Bowlinglederens Side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bowlinglederens Side"

Transkript

1

2

3 I Bowlinglederens Side I år var vi bowlingkomiteen meget skuffet over Trønder Cup avlyst p.g.3. banen var opptatt og klubben prøvd å få en ordning både før og etter den datoen ulen lykkes. Del er andre gang sist 1992 og I år gleder mange av oss minst 6-8 Oslo døve bowlerne Trønder Cup med sine klarest opptatt ii_.~iiilil Oskar Nilsen datoen etter sommerferien. Nå mister lysten Bowling/eder til å reise i årene fremover. Også noen av 2 klubbene hadde iår utsatt datoene i døve lurneringer, er heller ikke bra p.g.a. al alle døve bowlere har jo opplatt med å delta andre hørende lurneringer og liga. Kjære alle gruppene,vil bowlingkomileen anbefale skriftlig bekreftelse fra bowlinghalleieren/sjefen om datoen er opplall l år forveien. Hørende lagene har bestemt datoer i følge NSFs lerminliste håndbok og døve bare ulsatt. DE MÅ VÆRE VÅKEN ENN FØR. Bowlingsesongen har kommet i gang over 8 våre døve bowlinggruppa fra Trondheim til Sør, øst og Vestlandel fra høsten til nærmest julen med cuper og liga, turneringer eller møter. Det er positivt tider vi vil ha i Jeg ønsker dere bowlere en riktig god jul og et godt nyttår og ser fram til i 1996 med bedre framgang for døve bowling. NOls bowlingleder: Oskar Nilsen.

4 En liten prat med... Navn: Trude Nilsen Alder: 28 år ( ) Bosted: Arnes på Romerike Status: Samboer, datter på 4 år y rke: Kontormedarbeider llei! Lederen fra bowlingkomiteen og leseren vil vite mer om deg. IIvem er du, og hva gjør du? I. Når og første gang med døve i Stavanger som startet med bowling og hvorfor begynte du med det? I des Min vennine spurte meg om jeg kunne bli med henne lil bowlinghallen i Stavanger. Jeg syntes at det var jo tung å kaste kule, for jeg var selv lilen og tynn. Trodde at jeg ikke var nok sler, men det var moro å spille bowling likevel. Senere spilte jeg av og til bowling for jeg var opptatt med volleyball denne gangen, med jeg begynte å ta alvor på å spille bowling senere. 2. Hvem lrener/leder laget ditt? Jeg har ikke trener, men han som eier bowlinghallen. ga meg råd og opplæring i bowling. 3. Hvor mye trener du? En eller to ganger i uken. 4. Ilvor ønsker du å oppnå som bowlingspiller? Del krever å ha en god teknisk og konsentrere for å oppnå en god bowlingspiller.

5 , 5. Hva er mest gøy? Det erjo gøy når en får strike (full hus). 6. Hva er det største du kan oppnådd som spiller? Det erjo vanskelig å svare på dette spørsmålet. 7. Hva er din favorittkule? Jeg har ikke favorittkule, men jeg har jo en kule som jeg spiller med. 8. Dine personlig rektorder? 265 poeng for en serie på bedriftsliga i Hvilke ambisjoner har du foran kommende sesong? Håper jeg får 17+ poeng i gj.snitt for en sesong. 10. Hvor mange kuler har du? Jeg har to kuler, men jeg bruker den <<nye» kule, og den andre er gammel og kan ikke bruke. Il. Hvor lenge har du hatt bedriftsliga? Jeg har hatt slike konkurranser siden Hvorfor slutter du bedriftsliga nå i høst? Jo, fordi jeg vil ha en god resultat, sosial samvær med døve. det er avhengig av tegnspråk. Også vil få godkjent rekord på liga enn bedriftsliga. På bedriftsliga får vi ikke godkjent rekord. Selv har jeg opplevd at jeg tok noen rekorder i bedriftsliga, men fikk ikke godkjenl rekorder. 13. Hva skal du gjøre nå eller du sluttet i bedriftsliga? Begynt i Osloliga sammen med de døve.

6 l 14. liva er din største opplevelse som bowlingspiller i utlandet? EM i bowling i Belgia (P.P.-finalen) IS.llva slags jobb har du nå og hva gjør du? Kontonnedarbeider, ogjeg arbeider med ordreregislering på dala. 16. IIvilkel mål har du fremtiden? OL og EM i fremtiden 17. Ilar du ellers noe villilføye tilslutt? Jo, jeg vil al jenter kan begynne å spille bowling. Det er jo få damer i Norge, synes jeg, så vi trenger jo flere damer som kan spille bowling. Tilsiull vil jeg ønske henne lykke lil videre, og lakkel henne for hennes velvilllighet til å slille opp på intervjuet. Oskar

7 , Bowling trener for NDI-Iandslag Bowlingkomiteen sendt forespørsel til IK.Hephata, Sverige og spurte om noen var interessert i å trene det norske landslaget i bowling, både for damer og herrer. Vi har tatt positivt tilbakemelding. UlfHansen, og en til som ennå ikke eravgjort, vil komme til Norge i mars mnd Vi venteranbud fra Tønsberg Sandefjord bowling hall ogovematte i Sandefjord døve feriehjemmet for 10 damer og 10 herrer i fra fredag kveld til søndag i mars Nå venter vi om de lager en timeplan for en helg. Forslag til opplegg for Landskamp Oktober måned i år har jeg hatt møte med NDls sportsleder Bjørn Røine og org.sekt. Stein Erik Wroldsen, ang. landskamp i bowling mellom Norge og Tyskland i Oslo Hvordan man spiller landskamp, antall, serier og hvilken øvelser og overgrense osv. NBF og ND! nå tatt besvarelse av henvendelse om hjelp til regler for landskamper. NBF har ikke hatt landskamper mot andre nasjoner siden Den gang varierte spilleoppleggen fra gang til gang. Antall deltagere, damer og herrer er noe vi selv må ta stilling til, det finnes ingen pennanente regler for dette. Jeg har samtale med Stein Erik Wroldsen om forslag til spillefonner fra NSF. og kan være interessant. Men, nok en gang, dette er bare ment som en orientering om hvordan det kan gjøres, ble vi enig om forslag til opplegg for landskamp. Nå sender vi brev til Tyskland om hver nasjon stiller slik regler for landskamp sams bowling baner spandere vi dem gratis, men hotell opphold betalerde tyskere selv. Vi forestår alternativ dato til dem er mai, juni eller juni I 1997 reiser vi til Tyskland landskamp i bowling lik som vi gjør. Håper vi tar en fint stor opplevelser fremover. Vi venter brev angående OK for Tyskland.

8 Forslag til opplegg for landskamp ble slik: liver nasjon stiller med 6 damer og 6 herrer. Som første øvelser spilles en serie individuelt - alle mot alle = 6 serier på hver deltager. Poengberegning = I poeng for vunnet serie, 1/2 poeng for uavgjort, = poeng for tap. Totalt i denne øvelsen 36 poeng. Tid ca. 2 timer. Som andre øvelse spilles 3-mannslag, 3 serier mot hven motstanderlag Poengbergening = 2 poeng for vunnet serie, l poeng for uavgjort, Opoeng for tap. + 6 poeng for besle pinnefall (sammenlagt etter avsluttet match) Max i denne øvelsen = 30 poeng Tid: ca. 4 timer. Som tredje øvelse spilles 6-mannslag (2 på hver bane, I norsk og I tysk) Poengberegning = 3 poeng for vunnet serie, l poeng for uavgjort, Opoeng for lap. + 6 poeng for besle pinnefall (sammenlagt etter avsluttet match). Maxi i denne øvelsen = 24 poeng. Tid ca. 3 timer. Det spilles likt i både herrer og dameklassen Dette er orientering til dere.

9 NYTT FRA BERGEN Bedriftsbowling i 4. divisjon 1994/95. Dove - Framo 2 ~ p. Gunnar Fauskanger = 324 p. 108,00 snitt Harald Håverstad = 403 p. 134,33 snitt Steinar Bakkeval! = 469 p snitt Dag Hafstad '" 426 p. 142,00 snitt Døve Posten 2 3 -l p. Egil Johansen = 414 p. 138,00 snitt OagHafstad =453p. 151,oosnitt Steinar BekkevoU = 442 p. 147,33 snitt Harald Håverstad = 418 p. 138,88 snitt Tabll- Døye Egil Johansen Dag Hafstad Steinar Bakkevoll Harald Håverslad ~ "" 467 p. 155,66 snitt =526 p. 175,33 snitt = 429 p. 143,00 snilt =433 p. 144,33 snitt Handelsreis Døve;l.:..l Steinar Bakkevoll = 435 p. 145,00 snitt Dag Hafstad ::: 424 p. 141,33 snilt Gunnar Fauskanger = 411 p. 137,00 snitt Egil A. Marthinussen = 279 p. 139,50 snitt Harald Håverstad ::: 150 p. 150,00 snitt Døye O.sen Sport 4 O Egil Johansen = 530 p. 176,66 snitt Dag Hafstad = 509 p. 169,66 snilt Steinar Bakkevoll = 435 p. 145,00 snilt Harald Håverstad = 409 p. 136,33 snitt Vestlr.fikk 2 -Døve Steinar Bakkevotl = 475 p. 158,33 snitt Dag Hafstad = 515 p. 171,66 snill Egil Johansen = 521 p. 173,66 snitt Egil A. Marthinussen = 374 p. 124,66 snill

10 Starsport 2 - Dove l!..:.a Gunnar Fauskanger = 454 p. 151,33 snitt Egil A. Marthinussen = 397 p. 132,33 snitt Egil Johansen =: 437 p. 145,66 snitt Dag Hafstad = 466 p. 155,33 snitt ~-Siemens ~ Gunnar Fauskanger = 382 p. 127,33 snitt Steinar Bakkevoll = 426 p. 142,00 snitt Dag Halslad =471 p. 157,00 snitt Egil Johansen '145 = 427 p. 142,33 snitt Døve - pan Il Egil Johansen Dag Hafstad Steinar Bakkevoll Harald Håverslad ~ =414p. 138,00 snitt =421 p. 140,33501tt = 461 p. 153,66 snill = 401 p. 133,66 snitt KEV - Dove :..Z Gunnar Fauskanger = 401 p. 133,66 snitt Dag Halstad = 465 p. 155,00 snitt Egil Johansen = 433 p. 144,33 snitt Harald Håverslad = 348 p. 116,00 snitt Fr.mo 2 Døve l!..:.a Gunnar Fauskanger = 481 p. 160,33 snilt Egil A. Marthinussen = 348 p. 116,00 snilt Harald Håverstad =394p. 131,33 snitt Dag Hafstad = 438 p snitt pøye - posten Gunnar Fauskanger Egil Johansen Steinar BckkcvoJl Harald H1ivcrstad Dag Hafstad =417p snilt =370p = 311 p. 155, = 100 p " 102- I = 398 p

11 Døye - labil 2-2 Gunnar Fauskanger Steinar Bekkevoll Dag Harstad Egil Johansen Døye Oasen Sport Gunnar Fauskanger Egil Johansen Harald Håverslad Egil A. Marthinussen Dag Hafstad Døye vesttrafikk 2 Egil Johansen Steinar Bckkevoll Dag Hafstad Gunnar Fauskanger _ 432 p snill = 407 p.l35, = 463 p.154, = 524 p p snilt 140- = 140 p sniu = 480 p.i60.00 snitt = 284 p.142,oo snitt = 545 p snill J 5lJ.J p. J56.00 snill 148 2()().J 59 = 507 p snill 169~ = 550 p snill = 507 p snill Døye - Star'DOrt Egil Johansen _ 407 p snilt Dag Hafstad = 473 p snitt Gunnar Fauskanger = 373 p snitt Komme ikke. pøye - Sjemens. Gunnar Fauskanger Egil Johansen Steinar Bckkcvoll Dag Harstad Døye - pan Harald Håverstad Steinar BeHevoll Egil Johansen Dag Harstad = 379 p snill = 524 p.174,66 snill = 467 p snitt = 452 p snilt ~ _441 p = 462 p = 461 p = 484 p snill snill snill snill Døye- KEV Egil A. Marthinussen Gunnar Fauskangcr Sleinar Bckkcvoll Dag Hafstad ~ = 369 p =454 p p =445 p. 123,00 snilt sniu snilt 148,33 snill

12 Dave - Handelsrejs. ~ Steinar Bekkevoll = 532 p snitt Har.tld H1h'crslad = 437 p snitt Dag Harslad = 548 p Snitt Egil Johansen = 473 p snill Ayslytt serjekamp: 1. Tabil poeng 2. Døve " 3. Posten " 4. Handelsreise Vesttrafikk " 6. PAN ,5" 7. Siemens " 8. Oasen Sport ,5 " 9. KEV " lo. Starsport " 11. Framo " KLybbvjs SniUljste: J. Tabil 2. Handclsrcisendcs 3. Dilve Allianse 4. Poslcn 2 5. PAN 2 6. Vesllrnfikk 2 7. KEV 8. Oasen Sport 9. Siemens 10. Slarspon 2 Il. Framo snill. 150,84 " 147, ,93 134, , ,72 BESTE HØY SERIER: Steinar Bakkevoll Dag Hafstad Egil Johansen Harald Håverstad Gunnar Fauskanger 'Egil A. Marthinussen 221 p. 214 p. 207 p. 180 p. 179 p. 153 p. Poeogsoitt pr. split kamp: I. Tabil 3,35 2. ~IVC Allianse Handelsreisendes Poslen Vesnrafikk PAN2 7. Siemens 8. Oasen Spon 9. KEV 10. Starspon Framo2 2,17 1,85 1,24 1,16 1, Dag HarSlad 20 kamp = 60 serier = 9472 p. Egil Johansen J6" = 48 serier = 7054 p. SleinarBekkevoll 15" =45 serier = 6761 p. Gunnar Fauskanger 13" = 39 serier = 5454 p. Harald Håverslad 12" =36sericr= 4412p. Egil A. Marlhinussen 6" = 18 serier = 2051 p. 157,86 snill ,55 113,94

13 )r\ot.nasjonaltlirnerjng I BOWLING MAI 1995INDlVlDllELL. Herrer - klasse. 6 serier: riwll!.no SWm s.m. G.I.W.t1 L Dal', Il.',l.d RUl:tn UlK 20G G-116" 101 p. 188,50 2. Wcrm:r Bolz GBSK V Slung ~ 1126 p. 181,66 (26x)(311) 3. KJcll D.nilcsen DI1Immen DSK p (26x)(241) 4. IhmsPttttBritseh GBSKVStullg p 185,33 5.l.cnnwt Ililmemon S~mge. SURD p 181J3 6. [eil Jotouw. Bt~. OIK So176" 1017 p. 171,16 7. Norbo:n Krane GBSKV Stultg J 159 2Q p In x) 8.Bj~Glll'IMNd OnmmcnDSK ).I) p (20 x) 9. Ein.l1artvcil PorsgruM DS ) p. 169,00 10.lIar.k1IUnnt.d Buetn DlK 04-18S-1~ J9-965 p. 160, Vwc Stoll GBSKV Slullg " 956 p. 159, Eirik MarthinStn Haugland DS p Øyvind Haugan Porsgrunn DS p. 155, Stti.ar lkkktvoulkrl:tn OIK p. 155, Knsllar1 K.lucnsrid Pongrunn OS P (16 x) 16. Anld Marctøscn Pongrunn DS " 908 p. 15U3 (10 x) 17. Qskar NilsmOsIoDSK \3().175 \ p Alilftu Silbernu.ln GBSKV ~ultg \32" 900 P 19. Rund! Widmain- GBSKV Stutll " 899 p 20. Kjell Gunnar Brri;kcllaugland DS p. 21. Wcmn-Kuhn GBSKV SlIIlIg " 874 p. 22. Egil A. M.r1hinuucnOtrgtn UlK IJO SoI12-122" 868 p. 23. John E. Årsuøm Porsgrunn DS " 8S2 p. 24. Rol'8a"Ccr Stord DS 13()'178-\ \ p. 25. KnutT)CImc:land StordDS ' "" 806p. 26. Alv.ld 1111valdsm Stord DS 99.12) " 773 p 27. Torga- M.lda Stord DS \ ,'7-768 p. U. A~I N6~ 8<r:'lu l>lk '" p. 116.so INDIvIDUELL, Dame - klasse, 6 serier: ""'" Jkdui = I. Inc Lorentzen, Stavanger DIF p. 170,50 2. Astrid G.Ir3&USO, Stavangn- DIF '2 p. 3. Ragnhcidur Thorgibdol. Island p l);ll&m- Krause GBSKV Stullg " 916 P 5.M.-iIGunncrud., OnmmcnDSK l32-l S31 p. 6.HildccunnTtigm, Sl.Ivanga-OIF 158-l OO mp. 7.WenchcJcrst.ad, Sl.Ivangn-OIF p 8. Ber". M.r1hinuJHn, Rugn OlK , p ,50 145,66 14", l34.jj 128,83 128,00 168,66 152, IJJ,16 119,16 ".so 3-MåNNSLAG X 4 SERIER. HERKER: I, GQSKy Slul!rud. Tyskland, VweSlOlt " 749 p. Norbo:n Krause p 1l:.lS Pdt:r Bnl5Ch 17l _ 142 _ 175 _ 181 r 669 p POUl:,

14 l. GBSKY SJvllPjml. InklIDd. Wcmcr IS p. Andras S.lbc:nnc:nn ISO -101 p. Wc:mcr Koon IJS " 647 P,l. Bcrgrg I)".U ldrrlhklybb. I I.p. E!:II Johunsc:n " 685 p. Oagllur.lud '85~651 p. IlaraId Ilhcr.tad IBJ - IS) - 1)1" 622 p. loh pot.r.!?sl! PlKgC i. PongrVDD DI", Soorhlilybb. Emar liart~cli ) 165" 718 P Anld Marcussc:n " 615 P KnstWl KlltInISdd 132 -!J '" S42 p. S.BcrtC. PlI"" IdrCU'h1.bb. l IIP' SIC'Da" Bd.lc..oU p. [gli A MartllInusscn ISJ-S56p. Age laurtv.:n S4 p potdg. 6. Slurd!Jun SUQrtklybb. RolrScrgc Torgcr Muldal Ag..ald Ing..ald:so.:n ISS 176 ISS - 16S - 6S1 p. ISI S22 p. B9-84-IOS- 93-)7Ip peteng. S-Mr\NNSI,AG X 3 SERIER. HERRER; I. G8SKY Slyurard.l)',klud. w_""" I60-SS9p!lans Pell:r BnlSCh S p. Andn:as S,lbcrmann p. Norbo.."f! Krause I)S S p. V"c Stoll 1)4!J p. l. Bergeg num Id(Clhklybb. Stcmar Oci(kc"oll Egil Johansen!hg liar5lad EltLI A Manhmussen liar.1ld liivastad l. fomlygg n,,"" SDOrl,kl.bb. Anld Marcussc:fl I,mar!lan'cl! Kfl5han Kaucnsrid Oy\ md llaugun Juhn E. Arshcnll!Jol. IB S04 p ]-461 p S p _132_416p I44-414p U.S S p. IS7-138-IS7-4S2p.!J2 ls6-140"'428p S p p. lin poug.

15 J-MANNSLAG X 4 SERIER, DAMER: l. MAX 1800 poeng. Dagmar Krause =628p. Ragnheidur Thorgilsdotli =621 p. Marit Gunnerud p. 21. StaYlngl1r DQves Idrelts(orl1njng. Astrid Garnguso p. Ine Lorentzen =625 p. Hildegunn Teigen '"' 476 p poeng, 4 MANNSLAG X 3 SERIER, DAMER. l. Stavlngu P""es IdreU'[ Ine Lorentzen Astrid Gnraguso Wenche Jerstad Hildegunn Teigen =491 p =477p = 462 p = 339 p poeng. MAX, Marit Gunnerud Ragnheidur ThorgiIsdoui Dagmar Krause Annlaug Marthinussen =476p =456p = 398 p I6-101=335p poeng. PREMIE - PENGER: STEGEFINALE, DAMER: 4. pl Dagmar Krause 3. pl. Ragnheidur ThorgilsdOlti 3. pl. Dagmar Krause 2. pl. Astrid Garaguso 137 p. 203 p. 197 p. 133 p. 2. pl. Astrid Garaguso I. pl. Ine Lorentzen :cJ85p = 341 p.

16 RMyltjU; l. pl.astnd Garaguso 2. pl. ln~ Lorentsen 3. pl. Dagmar KntuSC 4. pl. R:lgnhcidur Thorgilsdoni Stavanger Døves Idrettsf. Stavanger Doves Idreltsf. GBSKV Stullgart, TyskL Island ( 3 serier) 588 p. (2 " ) 341 p. (2 ) JlO p. (I " ) 137 p. PRE1ME - PE GER STEGEfiNALE, HERRER: 6. pl. Norbcrt KJ1lus~ 161 p. 5. pl. Dag Hafstad 225 p. 5. pl. Dag Hafstad 186 p. 4. pl. l-lans Peter Britsch 140 p. 4. pl. Dag Hafstad 201 p. 3. pl. Dag Hafstad 163 p. 3. pl. Kjell Danielsen 199 p. 2. pl. Lennart Hilmersson 171 p. 2. pl. Lennart Hilmersson 171 ~ p. I. pl. Werner Bolz : 378 p. Resyllali l. pl. Werner Boll., 2. pl. Lennart Hilmersson, 3. pl. Dag Hafstad. 4. pl. Kjell Danielsen, 5. pl. Hans Peler Bntsh, 6. pl. Norbert Krnuse, GBSKV Stuttgart, Tyskl. Surd, Sverige Bergen Ooves Idrettsk!. Drammen Doves SportskI. GBSKV Stuttgart, Tysk!. GBSKV Stuttgart, Tysk!. ( 2 serier) (2 " ) (4 " ) ( l ) (1 " ) (1 " ) 378 p. 351 p. 775 p. 199 p. 140 p. 161 p. BERGEN CUP BOWLING I OASEN BOWLING HALLEN pa FYLLINGSDALEN 24. FEBR serier og 3- mannslag x 4 serier.

17 " ALLEVEI'D.13 SERIER MENN: ~ l.dm 3: d!t--m.nd l' S.m GI,..jll I. Werner BolzGBSKV, Stuttgart ,15 2. Lennan Hilmersson, Sverige. SURO Kjell Danilesen, Drammen DSK ,23 4. Hans Peter Britsch. GBSKV Stullgart ,07 5. Dag l-larslad, Bergen OIK ,23 6. Norbim Krnuse, GBSKV Sluugart ,00 7. Einar Hartveil, Porsgrunn DS Bjarne Gunnerud, Drammen DSK Egil Johansen, Bergen D1K , Vwe SIoIl. GBSKV Stuttgart Andreas Silbermann, GBSKV Stuttgart Il. Steinar Ikkke"oll, Bergen ork , I-Iarald IIAverstad, Bergen D1K , Arild Marcussen, Porsgrunn DS ,15 l S. Oskar Nilsen, Oslo DSK ,)0 16. Kjell Gunnar Brekke, Haugland DS , Kristian Kauensråd, Porsgrunn DS Egil A. Marthinussen. Bergen DIK 87' 556 " , Rolf Berger, Stord DS , Øyvind Haugan, Porsgrunn DS John E. Arstrøm, Porsgrunn DS Torger Malda. Stord DS Werner Kuhn, GBSKV Sruugart , Knut Tjelmdand, Stord DS , Rundi Widmaier, GBSKV Stuttgart Agvald Ingvaldsen, Stord DS , Eirik Marthinsen, Haugland DS , Åge L.aurnen, Bergen OIK , Arne Nes~e. Bergen OIK

18 ALLEVENTS,13 SERIER DAMER: N:n'n: 114M,}.mag 1.4 +ma.,3 &m llj.wll I. Inc Lon.:nl7.Cn. Slavangcr DIF Astrid Garaguso. Slavangcr DIF Ragnhcidur Thorgilsdot., Island ,53 4. Dagmar Krause, G13SK V Sluttgan ,38 5. Maril Gunnemd, Drammen DSK ,92 6. Wenche Jcrslad, Stavanger DIF ,38 7 Hildegunn Teigen, Slavanger DIF ,15 8. Uerna Marthinussen, Bergen DJK ,50 9. Annlaug Marthinussen, Bergen DIK ,66 Dag Harstad Egil Johansen Steinar Bakkevoll Harald Håverstad Gunnar Fauskanger Egil A. Marthinussen Hans W. Larsen Age Launzen Ame Nesse 153 serier = p. 133 serier = p. 100 serier = p. 91 serier = p. 65 serier = 8999 p. 51 serier = 6128 p. 8 serier = 698 p. 7 serier = 773 p. 6 serier = 699 p. 155,70 snitt. 150,24 snill snill. 134,04 snill snill snill. 87,25 snitt. 110,42 snill. 116,50 snill.

19 Nytt fra Drammen Klubbmesterskap i bowling den (6 serier) DAMER: l. Kari Sand 2. Anne G. Marcussen 3. Marit Gunnerud hep ~ hep ~ hep ~ 1017 STEGFINALE l. Kari Sand 2. Anne G. Marcussen 3. Marit Gunnerud HERRER: I. Allan Kjeldsen 2. Bazso Zoltan 3. Bjarne Gunnerud 4. Magne Gaustad 5. ERik Johansen 6. Kjell Danielsen 7. Sven J. Fredriksen 8. Osvald Olsen 9. Borgvar BemlZen STEGFINALE: I. Allan Kjeldsen 2. Bjarne Gunnerud Bazso Zoltan 4. Magne Gaustad hep ~ hep ~ hep = hep = hep ~ hep = hep ~ hep ~ hep~

20 Grenland cup den juni 1995 DAMER: 1 Inger B. Paulsen = hcp=1210 Snitt Trudc Nilsen = hcp=ii92 smil Kan Sand = hcp=1187 Snilt 163,83 4. MonOl O. Pelte~n = hcp=i174 snilt 167,66 5. Ellen Solbakken = hcp=1159 snitt Marianne Kristiansen = hep=1113 snitt 144,50 7. Lorcnu Zirnmcnnann = hcp=999 snitt 125,50 8. Melle KOld Iljelen = hc~997 snitt KOlri Melle Nilsen = hcp=996 sniu Liv Arnesen I 10-1 t OI= hepz991 snitt II.Mant Gunncrud = hep= 912 Snitt t I 1,00 Beste serie: Mona Britt Pettersen 212 p. FINALE I. Kari Sand 2. Inger Britt Paulsen 3. Trude Nilsen 4. Mona Britt Pettersen : :

21 HERRER I. Einar Hartveil = hcp=1230 snitt 185,00 2. E;nar Feide hejp1202 snitt 178,33 3. Øyv;nd Haugom hejp1194 snitt Per Chr. Dahl lFlOOI- 156hep=1157 snitt 166,83 5. John E. Astrøm = hep =1125 snilt 150,50 6. Kjell Danielsen = hep =1122 snitt 173,00 7. Benny Person lF hep =1103 snitt 164,83 8. Arild Marcussen = hep=i096 snitt skarN;lsen = hep =1091 snilt I O.Slem Tore SlU th-12l-1 bh )79-155= hep = 10Hg smit Il.Reidar Blakstad = hcp = 1077 snilt 144, ve Hjelen = hep ~ 1075 snilt 138,16 13.Da8 IlafSlad = hep = 1070 snill 152,33 14.Trygve liodekvam ::: hep =)068 snitt 153,00 IS.Bjarne Gunnerud = hcp = 1067 snitt 155,83 16.K;m Løken = hep =1053 snitt 154, svald Olsen = hep =1042 snitt 132,66 18.Roar Trulsv;k = hep =1020 snitt 129,00

22 19.Eirik Marthinsen = hcp: 973 snitt 133,16 20.Andreas Kallevik : hep: 946 snilt 116,66 Beste serie: Einar Hartveit 246 p. l. Einar Feide 2. Einar Hartveit 3. Per Dahl 4. Øyvind Haugom _ ' Klubbmesterskap i bowling den (6 serier) Damer l. Kari Sand 2. Anne G. Marcussen 3. Marit Gunllerud 955 p hcp ~ p hcp ~ p hcp ~ 1017 Beste serie: Kari Sand 183 p. Stegfinale 1. Kari Sand 2. Anne G. Marussen 3. Marit Gunnerud 6 serie for herrer l. Allan Kjeldsen 2. Bazso Zoltan 3. Bjarne Gunnerud 4. Magne Gaustad 5. Erik Johansen 6. Kjell Danielsen P hcp ~ p hcp ~ p hcp ~ P hcp ~ p hcp ~ p - 84 hcp ~ 958

23 7. Svein I Fredriksen 8. Osvald Olsen 9. Borgvar Bemtzen 701 P hcp: P hcp: P hcp: 917 Beste serie: BazsoZoltan 189 p. STEG FINALE: I. Allan KjedIsen BjameGunnerud Bazso Zohan Magne Gaustad 99 Nytt fra Oslo Bowlinggruppa-styret fra Oslo Døves Sportsklubb sin førsle bowling årsmøte den 7. sept valgte det nye bowlinggruppa et arbeidsutvalget bestående av Kari MeUe.E. Nilsen, leder, euer Slein Erik Wroldsen p.g.a. overtaujobb til ND!, medarbeide for Knut Bjarne Kjøde som sluttet sist I. juni Medhjelper: Mona Briu Peuersen Kasserer: Oabor Baksa Jeg ønsker dere alle klubben for bowling en riktig god jul! Kari Meue E. Nilsen

24 Nyttårscup i bowling for døve Oslo Døves Sportsklubb har gleden i å invitere dere alle til «Nyttårscup" i bowling i Oslo, lørdag den 26. januar 1996 i Metro bowlinghall På lørdagskvelden skal vi arrangere bowlingfest i Oslo døveforening lokale kl Premieutdeling fra dagens øvelse Pizza, pølser/brød og brus og øl fåes kjøpt. Underholdning - dans - salg av lodd. Entre kr. 30,- til aktive Entre kr. 40,- til passiv Alle er hjertelig velkommen Arr. Oslo DSK Bowlinggruppa

25 Nytt fra Stavanger CrossPotten l 19. august 1995 (Asen bowlinghallen) (10 serier) 2. Helen Tjora ~1697- snill 169,7 4. Astri Garaguso ~1696- snill 169,6 5. Ine Lorentzen ~ snill 160,4 10. Hildegunn Teigen ~ snill 152,1 HOOK-Open den 15. oktober 1995 (Asen bowlinghallen) (8 serier) 6. Ine Lorentzen JO.Astri Garaguso II.Helen Tjora 12.Hildegunn Teigen CrossPotten Il den 4. november serier 5. Astri Garaguso 7. Helen Tjora 9. Ine Lorentzen IO.Hildegunn Teigen 1240 : snill 155, ~ snill 153, ~ snill 138, = snitt 135, = snitt 169,5 1858~snill154, ~ snill 148, ~ snill

26 NM-lag i Bergen den II.november 1995 (Oasen bowlinghallen) lne Lorentzen Astri Garaguso Hildegunn Teigen Helen Tjora ~ 674 P ~ snitt 168, ~ 593 P ~ snitt 148, ~ 584 P ~snitt 146, ~ 549 P ~ snitt 137,25 Siddis cup den 25 november 1995 (Sandnes Bowlinghallen) (8 serier:) DAMER: l. Astri Garaguso,SDIF hep 2. Billur Taskoparan, SDIF hep 3. lpek Dedeoglu, SDIF hep 4. Marit Gunnerud, DSK hep 5. Mona B. Pellersen, ODSK hep 6. June Bergene, SDIF hep 7. Hildegunn Teigen, SDIF hep 8. Helen Tjora, SDIF hep 9. Wenche Jerstad, SDIF hep lo.lne Lorentzen, SDIF looi hep Beste serie: Astri Garaguso på 197 p. HERRER: l. Gaute Stangeland, SDIF hep 2. Lars Johannessen, SDIF hep 3. Harald Håverstad, BDSK hep 4. Rolf Berger, SDSK hep 5. Geir 0110 Brorstad, ODSK hep 6. Eirik Marthinsen, Hauga! hcp 7.Gunvald Gjedrem, SDIF hep 1465 P 1457 P 1416 P 1394p 1362 P 1337 P 1315 P 1311 P 1299 P 1273 P 1556 P x P x p 1516 p 1516 P 1477 P 1438 P

27 8.Thor L. Thoresen, SDSK IiII hcp 9. Dag Hafslad, BDSK hcp IO.Kjell G. Brekke, Haugai hcp 1l.HåkonHelland,SDIF hcp 12.Bjame Gunnerud, DDSK hcp 13.Bjame Bø, SDiF hcp 14.Egil Marthiniussen, BDSK hcp 15.Reidar Blakstad, ODSK hcp 16.Hans W. Larsen, BDSK hcp 17.Andreas Kallevik, HDSK hcp Besteserie: Rolf Berger på 207 p P 1376 P 1349 P 1345 P 1338 P 1324 P 1321 P 1293 P 1164 P 1157 P Snittlister i sesongen 1994/1995 i Norges Bowlingforbund Damer: Astri GaragusQ Ellen Solbakken Mona Srill Pellersen Kristin Martinsen Helen Tjora Ine Lorentz.en Marianne STorslad Herrer: Stein Erik Wroldscn Svein Aasen Benny Persson Gabor Baksa Einar Feide Stein Tore Stø Per Chr. Dahl Kim Løken Trygve Hodnckvam Svein Olav Mickalsen Geir Qno Brorstad 152,48 151,7~ 147,38 147,27 146,06 144,89 133,78 179,85 17J.HI ,24 167,51 162,64 162,63 162,19 161,86 151,57 147,21

28 Norges Bowlingblad NDI bowunggruppa har skrevet et brev til Norges Bowlingblad ; hoste" /995. Her står slik: Hei alle hørselshemmede bowlere i Norge! Vi døve og sterkt hørselshemmede bowling spillere har spilt bowling i liga og andre turneringer rundt om i landet og har lagt merke til at noen bowlingspillere bruker høreapparat. Det er omtrentlig 20 lisenserte døve og ca 40 døve som spiller ofte i bedrift og andre organiserte former. Vi ønsker at du som har et hørselstap på minst 55 disibel på den beste øre tar kontakt med Oskar Nilsen, leder i bowlingkomiteen i Norges Døve Idrettsforbund. Du vil da ta rett til å delta i våre egne døveturneringer i bowling som holdes minst 10 ganger i året. Du kan fortsatt spille for din respektive klubb som før og spille sammen med oss i <døve-turneringer>. Det avholdes NM for døve hven år på vårpanen, og det holdes også Nordisk Mesterskap, Europamesterskap, VM og Olympiske Leker for døve hven fjerde år. Det er meget høyt nivå blandt døve internasjonalt. Det har væn avholdt Nordisk Mesterskap siden 1983, fem ganger EM og for første gang skal det være bowling i sommer-ol for døve i København Norge skal stå som ven for det 6. EM i bowling i Oslo mai 1998.

29 Norges Døve Idrettsforbunds bowlingkomite er på jakt etter både unge og eldre bowlingspillere av begge kjønn. Er du en av de gode spillere som har mulighet til å være med i OL for døve? Det ville vært flott om du kunne ta kontakt med en av klubbene som nevnt nedenfor eller direkte med bowlingkomiteens leder. Jeg har teksttelefo, ring først formidlingssentralen 149 og si nummeret mitt. Formidlingssentralen vil da være <tolk> og skrive ned på skjermen og du tar muntlig svar tilbake. Kontakt oss!! ND! bowlingkomite v/oskar Nilsen, teksttelefon , fax eller skriftlig: Oskar Nilsen, Skøyenbrynet 15b, 0671 Oslo

30 Skal du reise med båttur til København i 1996? Finlom du og venner tar en tur til Word Cup Hall Rodovre, hvor det skal holdes Olympiade i ny bowlinggren for døve den juli Megel lurt om de kan trene denne hallen og kjenner bane for Se kanet nr. 6 og de kan du finne fram. Bowlingkomileen ønske deg/dere god lur og lykke lil fremover.

31 Vedr. feil i bladet "Bowlinglefsa" nr. 1/95 Jeg mouok idag det siste bladet av Bowlinglefsa nr. 1/95, og oppdaget en feil på CISS's langsiktigplan for VM i bowling for døve. Det står her at det blir VM i bwolign i Davos, Sveits juni Det er feil, og pr. idag er det ingen søkere til VM i I terminlisten som vi fikk fra CISS var en foreløpig terminliste med oppfordring fra medlemslandene om å søke VM i forskjellige grener. Slein Erik Wroldsen, NOI's konlormedarbeider. Program fremover og terminliste 1996 På terminliste for 1996 ble tilfoyet landskamp i bowling Norge Tyskland i Oslo mai/juni mnd. NDI arbeider med saken videre og vi får hore i del nye året. «Bowlingtingel» legges lil Bergen, fredag den 23. februar Dagen euer er det Bergen cup og håper alle lagene kommer. Landslag treningsarnling blir i Tonsberg/Sandefjord bowlinghall og opphold i døve feriehjemmet i Sandefjord den 22. til 24. mars 1996 og muligen også i juni mnd., hvis vi har penger tilovers. Terminlisten for 1996 sendes ut til lagene, med anmodning om at de snarest fastsetter datoer for egne turneringer.

32 Ny cup i bowling Mottatt brev fra B.I.K. med henvisning til brev Ifa Haugaland D.F. med forslag om ny cup i bowling. Haugaland ønsker bl.a. at Amanda cup og Bergen Cup slås sammen til en helg, for eks. pinse den ene dagen i Haugesund, og den andre dag i Bergen, for å ta bedre oppslutning i konkurransene og mindre reiser. Bowlingkomiteen overlates for høring til alle klubbene med å diskutere fremtiden og komme fram saken til Bowlingmøte i Bergen døveforening fredag kveld den 23. februar VM bowling, Taiwan Mottatt brev fra Taiwan Døve Idrettsforbund med program i forbindelse med uoffisiell VM i bowling 5-9. januar NDI har allerede sendt brev ( ) til Taiwan og sagt i fra at Norge trekker fra deltakelse i VM bowling, da CISS ikke har godkjent dette arrangementet og gitt dette arrangementet status som vanlig internasjonal turnering. Så vi regner med at NDI ikke sender noen spillere dit, da det er nå lagene som selv bestemmer om de vil sende spillerne dit.

33 Terminliste for døve bowlingturneringer i januar Nyttårscup Oslo 24. februar Bergen Cup Bergen mars Drammen Cup Drammen mars NDis lag-treningsamling Sandefjord mai NM i bowling (tre dager) Bergen mai eller juni Landskamp i bowling Norge-Tyskland Oslo 25. mai 7 Amanda Cup Haugesund 26. mai 7 Bergen Cup Bergen 8. juni Grenland Cup Porsgrunn 17. august Odsks bowlingk. 15 år Oslo 14. sept. 7 Vennskapsturnering Porsgrunn sept. Vestlandsmesterskap Bergen sept. 3 statmatch Oslo-Junskøping Trollhæuan okt. Trønder Cup Trondheim nov. Siddis Cup Stavanger des. Stord Cup Ilaugesund Norges Døve Idrellsforbund ber Deres lag/klubb om å selle opp oversikt over bowling turneringer i 1996 og eventuelle feil av dato(er) 7, kan relles opp til bowlinglederen eller ND!'s kontoret så fort som mulig. Kan motta telefax NDls nr. Astri Garaguso Oskar NiIsen Ine Lorentzen

34 Skri tip~bedrebowling '[JQ[] Se tegning: Rett skulder, låst arm og en avslappet pendep DeUe er viktig nøkkelord for å rn et sikkert og korrekt slipp. Håper dette kan være til hjelp for deg. FEIL K~J Kan du ta tilløpet med en kopp kaffe plassert på skulderen, ulen å søle. ja da er du på rell vei!.\

35 10 BUD I BOWLING I. Når en medspiller konsentrerer seg og er klar til å kaste, passer aldri vedkommende for å hente kula, rop ikke til andre eller dislrah'er ikke på annen måte. 2. Spilleren på din høyre side har «forkjørsrett» når han skal ta sitt I. slag (strikeslaget) ~ vis derfor hensyn. 3. Ved spare-slaget (2.slag), har spilleren på din venstre side «forskjørsrctb>. 4. Ikke alle tilløp (ansatser) vil passe deg like godt, men bruk ikke talkum, kritt, o.l. Dine bowlingpartnere liker kanskje ansatsen slik den er. 5. Konsentrer deg og bruk den tid du trenger - men overdriv ikke!!! 6. Opphold deg aldri for lenge ved overtrampslinjen. Gå tilbake straks etter at du har avsluttet ditt kast. 7. Bowl aldri før maskinens grind (bommen) er forsvunnet. I motsatt fall kan du risikere å ødelegge både ball og masin. 8. Spill for å vinne. men vær cn god taper. 9. Gi aldri utrykk for dårlig spill ved å banne eller være sur dette skaper misnøye og går ut over resten av spillet ditt. 10. Til slutt. Oppfør deg og ta hensyn til dine medspillere på samme måte som du ønsker at de skal oppføre seg overfor deg!

36 .;(V~""M~1t"'»~...~ : i.., En riktig god iuå" "I og et godt nytt r ~ ~ ønskes alle døve bowlere-venner. ;t ~ Takk for 11& hyggelige turneringer ~ 1- vi hadde dette året. ~If l Hilsen Jra Porsg"",n Dove Sport l i!r. ~ 1Vi i Stavanger Døve Idrettsforening v/bowlinggruppai.. ønsker alle bowlingspillere te n mri~gpdjul '1t og et ~ I godt nytt år. >- J Fikret Taskoparan og Anita Hobbesland. l ~ l l Vennlig hi/senfta SDJFs bowlingkomite.1~,. [ne Lorentzen, Astri Garagllso, ~ ~.Jt'1t~_~Atr"'4~wt

37

38

39

40

Døvemesterskap i Bowling. 28.-30. april 2006, Metro Bowlinghall, Lørenskog. Arr: Oslo Døves Sportsklubb

Døvemesterskap i Bowling. 28.-30. april 2006, Metro Bowlinghall, Lørenskog. Arr: Oslo Døves Sportsklubb Døvemesterskap i Bowling 28.-30. april 2006, Metro Bowlinghall, Lørenskog Arr: Oslo Døves Sportsklubb Fredag 28. april 2006 Single Herrer: 1Stein Erik Wroldsen Oslo DSK 204 193 236 202 214 193 1242 207,00

Detaljer

NM Bowling for døve, Trondheim 2. 4. mai 2003

NM Bowling for døve, Trondheim 2. 4. mai 2003 NM Bowling for døve, Trondheim 2. 4. mai 2003 Single 6 serier Damer: Plass P. fall Gj.snitt: Navn: Klubb: 1 1176 196 Ine Lorentzen Stavanger Døve-Idrettsforening 2 1054 175.66 Kari Sand Drammen Døves Sportsklubb

Detaljer

Bowlingkomiteen NDI. Leder Oskar Nilsen Sekretær Kim Astor Løken Kassere ristyremedlem Bjørn Arnesen Styremedlem Dag Hafstad

Bowlingkomiteen NDI. Leder Oskar Nilsen Sekretær Kim Astor Løken Kassere ristyremedlem Bjørn Arnesen Styremedlem Dag Hafstad Nr.1 MARS 1996 Bowlingkomiteen NDI Leder Oskar Nilsen Sekretær Kim Astor Løken Kassere ristyremedlem Bjørn Arnesen Styremedlem Dag Hafstad 1. varamann Ine Lorentzen 2. varamann Trude Nilsen Kontaktperson

Detaljer

SIDE 1. Årsmelding Porsgrunn Døves Sport for 2010. Porsgrunn Døves Sport. Årsmelding. 1976-35 år - 2011

SIDE 1. Årsmelding Porsgrunn Døves Sport for 2010. Porsgrunn Døves Sport. Årsmelding. 1976-35 år - 2011 SIDE 1 Årsmelding 2010 1976-35 år - 2011 Side 2 Org.nr. 991 092 293. Informasjonsblad nr. 1-2011 (I forbindelse med årsmøtet) Kontoradresse: Tordenskioldsgt 15 3921 PORSGRUNN E-post: teledov@c2i.net Hjemmeside:

Detaljer

NORGESMESTERE - MENN

NORGESMESTERE - MENN NORGESMESTERE - MENN 1935: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1936: Sportsklubben Grane, Sandvika 1937: Sportsklubben Grane, Sandvika 1938: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1939: Sportsklubben Grane,

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

...GOD paske fl! NOI's bowlingkomiteens tillitverv: NORSKE DØVE~ BOWLERS-INFO. INFOllMAS,JONSAVIS FRA NDI', 80WLlNGKOMITEEN

...GOD paske fl! NOI's bowlingkomiteens tillitverv: NORSKE DØVE~ BOWLERS-INFO. INFOllMAS,JONSAVIS FRA NDI', 80WLlNGKOMITEEN NORSKE DØVE~ BOWLERS-INFO INFOllMAS,JONSAVIS FRA NDI', 80WLlNGKOMITEEN Nf{. l rasken 1::;- f.'\"gang NOI's bowlingkomiteens tillitverv: Oowlingslcdcr: Oskar Nilsen Ansvardel for herre-bowlini!:: Slem TOfe

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Uttakskriterier sesongen 2004/2005 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger etterfølgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2004/2005.

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Porsgrunn Døves Sport

Porsgrunn Døves Sport SIDE 1 Porsgrunn Døves Sport På vei til Storøy. Vi venter på båt, som skal kjøre oss over. Valle. Mørke skyer i bakgrunnen. Det er like før vi drar ut til Jomfruland. Års- melding 2011 Side 2 Porsgrunn

Detaljer

Resultatene i cupen blir lagt ut fortløpende på NJFF-Hordaland sine hjemmesider. Gavekortene sendes ut til skytterne ved sesongslutt.

Resultatene i cupen blir lagt ut fortløpende på NJFF-Hordaland sine hjemmesider. Gavekortene sendes ut til skytterne ved sesongslutt. HORDALAND JEGERTRAPCUP 2015 Fra og med 2009 arrangeres det en cup i forbindelse med alle de ordinære terminlistefestede jegertrapstevnene i Hordaland. Stevnene skytes helt som vanlig. I etterkant tar vi

Detaljer

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste)

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) 2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) Nr. Navn Hcp Alle 5 Beste 5 Beste 11 Beste 18.10. 25.10. ### 8.11. 5.1. #### 6.12. #### #### ## 3.1. ### 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 28.2. 7.3. 14.3. 21.3. Ant6.

Detaljer

Lag-NM 2013 - Oslo. Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN

Lag-NM 2013 - Oslo. Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN Lag-NM 2013 - Oslo Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN Norges Biljardforbund ønsker alle klubber og spillere velkommen til årets lag-nm i pool. Det er alltid hyggelig å møte så mange av landets spillere

Detaljer

Minigolf moro for store og små

Minigolf moro for store og små Minigolf moro for store og små Alle kan spille minigolf, ung som gammel. Minigolf - en sport for alle. Sandefjord Banegolfklubb har som mål å utvikle minigolfsporten i Sandefjord og omegn. Sandefjord Banegolfklubb

Detaljer

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen Klubbmesterskapene: Klassisk arr.: Nes O-lag 12.juni D10-12 Gull Ragnhild Haga D15-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Liv Bakken Haga Bronse Hanne Sørensen D40

Detaljer

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3

Detaljer

Oppkjøringen er ferdigspilt. 16 finalister er klare i bedrift og aktiv-klassen...

Oppkjøringen er ferdigspilt. 16 finalister er klare i bedrift og aktiv-klassen... Oppkjøringen er ferdigspilt. 16 finalister er klare i bedrift og aktiv-klassen... Siste delturnering er spilt og her kommer resultatene fra "oppkjøringen", samt endelig totalliste. Dato for finaledagen

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

NYHETSBREV DESEMBER 2016

NYHETSBREV DESEMBER 2016 NYHETSBREV DESEMBER 2016 Kjære karatevenner! Det nærmer seg jul og nyttår. Vi har fra styret en målsetting om å øke informasjonsutveksling og aktivitet fremover. Vi sender derfor ut dette skrivet som inneholder

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 34. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04 Norgesmesterskap i kappgang 1960-1969 1960 Fredrikstad stadion 24. august - arr IL Stjernen og Norges Gangforbund 1. Jan Lohne 141130 TIF Viking 1.44.03 2. Johan F. Svendsen 091024 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

INNBYDELSE 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss

INNBYDELSE 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss INNBYDELSE 2015 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss SA-FRE-MO STEVNE Kontaktpersoner: Egil Olsen Ellen Grasto Lundin Vålervegen 109 Mikkelveien 7 1599 Moss 1709 Sarpsborg Tlf. 90 11 98 79 Tlf 41 42 53

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Grenland Tyr Cup 2015

Grenland Tyr Cup 2015 Invitasjon til Grenland Tyr Cup 2015 Nytt av året! Det tilbys innsvømming/trening fra kl. 17:30 21:00 fredag 11. september. Det tilbys også kveldsmat fra kl. 19:00 21:00 på fredag (se bestillingsskjema).

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Program. Universitetslekene i Oslo 5. 6. juni 2009. Bedriftsidrettslagets. ved Universitetet i Oslo Postboks 1090 Blindern 0317 Oslo

Program. Universitetslekene i Oslo 5. 6. juni 2009. Bedriftsidrettslagets. ved Universitetet i Oslo Postboks 1090 Blindern 0317 Oslo Universitetslekene i Oslo 5. 6. juni 2009 OSLO I UNIVERSITETET * IDRETTSLAGET * 10.11.19 70 Bedriftsidrettslaget ved Universitetet i Oslo Postboks 1090 Blindern 0317 Oslo foreninger.uio.no/bil BEDRIFTS-

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

TERMINLISTE 2013 FOR

TERMINLISTE 2013 FOR TERMINLISTE 2013 FOR Oversikt Stavanger Døves Idrettsforening Saudagata 11 A 4012 Stavanger E-post: post@sdif.net, Hjemmeside: http://www.sdif.net Stavanger Døves Ungdomsklubb Saudagata 11 A 4012 Stavanger

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter:

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter: Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2015/2016. Styret

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Årsberetning Heimdal Bridgeklubb 2010

Årsberetning Heimdal Bridgeklubb 2010 Årsberetning Heimdal Bridgeklubb 2010 Innhold 1) Styre og stell... 2 2) Styremøter... 2 3) Aktivitet... 2 4) Representasjon (medlemmer i Heimdal BK er i kursiv)... 3 NM for Klubber... 4 Bridgefestivalen...

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Invitasjon til TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 2 2015 Stevne dato: Lørdag 21. og Søndag 22. mars 2015 Stevnested: Sandefjord Svømmehall Arrangør: Sandefjordstuperne Svømmehall: Sandefjord Svømmehall

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Styremøte NRF 5-2014. Sted: Gardermoen Dato: 24/06-14 Tid: 17:30-21:00

Styremøte NRF 5-2014. Sted: Gardermoen Dato: 24/06-14 Tid: 17:30-21:00 Styremøte NRF 5-2014 Sted: Gardermoen Dato: 24/06-14 Tid: 17:30-21:00 Deltagere: Johan Bjørkevoll (President), Gavin Collins (Visepresident), Anders Teigland (Styremedlem), Kathrine Steinvik (Styremedlem),

Detaljer

Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00. Quality Airport Hotel Gardermoen

Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00. Quality Airport Hotel Gardermoen Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00 Quality Airport Hotel Gardermoen Saksliste: 1. Godkjenning av møtereferat fra sist møte Møtereferatet er godkjent. 2. Gjennomgang av Klubbledermøtet

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med 20.-21 November Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND 2004/2005 ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND Generelt 11. september 2004 ble Norges Croquetforbund startet i Melløsparken i Moss. Dette var under Jeløy Croquet

Detaljer

Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng. 1. Per E Solbakken Norpapp 1121. 2. Steinar Karlsen Nordea 1264. 3. Terje Barkald Jil Grrud 1289

Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng. 1. Per E Solbakken Norpapp 1121. 2. Steinar Karlsen Nordea 1264. 3. Terje Barkald Jil Grrud 1289 Sommercup er nå ferdigspilt. resultater og totallister er klare... Neste delturnering spilles 21.-26.7, Heteslaget og er 6 serier. Bedrift: Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng 1. Per E Solbakken

Detaljer

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde INVITASJON JUNIORLEKENE 2014 LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO Hovedsponsor: SSM Stiftelsen Sophies Minde Oslo handicapidrettslag inviterer bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede

Detaljer

Laget: Svenja (HaBK), Lovise, Solvår, Karoline, Sondre, Sturla, Arild, Håkon, Thomas, Trond og Lars (HaBK)

Laget: Svenja (HaBK), Lovise, Solvår, Karoline, Sondre, Sturla, Arild, Håkon, Thomas, Trond og Lars (HaBK) Side 3: [1] Slettet Unni Skogland Nesse 20.05.15 23.27 Side 10: [2] Slettet Unni Skogland Nesse 20.05.15 23.24 Aktiviteter 2013 - treningssamlinger og turneringer. Siste halvdel av sesongen 12/13 Turnering

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009 AGDER DØVEBLAD Høsten/vinter 2009 Nr 2.2009 Kjære medlemmer og leserne. Mye har skjedd siden sist medlemsbladet ble utgitt etter 17.mai i år. Så vi har den gleden å bringe mye stoff fra Kristiansand Døveforening,

Detaljer

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen Resultatlister K-ritt 0.0.08, Temporitt Borgbanen Arrangør: ABB Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: 0 km Info: Flere har observert at enkelte har ligget på hjul og hjulpet hverandre. De dette gjelder

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN

BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN 24.-26. oktober 2014 Haugesund Velkommen til SYDVESTEN 2014! Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til SYDVESTEN 2014! Arrangementet gjennomføres

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 23.09.2010 Sesongen 2010 (så langt) 3 trenere: Per Kristian Vange (LFK), tom Arvika cup, sluttet Knut Ellefsen (LFK), Hovedtrener etter Arvika cup Mogens Larød (LFK) 1 lagleder Sven Kristian

Detaljer

INVITASJON VETERANLIGA 2015/2016

INVITASJON VETERANLIGA 2015/2016 NORGES BOWLINGFORBUND Til alle klubber Kopi til kretsene Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse: Norges Bowlingforbund, 0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651

Detaljer

Resultatlister K-ritt 08.08.2007, Jarseng

Resultatlister K-ritt 08.08.2007, Jarseng Resultatlister K-ritt 08.08.07, Jarseng Arrangør: Porsgrunn Sykkelverksted Antall deltagere: 60 Rittype: Terreng Lengde: km Aktive under 0 år Herrer Magnor Sletten Veidekke/GSK Terreng 00::9 Christopher

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

IL AASGUTEN Gutter 12

IL AASGUTEN Gutter 12 Kampoppsett med kaffeliste Tid Mandag 23.4. 18.00, oppmøte banken Mandag 7.5. 18.00, oppmøte banen Mandag 14.5 Remyra 16.40 Mandag 21.5. 18.00, oppmøte banen Fredag 1.6. 18.00 Verdal mini 2(stadion) 16.45

Detaljer

INVITASJON VETERANLIGA 2016/2017

INVITASJON VETERANLIGA 2016/2017 NORGES BOWLINGFORBUND Til alle klubber Kopi til kretsene Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse: Norges Bowlingforbund, 0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19 TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN Uke 1 til uke 19 1 Velkommen til Limtrehallen! Vinteren har vi et mer omfattende turneringsprogram enn noen gang tidligere! Denne oversikten er laget for at alle lokale

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK)

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK) ÅRSBERETNING 2010 Side 2 av 8 1. Organisasjon 1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Kasserer: Leder arrangementskomitéen: Leder dommerkomitéen: Utviklingsansvarlig: Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Norgesmesterskap 2011 for klubblag i bowling på Hønefoss

Norgesmesterskap 2011 for klubblag i bowling på Hønefoss Hønefoss Bowlingsenter 8. - 13. november 2011 har gleden av å invitere alle klubber tilsluttet Norges Bowlingforbund til NM for klubblag 2011. Alle klubber kan delta med to herrelag og to damelag. Det

Detaljer

Sørlandets Trialklubb

Sørlandets Trialklubb 1. Organisasjon Sørlandets Trialklubb Årsberetning 2014 1.1 Årsmøte Årsmøte ble avholdt 16. januar 2014 i kantina på rådhuset i Songdalen. 1.2 Styret Styret har i 2014 bestått av: Leder: Jon Kevin Nilsen

Detaljer

SM 2009 4. divisjon avdeling 21

SM 2009 4. divisjon avdeling 21 SM 2009 4. divisjon avdeling 21 Tabell Lag SUM Kamp 01 Kamp 02 Kamp 03 Kamp 04 Kamp 05 Kamp 06 Kamp 07 Kamp 08 Kamp 09 Kamp 10 Kamp 11 Kamp 12 Kamp 13 Kamp 14 Nr Navn Kaptein VP IMP Kvot VP IMP 1 2 Lyngdal

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

Gratis inngang, sponset av!!!

Gratis inngang, sponset av!!! Seriekamp: 2. divisjon Gratis inngang, sponset av!!! Hovedsponsor: Kampsponsor: Foto: Trond Froestad Lørdag 18.01.2014 kl 16:00 Søndag 19.01.2014 kl 13:00 Haugesund Ishall Lederen har ordet Kjære publikum,

Detaljer

Resultatliste for Hurtigpistol

Resultatliste for Hurtigpistol Resultatliste for pistol Løvenskiold Open 009 06.06.009 Plass Navn Klubb Poeng A 1 Pål Hembre Oslo PK 199/198/00 97 Terje Storholt (V0) Oslo PK 197/194/190 81 3 Ole Opsahlseter Namnå PK 187/19/194 73 4

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer