Velkommen til Neonatal intensiv seksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Neonatal intensiv seksjon"

Transkript

1 Velkommen til Neonatal intensiv seksjon Ålesund sjukehus Barne- og ungdomsavdelingen Neonatal intensiv seksjon Telefon:

2 Kjære foreldre Gratulerer med barnet! Vi ønsker å legge til rette for at dere skal føle dere trygge og trives her. Vårt mål er å tilby en utviklingstilpasset og familiesentrert nyfødtomsorg. Denne brosjyren vil gi dere praktisk informasjon og gode råd om stell og omsorg som kan lette tilknytningen til barnet deres. Hilsen oss på Neonatal intensiv seksjon 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: PRAKTISK INFORMASJON OG RETTIGHETER... 5 ÅPNINGSTIDER... 5 MOBILTELEFON... 5 PARKERING... 5 OVERNATTING... 6 BESØK... 6 MAT... 7 KIOSK OG KANTINE - ÅPNINGSTIDER... 7 TAUSHETSPLIKT... 7 PLEIEPENGER OG RETTIGHETER... 8 UTSTYR OG ALARMER...10 ERNÆRING HÅNDMELKING PUMPING...12 AMMING...13 RØYKING...15 FORELDREROLLEN NIDCAP...16 KENGURU, - HUD MOT HUD GULSOTT ORDLISTE ORD DERE OFTE VIL HØRE PÅ NEO DIVERSE FORENINGER

4 LITEN? JEG? LANGT IFRA. JEG ER AKKURAT STOR NOK. FYLLER MEG SELV HELT. PÅ LANGS OG PÅ TVERS. FRA ØVERST TIL NEDERST. ER DU STØRRE ENN DEG SELV KANSKJE? Inger Hagerup 4

5 PRAKTISK INFORMASJON OG RETTIGHETER Neonatal intensiv er en avdeling som tar imot syke nyfødte og for tidlig fødte barn fra hele fylket. Om lag 1 av 10 nyfødte har behov for behandling over kortere eller lenger tid her hos oss. Vi har sju rom med kuvøse- og sengeplasser, og fire familierom. Foreldrene har et spise- og oppholdsrom, i tillegg til pumperom, dusj, toalett og et vaskerom med mulighet for egen klesvask. De fleste barna får kontaktsykepleiere og leger som vil ha hovedansvaret for oppfølgingen i avdelingen. Vi kan også tilby time hos sosionom, prest eller henvise til psykolog. ÅPNINGSTIDER Avdelingen er tilgjengelig for foreldrene hele døgnet. På kveld og helg åpnes utgangsdørene med en port-telefon. For å få kontakt med neonatalavdelingen trykk B7600 og gi dere tilkjenne. Sykepleieren vil åpne døren ved fjernstyring. Telefonnr. til avdelingen: eller Sykepleierens vaktskifte er kl 07, 14 og Legevisitt mellom kl 9-12 MOBILTELEFON Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt med bruk av mobiltelefon og ekstern pc inne på kuvøserommene, da signalene kan påvirke det medisinsk- tekniske utstyret. PARKERING Foreldre kan få midlertidig parkeringsbevis som gir gratis parkering på oppmerket plass. 5

6 OVERNATTING Iflg. foreskrift om barn på sykehus får en av foreldrene tilbud om overnatting fortrinnsvis i nærheten av barnet. Vi prøver å tilrettelegge så langt som råd hvis begge ønsker å sove her. Pasienthotellet Far har rett til å bo gratis så lenge mor er innlagt på barsel. Om barnet er kritisk syk, er hjertesykt eller har respirasjonstøttende behandling (også caffeinsitrat) har begge rett på gratis overnatting. Om barnet er stabilt og far ønsker å overnatte sammen mor på hotellet, må far betale en egenandel på kr 300,- pr. døgn (mars 2014) FAMILIEROM Når barnet er stabilt, og om det er ledig familierom, får dere som familie flytte sammen. Da er det dere som tar hånd barnet hele døgnet men personalet er støttende tilstede. Barnet kan overvåkes via sentral og personalet kan tilkalles. Dere har ansvar for orden på rommet: rydding, bytte av sengetøy og støvtørk. Pass på at gulvet er så fritt som mulig slik at vaskepersonalet kommer til. Vær forberedt på at legevisitten kan komme inn på familierommet fra ca kl 10. Da bør dere ha stått opp. Selvsagt går det fint å ligge på sengen om dere har barnet hud mot hud. BESØK Vi ønsker ei trygg og åpen avdeling. Søsken og besteforeldre er velkommen på besøk. For å skjerme de små pasientene våre mot smitte og unødig uro har vi noen retningslinjer for besøkende: Alle som skal besøke barna må være friske. Søsken med barnesykdommer, hoste og forkjølelse får ikke komme inn i avdelingen. Se eget oppslag i RS-sesongen Vask hendene godt når dere kommer inn i avdelingen og plasser yttertøy og sølete vintersko ved inngangen Tenk på at du går inn på barnas soverom. Snakk med dempet stemme og hold aktivitet og lydnivået nede til alles beste 6

7 Vi begrenser antall personer på besøk inne hos barnet til tre personer. Dette avtales nærmere med sykepleier. Glassgangen utenfor har en lekekrok og er et fint møtested for besøk MAT Foreldre som bruker store deler av dagen på avdelingen sammen med barnet, har rett til gratis mat etter følgende regler: Brødmat og lunsj er gratis for begge under hele oppholdet En av foreldrene får gratis middag, den andre kan kjøpe middag i sykehusets kantine eller i kiosken ved hovedvestibylen Så lenge mor er innlagt på barsel, får far middag her Hvis barnet er alvorlig sykt får begge foreldrene alle måltid Foreldre har eget spise-/oppholdsrom med frokost og lunsj-buffé. De har selv ansvar for å holde orden på spiserommet. Foreldre kan trille med seg sitt eget barn, men besøkende har ingen adgang. Sykepleier skriver ut middagskort daglig for de som trenger det. Middagen serveres i sykehusets kantine mandag fredag kl I helgene benyttes ferdige middager som fins i buffeen. KIOSK OG KANTINE - ÅPNINGSTIDER Kantine: kl 08-15, stengt helg og helligdager Kiosk i hovedvestibylen: mandag-fredag kl 09-18, lørdag-søndag kl TAUSHETSPLIKT Foreldre har rett til all informasjon om sitt eget barn. Personalet har taushetsplikt og kan ikke svare på spørsmål om andre barn. Pga taushetsplikt kan vi heller ikke besvare telefoner fra familie og venner uten samtykke fra foreldrene. Noen familier må dele rom og det er derfor viktig å respektere hverandres behov for å dele informasjon og privatliv. 7

8 PLEIEPENGER OG RETTIGHETER Fødselspermisjonen kan utsettes så lenge barnet er innlagt i sykehus. Mor kan søke pleiepenger for hele perioden barnet er innlagt. Pleiepenger tilsvarer sykepenger og kan ytes til foreldre som har barn på sykehus. Det forutsettes at den som får pleiepenger er på sykehuset hos det premature/ syke barnet. Barnelegen vil skrive ut pleiepengeerklæring. Begge foreldre søker på samme skjema. Mor har sykemelding fram til termin- må hun likevel søke pleiepenger? Ja, mors foreldrepenger begynner ellers å løpe fra fødselen. Normal barseltid regnes ikke som sykdom og gir derfor ikke rett til sykepenger. Dette gjelder vanligvis også ved keisersnitt. Hvis mor ikke kan være ledsager for barnet pga egen sykdom/ komplikasjoner, kan hun ha rett til sykepenger. Far kan da søke pleiepenger for å være hos barnet på sykehuset. Har mor rettigheter når hun ikke har vært i arbeid? Trygdeytelse som er likestilt med arbeidsinntekt, f. eks sykepenger eller dagpenger, gir vanligvis rett til pleiepenger. Arbeidsavklaringspenger (AAP) gir ikke rett til pleiepenger, men kan gi rett til foreldrepenger. Hvis mor ikke har rett til foreldrepenger, vil hun få utbetalt engangsstønad fra NAV. Kan far ta fri fra arbeid for å være på sykehuset? Far har rett til pleiepenger den første uka et prematurt/ sykt barn er innlagt ved Neonatal Intensiv seksjon. Under det videre oppholdet har far rett til pleiepenger så lenge barnet trenger pustehjelp, behandling mot pustestopp eller intravenøs behandling. Når barnet er stabilt, får bare en av foreldrene pleiepenger. Hvis mor ikke har rett til pleiepenger (dvs. ikke har sykepengerett) kan far søke pleiepenger for hele perioden barnet er innlagt. Har far rett til fri for å passe søsken hjemme? Far har rett til to uker omsorgspermisjon for å ta seg av familien i forbindelse med fødselen, jfr. arbeidsmiljøloven Offentlig 8

9 ansatte har avtalefestet lønn under permisjonen. De fleste private firma har ikke slik avtale og gir permisjon uten lønn. Hvis far er arbeidstaker, har han rett til fri fra arbeid inntil 10 dager pr. kalenderår for å ha tilsyn med eget barn når den som vanligvis passer barnet er syk eller er hos annet barn på sykehus. De som har 3 el. flere barn under 12 år kan ha inntil 15 dager fri pr kalenderår. Dekkes ekstarautgifter til pass av søsken hjemme? Nei. Det finnes dessverre ingen refusjon av slike utgifter. Hva med reiseutgifter? Besøksreiser til og fra sykehuset blir ikke refundert. Under oppholdet kan avdelinga dekke en hjemreise pr. uke for en av foreldrene når barnet har vært innlagt i 14 dager. Forutsetningen er at den som krever refusjon har oppholdt seg på sykehuset. Dere får søknadsskjema hos sykepleier eller sosionom som må attesteres av lege/ seksjonsleder. Reise til sykehuset ved innleggelse og hjem ved utskriving blir refundert av Pasientreiser. Refusjonskrav må sendes på eget skjema, se: Vi har fått tvillinger. Har vi spesielle rettigheter? Begge foreldre få gratis mat under hele oppholdet. Tidligere fikk begge foreldre pleiepenger som ledsager for hver sitt barn, men dette er endret. NAV yter nå bare pleiepenger til begge foreldre hvis den ene eller begge tvillingene er alvorlig syk. Flerbarnsfødsel gir rett til ekstra uker med foreldrepenger - 5 uker hvis dere har valgt 100 %, 7 uker ved 80%. Disse ukene kan brukes fleksibelt av mor og/ eller far i hele permisjonstiden. Begge kan f. eks ta ut foreldrepenger samtidig den første tida etter utskriving. Kan far ta fri fra arbeid når barnet utskrives? Far kan velge å ta sine 2 uker med omsorgspermisjon etter utskriving jfr. Arbeidsmiljøloven 12-3 (Se forrige side). Fars rett til foreldrepenger i 12 uker (fedrekvoten) kan ikke benyttes den første tida hjemme. I følge reglene er de første 6 ukene med foreldrepenger forbeholdt mor. (Unntak ved flerbarnsfødsel se over). 9

10 UTSTYR OG ALARMER Dere vil møte en avdeling med kuvøser, små senger og mye overvåkningsutstyr. 10

11 ERNÆRING Morsmelk og den første råmelken er spesielt viktig for sykenyfødte og premature barn, da den er lett fordøyelig og styrker immunforsvaret. Når du har født fortidlig, produserer du morsmelk som innholder næringsstoffer som er spesielt tilpasset barnet ditt. Hvis du ikke produserer tilstekkelig med melk, vil barnet få melk fra morsmelksbanken. Alle som har født barn vil få melk i brystene etter hvert. Likevel er det slik at jo tidligere og klarere signaler brystene får, desto bedre svarer kroppen. Har mor overskudd rett etter fødselen, kan det være lurt å stimulere brystene med hendene. Melkeproduksjonen vil da komme tidligere i gang. Dersom barnet ikke kan suge på brystet i løpet av et døgns tid, bør man starte med håndmelking eller pumping. Forberedelser og stimulering før håndmelking, pumping eller amming av et barn som suger svakt Finn et hyggelig, rolig sted nær barnet/et bilde/et plagg. Drikk noe varmt på forhånd. Masser hele brystet litt, rist, gni og stryk. Spissen av brystet kan du gni/massere/rulle/dra forsiktig med rene fingre, gjerne utenpå tynt tøy. Stimuler utdrivningsrefleksen i flere minutter før melking! HÅNDMELKING Håndmelking kan være nyttig For å gjøre brystet mykt nok til at barnet får godt sugetak For å avhjelpe ubehagelig melkespreng Når barnet ikke kan suge (nok) For å stimulere til økt melkeproduksjon Før amming når melken renner for fort mens barnet suger For å avlaste svært såre brystknopper eller lekkende bryster 11

12 Før mor må være borte fra barnet eller når mor trenger avlastning og andre gir melken. Slik håndmelker du: Legg tommel og pekefinger i utkanten av det brune området (areola)- tommelen på oversiden og pekefingeren på undersiden. Press fingrene rett innover mot brystkassen Klem så fingrene sammen, og utover mot brystknoppen Når melken drypper, melk videre på samme sted så lenge det kommer noe, ikke stopp! Flytt deretter fingrene rundt til det er mykt rundt det hele. Ikke gli på huden- tørk brystet om det blir vått Hvis melken stopper opp, bøy deg frem, masser hele brystet, rist melken ned. Bytt evt. bryst flere ganger. For å holde melkeproduksjonen oppe bare ved håndmelking, melk totalt minst 6x20 min. pr. døgn. PUMPING De fleste som får barnet sitt overflyttet til vår avdeling må bruke brystpumpe for å starte og holde melkeproduksjonen ved like. Råd ved pumping Start så tidlig som mulig etter fødselen med stimulering av brystene. Vask hendene nøye, unngå å ta inn i brystglasset. Rulle eller gni brystknoppen noen minutter, slik at den reiser seg. Gjør det også utenom pumping, da det stimulerer hormonene som påvirker melkeproduksjonen. I starten før melkeproduksjonen er kommet i gang, bør du pumpe i ca 5 min på hver side. Når melkeproduksjonen er kommet i gang (etter ca. 3-4 døgn) pumper du ca 10 min. Det bør ikke gå mer enn 3 timer mellom pumping på dagen og 6 timer på natten. 12

13 Dobbelpumping, dvs. å pumpe begge bryst samtidig, kan spare tid og gi økt melkemengde. Prøv å gjøre pumpestunden hyggelig. Se på bilde av barnet, lytt til musikk etc. Det er også mulig å pumpe seg inne hos barnet ditt. Sett nypumpet morsmelk direkte i kjøleskapet på pumperommet. Et godt råd er å drikke rikelig ha gjerne en flaske vann tilgjengelig hele dagen. Benytt enhver anledning til å hvile, husk at du er barselkvinne. Bruk personalet aktivt Ikke vær redd for å spørre! Vi anbefaler også å lese i boken Amme-ABC av Gro Nylander (spør gjerne personalet om å låne boken). Morsmelkens holdbarhet: Fersk morsmelk holder seg 48 timer i kjøleskap. Tint morsmelk holder seg 24 timer i kjøleskap. Frossen morsmelk holder seg 6 måneder ved 18grader C. i dypfryser. AMMING Sitt eller ligg godt selv- ingen spente muskler Hold barnet tett inntil deg, mage mot mage La barnet snuse, søke, gape og ta mye bryst i munnen selv Stort sugetak- det heter å gi bryst ikke å gi brystknopp Sjekk at barnets hake ligger godt inntil brystet ditt Melk ut litt fra et hardt bryst først hvis barnet ikke får tak La barnet suge ofte nok, minst 8 ganger i døgnet i starten, gjerne mer Vekk barnet om det sover for lenge på dagtid hvis det legger lite på seg Husk å pumpe deg i tillegg til amming når barnet kun tar små mengder, ellers kan du risikere å få mindre melk. Barnets interesse for å amme vil variere i løpet av døgnet. Ved overgangen fra sonding til amming kommer det noen dager hvor vi aksepterer at barnet går lite opp i vekt. I starten bør det ikke gå mer enn tre timer mellom hvert måltid. Jo oftere barnet blir lagt til brystet, jo mer melk produseres. Noen barn trenger å vekkes før måltid. Dette er en tid hvor det er viktig at du er mye hos barnet ditt. 13

14 Vi prøver å unngå bruk av flaske til barnet har etablert en god ammeteknikk. Om barnet trenger tillegg gies dette via sonde, sprøyte eller kopp. Barn som er premature eller syke kan trenge narresmukk til smertelindring, for å dekke sugebehovet, lette innsovningen og forbedre fordøyelsen på grunn av sondeernæringen. Det er fint om barnet suger under sondematingen, på for eksempel bryst, smukk eller på ei lita sprøyte med morsmelk. Noen dråper melk er bra for fordøyelsen og smaker godt. Amming av premature barn tar tid. Vi kan ikke angi noen vektgrense for når barnet er modent nok til å suge fra brystet. Før uke 34 forventes det ikke at barnet klarer å koordinere det å puste, suge og svelge samtidig. Inntil amming er etablert vil barnet få næring ved hjelp av sondemating, en tynn slange som går ned i barnets magesekk. Først ligger barnet inntil mor - hud mot hud, siden begynner barnet å orientere seg, brystknoppen får kontakt med munnen og det renner kanskje litt morsmelk. Barnet lukter og smaker, og etter hvert tar det tak og suger på brystet. Det første skrittet for å etablere amming er i gang. Etter hvert som barnet modnes vil det kunne suge mer og mer selv. Mengden barnet tar fra brystet vil gradvis øke, og sondemåltidet kan reduseres. Under et måltid kan premature barn ta lange pauser mellom sine sugeforsøk, og det er viktig å gi seg god tid. Å få til amming når barnet er født for tidlig kan være utfordrende. Det hender at mor ikke klarer å opprettholde melkeproduksjonen. Om du velger å ikke amme, støtter vi deg i det valget du har gjort, og vi har i dag gode morsmelkserstatninger. 14

15 RØYKING Det er kjent at røyking er spesielt ugunstig for foreldre til for tidlig fødte og syke nyfødte barn. Røyking mens du ammer har lett for å gi dårligere melk, mindre melkemengde, og utsetter barnet for sykdommer. Klarer du ikke å slutte, er det svært viktig å redusere røykingen til et minimum, og tilpasse tidspunktet i forhold til amming og pumping. Ved passiv røyking overføres også nikotin og andre stoffer over i melken. Andre bør ta hensyn! Unngå røyking ei god stund før du har planlagt en kosestund med barnet ditt. Tenk på at lukten vil sitte lenge både på hendene og i klærne. Barn har rett til et røykfritt miljø. Den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at denne retten blir oppfylt. ( 28 i tobakksskadeloven) 15

16 FORELDREROLLEN Som foreldre er dere de viktigste personene for barnet. For tidlig fødte og syke nyfødte barn har behov for nærhet og trygg forankring. Helsepersonellets oppgave er det blant annet å lære dere å bli kjent med barnet. Selv svært små barn har godt utviklede sanser, din stemme, lukt og berøring beroliger barnet. Som foreldre vil dere raskt delta aktivt i den daglige omsorgen av barnet deres. NIDCAP Neonatal intensiv seksjon baserer omsorgen på NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program), på norsk oversatt til familiesentrert utviklingstilpasset omsorg. I denne metoden vektlegges hvert enkelt barns utvikling og modenhet, samt nærheten til familien. Alle nyfødte kommuniserer gjennom kroppsspråket sitt, og deltar aktivt i sin egen utvikling i samspill med omgivelsene. Når barnet opplever at et sanseinntrykk er hensiktsmessig, viser barnet selvregulering, dvs at dette er noe det mestrer. Eksempel på dette kan være at barnet hviler rolig og slapper av, beveger seg rolig og mykt, griper og holder om noe. I motsetning, når inntrykk er overveldende på grunn av for stor intensitet eller til et upassende tidspunkt, viser barnet stress atferd. 16

17 Eksempel på dette kan være at barnet spriker med utstrakte fingre, blir slapp og sliten eller beveger seg urolig. NIDCAP tolker nyfødte barns atferd, slik at vi kan tilpasse omsorgen individuelt. I den utstrekning det er mulig, blir det gjort NIDCAP observasjoner, -planer og visitter av de for tidlig fødte barna med individuelt tilpassede anbefalinger for omsorg og miljø. Fokus for anbefalingene er barnets atferd, sammen med hvor barnet er i utviklingen, dets medisinske tilstand, samt familiens behov. Etter hvert som barnet utvikler seg og modnes blir anbefalingene endret etter barnets behov. NIDCAP er familiesentrert. Målet er å styrke dere som familie ved å hjelpe dere til å forstå barnet deres. Vi vil støtte dere i omsorgen for barnet og at dere som familie skal være en naturlig del av omsorgsteamet. Miljøet rundt barnet (lys, lyd, lukt, berøring, atmosfære) påvirker hvordan barnet har det. Barnet kommer fra et beskyttet miljø inne i livmoren og ut til et miljø med mye stimuli. Ved å tilpasse omgivelsene individuelt etter barnets toleranse kan en minske stress, ubehag og smerte. På den måten kan en være med på å støtte barnets utvikling og legge til rette for god kontakt mellom foreldre og barn. 17

18 Dette er ting som kan hjelpe barnet: Dempet belysning, unngå direkte lys i barnets ansikt Lyder holdes på et lavt nivå. Snakk med dempet stemme, lukk kuvøseluker forsiktig og tenk på å unngå all unødig støy Hold en rolig atmosfære rundt barnet. Barnet trenger søvn og hvile for å vokse og modnes, samt å mestre stell og måltid Unngå sterke lukter som parfyme, etterbarberingsvann og røyk, la håndspriten tørke litt før du holder om barnet Temperaturen rundt barnet bør holdes jevn Hold hendene rolig og støttende om barnets kropp. Strykende bevegelser kan oppleves ubehagelig og forstyrrende i starten Lag et godt støttende reir rundt hele barnet som ikke er for stramt. Se til at der er plass nok til at barnet kan føre hendene sine opp mot munn og ansikt, og til å strekke og bevege seg, For barnet er nærkontakt viktig. Så langt det er mulig prøver vi å tilby en seng til dere foreldre ved barnet, eventuelt gode stoler. Å ligge inntil foreldrene, gjerne hud mot hud, er den ideelle plassen for et lite barn. Her kan barnet gjerne ligge i lengre perioder. 18

19 KENGURU, -HUD MOT HUD- Denne metoden anvendes ved mange neonatalavdelinger rundt om i verden, og den kalles for «kengurumetoden» etter kenguruenes måte å ha sitt avkom i en liten pose på magen. Studier har vist at metoden har mange fordeler og er ufarlig for barn når den anvendes rett. Derfor kan barnet, selv om det har behov for oksygen, respirator eller CPAP, komme ut av kuvøsen så snart personalet ser det forsvarlig. Inntil du kan ta ut barnet, kan du sitte på en stol inntil kuvøsen og holde dine hender stille om barnet ditt. Når barnet skal ut på brystet bør det være rolig inne i rommet, dempet belysning og du trenger en seng eller en god stol å sitte i. Det kan være lurt at du har spist og vært på toalettet først, slik at du kan hvile godt. Barnet kan være tilkoblet overvåkningsutstyr når det er ute på brystet. Når barnet hviler hud mot hud på ditt nakne bryst varmer du barnet. Pusten din stimulerer barnets pust, og stemmen din, dine velkjente hjerteslag skaper ro og trygghet. Dere som foreldre er de som best forstår barnet, og som kan gi nærhet, varme og kjærlighet. 19

20 Nærheten mellom mor og barn ved bruk av kengurumetoden, gjør at hormonene som stimulerer melkeproduksjonen aktiveres lettere. Det at barnet ligger mye ute på brystet, har vist seg å ha en positiv innvirkning på ammingen. Ved hjelp av denne nære kontakten, lærer barnet seg tidligere å finne, eller få hjelp til å finne, brystvorten. Det begynner med å slikke, smake og prøver så etter hvert å suge av brystet. Barnet kan etter hvert bæres i en kengurutopp, og foreldrene kan da gå med barnet fritt rundt i avdelingen. Studier har vist at kengurumetoden resulterer i at barnet øker bedre i vekt, og kan skrives tidligere hjem. 20

21 GULSOTT Gulsott er som regel en ufarlig tilstand hos nyfødte barn. Nesten halvparten av barn født til termin blir gule etter 2-3 dager. Hos premature er det flere. Gulsotten når toppen når barnet er 4-5 dager gammelt. Barnet får en gulaktig farge på huda og på sclera (det hvite i øyet) Hvis gulsotten blir veldig uttalt, kan en merke at barnet blir slapt, søvnig og mindre interessert i å spise. Bilirubinmengden blir målt enten ved en blodprøve eller via huden. Dersom nivået er over en viss verdi må barnet lysbehandles. Denne grensen er lavere for premature og syke nyfødte. Hvordan oppstår gulsott? Gulsott kommer av fargestoffet som dannes når røde blodlegemer fra fosterlivet brytes ned. Når barnet ligger i mors mage får barnet lite oksygen. For å få nok oksygen til alle cellene i kroppen danner det mange røde blodlegemer. Når barnet blir født puster det selv inn oksygen frå lufta og det trenger ikke lenger så mange røde blodlegemer. Disse blir brutt ned og omdannet til bilirubin. Den nyfødte har umoden lever og klarer ikke å transportere vekk all bilirubinen. Hos noen blir konsentrasjonen så høy at kroppen blir gul. Andre/sjeldne årsaker til gulsott er Rhesus- eller blodgruppeuforlikelighet. Mor danner antistoff som via morkaken angriper barnets blodceller. Det fører til økt nedbrytning av blodlegemer. Blødninger og infeksjoner, samt morsmelk kan av og til føre til gulsott. Behandling Gulsott blir behandlet med spesiallys. Barnet blir lagt uten klær oppå eller under en lyskilde. Øynene må være tildekket under behandlingen. Behandlingen tar som regel 1-2 dager. Hos enkelte og spesielt premature kan det være nødvendig med gjentatte solinger. Dette er avhengig av bilirubin-nivået i blodet. Under behandlingen kan barnet få diaré, hurtig pust, temperaturstigning og utslett på huden. Dette forsvinner raskt etter avsluttet behandling. Lyset bryter ned det gule fargestoffet i huden, slik at det lettere skilles ut med urinen På grunn av væsketap fra huden er det viktig at barnet får i seg nok væske. 21

22 ORDLISTE Ord dere ofte vil høre på Neonatal Apnoe Apgarscore Aspirat Bilirubin/Gulsott Blodgass Blodsukker Bradycardi/Pulsfall CPAP CUL CVK Cyanose Ductus Arteriosus (PDA) Ekkokardiografi Ekstubere Pustepause i mer enn 15 sekund. En metode for å fastslå et nyfødt barns tilstand direkte etter fødselen Mageinnhold som er igjen fra forrige måltid. Gul substans som blir dannet når røde blodlegemer brytes ned. Det kan føre til gulsott (gulfarging av huden). En blodprøve som måler oksygen og kulldioxyd i blodet. Blodets innhold av glukose, blodsukkernivå. Langsom hjerteaksjon. Kontinuerlig overtrykk i luftveiene, en måte å holde lungene oppblåst på, slik at det blir lettere for barnet å puste. Ultralyd av hjernen Sentralt venekateter. Tynn slange som ligger i en blodåre som går til hjertet. Brukes ved behov for langvarig væske-/medisintilførsel. Blåfarging av huden eller slimhinner. Et tegn på at barnet har et lavt oksygeninnhold i blodet. Liten blodåre mellom lungepulsåren og hovedpulsåren som leder blodet utenom lungene i fosterlivet. Lukker seg vanligvis rett etter fødselen, men kan kreve behandling hos enkelte. Undersøkelse av hjertet med ultralyd Å fjerne tuben. 22

23 Elektrode Fontanelle Fototerapi Gestasjonsalder Intubere Intravenøst Navlearterie Navlevene NIDCAP Per os Prematur Pulsoksymeter Respirasjon Respirator Sepsis Ledning med en sensor som er festet på huden. Kan registrere hjerteaksjonen, respirasjonsfrekvensen, og oksygenmetningen. Det bløte området mellom skallebena på barnets hode. Lysbehandling av barn med gulsott. Fosterets alder regnet i antall uker. Plassere et plastrør ned i luftrøret for å koble barnet til respirator. Et tynt kateter/plastrør legges i en vene slik at man kan gi medisiner og væske direkte i blodet. Pulsåre i navlestumpen. En slange kan etableres her og brukes til blodprøvetaking og blodtrykksmåling. Vene i navlestumpen. En slange i denne blodåren kan brukes til væske- /og medikamenttilførsel Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Plan. En omsorgsmodell som gir utviklingstilpasset nyfødtomsorg Gjennom munnen. Født for tidlig, før 37. svangerskapsuke. Et apparat som måler hvor mye oksygen som er i blodet. ( metning ) Pusting Pustemaskin Bakterier i blodet (blodforgiftning) 23

24 Scop/Monitor Sonde Sukkervann Trøske Tube Veneflon Ødem Overvåkningsskjerm med vitale parameter som for eksempel hjerte- og pustefrekvens. Tynn plastslange som går via nese eller munn til magesekken, slik at barnet kan få melk før det kan suge selv. Druesukker 30 % som brukes til smertelindring Sopp i munnens slimhinner. Gir et gråhvitt belegg Plastrør i halsen til å puste gjennom. Tynt plastrør som legges i en blodåre, for å gi væske og medisiner. Hevelse pga væskeansamlinger i Vevet DIVERSE FORENINGER Tvillingforeldreforeningen: Adresse: Stortorvet 10, 0155 Oslo. Tlf Epost: Prematurforeningen: Prematurforeningen,Bernhard Getz gate 3, 0165 Oslo, 24

25 EGNE NOTATER: 25

26 EGNE NOTATER: 26

27 27

28 Ålesund Sjukehus Neonatal intensiv seksjon 28

Morsmelk, amming og pumping

Morsmelk, amming og pumping Morsmelk, amming og pumping -for deg som har barnet på nyfødtintensiv seksjon Det oppleves ofte som en vanskelig situasjon når barnet overflyttes til Nyfødtintensiv seksjon, og du selv er på barsel et

Detaljer

Velkommen til Neonatal intensiv

Velkommen til Neonatal intensiv Velkommen til Neonatal intensiv KJÆRE FORELDRE Gratulerer med barnet! Vi ønsker at oppholdet på avdelinga her hos oss skal bli så godt som mulig. Denne brosjyren er derfor ment til å gi dere nyttig informasjon

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

STUDIESPØRSMÅL TIL VEILEDEREN: AMMING AV BARN MED SPESIELLE BEHOV

STUDIESPØRSMÅL TIL VEILEDEREN: AMMING AV BARN MED SPESIELLE BEHOV VEDLEGG III STUDIESPØRSMÅL TIL VEILEDEREN: AMMING AV BARN MED SPESIELLE BEHOV av Anna-Pia Häggkvist Kap.1 Hvilke oppgaver og hvilket ansvar har vi som helsepersonell i forhold til amming av syke nyfødte

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Om morsmelk, amming og tidlig kontakt med spedbarnet

Om morsmelk, amming og tidlig kontakt med spedbarnet VEDLEGG III STUDIEOPPLEGG TIL VIDEOEN "BRYST ER BEST" Om morsmelk, amming og tidlig kontakt med spedbarnet Denne undervisningsvideoen fra Helsetilsynet(tidligere Statens helsetilsyn) er blitt svært positivt

Detaljer

FORELDRESAMTALE VED KIRURGISK BARNEPOST 2

FORELDRESAMTALE VED KIRURGISK BARNEPOST 2 avnelapp Barnets navnelapp Dato: Sykepleier som utførte samtalen: Pasientansvarlig lege: Pasientansvarlig sykepleier: FORELDRESAMTALE VED KIRURGISK BARNEPOST 2 Hensikt: Deltakere: Sted: Tidspunkt: Skape

Detaljer

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Velkommen til 6H En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Kjære pasient! Denne brosjyren har vi laget til deg som skal opereres i magen. Vi ønsker å gi deg og dine pårørende informasjon

Detaljer

FORELDREINFORMASJON NYFØDT INTENSIV

FORELDREINFORMASJON NYFØDT INTENSIV FORELDREINFORMASJON NYFØDT INTENSIV 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Kjære foreldre 3 Velkommen til oss 4 Hva skjer ved innleggelse av barnet 5 Å være foreldre til syke nyfødte barn 5 Søsken 6 Besøk

Detaljer

AMMING DET FOR TIDLIG FØDTE BARNETS VEI TIL AMMING

AMMING DET FOR TIDLIG FØDTE BARNETS VEI TIL AMMING AMMING DET FOR TIDLIG FØDTE BARNETS VEI TIL AMMING MELKEVEIEN Å få et barn er en stor omveltning. Et for tidlig født barn defineres som født før 37 svangerskapsuke. Det er nå et lite menneske som vil ta

Detaljer

Velkommen til Intensiv

Velkommen til Intensiv Velkommen til Intensiv Intensiv er en avdeling for akutt og alvorlig syke eller skadde pasienter. I tillegg er det mange nyopererte pasienter her den første tiden etter operasjonen. De fleste sykepleierne

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYFØDT INTENSIV 3D

VELKOMMEN TIL NYFØDT INTENSIV 3D VELKOMMEN TIL NYFØDT INTENSIV 3D Kjære familie Gratulerer med barnet! Velkommen til Nyfødt Intensiv 3D. Omtrent 1 av 10 nyfødte vil ha behov for observasjon eller behandling ut over det barselavdelingen

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose SØ-109025 Til deg som er barn og skal ha narkose Til foreldre/foresatte Dette heftet er en veiledning til barnet og foreldre/foresatte. Del én inneholder informasjon til de voksne. Den vil gjøre dere forberedt

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Til deg som venter barn

Til deg som venter barn Til deg som venter barn SØ-9002 Velkommen Velkommen til føde-barselenhetene i Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Å være gravid og føde barn er en stor opplevelse i livet. Kvinneklinikken vil være med og gjøre

Detaljer

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Som ammehjelper gjør du en viktig jobb! Vi har samlet noen retningslinjer her som kan gjøre arbeidet lettere. Vær bevisst din egen rolle Ammehjelpere har en utfordring,

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

VELKOMMEN TIL INTENSIVAVSNITTET

VELKOMMEN TIL INTENSIVAVSNITTET VELKOMMEN TIL INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus 1 INNHOLD Velkommen til Intensivavsnittet s. 3 Litt om Intensiv s. 3 Teknisk utstyr s. 4 Døgnrytme i avdelingen s. 4 Legevisitter s. 4 Besøkstid

Detaljer

STUDIESPØRSMÅL TIL. AMNING- en håndbog for sundhedspersonale

STUDIESPØRSMÅL TIL. AMNING- en håndbog for sundhedspersonale STUDIESPØRSMÅL TIL AMNING- en håndbog for sundhedspersonale NY utgave per oktober 2008 Sundhetsstyrelsen, Danmark Studiespørsmål til AMNING en håndbog for sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen 2008. Enkelte

Detaljer

Naturfag. 25-Leken: Kropp og helse

Naturfag. 25-Leken: Kropp og helse 25-Leken: Kropp og helse Instruksjoner: Skriv ut sidene og laminer dem. Fasit til spørsmålene står på denne siden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Detaljer

Velkommen til. Barnekirurgisk post

Velkommen til. Barnekirurgisk post Velkommen til Barnekirurgisk post INNHOLDSFORTEGNELSE - Velkommen til Barnekirurgen - Om Barnekirurgen - Praktiske opplysninger - Servicetilbud - Parkeringsutgifter - Blodprøvetaking av barn - Forskrift

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Velkommen til Barselhotellet

Velkommen til Barselhotellet Velkommen til Barselhotellet Jordmødre og barnepleiere er tilgjengelig for dere døgnet rundt. Ta kontakt på telefon Jordmor/barnepleier 69316 Jordmor/barnepleier vil være behjelpelig, veilede og undervise

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

JORDMOR HEIM I FJELL. Helsesøsters erfaringer før og etter Jordmor Heim

JORDMOR HEIM I FJELL. Helsesøsters erfaringer før og etter Jordmor Heim JORDMOR HEIM I FJELL Helsesøsters erfaringer før og etter Jordmor Heim FØR JORDMOR HEIM Fødselsmeldingen. Informasjonsflyten Hjemmebesøket. Helsesøstre ser denne som en viktig del av barselomsorgen. Blir

Detaljer

Skal du opereres? Denne presentasjonen handler om et barn som skal opereres i narkose på sykehuset

Skal du opereres? Denne presentasjonen handler om et barn som skal opereres i narkose på sykehuset Skal du opereres? Denne presentasjonen handler om et barn som skal opereres i narkose på sykehuset Det er lurt å lese denne informasjonen sammen med barnet Foreldreinformasjon: Vi ber dere sette av tid

Detaljer

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI:

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: Dette er en røntgenundersøkelse av hjertets kransårer. Hensikten med undersøkelsen er å se om innsiden av kransårene har forsnevringer som reduserer blodforsyningen

Detaljer

Avspenning. Å leve med tungpust 5

Avspenning. Å leve med tungpust 5 Avspenning Å leve med tungpust 5 Avspenning Denne informasjonen er laget for å hjelpe deg å håndtere tung pust. Hvis pusten er i forverring eller du erfarer pustebesvær som en ny plage, er det viktig at

Detaljer

Vakuumbehandling av sår: Pasientveiledning

Vakuumbehandling av sår: Pasientveiledning Vakuumbehandling av sår: Pasientveiledning Hei! I denne brosjyren kommer vi til å fortelle deg om hvordan din vakuumbehandling (NPWT) fungerer og hvorfor vi har valgt å behandle ditt sår med den denne

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 2 Innholdsfortegnelse Om avdelingen...4 Før du kommer...4 Medisiner...4 Dusj...4 Annet personlig utstyr...4

Detaljer

Del 2.9. Når noen dør

Del 2.9. Når noen dør Del 2.9 Når noen dør 1 Når noen dør døden en avslutning på livet «Døende» beskriver pasienter som lider av uhelbredelig sykdom og som har en begrenset tid igjen å leve døden inntreffer når personen ikke

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

STUDIESPØRSMÅL TIL HÅNDBOG I VELLYKKET AMNING

STUDIESPØRSMÅL TIL HÅNDBOG I VELLYKKET AMNING VEDLEGG III STUDIESPØRSMÅL TIL HÅNDBOG I VELLYKKET AMNING -en vejledning til sundhedspersonale. Sundhesstyrelsen 2003, Danmark Spørsmålene er utarbeidet av Tine Greve ved Nasjonalt ammesenter Kap. 1 Hvorfor

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

Mødre med innvandrerbakgrunn

Mødre med innvandrerbakgrunn Mødre med innvandrerbakgrunn NYFØDT INTENSIV, ST.OLAVS HOSPITAL Ca. 4000 fødsler pr. år Ca. 500 innleggelser ved Nyfødt Intensiv pr.år Årsak: Preeklampsi, infeksjon, misdannelser med mer Gjennomsnittlig

Detaljer

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Informasjon fra anestesiavdelingen Dette heftet er en hilsen fra oss på Dagkirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Heftet

Detaljer

... Spark er mer enn bare kos...

... Spark er mer enn bare kos... Teller du spark kan du bidra til forskningen Husk at barnet skal sparke hver dag! Bli kjent med barnet ditt! Kjenn etter hver dag!... Spark er mer enn bare kos... www.telltrivselen.no BLI KJENT MED BARNET

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

Norsk. Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.

Norsk. Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering. Norsk Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering. 1 Innhold Innhold... 2 Hvorfor er det bra å amme?... 3 Sugetak og tilkobling illustrasjon... 4 Vanlige ammestillinger....

Detaljer

SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET

SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET 1 SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET 2 Søvnhygiene er betegnelsen på gode og enkle søvnvaner. Disse grunnleggende vanene har man gjennom vitenskapelige undersøkelser fått dokumentert virker positivt inn

Detaljer

STUDIESPØRSMÅL TIL AMMING- en håndbok for helsepersonell

STUDIESPØRSMÅL TIL AMMING- en håndbok for helsepersonell STUDIESPØRSMÅL TIL AMMING- en håndbok for helsepersonell Fagbokforlaget, 2016 Studiespørsmål til AMNING oppdatert mai 2017 Studiespørsmål til AMMING en håndbok for helsepersonell Dette er studiespørsmål

Detaljer

AMMING NOEN GODE RÅD PÅ VEIEN

AMMING NOEN GODE RÅD PÅ VEIEN AMMING NOEN GODE RÅD PÅ VEIEN Innhold: - Starten på amming og melkeproduksjon - Ammestillinger - En god start på ammingen - Stimuler utdrivingsrefleksen får du legger barnet til - Ammeråd - Amming av tvillinger

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST

Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST Hvordan opplever mødre tidlig hjemreise med sitt premature barn? Masteroppgave i psykisk helsearbeid Grete Rønning Bakgrunn Mai 2012 prosjektet; Nyfødt

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

MAMs ammeinformasjon. Amming et samspill. Fødselen og den første ammingen

MAMs ammeinformasjon. Amming et samspill. Fødselen og den første ammingen MAMs ammeinformasjon Amming et samspill Når du ammer barnet ditt er det ikke bare mat det handler om. Det handler også om nærhet, kjærlighet og tillit, men noen ganger også uro, smerte og sorg. For noen

Detaljer

Da Håkon og Siri var på sykehus

Da Håkon og Siri var på sykehus Da Håkon og Siri var på sykehus Hei! Denne boken er til deg som skal opereres. Du kan lese den sammen med en voksen. Det er lurt at dere snakker sammen om det som skal skje før dere kommer til sykehuset.

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk Fakta om hiv og aids Hindi/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER

SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER Ammehjelpen PB 112, 2421 Trysil Telefon 99 26 97 26 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no 2 Innhold: Velkommen i Ammehjelpen... SØKNAD OM GODKJENNING

Detaljer

Velkommen til Ungdomsklinikken

Velkommen til Ungdomsklinikken ! Velkommen til Ungdomsklinikken Hva er Ungdomsklinikken?! Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

"Kjære pasient", pasientinformasjon med 5 vest

Kjære pasient, pasientinformasjon med 5 vest Kategori: Pasientrettigheter Gyldig fra: 28.08.2012 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Medisinsk avdeling Informasjon Dok. eier: Hege Cecilie Sørby Dok. ansvarlig: Åsa Kristine Jonassen

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Gratulerer med godkjenningen på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for

Detaljer

Gode råd ved hjemreise

Gode råd ved hjemreise Gode råd ved hjemreise Gode råd ved hjemreise Det nærmer seg tiden for at barnet deres skal utskrives fra nyfødtavdelingen. Endelig skal dere reise hjem og være en vanlig familie. For mange er dette noe

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Informasjonshefte til pasienter og pårørende Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Innholdsfortegnelse Velkommen til Lungemedisinsk avdeling.. side 2 Telefonnummer til avdelingen. side 2 Ansatte

Detaljer

Farvel til intensiv hva nå?

Farvel til intensiv hva nå? Farvel til intensiv hva nå? Tilbake til hverdagen etter intensiv behandling Dette heftet er ment som en hjelp for deg og dine nærmeste. Heftet inneholder informasjon og veiledning om problemer eller bekymringer

Detaljer

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING 1 Jeg hadde et stort problem som toppidrettsutøver. Brillene dugget og linsene falt ut. Memira ble løsningen! Hedvig Bjelkevik, skøyteløper og kunstner,

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER NORDLYS POSTEN! Nr.1. August 2013. MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER VELKOMMEN GAMLE OG NYE FORESATTE OG BARN! Så mange flotte og herlige barn vi har på Nordlys. Personalet var veldig spente på de nye barna og

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN abup.no Hva er Ungdomsklinikken? Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det

Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det Noe med kroppen > Omgivelser > Vent Spør meg Jeg skal si mer! Fort det haster Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det Interesser > Ønsker > Sted > Spørsmål

Detaljer

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Til deg som er ungdom innlagt på Barne- og ungdomsklinikken

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Til deg som er ungdom innlagt på Barne- og ungdomsklinikken AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Til deg som er ungdom innlagt på Barne- og ungdomsklinikken 2 Velkommen til oss! I denne brosjyren får du som ung pasient viktig informasjon om tilbudet vårt til deg. Her finner

Detaljer

Smitteforebygging -og oppstart trening etter sykdom

Smitteforebygging -og oppstart trening etter sykdom Smitteforebygging -og oppstart trening etter sykdom Hege Clemm Idrettslege NIMF, OLTV Hvorfor blir vi syk? Mikrober Virus og bakterier via luft og overflater, mat. Beskyttende barriere Eks. hud, slimhinner

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Til deg som ikke får sove

Til deg som ikke får sove Til deg som ikke får sove Mange flyktninger opplever perioder med søvnproblemer. Noen plages hver natt, andre av og til. Problemene kan arte seg som vansker med å sovne, stadig avbrutt søvn, tidlig oppvåkning

Detaljer

Pasientguide. Velkommen til «føden» ved Hammerfest sykehus

Pasientguide. Velkommen til «føden» ved Hammerfest sykehus Pasientguide Velkommen til «føden» ved Hammerfest sykehus Velkommen til føde- og gynekologisk enhet Vi er en kombinert føde-/barsel- og gynekologisk avdeling. Her møter du barnepleiere, jordmødre, gynekologer,

Detaljer

Pasientguide. Velkommen til «føden» ved Hammerfest sykehus

Pasientguide. Velkommen til «føden» ved Hammerfest sykehus Pasientguide Velkommen til «føden» ved Hammerfest sykehus Velkommen til føde- og gynekologisk enhet Vi er en kombinert føde-/barsel- og gynekologisk avdeling. Her møter du barnepleiere, jordmødre, gynekologer,

Detaljer

Spesialsykepleier/barn Jane Storå

Spesialsykepleier/barn Jane Storå Spesialsykepleier/barn Jane Storå Sikrer tilstrekkelig ernæring. Kan fortsatt spise gjennom munnen. Ingen sonde i nesen. Kan få mat hvor som helst. Enkelt å stelle. Enkelt å fjerne. Måltidet kan forvandles

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet?

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Vi vet at bare en eneste w h i p l a s h - u l y k k e k a n forårsake langvarige smerter og plager hos mennesker. H u n d e n s a n a t o m

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? 1 KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet Velkommen til Friskstiftelsen FRISKSTIFTELSEN Terningen Arena, Hamarvegen 112 2411 Elverum Tlf: 62 33 01 33 post@friskstiftelsen.no

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen?

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen? Lek og kontakt Lek og kontakt er viktig, uansett hva du har tenkt å bruke hunden din til. Målet med slik trening er å få hunden til å oppsøke/ta kontakt med eier. Treningen vil da gå lettere fordi hunden

Detaljer

NIDCAP er en omsorgsfilosofi, hvor en observasjonsmetode er et hovedelement. Newborn Individualized Developmental Care Assessment Program

NIDCAP er en omsorgsfilosofi, hvor en observasjonsmetode er et hovedelement. Newborn Individualized Developmental Care Assessment Program side 1 Newborn Individualized Developmental Care Assessment Program = Utviklingstilpasset, Familifokusert Neonatalomsorg side 2 NIDCAP er en omsorgsfilosofi, hvor en observasjonsmetode er et hovedelement.

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Kan jeg gå i barnehagen i dag? Kan jeg gå i barnehagen i dag? En brosjyre om barn, barnehage og sykdom Revidert 20.10.2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SOM HAR BARN I LØKEBERGSTUA BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Gratulerer med godkjenning på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for føde-

Detaljer

Bekkenbunnsog blæretrening

Bekkenbunnsog blæretrening Bekkenbunnsog blæretrening Fakta om inkontinens (urinlekkasje) Inkontinens er vanligere enn du tror, og du kan få behandling for det. De aller fleste med inkontinens er kvinner. Det er ikke bare eldre

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Rikshospitalet Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken VELKOMMEN TIL FØDEAVDELINGEN PÅ RIKSHOSPITALET INNLEDNING Ved Fødeavdelingen

Detaljer