Loge nr. 27 Kong Sverre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loge nr. 27 Kong Sverre"

Transkript

1 Loge nr. 27 Kong Sverre Tønsberg Instituert 5. november 1949 Beretning for tiden Slottsfjellstårnet i

2 Forord Det er i høst 60 år siden Loge nr. 27 Kong Sverre ble instituert. I sommer ble det besluttet at dette ikke skulle feires med et større jubileum, men kun ved en markering i tilknytning til årets siste logemøte. I tillegg ønsket kollegiet å utgi en historisk oppdatering for den siste 10 års perioden. Ved logens 50 års jubileum høsten 1999 ble det utgitt en 50 års Beretning. Den tok naturligvis for seg Odd Fellow Ordenens og Logens virksomhet og mål, men fortalte også om selve etableringen av Loge Kong Sverre og de første 10 årenes nomadetilværelse i leide lokaler. Sist - men ikke minst - berettet den historien om deres egen gård Falckenberggt. 7 gjennom de 40 år fra 1959 til jubileumsåret års beretningen er av stor historisk betydning, da mye av det som der står skrevet ikke lar seg finne i vår loges ordinære protokoller og referater. De to brødre som med sine muntlige beretninger ga innholdet og detaljene Bjarne Røed og Odd Nilsen er for lengst gått bort, men vi er dem og daværende Overmester Geir Eggum stor takk skyldig for at de ga oss denne viktige del av logens historie til odel og eie. Dette hefte er laget som et suppleringshefte til den ovennevnte Beretning fra Tiden løper så fort, og det har vist seg at selv bare 10 år kan være vanskelig nok å gjenoppfriske når historie skal skrives. Det er derfor vårt håp at det vil være til glede for logens brødre og til hjelp for dem som må vi håpe skal skrive vår loges 75 års Beretning i Tønsberg i desember

3 Innholdsfortegnelse Forord.. 1 Innholdsfortegnelse... 2 Logens medlemmer 3 Logens embetsmenn Logens Overmestere Brødre som døde Arrangementer med familie og venner 8 Vennskapsloger i Norden.. 10 Falckenberggt. 7 Status i januar Oppussing med dugnad i Restauratører.. 13 Klubblokalene QUO VADIS? Overmester om Logens utvikling 14 Redaksjon: Alf Robert Johansen Einar R. Widerberg Arne Ness 2

4 Logens medlemmer De første 30 årene hadde Loge nr. 27 Kong Sverre en kraftig medlemsøkning, og etter 1980 hadde Logen så mange medlemmer at det til tider kunne være trangt ja, for trangt i logesalen. Fremmøteprosenten var jevnt over høy, og var det et møte med ekstra godt oppmøte og kanskje også en gjestende loge, var gulvplassen minimal. Fortsatt var det meget god rekruttering til logen. Medlemstallet var da langt over 100. Det ble etter hvert nærmest en nødvendighet å opprette en ny Odd Fellow loge i Tønsberg, og 7. november 1987 ble Loge nr. 117 Oseberg instituert. En vesentlig del av deres brødre kom fra Kong Sverre. I ettertid kan vi vel stille spørsmål om delingsprosessen i Tønsberg gikk vel raskt. Man satt etter noen år igjen med en gammel og en ung loge, hvor differansen i gjennomsnittsalder mellom de to økte fra år til år. Frem til årtusenskiftet innebar dette neppe noe problem, og begge loger hadde god tilvekst. Begge loger hadde fortsatt et flertall yrkesaktive medlemmer. Logene samarbeidet normalt godt, og det var naturlig at Loge Oseberg - med langt flere yngre brødre - rekrutterte flere yngre brødre enn Kong Sverre. brødre er døde i denne perioden og enda flere er blitt borte som følge av utmeldelser eller flytting. De fleste av disse har vært yngre medlemmer. Det har naturligvis fortsatt vært tilvekst av brødre, men den har ikke vært større enn et absolutt minimum for å holde kontinuitet mht. gradspasseringer og annen rituell virksomhet. Men denne situasjonen er ikke dessverre ikke enestående for Loge Kong Sverre. Det samme er tilfelle de andre eldre Odd Fellow logene i Vestfold (fra før 1950). De yngste Logene har fortsatt meget god rekruttering. I 1999 hadde Loge Kong Sverre nærmere 120 medlemmer. I november 2009 er antall brødre 84. Alvoret i dagens situasjon er beskrevet av vår Overmester i heftets siste kapittel. Lykkes vi ikke i å øke eller i det minste stabilisere antall medlemmer kan det være at vi om år igjen vil ha bare én Odd Fellow loge i Tønsberg-distriktet. Antall De siste 10 år har medlemssituasjonen endret seg dramatisk. Et stort antall brødre i Loge Kong Sverre har etter hvert gått over i pensjonistenes rekker. Gjennomsnittsalderen for brødrene har steget kraftig, og den rekrutteringseffekt som normalt har vært på blant kolleger på arbeidsplassene, er nesten forsvunnet. 12 Aldersfordeling for 27 KS

5 Logens EMBEDSMENN i årene OM Geir Eggum UM Odd Dagfinn Grønlid Sekr. Frithjof Aasvang Sktm. Sverre Wiborg-Thune Kass. Bjørn Falkenberg CM Bjørn Odd OM Odd Dagfinn Grønlid UM Thomas Lauvrud Sekr. Jan E. Nordheim Sktm. Frihtjof Aasvang Kass. Ivar Kvam CM Tor Jacobsen OM Thomas Lauvrud UM Bjørn Odd/ Sekr. Dagfinn L. Isegran/ 2004 Einar Boiesen 2004 Arne Ness Sktm. Frithjof Aasvang Kass. Knut Olav B. Thune CM Jøran Vittring OM Einar Boiesen UM Arne Ness Sekr. Hans Blaafjell Sktm. Alf Robert Johansen Kass. Sverre F. Andersen CM Jøran Vittring OM Arne Ness UM Alf Robert Johansen Sekr. Jan Steinar Lekva Sktm. Tor Dalva Kass. Arnfinn Bentzen CM John Arne Frøyland OM Alf Robert Johansen UM Rino A. Løkkemyhr Sekr. Ragnar Nilsen Sktm. Roar Granlund Kass. Bjørn Falkenberg CM Bjørn Odd 4

6 OVERMESTERE Geir E. Eggum Odd D. Grønlid Thomas Lauvrud Einar Boiesen Arne Ness Alf R. Johansen

7 2000 Brødre som døde i årene Dieter Wolfgang Ulrich 64 år Anker Stubben 79 år Odd Kristian Nilsen 88 år Bjarne Kolbjørn Røed 83 år 2001 Tormod Skontorp 70 år Egil Hvaal 53 år 6

8 Sverre Armand Skontorp 81 år Birger A. Borgersen 85 år Johan Wilhelm Fraas 86 år Anders Skatvedt 63 år Kristian J. Ullahammer 78 år Harry Nordahl 86 år 7

9 Arrangementer med familie og venner Klubbaften Loge Kong Sverre har vært holdt sine Klubbaftener på de fleste onsdager i ukene hvor det ikke er ordinære logemøter. De siste årene har vi nok - så langt mulig - unngått å legge en Klba. til de onsdager som kommer dagen før et Leirmøte. Det er mange av brødrene som ønsker å delta begge steder, men synes to møtedager etter hverandre blir i meste laget. En rekke Klba. har vært åpne for familiemedlemmer og kjente, med gode foredrag både fra egne brødre og fra eksterne krefter. Særlig populære var foredrag om medisinske spørsmål holdt av Sykehusets overleger, men også andre foredrag hadde over 30 tilhørere slik at Klubblokalene ikke ga plass, og vi måtte bruke salene oppe. Museumsbesøk og lignende har også blitt gjennomført med godt fremmøte. Det har fra tid til annen gått en kule varmt om behovet for et fast program til hver eneste Klba. Men fra en rekke eldre brødre, er det gitt tydelig uttrykk for at det fortsatt også er behov for de mer uformelle Klba., hvor vi samles for å prate over en kopp kaffe og hygge oss i felles samvær. Sommermøte I flere år holdt Kong Sverre sitt Sommermøte på Veierland hos vår tidligere CM Thor Jacobsen. Det var et fint sted på Tangen, men ikke så enkelt å komme seg tilbake til fastlandet. Senere ble våre Sommermøter i flere år holdt i hagen til Jon Arnfinn Byberg i Reinveien på Husvik. Her lå alt utrolig fint til rette og vi hadde hyggelige møter med godt fremmøte og god stemning. Sommermøte hos Byberg i Reinveien De to siste årene har Sommermøtene vært holdt på husmannsplassen Holmen innerst i Tønsbergfjorden. Denne blir administrert av Fylkesmannen i Vestfold, og vi har fått låne/leie den. Holmen har vist seg å være et flott sted, som vi kanskje får bruke også i de kommende år. 17. mai Tradisjonen med ÅPENT HUS i F-7 etter Barnetoget holdes fortsatt i hevd. Vi tar vår tørn som ansvarlig Loge hvert 4. år. 8

10 lørdag i et ufyselig vær. Det var stor innsats fra brødre med familie/venner. Bokmessen ga et bra overskudd. Skalldyraften Den tradisjonelle Skalldyraften ble i en årrekke holdt sammen med våre koner/ partnere. Dessverre falt oppslutningen kraftig for 4-5 år siden, noe som førte til avlysning. Det har siden vært svært liten interesse ut fra påmeldingene å dømme. Dett er ikke et arrangement som gjennomføres for personer, og flere har det ikke vært de siste år. Julemøte Alle våre julemøter m/følge har blitt avholdt på tradisjonell måte i hele perioden, med Juleritualet i Logesalen og julemat fulgt av festlig samvær ned nede i selskapslokalene. Loge Kong Sverre hadde JULETRE i logesalen også under Julemøtet Bokmesse høsten 2008 Hjemmebesøk hos brødre som jubilerer Det har blitt mange hjemmebesøk hos brødre som jubilerer. Men flere har i de senere år valgt å reise bort på dagen. Noen få ønsker ikke besøk. Det er en glede å kunne delta i et besøk for å hedre en bror, og det er gjennom årene blitt mange hyggelige stunder, særlig der hvor også jubilantens ektefelle har hatt anledning til å være til stede sammen med oss. Et av årets besøk var hos Eks OM Finn Stensholt som rundet 80 år 31. januar Bokmesse Høsten 2008 holdt Loge Kong Sverre en bokmesse i F-7. Det var samlet inn mye bøker fra brødrene, og ett godt bidrag hadde vi også fått fra Rebecca som hadde bøker igjen etter sin egen messe. Vår bokmesse ble holdt en 9

11 Vennskapsloger i Norden Samarbeid med vennskapsloger i de nordiske land kom i stand allerede i Vår første vennskapsloge ble den danske Loge nr. 26 Kong Hroar i Roskilde. Senere har den svenske Loge nr. 112 Folkungaträdet i Linköping og den finske Loge nr. 18 Kalevala i Helsingfors kommet til. Under besøket i Helsingfors ble det gjort kjent av Loge Kong Hroar at det på Island er stor interesse for Odd Fellow, og at islendingene er svært interessert i å slutte seg til det nordiske samarbeidet. Vi ser ikke bort fra at det kan være islandske Odd Fellows til stede allerede om 2 år i Linköping. Falkenberggt.7 Status i januar 2009 Logehuset i Roskilde mai 2007 Vennskapslogemøte finner sted hvert annet år og rullerer mellom de 4 logene. Loge Kong Sverre var vertskap i mai 2005, og det var da 7. gang nordisk OF-vennskapsbesøk ble arrangert i Tønsberg. Det hittil siste besøket var lagt til Helsingfors i mai Logene samles neste gang i Linköping i Høgtidsloge i Helsingfors mai Gårdens historie frem til 1999 er grundig beskrevet i 50 års beretningen. Men - som det tydelig fremgår i kapittelet Senere arbeider på gården (s.13-14) - var det allerede da behov for omfattende vedlikeholdsarbeider både inn- og utvendig. Omkring årtusenskiftet ble utført en rekke arbeider for å stoppe forfall og skader som følge av slitasje. Men den 80 år gamle Gården hadde fortsatt behov for en kraftig oppdatering. Det var ikke økonomi til stort mer enn å holde skuta flytende, og det ble tatt til orde for at en nå burde vurdere salg av F-7, slik at Odd Fellow i Tønsberg kunne få en bygning uten de store

12 vedlikeholdsutgifter, og med en mer moderne og hensiktmessig innredning. Et utvalg ble nedsatt og arbeidet med å utrede konkrete muligheter for salg og kjøp ny bygning. Også muligheten for å bygge på F-7 med en ny Logesal mot NSB ble vurdert, og logene begynte å avsette midler til en slik løsning. Det ble ikke noe salg og heller ingen påbygg. Det ble foretatt en del helt nødvendig vedlikeholdsarbeider i de første årene etter årtusenskiftet, men totalt sett var årene 2001 til 2009 en vanskelig tid for Gården. Et arbeidsvillig og entusiastisk Gårdstyre tok grep høsten 2008, og fikk skiftet ut den aldrende sentralfyren med 5 nye varmepumper. Dette var starten på en ny tid for Gården og logene, som er nærmere beskrevet i neste kapittel. Ved starten av året 2009 var det likevel et faktum at Odd Fellow gården i Tønsberg var nedslitt og skrantende. Glansen av det, som for noen tiår siden var ansett som et av byens beste selskapslokaler, var for lengst falmet! Oppussing med dugnad i 2009 Våren 2009 skulle det ansettes ny restauratør. I forbindelse med ansettelsesprosessen kom det frem klare krav til selskapslokalenes standard. Med andre ord: Den nye restauratøren stilte betingelser om oppussing av lokalene. Som det er nevnt i tidligere kapittel var det indre av Odd Fellow-gården ikke i spesielt god forfatning. 11 Gårdens styre innkalte så til andelsmøte 23. april, der planene for en omfattende oppgradering av selskapslokalene med tilhørende områder ble presentert. Planene, som forutsatte stor dugnadsinnsats fra andelshaverne, innbefattet å oppta et lån på kr til materialer og utstyr i forbindelse med oppussingen. Etter en omfattende debatt (?) ble planene vedtatt. En grov oversikt over forslagene i planen: Alle vinduer i 1. etasje samt brystpanel i Kong Sverres sal skrapes og males Alle tak i 1.etasje repareres med gipsplater og males og veggene i salongen males Det legges ny tapet på vegger i Kong Sverres sal Nye lysekroner (4 stk.) monteres og nye gardiner kjøpes inn til lokalene i 1. etasje Gammel parkett fjernes, gulv rettes opp og ny parkett legges i 1.etasje Alle gamle radiatorer fjernes Teppene i trapper erstattes med ny parkett Brystpanel i hall og trappegang til 2. etasje skrapes og males, også her og i yttergang blir det ny tapet

13 Det legges ny parkett på repos i 2. etasje og utenfor Rebecca-salen Lysekronen i hallen renses og senkes en halv meter Alle tak males Trappenedgang til garderobe/kjeller skal renoveres med ny tapet, nye trappetrinn, og ny lyskilde, dessuten skal vegger males Tilslutt skal også kontoret i 2. etasje pusses opp, med ny parkett, skraping og maling av dører og oppmaling av vegger virkedag. Det har vært en formidabel dugnadsinnsats av både brødrene og ikke minst søstrene i alle 4 Logene. De som ikke har kunnet bidra fysisk har bidratt på annen måte, med kaffe, mat og pengegaver. Det har vært sosialt, brødre og søstre fra forskjellige loger er blitt kjent med hverandre, og mange gode historier har blitt fortalt i kaffepausene. Men også en god del utstyr ble fornyet parallelt med oppussingen. Bl.a.: Nytt servise til spisesal i 1. etasje Nye spisebord og nye stoler til både 1. og 2. etasje Hårdt tiltrengt utskiftning av dører til balkong mot syd og mot nord i 2. etasje Og sist, men ikke minst, ny ismaskin og ny oppvaskmaskin på kjøkkenet. Finmaleren Øivin Eriksen Et svært viktig og kanskje litt uvanlig poeng: Målsettingen ble oppnådd INNENFOR de økonomiske rammene som ble gitt fra andelshaverne. Vi kan alle glede oss og være stolte over det arbeidet som er blitt utført. Som man vil forstå var dette et svært omfattende arbeid som skulle utføres både på dugnad og ved hjelp av innleide håndverkere. I tillegg måtte vi ta hensyn til at restauratøren skulle avvikle selskaper som var bestilt lang tid i forveien. Målsettingen var å bli ferdig med selskapslokalene innen 26. august, da startet installasjonen av nye Embedsmenn. Arbeidet startet opp ved pinsetider og ble en vedvarende dugnad gjennom hele sommeren. Til tider var det mye stress med å vaske, sette møbler og gardiner på plass for at restauratøren skulle avvikle selskap i helgen, for så å fjerne alt sammen for å fortsette arbeidet neste 12 Dugnadsgeneralen selv i midten En spesiell takk til dugnadsgeneralen himself - Jan Sigurd Lekva!

14 Restauratører Anna-Sofie Hermansen var restauratør fra 1990 til oktober Gimle Selskapslokaler & Catering AS v/ John Helge Larsen overtok, og drev virksomheten til september Årsaken til at han sluttet var utvilsomt den usikkerhet som hersket mht. Gårdens fremtid etter at en komité var oppnevnt for å vurdere salg av F-7. Som tidligere nevnt, ble det ikke noe av salget. En ny restauratør ble ansatt, men han dukket aldri opp! John H. Larsen skaffet da Nora Lanz som tiltrådte i oktober Hun og hennes samboer Kai drev Gårdens selskapslokaler frem til juli Fra august 2007 overtok Dominique Choquet som restauratør. Han var fransk, og nærmest som en superkokk og regne, med erfaring som kjøkkensjef fra de fineste Oslo-restauranter. Han serverte de flotteste retter, men til tider nok litt for avansert for eldre logebrødre. Søstrene var nok mer fornøyd. Kanskje hadde Dominique et vel høyt ambisjonsnivå for driften av Gården, han kom til å slite med lønnsomhetenutover i Høsten 2008 svikter helsen og han må holde driften i gang med diverse innleide. Dette fungerer meget dårlig. I april 2009 sier han opp stillingen. Fra 1.mai 2009 overtok Thore Sande som restauratør. Han drev fra før Herskapelig med Storgt.7 og Villa Møllebakken. Sammen med Gårdstyret foretok han i løpet av sommeren en 13 betydelig oppgradering av bl.a. husets dekketøy og inventar. Klubblokalene i kjelleren Klubblokalenes historie er detaljert gjengitt i 50 års beretningen (side 15-16). Vi tillater oss likevel å ta med noe av historien i sammendrag, ikke minst fordi en opprustning av disse trolig vil være et aktuelt dugnadsobjekt i de kommende år. Arbeidet med innredning av kjellerlokalene ble igangsatt i 1973 og de var klar til bruk i Kjelleren hadde før Odd Fellow kjøpte gården vært brukt til lager av Sykepleieskolen og Sivilforsvaret. Den enest inngangen til denne del av kjelleren var en dør der vindu med nødutgang er i dag. Det som i dag er tekjøkken, var en gang pengebingen til husets første eier Heyerdahl-Svendsen, med en solid ståldør og 40 cm tykk murvegg. Det ble lagt varmekabler i gulvene, men det viste seg snart at det kom vann inn i kjelleren og at det var svært fuktig der nede. Et omfattende dreneringsarbeid ble iverksatt. Det måtte sprenges og legges to drensrør rundt huset, ett for takvann og ett for overflatevann. En stor drenskum ble laget nede i skråningen mot Jernbanen. Dette ble finansiert ved et lån på kr som 8 logebrødre garanterte for. Dameklubben av 1950 bidro også med penger etter utlodninger mv.

15 Klubben var en dameforening for fruer til logebrødrene og fungerte bl.a. som en støtteforening for Gården og Logen. Medlemmene var ikke tilknyttet Odd Fellow, men var alle gift med en Odd Fellow. Den ble nedlagt i 1990-årene. Det meste av arbeidet som ble utført i kjellerlokalene var dugnadsarbeid utført 5-6 brødre fra Kong Sverre. I de siste 20 år har det vært gjort lite ut over ordinært vedlikehold i Klubblokalene. Fortsatt slår det inn noe fukt i murveggene, og det er nå nødvendig med ny skraping og maling. Vår loge har i alle år brukt Klubblokalet til sine ordinære klubbaftener. Det er intimt og rommer mange gode minner, men det er i sin nåværende stand og med dagens (over)møblering lite egnet som plass for foredrag med mer personer. Bildefremviser/video er vanskelig å bruke slik lokalet er i dag. De siste 2 3 år har Kong Sverres kollegium holdt de fleste av sine møter i klubblokalet. Det har i de siste år vært tatt til orde for en oppgradering av lokalet, med noen salonggrupper i den ene delen og lettere stoler som kan omgrupperes til et bra foredragsrom for personer i den andre delen (mot øst). En liten naturkatastrofe fant sted i Klubblokalene sommeren Ved en tur ned i Klubblokalet oppdaget vår daværende UM i tekjøkkenet noe som så ut til å være småfluer. Da lyset ble slått på viste det seg å være millioner av maur som i løpet av en måneds tid 14 hadde invadert Klubblokalet. Det så ut som om hele gulvet var en bevegelig masse. Det ble slått ALARM til Gårdstyret, og etter kort tid hadde et leiet spesialfirma tatt knekken på alle maur og ryddet opp. Det luktet rensemiddel i flere måneder, men det har siden ikke vært sett ett levende innsekt i lokalene! Overmesters meninger om Logens utvikling. Om vi ser i glasskulen, er det noen klare trekk som vi ser at det er nødvendig å ha som prioriterte satseomåder framover: Rekruttering av yngre medlemmer. Dette er en nødvendighet om logen skal overleve. Her settes det inn en offensiv i hver termin for å skaffe medlemmer. Vi må profilere logen som et fristed som medlemmene trenger i en stresset hverdag, og ikke fremheve alle negative faktorer vi eldre medlemmer ser. Vi må FOKUSERE PÅ POSITIVE SIDER VED Å VÆRE EN ODD FELLOW. Dessuten: Man blir aldri for gammel til å rekruttere et nytt medlem. Logesalen. Innholdet i ritualer og rutiner må hele tiden vedlikeholdes, slik at man unngår språk og fraser som er gått ut på dato. Dette besluttes av storlogemøtet, men kan påvirkes av logene. Holde seremoniene levende ved å involvere så mange som mulig, alltid arbeide med å forbedre fremføringen og forklare slik at forståelsen blir bedre.

16 Gjøre adkomsten lettere for eldre og mindre mobile medlemmer å komme til logesalen. Dette er ikke lett så lenge vi blir i dagens logehus, uten å flytte logesalen lavere ned i bygget. Dette er en sak ALLE logene sliter med, men som det er vanskelig å gjøre noe med på kort sikt. I mellomtiden må vi se på hvordan vi kan finne gode midlertidige løsninger. Vi må bli flinkere til å ta vare på de nye, yngre brødrene, slik at de ikke føler seg forsømt og glemt. Oppfølgingsprogrammer må introduseres, hvor flere besøk til broderloger som har gradspasseringer inngår. andre informasjonskanaler skal benyttes i tillegg. Vi trenger hverandre. Det er Odd Fellow FELLESSKAPET som gir oss brødre den støtten vi alle trenger for å arbeide mot det målet vi har satt oss: Å bli en god Odd Fellow, - og ikke minst: å bli et godt medmenneske. Aktivisere og ta vare på eldre brødre som ønsker å treffes på dagtid i Logehuset. Det undersøkes nå om det er interesse for dette. Vi må legge mer vekt på å omsette VENNSKAP, KJÆRLIGHET OG SANNHET i praktisk samhandling i hverdagen, og blant logebrødre. Vi må oftere vise at VI ER BRØDRE ved å besøke hverandre ved sykdom og andre anledninger brødrene trenger oppmuntring. TOLERANSE mellom brødrene må praktiseres. Vi skal snakke positivt om de andre brødrene. Om noe negativt MÅ sies, tas det på tomannshånd. Forbedre INFORMASJONEN til og mellom brødrene. Bruke Odd Fellow websider mere aktivt, og arrangere opplæring blant brødrene. Vurdere om 15

17 Sommermøte 2007 (Byberg) Roskilde

18 Sommermøte 2008 (Holmen) 17

19 Sommermøte 2009 (Holmen) Til venstre Jan Gunnestad. Bror i Kong Sverre til Deretter Oseberg. Han døde i nov og ble begravet med stor deltakelse fra Logene. Det var kaldere enn i 2008, men oppholdsvær. Til høyre orienterer Jan Steinar om status for Dugnaden i F-7. 18

Loge nr. 80 Driva I.O.O.F. 1971-2011. Loge nr. 80. Driva AV I.O.O.F. 1971-2011. 40-Årsberetning. 40-årsberetning Side 1

Loge nr. 80 Driva I.O.O.F. 1971-2011. Loge nr. 80. Driva AV I.O.O.F. 1971-2011. 40-Årsberetning. 40-årsberetning Side 1 Loge nr. 80 Driva AV I.O.O.F. 1971-2011 40-Årsberetning 40-årsberetning Side 1 FORORD Som det ble sagt i forordene til festskriftene både da Loge Driva var 10 og 25 år, må det gjentas nå når det er tid

Detaljer

Loge Nr. 79 Roald Amundsen

Loge Nr. 79 Roald Amundsen "Kirken den er et gammelt hus". heter det i salmen. Det samme kan sies om Kj ærbo, bygget i 1914 og påbygget i 1924 (tårnhuset mot nord). Utover i 90 årene ble det klarere og klarere at den bygningsmessige

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt 4 år, og utført jobben på en utmerket måte. Vi vet det ligger mye arbeid i et slikt verv. Bror Finn har stått på både sent

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista! Kongshaug-nytt Mars 2015 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista! Kongshaug-nytt Desember 2010 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så 27.12. 10 ofte du kan. Juletrefest for Sukke. 28.12.10 Juletrefest for barn 03.01.11 Instruksjon v/dss 10.01.11 Informasjonsmøte

Detaljer

04.01.10 også hyggelig at vi klarer å rekruttere. Vi skulle egentlig hatt to brødre Arbeidsmøte Instruksjon

04.01.10 også hyggelig at vi klarer å rekruttere. Vi skulle egentlig hatt to brødre Arbeidsmøte Instruksjon Kongshaug-nytt Desember 2009 Huskelista! Hva hender fremover! Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mørketiden er snart på det mørkeste. Men det er lyspunkter nasjonalt og lokalt. Nasjonalt fordi eksperter mener

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555.

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555. i ØSTERLEN JJU UB BIILLE EU UM MS SU UTTG GA AV VE EN N ffoorr 5500--åårrssjjuubbiilleeeett ddeenn 2255.. aapprriill 22001144.. Østerlen Denne utgaven av I ØSTERLEN er ment å gjengi et tverrsnitt av det

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011. 1971-2011 40års festskrift

Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011. 1971-2011 40års festskrift Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011 1971-2011 40års festskrift Loge Nr. 79 Roald Amundsen I.O.O.F 1971-2011 Forord Dette festskrift er utarbeidet som en videreføring fra festskrift utarbeidet i februar

Detaljer

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

2008 - Terjenytt - Vinter. Med sikker kurs

2008 - Terjenytt - Vinter. Med sikker kurs Nr. 1 Vinter 2008 37 Årgang Med sikker kurs Etter en lang periode med opplæring av embedsmenn og instruksjon i loger og leire staker Odd Fellow Ordenen i Distrikt nr. 22 Aust Agder ut kursen for den videre

Detaljer

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 «Ærefrykt for livet» En beretning om Odd Fellow loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F. 10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 1 2 F o r o r d Loge nr. 132 Albert Schweitzer er 10 år, og logens andre 5-års periode

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt

Fridtjof Nansen Nytt INNHOLD Nummer 02/2010 24. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Hvor går veien videre? Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Storrepresentantens

Detaljer

Bindeleddet. Opplag 3-16 Dato: 31.10.2014

Bindeleddet. Opplag 3-16 Dato: 31.10.2014 Bindeleddet Opplag 3-16 Dato: 31.10.2014 EXIT SOM DSS Onsdag 24.09.2014 fikk vår Ordensbror Gunnar Gjølstad avløsning i sitt embede som Distrikts Stor Sire i Distrikt nr 7 Østfold. Han ledet selv installasjonen

Detaljer

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 19/1-2013 Det nye embedskollegiet ble installert 4. september 2013. Fra v: 2. HM Per Kallestad, Sekretær Eilif Henriksen, 1. HM Einar Mortensen, Eks HP Arild Persson,

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK

September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Betraktninger Tenke seg til 50 år! Det er selvfølgelig herværende publikasjon jeg sikter til. Bror Kristian Jansen trakk en meget

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

Gratulerer med 100-årsjubileet! Hilsen til Moss motorbåtforening fra Ordfører Tage Pettersen

Gratulerer med 100-årsjubileet! Hilsen til Moss motorbåtforening fra Ordfører Tage Pettersen Jubileumsnummer 100 år - 2013 www.betongen.no Gratulerer med 100-årsjubileet! Hilsen til Moss motorbåtforening fra Ordfører Tage Pettersen Det å bli hundre år står det respekt av og i juni runder foreningen

Detaljer

ODD FELLOW LOGE NO. XI VEØY

ODD FELLOW LOGE NO. XI VEØY ODD FELLOW LOGE NO. XI VEØY Vennskap, Kjærlighet og Sannhet NR. 2 julen 2013 Juletrefest: Bilde fra loge Veøy sin juletrefest i Odd Fellow`s lokaler Lønsetgården 1966. Ikke mange av ansiktene er gjenkjennelige,

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 17 nr. 2 2009 Innhold: s2: OM har ordet, s3: Besøke andre loger, s5: Hva er sannhet?, Det er bare jeg... s6: Vennelogearbeidet, Schuyler Colfax, s8: Leveregel.

Detaljer