Basisoppgaver til Matematikk 1P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Basisoppgaver til Matematikk 1P"

Transkript

1 til Matematikk 1P Basisoppgaver 1 Tall og algebra Økonomi Geometri 4 Sannsynlighet 5 Funksjoner

2

3 Basisoppgaver til 1P kap. 1 Tall og algebra 1.1 Regning med hele tall 1. Brøk 1. Store og små tall 1.4 Bokstavuttrykk 1.5 Likninger 1.6 Formler 1.7 Hverdagsmatematikk

4

5 Basisoppgaver 1.1 Regning med hele tall Regn ut. B B B B B B B () B ( 4) 5 B ( 4) ( ) B : ( ) B ( 16) : ( 8) B B ( ) B ( )( ) B B B : 5 4 B (6 9) B B : (1 5) B B

6 Fasit til basisoppgaver 1.1 B B 1.1. B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

7 Basisoppgaver 1. Brøk B 1..1 Skriv en brøk der nevneren er og telleren er 4. B 1.. Forkort brøken så mye som mulig: 4 B 1.. Forkort brøken så mye som mulig: 1 15 B 1..4 Utvid 1 5 til en brøk som har nevner lik 0. B 1..5 Utvid 5 6 til en brøk som har nevner lik 4. Regn ut. Forkort svaret så mye som mulig. B B B B B B B 1..1 B 1..1 B B : 4 4 :

8 Fasit til basisoppgaver 1. B 1..1 B 1.. B 1.. B 1..4 B 1..5 B 1..6 B B B 1..9 B B B 1..1 B 1..1 B B

9 Basisoppgaver 1. Store og små tall Skriv som tierpotens. B B B 1.. 0,001 B ,00001 Regn ut. Skriv svaret som en tierpotens. B B B , B ,1 B ,01 B :10 B :10000 Skriv som vanlig tall. B 1..1 B 1..1 B B , , 7 10 Skriv på standardform. B B B ,00000 B ,00014

10 Fasit til basisoppgaver 1. B 1..1 B 1.. B 1.. B 1..4 B 1..5 B 1..6 B 1..7 B 1..8 B 1..9 B B = 10 B B B ,0009 B ,007 B B B B , ,

11 Basisoppgaver 1.4 Bokstavuttrykk B Regn ut verdien av a når a = 7. B 1.4. Regn ut verdien av a+ b når a = 4 og b = 1. B 1.4. Regn ut verdien av x y når x = 6 og y = 5. B Regn ut verdien av 4n når n = 5. B Regn ut. B x + x+ x B a+ 5a Regn ut verdien av B s 5s+ 6s B x + y+ 5x y B m+ m 4m B b+ a+ b 8a+ 1 B a 4a + a+ a B ( x + ) B ( ) x B (x + 1) 5 B (5 7) x B ( 9 x) B ( 9 x) B x + (1 5 x) B x (1 5 x) 8x y 1 når x = 5 og y = 1.

12 Fasit til basisoppgaver 1.4 B B B B B B x B a B s B x + y B m B a+ 5b+1 B a a B x + 14 B x B x + 5 B x B x B x B x + B x

13 Basisoppgaver 1.5 Likninger Løs likningene. B x = 8 B 1.5. x + = 8 B 1.5. x = 8 B x = 8 B x = 18 B x + = 18 B x = 18 B x = 8 x B = x B = B x + 7= 10 B x + 1= 1 B x =9 B x 5= x B x + = x + 1 B x 6= 10 x B x 5+ x = 11+ 7x B ,6 x = 6,4 B ,41x 4,9 = 6,7 B ,4 x 5,4 = x,7

14 Fasit til basisoppgaver 1.5 B x = 4 B 1.5. x = 6 B 1.5. x = 10 B x = 7 B x = 6 B x = 15 B x = 1 B x = 6 B x = 18 B x = 16 B x = 1 B x = 4 B x = B x = 5 B x = B x = 4 B x = 8 B x = 4 B x = 4,81 B x = 5

15 Basisoppgaver 1.6 Formler B Ta for deg formelen a = b c d. Regn ut verdien av a når a b= 1, c= og d = b c b=, c= 1 og d = b= 5, c= og d = B 1.6. Ta for deg formelen K = 4G (L+ T). Regn ut verdien av K når a b c G = 10, L= og T = G = 1, L= 1 og T = 1 G = 1000, L= 50 og T = 150 B 1.6. Ta for deg formelen y = 40x 80. a Hva må y være hvis x = 5? b Hva må x være hvis y = 500? c Hva må x være hvis y = 948? B Finn en formel for x når a 5x = y b x y = 8 c x+ 9y = 0 B Finn en formel for M når a 5 M L= 10 Q b 4M + B = P c 6K M =

16 Fasit til basisoppgaver 1.6 B B 1.6. B 1.6. B a b c a b c a b c a , x = y 5 b x = 8 y c x = y B a M Q = L b M P B = 4 c M 1 = K

17 Basisoppgaver 1.7 Hverdagsmatematikk B B 1.7. Ta for deg tallet 548,878. Rund av til a tre desimaler b to desimaler c én desimal d nærmeste hele tall e nærmeste tier f nærmeste hundre g nærmeste tusen Gjør overslag. a b c d e f : 51, g , h 0, 47 4,1, 1:10,9 B 1.7. B B Én liter bensin koster 1,8 kr. Hvor mye koster 19,5 liter bensin? En halv liter brus koster 15 kr. Hvor mye koster to liter brus?,5 hg smågodt koster 5,50 kr. a Hvor mye koster 7 hg smågodt? b Hvor mye koster 1 hg smågodt? c Hvor mye koster 5, hg smågodt?

18 Fasit til basisoppgaver 1.7 B a b c 548,87 548,87 548,9 B 1.7. d 549 e 550 f 500 g 000 a 1000 b 1500 c 5000 d e f 600 g 50 h 0 B ,46 kr B kr B a 105 kr b 15 kr c 78 kr

19 Basisoppgaver til 1P kap. Økonomi.1 Forhold. Prosentregning. Prisindeks.4 Konsumprisindeks. Reallønn.5 Lønnsutregning.6 Skattetrekk. Ferielønn.8 Utregning av skatt (.7 og.9 har ikke basisoppgaver.)

20

21 Basisoppgaver.1 Forhold B.1.1 Hva er forholdet mellom 5 og 10? B.1. Hva er forholdet mellom 4 og 0? B.1. Hva er forholdet mellom 10 og 0? B.1.4 Hva er forholdet mellom 100 og 00? B.1.5 Hva er forholdet mellom 10 og 5? B.1.6 Hva er forholdet mellom 5 og 5? B.1.7 Hva er forholdet mellom 15 og 5? B.1.8 Hva er forholdet mellom 1 og 49? B.1.9 Hva er forholdet mellom 45 og 0? B.1.10 B.1.11 Et stafettlag består av 4 jenter og 6 gutter. a Hva er forholdet mellom antall jenter og antall gutter? b Hva er forholdet mellom antall gutter og antall jenter? c Hva er forholdet mellom antall gutter og antall deltakere på stafettlaget? På en klassefest var det 18 jenter og 1 gutter til stede. Hva var forholdet mellom antall jenter og antall deltakere på festen? B.1.1 Løs likningene. a b x = 8 4 x 5 = 7 14 B.1.1 Forholdet 0 x skal være lik forholdet 4. Sett opp en likning og finn x. B.1.14 Forholdet 50 x skal være lik. Finn x.

22 Fasit til basisoppgaver.1 B.1.1 B.1. B.1. B (0,5) 1 5 (0,) 1 1 B.1.5 B B.1.7 B.1.8 B B.1.10 a B.1.11 (1,5) 5 B.1.1 a B.1.1 x = 6 B.1.14 x = 150 b b c 5 5 x = =,5 x = x =

23 Basisoppgaver. Prosentregning B..1 Hvor mange prosent er a 0,0 b 0,06 c 0, 045 B.. Skriv som desimaltall a 8 % b 5 % c,5 % B.. Prisen på en vare er 4000 kr. Prisen øker med 10 %? a Hvor mye øker prisen? b Hva blir den nye prisen? B..4 Prisen på en vare er 4000 kr. Prisen blir satt ned med 10 %? a Hvor mye blir prisen satt ned? b Hva blir den nye prisen? B..5 På et Partibarometer høsten 009 gikk Ap fram fra 1,5 % til 4,9 %. a Hvor mange prosentpoeng og hvor mange prosent gikk Ap fram? Frp gikk tilbake fra 6,5 % til 1,7 %. b Hvor mange prosentpoeng og hvor mange prosent gikk Frp tilbake? B..6 Når noe øker med 0 % er vekstfaktoren 1+ 0% = 1+ 0,0= 1,0. Hva er vekstfaktoren når noe øker med a 15 % b 5 % c,5 % d 0,5 % B..7 Når noe avtar med 0 % er vekstfaktoren 1 0% = 1 0,0= 0,80. Hva er vekstfaktoren når noe avtar med a 15 % b 5 % c,5 % d 0,5 % B..8 Prisen på en vare er 900 kr. Prisen på varen blir satt opp med 10 %. a Hva er vekstfaktoren? b Hva blir den nye prisen? B..9 Prisen på en vare er 900 kr. Prisen på varen blir satt ned med 10 %. B..10 B..11 B..1 B..1 a Hva er vekstfaktoren? b Hva blir den nye prisen? Prisen på en vare ble satt opp med 5 %. Den nye prisen ble 55 kr. a Hva er vekstfaktoren? b Hva var den opprinnelige prisen? Prisen på en vare ble satt ned med 5 %. Den nye prisen ble 80 kr. a Hva er vekstfaktoren? b Hva var den opprinnelige prisen? Prisen på en vare ble satt opp fra 600 kr til 690 kr. a Hva er vekstfaktoren? b Hvor mange prosent steg prisen? Prisen på en vare ble satt ned fra 850 kr til 748 kr. a Hva er vekstfaktoren? b Hvor mange prosent sank prisen?

24 Fasit til basisoppgaver. B..1 a 0 % b 6 % c 4,5 % B.. a 0,08 b 0,5 c 0,05 B.. a 400 kr b 4400 kr B..4 a 400 kr b 600 kr B..5 a,4 prosentpoeng 11 % b 4,8 prosentpoeng 18 % B..6 a 1,15 b 1,05 c 1,05 d 0,005 B..7 a 0,85 b 0,95 c 0,975 d 0,995 B..8 a 1,10 b 660 kr B..9 a 0,90 b 810 kr B..10 a 1,05 b 500 kr B..11 a 0,95 b 400 kr B..1 a 1,15 b 15 % (opp) B..1 a 0,88 b 1 % (ned)

25 Basisoppgaver. Prisindeks B..1 B.. B.. B..4 B..5 En vare kostet 100 kr i basisåret I 008 kostet varen 115 kr. Hva var indeksen for denne varen i 008? En vare kostet 100 kr i basisåret I 008 kostet varen 95 kr. Hva var indeksen for denne varen i 008? En vare kostet 100 kr i basisåret I 008 var indeksen for denne varen 17 poeng. Hva kostet denne varen i 008? En vare kostet 100 kr i basisåret I 1995 var indeksen for denne varen 88 poeng. Hva kostet denne varen i 1995? En vare kostet 50 kr i basisåret I 008 kostet varen 00 kr. x 00 a Fyll inn tallene for indeks og pris i indeksformelen: = indeks pris b Finn indeksen i 008. B..6 En vare kostet 800 kr i 004. Indeksen var da 110,0 poeng. I 008 kostet varen 840 kr. Finn indeksen i 008. B..7 Indeksen for en vare steg fra 110,0 poeng i 004 til 115,5 poeng i 008. a Hvor mange poeng og hvor mange prosent steg indeksen? b Hvor mange prosent steg prisen på varen? B..8 En vare kostet 100 kr i basisåret I 008 var prisindeksen 10 poeng. a Fyll inn tallene for pris og indeks 1 i indeksformelen: b Finn prisen i 008. x indeks 1 = pris 100 B..9 En vare kostet 850 kr i 00. Indeksen var da 11,0 poeng. I 000 var indeksen 106,4 poeng. Finn prisen i 000. B..10 Indeksen for en vare steg fra 10 poeng til 18 poeng. Hvor mange poeng og hvor mange prosent steg prisen på varen? B..11 Indeksen for en vare var 110,4 poeng i 000 og 115,0 poeng i 00. a Hvor mange poeng lavere var indeksen i 000 enn i 00? b Hvor mange prosent lavere var indeksen i 000 enn i 00? c Hvor mange prosent lavere var prisen på varen?

26 Fasit til basisoppgaver. B..1 B.. B.. B..4 B..5 B poeng 95 poeng 17 kr 88 kr a x 00 = b 10 poeng ,5 poeng B..7 a 5,5 poeng 5,0 % b 5,0 % B..8 B..9 a x 10 = b 1560 kr ,50 kr B poeng 15 % B..11 a 4,6 poeng b 4,0 % c 4,0 %

27 Basisoppgaver.4 Konsumprisindeks. Reallønn B.4.1 I basisåret 1998 var konsumprisindeksen 100 poeng. I 005 var den 115,1 poeng. a Hvor mange prosent steg konsumprisindeksen fra 1998 til 005? Når konsumprisindeksen stiger med en bestemt prosent, sier vi at levekostnadene stiger med samme prosent. b Hvor mange prosent steg levekostnadene fra 1998 til 005? B.4. Konsumprisindeksen steg fra 110,1 poeng i 00 til 1,1 poeng i 008. a Hvor mange poeng steg konsumprisindeksen fra 00 til 008? b Hvor mange prosent steg konsumprisindeksen fra 00 til 008? c Hvor mange prosent steg levekostnadene fra 00 til 008? B.4. Konsumprisindeksen steg fra 115,1 poeng i 005 til 1,1 poeng i 008. B.4.4 a Hvor mange prosent steg levekostnadene fra 005 til 008? b Hvor mange prosent lavere var levekostnadene i 005 enn i 008? Kroneverdien et bestemt år finner vi å bruke formelen 100 Kroneverdi = kpi. B.4.5 B.4.6 I basisåret 1998 var konsumprisindeksen (kpi) 100 poeng. I 00 og 008 var den 110,1 poeng og 1,1 poeng. Hva var kroneverdien i a 1998 b 00 c 008 Reallønna et bestemt år finner vi å bruke formelen Elise tjente kr i 008. Kpi dette året var 1,1 poeng. Finn reallønna i Reallønn = lønn. kpi Hvis reallønna øker fra et år til et annet, er lønnsøkningen større enn prisstigningen. Da får en kjøpt mer for lønna. Vi sier at kjøpekraften har økt. Snorre tjente kr i 006. Kpi i 006 var 117,7 poeng. a Finn reallønna i 006. I 008 hadde lønna til Snorre økt til kr. Kpi i 008 var 1,1 poeng. b Finn reallønna i 008. c Hadde Snorre fått økt sin kjøpekraft fra 006 til 008? d Fikk Snorre kjøpt mer eller mindre for lønna i 008 enn i 006?

28 Fasit til basisoppgaver.4 B.4.1 a 15,1 % b 15,1 % B.4. a 1,0 poeng b 11,8 % c 11,8 % B.4. a 7,0 % b 6,5 % B.4.4 a 1,0 kr b 0,908 kr c 0,81 kr B kr B.4.6 a kr b kr c Siden reallønna økte, økte Snorres kjøpekraft. d Siden reallønna økte, fikk Snorre kjøpt mer for lønna i 008 enn i 006.

29 Basisoppgaver.5 Lønnsutregning I oppgavene nedenfor regner vi med at det er 16,5 arbeidstimer i en måned 7,5 arbeidstimer i en uke B.5.1 Nora hadde en timelønn på 140 kr a Hva var ukelønna? b Hva var månedslønna? B.5. For en jobb var ukelønna 500 kr. a Hva var timelønna? b Hva var månedslønna? B.5. For en jobb var månedslønna kr. a Hva var timelønna? b Hva var ukelønna? B.5.4 For en jobb var månedslønna 4 00 kr. Hva var ukelønna? Den type lønn du har regnet med til nå er tidslønn: timelønn, ukelønn og månedslønn Du skal nå regne oppgaver med prestasjonslønn: akkordlønn og provisjonslønn B.5.5 B.5.6 B.5.7 B.5.8 B.5.9 En akkordjobb i bærplukking gir 4,50 kr for hver kurv som blir plukket. En dag plukket Pjotr 150 kurver. Hva var lønna denne dagen? En akkordjobb i maling av en type vinduer er 450 kr per vindu. Hva blir lønna for maling av 15 vinduer? En måned hadde en telefonselger solgt for kr. Av dette beløpet får selgeren,5 % i provisjonslønn. Hvor stor var provisjonslønna denne måneden? Vivi jobbet som selger. Hun hadde en fast månedslønn på kr. I tillegg hadde hun,5 % provisjon av det hun solgte for. En måned solgte hun for kr. a Hvor stor var provisjonslønna denne måneden? b Hvor stor var månedslønna, medregnet provisjon, denne måneden? Mathias hadde en timelønn på 15 kr. En måned jobbet han 1 timer overtid. For det fikk han et overtidstillegg på 50 %. a Hvor stor var timelønna for overtidsjobben? b Hvor stor var overtidslønna denne måneden?

30 Fasit til basisoppgaver.5 B.5.1 a 550 kr b 750 kr B.5. a 18,67 kr b 54 kr B.5. a 101,54 kr b 808 kr B kr B kr B kr B kr B.5.8 a 8500 kr b kr B.5.9 a 187,50 kr b 50 kr

31 Basisoppgaver.6 Skattetrekk. Ferielønn I noen av oppgavene nedenfor får du bruk for denne trekktabellen: B.6.1 B.6. B.6. B.6.4 B.6.5 B.6.6 Cecilie hadde en månedslønn på kr. Hun har prosentkort og skal trekkes 5 % i skatt. a Regn ut skattetrekket. b Hvor mye får Cecilie utbetalt denne måneden? Nahiry har en månedslønn på 7 00 kr. Han har tabellkort 710 for skattetrekk. a Hva er skattetrekket? b Hvor mye får Nahiry utbetalt per måned? For en jobb var månedslønna kr. Tabellkort 710 benyttes for skattetrekk. a Hva er skattetrekket? b Hvor mye blir utbetalt per måned? For en jobb var månedslønna 7 80 kr. Hva er skattetrekket hvis a tabellkort 710 benyttes b det trekkes 8 % i skatt Julie hadde kr i brutto månedslønn. Hun trekkes % av lønna i pensjon. a Regn ut pensjonstrekket. Trekkgrunnlaget for skattetrekket er brutto lønn minus pensjonstrekket. b Regn ut trekkgrunnlaget for skattetrekk. Julie har et prosentkort på 40 %. Avrund trekkgrunnlaget nedover til nærmeste hele krone og regn ut 40 % av det beløpet du får. Du finner da skattetrekket. c Hvor stort er skattetrekket? d Hvor mye får Julie utbetalt? Julie hadde en bruttolønn på kr i 008, medregnet kr i ferielønn. Bruttolønna minus utbetalte ferielønn i 008 var ferielønngrunnlaget for ferielønna i 009. Vi regner her med at ferielønna utgjør 1 % av ferielønngrunnlaget. a Hva var ferielønngrunnlaget for 009? b Hva fikk Julie utbetalt i ferielønn i 009?

32 Fasit til basisoppgaver.6 B.6.1 a 8400 kr b kr B.6. a 80 kr b kr B.6. a 85 kr b kr B.6.4 a 80 kr b kr B.6.5 a 571,0 kr b 7 988,80 kr c ,0 kr d kr (Skattetrekket er rundet nedover til nærmeste hele krone, kr.) B.6.6 a kr b kr

33 Basisoppgaver.8 Utregning av skatt I oppgavene i dette underkapitlet bruker vi opplysningene nedenfor. Inntektsskatt: Regnes av alminnelig inntekt etter at personfradraget på kr (008) er trukket fra. Dette beregningsgrunnlaget blir rundet nedover til nærmeste hele krone før inntektsskatten på 8 % blir beregnet. Trygdeavgift: Denne er 7,8 % av personinntekten. De beregnede skattebeløpene skal rundes nedover til nærmeste hele krone. B.8.1 B.8. B.8. B.8.4 B.8.5 B.8.6 Hva er inntektsskatten av en alminnelig inntekt på kr? Hva er inntektsskatten av en alminnelig inntekt på kr? Hva er trygdeavgiften av en personinntekt på kr? Hva er trygdeavgiften av en personinntekt på kr? Alma hadde kr i personinntekt. Alminnelig inntekt var kr. a Hvor mye betalte hun i inntektsskatt? b Hvor mye betalte hun i trygdeavgift? c Hvor mye betalte hun i samlet skatt? Hanna hadde kr i personinntekt. Alminnelig inntekt var kr. a Hvor mye betalte hun i inntektsskatt? b Hvor mye betalte hun i trygdeavgift? I tillegg måtte hun betale 9 % toppskatt av den delen som oversteg kr. c Hvor stort beløp måtte hun betale toppskatt av? d Hvor mye betalte hun i toppskatt? e Hvor mye betalte Hanna i samlet skatt?

34 Fasit til basisoppgaver.8 B kr B kr B kr B kr B.8.5 a kr b kr c kr B.8.6 a kr b 4 0 kr c kr d 1800 kr e kr

35 Basisoppgaver til 1P kap. Geometri.1 Lengde og areal. Formlikhet. Areal og omkrets av plane figurer.4 Rettvinklede trekanter. Pytagorassetningen.5 Arbeidstegninger og kart.6 Volum og volumenheter.7 Overflate av romfigurer.8 Perspektivtegning

36

37 Basisoppgaver.1 Lengde og areal B.1.1 Gjør om til meter. a 5 dm b 50 cm c 5 dm d 4500 mm B.1. B.1. Gjør om til centimeter. a 4 dm b m c 8,4 dm d 1,5 m Gjør om til kvadratmeter. a 80 dm b 150 cm c 1150 dm d mm B.1.4 Gjør om. a, 45 m til dm. b 500 mm til cm. c 1,5 m til cm. d cm til dm. B.1.5 B.1.6 B.1.7 B.1.8 Gjør om til desimeter og legg sammen. a 450 mm + 1 cm b 50 cm + 1, m c 650 mm + 50 cm + 1,65 m Gjør om til millimeter og legg sammen. a 5 cm + 0,5 dm b 1,5 cm + 0, 05 dm c 0,0 m +1,8 cm Larsen lager ny trapp. Etter at han er ferdig, har han igjen to plankebiter som er 1, m lange og fire plankebiter som er 80 cm lange. Hvor mange meter er dette til sammen? Familien Sørensen har kjøpt nytt hus. Tomta er på 0,8 mål. Huset har en grunnflate på 110 m, og garasjen har en grunnflate på 0 m. Resten er hage. Hvor mange kvadratmeter er hagen på?

38 Fasit til basisoppgaver.1 B.1.1 B.1. a,5 m b,5 m c 0,5 m d 4,5 m a 40 cm b 00 cm c 84 cm d 15 cm B.1. B.1.4 a b c d a b c d 0,80 m 0,0150 m 11,5 m 0,5 m 45 dm 5 cm cm 50 dm B.1.5 B.1.6 B.1.7 B.1.7 a 5,7 dm b 18 dm c 8 dm a 00 mm b 0 mm c 8 mm 5,6 m 670 m

39 Basisoppgaver. Formlikhet B..1 a I en trekant er summen av vinklene alltid 180. Bruk dette til å regne ut vinkel D. b Forklar hvorfor trekantene ABC og DEF er formlike. c Hvilken side i trekanten DEF er tilsvarende side til siden AC? d Hvilken side i trekanten ABC er tilsvarende side til siden EF? B.. a Forklar hvorfor trekantene ABC og DEF er formlike. x b Fullfør likningen: = 5,8 c Finn x. (Tips: multipliser med 5,8 på begge sider av likhetstegnet.) B.. Trekantene ABC og DEF er formlike. Regn ut lengden av siden DF.

40 Fasit til basisoppgaver. B..1 a D = 70 B.. a b Vinklene er parvis like store. c DF d BC b Vinklene er parvis like store. x 6,0 = 5,8 4,8 c 7, B.. DF = 6, cm

41 Basisoppgaver. Areal og omkrets av plane figurer B..1 Figuren viser et kvadrat og et rektangel. Siden i kvadratet er 0 cm. Bredden i rektanglet er lik siden i kvadratet, og lengden av rektanglet er 50 cm. a Regn ut arealet av og omkretsen av kvadratet. b Regn ut arealet og omkretsen av rektanglet. c Vi skyver kvadratet inn til rektanglet slik at siden i kvadratet og bredden i rektanglet faller sammen. Hva slags geometrisk figur får vi nå? Regn ut omkretsen av denne figuren. B.. Regn ut arealet av trekanten. B.. Radien i en sirkel er 6,0 cm. a Bruk formelen A =πr til å finne arealet av sirkelen. b Bruk formelen O = πr til å finne omkretsen av sirkelen. c Vi skjærer bort delen SBC av sirkelen. (S er sentrum i sirkelen.) Hvor stor brøkdel av sirkelen har vi skåret bort? Hvor stort er arealet av den delen vi har skåret bort? B..4 ABCD er et rektangel med lengde 6,0 cm og bredde 4,0 cm. EB er,0 cm. a Hvor lang er AE? Hva slags firkant er firkanten AECD? b Regn ut arealet av firkanten AECD.

42 Fasit til basisoppgaver. B..1 a Areal: 900 cm Omkrets: 10 cm = 1, m b c 1500 cm = 0,15 m 160 cm = 1,6 m Rektangel med lengde 80 cm og bredde 0 cm. Omkrets: 0 cm =, m B.. 14 cm B.. a A=π r =π 6,0 cm = 11 cm b O = π r = π 6, 0cm = 8cm c Vi har skåret bort 1 4 av sirkelen. Arealet: = = cm cm 8, cm B..4 a AE = 6,0cm,0cm=,0cm AECD er et trapes. ( AE + CD) AD (,0 + 6,0) 4,0 b Arealet av AECD: = cm = 18 cm

43 Basisoppgaver.4 Rettvinklede trekanter. Pytagorassetningen B.4.1 Skriv av, fullfør regningen og finn x. 6,0 +,0 = x + = x = x B.4. Finn lengden av den ukjente siden i trekanten. B.4. Skriv av, fullfør regningen og finn x. x + 1 = 14 x + = x x = = B.4.4 I en rettvinklet trekant er hypotenusen 15 cm og den ene kateten er 1 cm. a Tegn figur av trekanten og sett på målene. b Regn ut lengden av den andre kateten. B.4.5 a Regn ut Sammenlikn svaret med 0, hva ser du? Hva kan du nå si om vinkel B? b I en annen trekant er sidene 8,0 cm, 4 cm og 7 cm. Er denne trekanten rettvinklet?

44 Fasit til basisoppgaver.4 B.4.1 6,7 cm B.4. 8,0 cm B.4. 7, cm B.4.4 b 9,0 cm B.4.5 a b = 40 0 = 400 Tallene passer i pytagorassetningen. Trekanten er derfor rettvinklet med vinkel B = 90. 8,0 + 4 = = 79 Tallene passer ikke i pytagorassetningen, og trekanten er derfor ikke rettvinklet.

45 Basisoppgaver.5 Arbeidstegninger og kart Eksempel: En målestokk på 1 : 00 betyr at 1 cm på tegningen er 00 cm i virkeligheten. 4,5 cm på tegningen blir 4,5 00 cm = 900 cm = 9 m i virkeligheten. B.5.1 a På en tegning i målestokken 1: 50 er bredden på et hus 5,0 cm. Hvor bredt er huset i virkeligheten? Gi svaret i meter. b På tegning i målestokken 1: 100 er et bord,5 cm langt. Hvor langt er bordet i virkeligheten? Gi svaret i meter. c På et kart i målestokken 1: er avstanden fra Li til Fjell 15 cm. Hvor langt er det i virkeligheten? Gi svaret i kilometer. B.5. Figuren viser en del av en hage tegnet i målestokken 1: 100. a Finn bredden på porten i virkeligheten. Gi svaret i meter. b Finn bredden og lengden på garasjen i virkeligheten. Gi svaret i meter. Eksempel: Et bord er,0 m langt. Vi skal finne hvor langt det er på en tegning i målestokken 1: Målestokken viser at lengden på tegningen er av lengden i virkeligheten cm På tegningen blir lengden 00 cm = = 4 cm B.5. a En stue er 6 m lang. Hvor lang er stua på en tegning i målestokken 1 : 00? b En hekk er 5 m lang. Hvor lang er hekken et kart i målestokken 1 :1000? c En fotballbane er 10 m lang. Hvor lang er fotballbanen på en tegning i målestokken 1: 500?

46 Fasit til basisoppgaver.5 B.5.1 a 1,5 m b,5 m c 1,5 km B.5. a m b Bredde,5 m og lengde 5,0 m B.5. a cm b,5 cm c 4 cm

47 Basisoppgaver.6 Volum og volumenheter Husk at du finner volumformler på klaffen i læreboka. B.6.1 Gjør om. a m til c,5 dm dm b dm til til cm cm d 0,5 cm til mm B.6. Gjør om. a 540 dm til c m b 7500 cm til dm 1, m til L d cm til m B.6. En tank har form som en sylinder. Radien i grunnflaten er 0,80 m, og høyden er 1, m. a Regn ut arealet av grunnflaten. b Regn ut volumet av tanken i m. c Hvor mange liter rommer tanken? d Hva skjer med volumet av tanken dersom vi dobler høyden? (Prøv å svar på spørsmålet uten å regne ut det nye volumet.) B.6.4 I en kjegle er diameteren i grunnflaten 0,90 m og høyden 0,60 m. a Regn ut radien i grunnflaten. b Regn ut arealet av grunnflaten. c Regn ut volumet av kjeglen. B.6.5 Keopspyramiden i Egypt har en tilnærmet kvadratisk grunnflate med side ca. 0 m. Høyden på pyramiden er ca. 140 m. a Tegn figur av pyramiden og sett på mål. b Regn ut volumet av pyramiden. B.6.6 En fryseboks har disse innvendige målene: lengde 750 mm, bredde 650 mm og høyde 900 mm. a Hvor mange liter rommer fryseboksen? Rund av til nærmeste 10-liter. (Tips: Det kan være lurt å gjøre om alle målene til dm før du regner ut volumet.) b En annen fryseboks har innvendig lengde 1, m, og samme innvendige bredde og høyde som fryseboksen i oppgave a. Regn ut volumet av denne boksen. Rund av til nærmeste 10-liter.

48 Fasit til basisoppgaver.6 B.6.1 a b c d 000 dm 000 cm 50 cm 50 mm B.6. a b c d 0,54 m 7,5 dm 100 L 0,5 m B.6. a b,0 m,4 m c 400 L (Husk:,4 m = 400 dm = 400 L ) d Volumet blir dobbelt så stort. B.6.4 a b c 0,45 m 0,64 m 0,1 m B.6.5 b Ca m B.6.6 a 440 L b 700 L

49 Basisoppgaver.7 Overflate av romfigurer Husk at du finner formler på klaffen i læreboka. B.7.1 Et prisme har mål som vist på figuren. a På figuren nedenfor har vi tegnet prismet i utbrettet tilstand. Sett mål på figuren. b Regn ut overflaten av prismet. B.7. B.7. B.7.4 En sylinder har mål som vist på figuren. (d er diameteren.) a Regn ut omkretsen av sylinderen. b Overflaten av en sylinder består av to endeflater og en sideflate. Tegn figur av overflaten og sett på mål. c Regn ut overflaten til sylinderen. En pastilleske har tilnærmet form som et prisme med lengde 5,0 cm, bredde 15 mm og høyde 6,0 cm. Regn ut overflaten av pastillesken. En tank til å samle regnvann har form som en sylinder uten topp. Diameteren er 1,0 m, og høyden er 80,0 cm. a Regn ut volumet av tanken. b Hvor mange liter rommer tanken? c Regn ut overflaten av tanken. (Husk: Tanken har ikke lokk.)

50 Fasit til basisoppgaver.7 B.7.1 a Alle mål er i centimeter. T = toppflaten og B = bunnflaten. b O = 619 cm = 0,6 m B.7. a O = π r =π d =π 15,0cm= 47,1 cm b (Diameteren i topp- og bunnflaten er 15,0 cm. Den er ikke avmerket på figuren.) c 1 1 r = d = 15,0 cm = 7,50 cm O = π r + π rh= 919 cm B.7. 9 cm B.7.4 a V = 0,905 m b 905 L c O = 4,15 m

51 Basisoppgaver.8 Perspektivtegning B.8.1 Figuren viser en påbegynt tegning i topunktsperspektiv av et hus. a Vi har tegnet den ene veggen, og begynt på den andre. Fullfør tegningen av den andre veggen. b Sett navn på horisontlinja. Hvilke deler av tegningen ser du opp på? Hvilke deler av tegningen ser du ned på? B.8. Tegn et hus i topunktsperspektiv. På den ene veggen tegner du et vindu. På den andre veggen tegner du en dør og et vindu. B.8. Nedenfor har vi tegnet et rom i ettpunktsperspektiv. Finn forsvinningspunktet. Tegn inn noen vinduer på den ene veggen, og en dør på den andre veggen.

52 Fasit til basisoppgaver.8 B.8.1 a Se figuren. b Punktene som ligger like høyt som tegnerens øyne, ligger på horisontlinja. Punktene som ligger over horisontlinja, ser vi opp på. Punktene som ligger under horisontlinja, ser vi ned på. B.8. Tegningen kan for eksempel se slik ut: B.8.

53 Basisoppgaver til 1P kap. 4 Sannsynlighet 4.1 Sannsynlighet og relativ frekvens 4. Sannsynlighetsmodeller 4. Uniforme sannsynlighetsmodeller 4.4 Addisjonssetningen 4.5 Produktsetningen for uavhengige hendelser 4.6 Produktsetningen for avhengige hendelser 4.7 Sammensatte forsøk

54

55 Basisoppgaver 4.1 Sannsynlighet og relativ frekvens B a Du kaster et pengestykke 10 ganger og får mynt i fire av kastene. Hva er den relative frekvensen for mynt? b Du kaster en terning 15 ganger og får sekser i tre av kastene. Hva er den relative frekvensen for seksere? c I en klasse er det 14 gutter. To av dem er fargeblinde. Hva er den relative frekvensen for fargeblindhet blant guttene? d På et sykehus ble det et år født 00 barn. Av dem var 145 jenter. Hva er den relative frekvensen for jentefødsler? B 4.1. Du kaster fem terninger og får to seksere. Nedenfor er det gitt seks påstander. Avgjør for hver påstand om den er riktig eller gal. A Den relative frekvensen for seksere er 0,40. B Den relative frekvensen for seksere er 16,7 %. C Den relative frekvensen for seksere er 1 6. D Den relative frekvensen for seksere er 40 %. E Den relative frekvensen for seksere er 5. F Den relative frekvensen for seksere er 0,167 B 4.1. I 008 ble det født barn i Norge. Av dem var 1 16 gutter. Bestem den relative frekvensen for guttefødsler. B I perioden var det fødsler i Norge. Av dem var 840 tvillingfødsler. Bestem den relative frekvensen for tvillingfødsler. B Når du kaster en terning, er sannsynligheten 1 6 for å få treer. Nedenfor er det gitt fem påstander. Avgjør for hver påstand om den er riktig eller gal. A Hvis du kaster en terning 10 ganger, vil du få nøyaktig 0 treere. B Hvis du kaster en terning 10 ganger, vil du få treer i omtrent 1 6 av kastene. C Hvis du kaster en terning 10 ganger, vil du få omtrent 0 treere. D Hvis du har kastet en terning 110 ganger og fått treer i 15 av kastene, vil du få 5 treere i de neste ti kastene. E Hvis du kaster en terning mange ganger, vil den relative frekvensen for treere nærme seg 1 6.

56 Fasit til basisoppgaver 4.1 B a b c 0,40 40 % 5 = = 1 0,0 0 % 5 = = 1 0,14 14, % 7 = = d 0,48 = 48, % B 4.1. A Riktig B Gal C Gal D Riktig E Riktig F Gal B ,515 = 51,5 % B ,018 = 1,8 % B A Gal B Riktig C Riktig D Gal E Riktig

57 Basisoppgaver 4. Sannsynlighetsmodeller B 4..1 Et pengestykke har to sider, som vi kaller mynt og krone. Mynt er den siden av pengestykket der beløpet er gitt. Illustrasjonen viser mynt og krone for en norsk femkrone Du kaster en femkrone og ser hvilken side den lander på. Mynt Krone a Hvilke utfall har dette forsøket? b Skriv opp utfallsrommet. c Gi en sannsynlighetsmodell for forsøket. Norges Bank B 4.. Du skriver bokstavene H, U og B på hver sin lapp og legger de tre lappene i en eske. Du trekker så tilfeldig en lapp og ser hvilken bokstav du får. a Skriv opp utfallsrommet for forsøket. b Gi en sannsynlighetsmodell for forsøket. c Hva er sannsynligheten for at du får U eller B? c Hva er sannsynligheten for at du ikke får H? B 4.. Figuren viser et lykkehjul. Du snurrer hjulet rundt én gang og ser hvor det stopper. a Skriv opp utfallsrommet for forsøket. b Gi en sannsynlighetsmodell for forsøket. c Hva er sannsynligheten for at lykkehjulet stopper på grønn eller blå? d Hva er sannsynligheten for at lykkehjulet stopper på gul eller rød? e Hva er sannsynligheten for at lykkehjulet ikke stopper på rød? B 4..4 Du kaster en terning og ser hvor mange øyne du får. a Hvilke utfall er med i hendelsen A = "høyst 4 øyne"? ("høyst 4 øyne" betyr "4 øyne eller færre") b Hvilke utfall er med i A? Uttrykk A med ord. c Hva er sannsynlighetene for hendelsene A og A? B 4..5 Du kaster en terning og ser hvor mange øyne du får. a Hvilke utfall er med i hendelsen B = "minst 4 øyne"? ("minst 4 øyne" betyr "4 øyne eller mer") b Hvilke utfall er med i B? Uttrykk B med ord. c Hva er sannsynlighetene for hendelsene B og B?

58 Fasit til basisoppgaver 4. B 4..1 a Mynt (M) og Krone (K) b U = { M, K} c 1 1 PM ( ) = og PK ( ) = B 4.. a U = { H, U, B} b c PH ( ) =, PU ( ) = og PB ( ) = d B 4.. a U = { gul, rød, blå, grønn} b c P(gul) =, P(rød) =, P(blå) = og P (grønn) = 6 6 d 1 e 5 6 B 4..4 a A = { 1,,, 4} b A = { 5, 6 } = "minst 5 øyne" c 1 PA ( ) = og PA ( ) = B 4..5 a B = { 4, 5, 6} b B = { 1,, } = "høyst øyne" c 1 1 PB ( ) = og PB ( ) =

59 Basisoppgaver 4. Uniforme sannsynlighetsmodeller B 4..1 I en skål er det 8 FOX-karameller og 1 NOX-karameller. Du trekker tilfeldig én karamell fra skåla. Hva er sannsynligheten for at du får a en FOX b en NOX B 4.. B 4.. I en eske er det blå kuler, 5 røde kuler og 7 gule kuler. Du trekker tilfeldig én kule fra esken. Hva er sannsynligheten for at du får a en blå kule b en rød kule c en gul kule Idrettslaget Friskus har 75 aktive medlemmer. Av dem spiller 0 fotball, 15 spiller håndball, 10 spiller volleyball og 0 driver med friidrett. Ingen av medlemmene holder på med mer enn én aktivitet. Et medlem velges tilfeldig. Hva er sannsynligheten for at medlemmet a spiller fotball b spiller håndball c spiller volleyball d driver med friidrett B 4..4 I en kortstokk er det 5 kort. Kortene er delt inn i fire "farger": kløver, ruter, hjerter og spar. I hver farge er det tretten kort:,, 4,...,10, knekt, dame, konge og ess. Du trekker tilfeldig et kort fra kortstokken. Hva er sannsynligheten for at kortet a er en ruter b er rødt ( eller ) c er en konge d er en konge eller en dame e er en toer f er en toer, treer eller firer B 4..5 Du kaster en terning to ganger. Figuren viser utfallsrommet. Hva er sannsynligheten for at summen av antall øyne blir a tolv b elleve c ti d minst ti (ti eller mer) B 4..6 I en skål ligger det to FOX-karameller og en NOX-karamell. Du tar tilfeldig én karamell fra skåla og spiser den. Så tar du tilfeldig én karamell til. a Forklar at du kan velge de to karamellene på 6 måter. b Tegn et valgtre som viser de 6 måtene du kan velge de to karamellene på. c Hva er sannsynligheten for at du får to FOX? d Hva er sannsynligheten for at du får én FOX og én NOX?

60 Fasit til basisoppgaver 4. B 4..1 a B 4.. a c 0,40 40 % 5 = = b 0,60 60 % 5 = = 1 0,0 0 % 5 = = b 1 0,, % = = 7 0,467 46,7 % 15 = = B 4.. a 0,40 = 40 % b 0,0 = 0 % c 0,1 = 1, % d 0,67 = 6,7 % B 4..4 a c e B 4..5 a c B 4..6 a b 1 0,5 5 % 4 = = b 1 0,50 50 % = = 1 0,077 7,7 % 1 = = d 0,154 15,4 % 1 = = 1 0,077 7,7 % 1 = = f 0,1,1 % 1 = = 1 0,08,8 % 6 = = b 1 0,056 5,6 % 18 = = 1 0,08 8, % 1 = = d 1 0,167 16,7 % 6 = = Du kan velge den første karamellen på måter og den andre på måter De to karamellene kan derfor velges på = 6måter. c 1 0,, % = = d 0,667 66,7 % = =

61 Basisoppgaver 4.4 Addisjonssetningen B Idrettslaget Friskus har 75 aktive medlemmer. Av dem spiller 0 fotball, 15 spiller håndball, 10 spiller volleyball og 0 driver med friidrett. Ingen av medlemmene holder på med mer enn én aktivitet. Et medlem velges tilfeldig. Hva er sannsynligheten for at medlemmet a spiller fotball eller håndball b spiller håndball eller volleyball c spiller et ballspill d ikke driver med friidrett B 4.. I en eske er det blå kuler, 5 røde kuler og 7 gule kuler. Du trekker tilfeldig én kule fra esken. Hva er sannsynligheten for at du a får en blå eller en rød kule b får en rød eller en gul kule c ikke får en gul kule d ikke får en blå kule B 4.4. I klasse 1A er det elever. 17 av elevene har sykkel, og 8 har moped. Fire av elevene har både sykkel og moped. I oversiktstabellen er disse opplysningene fylt inn. Fyll inn de åpne feltene i tabellen og bruk tabellen til å svare på spørsmålene: a Hvor mange elever har ikke sykkel? b Hvor mange elever har ikke moped? Moped Ikke moped Sum Sykkel 4 17 Ikke sykkel c Hvor mange elever har sykkel, men ikke moped? d Hvor mange elever har moped, men ikke sykkel? e Hvor mange elever har verken moped eller sykkel? Sum 8 B Nilserud videregående skole har 75 elever på Vg1. Femten av dem spiller i band, og 10 er med på å arrangere skolerevyen. Fem av de elevene som spiller i band, er med på å arrangere skolerevyen. a Bruk opplysningene i oppgaven til å fylle inn feltene i tabellen. Band Ikke band Sum Revy En av de 75 elevene velges tilfeldig for å bli intervjuet i skoleavisa. Hva er sannsynligheten for at denne eleven b ikke spiller i band c ikke er med på å arrangere skolerevyen d spiller i band, men ikke er med på å arrangere skolerevyen e er med på å arrangere skolerevyen, men spiller ikke i band f verken spiller i band eller er med på å arrangere skolerevyen Ikke revy Sum

62 Fasit til basisoppgaver 4.4 B a 0,60 = 60 % b 0, =, % c 0,7 = 7, % d 0,7 = 7, % B 4.4. a 0,5 = 5, % b 0,80 = 80 % c 0,5 = 5, % d 0,80 = 80 % B 4.4. Moped Ikke moped Sum Sykkel Ikke sykkel 4 6 Sum 8 15 a 6 b 15 c 1 d 4 e B a Revy Ikke revy Sum Band Ikke band Sum b 0,80 = 80 % c 0,867 = 86,7 % d 0,1 = 1, % e 0,067 = 6,7 % f 0,7 = 7, %

63 Basisoppgaver 4.5 Produktsetningen for uavhengige hendelser B I en eske ligger det to gule og fire grønne kuler. Du trekker tilfeldig én kule fra esken og ser hvilken farge den har. Du legger kula tilbake, trekker tilfeldig én kule til og ser hvilken farge den kula har. Hva er sannsynligheten for at a begge kulene er gule b begge kulene er grønne c den første kula er gul og den andre kula er grønn d den første kula er grønn og den andre kula er gul B 4.5. Du kaster én terning to ganger. Hva er sannsynligheten for at du får a treer i begge kastene b treer i første kast og sekser i andre kast c minst fem øyne i begge kastene (altså 5 eller 6 øyne i begge kastene) d minst fem øyne første kast og høyst tre øyne i andre kast (altså 5 eller 6 øyne i første kast og 1, eller øyne i andre kast) B 4.5. Figuren viser et lykkehjul. Du snurrer hjulet rundt to ganger og ser hvor det stopper. Hva er sannsynligheten for at lykkehjulet a stopper på det blå feltet både første og andre gang b stopper på det gule feltet både første og andre gang c stopper på det røde feltet første gang og det grønne feltet andre gang d ikke stopper på det blå feltet noen av gangene e stopper på det blå feltet minst én gang B Du kaster et kronestykke, en femkrone og en tikrone. Hva er sannsynligheten for at du får a krone på kronestykket, mynt på femkrona og mynt på tikrona b mynt på alle de tre pengestykkene c krone på minst et av pengestykkene Krone på kronestykket, mynt på femkrona og mynt på tikrona ( Norges Bank) B Du kaster én terning tre ganger. Hva er sannsynligheten for at du får a ener i alle kastene b minst to øyne i alle kastene (altså øyne eller mer i hvert kast) c ener i minst ett av kastene

64 Fasit til basisoppgaver 4.5 B a c B 4.5. a c B 4.5. a c e B a c 1 0,111 11,1 % 9 = = b 4 0,444 44,4 % 9 = = 0,, % 9 = = d 0,, % 9 = = 1 0,08,8 % 6 = = b 1 0,08,8 % 6 = = 1 0,111 11,1 % 9 = = d 1 0,167 16,7 % 6 = = 1 0,111 11,1 % 9 = = b 1 0,08,8 % 6 = = 1 0,056 5,6 % 18 = = d 4 0,444 44,4 % 9 = = 5 0,556 55,6 % 9 = = 1 0,15 1,5 % 8 = = b 1 0,15 1,5 % 8 = = 7 0,875 87,5 % 8 = = B a 0,0046 = 0,46 % b 0,579 = 57,9 % c 0,41 = 4,1 %

65 Basisoppgaver 4.6 Produktsetningen for avhengige hendelser B I en skål er det to seigmenn og én seigdame. Du tar tilfeldig én "seigperson" fra skåla og spiser den. Så tar du tilfeldig én seigperson til. Hva er sannsynligheten for at du a får to seigmenn b først får en seigmann og så en seigdame c først får en seigdame og så en seigmann B 4.6. I en eske ligger det to gule og fire grønne kuler. Du trekker tilfeldig én kule fra esken og ser hvilken farge den har. Uten å legge kula tilbake trekker du tilfeldig én kule til og ser hvilken farge den kula har. Hva er sannsynligheten for at a begge kulene er gule b begge kulene er grønne c den første kula er gul og den andre kula er grønn d den første kula er grønn og den andre kula er gul B 4.6. I en skål ligger det tre FOX-karameller og fem NOX-karameller. Du tar tilfeldig én karamell fra skåla og spiser den. Så tar du tilfeldig én karamell til. Hva er sannsynligheten for at du a får to FOX b får to NOX c først får en FOX og så en NOX d først får en NOX og så en FOX B Du stokker en kortstokk godt og trekker først et kort og så et kort til (uten å legge det første kortet tilbake før du trekker det andre). Hva er sannsynligheten for du får a to ruter b to ess c først et ess og så en konge B I en eske ligger det 6 lapper. På lappene er det skrevet bokstavene P, P, L, A, O og S. Du trekker tilfeldig tre lapper, én etter én, og ser hvilke bokstaver det står på lappene (uten å legge lappene tilbake igjen). Hva er sannsynligheten for at de tre bokstavene, i den rekkefølgen de blir trukket, vil danne ordet a SOL b POP

66 Fasit til basisoppgaver 4.6 B a b c 1 0,, % = = 1 0,, % = = 1 0,, % = = B 4.6. a 0,067 = 6,7 % b 0,40 = 40 % c 0,67 = 6,7 % d 0,67 = 6,7 % B 4.6. a 0,107 = 10,7 % b 0,57 = 5,7 % c 0, 68 = 6,8 % d 0, 68 = 6,8 % B a 0,059 = 5,9 % b 0,0045 = 0, 45 % c 0,0060 = 0,60 % B a 0,008 = 0,8 % b 0,0167 = 1,67 %

67 Basisoppgaver 4.7 Sammensatte forsøk B I en skål er det to seigmenn og to seigdamer. Du tar tilfeldig én "seigperson" fra skåla og spiser den. Så tar du tilfeldig én "seigperson" til. Valgtreet illustrerer trekningen av de to "seigpersonene". a Sannsynligheten er 1 for at du først tar en seigmann. Hvor har vi skrevet denne sannsynligheten på valgtreet? b Gitt at du først tar en seigmann, er sannsynligheten 1 for at også den andre "seigpersonen" du tar er en seigmann. Hvor har vi skrevet denne sannsynligheten på valgtreet? c Sannsynligheten for at du tar to seigmenn, er 1 1 = 1. 6 Hvor har vi skrevet denne sannsynligheten på valgtreet? d På valgtreet står det tre røde spørsmålstegn. Hvilke sannsynligheter skal disse erstattes med? e På valgtreet står det også tre blå doble spørsmålstegn. Hvilke sannsynligheter skal disse erstattes med? f Du finner sannsynligheten for at du tar én seigmann og én seigdame (uansett rekkefølgen) ved å legge sammen sannsynlighetene for at du først tar en seigmann og så en seigdame først tar en seigdame og så en seigmann Hva er sannsynligheten for at du tar én seigmann og én seigdame? g Hva er sannsynligheten for at du tar to "seigpersoner" av samme "kjønn"? B 4.7. I en eske ligger det to gule og fire grønne kuler. Du trekker tilfeldig én kule fra esken og ser hvilken farge den har. Uten å legge kula tilbake trekker du tilfeldig én kule til og ser hvilken farge den kula har. a Tegn et valgtre som viser trekningen av de to kulene. b Bruk valgtreet til å bestemme sannsynlighetene for at 1 den første kula er gul og den andre kula er grønn den første kula er grønn og den andre kula er gul c Hva er sannsynligheten for at du får én gul og én grønn kule (uansett rekkefølgen)? d Hva er sannsynligheten for at de to kulene har samme farge?

68 Fasit til basisoppgaver 4.7 B a Sannsynligheten 1 er markert med en blå runding ovenfor. b Sannsynligheten 1 er markert med en grønn runding ovenfor. c Sannsynligheten 1 1 = 1 er markert med en rød runding ovenfor. 6 B 4.7. a d Sannsynlighetene er skrevet med rødt på valgtreet ovenfor. e Sannsynlighetene er skrevet med blått på valgtreet ovenfor. 1 f g b1 c b d

69 Basisoppgaver til 1P kap. 5 Funksjoner 5.1 Funksjoner og grafer 5. Førstegradsfunksjoner 5. Lineær vekst 5.4 Proporsjonalitet 5.5 Andregradsfunksjoner 5.6 Mer om funksjoner

70

71 Basisoppgaver 5.1 Funksjoner og grafer B Skriv opp koordinatene til punktene vi har plassert i koordinatsystemet. A = B = C = D = E = F = G = B 5.1. Merk av punktene H = (, 4), I = ( 1,0) og J = (7, 1) i koordinatsystemet ovenfor. B 5.1. Ta for deg funksjonen y = 5x +. Regn ut funksjonsverdien når x =. B Ta for deg funksjonen y = 0,5x 0. Regn ut funksjonsverdien når x = 100. B Ta for deg funksjonen y = 00x 500. Regn ut funksjonsverdien når x =. Figuren nedenfor til høyre viser grafen til y, som er en funksjon av x. Bruk figuren til å løse oppgavene B B B Hva er koordinatene til toppunktet? B Hva er koordinatene til bunnpunktet? B Hva er nullpunktet? B Hva er funksjonsverdien når x = 5? B Hva er x når funksjonsverdien er 4?

72 Fasit til basisoppgaver 5.1 B A= (1,1) B = (,) C = (5,0) D = (, ) B 5.1. E = ( 1, ) F = ( 1,4) G = (0,) B 5.1. y = 1 B y = 0 B y = 400 B (1, ) B (4,1,5) B B y = B x 5,9

73 Basisoppgaver 5. Førstegradsfunksjoner B 5..1 Hvilken type funksjon er y = 8x + 4 et eksempel på? B 5.. Hva er konstantleddet og hva er stigningstallet for y = x + 5? B 5.. Hva er konstantleddet og hva er stigningstallet for y = x? B 5..4 Fyll ut verditabellen for y = x +. x 0 1 y B 5..5 Bruk verditabellen fra forrige oppgave til å tegne grafen til y = x +. B 5..6 Tegn inn grafen til y = 0,5x + 1 i koordinatsystemet ovenfor. B 5..7 En rett linje har konstantleddet og stigningstallet 1. Tegn inn linja i koordinatsystemet ovenfor. B 5..8 Hva er f () når f( x) = x + 5? B 5..9 Hva er f (0) når f( x) = 7x 9? B Hva er f ( 1) når f( x) = x +,5? B Hva er stigningstallet og konstantleddet for f( x) =,5x + 7?

74 Fasit til basisoppgaver 5. B 5..1 Førstegradsfunksjon B 5.. Konstantleddet er 5, og stigningstallet er. B 5.. Konstantleddet er, og stigningstallet er 1. B 5..4 x 0 1 y 1 4 B 5..5 B 5..6 B 5..7 B 5..8 f () = 8 B 5..9 f (0) = 9 B f ( 1) = 0,5 B Konstantleddet er 7, og stigningstallet er,5.

75 Basisoppgaver 5. Lineær vekst B 5..1 B 5.. Hvilken funksjonstype beskriver vi lineær vekst med? Melk koster 15 kroner per liter og kneipp koster 5 kroner per stykk. a Hva koster liter melk og ett kneippbrød? b Hva koster x liter melk og ett kneippbrød? c Hva koster 1 liter melk og tre kneippbrød? d Hva koster 1 liter melk og x kneippbrød? B 5.. Kostnaden K (i kroner) ved å leie en bil er gitt ved K( x) = 5x + 499, der x er antall kilometer man kjører. Hva koster det å leie bilen og kjøre 100 km? B 5..4 B 5..5 B 5..6 B 5..7 B 5..8 B 5..9 Ola selger mobiltelefoner. Han har en dagsinntekt I (i kroner) gitt ved I( x) = 75x + 00, der x er antall mobiltelefoner han selger. a Hvor mye får han per telefon han selger? b Hvor mye tjener Ola hvis han en dag ikke selger en eneste mobiltelefon? c Hvor stor blir dagsinntekten til Ola hvis han selger 10 telefoner en dag? Se figuren. Hva er skjæringspunktet mellom gx ( ) og hx? ( ) Hva er skjæringspunktene mellom f( x ) og hx? ( ) Hva er skjæringspunktene mellom f( x ) og gx? ( ) Hva er skjæringspunktet mellom gx ( ) og x-aksen? Hva er skjæringspunktet mellom f( x ) og y-aksen? B Hvilke er grafene til førstegradsfunksjoner?

76 Fasit til basisoppgaver 5. B 5..1 B 5.. a 50 kr B 5.. Førstegradsfunksjon b 15x + 5 kr c 0 kr d 5x + 15 kr 999 kr B 5..4 a 75 kr b 00 kr c 1050 kr B 5..5 ( 6, 5) B 5..6 (, 5) og (0, 5) B 5..7 (, ) og (,) B 5..8 ( 1, 0) B 5..9 (0, 5) B g og h

77 Basisoppgaver 5.4 Proporsjonalitet y B Sammenhengen mellom x og y er 6 x =. Hva kalles da x og y? (Avgjør om de er proporsjonale størrelser eller omvendt proporsjonale størrelser.) B 5.4. Sammenhengen mellom x og y er xy = 6. Hva kalles da x og y? B 5.4. Sammenhengen mellom x og y er y = 6x. Hva kalles da x og y? B Fullfør de to siste radene i tabellen, og avgjør om x og y er proporsjonale eller omvendt proporsjonale. x 1 5 y x y y x B Fullfør de to siste radene i tabellen, og avgjør om x og y er proporsjonale eller omvendt proporsjonale. x y 6 5 x y y x B Hvilke av grafene viser sammenhengen mellom to proporsjonale størrelser?

78 Fasit til basisoppgaver 5.4 B Proporsjonale størrelser B 5.4. Omvendt proporsjonale størrelser B 5.4. Proporsjonale størrelser B x og y er proporsjonale. Proporsjonalitetsfaktoren k er (se siste rad i tabellen). x 1 5 y x y y x B x og y er omvendt proporsjonale. Det faste tallet k er 0 (se tredje rad i tabellen). x y 6 5 x y y x 1, 0,8 0, 0,1 B og 5

79 Basisoppgaver 5.5 Andregradsfunksjoner B Hvilke av funksjonene er andregradsfunksjoner? f ( x) = x+ 5 gx ( ) = x + 5 hx x x ( ) = + 1 ix ( ) = x + 5x Ta for deg grafen til f ( x ), som er tegnet til høyre. B 5.5. Hva kalles en slik graf? B 5.5. Hva er f ()? B Hva er f (0)? B Hva er f ( 1)? B Hva er f (,6)? B B Hva er toppunktet? Hva er nullpunktene? B Ta for deg funksjonen f ( x) = x + x. a Hva kalles en slik type funksjon? b Regn ut f (0). c Regn ut f (1). d Fyll ut verditabellen nedenfor. e Bruk verditabellen til å tegne grafen til f. x f ( x)

80 Fasit til basisoppgaver 5.5 B g og h B 5.5. Parabel B 5.5. f () = B f (0) = B f ( 1) 0,5 B f (,6) 0 B Ca. (0,8,,5) B Ca. 1,1 og,6 B a Andregradsfunksjon b f (0) = c f (1) = 1 d x f ( x ) 1 1 e

81 Basisoppgaver 5.6 Mer om funksjoner Vi har tegnet en graf som viser temperaturen i C et sted i Norge gjennom et døgn. Temperaturen T er en funksjon av antall timer etter midnatt (x). B B 5.6. B 5.6. B B B Hva var temperaturen ved midnatt? Hva var temperaturen kl. om natta? Når var temperaturen på sitt laveste, og hva var den da? Når var temperaturen på sitt høyeste, og hva var den da? Hva var den gjennomsnittlige temperaturendringen per time dette døgnet? Når økte temperaturen raskest dette døgnet? Vi har tegnet grafen til f, som er en funksjon av x. B Hva er f (0)? B Hva er f ()? B Regn ut f () f (0). 0 B Hva har du regnet ut i forrige oppgave? B Regn ut f() f( ). ( ) B Gi en forklaring på svaret du fikk i forrige oppgave.

82 Fasit til basisoppgaver 5.6 B B 5.6. C 1 C B 5.6. Da det nærmet seg midnatt igjen, var det 0 C. B Omtrent klokka halv seks om ettermiddagen var det ca.,7 C. B ,08 C/time B Omtrent klokka 11 om formiddagen B f (0) = B f () = B B Den gjennomsnittlige vekstfarten fra x = 0 til x = B B Den gjennomsnittlige vekstfarten fra x = til x = er 0. Funksjonsverdien er den samme for de to x-verdiene, og derfor er veksten lik null.

Basisoppgaver til Tall i arbeid P

Basisoppgaver til Tall i arbeid P Basisoppgaver til Tall i arbeid P 1 Tall og algebra Økonomi Geometri Basisoppgaver til Tall i arbeid P kap. 1 Tall og algebra 1.1 Regning med hele tall 1. Brøk 1. Store og små tall 1.4 Bokstavuttrykk

Detaljer

Basisoppgaver til 1P kap. 2 Økonomi

Basisoppgaver til 1P kap. 2 Økonomi Basisoppgaver til 1P kap. 2 Økonomi 2.1 Forhold 2.2 Prosentregning 2.3 Prisindeks 2.4 Konsumprisindeks. Reallønn 2.5 Lønnsutregning 2.6 Skattetrekk. Ferielønn 2.8 Utregning av skatt (2.7 og 2.9 har ikke

Detaljer

Basisoppgaver til 1P kap. 3 Geometri

Basisoppgaver til 1P kap. 3 Geometri Basisoppgaver til 1P kap. Geometri.1 Lengde og areal. Formlikhet. Areal og omkrets av plane figurer.4 Rettvinklede trekanter. Pytagorassetningen.5 Areidstegninger og kart.6 Volum og volumenheter.7 Overflate

Detaljer

Basisoppgaver til 1P kap. 4 Sannsynlighet

Basisoppgaver til 1P kap. 4 Sannsynlighet Basisoppgaver til P kap. 4 Sannsynlighet 4. Sannsynlighet og relativ frekvens 4.2 Sannsynlighetsmodeller 4.3 Uniforme sannsynlighetsmodeller 4.4 Addisjonssetningen 4.5 Produktsetningen for uavhengige hendelser

Detaljer

Basisoppgaver til 1P kap. 5 Funksjoner

Basisoppgaver til 1P kap. 5 Funksjoner Basisoppgaver til 1P kap. 5 Funksjoner 5.1 Funksjoner og grafer 5.2 Førstegradsfunksjoner 5.3 Lineær vekst 5.4 Proporsjonalitet 5.5 Andregradsfunksjoner 5.6 Mer om funksjoner Basisoppgaver 5.1 Funksjoner

Detaljer

Basisoppgaver til Tall i arbeid Påbygging

Basisoppgaver til Tall i arbeid Påbygging Basisoppgaver til Tall i areid Påygging Tall og algera Sannsynlighet Funksjoner 4 Modellering 5 Statistikk Basisoppgaver til Tall i areid Påygging kap. Tall og algera. Potenser. Nye potenser. Store og

Detaljer

ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 34, ,3 = c) 1,1 2,9 = b) 3,06 1,28 = d) 33 : 2,2 =

ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 34, ,3 = c) 1,1 2,9 = b) 3,06 1,28 = d) 33 : 2,2 = ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn Del 1: 2 timer. Maks 30,5 poeng. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Bruk sort eller blå penn når du fører inn svar eller

Detaljer

Eksamen 1P våren 2011

Eksamen 1P våren 2011 Eksamen 1P våren 011 Del 1: Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Når kursen på islandske kroner er 5,5, svarer 500 ISK til 5, 5 kr 500 = 6, 5 kr 100 b) Hvis vi setter kursen på islandske kroner til 5, blir omregningen

Detaljer

Utvalgte løsninger. 138 Utvalgte løsninger + + = = + I = 400x. x =. 400 I a

Utvalgte løsninger. 138 Utvalgte løsninger + + = = + I = 400x. x =. 400 I a 18 Utvalgte løsninger Utvalgte løsninger 117 a 1 1 Hvis Anders stalet halvparten av lomsterpottene, Lana og Miriam, ville det totalt li 5 1 1 1 1 5 0 1 1 + + + 0 som er mer enn 1. Altså tar Miriam feil.

Detaljer

Eksamen MAT1011 1P, Våren 2012

Eksamen MAT1011 1P, Våren 2012 Eksamen MAT1011 1P, Våren 2012 Del 1 Tid: 2 timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (18 poeng) a) 14,90 kroner per flaske 48,20 kroner

Detaljer

Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI. 1. Måleenheter. 1.1 Lengdeenheter. 1.2 Arealenheter. Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm

Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI. 1. Måleenheter. 1.1 Lengdeenheter. 1.2 Arealenheter. Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI 1. Måleenheter 1.1 Lengdeenheter Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm m dm 5 m = 5 10 dm = 50 dm m cm 5 m = 5 10 10 cm = 5 10 2 cm = 500 cm m mm 5 m

Detaljer

99 matematikkspørsma l

99 matematikkspørsma l 99 matematikkspørsma l TALL 1. Hva er et tall? Et tall er symbol for en mengde. Et tall forteller om antallet i en mengde. 5 sauer eller 5 epler eller 5.. 2. Hvilket siffer står på eneplassen i tallet

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 201 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (2 poeng) Ved kommunevalget i høst fikk et politisk parti 4,5 % av stemmene. Ved forrige kommunevalg fikk partiet 3,6 % av stemmene. a) Hvor mange prosentpoeng har økningen

Detaljer

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Høsten 2013

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Høsten 2013 Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Høsten 01 Oppgave 1 (1 poeng) Per har lest 150 sider i en bok. Dette er 0 % av sidene i boka. Hvor mange sider er det i boka? Går «veien om 1»: 150 1% 5 0 100% 5 100 500

Detaljer

Eksamen 1P, Høsten 2011

Eksamen 1P, Høsten 2011 Eksamen 1P, Høsten 2011 Del 1 Tid: 2 timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (18 poeng) a) Bjørn skal lage havregrøt. Han har 6 dl

Detaljer

JULETENTAMEN, 9. KLASSE, 2015. FASIT

JULETENTAMEN, 9. KLASSE, 2015. FASIT JULETENTAMEN, 9. KLASSE, 2015. FASIT DELPRØVE 1. OPPGAVE 1.1: 367 + 254 = 621 c: 67. 88 536 536 = 5896 e: 18,4-9,06 = 9,34 24,8 + 7,53 = 32,33 d: 3,2 : 0,8 = 32 : 8 = 4 32 f: 12 2. 5 2 = 12 2. 25 = 12

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 9A og 9B

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 9A og 9B SAMMENDRAG OG FORMLER Nye Mega 9A og 9B 1 Sammendrag og formler Nye Mega 9A Kapittel A GEOMETRI Regulære mangekanter Når alle sidene er like lange og alle vinklene er like store i en mangekant, sier vi

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 10A og 10B

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 10A og 10B SAMMENDRAG OG FORMLER Nye Mega 10A og 10B 1 Sammendrag og formler Nye Mega 10A Kapittel A GEOMETRI Oversikt over vinkelkonstruksjoner 90 45 60 30 120 135 67 1 2 75 Den pytagoreiske læresetningen I en rettvinklet

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL Uten hjelpemidler Oppgave ( poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 5000000000 0,0005 Oppgave ( poeng) Løs likningen 6 Oppgave 3 ( poeng) Løs likningen lg( 3) 0 Oppgave 4 ( poeng) Løs ulikheten

Detaljer

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Våren 2013

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Våren 2013 Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Våren 01 Oppgave 1 ( poeng) Hilde skal kjøpe L melk,5 kg poteter 0,5 kg ost 00 g kokt skinke Gjør et overslag og finn ut omtrent hvor mye hun må betale. L melk:14,95 kr 15

Detaljer

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (1 poeng) Skriv som prosent a) 0,451 b) 5 25 Oppgave 2 (2 poeng) a) Forklar at de to trekantene ovenfor er formlike. b) Bestem lengden av siden BC ved regning. Eksamen

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

Terminprøve i matematikk for 9. trinn Terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2007 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Kan brukes på eksamen! Matematikk. hefte. En komprimert teorioversikt. Tips og hint Egne notatsider. Utviklet av Vibeke Gwendoline Fængsrud

Kan brukes på eksamen! Matematikk. hefte. En komprimert teorioversikt. Tips og hint Egne notatsider. Utviklet av Vibeke Gwendoline Fængsrud Kan brukes på eksamen! Matematikk 1P Super hefte En komprimert teorioversikt Tips og hint Egne notatsider Utviklet av Vibeke Gwendoline Fængsrud Realfag for alle! House of Math tilbyr privatundervisning

Detaljer

1P eksamen våren 2016

1P eksamen våren 2016 1P eksamen våren 2016 Tid: 2 timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (2 poeng) Ved kommunevalget i høst fikk et politisk parti 4,5 % av stemmene.

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høst 007 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

1P kapittel 3 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene

1P kapittel 3 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene 1P kapittel Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene.1 a 10 mm = 10 1 mm = 10 0,1 cm = 1 cm Bredden av A4-arket er 1 cm. 9800 m = 9800 1 m = 9800 0,001 km = 9,8 km Anne løp 9,8 km. c 60 km = 60 1 km

Detaljer

Kapittel 5. Lengder og areal

Kapittel 5. Lengder og areal Kapittel 5. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (1 poeng) Per har lest 150 sider i en bok. Dette er 30 % av sidene i boka. Hvor mange sider er det i boka? Oppgave 2 (1 poeng) På et kart er avstanden fra et punkt A til

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

ÅRSPRØVE, 9. KLASSE, FASIT

ÅRSPRØVE, 9. KLASSE, FASIT ÅRSPRØVE, 9. KLASSE, 016. FASIT DELPRØVE 1. OPPGAVE 1: 187 + 9 = 16 9,4-15,6 = 13,8 c: 4,. 1,7 94 4 7,14 d: 3,4 : 0,9 = 34 : 9 = 6 18 54 54 OPPGAVE : -. (- 3) = 6 5. () = 5 4 = 1 c: 3. (- ) (- 4) = - 6

Detaljer

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Geometri Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Geometri 1 Geometri Seksjon 1 Oppgave 1.1 Finn omkrets

Detaljer

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T Løsningsforslag heldagsprøve våren 00 T DEL OPPGAVE a) Regn ut x x x x x x x x x x 9x x x x x 6x x x x 6x x 6x b) Løs likninga x x 6 x x 6 x x 6 x x 6 x x x x c) Løs likningssettet ved regning x y x y

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

Eksempeloppgave 1T, Høsten 2009

Eksempeloppgave 1T, Høsten 2009 Eksempeloppgave 1T, Høsten 009 Del 1 Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 ( poeng) a) Bruk opplysningene nedenfor til å finne

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging Kapittel 2 Sannsynlighetsregning Løsninger til innlæringsoppgavene

Tall i arbeid Påbygging Kapittel 2 Sannsynlighetsregning Løsninger til innlæringsoppgavene Tall i arbeid Påbygging Kapittel 2 Sannsynlighetsregning Løsninger til innlæringsoppgavene 2.4 a Du kan få 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 øyne på terningen. Utfallsrommet er U = {1,2,3,4,5,6}. b Hvert av de seks

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 21.05.2013. Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 1.05.013 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt: Del

Detaljer

Tall og algebra Vg1P MATEMATIKK

Tall og algebra Vg1P MATEMATIKK Oppgaver Innhold Innhold... 1 Modul 1: Regnerekkefølgen... 2 Modul 2: Overslagsregning og hoderegning... 3 Modul 3: Brøkregning... 9 Modul 4: Koordinatsystemet... 12 Modul 5: Forhold... 14 Modul 6: Proporsjonale

Detaljer

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Høsten 2014

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Høsten 2014 Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Høsten 2014 Oppgave 1 (2 poeng) Diagrammet ovenfor viser hvor mange bøker en forfatter har solgt hvert år de fire siste årene. Når var den prosentvise økningen i salget fra

Detaljer

Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret 2016-2017 Tids rom Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) 34-38 sammenligne og regne tall på standardform og uttrykke slike tall

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (1 poeng) En hustegning har målestokk 1 : 50 På tegningen er en dør plassert 6 mm feil. Hvor stor vil denne feilen bli i virkeligheten når huset bygges? Oppgave 2 (1 poeng)

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men del

Detaljer

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (2 poeng) Diagrammet ovenfor viser hvor mange bøker en forfatter har solgt hvert år de fire siste årene. Når var den prosentvise økningen i salget fra et år til det neste

Detaljer

Oppgaver. Innhold. Sannsynlighet Vg1P

Oppgaver. Innhold. Sannsynlighet Vg1P Oppgaver Innhold Modul 1. Hva er sannsynlighet?... 2 Modul 2. Addisjon av sannsynligheter. Gunstige og mulige utfall... 6 Modul 3. Beregne sannsynligheter ved å bruke tabeller... 10 Modul 4. Beregne sannsynligheter

Detaljer

JULETENTAMEN 2016, FASIT.

JULETENTAMEN 2016, FASIT. JULETENTAMEN 2016, FASIT. DELPRØVE 1. OPPGAVE 1 709 + 2598 = 3307 540-71 = 469 c: 2,9. 3,4 116 870 9,86 d: 30,6 : 0,6 = 306 : 6 = 51 30 6 6 OPPGAVE 2 440 kr 4 = 110 kr c: 7 4 7 2 = 7 4+2 =7 6 (Godtar også:

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Våren 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer.

Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: Andre opplysninger: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2

Detaljer

plassere negative hele tall på tallinje

plassere negative hele tall på tallinje Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra: 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 3 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

Delprøve 1. 2) Per kjøper 17 skruer à kr 11,70 og 17 muttere à kr 8,20. Hvor mye betaler han?

Delprøve 1. 2) Per kjøper 17 skruer à kr 11,70 og 17 muttere à kr 8,20. Hvor mye betaler han? Delprøve 1 OPPGAVE 1 a) 1) Hvor mye er 3 delt på 1 2? 2) Per kjøper 17 skruer à kr 11,70 og 17 muttere à kr 8,20. Hvor mye betaler han? b) Når temperaturen i Rjukan er 16 o C, kan temperaturen x meter

Detaljer

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

Øvingshefte. Geometri

Øvingshefte. Geometri Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Geometri Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Geometri 1 Geometri Seksjon 1 Oppgave 1.1 Finn omkrets (O)

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng)

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng) Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

YF kapittel 5 Lønn Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 5 Lønn Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapittel 5 Lønn Løsninger til oppgavene i læreoka Oppgave 501 a Hun joet tre timer mandag, fem timer onsdag og seks timer fredag. 3 + 5 + 6 14 Lisa joet 14 timer denne uka. 112 14 1568 Lisa tjente 1568

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

Terminprøve i matematikk for 9. trinn Terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2006 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Kapittel 20 GEOMETRI. Hvilke figurer har vi her? Kunne bonden brukt en oppdeling med færre figurer?

Kapittel 20 GEOMETRI. Hvilke figurer har vi her? Kunne bonden brukt en oppdeling med færre figurer? Kapittel 0 GEOMETRI Hvilke figurer har vi her? Kunne bonden brukt en oppdeling med færre figurer? Kapittel 0 GEOMETRI Rektangler b Areal = l b l m m = m m = 6 m Kvadrat s Areal = s s = s s m m = m = 9

Detaljer

Eksamen REA3022 R1, Høsten 2010

Eksamen REA3022 R1, Høsten 2010 Eksamen REA30 R1, Høsten 010 Del 1 Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (0 poeng) a) Deriver funksjonene 1) f x x e x e x

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Dato Temperatur 01.03 2 02.03 0 03.03 4 04.03 6 05.03 2 06.03 6 Guro målte temperaturen utenfor hytta de seks første dagene i mars. Se tabellen ovenfor. Bestem

Detaljer

c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time.

c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time. c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time. 1) Hvor mange prosent steg lønnen? Konsumprisindeksen (KPI) var 100 det året Grete tjente 160 kroner per time. 2)

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 1 1,8 10 0,0005 Oppgave (3 poeng) A B C D E F G H I J K L På tallinjen ovenfor er det merket av 1 punkter. Hvert av tallene

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen M1 Onsdag 14.desember 2005

Løsningsforslag Eksamen M1 Onsdag 14.desember 2005 Løsningsforslag Eksamen M Onsdag.desember 005 Her følger et kort løsningsforslag, med forbehold om at det kan ha sneket seg inn enkelte feil... Oppgave (0) a) V basskasse dm 5,5dm 5,0dm 75,dm 75, l Basskassen

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Våren 2012

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Våren 2012 Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Våren 01 DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (18 poeng) a) Regn ut 1) 8 33 10 1 833 8 694 1 ) 1 9 3 3 1 3 3 3 33 3 3 3 6 6 3 3 1 3 6 4 3 3 81 b) Regn ut og skriv svaret på standardform

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Dato Temperatur 01.03 2 02.03 0 03.03 4 04.03 6 05.03 2 06.03 6 Guro målte temperaturen utenfor hytta de seks første dagene i mars. Se tabellen ovenfor. Bestem

Detaljer

Matematikk. Odd Heir Gunnar Erstad John Engeseth Ørnulf Borgan Per Inge Pedersen BOKMÅL

Matematikk. Odd Heir Gunnar Erstad John Engeseth Ørnulf Borgan Per Inge Pedersen BOKMÅL Matematikk 1P Odd Heir Gunnar Erstad John Engeseth Ørnulf Borgan Per Inge Pedersen BOKMÅL Geometri «Schaukeln» (Svingninger), 195, av den russiske kunstneren Vassily Kandinsky (1866 1944) AKTIVITET: Maksimalt

Detaljer

Basisoppgaver til Tall i arbeid Påbygging kap. 4 Modellering

Basisoppgaver til Tall i arbeid Påbygging kap. 4 Modellering Basisoppgaver til Tall i arbeid Påbygging kap. 4 Modellering 4.1 Mer om lineær vekst 4.2 En lineær modell på øyemål 4.3 Lineær regresjon 4.4 Modellering med polynomfunksjoner 4.5 Modellering med eksponentialfunksjoner

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler 2 timer

DEL 1 Uten hjelpemidler 2 timer DEL 1 Uten hjelpemidler timer Hjelpemidler: vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler Oppgave 1 a Regn ut tallet som mangler. 1 450 cm m 0,50 m L b Else løp 400 meter på 50 sekunder.

Detaljer

Løsningsforslag til Eksamen 2P vår 2008

Løsningsforslag til Eksamen 2P vår 2008 Løsningsforslag til Eksamen P vår 008 Delprøve 1 OPPGAVE 1 a) Avlesning av grafen viser at 50 stoler koster 40.000 kroner. Gjennomsnittskostnaden per stol blir da: 40000 = 800 kroner. 50 b) c) = = 4,46

Detaljer

Løsningsforslag til del 2 av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6

Løsningsforslag til del 2 av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6 Geometri Del Løsningsforslag til del av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6 Oppgave.1 a Lengden til golvet på tegningen blir: 400 cm 8cm Bredden til golvet på tegningen blir: 300

Detaljer

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

1T kapittel 4 Sannsynlighet Løsninger til innlæringsoppgavene

1T kapittel 4 Sannsynlighet Løsninger til innlæringsoppgavene 1T kapittel 4 Sannsynlighet Løsninger til innlæringsoppgavene 4.4 a Du kan få 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 øyne på terningen. Utfallsrommet er U = {1,2,3,4,5,6}. b Hvert av de seks utfallene har samme sannsynlighet.

Detaljer

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

Eksempeloppgave 1T, Høsten 2009

Eksempeloppgave 1T, Høsten 2009 Eksempeloppgave 1T, Høsten 009 Del 1 Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 ( poeng) a) Bruk opplysningene nedenfor til å finne

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 10. trinn

Terminprøve i matematikk for 10. trinn Terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 2006 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1P Bjørn Ove Thue

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1P Bjørn Ove Thue wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1P Bjørn Ove Thue Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, så regner symbolsk. Det vil si at

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Tema: Tall og algebra Kunne skrive tall på ulike måter. Skrive veldig store og små tall

Detaljer

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

ENT3R. Oppgavehefte. Basert på tidligere eksamener for 10. klasse. Tommy Odland 2/4/2014

ENT3R. Oppgavehefte. Basert på tidligere eksamener for 10. klasse. Tommy Odland 2/4/2014 ENT3R Oppgavehefte Basert på tidligere eksamener for 10. klasse Tommy Odland 2/4/2014 Dette er et oppgavehefte med oppgaver inspirert fra tidligere eksamener for 10. klassinger. Målet er at heftet skal

Detaljer

Kapittel 5. Lengder og areal

Kapittel 5. Lengder og areal Kapittel 5. Lengder og areal Mål for Kapittel 5, Lengder og areal. Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke og grunngi bruk av formlikhet, målestokk og Pytagoras setning til beregninger

Detaljer

Løsningsforslag eksamen 1T våren 2010 DEL 1. Oppgave 1. a) Funksjonen f er gitt ved f x 2x 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f x 2x 3 Grafen

Løsningsforslag eksamen 1T våren 2010 DEL 1. Oppgave 1. a) Funksjonen f er gitt ved f x 2x 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f x 2x 3 Grafen Løsningsforslag eksamen T våren 00 DEL Oppgave a) Funksjonen f er gitt ved f 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f 3 Grafen y 0 8 6 4-4 -3 - - 3 4 - -4 Nullpunkt 3 0 3 Nullpunkt når 3 b) Løs likningen

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2014

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2014 Eksamen MAT1005 Matematikk P-Y Høsten 014 Oppgave 1 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 0,0003 500000000 0,00,0 10,0 4 8 3,0 10 5,0 10 3,0 5,0 4 8 ( 3) 7 3 10 7,5 10 Oppgave (1 poeng) Prisen

Detaljer

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 4. mai 2007. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 4. mai 2007. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Eksamen Fag: VG1341 Matematikk 1MY Eksamensdato: 4. mai 2007 Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge

Detaljer

Regelbok i matematikk 1MX og 1MY

Regelbok i matematikk 1MX og 1MY Regelbok i matematikk 1MX og 1MY Utgave 1.4 Skrevet av Bjørnar Tollaksen. Hele regelboka er et sammendrag av læreboka. Dette er ment som et supplement til formelheftet, ikke en erstatning. Skrivefeil kan

Detaljer

Eksamen 25.05.2010. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 25.05.2010. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 25.05.2010 MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring:

Detaljer

Scooter/moped Motorsykkel Thales

Scooter/moped Motorsykkel Thales Eksamen 20.05.2011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 2 Scooter/moped Motorsykkel Thales Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal

Detaljer

03.10.2013 Manual til. GeoGebra. Ungdomstrinnet. Ressurs til. Grunntall 8 10. Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

03.10.2013 Manual til. GeoGebra. Ungdomstrinnet. Ressurs til. Grunntall 8 10. Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 03.10.2013 Manual til GeoGebra Ungdomstrinnet Ressurs til Grunntall 8 10 Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innhold Verktøy... 4 Hva vinduet i GeoGebra består av...

Detaljer

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Regning med positive og negative tall 2 Regnerekkefølge og parenteser 3 Potenser 4 Algebra 5 Brøkregning 6 Ligninger 7 Ulikheter

Detaljer

Eksamen 1T, Våren 2010

Eksamen 1T, Våren 2010 Eksamen 1T, Våren 010 Del 1 Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (0 poeng) a) Funksjonen f er gitt ved f x x 3 Tegn grafen

Detaljer

Hjelpemidler på Del 1: Ingen hjelpemidler er tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler.

Hjelpemidler på Del 1: Ingen hjelpemidler er tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 4. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 4. Bokmål Fasit 9 Grunnbok Kapittel 4 Bokmål Kapittel 4 Areal og omkrets 4.1 Alle unntatt C kan være riktige. 4.2 250 cm (= 2,50 m) langt kantebånd 4.3 3 m 4.4 a b 4 c 4 : 1 d e 9. Forhold 9 : 1 f s 2 g s 2 : 1

Detaljer

Oppgave 1. Del A. (i) Skriv de to desimaltallene 0, 7 og 3, 12 som vanlig brøk og forkort hvis mulig. som desimaltall. 3x 6

Oppgave 1. Del A. (i) Skriv de to desimaltallene 0, 7 og 3, 12 som vanlig brøk og forkort hvis mulig. som desimaltall. 3x 6 Oppgave 1 (i) Skriv de to desimaltallene 0, 7 og 3, 12 som vanlig brøk og forkort hvis mulig. (ii) Skriv 314 100 og 4 5 (iii) Forkort brøkene som desimaltall. 12 15 og 3x 6 9x. (iv) Sorter disse seks tallene

Detaljer