Rehabiliteringsavdelingen. Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til behandling på Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik. Gjelder fra 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rehabiliteringsavdelingen. Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til behandling på Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik. Gjelder fra 1."

Transkript

1 En veiledning for deg som skal til behandling på Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik Gjelder fra 1. januar 2009

2 Velkommen til vår avdeling Alle mennesker er spesielle med ulike ønskemål og forskjellige forutsetninger, også når sykdom rammer. Vi vil at din opplevelse av trivsel og meningsfylt liv skal bli virkeliggjort i størst mulig grad. Vi vet at du har ressurser å ta i bruk i dette arbeidet. Vi ønsker å være gode samarbeids partnere for deg, bidra med hjelp og støtte og legge forholdene til rette for at du kan nå flest mulig av dine mål. AVBESTILLING/ENDRING AV MOTTATT TIME Dersom du ikke har anledning til å møte til avtalt time, er det viktig at du gir beskjed snarest mulig og senest innen 24 timer før. HER FINNER DU OSS: Rehabiliterings - avdelingen Gjøvik Føllingstadsvei Gjøvik Telefon Telefaks Ambulerende rehabiliteringsteam (ART) Åpningstid: Telefon Telefaks

3 Om avdelingen VÅR MÅLSETTING Å gi rehabilitering til personer som har behov for tjenester på spesialisthelsetjenestenivå. Yte bidrag til økt livskvalitet gjennom stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. Tjenesten skal gis i et brukerperspektiv. Den skal være individuelt tilpasset, samordnet og tverrfaglig planmessig, og gis i en for pasienten meningsfylt sammenheng. Tjenesten kan gis etter behov i sengeavdelingen og/eller ambulant. FAKTA OM AVDELINGEN Vi har 15 senger. Det drives også noe poliklinikk Vi tar imot pasienter med: Hjerneslag/hjerneskade med sammensatte utfall og som trenger spesialisert rehabilitering Komplekse skader Forskjellige nevrologiske sykdommer Amputasjoner av underekstremiteter som trenger tilpasning av proteser TVERRFAGLIG BEHANDLING Behandlingen er basert på tverrfaglighet, og personalet fra de ulike fagområdene arbeider tett sammen. OPPTAKSOMRÅDE De fleste pasientene kommer fra Oppland, men vi har også pasienter fra resten av landet. HENVISNINGER Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik er en spesialisthelsetjeneste, og det er nødvendig med skriftlig henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten for å komme til oss.

4 PERSONALET DU VIL MØTE Lege Legen er medisinsk ansvarlig og leder rehabiliteringsprosessen. Sykepleier/hjelpepleier Når du kommer til oss blir du tatt imot av en sykepleier/hjelpepleier/miljøarbeider som viser deg rundt og gjør deg kjent med avdelingen og dens rutiner. De utgjør døgnkontinuiteten i det tverrfaglige rehabiliteringspersonalet du møter under oppholdet i avdelingen. Fysioterapeut Fysioterapeutene kartlegger ditt funksjonsnivå og legger opp videre stimulering og trening / behandling etter dette og etter dine mål. De gir råd om hvordan du kan utnytte dine ressurser best mulig og hjelper til med utprøving og evt. søknad om tekniske hjelpemidler. Fysioterapi skjer indi viduelt i gruppe eller som egen - trening. Ergoterapeut Ergoterapeuten har fokus på hverdagens gjøremål i forhold til deg selv i hjemmet og i forhold til aktiviteter du har utenfor hjemmet. Gjennom kjente aktiviteter og ulike undersøkelser kartlegger vi funksjoner som vil påvirke din hverdag. Vi bidrar slik at du får en best mulig hverdag gjen - nom trening, veiledning og tilrettelegging. Sosionom Lang tids sykdom får ofte betydning for familie- og livssituasjon, økonomi, bosituasjon og deltakelse i sosialt liv. Sosionomen informerer om rettigheter og støtteordninger, bistår med aktuelle søknader og med kontakt med hjelpeapparatet utenfor sykehuset. Logoped Du møter logopeden hvis du har språk-, tale-, lese- eller skrivevansker. Sammen med sykepleier og fysioterapeut utreder logopeden også svelgvansker. Hvis du ved utreise fremdeles har behov for logopedhjelp, formidles dette til hjemkommunen. Psykolog Psykologen samarbeider med det øvrige teamet om avdelingens arbeid med kognitive og psykiske problem knyttet opp mot skade eller sykdom. Avhengig av tilstanden, kan det være aktuelt med mer inn - gående psykologisk eller nevropsykologisk undersøkelse og behandling. Dette for eksempel ved følelsesmessige reaksjoner og symptomer eller ved endringer i for eksempel hukommelse, oppmerksomhet eller problemløsning. Ambulerende rehabiliteringsteam (ART) Dette er en del av avdelingen og består av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. ART kan følge opp videre etter utskrivning. Dietetiker Vi kan formidle kontakt med dietetiker fra Gjøvik sykehus. Sykehusprest Vi kan formidle kontakt med sykehusprest. OCH Ortopedi AS Avdelingen har nært samarbeid med OCH som har bemannet verksted på SI Gjøvik fire dager per uke. Kontorpersonale, renholdere og vaktmestere Disse vil du også møte i avdelingen.

5 Reisen til og fra avdelingen PASIENTREISER Ved reise til undersøkelse/behandling i kommune- og spesialisthelsetjeneste har du og eventuelt din ledsager rett til å få dekket nødvendige utgifter. Pasientreiser skal som hovedregel dekkes etter billigste reisemåte, det vil si med rutegående transportmiddel. Opplysninger vedrørende busstider og stoppesteder får du på telefon 177. Transport med drosje/turvogn skal kun skje når det vurderes medisinsk nødvendig, og må rekvireres av godkjent helsepersonell, for eksempel av fastlegen din. Dersom det ikke går rutegående transport på hele/deler av den strekningen du skal kjøre, kan kjørekontor eller NAV lokalt (2009) utstede rekvisisjon for bruk av drosje/turvogn. F.o.m. 12 år er egenandelen kr 125,- hver vei (2009). Beløpet inngår i egenandelstaket på frikortet. Ved fritt syke husvalg utenfor egen helseregion er egenandelen kr 400,- hver vei. Dette beløpet kan ikke føres på frikortet. Pasientreiser med drosje, turvogn eller Helseekspress bestilles på telefonnummer Reiser ut av kommunen skal bestilles senest innen kl siste virkedag før avreise. Mer informasjon om transport kan man finne på nettsiden eller få på telefon PARKERING Det er gratis parkering for pasienter ved avdelingen. FRAMMØTE Fra Rv 4: Følg skilting til Sykehuset fra CC. Kjør forbi Gjøvik Stadion på Prost Bloms gate. Etter 600 m, ta til høyre inn Følling - stadsveg ved Rimi-butikken. Kjør 500 m, Rehabiliteringsavdelingen ligger på venstre hånd. Se kart på baksiden av brosjyren. AVSTANDER Gjøvik skysstasjon Butikk, post) Ca. 1,5 km Ca. 300 m

6 Praktisk informasjon under oppholdet KONTORETS ÅPNINGSTIDER Hverdager: kl Lør-/søndager: Stengt Utenom åpningstiden kan du henvende deg til vaktrommet på sengeposten. Telefonen blir også viderekoplet dit. VENTETID Ved poliklinisk behandling må du beregne litt ventetid. Hvis vi er spesielt forsinket, vil vi informere om dette. EGENANDEL Det er en egenandel på kr. 280,- ved poliklinisk besøk (2009). Forbruk av materiell som f.eks. gips og bandasjer kommer i tillegg. Egenandel ved røntgen-, ultralyd- og nukleærmedisinsk undersøkelse kr. 200,-. Det er ingen egenandel for barn under 12 år. Depositum/betaling ved lån av krykker er kr 300,-. FRITAK FOR EGENANDEL Dersom behandling/undersøkelse eller kontroll er forsinket mer enn en time etter avtalt tid, og du ikke har fått varsel før oppmøte, kan det ikke kreves egenandel. Du skal bli informert om årsaken til forsinkelsen, og hvis mulig varsles om forsinkelse før oppmøte. UBENYTTET TIME Det er viktig for andre som venter på behandling ved sykehuset at du varsler og avbestiller innen 24 timer før avtalt time, dersom du ikke har anledning til å møte. Sykehuset kan kreve et gebyr hvis du unnlater å møte til avtalt time, dvs. hvis du uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer. For 2009 er gebyret kr. 280,-. Dette gjelder også de som er fritatt fra å betale egenandel. BETALING Det oppfordres til å betale med bankkort eller kontanter. Ved purring av forfalt giro påløper et purregebyr på 1/10 av til enhver tid gjeldende inkassosalær. YRKESSKADE / SKOLESKADE Godkjent vedtak fra NAV må legges fram. FRIKORT Du må uoppfordret vise fram frikort. TOLK Sykehuset kan skaffe tolk dersom du har behov for det. Ta kontakt med den poli klinikken du er innkalt til. TAUSHETSPLIKT Personalet har taushetsplikt, og det er du selv som bestemmer hvem som skal få opplysninger om deg og din sykdom.

7 VED INNLEGGELSE BØR DU HA MED DEG: Bruker du hjelpemidler/medisiner, tar du med disse. Du bruker dine egne klær under opp - holdet og de bør merkes godt. Til de ulike aktivitetene trenger du lett trenings tøy, shorts og singlet, badetøy og gode sko til ute- og innebruk. Toalettsaker og morgenkåpe Det er mulighet for vask av tøy. Dette skjer på eget ansvar. VERDISAKER Avdelingen kan ikke ta ansvar for dine penger og personlige eiendeler under besøket/oppholdet. Derfor anbefaler vi deg å la verdisaker bli liggende hjemme. RØYKING Sykehuset Innlandet er røykfritt. All røyk - ing må foregå på anviste plasser utendørs. RUSMIDLER Det er ikke tillatt å bruke eller være på - virket av rusmidler. Misbruk vil umiddelbart gi konsekvenser for oppholdet. MOBILTELEFON Det er tillatt å bruke mobiltelefon på enkelte områder i sykehusets lokaler. Det er tydelig skiltet «Mobilfri sone» der mobiltelefonen skal være slått av. I avdelingens lokaler er det ikke tillatt å bruke telefonens kamerafunksjon, og ringelyden på mobiltelefonen skal til enhver tid være «lydløs». Vennligst vis hensyn. BESØK Besøkstiden er lempelig og de besøkende må derfor ta hensyn til treningen på avdelingen. Pasientene treffes lettest etter middag. Besøkende bør forlate avdelingen før kl Vennligst hvis hensyn til dine medpasienter ved besøk og telefoner. APOTEK Avdelingen har ikke eget apotek. Nærmeste apotek ligger på Gjøvik sykehus, ca. 300 m unna. KIOSK Avdelingen har ikke egen kiosk. Nærmeste kiosk og butikk er Rimi, ca. 300 m unna. AVISER Avdelingen abonnerer på Oppland Arbei - der blad og Gudbrandsdølen Dagningen. TV/RADIO Det finnes TV på alle pasientrom og dagligstuer. INTERNETT På dagligstua i 2. etasje er det en data maskin med tilgang til Internett som pasientene kan benytte. MÅLTIDER Hverdager Frokost: kl Lunsj: kl Middag: kl Aftens: kl Lør-, søn-, hellig- og høytidsdager Frokost: kl Middag: kl Aftens: kl

8 PERMISJONER Permisjoner gis i samråd med legen. Permisjonstiden avtales på forhånd og må overholdes av hensyn til behandlingen du får. Reiseutgifter må den enkelte dekke selv. SAMARBEID MED HJEMKOMMUNEN Har du behov for hjelp eller trening etter oppholdet her, vil vi i samarbeid med deg kontakte de aktuelle instanser i kommunen. Det kan også være aktuelt at de deltar på et plan-/vurderingsmøte her før du utskrives. De kan få tilbud om å hospitere for å lære våre treningsmetoder, slik at denne treningen kan fortsette når du kommer hjem. TAUSHETSPLIKT Taushetsplikt er grunnleggende for vår virksomhet. Alle sykehusansatte er forpliktet til å verne om fortrolige opplysninger om hver enkelt pasient. INFORMASJON Vi vil gjøre vårt beste for å legge forholdene til rette for at ønsket informasjon blir lagt frem på en forståelig måte. Slik kan du være med å avgjøre behandlingsalternativ og eventuell begrensning i behandlingen. Etter ditt ønske informerer vi nærmeste familie om din sykdom og behandling, gjerne sammen med deg. (Oppgi nærmeste kontaktperson). SKADER/KOMPLIKASJONER Vi har plikt til å informere pasient/ pårør en de om evt. komplikasjoner, feilbehandling og uhell. Personalet vil informere om mulig heter for bistand. (Av eksterne bi stands muligheter kan nevnes Norsk pasientforening og Pasientombudet). KLAGEMULIGHETER Vi er opptatt av at du trygt skal kunne fremføre klager på behandling og pleie til oss i visshet om at vi tar det alvorlig. Det vil kunne være med på å bedre det arbeidet vi utfører for deg og for de pasientene som venter på behandling. Synes du allikevel det er vanskelig, kan du i ettertid skrive til oss på avdelingen. FORSKNING Forskning er en viktig oppgave for syke - huset. Dersom vi ønsker at du skal delta i slik forskning vil vi først informere deg om hva det innebærer. Du står fritt til å svare ja eller nei til deltakelsen. OBS! BAKTERIER SOM ER MOTSTANDS DYKTIGE MOT ANTIBIOTIKA (MRSA) Pasienter som siste 12 måneder har: vært innlagt eller vært til under - søk else/behandling ved sykehus, poli klinikk eller primærhelsetjeneste utenfor Norden, hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr, fått påvist MRSA-smitte eller har arbeidet/oppholdt seg i flyktning leir, barnehjem el.lign., skal straks melde fra om dette på sykehusets Servicetelefon

9 Dine rettigheter som pasient Når du som pasient trenger helsehjelp utover det fastlegen og helsetjenesten kommunen din kan tilby, blir du hen vist videre til spesialisthelse tjen es ten. Spesialist helsetjenesten er organisert i helseforetak, som driver sykehusene landet rundt. Denne brosjyren gir informasjon om hvilke rettigheter du får når du blir henvist til spesialist helsetjenesten. GENERELT OM PASIENTRETTIGHETER Sykehuset vurderer din helsetilstand når hen visningen er kommet frem. I svaret fra sykehuset får du opplyst hvilken sykehus - lege som har vurdert henvisningen. Vur der - in gen er gjort på bakgrunn av de opplysninger om din helsetilstand som sykehuset har fått. I brevet fra sykehuset vil du bli orientert om vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient. Vurderingen vil få ett av følgende utfall: Du får «rett til nødvendig helsehjelp» i spesialisthelsetjenesten (jf. pasientrettighetsloven 2-1 annet ledd). Pasienter som får denne rettigheten kalles rettighetspasienter. Rettighetspasienter blir pri o ritert foran andre pasienter i køen. Ret tighetspasienter får en frist for når spe - sialisthelsetjenesten skal ha startet med helsehjelp, enten i form av behandling eller i form av videre undersøkelser. Du får ikke status som «rettighetspasienter», men får likevel helsehjelp i spesialist - helsetjenesten. Disse pasientene blir prioritert etter de som har fått status som «rettighetspasienter» og blir satt på venteliste. Disse pasientene får heller ikke en juridisk bindende frist for når de skal mot - ta helsehjelp, men de blir informert om når helsehjelpen kan forventes. Vurderingen konkluderer med at du ikke har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Dette betyr ikke at de ikke skal få helsehjelp, men at helsehjelpen best kan ivaretas i kommunen der du bor. Fornyet vurdering De pasientene som får avslag på anmodningen om å få helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan kreve fornyet vurdering. Slikt krav om fornyet vurdering må komme gjen - nom din lege, for eksempel fastlege.

10 FRITT SYKEHUSVALG Alle pasienter kan selv velge hvilket sykehus de vil bruke ved planlagt undersøkelse og / eller behandling. Ordningen med fritt sykehusvalg gjelder alle offentlige og enkelte private sykehus i hele Norge. Pasienter kan velge både hvilket sykehus som skal vurdere helsetilstanden og hvor en eventuell be handling skal skje. Fritt sykehusvalg gir imidlertid ikke rett til å velge behandlingsnivå, f.eks. en mer spesia - lisert type behandling. Hvis pasienter velger behandlingssted utenfor egen helseregion, kan behandlingsstedet avvise disse pasientene når dette er nød - vendig for å sikre regionens egne pasienters rett til vurdering og behandling. Ved behandling utenfor egen helseregion må det betales forhøyet egenandel for reise. Opplysninger om ordningen og vente - tider på et utvalg av undersøkelser og behandlinger kan fås ved å ringe Fritt sykehusvalg på gratis grønt nummer eller besøke deres nettsider HELFO PASIENTFORMIDLING Hvis sykehuset ikke klarer å starte den planlagte utredning/behandlingen innen fristen for rettighetspasienter, kan pasienten kontakte HELFO Pasientformidling som kan finne frem til et alternativt behandlingssted i inn- eller utland. Det er pasienten som har ansvar for å ta kon takt med HELFO Pasientformidling for alternativ behandlingsplass. Dersom HELFO Pasientformidling skal fremskaffe nytt be - handlingstilbud kan pasienten ikke fritt vel - ge behandlingssted. Pasient som takker nei til den behandlingsplassen HELFO Pasi ent - formidling tilbyr, blir stående på ven teliste ved det opprinnelige behandlingsstedet. Telefonnummer til HELFO Pasientformidling er HVIS DU VIL KLAGE PÅ SYKEHUSETS BESLUTNING Pasient, eller representant for pasienten, som mener at bestemmelser i pasientrettighetsloven er brutt, har mulighet til å klage. Det er bl.a. klagerett på vurderingen av om en pasient har «rett til nødvendig helsehjelp» eller ikke, og for rettighetspasienter på den konkrete fristen som er satt. Fremgangsmåten er slik at forholdet først må tas opp med sykehuset/institusjonen, skriftlig eller muntlig. Dersom pasientens an modning om endring av avgjørelsen av - vises, kan pasienten klage til Helsetilsynet i fylket (tidligere fylkeslegen). Denne klagen skal være skriftlig, og skal sendes direkte dit. Fristen for å be den som har vurdert henvisningen om å endre sin vurdering er 4 uker fra svaret på henvisningen mottas. Fristen for å klage til Helsetilsynet i fylket er 3 uker fra pasienten får, eller burde fått, kjennskap til utfallet av anmodningen. Klageinstansens adresse er: Helsetilsynet i Oppland Postboks, 2626 Lillehammer RETT TIL FORNYET VURDERING Når svaret på henvisningen foreligger kan det være at en pasient ønsker å få sin helsetilstand vurdert på nytt av en annen spesialist, eller ved et annet sykehus. Det kan være aktuelt å be om en fornyet vurdering dersom pasienten er uenig i det planlagte behandlingsopplegget eller er usikker på om diagnosen er riktig. For å få en slik fornyet vurdering må en anmodning om dette fremmes gjennom fastlegen, som i så fall vil

11 kunne sende en ny henvisning til spesialist - helsetjenesten. Pasienten kan selv velge hvor den nye henvisningen skal bli vurdert. PASIENTOMBUD Pasientombudet skal arbeide for å ivareta pasientens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenesten, og for å bedre kva liteten i helsetjenesten. Hvis du har hatt opplevelser i helsevesenet som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med pasientombudet i fylket der du bor. Pasi entombudet kan gi deg informasjon om dine rettigheter som pasient eller pårør en - de. Pasientombudet kan bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans. Du kan henvende deg til pasientombudet når du: har opplevd noe du ikke synes var bra helsehjelp trenger råd om hvordan du kan gå fram mangler informasjon om rettigheter og ordninger Noen henvender seg fordi de ikke på egen hånd kan ivareta sine interesser, men andre henvender seg mest for å gi ombudet in - for masjon og for å fortelle om sine erfar - inger på godt og vondt. Det finnes pasientombud i hvert fylke. Pasientombudene har felles informasjons side på: Telefon (Gjøvik) Telefon (Hamar) HELSETILSYN OVERORDNET KLAGEINSTANS Hvis du mener at du er blitt feilbehandlet eller at helsepersonell har brutt noen av sine plikter over for deg, som for eksempel å gi forsvarlig behandling, kan du be Helse - tilsynet i fylket vurdere dette. Når du mener en pasientrettighet er brutt kan du be den som skal yte helsehjelpen om at rettigheten oppfylles etter pasientrettighetsloven 7-1. Det er først når rettigheten ikke oppfylles, til tross for at du har bedt om det, at du kan klage til Helse - tilsynet i fylket. Klageretten fremgår av pasient rettighetsloven 7-2. RETT TIL INNSYN I EGEN PASIENTJOURNAL Som pasient har du rett til innsyn i egen journal, og etter særskilt forespørsel kan du få kopi. For å få utlevert kopi må du som pasient rette skriftlig henvendelse til Syke - huset Innlandet HF.

12 Slik finner du oss Sykehuset Innlandet HF Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik Føllingstadsvei 15, 2819 Gjøvik Telefon Telefaks SYKEHUSETS SERVICETELEFON Kontakt Servicetelefonen når du har spørsmål om for eksempel ventetider, praktiske ting i forbindelse med syke - besøk/opphold, hvem du kan kontakte, timen din, lærings- og mestringskurs og mye mer. Servicetelefonen E-post: sykehuset-innlandet.no Design/førtrykk: Typisk Bjørseth AS. Trykk: Flisa Trykkeri AS. Foto: Luth Collection. Ref.nr Sykehuset Innlandet vi er der når du trenger oss!

Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad

Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad En veiledning for deg som skal til behandling ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad Gjelder fra 1. januar 2011 Velkommen til vår avdeling

Detaljer

Dagkirurgi Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik. Gjelder fra 1.

Dagkirurgi Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik. Gjelder fra 1. Dagkirurgi Gjøvik Gjelder fra 1. juni 2009 En veiledning for deg som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik Velkommen til sykehuset på Gjøvik Les gjennom denne brosjyren og merk

Detaljer

Poliklinikk Elverum. En veiledning. for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Elverum. Gjelder fra 1.

Poliklinikk Elverum. En veiledning. for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Elverum. Gjelder fra 1. Poliklinikk Elverum Gjelder fra 1. august 2009 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Elverum Velkommen til ene på Elverum Du har nå mottatt time til i eget brev,

Detaljer

Poliklinikk Lillehammer

Poliklinikk Lillehammer Poliklinikk Lillehammer Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Lillehammer Velkommen til ene på Lillehammer Du har nå mottatt time

Detaljer

Poliklinikk Kongsvinger

Poliklinikk Kongsvinger Poliklinikk Kongsvinger Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Velkommen til poliklinikkene på Kongsvinger Du har nå mottatt

Detaljer

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1.

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1. BUP Lillehammer Gjelder fra 1. oktober 2009 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Årsmelding 2011 Østfold

Årsmelding 2011 Østfold Årsmelding 2011 Østfold 1 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT...3 1.0 INNLEDNING...7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Espen Thorsrud Distriktssjef, Kreftforeningen Gjesteskribent At kreft er et økende helseproblem

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 Gjesteskribent Torill Heggen Munk regionleder i Norges Handikapforbund Innlandet Brukermedvirkning har det fått konsekvenser for praksis?

Detaljer

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

Retten til behandling

Retten til behandling Retten til behandling Retten til behandling t Hiv er en av flere såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer 1). Disse er sykdommer som samfunnet ønsker at det skal være minst mulig forekomst av. For å

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Årsmelding 2010 Østfold

Årsmelding 2010 Østfold Årsmelding 2010 Østfold NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD. 2 GJESTESKRIBENT 3 1.0 INNLEDNING... 5 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT....5 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM GIKK

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer