Muruvikposten November 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muruvikposten November 2014"

Transkript

1 Muruvikposten November 2014 Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld - og snart er det ikke lenge til jul. Mørketiden har for lengst startet og det er naturlig å tenke at mange koser seg hjemme med levende lys i vår flotte bygd. Det har vært relativt stille fra oss i velforeningen de siste par-tre månedene, men nå er vi endelig klare med Muruvikposten anno november 2014 og vi håper dere finner mye interessant stoff og lystig lesning. I perioden siden forrige utgave av Muruvikposten har velforeningen jobbet med mange forskjellige saker. Deriblant har nestleder Håvard Rosvold vært på befaring med Malvik kommune og hytteeierne vedrørende blant annet forhold rundt adkomst til Flatholman og VA-anlegget. Undertegnede med god støtte fra kasserer Franz Johansen, Jan Andreas Torvik og vår ildsjel Jon Eidem, har jobbet med å få på plass en søknad om tippemidler. Det siste vi nå trenger for å komme i mål med søknaden, er et vedtak i generalforsamling for at vi skal få innvilget et lån hos banken. Invitasjon finner dere lengre bak og undertegnede vil i samme anledning presentere prosjektet. Under forrige styremøte vedtok styret at vi ønsker å sette av kroner i finansieringsplanen til dette prosjektet og vi ønsker konsensus i generalforsamling for dette beløpet også. Apropos ildsjel så er det stort at Jon Eidem ble valgt av Malvik idrettsråd når de skulle utnevne en ildsjel fra vår kommune. Det er veldig fortjent og vi er stolte av å ha en slik dyktig og engasjert person i bygda. I tillegg til at han har jobbet mye for idretten så har Jon betydd utrolig mye for Muruvik også her kan nevnes arbeidet mot logistikknutepunkt og annet frivillighetsarbeid positivt for bygda vår. Gratulerer så mye med utnevnelsen og vi håper du hadde en fin kveld på Clarion Hotel Trondheim 17. oktober hvor du ble hedret. Det finnes flere som høyst frivillig står på i bygda vår, nemlig våre to vaktmestere Eivind Kvål og Gunnar Iversen. Gresset må klippes, huset vedlikeholdes, isbane ordnes med mer, så mange takk for deres bidrag i år også. Før utgangen av mars 2015 vil det bli gjennomført årsmøte og valgkomitéen vil snart starte på arbeidet med å finne frivillige som ønsker å bidra for nærmiljøet og det er flere verv som skal fylles. Hvis noen ønsker å bidra slik som Eivind og Gunnar har gjort/gjør, så vær så vennlig å kontakte en av valgkomitéens representanter Viola Skjelstadås eller Vegard Fossen. 13. september ble tradisjonens tro familiedag på Flatholman arrangert med påfølgende høstfest. Oppmøte på familiedagen var strålende, dessverre kan vi ikke si det samme om oppmøte på høstfesten. Det var ca. 10 betalende og da er det ikke liv laget for slike typer fester, hvor musikken ikke engang blir dekt inn. Muruvik har hatt en sterk befolkningsvekst de siste 3-4 årene (se tabell på neste side). De siste 7 årene har antall barn i alderen 0-12 år doblet seg. Muruvik er et attraktivt sted hvor stadig flere ønsker å bosette seg og gjerne med barn/unge. Det er derfor kanskje naturlig at en familiedag blir prioritert fremfor en fest på kvelden, men velforeningen ønsker at dersom noen har gode forslag for hva som 1

2 kan trekke flere til en høstfest at de ytrer sine forslag til styret. Alternativt blir innstillingen vår å prioritere kun familiedag neste år. Under styremøte 23. september fikk styret besøk av Arnt Holmen som kom i anledning idémyldring om muligheter for en småbåthavn i Muruvik. Vi setter stor pris på ideer og tanker fra beboerne, vi er jo tross alt valgt på vegne av dere. Så dersom andre også har forslag til saker som velforeningen kan jobbe med, er dere hjertelig velkomne enten på styremøter eller til å sende en e-post til Gunnar A. Johansen har tatt på seg ansvaret for å sjekke opp muligheter for en småbåthavn nærmere. Han vil presentere dette for styret slik at vi kan fatte eventuelle beslutninger for videre framdrift. Til orientering så vil giro for kontingent 2014 bli delt ut sammen med Muruvikposten, og vi håper flest mulig ønsker fortsatt å være medlemmer av Muruvik Vel ved å betale denne giroen. Det er noen utenfor Muruvik som også betaler kontingent til velforeningen hjertelig takk for støtten. Flere av dem deltok på seniorkaffe 18. september. Ellinor har skrevet en flott oppsummering av treffet som dere kan lese lengre bak. Som sikkert flere har sett i Malvik Bladet så har Muruvik Næringspark (steinbruddet) fått innvilget videre pukkverksdrift i 6 måneder til og maks uttak av m3 stein. Etter dette er planen at de skal klargjøre for salg av næringstomter. De har søkt om å få fjernet klausulen om havnerelatert næring i reguleringsplanen, men de har ikke fått tilslag på dette. Det vil mest sannsynligvis bli gjennomført en ny planprosess hvor også velforeningen kan komme med sine innspill. Her er vedtaket i kommunestyret : Kommunestyret anbefaler at forslagstiller fremmer forslag til ny reguleringsplan som kan åpne for etablering av næringsvirksomhet som ikke er relatert til Muruvik havn. Vi sendte tidligere i høst et brev til Malvik kommune som viser hvordan velforeningen stiller seg til denne saken. Brevet finner dere lengre bak. En av bakgrunnene for at kommunestyret valgte å vedta at en ny reguleringsplanprosess bør gjennomføres, var at premissene for tilknytning til Muruvik Havn forsvant da regjeringen besluttet at logistikknutepunktet skal plasseres sør for Trondheim. Ja da kom det endelig for en dag det vi hele tiden har ment har vært bakgrunnen for Muruvik Næringspark fra politisk hold. Som nevnt innledningsvis; snart er det jul og vi vil ønske alle sammen en riktig fin førjulstid og god jul. Husk 4. juledag da juletrefest og julefest vil bli arrangert. I år arrangerer trimkomitéen noe nytt av året - nemlig en ribbemars 2. juledag. Veldig ålreit med nye initiativ og velkommen skal dere være for et trivelig samvær. Morten Hoås Vinje Leder Muruvik Vel 2

3 SENIORKAFFE Tekst: Ellinor Landsem Seniorkaffemøtet den ble svært vellykket. Det møtte 55 personer i alt med oss som arrangerte. Det var tilreisende, gamle Muruvikinger, både fra Arendal, Tingvold og Sør Sverige, samt Orkanger, Klæbu, Trondheim, Stjørdal og Selbu. Vi serverte som vanlig kaffe og maten var julebrød med rød og hvit ost og hjemmebakte kaker. I tillegg kom Tone, eks. Muruvik med en spesiell rett fra Tingvold. Det var bakkels og grøt, vaffelkake med søt, god grøt på. Alt dette så ut som det falt i smak. Jon Drøyli spilte trekkspill for oss til allsangen. Mary, eks Wikmark, leste et dikt, Jon Eidem leste opp en sang fra Muruvik Vand og Kloakkselskap skrevet i 1958, jeg fortalte et par sannferdige historier om originaler i min bekjentskapskrets. Mere underholdning hadde vi ikke, men det så ikke ut som det var kjedelig for praten gikk høylydt. Utlodningen av fem gevinster, 2 flasker hvitvin, 2 par hjemmestrikkede tøfler og mateske ga overskudd på arrangementet. Vi ble enige om at pengene settes på en konto slik at vi kanskje kan arrangere et lite julebord en gang i desember. Jeg takker Lilly og Svein Yttereng, Mary og Asbjørn Jullumstrø og May Vonen for veldig god hjelp. Familiedag 13. september 2014 Tekst: Gunnar Johansen Leder trimkomitéen Familiedagen på Flatholman begynner nå å bli en fin tradisjon i bygda og har blitt arrangert fire år på rad. Familiedagen blir arrangert av trim- og festkomiteen. I år som i fjor hadde vi et veldig fint vær og et godt oppmøte. Det ble solgt kaffe, kaker, vafler, grillmat m.m. Det ble arrangert forskjellige aktiviteter for både de store og små. Kajakkpadling var som vanlig en populær aktivitet for barna. Orienteringsløypa med poster over hele Flatholman ble godt besøkt. I Gullkampen våknet konkurranseinstinktet både hos barna og de voksne og mange ville være med. Malvik Bladet var tilstedet og laget en fin artikkel om arrangementet. Vi takker Villa Vika for utlån av kajakker, det blir satt stor pris på. Ellers takker vi komiteene og alle som møtte opp på Flatholman - det ble en veldig fin dag. 3

4 INFORMASJON Tekst: Håvard Rosvold Nestleder Muruvik Vel Oppsummering etter befaring på Flatholman med Malvik kommune og hytteeierne Hytteeierne informerte om sine planer: - Utbedre veg over jernbanelinja, ved naustan og fram til siste hytte - Tynne/rydde vegetasjon - Spørsmål om kommunen vil overta/kjøpa VA anlegget Hytteeierne ønsker å rydde skog i områdene som ligger nærmest hyttene. Det gjelder da i vegkantene og i området rundt sanitæranlegget på Flatholman. Området lenger ut var ikke nevnt. Kommunen var i utgangspunktet positiv til dette, men minnet samtidig om at hageavfall etc. ikke kunne dumpes utenfor hyttetomta, slik det er gjort ved sanitær-området. Kommunen var spesielt bekymret for artsmangfoldet og at dumping av hageavfall kunne medføre at hageplanter får fotfeste og gro i naturen. Kommunen ønsket en form for "urskog" ytterst på Flatholman. Muruvik Vel poengterte at skogområdene er populære lekeområder for barna og at dette må taes hensyn til ved eventuell skogrydding. Poengterte også at kvist og avfall må fjernes. Hytteeierne hevder at de fra gammelt av har veirett på strekningen over jernbanelinja og over naustene. De ønsker å sette opp en bom og gruse opp vegen. Kommunen var opptatt av reelt behov, samt at hytteeierne måtte dokumentere denne veiretten. Kommunen var også interessert i omfang og poengterte at besøkende til hyttene bør benytte parkeringsplassen. Muruvik Vel påpekte at trafikken må holdes på et minimum og at det skal være trygt for barn å bevege seg fritt på området. Kommunen ønsket ikke å ta stilling til disse spørsmålene nå, men ønsket en utredning for en helhetlig og langsiktig plan for området i et større perspektiv. Gangfelt ved og opprusting av Flatholmvegen Malvik kommune søkte Sør-Trøndelag fylkeskommune om trafikksikkerhetsmidler for bygging av gangfelt ved Flatholmvegen i Denne søknaden ble ikke innvilget. Malvik kommune har i 2014 søkt Sør-Trøndelag fylkeskommune på nytt om trafikksikkerhetsmidler. Dersom søknaden blir innvilget vil disse midlene gå til prosjektering av gangfeltet ved Flatholmvegen. Når gangfeltet er ferdig prosjektert kan Malvik kommune søke Sør- Trøndelag fylkeskommune om trafikksikkerhetsmidler til utbygging av gangfeltet. Kommunen kan søke om trafikksikkerhetsmidler to ganger årlig. Søknad innlevert 2. kvartal vil ved innvilgning gi ubetaling 4. kvartal, mens søknad innlevert 4. kvartal vil gi utbetaling 2. kvartal påfølgende år. Malvik kommune har gått ut med at det skulle etableres et massedeponi i forbindelse med opprustningen av parkeringsplassen ved Flatholman. Kommunen hadde fått tilgang til egnede masser som skulle benyttes til å utbedre parkeringsplassen ved Flatholman og senere opprusting av Flatholmvegen. 4

5 Det har i etterkant kommet fram geotekniske data som tilsier at det ikke er forsvarlig å lagre slike mengder med masse ved parkeringsplassen. De geotekniske undersøkelsene viser at grunnforholdene ikke er egnet for masselagring på grunn av blant annet stor andel leire og medførende fare for skred. Malvik kommune har programfestet opprusting av Flatholmvegen, men mangler fremdeles økonomiske midler. Deler av vann og kloakkanlegget i Muruvik som til dels går i Flatholmvegen har også behov for oppgradering innen kort tid. Asfaltering av Flatholmvegen vil derfor ikke gjennomføres før vann og kloakkanlegget er renovert. Parkeringsplassen ved Flatholman Malvik kommune har i høst oppgradert parkeringsplassen ved Flatholman med bruk av tilførte overskuddsmasser. Av videre tiltak vil det blant annet bli etablert asfalterte handikapplasser på området nærmest jernbaneundergangen. Det vil også bli etablert grøntområder i tilknytning til parkeringsplassen. Malvik kommune oppfordrer beboerne i Muruvik til å komme med innspill til etablering av grøntområde og beplantning. Framtidige planer Gyteområde for sjøørret Det er på lang sikt snakk om å legge til rette for et gyteområde for sjøørret ved utløpet av Muruvikbekken. Muruvikbekken som nå ligger i rør vil da legges fram i dagen i nederste del, for at gangferdsel fremdeles skal være mulig vil det bli etablert ei bru over bekken ved utløpet. De fleste naturlige elvene og bekkeutløpene rundt Trondheimsfjorden er lagt i rør, det er derfor mangel på slike gyteområder i Trondheimsfjorden, noe som har gått ut over bestanden av sjøørret. Hommelvikstien Status på arbeidet med Hommelvikstien rundt Svartneset er at Malvik kommune jobber med å involvere flere parter for å finne midler til utbygging og sikringsarbeid av den gamle jernbanetraseen rundt Svartneset. En av disse partene er Statens vegvesen. Flatholman Malvik kommune ønsker på sikt å etablere Flatholman som et nasjonalt friluftsområde, på lik linje med blant annet Midtsandtangen som allerede har fått denne statusen. En status som nasjonalt friluftsområde vil blant annet innebære en permanent fredning og tilgang til statlige midler til videreutvikling av området. 5

6 INVITASJON: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Muruvik Vel inviterer herved alle medlemmer av velforeningen til ekstraordinær generalforsamling vedrørende Muruvik Nærmiljøanlegg dokumentasjon av poster i finansieringsplanen: Saksorientering: 3. desember 2014 Klokken 19:00-20:00 Sted: Muruvikstua For å få godkjent søknad om spillemidler på kroner via Malvik kommune må vi dokumentere alle beløpene i finansieringsplanen. Poster slik som andelsbrev, sponsorer og mva-kompensasjon er ikke så lett dokumentbare, sistnevnte varierer fra år til år avhengig av hva staten beslutter. For å dokumentere dette må vi ha et vedtak i generalforsamling før banken kan låne oss penger. Vedtaket må bestå av følgende to poster: Beløpsstørrelse Sikkerhetsstillelse/pant, hva som stilles som sikkerhet. I dette tilfelle Grendahuset, med Gnr, Bnr og Fnr. Prosjektet vil bli presentert i sin helhet og finansieringsplanen nøye gjennomgått. Detaljer i finansieringsplanen ser dere på neste side. Vi ønsker også et vedtak på at planene for nærmiljøanlegget gjennomføres, forutsatt innvilgede spillemidler. Tilleggssak: Muruvik Vel ønsker et vedtak om hvem som signerer for velforeningen, eks. styreleder + ett styremedlem. Det blir servert kaffe og noe å bite i. Hjertelig velkommen! Hilsen styret i Muruvik Vel 6

7 FINANSIERINGSPLAN KUNSTGRESSBANEN 7

8 BREV VEDRØRENDE MURUVIK NÆRINGSPARK Muruvik Vel v/morten Hoås Vinje Furuhaugvegen Hommelvik 2014 Malvik Kommune v/rådmann Kristian Rolstad 7550 Hommelvik Muruvik, 15. august Vedr. Pukkverk i Muruvik Næringspark (reg.plan 87) Muruvik Vel ber Malvik Kommune om at det snarest tas grep for å få avviklet driften i steinbruddet/pukkverket, samt å sørge for at landskapet som nå er ødelagt, blir tilbakeført til LNF-status på en best mulig måte med de masser som ennå befinner seg i anlegget. Malvik Kommune vedtok, uten støtte fra Muruvik Vel, at drifter kunne få knuse masser for videresalg. Dette skulle sikre en ferdigstilling innen Noen ferdigstilling synes ikke å være oppnådd ennå pr Driften i Muruvik Næringspark er til betydelig sjenanse for mange beboere i Muruvik, slik det tidligere er dokumentert. Muruvik Vel ber om at det ikke tillates at et slikt stygt sår i landskapet får bli liggende, så derfor ber vi om at tilbakeføring iverksettes. Det antas at det finnes en bestemmelse i konsesjonen som underbygger en garanti om dette, - i fall driften avvikles før ferdigstilling. Drifter av dette anlegget har i hele perioden fra første konsesjon ble gitt i 1998, forholdt seg til bestemmelsene som er gitt med hensyn til omfang, driftsperiode, rekkefølge og driftsmåte på en meget lemfeldig måte. Dette har gjort at belastningen på de nærmeste beboerne har blitt langt større enn nødvendig. De observasjoner Muruvik Vel har gjort ila det siste året, er at det langt ifra har vært noen stor intensitet i ferdigstillingsarbeidet. Velforeningen er nå kjent med at Muruvik Næringspark ønsker å fremme forslag om videre drift. Vedlagt følger henvendelse fra Muruvik Næringspark v/snorre Nygård. Dette vil ikke Muruvik Vel støtte. Videre er Muruvik Vel kjent med at saken skal opp i ARESAM til behandling i møte 21. august I innkallelsen er det skrevet at saksdokumenter skal ettersendes, noe som betyr at vi enda ikke vet hva saken innebefatter pt. Vi vil forsikre oss om at de som skal ta stilling til dette har fått tid og mulighet til å sette seg godt nok inn i saken, før de eventuelt tar en beslutning. Uansett antar vi at dersom saken gjelder en endring i reguleringsplanen med planid 87, skal dette ut på høring? I sakens anledning, som vi antar er spørsmål om videre drift og ikke minst endring av rekkefølgebestemmelsene (havnerelatert næring og ny vei ned til Muruvik Havn), vil vi understreke at dersom Muruvik Næringspark hadde vært et attraktivt næringsareal, ville det mest sannsynligvis vært solgt før ferdigstilling og tiltakshaver ville tilstrebet ferdigstilling innen og trolig før oppgitte frister. Vi antar at pengene ligger i å drive pukkverksdrift, mer enn å selge disse tomtene. Vi er ikke negative til næringsutvikling i Malvik kommune, men vi tror ikke Muruvik Næringspark er den attraktive tomten som er lett salgbar. Vi frykter at dersom det ikke blir tilbakeført som et LNF-område, vil det ta mange år før eventuelle næringsaktører etablerer seg der, og vi vil leve med et stygt sår i naturen over flere år. Vi mener at Malvik kommune må realitetsorienteres, og ikke la 8

9 seg bite på visjoner/tanker om næringsutvikling som ikke er i samsvar med markedet. Det er trolig noen i kommunen som ikke har sett sammenhengene i denne saken. Det fremgår helt klart i reg.plan 87 at bakteppe for at dette ble vedtatt, var at det skulle bli del av et større logistikknutepunkt. Vi vet at i senere tid vil logistikknutepunkt bli plassert sør for Trondheim, noe som tilsier at markedet for havnerelatert næring svinner hen andre steder regionen. Vi håper Malvik kommune nå har innsett at de bet på disse tankene og som igjen ble utnyttet til det fulle av tiltakshaver, og som igjen oppnådde det de så som en mulighet til å tjene penger på nemlig salg av knust stein. I Muruvik Næringspark s prospekt, som er å finne på henvises det til følgende uttalelse av Ordfører Terje B. Granmo: Vi har plass til flere i Malvik. Vi har store og flotte utbyggingsområder og undersøkelser viser at innbyggerne i Malvik er blant de mest fornøyde. Kombinasjonen av landlig beliggenhet, kort avstand til byen, skogen, sjøen og fjellet betyr mye og i Malvik har vi nærhet til alt! Vi er enig i denne uttalelsen og da med tanke på den sterke befolkningsveksten som er og har vært i Muruvik, vil det ha stor betydning for bygdas beboere at området igjen blir tilbakeført til LNF-status. Dette brevet er ment som et innspill også til ARESAM sitt møte torsdag 21. august 2014 og vi forventer en tilbakemelding på status fra administrasjonen i sakens anledning. På vegne av styret Morten Hoås Vinje Leder Muruvik Vel Kopi: Muruvik Næringspark v/snorre Nygård Malvik kommune v/leder ARESAM Bernt-Ole Ravlum Malvik kommune v/nestleder ARESAM Anne Synnøve Mostervik Malvik kommune v/virksomhetsleder ARESAM Frank Johansen Antall vedlegg: 3 9

10 Velkommen til juletrefest for hele familien! 4. juledag ( søndag ) i Muruvikstua. Salg av kake, brus og kaffe Og kanskje kommer nissen!! 10

11 Tradisjon tro ønsker festkomiteen velkommen til 4. juledagsfest Muruvikstua Levende musikk spilt av Even & Svein T Salg av snaks, pølse, øl og vin 18 års aldersgrense Inngang kr 200,- 11

12 Velkommen til Ribbemarsj 2. juledag klokken Oppmøte Grendahuset. I år inviterer vi til en høyst uhøytidelig Ribbemarsj. Start ved Grendahuset. Løypa går rundt Muruvik. Dette passer for hele familien og er supert for de som trenger litt frisk luft og lett mosjon mellom julemåltidene. Det blir servert gløgg og pepperkaker ved Grendahuset etter endt marsj. Vi gleder oss - dette blir gøy! Hilsen Trimkomiteen 12

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Muruvikposten. Juli 2014

Muruvikposten. Juli 2014 Muruvikposten Juli 2014 Flotte sommerdager har vi hatt i Muruvik i starten av juli og disse ferietider. Jeg sitter ute og nyter den deilige temperaturen samtidig som jeg reflekterer over hva som har skjedd

Detaljer

ÅRSBERETNING FRA STYRET

ÅRSBERETNING FRA STYRET ÅRSBERETNING FRA STYRET Beretningen omfatter perioden fra forrige årsmøte (27. februar 2014 til 4. mars 2015.) Styret har bestått av: Leder: Morten Hoås Vinje Nestleder: Håvard Rosvold Kasserer: Franz

Detaljer

Muruvikposten August 2012

Muruvikposten August 2012 Muruvikposten August 2012 Da er sommerferien over og skolen har startet. Velforeningen tok opp tråden etter ferien 6. august i styremøte og er nå kommet i gang med ulike oppgaver og saker. En egen prosjektgruppe

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Muruvikposten Mai 2012

Muruvikposten Mai 2012 Muruvikposten Mai 2012 I perioden etter forrige utgave av Muruvikposten har det blitt gjennomført årsmøte og nye representanter i både styret og komitéer er valgt. Jeg vil rette en stor takk til de som

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

Muruvikposten. Juni 2013

Muruvikposten. Juni 2013 Muruvikposten Juni 2013 VEIEN VIDERE Etter to årsmøter klarte vi å få på plass et nytt styre. Jeg ble valgt som leder og vil benytte anledningen til å takke for tilliten. Sammen med resten av styret skal

Detaljer

STATUS VEDRØRENDE TVANGSMULKT MURUVIK GRENDEHUS

STATUS VEDRØRENDE TVANGSMULKT MURUVIK GRENDEHUS Muruvikposten September 2009 Dette flotte bildet er tatt av Sondre Balstad og viser en av sommerens glorøde solnedganger med naustene på Flatholman i forgrunnen. Vi etterlyser fremdeles bilder som vi kan

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte

Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte Muruvik Vel Innkalling til årsmøte Tid: Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Muruvik grendehus 1. Åpning av møte og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3. Årsberetninger 4.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Muruvikposten Oktober 2011

Muruvikposten Oktober 2011 Muruvikposten Oktober 2011 Mye har skjedd siden forrige utgave av Muruvikposten. Vi har gjennomført folkemøte og familiedag på Flatholman, ordføreren har vist med handling at han ønsker å bevare Flatholman,

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Referat fra årsmøte i Nedre Sjølyst grendalag 2011

Referat fra årsmøte i Nedre Sjølyst grendalag 2011 ReferatfraårsmøteiNedre Sjølystgrendalag 2011 Sted:Saksvikskole,Rom9(1.etasjeiHovedbygget) Dato:24.mars2011 Tid: kl20.0022.00 Saksliste 1.Godkjenningavinnkalling Innkallinggodkjent 2.Oppropogfullmakter

Detaljer

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag November TRØANYTT Væretrøa grendelag SAKER BEHANDLET AV STYRET SOMMEREN OG HØSTEN KUNSTGRESS Kunstgressbanen ble ferdigstilt i løpet av august, og det ble satt opp gjerde i løpet av september. Banen ble

Detaljer

Torsdag 17 mars kl 19 på Hauger gård, se siste side

Torsdag 17 mars kl 19 på Hauger gård, se siste side Nr 1/2016 innhold i dette nummer: Småklipp fra arrangementer i velkretsen Turforslag til skitur Kjekstadmarka Utbygging Gamle Heggedalsvei Sørhellarennet Lørdag 5. mars innkalling TiL ÅrSmøTe Torsdag 17

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Muruvikposten. Februar 2016

Muruvikposten. Februar 2016 Muruvikposten Februar 2016 Denne lederen skal bli kort og stort sett omhandle arbeidet med den nye kunstgressbanen. Prosjektgruppa har jobbet meget godt og nå er det å håpe at alle kjenner sin besøkelsestid

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

Områdeutvalget for Søreide

Områdeutvalget for Søreide Vedlegg 1: Deltakerliste Årsmøtet 2015 Vedlegg 2: ÅRSBERETNING FOR 2014 Aktivitet 2014 1. Generelt Styret i OfS har bestått av; Steinar Holst Styreleder, Gunnar Hamarsland Nestleder, Hilde Brandanger Haga

Detaljer

Muruvikposten August 2011

Muruvikposten August 2011 Muruvikposten August 2011 Vel overstått sommerferie alle Muruvikinger! Siden forrige utgave av Muruvikposten har vi i Muruvik fått mye oppmerksomhet i lokalavisen vår Malvik Bladet. Vi kom faktisk på forsiden

Detaljer

Muruvikposten Februar 2012

Muruvikposten Februar 2012 Muruvikposten Februar 2012 INNKALLING TIL ÅRSMØTE Tid: Onsdag 22. februar 2012 kl. 19.00 Sted: Muruvik grendehus 1. Åpning av møte og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3. Årsberetninger

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Møtetid: 09.15 11.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15 11.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 18.04.2013 Fra og med sak: 29/13 Til og med sak: 35/13 Møtetid: 09.15 11.45 Av utvalgets

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 Styret ønsker velkommen til årsmøte for Løkeberg Vel den 12 mars 2014 kl. 18.30 i Ekeberg Seniorsenter, Hans Øverlands vei 29,. FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Godkjenning

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Juni TRØANYTT. Væretrøa grendelag

Juni TRØANYTT. Væretrøa grendelag Juni TRØANYTT Væretrøa grendelag KONSTITUERING AV NYTT STYRE Leder Anne Mjøsund, Væretrøa 63 Nestleder Bjørn M. Smedsrud Væretrøa 89 Sekretær Gry Skrove, Væretrøa 21 Kasserer Kjell Jenssen, Væretrøa 12

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE Bilde viser deler av planområdet Planforslaget er utarbeidet av Kystplan AS i samsvar med grunneier Joar Berdal

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika 15 15/16 Lene Gausel 15 15/16 Einar Reinsnos Alexandra Björk X Trine Nilssen Nader Iversen Vara møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Side 1 av 1 Vedlegg 7 Oppstart av planarbeid for "Omsorgsboliger Larsheimen" i Namsos kommune I henhold til plan- og bygningslovens 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeider med reguleringsplan

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512. Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Verdal 16.06.

Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512. Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Verdal 16.06. Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Nord-Vera midtre, 2. gangs behandling Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512 Arkivref: 2008/3329 - /L12 Saksordfører:

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org Vår ref: Deres ref: - Dato: tirsdag, 1. oktober 2013 Åsgårdstrand Vel Strandparken Vel Arne Hessen Apenes Vel Til stede Dag Karlsen Falkensten Vel Borre Vel Helge Etnestad Seniorrådgiver, Kommuneutvikling,

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE Ja nå er det bare å stålsette seg, november er her straks, den siste måneden før jul! Tida går så alt for fort, det er så mye vi skal rekke over før jula, og før

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 02.05.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Våropprydding. Container kommer 12. mai. Fordeling av plassene i sykkelrommene. Høring om fargevalg i vestibylene. Rengjøring i

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

Muruvikposten. April 2014

Muruvikposten. April 2014 Muruvikposten April 2014 Det var en person som visket meg i øret at vi måtte gjøre noe for å få blæst i saken for over ett år siden. Jeg har aldri sovet så dårlig før en dag som denne, men med nøye planlegging

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Det innkalles herved til. ÅRSMØTE HORDNES VEL 30.3.2011 Kl 20.00 Skinfloren (Hordnesskogen)

Det innkalles herved til. ÅRSMØTE HORDNES VEL 30.3.2011 Kl 20.00 Skinfloren (Hordnesskogen) Det innkalles herved til ÅRSMØTE HORDNES VEL 30.3.2011 Kl 20.00 Skinfloren (Hordnesskogen) Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Styrets beretning 2010 4. Beslutningssaker

Detaljer

Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012

Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012 Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012 Antall stemmeberettigete på årsmøtet: 24 fremmøtte og 2 fullmakter Sak 1: Godkjenning av innkalling m.v Styrets forslag: Møteleder: Stig Tore Røe,

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Arkiv: 201313 Arkivsaksnr: 2013/3571-42 Saksbehandler: Rolf Brovold/Frank Johansen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Klage etter andre gangs behandling av

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Ny* tomt til salgs i Ørslandsdybingen i Blindleia! Godkjent i Lillesand kommune i juni 2009

Ny* tomt til salgs i Ørslandsdybingen i Blindleia! Godkjent i Lillesand kommune i juni 2009 Ny* tomt til salgs i Ørslandsdybingen i Blindleia! * Godkjent i Lillesand kommune i juni 2009 Side 2 juni 09 Splitter ny hjørnetomt til salgs i flott hyttefelt midt i Blindleia! Fin utsiktstomt med nydelige

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergermarka Velforening onsdag 22.04.2015 Kl. 19.00 Sted. Vennskaps alléen ved Jevnaker Skole. (Inngang i den nye administrasjonsfløyen.) Styret foreslår følgende

Detaljer

To tomter til salgs i Blindleia!

To tomter til salgs i Blindleia! Med skjærgården som nærmeste nabo: To tomter til salgs i Blindleia! Side 1 våren 2013 Brekkestø Ørslandsdybingen Blindleia Side 2 våren 2013 Høy kvalitet midt i Blindleia Fine tomter med utsikt og nydelige

Detaljer

Informasjonsbrev til beboere og grunneiere

Informasjonsbrev til beboere og grunneiere Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/06218-2 15.10.2015 Informasjonsbrev til beboere og grunneiere Du mottar dette brevet som beboer/grunneier på adressen over. Hvis du mener at du ikke er riktig mottaker av

Detaljer

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og Nore og Uvdal kommune S Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og rrc I tt kommunalteknikk IFUF V Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling av reguleringsplan

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Postboks 358, 3301 Hokksund Årsberetning 2013 Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning 2013 Side 1 Innhold Styret i Øvre Eiker

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU

KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU Beregnet til Klæbu kommune. Plan, eiendom og kommunalteknikk. Dokument type Rapport Dato 29. mai 2015 KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU UTREDNING LANDSKAP KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU LANDSKAP Revisjon

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Bevertning-kaffe og kaker

Bevertning-kaffe og kaker INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 I VARDE VEL Det innkalles med dette til årsmøte onsdag 12. februar 2014 kl. 19.00. Sted: Fjord- og Fjellhytter, Svanholmen 19, 4313 Sandnes (PÅ FORUS) 1. PRESENTSJON AV FJORD-og

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

UTBYGGINGSPLAN FOR VATNAR LEIRSTED

UTBYGGINGSPLAN FOR VATNAR LEIRSTED UTBYGGINGSPLAN FOR VATNAR LEIRSTED Mandat Status og bygningsmasse Hvorfor utbygging Nåværende og framtidig drift Ønsket utbygging Alternative utbyggingsplaner Grunnerverv Økonomi og finansiering Vatnar

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 04.03.2014 kl. 17:00 21:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen. Per-Arild Lyng,

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 18 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 18 2012-2014 Trondheim 19. november 2013 Protokoll kretsstyremøte nr 18 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Gjest: Terje Roel, Olve Morken, Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie Hunstad, Berit Gjelten og Sigrid

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

torsd. 21. mars kl. 18.00

torsd. 21. mars kl. 18.00 Vi har gleden av å invitere deg til årsmøte i Birkenes Næringsforum torsd. 21. mars kl. 18.00 på kommunehuset Bildet er fra det nye næringsområdet på Jordbruna ÅRSMØTE SAKSLISTE Godkjenning av årsmøteinnkalling

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane. Desember 2014!

Månedsbrev for Kongekrabbane. Desember 2014! Månedsbrev for Kongekrabbane Desember 2014! November: I november har vi hatt temaet Etikk, religion og filosofi. Vi har jobbet med det sosiale miljøet i gruppa og snakket om hvordan vi skal være mot hverandre.

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel TID: Tirsdag 28. februar kl. 18.30 (2012) STED: Randemsletta 25 DAGSORDEN: 1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 21.08.14 Fra og med sak: 77/14 Til og med sak: 94/14 Møtetid: 09.00 11.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL Dato: 18.08.2015 Tid: 17:00 18:30 Sted: Juristenes Hus Kristian Augusts gt. 9 Tilstede: Ken Woodward, Svein Joakimsen, Erik Vebner, Erik Simon Fougner, Siri Waade, Ove Vigdal,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer