STUDIEHÅNDBOK 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEHÅNDBOK 2015/2016"

Transkript

1 STUDIEHÅNDBOK 2015/2016

2 Innhold Kunnskapsskolen i Buskerud gir deg den beste starten på din egen fremtid. DU BLIR SETT DU BLIR UTFORDRET DU OPPNÅR RESULTATER Skolens app finner du gratis her: App store Google Play Aktivitetsgruppa 9 Aktivitetsplan høst Aktivitetsplan vår Arbeidsmiljø og orden 20 Biblioteket 17 Bokskap 19 Brannalarm 13 Elevenes skolemiljø 7 Elevtjenesten 8 Foto- og filmtillatelse 104 Fravær 25 Har du fått en skade i skoletiden? 21 Hverdagsinfo 20 Hvis læreren ikke kommer til timen 10 IKT-reglement 96 Info 7 Internasjonalt samarbeid 22 IT-avdelingen 12 Kalender 40 Kantinen 16 Kontakt hjem/skole 7 Kopi/utskrift 19 Lærebøker 18 Minoritetskontakt 9 Nei til mobbing 32 Ombud 32 Oppfølging av fravær 30 Opphavsrett 104 Ordensreglement 97 Parkering 15 Permisjoner 24 Reglement for lærebøker 102 Russetid og russefeiring 13 Signaturside 105 Skolebevis 19 Skolebygget 14 Skolehelsetjenesten 9 Skolens ledelse 6 Skolerute 11 Spesial-pedagogisk koordinator 9 Stipend fra Lånekassen 21 Timeplan 2015/ Tyveri og erstatningsplikt 19 Vaktmester 13 Viktig info 24 Vilkår for inntak til neste nivå 27 Vitnemål og kompetansebevis 27 Vurdering i fag 26 Vurdering i orden og atferd 26 3

3 Velkommen Grafisk design av Vi har i dag ca 800 elever fordelt på 38 klasser. Skolen har ca 140 ansatte. Alle bidrar aktivt for å tilrettelegge for at du som elev skal trives og ha et godt lærings- og arbeidsmiljø på skolen. Skolen har følgende utdanningstilbud: Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Elektro Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Påbygging til generell studiekompetanse IKT-servicefag Studiespesialisering Studiespesialisering m/ formgiving POST-/ BESØKSADRESSE Jon Leiras vei Røyken TLF (SENTRALBORD) MAIL HJEMMESIDE royken.vgs.no Facebook: Røyken vgs Twitter: Røyken vgs vcard Visjon: Fokus på framtiden Røyken videregående skole skal være profesjonell, praksisnær og framtidsrettet. Vi skal se hele mennesket, våge å stille krav, tro på den enkeltes muligheter og praktisere samarbeid i et inkluderende fellesskap. Hos oss skal alle oppleve mestring og modning, glede og engasjement. Vi skal knytte teori og virkelighet sammen, bruke nye læringsarenaer, og være aktivt synlige i samfunn og nærmiljø. Vi skal være nytenkende, utforskende og nysgjerrige på verden. Røyken videregående skole ønsker alle elever velkommen til et nytt og spennende skoleår, med Fokus på Framtiden! Når du har takket ja til en skoleplass i videregående skole, takker du også ja til det undervisningstilbudet som blir gitt. Det medfører en del rettigheter men også en del plikter! Min viktigste oppgave som rektor er å sørge for at opplæringen gir dere det beste grunnlaget for videre studier, læreplass, arbeidsliv og samfunnsliv. Din viktigste oppgave er hver dag å møte til undervisningen, følge opp og ha fokus på at videregående skole er inngangsporten til ditt fremtidige yrkes- og samfunnsliv. Jeg opplever daglig hyggelige, aktive og entusiastiske elever, og er veldig stolt over alle de framtidsrettede elevene ved Røyken videregående skole! Ønsker dere lykke til med et nytt skoleår med Fokus på Framtiden! Laila Handelsby, rektor Kjære medelev ved Røyken videregående skole! På Røyken videregående har vi fokus på et godt miljø der alle føler seg velkommen og har en trygg hverdag. Vi i elevrådet har et tett samarbeid med ledelsen, lærerne, og ikke minst elevene. Dette for at vi skal få mer innflytelse, innsyn og bestemme mer over vår hverdag. Fokus for elevrådet er best mulig læring og trivsel i skolehverdagen. Hvis du funderer på noe, er misfornøyd med noe eller bare vil snakke litt, så er det bare å ta kontakt med oss. Dette kan du gjøre gjennom klassens tillitsvalgte, elevrådets posthylle i 3. etasje eller direkte med oss! Hilsen Michael Tesfu Weldu, elevrådsleder 4 5

4 Skolens ledelse REKTOR Laila Handelsby Tlf: Mobil: ASSISTERENDE REKTOR Jan Helge Russnes Tlf: Byggfag Info Skolens ledelse, administrasjon og informasjonsskranke er plassert i A-blokka i 3. etasje Informasjonsskranken er åpen fra kl og UNDERVISNINGSLEDER Tor Kristoffersen Tlf: Elektrofag, IKT-servicefag, IT og Medier og kommunikasjon UNDERVISNINGSLEDER Hanne Bredde Vig Tlf: Realfag UNDERVISNINGSLEDER Lene Langmo Tlf: Helse- og oppvekstfag UNDERVISNINGSLEDER Lars Brente Tlf: Språkfag Kontakt hjem/skole Skolen ønsker god kontakt med foreldre og foresatte. Vi arrangerer foreldremøter utover høsten. Følg med på skolens hjemmeside for mer informasjon. Elevenes skolemiljø Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø. Opplæringslovens 9A gir retningslinjer for dette. Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskrivet: «Udir Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a» gitt utfyllende kommentarer til denne lovparagrafen. UNDERVISNINGSLEDER Ellen Lysne Tlf: DH, FO, Kroppsøving, Samfunnsfag ADMINISTRASJONSLEDER Tonje Hyggen Tlf: Hvis du som elev blant annet opplever å være utsatt for krenkende ord eller handlinger eller andre brudd på denne loven, må dette umiddelbart meldes til kontaktlærer. Dette vil så bli rapportert videre til skolens ledelse. Hvilke tiltak som skal iverksettes, vil selvsagt være saksavhengig. I enkelte tilfeller vil elever ha rett på enkeltvedtak. I dette vil det kunne være en beskrivelse av tiltak som skal iverksettes. Hvis elev/foresatte mener at de tiltak som beskrives ikke er tilstrekkelig, vil det alltid være klageadgang på et slikt enkeltvedtak. Ta kontakt ved behov 6 7

5 Elevtjenesten Lurer du på hva du vil bli? Tenker du på framtiden? Utdanning og yrke? Har du en konkret utfordring på skolen eller hjemme? Trenger du noen å snakke med? Elevtjenesten er her for deg! Aktivitetsgruppa Elevassistentene ved skolen utgjør Aktivitetsgruppa, og de vil legge til rette for aktiviteter for elever i den fastlagte undervisningsfrie tiden på skolen. De holder til rett ved Biblioteket på rom A102. Minoritetskontakt Ranea Kadem E-post: Følg oss på Facebook: Røyken vgs Rådgivere Skolen har tre rådgivere med ansvar for karriererådgivning og sosial-pedagogisk rådgivning. De har kontor i 2. etasje i A-blokka. E-post: Skolehelsetjenesten Helsesøster, psykiatrisk sykepleier, psykolog, PP-tjenesten og Helsestasjon for ungdom har kontor i 2. etasje i A-blokka. Oppslag om kontortider for de ulike tjenestene og telefonnummer står på døra og på skolens hjemmeside. Spesial-pedagogisk koordinator Christina Frankplads har ansvar for koordinering og tilrettelegging av særskilt tilrettelagt opplæring og spesialundervisning. Husk! Vi har taushetsplikt Anne Holm-Nordhagen Rom A225 Tlf: Anne Torbjørg Raastad-Hoel Rom A226 Tlf: Tina Biørn-Lian Rom A252 Tlf: Ragne Stendal Kaupang HELSESØSTER Mobil: Christina Frankplads Rom A252A Tlf:

6 Timeplan 2015/2016 Skolerute Du kan til enhver tid slå opp skolens timeplaner på appen og hjemmesiden. Time Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNED ANTALL DAGER FERIE OG FRIDAGER AUGUST 9 Første skoledag onsdag Friminutt Time Time Lunsj/møtetid Møtetid/lunsj Time Time Midttime Friminutt Time Time SEPTEMBER 19 Høstferie (uke 40) OKTOBER 20 Høstferie (uke 40) NOVEMBER 21 DESEMBER 16 Siste skoledag tirsdag JANUAR 19 Første skoledag tirsdag FEBRUAR 20 Vinterferie (uke 9) MARS 12 Vinterferie (uke 9) Påskeferie APRIL 21 Hvis læreren ikke kommer til timen skal du gjøre følgende 1. Ta kontakt med læreren på lærerens arbeidsrom 2. Ta kontakt med undervisningsleder 3. Ta kontakt med informasjonen i 3. etasje Finn telefonnummer i appen MAI 18 Fri torsdag (Kr. Himmelfartsdag), fredag , mandag (2. pinsedag), tirsdag JUNI 15 Siste skoledag tirsdag SUM 190 FØRSTE SKOLEDAG 2016/2017: SE NETTSIDEN 10 11

7 Vaktmester Vaktmesterkontoret er i 1. etasje i A-blokka, rom A119. Her finner du: Ronny Nilsen, mobil og Arnt Sevlejordet, mobil Til stede fra kl Brannalarm Hvis brannalarmen går må du: Lukke dører og vinduer Forlate skolebygget umiddelbart via nærmeste nødutgang Gå til oppstillingsplass (grusbanen nedenfor skolen) For mer informasjon se skolens hjemmeside. IT-avdelingen IT-kontoret er i 1. etasje i A-blokka, rom A112. Her finner du Sebastian Lippert, Harald Brekke og IKT-lærling Kristoffer Erichson. Som ny elev vil du få utlevert IKT-reglementet, brukernavn/passord, samt informasjon om skolens nettverk på et informasjonsmøte i løpet av de første skoledagene. Trenger du brukerstøtte? Har du en datamaskin som ikke virker? Har du mistet passord? Trenger du et nytt skolebevis? Har du mistet et dokument? Åpent fra kl Tlf: Fortvil ikke hjelpen finner du hos oss på IT-avdelingen. Det er obligatorisk frammøte til undervisningen gjennom hele russetiden! Russetid og russefeiring Hvert år velger russen et eget russestyre som samarbeider med skolens ledelse for at russetiden og russefeiringen skal bli en hyggelig avslutning på skolegangen. Russefeiringen er noe den enkelte elev selv velger å delta i. Den er ikke knyttet til skolens virksomhet, men skolens reglement gjelder under hele russetiden, på lik linje med samfunnets øvrige normer, lover og regler. Skolens ledelse og russestyret kan også utarbeide egne lokale regler og retningslinjer for russefeiringen ved Røyken videregående skole

8 Skolebygget Parkering Skolen har en stor parkeringsplass på venstre side før du kommer til bommen ved skolen. Dersom du benytter bil til skolen, må du parkere på denne plassen. Parkeringsplassen ved bussholdeplassen er reservert skolens ansatte med synlig oblat på ruta. Motorsykler skal parkeres på oppmerket plass ved bommen inn til skolen. Feilparkering av motorkjøretøy kan medføre bot/borttauing. Kjøring på skolens område er ikke tillatt. Fløy A Fløy D Fløy B Fløy C MC Røyken -hallen Du står her 14 15

9 Kantinen Åpent fra kl Tlf: Biblioteket Biblioteket Følg oss på Facebook: Biblioteket på Røyken vgs Du finner skolebiblioteket i 1. etasje ved siden av elevkantinen. Her finner du Rigmor Plikk og Nina Jansen Uten mat og drikke... Kari Finstad og Heidi Kristoffersen I skolens kantine kan du kjøpe baguetter, salat, yoghurt og noe å drikke Her kan du låne bøker, filmer og lydbøker. Du kan lese aviser og kanskje har du tid til et parti sjakk. Bibliotekets samling er søkbar på nettet lenken til søkeprogrammet Websøk finner du på It s learning, appen og hjemmesiden. Du får oversikt over dine lån i «min mappe» i det samme programmet. Skolebeviset er ditt lånekort og du kan bruke det til selvbetjent utlån. Lånetid er normalt 3 uker for bøker og 1 uke for filmer. Ordbøker og lærebøker kan du låne som dagslån. Vi hjelper deg å finne den rette boken og vi kan også være til hjelp når du søker på nettet. Vi holder kurs ved behov for elever eller lærere i kildekritikk og opphavsrett. Vi ses! Åpent fra kl

10 Bokskap Skolen har bokskap til alle elever som skal brukes til oppbevaring av bøker og PC. Du må selv ta med en hengelås. Bøker og PC skal ikke oppbevares i klasserommet. Gjenglemte bøker og PC blir fjernet og må hentes i biblioteket. Lærebøker Se også side 102 Du får låne de lærebøker du trenger til undervisningen fra biblioteket. Bøkene er skolens eiendom og skal behandles pent. Vi anbefaler deg å sette bokbind på bøkene. Skolen har også digitale lærebøker i noen fag. For å få tilgang til den digitale læreboken får du en aktiveringskode av din faglærer. 1. Hver bok har en unik strekkode, og du må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt som du har lånt. 2. Ved innlevering er det den elev som lånte boka som får registrert innleveringen, ikke eleven som leverer den. Det betyr at DU er erstatningsansvarlig for tapte bøker som er registrert på ditt navn. 3. Det kreves ikke erstatning for normal slitasje. Tapte og ødelagte bøker som ikke kan lånes ut videre må erstattes. På hjemmesiden finner du boklister med priser. Hvis du oppdager en skade på en bok du har lånt skal dette meldes til biblioteket innen en uke etter utlån Siste frist for innlevering er 21. juni Det kommer en egen plan for innlevering av bøker til biblioteket. Dersom eleven ikke har fylt 18 år, er det foresatte som formelt er ansvarlige for at bøkene blir levert tilbake i tilfredsstillende stand. Din signatur på side 105 bekrefter at du har lest denne informasjonen. Ta vare på verdisakene dine! Kopi/utskrift I biblioteket står en kombinert skriver og kopimaskin som elever kan bruke. Info om priser for kopiering og utskrift finner dere ved kopimaskinen. Tyveri og erstatningsplikt Det forekommer av og til tyveri på skolen. Det gjelder for eksempel penger, mobiltelefoner, klær osv. Dette må du selv anmelde til politiet! Vi anbefaler deg å ikke ta med store pengebeløp på skolen. Du er selv ansvarlig for dine bøker, kalkulator, mobiltelefon, PC osv. Skolen har ikke forsikringsordninger som dekker tap/skade av slike ting. Dersom du er skyld i at skolens utstyr blir borte, misbrukt eller skadet, må du erstatte dette. Skolebevis Alle elever får et skolebevis som er gyldig alle årene som du går på skolen. Var du elev her i fjor, får du et nytt oblat til skolebeviset av din kontaktlærer. Kortet brukes som lånekort i biblioteket og til utskrift og kopiering. Mister du kortet må du ta kontakt med IT-avdelingen. Du får info om kortet av Rigmor (bibliotekaren) når det er brukeropplæring i biblioteket

11 Hverdagsinfo Arbeidsmiljø og orden Følgende enkle punkter vil være viktige bidrag for trivsel og miljø: Fellesområder Alt søppel skal kastes i søppeldunker Gulvområder skal være ryddet Stoler skal settes pent inntil bordene Har du fått en skade i skoletiden? Det er læreren og du som sammen fyller ut alle skjemaer ved skade. Et skjema til forsikringsselskapet Et skjema til NAV Skjema får du i informasjonen. Klasserom Klasserommen må være ryddige All søppel må ligge i søppeldunker Når det er siste time settes stolene opp på bordene Vinduene må være lukket når klasserommene blir forlatt Totalforbud mot snus og røyk på skolen Når skaden er registrert hos NAV kan du sende refusjonskrav til Helfo. Stipend fra Lånekassen Er du elev i videregående skole og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få det. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Hvis alle rydder etter seg blir det hyggelig Fra skoleåret kommer det endringer i reglene for hvem som kan få grunnstipend og lån. Les mer om endringene på lanekassen.no/grunnstipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring. Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend. Les mer om stipend og lån på lanekassen.no Facebook: Lånekassen vgs 20 21

12 Internasjonalt samarbeid Stamford, England I en globalisert verden blir språkkunnskap og kulturforståelse stadig viktigere og Røyken videregående skole har lang tradisjon med elevutveksling i Belgia og England. Skolen har årlig elevbesøk og lærerbesøk fra disse landene, og kanskje ønsker også du å være en av dem som deltar i et internasjonalt utvekslingsprosjekt. Som utvekslingselev får du se samfunnet innenfra, noe du vanligvis ikke gjør som turist. Elever og lærere bor privat, lærer lokale skikker og deltar i undervisning på skolen vi besøker. Mange varige vennskapsbånd på tvers av nasjonene har blitt knyttet på denne måten opp gjennom årene. Hvert år arrangeres internasjonal uke og internasjonal dag. Det internasjonale perspektivet blir synliggjort i alle fag. Skolen er en UNESCO-skole, og derfor medlem av ASPnettverket. I dette nettverket forplikter skolen seg til å arbeide med fred, demokrati og kulturforståelse. Vi har derfor ulike undervisningsopplegg rettet mot disse temaene og har blant annet i mange år deltatt i Mini-FN sammen med andre skoler i Norge. Tournai, Belgia Hver høst deltar skolen i Operasjon Dagsverk. Mye penger har blitt samlet inn til unge mennesker som ikke har samme muligheter til utdanning som vi har i Norge

13 Viktig info Fravær Det vises til punkt 4 i ordensreglementet for fylkeskommunal videregående opplæring i Buskerud. Se også side 30 Når du har takket ja til en skoleplass i videregående skole, takker du også ja til en rekke plikter og til det undervisningstilbudet som blir gitt. Det betyr bl.a. at du plikter å møte til undervisningen i henhold til timeplanen og evt. andre planer. Plikten til å møte på skolen samsvarer med plikten til å møte på jobb! Permisjoner Evt. søknad om permisjon må leveres skolen senest en uke i forkant. Kontaktlærer kan innvilge inntil en dag permisjon. Søknad om permisjon ut over en dag sendes rektor. Permisjon for feriereiser og reiser ut over skolens ferier gis i hovedsak ikke (unntak behandles av rektor). Det gis i hovedsak ikke permisjon under heldagsprøver (unntak behandles av rektor) Det kan ikke gis permisjon under eksamen. Fravær fra undervisningen må meldes etter følgende regler: Alt fravær fra undervisningen skal dokumenteres. Dokumentasjon kan være: legeattest, timekort fra f.eks. tannlege, melding fra foresatte, at du selv gir beskjed om årsak, at du fører inn årsak på Skolearena Ikke dokumentert fravær regnes som ugyldig og vil gi ordensanmerkning. Dersom du må forlate skolen i undervisningstiden, må du gi beskjed til kontaktlærer/ faglærer. Ved lengre fravær fra skolen, må skolen varsles umiddelbart og senest etter tre dager. Du må hele tiden følge med på ditt fravær på Skolearena. Dersom fraværet som er ført på Skolearena ikke stemmer, må du ta kontakt med faglærer/ kontaktlærer innen 14 dager etter at fraværet har funnet sted slik at dette kan bli rettet opp. Tar du ikke kontakt, blir fraværet registrert slik det står. Dersom du er borte fra skolen, må du føre inn årsak til fraværet på Skolearena den dagen du er tilbake på skolen. Du har selv ansvaret for å gjøre om timefravær til dagfravær. Alt fravær gjennom videregående opplæring føres på vitnemålet / kompetansebeviset - med unntak av det som er nevnt i 4.3 i ordensreglementet. Du må selv oppbevare dokumentasjon, f.eks. legeattester, for ditt fravær. Du vil bli innkalt til kontaktlærer dersom fraværet ditt synes foruroligende jf. skolens fraværsoppfølgingssystem (Trappetrinnmodellen). Fravær på prøver gir ikke automatisk rett til ny prøve. Dersom du er borte på heldagsprøver, må du fremvise legeattest for å ha rett til ny prøve. Fravær for dokumentert langvarig eller kronisk sykdom kan søkes redusert på eget skjema innen 1. juni ( 3-47 i forskrift til opplæringsloven). Legeattest må følge en slik søknad, og eksakte datoer for hva som søkes strøket av fravær må oppgis. NB: Ufullstendige søknader vil bli sendt i retur. NB: Stort fravær kan føre til at grunnlag for å gi vurdering mangler. Ugyldig fravær kan føre til nedsatt karakter i orden/atferd. Høyt ugyldig fravær kan bl.a. føre til at du mister skoleplassen din

14 Viktig info Vurdering i fag Det vises generelt til forskrift til Opplæringsloven kap.3. Viktige utdrag er: Laveste beståttkarakter er 2 ( jf. Forskrift til Opplæringsloven 3-4) IV (ikke vurdering) : Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi halvårsvurdering eller standpunktkarakter ( jf. Forskrift til Opplæringsloven 3-3) Eleven og foreldra skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag (IV) fordi det ikke er grunnlag for fastsetting av karakter ( jf. Forskrift til Opplæringsloven 3-7). Varsel skal gis uten ugrunnet opphold, og skal gi eleven anledning til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering og standpunktkarakter. ( jf. Forskrift til Opplæringsloven 3-7) Er eleven over 18 år, skal ikke foreldra varsles ( jf. Forskrift til Opplæringsloven 3-7) Vurdering i orden og atferd Det vises til punkt 5, 6 og 7 i ordensreglementet for fylkeskommunal videregående opplæring i Buskerud. Eleven og foreldra skal varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering eller i standpunktkarakter kan få karakteren Ng (Nokså god) eller Lg (Lite god ) i orden eller atferd. ( jf. Forskrift til Opplæringsloven 3-7) Varsel skal gis uten ugrunnet opphold, og skal gi eleven anledning til å skaffe grunnlag for forbedre karakteren i orden eller atferd. ( jf. Forskrift til Opplæringsloven 3-7) Er eleven over 18 år, skal ikke foreldra varsles ( jf. Forskrift til Opplæringsloven 3-7) Standpunktkarakteren i orden og atferd skal fastsettes etter drøfting i møte der lærerne til eleven er til stede (forskrift til Opplæringslovens 3-19) Vilkår for inntak til neste nivå Det vises til forskrift til Opplæringsloven 6-13 og 6-28: Vilkårene for inntak til videregående trinn 2 og 3 er at foregående trinn i samme utdanningsprogram er gjennomgått med bestått i alle fag. Vitnemål og kompetansebevis Det vises til Forskrift til Opplæringsloven 3-42 til For studiespesialiserende og studieforberedende utdanningsprogram: På studiespesialiserende utdanningsprogram vil du få et vitnemål med standpunktkarakterer etter Vg3 dersom alle fag er fullført og bestått., Et vitnemål gir deg studiekompetanse dvs. mulighet for å søke videre utdanning på universitet og høyskoler. Dersom du ikke har fullført eller bestått fag, vil du få et kompetansebevis. Det gir vanligvis ikke grunnlag for å søke til universitet og høyskoler. For yrkesfaglige utdanningsprogram: På yrkesfaglige utdanningsprogram (med unntak av Medier og kommunikasjon) vil du få et kompetansebevis med alle standpunktkarakterer fra videregående skole etter Vg2. Skolen kan mot betaling hjelpe med nye utskrifter av vitnemål og kompetansebevis. Vi gjør oppmerksom på at dette arbeidet kan ta noe tid. Henvend deg derfor et par dager i forkant av div. søknadsfrister! Bekreftelse av vitnemål, attester o.l. som ikke er utstedt av vårt kontor, blir ikke utført. Duplikater/oversettelser kr 300,- Utskrift av kompetansebevis eller vitnemål med forbedringer etter avsluttet videregående skole kr 300,

15 Vurdering i orden og atferd Orden God Nokså god Lite god Oppmøte og fravær Er på plass når timen starter. Dokumenterer fravær umiddelbart. Varsler planlagt fravær. Kommer stadig for sent. Fravær delvis dokumentert. Kommer sjelden eller aldri i tide. Ekstraordinært udokumentert fravær. Overholder frister og er forberedt til undervisningen Leverer arbeid til rett tid, møter forberedt og gjør lekser/oppgaver. Leverer av og til arbeid, lekser/oppgaver. Møter av og til uforberedt til timene. Leverer i liten grad arbeid, lekser/oppgaver. Møter uforberedt til timene. Orden på utstyr Har med nødvendig utstyr til fag og timer. Har av og til med nødvendig utstyr til fag og timer. Har ikke med nødvendig utstyr til fag og timer. Arbeidsinnsats Deltar aktivt i undervisningen. Viser lav arbeidsinnsats i timene. Viser dårlig eller ingen arbeidsinnsats i timene. Orden i klasserommet/ fellesarealer Holder orden i undervisningslokalet/ fellesarealet. Bidrar i noen grad, men må påminnes. Deltar ikke, selv ved påminnelse Atferd God Nokså god Lite god Bidra til et positivt skole- og læringsmiljø Viser respekt og hensyn til medelever og skolens ansatte, uavhengig av evner, sosial og etnisk bakgrunn. Viser mangelfull respekt og atferd mot andre. Har til tider hatt ufin språkbruk som kan tolkes å ha til hensikt å såre andre. Har brutt IKT-reglementet, jfr bruk av sosiale medier. Viser liten respekt og atferd mot andre. Har negative holdninger. Har i stor grad ufin språkbruk som kan tolkes å ha til hensikt å såre andre. Bryter IKTreglementet gjentatte ganger. Arbeidsro i timen Bidrar til arbeidsro i timen, følger lærerens instrukser og beskjeder. Gjentatt tilsnakk pga. mobil, pc-bruk, spising, uro, snus osv. Retter seg i liten grad etter lærerens instruks og beskjed. Fusk Fusker du på innlevering, prøve eller eksamen blir du innkalt til ledelsen, og vil føre til nedsatt karakter i atferd. Eventuelt kommentar elev: Eventuelt kommentar lærer: Skjemaet skal brukes til egenvurdering for den enkelte elev, og i lærers vurdering av orden og atferd

16 Oppfølging av fravær Vi møtes på skolen! Oppmøte og deltakelse gir positive resultater. Tiltak TRINN 3 Ansvar: Ledelsen i samarbeid med rådgiver og kontaktlærer Avtalen i trinn 2 følges ikke opp av eleven. rådgiver informerer ledelsen på elevtjenestemøtet om situasjonen. Kontaktlærer informeres. Ansvar for oppfølging og drøfting av nye tiltak gjennomføres i regi av elevtjenestemøtet. Tiltak: Regelmessige forpliktende samtaler med elev og elevens foresatte. Tiltak og avtaler iverksettes ut fra elevens forutsetninger og karriereplan. Dokumentasjon: Enkeltvedtak fattes ved behov, utskrivingsdokument hvis opplæring avsluttes, oppmøtekontrakt kan inngås med klare rammer og konsekvenser. Opplæringsloven legges til grunn for disiplinære tiltak. Rådgiver, kontaktlærer og klasselærerråd informeres om tiltakene. TRINN 2 Ansvar: Rådgiver i samarbeid med kontaktlærer Trinn 1 evalueres av kontaktlærer, eleven viser ingen positiv endring i fraværssituasjonen. Kontaktlærer formidler dette til rådgiver for klassen. Tiltak: Samtale med eleven, igangsette tiltak i samarbeid med elev/foresatte/kontaktlærer. Ved behov henvises eleven til skolens pedagogisk/psykologiske ressurser, helsesøster eller annen instans. Henvisning til oppfølgingstjenesten vurderes og iverksettes ved behov. Avtale signeres av eleven. Dokumentasjon: Samtaleskjema TRINN 2, kopi til kontaktlærer og avdelingsleder. TRINN 1 Ansvar: Kontaktlærer 3 dager/10 timer udokumentert fravær Tiltak: Samtale med eleven: kartlegge årsaker og igangsette tiltak i samarbeid med eleven og foreldre/foresatte. Hvis nødvendig innhentes fullmakt der eleven samtykker til foreldrekontakt. Foresatte skal kontaktes for alle umyndige elever. Avtale signeres av eleven. Dokumentasjon: Samtaleskjema TRINN 1, kopi til rådgiver som har ansvar for klassen. Fravær 30 31

17 Ombud Elev- og lærlingombudet Lasse Narjord Thue er elev- og lærlingombud i Buskerud fylkeskommune. Dersom du som elev eller lærling opplever urettferdig behandling på skolen eller lærestedet, kan du kontakte ombudet. Alle som er i videregående opplæring i Buskerud kan henvende seg til ombudet, som har taushetsplikt. Ombudet skal se til at elevenes og lærlingenes reelle mulighet til medbestemmelse i opplæringa ivaretas av den enkelte skole og lærebedrift. Lasse Narjord Thue Tlf: Mobbeombud Bodil Jenssen Houg er mobbeombud i Buskerud. Mobbeombudet skal i første omgang sikre at elever i videregående opplæring i Buskerud får ivaretatt sine rettigheter og skal være et tilbud når skolens tiltak mot mobbing ikke er tilstrekkelig. Ombudet skal både arbeide forebyggende, bidra med kompetanse på området, følge opp skolenes arbeid med handlingsplaner mot mobbing og bidra i saker som ikke lar seg løse lokalt. Bodil Jenssen Houg Tlf: Nei til mobbing Nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger. Vi har nulltoleranse mot mobbing. Skolen har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing. Se også våre nettsider og «Elevenes skolemiljø» på side 7 i denne boka

18 34 35

19 Aktivitetsplan høst 2015 Endringer kan skje - følg med på hjemmesiden. August September Oktober November Desember 01 L 01 Ti To 01 S 01 Ti S 02 O 02 F 02 M O 03 M To 03 L 03 Ti 03 To 04 Ti 04 F 04 S 04 O 04 F 05 O 05 L 05 M To 05 L 06 To 06 S 06 Ti 06 F 06 S 2. søndag i advent 07 F 07 M O 07 L 07 M L 08 Ti 08 To 08 S 08 Ti 09 S 09 O 09 F 09 M O 10 M To 10 L 10 Ti 10 To 11 Ti 11 F 11 S 11 O 11 F 12 O 12 L 12 M To 12 L 13 To 13 S 13 Ti 13 F 13 S 3. søndag i advent 14 F 14 M O 14 L 14 M L 15 Ti 15 To 15 S 15 Ti 16 S 16 O 16 F 16 M O 17 M Planleggingsdag To 17 L 17 Ti 17 To 18 Ti Planleggingsdag 18 F 18 S 18 O 18 F 19 O Første skoledag 19 L 19 M To 19 L 20 To 20 S 20 Ti 20 F 20 S 4. søndag i advent 21 F 21 M 21 O 21 L 21 M L 22 Ti 22 To 22 S 22 Ti Siste skoledag før jul 23 S 23 O 23 F 23 M O 24 M To 24 L 24 Ti 24 To Julaften 25 Ti 25 F 25 S 25 O 25 F 1. juledag 26 O 26 L 26 M To 26 L 2. juledag 27 To 27 S 27 Ti 27 F 27 S 28 F 29 L 30 S 28 M Ti 30 O HØSTFERIE 28 O 29 To 30 F 28 L 29 S 1. søndag i advent 30 M 28 M Ti 30 O 31 M 31 L 31 To Nyttårsaften 36 37

20 Aktivitetsplan vår 2016 Endringer kan skje - følg med på hjemmesiden. Januar Februar Mars April Mai Juni 01 F 1. nyttårsdag 01 M 5 01 Ti 01 F 01 S Off. høytidsdag 01 O 02 L 03 S 04 M 1 02 Ti 03 O 04 To 02 O 03 To 04 F VINTERFERIE 02 L 03 S 04 M M Ti 04 O 02 To 03 F 04 L 05 Ti Første skoledag 05 F 05 L 05 Ti 05 To Kristi himmelfartsdag 05 S 06 O 06 L 06 S 06 O 06 F Fri 06 M To 07 S 07 M To 07 L 07 Ti 08 F 08 M 6 08 Ti 08 F 08 S 08 O 09 L 09 Ti 09 O 09 L 09 M To 10 S 10 O 10 To 10 S 10 Ti 10 F 11 M 2 11 To 11 F 11 M O 11 L 12 Ti 12 F 12 L 12 Ti 12 To 12 S 13 O 13 L 13 S 13 O 13 F 13 M To 14 S 14 M To 14 L Pinseaften 14 Ti 15 F 15 M 7 15 Ti 15 F 15 S 1. pinsedag 15 O 16 L 16 Ti 16 O 16 L 16 M 2. pinsedag To 17 S 17 O 17 To 17 S 17 Ti Grunnlovsdag 17 F 18 M 3 18 To 18 F 18 M O 18 L 19 Ti 19 F 19 L 19 Ti 19 To 19 S 20 O 20 L 20 S Palmesøndag 20 O 20 F 20 M To 22 F 23 L 21 S 22 M 8 23 Ti 21 M Ti 23 O PÅSKEFERIE 21 To 22 F 23 L 21 L 22 S 23 M Ti Siste skoledag 22 O 23 To 24 S 24 O 24 To Skjærtorsdag 24 S 24 Ti 24 F 25 M 4 25 To 25 F Langfredag 25 M O 25 L 26 Ti 26 F 26 L Påskeaften 26 Ti 26 To 26 S 27 O 27 L 27 S 1. påskedag 27 O 27 F 27 M To 28 S 28 M 2. påskedag To 28 L 28 Ti 29 F 29 M 9 29 Ti 29 F 29 S 29 O 30 L 30 O 30 L 30 M To 31 S 31 To 31 Ti 38 39

21 Notater Notater 94 95

22 IKT-reglement Ordensreglement 2014/2015 FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER OG ARBEIDSINSTITUTTET I BUSKERUD Se skolens hjemmeside for IKT-reglement, PC-kontrakter og forsikringsdokument Dette ordensreglementet er utarbeidet av Buskerud fylkeskommune med hjemmel i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr Ordensreglementet ble vedtatt av Hovedutvalget for utdanning i møte sak nr 59/99 og er evaluert og oppdatert av Hovedutvalget for utdanning i møter , sak 23/05, , sak 32/05, , sak 022/07, , sak 48/09, , sak 38/10, , sak 45/11, , sak 38/13 Dette ordensreglement blir revidert høst Endringer kan skje. Sjekk skolens hjemmeside. 1. Formål og virkeområde Reglementet skal være en plattform for utvikling av sosiale ferdigheter og et verktøy for å utvikle et positivt skolemiljø for alle. Ordensreglementet inneholder regler for atferd i skolesamfunnet, saksbehandlingsregler ved brudd på regelverk og skolens og skoleeiers sanksjonsmuligheter ved slike brudd. Reglementet gjelder for deg som er tatt inn som elev eller kursdeltaker i den videregående skolen i Buskerud fylkeskommune og Arbeidsinstituttet Buskerud. Virkeområdet er alle de videregående skolene og Arbeidsinstituttet Buskerud og veien til og fra opplæringsstedet. Ved opplæring andre steder i skolens regi, for eksempel prosjekt eller studietur, gjelder reglementet så langt det er relevant. 2. Skolesamfunnet 2.1 Lærings- og arbeidsmiljø Du er medlem av et skolesamfunn som består av alle elevene og personalet ved skolen. Skolen forventer at alle bidrar til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø. Skolen forventer videre at ingen blir utsatt for mobbing eller på noen måte kommer til skade. Du har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen. 2.2 Du har rett til å få opplæring i overensstemmelse med lover, forskrifter og læreplaner innenfor de rammene Buskerud fylkeskommune disponerer. tilpasset opplæring etter opplæringsloven 1-3. minst en elevsamtale med kontaktlærer hvert halvår om din utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene, jf. forskrift til opplæringsloven 3-11 å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3 å be om bistand fra Buskerud fylkeskommunes ombud hjelp hvis du utsettes for krenkende adferd som mobbing, vold eller rasisme i skolesamfunnet, jf. opplæringsloven 9A-3. rådgivning om sosiale spørsmål, utdanning og yrkesvalg, jf. opplæringsloven 9-2, slik at du kan nå lengst mulig i din faglige og personlige utvikling underveisvurdering, sluttvurdering og en dokumentasjon av opplæringen jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3 å være representert i elevrådsarbeid, skoleutvalg og skolemiljøutvalg på skolen jf. opplæringsloven kap

23 å bli varslet skriftlig dersom det er tvil om du kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakterer i fag om det er fare for at du i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakterer kan få nokså godt (NG) eller lite godt (LG) i orden og atferd. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Etter varsel skal du få anledning til å forbedre deg i fag eller i orden og adferd, jf. forskrift til opplæringsloven 3-7 Du kan ha rett til spesialundervisning. jf. opplæringsloven kapittel 5. Du kan også ha rett til hjelp og støttetiltak ved sykdom eller omsorgsansvar Du har rett til å drive politisk virksomhet ved skolen og til å danne elevlag og interessegrupper. Lagene og gruppene bør så langt det er mulig få bruke skolerom/areal til møter/aktiviteter i og utenfor ordinær skoletid etter avtale med rektor. 2.3 Du har plikt til å arbeide sammen med de andre medlemmene av skolesamfunnet for å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer å møte presis og holde tidsfrister som skolen setter å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen å delta aktivt i opplæringen i den form den blir gitt å skaffe og ha med deg materiell og utstyr som du trenger i opplæringen å rette deg etter regler for bruk av spesialrom og bruk av verneutstyr å rette deg etter regler for ekskursjoner og andre arrangementer utenfor skolen i skolens regi å følge vanlige normer for god og hensynsfull atferd å innhente informasjon fra perioder du ikke har vært på skolen å varsle om mobbing som du observerer selv å bidra til at rettighetene dine nevnt under punkt 2.2 oppfylles på best mulig måte 3. Kontakt med hjemmet Skolen legger stor vekt på samhandling med hjemmet. Så lenge du er umyndig vil skolen søke kontakt med dine foresatte når dette er nødvendig. Dine foresatte kan også kontakte skolen og avtale møte med lærere, rådgivere og skolens ledelse, dersom de ønsker det. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 holde et foreldremøte for å informere foresatte for deg som er under 18 år om temaer som er relevante for din opplæring. Videre har foreldrene dine rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om utviklingen din og samarbeidet med skolen minst en gang i året i Vg1 og Vg2. Skolen skal ta initiativ til denne samtalen som skal finne sted i første halvdel av opplæringsåret. Du har rett til å være med i denne samtalen. For ytterligere utdypning av innholdet i samarbeidet mellom deg, hjem og skole, se forskrift til opplæringsloven Fravær 4.1 Hovedregel og generelle retningslinjer Du må ikke være borte fra undervisningen unntatt når du er syk, har fått fri etter grunner oppgitt i forskrift til opplæringsloven 3-47 eller når forhold du ikke rår over, gjør det nødvendig. Dersom du blir syk eller av annen nødvendig grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal du alltid melde fra til kontaktlærer om dette. Du skal møte presis til opplæringen. Dersom du er syk eller av andre grunner ikke kan møte frem til opplæringen, skal du gi beskjed til kontaktlærer så snart som mulig. Antas fraværet å bli over tre dager, skal skolen ha beskjed om dette. Hovedregel er at alt fravær skal føres på vitnemål eller kompetansebevis. Du kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset dersom du legger frem dokumentasjon på årsaken til fraværet. Du har ansvar for selv å innhente informasjon om og sette deg inn i fagstoff som er gjennomgått i perioder du ikke har vært på skolen. 4.2 Høyt fravær Høyt fravær kan føre til at grunnlaget for vurdering med karakter mangler. Dette gjelder både for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter. Du/dine foresatte (så lenge du er under 18 år) skal varsles skriftlig uten ugrunnet opphold dersom det er fare for at grunnlaget for å sette halvårs- eller standpunktkarakter vil mangle. 4.3 Fravær som ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis (unntak fra hovedregel) Du kan kreve at fravær inntil 10 dager sammenlagt per skoleår ikke blir ført på vitnemålet dersom det skyldes a) Helse- og velferdsgrunner b) Arbeid som tillitsvalgt c) Politisk arbeid d) Hjelpearbeid e) Lovpålagt oppmøte f) Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå g) Fravær i inntil 2 dager, når dette er knyttet til religiøs høytid for medlemmer som er tilknyttet annet trossamfunn enn Den norske kirke. Kravet skal som hovedregel fremmes før fraværet, og årsaken skal dokumenteres. Det er ikke anledning til å konvertere timefravær til dagsfravær, unntaket under 4.3 gjelder kun hele dager. Fravær under bokstav a, helsegrunner, må vare i tre sammenhengende ukedager for å komme inn under unntaket. Det er kun fravær fra og med fjerde sykdomsdag som kan strykes. Dersom du avtaler organisert studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål med faglærer eller rektor før aktivitetene igangsettes, skal dette ikke regnes som fravær, jf. forskrift til opplæringsloven Du har etter opplæringslovens 9-2 og forskriftens kapittel 22 rett til individuell rådgivning. Rådgiveren må i disse tilfellene gi kontaktlæreren melding om at du i den aktuelle timen er hos han/henne. Det er fremsatt et eget meldingsskjema til bruk ved fravær etter ordensreglementets punkt 4.3. Dette skjemaet utdyper ytterligere hva som ligger i bokstavene a-g over. Det vises til forskrift til opplæringsloven Meldinger Du har selv ansvaret for å ha oversikt over fraværet ditt, og for at fraværet blir dokumentert overfor skolen. Etter hvert fravær må du uoppfordret levere melding eller kvittere for fraværet. Meldingen skal fortelle hvilke dager/timer du har vært borte og årsaken til fraværet. Foresatte til umyndige elever kan forbeholde seg retten til å bekrefte meldingene (se svarslipp under). 5. Orden og atferd 5.1 Generelt om orden og atferd Du har som elev plikt til å hjelpe til med orden og renhold, inne og ute. Hver skole har egne regler for dette. Du må ikke bruke, oppbevare eller omsette rusmidler på skolens område eller på fester eller andre arrangementer som skolen har ansvaret 98 99

24 for. Det er heller ikke lov å være påvirket av rusmidler på skolen. Skolen kan sette i verk tiltak for å forebygge bruk og spredning av rusmidler på skolen. For skoler med forbud mot alle rusmidler, gjelder forbudet for hele skolens virksomhet. For skoler som ikke har totalt forbud mot røyking, kan rektor anvise et avgrenset område hvor røyking kan tillates. Ved bruk av snus må dette ikke medføre sjenanse eller forsøpling av offentlig eller privat eiendom. Krenkende språkbruk og atferd (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering) aksepteres ikke i noen form verken fysisk, verbalt eller digitalt. Medieopptak (video, lyd og bilde) av medlemmene i skolesamfunnet må ikke forekomme uten tillatelse fra dem det tas opptak av. Andres nettkonti er deres eiendom, bruk av disse uten eiers samtykke er identitetstyveri og kan gi sanksjon. Alt personlig elektronisk utstyr som skal anvendes i skolehverdagen, inkludert mobiltelefon, skal brukes uten sjenanse og ulempe for andre i skolemiljøet (se også egne bestemmelser for elektronisk utstyr stilt til disposisjon av Buskerud fylkeskommune i dokumentet Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud med vedlegg: IKT-reglement for Buskerud fylkeskommune). Det er ikke tillatt å ha med farlige gjenstander som våpen, kniver eller lignende på skolen. Hvis du utøver hærverk, vil du bli pålagt å rydde opp etter deg/utbedre skader som er forvoldt når oppryddingen består i arbeid du har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen. I tillegg kan du ilegges sanksjoner, se pkt.6.1, og du kan bli erstatningsansvarlig Karakter i orden Ved fastsetting av karakter i orden, vil skolen vurdere om du er forberedt til opplæringa og hvordan arbeidsinnsatsen og arbeidsvanene dine er. Dette innebærer blant annet om du er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres, og har med nødvendige læremidler og nødvendig utstyr til opplæringen Karakter i atferd Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til hvordan du oppfører deg overfor medelever, lærere og andre tilsatte i og utenfor opplæringen. Det innebærer blant annet om du viser respekt for- og tar hensyn til andre Felles om karakterer i orden og i atferd Karakterene i orden og i atferd fastsettes på grunnlag av en helhetsvurdering av elevens forutsetninger og dokumenterte brudd på blant annet ordensreglementet. Brudd på ordensreglementet, som for eksempel ulovlig fravær og fusk eller forsøk på fusk, se pkt 5.2, kan føre til nedsatt karakter i atferd. Vurderingen av orden og atferd skal holdes atskilt fra vurderingen av din kompetanse i fag. 5.2 Fusk eller forsøk på fusk Avskrift av andres arbeid eller nedlasting av informasjon fra internett som innleveres som eget produkt uten kildehenvisning, anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, annet elektronisk utstyr og kommunikasjon under prøver. Hvis du medvirker til fusk eller forsøk på fusk, kan dette føre til at skolen iverksetter sanksjoner mot deg, se pkt 6.1. Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen eller kompetanseprøve, gjelder reglene i forskrift til opplæringsloven 3-37(elever/privatister) og 3-65 (fag-/svenneprøve og kompetanseprøve). 6. Reaksjoner ved brudd på reglementet Du må regne med reaksjoner fra skolen dersom du bryter reglementet. Før skolen iverksetter sanksjoner, skal det være vurdert om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller andre reaksjonsmåter. Sanksjonene skal stå i et rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. 6.1 Sanksjoner kontakt med hjemmet og involvering av foresatt hvis du er under 18 år anmerkning pålegg om oppgaver for å rette opp skade du har påført skolens bygninger eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.) erstatningsansvar tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utførelse av pålagte oppgaver anmeldelse av antatt straffbare forhold nedsatt karakter i orden og/eller atferd beslaglegging av rusmidler, tobakk, snus og farlige gjenstander. Ulovlige gjenstander og rusmidler overleveres til politiet muntlig eller skriftlig påtale fra lærer eller skolens ledelse bortvisning fra timen eller en økt på inntil 2 klokketimer etter lærerens avgjørelse bortvisning fra skolen for resten av dagen etter rektors avgjørelse midlertidig eller permanent klassebytte midlertidig eller permanent skolebytte bortvisning fra skolen i inntil fem dager, vedtak fattes av rektor bortvisning for resten av skoleåret, jf. opplæringsloven 3-8. Vedtak fattes av Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune kan i tillegg fatte vedtak om tap av rett til videregående opplæring. Når skolen har ilagt en sanksjon, må du rette deg etter denne. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner. Det er ikke lov å straffe en gruppe kollektivt for noe et av gruppens medlemmer har gjort seg skyldig i. 6.2 Saksbehandlingsregler Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet, skal du ha mulighet til å forklare deg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig. Avgjørelser treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. Vedtak om skolebytte, bortvisning utover en dag og tap av retten til videregående opplæring er enkeltvedtak, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal følges. Dette betyr blant annet at vedtaket skal grunngis, og det skal opplyses om klageadgang. Dersom du vil klage på enkeltvedtak som skolen har gjort, kan du be om utsettelse av iverksettelse av vedtaket etter reglene i forvaltningslovens 42 mens klagen din behandles. 7. Diverse andre bestemmelser 7.1 Lokale tilpasninger Reglementet er felles for alle virksomhetene, men det er ønskelig at den enkelte virksomhet utvikler utfyllende/presiserende reglement for sin virksomhet ut fra lokale behov. 7.2 Reglementsendringer Endringer av Ordensreglementet for fylkeskommunale videregående skoler og Arbeidsinstituttet i Buskerud vedtas av Hovedutvalget for utdanningssektoren. Oppdateringer på grunn av endringer i opplæringsloven eller forskriften, gjøres av administrasjonen og fremlegges for Hovedutvalg for utdanningssektoren som orienteringssaker

25 Reglement for lærebøker REGLEMENT FOR UTLÅN AV LÆREBØKER Gjelder fra 1. august Generelt Fra og med 1. august 2009 fikk alle elever i videregående opplæring låne nødvendige lærebøker. Dette framgår av første avsnitt i 19-6 i forskrift til opplæringsloven, som lyder: «Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til læremiddel og utstyr. Frå 1. august 2007 skal skoleeigar halde elevar på vidaregåande trinn 2 med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Frå 1. august 2008 gjeld ansvaret for elevar på vidaregåande trinn 3 og frå 1. august 2009 gjeld ansvaret elevar på vidaregåande trinn 1.» De videregående skolene i Buskerud fylkeskommune har tidligere hatt egne reglementer for utlånsbøker. Dette reglementet erstatter de lokale reglementene. Med «skolen» menes den skolen eleven til enhver tid er elev ved. Den enkelte skole opptrer på vegne av fylkeskommunen, da alle skoler er en del av Buskerud fylkeskommune. Eleven plikter å holde seg informert om gjeldende reglement og eventuelle supplerende bestemmelser. Skolen skal ved skolestart sørge for at eleven blir informert om reglementet. 2. Virkeområde Reglementet gjelder for elever ved videregående skoler i Buskerud fylkeskommune. Reglementet gjelder det skolen har definert som felles pensumlitteratur i det enkelte fag. For skolebibliotekets øvrige utlån av bøker og annet materiell, gjelder skolens eget reglement. 3. Utlånsordningen Ved skolestart vil utlånsansvarlig ved skolen sørge for at elevene får utlevert bøkene de trenger. Hvert eksemplar har en unik strekkode, og eleven må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt. Eleven skal skrive navn, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen. Dette for å forhindre at bøker forbyttes. Eleven skal påse at bøkene er i tilfredsstillende stand. Dersom eleven oppdager skader på bøkene utover normal slitasje, skal dette meldes til utlånsansvarlig innen en uke etter utlån. Boka vil da få en påtegning slik at eleven slipper erstatningskrav ved innlevering. Dersom eleven bytter fag eller avbryter opplæringen i løpet av skoleåret, skal bøkene leveres til utlånsansvarlig umiddelbart. Det er ikke tillatt å notere, streke under tekst, bruke uthevingstusj eller lignende i bøkene. Det kreves ikke erstatning for normal slitasje, og eleven bør sette bokbind på bøkene. Alle bøkene skal leveres tilbake til utlånsansvarlig ved slutten av skoleåret. Siste frist for å levere tilbake utlånsbøkene er skolens siste offisielle skoledag. Det er ikke mulig å returnere bøker etter fristen. Rektor kan i spesielle tilfeller fravike denne regelen. Ved innlevering er det eleven som lånte boka som får registrert innleveringen, ikke personen som leverer den. 4. Erstatning ved tap/skade Eleven er ansvarlig for lånte bøker. Det betyr at eleven, eller elevens foresatte, må regne med å erstatte bøker som skades eller tapes i utlånsperioden, eller som ikke leveres tilbake innen innleveringsfristen. Skolen vil kreve tapet erstattet etter alminnelige erstatningsregler 1. Erstatningen vil som hovedregel være gjenanskaffelsesprisen for boken/ bøkene. Skolen må i det enkelte tilfelle vurdere om vilkårene for å kreve erstatning er tilstede. Uavhengig av manglende levering og utestående erstatningskrav, er skolen pliktig til å holde eleven med nødvendige læremidler. Dersom en bok blir ødelagt eller går tapt i løpet av skoleåret, skal eleven få låne en ny bok av utlånsansvarlig. Eleven har også erstatningsansvar for den nye boka. Skolen vil sende krav om erstatning til eleven eller foresatte, med 30 dagers betalingsfrist. Dersom kravet ikke innfris, vil det bli sendt til inkasso. En eventuell klage på erstatningskrav må fremsettes skriftlig innen rimelig tid etter at erstatningskravet er mottatt. 1 Elevens og foreldrenes erstatningsansvar er regulert i lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr om barns ansvar lyder slik: «Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers» 1-2 om foreldres ansvar m.v. lyder slik: «1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil kroner for hver enkelt skadevolding.»

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD INKLUSIV ARBEIDSINSTITUTTET Dette ordensreglementet er utarbeidet

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT om Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innhold 1 Formål... 3 2 Virkeområde...

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7.

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7. Illustrasjoner: Ewie Alice Torkildsen 2 Formål Målet med skolereglementet er å bidra til trivsel, samarbeid, arbeidsro og respekt. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag

Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag God vurdering? -dette fokuserer vi på: Tydelige og konkrete vurderingskriterier, som elevene kjenner godt Egenvurdering Underveisvurdering Sluttvurdering

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Hjemmel: Lov 1988-07-17 nr.61 3-7 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Stavanger AS den 06.05.2013 med hjemmel i lov av 17 juli 1988 nr.61

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Aure kommune (bokmål) Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune

Reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Aure kommune (bokmål) Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune 1 Innhold FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) I GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE... 3 Innledning... 3 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2016-2017 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra skolen og andre arrangementer

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. I GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Ordensreglement er hjemlet

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo voksenopplæring Helsfyr Ordensreglement Oslo VO Helsfyr er et opplæringssted hvor elevens læring og utvikling står i sentrum. Vi skal være profesjonelle, inkluderende

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen

Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringsloven) 2-9, og vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL KAPITTEL 1 INNLEDNING Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker. Sammen har vi ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste,

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 FORSKRIFT- Osen kommune Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 I INNLEDNING 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa

Detaljer

Rutine fraværsføring

Rutine fraværsføring Rutine fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

Foreldremøte Vg1 september 2017

Foreldremøte Vg1 september 2017 Foreldremøte Vg1 september 2017 Agenda Informasjon fra rektor Skolemiljø IKO Fravær Informasjon fra Stangehjelpa, team barn og unge Informasjon fra politi Informasjon fra elevombud Klassevis informasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun kommunestyre 23. juni 2010, K-sak 46/10 (ESA 10/202) I INNLEDNING 1. Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovas (oppll) 2-9 fastsettes

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål:

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål: Fraværsreglement: Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember 2016. Formål: Hovedmålet med fraværsreglementet på er å sikre at elevene møter til undervisning. Det

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer