PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE"

Transkript

1 PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE AUGUST-SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER-DESEMBER HØSTEN 2014 Spill er et godt språkstimulerende materiale. Her bygger vi nye ord og begreper Barna bruker språket aktivt gjennom hele dagen! Tema: Språket i hverdagen. Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus PERIODEPLAN TLF: FOR 54 (Grønn) GRØNN AVDELING 50 (kontoret) e-post: 1. PERIODE 1

2 PERIODEPLAN HØSTEN 2014 AUGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER OG DESEMBER Tema: Språket i hverdagen. Velkommen til et nytt barnehageår! Dette blir et spennende år med fokus på språkstimulering. Språk var tema for satsningsområdet vårt i fjor, og vi ønsker å videreføre arbeidet dette barnehageåret. Tilvenningen av de nye barna har gått bra. Vi fikk 7 barn fra Nøtteliten, de hadde vært mye på besøk på forhånd og var godt kjent med oss. Det er Oscar, Leon, Kurdistan, Juliette, Live, Eline og Lotte. Det har også begynt en ny gutt som ikke har gått i vår barnehage. Det er Benjamin. Vi hadde en samlingsstund da vi startet opp i høst, hvor vi snakket om hvordan vi ville ha det på grønn avdeling. Barna ble enige om to regler. Det var at alle skulle få være med å leke og at vi skulle være snille mot hverandre. Og det er nok det viktigste for at vi skal få et godt år på grønn. Kloke barn Vi har i år flere barn med flerspråklig bakgrunn. Vi vil legge til rette for språkstimulering og flerkulturelt fellesskap, og anvende det kulturelle og språklige mangfoldet som en ressurs. Vi vil lære ord på barnas morsmål og lære om de ulike landene. De som skal arbeide på grønn dette året er Khadra, Anita og Hilde. Vi tror og håper at dette blir et godt år på Grønn avdeling for barn, foreldre og personalet. Barnehagens visjon Glade, lekende barn og voksne, vil være rettesnor for arbeidet vårt. Vi har ikke lagt vekt på tilvenningstiden i høstens plan, men vi arbeider selvfølgelig også med dette den første tiden. Barnegruppa må få sette seg på nytt, og alle må finne sin plass i gruppa og bli trygge og trives sammen. Barnehagen har i år valgt å ha tema Språket i hverdagen som satsningsområde i arbeidet med barna. Målet for barna er: Barna bruker språket aktivt gjennom hele dagen. Barnehagens satsningsområde i forhold til personalet er: Voksenrollen i barnehagen. - Hva gjør jeg for at barna skal lykkes i sin lek og i sitt læringsmiljø? Og målet for personalet er: Vi er omsorgsfulle, aktive og engasjerte voksne i relasjon og samspill med det enkelte barn. Vi er bevisst vår egen ledelse av barnegruppene. Hvordan vi vil arbeide med dette kommer til uttrykk i kjennetegn hos personalet og arbeidsmåter som står i denne planen. Dere kan lese mer om dette i barnehagens årsplan. Pedagogisk dokumentasjon skal danne grunnlag for vurdering og videreutvikling av kvaliteten i det pedagogiske arbeidet. Vi vil også i år følge språkstimuleringsplanen Tidlig innsats for god lesestart, for de barna som har sitt siste år i barnehagen før skolestart. Dette foregår i ca min. 4 ganger i uka. 2

3 Trafikksikker kommune: Gjennom kommunal trafikksikkerhetsplan er det vedtatt at Ski kommune skal arbeide etter kriteriene som Trygg Trafikk har satt for Trafikksikker kommune. Kriteriene involverer både barn, foreldre og ansatte. Personalet skal formidle trafikksikkerhet til barna ut fra deres modningsnivå. Vi skal ha rutiner og retningslinjer for turer til fots og med buss/tog. Trafikksikkerhet i forbindelse med henting og bringing vil være tema på foreldremøtene. Personalet på GRØNN: Anita Johannessen: Assistent 100 % Khadra Mohammed: Fagarbeider 100 % Hilde Yttereng: Pedagogisk leder 100 % Barna på GRØNN: Vi har denne høsten 6 femåringer, 5 fireåringer og 7 treåringer. Vi tror dette blir en fin barnegruppe å være sammen med. Det virker som en harmonisk gjeng som er hyggelige mot hverandre og oss voksne. I år har vi 7 gutter og 11 jenter. Allerede nå ser vi at barna har funnet seg lekekamerater og at det sosiale klima i gruppa er bra. De fleste av barna bor i barnehagens nærmiljø. Lekegrupper: Maurgruppa Live, Eline, Kurdistan, Juliette, Lotte, Leon og Oscar (Anita) Marihønegruppa Roan, Ida, Emir, Lucas og Yousuf (Khadra) Edderkoppgruppa Julie, Linnea, Oda, Alma, Benjamin og Theo (Hilde) Vi deler lekegruppene inn etter alder. Lekegrupper gir leken gode vilkår. Det gjør at samspillet mellom voksne og barn har bedre forutsetninger og det sikrer at alle barna blir sett og hørt. Lekegruppene gir barna større mulighet til å lykkes i sin lek og i sitt læringsmiljø. Lekegruppene gir også barna større mulighet for medvirkning på egen barnehagedag. På mandager er det 5 årsgruppe sammen med Gul avdeling. I år heter vi Slottsgruppa. Mandager, tirsdager og torsdager vil vi dele barna inn i tre lekegrupper. Kontaktpersoner: Khadra: Theo, Alma, Juliette, Eline, Live og Kurdistan. Anita: Linnea, Julie W.L., Oda, Roan, Lucas og Lotte. Hilde: Ida, Yousuf, Emir, Benjamin, Leon og Oscar. Kontaktpersonen skal følge barna opp den første tiden i barnehagen. Denne personen har også et spesielt ansvar for å følge opp sitt barn resten av året. På turer har denne personen et spesielt ansvar for sine barn. 3

4 Dagsrytme 7.30 Barnehagen åpner Frokost lek Samlingsstund Lekegruppe, tema og prosjektarbeid, tur Måltid Hvile for de som trenger det Språkgruppe for 5 åringene Påkledning Utetid Ettermiddagsmat Lek Barnehagen stenger Ukeplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag årsgruppe Samling 9.30 Samling 9.30 Samling Lekegrupper Lekegrupper 9.30 Turdag Husk å ta med sekk med mat og drikke. (Varm drikke er godt om vinteren) Lekegrupper 9.30 Samling Hver 3. uke er det felles samling for barnehagen Valg Matpakke Brødmat Matpakke Brødmat Varmmat Personale på grønn har refleksjonsmøte. De voksne på Nøtteliten passer barna 4

5 Pedagogisk arbeid i hverdagen: Sosial utvikling lek hverdagsaktiviteter og barn som aktive medspillere er områder som ligger under punktet om pedagogisk arbeid i hverdagen. Ut fra erfaringer vi gjorde i fjor har vi også i år valgt å ha et mål om gangen. Når vi anser målet for nådd, velger vi oss et nytt mål. Dere vil få informasjon om dette i månedsplanene. Hverdagsaktiviteter: Mål: Barna er selvstendige under måltidene. Begrunnelse: Vi spiser sammen med gul avdeling på fellesrommet. Vi vil ha fokus på måltidene nå i starten for å få gode måltider hvor barna er selvstendige. Vi ønsker måltider som oppleves som gode både for barn og voksne. Slik at barna får et godt forhold til mat og det sosiale rundt et måltid. Vi ønsker også å gi barna mestringsfølelse. Vi ønsker godt samspill slik at alle trives. Vi ønsker å ha fokus på god bordskikk og høflighet. Måltidene er en arena for språkstimulering. Kjennetegn hos barna: Barna sitter på stolen sin. Barna prater med hverandre og de voksne. Barna henter selv det de trenger. Barna prøver å smøre brødskiva si selv, forsyne seg selv og ta seg drikke. Barna er høflige og har god bordskikk. Barna ber om å få sendt ting og sender ting som andre ber om. Barna rydder etter seg. Kjennetegn hos personalet: Voksne sitter rolig ved bordet. Voksne prater med barna. Voksne veileder barna og hjelper. Arbeidsmåter: Snakke med barna om hvordan vi ønsker at måltidene skal være. Sette ord på forventninger vi har til dem. Vi tilrettelegger slik at barna finner alt de trenger selv. Positive tilbakemeldinger og ros for å få mer av ønsket atferd. Bruke barn som positive rollemodeller. Vi legger til rette for at barna er selvstendige under måltidene 5

6 Pedagogisk arbeid med fagområdene: TEMA: Språket i hverdagen. BEGRUNNELSE: «Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser er av avgjørende betydning for videre utvikling av tale språket.» (Rammeplanen s.35) Språk var tema for satsningsområdet vårt i fjor, og vi ønsker å videreføre arbeidet dette barnehageåret. Kommunikasjon og språkkompetanse har stor betydning for barnets liv her og nå, og for barnets muligheter i framtiden. MÅL: Barna bruker språket aktivt gjennom hele dagen. Kjennetegn hos barna: Barna bruker språket aktivt i ulike hverdagssituasjoner. Barna bruker språket for å uttrykke opplevelser, tanker og følelser. Barna bruker språket til å løse konflikter. Barna bruker språket til å skape positive relasjoner i lek og samspill. Barna forstår ord og begreper ut fra sitt modningsnivå. Kjennetegn på personalet: Voksne legger til rette for felles opplevelser og aktiviteter sammen med barna som fremmer bruk av språket. Voksne jobber systematisk med språkstimulering i lekegrupper og samlinger. Voksne lytter til barna og viser interesse for hva de sier og uttrykker. Voksne setter ord på og bekrefter barnas opplevelser og følelser. Valg av fagområder: Denne perioden vil vi ha fokus på fagområdet Språk, tekst og kommunikasjon. Vi vil videreføre og videreutvikle arbeidet vårt fra forrige barnehageår. Vi skal gi alle barna varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, redskap for tankene og uttrykk for egne tanker, meninger og følelser. Ut fra evalueringen av fjoråret ønsker vi i denne høsten å ha et større fokus på å støtte barna i å bruke språket for å uttrykke følelser, tanker og opplevelser. Å samtale om følelser, tanker og opplevelser er nødvendig for utviklingen av et rikt språk. De barna som utvikler gode evner til å sette ord på egne tanker og følelser, vil lettere kunne kommunisere og samhandle med andre. Også tenkning og tilegnelse av ny kunnskap vil gå lettere. Vi vil fotografere på turer og fra aktiviteter, og bruke motiver som egner seg som utgangspunkt samtale, undring eller spørsmål. Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet til kommunikasjon mellom barn. Vi vil ta bilder av opplevelser og læringssituasjoner til pedagogisk dokumentasjon sammen med barna. Vi vil reflektere og snakke om hva vi opplevde og lærte. Et annet fokusområde denne høsten er å stimulere barna til å bruke språket for å løse konflikter. Vi vil snakke om det som har skjedd og finne handlingsalternativer. Reflektere over det som skjedde sammen og hjelpe barna til å sette ord på følelsene sine. Vi skal ta oss tid og la barna selv komme med mulige løsninger. Konflikter kan også være tema i samlingsstundene og lekegruppene. Vi kan snakke om en konflikt eller ha rollespill og barna 6

7 kan komme med mulige løsninger. Dersom barnet kommer opp i en liknende situasjon senere, kan vi minne om egne løsningsforslag. Og vi kan snakke om hvordan vi kan finne løsninger som alle kan være fornød med. Vi skal tenke på konflikter som noe vi kan lære av. Språkstimuleringen skal gå som en rød tråd gjennom hele barnehagedagen. Vi skal tenke språkstimulering gjennom alt vi gjør. En dag i barnehagen består av utallige situasjoner der barna bruker språket aktivt, og et godt språkstimulerende miljø er preget av at personalet bruker språket med barna hele dagen. Barn lærer språk best gjennom å være språklige aktive. Vi skal se omsorg og lek, danning og læring, herunder språklæring i sammenheng. De ulike elementene skal smelte sammen i en helhet, og barna skal oppleve meningsfulle sammenhenger i hverdagen. Språk og samhandling blir for eksempel en naturlig del av leken i sandkassa og fellesopplevelsene på tur i skogen. De voksne er språkmodeller for barna. Personalet skal legge til rette for språklig samhandling barna imellom. Rundt matbordet går for eksempel samtalen mellom barna og de voksne, og i leken bruker barna språket når de kommuniserer med hverandre. I garderoben bruker de voksne og barna navn på klærne og snakker om det de gjør, og de snakker om felles opplevelser eller om noe som skal skje senere på dagen. Leken er en viktig arena for språklæring og språkutvikling. I leken uttrykker barna tanker, følelser og ønsker, spiller roller, planlegger, diskuterer og argumenterer, og de håndterer konflikter og inngår i relasjoner. Gjennom leken kan barna lytte og lære av hverandre. Vi legger til rette for lek i små grupper, og vi skjermer leken og gir den tid og rom Vi vil legge til rette for lek med ulikt språkstimulerende materiale som spill, formingsmateriale, konstruksjonsmateriale. Samtaler er en grunnleggende aktivitet for språktilegnelse og læring. Spontane, uformelle samtaler finner sted hvor som helst og når som helst i løpet av barnehagehverdagen. Slike samtaler er en omfattende og viktig læringsarena. Å samtale om opplevelse, tanker og følelser er nødvendig for utviklingen av et rikt språk. Fortellinger og eventyr er viktige for språkutviklingen. Vi vil bruke fortellinger, tegnefilmer og eventyr i lekegrupper og samlingsstunder. Møter med gode fortellinger bidrar til at barna gradvis tilegner seg fortellerkompetanse og blir i stand til å fortelle selv. Når barn lytter til fortellinger og eventyr som blir lest eller fortalt, går de videre på veien til et økt ordforråd, et bedre talespråk og større språkforståelse. Høytlesing er en viktig språkstimulerende aktivitet. Bøker kan åpne for lystbetonte møter med språk. Ski bibliotek kommer og leser for oss og låner oss barnebøker. Disse bøkene kan barna også få låne med seg hjem. Vi vil skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning. Vi vil forklare ord, snakke om handling og stille spørsmål og reflektere sammen med barna. Vi vil også snakke om bildene i bøkene. Vi vil lese bøker i lekegruppene våre som passer til barnas modenhet og alder. Dermed sikrer vi også at alle barna blir lest for i barnehagen. I samlingsstunder vil vi bruke språkposer, og konkreter med fortellinger, eventyr, sanger, rim og regler. Barn som jevnlig hører rim, regler og eventyr har et godt utgangspunkt for å utvikle et godt språk. 7

8 Vi lærer oss nye ord og begreper i samlingsstunden. Vi øver oss på hva dagene, månedene og årstidene heter. Vi vil snakke sammen om hvordan vi vil ha det på Grønn. Og forventninger vi har til barna i ulike situasjoner. Samtaler er også en del av samlingsstunden. I samlingsstunder vil vi bruke språkposer og konkreter med fortellinger og eventyr. Vi skal la barna møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger og støtte barnas initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive eller diktere tekst. Barna skal oppleve skrift i hverdagen. Vi merker hyller og lekekasser med bilder og skrift. Barnas navn vil stå på plassen, koppen, hylla m.m. Vi har alfabetet og tallrekka på veggen. Vi skriver handleliste når vi skal i butikken sammen med barna. Og til jul skriver barna ønskelister som vi sender til julenissen. Ved å arbeide med tema vil vi lære barna nye ord og begreper. Vi vil systematisk lære ord å bygge begreper. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Vi vil konkretisere med gjenstander og bilder og gi barna varierte og rike erfaringer. Eksempler kan være bær, sopp, grønnsaker, innsekter, snø og is. Vi vil arbeide med ulike tema som naturlig følger årets rytme, og prosjekt og tema som tar utgangspunkt i barnas interesser. Ved å arbeide på denne måten trekker vi alle de sju fagområdene som står i rammeplanen. Disse fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og flere fagområder vil være representert i de ulike temaene, prosjektene og lekematerialet vårt. Vi skal dokumentere arbeidet vårt, slik at dere får et innblikk vårt arbeid med språkstimulering. Vi vil skrive om hvordan dette arbeidet går i månedsplanene, og vi vil henge opp bilder med tekst som dokumenterer dette arbeidet. 8

9 Andre tema er: TEMA 2: MARKERING AV FN-DAGEN ved å delta i FORUTs barneaksjon BEGRUNNELSE: Gjennom lek, musikk, dans og andre aktiviteter ønsker vi å minske avstanden og fremme toleranse, respekt og forståelse for fremmede kulturer. Opplegget i år er nytt og vi møter barn fra Nepal. Opplegget heter Gode venner i Nepal. Vi møter Biswas på snart fire år og Nischal på fem med sine familier. Og Puspa på seks og hennes storesøster som bor på et barnehjem fordi de ikke kan bo sammen med familiene sine. MÅL: Vi viser solidaritet i praksis. Barnehagen bruker aktivitetsopplegg fra FORUT til FN-dagen. FORUT er bistandsorganisasjonen til freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT og Juvente. FORUT får offentlig støtte gjennom NORAD, og driver utviklingsarbeid i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone, Gambia og Senegal. FN-dagen vil i år bli markert fredag 24. oktober med basar og kafé. Vi inviterer alle til å komme fra kl og ut dagen 9

10 TEMA 3: JUL BEGRUNNELSE: Vi ønsker at barna skal bli kjent med julens innhold og tradisjoner. Samtidig ønsker vi å legge vekt på å lage en koselig stemning på avdelingen og stresse litt ned. MÅL: Barn og voksne har en koselig førjulstid. Dere vil få utdelt en aktivitetsplan når desember nærmer seg. DOKUMENTASJON OG VURDERING: Dokumentasjon og vurdering av arbeidet med barna: Satsningsområde dette året vil være hovedområde for jevnlig dokumentasjon og vurdering. Kjennetegn på barna og personalet i periodeplanen blir systematisk observert og vurdert. Personalet gjennomfører kvalitetsvurdering ut fra ECERS-metoden (Early Childhood Environment Rating Scale). Kvalitetsvurdering av basisfunksjoner i barnehagen for 2-5 åringer to ganger i løpet av året. Vi vurderer ut fra hovedområdet «Språk og tenkning som består av: -Bøker og bilder -Oppmuntre barna til å kommunisere -Bruk av språk for å utvikle tenkning -Uformelt bruk av språk Samtaler med barna ut fra opplevelser og erfaringer. Tilbakemeldinger fra foreldre i foreldresamtaler, foreldremøter og brukerråd/fau. Vurderinger som vil påvirke neste periode tas med i påfølgende måneds- og periodeplaner. Pedagogisk leder og assistentene på avdelingen er ansvarlig for dokumentasjonen og vurderingen. 10

11 INFORMASJON: Dato 14 og 15. august. Planleggingsdag - barnehagen stengt for barna. 28.august Foreldrekaffe kl september Foreldremøte kl september Felles skogtur og høstaktivitetsdag. 26.september Barnehagens bursdag 28 år! 9.oktober Fotografering Ariel Foto 24.oktober FN-dag med kafé og basar. 7.november Planleggingsdag - barnehagen er stengt for barna. Desember Fellessamlinger hver fredag. Desember Kirkevandring i Langhus kirke. 12.desember Lysfrokost. 17.desember Julelunsj 19.desember Nissefest. Er det noe dere lurer på eller ønsker å snakke med oss om, er det bare å ta kontakt. HILSEN Khadra, Anita og Hilde Leken er en viktig arena for språklæring og språkutvikling. 11

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE AUGUST-SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER-DESEMBER HØSTEN 2013 PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE AUGUST-SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER-DESEMBER HØSTEN 2009 Barn lærer

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

PERIODEPLAN FOR NØTTELITEN

PERIODEPLAN FOR NØTTELITEN HØSTEN 2014 PERIODEPLAN FOR NØTTELITEN Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf.: 64 85 31 51/52 (Nøtteliten) 64 85 31 50(kontor) faks: 64 85 31 59 e-post:boleraasen.barnehage@ski.kommmune.no

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK»

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK» «BARNA DELTAR I LEK» PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, tlf 64 853150 (kontor), 64 85 3154(Grønn). Pedagogisk leder; Kjersti Holt, kjersti.holt@ ski.kommune.no

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL AVDELING HØSTEN 2013. Barnehagens visjon: Glade, lekende barn og voksne.

PERIODEPLAN FOR GUL AVDELING HØSTEN 2013. Barnehagens visjon: Glade, lekende barn og voksne. PERIODEPLAN FOR GUL AVDELING HØSTEN 2013 Barnehagens visjon: Glade, lekende barn og voksne. Barna samarbeider. Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Ski kommune. Telefon Gul avdeling:64853155

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Periodeplan for Grønn avdeling Høsten 2017

Periodeplan for Grønn avdeling Høsten 2017 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus. Tlf. 64 853154/ 901 04 905 Periodeplan for Grønn avdeling Høsten 2017 Pedagogisk leder: Kjersti Holt 0 kjersti.holt@ski.kommune.no Velkommen til et nytt

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018

Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus. Tlf. 64 853153/ 901 04 905(mob. Grønn) Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018 1 Pedagogisk leder: Kjersti Holt Kjersti.holt@ski.kommune.no Vårens periodeplan

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Periodeplan for Grønn avdeling Høsten 2016

Periodeplan for Grønn avdeling Høsten 2016 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus, tlf. 64853150 Periodeplan for Grønn avdeling Høsten 2016 Pedagogisk leder: Kjersti Holt, kjersti.holt@ski.kommune.no Velkommen til et nytt barnehageår

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2011 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2011-2012. I dette året har Piraten blitt en avdeling for de mellomstore

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL AVDELING HØSTEN 2015 Tema: Det viktigste er å få leke

PERIODEPLAN FOR GUL AVDELING HØSTEN 2015 Tema: Det viktigste er å få leke PERIODEPLAN FOR GUL AVDELING HØSTEN 2015 Tema: Det viktigste er å få leke Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Ski kommune. Telefon Gul avdeling: 64853155 Telefon kontoret: 64853150 E-postadresse:

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2010 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2010-2011. I dette året har Piraten fått ny pedagogisk leder og noen

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Periodekalender 2017 Kommunikasjon, språk og tekst

Periodekalender 2017 Kommunikasjon, språk og tekst Periodekalender 2017 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 6 Markering av samenes nasjonaldag. Skidag for Førskolebarna og Petter Sprettene. De av barna som er igjen i

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten 2.periode - Våren 2017

Periodeplan for Nøtteliten 2.periode - Våren 2017 Periodeplan for Nøtteliten 2.periode - Våren 2017 Å få erfaring med delta i lek er viktig for barns allsidige utvikling, utforskning og læring. Mål: Barna deltar i lek Barnehagens visjon: Glade, lekende

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Periodeplan for oktober og november

Periodeplan for oktober og november Periodeplan for oktober november Tilbakeblikk fra september: Denne måneden var det meg selv min familie som var temaet. Vi hadde s barn samlinger hver dag hvor hvert barn fikk være fremme i samlingen fortelle

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Periodeplan Vinterbro barnehage. Januar - Mars 2010

Periodeplan Vinterbro barnehage. Januar - Mars 2010 Periodeplan Vinterbro barnehage Januar - Mars 2010 Avdeling: Fantasia Telefonnr: 64 97 42 85 PRESENTASJON AV PERSONALET PÅ FANTASIA: Sara Olsson, pedagogisk team leder Monica Øien, pedagogisk leder Jo

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 2. PERIODE JANUAR-FEBRUAR-MARS-APRIL-MAI-JUNI VÅREN 2013

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 2. PERIODE JANUAR-FEBRUAR-MARS-APRIL-MAI-JUNI VÅREN 2013 PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 2. PERIODE JANUAR-FEBRUAR-MARS-APRIL-MAI-JUNI VÅREN 2013 Hundelek i maurgruppa. Barna opplever vennskap og fellesskap i lek og samspill med hverandre Vår visjon: Glade, lekende

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer