Muruvikposten November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muruvikposten November 2014"

Transkript

1 Muruvikposten November 2014 Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld - og snart er det ikke lenge til jul. Mørketiden har for lengst startet og det er naturlig å tenke at mange koser seg hjemme med levende lys i vår flotte bygd. Det har vært relativt stille fra oss i velforeningen de siste par-tre månedene, men nå er vi endelig klare med Muruvikposten anno november 2014 og vi håper dere finner mye interessant stoff og lystig lesning. I perioden siden forrige utgave av Muruvikposten har velforeningen jobbet med mange forskjellige saker. Deriblant har nestleder Håvard Rosvold vært på befaring med Malvik kommune og hytteeierne vedrørende blant annet forhold rundt adkomst til Flatholman og VA-anlegget. Undertegnede med god støtte fra kasserer Franz Johansen, Jan Andreas Torvik og vår ildsjel Jon Eidem, har jobbet med å få på plass en søknad om tippemidler. Det siste vi nå trenger for å komme i mål med søknaden, er et vedtak i generalforsamling for at vi skal få innvilget et lån hos banken. Invitasjon finner dere lengre bak og undertegnede vil i samme anledning presentere prosjektet. Under forrige styremøte vedtok styret at vi ønsker å sette av kroner i finansieringsplanen til dette prosjektet og vi ønsker konsensus i generalforsamling for dette beløpet også. Apropos ildsjel så er det stort at Jon Eidem ble valgt av Malvik idrettsråd når de skulle utnevne en ildsjel fra vår kommune. Det er veldig fortjent og vi er stolte av å ha en slik dyktig og engasjert person i bygda. I tillegg til at han har jobbet mye for idretten så har Jon betydd utrolig mye for Muruvik også her kan nevnes arbeidet mot logistikknutepunkt og annet frivillighetsarbeid positivt for bygda vår. Gratulerer så mye med utnevnelsen og vi håper du hadde en fin kveld på Clarion Hotel Trondheim 17. oktober hvor du ble hedret. Det finnes flere som høyst frivillig står på i bygda vår, nemlig våre to vaktmestere Eivind Kvål og Gunnar Iversen. Gresset må klippes, huset vedlikeholdes, isbane ordnes med mer, så mange takk for deres bidrag i år også. Før utgangen av mars 2015 vil det bli gjennomført årsmøte og valgkomitéen vil snart starte på arbeidet med å finne frivillige som ønsker å bidra for nærmiljøet og det er flere verv som skal fylles. Hvis noen ønsker å bidra slik som Eivind og Gunnar har gjort/gjør, så vær så vennlig å kontakte en av valgkomitéens representanter Viola Skjelstadås eller Vegard Fossen. 13. september ble tradisjonens tro familiedag på Flatholman arrangert med påfølgende høstfest. Oppmøte på familiedagen var strålende, dessverre kan vi ikke si det samme om oppmøte på høstfesten. Det var ca. 10 betalende og da er det ikke liv laget for slike typer fester, hvor musikken ikke engang blir dekt inn. Muruvik har hatt en sterk befolkningsvekst de siste 3-4 årene (se tabell på neste side). De siste 7 årene har antall barn i alderen 0-12 år doblet seg. Muruvik er et attraktivt sted hvor stadig flere ønsker å bosette seg og gjerne med barn/unge. Det er derfor kanskje naturlig at en familiedag blir prioritert fremfor en fest på kvelden, men velforeningen ønsker at dersom noen har gode forslag for hva som 1

2 kan trekke flere til en høstfest at de ytrer sine forslag til styret. Alternativt blir innstillingen vår å prioritere kun familiedag neste år. Under styremøte 23. september fikk styret besøk av Arnt Holmen som kom i anledning idémyldring om muligheter for en småbåthavn i Muruvik. Vi setter stor pris på ideer og tanker fra beboerne, vi er jo tross alt valgt på vegne av dere. Så dersom andre også har forslag til saker som velforeningen kan jobbe med, er dere hjertelig velkomne enten på styremøter eller til å sende en e-post til Gunnar A. Johansen har tatt på seg ansvaret for å sjekke opp muligheter for en småbåthavn nærmere. Han vil presentere dette for styret slik at vi kan fatte eventuelle beslutninger for videre framdrift. Til orientering så vil giro for kontingent 2014 bli delt ut sammen med Muruvikposten, og vi håper flest mulig ønsker fortsatt å være medlemmer av Muruvik Vel ved å betale denne giroen. Det er noen utenfor Muruvik som også betaler kontingent til velforeningen hjertelig takk for støtten. Flere av dem deltok på seniorkaffe 18. september. Ellinor har skrevet en flott oppsummering av treffet som dere kan lese lengre bak. Som sikkert flere har sett i Malvik Bladet så har Muruvik Næringspark (steinbruddet) fått innvilget videre pukkverksdrift i 6 måneder til og maks uttak av m3 stein. Etter dette er planen at de skal klargjøre for salg av næringstomter. De har søkt om å få fjernet klausulen om havnerelatert næring i reguleringsplanen, men de har ikke fått tilslag på dette. Det vil mest sannsynligvis bli gjennomført en ny planprosess hvor også velforeningen kan komme med sine innspill. Her er vedtaket i kommunestyret : Kommunestyret anbefaler at forslagstiller fremmer forslag til ny reguleringsplan som kan åpne for etablering av næringsvirksomhet som ikke er relatert til Muruvik havn. Vi sendte tidligere i høst et brev til Malvik kommune som viser hvordan velforeningen stiller seg til denne saken. Brevet finner dere lengre bak. En av bakgrunnene for at kommunestyret valgte å vedta at en ny reguleringsplanprosess bør gjennomføres, var at premissene for tilknytning til Muruvik Havn forsvant da regjeringen besluttet at logistikknutepunktet skal plasseres sør for Trondheim. Ja da kom det endelig for en dag det vi hele tiden har ment har vært bakgrunnen for Muruvik Næringspark fra politisk hold. Som nevnt innledningsvis; snart er det jul og vi vil ønske alle sammen en riktig fin førjulstid og god jul. Husk 4. juledag da juletrefest og julefest vil bli arrangert. I år arrangerer trimkomitéen noe nytt av året - nemlig en ribbemars 2. juledag. Veldig ålreit med nye initiativ og velkommen skal dere være for et trivelig samvær. Morten Hoås Vinje Leder Muruvik Vel 2

3 SENIORKAFFE Tekst: Ellinor Landsem Seniorkaffemøtet den ble svært vellykket. Det møtte 55 personer i alt med oss som arrangerte. Det var tilreisende, gamle Muruvikinger, både fra Arendal, Tingvold og Sør Sverige, samt Orkanger, Klæbu, Trondheim, Stjørdal og Selbu. Vi serverte som vanlig kaffe og maten var julebrød med rød og hvit ost og hjemmebakte kaker. I tillegg kom Tone, eks. Muruvik med en spesiell rett fra Tingvold. Det var bakkels og grøt, vaffelkake med søt, god grøt på. Alt dette så ut som det falt i smak. Jon Drøyli spilte trekkspill for oss til allsangen. Mary, eks Wikmark, leste et dikt, Jon Eidem leste opp en sang fra Muruvik Vand og Kloakkselskap skrevet i 1958, jeg fortalte et par sannferdige historier om originaler i min bekjentskapskrets. Mere underholdning hadde vi ikke, men det så ikke ut som det var kjedelig for praten gikk høylydt. Utlodningen av fem gevinster, 2 flasker hvitvin, 2 par hjemmestrikkede tøfler og mateske ga overskudd på arrangementet. Vi ble enige om at pengene settes på en konto slik at vi kanskje kan arrangere et lite julebord en gang i desember. Jeg takker Lilly og Svein Yttereng, Mary og Asbjørn Jullumstrø og May Vonen for veldig god hjelp. Familiedag 13. september 2014 Tekst: Gunnar Johansen Leder trimkomitéen Familiedagen på Flatholman begynner nå å bli en fin tradisjon i bygda og har blitt arrangert fire år på rad. Familiedagen blir arrangert av trim- og festkomiteen. I år som i fjor hadde vi et veldig fint vær og et godt oppmøte. Det ble solgt kaffe, kaker, vafler, grillmat m.m. Det ble arrangert forskjellige aktiviteter for både de store og små. Kajakkpadling var som vanlig en populær aktivitet for barna. Orienteringsløypa med poster over hele Flatholman ble godt besøkt. I Gullkampen våknet konkurranseinstinktet både hos barna og de voksne og mange ville være med. Malvik Bladet var tilstedet og laget en fin artikkel om arrangementet. Vi takker Villa Vika for utlån av kajakker, det blir satt stor pris på. Ellers takker vi komiteene og alle som møtte opp på Flatholman - det ble en veldig fin dag. 3

4 INFORMASJON Tekst: Håvard Rosvold Nestleder Muruvik Vel Oppsummering etter befaring på Flatholman med Malvik kommune og hytteeierne Hytteeierne informerte om sine planer: - Utbedre veg over jernbanelinja, ved naustan og fram til siste hytte - Tynne/rydde vegetasjon - Spørsmål om kommunen vil overta/kjøpa VA anlegget Hytteeierne ønsker å rydde skog i områdene som ligger nærmest hyttene. Det gjelder da i vegkantene og i området rundt sanitæranlegget på Flatholman. Området lenger ut var ikke nevnt. Kommunen var i utgangspunktet positiv til dette, men minnet samtidig om at hageavfall etc. ikke kunne dumpes utenfor hyttetomta, slik det er gjort ved sanitær-området. Kommunen var spesielt bekymret for artsmangfoldet og at dumping av hageavfall kunne medføre at hageplanter får fotfeste og gro i naturen. Kommunen ønsket en form for "urskog" ytterst på Flatholman. Muruvik Vel poengterte at skogområdene er populære lekeområder for barna og at dette må taes hensyn til ved eventuell skogrydding. Poengterte også at kvist og avfall må fjernes. Hytteeierne hevder at de fra gammelt av har veirett på strekningen over jernbanelinja og over naustene. De ønsker å sette opp en bom og gruse opp vegen. Kommunen var opptatt av reelt behov, samt at hytteeierne måtte dokumentere denne veiretten. Kommunen var også interessert i omfang og poengterte at besøkende til hyttene bør benytte parkeringsplassen. Muruvik Vel påpekte at trafikken må holdes på et minimum og at det skal være trygt for barn å bevege seg fritt på området. Kommunen ønsket ikke å ta stilling til disse spørsmålene nå, men ønsket en utredning for en helhetlig og langsiktig plan for området i et større perspektiv. Gangfelt ved og opprusting av Flatholmvegen Malvik kommune søkte Sør-Trøndelag fylkeskommune om trafikksikkerhetsmidler for bygging av gangfelt ved Flatholmvegen i Denne søknaden ble ikke innvilget. Malvik kommune har i 2014 søkt Sør-Trøndelag fylkeskommune på nytt om trafikksikkerhetsmidler. Dersom søknaden blir innvilget vil disse midlene gå til prosjektering av gangfeltet ved Flatholmvegen. Når gangfeltet er ferdig prosjektert kan Malvik kommune søke Sør- Trøndelag fylkeskommune om trafikksikkerhetsmidler til utbygging av gangfeltet. Kommunen kan søke om trafikksikkerhetsmidler to ganger årlig. Søknad innlevert 2. kvartal vil ved innvilgning gi ubetaling 4. kvartal, mens søknad innlevert 4. kvartal vil gi utbetaling 2. kvartal påfølgende år. Malvik kommune har gått ut med at det skulle etableres et massedeponi i forbindelse med opprustningen av parkeringsplassen ved Flatholman. Kommunen hadde fått tilgang til egnede masser som skulle benyttes til å utbedre parkeringsplassen ved Flatholman og senere opprusting av Flatholmvegen. 4

5 Det har i etterkant kommet fram geotekniske data som tilsier at det ikke er forsvarlig å lagre slike mengder med masse ved parkeringsplassen. De geotekniske undersøkelsene viser at grunnforholdene ikke er egnet for masselagring på grunn av blant annet stor andel leire og medførende fare for skred. Malvik kommune har programfestet opprusting av Flatholmvegen, men mangler fremdeles økonomiske midler. Deler av vann og kloakkanlegget i Muruvik som til dels går i Flatholmvegen har også behov for oppgradering innen kort tid. Asfaltering av Flatholmvegen vil derfor ikke gjennomføres før vann og kloakkanlegget er renovert. Parkeringsplassen ved Flatholman Malvik kommune har i høst oppgradert parkeringsplassen ved Flatholman med bruk av tilførte overskuddsmasser. Av videre tiltak vil det blant annet bli etablert asfalterte handikapplasser på området nærmest jernbaneundergangen. Det vil også bli etablert grøntområder i tilknytning til parkeringsplassen. Malvik kommune oppfordrer beboerne i Muruvik til å komme med innspill til etablering av grøntområde og beplantning. Framtidige planer Gyteområde for sjøørret Det er på lang sikt snakk om å legge til rette for et gyteområde for sjøørret ved utløpet av Muruvikbekken. Muruvikbekken som nå ligger i rør vil da legges fram i dagen i nederste del, for at gangferdsel fremdeles skal være mulig vil det bli etablert ei bru over bekken ved utløpet. De fleste naturlige elvene og bekkeutløpene rundt Trondheimsfjorden er lagt i rør, det er derfor mangel på slike gyteområder i Trondheimsfjorden, noe som har gått ut over bestanden av sjøørret. Hommelvikstien Status på arbeidet med Hommelvikstien rundt Svartneset er at Malvik kommune jobber med å involvere flere parter for å finne midler til utbygging og sikringsarbeid av den gamle jernbanetraseen rundt Svartneset. En av disse partene er Statens vegvesen. Flatholman Malvik kommune ønsker på sikt å etablere Flatholman som et nasjonalt friluftsområde, på lik linje med blant annet Midtsandtangen som allerede har fått denne statusen. En status som nasjonalt friluftsområde vil blant annet innebære en permanent fredning og tilgang til statlige midler til videreutvikling av området. 5

6 INVITASJON: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Muruvik Vel inviterer herved alle medlemmer av velforeningen til ekstraordinær generalforsamling vedrørende Muruvik Nærmiljøanlegg dokumentasjon av poster i finansieringsplanen: Saksorientering: 3. desember 2014 Klokken 19:00-20:00 Sted: Muruvikstua For å få godkjent søknad om spillemidler på kroner via Malvik kommune må vi dokumentere alle beløpene i finansieringsplanen. Poster slik som andelsbrev, sponsorer og mva-kompensasjon er ikke så lett dokumentbare, sistnevnte varierer fra år til år avhengig av hva staten beslutter. For å dokumentere dette må vi ha et vedtak i generalforsamling før banken kan låne oss penger. Vedtaket må bestå av følgende to poster: Beløpsstørrelse Sikkerhetsstillelse/pant, hva som stilles som sikkerhet. I dette tilfelle Grendahuset, med Gnr, Bnr og Fnr. Prosjektet vil bli presentert i sin helhet og finansieringsplanen nøye gjennomgått. Detaljer i finansieringsplanen ser dere på neste side. Vi ønsker også et vedtak på at planene for nærmiljøanlegget gjennomføres, forutsatt innvilgede spillemidler. Tilleggssak: Muruvik Vel ønsker et vedtak om hvem som signerer for velforeningen, eks. styreleder + ett styremedlem. Det blir servert kaffe og noe å bite i. Hjertelig velkommen! Hilsen styret i Muruvik Vel 6

7 FINANSIERINGSPLAN KUNSTGRESSBANEN 7

8 BREV VEDRØRENDE MURUVIK NÆRINGSPARK Muruvik Vel v/morten Hoås Vinje Furuhaugvegen Hommelvik 2014 Malvik Kommune v/rådmann Kristian Rolstad 7550 Hommelvik Muruvik, 15. august Vedr. Pukkverk i Muruvik Næringspark (reg.plan 87) Muruvik Vel ber Malvik Kommune om at det snarest tas grep for å få avviklet driften i steinbruddet/pukkverket, samt å sørge for at landskapet som nå er ødelagt, blir tilbakeført til LNF-status på en best mulig måte med de masser som ennå befinner seg i anlegget. Malvik Kommune vedtok, uten støtte fra Muruvik Vel, at drifter kunne få knuse masser for videresalg. Dette skulle sikre en ferdigstilling innen Noen ferdigstilling synes ikke å være oppnådd ennå pr Driften i Muruvik Næringspark er til betydelig sjenanse for mange beboere i Muruvik, slik det tidligere er dokumentert. Muruvik Vel ber om at det ikke tillates at et slikt stygt sår i landskapet får bli liggende, så derfor ber vi om at tilbakeføring iverksettes. Det antas at det finnes en bestemmelse i konsesjonen som underbygger en garanti om dette, - i fall driften avvikles før ferdigstilling. Drifter av dette anlegget har i hele perioden fra første konsesjon ble gitt i 1998, forholdt seg til bestemmelsene som er gitt med hensyn til omfang, driftsperiode, rekkefølge og driftsmåte på en meget lemfeldig måte. Dette har gjort at belastningen på de nærmeste beboerne har blitt langt større enn nødvendig. De observasjoner Muruvik Vel har gjort ila det siste året, er at det langt ifra har vært noen stor intensitet i ferdigstillingsarbeidet. Velforeningen er nå kjent med at Muruvik Næringspark ønsker å fremme forslag om videre drift. Vedlagt følger henvendelse fra Muruvik Næringspark v/snorre Nygård. Dette vil ikke Muruvik Vel støtte. Videre er Muruvik Vel kjent med at saken skal opp i ARESAM til behandling i møte 21. august I innkallelsen er det skrevet at saksdokumenter skal ettersendes, noe som betyr at vi enda ikke vet hva saken innebefatter pt. Vi vil forsikre oss om at de som skal ta stilling til dette har fått tid og mulighet til å sette seg godt nok inn i saken, før de eventuelt tar en beslutning. Uansett antar vi at dersom saken gjelder en endring i reguleringsplanen med planid 87, skal dette ut på høring? I sakens anledning, som vi antar er spørsmål om videre drift og ikke minst endring av rekkefølgebestemmelsene (havnerelatert næring og ny vei ned til Muruvik Havn), vil vi understreke at dersom Muruvik Næringspark hadde vært et attraktivt næringsareal, ville det mest sannsynligvis vært solgt før ferdigstilling og tiltakshaver ville tilstrebet ferdigstilling innen og trolig før oppgitte frister. Vi antar at pengene ligger i å drive pukkverksdrift, mer enn å selge disse tomtene. Vi er ikke negative til næringsutvikling i Malvik kommune, men vi tror ikke Muruvik Næringspark er den attraktive tomten som er lett salgbar. Vi frykter at dersom det ikke blir tilbakeført som et LNF-område, vil det ta mange år før eventuelle næringsaktører etablerer seg der, og vi vil leve med et stygt sår i naturen over flere år. Vi mener at Malvik kommune må realitetsorienteres, og ikke la 8

9 seg bite på visjoner/tanker om næringsutvikling som ikke er i samsvar med markedet. Det er trolig noen i kommunen som ikke har sett sammenhengene i denne saken. Det fremgår helt klart i reg.plan 87 at bakteppe for at dette ble vedtatt, var at det skulle bli del av et større logistikknutepunkt. Vi vet at i senere tid vil logistikknutepunkt bli plassert sør for Trondheim, noe som tilsier at markedet for havnerelatert næring svinner hen andre steder regionen. Vi håper Malvik kommune nå har innsett at de bet på disse tankene og som igjen ble utnyttet til det fulle av tiltakshaver, og som igjen oppnådde det de så som en mulighet til å tjene penger på nemlig salg av knust stein. I Muruvik Næringspark s prospekt, som er å finne på henvises det til følgende uttalelse av Ordfører Terje B. Granmo: Vi har plass til flere i Malvik. Vi har store og flotte utbyggingsområder og undersøkelser viser at innbyggerne i Malvik er blant de mest fornøyde. Kombinasjonen av landlig beliggenhet, kort avstand til byen, skogen, sjøen og fjellet betyr mye og i Malvik har vi nærhet til alt! Vi er enig i denne uttalelsen og da med tanke på den sterke befolkningsveksten som er og har vært i Muruvik, vil det ha stor betydning for bygdas beboere at området igjen blir tilbakeført til LNF-status. Dette brevet er ment som et innspill også til ARESAM sitt møte torsdag 21. august 2014 og vi forventer en tilbakemelding på status fra administrasjonen i sakens anledning. På vegne av styret Morten Hoås Vinje Leder Muruvik Vel Kopi: Muruvik Næringspark v/snorre Nygård Malvik kommune v/leder ARESAM Bernt-Ole Ravlum Malvik kommune v/nestleder ARESAM Anne Synnøve Mostervik Malvik kommune v/virksomhetsleder ARESAM Frank Johansen Antall vedlegg: 3 9

10 Velkommen til juletrefest for hele familien! 4. juledag ( søndag ) i Muruvikstua. Salg av kake, brus og kaffe Og kanskje kommer nissen!! 10

11 Tradisjon tro ønsker festkomiteen velkommen til 4. juledagsfest Muruvikstua Levende musikk spilt av Even & Svein T Salg av snaks, pølse, øl og vin 18 års aldersgrense Inngang kr 200,- 11

12 Velkommen til Ribbemarsj 2. juledag klokken Oppmøte Grendahuset. I år inviterer vi til en høyst uhøytidelig Ribbemarsj. Start ved Grendahuset. Løypa går rundt Muruvik. Dette passer for hele familien og er supert for de som trenger litt frisk luft og lett mosjon mellom julemåltidene. Det blir servert gløgg og pepperkaker ved Grendahuset etter endt marsj. Vi gleder oss - dette blir gøy! Hilsen Trimkomiteen 12

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Muruvikposten. Juli 2014

Muruvikposten. Juli 2014 Muruvikposten Juli 2014 Flotte sommerdager har vi hatt i Muruvik i starten av juli og disse ferietider. Jeg sitter ute og nyter den deilige temperaturen samtidig som jeg reflekterer over hva som har skjedd

Detaljer

ÅRSBERETNING FRA STYRET

ÅRSBERETNING FRA STYRET ÅRSBERETNING FRA STYRET Beretningen omfatter perioden fra forrige årsmøte (27. februar 2014 til 4. mars 2015.) Styret har bestått av: Leder: Morten Hoås Vinje Nestleder: Håvard Rosvold Kasserer: Franz

Detaljer

Muruvikposten. Siden forrige Muruvikposten har vi hatt årsmøte og valg i Muruvik Vel. Nye komiteer er valgt med følgende resultat: Marthe Johnsen

Muruvikposten. Siden forrige Muruvikposten har vi hatt årsmøte og valg i Muruvik Vel. Nye komiteer er valgt med følgende resultat: Marthe Johnsen Muruvikposten Mai 2016 Siden forrige Muruvikposten har vi hatt årsmøte og valg i Muruvik Vel. Nye komiteer er valgt med følgende resultat: Hovedstyret: Styreleder: Gunnar A. Johansen 1år Nestleder: Håvard

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Muruvikposten Mai 2012

Muruvikposten Mai 2012 Muruvikposten Mai 2012 I perioden etter forrige utgave av Muruvikposten har det blitt gjennomført årsmøte og nye representanter i både styret og komitéer er valgt. Jeg vil rette en stor takk til de som

Detaljer

Muruvikposten August 2012

Muruvikposten August 2012 Muruvikposten August 2012 Da er sommerferien over og skolen har startet. Velforeningen tok opp tråden etter ferien 6. august i styremøte og er nå kommet i gang med ulike oppgaver og saker. En egen prosjektgruppe

Detaljer

Muruvikposten. Det lykkelige valg. Februar 2014

Muruvikposten. Det lykkelige valg. Februar 2014 Muruvikposten Det lykkelige valg Februar 2014 Det stunder mot årsmøte i velforeningen og det er mange som skal velges for at velforeningen skal fungere på en best mulig måte. Valgkomiteen er i gang med

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

STATUS VEDRØRENDE TVANGSMULKT MURUVIK GRENDEHUS

STATUS VEDRØRENDE TVANGSMULKT MURUVIK GRENDEHUS Muruvikposten September 2009 Dette flotte bildet er tatt av Sondre Balstad og viser en av sommerens glorøde solnedganger med naustene på Flatholman i forgrunnen. Vi etterlyser fremdeles bilder som vi kan

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Muruvikposten. Juni 2013

Muruvikposten. Juni 2013 Muruvikposten Juni 2013 VEIEN VIDERE Etter to årsmøter klarte vi å få på plass et nytt styre. Jeg ble valgt som leder og vil benytte anledningen til å takke for tilliten. Sammen med resten av styret skal

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Side 1 av 1 Vedlegg 7 Oppstart av planarbeid for "Omsorgsboliger Larsheimen" i Namsos kommune I henhold til plan- og bygningslovens 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeider med reguleringsplan

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte

Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte Muruvik Vel Innkalling til årsmøte Tid: Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Muruvik grendehus 1. Åpning av møte og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3. Årsberetninger 4.

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 Styret ønsker velkommen til årsmøte for Løkeberg Vel den 12 mars 2014 kl. 18.30 i Ekeberg Seniorsenter, Hans Øverlands vei 29,. FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Godkjenning

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag November TRØANYTT Væretrøa grendelag SAKER BEHANDLET AV STYRET SOMMEREN OG HØSTEN KUNSTGRESS Kunstgressbanen ble ferdigstilt i løpet av august, og det ble satt opp gjerde i løpet av september. Banen ble

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Vi kommer til å dele barna i smågrupper når vi har formingsaktiviteter, derfor gjør ikke alle barna det samme hver dag!

Vi kommer til å dele barna i smågrupper når vi har formingsaktiviteter, derfor gjør ikke alle barna det samme hver dag! ADVENTSTIDEN PÅ NØTTELITEN DESEMBER 2016 Jula nærmer seg med stormskritt, og adventstiden står foran oss. Vi gleder oss til en tid fylt med forventning og glede. Vi vil i denne perioden ikke ha vår faste

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Muruvikposten. Februar 2016

Muruvikposten. Februar 2016 Muruvikposten Februar 2016 Denne lederen skal bli kort og stort sett omhandle arbeidet med den nye kunstgressbanen. Prosjektgruppa har jobbet meget godt og nå er det å håpe at alle kjenner sin besøkelsestid

Detaljer

ÅRSBERETNING 2016 BREIVOLLS VENNER VÅRT FORMÅL:

ÅRSBERETNING 2016 BREIVOLLS VENNER VÅRT FORMÅL: 1 ÅRSBERETNING 2016 BREIVOLLS VENNER VÅRT FORMÅL: Breivolls venner har som formål å styrke og utvikle Breivoll gård og friområde som en fellesskapsarena, samt sikre tilgang for allmennheten. 2 Årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. 1.Lokalisering Planområdet ligger langs Rv 215 like ved Slemmas utløp i Osensjøen i Nordre Osen, i Åmot kommune. Planen omfatter

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Muruvikposten Oktober 2011

Muruvikposten Oktober 2011 Muruvikposten Oktober 2011 Mye har skjedd siden forrige utgave av Muruvikposten. Vi har gjennomført folkemøte og familiedag på Flatholman, ordføreren har vist med handling at han ønsker å bevare Flatholman,

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 1. INNLEDNING Vassøy Beboerforening er en ideell organisasjon stiftet den 1. januar 1998. I henhold til vedtektene er foreningens

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Årsmelding. Skaun idrettslag Hovedlaget

Årsmelding. Skaun idrettslag Hovedlaget Årsmelding Skaun idrettslag Hovedlaget 2013 1. Styrets sammensetning Leder: Rune Grandetrø Nestleder: Sigrid Skauge Tiller Kasserer: Jon Haldor Kvidal Sekretær: Trond Skirstad Styremedlem: Jo Lefstad Ungdomsrepr.:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MARS 2013 Hei alle sammen Velkommen tilbake etter påskeferie! Vi syns barna har vokst i påsken, kanskje det er all solen som har gjort at de fine barna blomstrer enda mer?

Detaljer

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergermarka Velforening onsdag 22.04.2015 Kl. 19.00 Sted. Vennskaps alléen ved Jevnaker Skole. (Inngang i den nye administrasjonsfløyen.) Styret foreslår følgende

Detaljer

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss!

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss! CHRISTMAS L I K E T H E O N E S YO U U S E D TO K N OW RADISSON BLU HOTEL Storgata 2, 8001 Bodø, Norway T: +47 75 51 90 00 F: +47 75 51 90 01 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

Høvringen porten til Rondane

Høvringen porten til Rondane INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR HØVRINGEN VEL TID: ONSDAG 12. APRIL 2017, KL 19:00 STED: STEINFJOSET/ØIGARDSETER Høvringen porten til Rondane Alle medlemmer i Høvringen vel ønskes velkommen til årsmøtet

Detaljer

Leaparken velforening

Leaparken velforening Falsens vei Finnbergåsen Fredrik Stangs vei Hjelms vei Inndalsveien Jacob Aalls vei Skoltehaugen Snarveien Svaneviksveien Søren Jaabæks vei www.leaparken.no ÅRSMØTE 2009 Tid Sted Mandag 23. mars 2009 kl.19.00

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW

CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW Radisson Blu Hotel Storgata 2 8006 Bodø, Norge T: 75 51 90 00 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo HJERTELIG VELKOMMEN...til en stemningsfull

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm lillestrom@syklistene.no www.facebook.com/slfloo Til ordføreren og rådmannen i Skedsmo kommune m/ kopi til generalsekretær i Syklistenes landsforening Lillestrøm, 8. desember 2016 SLF Lillestrøm og omegn

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Møtedato Onsdag 07.05.08 Møtetidspunkt 19.00 Møtested Bjørndal Idrettsforenings klubbhus Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Muruvikposten. April 2014

Muruvikposten. April 2014 Muruvikposten April 2014 Det var en person som visket meg i øret at vi måtte gjøre noe for å få blæst i saken for over ett år siden. Jeg har aldri sovet så dårlig før en dag som denne, men med nøye planlegging

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Postboks 358, 3301 Hokksund Årsberetning 2013 Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning 2013 Side 1 Innhold Styret i Øvre Eiker

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika 15 15/16 Lene Gausel 15 15/16 Einar Reinsnos Alexandra Björk X Trine Nilssen Nader Iversen Vara møter

Detaljer

Informasjonsbrev til beboere og grunneiere

Informasjonsbrev til beboere og grunneiere Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/06218-2 15.10.2015 Informasjonsbrev til beboere og grunneiere Du mottar dette brevet som beboer/grunneier på adressen over. Hvis du mener at du ikke er riktig mottaker av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Torsdag 17 mars kl 19 på Hauger gård, se siste side

Torsdag 17 mars kl 19 på Hauger gård, se siste side Nr 1/2016 innhold i dette nummer: Småklipp fra arrangementer i velkretsen Turforslag til skitur Kjekstadmarka Utbygging Gamle Heggedalsvei Sørhellarennet Lørdag 5. mars innkalling TiL ÅrSmøTe Torsdag 17

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 27. OKTOBER 2004, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG LØNNEBERGET Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Muruvikposten August 2011

Muruvikposten August 2011 Muruvikposten August 2011 Vel overstått sommerferie alle Muruvikinger! Siden forrige utgave av Muruvikposten har vi i Muruvik fått mye oppmerksomhet i lokalavisen vår Malvik Bladet. Vi kom faktisk på forsiden

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org Vår ref: Deres ref: - Dato: tirsdag, 1. oktober 2013 Åsgårdstrand Vel Strandparken Vel Arne Hessen Apenes Vel Til stede Dag Karlsen Falkensten Vel Borre Vel Helge Etnestad Seniorrådgiver, Kommuneutvikling,

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

REFERAT OØ2SK 02 11 13

REFERAT OØ2SK 02 11 13 REFERAT OØ2SK 02 11 13 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, H&I leder, O&I leder, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 1 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 20 stk.

Detaljer

Områdeutvalget for Søreide

Områdeutvalget for Søreide Vedlegg 1: Deltakerliste Årsmøtet 2015 Vedlegg 2: ÅRSBERETNING FOR 2014 Aktivitet 2014 1. Generelt Styret i OfS har bestått av; Steinar Holst Styreleder, Gunnar Hamarsland Nestleder, Hilde Brandanger Haga

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG

PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG JUNI TILBAKEBLIKK: I januar og februar jobbet vi med fagområdet antall, rom og form. Vi brukte mattekassen som et pedagogisk verktøy når vi jobbet med dette. Vi hadde

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 29.10.2016 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representant fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

UTBYGGINGSPLAN FOR VATNAR LEIRSTED

UTBYGGINGSPLAN FOR VATNAR LEIRSTED UTBYGGINGSPLAN FOR VATNAR LEIRSTED Mandat Status og bygningsmasse Hvorfor utbygging Nåværende og framtidig drift Ønsket utbygging Alternative utbyggingsplaner Grunnerverv Økonomi og finansiering Vatnar

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015 Nettside: http://www.beitostolenvel.no/ E-post: post@beitostolenvel.no ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015 Styret har gleden av å innkalle til årsmøte Lørdag 8. august kl 12.00 Villmarksalen, Bergo Hotell,

Detaljer

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur Januar UKE 1 MANDAG 4. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt TIRSDAG 5. Vi fortsetter med verksted. Noen blir inne og resten ute. Senere vil det bli VI FEIRER HENRIK SOM BLE 3 ÅR 2. JAN. Henrik J 2 11.

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.desember Vi tar med barna til Trons holen på juleutstillingen. Juleverksted

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.desember Vi tar med barna til Trons holen på juleutstillingen. Juleverksted MÅNEDSBREV FOR DESEMBER Da var bare 20 dager til jul, barna har nedtelling og endelig kan de åpne en og en luke i adventskalenderen sin. Eventyrskogen har mye å glede seg til i desember, og det går ikke

Detaljer