Plassebakken Barnehage BA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plassebakken Barnehage BA"

Transkript

1 Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post Sørigard Januar 2012

2 Plassebakken Barnehage BA Godt nytt år! Da var januar i gang, og vi har ein flott månad å sjå tilbake på. I desember begynte vi på prosjektet Kreative sjeler, med hovudfokus på fagområda Etikk, religion og filosofi og Kunst, kultur og kreativitet. Vi har hatt adventsamlingar fleire gongar i veka. Der har vi fortalt kvifor vi feirar jul i Noreg; om Jesus som blei født i ein stall, Maria, Josef, dei tre kongane som kom med gåver, om gjetarane som passa på dyra sine og fekk sjå ein engel, og Betlehemstjerna. Både konkretar og dramatisering har blitt tatt i bruk for å fortelje historia. Vi har også sunge julesongar, og tent adventslys til måltida og samlingsstundene. Juleverkstad har det blitt fleire gonger, og resultata av arbeidet gjekk til julemessa, og til julegåver. Det var tydeleg at det var kjekt både å få lage ting, og å få gi frå seg gåver! Adventskalenderen av peparkaker var også populær. Luciadagen vart markert i Plassebakken med at Utigard gikk luciatog gjennom barnehagen og song for oss! Gjengen på Sørigard betrakta det heile med store auge. På julemessa 15/12 hadde først dei eldste barna i barnehagen luciatog ute, og Nordigard og Utigard framførde julesongar i trappa ved grillhyttene. Vi fekk pølser, saft og peparkaker, og etterpå gjekk vi inn i gymsalen. Her var det julemesse med ulike salgsboder. Det vart ein kjekk kveld! Nissefesten gjekk av stabelen 20/12. Då hadde vi samling i gymsalen i lag med dei andre avdelingane, nissegraut og besøk av nissen som kom med posar til barna. Det var stor stas! Vi har også hatt julebord for Nordigard og Sørigard med julemat, dans og film. Vi hadde ein flott dag, som vart litt annleis og ga meirsmak til neste år. Prosjekt. Vi fortset med prosjektet Kreative sjeler ei stund utover på nyåret. Då vil fagområdet Kunst, kultur og kreativitet ha hovudfokus. Barna har malt mykje med pensel i haust. Vi ynskjer at dei no skal få prøve ulike teknikkar i malearbeidet. F eks sugerør, svamp, fingermaling og fotmaling. Det er mykje forskjelleg ein kan nytte til å måle med, og det skal vi utforske. Vi vil at barna si stemme skal kome fram i prosjektet, og at dei får medvirke til for eksempel kva dei ynskjer å prøve å bruke i maleaktivitetane. Vil dei male med ein bil, så skal dei få lov til det. Kanskje finn vi forskjelleg ute i naturen også som vi kan male på eller med? I samlingane har vi lyst til å vise barna ulike kunst motiv, og fabulere rundt desse. Fruktmåltid. I samband med ergonomikartlegginga vi har hatt i Plassebakken, vil vi no prøve ut nye rutine i samband med fruktmåltidet. Difor blir måltidet servert kl 14.00, med påfølgjande bleieskift etterpå. Tidlegare har vi hatt bleieskift før frukt. Vi har no fått ny dør mellom dei to hovudromma på Sørigard, og det opnar moglegheiter for å dele opp barnegruppa og halde på med meir vaksenstyrte aktivitetar. Det vil vi nytte oss av også på ettermiddagane. Bemanning. På grunn av at barna på Sørigard fyller tre år i 2012, har vi ein annan bemanningsnøkkel å rette oss etter på avdelinga no etter nyttår, enn vi hadde hausten Det vil i praksis seie at vi blir tre vaksne på avdelinga, og to når ein pedagogisk leiar har ubunden tid. Vi har ubunden tid ein dag i veka, og i januar blir dette på torsdagar. Då har vi samarbeid med Nordigard på morgonen og ettermiddagen. Vi kjem sannsynlegvis til å ha opne dører mellom avdelingane frå kl til 09.00, og frå kl til Difor et vi

3 Plassebakken Barnehage BA frukost saman med Nordigard denne dagen. Vi ser på det som ein fordel at barna på Sørigard blir stadig betre kjent på Nordigard, slik at det blir ein fin overgang for dei når dei seinare skal bytte avdeling. Sjølvstende i garderoba. Vi kjem til å øve mykje på på- og avkleding med barna i tida framover. I den samanheng vil vi prøve at vi tar med utedressane inn på avdelinga, og at det blir ein felles aktivitet å øve på å ta den på. Då hadde det vore fint om barna kom i barnehagen med klede som er gode å ha på under vinterdressen, f eks ullundertøy og ein fleece-dress/ullbukser. Dette er varme og bevegelege klede. Barnegruppa må øve på å sitje i ro inne på avdelinga medan dei ventar på at det blir deira tur å gå ut i garderoba, og dei må sitje og vente i den ytterste garderoba medan andre barn får på seg sko og lue. Då får dei tilbod om å kike i bøker. Ei slik ordning vil kanskje gjere det rolegare i garderoba for dei barna som blir seint levert. Det er kjempeflott om de foreldre heime har fokus på at barnet dykkar får øve på på-og avkledning samtidig som vi jobbar med det i barnehagen. Vinter. Vi håpar på snø i januar. Vi har lyst til å lage snø skulpturar, renne på akebrett, male på snøen, lage snølykter og mykje meir. Har de lyst til å ta med ski til barnehagen, må de gjerne gjere det. Då må ein vere obs på å merke utstyret. Eit viktig mål er at barna får fortsette den flotte utviklinga dei hadde sist vinter med å bevege seg på det utfordrande underlaget snø. Det krevst ekstra motivering frå oss tilsette når vinteren kjem. Mange likar ikkje å ha på vottar, og dei blir kalde på hendene når dei dreg dei av. Dei får då erfare kvifor det er nødvendig med vottar, og blir vanlegvis gradvis meir fortrulege med det. Det er også vanskelegare å komme seg opp bakkar. Vi oppmuntrar barna til å prøve sjølve, og hjelper dei når vi ser dei prøvar, men ikkje heilt meistrar. Slik lærer dei å bli meir sjølvstendige, og får meistringsopplevingar. De må gjerne legge ein kuldekrem i barnet dykkar si hylle (med navn), dersom de ynskjer at vi skal smørje dei i løpet av dagen. Helsing personalet på Sørigard. Over til venstre: Vi sager juletre ( juleeine ) til avdelinga. Det tok vi inn og pynta med malte furukongler.

4 Plassebakken Barnehage BA

5 Plassebakken Barnehage BA Informasjon frå dagleg leiar Godt nytt år! Håper juleferien var fin og at de er klare til eit nytt halvår i lag med oss her i Plassebakken Barnehage. Vi har mange planar for første halvdel av 2012, og gler oss til mange kjekke aktivitetar som utfordrar kunnskap og ferdighetsnivå. Personalnytt Inger Lill Dalsbø er tilbake etter svangerskapspermisjon og går inn i att i stilling som pedagogisk leiar ved Sørigard i lag med Ingvild. På Sørigard finn de framleis Gunnlaug og Ann Mari som faste tilsette. Isabelle flyttar over til Austigard og blir der ein dag i veka i tillegg til at ho er fast vikar på andre avdelingar. Lisbeth flyttar også over til Austigard og går inn i stilling som assistent no det siste halvåret av førskulelærarutdanninga. Barbara blir fast vikar på huset og blir i starten å finne mest på Sørigard og Austigard. Jorunn, Chi og Kinga held fram på dei avdelingane dei var før jul ut januar. Branntryggleik Personalet har ved ein gjennomgang av våre prosedyrer på brannvernområdet funne det naudsynt å minne dykk på at vi ønskjer at alle foreldre leverer barna på avdelinga. Nokre lar barnet gå inn åleine, men vi ønskjer ansvaret for barnet overlevert. Vi kan ikkje vite at eit barn er på veg inn/ned trappa inne. Dersom alarmen går, forlet vi avdelingane og har eit antal barn vi skal gjere greie for. Om desse tinga inntreff samstundes, kan vi dessverre unngå å få med oss det barnet som framleis er på veg til si avdeling utan følgje av vaksen medan vi er på veg til avtalt møtestad ved brannalarm. Miljøretta helsevern i barnehage og skule Dette er ei forskrift som ofte vert kalla barna si arbeidsmiljølov. Denne forskrifta er viktig for oss å etterleve. I 2011 har vi hatt fokus på tidspress, støy og organisering både for barn og tilsette. Vi held fram arbeidet i 2012 med ei støymåling i samarbeid med bedriftshelsetenesten. Denne kartlegginga dannar grunnlag for tilrettelegging av tilbodet på ein måte som ivaretek barn og vaksne sine behov for variasjon mellom aktivitet og kvile/pausar, og vil gi oss kunnskap om korleis vi skal organisere avdelingane/gruppene på best mogleg måte. Har du spørsmål er det berre å ta kontakt. Resultatet av målinga og evt. tiltak blir informert om når dette er klart. Lån gjerne med bøker heim Vi minner om at barnehagen har eigen bibliotekfilial som er eit samarbeid mellom Skodje Folkebibliotek og barnehagen. Her har alle barn høve til å låne med bøker heim. Vi har eit svært enkelt utlånssystem: Barna er nede på biblioteket i barnehagetida og låner bøker som blir sett i garderoba. Boka har då fått ei blå pingvin med barnets namn på. Då er det berre for dykk å skrive boka inn i utlånspermen som også står i garderoba, ta med boka heim og kose dykk med den. I tillegg vil vi veldig gjerne at de tar dykk tid til å gå ned på biblioteket i lag med barna dykkar når de hentar og låner bøker. Vi vil gjerne låne ut så mykje som mogleg. Vi har ca. 400 bøker til utlån både biblioteket sine (merka med eventyrslott) og barnehagen sine (merka med fargekodar). Spør om du er usikker. Julemesse/førjulsfest Vi har fått nokre tilbakemeldingar på arrangementet vi hadde den 15. desember. Dette var eit samarbeid mellom barnehagen og foreldre til barn som går siste året før skulestart. Tilbakemeldingane seier at dette var kjekt, vellykka og kan gjerne gjerast opp att. Har du meiningar om dette, tar eg gjerne i mot dei på mvh Sissel Berg Natvik dagleg leiar

6

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Plassebakken Post. Januar 2012. Nordigard

Plassebakken Post. Januar 2012. Nordigard Plassebakken Post Januar 2012 Nordigard Godt nyttår. Juletida vel over og vi skriv 2012. Men først, et tilbakeblikk på kva vi gjorde på Nordigard i desember. Turar i Desember Vinteren lot vente lenge på

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Da håpar vi alle har hatt fin jule og nyttårshelg og er klar for eit nytt semester og eit nytt arbeidsår. Barne.

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Førskulegruppe 2013 2014

Førskulegruppe 2013 2014 Førskulegruppe 2013 2014 Hei og velkommen til førskulegruppa! Her legg me vekt på skuleførebuande aktivitetar slik at overgangen til skule ikkje blir for overveldande. Det er satt av 1 time kvar veke til

Detaljer

Godt rusta for framtida

Godt rusta for framtida Årsplan 2015 Vår visjon: Godt rusta for framtida Våre overordna verdiar: Respekt og omsorg for andre Lyst til å læra Tru på seg sjølv Sosial kompetanse Våre mål: Borna skal ha medverknad på eigen kvardag

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 VI STARTAR MED SATSINGSOMRÅDE FOR ÅRET: I barnehageåret 2014 2015 vil vi i Ulveseth barnehage ha særleg fokus på realfag; antal, rom og form, natur,

Detaljer

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni Lyngmo-Glytten 24. årgang - Januar 2015 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo 50 år i 2015 Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR VINTERLEIRAR - sjå baksida for informasjon!!

Detaljer

Årsplan for Modalen barnehage

Årsplan for Modalen barnehage 1 Årsplan for Modalen barnehage Innhaldsliste INNLEIING: Historikk Barnehagen sine rammevilkår Dei 7 fagområda Kommunikkasjon, språk og tekst SAMARBEID MELLOM HEIM OG BHG Kropp, rørsle og helse Kunst,

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

SvaMpeN. Internavis for Volda vidaregåande skule - Nr: 6. Juni 2007. Korleis kan ein takle eksamensangsten?

SvaMpeN. Internavis for Volda vidaregåande skule - Nr: 6. Juni 2007. Korleis kan ein takle eksamensangsten? SvaMpeN Internavis for Volda vidaregåande skule - Nr: 6. Juni 2007 Korleis kan ein takle eksamensangsten? Torsdag 24. mai, fekk elevane på Volda vgs vite kva dei kom opp i skriftleg eksamen og om dei kom

Detaljer

Filosofi, religion og etikk

Filosofi, religion og etikk Filosofi, religion og etikk INNLEIING Kvar kommune i Sogn har fått ansvar for å lage eit opplegg/plan for korleis arbeide med fagområda i rammeplanen. Vi i Luster kommune har jobba med fagområdet: Etikk,

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRSHJULET

INFORMASJON OM ÅRSHJULET INFORMASJON OM ÅRSHJULET Figur 1 Grunnmodell med barneillustrasjonar gjennom året. BAKGRUNN OG OPPBYGNING AV ÅRSHJULET: Årshjulet er først og fremst utvikla med bakgrunn i vår utviklingshemma dotter sine

Detaljer

Fagområda i barnehagen

Fagområda i barnehagen Fagområda i barnehagen Vi har laga ein oversikt over korleis vi formelt og uformelt jobbar med dei 7 fagområda i barnehagen. Vi har og prøvd å setje opp skjematisk kva progresjon ein kan forvente. Vi har

Detaljer

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 NESTE ÅR, 2015 MED LIVIVINJE Me har jo hatt ein del år med Livivinje -aktivitetar no. Prosjekttida er jo over og

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer