Bowlinglederens Side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bowlinglederens Side"

Transkript

1

2

3 I Bowlinglederens Side I år var vi bowlingkomiteen meget skuffet over Trønder Cup avlyst p.g.3. banen var opptatt og klubben prøvd å få en ordning både før og etter den datoen ulen lykkes. Del er andre gang sist 1992 og I år gleder mange av oss minst 6-8 Oslo døve bowlerne Trønder Cup med sine klarest opptatt ii_.~iiilil Oskar Nilsen datoen etter sommerferien. Nå mister lysten Bowling/eder til å reise i årene fremover. Også noen av 2 klubbene hadde iår utsatt datoene i døve lurneringer, er heller ikke bra p.g.a. al alle døve bowlere har jo opplatt med å delta andre hørende lurneringer og liga. Kjære alle gruppene,vil bowlingkomileen anbefale skriftlig bekreftelse fra bowlinghalleieren/sjefen om datoen er opplall l år forveien. Hørende lagene har bestemt datoer i følge NSFs lerminliste håndbok og døve bare ulsatt. DE MÅ VÆRE VÅKEN ENN FØR. Bowlingsesongen har kommet i gang over 8 våre døve bowlinggruppa fra Trondheim til Sør, øst og Vestlandel fra høsten til nærmest julen med cuper og liga, turneringer eller møter. Det er positivt tider vi vil ha i Jeg ønsker dere bowlere en riktig god jul og et godt nyttår og ser fram til i 1996 med bedre framgang for døve bowling. NOls bowlingleder: Oskar Nilsen.

4 En liten prat med... Navn: Trude Nilsen Alder: 28 år ( ) Bosted: Arnes på Romerike Status: Samboer, datter på 4 år y rke: Kontormedarbeider llei! Lederen fra bowlingkomiteen og leseren vil vite mer om deg. IIvem er du, og hva gjør du? I. Når og første gang med døve i Stavanger som startet med bowling og hvorfor begynte du med det? I des Min vennine spurte meg om jeg kunne bli med henne lil bowlinghallen i Stavanger. Jeg syntes at det var jo tung å kaste kule, for jeg var selv lilen og tynn. Trodde at jeg ikke var nok sler, men det var moro å spille bowling likevel. Senere spilte jeg av og til bowling for jeg var opptatt med volleyball denne gangen, med jeg begynte å ta alvor på å spille bowling senere. 2. Hvem lrener/leder laget ditt? Jeg har ikke trener, men han som eier bowlinghallen. ga meg råd og opplæring i bowling. 3. Hvor mye trener du? En eller to ganger i uken. 4. Ilvor ønsker du å oppnå som bowlingspiller? Del krever å ha en god teknisk og konsentrere for å oppnå en god bowlingspiller.

5 , 5. Hva er mest gøy? Det erjo gøy når en får strike (full hus). 6. Hva er det største du kan oppnådd som spiller? Det erjo vanskelig å svare på dette spørsmålet. 7. Hva er din favorittkule? Jeg har ikke favorittkule, men jeg har jo en kule som jeg spiller med. 8. Dine personlig rektorder? 265 poeng for en serie på bedriftsliga i Hvilke ambisjoner har du foran kommende sesong? Håper jeg får 17+ poeng i gj.snitt for en sesong. 10. Hvor mange kuler har du? Jeg har to kuler, men jeg bruker den <<nye» kule, og den andre er gammel og kan ikke bruke. Il. Hvor lenge har du hatt bedriftsliga? Jeg har hatt slike konkurranser siden Hvorfor slutter du bedriftsliga nå i høst? Jo, fordi jeg vil ha en god resultat, sosial samvær med døve. det er avhengig av tegnspråk. Også vil få godkjent rekord på liga enn bedriftsliga. På bedriftsliga får vi ikke godkjent rekord. Selv har jeg opplevd at jeg tok noen rekorder i bedriftsliga, men fikk ikke godkjenl rekorder. 13. Hva skal du gjøre nå eller du sluttet i bedriftsliga? Begynt i Osloliga sammen med de døve.

6 l 14. liva er din største opplevelse som bowlingspiller i utlandet? EM i bowling i Belgia (P.P.-finalen) IS.llva slags jobb har du nå og hva gjør du? Kontonnedarbeider, ogjeg arbeider med ordreregislering på dala. 16. IIvilkel mål har du fremtiden? OL og EM i fremtiden 17. Ilar du ellers noe villilføye tilslutt? Jo, jeg vil al jenter kan begynne å spille bowling. Det er jo få damer i Norge, synes jeg, så vi trenger jo flere damer som kan spille bowling. Tilsiull vil jeg ønske henne lykke lil videre, og lakkel henne for hennes velvilllighet til å slille opp på intervjuet. Oskar

7 , Bowling trener for NDI-Iandslag Bowlingkomiteen sendt forespørsel til IK.Hephata, Sverige og spurte om noen var interessert i å trene det norske landslaget i bowling, både for damer og herrer. Vi har tatt positivt tilbakemelding. UlfHansen, og en til som ennå ikke eravgjort, vil komme til Norge i mars mnd Vi venteranbud fra Tønsberg Sandefjord bowling hall ogovematte i Sandefjord døve feriehjemmet for 10 damer og 10 herrer i fra fredag kveld til søndag i mars Nå venter vi om de lager en timeplan for en helg. Forslag til opplegg for Landskamp Oktober måned i år har jeg hatt møte med NDls sportsleder Bjørn Røine og org.sekt. Stein Erik Wroldsen, ang. landskamp i bowling mellom Norge og Tyskland i Oslo Hvordan man spiller landskamp, antall, serier og hvilken øvelser og overgrense osv. NBF og ND! nå tatt besvarelse av henvendelse om hjelp til regler for landskamper. NBF har ikke hatt landskamper mot andre nasjoner siden Den gang varierte spilleoppleggen fra gang til gang. Antall deltagere, damer og herrer er noe vi selv må ta stilling til, det finnes ingen pennanente regler for dette. Jeg har samtale med Stein Erik Wroldsen om forslag til spillefonner fra NSF. og kan være interessant. Men, nok en gang, dette er bare ment som en orientering om hvordan det kan gjøres, ble vi enig om forslag til opplegg for landskamp. Nå sender vi brev til Tyskland om hver nasjon stiller slik regler for landskamp sams bowling baner spandere vi dem gratis, men hotell opphold betalerde tyskere selv. Vi forestår alternativ dato til dem er mai, juni eller juni I 1997 reiser vi til Tyskland landskamp i bowling lik som vi gjør. Håper vi tar en fint stor opplevelser fremover. Vi venter brev angående OK for Tyskland.

8 Forslag til opplegg for landskamp ble slik: liver nasjon stiller med 6 damer og 6 herrer. Som første øvelser spilles en serie individuelt - alle mot alle = 6 serier på hver deltager. Poengberegning = I poeng for vunnet serie, 1/2 poeng for uavgjort, = poeng for tap. Totalt i denne øvelsen 36 poeng. Tid ca. 2 timer. Som andre øvelse spilles 3-mannslag, 3 serier mot hven motstanderlag Poengbergening = 2 poeng for vunnet serie, l poeng for uavgjort, Opoeng for tap. + 6 poeng for besle pinnefall (sammenlagt etter avsluttet match) Max i denne øvelsen = 30 poeng Tid: ca. 4 timer. Som tredje øvelse spilles 6-mannslag (2 på hver bane, I norsk og I tysk) Poengberegning = 3 poeng for vunnet serie, l poeng for uavgjort, Opoeng for lap. + 6 poeng for besle pinnefall (sammenlagt etter avsluttet match). Maxi i denne øvelsen = 24 poeng. Tid ca. 3 timer. Det spilles likt i både herrer og dameklassen Dette er orientering til dere.

9 NYTT FRA BERGEN Bedriftsbowling i 4. divisjon 1994/95. Dove - Framo 2 ~ p. Gunnar Fauskanger = 324 p. 108,00 snitt Harald Håverstad = 403 p. 134,33 snitt Steinar Bakkeval! = 469 p snitt Dag Hafstad '" 426 p. 142,00 snitt Døve Posten 2 3 -l p. Egil Johansen = 414 p. 138,00 snitt OagHafstad =453p. 151,oosnitt Steinar BekkevoU = 442 p. 147,33 snitt Harald Håverstad = 418 p. 138,88 snitt Tabll- Døye Egil Johansen Dag Hafstad Steinar Bakkevoll Harald Håverslad ~ "" 467 p. 155,66 snitt =526 p. 175,33 snitt = 429 p. 143,00 snilt =433 p. 144,33 snitt Handelsreis Døve;l.:..l Steinar Bakkevoll = 435 p. 145,00 snitt Dag Hafstad ::: 424 p. 141,33 snilt Gunnar Fauskanger = 411 p. 137,00 snitt Egil A. Marthinussen = 279 p. 139,50 snitt Harald Håverstad ::: 150 p. 150,00 snitt Døye O.sen Sport 4 O Egil Johansen = 530 p. 176,66 snitt Dag Hafstad = 509 p. 169,66 snilt Steinar Bakkevoll = 435 p. 145,00 snilt Harald Håverstad = 409 p. 136,33 snitt Vestlr.fikk 2 -Døve Steinar Bakkevotl = 475 p. 158,33 snitt Dag Hafstad = 515 p. 171,66 snill Egil Johansen = 521 p. 173,66 snitt Egil A. Marthinussen = 374 p. 124,66 snill

10 Starsport 2 - Dove l!..:.a Gunnar Fauskanger = 454 p. 151,33 snitt Egil A. Marthinussen = 397 p. 132,33 snitt Egil Johansen =: 437 p. 145,66 snitt Dag Hafstad = 466 p. 155,33 snitt ~-Siemens ~ Gunnar Fauskanger = 382 p. 127,33 snitt Steinar Bakkevoll = 426 p. 142,00 snitt Dag Halslad =471 p. 157,00 snitt Egil Johansen '145 = 427 p. 142,33 snitt Døve - pan Il Egil Johansen Dag Hafstad Steinar Bakkevoll Harald Håverslad ~ =414p. 138,00 snitt =421 p. 140,33501tt = 461 p. 153,66 snill = 401 p. 133,66 snitt KEV - Dove :..Z Gunnar Fauskanger = 401 p. 133,66 snitt Dag Halstad = 465 p. 155,00 snitt Egil Johansen = 433 p. 144,33 snitt Harald Håverslad = 348 p. 116,00 snitt Fr.mo 2 Døve l!..:.a Gunnar Fauskanger = 481 p. 160,33 snilt Egil A. Marthinussen = 348 p. 116,00 snilt Harald Håverstad =394p. 131,33 snitt Dag Hafstad = 438 p snitt pøye - posten Gunnar Fauskanger Egil Johansen Steinar BckkcvoJl Harald H1ivcrstad Dag Hafstad =417p snilt =370p = 311 p. 155, = 100 p " 102- I = 398 p

11 Døye - labil 2-2 Gunnar Fauskanger Steinar Bekkevoll Dag Harstad Egil Johansen Døye Oasen Sport Gunnar Fauskanger Egil Johansen Harald Håverslad Egil A. Marthinussen Dag Hafstad Døye vesttrafikk 2 Egil Johansen Steinar Bckkevoll Dag Hafstad Gunnar Fauskanger _ 432 p snill = 407 p.l35, = 463 p.154, = 524 p p snilt 140- = 140 p sniu = 480 p.i60.00 snitt = 284 p.142,oo snitt = 545 p snill J 5lJ.J p. J56.00 snill 148 2()().J 59 = 507 p snill 169~ = 550 p snill = 507 p snill Døye - Star'DOrt Egil Johansen _ 407 p snilt Dag Hafstad = 473 p snitt Gunnar Fauskanger = 373 p snitt Komme ikke. pøye - Sjemens. Gunnar Fauskanger Egil Johansen Steinar Bckkcvoll Dag Harstad Døye - pan Harald Håverstad Steinar BeHevoll Egil Johansen Dag Harstad = 379 p snill = 524 p.174,66 snill = 467 p snitt = 452 p snilt ~ _441 p = 462 p = 461 p = 484 p snill snill snill snill Døye- KEV Egil A. Marthinussen Gunnar Fauskangcr Sleinar Bckkcvoll Dag Hafstad ~ = 369 p =454 p p =445 p. 123,00 snilt sniu snilt 148,33 snill

12 Dave - Handelsrejs. ~ Steinar Bekkevoll = 532 p snitt Har.tld H1h'crslad = 437 p snitt Dag Harslad = 548 p Snitt Egil Johansen = 473 p snill Ayslytt serjekamp: 1. Tabil poeng 2. Døve " 3. Posten " 4. Handelsreise Vesttrafikk " 6. PAN ,5" 7. Siemens " 8. Oasen Sport ,5 " 9. KEV " lo. Starsport " 11. Framo " KLybbvjs SniUljste: J. Tabil 2. Handclsrcisendcs 3. Dilve Allianse 4. Poslcn 2 5. PAN 2 6. Vesllrnfikk 2 7. KEV 8. Oasen Sport 9. Siemens 10. Slarspon 2 Il. Framo snill. 150,84 " 147, ,93 134, , ,72 BESTE HØY SERIER: Steinar Bakkevoll Dag Hafstad Egil Johansen Harald Håverstad Gunnar Fauskanger 'Egil A. Marthinussen 221 p. 214 p. 207 p. 180 p. 179 p. 153 p. Poeogsoitt pr. split kamp: I. Tabil 3,35 2. ~IVC Allianse Handelsreisendes Poslen Vesnrafikk PAN2 7. Siemens 8. Oasen Spon 9. KEV 10. Starspon Framo2 2,17 1,85 1,24 1,16 1, Dag HarSlad 20 kamp = 60 serier = 9472 p. Egil Johansen J6" = 48 serier = 7054 p. SleinarBekkevoll 15" =45 serier = 6761 p. Gunnar Fauskanger 13" = 39 serier = 5454 p. Harald Håverslad 12" =36sericr= 4412p. Egil A. Marlhinussen 6" = 18 serier = 2051 p. 157,86 snill ,55 113,94

13 )r\ot.nasjonaltlirnerjng I BOWLING MAI 1995INDlVlDllELL. Herrer - klasse. 6 serier: riwll!.no SWm s.m. G.I.W.t1 L Dal', Il.',l.d RUl:tn UlK 20G G-116" 101 p. 188,50 2. Wcrm:r Bolz GBSK V Slung ~ 1126 p. 181,66 (26x)(311) 3. KJcll D.nilcsen DI1Immen DSK p (26x)(241) 4. IhmsPttttBritseh GBSKVStullg p 185,33 5.l.cnnwt Ililmemon S~mge. SURD p 181J3 6. [eil Jotouw. Bt~. OIK So176" 1017 p. 171,16 7. Norbo:n Krane GBSKV Stultg J 159 2Q p In x) 8.Bj~Glll'IMNd OnmmcnDSK ).I) p (20 x) 9. Ein.l1artvcil PorsgruM DS ) p. 169,00 10.lIar.k1IUnnt.d Buetn DlK 04-18S-1~ J9-965 p. 160, Vwc Stoll GBSKV Slullg " 956 p. 159, Eirik MarthinStn Haugland DS p Øyvind Haugan Porsgrunn DS p. 155, Stti.ar lkkktvoulkrl:tn OIK p. 155, Knsllar1 K.lucnsrid Pongrunn OS P (16 x) 16. Anld Marctøscn Pongrunn DS " 908 p. 15U3 (10 x) 17. Qskar NilsmOsIoDSK \3().175 \ p Alilftu Silbernu.ln GBSKV ~ultg \32" 900 P 19. Rund! Widmain- GBSKV Stutll " 899 p 20. Kjell Gunnar Brri;kcllaugland DS p. 21. Wcmn-Kuhn GBSKV SlIIlIg " 874 p. 22. Egil A. M.r1hinuucnOtrgtn UlK IJO SoI12-122" 868 p. 23. John E. Årsuøm Porsgrunn DS " 8S2 p. 24. Rol'8a"Ccr Stord DS 13()'178-\ \ p. 25. KnutT)CImc:land StordDS ' "" 806p. 26. Alv.ld 1111valdsm Stord DS 99.12) " 773 p 27. Torga- M.lda Stord DS \ ,'7-768 p. U. A~I N6~ 8<r:'lu l>lk '" p. 116.so INDIvIDUELL, Dame - klasse, 6 serier: ""'" Jkdui = I. Inc Lorentzen, Stavanger DIF p. 170,50 2. Astrid G.Ir3&USO, Stavangn- DIF '2 p. 3. Ragnhcidur Thorgibdol. Island p l);ll&m- Krause GBSKV Stullg " 916 P 5.M.-iIGunncrud., OnmmcnDSK l32-l S31 p. 6.HildccunnTtigm, Sl.Ivanga-OIF 158-l OO mp. 7.WenchcJcrst.ad, Sl.Ivangn-OIF p 8. Ber". M.r1hinuJHn, Rugn OlK , p ,50 145,66 14", l34.jj 128,83 128,00 168,66 152, IJJ,16 119,16 ".so 3-MåNNSLAG X 4 SERIER. HERKER: I, GQSKy Slul!rud. Tyskland, VweSlOlt " 749 p. Norbo:n Krause p 1l:.lS Pdt:r Bnl5Ch 17l _ 142 _ 175 _ 181 r 669 p POUl:,

14 l. GBSKY SJvllPjml. InklIDd. Wcmcr IS p. Andras S.lbc:nnc:nn ISO -101 p. Wc:mcr Koon IJS " 647 P,l. Bcrgrg I)".U ldrrlhklybb. I I.p. E!:II Johunsc:n " 685 p. Oagllur.lud '85~651 p. IlaraId Ilhcr.tad IBJ - IS) - 1)1" 622 p. loh pot.r.!?sl! PlKgC i. PongrVDD DI", Soorhlilybb. Emar liart~cli ) 165" 718 P Anld Marcussc:n " 615 P KnstWl KlltInISdd 132 -!J '" S42 p. S.BcrtC. PlI"" IdrCU'h1.bb. l IIP' SIC'Da" Bd.lc..oU p. [gli A MartllInusscn ISJ-S56p. Age laurtv.:n S4 p potdg. 6. Slurd!Jun SUQrtklybb. RolrScrgc Torgcr Muldal Ag..ald Ing..ald:so.:n ISS 176 ISS - 16S - 6S1 p. ISI S22 p. B9-84-IOS- 93-)7Ip peteng. S-Mr\NNSI,AG X 3 SERIER. HERRER; I. G8SKY Slyurard.l)',klud. w_""" I60-SS9p!lans Pell:r BnlSCh S p. Andn:as S,lbcrmann p. Norbo.."f! Krause I)S S p. V"c Stoll 1)4!J p. l. Bergeg num Id(Clhklybb. Stcmar Oci(kc"oll Egil Johansen!hg liar5lad EltLI A Manhmussen liar.1ld liivastad l. fomlygg n,,"" SDOrl,kl.bb. Anld Marcussc:fl I,mar!lan'cl! Kfl5han Kaucnsrid Oy\ md llaugun Juhn E. Arshcnll!Jol. IB S04 p ]-461 p S p _132_416p I44-414p U.S S p. IS7-138-IS7-4S2p.!J2 ls6-140"'428p S p p. lin poug.

15 J-MANNSLAG X 4 SERIER, DAMER: l. MAX 1800 poeng. Dagmar Krause =628p. Ragnheidur Thorgilsdotli =621 p. Marit Gunnerud p. 21. StaYlngl1r DQves Idrelts(orl1njng. Astrid Garnguso p. Ine Lorentzen =625 p. Hildegunn Teigen '"' 476 p poeng, 4 MANNSLAG X 3 SERIER, DAMER. l. Stavlngu P""es IdreU'[ Ine Lorentzen Astrid Gnraguso Wenche Jerstad Hildegunn Teigen =491 p =477p = 462 p = 339 p poeng. MAX, Marit Gunnerud Ragnheidur ThorgiIsdoui Dagmar Krause Annlaug Marthinussen =476p =456p = 398 p I6-101=335p poeng. PREMIE - PENGER: STEGEFINALE, DAMER: 4. pl Dagmar Krause 3. pl. Ragnheidur ThorgilsdOlti 3. pl. Dagmar Krause 2. pl. Astrid Garaguso 137 p. 203 p. 197 p. 133 p. 2. pl. Astrid Garaguso I. pl. Ine Lorentzen :cJ85p = 341 p.

16 RMyltjU; l. pl.astnd Garaguso 2. pl. ln~ Lorentsen 3. pl. Dagmar KntuSC 4. pl. R:lgnhcidur Thorgilsdoni Stavanger Døves Idrettsf. Stavanger Doves Idreltsf. GBSKV Stullgart, TyskL Island ( 3 serier) 588 p. (2 " ) 341 p. (2 ) JlO p. (I " ) 137 p. PRE1ME - PE GER STEGEfiNALE, HERRER: 6. pl. Norbcrt KJ1lus~ 161 p. 5. pl. Dag Hafstad 225 p. 5. pl. Dag Hafstad 186 p. 4. pl. l-lans Peter Britsch 140 p. 4. pl. Dag Hafstad 201 p. 3. pl. Dag Hafstad 163 p. 3. pl. Kjell Danielsen 199 p. 2. pl. Lennart Hilmersson 171 p. 2. pl. Lennart Hilmersson 171 ~ p. I. pl. Werner Bolz : 378 p. Resyllali l. pl. Werner Boll., 2. pl. Lennart Hilmersson, 3. pl. Dag Hafstad. 4. pl. Kjell Danielsen, 5. pl. Hans Peler Bntsh, 6. pl. Norbert Krnuse, GBSKV Stuttgart, Tyskl. Surd, Sverige Bergen Ooves Idrettsk!. Drammen Doves SportskI. GBSKV Stuttgart, Tysk!. GBSKV Stuttgart, Tysk!. ( 2 serier) (2 " ) (4 " ) ( l ) (1 " ) (1 " ) 378 p. 351 p. 775 p. 199 p. 140 p. 161 p. BERGEN CUP BOWLING I OASEN BOWLING HALLEN pa FYLLINGSDALEN 24. FEBR serier og 3- mannslag x 4 serier.

17 " ALLEVEI'D.13 SERIER MENN: ~ l.dm 3: d!t--m.nd l' S.m GI,..jll I. Werner BolzGBSKV, Stuttgart ,15 2. Lennan Hilmersson, Sverige. SURO Kjell Danilesen, Drammen DSK ,23 4. Hans Peter Britsch. GBSKV Stullgart ,07 5. Dag l-larslad, Bergen OIK ,23 6. Norbim Krnuse, GBSKV Sluugart ,00 7. Einar Hartveil, Porsgrunn DS Bjarne Gunnerud, Drammen DSK Egil Johansen, Bergen D1K , Vwe SIoIl. GBSKV Stuttgart Andreas Silbermann, GBSKV Stuttgart Il. Steinar Ikkke"oll, Bergen ork , I-Iarald IIAverstad, Bergen D1K , Arild Marcussen, Porsgrunn DS ,15 l S. Oskar Nilsen, Oslo DSK ,)0 16. Kjell Gunnar Brekke, Haugland DS , Kristian Kauensråd, Porsgrunn DS Egil A. Marthinussen. Bergen DIK 87' 556 " , Rolf Berger, Stord DS , Øyvind Haugan, Porsgrunn DS John E. Arstrøm, Porsgrunn DS Torger Malda. Stord DS Werner Kuhn, GBSKV Sruugart , Knut Tjelmdand, Stord DS , Rundi Widmaier, GBSKV Stuttgart Agvald Ingvaldsen, Stord DS , Eirik Marthinsen, Haugland DS , Åge L.aurnen, Bergen OIK , Arne Nes~e. Bergen OIK

18 ALLEVENTS,13 SERIER DAMER: N:n'n: 114M,}.mag 1.4 +ma.,3 &m llj.wll I. Inc Lon.:nl7.Cn. Slavangcr DIF Astrid Garaguso. Slavangcr DIF Ragnhcidur Thorgilsdot., Island ,53 4. Dagmar Krause, G13SK V Sluttgan ,38 5. Maril Gunnemd, Drammen DSK ,92 6. Wenche Jcrslad, Stavanger DIF ,38 7 Hildegunn Teigen, Slavanger DIF ,15 8. Uerna Marthinussen, Bergen DJK ,50 9. Annlaug Marthinussen, Bergen DIK ,66 Dag Harstad Egil Johansen Steinar Bakkevoll Harald Håverstad Gunnar Fauskanger Egil A. Marthinussen Hans W. Larsen Age Launzen Ame Nesse 153 serier = p. 133 serier = p. 100 serier = p. 91 serier = p. 65 serier = 8999 p. 51 serier = 6128 p. 8 serier = 698 p. 7 serier = 773 p. 6 serier = 699 p. 155,70 snitt. 150,24 snill snill. 134,04 snill snill snill. 87,25 snitt. 110,42 snill. 116,50 snill.

19 Nytt fra Drammen Klubbmesterskap i bowling den (6 serier) DAMER: l. Kari Sand 2. Anne G. Marcussen 3. Marit Gunnerud hep ~ hep ~ hep ~ 1017 STEGFINALE l. Kari Sand 2. Anne G. Marcussen 3. Marit Gunnerud HERRER: I. Allan Kjeldsen 2. Bazso Zoltan 3. Bjarne Gunnerud 4. Magne Gaustad 5. ERik Johansen 6. Kjell Danielsen 7. Sven J. Fredriksen 8. Osvald Olsen 9. Borgvar BemlZen STEGFINALE: I. Allan Kjeldsen 2. Bjarne Gunnerud Bazso Zoltan 4. Magne Gaustad hep ~ hep ~ hep = hep = hep ~ hep = hep ~ hep ~ hep~

20 Grenland cup den juni 1995 DAMER: 1 Inger B. Paulsen = hcp=1210 Snitt Trudc Nilsen = hcp=ii92 smil Kan Sand = hcp=1187 Snilt 163,83 4. MonOl O. Pelte~n = hcp=i174 snilt 167,66 5. Ellen Solbakken = hcp=1159 snitt Marianne Kristiansen = hep=1113 snitt 144,50 7. Lorcnu Zirnmcnnann = hcp=999 snitt 125,50 8. Melle KOld Iljelen = hc~997 snitt KOlri Melle Nilsen = hcp=996 sniu Liv Arnesen I 10-1 t OI= hepz991 snitt II.Mant Gunncrud = hep= 912 Snitt t I 1,00 Beste serie: Mona Britt Pettersen 212 p. FINALE I. Kari Sand 2. Inger Britt Paulsen 3. Trude Nilsen 4. Mona Britt Pettersen : :

21 HERRER I. Einar Hartveil = hcp=1230 snitt 185,00 2. E;nar Feide hejp1202 snitt 178,33 3. Øyv;nd Haugom hejp1194 snitt Per Chr. Dahl lFlOOI- 156hep=1157 snitt 166,83 5. John E. Astrøm = hep =1125 snilt 150,50 6. Kjell Danielsen = hep =1122 snitt 173,00 7. Benny Person lF hep =1103 snitt 164,83 8. Arild Marcussen = hep=i096 snitt skarN;lsen = hep =1091 snilt I O.Slem Tore SlU th-12l-1 bh )79-155= hep = 10Hg smit Il.Reidar Blakstad = hcp = 1077 snilt 144, ve Hjelen = hep ~ 1075 snilt 138,16 13.Da8 IlafSlad = hep = 1070 snill 152,33 14.Trygve liodekvam ::: hep =)068 snitt 153,00 IS.Bjarne Gunnerud = hcp = 1067 snitt 155,83 16.K;m Løken = hep =1053 snitt 154, svald Olsen = hep =1042 snitt 132,66 18.Roar Trulsv;k = hep =1020 snitt 129,00

22 19.Eirik Marthinsen = hcp: 973 snitt 133,16 20.Andreas Kallevik : hep: 946 snilt 116,66 Beste serie: Einar Hartveit 246 p. l. Einar Feide 2. Einar Hartveit 3. Per Dahl 4. Øyvind Haugom _ ' Klubbmesterskap i bowling den (6 serier) Damer l. Kari Sand 2. Anne G. Marcussen 3. Marit Gunllerud 955 p hcp ~ p hcp ~ p hcp ~ 1017 Beste serie: Kari Sand 183 p. Stegfinale 1. Kari Sand 2. Anne G. Marussen 3. Marit Gunnerud 6 serie for herrer l. Allan Kjeldsen 2. Bazso Zoltan 3. Bjarne Gunnerud 4. Magne Gaustad 5. Erik Johansen 6. Kjell Danielsen P hcp ~ p hcp ~ p hcp ~ P hcp ~ p hcp ~ p - 84 hcp ~ 958

23 7. Svein I Fredriksen 8. Osvald Olsen 9. Borgvar Bemtzen 701 P hcp: P hcp: P hcp: 917 Beste serie: BazsoZoltan 189 p. STEG FINALE: I. Allan KjedIsen BjameGunnerud Bazso Zohan Magne Gaustad 99 Nytt fra Oslo Bowlinggruppa-styret fra Oslo Døves Sportsklubb sin førsle bowling årsmøte den 7. sept valgte det nye bowlinggruppa et arbeidsutvalget bestående av Kari MeUe.E. Nilsen, leder, euer Slein Erik Wroldsen p.g.a. overtaujobb til ND!, medarbeide for Knut Bjarne Kjøde som sluttet sist I. juni Medhjelper: Mona Briu Peuersen Kasserer: Oabor Baksa Jeg ønsker dere alle klubben for bowling en riktig god jul! Kari Meue E. Nilsen

24 Nyttårscup i bowling for døve Oslo Døves Sportsklubb har gleden i å invitere dere alle til «Nyttårscup" i bowling i Oslo, lørdag den 26. januar 1996 i Metro bowlinghall På lørdagskvelden skal vi arrangere bowlingfest i Oslo døveforening lokale kl Premieutdeling fra dagens øvelse Pizza, pølser/brød og brus og øl fåes kjøpt. Underholdning - dans - salg av lodd. Entre kr. 30,- til aktive Entre kr. 40,- til passiv Alle er hjertelig velkommen Arr. Oslo DSK Bowlinggruppa

25 Nytt fra Stavanger CrossPotten l 19. august 1995 (Asen bowlinghallen) (10 serier) 2. Helen Tjora ~1697- snill 169,7 4. Astri Garaguso ~1696- snill 169,6 5. Ine Lorentzen ~ snill 160,4 10. Hildegunn Teigen ~ snill 152,1 HOOK-Open den 15. oktober 1995 (Asen bowlinghallen) (8 serier) 6. Ine Lorentzen JO.Astri Garaguso II.Helen Tjora 12.Hildegunn Teigen CrossPotten Il den 4. november serier 5. Astri Garaguso 7. Helen Tjora 9. Ine Lorentzen IO.Hildegunn Teigen 1240 : snill 155, ~ snill 153, ~ snill 138, = snitt 135, = snitt 169,5 1858~snill154, ~ snill 148, ~ snill

26 NM-lag i Bergen den II.november 1995 (Oasen bowlinghallen) lne Lorentzen Astri Garaguso Hildegunn Teigen Helen Tjora ~ 674 P ~ snitt 168, ~ 593 P ~ snitt 148, ~ 584 P ~snitt 146, ~ 549 P ~ snitt 137,25 Siddis cup den 25 november 1995 (Sandnes Bowlinghallen) (8 serier:) DAMER: l. Astri Garaguso,SDIF hep 2. Billur Taskoparan, SDIF hep 3. lpek Dedeoglu, SDIF hep 4. Marit Gunnerud, DSK hep 5. Mona B. Pellersen, ODSK hep 6. June Bergene, SDIF hep 7. Hildegunn Teigen, SDIF hep 8. Helen Tjora, SDIF hep 9. Wenche Jerstad, SDIF hep lo.lne Lorentzen, SDIF looi hep Beste serie: Astri Garaguso på 197 p. HERRER: l. Gaute Stangeland, SDIF hep 2. Lars Johannessen, SDIF hep 3. Harald Håverstad, BDSK hep 4. Rolf Berger, SDSK hep 5. Geir 0110 Brorstad, ODSK hep 6. Eirik Marthinsen, Hauga! hcp 7.Gunvald Gjedrem, SDIF hep 1465 P 1457 P 1416 P 1394p 1362 P 1337 P 1315 P 1311 P 1299 P 1273 P 1556 P x P x p 1516 p 1516 P 1477 P 1438 P

27 8.Thor L. Thoresen, SDSK IiII hcp 9. Dag Hafslad, BDSK hcp IO.Kjell G. Brekke, Haugai hcp 1l.HåkonHelland,SDIF hcp 12.Bjame Gunnerud, DDSK hcp 13.Bjame Bø, SDiF hcp 14.Egil Marthiniussen, BDSK hcp 15.Reidar Blakstad, ODSK hcp 16.Hans W. Larsen, BDSK hcp 17.Andreas Kallevik, HDSK hcp Besteserie: Rolf Berger på 207 p P 1376 P 1349 P 1345 P 1338 P 1324 P 1321 P 1293 P 1164 P 1157 P Snittlister i sesongen 1994/1995 i Norges Bowlingforbund Damer: Astri GaragusQ Ellen Solbakken Mona Srill Pellersen Kristin Martinsen Helen Tjora Ine Lorentz.en Marianne STorslad Herrer: Stein Erik Wroldscn Svein Aasen Benny Persson Gabor Baksa Einar Feide Stein Tore Stø Per Chr. Dahl Kim Løken Trygve Hodnckvam Svein Olav Mickalsen Geir Qno Brorstad 152,48 151,7~ 147,38 147,27 146,06 144,89 133,78 179,85 17J.HI ,24 167,51 162,64 162,63 162,19 161,86 151,57 147,21

28 Norges Bowlingblad NDI bowunggruppa har skrevet et brev til Norges Bowlingblad ; hoste" /995. Her står slik: Hei alle hørselshemmede bowlere i Norge! Vi døve og sterkt hørselshemmede bowling spillere har spilt bowling i liga og andre turneringer rundt om i landet og har lagt merke til at noen bowlingspillere bruker høreapparat. Det er omtrentlig 20 lisenserte døve og ca 40 døve som spiller ofte i bedrift og andre organiserte former. Vi ønsker at du som har et hørselstap på minst 55 disibel på den beste øre tar kontakt med Oskar Nilsen, leder i bowlingkomiteen i Norges Døve Idrettsforbund. Du vil da ta rett til å delta i våre egne døveturneringer i bowling som holdes minst 10 ganger i året. Du kan fortsatt spille for din respektive klubb som før og spille sammen med oss i <døve-turneringer>. Det avholdes NM for døve hven år på vårpanen, og det holdes også Nordisk Mesterskap, Europamesterskap, VM og Olympiske Leker for døve hven fjerde år. Det er meget høyt nivå blandt døve internasjonalt. Det har væn avholdt Nordisk Mesterskap siden 1983, fem ganger EM og for første gang skal det være bowling i sommer-ol for døve i København Norge skal stå som ven for det 6. EM i bowling i Oslo mai 1998.

29 Norges Døve Idrettsforbunds bowlingkomite er på jakt etter både unge og eldre bowlingspillere av begge kjønn. Er du en av de gode spillere som har mulighet til å være med i OL for døve? Det ville vært flott om du kunne ta kontakt med en av klubbene som nevnt nedenfor eller direkte med bowlingkomiteens leder. Jeg har teksttelefo, ring først formidlingssentralen 149 og si nummeret mitt. Formidlingssentralen vil da være <tolk> og skrive ned på skjermen og du tar muntlig svar tilbake. Kontakt oss!! ND! bowlingkomite v/oskar Nilsen, teksttelefon , fax eller skriftlig: Oskar Nilsen, Skøyenbrynet 15b, 0671 Oslo

30 Skal du reise med båttur til København i 1996? Finlom du og venner tar en tur til Word Cup Hall Rodovre, hvor det skal holdes Olympiade i ny bowlinggren for døve den juli Megel lurt om de kan trene denne hallen og kjenner bane for Se kanet nr. 6 og de kan du finne fram. Bowlingkomileen ønske deg/dere god lur og lykke lil fremover.

31 Vedr. feil i bladet "Bowlinglefsa" nr. 1/95 Jeg mouok idag det siste bladet av Bowlinglefsa nr. 1/95, og oppdaget en feil på CISS's langsiktigplan for VM i bowling for døve. Det står her at det blir VM i bwolign i Davos, Sveits juni Det er feil, og pr. idag er det ingen søkere til VM i I terminlisten som vi fikk fra CISS var en foreløpig terminliste med oppfordring fra medlemslandene om å søke VM i forskjellige grener. Slein Erik Wroldsen, NOI's konlormedarbeider. Program fremover og terminliste 1996 På terminliste for 1996 ble tilfoyet landskamp i bowling Norge Tyskland i Oslo mai/juni mnd. NDI arbeider med saken videre og vi får hore i del nye året. «Bowlingtingel» legges lil Bergen, fredag den 23. februar Dagen euer er det Bergen cup og håper alle lagene kommer. Landslag treningsarnling blir i Tonsberg/Sandefjord bowlinghall og opphold i døve feriehjemmet i Sandefjord den 22. til 24. mars 1996 og muligen også i juni mnd., hvis vi har penger tilovers. Terminlisten for 1996 sendes ut til lagene, med anmodning om at de snarest fastsetter datoer for egne turneringer.

32 Ny cup i bowling Mottatt brev fra B.I.K. med henvisning til brev Ifa Haugaland D.F. med forslag om ny cup i bowling. Haugaland ønsker bl.a. at Amanda cup og Bergen Cup slås sammen til en helg, for eks. pinse den ene dagen i Haugesund, og den andre dag i Bergen, for å ta bedre oppslutning i konkurransene og mindre reiser. Bowlingkomiteen overlates for høring til alle klubbene med å diskutere fremtiden og komme fram saken til Bowlingmøte i Bergen døveforening fredag kveld den 23. februar VM bowling, Taiwan Mottatt brev fra Taiwan Døve Idrettsforbund med program i forbindelse med uoffisiell VM i bowling 5-9. januar NDI har allerede sendt brev ( ) til Taiwan og sagt i fra at Norge trekker fra deltakelse i VM bowling, da CISS ikke har godkjent dette arrangementet og gitt dette arrangementet status som vanlig internasjonal turnering. Så vi regner med at NDI ikke sender noen spillere dit, da det er nå lagene som selv bestemmer om de vil sende spillerne dit.

33 Terminliste for døve bowlingturneringer i januar Nyttårscup Oslo 24. februar Bergen Cup Bergen mars Drammen Cup Drammen mars NDis lag-treningsamling Sandefjord mai NM i bowling (tre dager) Bergen mai eller juni Landskamp i bowling Norge-Tyskland Oslo 25. mai 7 Amanda Cup Haugesund 26. mai 7 Bergen Cup Bergen 8. juni Grenland Cup Porsgrunn 17. august Odsks bowlingk. 15 år Oslo 14. sept. 7 Vennskapsturnering Porsgrunn sept. Vestlandsmesterskap Bergen sept. 3 statmatch Oslo-Junskøping Trollhæuan okt. Trønder Cup Trondheim nov. Siddis Cup Stavanger des. Stord Cup Ilaugesund Norges Døve Idrellsforbund ber Deres lag/klubb om å selle opp oversikt over bowling turneringer i 1996 og eventuelle feil av dato(er) 7, kan relles opp til bowlinglederen eller ND!'s kontoret så fort som mulig. Kan motta telefax NDls nr. Astri Garaguso Oskar NiIsen Ine Lorentzen

34 Skri tip~bedrebowling '[JQ[] Se tegning: Rett skulder, låst arm og en avslappet pendep DeUe er viktig nøkkelord for å rn et sikkert og korrekt slipp. Håper dette kan være til hjelp for deg. FEIL K~J Kan du ta tilløpet med en kopp kaffe plassert på skulderen, ulen å søle. ja da er du på rell vei!.\

35 10 BUD I BOWLING I. Når en medspiller konsentrerer seg og er klar til å kaste, passer aldri vedkommende for å hente kula, rop ikke til andre eller dislrah'er ikke på annen måte. 2. Spilleren på din høyre side har «forkjørsrett» når han skal ta sitt I. slag (strikeslaget) ~ vis derfor hensyn. 3. Ved spare-slaget (2.slag), har spilleren på din venstre side «forskjørsrctb>. 4. Ikke alle tilløp (ansatser) vil passe deg like godt, men bruk ikke talkum, kritt, o.l. Dine bowlingpartnere liker kanskje ansatsen slik den er. 5. Konsentrer deg og bruk den tid du trenger - men overdriv ikke!!! 6. Opphold deg aldri for lenge ved overtrampslinjen. Gå tilbake straks etter at du har avsluttet ditt kast. 7. Bowl aldri før maskinens grind (bommen) er forsvunnet. I motsatt fall kan du risikere å ødelegge både ball og masin. 8. Spill for å vinne. men vær cn god taper. 9. Gi aldri utrykk for dårlig spill ved å banne eller være sur dette skaper misnøye og går ut over resten av spillet ditt. 10. Til slutt. Oppfør deg og ta hensyn til dine medspillere på samme måte som du ønsker at de skal oppføre seg overfor deg!

36 .;(V~""M~1t"'»~...~ : i.., En riktig god iuå" "I og et godt nytt r ~ ~ ønskes alle døve bowlere-venner. ;t ~ Takk for 11& hyggelige turneringer ~ 1- vi hadde dette året. ~If l Hilsen Jra Porsg"",n Dove Sport l i!r. ~ 1Vi i Stavanger Døve Idrettsforening v/bowlinggruppai.. ønsker alle bowlingspillere te n mri~gpdjul '1t og et ~ I godt nytt år. >- J Fikret Taskoparan og Anita Hobbesland. l ~ l l Vennlig hi/senfta SDJFs bowlingkomite.1~,. [ne Lorentzen, Astri Garagllso, ~ ~.Jt'1t~_~Atr"'4~wt

37

38

39

40

ÅRSBERETNING 2014. Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta

ÅRSBERETNING 2014. Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta ÅRSBERETNING 2014 Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta DAGSORDEN: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

Årsmøte 6. mars 2014 Bergen Døvesenter kl. 18.00 SAKSLISTE Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsmøte 6. mars 2014 Bergen Døvesenter kl. 18.00 SAKSLISTE Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsmøte 6. mars 2014 Bergen Døvesenter kl. 18.00 SAKSLISTE Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 3: Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til

Detaljer

På bildet viser vi, at det er blitt veldig pent med nymalte bygninger på feriehjemmet Skaug.

På bildet viser vi, at det er blitt veldig pent med nymalte bygninger på feriehjemmet Skaug. MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 3 2008 45. ÅRGANG Topmodel for gutter side 13 Oktober fest side 18 130 årsjubileum side 18 På bildet viser vi, at det er blitt veldig pent med nymalte bygninger på

Detaljer

OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO NR 3 2010 47.ÅRGANG EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 18.NOVEMBER, SE SIDE 9 UNGE SOLDATER I FULL UNIFORM PÅ OSCARSBORG, SE SIDE 13

OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO NR 3 2010 47.ÅRGANG EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 18.NOVEMBER, SE SIDE 9 UNGE SOLDATER I FULL UNIFORM PÅ OSCARSBORG, SE SIDE 13 OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO NR 3 2010 47.ÅRGANG EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 18.NOVEMBER, SE SIDE 9 UNGE SOLDATER I FULL UNIFORM PÅ OSCARSBORG, SE SIDE 13 SE HER 47. årgang 2010 Oslo Døveforening er en interesse-forening

Detaljer

NORGESMESTER DAMER 2011

NORGESMESTER DAMER 2011 BJØRNEFJORD PEGGEN Medlemsblad nr 2 - November 2011 - Årgang 15 NORGESMESTER DAMER 2011 [1] Alt innhold og bilder Copyright Bjørnefjord Peggen eller deres respektive eiere. Innholdet kan ikke - helt eller

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 21. årgang Nr 6-2012 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) Innhold Styrets hjørne 3 Trådløs, men ikke rådløs 5 Min opplevelse: tur til Bologna 6 Julehilsen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 3 SEPTEMER 2007 44. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 3 SEPTEMER 2007 44. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 3 SEPTEMER 2007 44. ÅRGANG OKTOBER Temakvelder side 6 Oslo Tingrett side 8 Julebord side 15 Døve 60plussere, som bare vinner! Vi hadde en fantastisk flott tur til

Detaljer

Nr. 1/2005. Avtroppende presidenten Arild Hoff overlater «roret» til påtroppende president Roar Bustebakke!

Nr. 1/2005. Avtroppende presidenten Arild Hoff overlater «roret» til påtroppende president Roar Bustebakke! Nr. 1/2005 Ansvarlig utgiver: Norges Dartsforbund NORDIC INVITATIONAL CUP 2012 Rachna David gull i Damesingle Bronse til både dame- & herrelaget! Avtroppende presidenten Arild Hoff overlater «roret» til

Detaljer

Nr. 4 Torsdag 29. april 2004 44. år gang. Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10-14. (Bildene er fra i fjor.) Tilgjengelighet som tema under Døves Dag?

Nr. 4 Torsdag 29. april 2004 44. år gang. Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10-14. (Bildene er fra i fjor.) Tilgjengelighet som tema under Døves Dag? BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 4 Torsdag 29. april 2004 44. år gang Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10-14 (Bildene er fra i fjor.) Tilgjengelighet som

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

BUDSTIKKEN. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang

BUDSTIKKEN. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang 2 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter Døvestevne 2004 i samarbeid med Møre og Romsdal

Detaljer

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN.

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Nyheter fra 2006 ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Det er på høy tid at vi får hjemmesiden til Molde Bordtennisklubb opp å gå. Dette vil utvilsomt bedre muligheten til informasjon om klubbens arbeide

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang

Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang Bergen Døvesenter

Detaljer

Info. Nytt fra Menighetsutvalget Medlemsmøte Historielauget. Info fra Tolketjenesten

Info. Nytt fra Menighetsutvalget Medlemsmøte Historielauget. Info fra Tolketjenesten Høstnummer 3. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt 40 år! Diverse Matoppskrift staffett ST.HANSSAFTEN FEST SKALLDYRFEST SOMMEROPPHOLD Info Nytt fra Menighetsutvalget Medlemsmøte Historielauget Info fra

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball Oktober 2014 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball Oktober 2014 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball Oktober 2014 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Hei alle Loddefjord IL venner. Høsten er plutselig kommet over oss, sommeren ligger bak og nok en spennende Sesongavslutning

Detaljer

BRIDGE. Norsk. Overlegen seier i NM-lag! Side 4. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang

BRIDGE. Norsk. Overlegen seier i NM-lag! Side 4. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang Overlegen seier i NM-lag! Side 4 Rogaland vant det spennende dameoppgjøret 16 Nordisk mesterskap for juniorer 2008 norsk sølv!

Detaljer

Offisiell åpning torsdag kl. 09.30 i Caledonien Hall

Offisiell åpning torsdag kl. 09.30 i Caledonien Hall NM KLUBBER 2006 HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 1 TORSDAG 25.5 INNHOLD SÅ ER VI I GANG.. 1 VELKOMMEN 2 KRISTIANSAND BK 3 BRØDRENE MÆSEL 6 LAGENE 8 TIDSKJEMA 11 SØGNE BK 13 VÅRE

Detaljer

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine BorreGolfer n Våren 2006 Foto: Per Ervik Den lykkelige tid... Forventningsfull. Det er hva jeg er like før sesongenen starter. Det er en slags kriblende og undrende tid - og nå er den her - den lykkelige

Detaljer

Nr. 1/2005. Ansvarlig utgiver: Norges Dartsforbund. A ø r aller f e C TH & RA. t s. NORGESMESTERE LAG De Glade Amatører E LAG

Nr. 1/2005. Ansvarlig utgiver: Norges Dartsforbund. A ø r aller f e C TH & RA. t s. NORGESMESTERE LAG De Glade Amatører E LAG Nr. 1/2005 Ansvarlig utgiver: Norges Dartsforbund DAVID A N H C TH & RA g! E n S a L g U e K t s N r A ø FR r aller f fo e r e t s e m s e Norg E LAG R E T S E M NORGES Team ts Oslo Dar NORGESMESTERE LAG

Detaljer

Ungdom + Arbeid = Sant Er Norge delt i to? Drømmer om et liv i Norge Døve dyrere i drift enn hørende? Tegnspråkbølgen

Ungdom + Arbeid = Sant Er Norge delt i to? Drømmer om et liv i Norge Døve dyrere i drift enn hørende? Tegnspråkbølgen Ungdom + Arbeid = Sant Er Norge delt i to? Drømmer om et liv i Norge Døve dyrere i drift enn hørende? Tegnspråkbølgen 1 Februar 2009 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2009 Side 03 Leder: Godt nytt år Side 04 Ungdom

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Stemmer det at noen virkelig kan se inn i fremtiden? Klasse: 7. klasse Skole: Hillestad skole (Holmestrand, Vestfold) Antall deltagere (elever): 11 Dato: 30.04.2009

Detaljer

B l a d e t f o r m e d l e m m e r a v K j e k s t a d G o l f k l u b b

B l a d e t f o r m e d l e m m e r a v K j e k s t a d G o l f k l u b b B l a d e t f o r m e d l e m m e r a v K j e k s t a d G o l f k l u b b 2 Kjære Kjekstadmedlemmer... Omslagsbilde: Æresmedlem Sverre Planke klipper over båndet og åpner den nye nihullsbanen Inspirert

Detaljer