Loge nr. 27 Kong Sverre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loge nr. 27 Kong Sverre"

Transkript

1 Loge nr. 27 Kong Sverre Tønsberg Instituert 5. november 1949 Beretning for tiden Slottsfjellstårnet i

2 Forord Det er i høst 60 år siden Loge nr. 27 Kong Sverre ble instituert. I sommer ble det besluttet at dette ikke skulle feires med et større jubileum, men kun ved en markering i tilknytning til årets siste logemøte. I tillegg ønsket kollegiet å utgi en historisk oppdatering for den siste 10 års perioden. Ved logens 50 års jubileum høsten 1999 ble det utgitt en 50 års Beretning. Den tok naturligvis for seg Odd Fellow Ordenens og Logens virksomhet og mål, men fortalte også om selve etableringen av Loge Kong Sverre og de første 10 årenes nomadetilværelse i leide lokaler. Sist - men ikke minst - berettet den historien om deres egen gård Falckenberggt. 7 gjennom de 40 år fra 1959 til jubileumsåret års beretningen er av stor historisk betydning, da mye av det som der står skrevet ikke lar seg finne i vår loges ordinære protokoller og referater. De to brødre som med sine muntlige beretninger ga innholdet og detaljene Bjarne Røed og Odd Nilsen er for lengst gått bort, men vi er dem og daværende Overmester Geir Eggum stor takk skyldig for at de ga oss denne viktige del av logens historie til odel og eie. Dette hefte er laget som et suppleringshefte til den ovennevnte Beretning fra Tiden løper så fort, og det har vist seg at selv bare 10 år kan være vanskelig nok å gjenoppfriske når historie skal skrives. Det er derfor vårt håp at det vil være til glede for logens brødre og til hjelp for dem som må vi håpe skal skrive vår loges 75 års Beretning i Tønsberg i desember

3 Innholdsfortegnelse Forord.. 1 Innholdsfortegnelse... 2 Logens medlemmer 3 Logens embetsmenn Logens Overmestere Brødre som døde Arrangementer med familie og venner 8 Vennskapsloger i Norden.. 10 Falckenberggt. 7 Status i januar Oppussing med dugnad i Restauratører.. 13 Klubblokalene QUO VADIS? Overmester om Logens utvikling 14 Redaksjon: Alf Robert Johansen Einar R. Widerberg Arne Ness 2

4 Logens medlemmer De første 30 årene hadde Loge nr. 27 Kong Sverre en kraftig medlemsøkning, og etter 1980 hadde Logen så mange medlemmer at det til tider kunne være trangt ja, for trangt i logesalen. Fremmøteprosenten var jevnt over høy, og var det et møte med ekstra godt oppmøte og kanskje også en gjestende loge, var gulvplassen minimal. Fortsatt var det meget god rekruttering til logen. Medlemstallet var da langt over 100. Det ble etter hvert nærmest en nødvendighet å opprette en ny Odd Fellow loge i Tønsberg, og 7. november 1987 ble Loge nr. 117 Oseberg instituert. En vesentlig del av deres brødre kom fra Kong Sverre. I ettertid kan vi vel stille spørsmål om delingsprosessen i Tønsberg gikk vel raskt. Man satt etter noen år igjen med en gammel og en ung loge, hvor differansen i gjennomsnittsalder mellom de to økte fra år til år. Frem til årtusenskiftet innebar dette neppe noe problem, og begge loger hadde god tilvekst. Begge loger hadde fortsatt et flertall yrkesaktive medlemmer. Logene samarbeidet normalt godt, og det var naturlig at Loge Oseberg - med langt flere yngre brødre - rekrutterte flere yngre brødre enn Kong Sverre. brødre er døde i denne perioden og enda flere er blitt borte som følge av utmeldelser eller flytting. De fleste av disse har vært yngre medlemmer. Det har naturligvis fortsatt vært tilvekst av brødre, men den har ikke vært større enn et absolutt minimum for å holde kontinuitet mht. gradspasseringer og annen rituell virksomhet. Men denne situasjonen er ikke dessverre ikke enestående for Loge Kong Sverre. Det samme er tilfelle de andre eldre Odd Fellow logene i Vestfold (fra før 1950). De yngste Logene har fortsatt meget god rekruttering. I 1999 hadde Loge Kong Sverre nærmere 120 medlemmer. I november 2009 er antall brødre 84. Alvoret i dagens situasjon er beskrevet av vår Overmester i heftets siste kapittel. Lykkes vi ikke i å øke eller i det minste stabilisere antall medlemmer kan det være at vi om år igjen vil ha bare én Odd Fellow loge i Tønsberg-distriktet. Antall De siste 10 år har medlemssituasjonen endret seg dramatisk. Et stort antall brødre i Loge Kong Sverre har etter hvert gått over i pensjonistenes rekker. Gjennomsnittsalderen for brødrene har steget kraftig, og den rekrutteringseffekt som normalt har vært på blant kolleger på arbeidsplassene, er nesten forsvunnet. 12 Aldersfordeling for 27 KS

5 Logens EMBEDSMENN i årene OM Geir Eggum UM Odd Dagfinn Grønlid Sekr. Frithjof Aasvang Sktm. Sverre Wiborg-Thune Kass. Bjørn Falkenberg CM Bjørn Odd OM Odd Dagfinn Grønlid UM Thomas Lauvrud Sekr. Jan E. Nordheim Sktm. Frihtjof Aasvang Kass. Ivar Kvam CM Tor Jacobsen OM Thomas Lauvrud UM Bjørn Odd/ Sekr. Dagfinn L. Isegran/ 2004 Einar Boiesen 2004 Arne Ness Sktm. Frithjof Aasvang Kass. Knut Olav B. Thune CM Jøran Vittring OM Einar Boiesen UM Arne Ness Sekr. Hans Blaafjell Sktm. Alf Robert Johansen Kass. Sverre F. Andersen CM Jøran Vittring OM Arne Ness UM Alf Robert Johansen Sekr. Jan Steinar Lekva Sktm. Tor Dalva Kass. Arnfinn Bentzen CM John Arne Frøyland OM Alf Robert Johansen UM Rino A. Løkkemyhr Sekr. Ragnar Nilsen Sktm. Roar Granlund Kass. Bjørn Falkenberg CM Bjørn Odd 4

6 OVERMESTERE Geir E. Eggum Odd D. Grønlid Thomas Lauvrud Einar Boiesen Arne Ness Alf R. Johansen

7 2000 Brødre som døde i årene Dieter Wolfgang Ulrich 64 år Anker Stubben 79 år Odd Kristian Nilsen 88 år Bjarne Kolbjørn Røed 83 år 2001 Tormod Skontorp 70 år Egil Hvaal 53 år 6

8 Sverre Armand Skontorp 81 år Birger A. Borgersen 85 år Johan Wilhelm Fraas 86 år Anders Skatvedt 63 år Kristian J. Ullahammer 78 år Harry Nordahl 86 år 7

9 Arrangementer med familie og venner Klubbaften Loge Kong Sverre har vært holdt sine Klubbaftener på de fleste onsdager i ukene hvor det ikke er ordinære logemøter. De siste årene har vi nok - så langt mulig - unngått å legge en Klba. til de onsdager som kommer dagen før et Leirmøte. Det er mange av brødrene som ønsker å delta begge steder, men synes to møtedager etter hverandre blir i meste laget. En rekke Klba. har vært åpne for familiemedlemmer og kjente, med gode foredrag både fra egne brødre og fra eksterne krefter. Særlig populære var foredrag om medisinske spørsmål holdt av Sykehusets overleger, men også andre foredrag hadde over 30 tilhørere slik at Klubblokalene ikke ga plass, og vi måtte bruke salene oppe. Museumsbesøk og lignende har også blitt gjennomført med godt fremmøte. Det har fra tid til annen gått en kule varmt om behovet for et fast program til hver eneste Klba. Men fra en rekke eldre brødre, er det gitt tydelig uttrykk for at det fortsatt også er behov for de mer uformelle Klba., hvor vi samles for å prate over en kopp kaffe og hygge oss i felles samvær. Sommermøte I flere år holdt Kong Sverre sitt Sommermøte på Veierland hos vår tidligere CM Thor Jacobsen. Det var et fint sted på Tangen, men ikke så enkelt å komme seg tilbake til fastlandet. Senere ble våre Sommermøter i flere år holdt i hagen til Jon Arnfinn Byberg i Reinveien på Husvik. Her lå alt utrolig fint til rette og vi hadde hyggelige møter med godt fremmøte og god stemning. Sommermøte hos Byberg i Reinveien De to siste årene har Sommermøtene vært holdt på husmannsplassen Holmen innerst i Tønsbergfjorden. Denne blir administrert av Fylkesmannen i Vestfold, og vi har fått låne/leie den. Holmen har vist seg å være et flott sted, som vi kanskje får bruke også i de kommende år. 17. mai Tradisjonen med ÅPENT HUS i F-7 etter Barnetoget holdes fortsatt i hevd. Vi tar vår tørn som ansvarlig Loge hvert 4. år. 8

10 lørdag i et ufyselig vær. Det var stor innsats fra brødre med familie/venner. Bokmessen ga et bra overskudd. Skalldyraften Den tradisjonelle Skalldyraften ble i en årrekke holdt sammen med våre koner/ partnere. Dessverre falt oppslutningen kraftig for 4-5 år siden, noe som førte til avlysning. Det har siden vært svært liten interesse ut fra påmeldingene å dømme. Dett er ikke et arrangement som gjennomføres for personer, og flere har det ikke vært de siste år. Julemøte Alle våre julemøter m/følge har blitt avholdt på tradisjonell måte i hele perioden, med Juleritualet i Logesalen og julemat fulgt av festlig samvær ned nede i selskapslokalene. Loge Kong Sverre hadde JULETRE i logesalen også under Julemøtet Bokmesse høsten 2008 Hjemmebesøk hos brødre som jubilerer Det har blitt mange hjemmebesøk hos brødre som jubilerer. Men flere har i de senere år valgt å reise bort på dagen. Noen få ønsker ikke besøk. Det er en glede å kunne delta i et besøk for å hedre en bror, og det er gjennom årene blitt mange hyggelige stunder, særlig der hvor også jubilantens ektefelle har hatt anledning til å være til stede sammen med oss. Et av årets besøk var hos Eks OM Finn Stensholt som rundet 80 år 31. januar Bokmesse Høsten 2008 holdt Loge Kong Sverre en bokmesse i F-7. Det var samlet inn mye bøker fra brødrene, og ett godt bidrag hadde vi også fått fra Rebecca som hadde bøker igjen etter sin egen messe. Vår bokmesse ble holdt en 9

11 Vennskapsloger i Norden Samarbeid med vennskapsloger i de nordiske land kom i stand allerede i Vår første vennskapsloge ble den danske Loge nr. 26 Kong Hroar i Roskilde. Senere har den svenske Loge nr. 112 Folkungaträdet i Linköping og den finske Loge nr. 18 Kalevala i Helsingfors kommet til. Under besøket i Helsingfors ble det gjort kjent av Loge Kong Hroar at det på Island er stor interesse for Odd Fellow, og at islendingene er svært interessert i å slutte seg til det nordiske samarbeidet. Vi ser ikke bort fra at det kan være islandske Odd Fellows til stede allerede om 2 år i Linköping. Falkenberggt.7 Status i januar 2009 Logehuset i Roskilde mai 2007 Vennskapslogemøte finner sted hvert annet år og rullerer mellom de 4 logene. Loge Kong Sverre var vertskap i mai 2005, og det var da 7. gang nordisk OF-vennskapsbesøk ble arrangert i Tønsberg. Det hittil siste besøket var lagt til Helsingfors i mai Logene samles neste gang i Linköping i Høgtidsloge i Helsingfors mai Gårdens historie frem til 1999 er grundig beskrevet i 50 års beretningen. Men - som det tydelig fremgår i kapittelet Senere arbeider på gården (s.13-14) - var det allerede da behov for omfattende vedlikeholdsarbeider både inn- og utvendig. Omkring årtusenskiftet ble utført en rekke arbeider for å stoppe forfall og skader som følge av slitasje. Men den 80 år gamle Gården hadde fortsatt behov for en kraftig oppdatering. Det var ikke økonomi til stort mer enn å holde skuta flytende, og det ble tatt til orde for at en nå burde vurdere salg av F-7, slik at Odd Fellow i Tønsberg kunne få en bygning uten de store

12 vedlikeholdsutgifter, og med en mer moderne og hensiktmessig innredning. Et utvalg ble nedsatt og arbeidet med å utrede konkrete muligheter for salg og kjøp ny bygning. Også muligheten for å bygge på F-7 med en ny Logesal mot NSB ble vurdert, og logene begynte å avsette midler til en slik løsning. Det ble ikke noe salg og heller ingen påbygg. Det ble foretatt en del helt nødvendig vedlikeholdsarbeider i de første årene etter årtusenskiftet, men totalt sett var årene 2001 til 2009 en vanskelig tid for Gården. Et arbeidsvillig og entusiastisk Gårdstyre tok grep høsten 2008, og fikk skiftet ut den aldrende sentralfyren med 5 nye varmepumper. Dette var starten på en ny tid for Gården og logene, som er nærmere beskrevet i neste kapittel. Ved starten av året 2009 var det likevel et faktum at Odd Fellow gården i Tønsberg var nedslitt og skrantende. Glansen av det, som for noen tiår siden var ansett som et av byens beste selskapslokaler, var for lengst falmet! Oppussing med dugnad i 2009 Våren 2009 skulle det ansettes ny restauratør. I forbindelse med ansettelsesprosessen kom det frem klare krav til selskapslokalenes standard. Med andre ord: Den nye restauratøren stilte betingelser om oppussing av lokalene. Som det er nevnt i tidligere kapittel var det indre av Odd Fellow-gården ikke i spesielt god forfatning. 11 Gårdens styre innkalte så til andelsmøte 23. april, der planene for en omfattende oppgradering av selskapslokalene med tilhørende områder ble presentert. Planene, som forutsatte stor dugnadsinnsats fra andelshaverne, innbefattet å oppta et lån på kr til materialer og utstyr i forbindelse med oppussingen. Etter en omfattende debatt (?) ble planene vedtatt. En grov oversikt over forslagene i planen: Alle vinduer i 1. etasje samt brystpanel i Kong Sverres sal skrapes og males Alle tak i 1.etasje repareres med gipsplater og males og veggene i salongen males Det legges ny tapet på vegger i Kong Sverres sal Nye lysekroner (4 stk.) monteres og nye gardiner kjøpes inn til lokalene i 1. etasje Gammel parkett fjernes, gulv rettes opp og ny parkett legges i 1.etasje Alle gamle radiatorer fjernes Teppene i trapper erstattes med ny parkett Brystpanel i hall og trappegang til 2. etasje skrapes og males, også her og i yttergang blir det ny tapet

13 Det legges ny parkett på repos i 2. etasje og utenfor Rebecca-salen Lysekronen i hallen renses og senkes en halv meter Alle tak males Trappenedgang til garderobe/kjeller skal renoveres med ny tapet, nye trappetrinn, og ny lyskilde, dessuten skal vegger males Tilslutt skal også kontoret i 2. etasje pusses opp, med ny parkett, skraping og maling av dører og oppmaling av vegger virkedag. Det har vært en formidabel dugnadsinnsats av både brødrene og ikke minst søstrene i alle 4 Logene. De som ikke har kunnet bidra fysisk har bidratt på annen måte, med kaffe, mat og pengegaver. Det har vært sosialt, brødre og søstre fra forskjellige loger er blitt kjent med hverandre, og mange gode historier har blitt fortalt i kaffepausene. Men også en god del utstyr ble fornyet parallelt med oppussingen. Bl.a.: Nytt servise til spisesal i 1. etasje Nye spisebord og nye stoler til både 1. og 2. etasje Hårdt tiltrengt utskiftning av dører til balkong mot syd og mot nord i 2. etasje Og sist, men ikke minst, ny ismaskin og ny oppvaskmaskin på kjøkkenet. Finmaleren Øivin Eriksen Et svært viktig og kanskje litt uvanlig poeng: Målsettingen ble oppnådd INNENFOR de økonomiske rammene som ble gitt fra andelshaverne. Vi kan alle glede oss og være stolte over det arbeidet som er blitt utført. Som man vil forstå var dette et svært omfattende arbeid som skulle utføres både på dugnad og ved hjelp av innleide håndverkere. I tillegg måtte vi ta hensyn til at restauratøren skulle avvikle selskaper som var bestilt lang tid i forveien. Målsettingen var å bli ferdig med selskapslokalene innen 26. august, da startet installasjonen av nye Embedsmenn. Arbeidet startet opp ved pinsetider og ble en vedvarende dugnad gjennom hele sommeren. Til tider var det mye stress med å vaske, sette møbler og gardiner på plass for at restauratøren skulle avvikle selskap i helgen, for så å fjerne alt sammen for å fortsette arbeidet neste 12 Dugnadsgeneralen selv i midten En spesiell takk til dugnadsgeneralen himself - Jan Sigurd Lekva!

14 Restauratører Anna-Sofie Hermansen var restauratør fra 1990 til oktober Gimle Selskapslokaler & Catering AS v/ John Helge Larsen overtok, og drev virksomheten til september Årsaken til at han sluttet var utvilsomt den usikkerhet som hersket mht. Gårdens fremtid etter at en komité var oppnevnt for å vurdere salg av F-7. Som tidligere nevnt, ble det ikke noe av salget. En ny restauratør ble ansatt, men han dukket aldri opp! John H. Larsen skaffet da Nora Lanz som tiltrådte i oktober Hun og hennes samboer Kai drev Gårdens selskapslokaler frem til juli Fra august 2007 overtok Dominique Choquet som restauratør. Han var fransk, og nærmest som en superkokk og regne, med erfaring som kjøkkensjef fra de fineste Oslo-restauranter. Han serverte de flotteste retter, men til tider nok litt for avansert for eldre logebrødre. Søstrene var nok mer fornøyd. Kanskje hadde Dominique et vel høyt ambisjonsnivå for driften av Gården, han kom til å slite med lønnsomhetenutover i Høsten 2008 svikter helsen og han må holde driften i gang med diverse innleide. Dette fungerer meget dårlig. I april 2009 sier han opp stillingen. Fra 1.mai 2009 overtok Thore Sande som restauratør. Han drev fra før Herskapelig med Storgt.7 og Villa Møllebakken. Sammen med Gårdstyret foretok han i løpet av sommeren en 13 betydelig oppgradering av bl.a. husets dekketøy og inventar. Klubblokalene i kjelleren Klubblokalenes historie er detaljert gjengitt i 50 års beretningen (side 15-16). Vi tillater oss likevel å ta med noe av historien i sammendrag, ikke minst fordi en opprustning av disse trolig vil være et aktuelt dugnadsobjekt i de kommende år. Arbeidet med innredning av kjellerlokalene ble igangsatt i 1973 og de var klar til bruk i Kjelleren hadde før Odd Fellow kjøpte gården vært brukt til lager av Sykepleieskolen og Sivilforsvaret. Den enest inngangen til denne del av kjelleren var en dør der vindu med nødutgang er i dag. Det som i dag er tekjøkken, var en gang pengebingen til husets første eier Heyerdahl-Svendsen, med en solid ståldør og 40 cm tykk murvegg. Det ble lagt varmekabler i gulvene, men det viste seg snart at det kom vann inn i kjelleren og at det var svært fuktig der nede. Et omfattende dreneringsarbeid ble iverksatt. Det måtte sprenges og legges to drensrør rundt huset, ett for takvann og ett for overflatevann. En stor drenskum ble laget nede i skråningen mot Jernbanen. Dette ble finansiert ved et lån på kr som 8 logebrødre garanterte for. Dameklubben av 1950 bidro også med penger etter utlodninger mv.

15 Klubben var en dameforening for fruer til logebrødrene og fungerte bl.a. som en støtteforening for Gården og Logen. Medlemmene var ikke tilknyttet Odd Fellow, men var alle gift med en Odd Fellow. Den ble nedlagt i 1990-årene. Det meste av arbeidet som ble utført i kjellerlokalene var dugnadsarbeid utført 5-6 brødre fra Kong Sverre. I de siste 20 år har det vært gjort lite ut over ordinært vedlikehold i Klubblokalene. Fortsatt slår det inn noe fukt i murveggene, og det er nå nødvendig med ny skraping og maling. Vår loge har i alle år brukt Klubblokalet til sine ordinære klubbaftener. Det er intimt og rommer mange gode minner, men det er i sin nåværende stand og med dagens (over)møblering lite egnet som plass for foredrag med mer personer. Bildefremviser/video er vanskelig å bruke slik lokalet er i dag. De siste 2 3 år har Kong Sverres kollegium holdt de fleste av sine møter i klubblokalet. Det har i de siste år vært tatt til orde for en oppgradering av lokalet, med noen salonggrupper i den ene delen og lettere stoler som kan omgrupperes til et bra foredragsrom for personer i den andre delen (mot øst). En liten naturkatastrofe fant sted i Klubblokalene sommeren Ved en tur ned i Klubblokalet oppdaget vår daværende UM i tekjøkkenet noe som så ut til å være småfluer. Da lyset ble slått på viste det seg å være millioner av maur som i løpet av en måneds tid 14 hadde invadert Klubblokalet. Det så ut som om hele gulvet var en bevegelig masse. Det ble slått ALARM til Gårdstyret, og etter kort tid hadde et leiet spesialfirma tatt knekken på alle maur og ryddet opp. Det luktet rensemiddel i flere måneder, men det har siden ikke vært sett ett levende innsekt i lokalene! Overmesters meninger om Logens utvikling. Om vi ser i glasskulen, er det noen klare trekk som vi ser at det er nødvendig å ha som prioriterte satseomåder framover: Rekruttering av yngre medlemmer. Dette er en nødvendighet om logen skal overleve. Her settes det inn en offensiv i hver termin for å skaffe medlemmer. Vi må profilere logen som et fristed som medlemmene trenger i en stresset hverdag, og ikke fremheve alle negative faktorer vi eldre medlemmer ser. Vi må FOKUSERE PÅ POSITIVE SIDER VED Å VÆRE EN ODD FELLOW. Dessuten: Man blir aldri for gammel til å rekruttere et nytt medlem. Logesalen. Innholdet i ritualer og rutiner må hele tiden vedlikeholdes, slik at man unngår språk og fraser som er gått ut på dato. Dette besluttes av storlogemøtet, men kan påvirkes av logene. Holde seremoniene levende ved å involvere så mange som mulig, alltid arbeide med å forbedre fremføringen og forklare slik at forståelsen blir bedre.

16 Gjøre adkomsten lettere for eldre og mindre mobile medlemmer å komme til logesalen. Dette er ikke lett så lenge vi blir i dagens logehus, uten å flytte logesalen lavere ned i bygget. Dette er en sak ALLE logene sliter med, men som det er vanskelig å gjøre noe med på kort sikt. I mellomtiden må vi se på hvordan vi kan finne gode midlertidige løsninger. Vi må bli flinkere til å ta vare på de nye, yngre brødrene, slik at de ikke føler seg forsømt og glemt. Oppfølgingsprogrammer må introduseres, hvor flere besøk til broderloger som har gradspasseringer inngår. andre informasjonskanaler skal benyttes i tillegg. Vi trenger hverandre. Det er Odd Fellow FELLESSKAPET som gir oss brødre den støtten vi alle trenger for å arbeide mot det målet vi har satt oss: Å bli en god Odd Fellow, - og ikke minst: å bli et godt medmenneske. Aktivisere og ta vare på eldre brødre som ønsker å treffes på dagtid i Logehuset. Det undersøkes nå om det er interesse for dette. Vi må legge mer vekt på å omsette VENNSKAP, KJÆRLIGHET OG SANNHET i praktisk samhandling i hverdagen, og blant logebrødre. Vi må oftere vise at VI ER BRØDRE ved å besøke hverandre ved sykdom og andre anledninger brødrene trenger oppmuntring. TOLERANSE mellom brødrene må praktiseres. Vi skal snakke positivt om de andre brødrene. Om noe negativt MÅ sies, tas det på tomannshånd. Forbedre INFORMASJONEN til og mellom brødrene. Bruke Odd Fellow websider mere aktivt, og arrangere opplæring blant brødrene. Vurdere om 15

17 Sommermøte 2007 (Byberg) Roskilde

18 Sommermøte 2008 (Holmen) 17

19 Sommermøte 2009 (Holmen) Til venstre Jan Gunnestad. Bror i Kong Sverre til Deretter Oseberg. Han døde i nov og ble begravet med stor deltakelse fra Logene. Det var kaldere enn i 2008, men oppholdsvær. Til høyre orienterer Jan Steinar om status for Dugnaden i F-7. 18

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET Skattejakten i Eidsvolls Våren 1814 ble Eidsvollsbygningen kanskje det aller viktigste stedet i norsk historie. Her ble nasjonen Norge født, etter mer enn 400 år sammen med Danmark. Men hvordan så det

Detaljer

KongSverre. Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow. Redaktørens plass

KongSverre. Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow. Redaktørens plass KongSverre Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow Redaktørens plass Etter tilbakemeldingene å dømme er brødrene i logen positive til at vi nå har en logeavis. Redaktøren vil likevel understreke at

Detaljer

Jubileum for vår eldste

Jubileum for vår eldste St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, sept 2008 Høst og ny logegiv Bli kjent med Huset og historien bak Odd Fellow Ordenen denne høsten. Vi begynte med Stortingsgaten 28s tilbli velse

Detaljer

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 KVITBJØRN POSTEN Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 Foto: Fred Davidsen Vi ønsker brødrene med familie en God Jul! Kjære brødre. OVERMESTERENS HJØRNE Da er vårt siste logemøte

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 1-2015 Fra logemøtet 12. februar Fra Ordensetiketten Ord til ettertanke Fra logemøtet 12. februar 23 brødre stilte til logemøtet samt 4 gjester fra

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 11. april 2002, revidert i logemøte 11. mars 2014. 1 Logen avholder sine ordinære møter annenhver tirsdag, kl.19 i uke nr. med

Detaljer

Planene for vårhalvårets logemøter er kommet langt og et samlet kollegie håper og tror at vi skal få mange fine mandager fremover.

Planene for vårhalvårets logemøter er kommet langt og et samlet kollegie håper og tror at vi skal få mange fine mandager fremover. OrigoPosten Årgang 3. Utgitt Desember 2014 Utgave nummer 6 I DETTE NUMMERET: Overmester har ordet Redaksjonen har ordet Dagens bilde 2 Møljekalas 3 Besøk fra Sverige 4 Høstfest 6 Dagens dikt 8 1 2 OM har

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark På Telemark Museum, foredragssalen i Øvregate 33, (oppsiden av Brekkeparken) i Skien, tirsdag 13. mars kl 19:00. Saksliste

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 13 2006 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2006 side 3 MA 08.06.2006 Årsmøte fradag, den 16.06.2006 på Ørnes Hotell (annonse) 4 MA 08.06.2006 Ny bok fra Historielaget

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård.

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård. Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamenn Revisor I Revisor II Per Kristian Ubøe Jan

Detaljer

Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011. 1971-2011 40års festskrift

Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011. 1971-2011 40års festskrift Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011 1971-2011 40års festskrift Loge Nr. 79 Roald Amundsen I.O.O.F 1971-2011 Forord Dette festskrift er utarbeidet som en videreføring fra festskrift utarbeidet i februar

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen.

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. I et hus i en hage på Vesterøya har Kjetil funnet sitt paradis. Fornyet nostalgi I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. Tekst: Solveig

Detaljer

Årsrapport for 2011 2012

Årsrapport for 2011 2012 Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2011 2012 President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitet / bok Tom Ivar Omdahl Arne Ringen Tønnes B. Tønnesen Arne Nygaard

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB Vår utfordring DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV OKTOBER 2011 Kronikk Medlemsskapskomiteen hadde ansvaret for møtet den 11.10. 2011. Vi innledet og inviterte til diskusjoner og delte forsamlingen

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Kong Sverre. Logeavis nr. 7 - Desember Odd Fellow

Kong Sverre. Logeavis nr. 7 - Desember Odd Fellow Kong Sverre Logeavis nr. 7 - Desember 2016 - Odd Fellow --- med Julebrev fra OM og DSS --- Redaktørens plass Siden forrige nummer har det vært ekstraordinært årsmøte i Falckenbergsgt. 7 SA, vårt logehus.

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

KVITBJØRN POSTEN NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVITBJØRN FORFREMMELSER

KVITBJØRN POSTEN NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVITBJØRN FORFREMMELSER KVITBJØRN POSTEN Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn oktober 2015 NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVITBJØRN BESØK AV DSS DSS Jon Holien Gratulerer med de nye embedene! GJENOPPTATT FORFREMMELSER

Detaljer

MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND

MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND Årsrapport fra husstyret 2014 14.01. Service på varmepumper i følge avtale ved kjøp. Service utført av Rørlegger n Tønsberg AS. Semsbyen 124, 3170 Sem, Telefon 33 01

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør Lyskasteren Organ for loge 26. Svenør I Redaksjonen; Ex.Storrepr. Per Henrik Fredriksen tlf; 33 19 74 95 UM. Erling Hedly Halvorsen mob; 930 92 360 Sekr. Kjell Aanstad mob: 928 40 501 E-post; k3a@online.no

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

Styrets årsberetning, regnskap for 2010 og forslag til budsjett for 2011 ble enstemmig godkjent.

Styrets årsberetning, regnskap for 2010 og forslag til budsjett for 2011 ble enstemmig godkjent. Årsberetning Brevik Båtforening 2011 Styret har i 2011 bestått av: Leder Espen Byrjall Nestleder Karl Thomas Høgh Kasserer Jørn Rugtvedt Sekretær Vegard Heggem Styremedlem Odd Angelsen Styremedlem/bryggekordinator

Detaljer

Oppussing av leilighet.

Oppussing av leilighet. Oppussing av leilighet. Karis prosjekter Oppussing av leilighet. Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue Grunn- og murarbeid Bygge ute Gulvarbeid Garderobe og oppbevaring Kjøkken

Detaljer

ENDELIG. HER KOMMER ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ.

ENDELIG. HER KOMMER ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. OrigoPosten September 2012 Årgang 1, nummer 1, 2012 ENDELIG. HER KOMMER. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Odd Harald Skjærgård 70 år 2 3 OM har ordet:

Detaljer

St. Hallvard-Nytt. På skattejakt blant logeklenodier. Min mening. Bok om Odd Fellow i salg

St. Hallvard-Nytt. På skattejakt blant logeklenodier. Min mening. Bok om Odd Fellow i salg St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, des. 2008 På skattejakt blant logeklenodier Stor Arkivar Sverre Hjetland øste av sin brede kunnskap om logelivet både her hjemme og i utlandet, da

Detaljer

Et særegent og moderne kjøkken

Et særegent og moderne kjøkken Et særegent og moderne kjøkken Ann Christins prosjekter Prinsesserom Et særegent og moderne kjøkken Nytt bad i gammelt hus Ungdomsrommet Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue

Detaljer

et eventyrhus Villa Fjelltun

et eventyrhus Villa Fjelltun Drømmerom: Et soverom ble slått sammen med kjøkkenet for å få et stort rom. Det er selve hjertet i huset, hvor familien samles til lekselesing, kokkelering eller til rene kosestunder med musikk og levende

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk.

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. REFERAT OØ2SK 1409 TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL. -det gode liv...

Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL. -det gode liv... Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL -det gode liv... 129 Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 2 Familien Strand, som driver Norges største livsstilkonsept på nett, har funnet

Detaljer

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 ThulePosten Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 RUNDE ÅR 2010 Følgende Brødre har eller har hatt fødselsdag I 2010. ThulePosten gratulerer. 31.01 Frank Gamst 55 år 21.03 Kurt Roger Fredriksen

Detaljer

Nettside: www.oddfellow.no Nr. 2 2015 årgang 18.

Nettside: www.oddfellow.no Nr. 2 2015 årgang 18. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

50års beretning 1949-1999 5. november

50års beretning 1949-1999 5. november Loge nr 27 KONG SVERRE av I.O.O.F. 50års beretning 1949-1999 5. november OddFellow-bygget i Tønsberg En beretning slik den ble fortalt av 2 logebrødre. - 1 - Loge nr 27 Kong Sverre 50-års beretning Redaktør:

Detaljer

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik Styringsdokument 2012-2013 President: Stein-Arne Flovik Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2012/-13 er styringsmålet: Fred ved hjelp av velvillighet... Peace through service - ROTARY

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

EFK/M ÅRSMELDING 2015

EFK/M ÅRSMELDING 2015 EFK/M ÅRSMELDING 2015 1. STYRET Fram til årsmøtet, 28. feb. 2015: Leder: Nestleder: Styremedlem/kasserer: Thomas Midtsund Jan Ove Toverud Ola Langholen Harry Sjøbrend Steinar Storm Kristiansen Svein Svingen

Detaljer

Kjøkkenet er økonomisk innredet med moderne gasskomfyr og elektrisk stekeovn.

Kjøkkenet er økonomisk innredet med moderne gasskomfyr og elektrisk stekeovn. Kjære alle sammen Her kommer en liten flytterapport sånn at dere kan se hvordan det har blitt på det nye og litt hva som skjer på det gamle huset. Dette er en hilsen fra Siri og Marthe og fra alle her

Detaljer

LEILIGHETEN Før vi reiste til Spania høsten 2012, kjøpte vi denne leiligheten i Konsvinger. Nedenfor er bildene som sto i annonsen til FINN.no.

LEILIGHETEN Før vi reiste til Spania høsten 2012, kjøpte vi denne leiligheten i Konsvinger. Nedenfor er bildene som sto i annonsen til FINN.no. LEILIGHETEN Før vi reiste til Spania høsten 2012, kjøpte vi denne leiligheten i Konsvinger. Nedenfor er bildene som sto i annonsen til FINN.no. Leiligheten vår ligger her i 3. etasje. Leiligheten var til

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten.

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten. OrigoPosten Årgang 2. Utgitt April 2013 Utgave nummer 2 ENDELIG. HER KOMMER A N D R E U T G A V E A V ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Runde

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Referat fra bibliotekbesøk,

Referat fra bibliotekbesøk, Referat fra bibliotekbesøk, 18.06. 2015 Stor- Elvdal Bibliotek, Koppang Gro Tørud, Interiørarkitekt MIAF Stor- Elvdal bibliotek ligger i sentrum av Koppang, i en tidligere bokhandel, med 5 store vinduer

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Ord for dagen. Veien til fremgang er verken rask eller lett. Det har jeg lært. Marie Curie..

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Ord for dagen. Veien til fremgang er verken rask eller lett. Det har jeg lært. Marie Curie.. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

ThulePosten. Ærverdig start på 2011 for Loge nr 19 Thule RUNDE ÅR JANUAR. Vital 90 åring i Thule. Årgang 16 Nummer 1 Loge nr 19 Thule Februar 2011

ThulePosten. Ærverdig start på 2011 for Loge nr 19 Thule RUNDE ÅR JANUAR. Vital 90 åring i Thule. Årgang 16 Nummer 1 Loge nr 19 Thule Februar 2011 ThulePosten Årgang 16 Nummer 1 Loge nr 19 Thule Februar 2011 RUNDE ÅR JANUAR FEBRUAR OG MARS Finn Heggdal 14.01 60 år Karl Olav Kjile Pettersen 15.01 40 år Alf-Kåre Johannessen 21.01 55 år Alfred Ridderseth

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA FREDAG 13.03.2015 KL. 19.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS Saksliste: 1. Godkjenning av årsmøteinnkallinga 2. Valg av møteleder. 3. Valg av 2 representanter til

Detaljer

SYMPOSIET 2013. Oppsummering av gruppesamtalene

SYMPOSIET 2013. Oppsummering av gruppesamtalene Omtrent like uttalelser er slått sammen. SYMPOSIET 03 Oppsummering av gruppesamtalene Kasserer utgår i sin helhet som embede, da den ikke lenger har noen viktig funksjon. Hvis Kassererembedet ikke har

Detaljer

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skriv ut og ta med skjema ut på vandring. Det er viktig å notere underveis. Du tar med skjema når det er du som vandrer til et bibliotek, men merk at du skal

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Du vet aldri hvor sterk du er, før det å være sterk er det eneste valget du har. (Ukjent) Redaktørens hjørne. En fremmed er en

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Årsrapport for 2010-2011.

Årsrapport for 2010-2011. Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2010-2011. President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Tønnes Tønnesen Tom Ivar Omdahl Harald Østensjø Arne Nygaard

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsmelding Stavnesets venner 2013.

Årsmelding Stavnesets venner 2013. Årsmelding Stavnesets venner 2013. Stavneset fyrstasjon, turmål og et møtested. Da sommerbåten til NRK passerte Stavneset var mange på plass ute ved fyret med flagg. Dette ble filmet og kom på riksdekkende

Detaljer

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F)

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) NORSK ODD FELLOW AKADEMI Rådsmøte 20. april 2016 Tilstede: Morten Buan, Preses Odd Gulbrandsen, Sekretær Lasse Hegge Hanna-Kari Thue Selle

Detaljer

St. Hallvard-nytt Utgave 1 2012 1

St. Hallvard-nytt Utgave 1 2012 1 St. Hallvard-nytt Utgave 1 2012 1 Innhold Side OM har ordet 3 Redaksjonsnevndens leder har ordet.. 4-5 Hent siden sist resymé 2011 november 2012.. 6-19 2 OM har ordet! Kjære brødre! Det er med glede og

Detaljer

Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet

Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet hvor vi skulle møte Einar. Han hadde bedt oss om å treffes der. Avtalen hans med "Ollendorfgruppen"

Detaljer

NAV i nye Sandefjord - Informasjonsskriv nr

NAV i nye Sandefjord - Informasjonsskriv nr NAV i nye Sandefjord - Informasjonsskriv nr. 2 14.09.16 Kjære kollegaer i nye NAV Sandefjord! Mange av oss er involvert i mange grupper og prosesser knyttet til nytt NAV kontor. Samtidig er det også mange

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort.

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. 1 2 Funksjonshemninger opptrer i mange forskjellige former. Når vi begynte å arbeide med tilgjengelighetsspørsmål, hadde vi ingen anelse om hvordan hotellene

Detaljer

Oppusning av bad. Klart du kan! er vårt motto. Legg inn ditt prosjekt

Oppusning av bad. Klart du kan! er vårt motto. Legg inn ditt prosjekt 5 Oppusning av bad espens prosjekter Oppusning av bad Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue Grunn- og murarbeid Bygge ute Gulvarbeid Garderobe og oppbevaring Kjøkken og kjølerom

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer