- for etterfølgere som går foran

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- for etterfølgere som går foran"

Transkript

1 - for etterfølgere som går foran 2015 / 2016

2 VELKOMMEN FORMÅLET med studiene er å forberede og dyktiggjøre deg til tjeneste i menighet, misjon og samfunn. TIL STAVANGER IMI Institutt for teologi, misjon og tjeneste tilbyr nå en kristen lederutdanning på høgskolenivå. Med base midt i IMI Kirkens daglige liv blir dette en unik læringssituasjon hvor veien mellom teologi, praksis, liv og refleksjon er kort. Kombinert med spennende gjesteforelesere og praksisplasser i nytenkende menighetsplantinger i en postmoderne kultur, utrustes du til å lede kirke i en ny tid. IMI Institutt samarbeider tett med Misjonshøgskolen i Stavanger MHS, som er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning knyttet til kirkens misjonsoppdrag og religions- og kulturmøter. - Oppdraget vårt er klart: Fortelle om Jesus og gjøre disipler. Det krever at vi utdanner ledere som er klare til å ta utfordringen, og som kan utøve tjenende, misjonalt lederskap i utadrettede menigheter. Vi trenger studiesteder som kombinerer læring og praksis, og menighetsledere som overleverer kunnskap i en ny kulturell kontekst. Det står for mye på spill til at vi kan la være. Anne Birgitta Langmoen Kvelland IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse vil gi deg kunnskap om og erfaring i hva det vil si å være en bevisst etterfølger av Jesus Kristus en kompetanseheving som fundament for et yrkesaktivt liv eller frivillig engasjement i menighet, organisasjon og samfunn. utrustning til å bygge bro og kommunisere på tvers av generasjoner og kulturelle grenser kompetanse til lederstillinger på ulike nivå i menighet og samfunn innsikt og trygghet i egen identitet Egil Elling Ellingsen Martin Cave MENIGHET OG LIV IMI Institutt for teologi, misjon og tjeneste lever tett på IMI Kirkens liv, med felles lokaler og praksisplasser i menigheten. Slik får du gjøre erfaringer av Gudsliv og menighetsliv, samtidig som du får teologisk innføring og refleksjon på det du erfarer. Ledere i IMI Kirken er jevnlig inne som undervisere, og alle undervisere på instituttet er selv engasjert i den praksis de underviser i. TEOLOGI OG PRAKSIS Gjennom hele studiet vil du også være i praksis. En hoveddel av praksisen foregår i IMI Kirken. Det er også praksisopphold i menighetsplantinger i England hvor vi har et samarbeid med nettverket til Holy Trinity Brompton, London, og St Thomas Crookes, Sheffield. Med ukentlige refleksjonsgrupper vil du gjennom praksisen også få god anledning til å finne mer ut av hvem du er som leder. GUDS RIKE OG MISJONAL KIRKE Vi har utviklet egne fagfelt, preget av det vi ser blir avgjørende for fremtidens menighetsledere: Guds rike, disippelskap, Godhet, misjonal kirke og ledelse. Her vil du møte forelesere som er sentrale stemmer i dynamiske og voksende menigheter akkurat nå, i dialog med fagteologien. Velkommen som student! - Vi trenger ledere som tør å ha store drømmer! Ledere som strekker seg utover egne grenser og som gjør seg avhengige av Gud for å nå neste generasjon for Jesus. IMI Kirken har vært en stor inspirasjon for meg gjennom mange år. På IMI Institutt finner du gode forbilder for morgendagens ledere. Egil Svartdahl Utdannelsen ved IMI Institutt for teologi, misjon og ledelse retter seg mot deg som har fullført ettårig bibelskole eller tilsvarende, og potensielle ledere i menighets- og organisasjonsliv. Studiene kan også fungere som tilleggs -eller etterutdannelse for allerede eksisterende ledere og for deg som eventuelt har en annen faglig utdannelse. Uansett hvilket studium og emner du velger, vil du inngå i skolens kultur, årsrytme og ukerytme. Det er derfor en del emner og aktiviteter som underbygger dette og som er kulturskapende i sitt vesen. Vi tilbyr emner som kan inngå i akademiske grader ved Misjonshøgskolen i Stavanger MHS Årsenhet i KRLE/ 1.år ved teologistudiet Bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling Noen moduler kan også brukes som valgemner på 3.året i bachelorgrad samfunnsfag Vi ønsker ulike kirkelige og kulturelle syn velkommen på IMI Institutt for teologi, misjon og ledelse. Variasjon gir bedre læring.

3 FOR DEG SOM VIL STUDERE FULLTID KURS 110: Oppstart Emne 111: Disippelgjøring Jesu siste ønske uttrykkes i misjonsbefalingen: Gå og gjør alle folkeslag til disipler. I denne fagmodulen studeres det bibelske grunnlaget for oppdraget, hvordan det har sett ut opp gjennom kirkens historie og noen aktuelle former og verktøy for disippelgjøring og etterfølgelse i menigheter og bevegelser i dag. Emne 112: Guds rike (10 stp) Hva betyr det når Jesus sier Guds Rike er nær? Hva ber vi om når vi sier La ditt rike komme? Hva mener Jesus med at Guds Rike er inni dere? Praksisperiode Hver student har en praksisplass i IMI Kirken eller i egen menighet gjennom skoleåret hvor kunnskap grunnfestes gjennom livsnær praksis. Tett oppfølging av veileder sikrer kvalitet og kontinuitet i læringen. I tillegg inkluderer IMI Institutt for teologi, misjon og tjeneste fire ukers praksis i to ulike menigheter i England; i menighetsnettverket til Holy Trinity Brompton, London, og i St. Thomas Crookes, Sheffield. Dersom du ikke har anledning til å reise utenlands, kan det alternativt legges til rette for praksisopphold Emne 113: Misjonal menighet (10 stp) Fagmodulen gir kunnskap og forståelse av kirkens vesen. Hva det vil si for kirken at den er sendt til verden? Hvordan påvirker kirke og samfunn hverandre? Emne 114: Utenlandspraksis med prosjektarbeid Fire ukers praksis i menighet/organisasjon i det post-moderne Europa, som har utviklet relevante og hensiktsmessige måter å være kirke. Emne 115: Misjonal Ledelse (10 stp) Fagmodulen skal gi en bred kunnskap om sentrale temaer for hva det betyr å lede en misjonal menighet i det postmoderne, verdipluralistiske og multi-religiøse vestlige samfunn. Fag 101: Tilbedelse Faget skal bidra til kunnskap om og erfaring i praksiser for tilbedelse, lovprisning og bønn, og gi innsikt i hvordan dette kan utføres i en kristen forsamling. Fag 102: Fellesskap Det gis mulighet til å teste og utvikle lederegenskaper i et raust miljø. Fag 103: Kroppsøving Faget skal gi forståelse av at trim er viktig for å yte i arbeidslivet. Mentorgruppe - Velger du å studere ved IMI Institutt for teologi, misjon og ledelse får du ikke bare undervisning av et pensum, men kunnskap og ideer som kan settes ut i praksis. En utdanning som er like aktuell for deg som ikke nødvendigvis tenker å gå videre på teologi, men som likevel er interessert i menighet, blir trigget av tanken om å leve misjonalt, og som ønsker å vokse i din personlige relasjon med Jesus. Anbefales på det varmeste. Øyvind Døvik IMI Institutt for teologi, misjon og ledelse samarbeider med Misjonshøgskolen i Stavanger MHS slik at de som ønsker kan ta eksamen og få studiepoeng. Du finner mer informasjon om dette samarbeidet på våre nettsider.

4 FOR DEG SOM VIL STUDERE DELTID KURS 130 Oppstart Innebærer i studieåret 2015/16 undervisning hver onsdag i tillegg til en intensivuke i uke 41 og 2-3 intensivuker i vårsemesteret Emne 131: Lederskap (10 stp) Formålet med fagmodulen er å hjelpe deg til å utvikle deg som leder. Aktuelle emner er: Pastoralteologi Strategisk planarbeid Kommunikasjon for ledere Lederutvikling og organisasjonsutvikling Ledelse av frivillige Konfliktberedskap og håndtering - Jeg går på IMI Institutt fordi jeg vil være med på det som Gud gjør, og det er det beste stedet hvor jeg kan bli utrustet til tjeneste og livslang etterfølgelse. Mona Blitzner Emne 132: Veiledning og personlig forming Formålet er å gi en innføring i den menneskelige og åndelige basis for kristent lederskap i menighet og misjon. Det gis redskaper, modeller og teorier til å arbeide med seg selv og andre. Emne 133: Guds Rike II (10 stp) Formålet med faget er å gi en innføring i den karismatiske spiritualitet og religionsuttrykk som helbredelse, profeti og åndsfylde. Fag 101: Tilbedelse Faget skal bidra til kunnskap om og erfaring i praksiser for tilbedelse, lovprisning og bønn, og gi innsikt i hvordan dette kan utføres i en kristen forsamling. Mentorgruppe

5 GJESTEFORELESERE UNDERVISNING Alan Hirsh Martin Cave Sørafrikansk missiolog og en ledende stemme innen den misjonale bevegelsen i det kristne Vesten. Alan har gitt ut ni bøker; de mest kjente er The Shaping of the Things to Come: Innovation and Mission for the 21st Century Church (med Michael Frost) og The Forgotten Ways: Reactivating the Missional Church. Han foreleser på universiteter og læresteder i Europa, USA og Australia. Alan jobber for tida med en doktorgrad innen missiologi i Nederland. Pastor i IMI Kirken siden 1979 og ACTAs første rektor. Han er lærerutdannet og ble ordinert som prest i Martin er en dyktig visjonær, en strategisk leder og en etterspurt taler. Han er lidenskapelig opptatt av at du som student skal lykkes med å tilegne deg kunnskap og erfaringer som gjør at du kan påvirke menighet, organisasjon og samfunnet uansett hvilken framtidig stilling du ønsker deg. Egil Elling Ellingsen Knud Jørgensen Pastor i IMI-kirken siden 2007 og hovedpastor siden Han er ordinert som prest i den norske kirke. Egil Elling er en engasjert og Jesus-sentrert forkynner, med fokus på etterfølgelse og disippelskap. Han brenner for misjonalt liv og misjonale menigheter, og han er opptatt av at menigheten skal ut der folk befinner seg. Førsteamanuensis II ved Det teologiske Menighetsfakultet, journalist og hovedredaktør for Regnum Edinburgh Centenary Series. Han har hatt utallige lederoppgaver innen misjon, kommunikasjon, nødhjelp, medier og undervisning. Han har skrevet en rekke artikler og bøker innen sine fagområder kommunikasjon, lederskap og misjonsvitenskap. Knud er dansk av opprinnelse og cand.theol. fra Københavns Universitet. Han har en doktorgrad i misjonsvitenskap fra Fuller Theological Seminary i USA. Bjørn Wang M. Div. fra Fjellhaug Misjonshøgskole og cand. theol. fra Misjonshøgskolen i Stavanger. Han har fire års misjonærerfaring som menighetsplanter i Bolivia, og mer enn 10 års lærererfaring fra Acta IMI Kirkens bibelskole i Stavanger. Bjørn er også ordinert prest i Den norske kirke. Gunhild Andersen Tidligere lærer på Acta bibelskole og på Gå Ut Senteret. Soknediakon i Hinna menighet gjennom mange år. Gunhild har arbeidet mye med retreat og ignitiansk veiledning. Hun er nå aktiv i Rettferdighet i asylpolitikken (RIA). Anders Michael Hansen Cand. theol fra 1996 og ordinert prest i den danske folkekirken. Fra 1997 ledet han reetableringen av Valgmenigheten i Aarhus, og senere arbeidet han ved det teologiske lærestedet SALT i København. I årene arbeidet han ved European Church Planting Network og fasiliterte lærefellesskap blant ledende misjonale menigheter i Europa. Anders Michaels kjernekompetanse er forkynnelse, undervisning og utvikling av ledere og menigheter. Ommund Rolfsen Folkehøgskolelærer og sosiolog (mag.art). Ommund trives som menighetsdoktor for gamle menigheter og fødselshjelper for nye gjennom Naturlig Menighetsutvikling (NaMu). Ommund har skrevet flere bøker om kirkevekst. Sammen med kona Anne Karin mottok han Økumenikkprisen i 2013 av Norges Kristne Råd. ADMINISTRASJON Johanne Diderichsen Andrea Lunde

6 STUDERE I STAVANGER? Stavanger har mye å tilby deg som student! Omkring mennesker bor i byområdet bestående av Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Stavanger blir regnet som det administrerende, økonomiske og kulturelle senteret i Rogaland og er residensby for flere aktører og institusjoner innen kultur, finans, helse, forskning og utdanning. Her finner du storby og småby i ett; kulturelle storsatsinger i Stavanger konserthus og Rogaland teater, i tillegg til konserter og forestillinger på ulike arenaer og utesteder i byen. Stavanger er hjemby for Stavanger Oilers og Viking FK, og det drives utstrakt satsing på sykkelsport i området. Gjennom året kan du nyte godt av byens mange festivaler, deriblant Gladmat og Stavanger Grand Slam sandvolleyballturnering som skaper engasjement og stemning blant flere hundre tusen besøkende. I tillegg til et yrende studentliv tilknyttet byens studiesteder, kan Stavanger-regionen skilte med spektakulære naturopplevelser. Preikestolen stuper 600 meter ned i Lysefjorden og er erklært en av verdens beste utkikkspunkt av Lonely Planet og CNN Go. Du kan også ta turen til Kjeragbolten og balansere på steinen som står fastkilt mellom fjellsidene, meter over Lysefjorden. Jærstrendene har med sin 11 km lange strandkystlinje Norges beste surfeforhold, og byen er omgitt av turområder på alle kanter. Enten du er byas eller friluftsmenneske, er Stavanger en god by å studere i!

7 imiinstitutt.no Søknadsskjema Emnebeskrivelser Info om lån i Lånekassen Info om gunstig hybelleie Ta gjerne kontakt med oss! Epost: Telefon:

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol.

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol. STUDIEKATALOG 2014-2015 INFO STUDENTBYEN STAVANGER side 4-5 LIVET PÅ CAMPUS side 6-7 MISJONSHØGSKOLEN side 8-9 SPØRSMÅL & SVAR side 30 SPROSEDYRER side 31 BACHELORGRADER Bachelorgrad i KRISTENDOM, LEDELSE

Detaljer

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden.

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. 1 Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. Misjonshøgskolen (MHS) er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i et mangfoldig og omfattende nettverk. Hos oss skapes engasjement og relasjoner

Detaljer

Interkulturelle studier

Interkulturelle studier Studiebrosjyre 2014-2015 Musikk og MUSIKKteknologi PSYKOLOGI Interkulturelle studier TEOLOGI Bachelorog Masterstudier Kristiansand Kristiansand - din studentby! Vi synes du skal velge Sørlandet og Kristiansand

Detaljer

MUSIKK MUSIKKTEKNOLOGI MUSIKK & HELSE PSYKOLOGI INTERKULTURELLE STUDIER TEOLOGI

MUSIKK MUSIKKTEKNOLOGI MUSIKK & HELSE PSYKOLOGI INTERKULTURELLE STUDIER TEOLOGI MUSIKK MUSIKKTEKNOLOGI MUSIKK & HELSE PSYKOLOGI INTERKULTURELLE STUDIER TEOLOGI STUDIEBROSJYRE Bachelorog Masterstudier Kristiansand KRISTIANSAND - DIN STUDENTBY! Vi synes du skal velge Sørlandet og Kristiansand

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

STRATEGIPLANEN 2015-2018

STRATEGIPLANEN 2015-2018 STRATEGIPLANEN 2015-2018 VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI

Detaljer

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo:

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2014 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: Innhold SIDE Valget er ditt 3 NLA Høgskolen Bergen 4 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 6 NLA Høgskolen Staffeldtsgate 8

Detaljer

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo:

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2013 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: Innhold Valget er ditt! SIDE Valget er ditt 3 NLA Høgskolen Bergen 4 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 6 NLA Høgskolen

Detaljer

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Studiekatalog Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Studieprogram ved Høyskolen for Ledelse og Teologi: Bachelor i teologi og ledelse - Årsstudium i Kristendom - Grunnstudium i RLE - Årsstudium i barne-

Detaljer

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig!

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! VISJON Å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! GODHET Små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden GUNNAR WAREBERGSGT.

Detaljer

INNHOLD. 39 Profesjonsstudiet i teologi

INNHOLD. 39 Profesjonsstudiet i teologi studiekatalog INNHOLD 3 Velkommen 5 Studentene trives 7 Oslo - den pulserende studentbyen 8 Studieopphold i utlandet 9 Praktisk informasjon 10 Grafisk presentasjon av studieprogram 13 Årsstudier 14 Årsstudium

Detaljer

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV)

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Innledning Vi har vært gjennom en strukturendring i NLM der vi ved opprettelsen av regioner ville styrke formidlingen av budskapet om frelse og kallet til tjeneste,

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

dts Magasinet 2012 ungdom i oppdrags disippeltreningsskoler

dts Magasinet 2012 ungdom i oppdrags disippeltreningsskoler dts Magasinet 2012 ungdom i oppdrags disippeltreningsskoler Foto: Fedor Duhrmann Are you the next wave? JEG SÅ PLUTSELIG FOR MEG ET VERDENSKART MEN KARTET VAR LEVENDE OG BEVEGET SEG! DET VAR UNGDOMMER

Detaljer

SAMMEN OM. menighet og diakoni. Prosjektkatalog 2012

SAMMEN OM. menighet og diakoni. Prosjektkatalog 2012 SAMMEN OM menighet og diakoni Prosjektkatalog 2012 INNHOLD Enhet menighet diakoni s 4 Nasjonalt Menighetsplanting og -utvikling s 6 Fakta om arbeidet i Norge s 8 Internasjonalt Kina Lang tids samarbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

Det praktisk-teologiske seminar

Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminar 2015-16 1 Innhold GENERELT OM PROFESJONSSTUDIET I TEOLOGI... 3 Visjon... 3 Målsetting... 3 Oppbygging av profesjonsstudiet... 4 Hovedkomponenter... 4 PRAKTISK TEOLOGISK

Detaljer

Kulturdepartementets høringsnotat «Organisering av praktisk-teologisk utdanning etter et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke»

Kulturdepartementets høringsnotat «Organisering av praktisk-teologisk utdanning etter et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke» DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR TIL Det kongelige kulturdepartement Deres ref: 15/1233- Vår ref: 15/18 Dato: 16.6.2015 DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR Postadresse Postboks 1075 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

ENGASJERT PENSJONIST OG PRESTESKOLELÆR S.8

ENGASJERT PENSJONIST OG PRESTESKOLELÆR S.8 Barna er fullverdige medlemmer av den kristne menigheten. Misjonsmarka 3:5 2014 THOR STRANDENÆS ENGASJERT PENSJONIST OG PRESTESKOLELÆR S.8 MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER MHS SOM UTDANNINGSINSTITUSJON

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet )

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) Innholdsfortegnelse Forord...2 Kapittel 1. Innledning...3 Bakgrunn for oppgaven...3

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

BIBELSKOLE I TRONDHEIM

BIBELSKOLE I TRONDHEIM BIBELSKOLE I TRONDHEIM KONSEPTBESKRIVELSE November 2014 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG MULIGHETER 1.1 Bakgrunn 1.2 Hvorfor Trondheim? 1.3 Salem menighet som skoleeier 1.4 Bibelskolens betydning for menigheten 2

Detaljer

forandring fellesskap framtid

forandring fellesskap framtid Velkommen til Fjelltun 2O1O-11 forandring fellesskap framtid 10/11 Fagplan og søknadsskjema Fokus på Bibelen, fellesskap og misjon fjelltun.no Velkommen til Fjelltun Bibelskole! Velkommen til et levende

Detaljer

THE TEAM MAKES THE DREAM

THE TEAM MAKES THE DREAM THE TEAM MAKES THE DREAM 2011/2012 Innhold Velkommen til Lederskolen Lederskolen Lederskolens avdelinger Samarbeidspartnere Modulene I-VIII Modul IXa-d Plakat Tidligere deltakere Dato og kontaktadresser

Detaljer

DROTTNINGBORG 25.-28. JULI 2013. Våg mer!

DROTTNINGBORG 25.-28. JULI 2013. Våg mer! DROTTNINGBORG 25.-28. JULI 2013 Våg mer! Velkommen til Sommerfesten 2013! Sommerens store høydepunkt for Metodistkirken i Norge finner sted på Drottningborg like utenfor Grimstad. Her samles folk i alle

Detaljer