STUDIEHÅNDBOK 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEHÅNDBOK 2015/2016"

Transkript

1 STUDIEHÅNDBOK 2015/2016

2 Innhold Kunnskapsskolen i Buskerud gir deg den beste starten på din egen fremtid. DU BLIR SETT DU BLIR UTFORDRET DU OPPNÅR RESULTATER Skolens app finner du gratis her: App store Google Play Aktivitetsgruppa 9 Aktivitetsplan høst Aktivitetsplan vår Arbeidsmiljø og orden 20 Biblioteket 17 Bokskap 19 Brannalarm 13 Elevenes skolemiljø 7 Elevtjenesten 8 Foto- og filmtillatelse 104 Fravær 25 Har du fått en skade i skoletiden? 21 Hverdagsinfo 20 Hvis læreren ikke kommer til timen 10 IKT-reglement 96 Info 7 Internasjonalt samarbeid 22 IT-avdelingen 12 Kalender 40 Kantinen 16 Kontakt hjem/skole 7 Kopi/utskrift 19 Lærebøker 18 Minoritetskontakt 9 Nei til mobbing 32 Ombud 32 Oppfølging av fravær 30 Opphavsrett 104 Ordensreglement 97 Parkering 15 Permisjoner 24 Reglement for lærebøker 102 Russetid og russefeiring 13 Signaturside 105 Skolebevis 19 Skolebygget 14 Skolehelsetjenesten 9 Skolens ledelse 6 Skolerute 11 Spesial-pedagogisk koordinator 9 Stipend fra Lånekassen 21 Timeplan 2015/ Tyveri og erstatningsplikt 19 Vaktmester 13 Viktig info 24 Vilkår for inntak til neste nivå 27 Vitnemål og kompetansebevis 27 Vurdering i fag 26 Vurdering i orden og atferd 26 3

3 Velkommen Grafisk design av Vi har i dag ca 800 elever fordelt på 38 klasser. Skolen har ca 140 ansatte. Alle bidrar aktivt for å tilrettelegge for at du som elev skal trives og ha et godt lærings- og arbeidsmiljø på skolen. Skolen har følgende utdanningstilbud: Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Elektro Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Påbygging til generell studiekompetanse IKT-servicefag Studiespesialisering Studiespesialisering m/ formgiving POST-/ BESØKSADRESSE Jon Leiras vei Røyken TLF (SENTRALBORD) MAIL HJEMMESIDE royken.vgs.no Facebook: Røyken vgs Twitter: Røyken vgs vcard Visjon: Fokus på framtiden Røyken videregående skole skal være profesjonell, praksisnær og framtidsrettet. Vi skal se hele mennesket, våge å stille krav, tro på den enkeltes muligheter og praktisere samarbeid i et inkluderende fellesskap. Hos oss skal alle oppleve mestring og modning, glede og engasjement. Vi skal knytte teori og virkelighet sammen, bruke nye læringsarenaer, og være aktivt synlige i samfunn og nærmiljø. Vi skal være nytenkende, utforskende og nysgjerrige på verden. Røyken videregående skole ønsker alle elever velkommen til et nytt og spennende skoleår, med Fokus på Framtiden! Når du har takket ja til en skoleplass i videregående skole, takker du også ja til det undervisningstilbudet som blir gitt. Det medfører en del rettigheter men også en del plikter! Min viktigste oppgave som rektor er å sørge for at opplæringen gir dere det beste grunnlaget for videre studier, læreplass, arbeidsliv og samfunnsliv. Din viktigste oppgave er hver dag å møte til undervisningen, følge opp og ha fokus på at videregående skole er inngangsporten til ditt fremtidige yrkes- og samfunnsliv. Jeg opplever daglig hyggelige, aktive og entusiastiske elever, og er veldig stolt over alle de framtidsrettede elevene ved Røyken videregående skole! Ønsker dere lykke til med et nytt skoleår med Fokus på Framtiden! Laila Handelsby, rektor Kjære medelev ved Røyken videregående skole! På Røyken videregående har vi fokus på et godt miljø der alle føler seg velkommen og har en trygg hverdag. Vi i elevrådet har et tett samarbeid med ledelsen, lærerne, og ikke minst elevene. Dette for at vi skal få mer innflytelse, innsyn og bestemme mer over vår hverdag. Fokus for elevrådet er best mulig læring og trivsel i skolehverdagen. Hvis du funderer på noe, er misfornøyd med noe eller bare vil snakke litt, så er det bare å ta kontakt med oss. Dette kan du gjøre gjennom klassens tillitsvalgte, elevrådets posthylle i 3. etasje eller direkte med oss! Hilsen Michael Tesfu Weldu, elevrådsleder 4 5

4 Skolens ledelse REKTOR Laila Handelsby Tlf: Mobil: ASSISTERENDE REKTOR Jan Helge Russnes Tlf: Byggfag Info Skolens ledelse, administrasjon og informasjonsskranke er plassert i A-blokka i 3. etasje Informasjonsskranken er åpen fra kl og UNDERVISNINGSLEDER Tor Kristoffersen Tlf: Elektrofag, IKT-servicefag, IT og Medier og kommunikasjon UNDERVISNINGSLEDER Hanne Bredde Vig Tlf: Realfag UNDERVISNINGSLEDER Lene Langmo Tlf: Helse- og oppvekstfag UNDERVISNINGSLEDER Lars Brente Tlf: Språkfag Kontakt hjem/skole Skolen ønsker god kontakt med foreldre og foresatte. Vi arrangerer foreldremøter utover høsten. Følg med på skolens hjemmeside for mer informasjon. Elevenes skolemiljø Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø. Opplæringslovens 9A gir retningslinjer for dette. Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskrivet: «Udir Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a» gitt utfyllende kommentarer til denne lovparagrafen. UNDERVISNINGSLEDER Ellen Lysne Tlf: DH, FO, Kroppsøving, Samfunnsfag ADMINISTRASJONSLEDER Tonje Hyggen Tlf: Hvis du som elev blant annet opplever å være utsatt for krenkende ord eller handlinger eller andre brudd på denne loven, må dette umiddelbart meldes til kontaktlærer. Dette vil så bli rapportert videre til skolens ledelse. Hvilke tiltak som skal iverksettes, vil selvsagt være saksavhengig. I enkelte tilfeller vil elever ha rett på enkeltvedtak. I dette vil det kunne være en beskrivelse av tiltak som skal iverksettes. Hvis elev/foresatte mener at de tiltak som beskrives ikke er tilstrekkelig, vil det alltid være klageadgang på et slikt enkeltvedtak. Ta kontakt ved behov 6 7

5 Elevtjenesten Lurer du på hva du vil bli? Tenker du på framtiden? Utdanning og yrke? Har du en konkret utfordring på skolen eller hjemme? Trenger du noen å snakke med? Elevtjenesten er her for deg! Aktivitetsgruppa Elevassistentene ved skolen utgjør Aktivitetsgruppa, og de vil legge til rette for aktiviteter for elever i den fastlagte undervisningsfrie tiden på skolen. De holder til rett ved Biblioteket på rom A102. Minoritetskontakt Ranea Kadem E-post: Følg oss på Facebook: Røyken vgs Rådgivere Skolen har tre rådgivere med ansvar for karriererådgivning og sosial-pedagogisk rådgivning. De har kontor i 2. etasje i A-blokka. E-post: Skolehelsetjenesten Helsesøster, psykiatrisk sykepleier, psykolog, PP-tjenesten og Helsestasjon for ungdom har kontor i 2. etasje i A-blokka. Oppslag om kontortider for de ulike tjenestene og telefonnummer står på døra og på skolens hjemmeside. Spesial-pedagogisk koordinator Christina Frankplads har ansvar for koordinering og tilrettelegging av særskilt tilrettelagt opplæring og spesialundervisning. Husk! Vi har taushetsplikt Anne Holm-Nordhagen Rom A225 Tlf: Anne Torbjørg Raastad-Hoel Rom A226 Tlf: Tina Biørn-Lian Rom A252 Tlf: Ragne Stendal Kaupang HELSESØSTER Mobil: Christina Frankplads Rom A252A Tlf:

6 Timeplan 2015/2016 Skolerute Du kan til enhver tid slå opp skolens timeplaner på appen og hjemmesiden. Time Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNED ANTALL DAGER FERIE OG FRIDAGER AUGUST 9 Første skoledag onsdag Friminutt Time Time Lunsj/møtetid Møtetid/lunsj Time Time Midttime Friminutt Time Time SEPTEMBER 19 Høstferie (uke 40) OKTOBER 20 Høstferie (uke 40) NOVEMBER 21 DESEMBER 16 Siste skoledag tirsdag JANUAR 19 Første skoledag tirsdag FEBRUAR 20 Vinterferie (uke 9) MARS 12 Vinterferie (uke 9) Påskeferie APRIL 21 Hvis læreren ikke kommer til timen skal du gjøre følgende 1. Ta kontakt med læreren på lærerens arbeidsrom 2. Ta kontakt med undervisningsleder 3. Ta kontakt med informasjonen i 3. etasje Finn telefonnummer i appen MAI 18 Fri torsdag (Kr. Himmelfartsdag), fredag , mandag (2. pinsedag), tirsdag JUNI 15 Siste skoledag tirsdag SUM 190 FØRSTE SKOLEDAG 2016/2017: SE NETTSIDEN 10 11

7 Vaktmester Vaktmesterkontoret er i 1. etasje i A-blokka, rom A119. Her finner du: Ronny Nilsen, mobil og Arnt Sevlejordet, mobil Til stede fra kl Brannalarm Hvis brannalarmen går må du: Lukke dører og vinduer Forlate skolebygget umiddelbart via nærmeste nødutgang Gå til oppstillingsplass (grusbanen nedenfor skolen) For mer informasjon se skolens hjemmeside. IT-avdelingen IT-kontoret er i 1. etasje i A-blokka, rom A112. Her finner du Sebastian Lippert, Harald Brekke og IKT-lærling Kristoffer Erichson. Som ny elev vil du få utlevert IKT-reglementet, brukernavn/passord, samt informasjon om skolens nettverk på et informasjonsmøte i løpet av de første skoledagene. Trenger du brukerstøtte? Har du en datamaskin som ikke virker? Har du mistet passord? Trenger du et nytt skolebevis? Har du mistet et dokument? Åpent fra kl Tlf: Fortvil ikke hjelpen finner du hos oss på IT-avdelingen. Det er obligatorisk frammøte til undervisningen gjennom hele russetiden! Russetid og russefeiring Hvert år velger russen et eget russestyre som samarbeider med skolens ledelse for at russetiden og russefeiringen skal bli en hyggelig avslutning på skolegangen. Russefeiringen er noe den enkelte elev selv velger å delta i. Den er ikke knyttet til skolens virksomhet, men skolens reglement gjelder under hele russetiden, på lik linje med samfunnets øvrige normer, lover og regler. Skolens ledelse og russestyret kan også utarbeide egne lokale regler og retningslinjer for russefeiringen ved Røyken videregående skole

8 Skolebygget Parkering Skolen har en stor parkeringsplass på venstre side før du kommer til bommen ved skolen. Dersom du benytter bil til skolen, må du parkere på denne plassen. Parkeringsplassen ved bussholdeplassen er reservert skolens ansatte med synlig oblat på ruta. Motorsykler skal parkeres på oppmerket plass ved bommen inn til skolen. Feilparkering av motorkjøretøy kan medføre bot/borttauing. Kjøring på skolens område er ikke tillatt. Fløy A Fløy D Fløy B Fløy C MC Røyken -hallen Du står her 14 15

9 Kantinen Åpent fra kl Tlf: Biblioteket Biblioteket Følg oss på Facebook: Biblioteket på Røyken vgs Du finner skolebiblioteket i 1. etasje ved siden av elevkantinen. Her finner du Rigmor Plikk og Nina Jansen Uten mat og drikke... Kari Finstad og Heidi Kristoffersen I skolens kantine kan du kjøpe baguetter, salat, yoghurt og noe å drikke Her kan du låne bøker, filmer og lydbøker. Du kan lese aviser og kanskje har du tid til et parti sjakk. Bibliotekets samling er søkbar på nettet lenken til søkeprogrammet Websøk finner du på It s learning, appen og hjemmesiden. Du får oversikt over dine lån i «min mappe» i det samme programmet. Skolebeviset er ditt lånekort og du kan bruke det til selvbetjent utlån. Lånetid er normalt 3 uker for bøker og 1 uke for filmer. Ordbøker og lærebøker kan du låne som dagslån. Vi hjelper deg å finne den rette boken og vi kan også være til hjelp når du søker på nettet. Vi holder kurs ved behov for elever eller lærere i kildekritikk og opphavsrett. Vi ses! Åpent fra kl

10 Bokskap Skolen har bokskap til alle elever som skal brukes til oppbevaring av bøker og PC. Du må selv ta med en hengelås. Bøker og PC skal ikke oppbevares i klasserommet. Gjenglemte bøker og PC blir fjernet og må hentes i biblioteket. Lærebøker Se også side 102 Du får låne de lærebøker du trenger til undervisningen fra biblioteket. Bøkene er skolens eiendom og skal behandles pent. Vi anbefaler deg å sette bokbind på bøkene. Skolen har også digitale lærebøker i noen fag. For å få tilgang til den digitale læreboken får du en aktiveringskode av din faglærer. 1. Hver bok har en unik strekkode, og du må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt som du har lånt. 2. Ved innlevering er det den elev som lånte boka som får registrert innleveringen, ikke eleven som leverer den. Det betyr at DU er erstatningsansvarlig for tapte bøker som er registrert på ditt navn. 3. Det kreves ikke erstatning for normal slitasje. Tapte og ødelagte bøker som ikke kan lånes ut videre må erstattes. På hjemmesiden finner du boklister med priser. Hvis du oppdager en skade på en bok du har lånt skal dette meldes til biblioteket innen en uke etter utlån Siste frist for innlevering er 21. juni Det kommer en egen plan for innlevering av bøker til biblioteket. Dersom eleven ikke har fylt 18 år, er det foresatte som formelt er ansvarlige for at bøkene blir levert tilbake i tilfredsstillende stand. Din signatur på side 105 bekrefter at du har lest denne informasjonen. Ta vare på verdisakene dine! Kopi/utskrift I biblioteket står en kombinert skriver og kopimaskin som elever kan bruke. Info om priser for kopiering og utskrift finner dere ved kopimaskinen. Tyveri og erstatningsplikt Det forekommer av og til tyveri på skolen. Det gjelder for eksempel penger, mobiltelefoner, klær osv. Dette må du selv anmelde til politiet! Vi anbefaler deg å ikke ta med store pengebeløp på skolen. Du er selv ansvarlig for dine bøker, kalkulator, mobiltelefon, PC osv. Skolen har ikke forsikringsordninger som dekker tap/skade av slike ting. Dersom du er skyld i at skolens utstyr blir borte, misbrukt eller skadet, må du erstatte dette. Skolebevis Alle elever får et skolebevis som er gyldig alle årene som du går på skolen. Var du elev her i fjor, får du et nytt oblat til skolebeviset av din kontaktlærer. Kortet brukes som lånekort i biblioteket og til utskrift og kopiering. Mister du kortet må du ta kontakt med IT-avdelingen. Du får info om kortet av Rigmor (bibliotekaren) når det er brukeropplæring i biblioteket

11 Hverdagsinfo Arbeidsmiljø og orden Følgende enkle punkter vil være viktige bidrag for trivsel og miljø: Fellesområder Alt søppel skal kastes i søppeldunker Gulvområder skal være ryddet Stoler skal settes pent inntil bordene Har du fått en skade i skoletiden? Det er læreren og du som sammen fyller ut alle skjemaer ved skade. Et skjema til forsikringsselskapet Et skjema til NAV Skjema får du i informasjonen. Klasserom Klasserommen må være ryddige All søppel må ligge i søppeldunker Når det er siste time settes stolene opp på bordene Vinduene må være lukket når klasserommene blir forlatt Totalforbud mot snus og røyk på skolen Når skaden er registrert hos NAV kan du sende refusjonskrav til Helfo. Stipend fra Lånekassen Er du elev i videregående skole og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få det. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Hvis alle rydder etter seg blir det hyggelig Fra skoleåret kommer det endringer i reglene for hvem som kan få grunnstipend og lån. Les mer om endringene på lanekassen.no/grunnstipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring. Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend. Les mer om stipend og lån på lanekassen.no Facebook: Lånekassen vgs 20 21

12 Internasjonalt samarbeid Stamford, England I en globalisert verden blir språkkunnskap og kulturforståelse stadig viktigere og Røyken videregående skole har lang tradisjon med elevutveksling i Belgia og England. Skolen har årlig elevbesøk og lærerbesøk fra disse landene, og kanskje ønsker også du å være en av dem som deltar i et internasjonalt utvekslingsprosjekt. Som utvekslingselev får du se samfunnet innenfra, noe du vanligvis ikke gjør som turist. Elever og lærere bor privat, lærer lokale skikker og deltar i undervisning på skolen vi besøker. Mange varige vennskapsbånd på tvers av nasjonene har blitt knyttet på denne måten opp gjennom årene. Hvert år arrangeres internasjonal uke og internasjonal dag. Det internasjonale perspektivet blir synliggjort i alle fag. Skolen er en UNESCO-skole, og derfor medlem av ASPnettverket. I dette nettverket forplikter skolen seg til å arbeide med fred, demokrati og kulturforståelse. Vi har derfor ulike undervisningsopplegg rettet mot disse temaene og har blant annet i mange år deltatt i Mini-FN sammen med andre skoler i Norge. Tournai, Belgia Hver høst deltar skolen i Operasjon Dagsverk. Mye penger har blitt samlet inn til unge mennesker som ikke har samme muligheter til utdanning som vi har i Norge

13 Viktig info Fravær Det vises til punkt 4 i ordensreglementet for fylkeskommunal videregående opplæring i Buskerud. Se også side 30 Når du har takket ja til en skoleplass i videregående skole, takker du også ja til en rekke plikter og til det undervisningstilbudet som blir gitt. Det betyr bl.a. at du plikter å møte til undervisningen i henhold til timeplanen og evt. andre planer. Plikten til å møte på skolen samsvarer med plikten til å møte på jobb! Permisjoner Evt. søknad om permisjon må leveres skolen senest en uke i forkant. Kontaktlærer kan innvilge inntil en dag permisjon. Søknad om permisjon ut over en dag sendes rektor. Permisjon for feriereiser og reiser ut over skolens ferier gis i hovedsak ikke (unntak behandles av rektor). Det gis i hovedsak ikke permisjon under heldagsprøver (unntak behandles av rektor) Det kan ikke gis permisjon under eksamen. Fravær fra undervisningen må meldes etter følgende regler: Alt fravær fra undervisningen skal dokumenteres. Dokumentasjon kan være: legeattest, timekort fra f.eks. tannlege, melding fra foresatte, at du selv gir beskjed om årsak, at du fører inn årsak på Skolearena Ikke dokumentert fravær regnes som ugyldig og vil gi ordensanmerkning. Dersom du må forlate skolen i undervisningstiden, må du gi beskjed til kontaktlærer/ faglærer. Ved lengre fravær fra skolen, må skolen varsles umiddelbart og senest etter tre dager. Du må hele tiden følge med på ditt fravær på Skolearena. Dersom fraværet som er ført på Skolearena ikke stemmer, må du ta kontakt med faglærer/ kontaktlærer innen 14 dager etter at fraværet har funnet sted slik at dette kan bli rettet opp. Tar du ikke kontakt, blir fraværet registrert slik det står. Dersom du er borte fra skolen, må du føre inn årsak til fraværet på Skolearena den dagen du er tilbake på skolen. Du har selv ansvaret for å gjøre om timefravær til dagfravær. Alt fravær gjennom videregående opplæring føres på vitnemålet / kompetansebeviset - med unntak av det som er nevnt i 4.3 i ordensreglementet. Du må selv oppbevare dokumentasjon, f.eks. legeattester, for ditt fravær. Du vil bli innkalt til kontaktlærer dersom fraværet ditt synes foruroligende jf. skolens fraværsoppfølgingssystem (Trappetrinnmodellen). Fravær på prøver gir ikke automatisk rett til ny prøve. Dersom du er borte på heldagsprøver, må du fremvise legeattest for å ha rett til ny prøve. Fravær for dokumentert langvarig eller kronisk sykdom kan søkes redusert på eget skjema innen 1. juni ( 3-47 i forskrift til opplæringsloven). Legeattest må følge en slik søknad, og eksakte datoer for hva som søkes strøket av fravær må oppgis. NB: Ufullstendige søknader vil bli sendt i retur. NB: Stort fravær kan føre til at grunnlag for å gi vurdering mangler. Ugyldig fravær kan føre til nedsatt karakter i orden/atferd. Høyt ugyldig fravær kan bl.a. føre til at du mister skoleplassen din

14 Viktig info Vurdering i fag Det vises generelt til forskrift til Opplæringsloven kap.3. Viktige utdrag er: Laveste beståttkarakter er 2 ( jf. Forskrift til Opplæringsloven 3-4) IV (ikke vurdering) : Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi halvårsvurdering eller standpunktkarakter ( jf. Forskrift til Opplæringsloven 3-3) Eleven og foreldra skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag (IV) fordi det ikke er grunnlag for fastsetting av karakter ( jf. Forskrift til Opplæringsloven 3-7). Varsel skal gis uten ugrunnet opphold, og skal gi eleven anledning til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering og standpunktkarakter. ( jf. Forskrift til Opplæringsloven 3-7) Er eleven over 18 år, skal ikke foreldra varsles ( jf. Forskrift til Opplæringsloven 3-7) Vurdering i orden og atferd Det vises til punkt 5, 6 og 7 i ordensreglementet for fylkeskommunal videregående opplæring i Buskerud. Eleven og foreldra skal varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering eller i standpunktkarakter kan få karakteren Ng (Nokså god) eller Lg (Lite god ) i orden eller atferd. ( jf. Forskrift til Opplæringsloven 3-7) Varsel skal gis uten ugrunnet opphold, og skal gi eleven anledning til å skaffe grunnlag for forbedre karakteren i orden eller atferd. ( jf. Forskrift til Opplæringsloven 3-7) Er eleven over 18 år, skal ikke foreldra varsles ( jf. Forskrift til Opplæringsloven 3-7) Standpunktkarakteren i orden og atferd skal fastsettes etter drøfting i møte der lærerne til eleven er til stede (forskrift til Opplæringslovens 3-19) Vilkår for inntak til neste nivå Det vises til forskrift til Opplæringsloven 6-13 og 6-28: Vilkårene for inntak til videregående trinn 2 og 3 er at foregående trinn i samme utdanningsprogram er gjennomgått med bestått i alle fag. Vitnemål og kompetansebevis Det vises til Forskrift til Opplæringsloven 3-42 til For studiespesialiserende og studieforberedende utdanningsprogram: På studiespesialiserende utdanningsprogram vil du få et vitnemål med standpunktkarakterer etter Vg3 dersom alle fag er fullført og bestått., Et vitnemål gir deg studiekompetanse dvs. mulighet for å søke videre utdanning på universitet og høyskoler. Dersom du ikke har fullført eller bestått fag, vil du få et kompetansebevis. Det gir vanligvis ikke grunnlag for å søke til universitet og høyskoler. For yrkesfaglige utdanningsprogram: På yrkesfaglige utdanningsprogram (med unntak av Medier og kommunikasjon) vil du få et kompetansebevis med alle standpunktkarakterer fra videregående skole etter Vg2. Skolen kan mot betaling hjelpe med nye utskrifter av vitnemål og kompetansebevis. Vi gjør oppmerksom på at dette arbeidet kan ta noe tid. Henvend deg derfor et par dager i forkant av div. søknadsfrister! Bekreftelse av vitnemål, attester o.l. som ikke er utstedt av vårt kontor, blir ikke utført. Duplikater/oversettelser kr 300,- Utskrift av kompetansebevis eller vitnemål med forbedringer etter avsluttet videregående skole kr 300,

15 Vurdering i orden og atferd Orden God Nokså god Lite god Oppmøte og fravær Er på plass når timen starter. Dokumenterer fravær umiddelbart. Varsler planlagt fravær. Kommer stadig for sent. Fravær delvis dokumentert. Kommer sjelden eller aldri i tide. Ekstraordinært udokumentert fravær. Overholder frister og er forberedt til undervisningen Leverer arbeid til rett tid, møter forberedt og gjør lekser/oppgaver. Leverer av og til arbeid, lekser/oppgaver. Møter av og til uforberedt til timene. Leverer i liten grad arbeid, lekser/oppgaver. Møter uforberedt til timene. Orden på utstyr Har med nødvendig utstyr til fag og timer. Har av og til med nødvendig utstyr til fag og timer. Har ikke med nødvendig utstyr til fag og timer. Arbeidsinnsats Deltar aktivt i undervisningen. Viser lav arbeidsinnsats i timene. Viser dårlig eller ingen arbeidsinnsats i timene. Orden i klasserommet/ fellesarealer Holder orden i undervisningslokalet/ fellesarealet. Bidrar i noen grad, men må påminnes. Deltar ikke, selv ved påminnelse Atferd God Nokså god Lite god Bidra til et positivt skole- og læringsmiljø Viser respekt og hensyn til medelever og skolens ansatte, uavhengig av evner, sosial og etnisk bakgrunn. Viser mangelfull respekt og atferd mot andre. Har til tider hatt ufin språkbruk som kan tolkes å ha til hensikt å såre andre. Har brutt IKT-reglementet, jfr bruk av sosiale medier. Viser liten respekt og atferd mot andre. Har negative holdninger. Har i stor grad ufin språkbruk som kan tolkes å ha til hensikt å såre andre. Bryter IKTreglementet gjentatte ganger. Arbeidsro i timen Bidrar til arbeidsro i timen, følger lærerens instrukser og beskjeder. Gjentatt tilsnakk pga. mobil, pc-bruk, spising, uro, snus osv. Retter seg i liten grad etter lærerens instruks og beskjed. Fusk Fusker du på innlevering, prøve eller eksamen blir du innkalt til ledelsen, og vil føre til nedsatt karakter i atferd. Eventuelt kommentar elev: Eventuelt kommentar lærer: Skjemaet skal brukes til egenvurdering for den enkelte elev, og i lærers vurdering av orden og atferd

16 Oppfølging av fravær Vi møtes på skolen! Oppmøte og deltakelse gir positive resultater. Tiltak TRINN 3 Ansvar: Ledelsen i samarbeid med rådgiver og kontaktlærer Avtalen i trinn 2 følges ikke opp av eleven. rådgiver informerer ledelsen på elevtjenestemøtet om situasjonen. Kontaktlærer informeres. Ansvar for oppfølging og drøfting av nye tiltak gjennomføres i regi av elevtjenestemøtet. Tiltak: Regelmessige forpliktende samtaler med elev og elevens foresatte. Tiltak og avtaler iverksettes ut fra elevens forutsetninger og karriereplan. Dokumentasjon: Enkeltvedtak fattes ved behov, utskrivingsdokument hvis opplæring avsluttes, oppmøtekontrakt kan inngås med klare rammer og konsekvenser. Opplæringsloven legges til grunn for disiplinære tiltak. Rådgiver, kontaktlærer og klasselærerråd informeres om tiltakene. TRINN 2 Ansvar: Rådgiver i samarbeid med kontaktlærer Trinn 1 evalueres av kontaktlærer, eleven viser ingen positiv endring i fraværssituasjonen. Kontaktlærer formidler dette til rådgiver for klassen. Tiltak: Samtale med eleven, igangsette tiltak i samarbeid med elev/foresatte/kontaktlærer. Ved behov henvises eleven til skolens pedagogisk/psykologiske ressurser, helsesøster eller annen instans. Henvisning til oppfølgingstjenesten vurderes og iverksettes ved behov. Avtale signeres av eleven. Dokumentasjon: Samtaleskjema TRINN 2, kopi til kontaktlærer og avdelingsleder. TRINN 1 Ansvar: Kontaktlærer 3 dager/10 timer udokumentert fravær Tiltak: Samtale med eleven: kartlegge årsaker og igangsette tiltak i samarbeid med eleven og foreldre/foresatte. Hvis nødvendig innhentes fullmakt der eleven samtykker til foreldrekontakt. Foresatte skal kontaktes for alle umyndige elever. Avtale signeres av eleven. Dokumentasjon: Samtaleskjema TRINN 1, kopi til rådgiver som har ansvar for klassen. Fravær 30 31

17 Ombud Elev- og lærlingombudet Lasse Narjord Thue er elev- og lærlingombud i Buskerud fylkeskommune. Dersom du som elev eller lærling opplever urettferdig behandling på skolen eller lærestedet, kan du kontakte ombudet. Alle som er i videregående opplæring i Buskerud kan henvende seg til ombudet, som har taushetsplikt. Ombudet skal se til at elevenes og lærlingenes reelle mulighet til medbestemmelse i opplæringa ivaretas av den enkelte skole og lærebedrift. Lasse Narjord Thue Tlf: Mobbeombud Bodil Jenssen Houg er mobbeombud i Buskerud. Mobbeombudet skal i første omgang sikre at elever i videregående opplæring i Buskerud får ivaretatt sine rettigheter og skal være et tilbud når skolens tiltak mot mobbing ikke er tilstrekkelig. Ombudet skal både arbeide forebyggende, bidra med kompetanse på området, følge opp skolenes arbeid med handlingsplaner mot mobbing og bidra i saker som ikke lar seg løse lokalt. Bodil Jenssen Houg Tlf: Nei til mobbing Nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger. Vi har nulltoleranse mot mobbing. Skolen har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing. Se også våre nettsider og «Elevenes skolemiljø» på side 7 i denne boka

18 34 35

19 Aktivitetsplan høst 2015 Endringer kan skje - følg med på hjemmesiden. August September Oktober November Desember 01 L 01 Ti To 01 S 01 Ti S 02 O 02 F 02 M O 03 M To 03 L 03 Ti 03 To 04 Ti 04 F 04 S 04 O 04 F 05 O 05 L 05 M To 05 L 06 To 06 S 06 Ti 06 F 06 S 2. søndag i advent 07 F 07 M O 07 L 07 M L 08 Ti 08 To 08 S 08 Ti 09 S 09 O 09 F 09 M O 10 M To 10 L 10 Ti 10 To 11 Ti 11 F 11 S 11 O 11 F 12 O 12 L 12 M To 12 L 13 To 13 S 13 Ti 13 F 13 S 3. søndag i advent 14 F 14 M O 14 L 14 M L 15 Ti 15 To 15 S 15 Ti 16 S 16 O 16 F 16 M O 17 M Planleggingsdag To 17 L 17 Ti 17 To 18 Ti Planleggingsdag 18 F 18 S 18 O 18 F 19 O Første skoledag 19 L 19 M To 19 L 20 To 20 S 20 Ti 20 F 20 S 4. søndag i advent 21 F 21 M 21 O 21 L 21 M L 22 Ti 22 To 22 S 22 Ti Siste skoledag før jul 23 S 23 O 23 F 23 M O 24 M To 24 L 24 Ti 24 To Julaften 25 Ti 25 F 25 S 25 O 25 F 1. juledag 26 O 26 L 26 M To 26 L 2. juledag 27 To 27 S 27 Ti 27 F 27 S 28 F 29 L 30 S 28 M Ti 30 O HØSTFERIE 28 O 29 To 30 F 28 L 29 S 1. søndag i advent 30 M 28 M Ti 30 O 31 M 31 L 31 To Nyttårsaften 36 37

20 Aktivitetsplan vår 2016 Endringer kan skje - følg med på hjemmesiden. Januar Februar Mars April Mai Juni 01 F 1. nyttårsdag 01 M 5 01 Ti 01 F 01 S Off. høytidsdag 01 O 02 L 03 S 04 M 1 02 Ti 03 O 04 To 02 O 03 To 04 F VINTERFERIE 02 L 03 S 04 M M Ti 04 O 02 To 03 F 04 L 05 Ti Første skoledag 05 F 05 L 05 Ti 05 To Kristi himmelfartsdag 05 S 06 O 06 L 06 S 06 O 06 F Fri 06 M To 07 S 07 M To 07 L 07 Ti 08 F 08 M 6 08 Ti 08 F 08 S 08 O 09 L 09 Ti 09 O 09 L 09 M To 10 S 10 O 10 To 10 S 10 Ti 10 F 11 M 2 11 To 11 F 11 M O 11 L 12 Ti 12 F 12 L 12 Ti 12 To 12 S 13 O 13 L 13 S 13 O 13 F 13 M To 14 S 14 M To 14 L Pinseaften 14 Ti 15 F 15 M 7 15 Ti 15 F 15 S 1. pinsedag 15 O 16 L 16 Ti 16 O 16 L 16 M 2. pinsedag To 17 S 17 O 17 To 17 S 17 Ti Grunnlovsdag 17 F 18 M 3 18 To 18 F 18 M O 18 L 19 Ti 19 F 19 L 19 Ti 19 To 19 S 20 O 20 L 20 S Palmesøndag 20 O 20 F 20 M To 22 F 23 L 21 S 22 M 8 23 Ti 21 M Ti 23 O PÅSKEFERIE 21 To 22 F 23 L 21 L 22 S 23 M Ti Siste skoledag 22 O 23 To 24 S 24 O 24 To Skjærtorsdag 24 S 24 Ti 24 F 25 M 4 25 To 25 F Langfredag 25 M O 25 L 26 Ti 26 F 26 L Påskeaften 26 Ti 26 To 26 S 27 O 27 L 27 S 1. påskedag 27 O 27 F 27 M To 28 S 28 M 2. påskedag To 28 L 28 Ti 29 F 29 M 9 29 Ti 29 F 29 S 29 O 30 L 30 O 30 L 30 M To 31 S 31 To 31 Ti 38 39

21 Notater Notater 94 95

22 IKT-reglement Ordensreglement 2014/2015 FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER OG ARBEIDSINSTITUTTET I BUSKERUD Se skolens hjemmeside for IKT-reglement, PC-kontrakter og forsikringsdokument Dette ordensreglementet er utarbeidet av Buskerud fylkeskommune med hjemmel i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr Ordensreglementet ble vedtatt av Hovedutvalget for utdanning i møte sak nr 59/99 og er evaluert og oppdatert av Hovedutvalget for utdanning i møter , sak 23/05, , sak 32/05, , sak 022/07, , sak 48/09, , sak 38/10, , sak 45/11, , sak 38/13 Dette ordensreglement blir revidert høst Endringer kan skje. Sjekk skolens hjemmeside. 1. Formål og virkeområde Reglementet skal være en plattform for utvikling av sosiale ferdigheter og et verktøy for å utvikle et positivt skolemiljø for alle. Ordensreglementet inneholder regler for atferd i skolesamfunnet, saksbehandlingsregler ved brudd på regelverk og skolens og skoleeiers sanksjonsmuligheter ved slike brudd. Reglementet gjelder for deg som er tatt inn som elev eller kursdeltaker i den videregående skolen i Buskerud fylkeskommune og Arbeidsinstituttet Buskerud. Virkeområdet er alle de videregående skolene og Arbeidsinstituttet Buskerud og veien til og fra opplæringsstedet. Ved opplæring andre steder i skolens regi, for eksempel prosjekt eller studietur, gjelder reglementet så langt det er relevant. 2. Skolesamfunnet 2.1 Lærings- og arbeidsmiljø Du er medlem av et skolesamfunn som består av alle elevene og personalet ved skolen. Skolen forventer at alle bidrar til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø. Skolen forventer videre at ingen blir utsatt for mobbing eller på noen måte kommer til skade. Du har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen. 2.2 Du har rett til å få opplæring i overensstemmelse med lover, forskrifter og læreplaner innenfor de rammene Buskerud fylkeskommune disponerer. tilpasset opplæring etter opplæringsloven 1-3. minst en elevsamtale med kontaktlærer hvert halvår om din utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene, jf. forskrift til opplæringsloven 3-11 å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3 å be om bistand fra Buskerud fylkeskommunes ombud hjelp hvis du utsettes for krenkende adferd som mobbing, vold eller rasisme i skolesamfunnet, jf. opplæringsloven 9A-3. rådgivning om sosiale spørsmål, utdanning og yrkesvalg, jf. opplæringsloven 9-2, slik at du kan nå lengst mulig i din faglige og personlige utvikling underveisvurdering, sluttvurdering og en dokumentasjon av opplæringen jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3 å være representert i elevrådsarbeid, skoleutvalg og skolemiljøutvalg på skolen jf. opplæringsloven kap

23 å bli varslet skriftlig dersom det er tvil om du kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakterer i fag om det er fare for at du i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakterer kan få nokså godt (NG) eller lite godt (LG) i orden og atferd. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Etter varsel skal du få anledning til å forbedre deg i fag eller i orden og adferd, jf. forskrift til opplæringsloven 3-7 Du kan ha rett til spesialundervisning. jf. opplæringsloven kapittel 5. Du kan også ha rett til hjelp og støttetiltak ved sykdom eller omsorgsansvar Du har rett til å drive politisk virksomhet ved skolen og til å danne elevlag og interessegrupper. Lagene og gruppene bør så langt det er mulig få bruke skolerom/areal til møter/aktiviteter i og utenfor ordinær skoletid etter avtale med rektor. 2.3 Du har plikt til å arbeide sammen med de andre medlemmene av skolesamfunnet for å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer å møte presis og holde tidsfrister som skolen setter å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen å delta aktivt i opplæringen i den form den blir gitt å skaffe og ha med deg materiell og utstyr som du trenger i opplæringen å rette deg etter regler for bruk av spesialrom og bruk av verneutstyr å rette deg etter regler for ekskursjoner og andre arrangementer utenfor skolen i skolens regi å følge vanlige normer for god og hensynsfull atferd å innhente informasjon fra perioder du ikke har vært på skolen å varsle om mobbing som du observerer selv å bidra til at rettighetene dine nevnt under punkt 2.2 oppfylles på best mulig måte 3. Kontakt med hjemmet Skolen legger stor vekt på samhandling med hjemmet. Så lenge du er umyndig vil skolen søke kontakt med dine foresatte når dette er nødvendig. Dine foresatte kan også kontakte skolen og avtale møte med lærere, rådgivere og skolens ledelse, dersom de ønsker det. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 holde et foreldremøte for å informere foresatte for deg som er under 18 år om temaer som er relevante for din opplæring. Videre har foreldrene dine rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om utviklingen din og samarbeidet med skolen minst en gang i året i Vg1 og Vg2. Skolen skal ta initiativ til denne samtalen som skal finne sted i første halvdel av opplæringsåret. Du har rett til å være med i denne samtalen. For ytterligere utdypning av innholdet i samarbeidet mellom deg, hjem og skole, se forskrift til opplæringsloven Fravær 4.1 Hovedregel og generelle retningslinjer Du må ikke være borte fra undervisningen unntatt når du er syk, har fått fri etter grunner oppgitt i forskrift til opplæringsloven 3-47 eller når forhold du ikke rår over, gjør det nødvendig. Dersom du blir syk eller av annen nødvendig grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal du alltid melde fra til kontaktlærer om dette. Du skal møte presis til opplæringen. Dersom du er syk eller av andre grunner ikke kan møte frem til opplæringen, skal du gi beskjed til kontaktlærer så snart som mulig. Antas fraværet å bli over tre dager, skal skolen ha beskjed om dette. Hovedregel er at alt fravær skal føres på vitnemål eller kompetansebevis. Du kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset dersom du legger frem dokumentasjon på årsaken til fraværet. Du har ansvar for selv å innhente informasjon om og sette deg inn i fagstoff som er gjennomgått i perioder du ikke har vært på skolen. 4.2 Høyt fravær Høyt fravær kan føre til at grunnlaget for vurdering med karakter mangler. Dette gjelder både for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter. Du/dine foresatte (så lenge du er under 18 år) skal varsles skriftlig uten ugrunnet opphold dersom det er fare for at grunnlaget for å sette halvårs- eller standpunktkarakter vil mangle. 4.3 Fravær som ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis (unntak fra hovedregel) Du kan kreve at fravær inntil 10 dager sammenlagt per skoleår ikke blir ført på vitnemålet dersom det skyldes a) Helse- og velferdsgrunner b) Arbeid som tillitsvalgt c) Politisk arbeid d) Hjelpearbeid e) Lovpålagt oppmøte f) Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå g) Fravær i inntil 2 dager, når dette er knyttet til religiøs høytid for medlemmer som er tilknyttet annet trossamfunn enn Den norske kirke. Kravet skal som hovedregel fremmes før fraværet, og årsaken skal dokumenteres. Det er ikke anledning til å konvertere timefravær til dagsfravær, unntaket under 4.3 gjelder kun hele dager. Fravær under bokstav a, helsegrunner, må vare i tre sammenhengende ukedager for å komme inn under unntaket. Det er kun fravær fra og med fjerde sykdomsdag som kan strykes. Dersom du avtaler organisert studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål med faglærer eller rektor før aktivitetene igangsettes, skal dette ikke regnes som fravær, jf. forskrift til opplæringsloven Du har etter opplæringslovens 9-2 og forskriftens kapittel 22 rett til individuell rådgivning. Rådgiveren må i disse tilfellene gi kontaktlæreren melding om at du i den aktuelle timen er hos han/henne. Det er fremsatt et eget meldingsskjema til bruk ved fravær etter ordensreglementets punkt 4.3. Dette skjemaet utdyper ytterligere hva som ligger i bokstavene a-g over. Det vises til forskrift til opplæringsloven Meldinger Du har selv ansvaret for å ha oversikt over fraværet ditt, og for at fraværet blir dokumentert overfor skolen. Etter hvert fravær må du uoppfordret levere melding eller kvittere for fraværet. Meldingen skal fortelle hvilke dager/timer du har vært borte og årsaken til fraværet. Foresatte til umyndige elever kan forbeholde seg retten til å bekrefte meldingene (se svarslipp under). 5. Orden og atferd 5.1 Generelt om orden og atferd Du har som elev plikt til å hjelpe til med orden og renhold, inne og ute. Hver skole har egne regler for dette. Du må ikke bruke, oppbevare eller omsette rusmidler på skolens område eller på fester eller andre arrangementer som skolen har ansvaret 98 99

24 for. Det er heller ikke lov å være påvirket av rusmidler på skolen. Skolen kan sette i verk tiltak for å forebygge bruk og spredning av rusmidler på skolen. For skoler med forbud mot alle rusmidler, gjelder forbudet for hele skolens virksomhet. For skoler som ikke har totalt forbud mot røyking, kan rektor anvise et avgrenset område hvor røyking kan tillates. Ved bruk av snus må dette ikke medføre sjenanse eller forsøpling av offentlig eller privat eiendom. Krenkende språkbruk og atferd (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering) aksepteres ikke i noen form verken fysisk, verbalt eller digitalt. Medieopptak (video, lyd og bilde) av medlemmene i skolesamfunnet må ikke forekomme uten tillatelse fra dem det tas opptak av. Andres nettkonti er deres eiendom, bruk av disse uten eiers samtykke er identitetstyveri og kan gi sanksjon. Alt personlig elektronisk utstyr som skal anvendes i skolehverdagen, inkludert mobiltelefon, skal brukes uten sjenanse og ulempe for andre i skolemiljøet (se også egne bestemmelser for elektronisk utstyr stilt til disposisjon av Buskerud fylkeskommune i dokumentet Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud med vedlegg: IKT-reglement for Buskerud fylkeskommune). Det er ikke tillatt å ha med farlige gjenstander som våpen, kniver eller lignende på skolen. Hvis du utøver hærverk, vil du bli pålagt å rydde opp etter deg/utbedre skader som er forvoldt når oppryddingen består i arbeid du har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen. I tillegg kan du ilegges sanksjoner, se pkt.6.1, og du kan bli erstatningsansvarlig Karakter i orden Ved fastsetting av karakter i orden, vil skolen vurdere om du er forberedt til opplæringa og hvordan arbeidsinnsatsen og arbeidsvanene dine er. Dette innebærer blant annet om du er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres, og har med nødvendige læremidler og nødvendig utstyr til opplæringen Karakter i atferd Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til hvordan du oppfører deg overfor medelever, lærere og andre tilsatte i og utenfor opplæringen. Det innebærer blant annet om du viser respekt for- og tar hensyn til andre Felles om karakterer i orden og i atferd Karakterene i orden og i atferd fastsettes på grunnlag av en helhetsvurdering av elevens forutsetninger og dokumenterte brudd på blant annet ordensreglementet. Brudd på ordensreglementet, som for eksempel ulovlig fravær og fusk eller forsøk på fusk, se pkt 5.2, kan føre til nedsatt karakter i atferd. Vurderingen av orden og atferd skal holdes atskilt fra vurderingen av din kompetanse i fag. 5.2 Fusk eller forsøk på fusk Avskrift av andres arbeid eller nedlasting av informasjon fra internett som innleveres som eget produkt uten kildehenvisning, anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, annet elektronisk utstyr og kommunikasjon under prøver. Hvis du medvirker til fusk eller forsøk på fusk, kan dette føre til at skolen iverksetter sanksjoner mot deg, se pkt 6.1. Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen eller kompetanseprøve, gjelder reglene i forskrift til opplæringsloven 3-37(elever/privatister) og 3-65 (fag-/svenneprøve og kompetanseprøve). 6. Reaksjoner ved brudd på reglementet Du må regne med reaksjoner fra skolen dersom du bryter reglementet. Før skolen iverksetter sanksjoner, skal det være vurdert om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller andre reaksjonsmåter. Sanksjonene skal stå i et rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. 6.1 Sanksjoner kontakt med hjemmet og involvering av foresatt hvis du er under 18 år anmerkning pålegg om oppgaver for å rette opp skade du har påført skolens bygninger eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.) erstatningsansvar tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utførelse av pålagte oppgaver anmeldelse av antatt straffbare forhold nedsatt karakter i orden og/eller atferd beslaglegging av rusmidler, tobakk, snus og farlige gjenstander. Ulovlige gjenstander og rusmidler overleveres til politiet muntlig eller skriftlig påtale fra lærer eller skolens ledelse bortvisning fra timen eller en økt på inntil 2 klokketimer etter lærerens avgjørelse bortvisning fra skolen for resten av dagen etter rektors avgjørelse midlertidig eller permanent klassebytte midlertidig eller permanent skolebytte bortvisning fra skolen i inntil fem dager, vedtak fattes av rektor bortvisning for resten av skoleåret, jf. opplæringsloven 3-8. Vedtak fattes av Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune kan i tillegg fatte vedtak om tap av rett til videregående opplæring. Når skolen har ilagt en sanksjon, må du rette deg etter denne. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner. Det er ikke lov å straffe en gruppe kollektivt for noe et av gruppens medlemmer har gjort seg skyldig i. 6.2 Saksbehandlingsregler Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet, skal du ha mulighet til å forklare deg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig. Avgjørelser treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. Vedtak om skolebytte, bortvisning utover en dag og tap av retten til videregående opplæring er enkeltvedtak, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal følges. Dette betyr blant annet at vedtaket skal grunngis, og det skal opplyses om klageadgang. Dersom du vil klage på enkeltvedtak som skolen har gjort, kan du be om utsettelse av iverksettelse av vedtaket etter reglene i forvaltningslovens 42 mens klagen din behandles. 7. Diverse andre bestemmelser 7.1 Lokale tilpasninger Reglementet er felles for alle virksomhetene, men det er ønskelig at den enkelte virksomhet utvikler utfyllende/presiserende reglement for sin virksomhet ut fra lokale behov. 7.2 Reglementsendringer Endringer av Ordensreglementet for fylkeskommunale videregående skoler og Arbeidsinstituttet i Buskerud vedtas av Hovedutvalget for utdanningssektoren. Oppdateringer på grunn av endringer i opplæringsloven eller forskriften, gjøres av administrasjonen og fremlegges for Hovedutvalg for utdanningssektoren som orienteringssaker

25 Reglement for lærebøker REGLEMENT FOR UTLÅN AV LÆREBØKER Gjelder fra 1. august Generelt Fra og med 1. august 2009 fikk alle elever i videregående opplæring låne nødvendige lærebøker. Dette framgår av første avsnitt i 19-6 i forskrift til opplæringsloven, som lyder: «Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til læremiddel og utstyr. Frå 1. august 2007 skal skoleeigar halde elevar på vidaregåande trinn 2 med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Frå 1. august 2008 gjeld ansvaret for elevar på vidaregåande trinn 3 og frå 1. august 2009 gjeld ansvaret elevar på vidaregåande trinn 1.» De videregående skolene i Buskerud fylkeskommune har tidligere hatt egne reglementer for utlånsbøker. Dette reglementet erstatter de lokale reglementene. Med «skolen» menes den skolen eleven til enhver tid er elev ved. Den enkelte skole opptrer på vegne av fylkeskommunen, da alle skoler er en del av Buskerud fylkeskommune. Eleven plikter å holde seg informert om gjeldende reglement og eventuelle supplerende bestemmelser. Skolen skal ved skolestart sørge for at eleven blir informert om reglementet. 2. Virkeområde Reglementet gjelder for elever ved videregående skoler i Buskerud fylkeskommune. Reglementet gjelder det skolen har definert som felles pensumlitteratur i det enkelte fag. For skolebibliotekets øvrige utlån av bøker og annet materiell, gjelder skolens eget reglement. 3. Utlånsordningen Ved skolestart vil utlånsansvarlig ved skolen sørge for at elevene får utlevert bøkene de trenger. Hvert eksemplar har en unik strekkode, og eleven må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt. Eleven skal skrive navn, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen. Dette for å forhindre at bøker forbyttes. Eleven skal påse at bøkene er i tilfredsstillende stand. Dersom eleven oppdager skader på bøkene utover normal slitasje, skal dette meldes til utlånsansvarlig innen en uke etter utlån. Boka vil da få en påtegning slik at eleven slipper erstatningskrav ved innlevering. Dersom eleven bytter fag eller avbryter opplæringen i løpet av skoleåret, skal bøkene leveres til utlånsansvarlig umiddelbart. Det er ikke tillatt å notere, streke under tekst, bruke uthevingstusj eller lignende i bøkene. Det kreves ikke erstatning for normal slitasje, og eleven bør sette bokbind på bøkene. Alle bøkene skal leveres tilbake til utlånsansvarlig ved slutten av skoleåret. Siste frist for å levere tilbake utlånsbøkene er skolens siste offisielle skoledag. Det er ikke mulig å returnere bøker etter fristen. Rektor kan i spesielle tilfeller fravike denne regelen. Ved innlevering er det eleven som lånte boka som får registrert innleveringen, ikke personen som leverer den. 4. Erstatning ved tap/skade Eleven er ansvarlig for lånte bøker. Det betyr at eleven, eller elevens foresatte, må regne med å erstatte bøker som skades eller tapes i utlånsperioden, eller som ikke leveres tilbake innen innleveringsfristen. Skolen vil kreve tapet erstattet etter alminnelige erstatningsregler 1. Erstatningen vil som hovedregel være gjenanskaffelsesprisen for boken/ bøkene. Skolen må i det enkelte tilfelle vurdere om vilkårene for å kreve erstatning er tilstede. Uavhengig av manglende levering og utestående erstatningskrav, er skolen pliktig til å holde eleven med nødvendige læremidler. Dersom en bok blir ødelagt eller går tapt i løpet av skoleåret, skal eleven få låne en ny bok av utlånsansvarlig. Eleven har også erstatningsansvar for den nye boka. Skolen vil sende krav om erstatning til eleven eller foresatte, med 30 dagers betalingsfrist. Dersom kravet ikke innfris, vil det bli sendt til inkasso. En eventuell klage på erstatningskrav må fremsettes skriftlig innen rimelig tid etter at erstatningskravet er mottatt. 1 Elevens og foreldrenes erstatningsansvar er regulert i lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr om barns ansvar lyder slik: «Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers» 1-2 om foreldres ansvar m.v. lyder slik: «1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil kroner for hver enkelt skadevolding.»

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Blanke ark til et nytt år!

Blanke ark til et nytt år! 1 Blanke ark til et nytt år! INNHOLD Aktivitetsplan høst 2012 44 Aktivitetsplan vår 2013 46 Arbeidsmiljø og orden 15 Biblioteket 16 Bokskap 19 Brannalarm 15 Elevenes skolemiljø 160 Elevhelsetjenester 11

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Informasjonshefte - elever

Informasjonshefte - elever Informasjonshefte - elever Skoleåret 2015/16 Utkast 2 Sist endret INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016... 2 SKOLENS VISJON OG KJERNEVERDIER... 3 SKOLENS ULIKE

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 Til elevene Velkommen til nytt skoleår! Dette skoleåret blir det ca 720 elever ved skolen. Skolen tilbyr opplæring innenfor utdanningsprogram for bygg-

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 Til elevene Velkommen til nytt skoleår! Dette skoleåret blir det ca 720 elever ved skolen. Skolen tilbyr opplæring innenfor utdanningsprogram for bygg-

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer