Bokbåtklubben Bibliotek i stuen Nye nettsteder Navn & nyheter. Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bokbåtklubben Bibliotek i stuen Nye nettsteder Navn & nyheter. Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek"

Transkript

1 Årgang: 37 Nr desember 2008 ISSN: Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Bokbåtklubben Bibliotek i stuen Nye nettsteder Navn & nyheter

2 Julehelsing frå fylkesbiblioteksjefen Nok eit år går mot slutten, og tida er inne for eit tilbakeblikk. Det er umogleg å nemne alle aktivitetane våre, men eg vil trekke fram noko av det som har gjort dette til eit særleg aktivt og spennande år for oss på fylkesbiblioteket. Det 71. norske bibliotekmøtet, blei arrangert i Bergen i mars, og vi var med i arran gementskomiteen med m.a. ansvar for dei sosiale arrangementa og opninga. Vi føler oss nøgd med arrangementet og for at bibliotekarar frå Hordaland fekk høve til fagleg oppdatering, møte og diskusjonar med 600 kollegaer frå heile landet. Nye regionale tiltak Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland blei vedtatt i Fylkestinget i desember Det er dermed vedtatt ein regional politikk som vil involvere alle typar bibliotek, etablere forpliktande samarbeid, nettverk og kompetanseutvikling. For å nå visjonen om Hordalandsbiblioteket - eit samhandlane nettverk mellom alle biblioteka i fylket har vi i år arbeidd vidare med transportordninga, felles katalogsøk og samarbeidsavtaler. Folkebiblioteka har fått tilbod om å nytte av fylkesmidlar til mediekjøp. Bibliotek i vgs. Utvikling av biblioteka i vidaregåande skule har stått høgt på dagsorden også i år. Det er no 12 skular i Hordaland som har fagutdanna bibliotekarar i tillegg til koordinatoren som arbeider på fylkesbiblioteket. Ved utlån av lærebøker, får elvane det nasjonale lånekortet. Jubileumsmarkering 100-års jubileet for Olav H. Hauge og Geirr Tveitt blei markert på Eldreveven.no med publisering av digitale forteljingar. Bokbåten i medvind Etter ein stormfull haust i fjor, er bokbåten sin popularitet aukande og det har blitt oppretta fleire nye stopp. Bokbåtklubben har blitt nettbasert, noko vi håper skal stimulere barn og ungdom til lesing og kontakt med bokbåten heile året. Nordisk konferanse Vi har allereie lagt planar for mykje spennande til neste år. Legg særleg merke til at Halmstadkonferansen, som er ein nordisk bibliotekpolitisk konferanse, og skal vere i Bergen april. Det er eit godt høve til å invitere ein lokal politikar med seg til Bergen. Eg takkar for godt samarbeid i året som gjekk, og ønskjer alle ei god jul og eit godt nytt år! Ruth Ørnholt Bok i bruk i barnehagen Aktiv bruk av litteratur i barnehagar, for å gi litterære opplevingar og stimulere barnas språkutvikling er ei satsing som fylkesbiblioteket støttar. Tilsette i barnehagar får tilbod om kurs i nyare litteratur for aldersgruppa, og prosjektet viser ein modell for samarbeid mellom barnehagar og bibliotek. Norske barnehagar har teke i bruk materiell for registrering av språkutvikling hjå det enkelte barn. Opplegget vert kalla Tras (tidleg registrering av språkutvikling). Boktras er etablert som eit prosjekt der folkebiblioteket plasserer bøker i barnehagane. Dermed aukar ein tilgang på litteratur, og legg vekt på systematisk høglesing. Foreldra kan også få låne med seg barna sine favorittbøker heim. Barn i Bømlo badar i nye bøker Bømlo folkebibliotek har gripe ideen om auka samarbeid mellom bibliotek og barnehagar. Initiativet kom frå ein barnehage, deretter tok biblioteksjefen kontakt med ein konsulent for barnehagar i kommunen. Biblioteksjef Astrid Drevland synes der er viktig å ha godt samarbeid med dei ansvarlege for barnehagar. Etter ein prøveperiode er alle ni barnehagane kome med i opplegget. Midlar og kunnskap Biblioteket såg at dei måtte ha ekstra tilskot for bøker til barnehagane, og difor søkte dei Utval for levekår i kommunen om midlar. Biblioteket fekk ei løyving på kr som kommunen hadde til barnehagar. Det gjekk til innkjøp av bøker, i tillegg til å bruke dei frå eiga samling. Astrid legg vekt på at barnehagepersonalet forpliktar seg på lese høgt kvar dag, også til viltre gutar. hs Mer informasjon:

3 Utfordringer i bibliotek-utvikling. Emnesky fra artikkelen Library 2.0 i Library Journal 9/2001 fra Michael E. Casey og Laura C. Savastinuk. Generert fra Mittnordhordland.no: Folkebibliotekene i åtte kommuner har tatt initiativet og begynt med sitt eget prosjekt for å få nytt nettsted. Vi hadde veldig stor behov for å utvikle oss videre, sier Bente Bing Kleiva fra Meland folkebibliotek. Midler og teknisk støtte får Nordhordlandskommunene fra Biblioteksentralen. Joomla ble valgt som publiseringsverktøy, og med Aquabrowser har bibliotekene tenkt å gjøre katalogen mer tilgjengelig, samtidig som de vil integrere de kommunale sidene i samme søket. I tillegg håper vi på sikt å kunne tilby mobilbrukere et utvidet tilbud med bl.a. varsling om innleveringsfrist og søk i katalogen, sier Marit Gro Berge, biblioteksjefen i Lindås kommune. Bente Bing Kleiva og Marit Gro Berge er prosjektledere for Mitt Nordhordland. Interesserte kan følge med på hva som skjer i prosessen: På mittnordhordland. wordpress.com blogger bibliotekarene om utviklingen. rsz Dynamisk innhold for alle Hordaland fylkesbibliotek er i full fart med utviklingen av nettsteder Nettstedene blir mer og mer viktige i en tid der informasjontjenester blir digitalisert, og en større andel av brukerne har mulighet til å bruke pc er og internett til å finne seg tilrette i informasjonsverden. Derfor har Hordaland fylkesbibliotek for lengst registrert et stort behov fra folkebibliotekene og brukerne for enklere publiseringsverktøy. Dette åpner for flere og enklere muligheter for publisering og interaksjon med brukerne på nettet enn statiske HTML-dokumenter. Prosjektet som Lena Jensen Glesnes begynte før hun gikk i permisjon, blir nå tatt opp igjen av hennes vikar, Ragni Serina Zlotos. Hun har satt seg som mål å finne et publiseringsverktøy, installere og teste det, og gjøre det ferdig for drift. Verktøyet skal være enkelt å bruke. Ideelt sett skal det være egnet for bibliotekenes behov - og ikke minst - være godt å vedlikeholde og en langvarig løsning. Med i vurderingen: Drupal, Joomla, Plone og Wordpress Med i vurderingsprosessen er Drupal, Joomla, Plone og Wordpress. Testen blir foretatt etter en testekatalog. Ragni Zlotos og fylkesbiblioteket håper på mange innspill fra folkebibliotekene for å tilpasse tilbudet til muligheter og behov som bibliotekene ha innen publisering. Fylkesbiblioteket arrangerer et skrivekurs på to dager for å støtte prosessen i Nordhordland. Første kursdag er 27. januar. rsz Antatt behov: Universell utforming. Lenker til tjenester som kataloger, regionale og nasjonale bibliotekstjenester. Statiske sider med skrevet og illustrert innhold, tilgjengelig fra startsiden: Åpningstider, oppussing, nye tjenester Dynamisk innhold, f. eks. i bloggform. Bildegalerier. Fremstilling av andre medier som lyd, film, presentasjoner o.l. Eventuelt: Tilbud for grupperom, Chatfunksjon, podcasting, bruk på mobil. Programvaren må oppfylle de nevnte kravene, og være sikker i bruk, enkelt å vedlikeholde og kunne brukes lenge. Følg med i utviklingsprosessen: typotendency.net/topic/library

4 Få biblioteket på besøk På Radøy får enkelte nå folkebiblioteket hjemme i stuen Det begynte da en eldre mann ringte oss for noen uker siden og spurte om vi kunne sende ham en katalog for lydbøkene våre, sier bibliotekaren på Radøy, Anne Elisabeth Waage. Vi hadde ikke det, men vi sendte ham en utskrift av katalogen i posten. Etter en stund tok låneren kontakt igjen og sa at han ville gjerne låne en lydbok, men at han hadde vanskelig med å komme seg på biblioteket eller til bokbussen. Vi reiste ut til låneren og tok med oss lydbøker på kassetter. Vi ble mottatt med lefser og kaffe, og det var veldig hyggelig. På veien hjem snakket Unni Ystebø og Anne om å tilrettelegge en fast tjeneste. Det ble snart et samarbeid med hjemmehjelptjenesten i Radøy kommune, som fikk ut budskapet til brukerne deres. Vi sendte informasjonen også til ordføreren og rådmannen, og plutselig fikk også lokale media høre om det, sier Anne. NRKs Hordaland-redaksjon kom, og Nordhordland avis skrev en artikkel om det. Nå står det også på kommunen sin nettside, og vi får flere tilbakemeldinger. Vi vil også åpne tilbudet for unge mennesker som har vanskelig for å komme på biblioteket. Anne og Unni opplever at det ikke bare er boktilbudet som er viktig, men også at det er stor behov for det sosiale. Det er jo bare kjekt, synes vi. Tjenesten er under utvikling, og hvis det er stor behov, vurderer bibliotekarene å planlegge en fast rute. Vi vil gjerne høre fra andre som har tanker om det. rsz Bokbåten Epos gjekk i nesten all slags ver i haust. Det var berre ein gong bølgene var for høge for å reise ut, seier Ritha Helland fra fylkesbiblioteket. Barna er fornøyd:ms Epos seiler i medvind Bokbåt og nye stopp Bokbåten sin hausttur gjekk frå 5. til 24. november. Kulturprogram på nordtur denne gongen var framsyninga Drakespor med forteljarkunstnar Marianne Stenerud, medan det på sørtur var forfattar, illustratør og luring Reidar Kjelsen med Sjå opp for monstre!. Bokbåten hadde heile tre nye stopp i haust, alle i Os og alle i tilknyting til ein skule. 13. november hadde båten fyrste stopp på Lysekloster, der ordførar Terje Søviknes kom om bord for å sjå framsyning og for å ønskje bokbåten velkomen til kommunen. Dei to andre nye stoppa er Nordre Øyane og Søre Øyane. Både besøk og utlån på bokbåten har auka i Når det gjeld besøkande, har dette auka med 470 personar, frå i 2007 til i Vi tel berre besøkande på kulturprogrammet, så det totale talet personar som besøker båten er mykje større. Når det gjeld utlån, har dette auka med 492 lån, frå i 2007 til i Bokbåten seglar altså i medvind for tida! eg

5 Filialen på Hundvåkøy nedlagt Frå 30. juni 2008 vart bibliotekeininga ved Trolandshammer skule på Hundvåkøy i Austevoll kommune stengt som følgje av tidlegare vedtak i kommunestyret. Denne eininga har fungert som kombinasjonsbibliotek i kretsen. Filialstyrar på Hundvåkøy filial dei siste ti åra, har vore Margit Eidsheim. Brua som no er komen på plass mellom Hundvåkøy og Hufthamar, gjev innbyggjarane på Hundvåkøy tilgang til biblioteka på Storebø og i Bekkjarvik. eg Hvordan det er å være ung 3.0 Det digitale gapet er der. For å finne ut hvor ungdommen sin mediebruk står i dag, arrangerer ABM utvikling, og fylkesbibliotekene i Buskerud og Vestfold Nytt frå biblioteka en konferanse 25. og 26. mars 2009 i Drammen. Foredrag handler blant annet om digitale fortellinger som uttrykksform, sosiale nett-verk, og det å ha dataspillere på biblioteket. Bibliotekfag, informasjonskompetanse og tanker om personvern blir diskutert. Påmeldingsfrist er 23. januar. rsz Bokbussen på Askøy nedlagt Bokbussen på Askøy vart vedteken nedlagt i juni Biblioteksjef i Askøy, Kjetil Monsen, seier det ikkje er planar om å skaffe ny bokbuss. Det er tvert om ei lette for biblioteket å ikkje lenger drifte bokbussen, då dei verken har hatt arbeidskapasitet eller økonomi til tenesta. Askøy folkebibliotek har også mista eit årsverk i 2008, utan samanheng med bokbussen. Askøy har hatt bokbuss i tjue år. Bokbussen køyrde til barneskular, barnehagar og hadde også nokre stopp ved butikkar og i bustadfelt. Gjennom åra vart bokbussen reindyrka som ei teneste til skulane, og biblioteket satsa på eit omfattande samarbeid med skulene med litteraturformidling, lesetiltak, skolebibliotek og bokkasser. Hausten 2007 måtte biblioteket innstille bokbussen og det meste av skulebeidet på grunn av mangel på kapasitet. eg Bokbåtklubben digitalt Bokbåten Epos har no fått ein eigen nettstad for born som nyttar bokbåten. Nettstaden finn du her: Vi håper jo at lærarar kjem til å bruke den digitale bokbåtklubben i klassane sine, seier Elin Golten som har vore med på utviklinga av nettstaden. Fylkesbiblioteka i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland samarbeider om bokbåtdrifta. Saman har dei sidan 2001 hatt ein eigen bokbåtklubb for born i klasse ved skular som nyttar bokbåten. Bokbåtklubben har vist seg som ein effektiv måte å nå born med tiltak for lesestimulering og bokinteresse, mellom anna gjennom eit medlemsblad. I samarbeid med Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen, har ein no utvikla ein digital versjon av Bokbåtklubben. Her finn ein (b)logg frå bokbåtkatten, boktips, Bokbåtklubben skal hjelpe born å finne seg til rette på bokbåten - med spel, konkurransar og anbefalinger. teikningar, spel og konkurransar. Målet er at medlemmer av klubben kan nytte digitale tenester for læring, lek og lesestimulering, knytt til bokbåten som fysisk stad og Vestlandskysten som geografisk område. Den digitale Bokbåtklubben skal vere ein kanal for kommunikasjon, publisering og samhandling. Nettstaden blir ei vidareføring av opplevingar i det fysiske biblioteket. eg

6 Gjør det selv, og vis det fram Vil du at det du lager blir utlånt? Demoteket på Bergen off. Bibliotek hjelper deg Det skal være fysisk, sier Trond Blom, bibliotekar på Bergen offentlige bibliotek. Folk skal kunne vise frem det de har gjort på biblioteket, og brukerne skal kunne låne det. Han ser på skjermen, som viser frem demotekets egen katalog. Man kan søke etter film, musikk, bøker, hefter og forskjellig annet. På den svart utkledde bibliotekshyllen finner man forskjellige media. Se her. Det ser nesten ut som det er gitt ut fra et profesjonelt forlag, sier Trond og blar i en billedbok, som han tar ut av hyllen. Men så ser man, at her er papiret klippet med hånd, og bindingen er også selvlaget. I hyllen ligger en ferdig oppgave i grafisk design om kunstnerinnen Frida Kahlo ved siden av hjemmelaget musikk, dikt og film. Men egentlig retter folk seg ikke etter sjangrer, og det meste i demotek-hyllen er eksperimentelt. Vi valgte en svart hylle, fordi vi ville ha det litt passende til d.i.y.- stilen. Mens vi snakker, går Trond til baksiden av demoteket og klikker seg med mus gjennom katalogmenyen på skjermen. Her kan man bla gjennom det vi har og søke etter medietyper. Og så setter han på øretelefonene og starter filmen De Fargerike på skjermen - i god kvalitet. På skjermen starter en artig film, som har veldig bra visuell kvalitet. Mens vi står og ser på, kommenterer Trond: Ja, det er altså en sytten- og en attenåring som har laget denne filmen. Han henger tilbake øretelefonene og viser meg et laminert papirark. En jente på 16 år har skrevet diktet og levert det til demoteket. Som alle måtte hun signere en kontrakt, der hun gir BoB rett til å låne ut verket til bibliotekbrukere. Deretter er det fremdeles fullt mulig å selge verket til et forlag. Som bibliotek, vil vi bare være på den sikre siden. rsz Mer informasjon: demoteket/ Demotekhyllen: I Sverige har 40 demotek hatt stor suksess. Utlysning av midler ABM-utvikling bevilger ikke lenger ansatte ved arkiv, bibliotek og museum reisestøtte. Hele budsjettposten er opphevet, skriver Tone Moseid på Biblioteknorge listen den 28. november Også bibliotekarer som engasjerer seg i IFLA eller andre organisasjoner må søke støtte andre steder. Det flerspråklige bibliotek, en avdeling av Deichmanske bibliotek i Oslo støtter folkebibliotekene med et samordnet innkjøp av bøker i minoritetsspråk. Innkjøpsprogrammet inkluderer bøker og film på Arabisk, Persisk, Polsk, Russisk, Somali og Urdu, såvel som tospråklige barnebøker. Se Vox lyser ut 27 millioner kroner i tilskudd til opplæring på arbeidsplassen. Tilskuddet gjelder lesing, skriving, regning og data. Det som er mest aktuelt for bibliotek, er å søke i samarbeid med en virksomhet. Søknaden leveres elektronisk innen 23. januar Vox gir også veiledning i å søke. rsz Se også:

7 Husk! Kultur. Bibliotekene kan bidra til Kulturminneåret 2009 Bibliotekene i Hordaland er en viktig del av den lokale kulturen. I Kulturminneåret 2009 kan de bli til et viktig ledd i gjenoppdaging og kartlegging av minneverdige ting. Alle tenker vel først på verneverdige hus og steder, malerier og klassisk musikk. Men Kulturminneåret handler om mer enn bare skjønne kunster. Det handler også om hverdagen - om hvilken kulturteknikker, gjenstander og plasser som har vært viktig for oss i fortiden. Det fins flere muligheter å delta i Kulturminneåret. Et prosjekt på nettstedet er dagligliv. no. Alle kan sende Nytt om navn i fylket Fylkesbiblioteket Hordaland: Bernt Lage Breivoll er vikar for Laila Rene og koordinerer vgs. Ragni Serina Zlotos vikarierer for Lena Jensen Glesnes som IKT-Konsulent. Sogn og Fjordane: Ny fylkesbiblioteksjef fra februar 2009 blir Agust Magnusson, nå biblioteksjef i Kvinnherad. Folkebibliotekene: Ny biblioteksjef i Jondal er Maria Brattbakk. Eidfjord folkebibliotek har fått ny sjef, Inger Dyrnesli, som også er sjef for Ullensvang. Ingeborg Fære har fått lederansvar i både Granvin og Ulvik. Og i Samnanger vikarierer Vibecke Svendsen som biblioteksjef. Kulturminner: Buddy-bil og Brannbil er gjenstander som mange knytter minner til. inn bilder og tekster om kulturminner, sier Synøve Gjermundnes, Kulturnett Hordaland. Det kan være så enkelt tema som den tekniske utviklingen fra kassett til CD, MiniDisc og mp3-spiller. Utstillingsgeneratoren Bibliotekene har tildels lokale bildearkiver, eller tilknytinger til lokale forfattere og kunstnere. Dette materialet kan f.eks. presenteres via Utstillingsgeneratoren, som alle bibliotek kan få tilgang til. Vi vil gjerne høre fra bibliotek som er interesserte i opplæring i verktøyet, sier Synnøve. Eksempel: Gå til hordaland.kulturnett. no, klikk på tema, og så nettutstillinger. rsz post.hfk.no no Prosjekt Vidsyn: Erfaringer Mangfoldsåret 2008 er nesten over, men arbeidet med mangfold i bibliotektjenester fortsetter i form av prosjektet Vidsyn. Fredag 13. februar 09 arrangeres det en erfaringskonferanse på Fylkeshuset for alle som jobber med prosjektet. Innlegg, foredrag og diskusjoner skal hjelpe til refleksjon over arbeidet som er blitt gjort under prosjektet, og få frem det som er viktig i den videre utviklingen av biblioteket som møteplass der mangfold finner sted. I Fylkesdelplan for bibliotek i Hordaland er dette området blitt forankret og blitt valgt som et viktig arbeidsfelt frem til Mer: Kurs og samlingar Årets bøker for vaksne Torsdag 12. februar 09 kan du høyra meir om ny skjønnlitteratur for vaksne. Litteraturformidlarane Linn Tønnesen og Kjersti Torbjørnsen frå Stavanger vil halda eit heildagsseminar på Fylkeshuset der dei vil ta for seg eit utval av dei nyaste bøkene som har kome ut på norsk. Program og påmeldingsskjema vil bli lagt ut på nettsida til fylkesbiblioteket. Menneske møter maskin - Biblioteket sitt potensiale og utfordringar i ei digital tid. Onsdag 21. januar 09 på Hotell Neptun blir det diskutert om biblioteket sitt potensiale og utfordringar i ei digital tid. Alexander Johannesen skal oppsummera kva biblioteket kan bidra med for å utvikla seg vidare og bidra til ei digital verd. Anne Karine Sandberg presenterer prosjektet Pode. Og Jill Walker Rettberg fra Universitetet i Bergen skal halda foredrag om korleis litteratur og lesarar blir endra på nett. Meir informasjon og bindande påmelding får du på Hordaland fylkesbibliotek sin nettstad. Opne Bibliotek Halmstadskonferansen diskuterer framtida for folkebibliotek i eit samfunn i endring, i Bergen fra 22. til 24. april 09. Meir informasjon: hordaland.no/fylkesbibl

8 Skulebibliotek under utvikling Fagutdanna bibliotekarar betrar utdanningsmiljøet på videregående skular Det er no 12 skular som har fagutdanna bibliotekar. Fem av desse betaler sjølve for bibliotekar i prosent. Skulane er begeistra og overtydde om at bibliotekaren gjer ein forskjell i skulemiljøet. Av dei største skulane med over eller nær 1000 elevar, er det berre Knarvik vgs som står igjen. Og vi har enno 34 skular på vent! Dette skjedde i 2008 I 2008 fekk Stord og Tertnes vgs bibliotekar, og biblioteket på Årstad vgs blei styrka med ei halv stilling. Hanna May Hovdedalen Haslebakke er den første med fagutdanning på Stord vgs. Denne skolen har to avdelingar, ein på kvar side av riksvegen til Leirvik. Siss Heidy Eik held fram som bibliotekleiar i full stilling. Kjersti Bakke Olsen er tilsett i full stilling på Tertnes vgs frå 1.august. Skulen har nye biblioteklokale i nytt tilbygg. Årstad vgs er den største skulen i Hordaland. med om lag 1300 elevar. Skulebiblioteket her har stor aktivitet, og treng meir personale for å nå full integrert læringsarena. Inger Jæger har arbeidd på skulen i engasjement sidan august 2007, med fast tilsetting frå 1.8. i år. Det var so langt pengane rakk. Bibliotekarar forandrer Det som ofte skjer i kjølvatnet av bibliotekarane sitt inntog i Like før Roald Stenseide, leiar for Opplærings- og helseutvalet gratulerte Askøy vgs. med flott skulebibliotek var det god tid for gjestene til å sjå seg om. skulen er at biblioteklokala blir oppgraderte. I forkant av tildeling drøftar vi moglege løysingar for oppussing, flytting til større lokale, ny innreiing m.m. Det er eit krav frå vår side at skulen legg forholda til rette for bibliotekaren og biblioteket i skulen sin organisasjon og pedagogiske virke. Forandringar tek tid Det er store forventningar, men vi skal ha i minne at dette arbeidet tek tid. Bibliotekarane skal aktualisere bok og mediesamling, planleggje og førebu brukaropplæring tilpassa skulen sine fag og timeplan, og arbeide med haldningsendring hjå lærararene og elevane. I tillegg har dei fått ansvar for utlån av lærebøker, eit plasskrevjande, tidkrevjande og fysisk hardt arbeid. Koordinator Laila Rene har ansvaret for opplæring og drift av vgs-katalogen i MM2. Ho legg også inn lærebøkene i katalogen før skulestart kvart år. Bibliotekarane bidrar til prosjektet Den digitale skulen, mellom anna ved å utvikle og redigere Fag og temabanken, ei kvalitetssikra lenkesamling fordelt på skulefaga. Spennande tid i skulebibliotek I desse dagar blir budsjett for 2009 handsama i politiske organ. Det blir spennande å sjå om dei finn plass til å auke ressursen til fleire nye bibliotekarar i vidaregåande skule. sis Kontakt: Hordaland fylkesbibliotek Pb. 7900, 5020 Bergen Tlf , Fax Fjernlånet Bergen Offentlige Bibliotek, Strømgt. 6, 5015 Bergen Tlf , E-post: E-post: Bilder m. CC-Lisens: Side 1 fra Anna-Stina Axelsson, side 5 fra Christopher Thomas. Les mer: Bilde s. 8: Bjarte Brask Eriksen. Redaktør: Ragni Serina Zlotos. Tekster: Siri Sjursen (sis), Elin Golten(eg), Helge Skurtveit (hs).

Årsmelding 2013. Hordaland fylkesbibliotek

Årsmelding 2013. Hordaland fylkesbibliotek Årsmelding 2013 Hordaland fylkesbibliotek Høgdepunkt i 2013 Halmstadkonferansen vart arrangert i Bergen i april med 230 deltakarar frå Noreg, Sverige og Danmark. Biblioteklandskap i endring 2011-2013,

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland-f.kommune.no/fylkesbibl/emne-ord/ Bibliotekleiarmøte og konferanse i Eidfjord 6. - 7. juni. s. 1 Nye

Detaljer

Vedlegg til sak 201011298-1 26.10.2010. Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland 2010-2015

Vedlegg til sak 201011298-1 26.10.2010. Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland 2010-2015 Vedlegg til sak 201011298-1 26.10.2010 Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland 2010-2015 Innhald Innleiing s. 2 1. Forsking og røyndom s. 2 2. Utfordringar i Hordaland s. 4 3. Strategiar

Detaljer

Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/

Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/ Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/ Det store fleirtalet av høyringsfråsegner frå kommunane helsar velkomen og sluttar seg til innhaldet i framlegg til fylkesdelplan. Fleire

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Webdesign for bibliotektilsette nytt studium Stipend til bibliotekstudium Snora

Detaljer

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND 2007-2010 - HØYRINGSUTKAST 1 Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Innhald Innleiing...

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Bibliotekutvikling hver dag

Bibliotekutvikling hver dag Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2011 Bibliotekutvikling hver dag Ny type kompetanse er nødvendig Petter på plass i sekretariatet UB Tromsø går bort fra trykte bøker

Detaljer

Innleiing, visjonar og mål s. 2

Innleiing, visjonar og mål s. 2 Innhald Innleiing, visjonar og mål s. 2 KAP. 1: Skulebiblioteka som pedagogisk ressurs s. 4 1.1 Læringsmiljø og læringsrammer s. 4 1.2 Skulebibliotek, læringssenter eller studieverkstad s. 5 1.3 Personale

Detaljer

NB21. VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed

NB21. VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed NB21 LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed SIRI HUSTVEDT: Duften av bibliotek Der hadia ble til TENKER NYTT, NÅR

Detaljer

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere?

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? Bibliotekaren 11 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Reformen møtte biblioteklederne Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? En epoke er over i YS Paradoksal bibliotekutredning?

Detaljer

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 2 - Februar - 2011 Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord Innhold Lederen har ordet side 3 Årsmøter i BFs fylkeslag side 4 Fire av ti savner tilbakemeldinger

Detaljer

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Bileta som er brukte i denne planen er frå biblioteket ved Sogndal vidaregåande skule og Stryn bibliotek. Fotografar er

Detaljer

Digital formidling. Bibliotheca Nova 4-2013

Digital formidling. Bibliotheca Nova 4-2013 Digital formidling Bibliotheca Nova 4-2013 Bibliotheca Nova 4-2013 Digital formidling Nasjonalbiblioteket 2013 Skriftserien Bibliotheca Nova Skriftserien Bibliotheca Nova er en av Nasjonalbibliotekets

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekene i Ytre Midt-Troms prøver vertskommunemodellen. Revolusjonen i den arabiske bokverden. Oslo-oppgjøret til megling

Bibliotekaren. Bibliotekene i Ytre Midt-Troms prøver vertskommunemodellen. Revolusjonen i den arabiske bokverden. Oslo-oppgjøret til megling Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 5 - Mai - 2011 En vei videre for interkommunalt biblioteksamarbeid? Bibliotekene i Ytre Midt-Troms prøver vertskommunemodellen Revolusjonen i den arabiske

Detaljer

& $ ! " #$# % $ #%& '&(!) ! # $!) $ Årgang: 33 Nr. 1 2006 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/

& $ !  #$# % $ #%& '&(!) ! # $!) $ Årgang: 33 Nr. 1 2006 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/ Årgang: 33 Nr. 1 2006 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/ " #$# % $ #%& '&() & $ # #%$ $) $ &*( (+ #,--./,--01 $ ) 2'3 Biblioteksjef i Austevoll Laila Blindheim, i det nye biblioteket på

Detaljer

Bibliotekaren. Tilgang til forskningsinformasjon utenfor de store institusjonene? Fra skranken til kateteret

Bibliotekaren. Tilgang til forskningsinformasjon utenfor de store institusjonene? Fra skranken til kateteret Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 2 Tilgang til forskningsinformasjon utenfor de store institusjonene? Fra skranken til kateteret Skrekkblandet fryd å skulle innfri store forventninger

Detaljer

Tema: Fylkesbibliotek

Tema: Fylkesbibliotek 39. årgang 1 2014 Tema: Fylkesbibliotek Pådrivere - innovatører - rådgivere Nyhet! UTVID ÅPNINGSTIDEN MED DØGNBIBLIOTEKET Bibliotek-Systemer har introdusert «døgnbiblioteket», et system hvor biblioteket

Detaljer

Bibliotekaren. En fremtid med radiobrikker? Når en ambassade sponser bibliotek. Nyttig bakgrunn fra Eurobonus? Hvor liten biblioteksjef kan du være?

Bibliotekaren. En fremtid med radiobrikker? Når en ambassade sponser bibliotek. Nyttig bakgrunn fra Eurobonus? Hvor liten biblioteksjef kan du være? Bibliotekaren 3 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet En fremtid med radiobrikker? Når en ambassade sponser bibliotek Nyttig bakgrunn fra Eurobonus? Hvor liten biblioteksjef kan du være? Innhold Lederen

Detaljer

Bibliotekaren 1. Sesam, sesam, lukk deg opp! Lojalitet og ytringsfrihet. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Nye jobbarenaer: Yrkesetisk dilemma:

Bibliotekaren 1. Sesam, sesam, lukk deg opp! Lojalitet og ytringsfrihet. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Nye jobbarenaer: Yrkesetisk dilemma: Bibliotekaren 1 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nye jobbarenaer: Sesam, sesam, lukk deg opp! Bonus i kommunal sektor? Bokbåten i vinden Sekretariatet svarer Rygge bibliotek vant Hverdag uten 6

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

ET MAGASIN FRA UTDANNINGSDIREKTORATET OM KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN

ET MAGASIN FRA UTDANNINGSDIREKTORATET OM KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN 10 MATEMATIKK- GLEDE Matematikk i barnehagen må erfares. 18 KVALITETSTID Kunnskapsministeren mener det er tid for kvalitet i barnehagene. 25 ØKER KOMPETANSEN Møt seks barnehageansatte som utvikler sin

Detaljer

NB21. BOKBÅTEN EPOS: Flytende litteraturhus i 50 år. UNDERVEIS: Vigdis Moe Skarstein om veien videre for bibliotekene

NB21. BOKBÅTEN EPOS: Flytende litteraturhus i 50 år. UNDERVEIS: Vigdis Moe Skarstein om veien videre for bibliotekene NB21 BOKBÅTEN EPOS: Flytende litteraturhus i 50 år UNDERVEIS: Vigdis Moe Skarstein om veien videre for bibliotekene NY TREND? Biblioteket holder åpent etter stengetid AINA BASSO: Leter etter sterke historier

Detaljer

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5 Brukarane tar over Den digitale revolusjonen er i gang nr. 3 2008, årgang 5 leiar Petter Bae Brandtzæg Marika Lüders eborger 2.0 Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon eborgaren

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Bibliotekaren. Bredere tilbud om mastergrad i Oslo. Nettverk for store arbeidsplasser. Forskjell på læringssenter og bibliotek?

Bibliotekaren. Bredere tilbud om mastergrad i Oslo. Nettverk for store arbeidsplasser. Forskjell på læringssenter og bibliotek? Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bredere tilbud om mastergrad i Oslo Nettverk for store arbeidsplasser Forskjell på læringssenter og bibliotek? Det nærmer seg hovedoppgjør Glem Google...

Detaljer

Bibliotekaren. Januar TIDSSKRIFT FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET NR. 1 / 1997-5. ÅRGANG

Bibliotekaren. Januar TIDSSKRIFT FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET NR. 1 / 1997-5. ÅRGANG TIDSSKRIFT FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Bibliotekaren Historiene og mytene om antikkens store bibliotek i Alexandria fascinerer oss. En komplett samling av all litteratur fra hele verden, det vil si hele datidens

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

ITINERA GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING. Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid P3 2005

ITINERA GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING. Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid P3 2005 ITINERA Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING P3 2005 Konfrontasjon og refleksjon /03/ Se, der surfer bestefar /10/ Øyvind

Detaljer