DETTE HEFTET SKAL VÆRE EN HJELP OG VEILEDER FOR DEG GJENNOM DIN OPERASJON. BRUK DET SOM DITT REDSKAP PÅ VEIEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETTE HEFTET SKAL VÆRE EN HJELP OG VEILEDER FOR DEG GJENNOM DIN OPERASJON. BRUK DET SOM DITT REDSKAP PÅ VEIEN."

Transkript

1 Ve l k o mme nt i lo r t o p e d i s ka v d e l i n gv e d Ak e r s h u su n i v e r s i t e t s s y k e h u s Kne ope r a s j on

2 DETTE HEFTET SKAL VÆRE EN HJELP OG VEILEDER FOR DEG GJENNOM DIN OPERASJON. BRUK DET SOM DITT REDSKAP PÅ VEIEN. DET ER VELDIG VIKTIG AT DU TAR MED DEG DETTE HEFTET BÅDE TIL DAGEN PÅ MOTTAKSPOLIKLINIKKEN OG NÅR DU SKAL INNLEGGES TIL OPERASJON. Viktige avtaler og møter Som forberedelse til din kneoperasjon vil vi gjerne invitere deg til pasientskole tirsdag den kl på ortopedisk poliklinikk i 1. etasje, sengebygg 4, (S 401). Samme dagen skal du til mottakspoliklinikk fra kl Du bes møte til innleggelse og operasjon i ortopedisk avdeling på sengepost.. etasje, sengebygg., den kl

3 Kjære pasient! Velkommen til ortopedisk avdeling Akershus universitetssykehus. Du skal nå gjennomgå en proteseoperasjon i kneet i den hensikt å få mindre smerter ved aktivitet og derved få bedre gangfunksjon. I Norge gjøres det årlig vel 3000 kneproteseoperasjoner, en tredobling sammenlignet med På Ahus har vi drevet kneprotesekirurgi siden 1994 og årlig gjøres om lag 100 slike operasjoner ved vårt sykehus. Vi har en meget erfaren stab av både leger og sykepleiere til å bistå deg gjennom oppholdet hos oss. Det finnes flere forskjellige typer protese fra en rekke leverandører i markedet. Noen av disse protesene har vært i bruk i lang tid og gjennom Leddregisteret i Bergen vet vi mye om hvilke proteser som er gode. Den helprotesen vi bruker til kne her på Ahus er meget veldokumentert med hensyn til slitestyrke og kvalitet. I Sverige regnes denne protesen som Gullstandard dvs. den protesen alle andre må sammenlignes med. Resultatene fra Leddregisteret i Bergen viser at kvaliteten på våre kneproteseoperasjoner er god. For pasienter med slitasjegikt/artrose i bare indre leddkammer anbefaler vi ofte halvprotese også kalt Unicondylær protese. Også her bruker vi den best dokumenterte protesen med best resultat i flere studier (kalt Oxford). Hvorvidt du egner deg for den ene eller andre protesen er vurdert tidligere da du var til førstegangsundersøkelse. Den dagen du er til forberedelse for operasjon på sykehuset, vil vi spørre deg om samtykke til å registrere din kneproteseoperasjon i Leddregisteret i Bergen. Vi må ha skriftlig samtykke. Det er viktig å vite at alle slike operasjoner medfører en del begrensninger i første fase. Smerter, nedsatt bevegelighet i kneet og redusert gangfunksjon opplever alle i varierende grad. Vi har nå utformet et spesielt behandlingsopplegg for alle som gjennomgår slike operasjoner hos oss, med særlig vektlegging på smertelindring og tidlig mobilisering ( klar, ferdig, gå.. ). Du kan beregne 3-4 dager opphold på sykehus før du kan utskrives. De fleste som gjennomgår slike operasjoner kan reise rett hjem, men dette kan kreve at visse forberedelser/tilrettelegginger er foretatt. Dette gjennomgås på mottakspoliklinikken, med fysioterapeut, ortoped og sykepleier. Enkelte pasienter kan ha behov for opphold i rehabiliteringsinstitusjon, dette kan drøftes da du har time på mottakspoliklinikken. Det anbefales at du allerede i dag, gjør avtale for opptrening hos fysioterapeut på hjemstedet. Enkle øvelser kan og skal du også gjøre selv etter instruksjon fra vår fysioterapeut.

4 Du må forvente at det kan ta måneder før du begynner å få full glede av ditt nye kne. Det er forskjellig fra pasient til pasient hvordan opptreningstiden arter seg. Hvor skadet eller slitt kneet ditt var på forhånd er en av flere forhold som kan virke inn på dette. Enhver operasjon innebærer risiko for komplikasjoner, men heldigvis er de sjeldne. Store studier på kneprotesepasienter angir at 2-4 % får infeksjon, nerveskade og 1-2 % skade på store blodårer. I tillegg er det en liten risiko for å få blodpropp, selv om du får forebyggende medisin mot dette hos oss. Vi vil allerede her få understreke, at dersom du opplever at operasjonssåret ditt blir rødt, varmt, væskende, smertefullt eller lignende, etter at du har kommet hjem, bes du ta direkte kontakt med avdelingen vår, S305 på tlf.nr.: evt. avd. S105 på tlf.nr.: , evt. ringe Ahus sentralbord, og be om å få snakke med sekundærvakt på ortopedisk avdeling. Du skal IKKE starte opp med antibiotika, uten å ha vært i kontakt med ortopedisk avdeling, Ahus. Hvis du har spørsmål før, under eller etter oppholdet hos oss må du gjerne ta kontakt. Du finner telefonnummer i avsnittet over. Vi ønsker deg igjen velkommen til oss og håper du blir fornøyd med oppholdet her!

5 TIPS TIL HVORDAN DU BØR FORBEREDE DEG TIL INNLEGGELSEN. Det er viktig at du holder deg i aktivitet helt fram til operasjonsdagen. Dette vil påvirke hvor raskt du kommer deg igjen etter operasjonen. Rehabilitering: Du som deltager i dette behandlingsopplegget, vil ved utreise være relativt selvhjulpen, og klar til å reise til eget hjem. Helse Sør Øst har redusert antall rehabiliteringsplasser til ortopediske pasienter med ca. 50 %, og det er derfor vanskelig å skaffe rehabiliteringsplasser. Vi mener at dere ved å gjennomgå pasientskole med grundig informasjon og forberedelse, tilrettelagte forhold i avdelingen, med fokus på tett oppfølging og veiledning fra fysioterapeut, pleiepersonell og lege, at de fleste av dere skal være veldig godt i stand til å reise hjem etter denne operasjonen. Diverse undersøkelser i fht. dette viser også at det er liten eller ingen helsegevinst ved å reise på rehabilitering kontra det å reise hjem. Undersøkelsene viser faktisk at de som reiser hjem, kommer seg raskere etter operasjonen, og at de er vel så fornøyde som de som reiser på rehabilitering. Dere reiser ikke fra avdelingen før dere mestrer det som er nødvendig for å klare seg hjemme. Samtidig er vi opptatt av å ivareta individuelle hensyn og behov. Dersom du allikevel vil ha behov for rehabiliteringsopphold etter operasjonen, oppfordrer vi deg til å søke om dette før innleggelse, evt. kan dette diskuteres den dagen du er inne til forberedelse på mottakspoliklinikken. Se egen liste bak i heftet, for aktuelle rehabiliteringsplasser.

6 Forberedelser hjemme: - Fjerne løse tepper. - Sklisikkert miljø på badet. - Tilrettelegge for bruk av krykker hjemme. - Planlegge innkjøp av mat, gjøre unna klesvask og lignende. - Anskaffe hjelpemidler, i hovedsak er det krykker du vil trenge, men dersom du selv mener at du vil trenge andre typer hjelpemidler har du full mulighet til å skaffe deg det. Krykker kan også kjøpes for kr. 300,- på Ahus. Kontakt hjelpemiddellageret i din kommune for å få skaffet evt. andre hjelpemidler. Se egen liste over hjelpemiddellagere bak i heftet. Kosthold: Ha fokus på sunt og næringsrikt kosthold, spesielt med tanke på proteiner, f. eks.: magert kjøtt, fisk, mager ost, melk og egg. Viktig med rikelig væskeinntak, gjerne 2 liter vann daglig. Spis mat som er rik på C-vitamin og jern, ta evt. tilskudd av dette. Røyking reduserer sårtilheling og øker risikoen for komplikasjoner. Vi anbefaler derfor at du slutter å røyke før operasjonen. Du kan få tilbud om nikotinplaster/tyggegummi på avdelingen.

7 Hva du bør ha med til sykehuset: - Ta med egne medisiner, dette gjelder også astma-inhalatorer o.l. Toalettsaker. Behagelig og romslig tøy, som er lett å ta av og på. Vi oppfordrer deg til å bruke privat tøy under oppholdet. Gode innesko, som er enkle å ta av og på. Krykker. Legg igjen verdisaker hjemme, men du vil trenge kontanter til innkjøp av f. eks. medisiner (ca. 500 kr.), lesestoff osv. Husk å ta med deg frikort, dersom du har det. Det er lov å bruke mobil, husk lader! Forberedelser kvelden før operasjonen: Spis og drikk godt. Du skal faste fra kl. 24, dvs. ikke mat og drikke, ikke røyk/snus eller tyggegummi. Du skal dusje med en spesialsåpe, Hibiscrub, se eget skriv. Du vil få uttdelt Hibiscrub på poliklinikkdagen. Du må komme uten sminke og uten neglelakk! Ved spørsmål eller behov for kontakt kan du ringe: avd. S Tun A på hverdager, tlf.: og avd. S 105 tlf / på helg.

8 OPERASJONSDAGEN - Husk å dusje med Hibiscrub, en spesialsåpe, jmfr. eget skriv som du får utdelt på mottakspoliklinikken. - Du skal ikke ta faste medisiner om morgenen. Du får utdelt de tablettene du skal ta på avdelingen. Du skal møte fastende på avdelingen, senest kl Du kan drikke 300 ml. klare væsker, inntil 2 timer før operasjonen. Du kan gjerne drikke litt søt saft, dersom du ikke har diabetes. Se eget skriv ang. dette, som du har fått tilsendt i posten. Du blir tatt imot av sykepleier, får tildelt rom og operasjons tøy. Du får innlagt 2 grønne kanyler i hånden og blir tilkoblet intravenøs væske, samt at det blir tatt blodprøver av deg. Når det er din tur, vil du bli hentet av en portør, evt. kjørt av en sykepleier til operasjonsstuen. Vær forberedt på at det kan bli noe ventetid. Ta med deg lesestoff.

9 INFORMASJON FRA ANESTESIAVDELINGEN Bedøvelse (anestesi) til pasienter som skal sette inn kneprotese. Dette er en informasjon om det praktiske rundt bedøvelsen. Rekkefølgen av det praktiske vil kanskje avvike noe, men i hovedtrekk er det dette du vil oppleve. Du vil få snakke med anestesilegen om det medisinske og om komplikasjonsrisiko noen dager før. Operasjonsdagen: Du skal ikke ha spist / drukket / røkt / tygget tyggegummi på 6 timer før bedøvelsen.1-2 timer før bedøvelsen / operasjonen får du tabletter mot smerter og eventuelt noe beroligende med litt vann. Preoperativt rom( venterom): Du ankommer her ca min. før du skal inn på operasjonsstuen. Her registreres du og får noen rutinespørsmål, eventuelt får du lagt inn et plastrør (venekanyle) i blodåren hvis du ikke har fått det tidligere. Anestesisykepleier / operasjonssykepleier kommer så og henter deg til et forberedelsesrom utenfor operasjonsstuen. Forberedelsesrommet: Her flyttes du fra seng til operasjonsbord. Du får overvåkningsutstyr på. Det er 3 klistrelapper (pads) på brystet med ledninger koblet til en monitor (tv-skjerm) som viser din hjerterytme (puls). Blodtrykksmansjett festes rundt en overarm og den strammes noe når det tas blodtrykk. Så får du en klype (sitter løst) på fingeren som vil vise oksygenmetningen (surstoffsinnholdet) i blodet. Før bedøvelsen skal settes, skal du ha 2 venekanyler (plastrør) i blodårene dine og ca. en halv liter saltvann (væske) inn i disse. Vi har forskjellige bedøvelsesformer: Spinal- og epiduralanestesi eller full narkose (hele kroppen bedøvet). Vanligvis anbefaler man spinalanestesi til kneproteseoperasjoner. Hvis man har tilleggssykdommer eller av andre grunner ikke kan / vil ha spinal- og epiduralanestesi, har man anledning til å velge full narkose.

10 Spinalanestesi (bedøvelse fra ca. navlehøyde og ned i begge bena) Utførelsen av spinalanestesien: Du får noe beroligende medisin i blodåren, hvis du ønsker det. Anestesilegen vil så gi deg spinalanestesien. Han vil sette et bedøvelsesmiddel i spinalkanalen (ryggmargskanalen). Du må sette deg opp i sittende stilling. Så blir du vasket med desinfeksjonssprit - som kan føles litt kaldt. Deretter skal du lage en krum rygg, senke skuldrene og slappe av så godt du klarer. Du føler et stikk / press i ryggen, så vil du straks føle varme, en sjelden gang kulde som sprer seg ut i setet og bena. Etter hvert blir bena tunge og du kan ikke løfte dem. Noen ganger kan man bevege bena litt, men man blir helt smertefri. Bivirkninger: Det er lite bivirkninger. Noen blir kvalme og uvel, som oftest skyldes dette blodtrykksfall. Det har vi hurtigvirkende medisiner mot. Etter at bedøvelsen er satt: Anestesisykepleieren vil overvåke deg og sørge for at blodtrykket måles hvert 5.min., og følge med på puls og oksygenmetningen. Hun / han vil også være ved siden av deg under hele inngrepet og sørge for at du har det bra. Eventuelt for å gi deg mer medisin for å sove / slappe av på. Operasjonssykepleieren vil legge inn et plastrør i urinblæren din. På dette tidspunktet er du bedøvet og vil ikke kjenne dette. Du ligger flatt på ryggen når du skal sette inn kneprotese. Du får også en stor mansjett på låret som strammes til under operasjonen slik at blodstrømmen til benet stoppes. Operasjonen skjer altså uten blødning. Benet blir så lagt i en benholder slik at benet er bøyd i ca. 90 grader under operasjonen. Du dekkes så med varmelaken. Samtidig med dette får du en sprøyte i magen (blodfortynnende) og antibiotika i blodåren. Dette er rutine og skal forbygge blodpropp og infeksjon. Så kjøres du inn på operasjonsstuen. Operasjonsstuen: Her blir benet vasket og du blir dekket med operasjonslaken. Anestesisykepleieren sitter ved siden av deg hele tiden og gir deg eventuelt mer medisin å sove / slappe av på og sørger for at blodtrykk / puls / oksygenmetningen er ok. Han / hun vil erstatte væsketap med væske saltvann o.l intravenøst.

11 Hvis du er tørr i munnen, kan du få litt vann på en svamp. Det er greit å være forberedt på at du vil høre noe støy, dvs. saging eller klirring av instrumenter under operasjonen, og kjenne at du blir beveget på. Men du skal ikke ha vondt, og som oftest ligger du og sover. Operasjonstiden er ca min. Postoperativ avdeling: Når du er ferdig med operasjonen, blir du trillet til overvåkningsavdelingen / Postoperativ seksjon (PO). Her blir du koblet til det samme utstyret som du hadde inne på operasjonsstuen. Dette for at vi skal kunne følge med på blodtrykk, puls og hvor godt du puster. Du vil motta smertestillende etter behov, og du kan få drikke om du ønsker det. Etter noen timer hos oss blir du hentet tilbake til sengepost av sykepleier.

12 TILBAKE PÅ AVDELINGEN OPERASJONSDAGEN Du kommer tilbake til avdelingen på ettermiddag/kveld operasjonsdagen. Du vil få servert mat og drikke, og smertestillende/kvalmestillende etter behov. Det er smertefullt å få operert inn en protese i kneet, og helt smertelindret den første tiden vil du ikke bli, MEN, du kjenner din egen smerte, og det er veldig viktig at du gir oss beskjed dersom du trenger mer smertelindring. Smertestillende er et viktig hjelpemiddel for at du skal klare mobiliseringen; det er viktig at du klarer å nyttiggjøre deg tiden i avdelingen, da du har få dager til disposisjon. En del pasienter opplever også noe kvalme, sannsynligvis pga. de smertestillende medikamentene. Be om kvalmestillende dersom du er plaget av dette. Allerede operasjonsdagen vil du få hjelp til å komme inn og ut av seng, og å gå korte distanser ved hjelp av prekestol inne på rommet. Det er viktig for rehabiliteringen at du kommer i gang med aktivitet umiddelbart etter operasjonen, og for å forhindre komplikasjoner.

13 MOBILISERING Du har nå 3-4 dager i avdelingen, hvor trening er din viktigste oppgave. Du har selv ansvaret for å bruke tiden godt til egen trening og øvelser, og fysioterapeuter / pleiepersonale vil tilrettelegge for dette. Det er bedre med små og hyppige treningsøkter, enn få og lange.

14 DAGENE I AVDELINGEN Du oppfordres til å gå på badet for å stelle deg allerede dagen etter operasjonen. Urinkateteret som blir lagt inn under operasjonen, vil bli fjernet morgenen etter. Noen blir plaget av hard mage etter operasjon, både pga. smertestillende medisiner og mindre aktivitet. Du vil, for å forebygge dette, få Lactulose morgen og /eller kveld, men, dersom dette ikke er tilstrekkelig, er det viktig at du sier i fra. Du oppfordres til å gå til buffetområdet til hvert måltid. Maten serveres ikke på nattbordet. Bruk korridoren og trappene som treningsarena. Vi er opptatt av å kartlegge din smerteopplevelse, og vi gir deg ekstra smertestillende utifra en smerteregistreringsskala, kalt VAS skala. Her skal du angi din smerteopplevelse på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er helt smertefri, og 10 er en uutholdelig smerte/ verst tenkelige smerte. Det tas blodprøver av deg 1. dag etter operasjonen, 3. dag etter operasjonen, og utreisedag. Vi måler blodprosent, og infeksjonsprøver. Det er helt normalt at infeksjonsprøvene er forhøyet etter en operasjon, det er selve inngrepet som forårsaker dette, det betyr ikke at du har en infeksjon. Vi måler blodtrykk, puls, oksygenmetning og kroppstemperatur opptil flere ganger daglig. BESØKSTID Vær vennlig å overholde vår besøkstid: - Hverdager: kl Helger: kl Dersom du får besøk utenom besøkstid, oppfordrer vi dere til å gå til fellesområdet.

15 Du kan forvente: FYSIOTERAPI VED PLANLAGTE KNEOPERASJONER Informasjon før inngrepet Kontinuitet ved at samme fysioterapeut følger deg gjennom hele forløpet på Ahus Veiledning og trening under oppholdet x 1 daglig Vi forventer: Egeninnsats fra din side På mottakspoliklinikken: Informasjon om forløpet på sykehuset Informasjon om forløpet etter utreise Videre trening Bevegelighet, balanse og styrke. Restriksjoner: Etter operasjonen er det ingen begrensinger på bevegelighet og belastning ut over det smerte og hevelse medfører. Operasjonsdagen: Stå ved sengekanten ved hjelp av pleiepersonalet Full belastning tillates Bøy og strekk i operert kne 1. dag etter operasjonen til utreise: Forflytning inn/ut av seng Gange med krykker eller prekestol

16 Trappetrening med krykker Øvelser med fokus på bevegelighet og kontakt med muskulatur Egenøvelser med fokus på bevegelighet og kontakt med muskulatur Obs! Fokuset på sykehuset er at du skal bli så selvstendig som mulig så fort som mulig. Det brukes derfor mindre tid på individuell øvelsesbehandling under sykehusoppholdet enn mange ser for seg i forkant. Øvelser på sykehuset: Bøy og strekk i anklene Bøy og strekk i knærne Stram setet Egenøvelser:

17 Bøy og strekk kneet i sittende Løft beinet med strakt kne Utreise når følgende kriterier er oppfylt: Selvhjulpen inn/ut av seng Oppegående med ganghjelpemidler Selvhjulpen ved toalettbesøk og personlig hygiene Tilfredsstillende bevegelighet Hjelpemidler: Krykker kan lånes fra kommunalt hjelpemiddellager før operasjonen, evt. kjøpes på Ahus (300,- paret) Nyttig informasjon: Du kan ligge på magen, ryggen og på begge sider fra operasjonsdagen, men bruk gjerne en stor pute eller dyne mellom beina ved sideleie for bekvemmelighetens skyld. Ikke pute under kneet! Betydningen av egeninnsats kan ikke overvurderes og er av vesentlig betydning for et godt resultat. Det er vanskelig å oppnå full styrke i muskulatur rundt operert kne uten

18 spesifikk styrketrening. Strukturert trening 2-3 ganger i uka i minst 3 måneder etterpå anbefales. Ved utreise får du med en fysioterapihenvisning. Avtal oppfølging hos egen fysioterapeut før inngrepet, og velg et institutt med gode treningsmuligheter. Utgifter ifm trening hos fysioterapeut med driftsavtale, dekkes av det offentlige inntil 6 måneder etter oppstart. Om du ikke kan benytte rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen transport (drosje). Det er din fysioterapeut som skal vurdere behovet og eventuelt utstede rekvisisjonen. Bruk krykke(r) inntil du klarer å gå uten å halte Generell fysisk aktivitet anbefales, for eksempel turer i skog og mark, sykling, skigåing, hagearbeid og dansing Kontaktidretter og aktiviteter med mye hopp og støt sliter protesen fortere Huksitting og knestående kan være vanskelig etter inngrepet Seksuallivet kan gjenopptas når du føler deg i stand til dette Bilkjøring kan gjenopptas når du er trafikksikker. Jf veitrafikkloven 21. Alminnelige plikter. Arbeidsføre pasienter friskmeldes av egen lege når de er i stand til å gjenoppta arbeidet. Fordel gjerne det du skal bære på begge hender. Har du bare én handlepose er det smart å bære på den opererte siden. Ryggsekk eller trillebag kan også brukes. Rydd bort løse matter, tepper og ryer for å unngå snubling. Opphold på rehabiliteringsinstitusjon benyttes ikke rutinemessig. De fleste vil sannsynligvis ha størst utbytte av rehabilitering hjemme, men boforhold og allmenntilstand kan tilsi at hjemreise er vanskelig. UTSKRIVELSE

19 Du vil være innlagt i avd. i ca. 3-4 dager. Du reiser ikke hjem før vi ser at du mestrer nødvendige øvelser for å kunne klare deg hjemme. Du får tilbud om hjelp til dusj før du reiser, samtidig som vi da vurderer skift av operasjonsbandasjen. Du skal bruke en blodfortynnende sprøyte, Fragmin, i 10 dager etter at du er utskrevet fra avd. Vi vil hjelpe deg til å lære å sette denne selv før du reiser. Du får med deg resepter, evt. sykmelding og henvisning til fysioterapi. Det er apotek på sykehuset, og vi kan hjelpe deg med å få løst ut resepter før du reiser. Du får drosje hjem hvis du trenger det. Før du reiser fra avdelingen, gjerne kvelden før, har vi en utreisesamtale med deg. Her får du diverse informasjon om hvordan du skal forholde deg når du kommer hjem. Her er det viktig at du får svar på alle spørsmål du har, før du skal reise hjem HJEMME IGJEN

20 Smerter Det er veldig varierende hvor mye smertestillende man vil trenge. Det er viktig at du bruker smertestillende for å klare å være i aktivitet, samtidig som det også er viktig at man trapper ned på smertestillende etter hvert. Man må være forberedt på at det vil være dager som er smertefulle, og at smertestillende ikke vil kunne ta bort all smerte. Hevelse i operert bein Det er normalt at det opererte beinet er noe hovent etter operasjonen. Det skyldes delvis operasjonen, og delvis at gangfunksjonen ikke er helt normal de tre første månedene. Hevelsen kan omfatte hele beinet, inkl. ankel og fot, og forsvinner vanligvis igjen etter tre til fire måneder. Blåmerker og blodansamlinger er også normalt og forsvinner av seg selv etter noen uker. Sårpleie / suturfjerning / dusj Vi skifter som oftest ikke bandasjen før du reiser, men det blir alltid nøye vurdert. Vi skifter den ikke dersom det ikke er helt nødvendig, da operasjonssåret ditt har best av å ha mest mulig ro. Du får med ekstra bandasjeskift. Det er normalt at det siver litt blodvæske ifra såret ditt. Du skal skifte bandasje dersom bandasjen er mettet av blod, men du skal ikke ta i såret eller vaske såret, du skal bare legge på ny bandasje så raskt som mulig. Dersom det fortsetter å sive fra såret, og det øker på mer enn å avta, og operasjonsområdet blir rødt og varmt, skal du ta kontakt med avdelingen, eller vakthavende ortoped på Ahus, se tlf. nr. tidligere i heftet. Du skal IKKE gå via fastlege, og du skal IKKE begynne med antibiotika, før du har vært i kontakt med ortopedisk avdeling. Dersom bandasjen ikke er mettet av blod, skal du ikke skifte på den, da kan den ligge helt fram til du skal få fjernet suturene/ stingene. De operasjonsbandasjene som vi bruker er vanntette, og du kan dusje med den dersom den er hel og tett. Suturene / stingene skal fjernes hos egen lege 21 dager etter operasjonen. Du må selv

21 bestille time til dette. Metall i kroppen: Etter en proteseoperasjon, vil du ha metall i kroppen, som kan slå ut ved sikkerhetskontroll ved flyreiser. Dersom du ønsker det, kan du før du reiser fra avdelingen, få et skriv hvor det står at du er proteseoperert. Dette har erfaringsmessig ikke så stor verdi, da du vil bli tatt til side ved en sikkerhetskontroll, dersom det piper når du passerer, og du må sannsynligvis vise fram arret ditt. Det er allikevel mange som ønsker å ha en slik dokumentasjon, og dersom du ønsker det, gi oss beskjed. Kosthold og mage/tarm funksjon. Det er viktig å spise sunt og næringsrikt også etter operasjonen, spesielt proteinrik kost, slik at såret skal få gro best mulig. Under oppholdet på avd. er vi opptatt av at du skal få i gang tarmfunksjonen igjen. For å unngå at magen stopper, er det viktig at du drikker rikelig, at du spiser fiberrik kost, og at du er så mye i aktivitet som du klarer. Dersom magen stopper opp igjen etter at du har kommet hjem, får du kjøpt Lactulose/ Duphalac på apoteket som du trygt kan bruke noen dager for å få i gang magen igjen. Kontroll Du får innkalling til første kontroll på ortopedisk poliklinikk ca. 3 mnd. Etter operasjon. Du får brev om dette i posten.

22 Oppdatert Alna, bydel Oslo kommune: Tlf. Alna bydel: (Fysio/Ergo/hjemmetjenesten) 1. Jerikovn 95, 1052 Oslo (Furuset, Ellingsrud, Lindeberg). 2. Haugerud helsestasjon, postboks 52 Haugerud, 0616 Oslo (Teisen, Tveita, Hellerud, Haugerud, Trosterud, Lindeberg) Fysio barn (1): Fysio barn (2): Lena Thornell Nygaard: (adresse som over) Anne Kilde: (adresse som over) Fysio voksne (1): Trine Merete Hollevik: / ( ) Fysio voksne (2): Ebrahim Rahdeirjoo: / / Jerikovn 95, 1052 Oslo Ergo barn: / Ergo voksne: / Tlf. Hjelpemidler: Korrtidslager: NB! Pasienten/pårørende må selv hente de hjelpemidlene de trenger fra hjelpemiddellageret. Konghellegata 3, inngang Schouterrassen 0569 Oslo kl Varig utlån: Aurskog- Høland Servicekontoret Bjørkelangen: Tlf. Kommune fys: Lina Lorenzen: / Leder for rehab. Kortid. Avd. Annika Furberg: Kommunefysioterapeut Aurskog-Høland

23 Rådhusvn Bjørkelangen. Tlf. Hjelpemidler/ Nora Sonde: Leverer hjem. Hjemmetjenesten: Amb. vaktmester: Aurskog: Hovednummer hj. tj: Leder hj. tj: Sykehjem: Bjørkelangen: Sykehjem: Leder hj. tj: Løken/Hemnes: Sykehjem: Leder hj. tj: adresse: Eidsvoll Sentralbord: Tlf. Kommune fys: (ekspedisjon) Liv Tømte avd.leder: Helsehuset Avd. Fysio og ergoterapi Rådhusgata Eidsvoll Tlf. Hjelpemidler: Lageret: Leverer hjem. Amb.vaktmester: adresse:

24 Enebakk Servicetorget: Tlf. Kommune fys: (Bruk dette nr ved all kontakt) (Leder) Kristin Viik (ergo) Enebakk fysioterapi Prestegårdsveien Enebakk Tlf. Hjelpemidler: Amb.vaktmester/lager Håkon: adresse: Fet Tlf. Kommune fys: (Sentralbord helsetjenesten) åpent adresse: Tlf enhetsleder: Fysio-ergoterapitjenesten i Fet kommune Gamle fetveien 13 Postboks Fetsund Tlf. Hjelpemidler: Sentralbord: ( ). Leverer hjem. Frogn Sentralbord: Tlf. Kommune fys: V/ Astrid Sæther (gruppe leder) V/ Wenche Sunde V/ turnus fysio Barn: 0-6 år: år: år: /07/16

25 Enhet for rehabilitering, Frogn kommune Pb Drøbak Tlf. Hjelpemidler: Amb. v.m: Odd Eriksen: / Amb. v.m: Per Dag Andresen: Leverer hjem ved behov. Ullerud sykehjem. Ullerudveien Drøbak. Ingen faste åpningstider. Avtal tid med amb. vaktmester Ergo: / Ergo: barn 0-20år / Gjerdrum Sentralbord: Tlf. Kommune fys: Mette Albertsen: / Mette Jørgensen: / Hjemmebaserte tjenester: Fysioterapitjenesten Gjerdrum bo- og behandlingssenter Post boks Gjerdrum. (Hjelpemidler hentes her) Tlf. Hjelpemidler: Amb. Vaktmester Bjørn Lund (Man-fre ). Leverer hjem. Grorud, bydel Oslo kommune: Tlf. Grorud bydel: (Fysio/Ergo/hjemmetjenesten) ( ) Ammerudvn. 22

26 0958 Oslo Tlf. Hjelpemidler: Korrtidslager: Hurdal Sentralbord: NB! Pasienten/pårørende må selv hente de hjelpemidlene de trenger fra hjelpemiddellageret. Konghellegata 3, inngang Schouterrassen 0569 Oslo kl Varig utlån: Tlf. Kommune fys: , spør etter fysioterapeut. Mai Linda Lund: Tlf. Hjelpemidler: Krykker: , spør etter ergoterapeut. Leverer ved spesielle behov. Hentes på adressen under. Helse- og omsorgsetaten: Hurdal helsetun Doktorveien Hurdal Lørenskog Helsekontoret, Administrerende sjefsfysio: Ellinor Ørnes Fysio & ergo for voksne: Fysioterapi og ergoterapikontoret. Rehabiliteringssenteret ved Rolvsrudhjemmet. Margarethasvei Lørenskog Fysio & ergo for barn og unge: Lørenskog Hus Festplassen Lørenskog

27 Tlf. Hjelpemidler: Lokalt lager: , tirs, ons og fre kl.8-10 og kl Leverer hjem. Akutt behov man og tors: Täbyvei 15 Nannestad (Pas. bruker dette nr ved kontakt) Tlf. Kommune fys: Kari Torstensen / , Fysio- og ergoterapitjenesten Nannestad kommune Mikkel Revs vei Nannestad Tlf. Hjelpemidler: Ring ergo /ergo Leverer hjem. Kjelleren på Nannestad pleie- og omsorgssenter. Nes Tlf. Kommune fys: Sentralbord fysio/ergo Sjefsfysio Anne Kari Rønning: Tlf. Hjelpemidler: Nes Sykehjem Hagaskogveien Årnes / direkte nr Leverer hjem. Hjemmebaserte tjenester, Årnes: Hjemmebaserte tjenester,vormsund: Kenmoorehallen, Runnivegen

28 Nesodden Sentralbord: Fagkordinator fysio voksne: Møyfrid Hopland Fysio voksne: Anne W. Ervik Anne Merete Løken Siri Sandvik Fysio og ergoterapiseksjonen Nesoddtunet bo- og servicesenter Håkonkastet Bjørnemyr Fagkordinator fysio barn: Hilde Aabøl: / Fysio 0-6 år Hilde Aabøl: / Fysio 0-20 år: Vida Stepanov: / Fysio 6-20 år: Aud Grøv: / Forebyggende helse, barn og unge, BUF Kongleveien 2, postboks Nesoddtangen Tlf. Hjelpemidler: Wenche Haukeland: Jenny Røhnkvist: Krykker lånes ut på Servicesenteret Tangen Nærsenter, Vestveien 51.

29 Nittedal Sentralbord Døli og Skytta: Hjelpemidler: Døhli. Sentralbord: Leverer hjem. Sør: Skytta bo- og servicesenter: Avd leder. Trude hjelset Brennavn Hagan Fysio: Nord: Døhli, PLO nord Fysio Nord: Vargvn. 1, 1488 Hakadal Tlf. leder fysio/ergo: /73 Oppegård Sentralbord: Leder Aina Geitz Koordinator fys/ergo: / Distrikt I Tårnåsen: / Distrikt II & III, Sofiemyr, Oppegård syd, Kolbotn & Svartskog: /71 ABC fysioterapi Barn som trenger kontinuerlig oppfølging Ergo:

30 Tlf. hjelpemidler: / Lokalt hj.middel lager, åpent hver ukedag Henting av hj. midler Leverer hjem. Harriet Bachetsv 30 (under Greverud sykehjem) 1415 Oppegård Rælingen Sentralbord: / Komm. fys Voksne Barn V/ leder fysio/ergo tjenesten: Wenche Warud /31/30 (økende alder). Løvenstadtunet: løvenstad vn Løvenstad Fjerdingby omsorgssenter: Bjørnholthagen Fjerdingby Tlf. hjelpemidler Mette Kristensen: (åpent , tirs, tors og fre). Hj. Middellager Kirkebyvn. 2 Leverer ved spesielle behov Fjerdingby Rømskog Sentralbord: Tlf kommunefys (døgnbetjent) v / Rolf Jørgen Bjerke Rømskog helse- og sosialsenter

31 1950 Rømskog Tlf hjelpemidler: Tove Jørgensen: Leverer hjem. Rømskog eldresenter Skedsmo Sentralbord: Tlf kommunefys/ergo: (Skedsmotun) Telefontid: Man-Torsdag / Fredag Skedsmotun bo- og behandlingssenter Husebyvn Skedsmokorset Tlf hjelpemidler: (åpent ) Leverer hjem. Leiravn Lillestrøm (kjøres ut ) Ski Sentralbord Nye henvendelser: Fysio barn: Fysio voksne: Ergo barn: Ergo voksne: avd. leder for rehabiliteringsavdelingen Ellen Ekcbo Kari Anne Olsen Wenche Nordby Kristin Vågan Rehab. Avd. ski kommune Postboks Ski Hjelpemidler: Telefon: (åpningstider tlf: man-fre ). Leverer hjem.

32 Besøksadresse: Kirkevn Ski Åpningstider for besøkende: Hverdager 8-15 Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski Stovner bydel Sentralbord: / Fysio/Ergo: Samme som over (alle henvendelser skal gjennom Forvaltningsseksjonen) Rehabiliteringsenheten Karl Fossumsvei Oslo Tlf hjelpemidler: Korttidslageret Kong Hellegt 3, Inngang Schous terasse NB: Pasientene må hente hj.midler selv. Sørum Sentralbord: Tlf kommunefys: /44/43 Sørum sykehjem Fysioterapiavdelingen Heggelia Sørumsand Tlf hjelpemidler: Lene Bråthen: ( ) Karoline Nymann: Leverer ved spesielle behov. (Har ikke gripetang, opphøyningsklosser, strømpepåtrekker, håndtak, dorforhøyer) Adresse som ovenfor Ullensaker Sentralbord: Tlf kommunefys: (avd. leder)

33 Tlf hjelpemidler: Fysio- og ergoterapitjenesten Dølivn Jessheim v. Harry Håkonsen: (08-16) Leverer hjem. Som over Vestby Rehabiliteringsavd: Klevervn Vestby Tlf kommunefys eldre/ voksne/ barnefysio ekstern Vestby sykehjem, fysioterapitjenesten Randembakken Vestby Tlf hjelpemidler: Amb. Vaktmester Roger Edvartsen Kl: Leverer hjem. (Krykker kan fåes på helsestasjonen. Vestby rådhus. Rådhusgata 1. Tlf: ) Speidervn 12

34 Ås Sentralbord: Tlf Kommunefys: Besøksadresse: Tunveien Ås Postadresse: Postboks Ås Faks: Hjelpemidler: Utenom åpningstid Servicetorget: Alle henvendelser skal gjennom Forvaltningsenheten Ved Anne-Gunn Skrøppa (ikke fredag) Gunn Narvik: Kl: (ikke fredag) Leverer hjem. Tunveien Ås Også krykkesalg REHABILITERINGS/OPPTRENINGSSENTRE Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS Bakke 1765 Halden Tlf Ringen Rehabiliteringssenter Nordre Ringsvei Moelv Tlf NIMI Ringerike Helgelandsmoen 3512 Hønefoss Tlf Sunnaas Sykehus HF Bjørnemyrveien Nesoddtangen Tlf

DETTE HEFTET SKAL VÆRE EN HJELP OG VEILEDER FOR DEG GJENNOM DIN OPERASJON. BRUK DET SOM DITT REDSKAP PÅ VEIEN.

DETTE HEFTET SKAL VÆRE EN HJELP OG VEILEDER FOR DEG GJENNOM DIN OPERASJON. BRUK DET SOM DITT REDSKAP PÅ VEIEN. Ve l k o mme nt i lo r t o p e d i s ka v d e l i n gv e d Ak e r s h u su n i v e r s i t e t s s y k e h u s Hof t e pr ot e s e ope r a s j on DETTE HEFTET SKAL VÆRE EN HJELP OG VEILEDER FOR DEG GJENNOM

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein www. Canstockphoto.com Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Rutiner før operasjon: Du vil bli undersøkt av en lege i mottagelsen.

Detaljer

K N E P R O T E S E. Informasjon ved operasjon kneprotese. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Betanien Hospital Skien

K N E P R O T E S E. Informasjon ved operasjon kneprotese. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Betanien Hospital Skien K N E P R O T E S E Betanien Hospital Skien Informasjon ved operasjon kneprotese 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 KNEPROTESE Velkommen til 3. avdeling - Betanien Hospital. I forbindelse med kneproteseoperasjon

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin D A G K I R U R G I Relieff - Elisabeth Helvin Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. Du skal

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Velkommen til 6H En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Kjære pasient! Denne brosjyren har vi laget til deg som skal opereres i magen. Vi ønsker å gi deg og dine pårørende informasjon

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

Dagsplan. for deg som er operert i hofta

Dagsplan. for deg som er operert i hofta Dagsplan for deg som er operert i hofta Rutiner før operasjon: Du vil bli undersøkt av en lege i mottagelsen. Du vil få tilbud om smertestillende i påvente av operasjon. Du kan også få tilbud om nerveblokade.

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Til deg som har fått kneprotese

Til deg som har fått kneprotese Til deg som har fått kneprotese SØ-109117 3 Innhold Aktivitet etter operasjon Aktivitet etter operasjon 4 5 6 9 10 Hjelpemidler Å gå i trapper Øvelser Trening etter utreise Treningsprogram Det er viktig

Detaljer

Betanien Hospital Skien. Informasjon ved operasjon hofteprotese. Ortopedisk avdeling - Betanien Hospital, Skien

Betanien Hospital Skien. Informasjon ved operasjon hofteprotese. Ortopedisk avdeling - Betanien Hospital, Skien H O F T E P R O T E S E Betanien Hospital Skien Informasjon ved operasjon hofteprotese Ortopedisk avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 HOFTEPROTESE Velkommen til Ortopedisk avdeling Betanien Hospital.

Detaljer

ansvarlig for behandlingstilbud til personer over 65 år med bruddskader i fem bydeler utover sykehusets egen sektor, til sammen 330 000 innbyggere

ansvarlig for behandlingstilbud til personer over 65 år med bruddskader i fem bydeler utover sykehusets egen sektor, til sammen 330 000 innbyggere Diakonhjemmet Sykehus er et privat og ikke-kommersielt diakonalt sykehus som tilbyr behandling, pleie og omsorg på spesialisthelsetjenestenivå. Sykehuset er praksisplass for utdanning av leger, sykepleiere,

Detaljer

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose SØ-109025 Til deg som er barn og skal ha narkose Til foreldre/foresatte Dette heftet er en veiledning til barnet og foreldre/foresatte. Del én inneholder informasjon til de voksne. Den vil gjøre dere forberedt

Detaljer

Seksjon for ortopedi Molde sjukehus

Seksjon for ortopedi Molde sjukehus Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Molde sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal HF Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd

Detaljer

Pasientinformasjon. Prostatakreft. Kirurgisk behandling. Rev. 16.06.14

Pasientinformasjon. Prostatakreft. Kirurgisk behandling. Rev. 16.06.14 Pasientinformasjon Prostatakreft Kirurgisk behandling Rev. 16.06.14 Velkommen til Kirurgisk klinikk, St Olavs Hospital Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal ha kirurgisk behandling for prostatakreft.

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese

Til deg som skal få hofteprotese Til deg som skal få hofteprotese Joint Care er registrert varemerke av Biomet Europe JointCare_hofte_270514.indd 1 Velkommen til Kirurgisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus Du skal nå innlegges for å få

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Universitetssykehuset i Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø Til deg som skal få operert fremre korsbånd Informasjon og praktiske råd Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Kneleddet Kneleddet forbinder lår- og leggbenet. Leddet

Detaljer

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Velkommen Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig ledd. Det beskriver hele forløpet fra forundersøkelse, innleggelse

Detaljer

Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol

Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol Kneprotese Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol 3 Kosthold 3 Praktiske ting 3 Forberedelser

Detaljer

Orientering om Operasjon med Kneprotese

Orientering om Operasjon med Kneprotese Orientering om Operasjon med Kneprotese Kneprotese er ett behandlingsalternativ ved artrose i kneet( se eget informasjonskriv ). Artrose-hva er det? Se illustrasjoner nedenfor! Artrose fører til 2 problemer:

Detaljer

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 2 Innholdsfortegnelse Om avdelingen...4 Før du kommer...4 Medisiner...4 Dusj...4 Annet personlig utstyr...4

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver

Detaljer

ansvarlig for behandlingstilbud til personer over 65 år med bruddskader i fem bydeler utover sykehusets egen sektor, til sammen ca 330 000 innbyggere

ansvarlig for behandlingstilbud til personer over 65 år med bruddskader i fem bydeler utover sykehusets egen sektor, til sammen ca 330 000 innbyggere Diakonhjemmet Sykehus er et privat og ikke-kommersielt diakonalt sykehus som tilbyr behandling, pleie og omsorg på spesialisthelsetjenestenivå. Sykehuset er praksisplass for utdanning av leger, sykepleiere,

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Ryggoperasjon Dekompresjon ved spinal stenose Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført dekompresjon i rygg. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Unikondylær protese i kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få unikondylær protese (halvprotese) i kne. Se i llegg folder med generell informasjon om

Detaljer

Skal du opereres? Denne presentasjonen handler om et barn som skal opereres i narkose på sykehuset

Skal du opereres? Denne presentasjonen handler om et barn som skal opereres i narkose på sykehuset Skal du opereres? Denne presentasjonen handler om et barn som skal opereres i narkose på sykehuset Det er lurt å lese denne informasjonen sammen med barnet Foreldreinformasjon: Vi ber dere sette av tid

Detaljer

NEVROKIRURGISK AVDELING

NEVROKIRURGISK AVDELING NEVROKIRURGISK AVDELING Til deg som skal innlegges for operasjon VIKTIG INFORMASJON OM FORBEREDELSE, OPPHOLD OG FORLØP St. Olavs Hospital HF www.stolav.no/nkis Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs Hospital,

Detaljer

Gynekologisk operasjon gjennom magen

Gynekologisk operasjon gjennom magen I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Gynekologisk operasjon gjennom magen } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du er satt på venteliste

Detaljer

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA BEHANDLING MED STENTGRAFT (ENDOVASKULÆR)

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA BEHANDLING MED STENTGRAFT (ENDOVASKULÆR) INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA BEHANDLING MED STENTGRAFT (ENDOVASKULÆR) Kirurgisk klinikk Avdeling for Karkirurgi Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Hammerfest sykehus. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal fa et kunstig kne. Det beskriver hele forløpet

Detaljer

Pasientguide. Kneprotesekirurgi

Pasientguide. Kneprotesekirurgi Pasientguide Kneprotesekirurgi Velkommen Velkommen til Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver hele forløpet fra

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Betanien Hospital Skien. Informasjon ved operasjon hofteprotese. Ortopedisk avdeling - Betanien Hospital, Skien

Betanien Hospital Skien. Informasjon ved operasjon hofteprotese. Ortopedisk avdeling - Betanien Hospital, Skien H O F T E P R O T E S E Betanien Hospital Skien Informasjon ved operasjon hofteprotese Ortopedisk avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 HOFTEPROTESE Velkommen til Ortopedisk avdeling Betanien Hospital.

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Betanien Hospital Skien

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Betanien Hospital Skien D A G K I R U R G I Betanien Hospital Skien Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. I forbindelse

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese

Til deg som skal få kneprotese Til deg som skal få kneprotese Joint Care er registrert varemerke av Biomet Europe JointCare_kneprotese_270514.indd 1 26/06/14 14:06 Velkommen til Kirurgisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus Du skal nå

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese

Til deg som skal få hofteprotese Til deg som skal få hofteprotese 2 Innhold Velkommen 4 Velkommen til hofteskolen 5 Artrose 6 Hofteprotese 7 Komplikasjoner 7 Vitenskapelige prosjekter og kvalitetssikring 8 Undersøkelser før operasjon

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne 1 Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kneprotese. Det beskriver

Detaljer

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. 0 Velkommen Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig ledd. Det beskriver hele forløpet fra forundersøkelse,

Detaljer

Laparascopi (kikkhullsoperasjon) heldøgnsinnleggelse

Laparascopi (kikkhullsoperasjon) heldøgnsinnleggelse I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Laparascopi (kikkhullsoperasjon) heldøgnsinnleggelse } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du

Detaljer

Pasientguide. Ny hofte

Pasientguide. Ny hofte Pasientguide Ny hofte Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kunstig hofte. Det beskriver

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPERERES

TIL DEG SOM SKAL OPERERES INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR CAROTISSTENOSE Kirurgisk klinikk Avdeling for karkirurgi Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal gi deg innblikk i hva en forsnevring på halspulsåra

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne foldaren inneholder informasjon til pasientar som skal få behandla meniskskade i kne. Sjå i tillegg foldar med generell informasjon om dagkirurgi på sjukehuset.

Detaljer

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI:

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: Dette er en røntgenundersøkelse av hjertets kransårer. Hensikten med undersøkelsen er å se om innsiden av kransårene har forsnevringer som reduserer blodforsyningen

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPERERES

TIL DEG SOM SKAL OPERERES INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA Kirurgisk klinikk Avdeling for Karkirurgi Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal gi deg innblikk i hva en utposning på

Detaljer

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Informasjon fra anestesiavdelingen Dette heftet er en hilsen fra oss på Dagkirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Heftet

Detaljer

Hofteleddsartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og

Hofteleddsartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og Hofteprotese Hofteleddsartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol 3 Kosthold 3 Praktiske ting 3 Forberedelser

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Bruskkirurgi kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet bruskskader i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Aktører: kommune/bydel, sykehus, nav og brukere

Aktører: kommune/bydel, sykehus, nav og brukere Rehabiliteringsnettverket. KOMMUNE/ SYKEHUS/ ANNET ALNA Aktører: kommune/bydel, sykehus, nav og brukere KONTAKTPERSON ADRESSE TELEFON / E-POST Hanne Isaksen Fagkonsulent pleie, rehabilitering og omsorg

Detaljer

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi Velkommen til Døgnenhet for kirurgi og gynekologi ved Molde sjukehus! Du skal

Detaljer

KNEPROTESE. JointCare_kneøvelser_ indd 1

KNEPROTESE. JointCare_kneøvelser_ indd 1 KNEPROTESE Øvelseshefte JointCare_kneøvelser_280417.indd 1 Det er viktig at du så raskt som mulig kommer i gang med å bruke det opererte benet etter operasjonen. Opptreningen starter allerede operasjonsdagen

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få totalprotese i kne. Se i llegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 INNLEDNING Kneprotese

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Ryggoperasjon Prolaps Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få u ørt ryggoperasjon med erning av prolaps. Se i llegg folder med generell informasjon Side

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik Per mai 2013 INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Informasjon til deg som skal få satt inn et kunstig

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Patellofemoral protese i kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få patellofemoral (kneskjells ) protese i kne. Se i llegg folder med generell informasjon

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F. Prolapsoperasjon } Ortopedisk avdeling, SI Elverum

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F. Prolapsoperasjon } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Prolapsoperasjon } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per oktober 2012 Informasjon til deg som skal opereres i ryggen Du skal legges inn på sykehuset for å operere ryggen. Vår erfaring er at du er spart for

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skjevstilling i kneet Kneosteotomier Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført osteotomi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Pasientguide. Ny hofte

Pasientguide. Ny hofte 1 Pasientguide Ny hofte Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Hammerfest sykehus. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal fa en kunstig hofte. Det beskriver hele forløpet

Detaljer

NEVROKIRURGISK AVDELING

NEVROKIRURGISK AVDELING NEVROKIRURGISK AVDELING Til deg som skal innlegges for operasjon VIKTIG INFORMASJON OM FORBEREDELSE, OPPHOLD OG FORLØP St. Olavs Hospital HF www.stolav.no/nkis Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs Hospital,

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Elverum

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Elverum I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per september 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon

Detaljer

Til deg. Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss!

Til deg. Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss! Til deg Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss! Hvem er vi? Vi er Nevroklinikkens rehabiliteringsavdeling.

Detaljer

Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose

Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose Nevrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Generell informasjon Smerter i ryggen er svært vanlig. 60-80% av

Detaljer

Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest. Tlf 78 42 13 47. Pasientguide

Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest. Tlf 78 42 13 47. Pasientguide Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest Tlf 78 42 13 47 Pasientguide Nytt kne 16 Velkommen Bakgrunn Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Finnmarkssykehuset,

Detaljer

KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE

KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE FØR OPERASJONEN Faste Du skal faste frå klokka 24.00 kvelden før operasjonen. Det betyr at du ikkje kan ete, røyke, bruke snus, ete drops eller tygge tyggegummi. Du

Detaljer

Operere trang nervekanal (spinalstenose)

Operere trang nervekanal (spinalstenose) Operere trang nervekanal (spinalstenose) } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per oktober 2012 Informasjon til deg som skal opereres i ryggen Du skal legges inn på sykehuset for å operere ryggen. Vår erfaring

Detaljer

Pasientguide. Hoftebrudd

Pasientguide. Hoftebrudd Pasientguide Hoftebrudd Velkommen Velkommen til ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital! Du er nå innlagt fordi det er påvist at du har et brudd i hofta. Årlig blir 9 000 personer i Norge rammet av

Detaljer

Til deg som skal opererast med totalprotese i kneet

Til deg som skal opererast med totalprotese i kneet Utarbeida av: Fysioterapeut Gyøngyver Molvær Fysioterapeut Heid Nygard Overlege Jan-Erik Gjertsen Ortopedisk klinikk Dato: 18.01.2011 Til deg som skal opererast med totalprotese i kneet 1 Utarbeida av:

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til rehabiliteringsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til rehabiliteringsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til rehabiliteringsavdelingen Halldor Skard Kunsten å være i bevegelse Kontaktinfo Kari Anita Johansen er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Rita Kongestøl Blokkum er fagleder

Detaljer

Operasjon for fremfall av skjedevegg

Operasjon for fremfall av skjedevegg I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F : Operasjon for fremfall av skjedevegg } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du skal legges

Detaljer

Velkommen som pasient. Informasjon til deg som skal opereres i mage og tarm.

Velkommen som pasient. Informasjon til deg som skal opereres i mage og tarm. Velkommen som pasient Informasjon til deg som skal opereres i mage og tarm. Velkommen til Kirurgisk klinikk I dag vil vi på Kirurgisk mottak sørge for at du kommer gjennom programmet for dagen. Du må regne

Detaljer

VELKOMMEN TIL DAGKIRURGISK SENTER FORBEREDELSE AV BARN TIL NARKOSE

VELKOMMEN TIL DAGKIRURGISK SENTER FORBEREDELSE AV BARN TIL NARKOSE VELKOMMEN TIL DAGKIRURGISK SENTER FORBEREDELSE AV BARN TIL NARKOSE God forberedelse har stor betydning for å forebygge utrygghet. Forberedelse går ut på å gjøre det ukjente kjent for barnet. Det finnes

Detaljer

Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger

Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger Per november 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon til deg

Detaljer

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL TIL DAGKIRURGI PÅ KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL TIL DAGKIRURGI PÅ KYSTHOSPITALET I HAGEVIK INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL TIL DAGKIRURGI PÅ KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Generell informasjon Denne folderen inneholder generell informasjon for alle pasienter som skal l dagkirurgi på sykehuset. FØR OPERASJONEN

Detaljer

Rehabiliteringsnettverket.

Rehabiliteringsnettverket. Rehabiliteringsnettverket. Aktører: kommune/bydel, sykehus, nav og brukere KOMMUNE/ SYKEHUS/ ANNET ALNA KONTAKTPERSON ADRESSE TELEFON / E-POST Ingejerd Yanai KE- Barn og unge Bydel Alna E-post: ingejerd.yanai@bal.oslo.kommune.no

Detaljer

Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose

Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose Nevrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Generell informasjon Smerter i ryggen er svært vanlig. 60 80% av

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HEMIPROTESE I HOFTELEDD. Informasjon fra fysioterapeutene

Universitetssykehuset Nord-Norge HEMIPROTESE I HOFTELEDD. Informasjon fra fysioterapeutene Universitetssykehuset Nord-Norge HEMIPROTESE I HOFTELEDD Informasjon fra fysioterapeutene INNLEDNING Dette heftet er laget til deg som er operert med hemiprotese i hofteleddet. En hemiprotese erstatter

Detaljer

Dagkirurgisk avdeling, kl 8-14: Dagkirurgisk overvåkning, kl 14-18:

Dagkirurgisk avdeling, kl 8-14: Dagkirurgisk overvåkning, kl 14-18: Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt sykehus som tilbyr behandling på spesialisthelsetjenestenivå. Den kristne nestekjærlighetstanken ligger til grunn for sykehusets kjerneverdier: respekt, kvalitet,

Detaljer

Viktig informasjon til deg som skal opereres på Dagkirurgen Les hele brosjyren nøye

Viktig informasjon til deg som skal opereres på Dagkirurgen Les hele brosjyren nøye Viktig informasjon til deg som skal opereres på Dagkirurgen Les hele brosjyren nøye Velkommen til Dagkirurgen Dagkirurgen ved Diakonhjemmet Sykehus utfører operasjoner innen generell kirurgi, ortopedi,

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Revisjon/skifting av protese i kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal ski e ut protese i kne. Se i llegg folder med generell informasjon om innleggelse

Detaljer

Pasientguide. Ny hofte

Pasientguide. Ny hofte Pasientguide Ny hofte Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Kirkenes sykehus. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal fa en hofteprotese. Det beskriver hele forløpet fra

Detaljer

Informasjon til deg som skal opereres i nakken

Informasjon til deg som skal opereres i nakken Informasjon til deg som skal opereres i nakken Nevrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Generell informasjon Anatomi Virvelsøylen består av en rekke virvler: 7 nakkevirvler,

Detaljer

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Informasjon til pasient med brudd i øvre lårbein Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Kva er eit lårhalsbrudd? Med lårhalsbrudd meiner vi vanlegvis eit brot i øvre del av

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese

Til deg som skal få hofteprotese Til deg som skal få hofteprotese 2 Innhold Velkommen 4 Velkommen til hofteskolen 5 Artrose (slitasjegikt) 6 Hva består hofteprotesen av 7 Komplikasjoner 7 Vitenskapelige prosjekter og kvalitetssikring

Detaljer

Ny hofte. med behandlingsprogrammet PIFF (proteser i fornøyelig fellesskap)

Ny hofte. med behandlingsprogrammet PIFF (proteser i fornøyelig fellesskap) I n f o r m a s j o n f r a S y k e h u s e t I nn l a n d e t HF Ny hofte med behandlingsprogrammet PIFF (proteser i fornøyelig fellesskap) Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Informasjon til deg som

Detaljer

SMERTELINDRING VED FØDSEL

SMERTELINDRING VED FØDSEL SMERTELINDRING VED FØDSEL Velkommen til kvinneklinikken, avdeling for fødsel/barsel Dette er informasjon om de ulike metodene for smertelindring som tilbys på fødeavdelingen ved vårt sykehus. Fødeavdelingen

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL H

HELSE MØRE OG ROMSDAL H HELSE MØRE OG ROMSDAL H Ålesund sjukehus Informasjon til deg som skal få innsatt hofteprotese eller kneprotese 1 Dette er en informasjonsbrosjyre til deg som skal legges inn ved ortopedisk avdeling Ålesund

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kirurgisk behandling av hofteleddsdysplasi hos voksne (periacetabulær osteotomi) Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført kirurgisk behandling av

Detaljer

Pasientguide. Fotkirurgi. Ortoklinikken AS. Volvat Medisinske Senter AS. avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat.

Pasientguide. Fotkirurgi. Ortoklinikken AS. Volvat Medisinske Senter AS. avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat. Pasientguide Fotkirurgi Volvat Medisinske Senter AS avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat.no Ortoklinikken AS Fjøsangerveien 215-5073 Bergen Tlf.: 55 33 30 21 E-post:

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese

Til deg som skal få kneprotese Til deg som skal få kneprotese 2 Innhold Velkommen 4 Velkommen til kneskolen 5 Kort innføring om kneleddet 6 Artrose (slitasjegikt) 6 Kneprotese 7 Komplikasjoner 7 Vitenskapelige prosjekter og kvalitetssikring

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

Pasientguide. Fotkirurgi. Volvat Medisinske Senter AS. avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat.

Pasientguide. Fotkirurgi. Volvat Medisinske Senter AS. avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat. Pasientguide Fotkirurgi Volvat Medisinske Senter AS avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat.no Fjøsangerveien 215-5073 Bergen Tlf.: 55 33 30 21 E-post: post@ortoklinikken.no

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til etterbehandlingsavdelingen Kunsten å være i bevegelse Halldor Skard Kontaktinfo Kristin Haarberg er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Kari Marte Hegdal er fagkoordinator

Detaljer

Pasientguide. Klinikk Kirkenes Finnmarkssykehuset Dr. Palmstrømsvei 15 9915 Kirkenes. Tlf: 78 97 32 90 (Pasientkoordinator) 78 97 30 00 (Sentralbord)

Pasientguide. Klinikk Kirkenes Finnmarkssykehuset Dr. Palmstrømsvei 15 9915 Kirkenes. Tlf: 78 97 32 90 (Pasientkoordinator) 78 97 30 00 (Sentralbord) Pasientguide Klinikk Kirkenes Finnmarkssykehuset Dr. Palmstrømsvei 15 9915 Kirkenes Tlf: 78 97 32 90 (Pasientkoordinator) 78 97 30 00 (Sentralbord) Ny hofte 16 Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer