MØTEINNKALLING SAKSLISTE 84/08 08/903 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KJØP AV BÅT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 84/08 08/903 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KJØP AV BÅT"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom : Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf / 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 83/08 08/897 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ØL 84/08 08/903 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KJØP AV BÅT 85/08 08/919 SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV FISKEREDSKAPER 86/08 08/916 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING 87/08 08/918 KOMMUNAL TILTAKSSTRATEGI FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET /08 08/924 FORESPØRSEL FRA BÅTSFJORD INVEST AS 89/08 08/596 ÅRSBUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN FOR Båtsfjord, Båtsfjord kommune Anne Grethe Strandheim Fung. ordfører

2 Sak 83/08 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ØL Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/897 83/08 Formannskapet I medhold av alkohollovens 1-7 innvilges søknad om salgsbevilling for øl fra Båtsfjord Dagligvare AS (Rema 1000 )slik: Bevillingen gjelder: Salgsbevilling for øl Salgssted: Rema 1000, 9990 Båtsfjord Bevillingssøker: Båtsfjord Dagligvare AS (Rema 1000) v/ Ørjan Nergaard Bevillingsperiode: Styrer for bevillingen: Ørjan Nergaard Stedfortreder for styrer: Svein Arne Ananiassen Salgstid: Mandag fredag, kl kl 2000 Lørdag, kl kl Det tas forbehold om positiv uttales fra både politi, sosialkontor og skattemyndighet. Bevilling gis ikke før dette foreligger. Dersom det er negative merknader fra minst en av disse instansene tas saken opp igjen i neste formannskapsmøte. I medhold av alkohollovens 1-7 innvilges søknad om salgsbevilling for øl fra Båtsfjord Dagligvare AS (Rema 1000 )slik: Bevillingen gjelder: Salgsbevilling for øl Salgssted: Rema 1000, 9990 Båtsfjord Bevillingssøker: Båtsfjord Dagligvare AS (Rema 1000) v/ Ørjan Nergaard Bevillingsperiode: Styrer for bevillingen: Ørjan Nergaard Stedfortreder for styrer: Svein Arne Ananiassen Salgstid: Mandag fredag, kl kl 2000 Lørdag, kl kl Det tas forbehold om positiv uttales fra både politi, sosialkontor og skattemyndighet. Bevilling gis ikke før dette foreligger. Dersom det er negative merknader fra minst en av disse instansene tas saken opp igjen i neste formannskapsmøte. Side 2

3 Sak 83/08 Saksutredning: Båtsfjord Dagligvare AS v / Ørjan Nergaard (Rema 1000) har søkt om salgsbevilling for salg av øl. Rema 1000 ønsker i forbindelse med oppstart av butikk i Båtsfjord å selge øl. De to andre dagligvarebutikkene i Båtsfjord har i dag slik bevilling, og Båtsfjord kommune har ikke gjort noen alkoholpolitiske vedtak som skulle tilsi at ikke ytterligere en dagligvarebutikk kan gis slik salgsbevilling. Tidsinnskrenkninger i ølsalg fremgår av alkohollovens 3-7: Salg og utlevering av øl kan skje fra kl til kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av øl er likevel forbudt etter kl på hverdager, og etter kl på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg av øl ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager. Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. De to øvrige dagligvarebutikkene i Båtsfjord er gitt bevilling for å selge øl til kl på hverdager og kl på dager før søn- og helligdager. I henhold til alkohollovens saksbehandlingsregler er det bedt om uttalelse fra sosialkontor, skattemyndighet og politiet. Pga. av sent innkommet søknad har vi ennå ikke mottatt uttalelse fra noen av disse ennå. Dersom slik uttalelse ikke foreligger innen Formannskapet behandler saken må det tas forbehold om positiv uttalelse fra politi, sosialkontor og skattemyndighet. Både bevillingsstyrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve i samsvar med alkohollovens krav. Side 3 av 12

4 Sak 84/08 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KJØP AV BÅT Saksbehandler: Morten Andersen Arkiv: 242 U01 Arkivsaksnr.: 08/903 84/08 Formannskapet Hansen & Kristiansen SUS innvilges et lån på NOK ,- for kjøp av båt og redskaper som følger med båt. Løpetid for lånet settes til 3 år. Lånevilkår som beskrevet i 6-8. Det forutsettes at søkerne har fullfinansiert kjøpet. Båtsfjord kommune tar pant i båten som kjøpes. Det forutsettes at søkerne etablerer selskap med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Lånet gis til dette selskapet. Hansen & Kristiansen SUS innvilges et lån på NOK ,- for kjøp av båt og redskaper som følger med båt. Løpetid for lånet settes til 3 år. Lånevilkår som beskrevet i 6-8. Det forutsettes at søkerne har fullfinansiert kjøpet. Båtsfjord kommune tar pant i båten som kjøpes. Det forutsettes at søkerne etablerer selskap med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Lånet gis til dette selskapet. Saksutredning: Hansen og Kristiansen SUS søker på kr ,- i lån fra fiskerifondet. Ønsket løpetid er 3 år. Totale kostnader for kjøp av båt og redskaper er kr ,- Båten de skal kjøpe er 9,45 m og er dermed under grensen for hvilke båter fiskerifondet støtter. Likevel gir 3 anledning til å dispensere for detter: Det gis ikke lån til kjøp av fiskefartøy eller til kjøp av redskaper til fiskefartøy under 10 meter. Fondsstyret kan i helt spesielle tilfeller gi dispensasjon fra dette. Båten fisker på åpen kvote. Båtsfjord ønsker mer råstoff levert til våre produksjonsanlegg og med dette som utgangspunkt har fondsstyret mulighet for å dispensere fra timetersregelen. Finansieringen av kjøpet er skissert slik: Egenkapital ,- Fiskerifond ,- Side 4

5 Sak 85/08 SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV FISKEREDSKAPER Saksbehandler: Morten Andersen Arkiv: 242 U01 Arkivsaksnr.: 08/919 85/08 Formannskapet Frank Olsen innvilges et lån på kr ,- til kjøp av fiskeredskaper og utstyr til M/S Cantona. Lånet tilbakebetales over 2 år. Utbetaling av lån følger vedtektenes 4 der det forutsettes framlagt faktura eller regning. Lånevilkår følger vedtektenes 6-8. Frank Olsen innvilges et lån på kr ,- til kjøp av fiskeredskaper og utstyr til M/S Cantona. Lånet tilbakebetales over 2 år. Utbetaling av lån følger vedtektenes 4 der det forutsettes framlagt faktura eller regning. Lånevilkår følger vedtektenes 6-8. Saksutredning: Frank Olsen søker om kr ,- til kjøp av redskaper og utstyr til båten MS Cantona. Frank Olsen ble tidligere i år innvilget et lån på kr ,- i Fiskerifondet. Iflg. Vedtektene skal maksimalt lånebeløp til en enkelt båt ikke overstige kr ,-. Finansiering av kjøpet gjøres kun igjennom fiskerifondet. Tilbakebetalingstiden er satt til 2 år. Side 5

6 Sak 86/08 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/916 86/08 Formannskapet Aktiv fysioterapi v/ Tone Pedersen innvilges inntil kr ,- i støtte fra næringsfondet. Tilskuddet skal brukes til å dekke inntil 75 % av utgifter med å etablere ny bedrift. Aktiv fysioterapi v/ Tone Pedersen innvilges inntil kr ,- i støtte fra næringsfondet. Tilskuddet skal brukes til å dekke inntil 75 % av utgifter med å etablere ny bedrift. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte søknad fra Aktiv fysioterapi v/ Tone Pedersen om etableringsstøtte til sin bedrift. Søknaden kommer inn under næringsfondets hovedformål som sier at Næringsfondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter (vedtektenes 2). Beløpsgrense for investering i bedrifter er kr ,-. Som kvinnelig etablerer kan Tone Pedersen følgelig få dekket inntil 75 % av utgifter i søknaden som samlet er på kr ,-. Saksbehandler vurderer ikke et tilskudd fra næringsfondet til dette tiltaket som konkurransevridende. Søker argumenterer med at de andre fysioterapeutene som driver firma her i Båtsfjord har driftsstøtte fra kommunen, mens Tone Pedersen har fått avslag om dette. I tillegg tilbyr hennes bedrift tjenester utover det som konkurrentene tilbyr. Side 6

7 Sak 87/08 KOMMUNAL TILTAKSSTRATEGI FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Saksbehandler: Tony Petterson Arkiv: V18 Arkivsaksnr.: 08/918 87/08 Formannskapet Båtsfjord kommune vedtar vedlagte kommunale tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) for Båtsfjord kommune vedtar vedlagte kommunale tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) for Saksutredning Generell del: Kommunal tiltakstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) ble vedtatt i formannskapet i sak 0052/06 og gjaldt t.o.m Midlene ligger hos fylkesmannen, og utbetales etter vedtak fattet av kommunen. Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) må foreligge og være godkjent av fylkesmannen før kommunen kan få tildelt av de midlene som fylkesmannen har til fordeling. Det er foreslått følgende endringer i forhold til tidligere strategi: - Anslått tilskuddsbehov er økt fra kr til kr pr år. - Kunngjøringsform og søknadsfrister tatt med. Båtsfjord har etter søknad de siste årene fått økt sin årlige andel av midlene fra kr til kr Begrunnelsen for dette er Riksantikvarens pilotprosjekt i Hamninger. Eksempler på tidligere tildelinger: Sneskavla 4H, rydding av skog i Strømmen kr Sneskavla 4H, oppsett av gjerde Strømmen kr Sneskavla 4H, kompostering av hestemøkk i Strømmen, kr Sneskavla 4H, anskaffelse av flyttbart gjerde for å ta vare på kulturlandskap ved beiting Vibeke Smelror Ottesen, rydding av krattskog og fjerning av gjerde i Syltefjord kr IL Forsøk, Rydding av piggtråd fra krigen og annen jernskrap i Hamningberg, kr Per Ragnar Karlsen, oppsett/restaurering av gjerde i Hamningberg kr Camilla Riise Carlsen restaurering av fjøs i Hamningberg, kr Målene med spesielle miljøtiltak i landbruket er: - Økt ansvar for kommunen. - Kommunen som aktiv landbrukspolitisk aktør. - Regionalt og lokalt tilpasset politikk. Side 7

8 Sak 87/08 Dette innebærer bl.a. at kommunen, med virkning fra fikk forvaltningsansvar for virkemiddelet spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap og områdetiltak. Med hjemmel i jordloven er det fastsatt tre nye forskrifter: 1. Forskrift og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 2. Forskrift og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 3. Forskrift og tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Ansvaret for strategiplaner for tilskuddsordningene innen skogbruk er tillagt skogbrukssjefen i Finnmark. Det kan, i følge forskriften om spesielle miljøtiltak i jordbruket, søkes om tilskudd til: 1. Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter (forprosjekter) som skal ende i planer for konkrete kultur- og forurensningstiltak. En kan få tilskudd til planlegging, organisering og selve prosjektarbeidet. Tilskuddsprosent: inntil 100% av godkjent kostnadsoverslag. 2. Gjennomføring av kulturlandskaps- og forurensningstiltak som a) Ivaretar natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet b) Hindrer eller reduserer forurensning eller risikoen for forurensning fra jordbruket Tilskuddsprosent: Inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag eller inntil 100% i spesielle tilfeller for å ivareta biologisk mangfold. Økonomiske konsekvenser: Ingen for Båtsfjord kommune. Midlene er hos fylkesmannen og utbetales etter vedtak i Båtsfjord kommune. Juridiske konsekvenser: Ingen kjente. Organisasjonsmessige konsekvenser: Ingen. Helsemessige konsekvenser: Ingen. Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Positive da en vil bli bedre i stand til å ta vare på mer av kulturlandskapet. Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen. Side 8 av 12

9 Sak 88/08 FORESPØRSEL FRA BÅTSFJORD INVEST AS Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/924 88/08 Formannskapet Saksutredning: Jeg viser til vedlagte brev fra Båtsfjord Invest v/ daglig leder Morten Andersen. De ber om et svar fra Formannskapet på hvorvidt etablering av Øst-Finnmark Invest (ØFI) er viktig nok for Båtsfjord Invest AS til at Båtsfjord Invest AS blir med på etablering av selskapet med 1/11 del av kr ,-, samt bidra med ytterligere kr ,- i aksjekapital i forbindelse med en emisjon i lag med Varanger Kraft AS. Rådmannen er generelt av den oppfatning at det må et regionalt samarbeid til for å skaffe tilstrekkelig med investeringskapital til Øst-Finnmark. Jeg anbefaler derfor at dette konkrete forslaget vurderes positivt. Side 9

10 Sak 89/08 ÅRSBUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN FOR Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 08/596 9/08 Helse- og omsorgstyre /08 Kultur- og oppvekststyret /08 Teknisk styre /08 Formannskapet /08 Eldrerådet /08 Formannskapet Rådmannens forslag til budsjett for 2009 og økonomiplan for vedtas. Rådmannens forslag til budsjett for 2009 og økonomiplan for vedtas. Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den sak 9/08 Behandling: Felles forslag: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: Tiltak anbefalt av rådmannen: Omgjøring av alderspensjonat til aldershjem utsettes Følgende tiltak ikke anbefalt av rådmannen vedtas: Flere sykehjemsplasser Samlede økte utgifter på kr ,- i 2009 foreslås å dekkes av budsjettreservene i rådmannens forslag Enstemmig vedtatt Vedtak: Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 21/08 Behandling: Forslag fra Ap v/ Irene Nilsen: I henhold til rådmannens budsjettforslag, foreslår Båtsfjord Arbeiderparti at Båtsfjord skole tilføres kr ,- og Nordskogen skole kr ,-. Dette skal brukes til ekstra klassedeling og fritt skolemateriell/bøker. Finansieres ved at budsjettreserven reduseres med kr ,-. Forslag fra H v/ketil Pettersen: Rådmannens konsekvensjusterte budsjett med foreslåtte tiltak vedtas. Side 10

11 Sak 89/08 Avstemming: Forslag fra Ap: 2 stemmer Forslag fra H: 3 stemmer Forslag fra H v/ketil Pettersen vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Vedtak: Rådmannens konsekvensjusterte budsjett med foreslåtte tiltak vedtas. Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 34/08 Behandling: Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2009 og økonomiplan for vedtas med følgene endring: Rammen i årsbudsjettet for teknisk økes med kr ,- slik at midler til en ingeniørstilling beholdes. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2009 og økonomiplan for vedtas med følgene endring: Rammen i årsbudsjettet for teknisk økes med kr ,- slik at midler til en ingeniørstilling beholdes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 82/08 Behandling: Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2009 og økonomiplan ble kort gjennomgått. Vedtak gjort i Helse og omsorgstyre, Kultur og oppvekststyre og Teknisk ble kort fortalt. Vedtak i Formannskapet vil ikke bli gjort denne gang men i møte 1. des Vedtak: Behandling/vedtak i Eldrerådet den sak 4/08 Behandling: Eldrerådet gikk raskt igjennom vedtak gjort i Helse og omsorgsstyret vedrørende budsjett. Eldrerådet tilslutter seg vedtak gjort av Helse og omsorgsstyret med følgende tillegg: Aktivitør 20 % stilling bør økes til 50 % stilling. Budsjettpost Utgiftsdekning transport ikke oppg.pl. kr ,- bør deles slik at kr blir brukt til transport av beboere på alderspensjonat og sykestue. Vedtak: Eldrerådet tilslutter seg vedtak gjort av Helse og omsorgsstyret med følgende tillegg: Side 11 av 12

12 Sak 89/08 Aktivitør 20 % stilling bør økes til 50 % stilling. Budsjettpost Utgiftsdekning transport ikke oppg.pl. kr ,- bør deles slik at kr blir brukt til transport av beboere på alderspensjonat og sykestue. Saksutredning: Jeg viser til behandling (i hovedutvalg og eldreråd) av denne saken fram til nå. Deres respektive vedtak framgår ellers i disse sakspapirene. Nå gjenstår formannskapets innstilling som skal avgis i møte Deretter skal saken ligge ute til offentlig ettersyn i minimum 2 uker før endelig vedtak gjøres i kommunestyret (18.12.). Jeg viser til de sakspapirene som ble delt ut på orienteringsmøte på Skansen og som ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside (under politisk i venstre meny). Vedlagt følger i tillegg rådmannens reviderte forslag til investeringsbudsjett med kommentarer. Jeg legger opp til at rådmann og økonomisjef deltar i formannskapets behandling Side 12 av 12

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Tid: 0900 (etter møtene i administrasjonsstyrene som starter kl. 09.00) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 17.04.2012 Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 17.04.2012 Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 17.04.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2006 Tid: kl.18.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PS12/162Interpellasjon

PS12/162Interpellasjon PS12/162Interpellasjon Side211 Interpellasjon Bodø definerer seg selv som en internasjonal by, og vi vil gjerne være en kommune som fremstår som varm, åpen, raus og inkluderende. Vi har egne havneverter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 08.12.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer