HOPE?Generalsekretær FN TRENGER EN OBAMA. Ban Ki-moon ville reformere FN. innfridd de store. forventningene, sier Raymond Johansen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOPE?Generalsekretær FN TRENGER EN OBAMA. Ban Ki-moon ville reformere FN. innfridd de store. forventningene, sier Raymond Johansen."

Transkript

1 ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 01/2009 KR. 79,- Ban Ki-moon ville reformere FN. Men det nye lederskapet har ikke innfridd de store HOPE?Generalsekretær forventningene, sier Raymond Johansen. FN TRENGER EN OBAMA ISSN TEMA Narkotika som drivkraft i krig og konflikt PROFILEN Åsne Seierstad Historien skrives nå AKTUELT Sri Lanka mellom tiger og løve

2 Innhold 0109 ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 06 SIVILE RAMMES Sivile er i ferd med å bli legitime mål i krigføringen og humanitære organisasjoner stenges ute, skriver Elisabeth Rasmusson i sin kronikk. 20 FNS SVAKE LEDER I et åpenhjertig intervju tilkjennegir Raymond Johansen sin skuffelse over Ban Ki-moon og sier at det er på tide at FN får sin Obama. Adelard er én av 20 millioner grunner til at vi ber om din hjelp 28 BARNEKRIGERNE Perspektiv har truffet Christine, Evelyn og Josefine i Nord- Uganda. De forteller hvordan de ble kidnappet og tvunget til å drepe. Nå har de fått nytt håp for framtiden. I dag er det 42 millioner mennesker på fl ukt fra krig og konfl ikt i verden. Bare i Kongo er 1.4 millioner mennesker på fl ukt i eget land. Halvparten er barn. Adelard er en av dem. Under et angrep fra opprørshæren i 2007 forsvant moren mens faren ble drept foran øynene på gutten. I dag bor han sammen med en annen familie og går på en av våre skoler i Øst-Kongo. Her driver Flyktninghjelpen ni fl yktningleire med med mer enn internfl yktninger. Siden november i fjor har vi også bygget 18 skoler, noe som gir fl ere tusen barn et nytt håp for fremtiden. Din støtte hjelper. Vi trenger å hjelpe flere. BLI FADDER. RING ELLER REGISTRER DEG PÅ 36 PROFILEN: ÅSNE SEIERSTAD Journalisten og forfatteren Åsne Seierstad har i en årrekke rapportert om livet og døden bak krigens frontlinjer. I møtet med Perspektiv reflekterer hun over fortiden og snakker om tilværelsen i dag millioner er på flukt i eget land viser ferske tall fra Flyktninghjelpen. TAMILTIGRENE KNUSES Sri Lankas 26. år lange borgerkrig går mot slutten. Veien mot fred og forsoning kan bli både lang og smertefull. 10 TEMA: NARKO-OFRENE Seniorrådgiver Richard Skretteberg i Flyktninghjelpen skriver at narkotika ikke kun rammer ofrene i vår del av verden, men at narkotikaen også blir en svøpe for befolkningen i de landene som produserer den. Politisk ustabilitet, kriminalitet, korrupsjon og flyktninger preger disse landene. FOTO: Jesus Abad Noruega NR

3 Vi vil gjøre en forskjell Leder Velkommen til et nytt Perspektiv n Det er få organisasjoner i Norge som har så mange ansatte i konfliktsoner rundt i verden som Flyktninghjelpen. Hver dag får vi inn rapporter, nyheter, historier, politiske kommentarer og analyser fra våre 2600 ansatte. Det er summen av denne kunnskapen magasinet Perspektiv representerer. Sammen med inviterte skribenter ønsker vi å sette enkelthistorier og internasjonale humanitære spørsmål i relasjon til verdens politiske og økonomiske utfordringer. n Situasjonen på bakken i for eksempel Myanmar og Georgia preges også av finanskrisen, presidentvalget i USA og klimaendringer, men på forskjellige måter. Dette magasinet vil sette enkeltmenneskers utfordringer i sammenheng med våre felles globale utfordringer. n 42 millioner mennesker er på flukt, de fleste av disse i eget land og over halvparten er barn. Vår tids verste humanitære konflikter utspiller seg i disse dager i DR Kongo, Somalia, Afghanistan og Sri Lanka. Vi er øyenvitner til dagens katastrofer, vi gjør hva vi kan for å hjelpe til. Samtidig ser vi at det å forstå konfliktene, forstå historien og sette hendelser i sammenheng, er forutsetninger for å kunne yte mer til rett tid. Vår viktigste kompetanse i Somalia for eksempel er unge og handlekraftige norsk-somaliere som kan området, som forstår hvordan man kan få tilgang til de som trenger hjelpen mest. n I dette nummeret av Perspektiv ser vi nærmere på hvordan ulike opprørsbevegelser tar over kontrollen av narkotikanettverk for å finansiere krigføring, fra Afghanistan til Colombia. Vi har også pratet med tre jenter som har vært gjennom et helvete som barnesoldater i Uganda, men som nå prøver å komme på beina igjen i ett av våre program i landet. Barnesoldater og narkotika er to store fremtidige sikkerhetspolitiske utfordringer. Mange og ulike synspunkter skal prege vårt nye magasin, det er dette som kan skape ny forståelse og kompetanse. n Velkommen til vårt nye magasin Perspektiv et magasin vi er stolte av å kunne dele med alle som er opptatt av internasjonale spørsmål. Vi ser at det å forstå konfliktene, forstå historien og sette hendelser i sammenheng, er forutsetninger for å kunne yte mer til rett tid. Perspektiv er et utenriksmagasin fra Flykninghjelpen. Flyktninghjelpen ble stiftet i 1946 og er i dag Norges største humanitære organisasjon med 2600 ansatte i over 20 land. Utgiver Flyktninghjelpen Postboks 6758 St. Olavs Plass 0130 Oslo Ansvarlig redaktør Erik Giercksky Redaktør Roald Høvring Redaksjonssjef Erik Tresse Redaksjon Eirik Christophersen Richard Skretteberg Siri Elverland Truls Brekke Patrik Ekløf Rolf A. Vestvik Annonsesalg Solfrid Granaas Tlf.nr Mob: Design Teft Design as Trykk Gamlebyen Grafiske Opplag Forsideillustrasjon Arild Sæther For spørsmål om Flyktninghjelpens arbeid, kontakt kommunikasjonssjef Rolf A. Vestvik Som bedrift er vi opptatt av samfunnsansvar. Med medarbeidere i 140 land kan vi bidra gjennom kvalifisert frivillig innsats som koordineres globalt og samtidig dra nytte av lokale forhold og kultur. Samfunnsansvar er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling av vår virksomhet. Som bedrift kan vi bare vokse når økonomien og samfunnet er solid. Derfor må vi stadig finne måter å koble det vi gjør bra opp mot hva samfunnet trenger. På denne måten vil vi hjelpe mennesker vi ansetter, bedrifter vi leverer tjenester til og samfunnet vi opererer i til å oppnå sitt fulle potensial både på kort og lang sikt. Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Våre ansatte verden over i Norge har et sterkt fellesskap bygget på felles verdier og et kontinuerlig fokus på kvalitet. Vi bidrar til at våre medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss realiserer sitt potensial. For mer informasjon, se 4 NR NR

4 Kronikk ELISABETH RASMUSSON, generalsekretær i Flyktninghjelpen Vi har sett det igjen og igjen de siste årene nå sist på Sri Lanka: Sivilbefolkningen blir fanger midt i krigssonen, og utsatt for uholdbare og stadig mer overlagte overgrep i væpnede konflikter. Overgrep mot sivile er blitt en del av strategien. Mennesker som deg og meg Krig har alltid rammet mennesker hardt, og sivilbefolkningen har alltid vært skadelidende. De typiske overgrepene har vært fordrivelse der de krigførende partene ser seg tjent med å flytte hele eller deler av befolkningen fra et område. Videre har krigførende parter alltid ødelagt sivil infrastruktur av militær interesse, som broer, jernbanelinjer og veier. I tillegg har sivile alltid havnet i kryssilden og blitt uskyldige ofre. Det som imidlertid er nytt de siste årene, er at sivile oftere og oftere blir direkte mål og viktige strategiske brikker for de stridende partene. NYE OVERGREP Mange kaller det en fattigmannsstrategi, eller rett og slett desperasjon å bruke sivile som gisler, skjold eller mål. Vi i Flyktninghjelpen er vitne til dette hver dag på alle nivåer. Tydeligst kommer dette frem ved en hyppigere ødeleggelse av sivil infrastruktur som ikke har militær relevans. I Pakistan og Afghanistan har ødeleggelser av skoler økt dramatisk. Her føres det krig mot sivilbefolkningen ved at stridførende grupper ødelegger skoler der jenter gis undervisning. Skolene, med sine elever og lærer er militære mål i seg selv. Andre eksempler på sivile mål i konvensjonell krig, er Israels krigføring i Gaza i januar i år, der den israelske krigsmaskinen angrep skoler, sykehus og privatboliger. Vanlige palestinere på Gaza ble dermed ofrene. Noe av grunnen til dette, og en utfordring i seg selv, er at ulike militære grupper ofte angriper motparten fra rene sivile områder. Vi så det i Gaza og nå ikke minst på Sri Lanka. Det samme skjer i Irak, hvor amerikanske styrker ofte angripes fra privatboliger. Når amerikanerne skyter tilbake, går det derfor ut over vanlige menneskers hus. RAMMER SIVILE Terrorister og selvmordsbombere angriper bevisst mål hvor sivile vil rammes i størst mulig grad. New York, Madrid og London huskes best, men det skjer nærmest daglig i Irak og Afghanistan. I Øst- Kongo er kvinner voldtatt som en del av borgerkrigen. Hensikten er å straffe og ydmyke fiendens kvinner og barn. Og det skjer ikke bare i det mørke Afrika. Det samme opplevde vi i krigene på Balkan. En ytterligere trussel mot sivile, er at de sperres inne i områder og brukes som levende skjold mot angrep utenfra. I konflikten på Sri Lanka var mellom og mennesker fanget av LTTE-geriljaen og brukt som skjold mot angrep fra Sri Lankas hær. Hvor mange som har omkommet på grunn av dette, vil det ta lang tid å få klarhet i. Konklusjonen er at sivile har blitt en strategisk komponent for de stridende partene. Gamle regler for krig blir satt til side, og siviles lidelser er blitt et mål i seg selv. HUMANITÆRE ROM Flyktninghjelpen har som mandat å hjelpe mennesker på flukt fra krig og konflikt. Vår største utfordring er imidlertid tilgang til de menneskene som har behov for hjelp. Som nødhjelpsorganisasjon opplever vi stadig oftere at vi ikke kommer inn i de områdene hvor det er nødlidende mennesker. Lidelse er omvendt proporsjonalt med tilgangen på humanitær hjelp. Dette legger et klart ansvar på partene som hindrer tilgang. Begrepet det humanitære rom er mangetydig, men brukes først og fremst om sivile organisasjoners evne og mulighet til å få tilgang til utsatte befolkningsgrupper i krevende sikkerhetssituasjoner. Det handler imidlertid også om sivilbefolkningens mulighet til selv å få tilgang til basistjenester eller nødhjelp, samt om respekten for sivile områder hvor kamphandlinger ikke skal foregå. Det som skjer i dag er at det humanitære rom blir mindre og mindre. Mat, vann, medisiner og andre livsnødvendige nødhjelpsartikler blir stanset på frontlinjen. Dette er et overgrep mot den uforskyldt skadelidende sivilbefolkningen. UAVHENGIGHET OG KOMPETANSE Derfor jobber nødhjelpsorganisasjonene iherdig med å forhandle om tilgang til mennesker som trenger hjelp, og slik skape humanitære rom. For Flyktninghjelpens del baserer vi oss på lokal kompetanse og ansetter mennesker som kjenner virkeligheten i de områdene vi jobber. Uten grunnleggende lokalkunnskap vil vi som organisasjon bli hjelpeløse tilskuere i stedet for aktive hjelpere. Kunnskap er avgjørende for å forstå den politiske konteksten vi jobber i, slik at vi kan forutse endringer. Dernest er det viktig at vi som aktør har en sterk responskapasitet slik at vi kan operere uavhengige av donorer som kan ha en politisk agenda. Den uavhengigheten vi som nøytral nødhjelpsorganisasjon har, er avgjørende både for at vi får tilgang, og for at vi kan drive nødhjelpsarbeidet uten at noen av partene i konflikten kan mistenke oss for å ha andre agendaer. Når vi nå opplever at sivile i så sterk grad blir en del av de krigførende parters strategi, blir vi alvorlig bekymret. Ikke bare vanskeliggjør dette vårt arbeid, men det undergraver fullstendig grunnvollene verdenssamfunnet bygger på, som Genevekonvensjonene og menneskerettighetene. Det innebærer en gradvis utvisking av respekten for mennesker rett til et verdig liv. Dette burde bekymre noen og enhver her i Norge. For det vi snakker om er helt vanlig mennesker mennesker som deg og meg. n 6 NR NR

5 Brennpunkt 1 2 hjelpearbeidere ble drept på jobb i Det gjør det farligere å jobbe som hjelpearbeider enn å delta i militære FN-operasjoner. Til sammen ble 260 humanitære hjelpearbeidere angrepet i % ØKNING PÅ 10 ÅR Nord-Korea: Provoserer med rakettoppskyting Pakistan: Taliban på fremmarsj Sri Lanka: Siste kapittel Somalia: Klanskrig VERSTING 1: SOMALIA VERSTING 2: AFGHANISTAN VERSTING 3: SUDAN VERSTING 4: PAKISTAN NORD-KOREA NORD-KORA PROVOSERER Temperaturen på forholdet mellom Nord-Korea og resten av verden sank ytterligere etter at myndighetene i landet, mot store internasjonale protester, skjøt opp en prøverakett i april. Her fra demonstrasjoner i nabolandet Sør-Korea. FOTO: Scanpix SRI LANKA TAMILTIGRENE NEDKJEMPES Regjeringshæren på Sri Lanka er i ferd med å nedkjempe Tamiltigrene. Den mer enn 25 år gamle konflikten har tatt livet av over mennesker de aller fleste sivile. Nærmere en halv million, flesteparten tamiler, er på flukt i eget land. FOTO: Scanpix PAKISTAN TRUES AV TALIBAN Taliban vinner stadig terreng i Pakistan. Swat-dalen i Nordvest-Pakistan er blitt et fristed for Taliban og Al-Qaida. Sharia-domstoler er innført, og området er avskåret fra journalister og internasjonale hjelpeorganisasjoner. Nå har Taliban utvidet sitt område og har også tatt kontrollen over Buner-distriktet sør for Swat og kun ti mil fra hovedstaden Islamabad. Regjeringen har sendt militære forsterkninger til Buner, men mange er svært urolige over det som skjer. Pakistan har atomvåpen og nesten ingen tør tenke på hva som kan skje hvis disse kommer i hendene på Taliban eller Al- Qaida, som også har fått fotfeste. Å få kontroll over Swat har mange sett på som en forutsetning for å snu utviklingen i Afghanistan. SOMALIA VERDENS FARLIGSTE LAND Somalia regnes for verdens farligste sted. FNs generlsekretær, Ban Ki-moon, regner det som for farlig å gå inn med fredsstyrker. I fjor ble 45 hjelpearbeidere drept på jobb i Somalia. Hver tredje innbygger har flyktet fra landet og én million er på flukt i eget land. Pirater herjer farvannet utenfor kysten. FOTO: Scanpix FOTO: Scanpix 8 NR NR

6 TEMA Narkotikaens ofre I verdens tre største produsentland av narkotika, Afghanistan, Colombia og Myanmar, er det mellom åtte og ni millioner flyktninger og internt fordrevne. Her i vesten liker vi å tenke på oss selv som narkotikaens eneste ofre. ILLUSTRASJONSFOTO: Teft Design TEKST: Richard Skretteberg 10 NR NR

7 TEMA Narkotikaens ofre AFGHANISTAN FOLKETALL: AREAL: km 2 FLYKTNINGER: INTERNT FORDREVNE: Minst I Afghanistan finansierer opiumsproduksjonen krigføringen til Taliban, slik den finansierte motstandskampen mot Sovjetunionen. Det var under CIAs største operasjon mot Sovjetunionen på 1980-tallet at Afghanistan utviklet seg fra å være en ubetydelig produsent til å bli verdens ledende opiumsprodusent. Sivilbefolkningen har blitt de store taperne. De har kommet i skvis mellom ulike væpnede gruppene og må forholde seg til korrupte statlige institusjoner. I 2000 og 2001 hadde Taliban praktisk talt stoppet opiumsproduksjonen. Bare 185 tonn ble produsert, i hovedsak i områder utenfor Talibans kontroll. Ifølge FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) steg produksjonen til 3600 tonn i 2003 og hele 8200 tonn i I februar i år gikk britiske NATOsoldater for første gang til angrep på narkolaboratorier i det krigsherjede landet. Den årlige produksjonen av opium i Afghanistan antas å ha en gateverdi på 25 milliarder kroner og hovedhensikten til NATO er å bremse pengestrømmen til Taliban. Den sørlige delen av landet kan stå overfor en kollaps som følge av krig, narkotrafikk, kriminalitet og korrupsjon. I 2009 håper likevel UNODC at produksjonen vil gå noe ned. Det er interessant at hovedargumentet ikke er at dette vil være et resultat av militære aksjoner, men at prisen på opium har gått ned, mens prisen på hvete har økt. OPIUMSPRODUSENT: Det afghanske nasjonalpolitiet (ANP) jobber hardt for å destruere opiumsvalmuene før de kan høstes, men Afghnistan står likevel for over 90 prosent av verdens samlede produksjon av opium. Foto: Jared Moossy/Redux/Felix Features n n Narkopenger har gjort at politiske grupperinger og kriminelle bander har kunnet tilby medlemmene livsopphold, status, våpen og kjøp av tjenester fra korrupte statlige institusjoner. I Vesten har det vært en utbredt holdning at narkotikaproblemene har vært et onde, påført dem av produsentlandene. Dette gjenspeiler en lite konstruktiv holdning og sperrer for å se problemene i en dypere sosial, økonomisk og politisk sammenheng. Ser man på antall dødsfall knyttet til bruk av narkotika på verdensbasis, er dette kanskje i året. Alkoholrelaterte dødsfall er ti ganger høyere. Legger vi hele regningen for narkotikaproduksjon og handel på bordet, er det sivilsamfunnet i produsentlandene som må betale mest. Krig, korrupsjon, konflikt om jord, økt kriminalitet, fordrivelse av mennesker, grov vold og tragedier rammer flere produsentland med full styrke. I de tre største produsentlandene, Afghanistan, Colombia og Myanmar, er det nå mellom åtte og ni millioner flyktninger og internt fordrevne. Det er nesten en fjerdedel av alle som er på flukt i verden. Narkotikatrafikken kjenner ingen nasjonale grenser og ble det første problemområdet som ble definert som en global utfordring på 1900-tallet. Den første internasjonale konferansen om narkotiske stoffer ble holdt i Shanghai i Denne banet vei for Den internasjonale opiumskonvensjonen som ble signert i Haag i Snart hundre år etter er kampen mot internasjonal narkohandel mer aktuell enn noen gang. Spørsmålet er på hvilke måter og på hvilke premisser den skal føres. Narkotikahandelen er nemlig flettet inn i komplekse sosiale, økonomiske og politiske sammenhenger. Både kriminelle bander, opprørsbevegelser, samt korrupte statlige institusjoner og etterretningsvesen er involvert. «FOLLOW THE MONEY» 2007 var et rekordår for opiums- og kokaproduksjonen. Afghanistan produserte 8200 tonn opium, noe som tilsvarte 92 prosent av verdens samlede produksjon. Samtidig økte produksjonen i Myanmar, og avlingene av kokablad i Colombia, Peru og Bolivia steg med 16 prosent. Om vi ser litt på pengene, er tallene overveldende. Ifølge United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) utgjør verdien av den årlige globale narkotikahandelen rundt 320 milliarder dollar. Narkopenger har gjort at både politiske grupperinger og kriminelle bander har kunnet tilby medlemmene livsopphold, status, våpen og kjøp av tjenester fra korrupte statlige institusjoner. Hos noen grupper har «forretningsinteressene» blitt så sterke at deres politiske dagsorden har blitt et skalkeskjul. Ser vi på de tre største produsentlandene, er både Afghanistan, Colombia og Myanmar preget av langvarige væpnede konflikter. Kokabusken i Colombia og opiumsvalmuen i Afghanistan og Myanmar har fungert som bensin på bålet i disse konfliktene og er en hovedinntektskilde for illegale organisasjoner og kriminelle bander. I alle tre landene har illegale grupper kontrollert store områder der nasjonale myndigheter er fraværende el- OPIUM OG HEROIN Opiumsvalmuen er en ettårig plante som blir opptil 1,5 meter. I Sørøst-Asia blomstrer den i tørketiden november/desember og høstes i januar/februar. Opium, eller valmuesaften, utvinnes ved å snitte i kapselen. Den melkehvite saften får en brun farge når den tørker. Av hver frøkapsel får man om lag 0,06 gram råopium. Opium inneholder 25 alkaloider, hvorav morfin er den viktigste. Heroin lages av morfin. Dette foregår i raffinerier hvor man tilsetter ni forskjellige kjemikalier Det er først og fremst blant fjellstammene som lever i det nordlige Myanmar, Thailand og Laos at man kan si at opium har vært en innarbeidet del av kulturen som nytelsesmiddel og til medisinsk bruk. KOKA OG KOKAIN Bladene fra buskplanten erythroxylon coca Kokabusken - har vært kjent i århundrer og dens oppkvikkende og sultdempende effekt var en innarbeidet del av den indianske kulturen i Sør-Amerika. Under inkaimperiets ekspansjon fikk kokaen en sentral plass i religionen. Samtidig ble den brukt som medisin mot magesmerter, tannpine, høydesyke og for å dempe sultfornemmelser. Da spanjolene kom stemplet de kokabusken som djevelens plante på et kirkemøte i De forandret imidlertid syn da de oppdaget de store fortjenestemulighetene, og i 1573 vedtok de en lov som beskyttet kokabøndene. Fordi kokablader effektivt dempet sulten og trettheten hos de indianske gruvearbeiderne, brukte de også kokablader som betalingsmiddel. Kokain ble skapt av tyske forskere på 1850-tallet da de klarte å isolere ett av de atten aktive alkaloidene i kokabladene. For å fremstille kokain blir kokablader malt og blandet med parafin og natron. Da får man kokapasta som deretter behandles med svovelsyre og kalium for å fremstille kokabase. Denne basen blir tilsatt eter og aceton. Resultatet blir kokainklorid - et fint, hvitt krystallisk pulver. Kokain ble populært i enkelte overklassemiljøer i Europa etter at Sigmund Freud lovpriste stoffets virkninger i avhandlingen «Über Coca» i Bruken var lite utbredt i første halvdel av 1900-tallet. Oppmerksomheten økte kraftig da kokain spredte seg for alvor i USA på 1970-tallet. To andre store produsentland er Bolivia og Peru. De største kartellene har imidlertid hele tiden hatt tilhold i Colombia. 12 NR NR

8 TEMA Narkotikaens ofre COLOMBIA FOLKETALL: AREAL: FLYKTNINGER: INTERNT FORDREVNE: (ulike kilder gjør tallene variable) Monopolenes og kartellenes tid på 1980-tallet fikk vidtrekkende følger for den allerede eksisterende væpnede konflikten i Colombia. Smuglerrutene med utgangspunkt i det nordlige Colombia hadde lenge vært de mest lukrative i hele Latin- Amerika. Trafikken av tobakk, sprit, smaragder og etter hvert marihuana var stor på og begynnelsen av 1970-tallet, men fortjenesten var liten mot hva den skulle bli tiåret etter. Kokainen økte fortjenesten dramatisk, og 80-tallet ble en tid hvor kartellvirksomheten vokste frem. De mektige narkobaronene i Medellin- og Calikartellene opprettet også de første «moderne paramilitære gruppene» MAS (Muerte a Secuestradores) på begynnelsen av 1980-tallet. Disse gruppene vokste raskt og ble en viktig maktfaktor i den væpnede konflikten som skjøt fart i årene som kom. Vold, straffefrihet gjennom bestikkelser og fordrivelse gjennom overtakelse av jord skjerpet den politiske spenningen og bidro til at stadig flere ble drevet på flukt. Den største geriljabevegelsen, FARC, ble i løpet av 1990-tallet en stor aktør innen narkohandelen, og har blitt kalt verdens rikeste geriljabevegelse. Inntektene fra kokainproduksjonen muliggjør store våpeninnkjøp og lokal støtte. Colombianske myndigheters forsøk på få ned kokaproduksjonen med makt og undertrykkende metoder har ikke vært spesielt vellykket. Sprøyting med plantegift fra fly har møtt sterk lokal motstand og plantegiften glyfosat dreper, i følge bøndene, ikke bare kokabusken, men skader også andre matavlinger og utsetter befolkningen for helserisiko. PARAMILITÆRE: Paramilitær tilstedeværelse har i årevis skapt redsel blant befolkningen i Colombia. Foto: Jesús Abad n n De store Medellin- og Calikartellene ble nedkjempet i løpet av 1990-tallet. Dette maktvakuumet ble umiddelbart utnyttet av de paramilitære gruppene og deler av geriljaen. ler til stede i svært begrenset grad. Ustabilitet og manglende statlig tilstedeværelse er en forutsetning for «business as usual». I disse landene utvikles det derfor en sterk interesse for at konfliktene skal fortsette. DEN ENES DØD, DEN ANNENS BRØD I ingen annen industri, bortsett fra i våpenindustrien, er vel dette utsagnet mer treffende. Men det er også nøkkelen til å forstå problematikken, og kanskje også nøkkelen til løsningen. Bøndene er nederste ledd i narkotikaproduksjonen og tjener ikke mer enn at de akkurat kan brødfø seg og familien. De dyrker koka og opium rett og slett fordi de får mer for dette produktet enn for andre jordbruksvarer. I tillegg veier det ofte mindre. Ulent terreng, isolerte områder og dårlige veier gjør det mye lettere å frakte 50 kilo opium eller koka enn fem tonn poteter. Profitten havner imidlertid helt andre steder enn hos dem som har jord under neglene. Uten integrerte løsninger som blant annet sørger for at bøndene får priser på alternative jordbruksprodukter som sikrer deres livsgrunnlag, blir det ingen forandring. Dette viser tydelig erfaringene fra Thailand og Laos, tidligere storprodusenter av opium, men der det i dag kun er en minimal produksjon. Småbøndene er med andre ord ofte selv ofre, og hvis strategiene for å bekjempe narkoproduksjonen ikke tar nok hensyn til de sosiale, økonomiske og kulturelle årsakene, er man dømt til å mislykkes. NEDKJEMPET NARKOKARTELLENE: De store Medellin- og Calikartellene ble nedkjempet i løpet av 1990-tallet. Bildet viser en av hærens informanter som blir eskortert gjennom gatene i bydel 13 i Medellín. Mange lokale ledere og andre sivile er pågrepet som resultat av informantnettverket. Foto: Jesús Abad 14 NR NR

9 TEMA Narkotikaens ofre MYANMAR (BURMA) FOLKETALL: AREAL: FLYKTNINGER: INTERNT FORDREVNE: Minst Myanmar har i årevis toppet statistikkene over opiumsprodusenter i det Gyldne Triangel (der hvor Myanmar, Laos og Thailand møtes). Mens den politiske situasjonen i Laos og Thailand er stabil og de tidligere væpnede konfliktene er bilagt, er situasjonen i Myanmar langt mer uoversiktlig. Siden uavhengigheten fra britene i 1948 har landet vært preget av borgerkrig. Opiumsvalmuen som hvert år i november og desember fargelegger åskammene i det nordlige og nordøstlige Myanmar, har vært en viktig inntektskilde både for de militære og for diverse opprørsgrupper i en årrekke. I 1998 sto Myanmar for over 80 prosent av opiumsproduksjonen i det Gyldne Triangel. I følge UN- DCP produserte landet da 1300 tonn opium. Dette var omtrent akkurat i de årene da Taliban nesten fikk stoppet opiumsproduksjonen i Afghanistan. Siden toppen i 1998 har valmueproduksjonen sakte, men sikkert gått nedover. Ifølge tall fra UNODC minsket arealet brukt til opiumsdyrking med over 80 prosent i denne perioden. I dag har Afghanistan tatt over tronen som topp-produsent i verden. PARAMILITÆR NARKO-BARON: Medellin- og Calikartellenes fall åpnet for paramilitære grupper som så enorme fortjene stemuligheter i kokainproduksjon. Tidligere i vår ble den tidligere paramilitære lederen, Rendon «Don Mario» Herrera, arrestert for narkotikahandel i stor stil. Foto: Reuters/Scanpix KARTELLVIRKSOMHET OG KORRUPSJON Colombia er et svært godt eksempel på den negative innvirkningen narkotikatrafikken kan ha på et samfunn, hvor volden har både et politisk og kriminelt ansikt. I Colombia har narkotikapengene fra kriminelle organisasjoner i mange år korrumpert både statlige institusjoner og organisasjoner som krever å ha en politisk agenda. For å forstå kompleksiteten, må vi tilbake til 1980-tallet. Mens 1970-årene var entreprenørenes tid i kokainhandelen, ble 1980-tallet monopolenes og kartellenes tid. Det var da etterspørselen i Vesten virkelig tok av og det ble store penger av det. De største kartellene var vertikalt oppbygde organisasjoner som kontrollerte alt fra produksjon og transport i hjemlandet til detaljhandelen på gatene i New York. Mye av den eventyrlige fortjenesten ble hvitvasket og brukt til å bygge en legal fasade. Korrupsjonen brøt ned det colombianske samfunnet. Journalister, dommere, politikere, militære og andre i maktposisjoner havnet raskt på kartellenes lønningslister. Hvitvasking av penger ble brukt blant annet til oppkjøp av store jordeiendommer og til samarbeid med den etablerte lokale eliten mange steder. I flere av de rikeste jordbruksområdene i Colombia sørget en allianse mellom kvegeiere, narkohandlere og paramilitære grupper for fordrivelse av småbønder og drap på ledere for folkelige bevegelser. Dette var med på å øke motsetningene i samfunnet og førte til økt konsentrasjon av jord på få hender. Kriminell virksomhet og politikk ble viklet sammen og narkobaronene dannet til og med politiske partier. Dette var imidlertid ikke videre populært, og med inntreden på den politiske arenaen ble sameksistensen mellom narkobaronene og den colombianske eliten brutt. De store Medellin- og Calikartellene ble nedkjempet i løpet av 1990-tallet. Dette maktvakuumet ble umiddelbart utnyttet av de paramilitære gruppene og deler av geriljaen. De så de enorme fortjenestemulighetene som lå i kokaintrafikken. Samtidig fikk de paramilitære også nye arbeidsgivere og innledet allianser med deler av hæren og politiet, noe blant andre Amnesty International avdekket i en rapport i Da spanjolene kom til Latin-Amerika, ble de fort klar over kokaens betydning for indianerne og de utnyttet dette både for å sikre seg kontroll og for å trekke økonomiske fordeler av det. Koka ble etter hvert introdusert som betalingsmiddel for innkreving av skatt til den spanske tronen, noe som førte til at dyrkingen og bruk av koka spredte seg. Det ble også delt ut rasjoner av kokablader til tvangsutskrevne indianske gruvearbeidere for å presse maksimalt ut av arbeidskraften. OPIUMSKRIGENE I Asia er opiumskrigene, den første fra 1839 til1842 og den andre fra 1856 til1860, eksempler på vestlige staters forsøk på å ekspandere til oversjøiske markeder og etablere nye kolonier. Britene krevde at Kina ble tilgjengelig for britiske handelsmenn med tollfritak på importvarer og legalisering av opiumshandelen. Vesten ønsket kinesiske varer, men Kina ønsket få vestlige varer. For å skape en handelsbalanse ville engelskmennene presse kineserne til å kjøpe opium. Da kineserne nektet, angrep britene militært og tok over Hong Kong. Deretter sørget de for at Kina måtte betale krigserstatning. Etter den andre opiumskrig ble handelen med opium legalisert. Den britiske regjeringen tvang Kina til å åpne dørene for opium fra det britiske India og påførte dermed Kina sin narkotikaavhengighet med makt. VIETNAM Da Frankrike forsøkte å gjenerobre den tidligere kolonien Vietnam etter andre verdenskrig, satte den franske fagbevegelsen seg som mål å stoppe våpenstrømmen til de franske styrkene. CIA påtok seg oppgaven å splitte den franske arbeiderbevegelsen. Mafiaen var leverandør av streikebrytere og muskelmenn, og fikk i gjengjeld lov til å gjenetablere den ulovlige heroinhandelen, den såkalte French Connection, som dominerte narkohandelen frem til tallet. Indokina ble midtpunktet for narkotikatrafikken under Vietnamkrigen. Da regjeringsstyrkene i Laos kom under kraftig press fra den kommunistiske Pathet Lao Opiumskrigene HISTORIEN Narkotika brukt i storpolitisk spill bevegelsen, arbeidet amerikansk etterretning under høytrykk for å finne allierte. De lyktes med å knytte til seg ledere for hmongene - en av de største minoritetene i Laos. Haken ved det hele var at hmongene var de største opiumsdyrkerne i Sørøst-Asia og stilte spesielle betingelser for å la seg verve. Det hele endte med at det CIA-drevne Air America fraktet våpen inn og opium ut av Laos. Den første storstilte GIDO-operasjonen (Guns in, drugs out) så dagens lys. Denne alliansen førte til at hmongene fikk store problemer da kommunistene kom til makten i laotere, i hovedsak hmonger, flyktet fra Laos. De aller fleste krysset grensen til Thailand og oppholdt seg i årevis i flyktningleirer der. Frem til 2000 ble gjenbosatt i et tredje land, mens reiste tilbake til Laos. Så sent som i 2005 krysset imidlertid 8000 hmonger grensen til Thailand. De har siden levd i midlertidige leirer. AFGHANISTAN På 1980-tallet spilte narkoproduksjon og -handel en stadig viktigere rolle i den afghanske konflikten og i dag er dette en av de viktigste hindrene for stabilitet. Et eksempel på hvordan narkotikainteresser mer enn politikk blir bestemmende for allianser er den militante islamistiske lederen Gulbuddin Hekmatyar som på 1980-tallet, under kampen mot Sovjetunionen, var en sentral leverandør av opium og mottok flere hundre millioner dollar fra USA. NICARAGUA I den hemmelige krigen mot sandinistene i Nicaragua på 1980-tallet ble en ny GIDO-operasjon satt i gang. Fly med våpen til opprørsbevegelsen Contras fraktet narkotika tilbake til USA. Dette viser den nære forbindelsen det ofte har vært og er mellom illegal narkohandel og væpnede grupper, men også med etterretningsorganisasjoner. KILDER: UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), World drug report Myanmar Opium Survey Rusmiddeldirektoratet 1991, Kokainkrigen i Columbia. 16 NR NR

10 TEMA Narkotikaens ofre n n I Guinea Bissau blir kokainen fløyet inn fra Sør-Amerika og delt opp i mindre leveranser til Europa. Både den svake staten og den utbredte fattigdommen har gitt kartellene innpass, trolig med innblanding fra de militære. I dag ser man ser konturene av et samfunn der narkotikapenger gjennomsyrer svært mange ledd og hvor det blir umulig å fordele moralsk skyld. Under alt dette ligger den strukturelle volden i det colombianske samfunnet som gjør at store deler av befolkningen lever under uholdbare forhold. Samtidig er denne volden med på å øke rekrutteringen til både narkotikatrafikken og illegale væpnede grupper. På tolv år fra 1992 til 2004 ble antallet mennesker drevet på flukt, tidoblet, fra til tre millioner. I dag er tallet over fire millioner. SVAKE STATER SKAPER GODE TRANSITTLAND For å nå de viktigste markedene er de kriminelle organisasjonene avhengige av transittland. Disse må ha en strategisk beliggenhet og statlige institusjoner og politikere som enkelt lar seg bestikke. Den enorme pengestrømmen knyttet til narkotikatrafikken skaper kaos og lovløshet i mange av disse landene og får svake stater helt i kne. MEXICO Dette ser vi særlig tydelig i Mexico. Narkokrigen her har fått stor plass i internasjonale medier. På slutten av 1990-tallet ble de kriminelle nettverkene i Mexico et viktig ledd i transporten av colombiansk kokain til det nordamerikanske markedet. Hurtiggående motorbåter og miniubåter viste seg å være en effektiv transportmåte på den korte strekningen til USA. Etter Medellin- og Calikartellets fall ble hele kartellvirksomheten desentralisert. De meksikanske nettverkene dro nytte av dette, og deres makt vokste raskt. I dag rammer lovløshet og korrupsjon Mexico med full styrke og soldater er satt inn i de verste områdene. Over 5000 mennesker ble drept bare i 2008 det dobbelte av året før. DE KARIBISKE ØYER Øyene i det karibiske hav ligger også svært strategisk plassert, og her har kartellenes lange armer for lengst festet grepet. Et eksempel er Haiti, det fattigste landet på det amerikanske kontinentet. Landet har en lang historie med vold, diktatur, politisk ustabilitet, flyktningstrømmer og økonomisk kaos. Da volden var på det verste, flyktet tusenvis av mennesker, mange i små båter, i retning USA. Haiti strever hardt med å komme på fote, og en av deres viktigste utfordringer er å slå ned på de kriminelle bandene og få skikk på et korrupt rettsvesen. Begge deler kan i stor grad relateres til narkokartellenes makt. VEST-AFRIKA Et annet stadig viktigere transitt-område for narkosmugling er Vest-Afrika. Over 25 prosent, over 40 tonn, av alle kokain som smugles fra Sør-Amerika til Europa kommer via Vest-Afrika. Utover selve smuglingen er dette svært bekymringsfullt også fordi situasjonen i hele denne regionen er svært ustabil. Store strømmer av mennesker på flukt dominerte det humanitære bildet inntil for kort tid siden. Sierra Leone og Liberia har knapt kommet på fote etter brutale borgerkriger, og situasjonen i Guinea og Elfenbenkysten er svært spent. Dette er svake stater der narkopenger lett kan få en svært destabiliserende effekt. Etter drapene på presidenten og forsvarssjefen i det lille vestafrikanske landet Guinea Bissau i mars, er spekulasjonene i gang om dette er nok et eksempel på narkotrafikkens ødeleggende kraft. I Guinea Bissau blir kokainen fløyet inn fra Sør-Amerika og delt opp i mindre leveranser til Europa. Både den svake staten og den utbredte fattigdommen har gitt kartellene innpass, trolig med innblanding fra de militære. n Joaquin «Shorty» Guzman Narkobaron blant verdens rikeste Mexicos mest ettersøkte mann, Joaquin «Shorty» Guzman, beskyldt for tusenvis av drap i den pågående narkokrigen i landet, har klart å komme inn på Forbes Magazines liste over verdens rikeste mennesker. Guzmann, som bare er litt over 155 høy, har en antatt formue på en milliard dollar. Det brakte ham inn på 701. plass på listen, ifølge Reuters. Det er imidlertid ikke første gang en narkobaron kommer inn på denne listen. I 1989 ble den beryktede narkobaronen Pablo Escobar plassert som den syvende rikeste mannen i verden. Siden starten av 2008 har over 7000 mennesker blitt drept som følge av narkokrigen mellom rivaliserende gjenger og Mexicos sikkerhetsstyrker. Ifølge Forbes har mexikanske og colombianske smuglere hvitvasket mellom 18 og 39 milliarder dollar fra salget av narkotika til USA i Rundt 90 prosent av all kokainen som blir solgt i USA, kommer gjennom Mexico. KILDE: Reuters Lån penger på dine Lån egne penger verdier! på på dine dine egne egne verdier! verdier! Vi kan gi deg kortsiktig lån mot pant i gullsmykker, norsk Vi kan sølvtøy, gi deg kortsiktig bunader lån mot og eksklusive pant i gullsmykker, klokker m.m. Vi Vi belåner kan norsk gi sølvtøy, deg også kortsiktig bunader kunst i og form lån eksklusive mot av malerier, pant klokker i gullsmykker, m.m. gjenstander o.l. Vi belåner også kunst i form av malerier, gjenstander o.l. norsk sølvtøy, bunader Vi holder og eksklusive til i klokker m.m. Vi belåner også kunst Vi i holder form av til malerier, i gjenstander o.l. Prinsens gate gate 12, , 0152 Oslo Oslo Telefon: Vi holder til 33 60i Prinsens gate 12, 0152 Oslo Telefon: Åpningstider : Mandag - fredag Åpningstider : Mandag Torsdag - fredag Torsdag Åpningstider : Sommertid i perioden 15. mai august Mandag Mandag -- fredag Torsdag Sommertid i perioden 15. mai august Mandag - fredag Torsdag Sommertid Du finner i perioden også informasjon 15. mai - på: 31. august Mandag - fredag Torsdag Du finner også informasjon på: Du finner også informasjon på: Masterstudier i fred og konflikt eller internasjonale studier? Ta kurs utviklet av PRIO i Oslo, fullfør graden i Sør-Afrika eller Australia! Tlf Bjørknes Høyskole gode muligheter Både i norge og utlandet! 18 NR

11 FNs UTFORDRING ILLUSTRASJON: Arild Sæther TRENGER VISJONER: Mange med Raymond Johansen stiller spørsmål ved FNs lederskap siden Ban Ki-moon tok over som generalsekretær i FN trenger sin Obama FNs styrke og anseelse er blitt svekket de siste to årene, mener Raymond Johansen. Det FN trenger, er en Obama ved roret, sier han til Perspektiv. TEKST: Marianne Alfsen og Erik Giercksky Ideologisk er Norge FNs beste venn. Men vi må også være blant organisasjonens største kritikere. Vi kritiserer fordi vi ønsker et sterkt FN, sier Raymond Johansen. Den tidligere statssekretæren i Utenriksdepartementet og nyslåtte partisekretæren i Arbeiderpartiet snakker rett fra levra i dette intervjuet med Perspektiv. Om en verdensorganisasjon han mener har bevist sin verdi gjennom mer enn 60 år, som møteplass der verdens nasjoner kan ta et felles ansvar for globale utfordringer men som er blitt gammel, har vokst seg stor og kronglete, og trenger en skikkelig oppussing. Fra topp til bunn. Det finnes ikke noe alternativ til FN. Verden trenger FN, sier Johansen, som er tydelig på hva han mener er en vesentlig suksessfaktor for verdensorganisasjonens reformevne og posisjon i fremtiden: FN trenger en sterk leder, understreker han. NYTT LEDERSKAP? Ban Ki-moon snakket mye om å reformere FN gjennom den lange valgprosessen i RAYMOND JOHANSEN (48) var generalsekretær i Flyktninghjelp en fra 2003 til Siden den gang har han vært statssekretær for Stoltenberg-regjeringen i Utenriksdepartementet. I april tok han over etter Martin Kolberg som partisekretær i Arbeiderpartiet. Før han overtar partipisken i AP langer han ut mot FNs lederskap. 20 NR NR

12 FNs UTFORDRING FNs UTFORDRING n n Det reformarbeidet Kofi Annan startet er ikke løftet godt nok videre. Verdensorganisasjonen kunne trenge «en Obama». RAYMOND JOHANSEN TOPPMØTE: I motsetning til FNs generalsekretær Ban Ki-moon har USAs president Barack Obama vist stor handlekraft i sin nye jobb. Mange mener at tiden er inne for at FN får sin «Obama». Foto: Scanpix Obama forlater Bush-linjen i FN TEKST: Bjørn Hansen, tidligere journalist og korrespondent i NRK 2006, og om hvordan organisasjonen må love mindre og levere mer. Men det nye lederskapet i FN har ikke innfridd de store forventningene så langt. Bortsett fra den humanitære reformen, er ikke det reformarbeidet Kofi Annan startet løftet godt nok videre. Den styrken og anseelsen FN bygde opp under Annan er ikke videreført, påpeker Johansen. En situasjon han mener har vært en gavepakke til de nasjoner som ønsker et svakt og vingeklippet FN. Som USA under Bush. Nå er det andre toner. Johansen mener toppledelsen i FN må ha mer visjoner og større gjennomslagskraft, være en ledelse som sørger for at verden ikke kan overse FN: Verdensorganisasjonen kunne trenge en Obama, legger Johansen til. FN VIKTIGST Signaler fra Utenriksdepartementet tyder på at norske myndigheter i større grad anser regionale organisasjoner som EU og NATO som mer effektive og handlekraftige enn FN. Og dermed viktigere for Norge. Det er bra med sterke, regionale organisasjoner. At for eksempel Den afrikanske union ønsker å ta vare på egen sikkerhet. Mange løsninger må man finne i regional sammenheng. Derfor er jeg en sterk tilhenger av EU. Men det er negativt hvis FN bare er en observatør når rike land snakker sammen i EU eller G20. Jeg vil at FN skal være den viktigste organisasjonen, sier Johansen. SIKKERHETSRÅDET MÅ REFORMERES Han understreker at den vesentligste endringen som må til for å sikre et handlekraftig og relevant FN, er reform av Sikkerhetsrådet. Sikkerhetsrådet er sammensatt av vinnerne fra Annen verdenskrig. Store, viktige land som Japan, Tyskland og India er ikke med. Flere land må inn og vetoretten må avvikles, mener Johansen. Han påpeker at når de faste medlemmenes vetorett hindrer at FN aksjonerer i situasjoner der verdensopinionen krever handling, undergraves rådets autoritet. Til tross for svakhetene, mener Johansen Sikkerhetsrådet er den viktigste stabiliserende kraften i verdenssamfunnet. Det er et unikt organ, det eneste som kan legitimere vår kollektive bruk av makt i ekstreme situasjoner. USA brant seg på det da de gikk inn i Irak i 2003 uten mandat fra Sikkerhetsrådet. Det viser hvor viktig det er at mektige nasjoner som USA går til Sikkerhetsrådet for å få ryggdekning for sine operasjoner, understreker han. OSS OG DEM FN er summen av verdenssamfunnet, på godt og vondt, sier Johansen. Han er bekymret for at en stadig sterkere «Vesten mot resten»-retorikk vil svekke verdenssamfunnets evne til å ta tak i internasjonale kriser. Fordi ethvert fremstøt strander i en verdidiskusjon, om «våre verdier» satt opp mot «deres verdier». Om vikarierende motiver. Derfor er det så viktig at FN oppfattes som en nøytral organisasjon, avslutter han. n SJEFSHOGGESTABBEN Da nordmannen Trygve Lie reiste til New York for å bli FNs første generalsekretær i 1946, var forventningene lave. Generalsekretærens rolle var å være byråkraten som fikk hjulene til å gå rundt. Det tok ikke lang tid før FNs generalsekretær ble en av verdens mest profilerte lederskikkelser med stor innflytelse. I dag er den allmenne oppfatningen at en sterk generalsekretær er vesentlig for et velfungerende FN. Generalsekretæren har på mange måter fått rollen som sjefshoggestabbe og sjefssamvittighet når nasjonale interesser er på kollisjonskurs med fellesskapets. Sør-koreaneren Ban Ki-moon er den første asiat på mer enn 30 år som sitter ved roret i FN. Han tok over etter ghaneseren Kofi Annan i januar Allerede før Ki-moon var på plass, ble det mumlet i korridorene om den lavmælte og milde mannen hadde det som skulle til for å styre en FN-skute med slagside. Generalsekretæren velges av alle FNs 192 medlemmer, etter anbefaling fra Sikkerhetsrådet. Stillingen er en åremålsstilling på fem år, og begrenset til to perioder. Den eneste generalsekretæren som ikke har sittet i to perioder, er egypteren Boutros Boutros Ghali. Han ble effektivt fjernet fra posten før første periode utløp, etter å ha vært i tottene på Clinton-administrasjonen i USA på en rekke områder. Ban Ki-moons første periode utløper først i Da må han igjen gjennom en valgprosess. KILDER: BBC og The Guardian På høyresiden i USA brukes UN (FN) som et myteomspunnet skjellsord i amerikansk politikk. Det dreier seg om et spekter av paranoide og jingoistiske oppfatninger. Svarte helikoptre i luften betyr i denne forskrudde verdensoppfatning at FN har tatt kommandoen over USA. En annen versjon går ut på at FN driver systematisk massedrap på barn fordi FN administrerer programmer med befolkningskontroll der man tillater abort. Under George W. Bush red den amerikanske administrasjon på deler av denne bølgen, blant annet ved å nekte bevilgning til programmer for familieplanlegging. Men språkbruken kunne være særdeles brutal. John Bolton, som president Bush gjorde til sin FN-ambassadør mens Senatet var på ferie, sa offentlig at det ikke ville gjøre noen forskjell om man med en gang fjernet de ti øverste av de 38 etasjene i FN-bygningen. KLIMASKIFTE Under president Barack Obama er den FN-fiendtlige linjen betydelig dempet. Obama har foretatt et sporskifte, der deler av Bush-administrasjonens restriktive holdninger er fjernet. Det gjelder blant annet støtte til familieplanlegging og støtte til en resolusjon som krever internasjonal avkriminalisering av homofili. Det betyr likevel ikke at president Obama har gjort en helomvending. USA holdt seg borte fra annen del av Durban-konferansen om rasisme i Geneve på grunn av den anti-israelske og antisemittiske retorikken fra en rekke medlemsland i FN. USAs utenrikspolitikk er i den grad i støpeskjeen at man vanskelig kan følge alle retningsvisere eller vite hvor det bærer hen. I regionale sammenhenger har det helt klart funnet sted et klimaskifte i forhold til Latin-Amerika, der signalene om en oppmyking av Cuba-embargoen stikker seg frem som det mest utslagsgivende på de politiske barometre. TÅLMODIG DIPLOMATI Det hersker ingen tvil om at mange land ønsker å teste USAs nye president, ikke minst i FN-sammenheng. Nord-Koreas (mislykkede) oppskytning av en romrakett (eller atombombemissil?) satte USAs nye administrasjon på prøve. I første omgang maktet ikke den nye FN-ambassadøren Susan Rice å få FNs sikkerhetsråd med på noen fordømmelse av Nord-Koreas klare brudd på tidligere vedtak. Kina motsatte seg en krass resolusjon, og ville kunne legge ned veto. Men med tid og diplomati maktet USA likevel å få gjennom et enstemmig vedtak som tar avstand fra Nord-Koreas handling, selv om ordlyden var en del rundere i kantene enn i det opprinnelige utkastet. Det er ikke alltid standpunktene avviker fra den tidligere administrasjon, men fremgangsmåten og modus operandi er definitivt annerledes. STERKERE ENGASJEMENT President Obama har både under valgkampen og som president forsikret at han ønsker å involvere USA sterkere i FNs arbeid. Blant annet forsøker USA nå å komme med i FNs menneskerettskomité, der noen av de mest antihumanitære regimer i verden lammer arbeidet. Forventningene til Sikkerhetsrådet bør ikke spennes for høyt. Det er kun i relativt korte perioder siden opprettelsen av FN at Sikkerhetsrådet har kunnet samle seg om en noenlunde samstemmig linje. Både Kina og Russland har både historisk og i dag egne politiske interesser som går på tvers av USAs. Og så lenge vetoretten eksisterer for fem av Sikkerhetsrådets medlemmer, kan den bli brukt til å lamme FNs handlekraft. Det vi kan vente oss er et mer utholdende diplomati, trolig også uten Bush-administrasjonens ambisjoner om å bruke FN som et underkontor i Det Hvite Hus. n n n President Obama har forsikret at han ønsker å involvere USA sterkere i FNs arbeid. 22 NR NR

13 VERDEN I DAG n n Vi har vist at vi kan få til framgang når vi er villige til å avslutte gamle ideologiske motsetninger. USAS PRESIDENT BARACK OBAMA etter å ha håndhilst på blant andre Venezuelas president Hugo Chávez under toppmøtet i Organisasjonen av amerikanske stater i april KULER TIL HÅNDVÅPEN PRODUSERES HVERT ÅR. DISSE KULENE DREPER 1000 MENNESKER HVER DAG, MELDER AMNESTY INTERNATIONAL. KINA VIKTIGERE ENN G20 Det viktigste som skjedde på G20-møtet i London i april, var trolig møtet mellom presidentene Barack Obama og Kinas Hu Jintao. USA er sterkt svekket av den økonomiske krisen og Kina framstår i stadig sterkere grad som en utfordrer. Slik oppsummerer The Economist hva det mener er de nye, reelle maktforhold i dagens verden. DR KONGO Fortsatt kritisk Mer enn internflyktninger i Lubero-distriktet i Øst-Kongo er havnet i kryssilden mellom regjeringsstyrkene og opprørsgrupper fra Rwanda. GEORGIA Kruttønne i Sør-Kaukasus I august 2008 flyktet nesten mennesker fra krigshandlingene i Georgia. BÆRER VANN: Hundretusener av kongolesere har blitt fordrevet etter måneder med vold og usikkerhet i det krigsherjede landet. Foto: Reuters/AlertNet Menneskerettighetsorganisasjonen Human Right Watch har bedt FNs fredstyrke MONUC om å gripe inn samtidig som hjelpeorganisasjonene må gjøre det de kan for å ivareta sikkerheten til sivilbefolkningen. Vi gjør alt vi kan for å beskytte de sivile og Flyktninghjelpen driver i dag ni leirer med mer enn mennesker i Goma og Masisi. Her bidrar vi med å gi beskyttelse, mat, rent vann, tak over hodet, informasjon og helsetilbud. Det er særlig viktig å ta vare på barna og kvinnene, som er de mest utsatte i en fluktsituasjon, sier Astrid Arne, som jobber for Flyktninghjelpen i Kongo. Arne forteller at situasjonen fortsatt er svært kritisk og uoversiktlig. Selv om den fryktede opprørslederen Laurent Nkunda er arrestert, er usikkerheten stor blant den krigsherjede befolkningen. Frontene mellom opprørsgruppene og regjeringshæren skifter og er til tider umulige å fastslå. De aller fleste har reist tilbake, men om lag er fortsatt forhindret fra å vende hjem. I dag er nærmere en kvart million mennesker flyktninger i eget land som følge av den langvarige konflikten mellom Georgia og de to utbryterrepublikkene Abkhasia og Sør-Ossetia. Den tidligere Sovjetrepublikken Georgia er blitt en regional og internasjonal kruttønne. Krigen mellom Russland og Georgia i fjor sommer skjerpet motsetningene både mellom de ulike etniske gruppene i Georgia og mellom Russland og Georgia. I tillegg kjemper både Russland og USA om innflytelsen i Sør-Kaukasus. USA vil gjerne ha Georgia inn i Nato, men det blir vanskelig samtidig som man ønsker å bedre forholdet til Russland. Den hurtig voksende opposisjonen krever at det utlyses nyvalg og massedemonstrasjoner i hovedstaden Tbilisi i april krevde president Mikhail Saakasjvilis avgang. BÆRER VANN: Da krigen brøt ut i Georgia i august i fjor måtte over mennesker flykte. Foto: Reuters/AlertNet ETIOPIA flyktninger fra Somalia AFGHANISTAN Innfører Talibanlover MOLDOVA Kommunistregime for fall Siden januar har omlag somaliere krysset grensen og søkt tilflykt i Dolo Ado i Etiopia. Området ligger i det sørøstlige hjørnet av Etiopia og har tradisjonelt vært befolket av somaliere. De fleste har flyktet fra usikkerheten som spredte seg etter at de etiopiske styrkene trakk seg ut av det sørlige og sentrale Somalia og ulike opprørsstyrker overtok kontrollen. FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) har satt opp og driver et mottakssenter i Dolo Ado og distribuerer nødhjelp sammen med ulike hjelpeorganisasjoner. Svært få tør å vende hjem med det første og ender opp i flyktningleiren som nå er under bygging. President Hamid Karzai har fått store problemer med å forklare berettigelsen av den nye familieloven i landet. Ifølge loven, som skal gjelde for den sjia-muslimske befolkningen, godtas voldtekt i ekteskapet samt barneekteskap. Kvinner må også ha tillatelse fra sine ektemenn for å kunne forlate hjemmet, ta seg lønnet arbeid eller utdanning. Loven fjerner også kvinners rett til arv og barn ved mannens bortgang. Da USA og NATO innledet krigen mot Taliban, var en av begrunnelsene at man skulle innføre demokrati og sikre kvinners rettigheter i Afghanistan. KREVER NYVALG: Anti-kommunister, for det meste studenter, demonstrerte og krevde nyvalg i Moldova. Foto: Scanpix Anklager om valgfusk førte til voldsomme demonstrasjoner i Moldovas hovedstad Chisinau i April. Opposisjonen, som tradisjonelt har vært splittet, er nå enige og krever at kommunistregimet må gå. Svært mange moldovere ønsker en orientering mot EU, mot medlemslandet, og naboen Romania, som hadde størsteparten av Moldovas landområde før det ble sovjetrepublikk etter 2. verdenskrig. Mange tror at en av Europas siste kommuniststater står for fall. Moldova er i dag Europas fattigste land og mange unge søker statsborgerskap i nabolandet Romania. 24 NR NR

taliban Krigen mot Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. land Nord-Korea mer enn raketter

taliban Krigen mot Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. land Nord-Korea mer enn raketter Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 02/2009 kr. 79,- Krigen mot taliban Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. ISSN 1891-2230 land Nord-Korea mer

Detaljer

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2010 KR. 79 NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND Mens norske soldater med skuddsikre vester og skarpladde våpen bygger skoler i land som Afghanistan, er norske hjelpearbeidere

Detaljer

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER FLYKTNING- 2015 REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER 59,5 MILLIONER PÅ FLUKT SIDE 4 Krigen i Syria fortsetter på fjerde året med ekstreme humanitære konsekvenser. Foto: Hosam Katan / Reuters

Detaljer

1 500 desperate flyktninger fra Libya har omkommet på havet. Europa svarer med økt grensekontroll.

1 500 desperate flyktninger fra Libya har omkommet på havet. Europa svarer med økt grensekontroll. Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 02/2011 kr. 79 STOPP 1 500 desperate flyktninger fra Libya har omkommet på havet. Europa svarer med økt grensekontroll. ISSN 1891-2230 7 090023 291007 RETUR UKE

Detaljer

Dette er konfliktene verdens ledere vil stri med de neste årene.

Dette er konfliktene verdens ledere vil stri med de neste årene. Et utenriksmagasin fra flyktninghjelpen 04/2009 kr. 79 Illustrasjon: Torfinn Solbrekke, Teft Design as ISSN 1891-2230 Dette er konfliktene verdens ledere vil stri med de neste årene. Innhold 0409 PERSPEKTIV

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 01/2012 kr. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 24 VEST-SAHARA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden KVINNER KJEMPER KVINNERS sak Stadig flere kvinner

Detaljer

Over 300 angrep på hjelpearbeidere

Over 300 angrep på hjelpearbeidere barn: Utviklingsstudier 200 000 reddes 04Høgskolene: 35 prosent ned 23Afrikas fra malariadød Sudan-fredens 32Portrett: vaktmester Kagame i unåde hos giverne Side 6 NR 6 AUGUST 2012 www.bistandsaktuelt.no

Detaljer

NORGES. PROFILEN Afghanistans ansikt i Norge. AKTUELT Skjebneår for Irak. KLIMA Hva skjer etter København?

NORGES. PROFILEN Afghanistans ansikt i Norge. AKTUELT Skjebneår for Irak. KLIMA Hva skjer etter København? ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 01/2010 KR. 79 NORGES SKYGGESIDE Norge liker å framstå som en fredsnasjon og best på bistand. Nå kaster våpenindustri, oljeeksport og uetisk handel mørke skygger,

Detaljer

UKRAINA-KRISEN: Spøkelser fra Sovjet-tiden får Russlands randstater til å skjelve. Én million mennesker er drevet på flukt.

UKRAINA-KRISEN: Spøkelser fra Sovjet-tiden får Russlands randstater til å skjelve. Én million mennesker er drevet på flukt. ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2014 KR. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 50 UKRAINA-KRISEN: Spøkelser fra Sovjet-tiden får Russlands randstater til å skjelve. Én million mennesker er drevet på flukt.

Detaljer

alt om mennesker på flukt verden over

alt om mennesker på flukt verden over FLYKTNING 2012 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 5 Foto: Mohammad Sajjad/AP/NTB scanpix 6 42,5 millioner på flukt i 2011 14 Foto: Muhammed Muheisen/AP/NTB scanpix 20 Omfanget av naturkatastrofer

Detaljer

HVA VAR DET SOM GIKK GALT? OSLO- AVTALEN 20 ÅR

HVA VAR DET SOM GIKK GALT? OSLO- AVTALEN 20 ÅR ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2013 KR. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 39 OSLO- AVTALEN 20 ÅR HVA VAR DET SOM GIKK GALT? 20 år etter Oslo-avtalen er de grunnleggende stridstemaene fortsatt uløste

Detaljer

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER FLYKTNING- 2014 REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER 3 51,2 MILLIONER PÅ FLUKT SIDE 6 Foto: UN Konflikten i Syria er den største fluktkrisen i vår generasjon. BLANT JORDENS FORDØMTE SIDE 34

Detaljer

FLYKTNING2009 REGNSKAPET ENNESKER

FLYKTNING2009 REGNSKAPET ENNESKER FLYKTNING 2009 REGNSKAPET Alt om mennesker på flukt over hele verden dette ER FLYKTNINGREGNSKAPET, EN oversikt over FLYKTNINGER og INTERNT FoRdREvNE verden over, utgitt Av FLYKTNINGhjELPEN. I dag ER RuNdT

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

En varslet katastrofe

En varslet katastrofe 10 Bistandsbransjen: Bare én hane igjen i kurven 16 Givermarkedet: Humanitære budeier melker samme ku 12 Bistand og sikkerhet: tema: tii år etter 11. september Forstår vi det lokale maktspillet? Side 23

Detaljer

RUSSISK HOMOFOBI TRUER DEMOKRATI, MENNESKERETTIGHETER OG OL I SOTSJI. MYANMAR Fra generaler til glamour. SUDAN Den usynlige krigen

RUSSISK HOMOFOBI TRUER DEMOKRATI, MENNESKERETTIGHETER OG OL I SOTSJI. MYANMAR Fra generaler til glamour. SUDAN Den usynlige krigen ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 04/2013 KR. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 04 MYANMAR Fra generaler til glamour SUDAN Den usynlige krigen RUSSISK HOMOFOBI TRUER DEMOKRATI, MENNESKERETTIGHETER OG OL

Detaljer

FRED VEIEN MOT. FOTOREPORTASJEN Øst-Timor muligheter og håp. PROFILEN Johan Galtung fredsrabulist i 50 år. NYHET Oljefondet kritiseres i Vest-Sahara

FRED VEIEN MOT. FOTOREPORTASJEN Øst-Timor muligheter og håp. PROFILEN Johan Galtung fredsrabulist i 50 år. NYHET Oljefondet kritiseres i Vest-Sahara ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2009 KR. 79 ILLUSTRASJON: Arild Sæther VEIEN MOT ISSN 1891-2230 NYHET Oljefondet kritiseres i Vest-Sahara FRED PROFILEN Johan Galtung fredsrabulist i 50 år FOTOREPORTASJEN

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

Katastrofer Er det mennesket eller naturen som skaper katastrofer?

Katastrofer Er det mennesket eller naturen som skaper katastrofer? Say No! Nicole Kidman sier nei til vold mot kvinner bli med, du også! Katastrofer Er det mennesket eller naturen som skaper katastrofer? Déjà vu Det er matkrise i Etiopia igjen. Men matvarehjelp er ikke

Detaljer

Utdanningskrisen. Frps nye bistandsrefser. tema: Side 16. Verden trenger. Derfor forlater jeg Sør-Sudan. Trosser Talibans trusler

Utdanningskrisen. Frps nye bistandsrefser. tema: Side 16. Verden trenger. Derfor forlater jeg Sør-Sudan. Trosser Talibans trusler far: Trosser 06Malalas Talibans trusler Fr. Johnson: Derfor forlater 09Hilde jeg Sør-Sudan Solheim: Verden trenger 28Erik et lærerløft Ting du må ha i en bistandsbolig Side 24 NR 5 JUNI 2014 www.bistandsaktuelt.no

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

Han svarer bedre enn deg. 20Somalia: Haitis husslaver. ÅretS FAgblAd. Myanmar: Folket stanset gigantdam. Ny bok: Slik svindler de fellesskapet

Han svarer bedre enn deg. 20Somalia: Haitis husslaver. ÅretS FAgblAd. Myanmar: Folket stanset gigantdam. Ny bok: Slik svindler de fellesskapet 14 Myanmar: Folket stanset gigantdam ÅretS FAgblAd 2013 Al-Shabaab på 20Somalia: glansa papir 24 Ny bok: Slik svindler de fellesskapet Malariasuksessen Side 6 nr 1 januar 2014 www.bistandsaktuelt.no FaGBLaD

Detaljer

EN SÅRBAR TID HVA MÅ TIL FOR Å SKAPE FRED I AFGHANISTAN?

EN SÅRBAR TID HVA MÅ TIL FOR Å SKAPE FRED I AFGHANISTAN? EN SÅRBAR TID HVA MÅ TIL FOR Å SKAPE FRED I AFGHANISTAN? Afghanistan lider av en posttraumatisk lidelse som må heles gjennom fredsarbeid. Rohullah Sidiqullah, Nansenseminaret Dialog med Diaspora, 2011

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

F L Y K T N I N G R E G N S K A P E T Alt om mennesker på flukt over hele verden 2 0 0 4

F L Y K T N I N G R E G N S K A P E T Alt om mennesker på flukt over hele verden 2 0 0 4 FLYKTNING REGNSKAPET Alt om mennesker på flukt over hele verden 2004 Dette er flyktningregnskapet, en oversikt over flyktninger og internt fordrevne verden over, gitt ut av Flyktningerådet. I dag er RUNDT

Detaljer