MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Elisabeth Lyngedal, Jonny Olsen, Kjell Wian, Peter Berg Mikkelsen, Trine Ingilæ, Harald Larssen, Lill Wenche Evensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Elisabeth Lyngedal, Jonny Olsen, Kjell Wian, Peter Berg Mikkelsen, Trine Ingilæ, Harald Larssen, Lill Wenche Evensen"

Transkript

1 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: Tid: kl. kl Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Sigurd Rafaelsen, Alice Normi, Leif Pedersen, Marte S. Rasmussen, Svein Slåtsveen, Toril Svendsen, Bjørn Pedersen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen, Maria Sørbø, Arnkjell Bøgeberg, Viggo Myhre, Jan Holm Hansen Forfall: Wiebke Slåtsveen, Rakel Løkke, Svein Rune Wian Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Ok. Merknader: Ok. Behandlede saker: Underskrifter: Tomas Sagen, Håvard Pedersen. Elisabeth Lyngedal, Jonny Olsen, Kjell Wian, Peter Berg Mikkelsen, Trine Ingilæ, Harald Larssen, Lill Wenche Evensen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Kjøllefjord, 20. desember 2011 (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) Postadresse Besøksadresse Postboks 38 Strandveien 152 Telefon: Bankkonto: KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: Bankkonto skatt: org.nr.:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/11 11/914 LÅNEOPPTAK STARTLÅNSMIDLER /11 09/1032 ØKONOMISK STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING OG DRIFT AV MUSEUM - FOLDALBRUKET 79/11 11/864 RENOVASJONSAVGIFT /11 11/895 VANNAVGIFTER /11 11/896 AVLØPSAVGIFT /11 11/897 AVGIFT - FEIING OG KONTROLL /11 11/898 BOLIGUTLEIEPRISER /11 11/899 GEBYR FOR VARER OG TJENESTER /11 11/915 EIENDOMSSKATT /11 11/916 KOMMUNAL SKATTØRE /11 11/877 BUDSJETT LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN KF 88/11 11/626 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN /11 11/900 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK NR. 2/ /11 10/836 NORASENTERET IKS 91/11 11/902 VEDTEKTER LEBESBY BYGDETUN Side 2 av 32

3 92/11 11/70 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR LIV UTVIKLINGSTILTAK REISELIV 93/11 11/370 KOMMUNAL PLANSTRATEGI ARBEIDSPROSESS 94/11 11/440 SØKNAD OM Å DRIVE PRIVAT BARNEHAGE EVT OPPRETTE EGNE AVDELING UNDER GALGENES BARNEHAGE. 95/11 11/701 REKRUTTERINGSTILTAK I OPPLÆRINGSSEKTOREN 96/11 11/836 ELDRERÅD /11 11/926 VALG AV VILTNEMND /11 11/927 VALG AV DISPENSASJONSUTVALG FOR MOTORFERDSEL I UTMARK /11 11/932 VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG I OPPLÆRINGSSEKTOREN 100/11 11/966 DELEGASJONSREGLEMENT - TILSYNSRAPPORT OG NY GIV V/ELISABETH LYNGEDAL - UTVIKLINGSARBEID LIV V/ TORIL SVENDSEN DET BLE VEDTATT AT KOMMUNESTYRET SKULLE TA OPP EN EKSTRASAK TIL BEHANDLING; - DELEGASJONSREGLEMENT. ***Enstemmig. Side 3 av 32

4 Sak PS 77/11 Sakstittel: LÅNEOPPTAK STARTLÅNSMIDLER 2012 Lebesby kommunestyre vedtar å låne 5 mill. kr i Startlånsmidler fra Husbanken i 2012 for videre utlån Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre vedtar å låne 5 mill. kr i Startlånsmidler fra Husbanken i 2012 for videre utlån Side 4 av 32

5 Sak PS 78/11 Sakstittel: ØKONOMISK STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING OG DRIFT AV MUSEUM - FOLDALBRUKET 1. Lebesby kommunestyre kan ikke imøtekomme søknaden fra Stiftelsen Foldal om tilskudd kr ,- til videreutvikling og drift av museum ved Foldalbruket for Lebesby kommune budsjetterer med kr ,- i tilskudd i Lebesby kommune ser verdien av det tiltaket som er bygget opp, og inviterer Stiftelsen Foldal til å ta et møte med kommunen i forhold til fremtidig utvikling og drift av Foldal. Bjørn Pedersen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen og Tomas Sagen var inhabile. Som innstilling. ***Enstemmig. 1. Lebesby kommunestyre kan ikke imøtekomme søknaden fra Stiftelsen Foldal om tilskudd kr ,- til videreutvikling og drift av museum ved Foldalbruket for Lebesby kommune budsjetterer med kr ,- i tilskudd i Lebesby kommune ser verdien av det tiltaket som er bygget opp, og inviterer Stiftelsen Foldal til å ta et møte med kommunen i forhold til fremtidig utvikling og drift av Foldal. Side 5 av 32

6 Sak PS 79/11 Sakstittel: RENOVASJONSAVGIFT 2012 Lebesby kommunestyre vedtar at renovasjonsavgiftene og slamtømming for 2012 skal være følgende: 1. Husholdningsabonnementet kr. 3796,- (kr. 4745,- inkl. mva) 2. Næringsabonnementet kr. 4174,- ( kr. 5218,50 inkl. mva) 3. Slamtømming: - inntil 5 m 3 kr. 2416,- ( kr. 3020,- inkl. mva) - pr. m 3 mellom 5-20 m 3 kr. 436,- ( kr. 545,- inkl. mva) - pr. m 3 over 20 m 3 kr. 375,- ( kr. 468,75 inkl. mva) utrykning pr. gang kommume/næring kr. 521,- ( kr. 651,25 inkl. mva) Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre vedtar at renovasjonsavgiftene og slamtømming for 2012 skal være følgende: 1. Husholdningsabonnementet kr. 3796,- (kr. 4745,- inkl. mva) 2. Næringsabonnementet kr. 4174,- ( kr. 5218,50 inkl. mva) 3. Slamtømming: a. inntil 5 m 3 kr. 2416,- ( kr. 3020,- inkl. mva) b. pr. m 3 mellom 5-20 m 3 kr. 436,- ( kr. 545,- inkl. mva) c. pr. m 3 over 20 m 3 kr. 375,- ( kr. 468,75 inkl. mva) utrykning pr. gang kommume/næring kr. 521,- ( kr. 651,25 inkl. mva) Side 6 av 32

7 Sak PS 80/11 Sakstittel: VANNAVGIFTER 2012 Lebesby kommunestyre vedtar at avgifter for vann for 2012 skal være følgende: 1. inntil 100 m 2 kr. 3775,- ( kr. 4718,75 inkl. mva) 2. minsteavgift etter vannmåler kr. 3775,- ( kr. 4818,75 inkl. mva) 3. målt forbruk kr. 9,45 ( kr. 11,81 inkl. mva) 4. tilknytningsavgift inntil 100 m 2 kr. 3864,- ( kr. 4830,- inkl.mva) Som innstilling. ***Enstemmig Lebesby kommunestyre vedtar at avgifter for vann for 2012 skal være følgende: 1. inntil 100 m 2 kr. 3775,- ( kr. 4718,75 inkl. mva) 2. minsteavgift etter vannmåler kr. 3775,- ( kr. 4818,75 inkl. mva) 3. målt forbruk kr. 9,45 ( kr. 11,81 inkl. mva) 4. tilknytningsavgift inntil 100 m 2 kr. 3864,- ( kr. 4830,- inkl.mva) Side 7 av 32

8 Sak PS 81/11 Sakstittel: AVLØPSAVGIFT 2012 Lebesby kommunestyre vedtar at avløpsavgiftene for 2012 skal være: 1. Avløpsavgift inntil 100 m 2 kr. 1942,- (kr. 2427,50 inkl. mva) 2. Tilknytningsavgiften inntil 100 m 2 kr. 2580,- (kr. 3225,- inkl.mva) Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre vedtar at avløpsavgiftene for 2012 skal være: 1. Avløpsavgift inntil 100 m 2 kr. 1942,- (kr. 2427,50 inkl. mva) 2. Tilknytningsavgiften inntil 100 m 2 kr. 2580,- (kr. 3225,- inkl.mva) Side 8 av 32

9 Sak PS 82/11 Sakstittel: AVGIFT - FEIING OG KONTROLL 2012 Lebesby kommunestyre vedtar at avgifter for feiing og kontroll for 2012 skal være: - feiing kr. 473,- pr. pipe - kontroll kr. 530,- pr. bygg Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre vedtar at avgifter for feiing og kontroll for 2012 skal være: - feiing kr. 473,- pr. pipe - kontroll kr. 530,- pr. bygg Side 9 av 32

10 Sak PS 83/11 Sakstittel: BOLIGUTLEIEPRISER 2012 Lebesby kommunestyre vedtar at husleieprisene for 2012 øker med 1,5 % (konsumprisindexen) samt kompensasjon for økte avgifter på vann og avløp på den enkelte leilighet. Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre vedtar at husleieprisene for 2012 øker med 1,5 % (konsumprisindexen) samt kompensasjon for økte avgifter på vann og avløp på den enkelte leilighet. Side 10 av 32

11 Sak PS 84/11 Sakstittel: GEBYR FOR VARER OG TJENESTER 2012 Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyrer for varer og tjenester med 5% for Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyrer for varer og tjenester med 5% for Side 11 av 32

12 Sak PS 85/11 Sakstittel: EIENDOMSSKATT 2012 Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomskatteloven 2 og 3 å skrive ut eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2012 som følger: 1. Det skrives ut eiendomsskatt på a) faste eiendommer (bolig og næringseiendommer) i område utbygd på byvis det vil si Kjøllefjord/Snattvika b) Verk og bruk i hele kommunen 2. Skattesatsen settes til 7 promille 3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 75% av takst 4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall og Eiendomsskattetakstene for 2012 justeres etter utført ny alminnelig taksering som utføres 2011/januar-februar Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer antall fritaksår eller b) opphever fritaket. Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomskatteloven 2 og 3 å skrive ut eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2012 som følger: 1. Det skrives ut eiendomsskatt på a. faste eiendommer (bolig og næringseiendommer) i område utbygd på byvis det vil si Kjøllefjord/Snattvika b. Verk og bruk i hele kommunen 2. Skattesatsen settes til 7 promille 3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 75% av takst Side 12 av 32

13 4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall og Eiendomsskattetakstene for 2012 justeres etter utført ny alminnelig taksering som utføres 2011/januar-februar Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer antall fritaksår eller b) opphever fritaket. Side 13 av 32

14 Sak PS 86/11 Sakstittel: KOMMUNAL SKATTØRE 2012 Lebesby kommunestyre vedtar at den kommunale inntektsskattøren for 2012 for personlige skattytere og dødsbo skal være 11,6 %. Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre vedtar at den kommunale inntektsskattøren for 2012 for personlige skattytere og dødsbo skal være 11,6 %. Side 14 av 32

15 Sak PS 87/11 Sakstittel: BUDSJETT LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN KF Lebesby kommune godkjenner havnestyrets forslag for drifts- og investeringsbudsjett 2012 for Lebesby-Kjøllefjord havn K.F Utover ordinær drift planlegges følgende investeringer: - Utbedringer Veidnes kai, (nytt dekke og fendervegg), Utbedringer Hustadkaia, (Fendervegg ved bøteriet), Finansiering: Bruk av ubrukte lånemidler og disposisjonsfond Det beregnes ikke overføring av driftstilskudd fra Lebesby kommune. Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommune godkjenner havnestyrets forslag for drifts- og investeringsbudsjett 2012 for Lebesby-Kjøllefjord havn K.F Utover ordinær drift planlegges følgende investeringer: - Utbedringer Veidnes kai, (nytt dekke og fendervegg), Utbedringer Hustadkaia, (Fendervegg ved bøteriet), Finansiering: Bruk av ubrukte lånemidler og disposisjonsfond Det beregnes ikke overføring av driftstilskudd fra Lebesby kommune. Side 15 av 32

16 Sak PS 88/11 Sakstittel: BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Kommunestyret vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden med følgende vedtak: 2. Kommunestyret vedtar et netto driftsresultat på 0.6 mill 3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det fremgår av vedlegget, rammene justeres av FS i henhold til eventuelle endringsforslag fra det som var rådmannens innstilling 4. Kommunestyret vedtar de planfortsetningene og prioriteringene som er gjort for sektorene i vedlagte økonomiplan. Med følgende endringer: a. Barnehagesatsene økes med fra 1590 til 1990 pr.mnd fra (52 barn) b. Foreldrebetalingen SFO økes fra 670 til 790 pr mnd fra c. Skolelunch går fra å være gratis til å koste 125 pr mnd fra d. Kulturmedarbeider lyses ut og ansettes e. Interne overføringer/kjøp av tjenester 350`overføres fra LiV til kultur, da kulturmedarbeider i 2012 skal jobbe med bolyst og rekruttering jmf. LiV planen. f. Klubbansvarlig (øke den ene klubbstillingen fra 15 til 30%) g. Øke eiendomsskatten med h. Opprette prosjektgruppe botiltak for eldre (50`) i. Bassenget åpent fra 1/9 til 1/6. Oppvarmet vann en dag i uka i perioden 1/10 1 april. j. Digitalt kinoanlegg kr 700` (økt lån) 5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet 6. Kommunestyret vedtar investeringer på mill i 2012, hvorav 0.6 mill finansieres fra netto driftsresultat, mill i lån og 0.58 mill fra fond 7. Kommunestyret vedtar låneopptak på i Kommunestyret ber formannskapet kartlegge bosituasjonen og fremtidige botiltak for eldre og pleietrengende, herav sykehjemsplasser, omsorgsboliger og dagsenter. Basert på dette skal kommunestyret få sak om lokalisering, drift og forslag til fremdriftsplan til behandling i kommunestyret senest i juni. 1. Tilleggsforslag fra AP v/svein Slåtsveen. Kommunestyret forventer at vaktmestertjenesten i Lebesby gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Løsninger drøftes mellom Formannskapet og Administrasjonen 2. Tilleggsforslag fra Borgerlig Fellesliste. Før endelig avtale om kjøp av spylevogn, skal saken legges fram for Formannskapet og ber administrasjonen undersøke inntjeningspotensialet med næringslivet og orientere Formannskapet. Side 16 av 32

17 3. Forslag fra Borgerlig Fellesliste. Utsette vann og avløpsinvesteringer i 1 år til Og benytte pengene til asfaltering av ødelagte veier, og ferdigstilling av gang og sykkelsti til Snattvika. Inntil til gang & sykkelsti. Votering: Det ble først stemt over forslagene. 1. Enstemmig vedtatt. 2. Enstemmig vedtatt stemte for og 10 stemte mot. Forslaget falt med 10 mot 6 stemmer. Deretter ble det stemt over Formannskapets innstilling. ***Enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden med følgende vedtak: 2. Kommunestyret vedtar et netto driftsresultat på 0.6 mill 3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det fremgår av vedlegget, rammene justeres av FS i henhold til eventuelle endringsforslag fra det som var rådmannens innstilling 4. Kommunestyret vedtar de planfortsetningene og prioriteringene som er gjort for sektorene i vedlagte økonomiplan. Med følgende endringer: a. Barnehagesatsene økes med fra 1590 til 1990 pr.mnd fra (52 barn) b. Foreldrebetalingen SFO økes fra 670 til 790 pr mnd fra c. Skolelunch går fra å være gratis til å koste 125 pr mnd fra d. Kulturmedarbeider lyses ut og ansettes e. Interne overføringer/kjøp av tjenester 350`overføres fra LiV til kultur, da kulturmedarbeider i 2012 skal jobbe med bolyst og rekruttering jmf. LiV planen. f. Klubbansvarlig (øke den ene klubbstillingen fra 15 til 30%) g. Øke eiendomsskatten med h. Opprette prosjektgruppe botiltak for eldre (50`) i. Bassenget åpent fra 1/9 til 1/6. Oppvarmet vann en dag i uka i perioden 1/10 1 april. j. Digitalt kinoanlegg kr 700` (økt lån) 5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet 6. Kommunestyret vedtar investeringer på mill i 2012, hvorav 0.6 mill finansieres fra netto driftsresultat, mill i lån og 0.58 mill fra fond 7. Kommunestyret vedtar låneopptak på i Kommunestyret ber formannskapet kartlegge bosituasjonen og fremtidige botiltak for eldre og pleietrengende, herav sykehjemsplasser, omsorgsboliger og dagsenter. Basert på dette skal kommunestyret få sak om lokalisering, drift og forslag til fremdriftsplan til behandling i kommunestyret senest i juni. Side 17 av 32

18 9. Kommunestyret forventer at vaktmestertjenesten i Lebesby gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Løsninger drøftes mellom Formannskapet og Administrasjonen 10. Før endelig avtale om kjøp av spylevogn, skal saken legges fram for Formannskapet og ber administrasjonen undersøke inntjeningspotensialet med næringslivet og orientere Formannskapet. Side 18 av 32

19 Sak PS 89/11 Sakstittel: OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK NR. 2/ Lebesby kommunestyre tar rapport nr.2/2011 til orientering. 2. Vedtak som ikke er fulgt opp i følge denne rapporten skal legges frem på nytt i rapporteringen i juni Forslag fra Svein Slåtsveen: Administrasjonen får i oppgave å videreføre kommunestyrevedak 45/10 (PLEIE- OG OMSORGSPLAN ) ved å legge fram en utviklingsplan for Lebesby, Laksefjord vedrørende Helse- opplæring og næring. Rapporten legges frem for kommunestyret i juni Votering: 8 stemte mot, og 8 stemte for. Med ordførerens dobbeltstemme ble resultatet 9 mot, og 8 for. Forslaget falt med 9 mot 8 stemmer. ***Innstillinga ble vedtatt. 1. Lebesby kommunestyre tar rapport nr.2/2011 til orientering. 2. Vedtak som ikke er fulgt opp i følge denne rapporten skal legges frem på nytt i rapporteringen i juni Side 19 av 32

20 Sak PS 90/11 Sakstittel: NORASENTERET IKS Lebesby kommunestyre velger følgende til representantskap i Norasenteret IKS: 1.:. Som fast medlem 2.:. Som varamedlem Som forslag til styremedlemmer velges 2 representanter: Forslag fra AP v/bjørn Pedersen: Representantskapet: Sigurd Rafaelsen Vara: Svein Slåtsveen 2 styremedlemmer: Rakel Løkke Tomas Sagen. ***Enstemmig vedtatt. Lebesby kommunestyre velger følgende til representantskap i Norasenteret IKS: Som fast medlem: Som varamedlem: Sigurd Rafaelsen, 9790 Kjøllefjord Svein Slåtsveen, 9790 Kjøllefjord Styremedlemmer: Rakel Løkke, 9717 Veidnesklubben Tomas Sagen, 9790 Kjøllefjord Side 20 av 32

21 Sak PS 91/11 Sakstittel: VEDTEKTER LEBESBY BYGDETUN Lebesby kommunestyre godkjenner endringer i vedtektene for Lebesby Bygdetun i 5 til å lyde som følger: Styret på tre medlemmer m/personlige varamedlemmer oppnevnes av formannskapet etter forslag fra det sittende styre. Minst to av representantene m/varamedlemmer skal være fra Lebesby valgkrets. Styremedlemmene fungerer i fire år av gangen og følger kommunestyreperioden. Styret velger selv leder. Lebesby, 10. Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre godkjenner endringer i vedtektene for Lebesby Bygdetun i 5 til å lyde som følger: Styret på tre medlemmer m/personlige varamedlemmer oppnevnes av formannskapet etter forslag fra det sittende styre. Minst to av representantene m/varamedlemmer skal være fra Lebesby valgkrets. Styremedlemmene fungerer i fire år av gangen og følger kommunestyreperioden. Styret velger selv leder. Lebesby, 10. Side 21 av 32

22 Sak PS 92/11 Sakstittel: STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR LIV UTVIKLINGSTILTAK REISELIV 1. Lebesby kommunestyre godkjenner vedlagte Strategi og handlingsplan for LiV- Lebesby i Vekst Plandokumentet inneholder mål, innsatsområder og tiltak i arbeidet med omstilling og næringsutvikling. 2. Lebesby kommunestyre godkjenner bruk av konsesjonskraftinntekter kr som egenandel i prosjektet. 3. Arbeidsgruppen, som består av to styremedlemmer og prosjektleder, har administrativ ramme for bevilgninger på kr både fra næringsfond, fiskerifond og utviklingsmidler. 4. Lebesby kommunestyre ønsker orientering om måloppnåelse og fremdrift i prosjektet 2 ganger i Forslag til organisering av nærings- og utviklingsarbeidet etter omstillingsperioden, legges frem for Kommunestyret senest i junimøtet Toril Svendsen fratrådte som inhabil. Innstillingen ble vedtatt. ***Enstemmig. 1. Lebesby kommunestyre godkjenner vedlagte Strategi og handlingsplan for LiV- Lebesby i Vekst Plandokumentet inneholder mål, innsatsområder og tiltak i arbeidet med omstilling og næringsutvikling. 2. Lebesby kommunestyre godkjenner bruk av konsesjonskraftinntekter kr som egenandel i prosjektet. 3. Arbeidsgruppen, som består av to styremedlemmer og prosjektleder, har administrativ ramme for bevilgninger på kr både fra næringsfond, fiskerifond og utviklingsmidler. 4. Lebesby kommunestyre ønsker orientering om måloppnåelse og fremdrift i prosjektet 2 ganger i Forslag til organisering av nærings- og utviklingsarbeidet etter omstillingsperioden, legges frem for Kommunestyret senest i junimøtet Side 22 av 32

23 Sak PS 93/11 Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI ARBEIDSPROSESS 1. Lebesby kommunestyre vedtar oppstart av kommunal planstrategi i uke 7 februar Planstrategien skal ta stilling til planbehovet i kommunestyreperioden basert på utfordringer i samfunnsutviklingen, utviklingstrekk og fremtidsmuligheter. 3. Det avholdes arbeidsseminar hvor prosessen ledes av Utviklingskompetanse v/ Tor Skogstad. 4. Målgruppen for seminaret er kommunestyre, rådmann, sektorleder, fagledere, planleggere/saksbehandlere. 5. Utgifter til seminaret dekkes over prosjektet Plan Lebesby. 6. Program for seminaret, samt grunnlagsdokumenter sendes ut i uke 2 i 2012 Som innstilling. ***Enstemmig. 1. Lebesby kommunestyre vedtar oppstart av kommunal planstrategi i uke 7 februar Planstrategien skal ta stilling til planbehovet i kommunestyreperioden basert på utfordringer i samfunnsutviklingen, utviklingstrekk og fremtidsmuligheter. 3. Det avholdes arbeidsseminar hvor prosessen ledes av Utviklingskompetanse v/ Tor Skogstad. 4. Målgruppen for seminaret er kommunestyre, rådmann, sektorleder, fagledere, planleggere/saksbehandlere. 5. Utgifter til seminaret dekkes over prosjektet Plan Lebesby. 6. Program for seminaret, samt grunnlagsdokumenter sendes ut i uke 2 i 2012 Side 23 av 32

24 Sak PS 94/11 Sakstittel: SØKNAD OM Å DRIVE PRIVAT BARNEHAGE EVT OPPRETTE EGNE AVDELING UNDER GALGENES BARNEHAGE. 1 Kommunestyrevedtak 31/11 om å gi Dyfjord vel tillatelse til å starte privat barnehage i Dyfjord opprettholdes. 2 Ved oppstart av privat barnehage i Dyfjord vil ikke Lebesby kommune gi tilskudd til driften. 3 Søknaden om å opprette en avd av Galgenes barnehage i Dyfjord avslåes. Som innstilling. ***Enstemmig. 1. Kommunestyrevedtak 31/11 om å gi Dyfjord vel tillatelse til å starte privat barnehage i Dyfjord opprettholdes. 2. Ved oppstart av privat barnehage i Dyfjord vil ikke Lebesby kommune gi tilskudd til driften. 3. Søknaden om å opprette en avd av Galgenes barnehage i Dyfjord avslåes. Side 24 av 32

25 Sak PS 95/11 Sakstittel: REKRUTTERINGSTILTAK I OPPLÆRINGSSEKTOREN Pga vansker med å rekruttere lærere til Lebesby oppvekstsenter, tilbys de som tilsettes som faglærte lærere fra høsten følgende: 1. Lønn som etter 10-års ansiennitet eller kr i etableringstilskudd mot to års bindingstid Som innstilling. ***Enstemmig. Pga vansker med å rekruttere lærere til Lebesby oppvekstsenter, tilbys de som tilsettes som faglærte lærere fra høsten følgende: 1. Lønn som etter 10-års ansiennitet eller kr i etableringstilskudd mot to års bindingstid Side 25 av 32

26 Sak PS 96/11 Sakstittel: ELDRERÅD Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Eldrerådet for : 1. Faste representanter fra pensjonistforeningene.. 2. Vararepresentanter. 3. Som kommunens representant velges:.. 4. Som kommunens vararepresentant velges: Forslag fra Bjørn Pedersen: Fast repr fra Pensjonistforeningen Magne Robertsen leder Karin Nilsen Odd Hermod Rasmussen Aud Johnsen Vara: Turid Øien Margareth Sjøgren Helge Hansen Helge Masternes Kommunens rep. Kirsten Berg Nilsen Vi gir formannskapet fullmakt til å velge vara. ***Enstemmig vedtatt. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Eldrerådet for : 1. Faste representanter fra pensjonistforeningene Magne Robertsen leder Karin Nilsen Odd Hermod Rasmussen Aud Johnsen Side 26 av 32

27 2. Vararepresentanter Turid Øien Margareth Sjøgren Helge Hansen Helge Masternes 3. Som kommunens representant velges: Kirsten Berg Nilsen Formannskapet gis fullmakt til å velge kommunens vararepresentant. Side 27 av 32

28 Sak PS 97/11 Sakstittel: VALG AV VILTNEMND Lebesby kommunestyre v elger følgende representanter til Viltnemda for perioden Faste representanter:. 2. Vararepresentanter:. Forslag fra AP v/bjørn Pedersen: Frode Larsen Frank Olav Pettersen Per Magne Eriksen Vara: Anders Simonsen Birger Skreddernes ***Enstemmig vedtatt. Friarfjord, Lebesby Kjøllefjord Kunes 9742 Kunes Bekkarfjord, 9740 Lebesby Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Viltnemda for perioden Faste representanter: Frode Larsen Frank Olav Pettersen Per Magne Eriksen Friarfjord, Lebesby Kjøllefjord Kunes Vararepresentanter: Anders Simonsen Birger Skreddernes 9742 Kunes Bekkarfjord, 9740 Lebesby Side 28 av 32

29 Sak PS 98/11 Sakstittel: VALG AV DISPENSASJONSUTVALG FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Lebesby kommunestyre velger Dispensasjonsutvalg med følgende medlemmer: 1. Faste medlemmer: 2. Varamedlemmer. Forslag fra AP v/bjørn Pedersen: Wiebke Slåtsveen Frank Pettersen Forslag fra BF v/bård Rasmussen: Arnkjell Bøgeberg Vara: Mari Øien Øystein Persen Johnny Myhre Jan Arne Johnsen ***Enstemmig vedtatt. Lebesby kommunestyre velger Dispensasjonsutvalg med følgende medlemmer: 1. Faste medlemmer: Wiebke Slåtsveen Frank Pettersen Arnkjell Bøgeberg 2. Varamedlemmer. Mari Øien Øystein Persen Johnny Myhre Jan Arne Johnsen Side 29 av 32

30 Sak PS 99/11 Sakstittel: VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG I OPPLÆRINGSSEKTOREN Lebesby kommunestyre v elger som politiske representanter for samarbeidsutvalgene: 1. Kjøllefjord Skole: Vara: 2. Galgenes Barnehage Vara:. : 3. Lebesby Oppvekstsenter: vara:.. Forslag Fra AP v/bjørn Pedersen: Kjøllefjord Skole Fast repr. Toril Svendsen Vara: Håvard Pedersen Galgenes Barnehage Fast repr. Marte Rasmussen Vara: Stein Pedersen Lebesby Oppvekstsenter Fast repr. Aud Johnsen Vara: Svein Slåtsveen. ***Enstemmig vedtatt. Side 30 av 32

31 Lebesby kommunestyre v elger som politiske representanter for samarbeidsutvalgene: 1. Kjøllefjord Skole: Toril Svendsen Vara: Håvard Pedersen 2. Galgenes Barnehage Marte Rasmussen Vara: Stein Pedersen 3. Lebesby Oppvekstsenter: Aud Johnsen Vara: Svein Slåtsveen. Side 31 av 32

32 Sak PS 100/11 Sakstittel: DELEGASJONSREGLEMENT Saken ble tatt opp i møtet. Forslag fra Svein Slåtsveen. Kommunestyret gir formannskapet i oppdrag å gjennomgå Delegasjonsreglementet for Lebesby kommune og legge frem nytt reglement innen april ***Enstemmig vedtatt. Kommunestyret gir formannskapet i oppdrag å gjennomgå Delegasjonsreglementet for Lebesby kommune og legge frem nytt reglement innen april Side 32 av 32

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 1.4.2014 Tid: kl. 14:00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 1.4.2014 Tid: kl. 14:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 1.4.2014 Tid: kl. 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Alice Normi, Margoth Fallsen, Marte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 07.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 07.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 07.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Alice Normi, Svein Slåtsveen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 21.10.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 21.10.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 21.10.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein Slåtsveen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 21.10.2014 Tid: kl. 12:00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 21.10.2014 Tid: kl. 12:00 Lebesby kommune Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 21.10.2014 Tid: kl. 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein-Rune Wian, Marte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 15.04.2011 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 15.04.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 15.04.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Harald Larssen, Stine Akselsen, Toril Svendsen, Leif-Yngve Wallenius,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2014 Tid: kl. 11:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2014 Tid: kl. 11:00 Lebesby kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2014 Tid: kl. 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Bjørn Pedersen Svein Slåtsveen Marte Sørbø Rasmussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Stine Akselsen, Jan Holm Hansen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2008 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotel Nordkyn - møterommet Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 10.00-12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Samfunnshuset Møtedato: 24.6.2015 Tid: kl. 11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte Rasmussen, Jan Holm Hansen, Bård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Hotel Nordkyn Møtedato: 08.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Hotel Nordkyn Møtedato: 08.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotel Nordkyn Møtedato: 08.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Svein Slåtsveen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 16.12.2013 Tid: kl. Kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 16.12.2013 Tid: kl. Kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 16.12.2013 Tid: kl. Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein-Rune Wian, Marte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtedato: 16.12.2015 Tid: kl. Kl. 10:00 Til stede: Harald Larssen, Anne Lill Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtedato: 16.12.2015 Tid: kl. Kl. 10:00 Til stede: Harald Larssen, Anne Lill Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtedato: 16.12.2015 Tid: kl. Kl. 10:00 Til stede: Navn 01.Akselsen, Stine 02.Pedersen, Bjørn 03.Rafaelsen, Sigurd K 06.Sørbø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2010 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Thord Karlsen, Berit Sørbø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Harald Larssen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Leif-Yngve Wallenius,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Rådhuset

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Rådhuset Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2010 Tid: kl.12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Slåtsveen på telefon, Stein Mauseth, Stine Akselsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: kl. Kl.10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: kl. Kl.10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: kl. Kl.10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. kl. 13.00

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. kl. 13.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. kl. 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Berit Sørbø, Maria Sørbø, Thord Karlsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom administrasjonsbygget Møtedato: 03.11.2015 Tid: kl. Kl. 17:00. Ingunn Sørbø, Leif Pedersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom administrasjonsbygget Møtedato: 03.11.2015 Tid: kl. Kl. 17:00. Ingunn Sørbø, Leif Pedersen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom administrasjonsbygget Møtedato: 03.11.2015 Tid: kl. Kl. 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: kl. kl. 11.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald Larssen, Stine Akselsen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald Larssen, Stine Akselsen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.12.2008 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.01.2012 Tid: kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.01.2012 Tid: kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.01.2012 Tid: kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein Slåtsveen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet Hotel Nordkyn Møtedato: 12.05.2009 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtedato: 19.10.2015 Tid: kl. Kl. 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Sigurd Rafaelsen, Ingunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30. Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30. Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen Forfall: Leif

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhussalen Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Kari Krogh, Tommy Vevang, Maria Sørbø

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Kari Krogh, Tommy Vevang, Maria Sørbø Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotel Nordkyns møterom Møtedato: 23.02.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Kari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Kinohallen Møtedato: 11.10.2010 Tid: kl. kl. 08.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Kinohallen Møtedato: 11.10.2010 Tid: kl. kl. 08.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Kinohallen Møtedato: 11.10.2010 Tid: kl. kl. 08.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bård Rasmussen, Arnkjell Bøgeberg, Stein Mauseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2009 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Johnny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. kl. 11.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. kl. 11.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Bård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotellet Møtedato: 10.09.2009 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte S Rasmussen, Bård Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Lebesby Bygdetun Møtedato: 01.09.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Lebesby Bygdetun Møtedato: 01.09.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lebesby Bygdetun Møtedato: 01.09.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Leif Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Elisabeth Lyngedal, Thord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2008 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Harald Larssen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Thord Karlsen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Leif-Yngve Wallenius

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Thord Karlsen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Leif-Yngve Wallenius Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader:

Detaljer

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer

Teknisk utvalg gífffí

Teknisk utvalg gífffí f>/q lide (C MØTEPROTOKOLL p X3 Teknisk utvalg gífffí Dato: 03.11.2015 kl. 9:00-14:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Møtende Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Rune Owrenn Ihle (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2009 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2009 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2009 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 83/09 09/1569 STARTLÅNSMIDLER 2009/2010 PS 84/09

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2013 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2013 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2013 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte Rasmussen, Jan Holm Hansen,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Kinoen Møtedato: 23.10.2009 Tid: kl. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bård Rasmussen, Arnkjell Bøgeberg,

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.12.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13.00 - Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.12.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13.00 - Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.12.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13.00 - Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Bjørn Pedersen Svein Slåtsveen FO Marte Sørbø Rasmussen Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Bård Rasmussen, Elisabeth Lyngedal, Leif Yngve Wallenius

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Bård Rasmussen, Elisabeth Lyngedal, Leif Yngve Wallenius MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: RÅDHUSET Møtedato: 21.08.2008 Tid: kl. KL. 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader: Behandlede saker:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Stine Akselsen, Johnny Myhre, Kari Krogh, Maria Sørbø Svein Slåtsveen, Stein Mauseth, Tommy Vevang

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Stine Akselsen, Johnny Myhre, Kari Krogh, Maria Sørbø Svein Slåtsveen, Stein Mauseth, Tommy Vevang Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.06.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2009 Tid: 08.00 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Varamedlemmer: Mette Seljenes,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR Eldrerådet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.11.2015 Tid: 11:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Tor Magne Olsen Leder PENSJFOR Eva Gebhardt Sjøtun Nestleder AP Petter Karlsen

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2012 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø John Maaland

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø John Maaland Randaberg kommune Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 30.11.2009 kl. 10.00 11.45 Møtested: Rygg PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø John Maaland

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtedato: 26.11.2015 Tid: kl. kl. 12:30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtedato: 26.11.2015 Tid: kl. kl. 12:30 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtedato: 26.11.2015 Tid: kl. kl. 12:30 Til stede på møtet: Navn 10.Ingilæ, Henry 01.Akselsen, Stine 02.Pedersen, Bjørn 03.Rafaelsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-15:00 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Møteprotokoll. Ole Josefsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Ole Josefsen Medlem KVH Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 27.02. Tidspunkt: 09:00 09:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd Jonassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2013 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.03.2012 Tid: kl. kl. 10.00. Sak 24 42.12 + 2 tilleggssaker

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.03.2012 Tid: kl. kl. 10.00. Sak 24 42.12 + 2 tilleggssaker Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.03.2012 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Svein Slåtsveen, Bård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Bjørn

Detaljer