Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F."

Transkript

1 Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F. Onsdag 4. februar 2015 kl. 19:00 i klubbhuset på lerduebanen. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Konstituering - valg av møteleder og sekretær 4. Årsberetning for 2014 fra styre og utvalg 5. Regnskap 6. Budsjett og arbeidsprogram for Kontingent Innkomne saker med styrets forslag til vedtak 9. Valg av styre, medlemmer til utvalg, valgkomite, revisorer og utsendinger til årsmøte i fylkeslaget Etter møtet serveres kaffe og noe å bite i, og det åpnes for spørsmål og dialog med medlemmene. 1

2 Sakliste: Sak 1: Sak 2: Åpning av møtet ved leder. Godkjenning av innkalling og sakliste. Innkalling er kunngjort med annonse i Namdalsavisa, hva skjer kalender i Namdalsavisa, på KJFF sin hjemmeside, Face- book, SMS- melding til alle medlemmer som har registrert sitt mobilnummer og med plakat på Coop Marked Bangsund. Sak 3: Valg av møteleder, sekretær, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen. Sak 4: Årsberetning fra styre og utvalg. Årsberetning for perioden Styret har i foreningsåret bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Studieleder: Leder Ungdomsutvalg: Leder Jaktutvalget: Leder Kvinneutvalget: Varamedlem: Varamedlem: Ørnulf Brecke Odd Bratland Inger Johanne Hasfjord Bjørn Dahl Roger Weiseth Jørgen Andersen Einar Tømmerås Monika Sævik Espen Dille Mona Nordfjellmark Det er i foreningsåret avholdt fire styremøter og behandlet 20 saker i tillegg til 7 saker i februar før årsmøtet. 2

3 Fra lederen: 2014 har vært mitt 1. år som leder. Dette har vært litt skremmende, morsomt, spennende og utfordrende. Har i perioder lurt på hva har jeg gjort nå. Ser jo at foreningen er ganske selvgående, med tanke på at vi har mange erfarne og engasjerte medlemmer. Skal ikke nevne navn, men vil rette en stor takk til alle som yter mye. Dette gjelder selvsagt spesielt utvalgene og de som er i styret. Det er også i 2014 gjennomført ganske mange aktiviteter i KJFF. På noen er det kommet lite folk, og på noen er det kommet veldig mange. Takk igjen til alle som har arrangert disse aktivitetene. Viser til senere rapporter fra utvalgene når det gjelder de ulike aktivitetene. Det har i løpet av året blitt avholdt 3 styremøter. Odd Bratland har i tillegg representert foreningen hos Klinga utmarkslag. Foreningen hadde pr , 212 betalende medlemmer. Av våre medlemmer er 44 ungdomsmedlemmer (dvs. under 25 år) og 36 kvinnemedlemmer. Vi fikk 35 nye medlemmer i løpet av året, men i likhet med tidligere år er det også en stor avgang slik at vi netto fikk en nedgang med 23 medlemmer. Medlemsmassen har da sunket en del siste året, og vil oppfordre alle til å verve om de har mulighet. KJFF har et godt rykte på seg og det er et godt miljø blant medlemmene, noe som gjenspeiler seg på skytekvelder og øvrige arrangementer. Når det gjelder ungdomsgruppa har det dessverre vært noe lav aktivitet siste året. Dette er noe vi ønsker å endre på i 2015, og ha fokus på. Kvinnekontaktene har også i år gjort en kjempejobb. De vil selv fortelle hva de har gjort, men det gjøres en utrolig god jobb mht. aktiviteter i kvinnegruppa. Jaktutvalget har igjen gjort en kjempefin jobb med mye skyting. De har også stått i bresjen for en uforglemmelig aften med Jon S. Oppdal. Vi har omsider fått utdannet ny jegerprøve instruktør, meg selv. Var også heldig med at NJFF arrangerte siste del av utdanningen i Trøndelag. Vi startet opp nytt kurs i januar, og det ble fulltegnet raskt. Utvalgene kommer nærmere inn på jobben som er gjort i sine referater. Hilsen Ørnulf 3

4 RAPPORT FRA HUSKOMITEEN 2015 Komiteen har bestått av Odd Bratland, Ola Alte og Roger Weiseth. (Roger har vi spart på) I den perioden leirdueskytinga foregår, er det stor aktivitet på banen. Ellers i året er det ganske stille. Når vi arrangerer jegerprøven andre steder og ungdomsgruppa ikke har noen aktivitet i klubbhuset, er det liten grunn til å brøyte for et styremøte eller to. Når skigruppa låner anlegget, besørger de brøyting. Etter diverse omganger med antiparasitt, ble gapahuken beisa i sommer. Utvendig ble det beisa to strøk. Dette var det en del arbeid med. Det ble også kjøpt et skilt som er montert på gapahuken, så nå kan besøkende se at de har kommet til Klinga Jeger- og Fiskerforening sitt anlegg. Jaktutvalget kan kanskje svare for hvor mye gapahuken blir brukt i forbindelse med skyting? Det var meninga å henge opp et skilt på gapahuken med orientering om at turgåere eller andre skal kunne bruke bålpanne og gapahuk når det ikke fører til ødeleggelser eller forsøpling. Ellers er det som vanlig utført plenklipping, krattrydding og bortkjøring av søppel og tomhylser. Noe rydding og vask er utført, men ikke rundvasking. Ola har hatt service på plenklipperen. Det ble oppdaga at panelovnen i bunkeren hadde tatt kvelden, så det er innkjøpt og montert ny panelovn der. Toppbandet på gjerdet til hundeluftingsområdet er montert for sesongen og tatt ned igjen til vinteren. Området ser ut til å bli mye brukt. Arbeidsplan 2015 I tillegg til vanlige rutineoppgaver bør vi - ta en service på utkastermaskina - beise det som ble oppført som del av sportingbanen (strøk to) - organisere en rundvask i klubbhuset (og kanskje på do og i sekretariatbua). - sørge for en skriftlig avtale med grunneier når det gjelder hundeluftingsområdet. Januar 2015 Odd og Ola 4

5 Hyttekomitéen Følgende er gjort med Vommahytta året 2014 av hyttekomiteen. 1. Hugget ved og stablet under Vommahytta. 2. Tømt utedoen. 3. Montert inn nytt vindu ved kjøkken. Utforing og listverk står igjen innvendig. 4. Rundvasket hytta og ryddet kraftig. 5. Har skrevet ned liste over ting vi føler mangler/ må utbedres etter ryddingen. 6. Har kjøpt inn 6 nye dundyner og hodeputer som venter på å bli fraktet oppover. 7. Har utbedret trappen opp til hytten. Nytt gelender med flotte stolper og trinn. Svein Saksen beiset trappa en helg. 8. Det er hugget helt rent for krattskog foran hytten og helt ned til naustet. Åpent og flott utsikt ble det. Dette med god hjelp fra Heidi og Jon Berger. Hadde en plan for sommeren om å utbedre naustet som er dårlig, men værgudene ville ikke det. Jeg så ikke råd for å holde på med dette når det var så varmt. Følgende er plan for Utbedre naustet 2. Brenne opp kvister og rot etter rydding. 3. Montere foringer og lister rundt vindu. 4. Mistenker at det kan være gasslekkasje i propanskap. Skal sjekke det. 5. Montere brannalarm i taket. 6. Lage og montere oppheng for dyner på soverom. 7. Kjøpe inn div. lysholdere og frakte dit. Noe som er solid og sikkert. 8. Frakte oppover kluter og kjøkkenhåndklær som er vasket. Håper at oppgraderingen av plassen bidrar til at hytta blir flittig brukt. Hilsen Hyttekomiteen v/ola 5

6 Kvinneutvalget 2014 Våren 2014 hadde vi flere kvelder med skyting på lerduebanen, og ett kurs i hagleskyting. Hadde også skyting med rifle, og dette ble avsluttet med oppskyting. Fortsatte noen kvelder etter sommeren med hagleskytinga. Oppmøtet var noe variabelt dette året. Hadde jakthelg for damer i slutten av september, og vi var da 6 damer som hadde ei fin helg i Bangsjøhytta. Det ble også felt fugl på denne turen J Hadde i forkant av denne turen fått forespørsel fra damebladet Kamille om de kunne delta med en representant å lage en reportasje fra denne turen. Vi stilte oss meget positivt til dette, men dessverre avlyste de turen like før. Håper at de tar opp dette igjen. Monika og Lisbeth Jaktutvalget Oversikt over hva som ble gjort året 2014: I november hadde vi besøk av Bertil Nyheim som hadde et foredrag om dressur av fuglehund /film. Bra oppmøte med ca. 40 personer. - arrangerte klubbmesterskap. - konkurranse mot osen og Namdalseid / vandrepokalen. - har hatt skytterbanen åpen fra mai til sept. Einar Tømmerås Forslag til årsmøtet: Ønsker innkjøp av vester med logo for videresalg til medlemmer. Ønsker også at det blir salg av klippekort til ikke- medlemmer, eksempel (kr. 900,00 = 10 klipp). For medlemmer samme som før, skal jo lønne seg å være medlem. Åge Larssen 6

7 Rapport fra studieleder (ivaretatt av kasserer for 2014). I 2014 fikk vi, takket være godt samarbeid med Namdalseid JFF arrangert jegerprøvekurs. Vi manglet godkjent instruktør og det ble tatt kontakt med Namdalseid som sporty stilte opp og hjalp oss med kurs. Det var 21 deltagere som alle fullførte. Det ble søkt studieforbundet om støtte til kurset og vi mottok kr ,-. Kvinnegruppa gjennomførte to stk. riflekurs. Det ble søkt studieforbundet om støtte og vi mottok kr ,-. I 2015 har vi heldigvis egen jegerprøveinstruktør og er i gang med kurs hvor det er 31 deltagere. Det er søkt studieforbundet om støtte. For 2015 planlegges det også en medlemskveld/kurs mht. fellefangst (mår). Ungdomsgruppa er hovedmålet for denne aktiviteten, men det synes å være stor interesse for fellefangst og vi ønsker å gi medlemmene informasjon og opplæring innen dette området. Hilsen Inger Johanne Sak 5 7

8 8

9 Sak 6 Budsjett og arbeidsprogram Klinga Jeger- og Fiskerforening - Budsjett 2015 INNTEKTER BUDSJETT 2015 Regnskap 2014 Medlemskontingent kr ,00 kr ,00 Grasrotandel kr ,00 kr ,00 Utleie Vomma kr 1 500,00 kr - Jaktutvalget kr ,00 kr ,00 Kvinnegruppa kr ,00 kr ,00 Ungdomsgruppa kr ,00 kr ,00 Jegerprøven kr ,00 kr ,00 Renter, div. innt., admin kr ,00 kr ,00 Diverse inntekter kr - SUM kr ,00 kr ,00 UTGIFTER Klubbhus, lerduebane drift kr ,00 kr ,93 Vommahytta (drift) kr ,00 kr 6 036,00 Vommahytta (investering) kr ,00 Jaktutvalget kr ,00 kr ,90 Kvinnegruppa kr ,00 kr 7 430,42 Ungdomsgruppa (frifond) kr ,00 kr 7 160,99 Administrasjon (inkl. gebyrer) kr ,00 kr 3 153,50 Jegerprøven kr ,00 kr ,00 SUM kr ,00 kr ,74 RESULTAT DRIFT kr ,00 kr ,26 Sak 7 Kontingent 2016 Styret foreslår å beholde kontingenten uendr 9

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Returadresse: Ådal JFF Pb 12 3525 HALLINGBY Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Ådal jeger og fiskeforening Ådal jeger og

Detaljer

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Innkalling til årsmøte: Sted: Felleskjøpet, Brønnøysund Tid: 19. mars 2015 kl 1900 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Konstituering av møtet. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 Årsmøtet 2014 Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 1 Innholdsfortegnelse Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Dagsorden side 3 Årsberetning

Detaljer

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2014 Årsmelding Regnskap Arbeidsprogram - Forslag til budsjett Rypejakt ovenfor Nordkvaløy-hytta. Foto: Ø. Overrein 1 6 ÅRSMØTET Ordinært årsmøte skal holdes

Detaljer

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015 Infohefte nr. 1 Februar 2015 Eigersundsprøven 2014: Kanskje landets største jaktprøve for stående fuglehunder - skog, 144 hunder deltok, lange ventelister. Her fra oppropet søndags morgen på Øygreid skytebane.

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING 2014 DAGSORDEN: 1. Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av dagsorden 1.3 Valg av ordstyrer 1.4 Valg av sekretær 1.5 Valg av tellekorps

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Askøy Jeger- og Fiskeforening

Askøy Jeger- og Fiskeforening Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 1 av 19 Årsmøte 2015 Askøy Jeger- og Fiskeforening 18.2.2015 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 2 av 19 Saksliste Konstituering av møtet -

Detaljer

OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014

OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 Jakt og fiskenytt nr 1 2015 På veg over Gåssandvatnet til hjortejakt i Stokkedalen For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2015 vera betalt. Sakliste: 1.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa.

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa. Leder Først vil jeg takke for gjenvalg som formann, 2009 gikk veldig bra med lite problemer. Det er veldig enkelt å være formann med et styre som har masse kompetanse og erfaring i tillegg til å være likanes.

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING

ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING Fjellmyrskålin 10.04.2009 ÅRSMELDING FOR NORDRE FJELLSTØLEN HYTTEEIERFORENING 21.03.2008-10.04.2009 Styret har bestått av : Leder og kasserer : Karin

Detaljer

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 16.09.2014 "Hei Styremedlemmene har fått forespørsel om styremøte torsdag, men for dere andre blir det litt kort

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2014. medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet Klubbhus

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest:

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest: INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 på Jentekolonien Skodje Lørdag 14. februar 2015 Kl.18.00-19.30 Storvatnet i Dyrdalen Norddal Invitasjon til årsmøtefest: Medlemmene med følge, inviteres herved til fest og middag

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2011/2012 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 11. AUGUST 2012

ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2011/2012 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 11. AUGUST 2012 ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2011/2012 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 11. AUGUST 2012 ÅRSMØTE BJØNNÅSEN VEL LØRDAG 11. AUGUST 2012 KL 1600 PÅ SLETTA ÅRSMØTESAKER Godkjenning av innkalling Valg av

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning 2012 118. Driftsår

Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning 2012 118. Driftsår Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning 2012 118. Driftsår Den årlige generalforsamling ble holdt i foreningens klubblokaler i Monrad Mjeldes vei 9, den 11. april 2012. Det var 52 stemmeberettigede

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

Medlemsblad for Hjellestad Seilforening. Naustposten

Medlemsblad for Hjellestad Seilforening. Naustposten Medlemsblad for Hjellestad Seilforening Naustposten årsmelding 2013 2 n a u s t p o s t e n I n n h o l d Medlemsbladet for Hjellestad Seilforening Naustposten Årsmelding Styret...3 Regattautvalget...4

Detaljer