BEGREPET SYND I DET GAMLE TESTAMENTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEGREPET SYND I DET GAMLE TESTAMENTET"

Transkript

1 BEGREPET SYND I DET GAMLE TESTAMENTET Det gamle testamentets grunnspråk har en rekke ord og grupper av ord som beskriver fenomenet «synd». Dette avspeiles i norske oversettelser hvor det brukes ord som synd, synder, syndoffer, misgjerning, overtredelse, ondt, ondskap, feil, dårskap, urett, skyld, brott, troløshet, opprør, svik, vold, ødeleggelse, m.fl. Til tross for dette mangfold i oversettelsene, kommer vi til kort i å gjengi den fulle betydning av de hebraiske ordene. Det har heller ikke lyktes for bibeloversetterne å få til en konsistent gjengivelse av de hebraiske uttrykkene (gjelder også engelske oversettelser). Tatt i betraktning at det finnes omtrent femti ord i GT som oversettes med synd eller ord med beslektet betydning, og at disse kan settes sammen i utallige kombinasjoner, forstår man at nyansene er mange. Mangfoldet av hebraiske ord for synd viser dog med tydelighet at det israelittiske samfunn var opptatt av rett og galt, rent og urent, og en aner også kompleksiteten i problemet synd. Deres fokus på menneskelige feil og mangler, forseelser både i den kultiske, etiske og moralske sfære, utgjør et sentralt anliggende i Det gamle testamentet. Ord for synd Nedenunder følger et mer eller mindre tilfeldig utvalg av ord som oversettes med synd eller har en betydning som er beslektet. Ha ä t (taj'äx;) `äwön (!wo[') Peºša` ([v;p,() šägäg (gg"±v'() äšäm (~v'þa') ra` ([r:) reºša` ([v;r,) maº`al (l[;m); müšûbä (hb'wvm.) `äºwel (lw<[") ß : synd, syndoffer (renselsesoffer) : misgjerning, synd, skyld (forårsaket av synd), straff : overtredelse, opprør, svik, synd : feilgrep, gå vill : Skyld, skyldoffer, godtgjørelse, forsoningsgave : ond, dårlig, foraktelig, moralsk fordervet : feil, forseelse : illojalitet, troløshet : frafall, troløshet : urett, uærlighet, perversitet Ingen av de hebraiske ordene for synd har en utelukkende religiøs eller teologisk betydning. Dog har ordet `äwön dype, religiøse overtoner.

2 De tre viktigste ordene På grunnspråket finner vi tre viktige røtter som begrepene synd/synde knyttes til. Disse røttene er H, `wh, Pºš`. Av disse er det roten H som forekommer hyppigst (ca. 595 ganger i GT). Nedenunder følger vanlig brukte verb og substantiv avledet fra disse røttene. Hä ä aj'úx' : bomme (på et mål), komme til kort; gjøre galt; synde; påføre skyld; rense fra urenhet Dette verbet brukes 233 ganger i GT og da hovedsakelig i en religiøs sammenheng. Det vanligste substantivet avledet fra dette verbet er Ha ä t (taj'äx; ); et ord som forekommer hele 289 ganger i GT og er klart det mest brukte ordet for synd. Flere steder har det betydningen syndoffer. Her følger noen eksempler på bruk og betydning: DMR 20,16 Blant alle disse var det sju hundre utvalgte menn som var keivhendte. Når de kastet slyngesteinen, traff de alle sammen på et hår og bommet (Ha ä t) ikke. OSP 19,2 Selv iver er nytteløs når vettet mangler, og den som har hastverk, trår feil (Ha ä t ). JBS 5,24 Du merker at ditt telt står trygt, du ser over din bolig, og ingenting mangler (Ha ä t ). DMR 11,27 Jeg har ikke gjort deg noe ondt (Ha ä t), men du gjør meg stor urett når du nå går til strid mot meg. Herren, som er dommer, skal i dag avgjøre striden mellom israelittene og ammonittene. 2MO 20,20 Da sa Moses til folket: "Vær ikke redde! Det er for å prøve dere Gud er kommet, og for at dere skal ha frykt for ham, så dere ikke synder (Ha ä t)." 2MO 32,32 Å, om du ville tilgi dem deres synd (Ha ä t)! Kan du ikke, så stryk meg ut av boken som du skriver i!" 3MO 4,24 Han skal legge hånden på bukkens hode og slakte den på samme sted som brennofferdyret slaktes, for Herrens åsyn. Det er et syndoffer (Ha ä t). 3MO 4,27 Er det en mann av folket som synder (Hä ä ) av vanvare mot et av Herrens bud og gjør noe som ikke er tillatt, og fører skyld over seg, 4MO 32,23 Men gjør dere ikke dette, da synder (Hä ä ) dere mot Herren, og dere skal få merke at dere ikke slipper unna syndens (Ha ä t) følger. Merk at Hä ä brukes for det å synde i vanvare, selv om det vanligste ordet i denne sammenhengen er šügägâ. Det er også interessant å legge merke til forestillingen i den sist siterte tekst hvor det går fram at den som synder mot Herren ikke blir utsatt for en guddommelig hevnaksjon. Faktum er at den som synder vil selv bli oppsøkt av synden (eng. But if you will not do so, behold, you have sinned against the LORD; and be sure your sin will find you out). Synden bærer straffen i seg.

3 `äwà (hw[))) : å bøye, gjøre kroket, gå vill, gjøre galt, forvrenge `äwön (!A[') : misgjerning, synd, skyld (forårsaket av synd), straff Verbet forekommer i 17 former i GT og har direkte eller billedlig betydningen å bøye, gjøre kroket. Substantivet er mye vanligere og brukes i entall og flertall 227 ganger i GT. Et sterkt religiøst uttrykk for synd og misgjerning som ofte impliserer skyld. Det siste er særlig tilfelle for flertallsformen. SLM 38,7 Jeg er kroket (`äwön), fullstendig nedbøyd, jeg går og sørger dagen lang. OSP 12,8 En mann får ros når han er klok, den som tenker vrangt (`äwön), blir foraktet. 1MO 15,16 I det fjerde slektledd skal de komme hit igjen; for amorittenes syndeskyld (`äwön ) har ennå ikke fylt sitt mål." 3MO 16,22 Bukken skal bære alle deres synder (`äwön, fl.) med seg ut i villmarken, og mannen skal slippe den der i ødemarken. JES 53,6 Vi fór alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei. Men skylden (`äwön )som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. SLM 32,5 Da bekjente jeg min synd (Ha ä t) for deg og dekket ikke over min skyld (`äwön). Jeg sa: "Nå vil jeg bekjenne mine synder (Peºša`) for Herren." Og du tok bort min syndeskyld (`áwön Ha ä tî ). SLM 51,5 For mine overtredelser (Peºša`)kjenner jeg, min synd (Ha ä t) står alltid for meg. SLM 51,7 Ja, jeg kom til verden med skyld (`äwôn ), med synd (Hëº ) ble jeg til i mors liv. Denne siste teksten sier nok noe om den falne og opprørske natur alle mennesker er født med, men den bør også ses i sammenheng med 3. Mos 12,2.5-7 hvor det foreskrives både brennoffer og syndoffer for en kvinne som får barn. Päša` ([v;p')åå bryte løs fra, å bryte en norm, standard/overtre, kaste av seg lojalitetsbånd Peºša` ([v;p,) overtredelse, opprør, svik, kriminalitet Verbet forekommer 41 ganger, substantiv 92 ganger.

4 2KG 3,7 Så sendte han bud til Juda-kongen Josjafat og sa: "Kongen i Moab har revet seg løs (Peºša`) fra meg. Vil du gå i krig mot Moab sammen med meg?" 2 KG 8,20 I hans dager gjorde Edom opprør (Peºša`) mot Juda og tok seg en konge. JBS 34,37 For han legger opprørskhet (Peºša`) til sin synd (Ha ä t). Han klapper i hendene her iblant oss, og bruker mange ord mot Gud. 3MO 16,21 Han skal legge begge hendene på bukkens hode og bekjenne over den alle israelittenes misgjerninger, overtredelser (Peºša`)og synder og legge dem på bukkens hode. Så skal han sende den ut i ødemarken med en mann som står ferdig. JES 48,8 Du har verken hørt eller visst det før, ditt øre var heller ikke åpent for det. Jeg visste jo godt hvor troløs du er, fra mors liv av ble du kalt en sviker (Peºša`). JES 46,8 Tenk på dette og vær faste, ta det til hjertet, dere svikere (Peºša`)! Det er interessant å legge merke til at helligdommen ble renset for Peºša` (opprør, overtredelse), men det fantes ikke noe offer i helligdommen for personen som hadde gjort Peºša`. Dog ser det ut som om det forholder seg noe annerledes med Peºša` enn synd gjort med oppløftet hånd (4. Mo 15,30 Büyäd rämâ). Tilgivelse var mulig, men direkte fra Gud og ikke gjennom offersystemet. David ba Gud om å bli renset fra sin synd med isop (Sal 51,9), samme type kvist som ble brukt til å stryke blodet på dørkarmen den gang dødsengelen slo i hjel Egypts førstefødte (2 Mo 12,22). Det fantes ikke noe dyreoffer som billedlig kunne rense fra den Peºša` som han bekjente i Salme 51,5; det måtte større offer til. For å slippe å dø selv, måtte David i tro se frem til Guds Lam som skulle sone for verdens synd. En mulighet som ikke bare sto åpen for David, men for alle som omvendte seg og søkte tilgivelse: Den som skjuler sine overtredelser (Peºša`), har ingen lykke. Men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunn. Ord 28,13 Endelig bør det understrekes at ordet Peºša`, særlig i salmene og visdomslitteraturen, enkelte ganger brukes i kombinasjon med de andre ordene for synd, og da nærmest som et synonym til disse. I sum kan man si at bak de forskjellige ordene for synd i GT ligger det en fundamental og unison forståelse, nemlig at alt som er galt, kroket og ødeleggende i forhold til livet, er synd. Synd er en livsrøver. Den er i konflikt med livet, og dermed Gud selv. Siden loven er et utrykk for Guds vilje og et vern om livet, er lovbrudd (brudd med, eller avvik fra Guds vilje) kanskje den beste og mest omfattende definisjon av synd slik bildet av synd avtegner seg gjennom ord og uttrykk i GT. Forfatteren av artikkelen Sin in OT (TDNT, I:278) konkluderer som følger: It is obvious that fundamentally all the variations indicate one and the same thing, namely, the deviation from a required norm which is the sense of the

5 predominant root.אטח By the use of various roots, however, account is taken of the many possibilities of viewing and assessing this basic content. Thorgeir J. Sjøvold

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N?

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? E R D E T S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? Var det Gud (2 Sam 2,4) eller Satan ( Krøn 2,) som fikk David til å holde folketelling? Holdt Jesus bergprekene på en slette (Luk 6,7-49) eller

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold...

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold... Den Originale synd Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin Evening Light Tabernacle 546 White Oak Road Homer, Louisiana 71040 Phone: 318-927-5211 www.eveninglight.net

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord?

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Når alt blir nytt Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Helt siden den dagen da menneskene falt i synd, har de dannet

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE?

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? A.O.Halås 2014 www.nri-imf.no Vi møter engler gjennom hele Bibelen og i mange ulike situasjoner. Av Bibelens 66 bøker er det bare 5 hvor englene ikke er nevnt (Rut og

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 19.10.2014 Gud vår Far Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Jeg innledet sist da jeg underviste om den treenige Gud, at å lære Gud å kjenne er som å bestige

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Noen særskilte trekk ved Islam

Noen særskilte trekk ved Islam Noen særskilte trekk ved Islam Dette er en tale holdt ved University of Canberra, Australia, av Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV. Oversatt av Truls Bølstad. Intet monopol på sannheten Når

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 12 Risen som ikke hadde noe hjerte på seg Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner, og dem holdt han

Detaljer

som er Herre og gjør levende

som er Herre og gjør levende 76 som er Herre og gjør levende Gud, den kjærlighet som kommer fra deg og som strømmer gjennom meg er både personlig og kosmisk. Jeg kan ikke - og vil ikke - holde på den for meg selv. Jeg må bare la den

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte

Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte Ragnar Andersen De to skal være ett Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte For Bibel og Bekjennelse (FBB) Copyright 2014 Ragnar Andersen og For Bibel og Bekjennelse (FBB) Utgitt av For Bibel og Bekjennelse

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Hvordan leve et hellig liv?

Hvordan leve et hellig liv? Hilde Kristin Hannestad Tveter Hvordan leve et hellig liv? En komparativ fremstilling av John Wesley s og Thomas à Kempis forståelse av helliggjørelsen AVH501- Masteravhandling (30 ECTS) Master i teologi/metodisme

Detaljer