Årsmøte i Lærdal Golfklubb den 11. februar 2009 REFERAT Stad: Lærdal kulturhus, kinosalen. Kl Heidersteikn:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Lærdal Golfklubb den 11. februar 2009 REFERAT Stad: Lærdal kulturhus, kinosalen. Kl.18.30. Heidersteikn:"

Transkript

1 Årsmøte i Lærdal Golfklubb den 11. februar 2009 REFERAT Stad: Lærdal kulturhus, kinosalen. Kl Heidersteikn: Henning Lem fikk blomster frå Årsmøtet som takk for god innsast som leiar. Spesiell takk for arbeid med innføringa av Golfkortet og organisering av det administrative som vil gjere arbeidet enklare for det nye Styret. Jarle Teigen og Morten Asperheim vart Årets Golfarar og fikk diplom for framifrå spel med 39 poeng på 12 hol, 3 under par, i Sesongslutt-turneringa 20. september - Texas Scramble. Tor Helge Vee fikk premie, ei spesiell blank, flat metallflaske med inngravering, for siger i Lærdal Golf Club Winter Cup 2009 på La Manga Stableford over 72 hol. Vidar Øygard vart heidra med blomster som takk for å bringe golfarane gjennom natta til/fra Gardermoen. Morten Asperheim vart premiert for siger i MatchCup Dagsorden og sakliste til årsmøtet: Sak 1. Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen Antall frammøtte 16 Ordstyrar Henning Lem Referent Petter Lossius Unterteikne Odd Inge Mo og Tor Helge Vee Sak 2. Godkjenning av rett innkalling Sak 3. Godkjenning av saklista Sak 4. Handsame laget si årsmelding. Vart samrøystes godkjent, med følgjande kommentarar: Avsnitt 4. Bane og banespel Hol 1, nettet ved gul tee er ikkje sikkert da baller kan komme i retur ved treff av stolper. Treng polstring. Avsnitt 4. Bane og banespel Lokale Reglar bør ryddast opp i

2 Det er uklart kva som er lokale reglar i høve Tillegg I Del A og B i Golfreglane, og som kan gi straff ved brudd, og kva som er banebeskrivelse eller hører til etikette-delen. Avsnitt 5. Medlems statistikk Er greenfee kr 200 for høyt? Ikkje for heil dag. Avsnitt 5. Medlems statistikk Utmelding, fra 2009 kan en melde seg ut når en vil på året. Oppgjer til NGF er delt i to, 75% ved årsskiftet og 25% 31. juli. Avsnitt 5. Medlems statistikk Trengs fritt spel boka framleis å brukast for registrering? Ja, inntil Golfkortet er fullverdig erstatning. Kan legges ved terminalen. Orientering frå Styret i høve Årsmeldinga: Drivingrange Utladalen ved Henning (økonomi) og Are (plan for oppstart og drift). Henning: Økonomisk kan 2008 og 2009 verte tunge år, men fra 2010 bør det letne. Are: Utslag er ok, og det er innkjøpt matter. Det vil bygges en bod for utstyr, det blir satt opp nett og åpning bør bli mid-mai, med invitasjon av dugnadsfok og støttespillere. Løysing for treningsgreen er ikkje klar. Grasrotandel Norsk Tipping ved Henning Når du tipper kan du be Norsk Tipping betale din favorittklubb tilsvarande 5% av beløpet du tipper. Golfklubben ber at alle som vil støtte Lærdal Golfklubb varsler om det til kommisjonær når ordninga starter fra 1. mars. Terminliste 2009 ved Petter hvilke dagar er best for uhøytidelige turneringar? Det må ryddest opp i mai-lista. Sommerspel-plan er lovande for samlingar på Rikheim. Sak 5. Kontingent 2009 Styret sitt framlegg: Kontingent for 2009 forblir uendra. Fritt Spel Medlem Senior kr Fritt Spel Medlem Junior 850 Fjernmedlem Senior 650 Fjernmedlem Junior 300 Støttemedelem utan Norsk Golf 300. Støttemedlem m/norsk Golf 430 Kontingentforslag vart samrøystes godkjent.

3 Sak 6. Handsame laget sitt rekneskap og budsjett Orientering ved Henning. Rekneskap vart samrøystes godkjent, med følgjande kommentarar: Framlagte dokument viste Resultat-08 mot Budsjett-09 Budsjett-08 mot Budsjett-09 Det ble og etterspurt samanligning Resultat-08 mot Resultat-07 Resultat-08 mot Budsjett-08 Revisor Revisorane påpeker at budsjett er passivt på inntektsida og det er ikkje gunstig når det no er lite å hente ved reduksjon på utgiftsida. Styret må arbeide aktivt for å øke inntekter. Sak 7. Lovendring Styret sitt framlegg: 11 pkt. 10.Val. Endrast slik Gjere følgjande val: Leiar og nestleiar b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Sak 8. Lånefullmakt. Av formelle omsyn ynskjer vårt banksamband Indre Sogn Sparebank at årsmøtet vedtek retningslinjer og fullmakter for klubben sin kreditt. Styret sitt framlegg: Årsmøtet gir styret slike fullmakter til å ta opp lån/kredittar på vegne av Lærdal golfklubb: 1. Styret kan ta opp lån/kredittar på inntil kr Formålet med inngåtte kredittar er å syte for naudsynt likviditet til drift og investering i klubben 3. Styret kan pantsetje eignelutar eller aksjar i klubben si eige for dette formål. 4. Styreleiar har prokura. Vart samrøystes godkjent

4 Sak 9. Innkomne saker Forslag frå Rolf Fjølstad: 1.Rikheim Cup spelast 3 x 9 hol og spelast på laurdag istadenfor søndag. Forslaget vart delt i to avstemninger. Forslag om 3 x 9 hol vart samrøystes godkjent. Forslag om laurdag som speledag vart samrøystes godkjent. 2.Klubbmeistarskap. A: Klasse junior/dame/senior vert ikkje ramma av cut. B: Ved mange påmelde bør ein spele over 2 helgar. Kl A ei helg, resten neste helg. Det vart stemt over del B først og så del A. Del B falt mot ein stemme. Del A vart godkjent mot fire stemmer. Alt speles samme helg, utan cut for nokon, og klasse A. Om naudsynt speles det i to puljer både laurdag og søndag. Sak 10. Val - Valnemnda sitt framlegg til styre. Petter Lossius som leiar, 1 år Odd Inge Mo som nestleiar, 1 år Styremedlemer: Einar Hagen Ivar Otto Rikheim Tor Helge Vee Desse 3 vert valde for 2 år. Framlegg til varamedlem til styret: 1. vara Anne Grete Evjestad Bale, ikkje på val (2008-9) 2. vara Per Åke Evjestad, 2 år Framlegg til val av revisorar: Attval av Einar Asperheim og Sigmund Solvoll. Framlegg til ny valnemnd: Henning Lem Margit Eri Hagen Oddmund Bøe Valnemdas framlegg vart samrøystes godkjent.

5 Styret innstiller på at arbeidsgruppene frå 2008 held fram og takkar for god innsats i 2008, spesielt Banekomite, arrangørar av turneringar og Knøttegolfen. Møtet vart heva kl Etter Årmøtet var det taco og quiz på Laksen. Quiz en ble løst som gruppe-arbeid med 3-4 i hver, og treffprosent var fra 60 til 80 %. 12 av 15 er bra. Referent Lorentz Petter Lossius Referat/protokoll godkjent Odd Inge Mo Tor Helge Vee

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen Årsmøte i Lærdal Golfklubb onsdag 8.februar 2012 Klingenberg Fjordhotell, Årdalstangen Kl.18.30 Etter sakene vert det mat og quiz Dagsorden og sakliste Sak 1 Stemmerett oppteljing (Lov for Lærdal Golfklubb

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Årsmøte 2013 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2013 3. Rekneskap

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

HANDBOKA 2010 SIDE 1. Norges Hesteskokaster Forbund

HANDBOKA 2010 SIDE 1. Norges Hesteskokaster Forbund HANDBOKA 2010 SIDE 1 Norges Hesteskokaster Forbund SIDE 2 Innhaldsliste Side 3 Leiaren har ordet 4 Redaktøren har ordet 5 Kommentar frå Lovutvalet 6 Adressseliste tillitsvalde 7 Adresseliste medlemsklubbar

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

SIDE 1 HANDBOKA 2014. Norges Hesteskokaster Forbund BRUA FORSIKRING AS. Brua Forsikring AS

SIDE 1 HANDBOKA 2014. Norges Hesteskokaster Forbund BRUA FORSIKRING AS. Brua Forsikring AS SIDE 1 HANDBOKA 2014 Norges Hesteskokaster Forbund BRUA FORSIKRING AS SIDE 2 Innhaldsliste 2014 Side 3 Leiaren har ordet «4 Kommentarer frå LU/Redaktøren har ordet «6 Adresseliste tillitsvalde «7 Adresseliste

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte i V.i.L. 4. mars 2015. Klubbhuset på Omenås

Årsmøte i V.i.L. 4. mars 2015. Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Anders Rem, Karianne V. Døving, Inge Sunde, Ellisiv Klubbhuset på Omenås 4. mars 2015 rekneskap vart godkjent og fastsett som rekneskap for 2014. Vedtak: Framlagt rekneskap for

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Årsmøte 2014 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2014 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008.

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Frammøtte: Utanom styret og varamedlemar møtte 15 medlemar. Sakliste: 1. Velkommen v/ leiar Helge Silden. 2. Valg av møteleiar og referent.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre

Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 8. og 9. februar 2014 Innhald: ÅM-1. Opning ÅM-2. Godkjenning av innkalling og sakliste ÅM-3. Godkjenning av program, namneopprop

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012

Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012 Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok

Detaljer

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Dato: 03.03.15 Stad: Strandsitjaren, Lærdal Sak 01/15: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjent. Sak 02/15: Val av møteleiar

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 1. Godkjennelse av stemmebrettige. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent,referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 1 av 4

Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 1 av 4 Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 1 av 4 12-001 Godkjenning av protokoll frå førre møtet. 12-002 Runde rundt bordet. 12-003 E-postadresse, utdeling av tilgang og koder til dei som skal ha. 12-004

Detaljer