MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Frå: til 20.10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2003 Frå: 17.00 til 20.10"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Frå: til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Aase Lønningdal Laila Reiertsen Espen Aspenes Eirik Neverdal Leif B. Bøyum Øystein Engevik Tore Kleppe Elling Røttingen Stig Endre Nilsen Arne Strønen Sigve Thuen Sølvi Bugge Frode Wold Høgre Børge Lunde Jonny Garvik Kristeleg Folkeparti Ingunn Nøkland Bjørn-Atle Drange Senterpartiet Audun Lygre Venstre Tore Rykkel Arbeidarpartiet Terje O. Hermansen Ruth Elin Midtbø Borghild Borgen Nils-Olav Nøss Åse V. Sælensminde Sosialistisk Venstreparti Sigrid Melhuus Tverrpolitisk Samlingsliste Astrid Leikvoll Terje Sperrevik Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ugilde: Dag Westhrin (SV), Kåre Lutro (Krf), Øystein Nordvik (Tvs), Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV), Marianne Hjelle (FrP) Bjørnar Rydland Thyholdt (SV), Jostein Bondevik (Krf), Per Olav Sørås (Tvs), Olav Djuve (H), Truls Lillebø (SV), Erling Bruarøy (FrP) Rådmann Lars Atle Skorpen Hansen, kommunaldirektørane Jorunn Solberg og Øyvind Tøsdal, øknonomisjef Ingrid Karin Kaalaas I sak 139/03 Badeanlegg i Os kommune var det fleire som meinte seg ugilde. Etter eit kort ordskifte vart det halde gruppemøte. Etter avrøysting kom ein til slikt resultat: Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Sentrumskvartalet, Osøyro Telefax: Org.nr.: Postadresse: E-post: P.b. 84, 5201 Os

2 I sak om Badeanlegg i Os er desse ugilde: Jonny Garvik (H) Øystein Engevik (FrP) Leif B. Bøyum (FrP) Per Olav Sørås (FrP) Bjørn Matland møter Sveinumng Dalland møter Berit Bjørgo møter Arne Bogevik møter Anna: Fungerande varaordførar. Ordførar Søviknes (FrP) gjer framlegg om at Børge Lunde (H) vert vald til fungerande varaordførar for Lisbeth Axelsen som er sjukemeld fram til Børge Lunde vart samrøystes vald til fungerande varaordførar. Merknader: Behandla saker: Det var ingen merknader til innkallinga. Det var ingen merknader til saklista. Protokollen frå forrige møte vart godkjent. Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Terje Søviknes Børge Lunde Terje Hermannsen Ordførar Side 2 av 41

3 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0095/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT AUGUST /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORTAR SEPTEMBER /03 03/01620 BALANSERAPPORT PR /03 03/01620 BALANSERAPPORT PR /03 03/01621 INVESTERINGSRAPPORT PR. JULI /03 03/03094 BUDSJETTREGULERING ULIKE TILTAK 0101/03 03/02934 SØKNAD OM ADOPSJONSSTØTTE 0102/03 03/03132 BRUK AV IKT VED GJENNOMFØRING AV AVGANGSPRØVA I MATEMATIKK VÅREN /03 03/02880 HYTTERENOVASJON I BIR 0104/03 03/00571 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN STORHAUGEN, LEPSØY. OMDISPONERING AV PORTNERBOLIG OG LEILIGHETSBYGG TIL HEILÅRSBUSTAD 0105/03 03/03174 HØYRINGSUTTALE: POLITIREFORM FASE /03 03/02526 ÅRSMELDING 2003 ( ) - OS ELDRERÅD MELDINGSSAK 0107/03 03/03364 VAL AV OMBODSUTVAL FOR PERIODEN /03 03/02987 VAL AV VALSTYRE I PERIODEN Side 3 av 41

4 0109/03 03/02974 VAL AV OMBODSMANNSKONTAKT KS I PERIODEN /03 03/02907 VAL AV REPRESENTANT TIL DRIFTSASSISTANSE I HORDALAND (VATN OG AV- LAUP). 0111/03 03/02917 VAL AV BEREDSKAPSRÅD I OS FOR PERIODEN /03 03/02967 VAL AV HEIMEVERNSNEMND I PERIODEN /03 03/02968 VAL AV KRIGSSKADENEMND I PERIODEN /03 03/02923 VAL AV KOMMUNAL KRISESTAB I OS FOR PERIODEN /03 03/02969 VAL VA INNKVARTERINGSNEMNDER I PERIODEN /03 03/02924 VAL AV TILFLYTTNINGSNEMND I OS FOR PERIODEN /03 03/02920 VAL AV KUNSTNEMND I OS FOR PERIODEN /03 03/02921 VAL AV UTVAL FOR FORDELING AV KULTURMIDLAR I OS FOR PERIODEN /03 03/02929 VAL AV FORLIKSRÅDET I OS FOR PERIODEN /03 03/02930 VAL AV KONFLIKTRÅDET I OS FOR PERIODEN /03 03/02932 VAL AV KOMMUNEN SIN REPRESENTANT I SOKNERÅDET I OS FOR PERIODEN /03 03/02966 VAL AV REPRESENTANT I STYRET FOR Side 4 av 41

5 OSELVARVERKSTADEN PERIODEN /03 03/02970 VAL AV REPRESENTANT TIL STYRET FOR OS DROSJESENTRAL FOR PERRIODEN /03 03/02972 VAL AV KANDIDAT TIL STYRET OG KANDIDATAR TIL BEDRIFTSFORSAMLINGA I GAIA I PERIODEN /03 03/02975 VAL AV MIDTHORDL.REVISJONSDISTRIKT- STYREREPR. I PERIODEN /03 03/02977 VAL AV REPRESENTANT TIL STYRET I OS FOLKEAKADEMI PERIODEN /03 03/02978 VAL AV STYREREPRESENTANT TIL RADIOS I PERIODEN /03 03/02979 VAL AV REPRESENTANT TIL STYRET I RAVNEBERG- HAUGENS OPPTRENINGSSENTER FOR PERIODEN /03 03/02980 VAL AV REPRESENTANTAR TIL SAMARBEIDSUTVALA FOR SKULANE I PERIODEN /03 03/02981 VAL AV REPRESENTANTAR TIL SAMARBEIDSUTVALA I DEI KOMM.BARNEHAGANE + VARHAUG BHG.I PERIODEN /03 03/03366 VAL AV REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVAL FOR MUSIKK OG KULTURSKULEN PERIODEN /03 03/02982 VAL AV REPRESENTANTAR TIL TAKSTNEMNDA FOR STATENS FISKERBANK I PERIODEN /03 03/02983 VAL AV REPRESENTANTAR TIL TAKSUTVALET FOR JORD OG SKOGBRUK FOR PERIODEN /03 03/03054 Side 5 av 41

6 VAL AV REPRESENTANTER TIL BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE OG HAVNERÅDET I PERIODEN /03 03/03074 VAL AV DELEGAT TIL INTERKOMMUNALT UTVAL FOR AKUTT FORUREINING BERGEN REGION ÅRSMØTEPERIODEN /03 03/03075 VAL AV KANDIDAT TIL STYRET OG UTSENDINGAR TIL ÅRSMØTET I BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD PERIODEN /03 03/03076 VAL AV KANDIDAT TIL STYRET OG KANDIDAT TIL REPRESENTANTSKAPET I BER GENSOMRÅDETS INTER- KOMM. RENOVASJONSSELSKAP PEERIODEN /03 03/03365 VAL AV REPRESENTANTAR TIL LEGATSTYRET I DR. STRØNENS LEGATFOR VAL- PERIODEN /03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE Side 6 av 41

7 0095/03 Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT AUGUST 2003 Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Kommunestyret tek saka som melding. 0096/03 Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 03/01104 REKNESKAPSRAPPORTAR SEPTEMBER 2003 Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Kommunestyret tek saka som melding. 0097/03 Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 03/01620 BALANSERAPPORT PR Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Kommunestyret tek saka som melding. 0098/03 Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 03/01620 BALANSERAPPORT PR Side 7 av 41

8 Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Kommunestyret tek saka som melding. 0099/03 Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 03/01621 INVESTERINGSRAPPORT PR. JULI 2003 Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Kommunestyret tek investeringsrapport pr. juli 2003 til etteretning, og godkjenner samstundes følgjande budsjettreguleringar i samsvar med saksutgreiinga: Kjøp av sentrumskvartalet Post Kjøp av bygg og anlegg - vert sett til kr Post Opptak av lån - vert sett til kr Post Refusjon frå private* - vert sett til kr * Refundert leigebuar innskot Innfriing lån Post Ekstraordinære avdrag - vert sett til kr Post Bruk av ubunde investeringsfond* - vert sett til kr Post Konsulenthonorar** - vert sett til kr Post Tinglysingsgebyr** - vert sett til kr Post Sal av tomter og bygg** - vert sett til kr * jfr. Konto Sal av kommunale bustader (tidlegare år) ** Sal av St. Hanshaugen Kjøp av sosiale bustader Post Kjøp av bygg og anlegg - vert sett til kr Post Konsulenthonorar - vert sett til kr Post Bruk av unytta lånemidlar* - vert sett til kr * jfr. Konto (unytta lånemidlar til omsorgsbustader) Feiarbil/utrykningsbil Post Kjøp av bil - vert sett til kr Side 8 av 41

9 Post Kjøp av bil - vert sett til kr Post Bruk av ubunde investeringsfond* - vert sett til kr Post Bruk av ubunde investeringsfond** - vert sett til kr * jfr. Konto Veg industrifelt Kolskogen kr ** jfr. Konto Veg industrifelt Kolskogen kr og Konto Veg reinsealegg Lekvenvågen kr Gangveg Lygheim Solstrand Post Gangveg Lyngheim Solstrand - vert sett til kr Post Bruk av ubunde investeringsfond* - vert sett til kr * jfr. Konto Sal av kommunale bustader Vassleidning Bjørnen Post Vassleidning Bjørnen - vert auka med kr Post Bruk av unytta lånemidlar* - vert auka med kr * jfr Unytta lånemidlar vedk. vassleidning Skeisleiro. Vassforsyning Sørstrøno Post Vassforsyning Sørstrøno - vert sett til kr Post Bruk av unytta lånemidlar - vert sett til kr * Post Bruk av disposisjonsfond - vert sett til kr ** Post Kloakk Sørstrøno - vert sett til kr Post Bruk av unytta lånemidlar - vert sett til kr *** * jfr. Konto kr Konti kr Konto kr ** jfr. Konto kr (fondsmidlar Gåssand) *** jfr. Konto kr Konto kr Konto kr /03 Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 03/03094 BUDSJETTREGULERING ULIKE TILTAK Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Side 9 av 41

10 Kommunestyret godkjenner følgjande budsjettendringar for 2003: 1. Ulike budsjettendringar for fleire einingar pr Budsjettregulering - interne overføringar Konto Tekst Auka utgift/ Minka utgift/ Minka inntekt auka inntekt Fast løn Fast løn Fast løn Pensjonsavgift Storebrand Arbeidsgjevaravgift Avsett til lønsoppgjer Fast løn Pensjonsavgift Storebrand Arbeidsgjevaravgift Avsett til lønsoppgjer Tilskot til private Refusjon frå staten Tilskot til private Refusjon frå staten Løn støttekontakt Løn avlastingstiltak Arbeidsgjevaravgift Utgiftsdekning støttekontakt Utgiftsdekning avlastingstiltak Løn støttekontakt Løn avlastingstiltak Arbeidsgjevaravgift Utgiftsdekning støttekontakt Utgiftsdekning avlastingstiltak Straum Forsikr. bygg og anlegg Kommunale avgifter Husleige Stegen Refusjon omsorgsbustader Straum Forsikringar bygg og anlegg Kommunale avgifter Husleige Stegen Refusjon omsorgsbustader Andre transportutgifter Kontigentar og lisensar Tenestekjp frå private Sals- og skjenkeløyve Andre transportutgifter Kontigentar og lisensar Side 10 av 41

11 3700 Tenestekjp frå private Sals- og skjenkeløyve Kontrollsum Regulering støttekontakt. Budsjettregulering støttekontakt frå sosial til BOF Konto Tekst Auka utgift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntekt Løn støttekontakt Arbeidsgjevaravgift Utgiftsdekning støttekontakt KM-godtgjersle Andre transportutgifter Løn støttekontakt Arbeidsgjevaravgift Utgiftsdekning støttekontakt KM-godtgjersle Andre transportutgifter Sum Regulering kurs og opplæring pr Budsjettregulering opplæringstiltak 2003 Konto Tekst Auka utgift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntekt Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Side 11 av 41

12 Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kurs og samlingar Kontrollsum Regulering praksiskompensasjon pr Budsjettregulering praksiskompensasjon pr Konto Tekst Auka utgift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntekt Praksiskompensasjon Praksiskompensasjon Sum Regulering støttekontakt og avlastning. Budsjettregulering støttekontakt/avlastning pr Konto Tekst Auka utgift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntekt Anna forbruksmateriell Løn støttekontakt Arbeidsgjevaravgift Kontrollsum Regulering rusførebyggjande arbeid pr Budsjettregulering rusførebyggjande arbeid pr Konto Tekst Auka utgift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntekt Løn faste stillingar Pensjonsavgift Storebrand Arbeidsgjevaravgift Løn faste stillingar Pensjonsavgift Storebrand Side 12 av 41

13 0990 Arbeidsgjevaravgift Kontrollsum Regulering mellom ulike einingar pr Budsjettregulering pr Konto Tekst Auka utgift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntekt Ekstrahjelp Pensjon Storebrand Arbeidsgjevaravgift Bruk av disposisjonsfond Fast løn Pensjonsdel Storebrand Arbeidsgjevaravgift Fast løn Pensjonsdel Storebrand Arbeidsgjevaravgift Kalkulerte renter Overførte renter og avdrag Tenestekjøp frå private Fast løn Pensjonsdel Storebrand Arbeidsgjevaravgift Kurs og samlingar Kurs og samlingar Sum Regulering vaksenopplæring pr Budsjettregulering vaksenopplæring pr Konto Tekst Uka utgift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntekt Fast løn Sjukevikarar Pensjon statens pensjonskasse Arbeidsgjevaravgift Fast løn Sjukevikarar Pensjon statens pensjonskasse Arbeidsgjevaravgift Sum Side 13 av 41

14 0101/03 Arkiv: 223 Arkivsaknr.: 03/02934 SØKNAD OM ADOPSJONSSTØTTE Framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner at det vert gjort ei tilleggsløyving på kr ,- til dekning av tilskot til foreldre som har adoptert utanlandske born. Summen vert dekkja med midlar frå fjorårets overskot. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Tilskot til private - vert auka med kr ,- Post Disponering av tidl. års overskot - vert auka med kr ,- Det skal fremjast eiga sak knytt til dei prinsippielle sidene ved Os kommune sin praksis om å gje reduksjon i utlikna skatt ved adopsjon. I denne saka må ein også vurdera framtidige ordningar for kommunal støtte til adoptivforeldre. Terje Hermannsen (A) kom med følgjande framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner at det vert gjort ei tilleggsløyving på kr ,- til dekning av tilskot til foreldre som har adoptert utanlandske born. Summen vert dekkja med midlar frå fjorårets overskot. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Tilskot til private - vert auka med kr ,- Post Disponering av tidl. års overskot - vert auka med kr ,- Det skal fremjast eiga sak knytt til dei prinsippielle sidene ved Os kommune sin praksis om å gje reduksjon i utlikna skatt ved adopsjon. I denne saka må ein også vurdera framtidige ordningar for kommunal støtte til adoptivforeldre. 0102/03 Arkiv: B65 Arkivsaknr.: 03/03132 BRUK AV IKT VED GJENNOMFØRING AV AVGANGSPRØVA I MATEMATIKK VÅREN 2004 Side 14 av 41

15 Samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga frå administrasjonen. Kommunestyret godkjenner at det vert kjøpt inn 40 nye datamaskiner og naudsynt nettverksutstyr til ungdomsskulane i samband med gjennomføring av avgangsprøva i matematikk våren Kostnaden, som er rekna til kr ,-, vert innarbeidd i investeringsbudsjettet for /03 Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 03/02880 HYTTERENOVASJON I BIR Samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga frå administrasjonen. Os kommunestyre tar saka til etterretning med følgjande merknad: Os kommune vil at hytteeigedomar i Os, eigde av folk med fast bustadadresse i Os kommune, ikkje skal utløysa renovasjonsgebyr. 0104/03 Arkiv: GEO P Arkivsaknr.: 03/00571 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN STORHAUGEN, LEPSØY. OMDISPONERING AV PORTNERBOLIG OG LEILIGHETSBYGG TIL HEILÅRSBUSTAD Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret endring av reguleringsplan for Storhaugen, Lepsøy, dater , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, revidert i samsvar med vedtak i Forvaltningsstyret Endringa gjeld omdisponering av portnerbolig og leilighetsbygget frå fritidsbustad til heilårsbustad. Side 15 av 41

16 0105/03 Arkiv: X31 &20 Arkivsaknr.: 03/03174 HØYRINGSUTTALE: POLITIREFORM FASE 2. Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Os kommune støttar Politimeisteren i Hordaland sitt framlegg om å oppretthalda Os lensmannskontor som sjølvstendig eining. Gunngjeving for uttalen er; Os framstår som eit naturleg geografisk avgrensa område syd på Bergenshalvøya. Os kommune har sterk vekst i folketalet, noko som truleg vil auka behovet for tenester frå politiet i åra som kjem. Nærleik til innbyggjarane er særs viktig i ein vekstkommune som Os, med kontinuerlig og rask utvikling. 0106/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02526 ÅRSMELDING 2003 ( ) - OS ELDRERÅD MELDINGSSAK Samrøystes vedtak om innstillinga frå administrasjonen. Kommunestyret godkjenner årsmelding 2003 ( ) for Os Eldreråd. 0107/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/03364 VAL AV OMBODSUTVAL FOR PERIODEN Side 16 av 41

17 Ombodsutvalet fårslik samansetjing i valperioden : Medlem Varamedlem: 1. Laila Reiertsen (FrP), leiar Sølvi Bugge (frp) 2. Tore Kleppe (FrP) Stig Nilsen (FrP) 3. Bjørn Matland (H) Hedevig Holst (H) 4. Borghild Borgen (A), nestleiar Torill Otterskred (SV) 5. Tore Rykkel (V) Liv Sissel Kvalvaag (Sp) 0108/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02987 VAL AV VALSTYRE I PERIODEN Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Os kommunestyre vel formannskapet til valstyre for perioden /03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02974 VAL AV OMBODSMANNSKONTAKT KS I PERIODEN Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Som ombodsmannskontakt for KS for valperioden vert vald: Kontaktperson: Ordførar Terje Søviknes Vara: Varaordførar Lisbeth Axelsen Side 17 av 41

18 0110/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02907 VAL AV REPRESENTANT TIL DRIFTSASSISTANSE I HORDALAND (VATN OG AV LAUP). Som representant til Driftsassistanse i Hordaland for valperioden vert vald: Representant: Gustav Bahus (FrP) Vararepresentant: Terje Sperrevik (Tvs) 0111/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02917 VAL AV BEREDSKAPSRÅD I OS FOR PERIODEN Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Beredskapsrådet får slik samansetjing i valperioden : Ordførar Varaordførar Rådmann Sjef for lokalt sivilforsvar Repr. frå forsvaret (dei vert bedne om å peika ut representant sjølve) Repr. frå Røder Kors (dei vert bedne om å peika ut representant sjølve) Politimeister/lensmann (dei vert bedne om å peika ut representant sjølve) Medisinskfagleg rådgjevar 0112/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02967 VAL AV HEIMEVERNSNEMND I PERIODEN Side 18 av 41

19 Heimevernsnemnda får slik samansetjng i valperioden : Medlemer Varamedlemer 1. Arne Strønen (FrP) 1. Tore Kleppe (FrP) 2. Aase Lønningdal (FrP) 3. Michele Hjelle (FrP) 2. Helge Låstad (Tvs) 1. Terje Hatvik (V) 2. Linda Øvreeide (Tvs) 3. Åse V. Sælensminde (A) 0113/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02968 VAL AV KRIGSSKADENEMND I PERIODEN Krigsskadenemnda får slik samansetjing i valperioden : Medlemer Varamedlemer 1. Harald Aasen (FrP) 1. Laila Hope (FrP) 2. Tor Lunde (H) 2. Kari Bergo (H) 3. Eirik Neverdal (FrP) 4. Sølvi Bugge (FrP) 3. Ingunn Nøkland (Krf) 1. Hans Magnar Eide (SP) 2. Jostein Heggland (Tvs) 3. Ingrid Netland (Sp) Side 19 av 41

20 0114/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02923 VAL AV KOMMUNAL KRISESTAB I OS FOR PERIODEN Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Kommunal krisestab får slik samansetjing i valperioden : Ordførar Rådmann Brannsjef Medisinskfagleg rådgjevar Lensmann 0115/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02969 VAL VA INNKVARTERINGSNEMNDER I PERIODEN Framlegg til vedtak: Innkvarteringsnemndene får slik samansetjing i valperioden : Søfteland krins Nore Neset krins Lysekloster krins Søre Neset krins Nore Øyane krins Hegglandsdalen krins Side 20 av 41

21 3. 3. Søre Øyane krins Os krins Det kom framlegg om å delegera innkvarteringsnemndene til rådmannen, basert på prinsippet om at rektor ved skulane med tillegg av eventuelt andre medarbeidarar vert Innkvarteringsnemnder. Dette vart samrøystes vedteke. Vert delegert til rådmannen, basert på prinsippet om at rektor ved skulane med tillegg av eventuelt andre medarbeidarar vert Innkvarteringsnemnder. 0116/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02924 VAL AV TILFLYTTNINGSNEMND I OS FOR PERIODEN Framlegg til vedtak: Tilflytningsnemnda får slik samansetjing i valperioden : Meldlemer 1. Varamedlemer Ein representant frå politiet 5, Ein representant frå transportorganisasjonane. Side 21 av 41

22 Tilflytningsnemnda får slik samansetjing i valperioden : Meldlemer Personlege varamedlemer 1. Frode Wold (FrP) Sigve Thuen (FrP) 2. Laila Bruarøy (H) Inglaug Brimsholm (H) 3. Ingrid Netland (Sp) Øyvind Heggland (Tvs) 4. Ein representant frå politiet 5, Ein representant frå transportorganisasjonane. 0117/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02920 VAL AV KUNSTNEMND I OS FOR PERIODEN Framlegg til vedtak: Kunstnemnda får slik samansetjing i valperioden : Medlemer 1. Varamedlemer Bernt Kristiansen frå kunstilivet 4. Ingvild Hetleflåt frå kunstlivet 5. Karl Ole Midtbø frå kunstlivet Kunstnemnda får slik samansetjing i valperioden : Medlemer Personlege varamedlemer 1. Inger Tine Brekke (H) Sølvi Bugge (FrP) Side 22 av 41

23 2. Tove Hille (Tvs) Stein Ove Lien (A) 3. Bernt Kristiansen frå kunstilivet 4. Ingvild Hetleflåt frå kunstlivet 5. Karl Ole Midtbø frå kunstlivet 0118/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02921 VAL AV UTVAL FOR FORDELING AV KULTURMIDLAR I OS FOR PERIODEN Framlegg til vedtak: utval for fordeling av kulturmidlar får slik samansetjing i valperioden : Medlemer Gruppe 1 1. Varamedlemer 2. Brukarrepresentant 3. Brukarrepresentant 4. Brukarrepresentant Gruppe Brukarrepresentant 3. Brukarrepresentant 4. Brukarrepresentant Gruppe Brukarrepresentant 3. Brukarrepresentant 4. Brukarrepresentant Side 23 av 41

24 utval for fordeling av kulturmidlar får slik samansetjing i valperioden : Medlemer Varamedlemer Gruppe 1 (Idrett) 1. Hilde Storum (SV) Øystein Engevik (FrP) 2. Brukarrepresentant 3. Brukarrepresentant 4. Brukarrepresentant Gruppe 2 (Musikk) 1. Tor Owe Rennemo (H) Cathrine Brinchmann Hansen (H) 2. Brukarrepresentant 3. Brukarrepresentant 4. Brukarrepresentant Gruppe 3 (Frilynte lag) 1. Tore Lyssand (V) Inger Kobbeltvedt (Krf) 2. Brukarrepresentant 3. Brukarrepresentant 4. Brukarrepresentant 0119/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02929 VAL AV FORLIKSRÅDET I OS FOR PERIODEN Forliksrådet får slik samansetjing frå 1. mai 2004: Medlemer Varamedlemer i rekkefølge: 1. Ole Fjæreide (H), leiar 1. Stig Nilsen (FrP) Side 24 av 41

25 2. Jonny Storum (Krf) 2. Ingunn Nøkland (Krf) 3. Ingeborg I-H Garvik (Tvs) 3. Unnvar Bakke (A) 0120/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02930 VAL AV KONFLIKTRÅDET I OS FOR PERIODEN Som representant til kontaktforum for konfliktråd vert vald: Medlem: Borghild Borgen (A) Vara: Anne Grethe Melsbø (SV) Som representant til utval for oppnemning av meklarar vert vald: Medlem: Einar Øvreberg (Tvs) Vara: Eva Hauge Sund (Sp) 0121/03 Arkiv: Arkivsaknr.: 03/02932 VAL AV KOMMUNEN SIN REPRESENTANT I SOKNERÅDET I OS FOR PERIODEN Som kommunen sin representant i soknerådet for valperioden vert vald: Medlem: Ordførar Terje Søviknes (FrP) Varamedlem: Børge Lunde (H) 0122/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02966 Side 25 av 41

26 VAL AV REPRESENTANT I STYRET FOR OSELVARVERKSTADEN PERIODEN Som kommunen sin representant i styret for Oselvarverkstaden i perioden vert vald: Representant: Geirmund Dyrdal (Krf) Vara: Sigve Thuen (FrP) 0123/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02970 VAL AV REPRESENTANT TIL STYRET FOR OS DROSJESENTRAL FOR PERRIODEN Som representant til styret for Os Drosjesentral for valperioden vert vald: Representant: Arne Jargren (Sp) Vararepresentant: Hedevig Holst (H) 0124/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02972 VAL AV KANDIDAT TIL STYRET OG KANDIDATAR TIL BEDRIFTSFOR- SAMLINGA I GAIA I PERIODEN Som kandidat til styret i GAIA for valperioden vert vald: Side 26 av 41

27 Kandidat: Lisbeth Axelsen (H) Vara: Astrid Leikvoll (Tvs) Som representantar til bedriftsforsamlinga for valperioden vert valde: Kandidat: 1. Anders Hjelle (FrP) Vara: Marianne Hjelle (FrP) 2. Haldor Fosse (SV) Terje Olav Hermannsen (A) 0125/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02975 VAL AV MIDTHORDL.REVISJONSDISTRIKT- STYREREPR. I PERIODEN Som representantar i styret for Midthordland Revisjonsdistrikt for valperioden vert valde: Representantar Vararepresentantar 1. Sveinung Dalland (FrP) 1. Lars Søfteland (H) 2. Berit Bjørgo (FrP) 3. Wenche Færøy (H) 2. Svein Brunvatne (A) 1. Per Jordal (Sp) 2. Marie Herigstad(SV) 3. Terje Hatvik (V) 0126/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02977 VAL AV REPRESENTANT TIL STYRET I OS FOLKEAKADEMI PERIODEN Side 27 av 41

28 Som kommunen sin representant til styret i Os Folkeakademi for valperioden vert vald: Representant: Ole Moberg (SV) Vara: Ingeborg I-H. Garvik (Tvs) 0127/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02978 VAL AV STYREREPRESENTANT TIL RADIOS I PERIODEN Som kommunen sin representant til styret i RadiOs for valperioden vert vald: Representant: Olav Djuve (H) Vara: Leif Bjarne Bøyum (FrP) 0128/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02979 VAL AV REPRESENTANT TIL STYRET I RAVNEBERGHAUGEN OPPTRENINGSSENTER FOR PERIODEN Som kommunen sin representant i styret for Ravneberghaugen Opptreningssenter for valperioden vert vald: Representant: Inger Tine Brekke (H) Vara: Johanes Taule (Tvs) 0129/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02980 Side 28 av 41

29 VAL AV REPRESENTANTAR TIL SAMARBEIDSUTVALA FOR SKULANE I PERIODEN Som kommunen sin representant til samarbeidsutvala i skulane for valperioden vert valde: Medlemer Halhjem Barnetun: Laila Hope (FrP) Hegglandsdalen skule: Linda Eide (FrP) Kuventræ skule: Stig Nilsen (FrP) Lundefossen skule: Aase Lønningdal (FrP) Lysekloster skule: Inger Berit Bøyum (Tvs) Nore Neset skule: Åse V. Sælensminde Nore Øyane skule: Vigdis Strønen (SV) Os skule: Michele Hjelle (FrP) Os ungdomsskule: Eirik Neverdal (FrP) Søfteland skule: Kjersti Herdlevær (V) Søre Neset skule: Unnvar Bakke (A) Søre Øyane skule: Solfrid Norunn Skorpen (Tvs) Vara: Marie Bruarøy (H) Aase Lønningdal (FrP) Leif Ole Brekke (FrP) Harald Aasen (FrP) Grethe Frantsen (A) Åshild Lekven (Sp) Ingeborg Eialin Sørstrønen (A) Tore Kleppe (FrP) Hedevig Holst (H) Per Arne Bjørndal (Krf) Else M. Isdal Halhjem (Sp) Bodil Lepsøe (Tvs) Side 29 av 41

30 0130/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02981 VAL AV REPRESENTANTAR TIL SAMARBEIDSUTVALA I DEI KOMM. BARNEHAGANE + VARHAUG BHG.I PERIODEN Som representantar til samarbeidsutvala i barnehagane for valperioden vert valde: Flåten barnehage - medlem Marianne Hjelle (FrP) Os barnehage - medlem: Anne Marit Høgum (SV) Søfteland barnehage - medlem: Therese Foss (Tvs) Nore Neset barnehage: Anette Hjelle (FrP) Vara: Sveinung Dalland (FrP) Vara: Ruth Elin Midtbø (A) Vara: Kjersti Herdlevær (V) Varhaug barnehage: Tor Slettebakken (FrP) 0131/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/03366 VAL AV REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVAL FOR MUSIKK OG KULTURSKULEN PERIODEN Som representant til Samarbeidsutvalet for Musikk- og Kulturskulen for valperioden Side 30 av 41

31 Representant: Børge Lunde (H) Vara: Lisbeth Hjelle (FrP) 0132/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02982 VAL AV REPRESENTANTAR TIL TAKSTNEMNDA FOR STATENS FISKERBANK I PERIODEN Som representantar til Takstnemnda for Statens Fiskarbank for valperioden vert valde: 1. Elling Røttingen (FrP) 2. Jonny Garvik (H) 3. Astrid Enstad (Krf) 0133/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02983 VAL AV REPRESENTANTAR TIL TAKSUTVALET FOR JORD OG SKOGBRUK FOR PERIODEN Som representantar til Takstutval for Jord og Skogbruk for valperioden vert valde: 1. Aase Lønningdal (FrP) 2. Lars Søfteland (H) 3. Eivind Moberg (Sp) Side 31 av 41

32 0134/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/03054 VAL AV REPRESENTANTER TIL BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE OG HAVNERÅDET I PERIODEN Som representant til havnerådet vert vald: Medlem: Øysein Nordvik (Tvs) Varamedlem: Tore Lyssand (V) Som kandidat til havnestyret vert vald: Medlem: Eirik Neverdal (FrP) Varameldlem: Nils Gunnar Drange (A) 0135/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/03074 VAL AV DELEGAT TIL INTERKOMMUNALT UTVAL FOR AKUTT FORUREINING BERGEN REGION ÅRSMØTEPERIODEN Som delegat til IUA Bergen region årsmøteperioden vert vald: Delegat: Kåre Lutro (Krf) Vara: Sigrid H. Melhuus (SV) 0136/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/03075 VAL AV KANDIDAT TIL STYRET OG UTSENDINGAR TIL ÅRSMØTET I BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD PERIODEN Side 32 av 41

33 Som kandidat til styret i Bergen og omland friluftsråd perioden vert vald: Kandidat: Ordførar Terje Søviknes (FrP) Vara: Varaordførar Lisbeth Axelsen (H) Som utsendingar til årsmøtet i Bergen og omland friluftsråd i perioden vert valde: Utsendingar Vara 1. Ordførar Terje Søviknes (FrP) Laila Reiertsen (H) 2. Varaordførar Lisbeth Axelsen (H) Børge Lunde (H) 3. Anna Margretha Lunde (V) Haldor Fosse (SV) 0137/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/03076 VAL AV KANDIDAT TIL STYRET OG KANDIDAT TIL REPRESENTANTSKAPET I BERGENSOMRÅDETS INTERKOMM. RENOVASJONSSELSKAP PEERIODEN Som kandidat til styret i BIR for valperioden vert vald: Kandidat: Gustav Bahus (FrP) Vara: Einar Moberg Heggland (V) Som kandidat til representantskapet i BIR for valperioden vert vadl: Kandidat: Eirik Neverdal (FrP) Vara: Jostein Gaassand (Sp) 0138/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/03365 VAL AV REPRESENTANTAR TIL LEGATSTYRET I DR. STRØNENS LEGATFOR Side 33 av 41

34 VAL PERIODEN Som representantar til styret i Dr. Strønens Legat for valperioden vert valde: Representantar Vararepresentantar 1. Arne Strønen (FrP) Marianne Hjelle (FrP) 2. Sigbjørn Bergo (H) Lisbeth Axelsen (H) 3. Nils Gunnar Drange (A) Vigdis Strønen (SV) 0139/03 Arkiv: D23 Arkivsaknr.: 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE Framlegg til vedtak: Alternativ 1: Bygging av badeanlegg i fjell Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast som fjellhall i Os sentrum. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad, og naudsynte garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 59 millionar etter frådrag av forventa kompensasjon for mva. Rådmannen får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold, geologiske forhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Side 34 av 41

35 Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Rådmannen skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Alternativ 2: Bygging av badeanlegg i fjell, med parkeringsanlegg og molo Os kommunestyre gjer vedtak om at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast som fjellhall i Os sentrum, saman med parkeringsanlegg for om lag 200 bilar og ny molo ved Mobergsvikjo. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad, og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. I tillegg kjem parkeringsanlegg for om lag 200 bilar og ny molo. Det samla anlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 100 millionar etter frådrag av kompensasjon for mva. Rådmannen får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold, geologiske forhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune/andre kr ,- Finansiering parkerinsanlegg kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Rådmannen skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Kommunestyret ønskjer og ei vurdering av om garasje- og lagerareal for brann- og redningsteneste kan kombinerast innanfor eller med auke av det planlagte parkeringsarealet. Alternativ 3: Side 35 av 41

36 Bygging av badeanlegg på Kuventræ, sydvest for idrettshallen (evt. med tribune) Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast bygd på Kuventræ, der anlegget vert plassert på eige område sydvest for idrettshallen, med nordvestside som evt. kan nyttast som tribune for idrettsbanen. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad, fotballtribune og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 54 millionar. (56 millionar med tribune) etter frådrag av forventa kompensasjon for mva. Rådmannen får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane (24 millionar med tribune). Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Rådmannen skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Alternativ 4: Bygging av badeanlegg på Kuventræ, på nordsida av idrettshallen og vegg-i-vegg med denne Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast på Kuventræ, der anlegget skal liggja vegg-i-vegg med eksisterande idrettshall, og i størst mogeleg grad utnytta eksisterande bygningsmessig infrastruktur. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad, og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 41 millionar etter frådrag av forventa kompensasjon for mva. Rådmannen får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med Side 36 av 41

37 totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Rådmannen skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Terje Hermannsen (A) kom med forslag om alternativ 4 med eit tillegg: Oppvarmingsstystemet må vera slik at ein anten med ein gong, eller seinare, kan utnytta jordvarme. Dette med tanke på eit framtidig isbaneanlegg. Børge Lunde (H) kom med følgjande framlegg til vedtak frå Frp og H: Os kommunestyre ber formannskapet om å oppnemna ei politisk styringsgruppe med 5 medlemar. Styringsgruppa skal i samråd med administrasjonen gå vidare med Alt. 2 Badeanlegg i fjell, med parkeringsanlegg og molo og Alt. 4 Badeanlegg på Kuventræ, vegg-i-vegg. Badeanlegget skalminimun innehalda 25 m symjebasseng, 12,5 m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad og naudsynte garderobe-, service- og fellesareal. For Alt. 2 kjem parkeringsanlegg for 200 bilar og ny molo i tillegg. Det skal førebuast og setjast i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar) for dei to alternativa. Os kommune skal knyta til seg ekstern fagkompetanse (rådgjevande ingeniørfirma eller lignende) for utarbeiding av anbodsgrunnlag, og seinare vurdering av innkomne tilbod. Utgifter til dette og evt. Andre kommunale kostnader knytt til førebuingsprosessen skal dekkjast innanfor den totale investeringskostnaden for prosjektet. Det er vidar eit krav at tilbydarane/entreprenærane i sine tilbod tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvalitet i anlegget. Såleis skal tilbydarane også ta all risiko vedk. teknologi, grunntilhøve, geologiske tilhøve og lignende Side 37 av 41

38 Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra av administrasjonen og styringsgruppa skal Os kommunestyre i ny sak (seinast juni 2004) vurdera om pristilboda ligg innanfor ei akseptabel kostnadsramme, og dersom dette er tilfellet, ta stilling til lokalisering og kva tilbydar som skal veljast. Uansett skal totalkostnaden for anlegget dekkjast gjennom følgjande finansieringskjelder: Lån handtert gjennom drift, eigenfinansering av pareringsanlegg, tippemidlar og lån frå Os kommune. Fordelinga mellom dei ulike finansieringskjeldene skal skje i tråd med prinsippa i saksutgreiinga til denne saka. Drifta av anlegget er planlagd slik atho skal gå i balanse/gje overskot når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogeleg. I perioden fram til val av tilbydar og konsept skal ein arbeida vidare med ulike former for samarbeid med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Kommunestyret ønskjer og ei vurdering av om garasje- og lageraareal for brann- og redningsteneste kan kombinerast innanfor eller med auke av det planlagde parkeringsarealet. I Alt. 2. TERJE EG KAN IKKJE FINNA NOKO AVSTEMMING I PAPIRA TIL EVA. KAN DU HJELPA MEG? Alternativ 1: Bygging av badeanlegg i fjell Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast som fjellhall i Os sentrum. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad, og naudsynte garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 59 millionar etter frådrag av forventa kompensasjon for mva. Rådmannen får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold, geologiske forhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Side 38 av 41

39 Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Rådmannen skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Alternativ 2: Bygging av badeanlegg i fjell, med parkeringsanlegg og molo Os kommunestyre gjer vedtak om at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast som fjellhall i Os sentrum, saman med parkeringsanlegg for om lag 200 bilar og ny molo ved Mobergsvikjo. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad, og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. I tillegg kjem parkeringsanlegg for om lag 200 bilar og ny molo. Det samla anlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 100 millionar etter frådrag av kompensasjon for mva. Rådmannen får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold, geologiske forhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune/andre kr ,- Finansiering parkerinsanlegg kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Rådmannen skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Kommunestyret ønskjer og ei vurdering av om garasje- og lagerareal for brann- og redningsteneste kan kombinerast innanfor eller med auke av det planlagte parkeringsarealet. Alternativ 3: Bygging av badeanlegg på Kuventræ, sydvest for idrettshallen (evt. med tribune) Side 39 av 41

40 Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast bygd på Kuventræ, der anlegget vert plassert på eige område sydvest for idrettshallen, med nordvestside som evt. kan nyttast som tribune for idrettsbanen. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad, fotballtribune og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 54 millionar. (56 millionar med tribune) etter frådrag av forventa kompensasjon for mva. Rådmannen får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane (24 millionar med tribune). Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Rådmannen skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Alternativ 4: Bygging av badeanlegg på Kuventræ, på nordsida av idrettshallen og vegg-i-vegg med denne Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast på Kuventræ, der anlegget skal liggja vegg-i-vegg med eksisterande idrettshall, og i størst mogeleg grad utnytta eksisterande bygningsmessig infrastruktur. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad, og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 41 millionar etter frådrag av forventa kompensasjon for mva. Rådmannen får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med Side 40 av 41

41 totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Rådmannen skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Side 41 av 41

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.2003 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.2003 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.2003 Frå: 17.00 til MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Aase Lønningdal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Ordførar Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Frå: 17.00 til MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Frammøte: Framstegspartiet Terje Søviknes Laila Reiertsen Marianne Hjelle Espen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR 31.03 2005 2259

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR 31.03 2005 2259 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.11.2005 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR 31.03 2005

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer