MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Elisabeth Lyngedal, Jonny Olsen, Kjell Wian, Peter Berg Mikkelsen, Trine Ingilæ, Harald Larssen, Lill Wenche Evensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Elisabeth Lyngedal, Jonny Olsen, Kjell Wian, Peter Berg Mikkelsen, Trine Ingilæ, Harald Larssen, Lill Wenche Evensen"

Transkript

1 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: Tid: kl. kl Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Sigurd Rafaelsen, Alice Normi, Leif Pedersen, Marte S. Rasmussen, Svein Slåtsveen, Toril Svendsen, Bjørn Pedersen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen, Maria Sørbø, Arnkjell Bøgeberg, Viggo Myhre, Jan Holm Hansen Forfall: Wiebke Slåtsveen, Rakel Løkke, Svein Rune Wian Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Ok. Merknader: Ok. Behandlede saker: Underskrifter: Tomas Sagen, Håvard Pedersen. Elisabeth Lyngedal, Jonny Olsen, Kjell Wian, Peter Berg Mikkelsen, Trine Ingilæ, Harald Larssen, Lill Wenche Evensen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Kjøllefjord, 20. desember 2011 (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) Postadresse Besøksadresse Postboks 38 Strandveien 152 Telefon: Bankkonto: KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: Bankkonto skatt: org.nr.:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/11 11/914 LÅNEOPPTAK STARTLÅNSMIDLER /11 09/1032 ØKONOMISK STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING OG DRIFT AV MUSEUM - FOLDALBRUKET 79/11 11/864 RENOVASJONSAVGIFT /11 11/895 VANNAVGIFTER /11 11/896 AVLØPSAVGIFT /11 11/897 AVGIFT - FEIING OG KONTROLL /11 11/898 BOLIGUTLEIEPRISER /11 11/899 GEBYR FOR VARER OG TJENESTER /11 11/915 EIENDOMSSKATT /11 11/916 KOMMUNAL SKATTØRE /11 11/877 BUDSJETT LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN KF 88/11 11/626 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN /11 11/900 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK NR. 2/ /11 10/836 NORASENTERET IKS 91/11 11/902 VEDTEKTER LEBESBY BYGDETUN Side 2 av 32

3 92/11 11/70 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR LIV UTVIKLINGSTILTAK REISELIV 93/11 11/370 KOMMUNAL PLANSTRATEGI ARBEIDSPROSESS 94/11 11/440 SØKNAD OM Å DRIVE PRIVAT BARNEHAGE EVT OPPRETTE EGNE AVDELING UNDER GALGENES BARNEHAGE. 95/11 11/701 REKRUTTERINGSTILTAK I OPPLÆRINGSSEKTOREN 96/11 11/836 ELDRERÅD /11 11/926 VALG AV VILTNEMND /11 11/927 VALG AV DISPENSASJONSUTVALG FOR MOTORFERDSEL I UTMARK /11 11/932 VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG I OPPLÆRINGSSEKTOREN 100/11 11/966 DELEGASJONSREGLEMENT - TILSYNSRAPPORT OG NY GIV V/ELISABETH LYNGEDAL - UTVIKLINGSARBEID LIV V/ TORIL SVENDSEN DET BLE VEDTATT AT KOMMUNESTYRET SKULLE TA OPP EN EKSTRASAK TIL BEHANDLING; - DELEGASJONSREGLEMENT. ***Enstemmig. Side 3 av 32

4 Sak PS 77/11 Sakstittel: LÅNEOPPTAK STARTLÅNSMIDLER 2012 Lebesby kommunestyre vedtar å låne 5 mill. kr i Startlånsmidler fra Husbanken i 2012 for videre utlån Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre vedtar å låne 5 mill. kr i Startlånsmidler fra Husbanken i 2012 for videre utlån Side 4 av 32

5 Sak PS 78/11 Sakstittel: ØKONOMISK STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING OG DRIFT AV MUSEUM - FOLDALBRUKET 1. Lebesby kommunestyre kan ikke imøtekomme søknaden fra Stiftelsen Foldal om tilskudd kr ,- til videreutvikling og drift av museum ved Foldalbruket for Lebesby kommune budsjetterer med kr ,- i tilskudd i Lebesby kommune ser verdien av det tiltaket som er bygget opp, og inviterer Stiftelsen Foldal til å ta et møte med kommunen i forhold til fremtidig utvikling og drift av Foldal. Bjørn Pedersen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen og Tomas Sagen var inhabile. Som innstilling. ***Enstemmig. 1. Lebesby kommunestyre kan ikke imøtekomme søknaden fra Stiftelsen Foldal om tilskudd kr ,- til videreutvikling og drift av museum ved Foldalbruket for Lebesby kommune budsjetterer med kr ,- i tilskudd i Lebesby kommune ser verdien av det tiltaket som er bygget opp, og inviterer Stiftelsen Foldal til å ta et møte med kommunen i forhold til fremtidig utvikling og drift av Foldal. Side 5 av 32

6 Sak PS 79/11 Sakstittel: RENOVASJONSAVGIFT 2012 Lebesby kommunestyre vedtar at renovasjonsavgiftene og slamtømming for 2012 skal være følgende: 1. Husholdningsabonnementet kr. 3796,- (kr. 4745,- inkl. mva) 2. Næringsabonnementet kr. 4174,- ( kr. 5218,50 inkl. mva) 3. Slamtømming: - inntil 5 m 3 kr. 2416,- ( kr. 3020,- inkl. mva) - pr. m 3 mellom 5-20 m 3 kr. 436,- ( kr. 545,- inkl. mva) - pr. m 3 over 20 m 3 kr. 375,- ( kr. 468,75 inkl. mva) utrykning pr. gang kommume/næring kr. 521,- ( kr. 651,25 inkl. mva) Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre vedtar at renovasjonsavgiftene og slamtømming for 2012 skal være følgende: 1. Husholdningsabonnementet kr. 3796,- (kr. 4745,- inkl. mva) 2. Næringsabonnementet kr. 4174,- ( kr. 5218,50 inkl. mva) 3. Slamtømming: a. inntil 5 m 3 kr. 2416,- ( kr. 3020,- inkl. mva) b. pr. m 3 mellom 5-20 m 3 kr. 436,- ( kr. 545,- inkl. mva) c. pr. m 3 over 20 m 3 kr. 375,- ( kr. 468,75 inkl. mva) utrykning pr. gang kommume/næring kr. 521,- ( kr. 651,25 inkl. mva) Side 6 av 32

7 Sak PS 80/11 Sakstittel: VANNAVGIFTER 2012 Lebesby kommunestyre vedtar at avgifter for vann for 2012 skal være følgende: 1. inntil 100 m 2 kr. 3775,- ( kr. 4718,75 inkl. mva) 2. minsteavgift etter vannmåler kr. 3775,- ( kr. 4818,75 inkl. mva) 3. målt forbruk kr. 9,45 ( kr. 11,81 inkl. mva) 4. tilknytningsavgift inntil 100 m 2 kr. 3864,- ( kr. 4830,- inkl.mva) Som innstilling. ***Enstemmig Lebesby kommunestyre vedtar at avgifter for vann for 2012 skal være følgende: 1. inntil 100 m 2 kr. 3775,- ( kr. 4718,75 inkl. mva) 2. minsteavgift etter vannmåler kr. 3775,- ( kr. 4818,75 inkl. mva) 3. målt forbruk kr. 9,45 ( kr. 11,81 inkl. mva) 4. tilknytningsavgift inntil 100 m 2 kr. 3864,- ( kr. 4830,- inkl.mva) Side 7 av 32

8 Sak PS 81/11 Sakstittel: AVLØPSAVGIFT 2012 Lebesby kommunestyre vedtar at avløpsavgiftene for 2012 skal være: 1. Avløpsavgift inntil 100 m 2 kr. 1942,- (kr. 2427,50 inkl. mva) 2. Tilknytningsavgiften inntil 100 m 2 kr. 2580,- (kr. 3225,- inkl.mva) Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre vedtar at avløpsavgiftene for 2012 skal være: 1. Avløpsavgift inntil 100 m 2 kr. 1942,- (kr. 2427,50 inkl. mva) 2. Tilknytningsavgiften inntil 100 m 2 kr. 2580,- (kr. 3225,- inkl.mva) Side 8 av 32

9 Sak PS 82/11 Sakstittel: AVGIFT - FEIING OG KONTROLL 2012 Lebesby kommunestyre vedtar at avgifter for feiing og kontroll for 2012 skal være: - feiing kr. 473,- pr. pipe - kontroll kr. 530,- pr. bygg Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre vedtar at avgifter for feiing og kontroll for 2012 skal være: - feiing kr. 473,- pr. pipe - kontroll kr. 530,- pr. bygg Side 9 av 32

10 Sak PS 83/11 Sakstittel: BOLIGUTLEIEPRISER 2012 Lebesby kommunestyre vedtar at husleieprisene for 2012 øker med 1,5 % (konsumprisindexen) samt kompensasjon for økte avgifter på vann og avløp på den enkelte leilighet. Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre vedtar at husleieprisene for 2012 øker med 1,5 % (konsumprisindexen) samt kompensasjon for økte avgifter på vann og avløp på den enkelte leilighet. Side 10 av 32

11 Sak PS 84/11 Sakstittel: GEBYR FOR VARER OG TJENESTER 2012 Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyrer for varer og tjenester med 5% for Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyrer for varer og tjenester med 5% for Side 11 av 32

12 Sak PS 85/11 Sakstittel: EIENDOMSSKATT 2012 Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomskatteloven 2 og 3 å skrive ut eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2012 som følger: 1. Det skrives ut eiendomsskatt på a) faste eiendommer (bolig og næringseiendommer) i område utbygd på byvis det vil si Kjøllefjord/Snattvika b) Verk og bruk i hele kommunen 2. Skattesatsen settes til 7 promille 3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 75% av takst 4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall og Eiendomsskattetakstene for 2012 justeres etter utført ny alminnelig taksering som utføres 2011/januar-februar Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer antall fritaksår eller b) opphever fritaket. Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomskatteloven 2 og 3 å skrive ut eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2012 som følger: 1. Det skrives ut eiendomsskatt på a. faste eiendommer (bolig og næringseiendommer) i område utbygd på byvis det vil si Kjøllefjord/Snattvika b. Verk og bruk i hele kommunen 2. Skattesatsen settes til 7 promille 3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 75% av takst Side 12 av 32

13 4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall og Eiendomsskattetakstene for 2012 justeres etter utført ny alminnelig taksering som utføres 2011/januar-februar Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer antall fritaksår eller b) opphever fritaket. Side 13 av 32

14 Sak PS 86/11 Sakstittel: KOMMUNAL SKATTØRE 2012 Lebesby kommunestyre vedtar at den kommunale inntektsskattøren for 2012 for personlige skattytere og dødsbo skal være 11,6 %. Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre vedtar at den kommunale inntektsskattøren for 2012 for personlige skattytere og dødsbo skal være 11,6 %. Side 14 av 32

15 Sak PS 87/11 Sakstittel: BUDSJETT LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN KF Lebesby kommune godkjenner havnestyrets forslag for drifts- og investeringsbudsjett 2012 for Lebesby-Kjøllefjord havn K.F Utover ordinær drift planlegges følgende investeringer: - Utbedringer Veidnes kai, (nytt dekke og fendervegg), Utbedringer Hustadkaia, (Fendervegg ved bøteriet), Finansiering: Bruk av ubrukte lånemidler og disposisjonsfond Det beregnes ikke overføring av driftstilskudd fra Lebesby kommune. Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommune godkjenner havnestyrets forslag for drifts- og investeringsbudsjett 2012 for Lebesby-Kjøllefjord havn K.F Utover ordinær drift planlegges følgende investeringer: - Utbedringer Veidnes kai, (nytt dekke og fendervegg), Utbedringer Hustadkaia, (Fendervegg ved bøteriet), Finansiering: Bruk av ubrukte lånemidler og disposisjonsfond Det beregnes ikke overføring av driftstilskudd fra Lebesby kommune. Side 15 av 32

16 Sak PS 88/11 Sakstittel: BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Kommunestyret vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden med følgende vedtak: 2. Kommunestyret vedtar et netto driftsresultat på 0.6 mill 3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det fremgår av vedlegget, rammene justeres av FS i henhold til eventuelle endringsforslag fra det som var rådmannens innstilling 4. Kommunestyret vedtar de planfortsetningene og prioriteringene som er gjort for sektorene i vedlagte økonomiplan. Med følgende endringer: a. Barnehagesatsene økes med fra 1590 til 1990 pr.mnd fra (52 barn) b. Foreldrebetalingen SFO økes fra 670 til 790 pr mnd fra c. Skolelunch går fra å være gratis til å koste 125 pr mnd fra d. Kulturmedarbeider lyses ut og ansettes e. Interne overføringer/kjøp av tjenester 350`overføres fra LiV til kultur, da kulturmedarbeider i 2012 skal jobbe med bolyst og rekruttering jmf. LiV planen. f. Klubbansvarlig (øke den ene klubbstillingen fra 15 til 30%) g. Øke eiendomsskatten med h. Opprette prosjektgruppe botiltak for eldre (50`) i. Bassenget åpent fra 1/9 til 1/6. Oppvarmet vann en dag i uka i perioden 1/10 1 april. j. Digitalt kinoanlegg kr 700` (økt lån) 5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet 6. Kommunestyret vedtar investeringer på mill i 2012, hvorav 0.6 mill finansieres fra netto driftsresultat, mill i lån og 0.58 mill fra fond 7. Kommunestyret vedtar låneopptak på i Kommunestyret ber formannskapet kartlegge bosituasjonen og fremtidige botiltak for eldre og pleietrengende, herav sykehjemsplasser, omsorgsboliger og dagsenter. Basert på dette skal kommunestyret få sak om lokalisering, drift og forslag til fremdriftsplan til behandling i kommunestyret senest i juni. 1. Tilleggsforslag fra AP v/svein Slåtsveen. Kommunestyret forventer at vaktmestertjenesten i Lebesby gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Løsninger drøftes mellom Formannskapet og Administrasjonen 2. Tilleggsforslag fra Borgerlig Fellesliste. Før endelig avtale om kjøp av spylevogn, skal saken legges fram for Formannskapet og ber administrasjonen undersøke inntjeningspotensialet med næringslivet og orientere Formannskapet. Side 16 av 32

17 3. Forslag fra Borgerlig Fellesliste. Utsette vann og avløpsinvesteringer i 1 år til Og benytte pengene til asfaltering av ødelagte veier, og ferdigstilling av gang og sykkelsti til Snattvika. Inntil til gang & sykkelsti. Votering: Det ble først stemt over forslagene. 1. Enstemmig vedtatt. 2. Enstemmig vedtatt stemte for og 10 stemte mot. Forslaget falt med 10 mot 6 stemmer. Deretter ble det stemt over Formannskapets innstilling. ***Enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden med følgende vedtak: 2. Kommunestyret vedtar et netto driftsresultat på 0.6 mill 3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det fremgår av vedlegget, rammene justeres av FS i henhold til eventuelle endringsforslag fra det som var rådmannens innstilling 4. Kommunestyret vedtar de planfortsetningene og prioriteringene som er gjort for sektorene i vedlagte økonomiplan. Med følgende endringer: a. Barnehagesatsene økes med fra 1590 til 1990 pr.mnd fra (52 barn) b. Foreldrebetalingen SFO økes fra 670 til 790 pr mnd fra c. Skolelunch går fra å være gratis til å koste 125 pr mnd fra d. Kulturmedarbeider lyses ut og ansettes e. Interne overføringer/kjøp av tjenester 350`overføres fra LiV til kultur, da kulturmedarbeider i 2012 skal jobbe med bolyst og rekruttering jmf. LiV planen. f. Klubbansvarlig (øke den ene klubbstillingen fra 15 til 30%) g. Øke eiendomsskatten med h. Opprette prosjektgruppe botiltak for eldre (50`) i. Bassenget åpent fra 1/9 til 1/6. Oppvarmet vann en dag i uka i perioden 1/10 1 april. j. Digitalt kinoanlegg kr 700` (økt lån) 5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet 6. Kommunestyret vedtar investeringer på mill i 2012, hvorav 0.6 mill finansieres fra netto driftsresultat, mill i lån og 0.58 mill fra fond 7. Kommunestyret vedtar låneopptak på i Kommunestyret ber formannskapet kartlegge bosituasjonen og fremtidige botiltak for eldre og pleietrengende, herav sykehjemsplasser, omsorgsboliger og dagsenter. Basert på dette skal kommunestyret få sak om lokalisering, drift og forslag til fremdriftsplan til behandling i kommunestyret senest i juni. Side 17 av 32

18 9. Kommunestyret forventer at vaktmestertjenesten i Lebesby gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Løsninger drøftes mellom Formannskapet og Administrasjonen 10. Før endelig avtale om kjøp av spylevogn, skal saken legges fram for Formannskapet og ber administrasjonen undersøke inntjeningspotensialet med næringslivet og orientere Formannskapet. Side 18 av 32

19 Sak PS 89/11 Sakstittel: OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK NR. 2/ Lebesby kommunestyre tar rapport nr.2/2011 til orientering. 2. Vedtak som ikke er fulgt opp i følge denne rapporten skal legges frem på nytt i rapporteringen i juni Forslag fra Svein Slåtsveen: Administrasjonen får i oppgave å videreføre kommunestyrevedak 45/10 (PLEIE- OG OMSORGSPLAN ) ved å legge fram en utviklingsplan for Lebesby, Laksefjord vedrørende Helse- opplæring og næring. Rapporten legges frem for kommunestyret i juni Votering: 8 stemte mot, og 8 stemte for. Med ordførerens dobbeltstemme ble resultatet 9 mot, og 8 for. Forslaget falt med 9 mot 8 stemmer. ***Innstillinga ble vedtatt. 1. Lebesby kommunestyre tar rapport nr.2/2011 til orientering. 2. Vedtak som ikke er fulgt opp i følge denne rapporten skal legges frem på nytt i rapporteringen i juni Side 19 av 32

20 Sak PS 90/11 Sakstittel: NORASENTERET IKS Lebesby kommunestyre velger følgende til representantskap i Norasenteret IKS: 1.:. Som fast medlem 2.:. Som varamedlem Som forslag til styremedlemmer velges 2 representanter: Forslag fra AP v/bjørn Pedersen: Representantskapet: Sigurd Rafaelsen Vara: Svein Slåtsveen 2 styremedlemmer: Rakel Løkke Tomas Sagen. ***Enstemmig vedtatt. Lebesby kommunestyre velger følgende til representantskap i Norasenteret IKS: Som fast medlem: Som varamedlem: Sigurd Rafaelsen, 9790 Kjøllefjord Svein Slåtsveen, 9790 Kjøllefjord Styremedlemmer: Rakel Løkke, 9717 Veidnesklubben Tomas Sagen, 9790 Kjøllefjord Side 20 av 32

21 Sak PS 91/11 Sakstittel: VEDTEKTER LEBESBY BYGDETUN Lebesby kommunestyre godkjenner endringer i vedtektene for Lebesby Bygdetun i 5 til å lyde som følger: Styret på tre medlemmer m/personlige varamedlemmer oppnevnes av formannskapet etter forslag fra det sittende styre. Minst to av representantene m/varamedlemmer skal være fra Lebesby valgkrets. Styremedlemmene fungerer i fire år av gangen og følger kommunestyreperioden. Styret velger selv leder. Lebesby, 10. Som innstilling. ***Enstemmig. Lebesby kommunestyre godkjenner endringer i vedtektene for Lebesby Bygdetun i 5 til å lyde som følger: Styret på tre medlemmer m/personlige varamedlemmer oppnevnes av formannskapet etter forslag fra det sittende styre. Minst to av representantene m/varamedlemmer skal være fra Lebesby valgkrets. Styremedlemmene fungerer i fire år av gangen og følger kommunestyreperioden. Styret velger selv leder. Lebesby, 10. Side 21 av 32

22 Sak PS 92/11 Sakstittel: STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR LIV UTVIKLINGSTILTAK REISELIV 1. Lebesby kommunestyre godkjenner vedlagte Strategi og handlingsplan for LiV- Lebesby i Vekst Plandokumentet inneholder mål, innsatsområder og tiltak i arbeidet med omstilling og næringsutvikling. 2. Lebesby kommunestyre godkjenner bruk av konsesjonskraftinntekter kr som egenandel i prosjektet. 3. Arbeidsgruppen, som består av to styremedlemmer og prosjektleder, har administrativ ramme for bevilgninger på kr både fra næringsfond, fiskerifond og utviklingsmidler. 4. Lebesby kommunestyre ønsker orientering om måloppnåelse og fremdrift i prosjektet 2 ganger i Forslag til organisering av nærings- og utviklingsarbeidet etter omstillingsperioden, legges frem for Kommunestyret senest i junimøtet Toril Svendsen fratrådte som inhabil. Innstillingen ble vedtatt. ***Enstemmig. 1. Lebesby kommunestyre godkjenner vedlagte Strategi og handlingsplan for LiV- Lebesby i Vekst Plandokumentet inneholder mål, innsatsområder og tiltak i arbeidet med omstilling og næringsutvikling. 2. Lebesby kommunestyre godkjenner bruk av konsesjonskraftinntekter kr som egenandel i prosjektet. 3. Arbeidsgruppen, som består av to styremedlemmer og prosjektleder, har administrativ ramme for bevilgninger på kr både fra næringsfond, fiskerifond og utviklingsmidler. 4. Lebesby kommunestyre ønsker orientering om måloppnåelse og fremdrift i prosjektet 2 ganger i Forslag til organisering av nærings- og utviklingsarbeidet etter omstillingsperioden, legges frem for Kommunestyret senest i junimøtet Side 22 av 32

23 Sak PS 93/11 Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI ARBEIDSPROSESS 1. Lebesby kommunestyre vedtar oppstart av kommunal planstrategi i uke 7 februar Planstrategien skal ta stilling til planbehovet i kommunestyreperioden basert på utfordringer i samfunnsutviklingen, utviklingstrekk og fremtidsmuligheter. 3. Det avholdes arbeidsseminar hvor prosessen ledes av Utviklingskompetanse v/ Tor Skogstad. 4. Målgruppen for seminaret er kommunestyre, rådmann, sektorleder, fagledere, planleggere/saksbehandlere. 5. Utgifter til seminaret dekkes over prosjektet Plan Lebesby. 6. Program for seminaret, samt grunnlagsdokumenter sendes ut i uke 2 i 2012 Som innstilling. ***Enstemmig. 1. Lebesby kommunestyre vedtar oppstart av kommunal planstrategi i uke 7 februar Planstrategien skal ta stilling til planbehovet i kommunestyreperioden basert på utfordringer i samfunnsutviklingen, utviklingstrekk og fremtidsmuligheter. 3. Det avholdes arbeidsseminar hvor prosessen ledes av Utviklingskompetanse v/ Tor Skogstad. 4. Målgruppen for seminaret er kommunestyre, rådmann, sektorleder, fagledere, planleggere/saksbehandlere. 5. Utgifter til seminaret dekkes over prosjektet Plan Lebesby. 6. Program for seminaret, samt grunnlagsdokumenter sendes ut i uke 2 i 2012 Side 23 av 32

24 Sak PS 94/11 Sakstittel: SØKNAD OM Å DRIVE PRIVAT BARNEHAGE EVT OPPRETTE EGNE AVDELING UNDER GALGENES BARNEHAGE. 1 Kommunestyrevedtak 31/11 om å gi Dyfjord vel tillatelse til å starte privat barnehage i Dyfjord opprettholdes. 2 Ved oppstart av privat barnehage i Dyfjord vil ikke Lebesby kommune gi tilskudd til driften. 3 Søknaden om å opprette en avd av Galgenes barnehage i Dyfjord avslåes. Som innstilling. ***Enstemmig. 1. Kommunestyrevedtak 31/11 om å gi Dyfjord vel tillatelse til å starte privat barnehage i Dyfjord opprettholdes. 2. Ved oppstart av privat barnehage i Dyfjord vil ikke Lebesby kommune gi tilskudd til driften. 3. Søknaden om å opprette en avd av Galgenes barnehage i Dyfjord avslåes. Side 24 av 32

25 Sak PS 95/11 Sakstittel: REKRUTTERINGSTILTAK I OPPLÆRINGSSEKTOREN Pga vansker med å rekruttere lærere til Lebesby oppvekstsenter, tilbys de som tilsettes som faglærte lærere fra høsten følgende: 1. Lønn som etter 10-års ansiennitet eller kr i etableringstilskudd mot to års bindingstid Som innstilling. ***Enstemmig. Pga vansker med å rekruttere lærere til Lebesby oppvekstsenter, tilbys de som tilsettes som faglærte lærere fra høsten følgende: 1. Lønn som etter 10-års ansiennitet eller kr i etableringstilskudd mot to års bindingstid Side 25 av 32

26 Sak PS 96/11 Sakstittel: ELDRERÅD Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Eldrerådet for : 1. Faste representanter fra pensjonistforeningene.. 2. Vararepresentanter. 3. Som kommunens representant velges:.. 4. Som kommunens vararepresentant velges: Forslag fra Bjørn Pedersen: Fast repr fra Pensjonistforeningen Magne Robertsen leder Karin Nilsen Odd Hermod Rasmussen Aud Johnsen Vara: Turid Øien Margareth Sjøgren Helge Hansen Helge Masternes Kommunens rep. Kirsten Berg Nilsen Vi gir formannskapet fullmakt til å velge vara. ***Enstemmig vedtatt. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Eldrerådet for : 1. Faste representanter fra pensjonistforeningene Magne Robertsen leder Karin Nilsen Odd Hermod Rasmussen Aud Johnsen Side 26 av 32

27 2. Vararepresentanter Turid Øien Margareth Sjøgren Helge Hansen Helge Masternes 3. Som kommunens representant velges: Kirsten Berg Nilsen Formannskapet gis fullmakt til å velge kommunens vararepresentant. Side 27 av 32

28 Sak PS 97/11 Sakstittel: VALG AV VILTNEMND Lebesby kommunestyre v elger følgende representanter til Viltnemda for perioden Faste representanter:. 2. Vararepresentanter:. Forslag fra AP v/bjørn Pedersen: Frode Larsen Frank Olav Pettersen Per Magne Eriksen Vara: Anders Simonsen Birger Skreddernes ***Enstemmig vedtatt. Friarfjord, Lebesby Kjøllefjord Kunes 9742 Kunes Bekkarfjord, 9740 Lebesby Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Viltnemda for perioden Faste representanter: Frode Larsen Frank Olav Pettersen Per Magne Eriksen Friarfjord, Lebesby Kjøllefjord Kunes Vararepresentanter: Anders Simonsen Birger Skreddernes 9742 Kunes Bekkarfjord, 9740 Lebesby Side 28 av 32

29 Sak PS 98/11 Sakstittel: VALG AV DISPENSASJONSUTVALG FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Lebesby kommunestyre velger Dispensasjonsutvalg med følgende medlemmer: 1. Faste medlemmer: 2. Varamedlemmer. Forslag fra AP v/bjørn Pedersen: Wiebke Slåtsveen Frank Pettersen Forslag fra BF v/bård Rasmussen: Arnkjell Bøgeberg Vara: Mari Øien Øystein Persen Johnny Myhre Jan Arne Johnsen ***Enstemmig vedtatt. Lebesby kommunestyre velger Dispensasjonsutvalg med følgende medlemmer: 1. Faste medlemmer: Wiebke Slåtsveen Frank Pettersen Arnkjell Bøgeberg 2. Varamedlemmer. Mari Øien Øystein Persen Johnny Myhre Jan Arne Johnsen Side 29 av 32

30 Sak PS 99/11 Sakstittel: VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG I OPPLÆRINGSSEKTOREN Lebesby kommunestyre v elger som politiske representanter for samarbeidsutvalgene: 1. Kjøllefjord Skole: Vara: 2. Galgenes Barnehage Vara:. : 3. Lebesby Oppvekstsenter: vara:.. Forslag Fra AP v/bjørn Pedersen: Kjøllefjord Skole Fast repr. Toril Svendsen Vara: Håvard Pedersen Galgenes Barnehage Fast repr. Marte Rasmussen Vara: Stein Pedersen Lebesby Oppvekstsenter Fast repr. Aud Johnsen Vara: Svein Slåtsveen. ***Enstemmig vedtatt. Side 30 av 32

31 Lebesby kommunestyre v elger som politiske representanter for samarbeidsutvalgene: 1. Kjøllefjord Skole: Toril Svendsen Vara: Håvard Pedersen 2. Galgenes Barnehage Marte Rasmussen Vara: Stein Pedersen 3. Lebesby Oppvekstsenter: Aud Johnsen Vara: Svein Slåtsveen. Side 31 av 32

32 Sak PS 100/11 Sakstittel: DELEGASJONSREGLEMENT Saken ble tatt opp i møtet. Forslag fra Svein Slåtsveen. Kommunestyret gir formannskapet i oppdrag å gjennomgå Delegasjonsreglementet for Lebesby kommune og legge frem nytt reglement innen april ***Enstemmig vedtatt. Kommunestyret gir formannskapet i oppdrag å gjennomgå Delegasjonsreglementet for Lebesby kommune og legge frem nytt reglement innen april Side 32 av 32

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 07.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 07.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 07.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Alice Normi, Svein Slåtsveen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 21.10.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 21.10.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 21.10.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein Slåtsveen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Bjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen,

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.12.2014 Møtested: Kjøllefjord kino Møtetid: 09:00

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.12.2014 Møtested: Kjøllefjord kino Møtetid: 09:00 Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.12.2014 Møtested: Kjøllefjord kino Møtetid: 09:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Bjørn Pedersen Svein-Rune Wian Svein Slåtsveen Marte Sørbø Rasmussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 1 tilleggssak fra Arbeiderpartiet, 1 orienteringssak Vann-og avløp Behandlede saker: PS 17 39/2015

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 1 tilleggssak fra Arbeiderpartiet, 1 orienteringssak Vann-og avløp Behandlede saker: PS 17 39/2015 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: kl. Kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2008 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste TERTIALRAPPORT 2/2011 INVESTERING I NY TELEFONILØSNING ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2010 FOR LEBESBY/KJØLLEFJORD HAVN K.

Sakspapirer. Saksliste TERTIALRAPPORT 2/2011 INVESTERING I NY TELEFONILØSNING ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2010 FOR LEBESBY/KJØLLEFJORD HAVN K. Sakspapirer : : Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste ssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 116/11 11/831 TERTIALRAPPORT 2/2011 117/11 11/847 INVESTERING I NY TELEFONILØSNING 118/11 11/711

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 27.11.2013 Fra kl: 0900 Til kl: 1130 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Hotel Nordkyn Møtedato: 08.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Hotel Nordkyn Møtedato: 08.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotel Nordkyn Møtedato: 08.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Svein Slåtsveen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein Slåtsveen, Marte Sørbø, Bård Rasmussen Jan Holm Hansen, Henry Ingilæ

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein Slåtsveen, Marte Sørbø, Bård Rasmussen Jan Holm Hansen, Henry Ingilæ Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.02.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Lille Haldde Møtedato: 13.11.2014 Tid: 10:00 14:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Nestleder Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock varaordfører Snorre Sundquist, Hanne Husvik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Harald Larssen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Bård Rasmussen,

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Tore Isaksen MEDL STFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Tore Isaksen MEDL STFRP Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Plenumsalen, LHL-klinikkene Skibotn Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer