TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE"

Transkript

1 TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE

2 TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD Vår visjon er: Ebbestad skole og barnehage er en god arena for mestring og utvikling Ved Ebbestad skole legger vi vekt på følgende: 1.1 I relasjon mellom lærer og elev Læreren er en tydelig voksen som elevene kan ha tillit til. Læreren utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen / gruppen oppleves som en trygg arena for alle elevene. Læreren gir elevene opplevelse av mestring ved å gi god tilpasset opplæring er tydelig og konsekvent viser klare forventninger til elevene møter elevene med respekt og ser hver enkelt gir konstruktive tilbakemeldinger og berettiget ros tar tak i situasjoner som oppstår og bruker dem i en sosial læringsprosess for elevene gjennomfører elevsamtaler minimum to ganger årlig formidler de holdninger som skolen står for har en bevisst og meningsfull organisering i klasserommet er en god rollemodell bringer saker til de rette personene / rådsorganene tar felles ansvar for alle skolens elever bruker fastlagt klasserådsarbeid bevisst også som en arena for god sosialisering av elevene gjennomfører programmet Zippys venner på 1.trinn deltar positivt i skolens ART-program 1.2 I relasjon mellom elev og elev Elevene i klassen / gruppen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt. I alle klasser skal det være klasseregler være faste rutiner for oppstart og avslutning av skoledagen

3 fokuseres på positive tilbakemeldinger elevene imellom (gjelder også kroppsspråk) være sosialiserende og inkluderende aktiviteter gjennom skoleåret være mye samarbeid, så vel faglig som sosialt (gruppesammensetningen varieres, slik at elevene lærer å forholde seg til flere) gjennomføres sosiometriske målinger minimum to ganger årlig (før LEF-samtalene) I friminuttene Pauser gjennom dagen organiseres for hvert trinn / hver klasse etter behov. Lærerne har ansvar for å passe elevene. Èn pause midt på dagen organiseres slik at 1.-4.trinn og 5.-7.trinn er ute til ulik tid. Felles inspeksjonsplan gjelder. Gjennom aldersblanding Ulike aktiviteter gjennomføres årlig etter skolens årsplan 1.3 I relasjon mellom assistent og elev (på skolen og i SFO) Assistenten er en tydelig voksen som elevene har tillit til Assistenten gir elevene opplevelse av mestring er tydelig og konsekvent viser klare forventninger til elevene møter elevene med respekt og ser hver enkelt gir konstruktive tilbakemeldinger og berettiget ros formidler de holdninger som skolen står for er en god rollemodell bringer saker til de rette personene / rådsorganene tar felles ansvar for alle skolens elever er sammen med barna i leken, både ute og inne og leker med dem på deres premisser

4 1.4 I relasjon mellom lærer og foresatt Relasjonen mellom læreren og den enkelte elevs foreldre er preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje På Ebbestad skole har vi lærer-, elev og foreldresamtaler etter oppsatt plan to ganger årlig. Kontaktlærer har ansvar for disse, og de gjennomføres ihht skolens årsplan plan for foreldremøter (tidfestes også i årsplanen) 1.5 Skolens samarbeid med hjemmene Skolen har et åpent og aktivt samarbeid med de foresatte som gruppe Elevenes planer som også er til foresattes informasjon Elever på alle trinn har årsplan periodeplan ukeplan / arbeidsplan Disse finnes på MLG Informasjon Vår årlige informasjonsbrosjyre sendes hvert år ut til de foresatte. Nye elever får også denne. Brosjyren legges også på skolens hjemmesider. Rådsarbeid Skolens ledelse legger til rette for at FAU kan gjøre et godt arbeid til beste for skolen. Rektor står til disposisjon for leder i rådet. Skolen støtter opp om det arbeidet FAU og foreldrekontaktene gjør til beste for elevene. 1.6 Skolestart (Overgang mellom barnehage og skole) Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle elevene en positiv opplevelse Skolen har rutiner for mottakelse av nye 1. klassinger (Se vedlegg) Skolen har rutiner for mottakelse av nye elever i skoleåret (Se vedlegg)

5 1.7 Overgang barnetrinn ungdomstrinn Overgangen oppleves som forutsigbar Kommunen har rutiner for overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn (se vedlegg) Sikring av arenaer som skolegård, toaletter, Ebbestadhallen, SFO og skoleveien Vaktordning / inspeksjon: Det er voksne ute i alle friminutt og pauser. Ved skolestart får alle elever en nøye gjennomgang av hva som er skolens uteområde. I hallen er det voksne til stede i eller ved garderobene når det er elever der. Når klasser skal ha kroppsøving i hallen, må de vente på sin lærer før de går dit bort. Sekkene skal stå utenfor egen klasseromsinngang, og klassen går i samlet flokk til hallen. SFO: Det er alltid tilsyn av voksne når elever er ute. SOSIALE FERDIGHETER KOMPETANSEMÅL FOR ELEVENE Hvert trinn trener på sosiale ferdigheter, der kompetansen er spesifisert slik: 1.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE ELEVENE SKAL KUNNE Komme inn når arbeidstiden begynner Utføre det en får beskjed om Følge oppsatte regler Be de voksne om hjelp Gjøre skolearbeidet ferdig Følge med p det som foregår i timene Kle av / på seg Lytte til voksnes instruksjoner Bruke et ordentlig språk (etter skolens standarder) Delta i styrt og fri lek Kunne mestre enkle samarbeidsoppgaver Kunne vente på tur Være hyggelig og høflig mot alle, også de som er forskjellig fra en selv Ikke slå eller dytte Ikke snakke stygt til andre, banne eller si negative ord Bli trygg på de voksne og henvende seg til dem Våge å si noe høyt i elevgruppa

6 2.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE ELEVENE SKAL KUNNE: Holde orden på pulten Be om lov til å bruke andres eiendeler Vise respekt for skolens og andres eiendeler Mestre forflytninger Ta kontakt med andre på en positiv måte Følge regler i lek Rydde opp etter lek Opptre medfølende Si hyggelige ting til hverandre Ordne opp i konflikter sammen med en voksen Tåle å tape Bruke STOPP-regelen 3.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE ELEVENE SKAL KUNNE: Ta imot kollektive beskjeder Kunne samarbeide med andre elever i gruppearbeid Følge demokratiske avgjørelser Holde orden Lytte til andre uten å avbryte Greie å leke med forskjellige medelever Invitere andre med på aktiviteter Kunne gi og ta imot ros Våge å si meningene sine 4.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE ELEVENE SKAL KUNNE: Gjøre arbeidsoppgaver som er avtalt i klassen Prøve selv først Ta øyekontakt Samarbeide med jevnaldrende Kjenne igjen og sette ord på følelsene hos seg selv og andre Kunne innse at egne handlinger kan sette i gang følelser hos andre La også andre få bestemme aktiviteter (uten å furte eller melde seg ut)

7 5.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE ELEVENE SKAL KUNNE: Holde orden i skolesakene Be om lov til å forlate skolens område Ignorere forstyrrelser Holde seg til saken i samtaler Mestre sinnet sitt når de snakker med voksne 6.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE ELEVENE SKAL KUNNE: Si fra på ordentlig måte om ting en opplever som urettferdig Bruke tiden fornuftig når en må vente på hjelp Vise andre at en setter pris på dem Reagere egnet / fornuftig på press fra jevnaldrende Reagere egnet / fornuftig på erting Ta imot kritikk på en god måte Mestre sinne i konflikt med jevnaldrende 7.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE ELEVENE SKAL KUNNE: Ta imot komplimenter Avvise ufornuftige forslag fra medelever Si fra til en voksen når ubehagelige ting skjer Ta ansvar for planlegging og gjennomføring av oppgaver Bruke ledige stunder og friminutt på en fornuftig måte Glede seg på andres vegne Inngå kompromisser Si hva en er flink til Starte samtaler Bli / være klar over hva en må jobbe med Gi konstruktiv kritikk

8 - ÅRETS GANG ALLE TRINN HAR FELLES FOKUS: OPPLÆRING, GJENNOMFØRING OG VURDERING Periode 1 /August - Oktober: Det gode samspillet 1 Perisode 2 / Oktober Januar: Det gode samspillet 2 Periode 3 / Januar Mars: Orden i fokus Periode 4 / Mars Juni: Gode skolevenner Planer for gjennomføring i oppstartsåret Periode 1/2008: Uke 32 43: Tema Det gode samspillet 1 PÅ VÅR SKOLE STANDARD KONSEKVENS VED BRUDD PÅ STANDARD hilser vi på hverandre gjør den voksne eleven oppmerksom på hva han / hun glemte og uttrykker klar forventning om at det skal gjøres riktig takker vi når vi får noe sier den voksne værsågod en gang til og holder tilbake inntil eleven har takket tar vi av hodeplagg og utetøy når vi er inne er vi hjelpsomme og viser hverandre respekt har vi rutiner for oppstart og avslutning av skoledagen beslaglegger den voksne plaggene så lenge eleven er inne gjør den voksne eleven oppmerksom på hva han / hun glemte og uttrykker klar forventning om at det skal gjøres riktig (Se tabell nedenfor) Oppstart 1.trinn: - Oppstilling på to rekker ute foran vinduene til 5.trinn. - Lærer henter elevene. - Elevene kler av seg og tar med pennalet til pulten. Lekse tas med tirsdag og fredag. Postmappe tirsdag. - Setter seg ned. Hilser felles og synger en sang. - Sjekker lekser, fravær, post. - Felles samling i ringen. Elevene har faste plasser. 2.trinn: 3.trinn: Vi står ved pultene og hilser. Ungene setter seg, og vi synger en sang eller leser et dikt/ord for dagen. Vi håper etter hvert Avslutning (På gangen): - Alle setter stolen på bordet før de går på gangen. - Pakke sekk, ta på tøy. - Sette seg ned på garderobeplassen sin (+ 2 små benker). - Lærer deler ut frukt og sier Vær så god. Elevene takker. - Oppsummering av dagen. - Passe på at alle tar med ytterjakker og setter opp innesko. - Si felles takk for i dag. - SFO-barn stiller på rekke og følger assistent eller lærer til SFO. - Elever som skal hjem klareres av lærer. De rydder pulter, pakker sekker og henger opp stolen. Deretter står de pent ved pulten, og vi takker for dagen.

9 at elevene selv vil medvirke med at de har med seg et lite dikt eller ord som de leser for de andre. 4.trinn: 5.trinn Vi starter opp dagen med at elevene stiller opp pent to og to utenfor utgangen før de blir sluppet inn. Klassen går stille og rolig inn i garderoben og kler av seg før de går inn i klasserommet sitt. Anne, Kari og Line står i døråpningen og sier hei. Elevene går inn i sitt klasserom og står pent ved pulten og sier god dag før de får sette seg. De dagene alle er sammen, møter alle opp i klasserommet til Anne for å hilse der. 6.trinn 1. Elevene står ute og venter til lærer kommer og låser opp. (Hyggelig hvis de hilser på hverandre etter hvert som de kommer til skolen) 2. Stiller opp ved pultene, venter til alle har hengt opp sekk og tatt ned bokkasse og roen har senket seg. Så hilser vi pent. 3. Vi skriver opp dagen på tavla. Noterer fravær. 7. trinn Alle står oppreist bak pulten, og de skal være stille. Lærer hilser, og elevene hilser tilbake. Lærer ber elevene sitte ned. Ulike tiltak i perioden: Deretter får de gå. Når dagen er over må elevene rydde pulten og klasserommet før de setter opp stolene og stiller seg pent opp ved pulten for å si takk for i dag. Vi forventer alltid at alle svarer! 1. Skriver opp leksebøker på tavla. 2. Setter opp bokkasse og stol, ordenselever gjør oppgavene sine. 3. Vi sier takk for i dag. Lærer bør følge ut og låse døra. Elevene pakker sakene sine, setter opp stoler og står pent bak pulten. Lærer venter på at det skal bli helt stille, før lærer sier takk for i dag. Ordenselever blir igjen og utfører oppdrag. Kick off-samling i mediateket Trygg og glad-samlinger (fadderklasser) Trygg og glad-allmøte på SFO Tema i klassene Plakater i hele skolen Oppslagstavle til Trygg og glad-temaer (for eksempel bilder fra samlinger) Tema i foreldremøter

10 Periode 2/2008: Uke 43 03: Tema Det gode samspillet 2 Vi holder fortsatt fokus på områdene for 1. periode og utvider med disse: STANDARD prater vi til hverandre på en hyggelig måte godtar vi ikke banning og skjellsord KONSEKVENS VED BRUDD PÅ STANDARD 1.-2.trinn: tas eleven ut av situasjonen / klassen, prates med og mister et gode (el friminutt) og må ringe hjem etter 3 tilfeller 3.-7.trinn: må eleven ringe hjem med læreren som tilhører godtar vi ikke negativt kroppsspråk gjør den voksne eleven oppmerksom på hva han / hun gjorde og vurderer om atferden er av en slik grad at eleven må ringe hjem retter elevene seg etter det de voksne sier Periode 3/2009: Uke 3 11 Tema Den gode orden Planer for gjennomføring for 1.-4.trinn og 5.-7.trinn

11 Periode 4/2009: Uke Tema Gode skolevenner EN GOD SKOLEVENN 1.TRINN NÅR/UKE FOKUS-/MÅL-OMRÅDE AKTIVITET/TILTAK 15/16 Kunne dele på de nye utelekene 16/17 Alle skal ha noen å leke med 17/18 Trøste og ha omsorg for elever som sørger 18/19 Si noe hyggelig om medelever Hva er en god skolevenn Regler for fugleredehuska, telling Bytte plasser ved bordene og i ringen. Regler for utlånskapet Zippy-samtaler. Besøk på kirkegården. Noen elever hver dag under mat. Lærer noterer. Elevene får plakat hjem før ferien 29/20 Lære spilleregler Spille spill inne 20/21 Løse problemer sammen Samarbeidsoppgaver Abramix (Matematikk) 21/22 Følge spilleregler Spille spill inne, uteleker 22/23 Takk til fadderne Hyggelig avslutning på fadderåret. I. klasse inviterer 23/24 Opptre sammen Øve til festforestilling Hva er en god skolevenn? Spille sammen, hjelpe, leke sammen, trøste, låne bort, gå på tur, sitte sammen, bytte på, si noe hyggelig

12 En god skolevenn 3.trinn Når: Vi startet i uke 17, og gjelder til og med uke 25 Fokusområde: Vi valgte å fokusere på 3 punkter: Respektere stoppregelen Vise omsorg Si hyggelige ting til hverandre Aktivitet/tiltak: Vi har en plakat i klassen hvor navnene til alle står. Der setter vi anmerkninger på positive og negative ting som skjer. Etter friminutt og på slutten av dagen har vi en oppsummering sammen med elevene om hvordan det har gått. Er det en eller flere elever som har utmerket seg positivt, får han/hun et diplom. Den/de elevene blir da ukens solstråle. Navnet blir hengt opp på døra i klassen. Vi har også tilbakemeldingsskjema til foreldrene hvor vi skriver hvordan det har gått. Dette har vi sendt hjem hver 14. dag, men vi vil fra nå sende det en gang i måneden. På tilbakemeldingsskjemaet skriver vi i tillegg til selve fokusområdet også om elevene holder god orden både når det gjelder lekser/skolesaker, samt orden i garderobe og sekk.

13 Gode skolevenner, 4.trinn Uke Fokus denne uken Aktiviteter vi gjennomfører/tiltak Synliggjøring 16 og og Stoppregelen Respektere andres grenser Å rose hverandre Vennskap 19 Skolevenner: Hva skal det bety for på 4.trinn? Vi setter fokus på stoppregelen. Henger opp plakater. Dramatiserer. Snakker om hendelser ute. Bevisstgjør om ansvar for å bruke stoppregelen og å respektere den. Snakke om: Godta at vi er ulike, og at skal høre på når noen sier stopp i leiken. Hva kan vi si for å rose noen? Hva kan vi si istedenfor å si noe negativt? F,eks i fotball. Hva mener vi en god venn er? Vi samler sammen alt vi mener er viktig for det å være en god skolevenn og hva vi forventer av en god skolevenn. Vi lager en oversikt over det som kommer fram. Vi dramatiserer hendelser og tar bilder som passer til reglene og henger opp i klasserommet. 20 Samarbeid og ansvar Vi skal jobbe med syngespillet og vi må ta ansvar for oss selv og fellesskapet for at det skal bli kjempebra!!! 21 Hjelpsomhet Hvordan kan vi være hjelpsomme med hverandre i

14 22 Være hyggelige/ si noe hyggelig. Leik skolehverdagen? Dramatisere, diskutere. Vi lager et opplegg hvor vi sier noe fint om alle i klassen. Vi snakker om aktiviteter i friminuttene, går ut og øver på leiker. 23 Omsorg for andre Trygg og glad-dag på hele småskoletrinnet. Være med fadderbarn. Vi snakker om ansvar for at alle har det bra. 24 Festforestilling Vi samarbeider om en flott forestilling.

15 GODE SKOLEVENNER 5.TRINN DATO OG KLOKKESLETT Onsdag 15.april kl Mandag 20.april kl Fredag 24.april Kl Uke 17 Onsdag 29.april Kl Tirsdag 7.mai Kl Torsdag 4.juni-5.juni Frem til sommerferien TEMA OG AKTIVITETER Elevene fikk utlevert hvert sitt skjema med alle navnene i klassen. Alle skulle skrive inn en positiv ting om alle i klassen. Fikk max skrive 3 ting. Disse ble samlet inn og skrevet slik at alle elevene fikk hvert sitt laminerte ark med alt det positive medelevene mente om en. Dette ble tatt veldig godt i mot. Trygg og glad dag på mellomtrinnet. Alle elevene lærte 6 nye leker og fikk muligheten til å leke på tvers av klassene. Mye nytt de lærte som de har brukt siden i friminuttene. Samtale og tankekart på tavlen over hva en god skolevenn er. Alle stikkordene ble notert ned slik at klassen kan lage en større plakat som de kan ha hengene i klasserommet. Elevene laget to stykker slik at vi kan ha en i hvert klasserom. Anne og Line har hatt jente- og gutteprat med elevene om hvordan alle har det og hva som evt kan gjøres for at ting skal bli bedre. Dette har klassen fast minst en gang i måneden. Denne uken begynte også klassen med hemmelig venn. Har hatt det to ganger nå. Blir flere i mai. Lage plakat. Klassen skal på Eikaplassen for å leke. Vi mener at dette er med på å fremme klassemiljøet og får elevene til å ha det hyggelig sammen i en annen setting. Elevene skal på overnattingstur i telt. Vi kommer til å fortsette med jente- og guttepratene våre slik vi har gjort i hele år. Elevene kommer også til å ha hemmelig venn med jevne mellomrom så lenge de synes at dette er moro.

16 Gode skolevenner - 6.trinn Tid Aktivitet Fokusområde Uke 16 Snakke om at vi skal ha fokus på gode skolevenner i denne perioden Uke 17 Utelekedag for gode skolevenner Lek og samhandling Ukentlig Valgfag Samhandling Uke 20, Mandag tirsdag Besøk av ny gutt, ta godt imot, inkludere Hvordan klassen tar imot nye elever, hva kan vi gjøre for at han skal like seg her? Uke 20, Hva er en god skolevenn; tankekart, Bevisstgjøring onsdag Uke 20, torsdag idèmyldring Tine-stafetten Uke 21 Lage plakat med tips til god skolevenn Bilder av elevene som dramatiserer forskjellige situasjoner Ukentlig JA-kort, kan sitte med den de vil Ukentlig Snakker om dugnader til leirskoleopphold, skryter av hverandres innsats Uke 22 Klassetur til Midgard torsdag Uke 23 Klassen gjør Gode venner aktivitet Uke 24 Klassen gjør Gode venner aktivitet Uke 24 Stor felles sommer-avslutning onsdag Uke 25 Rundløype torsdag Rose hverandre, alle gjør så godt de kan, ikke klage på hverandre, vi er forskjellige Minne hverandre om å være gode venner for de andre i klassen Kan velge selv, være åpen for å sitte sammen med flere Felles mål og interesse Felles opplevelser, samarbeid Aldersblanding, samarbeid, lek og moro

17 Gode skolevenner, 7. Trinn Fokus Hva? Når? En god skolevenn Samtale i klassen Mandag (kontinuerlig) Hva er en god skolevenn? Er du en god skolevenn? Samhandling, samspill Valgfag Ukentlig Samarbeid, lek, hjelpsomhet Utelekedag Mandag En god skolevenn Lage plakat og bevisstgjøre ansvar Klasserådstimer, torsdager Klassemiljø, empati, Opplegg med Ukentlig egenutvikling helsesøster Samarbeid om skolearbeid Bruk av JA-kort Flere timer pr uke Samarbeid, fellesskapsfølelse Tine-stafetten Torsdag 14. mai Samarbeid, aldersblanding Skogdag Torsdag 18. juni Sosialt miljø Klassetur til Teknisk museum Ikke avklart Sosialt miljø Overnattingstur Under planlegging med klassen En god skolevenn Fokusområder på Ukentlig arbeidsplanen

18 Vedlegg 1) Til 1.6: Skolestart (Overgang mellom barnehage og skole) MÅL: Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle elevene en positiv opplevelse Skolen har slike rutiner for mottakelse av nye 1. klassinger: OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE Hva Frist Ansvar Sende ut innskrivningsbrev og plan over arrangement på November Kontor skolen for nye første trinns elever. Sende mail til alle barnehagene i kommunen hvor vi ber om November Kontor tilbakemelding på hvilke barn som skal begynne på Ebbestad skole. Møte med ressursteam leder og styrer i Ebbestad barnehage Januar Styrer Ebbestad barnehage og evt. andre impliserte barnehager. Avklare nye kontaktlærere på 1.trinn Slutten av april Rektor Sende skriv hjem med informasjon om at barnehagen Første uka i mai Styrer Ebbestad barnehage overfører elevmapper til skolen Møte mellom nye 1. klasse lærere, ressursteam leder og I løpet av første Ressursteam leder pedagogisk leder. uka i mai Førskoledager: Invitasjon sendes til hjemmene sammen med personlig hilsen fra fadder/faddere. Barn fra Ebbestad barnehage følges av to voksne på den eldste avdelingen. Barn fra evt. andre barnehager følges av voksne fra disse barnehagene. Dag 1 Møte på skolen med nye lærere. Starte skoledagen i 1.trinns rommet. Få låne dette rommet til en-to timer med Førskoledagene gjennomføres uka etter 17.mai. Kontaktlærere for neste års 1.trinn/ kontaktlærere i 3. trinn Kontaktlærere i neste års 1.trinn tar kontakt med barnehagen for å informere og avklare arb.oppgaver. skolerelaterte oppgaver/testing. Omvisning på skolen sammen med fadderne. Dag 2 Møte i 1.trinns rommet, fortsette med oppgaver. Tur med fadder klassen. Foreldremøte for nye 1. klasseforeldre Mai/ juni Rektor/ inspektør Samarbeidsarragement mellom SFO og eldste avd. i barnehagen. Oppstart på SFO før skolestart for nye elever 1.trinn: Barnehagebarn som skal begynne på skole/ SFO i august, får tilbud på SFO ferien. En ansatt fra barnehagen som kjenner barna, følger på SFO kl Den siste uka før skolestart er de en ordinær del av SFO. 1.skoledag: Elevene møter med foreldre på ettermiddagen til en to timers oppstart. Foreldrene er med første timen, siste timen er det foreldremøte på SFO for de som har barn som skal benytte tilbudet. Resten av foreldrene har kaffepause i mediateket. Juni August August SFO Inspektør og styrer i barnehage 1.kl. lærere/ Rektor Arbeidsleder SFO/Inspektør

19 For nye elever til andre klassetrinn gjelder disse rutinene: Rutiner for mottakelse av nye elever i skoleåret I god tid før eleven skal starte, sender gammel skole flyttemelding til ny skole. Denne går til rektor og ny kontaktlærer. Kontaktlærer får eventuelle elevpapirer til gjennomsyn, før de arkiveres i ny elevmappe. Kontaktlærer tar kontakt med hjemmet og informerer om skolestart. Ansvarsfordeling OPPGAVE Sende flyttemelding Fordele kopier av flyttemeldingen til bl a kontaktlærer og rektor Formidle ev elevpapirer til ny kontaktlærer Gi ev muntlig informasjon til kontaktlæreren Opprette ny elevmappe Ta kontakt med hjemmet ang. informasjon om skolestart Gi eleven tilbud om å komme på besøk i ny klasse dersom det er mulig. Eventuelt sende brev og bilde fra klassen til eleven. Informere elev og foresatte om skolen og ANSVAR Gammel skole Sekretær Sekretær Rektor Sekretær Kontaktlærer Kontaktlærer Kontaktlærer ordningene vi har her, timeplan, MLG, infobrosjyre osv

20 Vedlegg 2) Til 1.7: Overgang barnetrinn ungdomstrinn MÅL: Overgangen oppleves som forutsigbar og trygg for elevene Overgangen organiseres slik: Desember Januar Mars Mars/April Møte mellom ledelsene ang ressurser til elevene Skolen sender ressurssøknad til undervisningssjefen Politisk tildeling av ressurser Elevene får velge tre elever de ønsker å komme i klasse med på ungdomsskolen, vi etterstreber at de skal få komme i klasse med minst èn av dem de ønsket. April Mai Møter mellom trinnene ang sammensetning av nye klassegrupper Møte mellom gammel og ny kontaktlærer med utveksling av elevinformasjon Mai /juni 7.klassingene besøker ungdomsskolen og de nye kontaktlærerne

21

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN OG PLAN MOT MOBBING VED EBBESTAD SKOLE DEL 1: FOREBYGGING / PRAKSIS SOSIAL LÆREPLAN: TRYGG OG GLAD DEL 2: HANDLINGSPLAN MOT MOBBING AVDEKKING AV MOBBING PROBLEMLØSNING

Detaljer

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN OG PLAN MOT MOBBING VED EBBESTAD SKOLE DEL 1: FOREBYGGING / PRAKSIS SOSIAL LÆREPLAN: TRYGG OG GLAD DEL 2: HANDLINGSPLAN MOT MOBBING AVDEKKING AV MOBBING PROBLEMLØSNING

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE Hovinhøgda skole arbeider for å......fremme et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs

Detaljer

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter (August og september) 1 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter: Jeg kan lytte til andre Jeg kan rekke opp hånda når jeg vil si noe

Detaljer

Områder Overordnede mål Kompetansemål, eleven skal kunne:

Områder Overordnede mål Kompetansemål, eleven skal kunne: Eksempel på sosial læreplan for barnetrinnet Kompetansemål etter 2. trinn. Områder Overordnede mål Kompetansemål, eleven skal kunne: Ansvarlighet Ha orden i skolesakene mine, i garderoben og klasserommet

Detaljer

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN Sosial kompetanse er grunnlag for all læring. Sosial kompetanseutvikling er en livslang prosess. Formål /hensikten med opplæringsplanen: - Å utnytte skolen som arbeidsfellesskap

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN Saksliste: - presentasjon av lærere - rektor har ordet - helsesøster har ordet - informasjon fra SFO - generell informasjon, forventninger og rutiner - evt. - Vi deler

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Kompetansemål i sosial kompetanse etter 2. årstrinn

Kompetansemål i sosial kompetanse etter 2. årstrinn Kompetansemål i sosial kompetanse etter 2. årstrinn Mål for opplæringen 1. trinn 2.trinn 1. Selvfølelse/Selvhevdelse Jeg kan fortelle hvordan jeg har det. Jeg kan si meningen min. Jeg kan si nei. Jeg kan

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

DANNELSESTRAPP. en rød tråd fra barnehage til ungdomsskole. Lindesnes kommune. Utarbeidet juni 2009

DANNELSESTRAPP. en rød tråd fra barnehage til ungdomsskole. Lindesnes kommune. Utarbeidet juni 2009 DANNELSESTRAPP en rød tråd fra barnehage til ungdomsskole i Lindesnes kommune Innledning: Oppvekst- og kulturetaten har arbeidet med hvordan hver enhet kan tilrettelegge for å nå målsetningene i kommuneplanen

Detaljer

(behandling) Viser respekt for mine medelever. Venter på andre uten å vise irritasjon. Tar vare på mine medelever. Kan å bruke steinansikt

(behandling) Viser respekt for mine medelever. Venter på andre uten å vise irritasjon. Tar vare på mine medelever. Kan å bruke steinansikt 5 Hjelper til med å holde orden i gangen / garderoben vår Har orden i sekken min og hylla mi Rydder etter meg inne og ute på skolen Går eller sykler til skolen Kan opptre alene foran andre Der fòr øret,

Detaljer

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen.

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen. Elever har behov for sosial tilhørighet. For at eleven skal kjenne seg som en del av det sosiale fellesskapet må hun/ han besitte en sosial kompetanse som sikrer innpass. - Elever har behov for å tilhøre

Detaljer

Informasjon. - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler

Informasjon. - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler Informasjon - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler VIKTIG KONTAKTINFORMASJON Eventyrskogen og Krohnengen skoler har felles administrasjon:

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE Agenda for møtet i kveld Velkommen, ved Tove (Sletta bhg og Rødberget naturbhg) Styrere/pedledere presenterer seg Det pedagogiske innholdet det siste

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14 SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14 Informasjon om SFO Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets- og fritidstilbud for barn på 1. 4. trinn og for elever med

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune 01.09.2017 Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4 Barnehagens mål:... 4 Hva er

Detaljer

Behandlet i styrer- og rektormøte mars 2010, Rutiner for overgang barnehage - skole i Øyer kommune

Behandlet i styrer- og rektormøte mars 2010, Rutiner for overgang barnehage - skole i Øyer kommune Behandlet i styrer- og rektormøte mars 2010, Rutiner for overgang barnehage - skole i Øyer kommune revidert i samarbeidsmøte 8. september 2011, revidert i samarbeidsmøte 3. desember 2013 revidert i samarbeidsmøte

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSE HAUKÅS SKOLE

SOSIAL KOMPETANSE HAUKÅS SKOLE HVA ER SOSIAL KOMPETANSE SOSIAL KOMPETANSE HAUKÅS SKOLE Definisjon: Sosial kompetanse er relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Forord: August 09 Forord: I dette heftet finner du årlig plan for samarbeid med barnehagene som sogner til Andebu skole. I tillegg har vi samlet

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2007 Lokal handlingsplan SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole glad og nysgjerrig Innhold Innledning 1.0. Mål 1.1. Kunnskapsløftet 1.2. Definisjon

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

ÅRSHJUL PALS

ÅRSHJUL PALS ÅRSHJUL PALS 2015-2016. Uke Palsmål Innhold Ansvar August Månedens fokus: TRYGG SKOLESTART! Jeg snakker pent til og om andre 34 Jeg inkluderer medelever 35 September Jeg går rolig inne Jeg snakker pent

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på: Opplæringsloven Skolens ordensregler Handlingsplan mot mobbing Klasseregler Sosialkompetanse plan Elevrådsarbeid Klasseledelse og gode relasjoner Tilsyn

Detaljer

VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM

VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM ANDEBU SKOLE -kunnskap og utvikling VOKSENROLLEN VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM TEMADAGER November 09 FORORD: Erling Roland, leder ved Nasjonalt kompetansesenter for atferdsforskning, har uttalt: Vi har

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15 SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15 Informasjon om SFO Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets- og fritidstilbud for barn på 1. 4. trinn og for elever med

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Ålesund kommune 2014-2015 Innhold Mål... 2 Flisnes skoles elevsyn... 2 Plan for klassemiljøutvikling 1.- 2. årstrinn... 3 Kontroll av sinne... 3 Respekt og positiv

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole holder til i Avlastningsskole nr. 1 skoleåret 2017/18. Skolen har dette året ca. 350 elever. Lynghaugparken

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Tilrettelegging for et godt og trygt skolemiljø Grønnåsen skole. Skoleåret 2017/2018

Tilrettelegging for et godt og trygt skolemiljø Grønnåsen skole. Skoleåret 2017/2018 Tilrettelegging for et godt og trygt skolemiljø Grønnåsen skole Skoleåret 2017/2018 Hva Hvorfor Hvordan Når Ansvarlig Oppstart av skoleåret: Skape relasjoner mellom voksne - barn, barn barn og voksen voksen,

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Sosial kompetanse Plan for Ambjørnrød skole

Sosial kompetanse Plan for Ambjørnrød skole Sosial kompetanse Plan for Ambjørnrød skole Den sosiale kompetanseplanen for Ambjørnrød skole er bygget opp slik at elevene øver seg på ulike ferdigheter som bygger på hverandre fra 1.-7.klasse. Vi har

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Velkommen til SFO foreldremøte Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Agenda SFO info Dagsplan Mål Aktiviteter Forventninger Plasstyper Praktisk info Garderoben Stille rom 18.09.2015 2 SFO INFO 92 flotte

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Tilrettelegging for et godt psykososialt miljø på Grønnåsen skole. Skoleåret 2016/2017

Tilrettelegging for et godt psykososialt miljø på Grønnåsen skole. Skoleåret 2016/2017 Tilrettelegging for et godt psykososialt miljø på Grønnåsen skole Skoleåret 2016/2017 Hva Hvorfor Hvordan Når Ansvarlig 1. Lyttering Nærhet Øker samhold Fokus Lytte til de andre Vi samler elevene der hver

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Velkommen Oppstarten Organisering Norsk, matematikk og sosial kompetanse Lekser, ukeplan m.m. Praktisk informasjon

Velkommen Oppstarten Organisering Norsk, matematikk og sosial kompetanse Lekser, ukeplan m.m. Praktisk informasjon Velkommen Oppstarten Organisering Norsk, matematikk og sosial kompetanse Lekser, ukeplan m.m. Praktisk informasjon Organiseringen vår Organisering Mål = to best mulig klasser i 2. klasse med tanke på lærings

Detaljer

Hovedområder Når eleven går på 1. trinn kan vi forvente at: Leker og øvelser som fremmer sosial kompetanse

Hovedområder Når eleven går på 1. trinn kan vi forvente at: Leker og øvelser som fremmer sosial kompetanse PLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE ÅRSTRINN: Trinn 1 Hovedområder Når eleven går på 1. trinn kan vi forvente at: Leker og øvelser som fremmer sosial kompetanse Selvfølelse Med selvfølelse tenker vi på evnen til

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 1.-4 og klasse. Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 1.-4 og klasse. Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 1.-4 og 5.-7. klasse. Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et

Detaljer

FORELDREMØTE 23. MAI SKOLESTARTERE KRINGSJÅ SKOLE Mye å lære et godt sted å være

FORELDREMØTE 23. MAI SKOLESTARTERE KRINGSJÅ SKOLE Mye å lære et godt sted å være FORELDREMØTE 23. MAI SKOLESTARTERE 2017 KRINGSJÅ SKOLE Mye å lære et godt sted å være Innhold Informasjon om tverrfaglig team Rask bokstavinnlæring på 1. trinn Praktisk informasjon Et trygt og godt skolemiljø

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Skoleåret 2012/2013

Skoleåret 2012/2013 Skoleåret 2012/2013 Elevtall: 334 elever, 165 jenter, 169 elever 43 ansatte, 3 i ledelsen, 27 lærere, 10 assistenter 1.trinn: 53 elever, 3 klasser 3 kontaktlærere 2.trinn: 39 elever, 2 klasser 3 kontaktlærere

Detaljer

Sosial kompetanse. Når elevene går på 1. trinn kan vi forvente at eleven kan begrepene omsorg, ansvar og respekt. Dette vises gjennom: Selvfølelse

Sosial kompetanse. Når elevene går på 1. trinn kan vi forvente at eleven kan begrepene omsorg, ansvar og respekt. Dette vises gjennom: Selvfølelse Når elevene går på 1. trinn kan vi forvente at eleven kan begrepene omsorg, ansvar og o Eleven tør å snakke høyt i klassen. o Eleven tør å være seg selv sammen med sine venner. o Eleven tør å si fra til

Detaljer

PALS PÅ UNGSOMSSKOLEN TVERLANDES SKOLE

PALS PÅ UNGSOMSSKOLEN TVERLANDES SKOLE PALS PÅ UNGSOMSSKOLEN TVERLANDES SKOLE To perspektiver Det elevene forbinder PALS med Bra kort og belønninger Tydelige regler og innlæring av disse Lærerne er mer hyggelig de som har hatt PALS lengst Det

Detaljer

Vennskap og trygghet

Vennskap og trygghet Sosiale mål Vennskap og trygghet Mål Slik skal skolen hjelpe eleven å få til dette: Vi lager et godt skolemiljø og tar vare på hverandre. Jeg sier ifra til en voksen når noe ikke er bra. Jeg vet forskjellen

Detaljer

HelART i Ulåsen barnehage

HelART i Ulåsen barnehage HelART i Ulåsen barnehage 2015 / 2016 Felles verdiplattform og felles praksis Målet er: At barna får økt selvfølelse At barna opplever mestring; sosialt og faglig At barna lykkes i samspill med andre mennesker

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

Foreldremøte 2. trinn. 29. september klokken 17.00

Foreldremøte 2. trinn. 29. september klokken 17.00 Foreldremøte 2. trinn 29. september klokken 17.00 Agenda Voksne på trinnet Oppstart og rutiner Organisering Uteskole Forventning til foreldrene IKT Trafikkbildet Annet Informasjon fra foreldrekontaktene

Detaljer

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim INFORMASJON SKOLESTARTERE 2017 14/6-17 Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim Hentet fra Kvalitetsmelding for SFO Etter en lang skoledag skal SFO ivareta barnas behov for frilek,

Detaljer

TRYGGHET, TRIVSEL OG OMSORG Hva kan du forvente av Aktivitetsskolen?

TRYGGHET, TRIVSEL OG OMSORG Hva kan du forvente av Aktivitetsskolen? OSLOSTANDARD Aktivitetsskolen Ekeberg INNHOLD OG AMBISJONER Hva kan du forvente av Aktivitetsskolen? Det er god sammenheng mellom innhold og aktiviteter i skolen og Aktivitetsskolen Felles regler for skolen

Detaljer

Foreldre i skolen 2. samling. Vesterskaun skole

Foreldre i skolen 2. samling. Vesterskaun skole Foreldre i skolen 2. samling Vesterskaun skole Agenda Velkommen Besøksdag Forventninger til/ fra foresatte Samarbeidspartnere Pause Forventninger til/ fra SFO Avslutning 10.05.2017 2 Agenda for besøksdagen

Detaljer

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei!

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Kilde: stortingsmelding 41 Hva sier loven? Både i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og i prinsipper for opplæringen slås det

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole

Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole 2016-2017 Plan for overgang Halsa barnehage - Halsa skole og SFO Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Regelhefte for Korsvoll skole. Vi viser hverandre respekt Vi gir hverandre arbeidsro Vi tar vare på skolen vår

Regelhefte for Korsvoll skole. Vi viser hverandre respekt Vi gir hverandre arbeidsro Vi tar vare på skolen vår Regelhefte for Korsvoll skole Vi viser hverandre respekt Vi gir hverandre arbeidsro Vi tar vare på skolen vår Korsvoll skoles definisjon av mobbing: Når en eller flere personer, gjentatte ganger over tid,

Detaljer

Foreldremøte 14. september 17

Foreldremøte 14. september 17 Foreldremøte 14. september 17 o Kort presentasjonsrunde av foreldre og personal o Presentasjon av barnegruppa - Barnegruppa består av tre fire-åringer, åtte tre-åringer og tre toåringer. - Barna søker

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole

Rutine for overgang barnehage-skole Rutine for overgang barnehage-skole Revidert mai 2016 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke sammenhengen mellom

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Ved å delta i skolens arbeidsfellesskap skal elevene tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger som bidrar til trivsel og utvikling som gjør det

Ved å delta i skolens arbeidsfellesskap skal elevene tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger som bidrar til trivsel og utvikling som gjør det 1 Ved å delta i skolens arbeidsfellesskap skal elevene tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger som bidrar til trivsel og utvikling som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner.

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

God læring gjennom mestring, fellesskap og trivsel

God læring gjennom mestring, fellesskap og trivsel God læring gjennom mestring, fellesskap og trivsel Velkommen! Velkommen som foresatt. Velkommen som samarbeidspartner gjennom 7 år. Slapp av, det ordner seg med ungene Stolte av skolen vår. Håper det smitter.

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING 2015-16 VELKOMMEN TIL SFO VED VUKU OPPVEKSTSENTER! Vi har startet dett skoleåret med 22 barn i SFO. 8 barn har helplass,4 barn har 80 % plass og 10 barn har 50 % plass.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING 2015-2016 OVERORDNEDE FELLES MÅL FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I BERGEN KOMMUNE SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen SFO skal gi barna muligheter for

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

Sosial læreplan og lokal aktivitetsplan Marienlyst skole Skole- aktivitetsskole

Sosial læreplan og lokal aktivitetsplan Marienlyst skole Skole- aktivitetsskole Sosial læreplan og lokal aktivitetsplan Marienlyst skole Skole- aktivitetsskole Skolens sosiale læreplan er basert på visjonen om En skole, felles innsats, gode resultater. En inkluderende skole som fremmer

Detaljer

Ørmelen skole 2016/17

Ørmelen skole 2016/17 VERDAL KOMMUNE ØRMELEN SKOLE Alle skal med, et trivelig sted! 26.09.2016 Ørmelen skole 2016/17 Læreplan for sosialkompetanse Ørmelen skole Prost Brants veg 3 7653 Verdal Telefon: 74 04 82 80 Epost: ormelen.skole@verdal.kommune.no

Detaljer

Elevenes læringsmiljø

Elevenes læringsmiljø Elevenes læringsmiljø Hvordan kan skole og hjem dra i samme retning? Inger Bergkastet Fug-konferansen 2013 Mål for arbeidet Skape et læringsmiljø der alle 1. Føler seg trygge 2. Kan bruke tid på læring

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse - Skeie skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse - Skeie skole Plan for utvikling av sosial kompetanse - Skeie skole Innhold Innledning Målet med planen Kompetansemål for trinnene Tema på ulike trinn Faste tiltak på skolenivå Andre trivselstiltak Fadderordning Tiltak

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer