En historisk satsning i et historisk år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En historisk satsning i et historisk år"

Transkript

1 2011 Å r s r a p p o r t f o r h a u g e s u n d s a n i t e t s f o r e n i n g s r e v m a t i s m e s y k e h u s A S

2 Innhold: Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Friskvern Nøkkeltall Terapienheten Revmatologisk avd. med revmakirurgisk seksjon Enhet for forskning, opplæring og utvikling (FOU) Hudpoliklinikken Teknisk avdeling Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømanalyse Revisors beretning Forsidefoto: Det historiske spadestikket den 02. august blir utført av nestleder i Haugesund Sanitetsforening Alvhild Trædal Thorsen under nøye oppsyn av direktør Jan Birger Medhaug, media og styreleder Geir Egil Østebøvik. Etterpå var det maskinene sin tur til å fortsette med gravingen. 2

3 Jan Birger Medhaug Direktør En historisk satsning i et historisk år Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS gjennomgår en rivende utvikling og er inne i en historisk meget viktig periode. I over 50 år har sykehuset levert spesialisthelsetjenester innen revmatologi, fra 1960-tallet revmakirurgi og i 1986 åpnet vi egen hudpoliklinikk. Rehabilitering har hele tiden vært et viktig og sterkt etterspurt tjenestetilbud. Den 4. mai i år kunne vi markere offisiell åpning av vårt nye rehabiliteringssenter, datterselskapet Rehabilitering Vest AS. En stor og festglad forsamling av egne ansatte, ordfører, styreleder og adm. direktør i Helse Vest, sykehusstyret og eierstyret m.fl. markerte oppstarten som var 7 måneder tidligere 1. oktober Oppstarten var desto mer hyggelig ettersom den kom flere år før planen som var ved ferdigstilling av nybygg i Noen tidligere utleide lokaler og strålende innsats fra våre dyktige fagfolk fra anbud, via godt planarbeid og rekruttering frem til oppstart gjorde dette mulig gjennom entusiasme og stort engasjement. Den 2. august var det nye festligheter og markering av byggestart for vårt lenge planlagde og sterkt etterlengtede byggeprosjekt. I kantinen og gymnastikksal var det dekket for 140 gjester. Sammen med ordfører Petter Steen jr., våre eiere og styret var ansatte fra byggeplassen og alle egne ansatte sammen med øvrige gjester invitert til markering. En viktig milepel var nådd. Oppstarten av et vel planlagt og forberedt utviklingsprosjekt som innebærer totalrenovering av dagens vel m2 og bygging av vel nye m2 til det som skal bli det nye helsekvartalet i Haugesund: Det var fungerende leder (nestleder) i eierforeningen, Alvhild Trædal Thorsen, som foretok det historiske spadestikk under nøye oppsyn av styreleder Geir Egil Østebøvik. Ordfører Petter Steen jr. og tidligere mangeårige adm.overlege Ole Andreas Sydnes og over 100 fremmøtte i østre atrium og i tilstøtende vinduer fulgte begivenheten nøye. Gleden av å være kommet i gang var tydelig. I ukene og månedene utover høsten fikk vi selvsagt erfare hvordan det kan være å drive sykehus «vegg i vegg» med en stor byggeplass. Graving, boring, støv og støy var i perioder en del av arbeidsdagen, men vissheten om at arbeidet med det nye helsekvartalet i Haugesund nå er i gang og tanken på topp moderne og tjenelige lokaler, avhjelper situasjonen og bidrar til at fokus blir utvikling og nye løsninger. Ansatte har bidratt aktivt og vist stor forståelse i denne fasen noe vi også er helt avhengig av i årene som kommer frem mot ferdigstilling av byggeprosjektet som er planlagt i Styret har, støttet av eierne, vist vilje til å satse, mot og evne til å sikre stødig fremdrift av prosjektet. Haugesund Sanitetsforening har tatt et nytt viktig initiativ innen helse og omsorgsektoren. Det nye helsekvartalet i Haugesund vil bety en vesentlig styrking av tilbudet av helsetjenester, store pasientgrupper på Vestlandet i tiårene som kommer. 3 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Rehabilitering Vest AS Nytt sykehjem Samhandlingsreformen i regi av Haugesund kommune Samarbeidsavtale med omkringliggende kommuner m.a. av fysikalske treningstilbud. Jan Birger Medhaug, direktør

4 4 Sykehuset har dyktige og velkvalifiserte ansatte i alle stillinger. Sentralbordet er en viktig funksjon i sykehuset, her representert ved Ingeborg Wennersberg. Ingeborg har arbeidet ved sykehuset i over 25 år.

5 Organisasjon og personal Sykehuset var i 2011 organisert på følgende måte: Haugesund Sanitetsforening Styre HSR AS Styre Rehabilitering Vest AS Råd og utvalg Direktør Direktørens stab Direktør Prosjekter Økonomi Personal Teknisk 2 Avd. sykepleiere Sengeenhet 5. og 6. etg Enhetsleder (Avd. overlege) Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Leder Revmatologisk Revmakirurgisk inkl. Poliklinikker Terapi Sykehuset har kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger både ved HSR AS og ved datterselskapet Rehabilitering Vest AS. Det er god drift i begge selskap. Overordnet ansvar for HMS ligger til direktør og ellers i linjen for alle ledere. Daglig koordinering av HMS tilligger personalsjef. I 2011 var det godkjent og budsjettert med totalt 108,23 årsverk ved sykehuset fordelt på 144 ansatte. Dette utgjør personalressurser som med høy kompetanse og lang erfaring er en særdeles viktig Forskning, opplæring og utvikling (FOU) Hudpoliklinikken Rehabilitering Vest AS kapital for det utviklingsarbeid og den nytenkning som dagens sykehussituasjon og rammevilkår krever. Det sykehuset og våre ansatte representerer, er likevel først og fremst viktig for de tjenester vi skal gi og for pasientene som vi skal tjene i det daglige. HSR AS og datterselskapet Rehabilitering Vest AS er begge medlemmer i hovedorganisasjonen Virke og har lønns- og arbeidsvilkår som følger landsomfattende tariffavtale for alle ansatte. Sykehuset legger til grunn tilsvarende krav ved bruk av underleverandører. 5 Sykehuset har som mål å oppnå en nærværsfaktor på minimum 96%. En pådriver i det arbeidet er personalsjef Torgeir Aarestad.

6 Styreleder i Helse Vest Oddvar Nilsen i samtale med styreleder ved HSR Geir Egil Østebøvik. Anledningen var offisiell åpning av Rehabilitering Vest AS. Tidligere Fylkesmann i Hordaland og nåværende rådsleder i Stiftelsen Folkets Gave hilste nykomlingen og overrakte gave. Den store dagen er kommet og gravemaskinen er på plass i østre atrium her skal første spadestikk markeres. 6 Milepæler i 2011 Offisiell åpning av Rehabilitering Vest AS En stor og festglad forsamling av egne ansatte, ordfører, styreleder og adm. direktør i Helse Vest, sykehusstyret, eierstyret m.fl. markerte oppstarten av vårt datterselskap Rehabilitering Vest AS som startet opp 1. oktober Oppstarten var dessto mer hyggelig ettersom de kom flere år før planen som var ved ferdigstilling av nybygg i Noen tidligere utleide lokaler og strålende innsats fra våre dyktige fagfolk gjorde denne tidlige oppstarten mulig gjennom entusiasme og stort engasjement. Historisk spadestikk Den 2. august var det nye festligheter og markering av byggestart for vårt lenge planlagte og sterkt etterlengtede byggeprosjekt. I kantinen og gymnastikksal var der dekket for 140 gjester sammen med ordfører Petter Steen jr., våre eiere og styret, ansatte fra byggeplassen og alle egne ansatte sammen med øvrige gjester invitert til markering. En viktig milepæl var nådd, oppstarten av et vel planlagt og forberedt utviklingsprosjekt som innebærer totalrenovering av dagens vel m2 og utbygging av vel nye m2 til det som skal bli det nye Helsekvartalet i Haugesund og som vil inneholde: Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Rehabilitering Vest AS Nytt sykehjem Samhandlingsreformen i regi av Haugesund kommune Samarbeidsavtaler med omkringliggende kommuner om m.a. fysikalske treningstilbud. Det var fungerende leder (nestleder i eierforeningen), Alvhild Trædal Thorsen, som foretok det historiske spadestikket sammen med styreleder Geir Egil Østebøvik. Ordfører Petter Steen jr. og tidligere mangeårige adm. overlege Ole A. Sydnes og 100 fremmøte i østre atrium fylte begivenheten nøye. Gleden av å være kommet i gang var tydelig. EPJ EPJ er navnet på prosjektet som skal sikre innføring av DIPS som elektronisk pasientjournal var det året hele Helse Vest gikk over til DIPS som felles elektronisk pasientjournalsystem. Helse Fonna og HSR tok systemet i bruk 9. mai. Delprosjektet løsning hadde i oppdrag å utarbeide den totale løsningen som beskrev hvordan DIPS skulle brukes og konfigurere DIPS til dette. Fra høsten 2010 ble det utarbeidet rutiner som skulle sikre god og hensiktsmessig arbeidsflyt og fra våren 2011 skulle disse rutinene kvalitetssikres og godkjennes. Etter dette ble det testing av rutinene og opplæring utover våren. E-opplæring i Læringsportalen ble startet opp før undervisning i klasserom startet i uke 12 til 17. Ved HSR var det ca. 145 stk. som fikk opplæring. Fase I av prosjektet startet i august Fase II startet i august HSR var med i 3 delprosjekter: Optimalisering, EDS behandlingsplaner og skanning. Andre delprosjekt var operasjonsplanlegging og integrasjoner. En av integrasjonene var SMSpåminnelse. Vårt sykehus startet opp med SMSpåminnelse november 2011, dvs. at pasientene kan få en påminnelse om timen de har fått tildelt ved sykehuset via mobiltelefonen 2 dager før oppmøte.

7 Offisiell åpning og navnedag for vårt nye datterselskap. Her viser styreleder i Helse Vest, Oddvar Nilsen, og direktør i begge selskapene, Jan Birger Medhaug, stolt frem navn og logo for vårt nye rehabiliteringssenter (også bildet nederst på siden). En av elevene ved Haugesund Kulsturskole som hadde flotte kulturinnslag på åpningsfesten. Kompetansekartlegging I løpet av 2011 har det vært gjennomført en grundig kartlegging av dagens kompetanse for alle ansatte. Kartleggingen har basert seg på selvevaluering som innebærer at hver enkelt har vurdert eget kunnskapsnivå ut fra gitt skala. Kartleggingen har vært utført på to nivå: Det ene en allmenn basiskompetanse som alle ved HSR AS og Rehabilitering Vest AS skal inneha. Nivå to er kartlegging av avdelingsspesifikk kompetanse. Resultat etter kartleggingen er et redskap til bruk for ledere under medarbeidersamtaler og hjelp under utarbeidelse med kompetansebudsjett. I denne prosessen er grunnlaget lagt for arbeid med en kort- og en langsiktig kompetanseplan. Hudpoliklinikken Maksimal godkjent utdanningstid for LIS-leger på hudpoliklinikken er nå 2 år. Legeforeningen har nå godkjent hudpoliklinikken i Haugesund som utdanningsinstitusjon innen hudsykdommer med inntil 2 år. Dette er en betydelig økning fra ingen godkjenning i 2008, til 1 år i juni 2009 og nå altså inntil 2 år. Økningen av maksimal utdanningstid skaper dermed gode muligheter for å kunne bygge opp et godt fagmiljø i Helse Fonna området og viser den gode aktiviteten og kompetansehevingen vår hudpoliklinikk har oppnådd de siste årene. 7 Svarprosenten for de enheter som har gjennomført kartleggingen er på 100 %!

8 8 Bilder fra byggestartarrangementene. Øverst t.v.: ordfører Petter Steen jr. under hilsningstalen 4. mai. Øverst t.h.: viser noen av festdeltakerne I midten t.v.: Byggearbeidene har startet. I midten t.h. øverst: Daglig leder t.v. og styret for Haugesund Sanitetsforening. Under: To av deltakerne på Rehabilitering Vest som deltok på den offisielle åpningen 4. mai. Nederst f.v.: styreleder i begge selskaper Geir Egils Østebøvik, nestleder i Haugesund Sanitetsforening Alvhild Trædal Thorsen, ordfører Petter Steen jr., direktør i begge selskapene Jan Birger Medhaug og nestleder i styrene i HSR Astri Furumo i minuttene før første spadestikk skal tas. Stemningen og spenningen er på topp.

9 HMS Sykefraværsutvikling I HSR AS var gjennomsnittlig sykefravær i 2011 på 5,78 %. Dette er forsiktig økning med 0,51 % sammenlignet med året før, men likevel 1,14 % bedre enn For nyopprettede Rehabilitering Vest AS gikk det enda bedre. Her viste gjennomsnittlig sykefravær beskjedne 3,17 %. Friskvernsprosjekt Virksomheten har som mål at gjennomsnittlig nærværsfaktor på sikt skal være minimum 96 %. Det er fortsatt et stykke vei dit. Håpet er at ansatte skal engasjeres mer og involveres i positive aktiviteter som virker helsefremmende. Friskversprosjektets rolle er å være pådriver og sikre at arbeidet forankres i Arbeidsmiljøutvalget. Godt arbeidsmiljø Til tross for pågående, omfattende byggeaktiviteter under, over og ved siden av oss med tilhørende støy og forstyrrelser, er stemningen på huset god. Ansatte tar utfordringene med humør og godt mot, samtidig som de ser framover mot et nytt bygg. Viktig i denne sammenheng er bevisst satsing på gode og kvalitetssikrede kommunikasjonskanaler som f.eks.; ukentlige vernerunder fortløpende framdriftsplan med tilhørende informasjon på Intranett regelmessige allmøter med byggeleder og ledelse månedlige kontaktmøter mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud, der også byggeleder er til stede Bedriftshelsetjenestens 3-årige kartlegging av ansattes helse gjennom helseundersøkelser ble avsluttet i Resultatene gav oss en bekreftelse på at arbeidsmiljøet er godt. De relativt få merknader som ble avdekket er tatt tak i, der det meste er løst. Følgelig er det grunnlag for å si at det positive engasjement med tanke på videreutvikling av et godt arbeidsmiljø vil fortsette. 9 Til venstre: Sykehuset tilbyr læringsopphold til pasienter med revmatisk sykdom. Målet med slike opphold er at pasienten skal lære mest mulig om egen sykdom. En av treningsformene er å gå tur med staver. Til høyre: HSR har erfarne sykepleiere som har egne konsultasjoner, mottar telefonhenvendelser fra pasienter og driver opplæring.

10 Nøkkeltall Utviklingen av sykehusets aktivitet kan måles og presenteres på mange måter. En kan for eksempel måle selve produksjonen av forskjellige tjenester eller tilfredshet hos pasientene. Vi har valgt ut noen nøkkeltall som gir informasjon om deler av virksomheten. Nøkkeltall Antall konsultasjoner ved poliklinikk + produsert DRG Nøkkeltall Revmatologisk pol Revmakirurgisk pol Hudpoliklinikken Infusjon-poliklinikk (ny 2010) DRG-poeng Varmtvannsbassenget ved sykehuset holder 34 o C Revmatologisk poliklinikk Revmakirurgisk poliklinikk Hudpoliklinikken Infusjonpoliklinikk (ny 2010) DRG-poeng DRG-oversikt (NB! Poliklinikk er inkludert i DRG-produksjon for 2010) DRG-oversikt Bestilling DRG - totalt Produsert Revmatologisk Hud Sum produksjon Merproduksjon total

11 Bestilling DRG totalt Produsert Revmatologisk Terapienheten Hud Sum Produksjon Mer prod. total 11 Utfordringer Enheten leverer terapitjenester til revmatologisk og revmakirurgisk sengepost. Enheten har gjennom året hatt full drift og bidratt i utviklingsarbeid innen rehabilitering, læringsopphold samt kompetanseheving for de enkelte faggrupper i enheten. Forbedrings- og utviklingsarbeid i det totale rehabiliteringstilbudet i HSR har pågått året gjennom. Nytt tilbud til nydiagnostiserte pasienter, kalt TIVO (Tverrfaglig Informasjons- og Vurderingsopphold) er startet opp. Oppholdstypen markerer det første rehabiliteringstiltak som nydiagnostiserte pasienter tilbys, og som ved behov kan følges opp med læringsopphold og vanlig rehabiliteringsopphold. Vanlig rehabiliteringsopphold er i løpet av året gått fra å være av 3 ukers standard lengde, til å bli individuelt tilpasset. Oppholdstid har variert mellom 2 og 4 uker. Forhandlinger med Haugesund kommune på fysioterapitilbud Forhandlinger og avtaleinngåelse vedrørende åpning av fysioterapiinstitutt på vegne av Haugesund kommunes befolkning ble ferdigstilt ved årets slutt. Åpning forestått januar DIPS Innføring av ny elektronisk pasientjournal den 9. mai innebar kursing og opplæring av ansatte i enheten, og utforming av maler og journalstruktur ble viet stor oppmerksomhet frem til implementering. Arrangert nettverkskonferanse Haugesund Terapienheten stod sammen med representanter fra Rehabilitering Vest helt sentralt i planlegging og gjennomføring av en nasjonal nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering i september. Konferansens innhold var utformet av interimgruppen for det nasjonale nettverket, som terapienheten bidro inn i. Konferansen gikk over 2 dager og hadde over 100 deltakere fra alle helseregioner. Det ble en utbytterik konferanse av betydning for hele sykehusets fagmiljø og ble et positivt tilskudd til det pågående forbedringsarbeid i rehabilitering for våre pasientgrupper. Referansegruppe NRRK/NRRE Enhetsleder for terapienheten og avdelingsoverlege for Revmatologi/Revmakirurgi ble av Helse Vest utpekt til å delta som Helse Vests representanter i nyetablert referansegruppe for NRRK/NRRE. Rehabilitering av pasient etter en amputasjon. Her får en pasient kyndig veiledning av fysioterapeutene Sladjana Krmpot og Torhild Stakland.

12 Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk seksjon 12 Sykehuset har dyktige overleger med lang erfaring. Her representert ved overlege Kari Time som undersøker ledd på en pasient. Hovedfokus i 2011 var knyttet til at sykehuset 9. mai skiftet leverandør for elektronisk pasientjournal (EPJ) fra Infomedix til DIPS. Dette var en omfattende prosess som krevde oppgradering av utstyr, kvalitetssikring av data i konverteringsfasen og opplæring av alle ansatte. Som et steg mot fullelektronisk pasientjournal, begynte HSR fra 9. mai å skanne inn all innkommende pasientrelatert post. For å ivareta dette, ble det opprettet et felles skanningsenter for alle avdelinger ved sykehuset. Fra samme tidspunkt ble alle henvisninger vurdert elektronisk. Personell i terapi gikk fra papirbasert dokumentasjon til å dokumentere elektronisk i DIPS. Oktober startet opplæring av ressurspersoner i elektronisk sykepleierdokumentasjon, som ble implementert i avdelingene i februar HSR tilbøy i 2011 alle pasienter behandling innenfor angitt frist og hadde ikke fristbrudd. Ventelister og produksjon på poliklinikken og antall langtidsventende ble ivaretatt ved innføring av DIPS. For å styrke samarbeid og fokus på kvalitet, ble det også våren 2011 arrangert seminar på Røvær for leger, ledere og nøkkelpersonell innen revmatologi. Helsetilsynet konstaterte etter tilsyn i august at kapasiteten ved sykehuset er for liten i forhold til alle pasientene som har behov for oppfølging av spesialist etter at behandling er startet opp. Tilsynet gav positiv tilbakemelding på sykehusets system for registrering, vurdering og behandling av henvisningene og for alle tiltak som er satt i gang for å øke kapasiteten og dermed redusere antall pasienter som venter. Arbeidet med kapasitetsøkning ved sykehuset (og dermed lukking av avviket) er nok en gang tatt opp med vår oppdragsgiver Helse Vest, som raskt gav oss forhåndstilsagn og en ny spesialisthjemmel samt gode signaler om ytterligere en ny hjemmel tidlig på nyåret. Dette vil forbedre kapasiteten betydelig og redusere ventelistene for kontroller tilsvarende. Norsk Revmatologisk Forening, ved leder Erik Rødevand, presenterte høsten 2011 en oversikt over spesialistdekningen i Norge. Her kom HSR på nest nederste plass med en revmatolog per , mens styret i NRF anbefaler en spesialist per har vært et svært travelt år med stor produksjon. Antall innleggelser i avdeling og dagavdeling har sammen med infusjonsbehandling økt til God produksjonen på revmatologisk og revmakirurgisk poliklinikk ble opprettholdt i 2011 under innføring DIPS. Leger i enheten har ansvar for sengeposter og poliklinikker i revmatologi og revmakirurgi. Som utdanningsinstitusjon Gruppe II for spesialiteten revmatologi, hadde enheten ved utgangen av leger i spesialisering. Erfarne sykepleiere deltar i poliklinikken med mottak av telefonhenvendelser fra pasienter og opplæring i bruk av medikamenter. Sykepleierne forbereder og deltar i legekonsultasjoner, tar EKG, assisterer ved leddpunksjoner, andre inngrep og undersøkelser. De deltar i driften av GoTreatIt samt register over ortopediske operasjoner, KvalOrto. I 2011 begynte HSR å registrere i RevNatus, et register i regi av revmatologisk avdeling ved St.Olavs Hospital som registrerer pasienter med revmatisk sykdom og svangerskap. I 2011 har sykepleierne videreført og utviklet selvstendige konsultasjoner på delegasjon fra spesialist. Dette er et viktig tilbud til pasienter som begynner med nye medikamenter, har lav sykdomsaktivitet og trenger tett oppfølging med mer. Arbeidet i avdelingene har vært preget av faglig dyktighet, godt samarbeid og humør, noe pasientene også gir oss tilbakemelding på.

13 Revmatologisk sengepost 5. etasje Avdelingen har 15 senger og en dagavdeling med 4 plasser. I tillegg en infusjonsenhet hvor pasienter mottar biologisk infusjonsbehandling poliklinisk. Avdelingen er bemannet på 5-døgns basis. Det er hovedsakelig pasienter som er alvorligst rammet av betennelsesaktig revmatisk sykdom som innlegges til utredning eller medikamentell vurdering. Avdelingen tilbyr spesialisert rehabilitering til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Enheten er døgnbasert med 13 plasser. Et bredt sammensatt tverrfaglig team skreddersyr individuell rehabilitering for pasienter med komplekse sykdomsutfordringer som ikke får dekket sitt rehabiliteringsbehov på lokalt nivå. Målgrupper er pasienter med aktiv behandlingsresistent sykdom med utvikling av økende funksjonsproblemer, eller stabil sykdom når det samtidig foreligger sammensatte problemstillinger. og mottar infusjonsbehandling i løpet av noen timer før de reiser hjem igjen. Dagavdeling med 4 plasser er driftet og lokalisert sammen med infusjonsenheten. Dette er et tilbud til pasienter som trenger utredning og behandling, men som ikke trenger overnatte i en seng på sykehuset. Bemanningen består av avdelingssykepleier, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretær og assistent. Overleger, assistentleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom er knyttet til sengeposten i det daglige arbeidet. Ved utgangen av 2011 var alle stillinger besatt. Ansatte i avdelingen har vært med på å øke avdelingens generelle sykepleierfaglige kompetanse gjennom et aktivt undervisnings- og kursmiljø. Infusjonsenheten med 4 dagplasser ble åpnet i Enheten er meget velfungerende og effektiv. Den har ca. 20 infusjoner pr. uke, de fleste sykepleierdrevet. Pasientene har uttrykt stor tilfredshet med tilbudet. 13 For å imøtekomme krav i lovverk vedrørende individuelt tilpassede opphold, ble 3 ukers rehabiliteringsopphold gjort om til 2 ukers opphold høsten Når pasienten er kommet i avdeling og blitt vurdert av sitt tverrfaglige team, tas det stilling til om oppholdet skal kortes ned, opprettholdes eller forlenges. Flere har etter denne tilpasningen fått 2 ukers opphold enn før. Dette medførte en høyere turnover på pasientinntaket, noe som har utfordret avdelingen på planlegging, oppfølging og innhold i tjenesten. Høsten 2011 startet vi med en ny oppholdstype for nydiagnostiserte pasienter, TIVO. Dette er et tverrfaglig informasjons- og veiledningsopphold som går over tre dager og er en del av HSR sitt helhetlige pasientforløp. Infusjonsenheten er blitt en meget velfungerende og effektiv enhet med gjennomsnittlig infusjoner per uke. Her kommer pasienter fra hele Rogaland

14 14 Revmatologisk sengepost 6. etasje Avdelingen har 19 senger, hvorav 10 brukes til revmakirurgi, 6 til revmatologisk utredning og behandling og 3 til rehabilitering. Posten er bemannet på 7-døgns basis. I 2011 var 5070 pasienter innlagt totalt, 363 er pasienter til preoperativ dag og 65 proteseoperasjoner. Av disse er det utført 10 skulderproteser, 1 totalprotese albu, 29 hofteproteser og 25 kneproteser i tillegg til 135 pasienter operert ved Haugesund Sjukehus og ved HSR sin egen operasjonsstue. Gjennomsnitt innlagt 13.8 pasienter/døgn. Vi hadde i 2011 en -1 - postoperativ infeksjon. Tverrfaglig preoperativ dag fungerer svært bra og representerer god ressursutnyttelse med få strykninger på operasjonsprogrammet samt redusert ventetid for pasienter som skal opereres. En av våre sykepleiere avsluttet sin Mastergradsutdanning i Sykepleievitenskap ved UiB, med masteroppgave: «Når kroppen endres». Vi gratulerer! Vi har hatt fokus på individuell rehabilitering. Pasientene tilbys et individuelt tilpasset rehabiliteringsopphold som er planlagt og koordinert med en individuell rehabiliteringsplan i tråd med nasjonal strategi for rehabilitering og habilitering. Økt fagkompetanse, økt fokus på tverrfaglig samhandling og på administrering av ressurser er noen av grepene som er foretatt i denne sammenheng. Bemanningen består av overlege, revmakirurg, assistentlege, avdelingssykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere i tillegg til assistent og renholder. Andre faggrupper på sykehuset har nært samarbeid med avdelingen. Vi fikk positiv tilbakemelding på søknad om økonomisk støtte fra OU-fond, Virke, på kr ,- som ble brukt til å hospitere på St. Olavs Hospital. Fokus var pasientflyt, personellutnyttelse og logistikk i deres Fast Trec-program samt innblikk i postoperativ pasientivaretakelse i form av smertelindring, aktivitet og liggedøgn. Ansatte i sengeposten har vært med på å øke avdelingens generelle sykepleierfaglige kompetanse gjennom et aktivt undervisnings- og kursmiljø. Antall innleggelser Gjennomsnittlig liggetid ,5 6, ,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 4,8 3,6 4,7 4, ,5

15 15 Nye biologiske medisiner blir i stor grad gitt intravenøst. Dette er blitt en viktig del av det revmatologiske tilbudet ved HSR.

16 16 Nye og utvidede behandlingstilbud omfatter nå bl.a. laserbehandling. Pigmentforstyrrelser og blodkar kan nå behandles med vårt nye lasersystem.

17 Enhet for forskning, opplæring og utvikling (FOU) Bemanning Enheten har en leder i hel stilling. Denne samarbeider tett med koordinator for læringsopphold. I tillegg deltar sykehusets tverrfaglige team med undervisning av pasienter. Forskning ved HSR AS HSR AS har i 2011 deltatt i tre forskningsprosjekter. 1. En studie foregår ved revmakirurgisk avdeling. Prosjektet er en klinisk kontrollert studie som sammenligner to prosedyrer for innsetting av kneproteser. Dette prosjektet er et samarbeid med 3 andre sykehus: Haugesund sykehus, Haukeland Universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Inkludering av pasientene går etter planen. Første fasen av denne studien er nå ferdig, mens oppfølging av pasientene har et tidsaspekt på 10 år. 2. ARCTIC-studien er en studie hvor en undersøker effekt av bruk av ultralyd hos pasienter med RA i en tidlig sykdomsfase. Studien er en nasjonal klinisk studie som varer i 4 år. Prosjektet er et samarbeid mellom HSR AS og Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. 3. Innomed. Prosjektets formål er å utvikle produkter eller tjenester som kan bidra til å forebygge slitasjegikt i knær. Den målgruppen studien retter seg mot er sjøfolk, og vi har i den forbindelse samarbeid med lokale rederier. Prosjektet eies av HSR AS og er et samarbeid mellom Sintef Teknologi og Samfunn, Trondheim og HSR AS. Læringsopphold Sykehuset tilbyr læringsopphold til pasienter med revmatisk sykdom. Målet med slike opphold er at pasienten skal lære mest mulig om egen sykdom tilpasset egen livssituasjon. Dette er et tverrfaglig tilbud der følgende yrkesgrupper deltar: revmatolog, revmakirurg, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, sosionom, farmasøyt (ansatt ved Apotekene Vest), aktivitør og brukerrepresentant. Opplegget er både gruppebasert og individuelt tilpasset. Foruten forelesninger gis deltakerne mulighet til å prøve ut både avspenningsteknikker og ulike treningsformer som for eksempel basseng, trening i gymsal, trening på sykkel, Tai Chi, yoga og tur med staver. Det er vanligvis 2 treningsøkter hver dag. Det gis mulighet for individuelle samtaler med forskjellige fagpersoner som for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. Intern undervisning Denne er organisert på 2 måter. Den foregår både som avdelingsvis opplæring og som felles undervisning for hele sykehuset. Både egne ansatte og eksterne forelesere bidrar til intern undervisning. Til venstre: Internundervisning er et populært tiltak ved HSR. Både egne og eksterne forelesere blir brukt. Her ser vi fysioterapeut Sladjana Krmpot instruere i Tai-Chi. Til høyre: Kval-Orto er et kvalitetsregister som er utviklet ved HSR der vi har kartlagt alle kirurgiske inngrep utført på innlagte pasienter ved HSR. Her er forsiden på RAPPORT Kvalitetsregister Kval-orto er et kvalitetsregister som er utviklet ved HSR AS. I januar 2010 startet vi med kartlegging av alle kirurgiske inngrep utført på innlagte pasienter ved HSR AS. Vi kartla systematisk opplysninger om operasjoner i hofte, kne, skulder, albu, ankel, hånd og fot. I 2011 har vi skrevet den første rapporten basert på disse opplysningene. Vi har en svarprosent på 99 prosent, noe som skyldes godt etablerte rutiner. Kvalitetsregisteret har gitt oss en oversikt over kvaliteten ved vårt arbeid. Det har også bidratt til faglige diskusjoner.

18 Hudpoliklinikken Hudpoliklinikken har hatt en økende aktivitet de siste årene og 2011 var et «travelt» år med over konsultasjoner. Vi har svært dyktige og erfarne leger ansatt og fra venstre ser vi overlege Judit Kiss, assistentlege Kristian Enerstvedt, overlege HolgerBenthien og avd.overlege Malte Hübner. Året 2011 var nok et godt år for hudpoliklinikken. 2 LIS leger, Katharina Brekke og Torhild Kringeland, avsluttet en del av sin polikliniske utdanningsperiode hos oss. 2 nye flinke overleger, Holger Benthien fra Tyskland og Judit Kiss fra Ungarn startet ved vårt sykehus. Dessuten fikk vi en ny lege i spesialisering, Kristian Enerstvedt fra Sveio. I tillegg ansatte vi en ny sykepleier Anne Marthe Ånestad, slik at alle våre stillinger ved hudpoliklinikken var komplett besatt i slutten av I forbindelse med den lenge etterlengtede oppstarting av byggeprosjektet, måtte lysavdelingen ha pause i aktiviteten i 5 måneder. Til tross for dette hadde enheten fine tall med 471 DRG poeng og 7258 konsultasjoner på årsbasis. Hudpoliklinikken produserte til tross av alle disse ovennevnte belastninger og forstyrrelser rekordtall igjen med 471 DRG poeng og 7258 pasientkonsultasjoner i året Ventelistene ble betydelig redusert slik at de fleste med alvorlig sykdom kunne få time i løpet av 4 6 uker. Videre har vi siden 2010 i tillegg fått henvist pasienter med alvorlig hudkreft fra kolleger i Oslo, Bergen og Stavanger til operasjon. I 2011 la vi spesiell stor vekt på utdanning, opplæring og kompetanseutvikling. Vi organiserte på nytt operasjonskurs for hudleger i Norge. Kurset ble igjen en stor suksess og omtrent 15 % av alle norske hudleger har hittil besøkt kurset i Haugesund. I desember 2011 startet vi opp nytt samarbeid med Haugesund sjukehus for å innføre Sentinel-Node teknikken for stagnering av Malignt Melanom i Norge. Våre kreftsyke pasienter får altså enda en gang et bedre tilbud og tilsyn for sine plager. Hudpoliklinikken ser nå med stor glede frem til nye utfordringene i Vi har det siste året vokst ennå mer sammen som team. 18

19 Teknisk avdeling Enheten for tekniske tjenester og husøkonom er samlet under ledelse av teknisk leder. Enheten har 9.5 årsverk fordelt på 12 ansatte. Avdelingen fikk en ny medisinteknisk ingeniør i Hovedoppgaven til teknisk avdeling og husøkonom er og holde bygningsmassen i så god stand som mulig i byggeperioden noe som ikke minst har gitt renholderne ekstra oppgaver nå i Teknisk avdeling har også i oppgave å administrere alt som har med brannvern og brannforebyggende arbeid å gjøre. Sikkerhet, brann og beredskap Vi har en godt utviklet beredskapsplan angående brann og redning. Det er også en egen brosjyre som omhandler brannvern som alle pasienter får ved innleggelse på sykehuset. Der har vært obligatorisk øvelse i hjerte-lungeredning for alle ansatte, der er også utført brannøvelse sammen med brannvesenet på Årabråt brannfelt. Arbeid utført i 2011 Utenom vanlig vedlikehold har der vært mye arbeid med flytting og rydding i forbindelse med utbyggingen. Det er også bygget ny lysavdeling på hudpoliklinikken samtidig som kloranlegget i bassenget er renovert. Til venstre: Teknisk avdeling er i 2011 blitt styrket med medisinteknisk ingeniør Øystein Kloster. Til høyre: Sykehuset har eget oppvarmet basseng som er i bruk stort sett hele året, både tidlig og sent. Teknisk avdeling, her ved teknisk leder Kjell Arnø, holder bassenget i tipp topp stand til enhver tid. 19

20 Direktør og styre for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS. Fra venstre: Astri Furumo, Torhild Stakland, leder Geir Egil Østebøvik, Berit Roness, direktør Jan Birger Medhaug, Reidun R. Vikebø og Liv Lefsaker. 20 Styrets beretning for 2011 Selskapet driver spesialisthelsetjeneste innenfor områdene revmatologi/revmakirurgi og hudsykdommer i Haugesund. Driften foregår i eget sykehusbygg i Karmsundsgaten 134. Selskapet har et ideelt formål, noe som betyr at eiene ikke kan ta ut utbytte fra driften. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Selskapet har i 2011 fortsatt med arbeidet for å sikre og systematisere de faktorer som er avgjørende for et fortsatt godt arbeidsmiljø på sykehuset. Styret initierte tidligere bl. a. et sykefraværsprosjekt som har hatt fokus på arbeidsmiljø og samhandling med ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Dette arbeidet ble avsluttet i Arbeidet med å redusere sykefraværet, og derigjennom øke nærværsfaktoren har fortsatt i 2011 gjennom prosjektet Friskvern og fortsetter videre i Som tidligere år anser styret det generelle arbeidsmiljøet som godt. Det er etablert rutiner og egne elektroniske systemer for rapportering og oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Gjeldende planer er fulgt opp gjennom Det er ikke registrert alvorlige ulykker eller uhell i 2011, og sykefraværet utgjorde 5,78 % mot 5,27% i 2010, som er en økning med 0,51%. Sykehuset hadde 144 fast ansatte pr hvorav 17 er menn og 127 kvinner. Styret har i 2011 hatt 6 medlemmer hvorav 1 er mann og 5 er kvinner. Selskapet har godt innarbeidede rutiner for kildesortering og avfallshåndtering. Virksomheten er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Sykehusets drift er basert på langsiktige driftsavtaler med det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Revmatismesykehuset utgjør i kraft av disse avtaleforholdene en del av det samlede tilbudet av spesialisthelsetjenester i regionen. Det blir kontinuerlig foretatt investeringer i lokaler og utstyr for å få en mest mulig rasjonell drift med hensiktsmessige bygninger og anlegg. Det har imidlertid meldt seg et behov for betydelig oppgradering av sykehusbygget i årene som kommer. I den forbindelse ble det den

21 besluttet å bygge ut og rehabilitere sykehuset for å kunne tilfredsstille dagens og morgendagens nye krav. I møte den besluttet styret å lyse prosjektet ut på anbud og den ble det gitt forhåndstilsagn til entreprenører for de forskjellige fag i påvente av de siste avklaringer vedr. bruk av bygget og finansiering. Frem mot sommeren 2011 ble anbud gjennomgått og endelige valg foretatt, og den ble det første spadestikket for utbyggingen foretatt. Dette er en stor milepæl i sykehusets historie. Selskapet har en relativt stabil økonomi. Stor stabilitet i inntjening er sikret ved månedlige inntekter i henhold til bestillings- og betalingsavtalen med Helse Vest. Selskapets langsiktige gjeld er hovedsakelig i form av avdragsfrie lån til morselskapet. Både kreditt- og likviditetsrisiko er svært begrenset. I forbindelse med byggeprosjektet er det undertegnet nye låneavtaler, men disse var ikke belastet pr Selskapet har i sum økt sine inntekter med ca. 14% fra forrige år, mens resultatet er endret fra kr til kr Selv om resultatet viser en nedgang, er resultatforbedringen fra 2010 til 2011 likevel betydelig. Dette skyldes at for 2010 var resultatet preget av store regnskapsmessige føringer grunnet en planendring når det gjelder pensjonsforpliktelser. Endrede pensjonsregler fra 2011 medførte at det i regnskapet for 2010 m.a. ble foretatt en regnskapsmessig tilpassing til dette som for selskapet medførte en inntektsføring på til sammen kr mill. kr. Tidligere år er betydelige kostnader til prosjektering av byggeprosjektet kostnadsført, men fra 2011 er alt nå aktivert i balansen. Økonomien må anses for å være sunn og under god kontroll, og dette er for styret svært viktig i de kommende årene med tanke på det byggeprosjektet som nå er i full gang. Selskapets kostnader er på de fleste punkter stabile eller moderat økende. Selskapets egenkapital er på 53,7% og styret er tilfreds med selskapets soliditet. Resultatdisponering Årets overskudd på kr er foreslått overført till annen egenkapital. Foretakets frie egenkapital utgjør pr kr Avslutning Sykehuset har en god drift og er velrenommert i vår landsdel, noe som ikke minst skyldes dyktige, lojale innsatsvillige medarbeidere på alle nivåer. Styret vil uttrykke en hjertelig takk for den store innsatsen som har ført til det gode resultatet. 21 Haugesund, den I styret for Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus as Geir Egil Østebøvik Styreleder Astri Furumo Styrets nestleder Reidun R. Vikebø Styremedlem Berit Roness Styremedlem Liv Lefsaker Styremedlem Torhild Stakland Styremedlem Jan Birger Medhaug Direktør

22 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Pasientbehandlingskostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Rentekostn. til foretak i samme konsern Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Andre fordinger Pensjonsmidler Sum andre fordinger Sum anleggsmidler

23 Omløpsmidler Note Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Annen inskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til foretak i samme konsern Øvrig langsiktig gjeld 10, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Avsetniger til fond Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

24 Noter 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven fra Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffeseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. 24 Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendring amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den størset av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene. Arbeidsgiveravgift er inkluert i tallene. Skatter Selskapet bokfører ikke skatt da selskapet er skattefritt. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd ytes på grunnlag av innsatsstyrt finansiering - bestilling av DRG-poeng. Offentlige tilskudd bokføres brutto i regnskapet. Overordnede krav til bestillingen Bestillingsdokumentet fra Helse Vest klargjør de premisser og ramme som gjelder for virksomheten, og inneholder resultatkravene som blir stilt for virksomheten. Disse oppgavene må sees i sammenheng med de mål, rammer og retningslinjer for helsetjenesten som fremgår av lov og forskrifter, og Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument for 2011 til Helse Vest RHF. 2 Inntekter Inntektene består av offentlig tilskudd til drift av sykehus, offentlige pasientrefusjonsordninger, inntekter drift barnehage og leieinntekter. Organisasjonens drift foregår i Haugesund. Inntekt av helsetjenester spesifiserer seg slik: Basistilskudd, grunnfinansiering Helse Vest Aktivitetsbasert inntekt basert på ISF/drg-produksjon Poliklinikkinntekter Sum offentlige tilskudd

25 3 Lønnskostnader, antall ansatte mv. Lønnskostnadene består av følgende poster : Lønnskostnader netto etter refusjoner Refusjon sykepenger Innleid helsepersonell Kollektive pensjonskostnader betalt Beregnet netto endring pensjonsforpliktelse Andre godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Personalforsikring Styrehonorar Sosiale kostnader, velferdstiltak Andre personalrelaterte kostnader Sum personalkostnader Gjennomsnittlig antall hele stillinger/årsverk Daglig leder har motatt lønn fra selskapet Styrets godtgjørelse utgjør Ingen av selskapets ansatte eller tillitsvalgte har opsjoner eller tilsvarende rettigheter. Det finnes heller ikke bonusavtaler for ansatte eller tillitsvalgte. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Revisors godtgjørelse er utbetalt etter regning kr ,- inkl mva for revisjon og kr ,- for andre tjenester Varige driftsmidler Sykehusbygg Karms.gt 134 Påkostet heisanlegg Røranlegg bygning Prosjekt rehab Driftsløsøre invent. mv. Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivning Avskrivningssats 2,50 % 6,50 % 6,50 % % Sum 5 Bundne midler Ansattes skattetrekksmidler er innsatt på egen bankkonto kr ,

26 6 7 Skatt Organisasjonen betraktes som skattefri ihht. Skattelovens Aksjekapital og aksjonærinformasjon Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 1000 aksjer à kr , Aksjeeier: Haugesund Sanitetsforening 1000 aksjer Andel: 100% Alle aksjene har lik stemmerett 8 Pensjonsforpliktelser Foretakets kollektive pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse omfatter de tariffestede ytelser som gjelder for blant annet helseforetak. Ytelsene er alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Beregnet pensjonsforpliktelse etter aga utgjør kr , Pensjonsforpliktelsen er oppført som fordring i balansen Brutto per pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Brutto per forpliktelse inkl. aga Netto forpliktelse inkl. aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) eks aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga Balanseført nto forpliktelse/midler etter aga Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,60% 3,80% Årlig lønnsvekst 4,00% 3,50% Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,75% 3,25% Pensjonsregulering 2,97% 2,48% Årlig avkastning 5,40% 4,10% Medlemsstatus Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner Gj.sn. pensjonsgrunn. aktive Gj.sn. alder aktive 47,06 46,97 Gj.sn. tjenestetid aktive 12,37 10,04 Sats for arbeidsgiveravg. 14,10 14,10 Spesifikasjon av pensjonskostnad: Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Arbeidsgiveravgift av nto pensjonskost og admkost Resultatført aktuarielt tap innkl aga Resultatført planendring Resultatført netto pensjonskostnad

27 9 Fordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende og nedskrevet kr ,- for påregnelig tap. Andre fordringer er i balansen oppført til pålydende. Ingen del av selskapets fordringer har senere forfall enn ett år. 10 Gjeld og mellomværende med selskap i samme konsern Av foretakets gjeld forfaller kr ,- senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang. Selskapets eier, Haugesund Sanitetsforening, har i forbindelse med stiftelsen av selskapet etablert et tilgodehavende i Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS på kr ,- Det betales fast kr ,- i renter på lånet iht. avtale. Lån fra Norske Kvinners Sanitetsforening utgjør kr ,- og er rente- og avdragsfritt. 11 Egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Selskapets frie egenkapital Korreksjon av egenkapital gjelder endring av prinsipp for bokføring av øremerket fondsavsetning Lån, pantstillelser og garantier mv. Lån fra Helse Vest HF Avdragstid 5 år. Ingen del av selskapets gjeld er pantsikret 13 Lån og sikkerhetsstillelser Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte, aksjeeiere eller medlemmer av styret. 14 Aksjer i datterselskap Rehab AS ( ) Anskaffet Forretn. kontor Kostpris Eierandel Resultat Egenkapital 2010 Haugesund % Lån til datterselskap Lån Renter Rentesats Rehabilitering Vest AS ( ) % 16 Avsetning til fonds Avsetningen gjelder øremerkede midler tilknyttet kurs- og kompetansetiltak, forskning, pasienttrivsel mv. Midlene er i hovedsak mottatt som eksterne gaver.

28 Kontantstrømanalyse Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Avskrivninger Endring i fordringer Endring i leverandørgjeld Effekt av pensjonskostnad Endring i tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Utbetaling ved økning fordring datterselskap Innbetaling ved minking fordring datterselskap Tilført egenkapital (-avgitt egenkapital) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og -ekvivalenter Likvidbeholdning BEHOLDNING AV LIKVIDER

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord 214 Organisasjonsnummer 981 366 69 -fusberetning -,Ärsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Sandefiord ÅnsnnnnrNrNc

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer