Muruvikposten November 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muruvikposten November 2014"

Transkript

1 Muruvikposten November 2014 Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld - og snart er det ikke lenge til jul. Mørketiden har for lengst startet og det er naturlig å tenke at mange koser seg hjemme med levende lys i vår flotte bygd. Det har vært relativt stille fra oss i velforeningen de siste par-tre månedene, men nå er vi endelig klare med Muruvikposten anno november 2014 og vi håper dere finner mye interessant stoff og lystig lesning. I perioden siden forrige utgave av Muruvikposten har velforeningen jobbet med mange forskjellige saker. Deriblant har nestleder Håvard Rosvold vært på befaring med Malvik kommune og hytteeierne vedrørende blant annet forhold rundt adkomst til Flatholman og VA-anlegget. Undertegnede med god støtte fra kasserer Franz Johansen, Jan Andreas Torvik og vår ildsjel Jon Eidem, har jobbet med å få på plass en søknad om tippemidler. Det siste vi nå trenger for å komme i mål med søknaden, er et vedtak i generalforsamling for at vi skal få innvilget et lån hos banken. Invitasjon finner dere lengre bak og undertegnede vil i samme anledning presentere prosjektet. Under forrige styremøte vedtok styret at vi ønsker å sette av kroner i finansieringsplanen til dette prosjektet og vi ønsker konsensus i generalforsamling for dette beløpet også. Apropos ildsjel så er det stort at Jon Eidem ble valgt av Malvik idrettsråd når de skulle utnevne en ildsjel fra vår kommune. Det er veldig fortjent og vi er stolte av å ha en slik dyktig og engasjert person i bygda. I tillegg til at han har jobbet mye for idretten så har Jon betydd utrolig mye for Muruvik også her kan nevnes arbeidet mot logistikknutepunkt og annet frivillighetsarbeid positivt for bygda vår. Gratulerer så mye med utnevnelsen og vi håper du hadde en fin kveld på Clarion Hotel Trondheim 17. oktober hvor du ble hedret. Det finnes flere som høyst frivillig står på i bygda vår, nemlig våre to vaktmestere Eivind Kvål og Gunnar Iversen. Gresset må klippes, huset vedlikeholdes, isbane ordnes med mer, så mange takk for deres bidrag i år også. Før utgangen av mars 2015 vil det bli gjennomført årsmøte og valgkomitéen vil snart starte på arbeidet med å finne frivillige som ønsker å bidra for nærmiljøet og det er flere verv som skal fylles. Hvis noen ønsker å bidra slik som Eivind og Gunnar har gjort/gjør, så vær så vennlig å kontakte en av valgkomitéens representanter Viola Skjelstadås eller Vegard Fossen. 13. september ble tradisjonens tro familiedag på Flatholman arrangert med påfølgende høstfest. Oppmøte på familiedagen var strålende, dessverre kan vi ikke si det samme om oppmøte på høstfesten. Det var ca. 10 betalende og da er det ikke liv laget for slike typer fester, hvor musikken ikke engang blir dekt inn. Muruvik har hatt en sterk befolkningsvekst de siste 3-4 årene (se tabell på neste side). De siste 7 årene har antall barn i alderen 0-12 år doblet seg. Muruvik er et attraktivt sted hvor stadig flere ønsker å bosette seg og gjerne med barn/unge. Det er derfor kanskje naturlig at en familiedag blir prioritert fremfor en fest på kvelden, men velforeningen ønsker at dersom noen har gode forslag for hva som 1

2 kan trekke flere til en høstfest at de ytrer sine forslag til styret. Alternativt blir innstillingen vår å prioritere kun familiedag neste år. Under styremøte 23. september fikk styret besøk av Arnt Holmen som kom i anledning idémyldring om muligheter for en småbåthavn i Muruvik. Vi setter stor pris på ideer og tanker fra beboerne, vi er jo tross alt valgt på vegne av dere. Så dersom andre også har forslag til saker som velforeningen kan jobbe med, er dere hjertelig velkomne enten på styremøter eller til å sende en e-post til Gunnar A. Johansen har tatt på seg ansvaret for å sjekke opp muligheter for en småbåthavn nærmere. Han vil presentere dette for styret slik at vi kan fatte eventuelle beslutninger for videre framdrift. Til orientering så vil giro for kontingent 2014 bli delt ut sammen med Muruvikposten, og vi håper flest mulig ønsker fortsatt å være medlemmer av Muruvik Vel ved å betale denne giroen. Det er noen utenfor Muruvik som også betaler kontingent til velforeningen hjertelig takk for støtten. Flere av dem deltok på seniorkaffe 18. september. Ellinor har skrevet en flott oppsummering av treffet som dere kan lese lengre bak. Som sikkert flere har sett i Malvik Bladet så har Muruvik Næringspark (steinbruddet) fått innvilget videre pukkverksdrift i 6 måneder til og maks uttak av m3 stein. Etter dette er planen at de skal klargjøre for salg av næringstomter. De har søkt om å få fjernet klausulen om havnerelatert næring i reguleringsplanen, men de har ikke fått tilslag på dette. Det vil mest sannsynligvis bli gjennomført en ny planprosess hvor også velforeningen kan komme med sine innspill. Her er vedtaket i kommunestyret : Kommunestyret anbefaler at forslagstiller fremmer forslag til ny reguleringsplan som kan åpne for etablering av næringsvirksomhet som ikke er relatert til Muruvik havn. Vi sendte tidligere i høst et brev til Malvik kommune som viser hvordan velforeningen stiller seg til denne saken. Brevet finner dere lengre bak. En av bakgrunnene for at kommunestyret valgte å vedta at en ny reguleringsplanprosess bør gjennomføres, var at premissene for tilknytning til Muruvik Havn forsvant da regjeringen besluttet at logistikknutepunktet skal plasseres sør for Trondheim. Ja da kom det endelig for en dag det vi hele tiden har ment har vært bakgrunnen for Muruvik Næringspark fra politisk hold. Som nevnt innledningsvis; snart er det jul og vi vil ønske alle sammen en riktig fin førjulstid og god jul. Husk 4. juledag da juletrefest og julefest vil bli arrangert. I år arrangerer trimkomitéen noe nytt av året - nemlig en ribbemars 2. juledag. Veldig ålreit med nye initiativ og velkommen skal dere være for et trivelig samvær. Morten Hoås Vinje Leder Muruvik Vel 2

3 SENIORKAFFE Tekst: Ellinor Landsem Seniorkaffemøtet den ble svært vellykket. Det møtte 55 personer i alt med oss som arrangerte. Det var tilreisende, gamle Muruvikinger, både fra Arendal, Tingvold og Sør Sverige, samt Orkanger, Klæbu, Trondheim, Stjørdal og Selbu. Vi serverte som vanlig kaffe og maten var julebrød med rød og hvit ost og hjemmebakte kaker. I tillegg kom Tone, eks. Muruvik med en spesiell rett fra Tingvold. Det var bakkels og grøt, vaffelkake med søt, god grøt på. Alt dette så ut som det falt i smak. Jon Drøyli spilte trekkspill for oss til allsangen. Mary, eks Wikmark, leste et dikt, Jon Eidem leste opp en sang fra Muruvik Vand og Kloakkselskap skrevet i 1958, jeg fortalte et par sannferdige historier om originaler i min bekjentskapskrets. Mere underholdning hadde vi ikke, men det så ikke ut som det var kjedelig for praten gikk høylydt. Utlodningen av fem gevinster, 2 flasker hvitvin, 2 par hjemmestrikkede tøfler og mateske ga overskudd på arrangementet. Vi ble enige om at pengene settes på en konto slik at vi kanskje kan arrangere et lite julebord en gang i desember. Jeg takker Lilly og Svein Yttereng, Mary og Asbjørn Jullumstrø og May Vonen for veldig god hjelp. Familiedag 13. september 2014 Tekst: Gunnar Johansen Leder trimkomitéen Familiedagen på Flatholman begynner nå å bli en fin tradisjon i bygda og har blitt arrangert fire år på rad. Familiedagen blir arrangert av trim- og festkomiteen. I år som i fjor hadde vi et veldig fint vær og et godt oppmøte. Det ble solgt kaffe, kaker, vafler, grillmat m.m. Det ble arrangert forskjellige aktiviteter for både de store og små. Kajakkpadling var som vanlig en populær aktivitet for barna. Orienteringsløypa med poster over hele Flatholman ble godt besøkt. I Gullkampen våknet konkurranseinstinktet både hos barna og de voksne og mange ville være med. Malvik Bladet var tilstedet og laget en fin artikkel om arrangementet. Vi takker Villa Vika for utlån av kajakker, det blir satt stor pris på. Ellers takker vi komiteene og alle som møtte opp på Flatholman - det ble en veldig fin dag. 3

4 INFORMASJON Tekst: Håvard Rosvold Nestleder Muruvik Vel Oppsummering etter befaring på Flatholman med Malvik kommune og hytteeierne Hytteeierne informerte om sine planer: - Utbedre veg over jernbanelinja, ved naustan og fram til siste hytte - Tynne/rydde vegetasjon - Spørsmål om kommunen vil overta/kjøpa VA anlegget Hytteeierne ønsker å rydde skog i områdene som ligger nærmest hyttene. Det gjelder da i vegkantene og i området rundt sanitæranlegget på Flatholman. Området lenger ut var ikke nevnt. Kommunen var i utgangspunktet positiv til dette, men minnet samtidig om at hageavfall etc. ikke kunne dumpes utenfor hyttetomta, slik det er gjort ved sanitær-området. Kommunen var spesielt bekymret for artsmangfoldet og at dumping av hageavfall kunne medføre at hageplanter får fotfeste og gro i naturen. Kommunen ønsket en form for "urskog" ytterst på Flatholman. Muruvik Vel poengterte at skogområdene er populære lekeområder for barna og at dette må taes hensyn til ved eventuell skogrydding. Poengterte også at kvist og avfall må fjernes. Hytteeierne hevder at de fra gammelt av har veirett på strekningen over jernbanelinja og over naustene. De ønsker å sette opp en bom og gruse opp vegen. Kommunen var opptatt av reelt behov, samt at hytteeierne måtte dokumentere denne veiretten. Kommunen var også interessert i omfang og poengterte at besøkende til hyttene bør benytte parkeringsplassen. Muruvik Vel påpekte at trafikken må holdes på et minimum og at det skal være trygt for barn å bevege seg fritt på området. Kommunen ønsket ikke å ta stilling til disse spørsmålene nå, men ønsket en utredning for en helhetlig og langsiktig plan for området i et større perspektiv. Gangfelt ved og opprusting av Flatholmvegen Malvik kommune søkte Sør-Trøndelag fylkeskommune om trafikksikkerhetsmidler for bygging av gangfelt ved Flatholmvegen i Denne søknaden ble ikke innvilget. Malvik kommune har i 2014 søkt Sør-Trøndelag fylkeskommune på nytt om trafikksikkerhetsmidler. Dersom søknaden blir innvilget vil disse midlene gå til prosjektering av gangfeltet ved Flatholmvegen. Når gangfeltet er ferdig prosjektert kan Malvik kommune søke Sør- Trøndelag fylkeskommune om trafikksikkerhetsmidler til utbygging av gangfeltet. Kommunen kan søke om trafikksikkerhetsmidler to ganger årlig. Søknad innlevert 2. kvartal vil ved innvilgning gi ubetaling 4. kvartal, mens søknad innlevert 4. kvartal vil gi utbetaling 2. kvartal påfølgende år. Malvik kommune har gått ut med at det skulle etableres et massedeponi i forbindelse med opprustningen av parkeringsplassen ved Flatholman. Kommunen hadde fått tilgang til egnede masser som skulle benyttes til å utbedre parkeringsplassen ved Flatholman og senere opprusting av Flatholmvegen. 4

5 Det har i etterkant kommet fram geotekniske data som tilsier at det ikke er forsvarlig å lagre slike mengder med masse ved parkeringsplassen. De geotekniske undersøkelsene viser at grunnforholdene ikke er egnet for masselagring på grunn av blant annet stor andel leire og medførende fare for skred. Malvik kommune har programfestet opprusting av Flatholmvegen, men mangler fremdeles økonomiske midler. Deler av vann og kloakkanlegget i Muruvik som til dels går i Flatholmvegen har også behov for oppgradering innen kort tid. Asfaltering av Flatholmvegen vil derfor ikke gjennomføres før vann og kloakkanlegget er renovert. Parkeringsplassen ved Flatholman Malvik kommune har i høst oppgradert parkeringsplassen ved Flatholman med bruk av tilførte overskuddsmasser. Av videre tiltak vil det blant annet bli etablert asfalterte handikapplasser på området nærmest jernbaneundergangen. Det vil også bli etablert grøntområder i tilknytning til parkeringsplassen. Malvik kommune oppfordrer beboerne i Muruvik til å komme med innspill til etablering av grøntområde og beplantning. Framtidige planer Gyteområde for sjøørret Det er på lang sikt snakk om å legge til rette for et gyteområde for sjøørret ved utløpet av Muruvikbekken. Muruvikbekken som nå ligger i rør vil da legges fram i dagen i nederste del, for at gangferdsel fremdeles skal være mulig vil det bli etablert ei bru over bekken ved utløpet. De fleste naturlige elvene og bekkeutløpene rundt Trondheimsfjorden er lagt i rør, det er derfor mangel på slike gyteområder i Trondheimsfjorden, noe som har gått ut over bestanden av sjøørret. Hommelvikstien Status på arbeidet med Hommelvikstien rundt Svartneset er at Malvik kommune jobber med å involvere flere parter for å finne midler til utbygging og sikringsarbeid av den gamle jernbanetraseen rundt Svartneset. En av disse partene er Statens vegvesen. Flatholman Malvik kommune ønsker på sikt å etablere Flatholman som et nasjonalt friluftsområde, på lik linje med blant annet Midtsandtangen som allerede har fått denne statusen. En status som nasjonalt friluftsområde vil blant annet innebære en permanent fredning og tilgang til statlige midler til videreutvikling av området. 5

6 INVITASJON: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Muruvik Vel inviterer herved alle medlemmer av velforeningen til ekstraordinær generalforsamling vedrørende Muruvik Nærmiljøanlegg dokumentasjon av poster i finansieringsplanen: Saksorientering: 3. desember 2014 Klokken 19:00-20:00 Sted: Muruvikstua For å få godkjent søknad om spillemidler på kroner via Malvik kommune må vi dokumentere alle beløpene i finansieringsplanen. Poster slik som andelsbrev, sponsorer og mva-kompensasjon er ikke så lett dokumentbare, sistnevnte varierer fra år til år avhengig av hva staten beslutter. For å dokumentere dette må vi ha et vedtak i generalforsamling før banken kan låne oss penger. Vedtaket må bestå av følgende to poster: Beløpsstørrelse Sikkerhetsstillelse/pant, hva som stilles som sikkerhet. I dette tilfelle Grendahuset, med Gnr, Bnr og Fnr. Prosjektet vil bli presentert i sin helhet og finansieringsplanen nøye gjennomgått. Detaljer i finansieringsplanen ser dere på neste side. Vi ønsker også et vedtak på at planene for nærmiljøanlegget gjennomføres, forutsatt innvilgede spillemidler. Tilleggssak: Muruvik Vel ønsker et vedtak om hvem som signerer for velforeningen, eks. styreleder + ett styremedlem. Det blir servert kaffe og noe å bite i. Hjertelig velkommen! Hilsen styret i Muruvik Vel 6

7 FINANSIERINGSPLAN KUNSTGRESSBANEN 7

8 BREV VEDRØRENDE MURUVIK NÆRINGSPARK Muruvik Vel v/morten Hoås Vinje Furuhaugvegen Hommelvik 2014 Malvik Kommune v/rådmann Kristian Rolstad 7550 Hommelvik Muruvik, 15. august Vedr. Pukkverk i Muruvik Næringspark (reg.plan 87) Muruvik Vel ber Malvik Kommune om at det snarest tas grep for å få avviklet driften i steinbruddet/pukkverket, samt å sørge for at landskapet som nå er ødelagt, blir tilbakeført til LNF-status på en best mulig måte med de masser som ennå befinner seg i anlegget. Malvik Kommune vedtok, uten støtte fra Muruvik Vel, at drifter kunne få knuse masser for videresalg. Dette skulle sikre en ferdigstilling innen Noen ferdigstilling synes ikke å være oppnådd ennå pr Driften i Muruvik Næringspark er til betydelig sjenanse for mange beboere i Muruvik, slik det tidligere er dokumentert. Muruvik Vel ber om at det ikke tillates at et slikt stygt sår i landskapet får bli liggende, så derfor ber vi om at tilbakeføring iverksettes. Det antas at det finnes en bestemmelse i konsesjonen som underbygger en garanti om dette, - i fall driften avvikles før ferdigstilling. Drifter av dette anlegget har i hele perioden fra første konsesjon ble gitt i 1998, forholdt seg til bestemmelsene som er gitt med hensyn til omfang, driftsperiode, rekkefølge og driftsmåte på en meget lemfeldig måte. Dette har gjort at belastningen på de nærmeste beboerne har blitt langt større enn nødvendig. De observasjoner Muruvik Vel har gjort ila det siste året, er at det langt ifra har vært noen stor intensitet i ferdigstillingsarbeidet. Velforeningen er nå kjent med at Muruvik Næringspark ønsker å fremme forslag om videre drift. Vedlagt følger henvendelse fra Muruvik Næringspark v/snorre Nygård. Dette vil ikke Muruvik Vel støtte. Videre er Muruvik Vel kjent med at saken skal opp i ARESAM til behandling i møte 21. august I innkallelsen er det skrevet at saksdokumenter skal ettersendes, noe som betyr at vi enda ikke vet hva saken innebefatter pt. Vi vil forsikre oss om at de som skal ta stilling til dette har fått tid og mulighet til å sette seg godt nok inn i saken, før de eventuelt tar en beslutning. Uansett antar vi at dersom saken gjelder en endring i reguleringsplanen med planid 87, skal dette ut på høring? I sakens anledning, som vi antar er spørsmål om videre drift og ikke minst endring av rekkefølgebestemmelsene (havnerelatert næring og ny vei ned til Muruvik Havn), vil vi understreke at dersom Muruvik Næringspark hadde vært et attraktivt næringsareal, ville det mest sannsynligvis vært solgt før ferdigstilling og tiltakshaver ville tilstrebet ferdigstilling innen og trolig før oppgitte frister. Vi antar at pengene ligger i å drive pukkverksdrift, mer enn å selge disse tomtene. Vi er ikke negative til næringsutvikling i Malvik kommune, men vi tror ikke Muruvik Næringspark er den attraktive tomten som er lett salgbar. Vi frykter at dersom det ikke blir tilbakeført som et LNF-område, vil det ta mange år før eventuelle næringsaktører etablerer seg der, og vi vil leve med et stygt sår i naturen over flere år. Vi mener at Malvik kommune må realitetsorienteres, og ikke la 8

9 seg bite på visjoner/tanker om næringsutvikling som ikke er i samsvar med markedet. Det er trolig noen i kommunen som ikke har sett sammenhengene i denne saken. Det fremgår helt klart i reg.plan 87 at bakteppe for at dette ble vedtatt, var at det skulle bli del av et større logistikknutepunkt. Vi vet at i senere tid vil logistikknutepunkt bli plassert sør for Trondheim, noe som tilsier at markedet for havnerelatert næring svinner hen andre steder regionen. Vi håper Malvik kommune nå har innsett at de bet på disse tankene og som igjen ble utnyttet til det fulle av tiltakshaver, og som igjen oppnådde det de så som en mulighet til å tjene penger på nemlig salg av knust stein. I Muruvik Næringspark s prospekt, som er å finne på henvises det til følgende uttalelse av Ordfører Terje B. Granmo: Vi har plass til flere i Malvik. Vi har store og flotte utbyggingsområder og undersøkelser viser at innbyggerne i Malvik er blant de mest fornøyde. Kombinasjonen av landlig beliggenhet, kort avstand til byen, skogen, sjøen og fjellet betyr mye og i Malvik har vi nærhet til alt! Vi er enig i denne uttalelsen og da med tanke på den sterke befolkningsveksten som er og har vært i Muruvik, vil det ha stor betydning for bygdas beboere at området igjen blir tilbakeført til LNF-status. Dette brevet er ment som et innspill også til ARESAM sitt møte torsdag 21. august 2014 og vi forventer en tilbakemelding på status fra administrasjonen i sakens anledning. På vegne av styret Morten Hoås Vinje Leder Muruvik Vel Kopi: Muruvik Næringspark v/snorre Nygård Malvik kommune v/leder ARESAM Bernt-Ole Ravlum Malvik kommune v/nestleder ARESAM Anne Synnøve Mostervik Malvik kommune v/virksomhetsleder ARESAM Frank Johansen Antall vedlegg: 3 9

10 Velkommen til juletrefest for hele familien! 4. juledag ( søndag ) i Muruvikstua. Salg av kake, brus og kaffe Og kanskje kommer nissen!! 10

11 Tradisjon tro ønsker festkomiteen velkommen til 4. juledagsfest Muruvikstua Levende musikk spilt av Even & Svein T Salg av snaks, pølse, øl og vin 18 års aldersgrense Inngang kr 200,- 11

12 Velkommen til Ribbemarsj 2. juledag klokken Oppmøte Grendahuset. I år inviterer vi til en høyst uhøytidelig Ribbemarsj. Start ved Grendahuset. Løypa går rundt Muruvik. Dette passer for hele familien og er supert for de som trenger litt frisk luft og lett mosjon mellom julemåltidene. Det blir servert gløgg og pepperkaker ved Grendahuset etter endt marsj. Vi gleder oss - dette blir gøy! Hilsen Trimkomiteen 12

Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte

Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte Muruvik Vel Innkalling til årsmøte Tid: Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Muruvik grendehus 1. Åpning av møte og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3. Årsberetninger 4.

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 12.04.10.

Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 12.04.10. De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her. I tillegg kan det være sendt inn spørsmål til Spørretimen som vanlig epost- eller brev. de er ikke med her. Spørsmål fra innbyggerne til

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Parkinson. bladet GOD JUL OG GODT NYTTÅR. Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger MEDLEMSBLAD FOR. Nr 3 2014 årgang14. www.parkinson.

Parkinson. bladet GOD JUL OG GODT NYTTÅR. Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger MEDLEMSBLAD FOR. Nr 3 2014 årgang14. www.parkinson. Parkinson Nr 3 2014 årgang14 bladet MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no GOD JUL OG GODT NYTTÅR. Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 3 2014 Redaktørenes hjørne. Leder

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL. Nr. 2 - Mai, 2014 Årgang 18. Herstad. Velkommen til 17. maifest på Herstad skole kl. 12.30

INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL. Nr. 2 - Mai, 2014 Årgang 18. Herstad. Velkommen til 17. maifest på Herstad skole kl. 12.30 INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL Nr. 2 - Mai, 2014 Årgang 18 Herstad-Vel 20år 17. mai på Herstad Velkommen til 17. maifest på Herstad skole kl. 12.30 KAFETERIA Åpen fra kl. 09.30 til kl. 15.00 Langs Kirkeveien,

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38

Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38 Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38 Gisledal mølle Etterlysning av historier, bilder og dokumenter Krysset ved Bråte bru Statsråd Ihlens vei Bevaring av Norges første industrijernbane

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 1/09 febr 2009 En liten oversikt over hva som skjer fremover 20.02.2009 Nytt nummer av Velavisa 24.02.2009 Styremøte / Medlemsmøte i Velforeningen

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 3 September 2001 I dette nummeret: Grendeutvalget har ordet 2 Fra veimøtet 3 Heimkomstdagan

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer