En historisk satsning i et historisk år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En historisk satsning i et historisk år"

Transkript

1 2011 Å r s r a p p o r t f o r h a u g e s u n d s a n i t e t s f o r e n i n g s r e v m a t i s m e s y k e h u s A S

2 Innhold: Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Friskvern Nøkkeltall Terapienheten Revmatologisk avd. med revmakirurgisk seksjon Enhet for forskning, opplæring og utvikling (FOU) Hudpoliklinikken Teknisk avdeling Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømanalyse Revisors beretning Forsidefoto: Det historiske spadestikket den 02. august blir utført av nestleder i Haugesund Sanitetsforening Alvhild Trædal Thorsen under nøye oppsyn av direktør Jan Birger Medhaug, media og styreleder Geir Egil Østebøvik. Etterpå var det maskinene sin tur til å fortsette med gravingen. 2

3 Jan Birger Medhaug Direktør En historisk satsning i et historisk år Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS gjennomgår en rivende utvikling og er inne i en historisk meget viktig periode. I over 50 år har sykehuset levert spesialisthelsetjenester innen revmatologi, fra 1960-tallet revmakirurgi og i 1986 åpnet vi egen hudpoliklinikk. Rehabilitering har hele tiden vært et viktig og sterkt etterspurt tjenestetilbud. Den 4. mai i år kunne vi markere offisiell åpning av vårt nye rehabiliteringssenter, datterselskapet Rehabilitering Vest AS. En stor og festglad forsamling av egne ansatte, ordfører, styreleder og adm. direktør i Helse Vest, sykehusstyret og eierstyret m.fl. markerte oppstarten som var 7 måneder tidligere 1. oktober Oppstarten var desto mer hyggelig ettersom den kom flere år før planen som var ved ferdigstilling av nybygg i Noen tidligere utleide lokaler og strålende innsats fra våre dyktige fagfolk fra anbud, via godt planarbeid og rekruttering frem til oppstart gjorde dette mulig gjennom entusiasme og stort engasjement. Den 2. august var det nye festligheter og markering av byggestart for vårt lenge planlagde og sterkt etterlengtede byggeprosjekt. I kantinen og gymnastikksal var det dekket for 140 gjester. Sammen med ordfører Petter Steen jr., våre eiere og styret var ansatte fra byggeplassen og alle egne ansatte sammen med øvrige gjester invitert til markering. En viktig milepel var nådd. Oppstarten av et vel planlagt og forberedt utviklingsprosjekt som innebærer totalrenovering av dagens vel m2 og bygging av vel nye m2 til det som skal bli det nye helsekvartalet i Haugesund: Det var fungerende leder (nestleder) i eierforeningen, Alvhild Trædal Thorsen, som foretok det historiske spadestikk under nøye oppsyn av styreleder Geir Egil Østebøvik. Ordfører Petter Steen jr. og tidligere mangeårige adm.overlege Ole Andreas Sydnes og over 100 fremmøtte i østre atrium og i tilstøtende vinduer fulgte begivenheten nøye. Gleden av å være kommet i gang var tydelig. I ukene og månedene utover høsten fikk vi selvsagt erfare hvordan det kan være å drive sykehus «vegg i vegg» med en stor byggeplass. Graving, boring, støv og støy var i perioder en del av arbeidsdagen, men vissheten om at arbeidet med det nye helsekvartalet i Haugesund nå er i gang og tanken på topp moderne og tjenelige lokaler, avhjelper situasjonen og bidrar til at fokus blir utvikling og nye løsninger. Ansatte har bidratt aktivt og vist stor forståelse i denne fasen noe vi også er helt avhengig av i årene som kommer frem mot ferdigstilling av byggeprosjektet som er planlagt i Styret har, støttet av eierne, vist vilje til å satse, mot og evne til å sikre stødig fremdrift av prosjektet. Haugesund Sanitetsforening har tatt et nytt viktig initiativ innen helse og omsorgsektoren. Det nye helsekvartalet i Haugesund vil bety en vesentlig styrking av tilbudet av helsetjenester, store pasientgrupper på Vestlandet i tiårene som kommer. 3 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Rehabilitering Vest AS Nytt sykehjem Samhandlingsreformen i regi av Haugesund kommune Samarbeidsavtale med omkringliggende kommuner m.a. av fysikalske treningstilbud. Jan Birger Medhaug, direktør

4 4 Sykehuset har dyktige og velkvalifiserte ansatte i alle stillinger. Sentralbordet er en viktig funksjon i sykehuset, her representert ved Ingeborg Wennersberg. Ingeborg har arbeidet ved sykehuset i over 25 år.

5 Organisasjon og personal Sykehuset var i 2011 organisert på følgende måte: Haugesund Sanitetsforening Styre HSR AS Styre Rehabilitering Vest AS Råd og utvalg Direktør Direktørens stab Direktør Prosjekter Økonomi Personal Teknisk 2 Avd. sykepleiere Sengeenhet 5. og 6. etg Enhetsleder (Avd. overlege) Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Leder Revmatologisk Revmakirurgisk inkl. Poliklinikker Terapi Sykehuset har kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger både ved HSR AS og ved datterselskapet Rehabilitering Vest AS. Det er god drift i begge selskap. Overordnet ansvar for HMS ligger til direktør og ellers i linjen for alle ledere. Daglig koordinering av HMS tilligger personalsjef. I 2011 var det godkjent og budsjettert med totalt 108,23 årsverk ved sykehuset fordelt på 144 ansatte. Dette utgjør personalressurser som med høy kompetanse og lang erfaring er en særdeles viktig Forskning, opplæring og utvikling (FOU) Hudpoliklinikken Rehabilitering Vest AS kapital for det utviklingsarbeid og den nytenkning som dagens sykehussituasjon og rammevilkår krever. Det sykehuset og våre ansatte representerer, er likevel først og fremst viktig for de tjenester vi skal gi og for pasientene som vi skal tjene i det daglige. HSR AS og datterselskapet Rehabilitering Vest AS er begge medlemmer i hovedorganisasjonen Virke og har lønns- og arbeidsvilkår som følger landsomfattende tariffavtale for alle ansatte. Sykehuset legger til grunn tilsvarende krav ved bruk av underleverandører. 5 Sykehuset har som mål å oppnå en nærværsfaktor på minimum 96%. En pådriver i det arbeidet er personalsjef Torgeir Aarestad.

6 Styreleder i Helse Vest Oddvar Nilsen i samtale med styreleder ved HSR Geir Egil Østebøvik. Anledningen var offisiell åpning av Rehabilitering Vest AS. Tidligere Fylkesmann i Hordaland og nåværende rådsleder i Stiftelsen Folkets Gave hilste nykomlingen og overrakte gave. Den store dagen er kommet og gravemaskinen er på plass i østre atrium her skal første spadestikk markeres. 6 Milepæler i 2011 Offisiell åpning av Rehabilitering Vest AS En stor og festglad forsamling av egne ansatte, ordfører, styreleder og adm. direktør i Helse Vest, sykehusstyret, eierstyret m.fl. markerte oppstarten av vårt datterselskap Rehabilitering Vest AS som startet opp 1. oktober Oppstarten var dessto mer hyggelig ettersom de kom flere år før planen som var ved ferdigstilling av nybygg i Noen tidligere utleide lokaler og strålende innsats fra våre dyktige fagfolk gjorde denne tidlige oppstarten mulig gjennom entusiasme og stort engasjement. Historisk spadestikk Den 2. august var det nye festligheter og markering av byggestart for vårt lenge planlagte og sterkt etterlengtede byggeprosjekt. I kantinen og gymnastikksal var der dekket for 140 gjester sammen med ordfører Petter Steen jr., våre eiere og styret, ansatte fra byggeplassen og alle egne ansatte sammen med øvrige gjester invitert til markering. En viktig milepæl var nådd, oppstarten av et vel planlagt og forberedt utviklingsprosjekt som innebærer totalrenovering av dagens vel m2 og utbygging av vel nye m2 til det som skal bli det nye Helsekvartalet i Haugesund og som vil inneholde: Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Rehabilitering Vest AS Nytt sykehjem Samhandlingsreformen i regi av Haugesund kommune Samarbeidsavtaler med omkringliggende kommuner om m.a. fysikalske treningstilbud. Det var fungerende leder (nestleder i eierforeningen), Alvhild Trædal Thorsen, som foretok det historiske spadestikket sammen med styreleder Geir Egil Østebøvik. Ordfører Petter Steen jr. og tidligere mangeårige adm. overlege Ole A. Sydnes og 100 fremmøte i østre atrium fylte begivenheten nøye. Gleden av å være kommet i gang var tydelig. EPJ EPJ er navnet på prosjektet som skal sikre innføring av DIPS som elektronisk pasientjournal var det året hele Helse Vest gikk over til DIPS som felles elektronisk pasientjournalsystem. Helse Fonna og HSR tok systemet i bruk 9. mai. Delprosjektet løsning hadde i oppdrag å utarbeide den totale løsningen som beskrev hvordan DIPS skulle brukes og konfigurere DIPS til dette. Fra høsten 2010 ble det utarbeidet rutiner som skulle sikre god og hensiktsmessig arbeidsflyt og fra våren 2011 skulle disse rutinene kvalitetssikres og godkjennes. Etter dette ble det testing av rutinene og opplæring utover våren. E-opplæring i Læringsportalen ble startet opp før undervisning i klasserom startet i uke 12 til 17. Ved HSR var det ca. 145 stk. som fikk opplæring. Fase I av prosjektet startet i august Fase II startet i august HSR var med i 3 delprosjekter: Optimalisering, EDS behandlingsplaner og skanning. Andre delprosjekt var operasjonsplanlegging og integrasjoner. En av integrasjonene var SMSpåminnelse. Vårt sykehus startet opp med SMSpåminnelse november 2011, dvs. at pasientene kan få en påminnelse om timen de har fått tildelt ved sykehuset via mobiltelefonen 2 dager før oppmøte.

7 Offisiell åpning og navnedag for vårt nye datterselskap. Her viser styreleder i Helse Vest, Oddvar Nilsen, og direktør i begge selskapene, Jan Birger Medhaug, stolt frem navn og logo for vårt nye rehabiliteringssenter (også bildet nederst på siden). En av elevene ved Haugesund Kulsturskole som hadde flotte kulturinnslag på åpningsfesten. Kompetansekartlegging I løpet av 2011 har det vært gjennomført en grundig kartlegging av dagens kompetanse for alle ansatte. Kartleggingen har basert seg på selvevaluering som innebærer at hver enkelt har vurdert eget kunnskapsnivå ut fra gitt skala. Kartleggingen har vært utført på to nivå: Det ene en allmenn basiskompetanse som alle ved HSR AS og Rehabilitering Vest AS skal inneha. Nivå to er kartlegging av avdelingsspesifikk kompetanse. Resultat etter kartleggingen er et redskap til bruk for ledere under medarbeidersamtaler og hjelp under utarbeidelse med kompetansebudsjett. I denne prosessen er grunnlaget lagt for arbeid med en kort- og en langsiktig kompetanseplan. Hudpoliklinikken Maksimal godkjent utdanningstid for LIS-leger på hudpoliklinikken er nå 2 år. Legeforeningen har nå godkjent hudpoliklinikken i Haugesund som utdanningsinstitusjon innen hudsykdommer med inntil 2 år. Dette er en betydelig økning fra ingen godkjenning i 2008, til 1 år i juni 2009 og nå altså inntil 2 år. Økningen av maksimal utdanningstid skaper dermed gode muligheter for å kunne bygge opp et godt fagmiljø i Helse Fonna området og viser den gode aktiviteten og kompetansehevingen vår hudpoliklinikk har oppnådd de siste årene. 7 Svarprosenten for de enheter som har gjennomført kartleggingen er på 100 %!

8 8 Bilder fra byggestartarrangementene. Øverst t.v.: ordfører Petter Steen jr. under hilsningstalen 4. mai. Øverst t.h.: viser noen av festdeltakerne I midten t.v.: Byggearbeidene har startet. I midten t.h. øverst: Daglig leder t.v. og styret for Haugesund Sanitetsforening. Under: To av deltakerne på Rehabilitering Vest som deltok på den offisielle åpningen 4. mai. Nederst f.v.: styreleder i begge selskaper Geir Egils Østebøvik, nestleder i Haugesund Sanitetsforening Alvhild Trædal Thorsen, ordfører Petter Steen jr., direktør i begge selskapene Jan Birger Medhaug og nestleder i styrene i HSR Astri Furumo i minuttene før første spadestikk skal tas. Stemningen og spenningen er på topp.

9 HMS Sykefraværsutvikling I HSR AS var gjennomsnittlig sykefravær i 2011 på 5,78 %. Dette er forsiktig økning med 0,51 % sammenlignet med året før, men likevel 1,14 % bedre enn For nyopprettede Rehabilitering Vest AS gikk det enda bedre. Her viste gjennomsnittlig sykefravær beskjedne 3,17 %. Friskvernsprosjekt Virksomheten har som mål at gjennomsnittlig nærværsfaktor på sikt skal være minimum 96 %. Det er fortsatt et stykke vei dit. Håpet er at ansatte skal engasjeres mer og involveres i positive aktiviteter som virker helsefremmende. Friskversprosjektets rolle er å være pådriver og sikre at arbeidet forankres i Arbeidsmiljøutvalget. Godt arbeidsmiljø Til tross for pågående, omfattende byggeaktiviteter under, over og ved siden av oss med tilhørende støy og forstyrrelser, er stemningen på huset god. Ansatte tar utfordringene med humør og godt mot, samtidig som de ser framover mot et nytt bygg. Viktig i denne sammenheng er bevisst satsing på gode og kvalitetssikrede kommunikasjonskanaler som f.eks.; ukentlige vernerunder fortløpende framdriftsplan med tilhørende informasjon på Intranett regelmessige allmøter med byggeleder og ledelse månedlige kontaktmøter mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud, der også byggeleder er til stede Bedriftshelsetjenestens 3-årige kartlegging av ansattes helse gjennom helseundersøkelser ble avsluttet i Resultatene gav oss en bekreftelse på at arbeidsmiljøet er godt. De relativt få merknader som ble avdekket er tatt tak i, der det meste er løst. Følgelig er det grunnlag for å si at det positive engasjement med tanke på videreutvikling av et godt arbeidsmiljø vil fortsette. 9 Til venstre: Sykehuset tilbyr læringsopphold til pasienter med revmatisk sykdom. Målet med slike opphold er at pasienten skal lære mest mulig om egen sykdom. En av treningsformene er å gå tur med staver. Til høyre: HSR har erfarne sykepleiere som har egne konsultasjoner, mottar telefonhenvendelser fra pasienter og driver opplæring.

10 Nøkkeltall Utviklingen av sykehusets aktivitet kan måles og presenteres på mange måter. En kan for eksempel måle selve produksjonen av forskjellige tjenester eller tilfredshet hos pasientene. Vi har valgt ut noen nøkkeltall som gir informasjon om deler av virksomheten. Nøkkeltall Antall konsultasjoner ved poliklinikk + produsert DRG Nøkkeltall Revmatologisk pol Revmakirurgisk pol Hudpoliklinikken Infusjon-poliklinikk (ny 2010) DRG-poeng Varmtvannsbassenget ved sykehuset holder 34 o C Revmatologisk poliklinikk Revmakirurgisk poliklinikk Hudpoliklinikken Infusjonpoliklinikk (ny 2010) DRG-poeng DRG-oversikt (NB! Poliklinikk er inkludert i DRG-produksjon for 2010) DRG-oversikt Bestilling DRG - totalt Produsert Revmatologisk Hud Sum produksjon Merproduksjon total

11 Bestilling DRG totalt Produsert Revmatologisk Terapienheten Hud Sum Produksjon Mer prod. total 11 Utfordringer Enheten leverer terapitjenester til revmatologisk og revmakirurgisk sengepost. Enheten har gjennom året hatt full drift og bidratt i utviklingsarbeid innen rehabilitering, læringsopphold samt kompetanseheving for de enkelte faggrupper i enheten. Forbedrings- og utviklingsarbeid i det totale rehabiliteringstilbudet i HSR har pågått året gjennom. Nytt tilbud til nydiagnostiserte pasienter, kalt TIVO (Tverrfaglig Informasjons- og Vurderingsopphold) er startet opp. Oppholdstypen markerer det første rehabiliteringstiltak som nydiagnostiserte pasienter tilbys, og som ved behov kan følges opp med læringsopphold og vanlig rehabiliteringsopphold. Vanlig rehabiliteringsopphold er i løpet av året gått fra å være av 3 ukers standard lengde, til å bli individuelt tilpasset. Oppholdstid har variert mellom 2 og 4 uker. Forhandlinger med Haugesund kommune på fysioterapitilbud Forhandlinger og avtaleinngåelse vedrørende åpning av fysioterapiinstitutt på vegne av Haugesund kommunes befolkning ble ferdigstilt ved årets slutt. Åpning forestått januar DIPS Innføring av ny elektronisk pasientjournal den 9. mai innebar kursing og opplæring av ansatte i enheten, og utforming av maler og journalstruktur ble viet stor oppmerksomhet frem til implementering. Arrangert nettverkskonferanse Haugesund Terapienheten stod sammen med representanter fra Rehabilitering Vest helt sentralt i planlegging og gjennomføring av en nasjonal nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering i september. Konferansens innhold var utformet av interimgruppen for det nasjonale nettverket, som terapienheten bidro inn i. Konferansen gikk over 2 dager og hadde over 100 deltakere fra alle helseregioner. Det ble en utbytterik konferanse av betydning for hele sykehusets fagmiljø og ble et positivt tilskudd til det pågående forbedringsarbeid i rehabilitering for våre pasientgrupper. Referansegruppe NRRK/NRRE Enhetsleder for terapienheten og avdelingsoverlege for Revmatologi/Revmakirurgi ble av Helse Vest utpekt til å delta som Helse Vests representanter i nyetablert referansegruppe for NRRK/NRRE. Rehabilitering av pasient etter en amputasjon. Her får en pasient kyndig veiledning av fysioterapeutene Sladjana Krmpot og Torhild Stakland.

12 Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk seksjon 12 Sykehuset har dyktige overleger med lang erfaring. Her representert ved overlege Kari Time som undersøker ledd på en pasient. Hovedfokus i 2011 var knyttet til at sykehuset 9. mai skiftet leverandør for elektronisk pasientjournal (EPJ) fra Infomedix til DIPS. Dette var en omfattende prosess som krevde oppgradering av utstyr, kvalitetssikring av data i konverteringsfasen og opplæring av alle ansatte. Som et steg mot fullelektronisk pasientjournal, begynte HSR fra 9. mai å skanne inn all innkommende pasientrelatert post. For å ivareta dette, ble det opprettet et felles skanningsenter for alle avdelinger ved sykehuset. Fra samme tidspunkt ble alle henvisninger vurdert elektronisk. Personell i terapi gikk fra papirbasert dokumentasjon til å dokumentere elektronisk i DIPS. Oktober startet opplæring av ressurspersoner i elektronisk sykepleierdokumentasjon, som ble implementert i avdelingene i februar HSR tilbøy i 2011 alle pasienter behandling innenfor angitt frist og hadde ikke fristbrudd. Ventelister og produksjon på poliklinikken og antall langtidsventende ble ivaretatt ved innføring av DIPS. For å styrke samarbeid og fokus på kvalitet, ble det også våren 2011 arrangert seminar på Røvær for leger, ledere og nøkkelpersonell innen revmatologi. Helsetilsynet konstaterte etter tilsyn i august at kapasiteten ved sykehuset er for liten i forhold til alle pasientene som har behov for oppfølging av spesialist etter at behandling er startet opp. Tilsynet gav positiv tilbakemelding på sykehusets system for registrering, vurdering og behandling av henvisningene og for alle tiltak som er satt i gang for å øke kapasiteten og dermed redusere antall pasienter som venter. Arbeidet med kapasitetsøkning ved sykehuset (og dermed lukking av avviket) er nok en gang tatt opp med vår oppdragsgiver Helse Vest, som raskt gav oss forhåndstilsagn og en ny spesialisthjemmel samt gode signaler om ytterligere en ny hjemmel tidlig på nyåret. Dette vil forbedre kapasiteten betydelig og redusere ventelistene for kontroller tilsvarende. Norsk Revmatologisk Forening, ved leder Erik Rødevand, presenterte høsten 2011 en oversikt over spesialistdekningen i Norge. Her kom HSR på nest nederste plass med en revmatolog per , mens styret i NRF anbefaler en spesialist per har vært et svært travelt år med stor produksjon. Antall innleggelser i avdeling og dagavdeling har sammen med infusjonsbehandling økt til God produksjonen på revmatologisk og revmakirurgisk poliklinikk ble opprettholdt i 2011 under innføring DIPS. Leger i enheten har ansvar for sengeposter og poliklinikker i revmatologi og revmakirurgi. Som utdanningsinstitusjon Gruppe II for spesialiteten revmatologi, hadde enheten ved utgangen av leger i spesialisering. Erfarne sykepleiere deltar i poliklinikken med mottak av telefonhenvendelser fra pasienter og opplæring i bruk av medikamenter. Sykepleierne forbereder og deltar i legekonsultasjoner, tar EKG, assisterer ved leddpunksjoner, andre inngrep og undersøkelser. De deltar i driften av GoTreatIt samt register over ortopediske operasjoner, KvalOrto. I 2011 begynte HSR å registrere i RevNatus, et register i regi av revmatologisk avdeling ved St.Olavs Hospital som registrerer pasienter med revmatisk sykdom og svangerskap. I 2011 har sykepleierne videreført og utviklet selvstendige konsultasjoner på delegasjon fra spesialist. Dette er et viktig tilbud til pasienter som begynner med nye medikamenter, har lav sykdomsaktivitet og trenger tett oppfølging med mer. Arbeidet i avdelingene har vært preget av faglig dyktighet, godt samarbeid og humør, noe pasientene også gir oss tilbakemelding på.

13 Revmatologisk sengepost 5. etasje Avdelingen har 15 senger og en dagavdeling med 4 plasser. I tillegg en infusjonsenhet hvor pasienter mottar biologisk infusjonsbehandling poliklinisk. Avdelingen er bemannet på 5-døgns basis. Det er hovedsakelig pasienter som er alvorligst rammet av betennelsesaktig revmatisk sykdom som innlegges til utredning eller medikamentell vurdering. Avdelingen tilbyr spesialisert rehabilitering til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Enheten er døgnbasert med 13 plasser. Et bredt sammensatt tverrfaglig team skreddersyr individuell rehabilitering for pasienter med komplekse sykdomsutfordringer som ikke får dekket sitt rehabiliteringsbehov på lokalt nivå. Målgrupper er pasienter med aktiv behandlingsresistent sykdom med utvikling av økende funksjonsproblemer, eller stabil sykdom når det samtidig foreligger sammensatte problemstillinger. og mottar infusjonsbehandling i løpet av noen timer før de reiser hjem igjen. Dagavdeling med 4 plasser er driftet og lokalisert sammen med infusjonsenheten. Dette er et tilbud til pasienter som trenger utredning og behandling, men som ikke trenger overnatte i en seng på sykehuset. Bemanningen består av avdelingssykepleier, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretær og assistent. Overleger, assistentleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom er knyttet til sengeposten i det daglige arbeidet. Ved utgangen av 2011 var alle stillinger besatt. Ansatte i avdelingen har vært med på å øke avdelingens generelle sykepleierfaglige kompetanse gjennom et aktivt undervisnings- og kursmiljø. Infusjonsenheten med 4 dagplasser ble åpnet i Enheten er meget velfungerende og effektiv. Den har ca. 20 infusjoner pr. uke, de fleste sykepleierdrevet. Pasientene har uttrykt stor tilfredshet med tilbudet. 13 For å imøtekomme krav i lovverk vedrørende individuelt tilpassede opphold, ble 3 ukers rehabiliteringsopphold gjort om til 2 ukers opphold høsten Når pasienten er kommet i avdeling og blitt vurdert av sitt tverrfaglige team, tas det stilling til om oppholdet skal kortes ned, opprettholdes eller forlenges. Flere har etter denne tilpasningen fått 2 ukers opphold enn før. Dette medførte en høyere turnover på pasientinntaket, noe som har utfordret avdelingen på planlegging, oppfølging og innhold i tjenesten. Høsten 2011 startet vi med en ny oppholdstype for nydiagnostiserte pasienter, TIVO. Dette er et tverrfaglig informasjons- og veiledningsopphold som går over tre dager og er en del av HSR sitt helhetlige pasientforløp. Infusjonsenheten er blitt en meget velfungerende og effektiv enhet med gjennomsnittlig infusjoner per uke. Her kommer pasienter fra hele Rogaland

14 14 Revmatologisk sengepost 6. etasje Avdelingen har 19 senger, hvorav 10 brukes til revmakirurgi, 6 til revmatologisk utredning og behandling og 3 til rehabilitering. Posten er bemannet på 7-døgns basis. I 2011 var 5070 pasienter innlagt totalt, 363 er pasienter til preoperativ dag og 65 proteseoperasjoner. Av disse er det utført 10 skulderproteser, 1 totalprotese albu, 29 hofteproteser og 25 kneproteser i tillegg til 135 pasienter operert ved Haugesund Sjukehus og ved HSR sin egen operasjonsstue. Gjennomsnitt innlagt 13.8 pasienter/døgn. Vi hadde i 2011 en -1 - postoperativ infeksjon. Tverrfaglig preoperativ dag fungerer svært bra og representerer god ressursutnyttelse med få strykninger på operasjonsprogrammet samt redusert ventetid for pasienter som skal opereres. En av våre sykepleiere avsluttet sin Mastergradsutdanning i Sykepleievitenskap ved UiB, med masteroppgave: «Når kroppen endres». Vi gratulerer! Vi har hatt fokus på individuell rehabilitering. Pasientene tilbys et individuelt tilpasset rehabiliteringsopphold som er planlagt og koordinert med en individuell rehabiliteringsplan i tråd med nasjonal strategi for rehabilitering og habilitering. Økt fagkompetanse, økt fokus på tverrfaglig samhandling og på administrering av ressurser er noen av grepene som er foretatt i denne sammenheng. Bemanningen består av overlege, revmakirurg, assistentlege, avdelingssykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere i tillegg til assistent og renholder. Andre faggrupper på sykehuset har nært samarbeid med avdelingen. Vi fikk positiv tilbakemelding på søknad om økonomisk støtte fra OU-fond, Virke, på kr ,- som ble brukt til å hospitere på St. Olavs Hospital. Fokus var pasientflyt, personellutnyttelse og logistikk i deres Fast Trec-program samt innblikk i postoperativ pasientivaretakelse i form av smertelindring, aktivitet og liggedøgn. Ansatte i sengeposten har vært med på å øke avdelingens generelle sykepleierfaglige kompetanse gjennom et aktivt undervisnings- og kursmiljø. Antall innleggelser Gjennomsnittlig liggetid ,5 6, ,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 4,8 3,6 4,7 4, ,5

15 15 Nye biologiske medisiner blir i stor grad gitt intravenøst. Dette er blitt en viktig del av det revmatologiske tilbudet ved HSR.

16 16 Nye og utvidede behandlingstilbud omfatter nå bl.a. laserbehandling. Pigmentforstyrrelser og blodkar kan nå behandles med vårt nye lasersystem.

17 Enhet for forskning, opplæring og utvikling (FOU) Bemanning Enheten har en leder i hel stilling. Denne samarbeider tett med koordinator for læringsopphold. I tillegg deltar sykehusets tverrfaglige team med undervisning av pasienter. Forskning ved HSR AS HSR AS har i 2011 deltatt i tre forskningsprosjekter. 1. En studie foregår ved revmakirurgisk avdeling. Prosjektet er en klinisk kontrollert studie som sammenligner to prosedyrer for innsetting av kneproteser. Dette prosjektet er et samarbeid med 3 andre sykehus: Haugesund sykehus, Haukeland Universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Inkludering av pasientene går etter planen. Første fasen av denne studien er nå ferdig, mens oppfølging av pasientene har et tidsaspekt på 10 år. 2. ARCTIC-studien er en studie hvor en undersøker effekt av bruk av ultralyd hos pasienter med RA i en tidlig sykdomsfase. Studien er en nasjonal klinisk studie som varer i 4 år. Prosjektet er et samarbeid mellom HSR AS og Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. 3. Innomed. Prosjektets formål er å utvikle produkter eller tjenester som kan bidra til å forebygge slitasjegikt i knær. Den målgruppen studien retter seg mot er sjøfolk, og vi har i den forbindelse samarbeid med lokale rederier. Prosjektet eies av HSR AS og er et samarbeid mellom Sintef Teknologi og Samfunn, Trondheim og HSR AS. Læringsopphold Sykehuset tilbyr læringsopphold til pasienter med revmatisk sykdom. Målet med slike opphold er at pasienten skal lære mest mulig om egen sykdom tilpasset egen livssituasjon. Dette er et tverrfaglig tilbud der følgende yrkesgrupper deltar: revmatolog, revmakirurg, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, sosionom, farmasøyt (ansatt ved Apotekene Vest), aktivitør og brukerrepresentant. Opplegget er både gruppebasert og individuelt tilpasset. Foruten forelesninger gis deltakerne mulighet til å prøve ut både avspenningsteknikker og ulike treningsformer som for eksempel basseng, trening i gymsal, trening på sykkel, Tai Chi, yoga og tur med staver. Det er vanligvis 2 treningsøkter hver dag. Det gis mulighet for individuelle samtaler med forskjellige fagpersoner som for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. Intern undervisning Denne er organisert på 2 måter. Den foregår både som avdelingsvis opplæring og som felles undervisning for hele sykehuset. Både egne ansatte og eksterne forelesere bidrar til intern undervisning. Til venstre: Internundervisning er et populært tiltak ved HSR. Både egne og eksterne forelesere blir brukt. Her ser vi fysioterapeut Sladjana Krmpot instruere i Tai-Chi. Til høyre: Kval-Orto er et kvalitetsregister som er utviklet ved HSR der vi har kartlagt alle kirurgiske inngrep utført på innlagte pasienter ved HSR. Her er forsiden på RAPPORT Kvalitetsregister Kval-orto er et kvalitetsregister som er utviklet ved HSR AS. I januar 2010 startet vi med kartlegging av alle kirurgiske inngrep utført på innlagte pasienter ved HSR AS. Vi kartla systematisk opplysninger om operasjoner i hofte, kne, skulder, albu, ankel, hånd og fot. I 2011 har vi skrevet den første rapporten basert på disse opplysningene. Vi har en svarprosent på 99 prosent, noe som skyldes godt etablerte rutiner. Kvalitetsregisteret har gitt oss en oversikt over kvaliteten ved vårt arbeid. Det har også bidratt til faglige diskusjoner.

18 Hudpoliklinikken Hudpoliklinikken har hatt en økende aktivitet de siste årene og 2011 var et «travelt» år med over konsultasjoner. Vi har svært dyktige og erfarne leger ansatt og fra venstre ser vi overlege Judit Kiss, assistentlege Kristian Enerstvedt, overlege HolgerBenthien og avd.overlege Malte Hübner. Året 2011 var nok et godt år for hudpoliklinikken. 2 LIS leger, Katharina Brekke og Torhild Kringeland, avsluttet en del av sin polikliniske utdanningsperiode hos oss. 2 nye flinke overleger, Holger Benthien fra Tyskland og Judit Kiss fra Ungarn startet ved vårt sykehus. Dessuten fikk vi en ny lege i spesialisering, Kristian Enerstvedt fra Sveio. I tillegg ansatte vi en ny sykepleier Anne Marthe Ånestad, slik at alle våre stillinger ved hudpoliklinikken var komplett besatt i slutten av I forbindelse med den lenge etterlengtede oppstarting av byggeprosjektet, måtte lysavdelingen ha pause i aktiviteten i 5 måneder. Til tross for dette hadde enheten fine tall med 471 DRG poeng og 7258 konsultasjoner på årsbasis. Hudpoliklinikken produserte til tross av alle disse ovennevnte belastninger og forstyrrelser rekordtall igjen med 471 DRG poeng og 7258 pasientkonsultasjoner i året Ventelistene ble betydelig redusert slik at de fleste med alvorlig sykdom kunne få time i løpet av 4 6 uker. Videre har vi siden 2010 i tillegg fått henvist pasienter med alvorlig hudkreft fra kolleger i Oslo, Bergen og Stavanger til operasjon. I 2011 la vi spesiell stor vekt på utdanning, opplæring og kompetanseutvikling. Vi organiserte på nytt operasjonskurs for hudleger i Norge. Kurset ble igjen en stor suksess og omtrent 15 % av alle norske hudleger har hittil besøkt kurset i Haugesund. I desember 2011 startet vi opp nytt samarbeid med Haugesund sjukehus for å innføre Sentinel-Node teknikken for stagnering av Malignt Melanom i Norge. Våre kreftsyke pasienter får altså enda en gang et bedre tilbud og tilsyn for sine plager. Hudpoliklinikken ser nå med stor glede frem til nye utfordringene i Vi har det siste året vokst ennå mer sammen som team. 18

19 Teknisk avdeling Enheten for tekniske tjenester og husøkonom er samlet under ledelse av teknisk leder. Enheten har 9.5 årsverk fordelt på 12 ansatte. Avdelingen fikk en ny medisinteknisk ingeniør i Hovedoppgaven til teknisk avdeling og husøkonom er og holde bygningsmassen i så god stand som mulig i byggeperioden noe som ikke minst har gitt renholderne ekstra oppgaver nå i Teknisk avdeling har også i oppgave å administrere alt som har med brannvern og brannforebyggende arbeid å gjøre. Sikkerhet, brann og beredskap Vi har en godt utviklet beredskapsplan angående brann og redning. Det er også en egen brosjyre som omhandler brannvern som alle pasienter får ved innleggelse på sykehuset. Der har vært obligatorisk øvelse i hjerte-lungeredning for alle ansatte, der er også utført brannøvelse sammen med brannvesenet på Årabråt brannfelt. Arbeid utført i 2011 Utenom vanlig vedlikehold har der vært mye arbeid med flytting og rydding i forbindelse med utbyggingen. Det er også bygget ny lysavdeling på hudpoliklinikken samtidig som kloranlegget i bassenget er renovert. Til venstre: Teknisk avdeling er i 2011 blitt styrket med medisinteknisk ingeniør Øystein Kloster. Til høyre: Sykehuset har eget oppvarmet basseng som er i bruk stort sett hele året, både tidlig og sent. Teknisk avdeling, her ved teknisk leder Kjell Arnø, holder bassenget i tipp topp stand til enhver tid. 19

20 Direktør og styre for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS. Fra venstre: Astri Furumo, Torhild Stakland, leder Geir Egil Østebøvik, Berit Roness, direktør Jan Birger Medhaug, Reidun R. Vikebø og Liv Lefsaker. 20 Styrets beretning for 2011 Selskapet driver spesialisthelsetjeneste innenfor områdene revmatologi/revmakirurgi og hudsykdommer i Haugesund. Driften foregår i eget sykehusbygg i Karmsundsgaten 134. Selskapet har et ideelt formål, noe som betyr at eiene ikke kan ta ut utbytte fra driften. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Selskapet har i 2011 fortsatt med arbeidet for å sikre og systematisere de faktorer som er avgjørende for et fortsatt godt arbeidsmiljø på sykehuset. Styret initierte tidligere bl. a. et sykefraværsprosjekt som har hatt fokus på arbeidsmiljø og samhandling med ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Dette arbeidet ble avsluttet i Arbeidet med å redusere sykefraværet, og derigjennom øke nærværsfaktoren har fortsatt i 2011 gjennom prosjektet Friskvern og fortsetter videre i Som tidligere år anser styret det generelle arbeidsmiljøet som godt. Det er etablert rutiner og egne elektroniske systemer for rapportering og oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Gjeldende planer er fulgt opp gjennom Det er ikke registrert alvorlige ulykker eller uhell i 2011, og sykefraværet utgjorde 5,78 % mot 5,27% i 2010, som er en økning med 0,51%. Sykehuset hadde 144 fast ansatte pr hvorav 17 er menn og 127 kvinner. Styret har i 2011 hatt 6 medlemmer hvorav 1 er mann og 5 er kvinner. Selskapet har godt innarbeidede rutiner for kildesortering og avfallshåndtering. Virksomheten er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Sykehusets drift er basert på langsiktige driftsavtaler med det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Revmatismesykehuset utgjør i kraft av disse avtaleforholdene en del av det samlede tilbudet av spesialisthelsetjenester i regionen. Det blir kontinuerlig foretatt investeringer i lokaler og utstyr for å få en mest mulig rasjonell drift med hensiktsmessige bygninger og anlegg. Det har imidlertid meldt seg et behov for betydelig oppgradering av sykehusbygget i årene som kommer. I den forbindelse ble det den

21 besluttet å bygge ut og rehabilitere sykehuset for å kunne tilfredsstille dagens og morgendagens nye krav. I møte den besluttet styret å lyse prosjektet ut på anbud og den ble det gitt forhåndstilsagn til entreprenører for de forskjellige fag i påvente av de siste avklaringer vedr. bruk av bygget og finansiering. Frem mot sommeren 2011 ble anbud gjennomgått og endelige valg foretatt, og den ble det første spadestikket for utbyggingen foretatt. Dette er en stor milepæl i sykehusets historie. Selskapet har en relativt stabil økonomi. Stor stabilitet i inntjening er sikret ved månedlige inntekter i henhold til bestillings- og betalingsavtalen med Helse Vest. Selskapets langsiktige gjeld er hovedsakelig i form av avdragsfrie lån til morselskapet. Både kreditt- og likviditetsrisiko er svært begrenset. I forbindelse med byggeprosjektet er det undertegnet nye låneavtaler, men disse var ikke belastet pr Selskapet har i sum økt sine inntekter med ca. 14% fra forrige år, mens resultatet er endret fra kr til kr Selv om resultatet viser en nedgang, er resultatforbedringen fra 2010 til 2011 likevel betydelig. Dette skyldes at for 2010 var resultatet preget av store regnskapsmessige føringer grunnet en planendring når det gjelder pensjonsforpliktelser. Endrede pensjonsregler fra 2011 medførte at det i regnskapet for 2010 m.a. ble foretatt en regnskapsmessig tilpassing til dette som for selskapet medførte en inntektsføring på til sammen kr mill. kr. Tidligere år er betydelige kostnader til prosjektering av byggeprosjektet kostnadsført, men fra 2011 er alt nå aktivert i balansen. Økonomien må anses for å være sunn og under god kontroll, og dette er for styret svært viktig i de kommende årene med tanke på det byggeprosjektet som nå er i full gang. Selskapets kostnader er på de fleste punkter stabile eller moderat økende. Selskapets egenkapital er på 53,7% og styret er tilfreds med selskapets soliditet. Resultatdisponering Årets overskudd på kr er foreslått overført till annen egenkapital. Foretakets frie egenkapital utgjør pr kr Avslutning Sykehuset har en god drift og er velrenommert i vår landsdel, noe som ikke minst skyldes dyktige, lojale innsatsvillige medarbeidere på alle nivåer. Styret vil uttrykke en hjertelig takk for den store innsatsen som har ført til det gode resultatet. 21 Haugesund, den I styret for Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus as Geir Egil Østebøvik Styreleder Astri Furumo Styrets nestleder Reidun R. Vikebø Styremedlem Berit Roness Styremedlem Liv Lefsaker Styremedlem Torhild Stakland Styremedlem Jan Birger Medhaug Direktør

22 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Pasientbehandlingskostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Rentekostn. til foretak i samme konsern Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Andre fordinger Pensjonsmidler Sum andre fordinger Sum anleggsmidler

23 Omløpsmidler Note Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Annen inskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til foretak i samme konsern Øvrig langsiktig gjeld 10, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Avsetniger til fond Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

24 Noter 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven fra Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffeseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. 24 Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendring amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den størset av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene. Arbeidsgiveravgift er inkluert i tallene. Skatter Selskapet bokfører ikke skatt da selskapet er skattefritt. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd ytes på grunnlag av innsatsstyrt finansiering - bestilling av DRG-poeng. Offentlige tilskudd bokføres brutto i regnskapet. Overordnede krav til bestillingen Bestillingsdokumentet fra Helse Vest klargjør de premisser og ramme som gjelder for virksomheten, og inneholder resultatkravene som blir stilt for virksomheten. Disse oppgavene må sees i sammenheng med de mål, rammer og retningslinjer for helsetjenesten som fremgår av lov og forskrifter, og Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument for 2011 til Helse Vest RHF. 2 Inntekter Inntektene består av offentlig tilskudd til drift av sykehus, offentlige pasientrefusjonsordninger, inntekter drift barnehage og leieinntekter. Organisasjonens drift foregår i Haugesund. Inntekt av helsetjenester spesifiserer seg slik: Basistilskudd, grunnfinansiering Helse Vest Aktivitetsbasert inntekt basert på ISF/drg-produksjon Poliklinikkinntekter Sum offentlige tilskudd

25 3 Lønnskostnader, antall ansatte mv. Lønnskostnadene består av følgende poster : Lønnskostnader netto etter refusjoner Refusjon sykepenger Innleid helsepersonell Kollektive pensjonskostnader betalt Beregnet netto endring pensjonsforpliktelse Andre godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Personalforsikring Styrehonorar Sosiale kostnader, velferdstiltak Andre personalrelaterte kostnader Sum personalkostnader Gjennomsnittlig antall hele stillinger/årsverk Daglig leder har motatt lønn fra selskapet Styrets godtgjørelse utgjør Ingen av selskapets ansatte eller tillitsvalgte har opsjoner eller tilsvarende rettigheter. Det finnes heller ikke bonusavtaler for ansatte eller tillitsvalgte. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Revisors godtgjørelse er utbetalt etter regning kr ,- inkl mva for revisjon og kr ,- for andre tjenester Varige driftsmidler Sykehusbygg Karms.gt 134 Påkostet heisanlegg Røranlegg bygning Prosjekt rehab Driftsløsøre invent. mv. Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivning Avskrivningssats 2,50 % 6,50 % 6,50 % % Sum 5 Bundne midler Ansattes skattetrekksmidler er innsatt på egen bankkonto kr ,

26 6 7 Skatt Organisasjonen betraktes som skattefri ihht. Skattelovens Aksjekapital og aksjonærinformasjon Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 1000 aksjer à kr , Aksjeeier: Haugesund Sanitetsforening 1000 aksjer Andel: 100% Alle aksjene har lik stemmerett 8 Pensjonsforpliktelser Foretakets kollektive pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse omfatter de tariffestede ytelser som gjelder for blant annet helseforetak. Ytelsene er alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Beregnet pensjonsforpliktelse etter aga utgjør kr , Pensjonsforpliktelsen er oppført som fordring i balansen Brutto per pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Brutto per forpliktelse inkl. aga Netto forpliktelse inkl. aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) eks aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga Balanseført nto forpliktelse/midler etter aga Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,60% 3,80% Årlig lønnsvekst 4,00% 3,50% Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,75% 3,25% Pensjonsregulering 2,97% 2,48% Årlig avkastning 5,40% 4,10% Medlemsstatus Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner Gj.sn. pensjonsgrunn. aktive Gj.sn. alder aktive 47,06 46,97 Gj.sn. tjenestetid aktive 12,37 10,04 Sats for arbeidsgiveravg. 14,10 14,10 Spesifikasjon av pensjonskostnad: Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Arbeidsgiveravgift av nto pensjonskost og admkost Resultatført aktuarielt tap innkl aga Resultatført planendring Resultatført netto pensjonskostnad

27 9 Fordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende og nedskrevet kr ,- for påregnelig tap. Andre fordringer er i balansen oppført til pålydende. Ingen del av selskapets fordringer har senere forfall enn ett år. 10 Gjeld og mellomværende med selskap i samme konsern Av foretakets gjeld forfaller kr ,- senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang. Selskapets eier, Haugesund Sanitetsforening, har i forbindelse med stiftelsen av selskapet etablert et tilgodehavende i Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS på kr ,- Det betales fast kr ,- i renter på lånet iht. avtale. Lån fra Norske Kvinners Sanitetsforening utgjør kr ,- og er rente- og avdragsfritt. 11 Egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Selskapets frie egenkapital Korreksjon av egenkapital gjelder endring av prinsipp for bokføring av øremerket fondsavsetning Lån, pantstillelser og garantier mv. Lån fra Helse Vest HF Avdragstid 5 år. Ingen del av selskapets gjeld er pantsikret 13 Lån og sikkerhetsstillelser Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte, aksjeeiere eller medlemmer av styret. 14 Aksjer i datterselskap Rehab AS ( ) Anskaffet Forretn. kontor Kostpris Eierandel Resultat Egenkapital 2010 Haugesund % Lån til datterselskap Lån Renter Rentesats Rehabilitering Vest AS ( ) % 16 Avsetning til fonds Avsetningen gjelder øremerkede midler tilknyttet kurs- og kompetansetiltak, forskning, pasienttrivsel mv. Midlene er i hovedsak mottatt som eksterne gaver.

28 Kontantstrømanalyse Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Avskrivninger Endring i fordringer Endring i leverandørgjeld Effekt av pensjonskostnad Endring i tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Utbetaling ved økning fordring datterselskap Innbetaling ved minking fordring datterselskap Tilført egenkapital (-avgitt egenkapital) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og -ekvivalenter Likvidbeholdning BEHOLDNING AV LIKVIDER

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 2012 HSR Å rsra p p o r t 2012 Innhold: 2 03 Direktøren har ordet 05 Organisasjon og personal 06 Milepæler 10 Nøkkeltall 11 HMS 12 Terapienheten

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013

XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 HSR ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD 03 DIREKTØREN HAR ORDET 04 DET NYE HELSEKVARTALET I HAUGESUND 06 HELSEKVARTALET TAR FORM 08 NYE TILBUD, MILEPÆLER OG NØKKELTALL 10 REVMATOLOGISK AVDELING 12

Detaljer

o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport

o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport 2005 Bassengtrening gir varme til ledd og muskler og bidrar til god trivsel. Innhold 4 Innledning 5 Direktøren har ordet 7 Organisasjon og personal 8

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport for rehabilitering vest as

Årsrapport 2011. Årsrapport for rehabilitering vest as Årsrapport 2011 Årsrapport for rehabilitering vest as Årsmelding Rehabilitering vest AS 2011 Bilde forside: Havet, heia og havnen gir en fantastisk ramme om vårt rehabiliteringssenter og byr på mange muligheter

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsberetning for Sykehuset Østfold 2008. Regnskap med noter

Årsberetning for Sykehuset Østfold 2008. Regnskap med noter Årsberetning for Sykehuset Østfold 2008 Regnskap med noter Vedtatt av styret for Sykehuset Østfold HF 23. mars 2009 Årsberetning for Sykehuset Østfold HF (SØ) Resultater og måloppnåelse 2008 Resultatene

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2012 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2012 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 1 FASTLEGEN HENVISNING INNLEGGELSE OPERASJON PÅ SENGEPOSTEN ETTER z S A U F UTSKRIVNING Innhold 3 33 Forord 3 43 Styrets beretning 3 73Resultatregnskap 3233 Samhandling

Detaljer

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10 Årsrapport 2007 Innhold Fakta om Norsk Helsenett 4 Organisering og styring 6 Samhandling mellom aktører i sektoren 9 Virksomhetsområder 10 Marked og tilknytning 14 Rimeligere tjenester 16 En profesjonalisert

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2007 07 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19 ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Styrets Årsberetning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Noter 11 Revisjonsberetning 19 2 Styrets Årsberetning 2003Helse Nord-Trøndelag HF Presentasjon av Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING Årsrapport 2013 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING 3 Styrets årsberetning 2013 Virksomheten Stiftelsen Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Kanvas

Detaljer

Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning 13-16. Regnskap 17-26. 2 Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid...

Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning 13-16. Regnskap 17-26. 2 Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid... Innhold Forord 1-3 2 Forord Artikler 3-7 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid... 6-7 Lærings- og mestringssenter... 8-10 Dugnadsåret 2002 Styrets beretning 13-16 12-16 Styrets beretning Regnskap 17-26 18

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 0 0 kontakter 0 virksomheten vår strategisk fokus revisors beretning 0 noter årsregnskap 0 styrets årsberetning vurdering av markedsverdier - eva hovedtall og finansielle forhold 0

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2011 Styret i 2011 1. rekke fra venstre: Hedi Anne Birkeland, styreleder Bente Holm Meijdell, nestleder Paul Hellandsvik, Liv Haugli og Marit Gilleberg. 2. rekke: Brukerutvalgsleder Trond Hilmersen,

Detaljer

ÅRSMELDING. Jæren distriktspsykiatriske senter AS. Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte

ÅRSMELDING. Jæren distriktspsykiatriske senter AS. Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte ÅRSMELDING 2011 Jæren distriktspsykiatriske senter AS Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte Virksomheten ved NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS Direktør Asle Torland NKS Jæren distriktspsykiatriske

Detaljer