TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15"

Transkript

1 TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15

2 Verran kommunale kulturskole Informasjon: VKK har vært i drift siden skoleåret Skolen har ca. 100 elevplasser. Undervisningen foregår primært i kulturskolens lokaler i Verraparken, men også på den enkelte grunnskole slik at alle så langt som mulig får undervisning i den skolekretsen de hører til. Undervisninga foregår i grupper eller enkeltvis, avhengig av instrument eller type aktivitet. For det meste foregår undervisninga på ettermiddagstid, men når det passer for elever og instruktører legges undervisninga gjerne også til dagtid. Skolepenger: En elevplass koster kr ,- pr semester og i alt kr kr. pr skoleår. Kommunestyret har fra innført en makspris pr. husstand i kulturskolen pålydende kr pr år uansett omfang og antall plasser. Instrument og materiell: Kulturskolen har en del instrumenter til utlån/leie. Dette er instrumenter som gitar, fiolin, trekkspill samt blåseinstrumenter. Noen av instrumentene blir utlånt i samarbeid mellom kulturskolen og skolekorpsene, trekkspillklubben og skoleorkesteret. Styret i VKK har vedtatt instrumentleie på kr. 100,- pr. år pr. instrument. Leien skal kreves inn om høsten, og går til vedlikehold av instrumentene. Det har vært vanlig å få låne begynnerbøker til undervisning fra VKK. Dette for at eleven ikke skal påføres ekstra utgifter, og fordi mange vil prøve seg litt før en bestemmer seg. Vi anbefaler likevel å kjøpe de bøkene som eleven bruker. Dette gjør det lettere å ta vare på det en har lært. Praksisen er at kulturskolen anskaffer noter for videresalg til elevene. Opplæringen: Undervisningen i kulturskolen foregår ukentlig gjennom skoleåret. Enkelte uker er avsatt til samspillprosjekter og konsertering og inngår som en del av det ordinære undervisningsopplegget. Husk at det er mellom timene utviklingen skjer. Kulturskolen blir barnets veileder på den kreative veien. Som foreldre kan du hjelpe barnet med å skape øvingsrutiner som passer inn i barnas hverdag. Instrumentet bør være utpakket i hjemmet og øvingen bør foregå rimelig uforstyrret for å kunne opprettholde konsentrasjon rundt øvingen. Egnet stol samt oppslått notestativ er også avgjørende for øvingskvaliteten. Instrumentet skal klinge godt. Spør læreren til råds hvis det oppstår problemer. Husk at blåseinstrumenter skal renses og smøres og strengeinstrumenter av og til må skifte strenger for at de blir gode å spille og lytte på. Jo mer man øver seg jo bedre blir man, men dette avhenger også av barnets alder, instrument og iver. De fleste barn vil raskt merke framgang, men etter hvert vil den musikalske utviklingen gå i bølgedaler. Dette er naturlig, og det viktigste er da at eleven kommer og øver på kulturskoletimene. Etter hvert vil eleven oppleve framgang og motivasjonen øker. Som foreldre er det fint om du en gang i blant følger ditt barn til undervisningen. Da får du større innsikt i utviklingen, hva som er leksen, samt viser at du interesserer deg. Dette er spesielt viktig for de yngste. Hvis du ønsker å overvære undervisningen er det en god ide å kontakte læreren først.

3 Verran kommunale kulturskole VEDTEKTER FOR VKK Vedtatt i kommunestyret Sak K 47/02. 1 Verran kommunale kulturskole (VKK) eies og drives av Verran kommune. Administrativt er VKK direkte underordnet Kommunestyret i Verran kommune. Skolen skal ha egen rektor med Rådmannen som nærmeste overordnede. Skolen skal ha et styre på 5 medlemmer: 1 valgt av kommunestyret 2 valgt av foreldrene 2 valgt av skolens ansatte 1 representant valgt av elevene med møte- og talerett. Rektor og rådmannen har møte og talerett i styret. Rektor er sekretær for styret. Kulturskolen har til formål: a. Å gi barn og ungdom et tilbud om planmessig, frivillig vokal og instrumental, dans, drama og bildeopplæring. b. Å være et miljøskapende sentrum for aktiviteter med den hensikt å utvikle barn og ungdoms sosiale og estetiske holdning. c. Å bidra til at opplæringen blir mest mulig uavhengig av foreldrenes økonomiske stilling og bosted i kommunen. Styret har til oppgave 2 3 a. å være et samarbeidsorgan for foreldre, elever, personale og eier og skal ha ansvar for den alminnelige drift av kulturskolen. b. Å ivareta kulturskolens interesser og se til at den på beste måte fyller sin oppgave. c. Å komme med innstilling til Administrasjonsutvalget ved tilsetting av personale ved skolen.

4 d. Å foreslå evt. elevkontingenter og satser for utleie av instrumenter. e. Å fremme budsjettforslag for Kommunestyret. Alle vedtak som betyr endring i skolens virkeområde eller omfang må godkjennes av Kommunestyret. a. VKK skal legge vekt på allsidig vokal og instrumental, dans, drama og bildeopplæring. All opplæring ved VKK er frivillig og skal fortrinnsvis drives som gruppeundervisning på ettermiddagstid. Individuell opplæring kan tilbys i særlige tilfeller. Gruppestørrelsen avgjøres av rektor i samråd med instruktørene/lærerne. 4 b. Opplæringa i kulturskolen bør samordnes med grunnskolens undervisning i de kunst estetiske fagene så langt dette er ønskelig og mulig. Det bør være et nært samarbeid mellom rektor og grunnskolen. c. Ved oppsetting av undervisningsplan, elevgrupper m.m. bør kulturskolen (rektor) ta hensyn til evt. elevens valg i de kunst estetiske fagene ved barne- og ungdomsskolene. d. Kulturskolen kan i forståelse med skolestyrerne/lærerne benytte læremidler som finnes i skolene. Musikkinstrumenter o.a. som tilhører skolene kan ikke lånes med heim. 5 Elever i grunnskolen i Verran kan søke opptak i kulturskolen. Elever kan søke om å fortsette i VKK inntil tre år etter avsluttet grunnskole. Det søkes for hvert år. Eventuelle semesteravgifter og leiesatser for instrumenter fastsettes av kommunestyret etter forslag fra styret for VKK. Kulturskolen bør disponere et utvalg av instrumenter til utleie blant elevene De som underviser ved skolen danner skolens lærerråd. Rektor er lærerrådets leder. Innenfor lærerrådet kan det dannes fagutvalg for de enkelte faggruppene: Strykere, blåsere, kor, gitar, bilde, dans, drama og lignende. VKK følger skoleruta for grunnskolen m.h.t. fridager og ferier. 9

5 Verran kommunale kulturskole ELEVREGLEMENT 1. Søknad om opptak og fornyelse av elevplass skjer innen 1. mai for hvert skoleår. Oppsigelse/påmelding skal skje skriftlig. 2. De som blir tatt opp, binder seg for et skoleår av gangen. 3. Elevavgiften betales forskuddsvis for et halvt år om gangen. Den refunderes ikke med mindre det gjelder lengre tids sykdom (mer enn 4 uker) eller ved flytting fra kommunen. 4. Permisjon kan innvilges i spesielle tilfeller etter skriftlig søknad til rektor. 5. Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningstimene. Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal det om mulig på forhånd gis beskjed om til elevens lærer, musikkskolen eller ved melding på første fremmøte etter fraværet. Elevene kan ikke få forsømte timer tilbake. 6. Ved gjentatte fravær uten melding, ved manglende interesse for skolearbeidet, ved utestående elevavgift eller av disiplinære grunner, kan styret for VKK utvise/utelukke elever fra skolen. Skolepengene refunderes ikke i slike tilfeller. Vedtatt i kommunestyret Sak K 47/02.

6 Skolerute for Verran komm. Kulturskole for 2014/15 All undervisning går ordinært bortsett fra disse feriedagene: Måned Uke Merknad/Aktivitet August Ordinær undervisning kulturskolen fra mandag September Kulturskolebidrag under konsert i Verraparken 17. september 39 Oktober Høstferie oktober Okt/Nov 44 November Fri fredag 28. november felles faglig pedagogisk dag. 48 Desember Førjulskonserter: Onsdag kl i Follafoss Julekonsert Torsdag kl i Malm Julekonsert Ingen kulturskole uke 51. Juleferie Januar 1 2 Skolestart mandag 5. januar/ Ordinær undervisning 3 4 Jan/Feb 5 Februar 6 UKM lokale mønstringer, foreslått tidspunkt 7 8 Vinterferie Feb./Mars 9 Mars Påskeferie fra 30. mars April 14 Fri mandag 6. april Mai 18 Fri fredag 1. mai Fri 14. mai (Kr.h.f) og 15. mai Fri 25. mai (2. pinsedag) Juni Ingen kulturskoleundervisning - Planlegging lærere. 25 Sommerferie

7 Øvetips! For å bli flink til noe kommer en ikke unna øvelse. Regner med at du, som alle andre, spiller på ditt instrument for å ha glede av det. Øver du mer vil du merke jevn utvikling, og da er det mer moro å spille! Foreldrene dine kan hjelpe til med å skape noen gode øvevaner som passer inn i hverdagen. En musiker må faktisk bruke øyne, ører, muskler og følelser for å kunne fremføre musikk som oppleves godt å lytte til. Alt dette skal samkjøres og må derfor trenes opp. Her har du en liten liste med øvetips: Daglig øvelse er bedre enn en intens øvelse rett før spilletimen. Øv samme dag som du har vært til undervisning eller senest dagen etter. Da husker man leksen mye bedre. Start med ca. 10 minutter. Etter hvert kan du gjerne øke til ett kvarter per dag. Når du har spilt en stund er 30 minutter hver dag nødvendig for å få rask fremgang på instrumentet. Det kan være lurt å sette av en bestemt tid på dagen til øvelser, eksempelvis rett etter middag eller før fjernsyn el.l. For å bli flink til å spille fort, er det viktig å øve sakte og presist. Slurv vil fort straffe seg i lengden, og lett bli en uvane. Øv som om det skulle være en konsert i sakte tempo. Ta derfor med deg alle detaljer, sånn at stykket høres ut slik det skal når det er ferdig innøvd. Finnes det et vanskelig parti i stykket er det lurt å øve litt ekstra på akkurat denne delen, fremfor å øve gjennom hele stykket om og om igjen. Foreldrene bør oppmuntre barnet til å spille ett stykke for seg. Da får barnet trening i både øving og konsert på samme tid. Oppmuntre barnet også til å repetere gamle stykker. Lykke til!!

8 Verran kommunale kulturskole Telefon og adresseliste over lærere i kulturskolen skoleåret 2012/13: Sentralbord Verran kommune: Kontortelefon kulturskolen: Direktetelefon rektor: Navn Instrument Adresse Telefon Epost Johnsen, Edith Administrasj on 7790 Malm mmune.no Kolstad, Jan Åge Gitar/bass/ tangent Korsen, 7750 Namdalseid no Selnes, Beata Fiolin/ tangent Østbyveien 45, 7724 Steinkjer / Haugen, Svein Kåre Trekkspill 7790 Malm ne.no Johnsen, Torunn Sang/piano Verrastranda, 7796 Follafoss

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Kulturskolen 2014-2015

Kulturskolen 2014-2015 HURUM KOMMUNE Kulturskolen 2014-2015 musikk, dans, visuell kunst Male og tegneelevene, våren 2011 2 Velkommen til Hurum kommunale kulturskole! Visjon: Hurum kommune skal ha en kulturskole hvor barn og

Detaljer

Skoleåret 2006-2007. Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole

Skoleåret 2006-2007. Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole Skoleåret 2006-2007 Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole w w w. b e r g e n. k u l t u r s k o l e. n o En kulturskole for alle! Det er en kjempeutfordring å tilby undervisning av god kvalitet til

Detaljer

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Velkommen som aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps! Dette heftet inneholder informasjon vi håper kan gi svar på noe av det både barn og foreldre lurer på. Aspirant

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger 3 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innhold 1.0 Undervisningstilbud... 5 1.1

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer

Velkommen til SFO ved Flå skole

Velkommen til SFO ved Flå skole Velkommen til SFO ved Flå skole Sist oppdatert september 2015 Litt om SFO ved Flå skole Skolefritidsordningen ved Flå skole er i «nybygget», i sammenheng med klasserommene for 1.-4. trinn. SFO, som eies

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet.

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet. 1 INNHOLD: Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Hva er SFO? Forventinger foreldrene kan stille til personalet. Åpningstider Informasjonsskriv SFO fra A til Å Vedtekter for skolefritidsordningene

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Det nye kommunestyret holder sitt første møte torsdag den 11. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Velkommen til Lillestrøm Skolekorps

Velkommen til Lillestrøm Skolekorps INFORMASJONSSKRIV TI L NY E MUSIKANTER Velkommen til Lillestrøm Skolekorps Sesongen 2013/2014 Innhold: 1 Velkommen 1 3 korps 1 Aspirantkorpset 2 Juniorkorpset 3 Hovedkorpset 4 Foreldrenes roller 5 Instrumenter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Informasjon om skoleåret 2014-2015

Informasjon om skoleåret 2014-2015 Informasjon om skoleåret 2014-2015 Skolens visjon: Ønske om å lære mot til å ville Velkommen til skoleåret 2014-2015 Skolen er det stedet barn tilbringer store deler av barneåra sine. Det gode samarbeidsklimaet

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE GLEDE - OPPLEVELSE - FELLESSKAP STAVANGER KULTURSKOLE STAVANGERKULTURSKOLE

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE GLEDE - OPPLEVELSE - FELLESSKAP STAVANGER KULTURSKOLE STAVANGERKULTURSKOLE INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE GLEDE - OPPLEVELSE - FELLESSKAP STAVANGER KULTURSKOLE STAVANGERKULTURSKOLE TIL ELEVER OG FORESATTE Stavanger kulturskole ønsker at du skal få oppleve gleden kunst og

Detaljer

barne- Velkommen til skoleåret: 2013-2014

barne- Velkommen til skoleåret: 2013-2014 barne- Velkommen til skoleåret: 2013-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Tyrifjord skole telefon, adresse osv. 3 Skolens ansatte, telefonliste 4 Mailliste ansatte 5 Kontaktlærere og faglærere 6 Undervisningstider

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Stenbråten skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Stenbråten skole Oslo kommune Utdanningsetaten Stenbråten skole Velkommen til skoleåret 2015-2016! I år har vi valgt å samle alle reglene våre i dette heftet. Reglene vil bli gjennomgått i klassene, men vi ønsker også

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan www.ekebergbarnehage.no Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober 1995. Den gang i leide lokaler.

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

OKSFJORD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

OKSFJORD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 OKSFJORD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 Forord Oksfjord barnehage er en 1-avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år, og er en del av Oksfjord oppvekstsenter. Vi samarbeider med skolen og SFO. Barnehagen

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer