ELEVINFORMASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEVINFORMASJON 2015-2016"

Transkript

1 ELEVINFORMASJON

2 INNHOLD Velkommen til Malakoff videregående v/rektor side 3 Den gode timen side 4 God vurdering side 5 Nyttig og viktig informasjon side 6-9 Rutine ved brannalarm side 10 Skoledagen side Elevtjenesten side Skoledemokrati side 18 Elevenes skolemiljø - 9a i Opplæringsloven side 19 Fravær side Klagerett og rutine ved klage side 25 VELKOMMfEN TIL MALAKOFF VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2013/2014 Velkommen til et nytt skoleår ved Malakoff videregående skole Skoleåret 2015/2016

3 Vi ønsker deg velkommen som elev ved Malakoff videregående skole! Samtidig ønsker vi deg velkommen til nytt skoleår med fokus på læring. Malakoff er en skole med tradisjoner både innenfor yrkesfag og studieforberedende/studiespesialiserende fag, og skolen er opptatt av: Høy faglig kvalitet Et utfordrende og trygt skolemiljø Tilpasset opplæring for alle elever Gjennom vårt felles verdigrunnlag som bygger på respekt, tillit, åpenhet, engasjement og endringsvilje, vil skolen tilby deg de beste muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi som arbeider her på skolen, vil gjøre vårt ytterste for at du skal trives og få gode resultater. Ditt utbytte av skoleåret vil likevel være avhengig av din egen innsats. Bente Lis Larsen Rektor Malakoff videregående skole

4 «Den gode timen» ved Malakoff videregående skole kjennetegnes av lærere som legger vekt på: Oppstart: Møt alltid presis til timene Ha alltid med bøker og utstyr til undervisningen Læringsmål og plan for timen presenteres Arbeidsøkt: Formidling, dialog, elevaktivitet variasjon i metodebruk Gi tydelige beskjeder Oppsummering underveis: hvor langt har vi kommet nå? Er alle med? Avslutning: Oppsummering av mål og begreper Ros for god arbeidsinnsats/ro Rydde arbeidsplass og klasserom Lærer til stede til alle er ute. Rommet låses

5 GOD GOD VURDERING Vurdering for læring bygger på de fire prinsippene nedenfor. Hva betyr det på Malakoff videregående skole? Elevene skal forstå hva de skal lære, og hva som er forventet av dem Kompetansemål/læringsmål skal gjennomgås, og det skal skapes en felles forståelse av begrepsbruken. Kjennetegn på måloppnåelse/vurderingskriterier skal være kjent for eleven før en vurderingssituasjon. Her kan både sentrale, fylkeskommunale og lokale kjennetegn benyttes. Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen deres Her forventes mer enn tallkarakter. Det må komme frem hva som er riktig, hva som ikke er riktig, og/eller hva som evt. mangler. Eleven skal få råd om hvordan de kan forbedre seg Lærerens tips og råd må være konkrete i vurderingssituasjoner. Det skal komme fram hva eleven må øve på og jobbe med for å øke kompetansen sin slik at forståelsen kan bli større og karakteren kanskje bedre. Elevene må jobbe videre med tilbakemeldingene som gis. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Elevene skal vurdere egne måter å lære på/egne læringsstrategier og eget arbeid. Lærer og elever bestemmer sammen om egenvurderingen skal/bør gjøres skriftlig eller muntlig. Det må settes av tid til refleksjon om egen læring, egen innsats og egne prøver/innleveringer. Dette kan foregå i grupper eller individuelt, muntlig eller skriftlig.

6 NYT NYTTIG OG VIKTIG INFORMASJON IG OG VIKTIG INFORMASJON KORT OPPNYTTIG OG VIKTIG INFORMASJON 1. Informasjon Informasjon formidles via Utdanningsportalen, skol -adressen, OppadWeb og Fronter. Det er forventet at alle elever sjekker OppadWeb og Fronter minimum én gang pr. dag. Vi gjør oppmerksom på at informasjon fra Outlook og Fronter også kan hentes fra mobile enheter. Mer informasjon om dette kommer på eget informasjonsmøte om IT for alle Vg1-elever. 2. Skolekort Skolekortet utleveres i forbindelse med skolestart. For tapt eller ødelagt skolekort må elevene betale kr 200,- for et nytt kort. 3. Personlige eiendeler Du er selv ansvarlig for personlige eiendeler som du har med deg på skolen. Dette gjelder også PC og bøker som du har lånt på skolen. Ikke sett fra deg skolesekken din uten at du holder øye med den! Når du skal ha kroppsøving, sørg for at sekken din er innlåst i skap eller klasserom. 4. Skoleskyss Elever som har over 6 km til skolen eller har rett til fri skoleskyss, vil få dette knyttet opp mot skolekortet sitt. 5. Timeplan Timeplaner deles ut ved skolestart. Timeplan kan bli endret i løpet av året. Elevene vil også finne timeplanene i Fronter under informasjon for elever og ansatte.

7 6. Stipend/lån Alle som skal søke om stipend/lån, må gjøre det på nettet. Se eller 7. Foreldremøter Det avholdes møter for elevenes foresatte på Vg1 og Vg2. Her sendes det ut egen invitasjon. Det sendes også ut egen invitasjon til møte med foresatte på Vg3. 8. Foreldresamtaler Konferansetime tilbys til foresatte til alle elever på Vg 1 og Vg 2 i 1. halvår 9. Endret elevstatus Elever som ønsker å avbryte eller endre tempo i sitt opplæringsløp, må ta kontakt med rådgiver. Elever som slutter etter 1. november, har brukt ett av rettighetsårene sine. 10. Ekstra tid /tilrettelegging på prøver Elever som har rett til ekstra tid og tilrettelegging under prøver, må levere legeerklæring/dokumentasjon så snart som mulig. For eksamen må dokumentasjonen være levert senest 1. april. Ta dette opp med kontaktlærer. 11. Gratis skolebøker Alle elever får utdelt gratis skolebøker. Bøkene er lånt ut på strekkoder. Det innebærer at bøker ikke må byttes. Hvis det skjer, kan feil person bli stilt ansvarlig for tapt bok. Bøkene må leveres tilbake i samme stand som de ble utdelt. Tapte/ødelagte bøker må erstattes. 12. Bærbar PC Alle elever får utlevert en bærbar PC som skal brukes aktivt i undervisningen. PC en er utstyrt med nødvendig programvare. Det skal undertegnes egen avtale om utlån av PC. Det forventes at elevene behandler utstyret varsomt.

8 13. Røykfri skole Vi er en røykfri skole. Det betyr at røyking og bruk av snus ikke er tillatt på skolens område. Kontaktlærer informerer deg mer om dette ved skolestart. 14. Skap Det er mulighet for å låne elevskap. Dette håndteres litt forskjellig på de ulike utdanningsprogram, men kontaktlæreren vil informere deg nærmere om dette. 15. Administrasjon Resepsjonen og skolens ledelse finner du 2. etasje, inngang til venstre ved kantina. Kontorets åpningstid er Skolerute Skoleruta for inneværende skoleår finner du på skolens hjemmeside 17. Bibliotek Skolens bibliotek finner du rett ved kantina i 1. etasje i A-bygget. Bibliotekarene Lone Gregersen Johansen (bibliotekleder), Anne-Mejt Almstedt og Line Skjeltorp hjelper deg med informasjonssøk, anbefaler litteratur samt hjelper deg med lån av bøker. De har i tillegg ansvaret for den praktiske organiseringen av skolebokutlån. 18. IT-støtte Erik Koldrup er teknisk IKT ansvarlig og Elisabet Breimo er IKT tekniker. Vi har også tre IKT-lærlinger som bidrar med IT støtte. ITavdelingen hjelper deg dersom du har tekniske problemer med din bærbare PC. 19. Frukt og grønt Hver dag kan du hente deg frukt ved bordene i hjørnet av kantina og i kjøleskapene.

9 20. Kantina Skolen har to kantiner. Åpningstidene her er fra kl Parkering Elevene har avsatt eget område til parkering. Bilparkering skal kun skje på taket av parkeringsbygget. Husk å skaffe deg gyldig p-bevis i resepsjonen. Mopeder og sykler har egen oppstillingsplass i Fredrik J. Holsts vei.

10 RUTINE VED BRANNALARM Alle elever skal forlate klasserommet Lærer påser at vinduer og dører er lukket. Lærer følger sin gruppe/klasse til anvist oppstillingsplass i skolegården ved hhv bilverkstedet og inngang B En person fra ledelsen har med oversikt over hvilken undervisning som pågår på aktuelt tidspunkt (romoversikt). Lærere melder fra til ansvarlig person fra ledelsen om hvilket rom som er evakuert. Ingen elever/ansatte/besøkende forlater oppstillingsplass før alarm er avstilt og det er gitt klarsignal fra verneombud, brannvernleder eller vaktmester.

11 SKOLEDAGEN Skoledagen starter kl og slutter kl. 15:25 7. og 8. time på onsdager kan brukes til elevaktiviteter, elevrådsmøter, annen møtevirksomhet, utsatte prøver og lekselesing. Ringetider på Malakoff videregående skole:

12 Mandag, tirsdag, torsdag og fredag Onsdag Time Klokken Time Klokken 1 08:00 08: :55 09: :50 10: :45 11:30 Spisepause 11:30 12: :00 12: :55 13: :50 14: :45 15: :30 16: :.00 08: :55 09: :50 10: :45 11:30 K-time/Spisepause 11:30 12:00 K-time/Spisepause 12:00 12: :30 13: :25 14:10 Leksehjelp, grupper, møtetid m.m Leksehjelp, grupper, møtetid m.m 14:10 14:55 14:55 15:40 Møtetid 15:40 16:25

13 ELEVTJENESTEN Skolens rådgiverteam: Inger Kathrine Breifjell Tlf: Mobil: Kontor: Oasen/Biblioteket Epost: Sosialpedagogisk rådgiver/leder OASEN (det tilsettes ny rådgiver høsten 2015) Tlf: Kontor: rådgivergangen Epost: Rådgiver

14 Lars Magne Braarud Østbye Tlf: Mobil: Kontor: rådgivergangen Epost: Karriereveileder og sosialrådgiver TIP, EL og alternativ vg3 Kitt Marthinsen Tlf: Mobil: Kontor: rådgivergangen Epost: Karriereveileder og sosialrådgiver for STUSP Rådgivernes viktigste oppgaver: Gi råd om valg av fag og fagkombinasjoner i videregående skole. Gi råd og opplysninger angående yrkesvalg og videre utdanning i Norge og andre land. Gi hjelp til elever med faglige, sosiale eller personlige problemer

15 MILJØARBEIDER Malakoff videregående skole har miljøarbeider. Miljøarbeiderens oppgaver er å være tilgjengelig for elever i fellesarealer, bistå med å løse utfordringer og problemer av ulike slag samt være en ressurs som elevene kan henvende seg til i løpet av skoledagen. Miljøarbeideren vil være involvert i mange av skolens ulike arrangementer og kan også delta i alternativer til opplæring når det faller naturlig. Elevrådsarbeidet skal besørges av elevene selv, men praktisk hjelp og veiledning vil bli gitt av miljøarbeideren. Miljøarbeider Ole Johnny (OJ) Pedersen er på skolen alle skoledagene SKOLEHELSETJENESTEN HELSESØSTER Helsesøster Kristin Aase er på skolen til disse tidene: Tirsdag: 08:30 14:30 Onsdag: 08:30 14:30 Torsdag: 08:30 14:30 Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse- og forebyggende sykdom. Det er viktig at du tar følelsene dine og tankene dine på alvor. Ingen vet bedre enn deg hvordan du har det med deg selv, familien, venner og skole. Små problemer kan vokse seg store dersom de får utvikle seg. Prøver du å ta tak i problemet så tidlig som mulig, er det enklere å løse det. Skolehelsetjenesten kan blant annet bidra med:

16 Å hjelpe deg til å ivareta din trivsel og helse, for at du skal få en best mulig hverdag. Å være en samtalepartner når du trenger en prat. Informasjon og veiledning om fysisk, psykisk og sosial helse. Informasjon om seksualitet og prevensjonsveiledning. Henvisning til andre hjelpeinstanser ved behov. Hos helsesøster er døren åpen for både akutte behov og for deg som ønsker samtale om helse- og kropp. Du kan oppsøke kontoret uten timeavtale. Ønsker du å bestille en time sender du en mail/sms, eller møter opp i åpningstiden for å lage en avtale direkte. Skolelegen er tilgjengelig fredager fra kl Timebestilling skjer gjennom helsesøster. Telefon eller Mail: Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Hilsen Skolehelsetjenesten på Malakoff videregående skole Kristin Aase, helsesøster.

17 SOSIALFAGLIG RÅDGIVER FRA NAV Malakoff videregående skole har fast sosialfaglig rådgiver fra NAV. Denne tjenesten skal arbeide for å bistå elevene med ulike utfordringer som har grunnlag i forhold utenfor skolen. Sosialfaglig rådgiver har kontor ved siden av helsesøster, rom B 125 Sosialfaglig rådgiver Elisabeth Åkerland er på skolen til disse tidene: Onsdag: 09:00 14:00 (Kun ulike uker) Torsdag: 09:00 14:00 Fredag: 09:00 14:00 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) OG OPPFØLGINGSTJENESTEN (OT) PP-tjenesten er en rådgivingstjeneste for skole, lærere, elever, lærlinger og lærebedrifter. OT har tjenester rettet mot elever som står i fare for å falle ut fra sitt opplæringsløp Skolen har jevnlige møter med PPT og OT. Har du faglige eller personlige problemer på skolen eller i lærebedriften din, kan du søke rådgiving hos PPT eller OT. De har lovregulert taushetsplikt, og du bestemmer selv hvem du tillater de å samarbeide med. Du kan selv ta direkte kontakt eller gjennom kontaktlærer/rådgiver. Telefonnummer til PPT og OT er PPT og OT kan treffes på skolen etter avtale. Sted: Ved kontoret til helsesøsterkontoret i B-bygget

18 SKOLEDEMOKRATI Det skal velges tillitselever i alle klasser. Tillitselevene representerer klassen i elevrådet. Tillitselevene kan også representere klassen i forhold til saker som tas opp med klassens lærere eller skolens ledelse. Elevene er representert i Skolerådet, Skolemiljøutvalget og Ansettelsesrådet. For at elevenes representasjon skal bli best mulig, er det viktig at tillitselevene tar opp saker i klassene og får støtte for det arbeidet de utfører. Elevrådet Fra 11-6 i Lov om videregående opplæring: «Hver skole skal ha et elevråd som består av minst ett medlem for hver 20. elev. Elevrådet velger selv leder og nestleder. Dersom elevrådet eller en femdel av elevene ønsker det, kan det holdes allmannamøte for alle elever ved skolen. Elevrådet velges ved skriftlig avstemming. Elevrådet skal ta seg av oppgaver i samband med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser. Alle videregående skoler skal ha Skolemiljøutvalg hvor representanter for elevene er i flertall. Tillitseleven Tillitseleven representerer klassen i elevrådet og overfor lærerne og ledelsen. Tillitseleven velges av klassen like etter skolestart. Tillitseleven kan ta opp saker i kontaktlærertimen. Tillitseleven vil også ha møter med utdanningsledere for å styrke dialogen om skolehverdagen til beste for læring og utvikling.

19 ELEVENES SKOLEMILJØ- 9A I OPPLÆRINGSLOVEN Denne paragrafen kalles elevenes arbeidsmiljølov. Følgende er et kort sammendrag og viktig informasjon til elever og foresatte: 9a-1 Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk- og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 9a-2 Skolen skal planlegges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til elevenes trygghet, helse, trivsel og læring. 9a-3 Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Dersom noen som er tilsatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe inn. Dersom en elev eller forelder ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet, deriblant krenkende atferd som mobbing, vold eller diskriminering, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil det likevel kunne klages etter forutsetningene i forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak. Se for øvrig skolens hjemmeside Malakoff.vgs.no for mer informasjon om skolen og elevmiljøet.

20 Rutine ved fravær Malakoff videregående skole ønsker at du som elev skal møte på skolen hver skoledag. Det kan imidlertid være flere typer årsaker til at man er fraværende, og denne rutinen er grunnlaget for vårt arbeid omkring dette. 1. Eleven skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen 2. Fravær føres i dager og enkelttimer 3. Fravær føres på vitnemål og kompetansebevis 4. Ved planlagt fravær skal eleven gi lærer melding om dette så tidlig som mulig. For øvrig vises det til forskrift i opplæringsloven i Forskrift til opplæringsloven: Alt fravær skal føres. Fravær føres i dager og enkelttimer. Fravær i enkelttimer kan ikke konverteres til hele dager. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom det blir lagt frem dokumentasjon på årsaken til fraværet. Skolen må ha denne dokumentasjonen innen 1.juni samme år. For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår, kan en elev kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: a) Helse- og velferdsgrunner b) Arbeid som tillitsvalgt c) Politisk arbeid

21 d) Hjelpearbeid e) Lovpålagt oppmøte f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglæreren eller rektor, skal ikke regnes som fravær. Innenfor rammen av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke, kreve at inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset. Lokale rutiner ved Malakoff: REGLER VED FRAVÆR: Elevenes foresatte melder inn fravær til K-lærer på SMS/ epost.k-lærer registrerer dette i Oppad samme dag. Fravær som ikke er meldt fra foresatte, må dokumenteres første dag eleven er tilbake, enten med melding fra foresatte eller dokumentasjon Faglærer fører tilstedeværelse og fravær i Oppad daglig. Eleven plikter å følge med på dette og sørge for at fraværsføringen er korrekt. Kontaktlærer skal hver dag sende SMS til foresatte til elever over 18 år, som er borte og fravær ikke er meldt inn Hvis eleven ikke dokumenterer fraværet, må K-lærer ta kontakt med foresatte samme dag. Prosedyrer gjelder også for elever over 18 år (der samtykkeskjema er underskrevet) K-lærer må ta kontakt med elever over 18 år der samtykkeskjema ikke er underskrevet. Kontaktlærer plikter i samarbeid med eleven å gjøre om timefravær til heldagsfravær. Kontaktlærer ajourfører fravær i K-timen.

22 Elevene skal melde fra til resepsjonen/administrasjonen dersom de står uten lærer. Fravær og konsekvenser for ordenskarakter - Udokumentert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden. Stort og uryddig dokumentert fravær, kan også føre til nedsatt karakter i orden. Søknader/krav om å fjerne fravær fra kompetansebevis/vitnemål jfr (Forskrift til Opplæringslova) sendes kontaktlærer

23 Rutiner for oppfølging av fravær fra skoleåret 15/16 Generell oppfølging: Elever med utfordringer knyttet til fravær fra ungdomsskolen eller vgs fordeles mellom rådgiverne, og følges opp fra første skoledag Det gjennomføres fire møter i året med K-lærere og ledelse/elevtjenesten Alle lærere fører fravær i Oppad daglig! Fagleder gjennomgår fraværet i seksjonen hver måned for å hjelpe til med at fraværsrutinene blir fulgt Ved gjentagende fravær kan elevtjenesten gjøre avtale om jevnlige samtaler med eleven Regler ved fravær Foresatte melder inn fravær til K-lærer på SMS/epost. K-lærer registrerer dette i Oppad samme dag Kontaktlærer skal hver dag sende SMS (via Oppad) til foresatte/elever over 18 år, som er borte og fravær ikke er meldt inn Fraværet som ikke er meldt fra foresatte, må dokumenteres første dag de er tilbake, enten med melding fra foresatte eller dokumentasjon fra lege, tannlege, kjøretime ol. Hvis eleven ikke dokumenterer fraværet, må K-lærer ta kontakt med foresatte samme dag. Prosedyre gjelder også for elever over 18 år (der samtykkeskjema er underskrevet). K-lærer må ta kontakt med elever over 18 år der samtykkeskjema ikke er underskrevet Spesiell oppfølging de tre første ukene: De tre første ukene sjekker fagleder fraværet i Oppad tre ganger i uken. Fagleder tar kontakt med K-lærer dersom udokumentert fravær er høyt (10%). Tiltak for å redusere fraværet skal vurderes K-lærer skal ta en samtale med elever med høyt fravær for å kartlegge årsaker til fraværet. Dette dokumenteres i Oppad Onsdag 16 september vurderer fagleder, rådgiver og helsesøster om eleven overføres til oppfølgingsgruppen. Denne ledes av helsesøster De som ikke møter i oppfølgingsgruppen, meldes av rådgiver til Oppfølgingstjenesten (OT)

24 Oppfølging resten av året:

25

26 RUTINER VED KLAGER Som elev ved Malakoff videregående skole har du rettigheter og plikter. Hvis du ønsker å klage på noe, oppfordrer vi alltid til dialog om hva det gjelder, før man foretar en formell klage. Rutine ved klager På Fronter under mappen informasjon, er det lagt ut egen rutine for fremsetning av klager. Du har rett til å få veiledning og bistand i forbindelse med en klagesak.åd OG UTVALG VED SKOLEN 2013/2014

Informasjonshefte - elever

Informasjonshefte - elever Informasjonshefte - elever Skoleåret 2015/16 Utkast 2 Sist endret INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016... 2 SKOLENS VISJON OG KJERNEVERDIER... 3 SKOLENS ULIKE

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2013/14

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2013/14 Informasjonshefte elever Skoleåret 2013/14 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2013/2014... 2 VÅRE HUSREGLER... 3 «DEN GODE TIMEN»... 4 GOD VURDERING OG TILBAKEMELDINGER...

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Velkommen som elev ved skolen vår. Strinda videregående skole (SVS) består av utdanningsprogrammene; Elektrofag (EL), Helse og

Detaljer

Oslo Handelsgymnasium

Oslo Handelsgymnasium Oslo Handelsgymnasium Navn: Adresse: Telefon: Kontaktlærer Kontaktlærers telefon og mailadresse: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Litt om skolen vår 4 Hilsen fra rektor 5 OHG-Info 7 Ansatte ved Oslo Handelsgymnasium

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Skolehefte 2014/2015

Skolehefte 2014/2015 Skolehefte 2014/2015 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2014/2015... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede

Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede Velkommen til Leksvik videregående skole Kvalitet Nærhet Respekt - Glede 28.08.2015 1 2 Innhold Velkommen!... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk psykologisk

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer