PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE"

Transkript

1 PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE AUGUST-SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER-DESEMBER HØSTEN 2014 Spill er et godt språkstimulerende materiale. Her bygger vi nye ord og begreper Barna bruker språket aktivt gjennom hele dagen! Tema: Språket i hverdagen. Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus PERIODEPLAN TLF: FOR 54 (Grønn) GRØNN AVDELING 50 (kontoret) e-post: 1. PERIODE 1

2 PERIODEPLAN HØSTEN 2014 AUGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER OG DESEMBER Tema: Språket i hverdagen. Velkommen til et nytt barnehageår! Dette blir et spennende år med fokus på språkstimulering. Språk var tema for satsningsområdet vårt i fjor, og vi ønsker å videreføre arbeidet dette barnehageåret. Tilvenningen av de nye barna har gått bra. Vi fikk 7 barn fra Nøtteliten, de hadde vært mye på besøk på forhånd og var godt kjent med oss. Det er Oscar, Leon, Kurdistan, Juliette, Live, Eline og Lotte. Det har også begynt en ny gutt som ikke har gått i vår barnehage. Det er Benjamin. Vi hadde en samlingsstund da vi startet opp i høst, hvor vi snakket om hvordan vi ville ha det på grønn avdeling. Barna ble enige om to regler. Det var at alle skulle få være med å leke og at vi skulle være snille mot hverandre. Og det er nok det viktigste for at vi skal få et godt år på grønn. Kloke barn Vi har i år flere barn med flerspråklig bakgrunn. Vi vil legge til rette for språkstimulering og flerkulturelt fellesskap, og anvende det kulturelle og språklige mangfoldet som en ressurs. Vi vil lære ord på barnas morsmål og lære om de ulike landene. De som skal arbeide på grønn dette året er Khadra, Anita og Hilde. Vi tror og håper at dette blir et godt år på Grønn avdeling for barn, foreldre og personalet. Barnehagens visjon Glade, lekende barn og voksne, vil være rettesnor for arbeidet vårt. Vi har ikke lagt vekt på tilvenningstiden i høstens plan, men vi arbeider selvfølgelig også med dette den første tiden. Barnegruppa må få sette seg på nytt, og alle må finne sin plass i gruppa og bli trygge og trives sammen. Barnehagen har i år valgt å ha tema Språket i hverdagen som satsningsområde i arbeidet med barna. Målet for barna er: Barna bruker språket aktivt gjennom hele dagen. Barnehagens satsningsområde i forhold til personalet er: Voksenrollen i barnehagen. - Hva gjør jeg for at barna skal lykkes i sin lek og i sitt læringsmiljø? Og målet for personalet er: Vi er omsorgsfulle, aktive og engasjerte voksne i relasjon og samspill med det enkelte barn. Vi er bevisst vår egen ledelse av barnegruppene. Hvordan vi vil arbeide med dette kommer til uttrykk i kjennetegn hos personalet og arbeidsmåter som står i denne planen. Dere kan lese mer om dette i barnehagens årsplan. Pedagogisk dokumentasjon skal danne grunnlag for vurdering og videreutvikling av kvaliteten i det pedagogiske arbeidet. Vi vil også i år følge språkstimuleringsplanen Tidlig innsats for god lesestart, for de barna som har sitt siste år i barnehagen før skolestart. Dette foregår i ca min. 4 ganger i uka. 2

3 Trafikksikker kommune: Gjennom kommunal trafikksikkerhetsplan er det vedtatt at Ski kommune skal arbeide etter kriteriene som Trygg Trafikk har satt for Trafikksikker kommune. Kriteriene involverer både barn, foreldre og ansatte. Personalet skal formidle trafikksikkerhet til barna ut fra deres modningsnivå. Vi skal ha rutiner og retningslinjer for turer til fots og med buss/tog. Trafikksikkerhet i forbindelse med henting og bringing vil være tema på foreldremøtene. Personalet på GRØNN: Anita Johannessen: Assistent 100 % Khadra Mohammed: Fagarbeider 100 % Hilde Yttereng: Pedagogisk leder 100 % Barna på GRØNN: Vi har denne høsten 6 femåringer, 5 fireåringer og 7 treåringer. Vi tror dette blir en fin barnegruppe å være sammen med. Det virker som en harmonisk gjeng som er hyggelige mot hverandre og oss voksne. I år har vi 7 gutter og 11 jenter. Allerede nå ser vi at barna har funnet seg lekekamerater og at det sosiale klima i gruppa er bra. De fleste av barna bor i barnehagens nærmiljø. Lekegrupper: Maurgruppa Live, Eline, Kurdistan, Juliette, Lotte, Leon og Oscar (Anita) Marihønegruppa Roan, Ida, Emir, Lucas og Yousuf (Khadra) Edderkoppgruppa Julie, Linnea, Oda, Alma, Benjamin og Theo (Hilde) Vi deler lekegruppene inn etter alder. Lekegrupper gir leken gode vilkår. Det gjør at samspillet mellom voksne og barn har bedre forutsetninger og det sikrer at alle barna blir sett og hørt. Lekegruppene gir barna større mulighet til å lykkes i sin lek og i sitt læringsmiljø. Lekegruppene gir også barna større mulighet for medvirkning på egen barnehagedag. På mandager er det 5 årsgruppe sammen med Gul avdeling. I år heter vi Slottsgruppa. Mandager, tirsdager og torsdager vil vi dele barna inn i tre lekegrupper. Kontaktpersoner: Khadra: Theo, Alma, Juliette, Eline, Live og Kurdistan. Anita: Linnea, Julie W.L., Oda, Roan, Lucas og Lotte. Hilde: Ida, Yousuf, Emir, Benjamin, Leon og Oscar. Kontaktpersonen skal følge barna opp den første tiden i barnehagen. Denne personen har også et spesielt ansvar for å følge opp sitt barn resten av året. På turer har denne personen et spesielt ansvar for sine barn. 3

4 Dagsrytme 7.30 Barnehagen åpner Frokost lek Samlingsstund Lekegruppe, tema og prosjektarbeid, tur Måltid Hvile for de som trenger det Språkgruppe for 5 åringene Påkledning Utetid Ettermiddagsmat Lek Barnehagen stenger Ukeplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag årsgruppe Samling 9.30 Samling 9.30 Samling Lekegrupper Lekegrupper 9.30 Turdag Husk å ta med sekk med mat og drikke. (Varm drikke er godt om vinteren) Lekegrupper 9.30 Samling Hver 3. uke er det felles samling for barnehagen Valg Matpakke Brødmat Matpakke Brødmat Varmmat Personale på grønn har refleksjonsmøte. De voksne på Nøtteliten passer barna 4

5 Pedagogisk arbeid i hverdagen: Sosial utvikling lek hverdagsaktiviteter og barn som aktive medspillere er områder som ligger under punktet om pedagogisk arbeid i hverdagen. Ut fra erfaringer vi gjorde i fjor har vi også i år valgt å ha et mål om gangen. Når vi anser målet for nådd, velger vi oss et nytt mål. Dere vil få informasjon om dette i månedsplanene. Hverdagsaktiviteter: Mål: Barna er selvstendige under måltidene. Begrunnelse: Vi spiser sammen med gul avdeling på fellesrommet. Vi vil ha fokus på måltidene nå i starten for å få gode måltider hvor barna er selvstendige. Vi ønsker måltider som oppleves som gode både for barn og voksne. Slik at barna får et godt forhold til mat og det sosiale rundt et måltid. Vi ønsker også å gi barna mestringsfølelse. Vi ønsker godt samspill slik at alle trives. Vi ønsker å ha fokus på god bordskikk og høflighet. Måltidene er en arena for språkstimulering. Kjennetegn hos barna: Barna sitter på stolen sin. Barna prater med hverandre og de voksne. Barna henter selv det de trenger. Barna prøver å smøre brødskiva si selv, forsyne seg selv og ta seg drikke. Barna er høflige og har god bordskikk. Barna ber om å få sendt ting og sender ting som andre ber om. Barna rydder etter seg. Kjennetegn hos personalet: Voksne sitter rolig ved bordet. Voksne prater med barna. Voksne veileder barna og hjelper. Arbeidsmåter: Snakke med barna om hvordan vi ønsker at måltidene skal være. Sette ord på forventninger vi har til dem. Vi tilrettelegger slik at barna finner alt de trenger selv. Positive tilbakemeldinger og ros for å få mer av ønsket atferd. Bruke barn som positive rollemodeller. Vi legger til rette for at barna er selvstendige under måltidene 5

6 Pedagogisk arbeid med fagområdene: TEMA: Språket i hverdagen. BEGRUNNELSE: «Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser er av avgjørende betydning for videre utvikling av tale språket.» (Rammeplanen s.35) Språk var tema for satsningsområdet vårt i fjor, og vi ønsker å videreføre arbeidet dette barnehageåret. Kommunikasjon og språkkompetanse har stor betydning for barnets liv her og nå, og for barnets muligheter i framtiden. MÅL: Barna bruker språket aktivt gjennom hele dagen. Kjennetegn hos barna: Barna bruker språket aktivt i ulike hverdagssituasjoner. Barna bruker språket for å uttrykke opplevelser, tanker og følelser. Barna bruker språket til å løse konflikter. Barna bruker språket til å skape positive relasjoner i lek og samspill. Barna forstår ord og begreper ut fra sitt modningsnivå. Kjennetegn på personalet: Voksne legger til rette for felles opplevelser og aktiviteter sammen med barna som fremmer bruk av språket. Voksne jobber systematisk med språkstimulering i lekegrupper og samlinger. Voksne lytter til barna og viser interesse for hva de sier og uttrykker. Voksne setter ord på og bekrefter barnas opplevelser og følelser. Valg av fagområder: Denne perioden vil vi ha fokus på fagområdet Språk, tekst og kommunikasjon. Vi vil videreføre og videreutvikle arbeidet vårt fra forrige barnehageår. Vi skal gi alle barna varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, redskap for tankene og uttrykk for egne tanker, meninger og følelser. Ut fra evalueringen av fjoråret ønsker vi i denne høsten å ha et større fokus på å støtte barna i å bruke språket for å uttrykke følelser, tanker og opplevelser. Å samtale om følelser, tanker og opplevelser er nødvendig for utviklingen av et rikt språk. De barna som utvikler gode evner til å sette ord på egne tanker og følelser, vil lettere kunne kommunisere og samhandle med andre. Også tenkning og tilegnelse av ny kunnskap vil gå lettere. Vi vil fotografere på turer og fra aktiviteter, og bruke motiver som egner seg som utgangspunkt samtale, undring eller spørsmål. Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet til kommunikasjon mellom barn. Vi vil ta bilder av opplevelser og læringssituasjoner til pedagogisk dokumentasjon sammen med barna. Vi vil reflektere og snakke om hva vi opplevde og lærte. Et annet fokusområde denne høsten er å stimulere barna til å bruke språket for å løse konflikter. Vi vil snakke om det som har skjedd og finne handlingsalternativer. Reflektere over det som skjedde sammen og hjelpe barna til å sette ord på følelsene sine. Vi skal ta oss tid og la barna selv komme med mulige løsninger. Konflikter kan også være tema i samlingsstundene og lekegruppene. Vi kan snakke om en konflikt eller ha rollespill og barna 6

