Bokbåtklubben Bibliotek i stuen Nye nettsteder Navn & nyheter. Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bokbåtklubben Bibliotek i stuen Nye nettsteder Navn & nyheter. Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek"

Transkript

1 Årgang: 37 Nr desember 2008 ISSN: Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Bokbåtklubben Bibliotek i stuen Nye nettsteder Navn & nyheter

2 Julehelsing frå fylkesbiblioteksjefen Nok eit år går mot slutten, og tida er inne for eit tilbakeblikk. Det er umogleg å nemne alle aktivitetane våre, men eg vil trekke fram noko av det som har gjort dette til eit særleg aktivt og spennande år for oss på fylkesbiblioteket. Det 71. norske bibliotekmøtet, blei arrangert i Bergen i mars, og vi var med i arran gementskomiteen med m.a. ansvar for dei sosiale arrangementa og opninga. Vi føler oss nøgd med arrangementet og for at bibliotekarar frå Hordaland fekk høve til fagleg oppdatering, møte og diskusjonar med 600 kollegaer frå heile landet. Nye regionale tiltak Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland blei vedtatt i Fylkestinget i desember Det er dermed vedtatt ein regional politikk som vil involvere alle typar bibliotek, etablere forpliktande samarbeid, nettverk og kompetanseutvikling. For å nå visjonen om Hordalandsbiblioteket - eit samhandlane nettverk mellom alle biblioteka i fylket har vi i år arbeidd vidare med transportordninga, felles katalogsøk og samarbeidsavtaler. Folkebiblioteka har fått tilbod om å nytte av fylkesmidlar til mediekjøp. Bibliotek i vgs. Utvikling av biblioteka i vidaregåande skule har stått høgt på dagsorden også i år. Det er no 12 skular i Hordaland som har fagutdanna bibliotekarar i tillegg til koordinatoren som arbeider på fylkesbiblioteket. Ved utlån av lærebøker, får elvane det nasjonale lånekortet. Jubileumsmarkering 100-års jubileet for Olav H. Hauge og Geirr Tveitt blei markert på Eldreveven.no med publisering av digitale forteljingar. Bokbåten i medvind Etter ein stormfull haust i fjor, er bokbåten sin popularitet aukande og det har blitt oppretta fleire nye stopp. Bokbåtklubben har blitt nettbasert, noko vi håper skal stimulere barn og ungdom til lesing og kontakt med bokbåten heile året. Nordisk konferanse Vi har allereie lagt planar for mykje spennande til neste år. Legg særleg merke til at Halmstadkonferansen, som er ein nordisk bibliotekpolitisk konferanse, og skal vere i Bergen april. Det er eit godt høve til å invitere ein lokal politikar med seg til Bergen. Eg takkar for godt samarbeid i året som gjekk, og ønskjer alle ei god jul og eit godt nytt år! Ruth Ørnholt Bok i bruk i barnehagen Aktiv bruk av litteratur i barnehagar, for å gi litterære opplevingar og stimulere barnas språkutvikling er ei satsing som fylkesbiblioteket støttar. Tilsette i barnehagar får tilbod om kurs i nyare litteratur for aldersgruppa, og prosjektet viser ein modell for samarbeid mellom barnehagar og bibliotek. Norske barnehagar har teke i bruk materiell for registrering av språkutvikling hjå det enkelte barn. Opplegget vert kalla Tras (tidleg registrering av språkutvikling). Boktras er etablert som eit prosjekt der folkebiblioteket plasserer bøker i barnehagane. Dermed aukar ein tilgang på litteratur, og legg vekt på systematisk høglesing. Foreldra kan også få låne med seg barna sine favorittbøker heim. Barn i Bømlo badar i nye bøker Bømlo folkebibliotek har gripe ideen om auka samarbeid mellom bibliotek og barnehagar. Initiativet kom frå ein barnehage, deretter tok biblioteksjefen kontakt med ein konsulent for barnehagar i kommunen. Biblioteksjef Astrid Drevland synes der er viktig å ha godt samarbeid med dei ansvarlege for barnehagar. Etter ein prøveperiode er alle ni barnehagane kome med i opplegget. Midlar og kunnskap Biblioteket såg at dei måtte ha ekstra tilskot for bøker til barnehagane, og difor søkte dei Utval for levekår i kommunen om midlar. Biblioteket fekk ei løyving på kr som kommunen hadde til barnehagar. Det gjekk til innkjøp av bøker, i tillegg til å bruke dei frå eiga samling. Astrid legg vekt på at barnehagepersonalet forpliktar seg på lese høgt kvar dag, også til viltre gutar. hs Mer informasjon:

3 Utfordringer i bibliotek-utvikling. Emnesky fra artikkelen Library 2.0 i Library Journal 9/2001 fra Michael E. Casey og Laura C. Savastinuk. Generert fra Mittnordhordland.no: Folkebibliotekene i åtte kommuner har tatt initiativet og begynt med sitt eget prosjekt for å få nytt nettsted. Vi hadde veldig stor behov for å utvikle oss videre, sier Bente Bing Kleiva fra Meland folkebibliotek. Midler og teknisk støtte får Nordhordlandskommunene fra Biblioteksentralen. Joomla ble valgt som publiseringsverktøy, og med Aquabrowser har bibliotekene tenkt å gjøre katalogen mer tilgjengelig, samtidig som de vil integrere de kommunale sidene i samme søket. I tillegg håper vi på sikt å kunne tilby mobilbrukere et utvidet tilbud med bl.a. varsling om innleveringsfrist og søk i katalogen, sier Marit Gro Berge, biblioteksjefen i Lindås kommune. Bente Bing Kleiva og Marit Gro Berge er prosjektledere for Mitt Nordhordland. Interesserte kan følge med på hva som skjer i prosessen: På mittnordhordland. wordpress.com blogger bibliotekarene om utviklingen. rsz Dynamisk innhold for alle Hordaland fylkesbibliotek er i full fart med utviklingen av nettsteder Nettstedene blir mer og mer viktige i en tid der informasjontjenester blir digitalisert, og en større andel av brukerne har mulighet til å bruke pc er og internett til å finne seg tilrette i informasjonsverden. Derfor har Hordaland fylkesbibliotek for lengst registrert et stort behov fra folkebibliotekene og brukerne for enklere publiseringsverktøy. Dette åpner for flere og enklere muligheter for publisering og interaksjon med brukerne på nettet enn statiske HTML-dokumenter. Prosjektet som Lena Jensen Glesnes begynte før hun gikk i permisjon, blir nå tatt opp igjen av hennes vikar, Ragni Serina Zlotos. Hun har satt seg som mål å finne et publiseringsverktøy, installere og teste det, og gjøre det ferdig for drift. Verktøyet skal være enkelt å bruke. Ideelt sett skal det være egnet for bibliotekenes behov - og ikke minst - være godt å vedlikeholde og en langvarig løsning. Med i vurderingen: Drupal, Joomla, Plone og Wordpress Med i vurderingsprosessen er Drupal, Joomla, Plone og Wordpress. Testen blir foretatt etter en testekatalog. Ragni Zlotos og fylkesbiblioteket håper på mange innspill fra folkebibliotekene for å tilpasse tilbudet til muligheter og behov som bibliotekene ha innen publisering. Fylkesbiblioteket arrangerer et skrivekurs på to dager for å støtte prosessen i Nordhordland. Første kursdag er 27. januar. rsz Antatt behov: Universell utforming. Lenker til tjenester som kataloger, regionale og nasjonale bibliotekstjenester. Statiske sider med skrevet og illustrert innhold, tilgjengelig fra startsiden: Åpningstider, oppussing, nye tjenester Dynamisk innhold, f. eks. i bloggform. Bildegalerier. Fremstilling av andre medier som lyd, film, presentasjoner o.l. Eventuelt: Tilbud for grupperom, Chatfunksjon, podcasting, bruk på mobil. Programvaren må oppfylle de nevnte kravene, og være sikker i bruk, enkelt å vedlikeholde og kunne brukes lenge. Følg med i utviklingsprosessen: typotendency.net/topic/library

4 Få biblioteket på besøk På Radøy får enkelte nå folkebiblioteket hjemme i stuen Det begynte da en eldre mann ringte oss for noen uker siden og spurte om vi kunne sende ham en katalog for lydbøkene våre, sier bibliotekaren på Radøy, Anne Elisabeth Waage. Vi hadde ikke det, men vi sendte ham en utskrift av katalogen i posten. Etter en stund tok låneren kontakt igjen og sa at han ville gjerne låne en lydbok, men at han hadde vanskelig med å komme seg på biblioteket eller til bokbussen. Vi reiste ut til låneren og tok med oss lydbøker på kassetter. Vi ble mottatt med lefser og kaffe, og det var veldig hyggelig. På veien hjem snakket Unni Ystebø og Anne om å tilrettelegge en fast tjeneste. Det ble snart et samarbeid med hjemmehjelptjenesten i Radøy kommune, som fikk ut budskapet til brukerne deres. Vi sendte informasjonen også til ordføreren og rådmannen, og plutselig fikk også lokale media høre om det, sier Anne. NRKs Hordaland-redaksjon kom, og Nordhordland avis skrev en artikkel om det. Nå står det også på kommunen sin nettside, og vi får flere tilbakemeldinger. Vi vil også åpne tilbudet for unge mennesker som har vanskelig for å komme på biblioteket. Anne og Unni opplever at det ikke bare er boktilbudet som er viktig, men også at det er stor behov for det sosiale. Det er jo bare kjekt, synes vi. Tjenesten er under utvikling, og hvis det er stor behov, vurderer bibliotekarene å planlegge en fast rute. Vi vil gjerne høre fra andre som har tanker om det. rsz Bokbåten Epos gjekk i nesten all slags ver i haust. Det var berre ein gong bølgene var for høge for å reise ut, seier Ritha Helland fra fylkesbiblioteket. Barna er fornøyd:ms Epos seiler i medvind Bokbåt og nye stopp Bokbåten sin hausttur gjekk frå 5. til 24. november. Kulturprogram på nordtur denne gongen var framsyninga Drakespor med forteljarkunstnar Marianne Stenerud, medan det på sørtur var forfattar, illustratør og luring Reidar Kjelsen med Sjå opp for monstre!. Bokbåten hadde heile tre nye stopp i haust, alle i Os og alle i tilknyting til ein skule. 13. november hadde båten fyrste stopp på Lysekloster, der ordførar Terje Søviknes kom om bord for å sjå framsyning og for å ønskje bokbåten velkomen til kommunen. Dei to andre nye stoppa er Nordre Øyane og Søre Øyane. Både besøk og utlån på bokbåten har auka i Når det gjeld besøkande, har dette auka med 470 personar, frå i 2007 til i Vi tel berre besøkande på kulturprogrammet, så det totale talet personar som besøker båten er mykje større. Når det gjeld utlån, har dette auka med 492 lån, frå i 2007 til i Bokbåten seglar altså i medvind for tida! eg

5 Filialen på Hundvåkøy nedlagt Frå 30. juni 2008 vart bibliotekeininga ved Trolandshammer skule på Hundvåkøy i Austevoll kommune stengt som følgje av tidlegare vedtak i kommunestyret. Denne eininga har fungert som kombinasjonsbibliotek i kretsen. Filialstyrar på Hundvåkøy filial dei siste ti åra, har vore Margit Eidsheim. Brua som no er komen på plass mellom Hundvåkøy og Hufthamar, gjev innbyggjarane på Hundvåkøy tilgang til biblioteka på Storebø og i Bekkjarvik. eg Hvordan det er å være ung 3.0 Det digitale gapet er der. For å finne ut hvor ungdommen sin mediebruk står i dag, arrangerer ABM utvikling, og fylkesbibliotekene i Buskerud og Vestfold Nytt frå biblioteka en konferanse 25. og 26. mars 2009 i Drammen. Foredrag handler blant annet om digitale fortellinger som uttrykksform, sosiale nett-verk, og det å ha dataspillere på biblioteket. Bibliotekfag, informasjonskompetanse og tanker om personvern blir diskutert. Påmeldingsfrist er 23. januar. rsz Bokbussen på Askøy nedlagt Bokbussen på Askøy vart vedteken nedlagt i juni Biblioteksjef i Askøy, Kjetil Monsen, seier det ikkje er planar om å skaffe ny bokbuss. Det er tvert om ei lette for biblioteket å ikkje lenger drifte bokbussen, då dei verken har hatt arbeidskapasitet eller økonomi til tenesta. Askøy folkebibliotek har også mista eit årsverk i 2008, utan samanheng med bokbussen. Askøy har hatt bokbuss i tjue år. Bokbussen køyrde til barneskular, barnehagar og hadde også nokre stopp ved butikkar og i bustadfelt. Gjennom åra vart bokbussen reindyrka som ei teneste til skulane, og biblioteket satsa på eit omfattande samarbeid med skulene med litteraturformidling, lesetiltak, skolebibliotek og bokkasser. Hausten 2007 måtte biblioteket innstille bokbussen og det meste av skulebeidet på grunn av mangel på kapasitet. eg Bokbåtklubben digitalt Bokbåten Epos har no fått ein eigen nettstad for born som nyttar bokbåten. Nettstaden finn du her: Vi håper jo at lærarar kjem til å bruke den digitale bokbåtklubben i klassane sine, seier Elin Golten som har vore med på utviklinga av nettstaden. Fylkesbiblioteka i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland samarbeider om bokbåtdrifta. Saman har dei sidan 2001 hatt ein eigen bokbåtklubb for born i klasse ved skular som nyttar bokbåten. Bokbåtklubben har vist seg som ein effektiv måte å nå born med tiltak for lesestimulering og bokinteresse, mellom anna gjennom eit medlemsblad. I samarbeid med Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen, har ein no utvikla ein digital versjon av Bokbåtklubben. Her finn ein (b)logg frå bokbåtkatten, boktips, Bokbåtklubben skal hjelpe born å finne seg til rette på bokbåten - med spel, konkurransar og anbefalinger. teikningar, spel og konkurransar. Målet er at medlemmer av klubben kan nytte digitale tenester for læring, lek og lesestimulering, knytt til bokbåten som fysisk stad og Vestlandskysten som geografisk område. Den digitale Bokbåtklubben skal vere ein kanal for kommunikasjon, publisering og samhandling. Nettstaden blir ei vidareføring av opplevingar i det fysiske biblioteket. eg

6 Gjør det selv, og vis det fram Vil du at det du lager blir utlånt? Demoteket på Bergen off. Bibliotek hjelper deg Det skal være fysisk, sier Trond Blom, bibliotekar på Bergen offentlige bibliotek. Folk skal kunne vise frem det de har gjort på biblioteket, og brukerne skal kunne låne det. Han ser på skjermen, som viser frem demotekets egen katalog. Man kan søke etter film, musikk, bøker, hefter og forskjellig annet. På den svart utkledde bibliotekshyllen finner man forskjellige media. Se her. Det ser nesten ut som det er gitt ut fra et profesjonelt forlag, sier Trond og blar i en billedbok, som han tar ut av hyllen. Men så ser man, at her er papiret klippet med hånd, og bindingen er også selvlaget. I hyllen ligger en ferdig oppgave i grafisk design om kunstnerinnen Frida Kahlo ved siden av hjemmelaget musikk, dikt og film. Men egentlig retter folk seg ikke etter sjangrer, og det meste i demotek-hyllen er eksperimentelt. Vi valgte en svart hylle, fordi vi ville ha det litt passende til d.i.y.- stilen. Mens vi snakker, går Trond til baksiden av demoteket og klikker seg med mus gjennom katalogmenyen på skjermen. Her kan man bla gjennom det vi har og søke etter medietyper. Og så setter han på øretelefonene og starter filmen De Fargerike på skjermen - i god kvalitet. På skjermen starter en artig film, som har veldig bra visuell kvalitet. Mens vi står og ser på, kommenterer Trond: Ja, det er altså en sytten- og en attenåring som har laget denne filmen. Han henger tilbake øretelefonene og viser meg et laminert papirark. En jente på 16 år har skrevet diktet og levert det til demoteket. Som alle måtte hun signere en kontrakt, der hun gir BoB rett til å låne ut verket til bibliotekbrukere. Deretter er det fremdeles fullt mulig å selge verket til et forlag. Som bibliotek, vil vi bare være på den sikre siden. rsz Mer informasjon: demoteket/ Demotekhyllen: I Sverige har 40 demotek hatt stor suksess. Utlysning av midler ABM-utvikling bevilger ikke lenger ansatte ved arkiv, bibliotek og museum reisestøtte. Hele budsjettposten er opphevet, skriver Tone Moseid på Biblioteknorge listen den 28. november Også bibliotekarer som engasjerer seg i IFLA eller andre organisasjoner må søke støtte andre steder. Det flerspråklige bibliotek, en avdeling av Deichmanske bibliotek i Oslo støtter folkebibliotekene med et samordnet innkjøp av bøker i minoritetsspråk. Innkjøpsprogrammet inkluderer bøker og film på Arabisk, Persisk, Polsk, Russisk, Somali og Urdu, såvel som tospråklige barnebøker. Se Vox lyser ut 27 millioner kroner i tilskudd til opplæring på arbeidsplassen. Tilskuddet gjelder lesing, skriving, regning og data. Det som er mest aktuelt for bibliotek, er å søke i samarbeid med en virksomhet. Søknaden leveres elektronisk innen 23. januar Vox gir også veiledning i å søke. rsz Se også:

7 Husk! Kultur. Bibliotekene kan bidra til Kulturminneåret 2009 Bibliotekene i Hordaland er en viktig del av den lokale kulturen. I Kulturminneåret 2009 kan de bli til et viktig ledd i gjenoppdaging og kartlegging av minneverdige ting. Alle tenker vel først på verneverdige hus og steder, malerier og klassisk musikk. Men Kulturminneåret handler om mer enn bare skjønne kunster. Det handler også om hverdagen - om hvilken kulturteknikker, gjenstander og plasser som har vært viktig for oss i fortiden. Det fins flere muligheter å delta i Kulturminneåret. Et prosjekt på nettstedet er dagligliv. no. Alle kan sende Nytt om navn i fylket Fylkesbiblioteket Hordaland: Bernt Lage Breivoll er vikar for Laila Rene og koordinerer vgs. Ragni Serina Zlotos vikarierer for Lena Jensen Glesnes som IKT-Konsulent. Sogn og Fjordane: Ny fylkesbiblioteksjef fra februar 2009 blir Agust Magnusson, nå biblioteksjef i Kvinnherad. Folkebibliotekene: Ny biblioteksjef i Jondal er Maria Brattbakk. Eidfjord folkebibliotek har fått ny sjef, Inger Dyrnesli, som også er sjef for Ullensvang. Ingeborg Fære har fått lederansvar i både Granvin og Ulvik. Og i Samnanger vikarierer Vibecke Svendsen som biblioteksjef. Kulturminner: Buddy-bil og Brannbil er gjenstander som mange knytter minner til. inn bilder og tekster om kulturminner, sier Synøve Gjermundnes, Kulturnett Hordaland. Det kan være så enkelt tema som den tekniske utviklingen fra kassett til CD, MiniDisc og mp3-spiller. Utstillingsgeneratoren Bibliotekene har tildels lokale bildearkiver, eller tilknytinger til lokale forfattere og kunstnere. Dette materialet kan f.eks. presenteres via Utstillingsgeneratoren, som alle bibliotek kan få tilgang til. Vi vil gjerne høre fra bibliotek som er interesserte i opplæring i verktøyet, sier Synnøve. Eksempel: Gå til hordaland.kulturnett. no, klikk på tema, og så nettutstillinger. rsz post.hfk.no no Prosjekt Vidsyn: Erfaringer Mangfoldsåret 2008 er nesten over, men arbeidet med mangfold i bibliotektjenester fortsetter i form av prosjektet Vidsyn. Fredag 13. februar 09 arrangeres det en erfaringskonferanse på Fylkeshuset for alle som jobber med prosjektet. Innlegg, foredrag og diskusjoner skal hjelpe til refleksjon over arbeidet som er blitt gjort under prosjektet, og få frem det som er viktig i den videre utviklingen av biblioteket som møteplass der mangfold finner sted. I Fylkesdelplan for bibliotek i Hordaland er dette området blitt forankret og blitt valgt som et viktig arbeidsfelt frem til Mer: Kurs og samlingar Årets bøker for vaksne Torsdag 12. februar 09 kan du høyra meir om ny skjønnlitteratur for vaksne. Litteraturformidlarane Linn Tønnesen og Kjersti Torbjørnsen frå Stavanger vil halda eit heildagsseminar på Fylkeshuset der dei vil ta for seg eit utval av dei nyaste bøkene som har kome ut på norsk. Program og påmeldingsskjema vil bli lagt ut på nettsida til fylkesbiblioteket. Menneske møter maskin - Biblioteket sitt potensiale og utfordringar i ei digital tid. Onsdag 21. januar 09 på Hotell Neptun blir det diskutert om biblioteket sitt potensiale og utfordringar i ei digital tid. Alexander Johannesen skal oppsummera kva biblioteket kan bidra med for å utvikla seg vidare og bidra til ei digital verd. Anne Karine Sandberg presenterer prosjektet Pode. Og Jill Walker Rettberg fra Universitetet i Bergen skal halda foredrag om korleis litteratur og lesarar blir endra på nett. Meir informasjon og bindande påmelding får du på Hordaland fylkesbibliotek sin nettstad. Opne Bibliotek Halmstadskonferansen diskuterer framtida for folkebibliotek i eit samfunn i endring, i Bergen fra 22. til 24. april 09. Meir informasjon: hordaland.no/fylkesbibl

8 Skulebibliotek under utvikling Fagutdanna bibliotekarar betrar utdanningsmiljøet på videregående skular Det er no 12 skular som har fagutdanna bibliotekar. Fem av desse betaler sjølve for bibliotekar i prosent. Skulane er begeistra og overtydde om at bibliotekaren gjer ein forskjell i skulemiljøet. Av dei største skulane med over eller nær 1000 elevar, er det berre Knarvik vgs som står igjen. Og vi har enno 34 skular på vent! Dette skjedde i 2008 I 2008 fekk Stord og Tertnes vgs bibliotekar, og biblioteket på Årstad vgs blei styrka med ei halv stilling. Hanna May Hovdedalen Haslebakke er den første med fagutdanning på Stord vgs. Denne skolen har to avdelingar, ein på kvar side av riksvegen til Leirvik. Siss Heidy Eik held fram som bibliotekleiar i full stilling. Kjersti Bakke Olsen er tilsett i full stilling på Tertnes vgs frå 1.august. Skulen har nye biblioteklokale i nytt tilbygg. Årstad vgs er den største skulen i Hordaland. med om lag 1300 elevar. Skulebiblioteket her har stor aktivitet, og treng meir personale for å nå full integrert læringsarena. Inger Jæger har arbeidd på skulen i engasjement sidan august 2007, med fast tilsetting frå 1.8. i år. Det var so langt pengane rakk. Bibliotekarar forandrer Det som ofte skjer i kjølvatnet av bibliotekarane sitt inntog i Like før Roald Stenseide, leiar for Opplærings- og helseutvalet gratulerte Askøy vgs. med flott skulebibliotek var det god tid for gjestene til å sjå seg om. skulen er at biblioteklokala blir oppgraderte. I forkant av tildeling drøftar vi moglege løysingar for oppussing, flytting til større lokale, ny innreiing m.m. Det er eit krav frå vår side at skulen legg forholda til rette for bibliotekaren og biblioteket i skulen sin organisasjon og pedagogiske virke. Forandringar tek tid Det er store forventningar, men vi skal ha i minne at dette arbeidet tek tid. Bibliotekarane skal aktualisere bok og mediesamling, planleggje og førebu brukaropplæring tilpassa skulen sine fag og timeplan, og arbeide med haldningsendring hjå lærararene og elevane. I tillegg har dei fått ansvar for utlån av lærebøker, eit plasskrevjande, tidkrevjande og fysisk hardt arbeid. Koordinator Laila Rene har ansvaret for opplæring og drift av vgs-katalogen i MM2. Ho legg også inn lærebøkene i katalogen før skulestart kvart år. Bibliotekarane bidrar til prosjektet Den digitale skulen, mellom anna ved å utvikle og redigere Fag og temabanken, ei kvalitetssikra lenkesamling fordelt på skulefaga. Spennande tid i skulebibliotek I desse dagar blir budsjett for 2009 handsama i politiske organ. Det blir spennande å sjå om dei finn plass til å auke ressursen til fleire nye bibliotekarar i vidaregåande skule. sis Kontakt: Hordaland fylkesbibliotek Pb. 7900, 5020 Bergen Tlf , Fax Fjernlånet Bergen Offentlige Bibliotek, Strømgt. 6, 5015 Bergen Tlf , E-post: E-post: Bilder m. CC-Lisens: Side 1 fra Anna-Stina Axelsson, side 5 fra Christopher Thomas. Les mer: Bilde s. 8: Bjarte Brask Eriksen. Redaktør: Ragni Serina Zlotos. Tekster: Siri Sjursen (sis), Elin Golten(eg), Helge Skurtveit (hs).

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplan l i Hordaland d prosessar og konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplanar I Hordaland 1. 1994-1997 2. 1998-2001 3. 2002-2005 4. 2007-2010

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty.

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. Handlingsplan for biblioteket ved Sylte skule, perioden 2009-2010 Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. 1. Biblioteket skal vere ein viktig aktør når det gjeld å stimulere elevane til leselyst, og vere

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Nytte og hygge (Ref #1075)

Nytte og hygge (Ref #1075) Nytte og hygge (Ref #1075) Søknadssum: 160000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lindås bibliotek / 935084733

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Handlingsplan for biblioteket ved Tornes skule, perioden 2009-2010. Skulebiblioteket - eit pedagogisk verkty

Handlingsplan for biblioteket ved Tornes skule, perioden 2009-2010. Skulebiblioteket - eit pedagogisk verkty Handlingsplan for biblioteket ved Tornes skule, perioden 2009-2010 Skulebiblioteket - eit pedagogisk verkty Biblioteket vårt skal vere eit rom for læring, for informasjon, ein sosial møteplass inspirasjon

Detaljer

Breiband til. alle i Hordaland

Breiband til. alle i Hordaland Breiband til alle i Hordaland Hordaland 2 Hordaland, med ca. 445.000 innbyggjarar, er det tredje mest folkerike fylket i landet. Mellom dei 33 kommunane i fylket finn du den nest folkerikaste kommunen

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318)

Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318) Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318) Søknadssum: 180 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279)

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Søknadssum: 115000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 938626367 Postboks 7900 5018 http://www.hordaland.no/fylkesbibl

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Årgang: 33 Nr. 3 2006 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/

Årgang: 33 Nr. 3 2006 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/ Årgang: 33 Nr. 3 2006 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/ Nok eit aktivt år på fylkesbiblioteket går mot slutten, og tida er inne for eit tilbakeblikk. I februar/mars handsama fylkespolitikarane

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

( ) * +,,, Torsdag 19. januar 2006, Radisson SAS Hotel Norge i Bergen

( ) * +,,, Torsdag 19. januar 2006, Radisson SAS Hotel Norge i Bergen Årgang: 33 Nr. 4 2005 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/ Nok eit aktivt bibliotekår har gått, og vi på fylkesbiblioteket har gjort vårt beste for vidare utvikling av biblioteka i Hordaland,

Detaljer

utvikling av bibliotek i vidaregåande Bibliotekmøte 21.10.2009 Ellen Kristin Molvær

utvikling av bibliotek i vidaregåande Bibliotekmøte 21.10.2009 Ellen Kristin Molvær Strategisk tenking og samarbeid for utvikling av bibliotek i vidaregåande skole Bibliotekmøte 21.10.2009 Ellen Kristin Molvær Møre og Romsdal fylkesbibliotek Ei historie frå Møre og Romsdal Eit fylke

Detaljer

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane.

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane. LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA SAMABEIDSAVTALAR OM: BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE) LESEOMBOD (750) NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER Meldinga

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune 23.07.2014 Side 1 av 8 Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2006

GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2006 GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2006 2006 var på ulike måtar eit overraskande år for Gloppen folkebibliotek: * Den første Bibliotekprisen i Sogn og Fjordane vart tildelt Gloppen folkebibliotek * Byrkjelo

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE SAK 66/11 SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE Saksopplysning I brev dat. 8.11.2011søkjer biblioteka i Hallingdal, i denne

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2004 ISSN 1502-3273. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2004 ISSN 1502-3273. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2004 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Bibliotekleiarmøte på Voss 3. - 4. juni 2004 Fylkesbiblioteket inviterer til

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 B B I B L I O T E K M E D D U G L E I K F O R F R A M T I D A STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 Grafisk design og layout:a2g Grafisk, Hild F. Aase.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

STRATEGISK HANDLINGSPLAN FOR SKOLEBIBLIOTEK, 2005-2010 STATUS OG VIDARE ARBEID

STRATEGISK HANDLINGSPLAN FOR SKOLEBIBLIOTEK, 2005-2010 STATUS OG VIDARE ARBEID HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Fylkesbiblioteket Arkivsak 200908043-1 Arkivnr. 663 Saksh. Sjursen, Siri Saksgang Kultur- og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Spørjegransking om leselyst og lesevanar ved Sunnylven ungdomskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen

Spørjegransking om leselyst og lesevanar ved Sunnylven ungdomskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen Spørjegransking om leselyst og lesevanar ved Sunnylven ungdomskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen Anette, Jarl Vegard, Ola Tobias i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste 1. Innleiing

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

"Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e)

Herr Kurz i biblioteket (Ref #acf00c3e) "Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e) Søknadssum: 370 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder Opplysninger

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

GODE SKOLEBIBLIOTEK GIR KULTUR FOR LÆRING

GODE SKOLEBIBLIOTEK GIR KULTUR FOR LÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE GODE SKOLEBIBLIOTEK GIR KULTUR FOR LÆRING Modellbiblioteket på Os vidaregåande skule Sluttrapport Strategi 1, tiltak 1 i Strategisk handlingsplan for bibliotek i vidaregåande skolar

Detaljer

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 DIGITALISERING AV ARKIV Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 AGENDA: - Kort historikk om SEDAK - Presentasjon av kven er, kva er og korleis - Metode for framtid i høve digitalisering

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Bibliotek i Danmark Regionale prosjekt Drupal og Wiki Lesestimulering Navn & nyheter. Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek

Bibliotek i Danmark Regionale prosjekt Drupal og Wiki Lesestimulering Navn & nyheter. Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 38 Nr. 1 11. juni 2009 ISSN: 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Bibliotek i Danmark Regionale prosjekt Drupal og Wiki Lesestimulering Navn & nyheter

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE SPØRJEGRANSKING Om leselyst og lesevanar blant unge SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE Irene, Terese, Sigurd, Lars i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 INNHALD Innleiing... 3 Diagram og Kommentarar...

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer