiske markedene ble stort sett fullført i Resultat i 2005 I 2005 økte inntektene i Retail Banking med 7 % til EUR 4 675m. Netto renteinntekter økte med 5 % til EUR 3 051m. Stor volumvekst kompenserte for presset på marginene. Utlånsmarginene på årsbasis gikk ned og gjenspeiler stor konkurranse i alle segmenter. Det største presset var på boliglånsmarginene til personkunder i Finland og Sverige. Innskudd var på EUR 80 mrd, en økning på 8 %. Netto gebyr- og provisjonsinntekter økte med 9 % til EUR 1 301m etter sterk vekst i provisjonsinntekter fra utlån og investeringsprodukter. Organisk vekst, spesielt i de områdene der Nordea for tiden har et uutnyttet potensial, vil ha størst fokus i 2006 Netto gevinst/tap økte med 22 % til EUR 225m som gjenspeiler den vellykkede lanseringen av Markets produkter til små og mellomstore bedrifter. Samlede kostnader steg med 1 % til EUR 2 578m. Personalkostnader ble redusert med 1 % til EUR 1 050m. Tap på utlån var positive med EUR 97m og gjenspeiler salget av aksjene i Pan Fish i Norge. Salget resulterte i en samlet gevinst på EUR 98m. Driftsresultatet steg med 18 % til EUR 2 194m. Avkastningen på økonomisk kapital var 29 % (27 %). Kostnadene utgjorde 55 % (58 %) av inntektene. Fokus i 2006 I 2006 vil det være størst fokus på organisk vekst, spesielt på de områdene der Nordea for tiden har et uutnyttet potensial, inkludert nye kontorer og kundemedarbeidere i Sverige. Dette betyr en ytterligere styrking av markedsposisjonen innen kort og forbrukslån, boliglån og spareprodukter. Nordea ønsker fortsatt å være raskt på markedet med nye produkter og løsninger. Produktutvikling skal ytterligere forbedre tilbudene til små og mellomstore bedrifter, spesielt innenfor områder som strukturerte løsninger og cash management. Det vil også være fokus på tiltak innenfor Lean-prosjektet i Corporate and Institutional Banking 2005 var enda et vellykket år for CIB og viste at CIB er på vei til å oppfylle det langsiktige målet om å øke andre inntekter for konsernet. Dette gjøres gjennom god rådgivning snarere enn gjennom utlån over balansen. Corporate and Institutional Banking leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til store bedrifter, institusjonelle kunder og bedriftskunder i Retail Banking. Forretningsområdet har ansvaret for store børsnoterte kunder og andre kunder med en ekstern kredittrating, samt shipping, offshore og oljerelaterte selskaper og finansinstitusjoner. Nordeas virksomhet i Polen og de baltiske land er en del av Corporate and Institutional Banking. Resultat i 2005 I 2005 økte inntektene med 10 % til EUR 1 094m. Netto renteinntekter økte med 5 % til EUR 426m som gjenspeiler fortsatt vekst i kreditter og innskudd, spesielt innen Shipping, Offshore and Oil Services samt i Polen og de baltiske landene. Utlånsmarginene var noe lavere enn året før som resultat av sterk konkurranse og bedre kunderatinger. Gebyr- og provisjonsinntekter økte med 5 % sammenlignet med året før på grunn av flere store transaksjoner spesielt innenfor Corporate Banking Division. Flere av disse omfattet blant annet acquisition finance- og corporate finance-aktiviteter. Også provisjoner fra forvaltningstjenester i Financial Institutions Division gikk opp. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi økte med hele 27 % i forhold til året før. Dette gjenspeiler høy kundeaktivitet og gode resultater på alle produktområdene i Markets. En feil sikringsposisjon i handel med børsnoterte finansielle futures forårsaket et realisert inntektstap på EUR 20m i fjerde kvartal. Ingen kunder ble berørt. Andel resultat fra tilknyttede selskaper (egenkapitalmetoden) økte med EUR 2m til EUR 21m fra året før på grunn av bedre resultat i International Moscow Bank. Kostnadene i 2005 var stort sett uendret fra året før til tross for økte avsetninger til resultatrelaterte lønninger. Antall årsverk økte med 88, på grunn av utvidelse av nettverket i Polen og den baltiske regionen. Netto tilbakeføring av tap på utlån var EUR 40m fordi tilbakeføringer var høyere enn nye nedskrivninger i Driftsresultatet hittil i år var EUR 563m som er en økning på 19 % i forhold til året før. Avkastningen på den økonomiske kapitalen forbedret seg til 23 % (20 %). Kostnadene utgjorde 52 % (57 %) av inntektene. Fokus i 2006 Det vellykkede fokuset på inntektsvekst vil fortsette i CIB i CIB vil fortsette å utvikle attraktive produkter. Nye produkter og konsepter og stadig bedre kompetanse i Markets er viktig for at Nordeas ambisjon om en sterk franchise og full utnyttelse av potensialet i segmentene store bedriftskunder og mellomstore og små bedriftskunder. CIB vil fortsette å utnytte vekstmulighetene internasjonalt ved forsatt å følge den lønnsomme organiske vekststrategien i Polen og de baltiske landene samt utvide satsingen på treforedling utenfor Norden. Hele året 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. EURm Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Tap på utlån Driftsresultat Avkastning på økonomisk kapital, % Kostnader i % av inntekter Kundegrunnlag: personkunder, millioner 9,1 9,1 9,1 9,1 9,3 9,3 bedriftskunder, millioner 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Antall medarbeidere (årsverk) Hele året 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. EURm Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Tap på utlån Driftsresultat Avkastning på økonomisk kapital, % Kostnader i % av inntekter Antall medarbeidere (årsverk) Nordea-konsernet

9 I 2006 vil det fortsatt være fokus på nye produkter og gode investeringsresultater Asset Management & Life I 2005 fokuserte Asset Management & Life på rask produktutvikling for å øke salget og inntektsmarginen. I samarbeid med Retail Banking ble Private Banking-tilbudene utvidet. Dette har bidratt til det beste resultatet noen gang for Asset Management & Life. Midler til forvaltning ble EUR 151 mrd. Asset Management & Life har ansvaret for konsernets aktiviteter innen institusjonell forvaltning, livs- og pensjonsforsikring, investeringsfond, private banking og markedet for spareprodukter generelt. Resultat i 2005 Produktresultatet for Asset Management i 2005 økte med 30 % til EUR 305m. I Life var produktresultatet EUR 221m, opp 7 % sammenlignet med året før. Produktresultatet totalt for AM&L var det beste noensinne. Dette kan delvis tilskrives de sterke markedene, men også til lanseringen av flere nye innovative og verdiøkende investeringsfond og pensjonsprodukter. Kostnader i forhold til inntekter i Asset Management ble igjen redusert fra 58 % i 2004 til rekordlave 52 % i Dette skyldes bedre inntektsmarginer og realisering av stordriftsfordeler i produksjon og distribusjon. I Life skyldes den positive utviklingen høy avkastning på investeringer i Norge i 2005, høyere volum og en dobling av risikoresultatet til EUR 24m. Som resultat av sterk investeringsavkastning har de finansielle bufferne økt og er nå 7,7 % av livavsetningene. Fokus i 2006 I 2006 vil det fortsatt være fokus på nye produkter og gode investeringsresultater. Dette skal gi vekst i nettoinngangen. Innenfor Life & Pensions har Nordea fremskyndet oppbyggingen av en salgsplattform i Sverige. Denne omfatter etablering av en salgsstyrke rettet mot personkunder så vel som en utvidelse av salgsstyrken rettet mot bedriftsmarkedet og en meglerkanal. Denne oppbyggingen vil fortsette i 2006 og Asset Management Hele året 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. EURm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum inntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger, m.m Driftskostnader Beregnede distribusjonskostnader i Retail Banking Produktresultat hvorav inntekt i Retail Banking Life Hele året 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. EURm Resultatdrivere Tradisjonell forsikring Gebyrbidrag/resultatdeling Bidrag fra kostnadsresultat Bidrag fra risikoresultat Investeringsavkastning på egenkapital Andre resultat Sum tradisjonelt resultat Sum resultat Unit link Beregnede distribusjonskostnader i Retail Banking Sum produktresultat hvorav inntekt i Retail Banking Nordea-konsernet

10 Nordea-aksjen Group Treasury Group Treasury har ansvaret for konsernets egen investeringsportefølje og for å ta posisjoner i finansielle instrumenter (eksklusive investeringer innen forsikring) og for konsernets innlåning og balansestyring. Group Treasurys aktiviteter er relatert til konsernets egenkapital. Innenfor bestemte risikobegrensninger tar Group Investment posisjoner hovedsakelig i obligasjoner, inkludert derivater. Resultatet i Group Investment defineres som avkastningen på investeringer fratrukket en innlånskostnad. Denne defineres som forventet gjennomsnittlig risikofri avkastning på mellomlang sikt. Innlånskostnaden har direkte korrelasjon til renten som betales til forretningsområdene på deres allokerte økonomiske kapital. Rentesatsen settes hvert år og justeres i henhold til den gjeldende markedsrenten. I 2005 var innlånskostnaden 3 %. Group Funding har ansvaret for konsernets innlåning. Den er et senter for all flyt av midler innenfor konsernet. Alle balanseposter, enten til fast eller flytende rente, lånes gjennom Group Funding. Dette gjør at Group Funding kan avstemme overskuddslikviditet i én del av organisasjonen med likviditetsbehov med samme løpetid og valuta i andre deler av organisasjonen. Differansen på rundt EUR 90 mrd mellom eiendeler og gjeld fra kundeaktiviteter representerer beløpet Nordea må låne inn fra det innenlandske eller utenlandske obligasjons- og pengemarkedet. For å gjøre aktiviteten enklere, har Nordea store fundingprogram i alle relevante markeder. Dette gir investorer tilgang til en virkelig tverrnordisk kredittrisiko. Group Funding har også som mål å generere inntekter ved å utnytte mulighetene fra svingninger i avkastningskurvene. Resultat Group Treasurys resultat kan deles opp i investeringsresultat og innlånsresultat. Driftsresultatet til Group Investment var EUR -6m sammenlignet med EUR 8m i Brutto investeringsavkastning i tredje kvartal var 3,1 %, dvs. noe høyere enn innlånskostnaden. Samlede kostnader beløp seg til EUR 15m. Driftsresultatet til Group Funding var EUR 98m sammenlignet med EUR 86m i Det gode resultatet skyldtes vellykkede posisjoner i forhold til svingningene i de korte nordiske avkastningskurvene. Hele året 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. EURm Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Kostnader i % av inntekter n/a Obligasjoner, EURm Aksjer, EURm Investeringer, EURm Antall medarbeidere (årsverk) Nordeas markedsverdi ved utgangen av 2005 var EUR 23,7 milliarder, og aksjen er en av de mest likvide i regionen. Samlet avkastning til aksjonærene var 27,5 % i Foreslått utbytte er EUR 0,35 (EUR 0,28) per aksje. Aksjonær- og utbyttepolitikk Nordea har som overordnet mål å skape verdi for aksjonærene på nivå med de fem beste blant sammenlignbare selskaper i Europa. Samlet avkastning til aksjonærene skapes ved at aksjekursen stiger samt utbytte. Vi forplikter oss til å øke verdien gjennom bærekraftig inntektsvekst og kostnadseffektivitet. Overskuddskapital tilbakeføres til aksjonærene. Nordea følger en høy utbyttepolitikk. Målet er at totalt utbetalt utbytte skal overstige 40 % av årets resultat. Nordea skal sikre konkurransedyktig og forutsigbart utbytte. Foreslått utbytte tilsvarer en utbetaling på 40 %. Samlet avkastning til aksjonærene Samlet avkastning til aksjonærene i 2005 var 27,5 % (29,8 % i 2004). I 2005 rangerte Nordea som nummer ti blant sammenlignbare banker målt etter samlet avkastning til aksjonærene (nummer tre i 2003). De sammenlignbare bankene hadde en gjennomsnittlig avkastning til aksjonærene på 29,5 % i Aksjekursen i 2005 Nordeas markedsverdi ved utgangen av 2005 var rundt EUR 23,7 milliarder sammenlignet med EUR 21,1 milliarder i Målt etter markedsverdi var Nordea det femte største selskapet og det største finanskonsernet i Norden. I løpet av året gikk aksjekursen til Nordea opp med 23,1 % på børsen i Stockholm, fra SEK 67,00 per 30. desember 2004 til SEK 82,50 per 30. desember De daglige noterte kursene for Nordea-aksjen lå mellom SEK 64,25 og SEK 84,25 (sluttnotering på børsen i Stockholm) i SX40 Financials-indeksen på børsen i Stockholm steg med 29,6 %, og Dow Jones STOXX-indeksen over europeiske banker steg med 21,6 %. Nordea-aksjen er notert på børsene i Stockholm (i SEK), Helsinki (EUR) og København (DKK). 28. februar 2005 slettet Nordea EUR-aksjen fra børsen i Stockholm. Én handelsenhet er lik 500 aksjer i Stockholm og Helsinki og 200 i København. Tilbakekjøp av egne aksjer 21. mars 2005 kjøpte Nordea Bank AB (publ) tilbake egne aksjer etter mandat fra generalforsamlingen og styrevedtak av 27. oktober Totalt 139 millioner aksjer, eller rundt 5 % av alle aksjene i selskapet, ble kjøpt tilbake. Generalforsamlingen vedtok 8. april 2005 å redusere aksjekapitalen ved annullering uten tilbakebetaling av aksjer som ble kjøpt i 2004 og i perioden 1. til 21. januar Etter dette har Nordea Bank AB (publ) aksjer kjøpt i henhold til styrevedtak av 27. oktober I henhold til fullmakten som generalforsamlingen ga 8. april 2005 vedtok styret i Nordea Bank AB (publ) 27. oktober 2005 å aktivisere tilbakekjøpsprogrammet og kjøpe tilbake opp til 50 millioner egne aksjer (tilsvarende rundt 2 % av alle aksjene i selskapet). Hensikten med tilbakekjøpsprogrammet er å tilbakeføre overskytende kapital til selskapets aksjonærer og på lengre sikt øke resultatet per aksje. 25. november fullførte Nordea styrets vedtak da 50 millioner aksjer ble tilbakekjøpt. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittskurs på SEK 80,4753. Ved utgangen av 2005 hadde Nordea Bank AB (publ) aksjer kjøpt i henhold til styrevedtakene i 2004 og Styret vil foreslå for generalforsamlingen 5. april 2006 at aksjekapitalen reduseres ved å slette de tilbakekjøpte aksjene. Aksjene som er kjøpt tilbake, er ikke stemmeberettigede. Mer informasjon om tilbakekjøp av aksjer finnes på Aksjonærer Med rundt aksjonærer ved utgangen av 2005 har Nordea ett av det største antall aksjonærer sammenlignet med andre nordiske selskap. Antall aksjonærer registrert i Danmark er rundt , i Finland , og i Sverige økte antall aksjonærer med til i Den største enkeltaksjonæren er den svenske staten, med en eierandel på 19,9 % ved utgangen av året. Den svenske staten kunngjorde 13. januar 2005 at den vil selge aksjene i Nordea for å holde eierandelen sin uendret i forhold til før tilbakekjøpet av aksjer startet 27. oktober Staten hadde da 19,5 % av aksjene i Nordea. Derfor har den svenske staten solgt rundt 26 millioner aksjer i Nordea-konsernet

11 Ordinær generalforsamling 5. april 2006 Generalforsamlingen avholdes kl svensk tid i Aula Magna, Universitetet i Stockholm, Frescativägen 6, Stockholm. Det er mulig å delta på generalforsamlingen via telekommunikasjon kl finsk tid i Finlandia Hall, kongressfløyen, Mannerheimintie 13 e, Helsinki kl dansk tid i Bella Center, Center Boulevard 5, København Felles instrukser til alle aksjonærer Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må være registrert i aksjonærregisteret i den svenske Verdipapirsentralen (VPC AB) innen 30. mars Følgende aksjonærer må derfor midlertidig omregistrere aksjer i eget navn hos VPC AB i Sverige for å ha rett til å delta på generalforsamlingen: Aksjonærer som har aksjer i forvaltning i Sverige Aksjonærer som har innskuddsbevis i Finnish Depositary Receipts i Finland 2006 kl svensk tid til følgende adresse: Nordea Bank AB (publ), Custody Operations, A 204, SE Stockholm, eller via telefon , eller faks , eller på internettadressen Aksjonærer som har innskuddsbevis i Finnish Depositary Receipts (FDR) i Finland Melding om deltakelse på den ordinære generalforsamlingen må gjøres senest 29. mars 2006 kl finsk tid til Nordea Bank Finland Plc, 2698 Corporate Actions, Nordea, via telefon eller , til faks , eller på internettadressen Aksjonærer som har registrert aksjer i Værdipapircentralen i Danmark Melding om deltakelse må gjøres innen 29. mars 2006 kl dansk tid til et av Nordea Bank Danmarks kontorer eller til Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, H.H., postboks 850, 0900 Copenhagen C, eller på telefon eller på faks eller på internettadressen Aksjonærer som har registrert aksjer i Værdipapircentralen i Danmark Omregistreringen må gjøres av VPC AB i Sverige innen 30. mars Dette betyr at aksjonærene må informere sin forvalter om dette i god tid før denne datoen. Aksjer registrert i VPC AB i Sverige Melding om deltakelse på den ordinære generalforsamlingen må gis til Nordea Bank AB (publ) innen 30. mars

Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

200 Samm 6 e n d r a g

200 Samm 6 e n d r a g 006 Sammendrag Highlights of 2005 Dette er Nordea Dette er Nordea Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å levere et vidt spekter

Detaljer

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt 4 1. kvartal 2012 God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt Resultatfremgang i Baltikum Styrket innskuddsdekning og god tilgang g på

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Dette er Nordea. Økte ambisjoner. Praksis vedrørende årsrapporten

Dette er Nordea. Økte ambisjoner. Praksis vedrørende årsrapporten Aktiviteter 2004 Dette er Nordea Økte ambisjoner Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet, og virksomheten drives gjennom tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and

Detaljer

Resultater DnB NOR-konsernet. Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans)

Resultater DnB NOR-konsernet. Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Resultater t DnB NOR-konsernet Fjerde kvartal Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 21,1 Kostnadsgrad i

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 6,7 (6,1)

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 28,7 (24,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Rune Bjerke (konsernsjef)

Rune Bjerke (konsernsjef) Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 3. kvartal 2011 God utvikling i bankens kjerneområder Volumvekst og økte netto renteinntekter Høy volatilitet gir tap i livsforsikring,

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1 1. RESULTAT FOR DNB-KONSERNET KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 5,1 (3,2) Kostnadsgrad

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 7,4 (5,1) Kostnadsgrad

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 9,3 (7,4) Kostnadsgrad

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef

Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef Resultater for DnB NOR-konsernet 2007 Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef 2007 2007 Resultatfremgang - tross uro i finansmarkedene Sterk inntektsvekst: Volumer Marginer Internasjonal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 4 4. RESULTAT FOR DNB-KONSERNET KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 24,7 (21,0) Kostnadsgrad i prosent

Detaljer

Easybank ASA. Delårsrapport 3. kvartal 2017

Easybank ASA. Delårsrapport 3. kvartal 2017 Easybank ASA Delårsrapport 3. kvartal 2017 2 Om Easybank Easybank har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling mot personmarkedet, organisasjoner og

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Gode resultater under krevende forhold Positiv marginutvikling Høye andre driftsinntekter Nedskrivninger på utlån

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter,

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015 Q3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 22.10. 3. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 8,1 (7,6) Kostnadsgrad

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007

Rapport 2. kvartal 2007 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. juli 2007 Rapport 2. kvartal 2007 Vekststrategi leverer konsekvent sterke resultater Inntekter EUR 3 830m, opp 8 % (EUR 3 534m i første halvår 2006) Kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2017

Easybank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2017 Easybank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2017 2 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans RESULTATER FOR DNB-KONSERNET Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før skatt i milliarder kroner 6,8 (8,7) Kostnadsgrad i prosent 41,8 (37,0) Egenkapitalavkastning

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 12.07. 2. kvartal Styrket kjernekapitaldekning Økte utlånsmarginer og fortsatt volumvekst

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

Årsresultat Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 22. februar 2006

Årsresultat Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 22. februar 2006 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 22. februar 2006 Årsresultat 2005 Rekordresultat i 2005 Driftsresultatet økte med 25 % på sammenlignbar basis*, til EUR 3 048m Samlede inntekter økte med 7 % til EUR

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2017

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2017 Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2017 2 Om Easybank Easybank har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling mot personmarkedet, organisasjoner og

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2009 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør 1. halvår og 2. kvartal 2009 God drift og styrket inntjening i kjernevirksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn fra Verdibanken til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor sparing, finansiering og

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2004

Rapport 3. kvartal 2004 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 27. oktober 2004 Rapport 3. kvartal 2004 Bedre resultat i årets første ni måneder Driftsresultatet opp 15 % til EUR 1 648m (EUR 1 429m i de ni første månedene av 2003)

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016 2 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter,

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2004 Nordea Bank Norge konsern Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2004 utgjorde NOK 516m (75), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen på

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2017

Rapport for 3. kvartal 2017 Rapport for 3. kvartal 2017 Rapport for 3. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

H A LVÅ R S R A P P O R T

H A LVÅ R S R A P P O R T H A LVÅ R S R A P P O R T 2 0 0 4 Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har per 30. juni et resultat av ordinær drift før skatt på 240 millioner kroner sammenlignet med 208 millioner kroner

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

DRIFTSKOSTNADER Lønn og administrasjonskostnader er som ventet på nivå med fjoråret med 15,5 mill kroner.

DRIFTSKOSTNADER Lønn og administrasjonskostnader er som ventet på nivå med fjoråret med 15,5 mill kroner. GODT RESULTAT Sparebanken Grenland presenterer et godt resultat for 1. kvartal 2007. Moderat kostnadsnivå og lave tap gir positive utslag. På den annen side er det et fortsatt press på rentenettoen. Bankens

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2003 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge. 1. 2003 1 Resultater og lønnsomhet Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2003 utgjorde NOK 75m (485), hvilket representerer

Detaljer

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS 2. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer