Skjærgårdstjensten for Oslofjorden driftsområde 1 Ytre Oslofjord øst søndre driftsenhet. Hvaler, Sarpsborg og Halden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjærgårdstjensten for Oslofjorden driftsområde 1 Ytre Oslofjord øst søndre driftsenhet. Hvaler, Sarpsborg og Halden"

Transkript

1 Skjærgårdstjensten for Oslofjorden driftsområde 1 Ytre Oslofjord øst søndre driftsenhet. Hvaler, Sarpsborg og Halden «Heia» LG 6804 bygget ved Promek, Smøla. Levert i sjøen syd av Tresten fyr i Hvaler, 11.mai 2012 DRIFTSRAPPORT Rapportperiode

2 VINTERARBEIDET Rydde- og skjøtselsarbeid på Akerøya, oppdrag fra FYM / NP-forvalter. Prosjekt skjærgårdsbeiting Nordre Sandøy, befaringer og administrasjon. Ny gangbro over Huserbekken, Asmaløy. Kyststiprosjektet. Innredningsarbeider i Skjærgårdens Hus. Båtbesiktigelser hos verftet Promek, Smøla (3 reiser; januar, mars og april). Produsert 3 nye fellesgriller og 2 rastebord (friluftsmidler). Montert infoskilt nasjonalparken. Støpt nye badebøyemoringer. Avtalemessige oppdrag for havneavdelingen (vann, utriggere, fendring etc.) Administrativt arbeid. Profileringsmateriell (rollup) om Skjærgårdstjenesten og kommunens beiteprosjekt. Kystled Lauer; ettersyn for OF. Diverse andre befaringer. Kompetansegivende kurs; fritidsskipper- og sikkerhetskurs. «Måken» sjøsatt etter vårpussing 19.mars. MARINT AVFALL VÅRENS STRANDRYDDING Startet 6.mars (ekstrahjelp via NAV; 1-2 personer). Områder med ferdselsforbud ryddet ferdig til 14.april. Resultat: 814 sekker, 187 kanner, 165 kasser + div. enkeltgjenstander/vrak. Se egen rydderapport (vedlagt). Sjursholmen, Kirkøy Hvaler Ungdomsskole Maritime dager Sekker Kanner Kasser

3 Årets bunnskrot-aksjon foregikk lørdag 5.mai i Skjærhalden havn. Samarbeid med Fredrikstad dykkerklubb. Flere containere ble fylt. Mediadekning. OSPAR-strand for årlig registrering på Akerøya. I samarbeid med OF og DN ble strandstrekningen på sydsiden av Akerøya, ryddet for marint avfall i april. Resultatet etter at stranden ble «nullstilt» på høsten 2011 er innmeldt i registreringssystemet. (Ny rydding og opptelling står for tur i november.) Bildet viser innsamlede fraksjoner fra 100 m strandsone syd på Akerøya. Avfallet har nådd land i løpet av perioden oktober 2011 til april 2012; 6 mndr. I tillegg er gjenstander større enn 50 cm innsamlet og registrert fra en 900 m strekning. TRANSPORT AV BEITEDYR I samarbeid med Hvaler Beitelag er det fraktet og hentet hundrevis av dyr for tre saueeiere. Akerøya, Hesteholmen og Nes Ramsø (Fr.stad), Tisler, Tjeldholmen, Sauholmen, Nordre Sandøy. Det er hentet dyr (sau) fra Nordre Sletter for Tomb Landbruksskole, Råde og for Villsauen AS fra Søsterøyene, Fredrikstad. SKJØTSELSARBEID (landskapspleie og beiteformål) Hvaler kommunes prosjekt Skjærgårdsbeiting er videreført på gjengrodd beitemark på prioriterte arealer på Nordre Sandøy. Dreneringstiltak er utført. KURS Januar: Marin forsøpling (Hold Norge Rent) Jan.-febr.: Fritidsskipper, Drøbak (Tom Eilertsen) Februar: Bruk av Smartboard i Skjærgårdens Hus Febr.-mars: Sikkerhetskurs IMO60, Stavern (TE og EB) Mai: Fagseminar v/of, Tjøme. August: OF-konferanse Fortid og framtid i friluft, Fredrikstad. Oktober: Seminar Miljøovervåking i Oslofjorden (EB). 3

4 TRANSPORTOPPDRAG Ca. 40 oppdrag med skrot og varer er tatt underveis ved ledig kapasitet, deriblant to vrakjoller fra Rød, Søndre Sandøy. SKJÆRGÅRDENS HUS (SH) Forvaltningsknutepunktet er etablert og månedlige knutepunktmøter iverksatt; inkludert NP-senterleder og web-ansvarlige lokalt og regionalt. Bygget har blitt et praktisk senter for samarbeidet, også i tiltakssammenheng. Møterom og utstillingsarealer i 1.etg. er under utvikling, bl.a. med bildespill for publikum. Sosial kvelding for SH og OF på Homlungen fyr i september. FRITIDSAVFALL Bodene ble åpnet ultimo mars og stengt medio oktober. Regelmessig henting fra primo mai. Samarbeidet med Halden havn og velforeninger fungerer som tidligere. Avfallet i Sarpsborg kommunes friområder handteres fra landsiden. 20 boder mottar fritidsavfall fra gjestende i Hvaler, 1089 sekker. Molok i Tordenskjoldbukta er i tillegg tømt for volum ca. 50 m 3 tilsvarende ca. 260 sekker, samlet 1347 sekker fra friområder/uthavner. Avfall hentes i tillegg fra 2 leirsteder, 560 sekker og fra hytteboder 243 sekker (se detaljert vedlegg). Molok-sekkene rommer ca. 5 m 3 tilsvarende ca. 40 vanlige avfallssekker. Tømmingen foregår i container med toppåpning, for henting av komprimeringsbil. 4

5 VEDLIKEHOLD, TILRETTELEGGING OG STELL AV FRIOMRÅDENE Forsøksprosjekt v/of dypoppsamler/flytende Molok etablert i juni. Tømming i spesialcontainer på kommunal brygge. Nye badebøyer/moringer utplassert og tatt inn ved Sandviken, Sarpsborg. Utplassert grill i Tordenskjoldbukta (nord). Montert ny Tønsbergbrygge på Tisler. Det er malt utvendig kun fire boder i 2012, samt innvendig i noen få. Gjenstår pr. dato ca. 5 boder som trenger reparasjon/vedlikehold/maling. 3 toalettboder på Akerøya er reparert (tak) og fått nytt takdekke (shingel). En rekke toalettboder ble tømt på vårparten. Mer regelmessig rengjort. Følgende områder ved boder er ryddet og stelt: Kaffebukta, Kuvauen, Tesebukt, Tordenskjoldbukta nord, Guttormsvauen, Alholmen, Fredagshølet nord, Filletassen. 8 nye tønner til engangsgriller er utplassert. BEMANNINGEN To 100% stillinger er fast ansatt. Deltids ekstrahjelp (1-2 personer) i samarbeid med NAV fra mars. Praktikant via NAV i 3 ukedager. Ungdomsskoleelev 1 dag ukentlig (arbeidstrening). NASJONALPARK-OPPDRAG Befaringstur med botanikere på Tisler i april. Skjærgårdstjenestens ansatte rydder småfuruer på Akerøya (FYM/YHNP). Fjerning av to båtvrak fra Kuvauen (initiativ fra hytteeiere). Hentet fra Koster og montert nytt infoskilt ved NP-senteret. Montert bronsemodell av de to nasjonalparkene ved NP-senteret. Hentet NP-styret fra Strömstad etter konferanse. INFORMASJON / MEDIA Orientering for Østfold KrF på Skjærgårdens Hus. Det er utlevert nasjonalpark- brosjyrer beregnet på båtturistene. Skjærgårdstjenesten har vært profilert i lokalavisene, NrK Østfold radio og TV. Flere artikler i Hvalernytt, medlemsblad for Hvaler hytteforening. Filmteam naturfilm: Transporthjelp. Besøk fra Friluftsrådet Vest: Båtinspeksjon. BÅTSITUASJONEN «HEIA» ble låret fra lastebåt i rom sjø syd av Trestene fredag 11.mai 2012 kl Formell dåp foretatt 8.juni. Driftsenheten er meget godt fornøyd med båt og utstyr. Noe utbedringsarbeid vedr. hydraulikken om bord, vil bli foretatt i november. «Svanen» ble lagt ut for salg i juni, og senere overlevert til Stavanger Havnevesen 19.september for kr ,- Båtprosjektets økonomi ligger vedlagt (s. 9). 5

6 STATENS NATUROPPSYN (SNO) «Heia» LG6804 er en praktisk og tidsmessig utstyrt arbeidsbåt. Kontroll i forhold til ferdselsforbud i verneområdene er gjennomført i noe omfang. Det er gitt advarsel i samråd med oppsynsmann i ett enkelttilfelle på Akerøya. Rapport for 2012 ligger vedlagt. Videre SNO-arbeid i 2013 vil bli drøftet. 6 døde seler er fjernet fra div. strender. SNOs Båtutvalg på inspeksjon ledd i sentral evaluering. KULTURMINNER Malt grensemerke 1905 ved Gjølertangen, Søndre Sandøy. SAMARBEID MED ANDRE Oslofjordens Friluftsråd/Storesand: Nye bryggelemmer og berging av badetrapp. Fredrikstad dykkerklubb: Bunnskrot i Skjærhalden (5. mai). Befaring samtlige friområder med kommunale og regional myndighetspersoner som grunnlag for nye forvaltningsplaner. Skjøtsel og frakt, Festningsholmen Akerøya; Akerøydag 12. august. Rehabiliteringsprosjektet for festningen: Frakt av håndverkere og utstyr. Avtale om ettersyn av OFs svai-bøyer (pr. dato 4 stk.) i kommunen. Fortsatt bistand til Finansnæringens Fellesorganisasjon om stjålne båter. Samarbeidsavtalen mellom OF og Hvaler kommune har gitt Skjærgårdstjenesten enkelte oppdrag også på landsiden (eks. toalett v/vikerkilen). Sarpsborg kommune: Utvidet ryddeoppdrag på Kjerringholmen i Skjebergkilen samt via hyttevelforening fjernet 3 båtvrak fra Kålvikholmen. Østfold fylkeskommunes prosjekt Hav møter land: Utplassert flytende tømmestasjon for båtseptik ved Bukta, Vesterøy. «Måken» utleid til samme prosjekt; promotering i 6

7 Oslofjorden i sommer (v/renmarina AS). Moss kommune lånte «Måken» i en problemperiode med «Beta». Kommunale avdelinger: Ulovlig fortøyde båter, ettersøk mulig oljesøl lokalt, sjekk av avløpsledninger som flyter opp, transport av utstyr, montering av kystled infoskilt. HiØ: Utlån av «Måken» til plante- og fugleregistreringer. Norsk Maritimt Museum: Befaring før skilting av tre utvalgte båtvrak i Hvaler. KYSTLEDHYTTER (OF) Egne avtaler om tilsyn/oppgaver knyttet til hyttene på Lauer, Akerøya og Homlungen fyr (åpnet 31.august). Godt belegg på populære hytter! Reparert brygge og laget ny leider på Homlungen. Like før overtakelsesprotokollen underskrives! 7

8 AVFALLSMENGDER HVALER, SARPSBORG, HALDEN FRITIDSAVFALL (CA. 20 ANLØP I SNITT I SESONGEN), HYTTE- OG INST.AVFALL Kaffebukta Gylte Tisler Sommerstø Tisler Losholmen Akerøya Sauevika leirsted *) Alholmen Fredagshølet S Fredagshølet N Tjeldholmen leirsted *) Filletassen Vestre Damholmen Bringebærholmen Røssholmen (inkl. ca. 30% hytteacfall) Kjeppingene Ø Ekevika Thøgersen hytter (80 %) Thøgersen uthavn (20%) 25 Ballen V Ballen Ø Kinnarvika Singløytangen Tesebukt (inkl. ca. 20% hytteavfall) Tordenskjold dypoppsamler (7 tømminger) fra SUM: Halden kommune TOTALSUM: Ikke data *) I tillegg store mengder returpapir/-kartong 8

9 BUDSJETT OG REGNSKAP Regnskap 2012 pr.1.11.*) Foreløpig budsjett 2013 Budsjett 2012 LØNN I FASTE STILLINGER EKSTRAHJELP TIMELØNNET SOSIALE KOSTNADER SUM LØNN DIV. KONTORHOLD INKL. HUSLEIE ARBEIDSTØY KURS drift BENSIN OG DIESEL DRIFTSUTGIFTER BIL / BÅT INVENTAR, UTSTYR, REDSKAP, MATERIALER ANDEL SENTRAL STAB OG TEKNISK DRIFT SUM UTGIFTER SALGS- OG GEBYRINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REF. LØNN FRA TRYGDEFORVALTNINGEN refusjoner REFUSJONER FRA ANDRE OVERFØRING FRA HAVNEKASSA BRUK AV BUNDNE FOND SUM INNTEKTER *) Felleskostnader og husleie er ennå ikke lagt inn. Budsjettramme for HEIA - Hvaler kom. kr Betalt for HEIA kr Fjernstyringsenhet for kran til HEIA kr Ekstra instrumentskjerm til HEIA kr Andel motorromsluker til HEIA kr Byggeledelse Hvaler kom. kr MVA utgift kr MVA refusjon 60% på båt kr MVA refusjon 100% øvrig kr Hvaler kommune lån 1 kr Østfold fylkeskommune kr Områdestyret Østfold kr DN kr Hvaler kommune selvfinansiert lån kr DEL SUM kr kr Netto inntekt salg av Svanen kr Refundert Hk-avgift kr Lån til Svanen for motorer/drev kr Tilbakebetaling av selvfinansiert lån HK kr SUM kr kr Underdekning på HEIA kr

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 1 Friluftsliv er det beste for folkehelsa Styreleder Rolf Klerud Nå har jeg sittet som styreleder

Detaljer

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda.

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda. Lågøya Aspond Oslofjorden Melbukta Nordbukta 2009 Ristodden, Bjørnejordet Digerudgrunnen Årsberetning og regnskap 2009 Røyken råøya Bjørnehue Bjørnebukta V. Dragsund Laksebogen Isdammen Dragsundodden o,

Detaljer

kap 20 ns g reg etning o rsber Å

kap 20 ns g reg etning o rsber Å Oslofjorden 2014 Årsberetning og regnskap 2014 1 Styreleder har ordet Forsidebilde: Ikke Iwo Jima, men Østre Dragsund, Håøya i Frogn. Her bruker deler av staben en lørdag i kampen for rene strender ifm

Detaljer

013 gnskap 2 g re ing o tn rsbere Å

013 gnskap 2 g re ing o tn rsbere Å Oslofjorden 2013 Årsberetning og regnskap 2013 1 Styreleder har ordet Vi kan se tilbake på 2013 som et meget aktivt år. OF er en høyst oppegående og vital 80-åring. Årsmøtet i Moss i april vedtok en ny

Detaljer

Oslofjorden 2011. Årsberetning og regnskap 2011 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2011. Årsberetning og regnskap 2011 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 20 Årsberetning og regnskap 20 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 9 Oslofjordens Friluftsråd 20 Et engasjert OF og en tafatt stat Styreleder Rolf Klerud Etter 8 år

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Oslofjorden 2012 1 Leder Året 2012 var et meget aktivt år i Oslofjorden Friluftsråd (OF). Mange prosjekter ble sluttført. 2012 var også det første året OF ikke var medlem

Detaljer

Arbeidsplan 2014-15 Budsjett for 2014 Retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker

Arbeidsplan 2014-15 Budsjett for 2014 Retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker Arbeidsplan 2014-15 Budsjett for 2014 Retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker Bakkeskjær, Holmsbu Vedlegg sak 6 Arbeidsplanen 2014-2015 1. Om arbeidsplanen OFs arbeidsplaner rulleres hvert

Detaljer

RAPPORT. Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak

RAPPORT. Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak RAPPORT Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak Oslo, 30. juni 2014 Ref. nr.: 12/4738, prosjekt nr.: 1363

Detaljer

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2 Årsmøte 2011 Side På veg mot Olalihytta Fitjarbåten er klar for brannutrykking Nyåpning av Holsvika Friluftsområde Brullyp på Romsa Hogst på Ilholmane Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

Bli med til Færder nasjonalpark!

Bli med til Færder nasjonalpark! Tidsskrift for Oslofjordens Friluftsråd li med til Færder nasjonalpark! Vinter 2013/14 www.oslofjorden.org 1 Kultur og natur Kvalitetsskilt Landsdekkende montering Lokale tilpasninger Kreativ utforming

Detaljer

nytt HVALER Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009

nytt HVALER Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009 Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 Informasjon! Vårt medlemsblad Hvaler-nytt som du nå sitter og leser har vi valgt å sende ut til

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

398,- ...og dansen den gikk ut på Tangen

398,- ...og dansen den gikk ut på Tangen Maritim r t Marinebatteri r teri 110 10 A Automatisk oppblåsbar redningsvest 398,- 995,-9 - SLEPENDEN www.maritim.no Slependveien 56B tlf: 67 55 11 70 Juni 2013. 30. årgang. Medlemsblad for Leangbukten

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse DEL I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 15 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Planprogram til stadfesting

Planprogram til stadfesting Planprogram til stadfesting Kommuneplanens arealdel 2016 2028 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 1 1.1 Revisjon av kommuneplanens arealdel... 1 1.2 Krav om planprogram og konsekvensutredning... 1 1.3

Detaljer

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR.

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 1/2013 Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen HVALER-NYTT - NR. 1/2013 1 Vi står klare til å hjelpe deg

Detaljer

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR.

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. 2/2012 Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! HVALER-NYTT - NR. 2/2012 1 Minneord Frank Holstad Dødsbudskapet

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Karnevalsgudstjeneste i Glemmen kirke Årsrapport 2013 Årsmelding 2013. Innledning. 2013 ble igjen et år hvor nye skritt tas i skille mellom stat og kirke i Norge. Kirkerådet

Detaljer

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2011

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2011 INNKALLING til Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2011 Dato: Lørdag 28. mai 2010 kl. 15:00 med påfølgende sommerfest Sted: Småbåthavnen i Grend 2 Saksliste iflg. vedtektene av 15. mai 2004 a. Valg

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Torsnes kirke 150 år 1860-2010 Årsrapport 2010 Innledning. Kirkens plass i et flerkulturelt Norge har også i 2010 fått behørig omtale i media, og ofte konkretisert i forbindelse

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 4 Dagens avfallsbehandling.... 4 Framtidig avfallsbehandling... 5 1 KOMMUNENS OPPGAVER PÅ AVFALLSSEKTOREN... 9 2

Detaljer

Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010. Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen)

Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010. Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen) www.dshvaler.no Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010 Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen) Rapport fra dugnadsgjengen 2009 / 2010. Kald

Detaljer

Årsberetning 2011. Grunnleggende prinsipper for stiftelsens regnskaper.

Årsberetning 2011. Grunnleggende prinsipper for stiftelsens regnskaper. Årsberetning 2011 Stiftelsen Betania Alta Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Grunnleggende prinsipper for stiftelsens regnskaper. Revisors beretning Adresse og registrering

Detaljer