7 kan komme med mulige løsninger. Dersom barnet kommer opp i en liknende situasjon senere, kan vi minne om egne løsningsforslag. Og vi kan snakke om hvordan vi kan finne løsninger som alle kan være fornød med. Vi skal tenke på konflikter som noe vi kan lære av. Språkstimuleringen skal gå som en rød tråd gjennom hele barnehagedagen. Vi skal tenke språkstimulering gjennom alt vi gjør. En dag i barnehagen består av utallige situasjoner der barna bruker språket aktivt, og et godt språkstimulerende miljø er preget av at personalet bruker språket med barna hele dagen. Barn lærer språk best gjennom å være språklige aktive. Vi skal se omsorg og lek, danning og læring, herunder språklæring i sammenheng. De ulike elementene skal smelte sammen i en helhet, og barna skal oppleve meningsfulle sammenhenger i hverdagen. Språk og samhandling blir for eksempel en naturlig del av leken i sandkassa og fellesopplevelsene på tur i skogen. De voksne er språkmodeller for barna. Personalet skal legge til rette for språklig samhandling barna imellom. Rundt matbordet går for eksempel samtalen mellom barna og de voksne, og i leken bruker barna språket når de kommuniserer med hverandre. I garderoben bruker de voksne og barna navn på klærne og snakker om det de gjør, og de snakker om felles opplevelser eller om noe som skal skje senere på dagen. Leken er en viktig arena for språklæring og språkutvikling. I leken uttrykker barna tanker, følelser og ønsker, spiller roller, planlegger, diskuterer og argumenterer, og de håndterer konflikter og inngår i relasjoner. Gjennom leken kan barna lytte og lære av hverandre. Vi legger til rette for lek i små grupper, og vi skjermer leken og gir den tid og rom Vi vil legge til rette for lek med ulikt språkstimulerende materiale som spill, formingsmateriale, konstruksjonsmateriale. Samtaler er en grunnleggende aktivitet for språktilegnelse og læring. Spontane, uformelle samtaler finner sted hvor som helst og når som helst i løpet av barnehagehverdagen. Slike samtaler er en omfattende og viktig læringsarena. Å samtale om opplevelse, tanker og følelser er nødvendig for utviklingen av et rikt språk. Fortellinger og eventyr er viktige for språkutviklingen. Vi vil bruke fortellinger, tegnefilmer og eventyr i lekegrupper og samlingsstunder. Møter med gode fortellinger bidrar til at barna gradvis tilegner seg fortellerkompetanse og blir i stand til å fortelle selv. Når barn lytter til fortellinger og eventyr som blir lest eller fortalt, går de videre på veien til et økt ordforråd, et bedre talespråk og større språkforståelse. Høytlesing er en viktig språkstimulerende aktivitet. Bøker kan åpne for lystbetonte møter med språk. Ski bibliotek kommer og leser for oss og låner oss barnebøker. Disse bøkene kan barna også få låne med seg hjem. Vi vil skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning. Vi vil forklare ord, snakke om handling og stille spørsmål og reflektere sammen med barna. Vi vil også snakke om bildene i bøkene. Vi vil lese bøker i lekegruppene våre som passer til barnas modenhet og alder. Dermed sikrer vi også at alle barna blir lest for i barnehagen. I samlingsstunder vil vi bruke språkposer, og konkreter med fortellinger, eventyr, sanger, rim og regler. Barn som jevnlig hører rim, regler og eventyr har et godt utgangspunkt for å utvikle et godt språk. 7

8 Vi lærer oss nye ord og begreper i samlingsstunden. Vi øver oss på hva dagene, månedene og årstidene heter. Vi vil snakke sammen om hvordan vi vil ha det på Grønn. Og forventninger vi har til barna i ulike situasjoner. Samtaler er også en del av samlingsstunden. I samlingsstunder vil vi bruke språkposer og konkreter med fortellinger og eventyr. Vi skal la barna møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger og støtte barnas initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive eller diktere tekst. Barna skal oppleve skrift i hverdagen. Vi merker hyller og lekekasser med bilder og skrift. Barnas navn vil stå på plassen, koppen, hylla m.m. Vi har alfabetet og tallrekka på veggen. Vi skriver handleliste når vi skal i butikken sammen med barna. Og til jul skriver barna ønskelister som vi sender til julenissen. Ved å arbeide med tema vil vi lære barna nye ord og begreper. Vi vil systematisk lære ord å bygge begreper. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Vi vil konkretisere med gjenstander og bilder og gi barna varierte og rike erfaringer. Eksempler kan være bær, sopp, grønnsaker, innsekter, snø og is. Vi vil arbeide med ulike tema som naturlig følger årets rytme, og prosjekt og tema som tar utgangspunkt i barnas interesser. Ved å arbeide på denne måten trekker vi alle de sju fagområdene som står i rammeplanen. Disse fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og flere fagområder vil være representert i de ulike temaene, prosjektene og lekematerialet vårt. Vi skal dokumentere arbeidet vårt, slik at dere får et innblikk vårt arbeid med språkstimulering. Vi vil skrive om hvordan dette arbeidet går i månedsplanene, og vi vil henge opp bilder med tekst som dokumenterer dette arbeidet. 8

9 Andre tema er: TEMA 2: MARKERING AV FN-DAGEN ved å delta i FORUTs barneaksjon BEGRUNNELSE: Gjennom lek, musikk, dans og andre aktiviteter ønsker vi å minske avstanden og fremme toleranse, respekt og forståelse for fremmede kulturer. Opplegget i år er nytt og vi møter barn fra Nepal. Opplegget heter Gode venner i Nepal. Vi møter Biswas på snart fire år og Nischal på fem med sine familier. Og Puspa på seks og hennes storesøster som bor på et barnehjem fordi de ikke kan bo sammen med familiene sine. MÅL: Vi viser solidaritet i praksis. Barnehagen bruker aktivitetsopplegg fra FORUT til FN-dagen. FORUT er bistandsorganisasjonen til freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT og Juvente. FORUT får offentlig støtte gjennom NORAD, og driver utviklingsarbeid i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone, Gambia og Senegal. FN-dagen vil i år bli markert fredag 24. oktober med basar og kafé. Vi inviterer alle til å komme fra kl og ut dagen 9

10 TEMA 3: JUL BEGRUNNELSE: Vi ønsker at barna skal bli kjent med julens innhold og tradisjoner. Samtidig ønsker vi å legge vekt på å lage en koselig stemning på avdelingen og stresse litt ned. MÅL: Barn og voksne har en koselig førjulstid. Dere vil få utdelt en aktivitetsplan når desember nærmer seg. DOKUMENTASJON OG VURDERING: Dokumentasjon og vurdering av arbeidet med barna: Satsningsområde dette året vil være hovedområde for jevnlig dokumentasjon og vurdering. Kjennetegn på barna og personalet i periodeplanen blir systematisk observert og vurdert. Personalet gjennomfører kvalitetsvurdering ut fra ECERS-metoden (Early Childhood Environment Rating Scale). Kvalitetsvurdering av basisfunksjoner i barnehagen for 2-5 åringer to ganger i løpet av året. Vi vurderer ut fra hovedområdet «Språk og tenkning som består av: -Bøker og bilder -Oppmuntre barna til å kommunisere -Bruk av språk for å utvikle tenkning -Uformelt bruk av språk Samtaler med barna ut fra opplevelser og erfaringer. Tilbakemeldinger fra foreldre i foreldresamtaler, foreldremøter og brukerråd/fau. Vurderinger som vil påvirke neste periode tas med i påfølgende måneds- og periodeplaner. Pedagogisk leder og assistentene på avdelingen er ansvarlig for dokumentasjonen og vurderingen. 10

11 INFORMASJON: Dato 14 og 15. august. Planleggingsdag - barnehagen stengt for barna. 28.august Foreldrekaffe kl september Foreldremøte kl september Felles skogtur og høstaktivitetsdag. 26.september Barnehagens bursdag 28 år! 9.oktober Fotografering Ariel Foto 24.oktober FN-dag med kafé og basar. 7.november Planleggingsdag - barnehagen er stengt for barna. Desember Fellessamlinger hver fredag. Desember Kirkevandring i Langhus kirke. 12.desember Lysfrokost. 17.desember Julelunsj 19.desember Nissefest. Er det noe dere lurer på eller ønsker å snakke med oss om, er det bare å ta kontakt. HILSEN Khadra, Anita og Hilde Leken er en viktig arena for språklæring og språkutvikling. 11

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

AVDELINGSPLAN 2013 2014 FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN

AVDELINGSPLAN 2013 2014 FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN AVDELINGSPLAN 2013 2014 FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN Vi ønsker barn og foreldre velkommen til barnehageåret 2013-2014 på Tyrihans. Et nytt barnehageår betyr nye planer. I planen vil

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer