Steinkjer videregående skole Informasjon 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinkjer videregående skole Informasjon 2013/2014"

Transkript

1 1 Steinkjer videregående skole Informasjon 2013/2014 Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7713 Steinkjer Postadresse: Pb. 2112, 7708 Steinkjer Telefon: E-post: Hjemmeside:

2 2

3 3 INNHOLD Hilsen fra rektor side 4 Ledelsen 5 Fag- og teamkoordinatorer 7 YOU-rådgivere 7 Sosialpedagogisk gruppe 8 PPT 10 Kontaktlærere 10 Merkantil tjeneste 11 Driftsteknisk tjeneste 11 IKT-tjeneste 11 Renholdstjeneste 12 Kantinetjeneste 12 Vaskeritjeneste 12 Bibliotektjeneste 13 Helsetjeneste for elevene 13 Utvidet skolehelsetjeneste (BUP) 14 Elevrådsstyret Elevenes vernetjeneste 15 Elevorganisasjonen 15 Aktiv skole 16 Fotografering 16 Stipend fra lånekassen 16 Elevskap 17 Elevskade/dekning av utgifter 17 Forsikringsordninger for skoleelever 17 Skoleskyss 17 ID-kort/skolebevis 18 Timeplan 19 Steinkjer tekniske fagskole 19 Ressurssenteret/voksenopplæring 19 Trykte og digitale læremidler 20 Ordensreglement 21 Diverse regler/informasjon 22 Tobakksfri skole 22 Parkering 22 Utvidet branninnstruks 23 Kart over skolen 24 Hvem svarer på hva? 25 Skolerute Fra side 16 og utover er det flere henvisninger til skolens hjemmeside: Skolen ønsker alle vel møtt til et nytt skoleår. Ta vare på dette heftet, og les det grundig. Her finner du mye nyttig informasjon om skolen.

4 4 Kjære elev Velkommen til Steinkjer videregående skole. For oss som arbeider ved Steinkjer videregående skole, er det viktig at du så snart som mulig finner deg til rette ved skolen, og at du trives i miljøet. Dette er en viktig forutsetning for at du skal få mest mulig igjen av skoleåret. Vi håper at du som kommer hit som elev, vil få et godt utbytte av skoleåret. Vi vil på best mulig måte legge forholdene til rette for en god læreprosess. Dette skoleåret vil vi ha spesielt fokus på fravær. Målet er at det skal være er høy terskel for fravær fra skolen (mest mulig oppmøte), og å hjelpe eleven til god gjennomføring av skoleåret. Vi vil kontinuerlig følge opp alt elevfravær, og vi vil ha en tidlig dialog med foresatte/heimen. Inntil 1100 elever og 240 ansatte har sin arbeidsplass ved Steinkjer videregående skole. I tillegg kommer voksenopplæring, fengselsundervisning, fagskolen og kursvirksomhet. Vi har til sammen ti utdanningsprogram av tolv mulige: Restaurant- og matfag Service og samferdsel Design og håndverk Helse- og oppvekstfag Idrettsfag Studiespesialiserende Teknikk og industriell produksjon Bygg og anleggsteknikk Medier og kommunikasjon Elektrofag Målet er å få til en god skole der elever og ansatte trives, og der du som er elev får et maksimalt læringsutbytte. Jeg håper at du vil gjøre ditt ytterste for at både du og de rundt deg skal få et godt og innholdsrikt skoleår ved Steinkjer videregående skole. Jeg håper også at du er stolt av skolen din, både når du er elev her og etter at du er ferdig hos oss. Harald Morten Steen, rektor

5 5 LEDELSEN Rektor Harald Morten Steen er skolens øverste leder. Rektor har overordnet ansvar for hele skolen. Rektor har personalansvar for avdelingslederne og noen av stabslederne. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Assisterende rektor Randi Tessem/ Liv Karin Olsen Flak vil ha særlig ansvar for å legge grunnlaget for den pedagogiske ledelsen og for formidling av skolens verdigrunnlag og mål og for å inspirere og tilrettelegge for læring og utvikling på skolestedet. Randi har også et overordnet ansvar for sosialpedagogisk arbeid, for yrkes- og utdanningsveiledning, for biblioteket og for arbeid med dokumentasjon og gjennomføring av eksamen. I rektors fravær er Randi øverste leder. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Fra og med 1. september har Randi Tessem permisjon som ass.rektor, og Liv Karin Olsen Flak tar over. Administrasjonsleder Kåre Prestmo har særlig ansvar for økonomistyring, forvaltning av skoleanlegget og skolens samlede driftsfunksjoner. Administrasjonsleder har personalansvar for skolens driftsteknikere, IKT-personell, kantinemedarbeidere og renholdsleder Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Personalleder Svein Alstad har ansvar for utvikling og gjennomføring av lønns- og personalpolitikk og personalstrategi for Steinkjer videregående skole. Han har en støttefunksjon for alle med personalansvar, særlig når det gjelder forvaltning av lover, avtaler og regelverk, oppfølging av fylkeskommunens retningslinjer for personalarbeid m.v. Svein Alstad har dessuten personalansvar for kontoransatte. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Inspektørene Toril Aunan, Bjørn Tore Stene og Ingunn Barli arbeider blant annet med bruken av skolens undervisningstimetall, timeplanlegging, dokumentasjon (vitnemål og kompetansebevis) eksamen og eksamensavvikling. Alle tre jobber med saker som er spesielt knyttet mot elevene. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Renholdsleder Rita Marie Skjermo Rita Marie Skjermo har faglig ansvar og personal- og økonomiansvar for skolens renholdstjeneste. I tillegg har hun ansvar for utleievirksomheten, vaskeritjenesten og koordineringsansvar for orden. Kontorsted: Ved restaurant- og matfag (i bygg A).

6 Leder av elevtjenesten, Hilde Stubbe Hynne, har ansvaret for det sosialpedagogiske arbeidet og spesialpedagogiske arbeidet ved skolen. Hun har overordnet ansvar for skolens sosialpedagogiske gruppe, som består av miljøarbeider, sos.ped.-rådgiverne, spes.ped.-koordinatorene, OT og PPT. I tillegg har Hilde ansvar for skolens alternative opplæringsarena (AO) og delansvar i planlegginga av tilretteleggingsressurser. Kontorsted: Elevtjenesten (i bygg B) bak resepsjonen. Ressurssenterleder Ove Morten Haugan koordinerer skolens utadrettede virksomhet gjennom å tilby kurs og tilby voksenopplæring. Han har kontorsted ved administrasjonsavdelingen (i bygg B). Ove Morten har permisjon i deler av stillingen sin på grunn av politisk arbeid. 6 Avdelingslederne har faglig-pedagogisk ansvar og personal- og økonomiansvar for sine avdelinger. Kari Trøan Aune er avdelingsleder for utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag. Hun har faglig og pedagogisk ansvar for avdelingen. Kontorsted: Bygg B. Arne Bratberg er avdelingsleder for utdanningsprogrammene Restaurant- og matfag, Bygg- og anleggsteknikk og Service og samferdsel, Han har faglig og pedagogisk ansvar for avdelingen. Kontorsted: Område for restaurant- og matfag (i bygg A). Liv Karin Olsen Flak/ Bjørg Helland, Odd Kristian Bendiksen, Tore Mølnvik og Pål Wærum er avdelingsledere ved studieforberedende utdanningsprogram. Liv Karin/Bjørg har ansvar for Vg1- og Vg2-elevene. I tillegg har hun ansvar for realfag- og fremmedspråklærerne. Fra og med 1. september er Liv Karin ass.rektor, og Bjørg Helland tar over. Odd Kristian har ansvaret for Vg3-elevene, og i tillegg har han ansvar for norsk- og engelsklærerne. Tore har ansvaret for formgivingslærerne og for samfunnsfaglærerne og Pål har ansvar for idrettsfag. Disse fire avdelingslederne har sammen faglig og pedagogisk ansvar for avdelingen. Kontorsted: Odd Kristian og Liv Karin/ Bjørg har kontorsted i førsteetasjen i bygg F, Tore har kontorsted på broen mellom bygg A og C. Pål har kontor i Idrettens hus. Arve Austheim er avdelingsleder for utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon og elektrofag. Han har faglig og pedagogisk ansvar for avdelingen. Kontorsted: Broen mellom Bygg A og C

7 Tore Mølnvik er avdelingsleder for utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, design/ håndverk (og ST, se ovenfor). Han har faglig og pedagogisk ansvar for avdelingen. Kontorsted: Broen mellom Bygg A og C. 7 FAGKOORDINATORER OG TEAMKOORDINATORER Fagkoordinatorene har koordineringsansvar for sine fagområder og skal blant annet være pådrivere i utviklingsarbeid. Skolen har følgende fagkoordinatorer og teamkoordinatorer: Henrik Sandstad i idrettsfag og kroppsøving Mads Braarud i samfunnsfag og norsk Håkon Kuntze engelsk Toril Engeseth i språkfag Stian Ludvigsen i realfag Paul Torgeir Bjorøy i formgivingsfag Terje Bylund Ness på MK Christer Grønnesby på TIP Steinar Nilsen på BAT John Hallem på RM Ingri Aunøien, Liv Berit Ansnes og Dagrun Krogstad på HO Mary Ann Bruem på Service og samferdsel YOU-RÅDGIVERE Yrkes- og utdanningsveilederne er Frank Brevik, Nina Bartnes Skrattalsrud og Toril Bostadløkken. De gir rettledning og rådgiving i forbindelse med valg av utdanning og yrke. Alle tre har kontorsted bak resepsjonen, i bygg B. Frank Brevik Nina Bartnes Skrattalsrud Toril Bostadløkken

8 8 SOSIALPEDAGOGISK GRUPPE Rådgivingstjenesten er delt mellom sosialpedagogiske rådgivere og yrkesog utdanningsveiledere, med ansvar for yrkes- og utdanningsveiledning. Miljøarbeider er Svein Inge Bratberg. Han skal være der elevene er og følge opp elever som faller litt utenfor. I tillegg er Svein Inge elevrådets kontaktperson og fagleder av sos.ped.- gruppa. Kontorsted: Bak resepsjonen i bygg B. Svein Inge Bratberg Sosial-pedagogiske rådgivere er Einar Liff og Nina Værdal Einar og Nina har kontorsted hos Elevtjenesten bak resepsjonen, i bygg B. De sosial-pedagogiske rådgiverne hjelper elever med personlige og sosiale vansker. Einar Liff Nina Værdal

9 9 Spes.ped.koordinatorene Hilde Stubbe Hynne og Grete Gravaas arbeider blant annet med innhold, ressursfordeling og organisering av særskilt tilrettelagt opplæring, spesialpedagogiske hjelpemidler og spesialpedagogisk utviklingsarbeid. Kontorsted: Elevtjenesten bak resepsjonen, i bygg B. Hilde S. Hynne Grete B. Gravaas OT-koordinatorene Aud Randi Johnsen og Astrid Hoem tar kontakt med de elevene som ikke søker videregående skole etter fullført grunnskole i Steinkjer kommune, kartlegger deres behov og forsøker å finne fram til et tilbud til de som ønsker det. De følger også opp elever som ønsker å avbryte skolegangen ved Steinkjer videregående skole. (OT er forkortelse for oppfølgingstjeneste.) OT-koordinatorene er en del av skolens sosialpedagogiske team. Astrid har ansvar for elever hjemmehørende i Verran kommune. Aud Randi har ansvar for elever hjemmehørende i Steinkjer kommune. Kontorsted: Elevtjenesten bak resepsjonen, i bygg B. Astrid Hoem Aud Randi Johnsen

10 PPT De videregående skolene i Steinkjer (Steinkjer vgs og Mære landbruksskole) samt Leksvik vg. skole har felles pedagogisk-psykologisk tjeneste. Skolenes to PP-rådgivere er Andreas Dahlum og Silje Skevik. Kontorsted: Elevtjenesten bak resepsjonen, i bygg B. PPT gir rådgiving til skolens fagpersonale og hjelp til enkeltelever så langt som mulig, eller ordner med undersøkelse/behandling hos andre. Eksempel på hva PPT arbeider med: Lese- og skrivevansker, funksjonshemminger av ulike slag, trivselsproblemer på skolen, i heimen eller på fritida, overgang grunnskole/videregående skole, overgang heimeboer/borteboer. 10 Silje Skevik Andreas Dahlum KONTAKTLÆRERE Alle elever skal ha en kontaktlærer. I Opplæringslova står det at "Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld eleven, mellom anna kontakten med heimen. Kontaktlæreren har mange oppgaver. Først og fremst skal han/hun være klassens leder. Dette innebærer blant annet å følge opp hver enkelt elevs personlige, faglige og sosiale utvikling. Kontaktlæreren skal også følge opp klassemiljøet og elevdemokratiet ved å ha jevnlige møter med klassen og gjennomføre minst to individuelle elevsamtaler med hver elev hvert skoleår. De fleste kontaktlærere ved Steinkjer videregående skole har ansvar for cirka 15 elever. Noen har færre og noen få har flere.

11 MERKANTIL TJENESTE Skolens merkantile tjeneste er inndelt i servicetorg (sentralbord og informasjon/skranketjeneste), arkiv/dokumentasjon, ressurssenter/ voksenopplæring, elevsaker, personal/lønn og økonomi. Følgende personer har sine oppgaver i denne tjenesten: Heidi H. Aunan (merkantil koordinator), Sidsel Frigaard, Rita Dahl Staberg, Hilde Vist, Berit Skjelvan, Turid Antonsen, Gyri Jensen, og Jorunn Hammer. I tillegg er Anders Susegg og Torjus Gynnild assistenter/internpostbud. Kontorsted: i første etasje, Bygg A og i Administrasjonsavdelingen, Bygg B DRIFTSTEKNISK TJENESTE/VAKTMESTRENE Jørn Bilstad, Bjørn Rafaelsen, Roar Storstad utgjør skolens driftstekniske tjeneste. De har ansvar for vedlikehold av bygninger og uteanlegg, tilsyn og kontroll av varme- og ventilasjonsanlegg, samt serviceoppgaver med spesielt vekt på oppfølging av brukere/kunder. Administrasjonsleder Kåre Prestmo har det overordnende ansvar for den driftstekniske tjenesten. IKT-TJENESTE Henrik Stjern Vanebo, Andreas Rotvold Røli, John Kristian Aasen og Ida E. Veiseth utgjør skolens IKT-tjeneste. IKT-tjenesten har hovedansvar for den daglige driften av skolens dataanlegg og audiovisuelle hjelpemidler. De samarbeider med skoleledelsen ved planlegging og vedlikehold av installasjoner, samt nyanskaffelser og vedlikehold av AV-materiell. Det er etablert en egen ekspedisjon for elever og ansatte til venstre bak resepsjonen/sentralbordet i bygg B. Administrasjonsleder Kåre Prestmo har det overordnede ansvar for IKTtjenesten. Åpningstid: 08:00-11:30 og 12:00-15:30 11

12 RENHOLDSTJENESTEN Renholdstjenesten ledes av Rita Marie Skjermo. Skolens renholdsteam sørger for et faglig godt og hygienisk forsvarlig renhold. De fleste renholderne er utdannede fagarbeidere, renholdsoperatører. I samarbeid med elever og øvrige ansatte bidrar de til orden og trivsel i skolens lokaler. Følgende medarbeidere er tilknyttet renholdstjenesten: Vigdis Lyngstad, Hild Thiedemann, Oddrun Volden Vikan, Anne Grete Blomset, Solvår Tønne, Åse Riis, Åse Johansen, Eli Anita Vikan, Tine Hagen, Ingela Sandsæther, Inger-Lise Meldal og Inger Kaspersen. 12 KANTINETJENESTEN Elevkantina finner du midt i skolen, rett innenfor hovedinngangen. Kantina har samme utsalgssted for både elever og lærere. Kantinas åpningstid: Vi har variert utvalg av kalde og varme drikker, kald og varm mat. Følgende medarbeidere er tilknyttet kantinetjenesten: Inger Kaspersen, Solvor Nordsveen, Kari Finstad, Siri Reitan, Eva Ertsås, Randi Refsås og Inger Thorsvik. Inger Kaspersen har det faglige koordineringsansvaret for kantinedriften. Elever og ansatte skal sammen utvikle kantina til et godt velferdstilbud for elevene. Kantinelokalet er åpent hele dagen og kan benyttes av elevene i hele skoletiden. Kantina er skolens møteplass nr èn for alle elevene. Vi håper at du vil bruke kantina og bidra til at den vil være en trivelig møteplass for alle elevene ved skolen. Dette betinger at alle som bruker kantina rydder opp etter seg. Det er innført et ordensmannsystem hvor elever har ansvar for å se til at det holdes orden under matpausen. Turnus er satt opp på oppslagstavla ved kantineutsalget. VASKERITJENESTEN Skolen har eget vaskeri, som er betjent av Åse Riis. Her vaskes tøy som brukes i undervisningen.

13 13 BIBLIOTEKET Skolens bibliotek er nytt og velutstyrt. Her finner du bøker, filmer, tidsskrifter og aviser. Biblioteket ligger ved hovedinngangen og betjenes av bibliotekarene Torkil Kvaran, Marit Skevik og Ragna Strugstad. De kan for eksempel hjelpe deg å finne stoff til emner du er interessert i, bøker du ønsker å lese eller filmer du ønsker å se. På biblioteket kan du også finne grupperom, arbeidsplasser, barløsninger, hvis du ønsker å gjøre lekser eller annet arbeid, kunstutstillinger og sofagrupper, hvis du slappe av, lese avisen eller treffe andre medelever. Å låne på biblioteket er gratis, men alt som lånes må registreres og leveres tilbake etter endt lånetid. Ved lån må skolebevis eller annen id.kort benyttes. Biblioteket er arbeidsplass for mange elever og alle har rett på arbeidsro og mulighet for å konsentrere seg om eget arbeid. Dette må det tas hensyn til. På skolens hjemmeside finner du informasjon om biblioteket. Her kan du også søke og å få en oversikt over bibliotekets innhold. VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKET! HELSETJENESTE FOR ELEVENE Skolehelsetjenesten består av helsesøster og skolepsykolog. Kontoret ligger i Elevtjeneste-fløya, bygg B. Skolehelsetjenesten er til stede mandag- torsdag, med "åpen dør" fra kl 10-12, hvor elever og foreldre kan ta kontakt ang elevers helse. Aktuelle tema kan være; helseopplysning, prevensjonsveiledning, chlamydiatester eller bare noen å snakke med. Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere og kan ta del i undervisning i enkelte sammenhenger. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

14 14 Kontaktinformasjon: Kjersti Solberg, helsesøster- til stede mandag/torsdag Tlf: E-post: Janne Bache, helsesøster til stede tirsdag/onsdag/torsdag; Tlf: E-post: Skolehelsetjenesten kan også kontaktes via It s Learning. Helsestasjon for Ungdom på Rådhuset er åpen tirsdag/torsdag kl Utvidet skolehelsetjeneste Den psykososiale skolehelsetjenesten er et samarbeid mellom BUP, skolen og Steinkjer kommune, og bemannes av ansatte på BUP. Noen ganger har vi det bra, noen ganger har vi det ikke bra. Begge deler handler om hvordan vi tenker og føler oss. Den psykososiale helsetjenesten kan hjelpe deg med å finne ut av problemet og eventuelt hva som er lurt å gjøre videre for å komme ut av det. De har taushetsplikt. Kontoret ligger i Elevtjeneste-fløya, bygg B. Borgild Heggdahl eller Jo Magne Ingul er til stede tirsdager og onsdager. ELEVRÅDSSTYRET 2013/2014 Elevrådsstyret for 2013 er valgt. Nytt valg blir i desember. Alle klasser skal velge tillitselever et par uker etter skolestart. Hver avdeling har et styremedlem- og i de avdelinger hvor styremedlemmet har sluttet må det velges nytt styremedlem. Dette styremedlemmet velges ut fra tillitselevene på avdelingen. Elevrådsstyret vil gå rundt i klassene og informere om elevrådsarbeidet de to første skoleukene og motivere, slik at vi får tillitselever som er engasjerte og motiverte. Det er viktig at alle elever tar valget av tillitselev seriøst. Et godt elevråd med motiverte tillitselever er avgjørende for å få et velfungerende elevdemokrati. Informasjon til elevrådet vil bli gitt via It s Learning. Kontaktperson og mentor for elevrådet: Svein Inge Bratberg. Svein Inge er skolens miljøarbeider, og han holder til i Bygg B.

15 15 ELEVENES VERNETJENESTE Elevene i klassen velger sitt verneombud i september mnd. Verneombudene vil, i samarbeid med verneleder, fremme tiltak som kan forebygge ulykker og helseskader. Skolens verneleder er Bjørn Tore Stene. Bjørn Tore holder til i administrasjonsfløya i Bygg B. Bjørn Tore Stene Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-organisasjon for elever i den videregående skolen i Norge. Organisasjonen skal fremme elevenes felles og individuelle interesser ovenfor skolemyndigheter og samfunnet ellers. Elevorganisasjonen tar kun standpunkt i skolepolitiske saker der det er bred enighet om disse blant medlemmene. Elevorganisasjonen baserer hoveddelen av aktiviteten på aktivisering av medlemsmassen ved å bistå enkeltmedlemmer, elevråd og fylkeslag. Steinkjer videregående skole er kollektivt tilsluttet Elevorganisasjonen, men den enkelte elev har rett til å reservere seg mot å stå kollektivt tilsluttet. Elevorganisasjonen:

16 AKTIV SKOLE Steinkjer videregående skole legger vekt på at flest mulig av skolens elever og ansatte bruker noe av sin tid på å være fysisk aktive. Skolen har i flere år hatt et lavterskeltilbud, som har gitt alle elever mulighet til å trene for en rimelig penge på Dampsaga og på Fysioterapi og trening Campus Steinkjer (FTC). Dette tilbudet vil bli videreført også for skoleåret Informasjon vil bli gitt ved oppstart i september. Følg med på informasjonsskjermene. 16 FOTOGRAFERING Det blir tatt portrettbilder ved skolestart og gruppebilde av klassene i september. Portrettserie og katalog med bilder av alle skolens klasser kan bestilles fra fotofirmaet. STIPEND FRA LÅNEKASSEN Du betaler ingen ting for selve opplæringen ved en videregående skole. Ved skolestart vil du få utlevert lærebøker og en bærbar datamaskin. Både lærebøkene og datamaskina får du lånt av fylkeskommunen. For å låne datamaskina må du betale kr 930 for skoleåret (noe mer for elever ved MK). Dette er det samme beløpet du som elev får som minimumsstipend fra Statens Lånekasse. Ettersom du låner bøker og datamaskin, må du behandle disse deretter. Dersom bøkene blir dårlig behandlet slik at de ikke kan lånes ut på nytt, vil du få en regning fra skolen ved skoleårets slutt. De fleste elevene kan søke om lån og stipend fra lånekassen. Vi vil i denne forbindelse vise til lånekassens hjemmesider: Der vil du se at lånekassen, etter søknad, deler ut et utstyrsstipend som skal dekke det meste av kostnadene ved leie av datamaskin, kjøp av arbeidstøy, verneutstyr og materiell/utstyr som er påkrevet for å delta i opplæringen. Utstyrsstipendets størrelse er avhengig av hvilket utdanningsprogram en er elev ved. Av praktiske årsaker vil skolen kjøpe inn materiell og utstyr som elevene skal bruke ved enkelte utdanningsprogram. Skolen vil derfor kreve inn betaling for dette. Kontaktlæreren gir nærmere beskjed om ordningen.

17 17 ELEVSKAP Alle elever får tilbud om skap for oppbevaring av skolemateriell. Det kreves særskilt hengelås, som kan kjøpes i ekspedisjonen («selvkostprinsippet»). Den enkelte elev er selv ansvarlig for oppbevaringen. Dette ansvaret omfatter både skolemateriell og privat utstyr. ELEVSKADE/ DEKNING AV UTGIFTER Hvis en elev skader seg, og skaden er av et slikt omfang at vedkommende må til lege, skal læreren skrive ut et skademeldingsskjema. NAV-kontoret eleven tilhører vil, etter individuell vurdering av hvert tilfelle, refundere dokumenterte utgifter eleven har til eventuelt transport til/fra lege og behandlingsutgifter. Det er viktig at eleven får kvitteringer på de utgifter som søkes refundert. Eleven får svar fra NAV etter innsendt skademeldingsskjema, og ingen kvitteringer skal leveres skolen. FORSIKRINGSORDNINGER FOR SKOLEELEVER Elever i videregående skoler er ulykkesforsikret. Forsikringen gjelder også på vei til og fra skolen, samt på reiser til arrangement/-utplassering i skolens regi. SKOLESKYSS Skoleskyssordningen: Skoleskyssordningen gjelder for elever som går på et videregående opplæringstilbud som omfattes av opplæringsloven. Ordningen gjelder likevel ikke for de som følger kurs spesielt organisert for voksne. Reisekort: Elever/studenter fra Nord-Trøndelag, som har daglig skolevei på minimum 6 km en vei, kan søke om gratis reisekort. Funksjonshemmede elever som må ha spesiell skyss, har rett til fri skyss uten hensyn til minsteavstand. Skyssgodtgjørelse: Dersom det ikke er mulig å benytte rutegående transportmiddel, eller at ventetiden blir over 2 timer, kan det søkes om skyssgodtgjørelse. Dersom det går rutegående transportmiddel bare en del av skoleveien, kan det søkes skyssgodtgjørelse for den resterende del, når denne er minst 3,5

18 18 km en vei. Skyssgodtgjørelse utbetales etterskuddsvis inntil to ganger pr. år. Skyss i forbindelse med utplassering i arbeidslivet: Elever som er utplassert i henhold til godkjent læreplan, har rett til fri skyss/full skyssgodtgjørelse på samme vilkår som gjelder for daglige skolereiser. Ekstraordinær skyss i forbindelse med sykdom/skade: Elever som på grunn av midlertidig skade/sykdom har behov for spesiell skyss, skal forholde seg slik: Lege må skrive ut attest om at spesiell skyss er nødvendig, samt oppgi tidsrommet for den spesielle skyssen. Skyssen bestilles på skolekontoret og legeattesten leveres ved bestilling. Gebyr: Elever som har tapt sitt skyssbevis, må betale et gebyr på kr. 50,- for utstedelse av et nytt skyssbevis. Elever/studenter fra andre fylker enn Nord-Trøndelag: Elever/studenter fra andre fylker enn Nord-Trøndelag kan søke sine heimsteds fylker som skyssgodtgjørelse for daglig skoleskyss. Enkelte fylker gir også tilskudd til helgereiser. ID-KORT/SKOLEBEVIS (FLERBRUKSKORT) Alle elever må ha ID-kort. ID-kortet brukes som legitimasjon/skolebevis, lånekort i skolebiblioteket og som betalingskort for egne kopier og utskrifter. Kortet er i plast og har størrelse som bankkort. Ved kopiering og utskrifter må ID-kortet benyttes. Datasystemet er basert på at eleven har full kontroll på egne utskrifter ( follow me -funksjon). Dersom du mister ID-kortet ditt kan du få et nytt for kr 100,-.

19 19 Timeplan og pedagogisk årsplan ved Steinkjer videregående skole Skolens timeplan kommende skoleår: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause Felles møtetid Felles møtetid Timeplaner vil være tilgjengelig på Rom og Ressurs(R&R). Pedagogisk årsplan ligger på skolens hjemmeside. Eksamensperioden til våren vil bli sett på spesielt. STEINKJER TEKNISKE FAGSKOLE I samarbeid med Hadsel tekniske fagskole i Nordland tilbyr skolen elektrolinje med fordypning elkraft, som et nettbasert tilbud. For å bli tatt opp som student ved fagskolen kreves fagbrev og praksis. Trond Melgård er fagskoleleder. Han holder til i Bygg C. RESSURSSENTER/VOKSENOPPLÆRING Som en konsekvens av skolens brede faglige tilbud, har vi tilgang til fagfolk med forskjellig typer kunnskap både yrkesfaglig og allmennrettet. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi benyttes aktivt som et verktøy innen en rekke fagområder, noe som åpner for muligheter også i kurssammenheng. Vi tilbyr ferdige kurs samt tilpassede løsninger innen hele vårt kompetansefelt. Gjennom vårt eksterne nettverk kan vi dekke ytterligere behov for kompetanse. Vi tilbyr blant annet kurs som leder frem til studiekompetanse, samt fagbrevkurs innen en rekke områder (se også nedenfor under voksenopplæring). Kursene har en fleksibel form hvor tradisjonell undervisning kombineres med moderne teknologi og tidsaktuelle læringsformer. Vi tilbyr kunnskapsutvikling på de voksnes premisser. Av andre kurs vi tilbyr nevnes IKT-kurs, i stor grad systemrettede kurs - på den måten at opplæringen i stor grad er knyttet til menneskers bruk av datasystemer som understøtter effektivisering og kunnskapsdeling. I praksis kan et kurs eller seminar hos oss, i omfang være alt fra noen timer til mange dager. Enten vi får henvendelser, eller vi initierer aktivitet selv, er vi en mulig partner for kunnskapsutvikling.

20 Vårt arbeidsområde er under kontinuerlig endring, noe som gjør at det hele tiden er fokus på og arbeid med brukerrettede tilbud - også med skolens samfunnsrolle som bakteppe. Utviklingsarbeid, eksempelvis gjennom prosjekter, er eksempler på det siste. Skolens kantinetjeneste og støttefunksjoner for øvrig gjør at vi kan tilby "totale" kurstilbud tilpasset dagens forventninger. Voksenopplæring 2013/2014 Vi har et omfattende tilbud innen voksenopplæring. Før en som søker eventuelt får tilbud om kurs, foretar vi en realkompetansevurdering av vedkommende. En realkompetansevurdering innebærer at vi ser på både formell kompetanse og kompetanse ervervet gjennom yrkesliv o.a. Se for øvrig vår hjemmeside (under ressurssenter) for kurstilbud. Ove M. Haugan Administrasjon Berit Skjelvan Administrasjon Rita Dahl Staberg Realkompetansevurdering (fellesfag) Ingrid S. Myhre Realkompetansevurdering (yrkesfag) Rita Skjermo Realkompetansevurdering (renholdsfag) Bjørn Tore Stene Realkompetansevurdering (yrkesfag) TRYKTE OG DIGITALE LÆREMIDLER FOR VG1-ELEVER Bakgrunn Fylkestinget bestemte i desember 2005 at elever i videregående opplæring skal disponere egen bærbar PC. Utgangspunktet er læreplanen, Kunnskapsløftet, som innfører digitale ferdigheter som den femte basisferdigheten (i tillegg til lesing, skriving, regning og å uttrykke seg muntlig). Vedtaket er dessuten fundert på et ønske om at skoleverket i Nord-Trøndelag skal ivareta utvikling av elevenes digitale ferdigheter. Bærbar PC og læremidler for elever som starter i videregående opplæring Skolene vil bruke både bøker og digitale læremidler i opplæringa. Dette forutsetter at alle elever har sin egen PC til disposisjon, slik at han eller hun har tilgang til disse læremidlene både på skolen og hjemme. Nord- Trøndelag fylkeskommune tilbyr derfor alle elever en bærbar PC, og tar en betydelig del av kostnadene med ordningen Du finner mer informasjon om trykte og digitale læremidler på skolens hjemmeside. 20

21 21 ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG (Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1. august 2009). Det er signalisert nye endringer i ordensreglementet høsten Reglementet vil ti en hver tid være oppdatert på skolens hjemmeside. NB! De første ti paragrafene av ordensreglementet er i skoledagboka som ble utlevert til alle elevene ved skolestart. NB! Ordensreglementet ligger dessuten på skolens hjemmeside under Elevsider. Her finnes også de lokale tilleggsreglene under 11 (se nedenfor), for eksempel ekskursjonsreglementet, vurdering, regler for bruk av datarom, branninstruks og diverse ordensregler. 11 SÆRSKILTE TILLEGGSREGLER FOR SPESIELLE OMRÅDER Ved Steinkjer videregående skole er det utarbeidet egne «husregler», som et tillegg til de ti første paragrafene. Disse husreglene henger i alle klasserom på skolen. ORDEN I KLASSEROM, PÅ KJØKKEN OG I SPESIALROM Med utgangspunkt i ordensreglementet, skolens husregler og kriteriene for karakteren i Orden og atferd kan hver klasse utarbeide sine egne tilleggsregler om orden på elevenes arbeidsplasser, forholdet mellom elevene i klassen, forholdet lærer-elev, oppmøte til timene osv. «God orden» innebærer blant annet at: a) Tavla må være ren. b) Det er sørget for lufting. c) Rusk og rask er fjernet fra bord, vindusposter, golv osv. og plassert i papirkurv/søppelsekk. Dette gjelder også snus og tyggegummi! d) Pulter og stoler må være satt på plass. e) Reglene for avfallssortering overholdes. «God orden» på kjøkken og andre spesialrom: Se egne regler.

22 22 LÆRER OG ELEV PLIKTER AT ORDENSREGLER OVERHOLDES! La oss hjelpe hverandre å holde orden! EKSKURSJONSREGLEMENT FOR ELEVER Du finner ekskursjonsreglementet på skolens hjemmeside under Elevsider. IKT-REGLEMENT IKT-reglementet ligger på skolens hjemmeside under Elevsider TOBAKKSFRI SKOLE I februar vedtok fylkesrådet at det fra 1. august 2010 skal være forbud mot all slags tobakk ved de videregående skolene. Fra før av har det vært røykeforbud. For Steinkjer videregående skole sin del betyr dette at det er forbudt å bruke snus og røyke innenfor skolens område. Etter avtale med kommunen er også gangveien mellom skolebygningene et røykfritt område. Brudd på denne regelen vil kunne føre til nedsatt atferdskarakter. Vi håper alle respekterer ordningen og er med og bidrar til et røykfritt og godt miljø på skolen. PARKERING Skolen har egne parkeringsplasser for elevenes biler. Vi ber om at trafikkskiltene på skolens område blir respektert. Overtredelse av reglene kan medføre bot etter kommunale regler. Det er også spesielle parkeringsområder for motorsykler/mopeder og sykler.

23 23 UTVIDET BRANNINSTRUKS VED BRANNALARM: Brannalarm må alltid respekteres Lukk alle dører og vinduer Gå straks ut av bygningen NÅR BRANN OPPDAGES: Varsle: Trykk inn knappen i en av de manuelle melderne der slike finnes. Meld fra til resepsjonen/sentralbordet i bygg A, lærer eller ring tlf Redde: Sørg for at alle kommer ut. Se om tilstøtende rom er forlatt. Hjelp de som ikke er like førlig som deg. Opptre mest mulig rolig. Bruk ikke heisene. Slokke: Om mulig, prøv å slokke med husbrannslange og/eller håndbrannslukningsapparat. Rekkefølgen av punktene ovenfor må avgjøres ut fra situasjonen. Sørg alltid for varsling og tilkall hjelp. Lukk alle vinduer og dører for å hindre at røyk og flammer sprer seg. HOLD DEG ORIENTERT OM FØLGENDE: Rømningsveiene (det vises til de opphengte rømningsplaner i hver etasje) Slokkeutstyrets plassering og virkemåte (avmerket plassering framgår av de særskilte rømningsplaner) Oppmøtested ved rømning av bygninger (oppmøtested framgår av særskilt branninstruks for de enkelte bygg hengt opp i klasserommene) Faglærer foretar opptelling av sin klasse/gruppe og melder fra til avdelingsleder. NB! Vis respekt for brannverninstallasjoner og slokningsmidler. Ødeleggelse og misbruk av slikt utstyr er alvorlige forseelser, som det vil bli reagert strengt på.

24 24 KART OVER SKOLEN A: Hovedinngang, restaurant- og matfag, studiespesialisering, bibliotek, resepsjon, kantineutsalg, kantine, personalrom B: Helse- og oppvekstfag, IKT, driftsteknikere, YOU-rådgivere, elevtjenesten, administrasjon og merkantile tjenester C: Bygg og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon, alternativ opplæring, medier og kommunikasjon, design og håndverk, spesialrom for formgivning D: Verkstedhaller E: Byggfaghaller, vaskestasjon, miljøtorg under oppføring F: Studiespesialiserende, spesialrom for realfag og klasserom Idrettens hus: Idrettsfag, idrettshaller/ kroppsøving

25 25 Hvem svarer på hva? Kontaktlærer YOU-veileder inspektør/ assisterende rektor Resepsjonen/kontoret Verneombud/ verneleder Sos.ped.-rådgiver/ miljøarbeider Avdelingslederne Attester om skolegang X Fritak for fag X X Fritidsaktiviteter/ sosialped.tiltak X Kopiering X Lærebøker X Oppslag X Permisjoner X Personlige problemer X X Post/telefon ID-kort Skoleskyss Stipend og lån X X X X Tap av gjenstander X X Verne- og miljøspørsmål X Yrkes- og utdanningsorientering X Russekontakt Tilrettelegging eksamen X X X (+ rektor) Eksamen X Vitnemål/dokumentasjon X X

26 26 Skoleruta 2013 Uke Antall dager Elevenes fridager 33 0 Planleggingsdager for lærerne august 34 5 Første skoledag for elevene: Mandag 19.august Planleggingsdag for lærerne 5. september Høstferie Torsdag 21. november: Narva-dag for elevene Elevene har fri fredag 22. november Felles studie- og planleggingsdag for lærerne Siste skoledag før jul: fredag 20. desember 83

27 Første skoledag for elevene: Torsdag 2. januar Vinterferie Elevene har fri fra lunsj og ut dagen tirsdag 11.mars Lærerne har planleggingstid i samme tidsrom Elevene har fri fra lunsj og ut dagen tirsdag 8.april 16 0 Fri mandag 14.- fredag 18.april ( den stille uke ) Påske 17 4 Fri mandag 21. april (2.påskedag) 18 3 Fri torsdag 1. mai og fredag 2. mai. 2. mai planleggingsdag for lærerne Fri torsdag 29. mai (Kr.h.f.dag) og fredag 30.mai Fri mandag 9. juni (2.pinsedag) 25 5 Siste skoledag: fredag 20. juni 106

28 28

Steinkjer fagskole. Informasjon 2015/2016. Steinkjer fagskole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb.

Steinkjer fagskole. Informasjon 2015/2016. Steinkjer fagskole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb. Steinkjer fagskole Informasjon 2015/2016 Steinkjer fagskole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb. 2112 Sørsileiret, 7708 Steinkjer Telefon: 74 11 45 00 E-post: steinkjer.fagskole@ntfk.no

Detaljer

Steinkjer videregående skole

Steinkjer videregående skole Steinkjer videregående skole Informasjon 2015/2016 Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb. 2112 Sørsileiret, 7708 Steinkjer Telefon: 74 11 45 00 E-post:

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Steinkjer videregående skole

Steinkjer videregående skole Steinkjer videregående skole Informasjon 2016/2017 Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb. 2112 Sørsileiret, 7708 Steinkjer Telefon: 74 11 45 00 E-post:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole Rektor Arild Rød arirod@ostfoldfk.no Direktetelefon 69 21 66 20 Administrasjonen Porsnes rom A109 Pedagogisk og administrativ leder Pedagogisk ledelse Assisterende rektor Steinar Grønlund stegro@ostfoldfk.no

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Velkommen til Nesodden videregående skole

Velkommen til Nesodden videregående skole Velkommen til Nesodden videregående skole Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt 125 ansatte 95 lærere 600+ elever 87 mill kr i budsjett Avdeling på Sunnaas sykehus Eies av Akershus fylkeskommune

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til Nesodden videregående skole

Velkommen til Nesodden videregående skole Velkommen til Nesodden videregående skole Program: Presentasjon av skolen Dagen i dag Mål, retter og plikter Fraværsreglementet Vurdering Skolemiljøet Samarbeid skole foresatte 540 elever 100 ansatte 24

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent <ikke styrt> Side 1 av7 Håndbok kontaktlærer ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7 Årshjul i klasseledelse - Andøy videregående skole Revidert pr.

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER i Nord-Trøndelag 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har heimeadresse)

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Generelt program: (se videre ned i dokumentet for de forskjellige retningene)

Generelt program: (se videre ned i dokumentet for de forskjellige retningene) UTPRØVING VED RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE HØSTEN 2016 Vi ønsker alle ungdomsskoleelever hjertelig velkommen til skolen vår. Generelt program: (se videre ned i dokumentet for de forskjellige retningene) STUDIESPESIALISERING

Detaljer

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs Bodø videregående skole Informsjon om vgs 06.12.2017 1 06.12.2017 2 06.12.2017 3 Bodin vgs 06.12.2017 4 Fakta om Bodø VGS S-team Skoledag fra 0835-1540 1450 elever Nye lokaler Største vgs skole i Nordland

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Velkommen til Jessheim videregående skole

Velkommen til Jessheim videregående skole Velkommen til Jessheim videregående skole Dette er Jessheim videregående skole Bygget i 1972 8 utdanningsprogram 15 000 kvadratmeter 240 ansatte 1150 elever på hovedskolen 60 elever på Ullersmo fengsel

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16 Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Ca 1200 elever 111 går på VO(!) To avdelinger

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen Foreldresamarbeid Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet Fagene

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal Geiranger 26.05.2016 Mange faller av hva gjør vi NAV, 22.05.2016 Side 2 Slutter av ulike årsaker 1 av 3 elever fullfører ikke videregående

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen, skoletilbudet og Vg2-året Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Velkommen til Foreldremøte

Velkommen til Foreldremøte Velkommen til Foreldremøte 13. september 2016 Vg1 og Vg2 Danielsen Videregående Skole 2016-2017 Skolen der unge mennesker blomstrer - i faglig utvikling, i personlig utfoldelse og i møte med Guds kjærlighet

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har hjemmeadresse)

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

HINNA. Et godt sted å lære, et godt sted å være

HINNA. Et godt sted å lære, et godt sted å være HINNA Et godt sted å lære, et godt sted å være SKOLEÅRET 2017-18 Ca 310 elever fra 8. 10. trinn 106 elever på 8. trinn fra høsten 4 klasser kontaktlærere: 8A: Jan Garvik og Anita Eikevik 8B: Svein Roar

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS 23.08.2017 VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS Gauldal videregående skole Trivsel læring kunnskap! Velkommen! Spesielt velkommen til foresatte til 1-årselevene våre. Nytt skoleslag. Opp ett nivå på veien

Detaljer

Elevhåndboka. Strømmen videregående skole 2017/ fra skole til arbeids- og samfunnsliv

Elevhåndboka. Strømmen videregående skole 2017/ fra skole til arbeids- og samfunnsliv Elevhåndboka Strømmen videregående skole 2017/2018 - fra skole til arbeids- og samfunnsliv Innholdsfortegnelse VELKOMMEN SOM ELEV!... 3 HVA KAN DU FORVENTE, HVA SKAL DU BIDRA MED OG HVA ER MÅLET?... 4

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Velkommen til Sam Eyde Videregående skole

Velkommen til Sam Eyde Videregående skole Velkommen til Sam Eyde Videregående skole 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014

VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014 VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014 Program Velkommen og kort presentasjon av kontaktlærere i INN 1 og INN 2. Navneskiftet Rektor Hans Kristian Voje informerer om: Skolens forventninger til elevene.

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Grunnkompetanse. Tiltak mot frafall i videregående skole. Heidi Staurheim HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Grunnkompetanse. Tiltak mot frafall i videregående skole. Heidi Staurheim HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Grunnkompetanse Tiltak mot frafall i videregående skole Heidi Staurheim Studierektor/ leder Elevtjenester www.hjalmarjohansen.vgs.no Hjalmar Johansen videregående skole Ca 650 elever Teknikk og Industriell

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG Endret 2012 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret

Detaljer

Velkommen til Nøtterøy videregående skole!

Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Horten videregående skole skoleåret 2013-2014 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha en skole

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Horten videregående skole skoleåret 2016-2017 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår.

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. , ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. Planen oppdateres og endres i tråd med skolens aktiviteter. UKE 32 AUGUST Brev sendes elevene MA 3 Sommerskole TI 4 ON 5 TO 6 FR 7 UKE 33 AUGUST

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Troms fylkeskommune Senja videregående skole

Troms fylkeskommune Senja videregående skole Troms fylkeskommune Senja videregående skole Dok.id.: 2.6.1.1.2 Elevsamtalen og bruk av hjelpeapparatet Utgave: 1.00 Skrevet av: Stein-Erik Svendsen Gjelder fra: 02.03.2016 Godkjent av: Stein Erik Svendsen

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 SKOLEÅRET 2010-2011 Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Studierektorer Rådgivere og Leder for elevtjenesten PP-tjeneste

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Elevhåndboka Innhold

Elevhåndboka Innhold Elevhåndboka Innhold ELEVTJENESTER... 2 Servicekontor... 2 Biblioteket Fedraheimstua... 2 Kantina - Koia... 2 Rådgiving - karriereveiledning, skolehelsetjeneste og IKT-service... 2 Karriereveiledere...

Detaljer