Året 2005 i korthet. Dette er Nordea. Praksis vedrørende årsberetningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året 2005 i korthet. Dette er Nordea. Praksis vedrørende årsberetningen"

Transkript

1 Sammendrag 2005

2 Dette er Nordea Praksis vedrørende årsberetningen Nordea benytter seg i økende grad av Internett i sin kommunikasjon med aksjonærer og investorer. Den vesentligste informasjonen om Nordea-konsernet er tilgjengelig på konsernets hjemmesider. Dette er et sammendrag av Nordeas årsberetning Sammendraget er tilgjengelig på engelsk, dansk, finsk, norsk og svensk og finnes på Internett og i avdelingsbankene. Kvartalsrapporter 2006 Nordea vil gi ut følgende kvartalsrapporter i 2006: 3. mai - rapport for første kvartal 19. juli - rapport for andre kvartal 25. oktober - rapport for tredje kvartal Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har nesten 11 millioner kunder, over salgskontorer og en ledende posisjon innenfor banktjenester på Internett med 4,4 millioner nettbankkunder. Nordeaaksjen er notert på børsene i Stockholm, Helsinki og København. Investor Relations Investor Relations SE Stockholm, Sverige Hjemmeside Alle rapporter og pressemeldinger er tilgjengelige på Internett på Rapporter utgitt av Nordea-konsernet kan bestilles via Investor Relations. Lay-out: Market Support Produksjon: Market Support Foto: Per Brogaard, Brummer Fotografi, Håkan Flank Trykk: Herrmann & Fischer Året 2005 i korthet Januar Nordea er en av de første bankene som markedsfører og selger internasjonale fond i Polen etter å ha fått tillatelse av de polske myndighetene. Nordeas private banking ble utropt som den beste i Norden av magasinet Euromoney. Begrunnelsen er Nordeas Private Bankings omfattende produkter og kompetanse innenfor kapitalforvaltning. Mars Nordea kjøper tilbake egne aksjer innenfor rammen som ble gitt av generalforsamlingen i Totalt 139 millioner aksjer, eller rundt 5 % av alle aksjene i selskapet, ble kjøpt tilbake. April Generalforsamlingen i 2005 gir styret fullmakt til å kjøpe tilbake inntil en tiendedel av alle aksjene i selskapet. Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling. Nordeas resultat i første kvartal viser et driftsresultat som er 10 % bedre enn første kvartal Juni Nordea mottar pris for sitt elektroniske faktureringssystem, e-invoice, av magasinet The Banker. Begrunnelsen er at Nordeas e-invoice-løsning gir merverdi til kundene uten store investeringer. Nordea undertegner avtale om kjøp av Sampos liv- og pensjonsselskaper i Polen. Disse skal fusjoneres med Nordeas polske livselskap. Den obligatoriske tjenestepensjonen er et av de raskest voksende segmentene i det langsiktige sparemarkedet i Polen med en forventet vekstrate på rundt 20 prosent per år. August Nordea inngår en strategisk avtale med The Bank of New York om internasjonal forvaltning. Avtalen betyr at Nordea dermed vil bli den største leverandøren av forvaltningstjenester til institusjonelle kunder i Norden og Østersjøområdet. Nordeas halvårsresultat viser et driftsresultat som er 33 % bedre enn samme periode Volumet fortsetter å øke i alle forretningsområdene, og overordnede kostnader er uendrede. September Nordea utpekes som "Best Bank in Sweden" av magasinet The Banker for andre år på rad. Begrunnelsen er at Nordea fortsetter å forbedre resultatet og tilbudene til kundene. Oktober Nordeas resultat for tredje kvartal viser en økning i driftsresultatet på 30 % for de ni første månedene. Til tross for mye høyere aktivitet, er kostnadene stort sett uendrede. Nordeas styre vedtok å kjøpe tilbake inntil 50 millioner egne aksjer, tilsvarende rundt 2 % av aksjene, innenfor rammen gitt av den ordinære generalforsamlingen. November Nordea introduserer multi-manager fond, et av de raskest voksende segmentene på fondsmarkedene i Europa og USA. Multi-manager fondene består av et internasjonalt utvalg av forvaltere som investerer i europeiske og internasjonale aksjer. Nordea gjennomfører tilbakekjøpet av egne aksjer etter vedtak av styret i oktober Nordea fokuserer på vekst i Sverige og skal over en to års periode styrke rådgivningskapasiteten ved å øke antall rådgivere og spesialister med opp til 500 personer. Det vil også etter hvert bli åpnet nye avdelingsbanker og salgskontorer. Desember Polske myndigheter gir Nordea lisens til å kjøpe Sampos liv- og pensjonsselskaper som ble annonsert i juni. 2 Nordea-konsernet

3 Jeg er overbevist om at vi fortsatt vil følge den positive utviklingen med å realisere våre økte ambisjoner i tiden fremover Nordeas beste år så langt Med fortløpende forbedringer og sterkt kundefokus som hovedmål har vi økt produktiviteten og vært i stand til å utnytte vekstmuligheter. Dette har resultert i en avkastning på egenkapitalen på 18 % godt utover de finansielle målene som ble fastsatt i Streng kostnadsstyring har gitt resultater. Fra 2002 har samlede kostnader nominelt gått ned med 6 %, og reelt med nesten 15 %. Utnyttelse av Nordeas stordriftsfordeler har gitt gode resultater til fordel for kundene, aksjonærene og medarbeiderne. I tiden fremover er jeg overbevist om at vi vil realisere våre økte ambisjoner. Stabilitet, lønnsomhet og vekst Utviklingen i Nordea fra 2002 og frem til nå har bestått av tre faser. De danner grunnlaget for vårt nye ambisjonsnivå om å ha en ledende markedsposisjon, lønnsom inntektsvekst med uendrede kostnader og høy kredittkvalitet. I første fase var fokuset på bedre kvalitet og stabilitet i økonomien. Dette ble først og fremst oppnådd gjennom mer stabile inntekter, effektiv bruk av kapital og fokus på kredittkvalitet. Denne fasen kaller jeg for "stabilitets"- fasen. Etter dette begynte vi å forbedre lønnsomheten ved å fokusere på kjerneaktiviteter, redusere kompleksiteten i driften og effektivisere rutinene. En kultur med streng kostnadsstyring ble etablert. Denne fasen kaller jeg for "lønnsomhets"-fasen. Når er vi inne i det jeg kaller for "vekst"-fasen, det vil si å utnytte Nordeas stordriftsfordeler fullt ut og mulighetene for lønnsom inntektsvekst og samtidig fortsette den strenge kostnads- og risikostyringen. Sterk vekst og resultat i var det beste året så langt i Nordeas historie med rekordresultat på alle forretningsområder. Driftsresultatet økte med 25 % på sammenlignbar basis og avkastningen på egenkapitalen var 18 %. Som resultat av sterk organisk vekst økte samlede inntekter med 7 % til tross for fortsatt sterkt press på marginene, og kostnadene var uendret til tross for betydelig høyere aktivitet og volum. Tilbakeføring av tap på utlån var høyere enn nye nedskrivninger. Dette gjenspeiler gode konjunkturer og streng risikostyring. Basert på det gode resultatet og vår utbyttepolicy, foreslår styret et utbytte per aksje på EUR 0,35 i 2005 som er 25 % høyere enn fjorårets. Foran målene I november 2004 endret vi de finansielle målene slik at de reflekterte våre økte ambisjoner. Hovedmålet var å øke avkastningen på egenkapitalen gradvis til et nivå på linje med de beste av de bankene vi sammenligner oss med i Norden. Mer konkret: målet for avkastningen på egenkapitalen var 15 % i 2005 og 17 % eller på linje med de beste av de sammenlignbare bankene i Norden fra I 2005 var faktisk avkastningen på egenkapitalen 18 % - over målet for Dette ble oppnådd som følge av relansering av felles kundeprogrammer, harmoniserte forretningsmodeller i Retail Banking og Private Banking, nye kundekonsepter og produkter, blant annet lansering av samme produkter i alle landene. Inntektene økte mer enn kostnadene. I 2005 økte inntektene med 7 % mens kostnadene var uendret. Differansen var betydelig høyere enn forventet da målene ble fastsatt i Vår hovedstrategi om å selge mer til eksisterende kunder samtidig som vi har streng kostnads- og risikostyring, har vist seg å være riktig. Nøkkelen har ikke vært dramatiske runder med kostnadsbesparelser. Det har vært innføring og gjennomføring av enkle og lettfattelige nøkkelord og stikkord i det daglige arbeidet i hele konsernet: "Fokus", "hurtighet" og "resultat", "reduksjon av kompleksiteten" og "fra for mange til bare én". Disse nøkkelordene og stikkordene er nå en del av bedriftskulturen vår. De er kjente og blir fulgt av alle medarbeiderne. Det generelle omdømmet vårt er blitt bedre i alle landene de to siste årene. Nye og strukturerte produkter innenfor investeringsfond har økt ratingen vår hos Morningstar betydelig. Den årlige Greenwich-undersøkelsen bekrefter uten tvil vår ledende posisjon blant store bedriftskunder i Norden. Kundeundersøkelser i Retail Banking bekrefter økende tilfredshet blant både person- og bedriftskunder. Til tross for fortsatte endringer, er medarbeiderne mer tilfredse og motiverte enn gjennomsnittet i banksektoren i Norden. Trenden har vært oppadgående de to siste årene. Vi vil fortsette forbedringen De gode konjunkturene i 2005 forventes å fortsette i 2006 som de gunstige utsiktene for de nordiske økonomiene vil bidra til. Selv om vi nok ikke kan forvente at utviklingen fra 2004 og 2005 følger en lineær kurve, er jeg overbevist om at vi har et sterkt grunnlag for å fortsette å utnytte mulighetene for inntektsvekst på en meget kostnadseffektiv måte. Vi er godt forberedt på å bli mer offensive i markedet. Vår store kundebase representerer en unik mulighet til økt salg, ikke minst i det største nordiske landet, Sverige, der det er satt i gang flere tiltak for å øke virksomheten. Dette legger naturligvis et press på kostnadene. Vi vil forsøke å oppveie dette gjennom fortløpende forbedringer, som i stadig større grad skal være basert på "lean" måte å tenke og gjøre ting på og gjennom nye strukturelle kostnadstiltak. Nordea er banebrytende i bankvirksomhet over landegrensene. Dette skal vi utnytte for å ha fortsatt lønnsom vekst. Jeg ønsker å takke alle medarbeidere for den flotte innsatsen og bidraget til rekordresultatet i Med vennlig hilsen Lars G Nordström 4 Nordea-konsernet

4 Vi konsentrerer oss om å skape verdi for kundene og aksjonærene Visjon og strategi Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Kjennetegn Det som kjennetegner Nordea er: Stort kundegrunnlag Stort distribusjonsnett Stordriftsfordel Høy kapitalbase og markedsverdi Oppgave - Gjør det mulig Ved å levere lett tilgjengelige og konkurransedyktige finansielle tjenester og løsninger, hjelper Nordea kundene til å nå sine mål. Visjon Vi skal verdsettes som det ledende finanskonsernet i de nordiske og baltiske finansmarkedene, med betydelig vekstpotensial Vi skal være et selskap som viser samfunnsansvar og gir tillit og tiltro Nordea har definert ett sett med felles verdier og nøkkelord som identifiserer, driver og styrer alle aktivitetene internt og eksternt. Verdier og nøkkelord Fokus Vi konsentrerer oss om å skape verdi for kundene og aksjonærene. Vi konsentrerer oss om det vi er gode til og om våre kjerneaktiviteter, og vi avvikler aktiviteter når det er nødvendig. Hurtighet Vi leverer et bredt utvalg av lett tilgjengelige og konkurransedyktige finansielle tjenester og løsninger. Vi er raske, tilpasser oss markedsforholdene og nøler ikke med å gjennomføre de beslutningene som er tatt. Inntektsvekst Nordea skal ha en ledende posisjon i Norden og Østersjøområdet. Dette skal oppnås ved organisk vekst og oppkjøp som passer til nåværende virksomhet. Det store kundegrunnlaget skal utnyttes generelt ved å øke volumet med nåværende kunder. Samtidig skal Nordea øke antall kunder i de mest lønnsomme segmentene. Større kundefokus og salgseffektivitet i alle kanaler skal gi inntektsvekst og sikre riktig tjeneste og løsning til hver enkelt kunde. Produkt- og tjenestepriser skal være rimelige og tydelige for å styrke kundelojalitet og kundeforhold. Nordea skal gjøre tilgangen til banken enklere for kundene og sikter på mer bruk av elektroniske tjenester. Førsteklasses drift Førsteklasses drift, streng kostnadsstyring og redusert kompleksitet har høyeste prioritet i hele konsernet. Effektiv bruk av kapital Nordea skal oppnå effektiv bruk av kapitalen ved aktiv kapitalstyring, bruk av rammeverket for økonomisk resultat i kundeforhold og resultatmåling samt effektive forretningsmodeller. I tillegg fokuserer Nordea på virksomhet og drift og selger eiendeler og outsourcer aktiviteter som ikke hører til kjernevirksomheten. Den nåværende lave risikoprofilen i alle forretningsområdene vil bli opprettholdt og spredning av inntekter og risiko vil fortsette. Medarbeidere Nordea skal være den foretrukne arbeidsgiveren i et konkurranseutsatt marked ved å tiltrekke seg og utvikle resultatorienterte medarbeidere og sikre høy motivasjon og tilfredshet. Nordea skal utvikle medarbeidernes lederegenskaper og evner til å sette beslutninger ut i livet. Vi skal være blant de beste eller vise overlegen og lønnsom vekst i alle markedene vi velger å være representert og med de produktene vi ønsker å tilby Vi skal opparbeide oss en posisjon i utvalgte markeder og segmenter utenfor våre hjemmemarkeder basert på vår ekspertkompetanse Vi skal ha en ledende og effektiv flerkanalsdistribusjon og være i verdenstoppen innenfor elektroniske tjenester Resultat Vi tar sikte på å levere bedre løsninger og resultater enn våre konkurrenter. Vi blir stadig bedre i alt vi gjør, og vi leverer det vi lover. Reduksjon av kompleksitet "fra for mange til bare én". Strategiske oppgaver Nordea har logiske strategier for virksomheten som støtter opp om konsernets visjon og finansielle mål og som er basert på felles strategiske emner. Nordea skal øke effektiviteten og kvaliteten på rutinene ved å utnytte stordriftsfordeler og kompetanse. Nordea skal fortsette å forbedre driften og anvende "lean"-prinsippene på bankrutiner og støttefunksjoner for å øke kundetilfredsheten og kvaliteten og redusere kostnader i alle ledd. IT-infrastrukturen skal oppgraderes og antall applikasjoner med lik funksjonalitet reduseres. Produktutvikling, nyskapning og være raskt ute på markedet med nye produkter vil ha høy prioritet. 6 Nordea-konsernet

5 Fokuset på inntektsvekst ble intensivert i Det ble rekruttert spesialister og lansert nye produkter for å styrke Nordeas markedsposisjon ytterligere Resultatsammendrag for 2005 Nordea rapporterer et rekordresultat i det beste året noen gang i alle forretningsområdene. Driftsresultatet økte med 25 % til EUR 3 048m, når eiendomsgevinsten fra 2004 holdes utenfor. Det var sterk volumvekst i alle forretningsområdene. Samlede inntekter økte med 7 % og kostnader var uendret. Tap på utlån var positive i alle kvartalene, og kvaliteten i kredittporteføljen anses generelt god. Inntekter Fokuset på inntektsvekst ble intensivert i Det ble rekruttert spesialister og lansert nye produkter for å styrke Nordeas markedsposisjon ytterligere. Nordea økte markedsandelen, spesielt på boliglånsmarkedet i Danmark og Norge og i enkelte av de baltiske landene. Markedsandelene for Life i Sverige, som er et vekstområde, forbedret seg betydelig i årets siste kvartal. Innenfor liv- og pensjonsforsikring til personmarkedet steg markedsandelen for nye salg fra 2,6 % i 2004 til 7,9 % i Samlede inntekter økte med 7 % til EUR 6 573m. Netto renteinntekter økte med 5 % til EUR 3 663m som følge av at volumveksten oppveide for presset på marginene. Samlede utlån til kunder økte med 17 % til EUR 188 mrd. Sterk konkurranse i alle segmentene førte til press på utlånsmarginene. Netto renteinntekter i Retail Banking økte med 5 % etter vekst i utlån til små og mellomstore bedrifter, strukturert finansiering, innskudd og forbrukslån. I Corporate and Institutional Banking økte netto renteinntekter med 5 % som følge av utlånsvekst innenfor shipping så vel som i Polen og de baltiske landene. Nordeas utlån til disse markedene økte med 37 %. Innskudd økte med 10 % til EUR 116 mrd. Lavere renter hadde en negativ innvirkning på innskuddsmarginene på det svenske markedet, mens innskuddsmarginene i Norge stabiliserte seg som følge av økning i de korte rentene i andre halvdel av året. Midler til forvaltning økte med 15 % til EUR 151 mrd og inntektene i Asset Management økte med 15 %. Det har vært stort fokus på å utvikle Nordic Private Banking-tjenester, som har resultert i et betydelig antall nye kunder. Noe av grunnen er et felles Nordic Private Banking tilbud til velstående kunder som markedsføres i alle de nordiske landene. Det blir nå utviklet et felles nordisk tilbud til Nordeas meget velstående kunder. For andre år på rad ble Nordea nominert til beste Nordic Private Bank av Euromoney. Vekst i forretningsvolumene bidro til en sterk utvikling i netto provisjonsinntekter, som økte med 8 % til EUR 1 935m. Det har vært en sterk forbedring i kapitalmarkedsrelaterte provisjoner. Kapitalforvaltningsrelaterte provisjoner gikk opp 13 % etter vekst i midler til forvaltning og flere nye produkter. Også andre aksjerelaterte provisjoner gikk sterkt opp, provisjoner fra meglervirksomheten med 29 % og forvaltningstjenester med 11 %. Provisjoner relatert til utlån økte med 27 % til EUR 335m. Dette er et resultat av utlånsveksten, spesielt i Retail Banking, refinansiering av pantelån i Danmark samt inntekter fra lånesyndikater i Corporate and Institutional Banking. Gebyrinntekter fra betalinger var stabile på EUR 709m, som gjenspeiler en økning i kortbetalinger. Inntektene fra manuelle transaksjoner og girobetalinger gikk ned. Andre provisjonsinntekter økte med 35 % til EUR 202m. Dette inkluderer inntekter fra acquisition finance-aktiviteter som økte i løpet av året. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi økte med 15 % til EUR 615m som følge av sterke resultater i de fleste produktområdene i Markets, inkludert valuta, obligasjoner og strukturerte produkter. I tillegg bidro livvirksomheten til høyere inntekter. Andre inntekter økte med 18 % til EUR 293m og inkluderer tilleggsinntekten på EUR 40m fra salg av skadeforsikringsvirksomheten i 2002 som ble regnskapsført i første kvartal Kostnader Samlede kostnader var uendret på EUR 3 668m. Nordeas mål om et uendret kostnadsnivå omfatter ikke avskrivning av operasjonell leasing og kostnader i livvirksomheten. Eksklusive disse postene var samlede kostnader EUR 3 494m sammenlignet med EUR 3 502m i Nordea har nådd målet om uendrede kostnader for tredje år på rad til tross for en betydelig økning i volumene. Sammenlignet med kostnadsnivået i 2002 var nominelle kostnader 6 % lavere i Personalkostnader økte med 3 % til EUR 2 082m. Antall årsverk var uendret ved utgangen av 2005 sammenlignet med utgangen av 2004 til tross for 75 nye årsverk som følge av kjøpet av livvirksomheten i Polen. Generelle lønnsøkninger så vel som høyere variable lønninger bidro til økningen i personalkostnader. I tillegg var avsetningene til overskuddsdeling EUR 65m sammenlignet med EUR 60m i Andre kostnader var EUR 1 455m, ned 1 % i forhold til året før. Økningen i forretningsvolum har resultert i en økning i driftskostnader, blant annet IT-kostnader, men disse kostnadene var innenfor målet om uendrede kostnader. Avskrivninger ble redusert med 22 % til EUR 131m. Reduksjonen skyldes Nordeas sourcing-strategi for eiendommer og IT. Kostnader i forhold til inntekter fortsatte å gå ned og ble redusert til 56 % sammenlignet med 60 % i Tap på utlån Netto tilbakeføringer av tap på utlån var EUR 137m, inkludert tilbakeføring av EUR 98m fra salget av aksjene i Pan Fish i andre kvartal. Skatter Den effektive skattesatsen for året ble redusert hovedsakelig som følge av en revurdering av utsatt skattefordel i Finland i løpet av året. Revurderingen reduserte Nordeas skattekostnad med rundt EUR 145m i Nordeas skattefordel og dermed regnskapsføring av utsatt skatt i tiden fremover, vurderes fortløpende og avhenger hovedsakelig av Nordeas evne til å utnytte fremførbart tap i Finland. Nominelt beløper ikke-regnskapsførte skattefordeler seg til rundt EUR 700m. Fristen for utnyttelse av hoveddelen av ikke-regnskapsførte skattefordeler utløper i Den effektive skattesatsen for 2005 var omlag 26 %. Resultat Resultat etter skatt økte med 28 % eksklusiv eiendomsgevinsten i fjor. Regnskapsført resultat økte med 9 % til EUR 2 269m som tilsvarer en avkastning på egenkapitalen på 18,0 %, sammenlignet med 14,5 % året før eksklusive eiendomsgevinsten. Resultat per aksje økte med 16 % til EUR 0,86. Eksklusive eiendomsgevinsten økte resultat per aksje med 34 %. 8 Nordea-konsernet

6 Resultatregnskap Balanse EURm Driftsinntekter Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter Gebyr- og provisjonskostnader Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Utbytte 11 6 Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Generelle administrasjonskostnader: Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning, amortisering og nedskrivning på materielle og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Tap på utlån Salg av materielle og immaterielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat Som tilskrives: Aksjonærer i Nordea Bank AB (publ) Minoritetsinteresser Nøkkeltall Resultat per aksje, EUR 0,86 0,74 Resultat per aksje, siste 12 måneder til utgangen av perioden 0,86 0,74 Aksjekurs, EUR 8,79 7,43 Samlet avkastning til aksjonærene, % 27,5 29,8 Egenkapital per aksje, EUR 4,98 4,63 Utestående aksjer, millioner Avkastning på egenkapitalen, % 18,0 16,9 Midler til forvaltning, EUR mrd Kostnader i % av inntekter Kjernekapitaldekning, % 6,8 7,3 Kapitaldekning, % 9,2 9,5 Risikovektede eiendeler, EUR mrd Antall medarbeidere (årsverk) EURm Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Statskasseveksler og andre rentebærende verdipapirer Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Aksjer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Investeringer i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Eiendommer og utstyr Investeringseiendommer Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Forskuddsbetalte kostnader og opptjente renter Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Gjeld til forsikringstakere Utstedte verdipapirer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen 58 - Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Utsatt skatt Avsetninger Pensjonsforpliktelser Ansvarlig gjeld Sum gjeld Egenkapital Minoritetsinteresser Fond for urealiserte gevinster 1 - Kjernekapital Aksjekapital Overkursfond Andre fond Tilbakeholdt overskudd Sum kjernekapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Eiendeler pantsatt for egne forpliktelser Andre pantsatte eiendeler Betingede forpliktelser Andre forpliktelser Nordea-konsernet

7 Nordeas markeder Kundefokus og kundetilfredshet har høyeste prioritet i Nordea. Alle kunder har et klart verditilbud. I 2005 var det forsatt sterkt fokus på produkter og markeder. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. I Danmark, Finland, Norge og Sverige tilbyr Nordea alle typer banktjenester gjennom et landsdekkende kontornett med mer enn avdelingsbanker og salgskontorer i tillegg til telefonbank- og nettbanktjenester. Det nye hjemmemarkedet er Østersjøområdet. Nordea har i dag virksomhet i alle de baltiske landene, Polen og Russland. I Polen og Baltikum opererer kontorene under Nordeas merkevare og eies fullt ut av Nordea. I Russland har Nordea en eierandel på 26,4 % i International Moscow Bank (IMB). Utenfor Norden og Østersjøområdet har Nordea egne enheter eller partnere for å hjelpe kundene. Nordea er en ledende internasjonal shippingbank. Produkter og tjenester innen private banking tilbys fra kontorene i Luxembourg og Sveits som også selger fond og kapitalforvaltningstjenester til de europeiske og nordamerikanske markedene. Sterk økonomisk vekst på hjemmemarkedene Nordea opererer i markeder med sterk økonomisk vekst. I 2005 var BNP-veksten i de nordiske landene høyere enn gjennomsnittet for andre land i Europa. Også sterk økonomisk vekst i de baltiske landene og Polen bidro til utlånsveksten i disse markedene. Inntektene har god spredning, 30 % kommer fra Sverige, 28 % fra Finland, 25 % fra Danmark, 15 % fra Norge og 2 % fra Polen og Baltikum. Nordeas kunder Nordea har den største kundebasen av alle finanskonsern i Norden og Østersjøområdet med 9,4 millioner personkunder, bedriftskunder og store bedriftskunder. Rundt 50 % av husholdningene i Norden er kunder i Nordea, og i bedriftsmarkedet er Nordea en av de ledende bankene i følge eksterne undersøkelser. I Polen og de tre baltiske landene betjenes mer enn kunder gjennom 71 kontorer. I 2005 ble Sampos polske liv- og pensjonsselskaper kjøpt opp. Dette styrker Nordeas plattform for fortsatt lønnsom vekst på det polske markedet ytterligere. Nordea fikk en kundebase på aktive pensjonssparere med forvaltningsmidler på omlag 600 millioner euro. Nordeas kunder har et klart verditilbud: Et bredt spekter av finansielle produkter og kundeløsninger som gir merverdi gjennom innovasjon Kundeorientert virksomhet med sterke kunderelasjoner God og enkel tilgjengelighet; ledende innenfor elektroniske banktjenester Gunstig og oversiktlig markedspris øker kundelojalitet og - forhold Effektiv, pålitelig og ansvarlig måte å drive virksomheten på Salg Nordeas salgsstrategi er bygd på tilgjengelighet, enkelhet og flere distribusjonskanaler. Kundene bestemmer når, hvor og hvordan de skal forholde seg til banken. Kundeaktivitetene utføres av 11 regionbanker i de fire nordiske landene. Regionbankene er delt i 71 regioner og mer enn avdelingsbanker og salgskontorer gjør at Nordea er nær kundene. Lokal tilstedeværelse betyr at Nordea er en integrert del av de lokale samfunnene. I tillegg betjenes kundene via elektroniske tjenester og telefonbanker som har medarbeidere og behandler 10 millioner samtaler hvert år. Kundeansvarlige, kunderådgivere og spesialister innen Private Banking gir kundetilpasset rådgivning i komplekse økonomiske saker. Nordea har kunderådgivere og mer enn 600 spesialister i Private Banking i de nordiske landene. Telefonbanken gjør at Nordea også er lett tilgjengelig selv etter vanlig stengetid. All produkt-, pris- og tjenesteinformasjon, som for eksempel kundeprogrammer, finnes på hjemmesidene. Mesteparten av kundenes bankforretninger skjer via nettbanken, som regningsbetaling, overførsler og saldo- og transaksjonsinformasjon. 52 % av alle betalinger på personmarkedet og 66 % av all aksjehandel gjøres via nettbanken. Muligheten til å kjøpe produkter via Nordeas hjemmesider ble forbedret i Dette gjør det enklere å bestille produkter, og salget via hjemmesidene har gått betydelig opp. Nordea har den største kundebasen av alle finanskonsern i Norden og Østersjøområdet 12 Nordea-konsernet

8 Retail Banking 2005 ble det beste året noen gang for Retail Banking. Driftsresultatet økte med 18 % hovedsakelig som følge av inntektsøkning på 7 %. Det sterke resultatet kom som følge av større fokus på organisk vekst og implementeringen av neste integrasjonsfasen, den nye driftsmodellen. Retail Banking i Nordea betjener 9 millioner personkunder og bedriftskunder. Virksomheten utføres av 11 regionbanker i de fire nordiske landene. Produktene og støttefunksjonene kommer fra enheten Segments & Products. Innføringen av en felles Retail Operating Model i de fire nordiske markedene ble stort sett fullført i Resultat i 2005 I 2005 økte inntektene i Retail Banking med 7 % til EUR 4 675m. Netto renteinntekter økte med 5 % til EUR 3 051m. Stor volumvekst kompenserte for presset på marginene. Utlånsmarginene på årsbasis gikk ned og gjenspeiler stor konkurranse i alle segmenter. Det største presset var på boliglånsmarginene til personkunder i Finland og Sverige. Innskudd var på EUR 80 mrd, en økning på 8 %. Netto gebyr- og provisjonsinntekter økte med 9 % til EUR 1 301m etter sterk vekst i provisjonsinntekter fra utlån og investeringsprodukter. Organisk vekst, spesielt i de områdene der Nordea for tiden har et uutnyttet potensial, vil ha størst fokus i 2006 Netto gevinst/tap økte med 22 % til EUR 225m som gjenspeiler den vellykkede lanseringen av Markets produkter til små og mellomstore bedrifter. Samlede kostnader steg med 1 % til EUR 2 578m. Personalkostnader ble redusert med 1 % til EUR 1 050m. Tap på utlån var positive med EUR 97m og gjenspeiler salget av aksjene i Pan Fish i Norge. Salget resulterte i en samlet gevinst på EUR 98m. Driftsresultatet steg med 18 % til EUR 2 194m. Avkastningen på økonomisk kapital var 29 % (27 %). Kostnadene utgjorde 55 % (58 %) av inntektene. Fokus i 2006 I 2006 vil det være størst fokus på organisk vekst, spesielt på de områdene der Nordea for tiden har et uutnyttet potensial, inkludert nye kontorer og kundemedarbeidere i Sverige. Dette betyr en ytterligere styrking av markedsposisjonen innen kort og forbrukslån, boliglån og spareprodukter. Nordea ønsker fortsatt å være raskt på markedet med nye produkter og løsninger. Produktutvikling skal ytterligere forbedre tilbudene til små og mellomstore bedrifter, spesielt innenfor områder som strukturerte løsninger og cash management. Det vil også være fokus på tiltak innenfor Lean-prosjektet i Corporate and Institutional Banking 2005 var enda et vellykket år for CIB og viste at CIB er på vei til å oppfylle det langsiktige målet om å øke andre inntekter for konsernet. Dette gjøres gjennom god rådgivning snarere enn gjennom utlån over balansen. Corporate and Institutional Banking leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til store bedrifter, institusjonelle kunder og bedriftskunder i Retail Banking. Forretningsområdet har ansvaret for store børsnoterte kunder og andre kunder med en ekstern kredittrating, samt shipping, offshore og oljerelaterte selskaper og finansinstitusjoner. Nordeas virksomhet i Polen og de baltiske land er en del av Corporate and Institutional Banking. Resultat i 2005 I 2005 økte inntektene med 10 % til EUR 1 094m. Netto renteinntekter økte med 5 % til EUR 426m som gjenspeiler fortsatt vekst i kreditter og innskudd, spesielt innen Shipping, Offshore and Oil Services samt i Polen og de baltiske landene. Utlånsmarginene var noe lavere enn året før som resultat av sterk konkurranse og bedre kunderatinger. Gebyr- og provisjonsinntekter økte med 5 % sammenlignet med året før på grunn av flere store transaksjoner spesielt innenfor Corporate Banking Division. Flere av disse omfattet blant annet acquisition finance- og corporate finance-aktiviteter. Også provisjoner fra forvaltningstjenester i Financial Institutions Division gikk opp. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi økte med hele 27 % i forhold til året før. Dette gjenspeiler høy kundeaktivitet og gode resultater på alle produktområdene i Markets. En feil sikringsposisjon i handel med børsnoterte finansielle futures forårsaket et realisert inntektstap på EUR 20m i fjerde kvartal. Ingen kunder ble berørt. Andel resultat fra tilknyttede selskaper (egenkapitalmetoden) økte med EUR 2m til EUR 21m fra året før på grunn av bedre resultat i International Moscow Bank. Kostnadene i 2005 var stort sett uendret fra året før til tross for økte avsetninger til resultatrelaterte lønninger. Antall årsverk økte med 88, på grunn av utvidelse av nettverket i Polen og den baltiske regionen. Netto tilbakeføring av tap på utlån var EUR 40m fordi tilbakeføringer var høyere enn nye nedskrivninger i Driftsresultatet hittil i år var EUR 563m som er en økning på 19 % i forhold til året før. Avkastningen på den økonomiske kapitalen forbedret seg til 23 % (20 %). Kostnadene utgjorde 52 % (57 %) av inntektene. Fokus i 2006 Det vellykkede fokuset på inntektsvekst vil fortsette i CIB i CIB vil fortsette å utvikle attraktive produkter. Nye produkter og konsepter og stadig bedre kompetanse i Markets er viktig for at Nordeas ambisjon om en sterk franchise og full utnyttelse av potensialet i segmentene store bedriftskunder og mellomstore og små bedriftskunder. CIB vil fortsette å utnytte vekstmulighetene internasjonalt ved forsatt å følge den lønnsomme organiske vekststrategien i Polen og de baltiske landene samt utvide satsingen på treforedling utenfor Norden. Hele året 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. EURm Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Tap på utlån Driftsresultat Avkastning på økonomisk kapital, % Kostnader i % av inntekter Kundegrunnlag: personkunder, millioner 9,1 9,1 9,1 9,1 9,3 9,3 bedriftskunder, millioner 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Antall medarbeidere (årsverk) Hele året 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. EURm Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Tap på utlån Driftsresultat Avkastning på økonomisk kapital, % Kostnader i % av inntekter Antall medarbeidere (årsverk) Nordea-konsernet

9 I 2006 vil det fortsatt være fokus på nye produkter og gode investeringsresultater Asset Management & Life I 2005 fokuserte Asset Management & Life på rask produktutvikling for å øke salget og inntektsmarginen. I samarbeid med Retail Banking ble Private Banking-tilbudene utvidet. Dette har bidratt til det beste resultatet noen gang for Asset Management & Life. Midler til forvaltning ble EUR 151 mrd. Asset Management & Life har ansvaret for konsernets aktiviteter innen institusjonell forvaltning, livs- og pensjonsforsikring, investeringsfond, private banking og markedet for spareprodukter generelt. Resultat i 2005 Produktresultatet for Asset Management i 2005 økte med 30 % til EUR 305m. I Life var produktresultatet EUR 221m, opp 7 % sammenlignet med året før. Produktresultatet totalt for AM&L var det beste noensinne. Dette kan delvis tilskrives de sterke markedene, men også til lanseringen av flere nye innovative og verdiøkende investeringsfond og pensjonsprodukter. Kostnader i forhold til inntekter i Asset Management ble igjen redusert fra 58 % i 2004 til rekordlave 52 % i Dette skyldes bedre inntektsmarginer og realisering av stordriftsfordeler i produksjon og distribusjon. I Life skyldes den positive utviklingen høy avkastning på investeringer i Norge i 2005, høyere volum og en dobling av risikoresultatet til EUR 24m. Som resultat av sterk investeringsavkastning har de finansielle bufferne økt og er nå 7,7 % av livavsetningene. Fokus i 2006 I 2006 vil det fortsatt være fokus på nye produkter og gode investeringsresultater. Dette skal gi vekst i nettoinngangen. Innenfor Life & Pensions har Nordea fremskyndet oppbyggingen av en salgsplattform i Sverige. Denne omfatter etablering av en salgsstyrke rettet mot personkunder så vel som en utvidelse av salgsstyrken rettet mot bedriftsmarkedet og en meglerkanal. Denne oppbyggingen vil fortsette i 2006 og Asset Management Hele året 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. EURm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum inntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger, m.m Driftskostnader Beregnede distribusjonskostnader i Retail Banking Produktresultat hvorav inntekt i Retail Banking Life Hele året 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. EURm Resultatdrivere Tradisjonell forsikring Gebyrbidrag/resultatdeling Bidrag fra kostnadsresultat Bidrag fra risikoresultat Investeringsavkastning på egenkapital Andre resultat Sum tradisjonelt resultat Sum resultat Unit link Beregnede distribusjonskostnader i Retail Banking Sum produktresultat hvorav inntekt i Retail Banking Nordea-konsernet

10 Nordea-aksjen Group Treasury Group Treasury har ansvaret for konsernets egen investeringsportefølje og for å ta posisjoner i finansielle instrumenter (eksklusive investeringer innen forsikring) og for konsernets innlåning og balansestyring. Group Treasurys aktiviteter er relatert til konsernets egenkapital. Innenfor bestemte risikobegrensninger tar Group Investment posisjoner hovedsakelig i obligasjoner, inkludert derivater. Resultatet i Group Investment defineres som avkastningen på investeringer fratrukket en innlånskostnad. Denne defineres som forventet gjennomsnittlig risikofri avkastning på mellomlang sikt. Innlånskostnaden har direkte korrelasjon til renten som betales til forretningsområdene på deres allokerte økonomiske kapital. Rentesatsen settes hvert år og justeres i henhold til den gjeldende markedsrenten. I 2005 var innlånskostnaden 3 %. Group Funding har ansvaret for konsernets innlåning. Den er et senter for all flyt av midler innenfor konsernet. Alle balanseposter, enten til fast eller flytende rente, lånes gjennom Group Funding. Dette gjør at Group Funding kan avstemme overskuddslikviditet i én del av organisasjonen med likviditetsbehov med samme løpetid og valuta i andre deler av organisasjonen. Differansen på rundt EUR 90 mrd mellom eiendeler og gjeld fra kundeaktiviteter representerer beløpet Nordea må låne inn fra det innenlandske eller utenlandske obligasjons- og pengemarkedet. For å gjøre aktiviteten enklere, har Nordea store fundingprogram i alle relevante markeder. Dette gir investorer tilgang til en virkelig tverrnordisk kredittrisiko. Group Funding har også som mål å generere inntekter ved å utnytte mulighetene fra svingninger i avkastningskurvene. Resultat Group Treasurys resultat kan deles opp i investeringsresultat og innlånsresultat. Driftsresultatet til Group Investment var EUR -6m sammenlignet med EUR 8m i Brutto investeringsavkastning i tredje kvartal var 3,1 %, dvs. noe høyere enn innlånskostnaden. Samlede kostnader beløp seg til EUR 15m. Driftsresultatet til Group Funding var EUR 98m sammenlignet med EUR 86m i Det gode resultatet skyldtes vellykkede posisjoner i forhold til svingningene i de korte nordiske avkastningskurvene. Hele året 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. EURm Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Kostnader i % av inntekter n/a Obligasjoner, EURm Aksjer, EURm Investeringer, EURm Antall medarbeidere (årsverk) Nordeas markedsverdi ved utgangen av 2005 var EUR 23,7 milliarder, og aksjen er en av de mest likvide i regionen. Samlet avkastning til aksjonærene var 27,5 % i Foreslått utbytte er EUR 0,35 (EUR 0,28) per aksje. Aksjonær- og utbyttepolitikk Nordea har som overordnet mål å skape verdi for aksjonærene på nivå med de fem beste blant sammenlignbare selskaper i Europa. Samlet avkastning til aksjonærene skapes ved at aksjekursen stiger samt utbytte. Vi forplikter oss til å øke verdien gjennom bærekraftig inntektsvekst og kostnadseffektivitet. Overskuddskapital tilbakeføres til aksjonærene. Nordea følger en høy utbyttepolitikk. Målet er at totalt utbetalt utbytte skal overstige 40 % av årets resultat. Nordea skal sikre konkurransedyktig og forutsigbart utbytte. Foreslått utbytte tilsvarer en utbetaling på 40 %. Samlet avkastning til aksjonærene Samlet avkastning til aksjonærene i 2005 var 27,5 % (29,8 % i 2004). I 2005 rangerte Nordea som nummer ti blant sammenlignbare banker målt etter samlet avkastning til aksjonærene (nummer tre i 2003). De sammenlignbare bankene hadde en gjennomsnittlig avkastning til aksjonærene på 29,5 % i Aksjekursen i 2005 Nordeas markedsverdi ved utgangen av 2005 var rundt EUR 23,7 milliarder sammenlignet med EUR 21,1 milliarder i Målt etter markedsverdi var Nordea det femte største selskapet og det største finanskonsernet i Norden. I løpet av året gikk aksjekursen til Nordea opp med 23,1 % på børsen i Stockholm, fra SEK 67,00 per 30. desember 2004 til SEK 82,50 per 30. desember De daglige noterte kursene for Nordea-aksjen lå mellom SEK 64,25 og SEK 84,25 (sluttnotering på børsen i Stockholm) i SX40 Financials-indeksen på børsen i Stockholm steg med 29,6 %, og Dow Jones STOXX-indeksen over europeiske banker steg med 21,6 %. Nordea-aksjen er notert på børsene i Stockholm (i SEK), Helsinki (EUR) og København (DKK). 28. februar 2005 slettet Nordea EUR-aksjen fra børsen i Stockholm. Én handelsenhet er lik 500 aksjer i Stockholm og Helsinki og 200 i København. Tilbakekjøp av egne aksjer 21. mars 2005 kjøpte Nordea Bank AB (publ) tilbake egne aksjer etter mandat fra generalforsamlingen og styrevedtak av 27. oktober Totalt 139 millioner aksjer, eller rundt 5 % av alle aksjene i selskapet, ble kjøpt tilbake. Generalforsamlingen vedtok 8. april 2005 å redusere aksjekapitalen ved annullering uten tilbakebetaling av aksjer som ble kjøpt i 2004 og i perioden 1. til 21. januar Etter dette har Nordea Bank AB (publ) aksjer kjøpt i henhold til styrevedtak av 27. oktober I henhold til fullmakten som generalforsamlingen ga 8. april 2005 vedtok styret i Nordea Bank AB (publ) 27. oktober 2005 å aktivisere tilbakekjøpsprogrammet og kjøpe tilbake opp til 50 millioner egne aksjer (tilsvarende rundt 2 % av alle aksjene i selskapet). Hensikten med tilbakekjøpsprogrammet er å tilbakeføre overskytende kapital til selskapets aksjonærer og på lengre sikt øke resultatet per aksje. 25. november fullførte Nordea styrets vedtak da 50 millioner aksjer ble tilbakekjøpt. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittskurs på SEK 80,4753. Ved utgangen av 2005 hadde Nordea Bank AB (publ) aksjer kjøpt i henhold til styrevedtakene i 2004 og Styret vil foreslå for generalforsamlingen 5. april 2006 at aksjekapitalen reduseres ved å slette de tilbakekjøpte aksjene. Aksjene som er kjøpt tilbake, er ikke stemmeberettigede. Mer informasjon om tilbakekjøp av aksjer finnes på Aksjonærer Med rundt aksjonærer ved utgangen av 2005 har Nordea ett av det største antall aksjonærer sammenlignet med andre nordiske selskap. Antall aksjonærer registrert i Danmark er rundt , i Finland , og i Sverige økte antall aksjonærer med til i Den største enkeltaksjonæren er den svenske staten, med en eierandel på 19,9 % ved utgangen av året. Den svenske staten kunngjorde 13. januar 2005 at den vil selge aksjene i Nordea for å holde eierandelen sin uendret i forhold til før tilbakekjøpet av aksjer startet 27. oktober Staten hadde da 19,5 % av aksjene i Nordea. Derfor har den svenske staten solgt rundt 26 millioner aksjer i Nordea-konsernet

11 Ordinær generalforsamling 5. april 2006 Generalforsamlingen avholdes kl svensk tid i Aula Magna, Universitetet i Stockholm, Frescativägen 6, Stockholm. Det er mulig å delta på generalforsamlingen via telekommunikasjon kl finsk tid i Finlandia Hall, kongressfløyen, Mannerheimintie 13 e, Helsinki kl dansk tid i Bella Center, Center Boulevard 5, København Felles instrukser til alle aksjonærer Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må være registrert i aksjonærregisteret i den svenske Verdipapirsentralen (VPC AB) innen 30. mars Følgende aksjonærer må derfor midlertidig omregistrere aksjer i eget navn hos VPC AB i Sverige for å ha rett til å delta på generalforsamlingen: Aksjonærer som har aksjer i forvaltning i Sverige Aksjonærer som har innskuddsbevis i Finnish Depositary Receipts i Finland 2006 kl svensk tid til følgende adresse: Nordea Bank AB (publ), Custody Operations, A 204, SE Stockholm, eller via telefon , eller faks , eller på internettadressen Aksjonærer som har innskuddsbevis i Finnish Depositary Receipts (FDR) i Finland Melding om deltakelse på den ordinære generalforsamlingen må gjøres senest 29. mars 2006 kl finsk tid til Nordea Bank Finland Plc, 2698 Corporate Actions, Nordea, via telefon eller , til faks , eller på internettadressen Aksjonærer som har registrert aksjer i Værdipapircentralen i Danmark Melding om deltakelse må gjøres innen 29. mars 2006 kl dansk tid til et av Nordea Bank Danmarks kontorer eller til Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, H.H., postboks 850, 0900 Copenhagen C, eller på telefon eller på faks eller på internettadressen Aksjonærer som har registrert aksjer i Værdipapircentralen i Danmark Omregistreringen må gjøres av VPC AB i Sverige innen 30. mars Dette betyr at aksjonærene må informere sin forvalter om dette i god tid før denne datoen. Aksjer registrert i VPC AB i Sverige Melding om deltakelse på den ordinære generalforsamlingen må gis til Nordea Bank AB (publ) innen 30. mars

Sammendrag 2007. Nordea-konsernet 2007. Nordea Group 2007 1

Sammendrag 2007. Nordea-konsernet 2007. Nordea Group 2007 1 Sammendrag 2007 Nordea Group 2007 1 Kort om Nordea, Nordea er det største finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet med en markedsverdi på rundt EUR 30mrd, en forvaltningskapital på EUR 389mrd og en

Detaljer

Nordea er en totalbank og har en ledende posisjon innenfor bedriftsmarkedet, personmarkedet og private bankingmarkedet.

Nordea er en totalbank og har en ledende posisjon innenfor bedriftsmarkedet, personmarkedet og private bankingmarkedet. Sammendrag 2008 0081 Sammendrag Nordea er det største finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet med en markedsverdi på rundt EUR 13mrd, en forvaltningskapital på EUR 474mrd og en kjernekapital på EUR

Detaljer

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsresultat 2002 Forbedrede resultater i fjerde kvartal Driftsresultatet opp 12 % Samlede inntekter økte 4 %; høyere netto renteinntekter og provisjonsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 %

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2010 Årsrapport Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Inntekter opp 11 % og risikojustert resultat opp 22 % i. Netto renteinntekter og netto gevinst

Detaljer

Sammendrag 2009. Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea.

Sammendrag 2009. Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea. Sammendrag 2009 Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea. Sterke resultater i 2009 Nordea med gode muligheter for vel avveid vekst

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2010

Rapport 1. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2010 Rapport 1. kvartal 2010 Solid resultat høyere inntekter og lavere tap på utlån Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordeas resultat

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2011 Konsernsjefen har ordet Målet vårt er å skape positive kundeopplevelser, også etter at de nye myndighetskravene er innført. Vi er fast bestemt på å dempe effektene av et strengere regelverk

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Nordea leverer i henhold til planen Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet: - Nordeas resultater er i tråd

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Høy inntjeningsevne og ytterligere fremgang med endringsarbeidet Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Detaljer

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA. Årsrapport 2008 1 Innhold Fem år i sammendrag... 3 Styrets beretning ets organisering... 4 Forretningsutvikling i 2007... 4 Kommentarer til resultatregnskapet...

Detaljer

Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby

Detaljer

Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA Årsrapport 2009 2 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Forretningsutvikling 2009 5 Kommentarer til resultatregnskapet

Detaljer

Årsrapport 2007 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2007 Nordea Bank Norge Årsrapport 2007 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder

Detaljer

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge Årsrapport 2014 2 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Utviklingen i makroøkonomien og finansmarkedet 5 Forretningsutvikling

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2002

Rapport for 1. kvartal 2002 Rapport for1. kvartal 2002 Rapport for 1. kvartal 2002 3 Rapport for 1. kvartal 2002 DnB oppnådde i første kvartal et driftsresultat før skatt på 1 207 millioner kroner, mot 1 453 millioner i tilsvarende

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002

Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 3 Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 1 998 millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Registreringsdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Registreringsdokument NORDEA BANK NORGE ASA Registreringsdokument Dette Registreringsdokument utgjør et registreringsdokument i henhold til lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr. 79 5-14 og Kommisjonens forordning nr.

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån DnB NOR Bank ASA, prospekt av 26. oktober 2006 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 DnB NOR

Detaljer

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer