RISK MANAGEMENT 7TIPS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISK MANAGEMENT 7TIPS"

Transkript

1 Ledelse God og riktig risikostyring starter på toppen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Beredskap Sikre bedriften mot langvarig strømbrudd Trusselbildet Gode rutiner holder ID-tyven unna RISK Nr. 3 / Mai 2009 MANAGEMENT 7TIPS TIL EFFEKTIV RISIKOSTYRING IKT-øvelse Hvordan kan vi best takle angrep på nasjonal infrastruktur? Risikostyring Hold en stø økonomisk kurs for bedriften gjennom turbulente tider Adgangskontroll Reduserte kostnader på hærverk med 90 prosent TA KONTROLL OVER RISIKOENE Uansvarlig business Å å FOTO: HEGE KOFSTAD 25 ÅR Safetec - 25 år i sikkerhetens tjeneste

2 2 MAI 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Å realisere muligheter og verdier krever styring av usikkerhet og risiko på et stadig tidligere stadium. VI ANBEFALER Ellen Brattaas Generalsekeretær i Norges Interne Revisors Forening (NIRF). Den som mestrer risiko, vinner konkurransen SIDE 8 Det er opp til styret i hver enkelt virksomhet hvor stor risiko de er villig til å utsette virksomheten sin for. Endringer og kriser betyr muligheter. Det er i usikkerhet og risiko at forretningsmuligheter ligger og nye verdier kan finnes. Erkjennelse og læring Den globale finanskrisen ankom ut av ingenting. Den 1 har snart gitt oss hodebry og engstelse i ett år. Det handler om usikkerhet. Oppsøker vi muligheter, handler det om risiko. Vi studerer krisenes natur, opprinnelse, iboende mekanismer og menneskelige faktorer for å gjenkjenne mønstre som kan gi grunnlag for gjenkjenning og styring. Få har unngått virkningene av den siste globale finanskrisen, men i Norge har vi vært mindre berørt enn i andre økonomier. I media hører vi at tidligere finanskriser har frembragt etablering av barrierer mot at finanskriser skal forplante seg, dvs. verktøy for å håndtere risiko. Dette er interessant, for bruk av barrierer i form av både fysiske, systemmessige og organisatoriske virkemidler har vært benyttet i industrien lenge, og er innbakt i Petroleumstilsynets forskrifter for petroleumsnæringen. At dette nå tas i bruk i nye sektorer som i finansnæringen er spennende. Kunnskapen vandrer på tvers av næringer og minner oss om at styring av usikkerhet og risiko følger samme metodikk uavhengig av anvendelse. Emerging risk Styring av usikkerhet og risiko har de siste 20 årene utvi- 2 klet seg fra spesialdisipliner innen teknikk og finans til å innta ledelsen og styrebordene i små bedrifter og store konsern. Utbredelse og anvendelse har økt raskt. Utviklingen går videre, og nye sammenhenger avdekkes og prøves ut og erfaringer vinnes. Om vi gjerne skulle klart oss uten finanskrisen og dets negative konsekvenser, mobiliseres det i disse tider store ressurser for å mestre usikkerheten på et tidlig stadium. Emerging For å gjenta en suksess, må du vite hvordan det skjedde i første omgang. Torolf Paulshus Daglig leder, Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring risk fokuserer nettopp på å kartlegge og styre faktorer som påvirker risiko og usikkerhet tidlig. Det er vår tese at de som behersker metodikker med å predikere risk på et tidligere stadium enn sine konkurrenter, vil fremstå som vinnere i kampen om markedsandelene. Styringssystem for bedre resultater 3 Å vinne konkurransen om mulighetene, dreier seg også om presisjon og treffsikkerhet, nøyaktighet og reproduksjon av predikering av risk. Analyser, reproduksjon og bruk av statistiske metoder gir store fordeler, men krever forberedelser. For å gjenta en suksess, må du vite hvordan dette skjedde i første omgang. Risikostyring er en selvfølgelig del av et helhetlig styringssystem. Det handler om å ta styring på bedriftens risikobilde og usikkerhet, og å være i stand til å predikere hvor, når og hvordan de vil inntre. La ledelsen ta styringen over usikkerhetene i din bedrift og ikke motsatt. Vi hjelper våre lesere å lykkes! RISK MANAGEMENT, 3. UTGAVE, MAI 2009 Adm.Dir.: Thomas A. Berge Redaksjonssjef: Karl Olav G. Sørensen Redigerer: Merete Askildsen Prosjektleder: Andreas Rein Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet: Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører ved å tilby lesere som gjennom faglig høyt redaksjonellt innhold blir motivert til å handle. ROS Kartlegging og dokumentasjon av risiko. Grunnleggende for alt beredskapsarbeid. Vi gjennomfører analyser og utarbeider dokumentasjon sammen med kunder. Beredskapsplan En enkel og operativ plan er avgjørende for å håndtere kritiske hendelser på best mulig måte. Vi oppdaterer og effektiviserer eksisterende planverk eller lager nye enkle og operative planer. Øvelser og kurs Trening for å heve kompetansen og sikre en god håndtering av kritiske hendelser. Vi kan bistå med øvingsledelse, dreiebøker, spillstab, evalueringer og dokumentasjon. Sikringstiltak Kartlegging, dokumentasjon og anbefalinger om ytterligere tiltak. Internkontroll Revisjoner og bistand til arbeid med internkontroll i bedriften. Rådgiving Timebasert rådgiving innen sikkerhet og beredskap. Norsk Kraftberedskap AS Guldalsgata 54, 2010 Strømmen Telefon: /

3 K-DAGENE 2009Hotel Clarion Gardermoen 4-5 juni CORPORATIVE GOVERNANCE ETIKK - ANTIKORRUPSJON INTEGRERTE HELHETLIGE STYRINGSSYSTEMER RISIKOSTYRING Nasjonale utfordringer, perspektiver på risiko i samfunn og næringsliv Næring & Handelsdepartementet er invitert Internasjonal økonomisk usikkerhet, perspektiver og konsekvenser for norsk næringsliv Harald Magnus Andreassen, Sjefsøkonom, First Securities Business Integrity - etikk Ole Snerte, Leading analyst, StatoilHydro INTEGRERTE STYRINGSSYSTEMER Integrert styringssystem, erfaringer fra anvendelse i et Internasjonalt konsern Harald Bratthammar, konserndirektør, Seadrill Integrerte styringssystemer logistikkstyring Eirill Bø, studierektor Handelshøyskolen, BI, Oslo Integrerte styringssystemer informasjonsstyring Bo Hjort Christensen, studierektor, Handelshøyskolen BI, Oslo Å fly gjennom krisene Bjørn Kjos, Adm.dir. Norwegian Torsdag 4. juni Fredag 5. juni RISIKOSTYRING Styring av risiko i bygg og anleggsindustrien Marius Tunstad, Leder Marked & Partnering, NCC Construction Norway Bedre føre var... Lene Conradi, Ordfører Asker Kommune Risikostyrte miljøløsninger i byggeindustrien Hanne Rønneberg, Konserndir. Miljø, Skanska INTEGRERTE STYRINGSSYSTEMER EOQ new deal, Goals and strategy (Eng) Dr. Eric Jansens, EOQ CEO The EFQM model, management systems overall perspective, process orientation and model tools (Eng) Melissa Rancourt, EFQM, Director. Membership & Communication The corporate audit s reporting and communication with different governing bodies of a larger Norwegian entity Stein Egil Næss, Senior Vice President, Direktør konsernrevisjonen, StatoilHydro RISIKOSTYRING Gjentagende læringspunkter fra hendelser, finanskrisen forsterkning av disse utfordringene Finn Carlsen, Tilsynsdirektør, Petroleumstilsynet Hvorfor skjer det ikke flere ulykker? Lars Bodsberg, Forskningssjef, SINTEF EXPRESS 2009, EU s Expert Panel for the review of the European Standardisation System (ESS) (Eng) Guðrún Rögnvaldardóttir, Managing Director, Icelandic Standards and EFTA representative in EXPRESS Risikostyring - sett fra en legmanns synsvinkel Jens P. Heyerdahl d.y. Dette er en sjelden anledning til faglig oppdatering og refleksjon! Påmelding til P.O. adress: NFKR, P.O.Box 160 NO-1325 Lysaker, Norway Teleph: SWIFT: DNBANOKKXXX Enterprise nr: NO MVA Bankkonto Se mer på web: IBAN: No

4 4 MAI 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Spørsmål: urderer du å nedprioritere risikostyringen or å minimere kostnadene Svar: et kan være ristende å kutte h ørner men pass deg så du ikke utsetter edri ten or arlige operas oner. 1TIPS SIKKRE BEDRIFTEN ANGRIP RISIKOEN PA RIKTIG MATE Nedskjæringer kan være en farlig operasjon, ettersom evnen til å takle risikoer avtar med sviktende marginer. Da er det ekstra viktig å passe på at bedriften ikke utsetter seg for større risikoer enn den kan tåle. Følg lover og regler som gjelder for din bransje, sikre eiendeler og hold en stø økonomisk kurs, ellers kan man fort komme ille ut å kjøre, sier Lars Erik Sletner, seniorøkonom i Bedriftsforbundet. I en nedgangstid som den mange opplever om dagen, vil han spesielt fremheve betydningen av at bedriften legger vekt på god økonomistyring og -kontroll, herunder å sjekke kundenes betalingsevne, og sørger for at det er penger i kassen til å betale utestående fordringer. Start med ledelsen Risikostyring blir stadig en større del av hverdagen, også for mindre bedrifter. Det skyldes flere forhold, herunder krav fra kunder og myndigheter bl.a. til gode kontrollrutiner. Dette kommer tydelig frem ved at stadig flere bedrifter ønsker sertifisering, sier han. Flemming Ruud Professor ved Handelshøgskolen BI Det koster ikke noe dersom du gjør alt riktig første gang. I flere bedrifter har de egne ansatte som kun jobber med risikostyring. Det er vel og bra, men risiko må bygges inn i ledelsen; du må begynne på toppen og jobbe deg nedover, slik at risiko ikke blir en egen form, men tilpasser seg bedriften som helhet. Risikostyring og internkontroll er en prosess som er utformet for å kunne identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko slik at risikoen er innenfor et akseptert nivå, sier professor ved Handelshøyskolen BI, Flemming Ruud. Han mener denne prosessen bør gjennomføres av virksomhetens ledelse og øvrige ansatte, og inkluderes i de daglige gjøremålene. Risikostyring anvendes i fastsettelse av strategi og planer og på tvers av virksomheten for å gi rimelig grad av sikkerhet for virksomhetens oppnåelse av sine målsettinger. Identifiser konsekvenser En risiko skal vurderes i forhold til sannsynligheten for at den inntreffer og den forventede konsekvensen den vil medføre dersom den inntreffer. Ved å identifisere hendelser og måle konsekvenser, vil resultatet av disse vurderingene angi hvor høy den enkelte risiko er. Det danner grunnlaget for å prioritere hvilke risikoer som anses som vesentlige i forhold til å kunne påvirke oppnåelsen av målsettinger negativt på ulike nivåer, og som det derfor må legges vekt på videre i risikostyringsprosessen, fortsetter Ruud. Videre sammenlikner han risikohåndtering med kvalitet. Det koster ikke noe dersom du gjør alt riktig første gang. Blir du flink til å identifisere uønskede hendelser, får du heller ikke noe å reparere. Du må se det i forhold til et mikronivå; du kan ikke gå gjennom alle mulige tenkelige faremomenter. Passer du på at risiko er integrert i alt arbeid, vil du som oftest ikke bli utsatt for de største overraskelsene. Det viktige her er at du ikke ser på risiko som en eget område som lever et liv på siden. Derfor bør spørsmålet om risiko tas opp i styret for å klarlegge hva ledelsen kan gjøre for å inkludere dette i resten av organisasjonen, avslutter Ruud. SILJE RØNNE Idag kreves både sikkerhet og tilgjengelighet til envher tid. Det er en utfodring å kombinere disse to motsetninger - men Boon Edams brede sortiment av sikkerhetsprodukter dekker både kravet til sikkerhet og tilgjengelighet. Security Access Vi har utviklet noen av de mest sofistikerte produktene for adgangskontroll som finnes på markedet idag. De gir deg muligheten til å kunne overvåke og styre hvem som kommer inn og befinner seg i lokalene. Høysikkerhetskaruselldører & høysikkerhetssluser Adgangssperresystem for resepsjon Rammegjerde i glass/stål Høysikkerhets adganssperrer Utvendig adgangskontroll - områdessikring Kjøretøysperrer Med over hundre års erfaring vet vi at vi sammen kan løse en hvilken entré teknologi som helst - nå og i fremtiden. Tlf

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MAI GOD RISIKOSTYRING - Risikostyring blir en stadig større del av hverdagen, også for mindre bedrifter, forteller Lars Erik Sletner, seniorøkonom i Bedriftsforbundet. 5 RUUDS BESTE TIPS Ledelsens ansvar Virksomhetens ledelse skal 1 sørge for at virksomheten har etablert en forsvarlig risikostyring og internkontroll og påse at den fungerer på en tilfredsstillende måte. Ledelsen bør inkludere risikostyring i alle ledd. Målingen av risiko Det finnes ulike metoder ut 2 fra hvilke typer risikoer virksomheten står overfor og hva som truer foretakets eksistens. Lag en matrise der du setter opp sannsynligheten for at noe inntreffer. Dette gjøres enkelt ved et vanlig x/y-diagram, der du har sannsynlighet på x-aksen og konsekvens på y-aksen. Prioriter Resultatet av disse vurderingene angir hvor høy den 3 enkelte risiko er. Det danner grunnlaget for å prioritere hvilke risikoer som anses som vesentlige i forhold til å kunne påvirke oppnåelsen av målsettinger negativt på ulike nivåer, og som det derfor må legges vekt på videre i risikostyringsprosessen. Umulig med null risiko Når ledelsen vurderer en 4 risiko til å være utenfor risikotoleransen, vil det være behov for å iverksette ytterligere tiltak og kontrollaktiviteter for å redusere risikoen til et akseptert nivå. Det vil normalt ikke være mulig å redusere risikoen helt til null. Enda viktigere i dårlige tider 5 Legg spesielt vekt på økonomistyring og kontroll i nedgangstider, og sjekk kundenes betalingsevne.

6 6 MAI 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS GOD RISIKO- STYRING SPØRSMÅL OG SVAR Ellen Brattaas Generalsekeretær i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF). Sørg for at risikostyringen er forankret i ledelsen Spørsmål: Hva skjer når en bedrift blir rammet av en katastrofe? Svar: Alvorlige hendelser kan få ødeleggende konsekvenser for en virksomhets omdømme dersom man ikke viser at ledelsen har fokus på risikostyring, og engasjerer seg i temaet. Hvordan en virksomhet skal håndtere risiko, er et stort spørsmål med flere gyldige svar. Det man kan enes om, er at risikostyring må forankres i ledelsen. Det er flere grunner til det, sier professor Stein Haugen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Større fokus i samfunnet Risiko generelt er noe som får større og større fokus i samfunnet og hvor det i stadig økende grad forventes at bedrifter har kontroll på risiko og klarer å unngå ulykker, uhell og avbrudd. Se bare på den mediestormen Jernbaneverket og NSB får når togtrafikken stanser eller hvordan fokuset rettes mot StatoilHydro når det skjer alvorlige hendelser på norsk sokkel. Alvorlige hendelser kan få ødeleggende konsekvenser for en virksomhets omdømme dersom man ikke viser at ledelsen har fokus på dette og engasjerer seg i temaet. På samme måte som ledelsen må forholde seg til risiko for tap av markeder, finansiell risiko og annen forretningsmessig risiko, må den også ha et bevisst forhold til ulykkesrisiko. Dette må inngå som en TIPS Det som er viktig, er å erkjenne nødvendigheten av å holde trykket oppe. Per Morten Schiefloe Professor i sosiologi ved NTNU Hvordan bli en virksomhet med god ledelsesdefinert risikostyring? Det finnes neppe noen universalløsning som kan passe for alle, men noen viktige forutsetninger kan allikevel trekkes frem, sier Stein Haugen ved NTNU. Hev kompetansen En økt forståelse av hva risiko 1 er helt til topps i selskapet, er kanskje en av de viktigste faktorene. Risiko er et vanskelig begrep å forholde seg til, og det passer heller ikke inn i tradisjonelle styringsverktøy. Finn styringsparametre Man må finne passende styringsparametre som er 2 knyttet til risiko og som ledelsen i selskapet måles mot. Det som måles, blir fulgt opp, så dette er en helt nødvendig forutsetning. Still ledelsen til ansvar Som et ledd i dette må også ledelsen i større grad bli stilt til 3 ansvar for konsekvensen av de beslutninger man tar mht. risiko og ikke bare mht. økonomi, som gjerne er den viktigste faktoren. STOR INNVIRKNING Det er en økende erkjennelse at beslutninger som ledelsen tar har stor innvirkning på risikonivået i en virksomhet, sier Stein Haugen, professor ved NTNU. FOTO: PRIVAT integrert del av styringen av et selskap, sier Haugen. Professor i sosiologi ved NT- NU, Per Morten Schiefloe, sier seg enig. Evnen til å håndtere risiko er generelt avhengig av et komplisert sett av organisatoriske kvaliteter som har å gjøre med formell organisering, prioriteringer, oppmerksomhet, samhandling, arbeidsprosesser, tillitsforhold og så videre. Bevissthet og oppmerksomhet omkring risiko/sikkerhet og faktorer som har direkte og indirekte betydning for dette, er av avgjørende betydning for de resultatene som oppnås. Ledelsen har en helt avgjørende rolle å spille i denne sammenhengen, både gjennom prioriteringer og egen atferd. Uten et bevisst forhold til sikkerhet og vilje til å prioritere dette fra ledelsens side, er det vanskelig, enn si umulig, å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå over tid, sier Schiefloe. Problematisk ledelse Etter hvert er det også blitt økende konsus rundt at beslutningene ledelsen selv tar, er det som faktisk fører til økt risikonivå i bedriften. Det er en økende erkjennelse at beslutninger som ledelsen tar har stor innvirkning på risikonivået i en virksomhet. Kostnadskutt, effektivisering, omorganiseringer og lignende kan påvirke risikoen i veldig stor grad, og dette er noe ledelsen også må forholde seg til; man kan ikke skyve dette ansvaret ut til en stabsfunksjon eller nedover i linjen, sier Stein Haugen. Å passe på at risikostyring er forankret i ledelsen, er et skritt mot god risikostyring, men det krever også kontinuerlig innsats. Det finnes ingen enkle løsninger for å etablere og opprettholde god risikostyring og et høyt sikkerhetsnivå over tid. Det som er viktig, er å erkjenne nødvendigheten av å holde trykket oppe, og at dette krever kontinuerlig innsats på mange områder og i forhold til ulike organisatoriske innsatsområder, sier Schiefloe. HEGE KOFSTAD Hvordan kan en internrevisjon bedre ledelsestilnærming i risikostyring?! Internrevisjon er vurdering og testing av den interne kontroll under styrets ledelse og som ledd i dettes overvåkingsansvar, står det i Kredittilsynets utredning om internrevisjon. Normalt betyr dette vurdering og testing av foretakets interne kontroll, såkalt operasjonell revisjon.! Internrevisjon kan fungere som en fasilitator for ledelsen, for å få på plass systemer som fungerer optimalt. Ved å foreta risikoanalyser, identifisere mulige risikoområder samt anbefale passende tiltak, vil internrevisjonen fungere som en konstruktiv bidragsyter og medspiller i foretaket. De siste årene har internrevisorens rolle i større grad enn før fått en rådgiverfunksjon ved siden av hovedoppgaven: å bekrefte at systemene fungerer optimalt.! Det er opp til styret i hver enkelt virksomhet hvor stor risiko de er villig til å utsette virksomheten sin for. Men når dette er på plass, kan internrevisjonen komme inn og teste systemene for å se om de fungerer optimalt, og eventuelt komme med forslag til forbedringer. Ifølge NIRFs hjemmesider skal internrevisjon være risikodrevet og målrettet. Internrevisjonen er en ledelsesfunksjon som bistår alle ledersjikt med en gjennomgang og vurdering av virksomhetens aktiviteter og de samlede styrings- og kontrollsystemer som er iverksatt for risikostyring og målstyring.! Internrevisjonen identifiserer forbedringsområder og medvirker til å iverksette tiltak når de observasjoner som gjøres tilsier det. Fokuset skal alltid være på kvalitet, effektivitet og lønnsomhet.! Internrevisjonen arbeider etter instruks godkjent av ledelsen og styret som fastsetter internrevisjonsavdelingens formål, fullmakter og ansvarsområder.! Etter hvert som virksomheter stadig blir større og mer komplekse, blir det mer krevende for ledelsen selv å ha nødvendig kontroll og oversikt over viktige aktiviteter i de ulike nivåene i organisasjonen. Det blir et enda større behov for å etablere et internt styrings- og kontrollsystem som er tilpasset det risikobildet virksomheten står overfor i forhold til å realisere sine planer og nå sine mål.

7 Sikkerhet skapes! Safetec LOS 25 ÅR Safetec feirer nå 25 år som rådgivere innen sikkerhet, beredskap og pålitelighet. Med over 100 medarbeidere på kontorer i Trondheim, Oslo, Stavanger, Bergen, Aberdeen og Kuala Lumpur, er vi en viktig støttespiller for våre kunder innen olje- og gass, transport, kraft, helse og offentlig forvaltning. Alvorlige hendelser kan få store konsekvenser for de fleste firma, spesielt hvis man ikke er forberedt. Ledere kan ikke forutse fremtiden, men de kan øke sine medarbeideres evne til å forberede seg. Dette gjøres i det daglige arbeidet, og ikke kun når ulykken oppstår! Safetec LOS gir ledere rådgivning på hvordan man kan skape en tryggere fremtid. LOS står for Ledelse, Organisasjon og Sikkerhet. Med bakgrunn i innovative og forskningsbaserte metodeverk for sikkerhetsanalyser, tilbyr vi: Ledelsesrådgivning innen risk management, sikkerhetsanalyser og robusthet Organisasjonsanalyser med fokus på forbedring Effektivisering og sikkerhet Helhetlige sikkerhetsanalyser Safetec LOS kan lose deg trygt gjennom fremtiden! Se mer om LOS og Safetec sine tjenester på Ta også gjerne kontakt Frode Heldal på telefon eller

8 8 MAI 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Spørsmål: Hvorfor er helhetlig risikostyring så viktig? Svar: Enkeltrisikoer kan forsterke hverandre eller nøytralisere hverandre. For å kunne vurdere utfordringene, bør du ha et bilde av samlet risiko. 3TIPS HELHETLIG ETLIG RISIKOSTYRING HELLER BRIDGE ENN ROULETTE Toleransen for at virksomheter ikke opptrer ansvarlig er blitt lavere. Det er bedre å spille bridge enn roulette. Det er rett og slett godt lederskap og økonomisk sunn fornuft å ha ansvarlig risikostyring, sier Odd Andersen fra Det Norske Veritas (DNV). Virksomheter har alltid vært bevisste på risikostyring, men nå har man fått bedre verktøy og metoder, sier han. Odd Andersen Det Norske Veritas Ved å bruke helhetlig risikostyring, har det vist seg at virksomheter kan spare penger. Oppdag et bredere spekter Denne tilnærmingen til risikostyring skiller seg fra tradisjonell risikostyring på tre måter: For det første tar helhetlig risiko for seg et bredere spekter. Alt fra finansiell risiko til risiko som er vanskeligere å kvantifisere for eksempel at virksomhetens omdømme svekkes blir tatt med i en helhetlig risikoanalyse. For det andre forsøkes det å legge samme måltall på hele spekteret. Enten det er snakk om tap på fordringer eller brudd på informasjonssikkerheten, brukes samme mål. For det tredje ses den helhetlige risikoen på tvers av organisasjonen. Risikoen blir målt i salgsavdelingen så vel som i systemene i bedriften. All risiko blir satt i sammenheng med hverandre og styrt deretter. Men det blir ingen avkastning uten risiko. Poenget med risikostyring er ikke å eliminere risiko, men å forstå den bedre slik at man tar de riktige risikoene, sier Andersen. Holder fokus i Oslo Oslo kommune er et eksempel på en virksomhet som fokuserer på helhetlig risikostyring. Oslo kommune består av mange bydelskontorer, og det er viktig å måle risikoen ikke bare i linjen, men også i de forskjellige kontorene sett opp mot hverandre. Vi skal forsøke å se på konsekvensene av alt fra full barnehagedekning til hvor godt folk trives i hverdagen. Sier Erling Svendby i DNV. - Hva skjer hvis det blir brann i en barnehage? Hvor forberedt er man på et slik scenario? Er det noe som kan gjøres for å minske risikoen? Og hva kan gjøres for å minimere omfanget når skaden først har skjedd? Dette er spørsmål som må besvares, sier Svendby. Se helheten Det er flere grunner til at risikostyring tilsynelatende er ekstra i vinden for tiden, sier Andersen. Som nevnt virker det som om toleransen for dårlig risikostyring er blitt lavere i samfunnet generelt. En annen grunn er flere lovkrav; bedriftene har rett og slett ikke noe valg. Dessuten stiller børsen mer og mer krav til dette området. En konsekvens av dette er at ledelsen for øvrig er blitt mer oppmerksom på temaet. Relevansen av å vite nøyaktig hvilken risiko virksomheten er utsatt for har økt. Ledelsen vil vite hvordan de kan sikre seg på en best mulig måte. Ved å bruke helhetlig risikostyring, har det vist seg at virksomheter kan spare penger. Enkeltrisikoer kan forsterke hverandre eller nøytralisere hverandre. Hvis en virksomhet for eksempel har ulike enheter som handler i valuta, kan dette gi en naturlig hedging eller det motsatte: En samlet eksponering som er større enn man er klar over. Et bilde av samlet risiko er åpenbart nyttig for å vurdere risikoreduserende tiltak, sier Andersen. HEGE KOFSTAD P A T E N T V A R E M E R K E D E S I G N J U R I D I S K Kongens gate 15, 0153 Oslo Tlf: Faks: STOL PÅ DINE IDÉER OG OSS Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn, markedsføringsrett og illojal konkurranse. Vår stab omfatter patentingeniører innenfor alle tekniske fagområder samt advokater med immaterialrett som spesialfelt.

9 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MAI TURBULENTE TIDER - Risikoen man løper kan godt utløses et helt annet sted enn hos en selv, men likevel få stor effekt på ens egen virksomhet, sier Jarle Strand, direktør i PWC. Her sammen med Siv Staubo ved BI (t.v.), og Mai Ibsen som har en rekke styreverv, både i offentlige og private selskaper (t.h.). FOTO: HEGE KOFSTAD Som å tjene penger med hull i lommen For å kunne stå oppreist gjennom turbulente tider, må virksomheter må se verden i større perspektiv enn tidligere og være mer fleksible, forteller Jarle Strand i PWC. Idet den vestlige verden har møtt seg selv i døra for første gang på et drøyt tiår, har virksomheter blitt nødt til å se risikostyring i et større perspektiv. Virksomhetene må se seg selv i makroperspektiv. Det finanskrisen understreker er at virksomheter i betydelig grad er påvirket av sine omgivelser, det er derfor viktig å forstå makrobildet og hvordan dette påvirker egen virksomhet, kunder og leverandører. Risikoen man løper kan godt utløses et helt annet sted enn hos en selv, men likevel få stor effekt på ens egen virksomhet, sier Jarle Strand, direktør i PricewaterhouseCoopers (PWC). Håndtere risikoen I turbulente tider som nå, blir det et spesielt behov for virksomheter å håndtere et risikobilde som endrer seg raskere enn før. De virksomhetene som er best forberedt er de som kommer til å komme best ut av den, og kanskje til og med tjene penger på den. Det finnes alltid vinnere og tapere, sier Strand. Mai Ibsen har en rekke styreverv, både i offentlige og private selskaper, og omtaler emnet risikostyring med pasjon. Virksomheter må beskytte sine sentrale verdier. Når de gjør det reduseres sannsynligheten for økonomiske tap, og det fører til at omverdenen legger merke til en ryddig og ansvarlig bedrift, som de i sin tur vil gjøre mer business med, sier Ibsen. En virksomhet må ha to tanker i hodet på en gang; Skape verdier og sikre verdierbåde. Sikring av verdier kan da bidra til ytterligere verdiskapingen, sier Ibsen. To typer risiko Doktorgradstipendiat og foreleser ved seksjon for finansiell økonomi på BI og styremedlem i flere selskaper, Siv Staubo, forklarer at det finnes to hovedtyper risiko. Generelt sett kan man si at det finnes den risikoen som ikke kan forutses, slik som jordskjelv og flom, og den risikoen man kan sikre seg mot. Staubo kaller det henholdsvis systematisk og usystematisk risiko. Den usystematiske risikoen kjennetegnes av at den kan reduseres eller til og med elimineres med mer eller mindre enkle grep. Å ikke gi ansatte på en boreplattform riktig sikkerhetsutstyr, er et eksempel på usystematisk risiko som er relativt enkelt å eliminere, sier hun. Å ikke sikre virksomheten sin, er som å tjene penger med hull i lommen: rett og slett dårlig og uansvarlig business. Den systematiske risikoen må heller ikke overses, presiserer Ibsen. Den risikoen som kan fjernes må fjernes, og det som ikke kan fjernes må overvåkes. Hvordan skal virksomheten forholde seg hvis noe uforutsett skjer? Å ha en fleksibel virksomhet er en del av svaret, avslutter Strand. HEGE KOFSTAD EMERGING RISK Hvis bare... Ved å ta høyde for risiko og endrede rammevilkår, kunne flere norske virksomheter ha kommet seg helskinnet gjennom finanskrisen, sier Jarle Strand i PWC. Da de amerikanske subprimelånene begynte å forfalle i økende grad ble obligasjonene som var gitt med boliglån som pant, verdiløse. Disse var blitt solgt til internasjonale investorer, og store banker satt plutselig på verdiløse obligasjoner. Ettersom ingen hadde oversikt over hvilke banker som satt på obligasjonene ble finansmarkedet skeptiske til å låne ut penger. Det ble dermed dyrere å låne penger og vanskeligere å finansiere store investeringer. Restriktiv utlånslinje I Norge hadde storbankene belaget seg på finansieringsløsninger gjennom amerikanske banker og amerikansk dollar. Det førte til at de måtte holde en svært restriktiv utlånslinje. Norske virksomheter hadde plutselig store problemer med å få tatt opp og refinansiert lån. - En bedre likviditetsprognose kunne ha reddet noen virksomheter, sier Strand.- Dessuten burde de sikret seg med flere lines of credit. Mange av virksomhetene som ble hardest rammet, var i stor grad under ekspansjon. De burde på forhånd ha tatt stilling til hvordan de kunne tilpasse seg og hatt noen alternativer, hvis det viste seg at de ikke fikk refinansiert lånet. Dette illustrerer viktigheten av å ha en fleksibel virksomhet, sier Strand. HEGE KOFSTAD Våre tjenester Risikokartlegging og -styring Offshore-prosjekter og riggdrift HMS/Arbeidsmiljø Avfall, håndtering/lagring og transport Bygg- og anlegg Industriproduksjon Revisjoner HMS-revisjoner Kvalitetsrevisjoner Miljørevisjoner Systemutvikling HMS-system IK-Mat Kvalitetsikringssystem Miljøfyrtårn Outsourcing HMS-ledelse Kvalitetsledelse Arbeidsmiljø og ytre miljø Vi gjennomfører undersøkelser, foretar prøvetaking og målinger samt beregner konsekvenser av utslipp til luft, vann og grunn. Organisasjonsutvikling Omstillings- og omorganiseringsprosesser Psykososiale arbeidsmiljøkartlegginger Vi tror ikke det lar seg gjøre å drive risikostyring uten høy kompetanse på fagfeltet, systematiske rutiner og godt verktøy. Det har vi. Det lønner seg å kvalitetssikre produksjons- og serviceprosesser, arbeidsmiljø og ytre miljø. Sammen med kunden finner vi gode løsninger for å få bort svinn, feilproduksjon, reklamasjoner og ressurskrevende plunder og heft. Resultatet er høy kundetilfredshet, tilfredse medarbeidere og økt miljøbevissthet. Det koster ingenting å la oss fortelle deg hvordan din bedrift kan oppnå det samme. Besøk oss på: Kvalitet & Sikkerhet Rådgivning AS Torpomoen rednings- og øvingspark 3579 Torpo

10 10 MAI 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Spørsmål : Er din bedrifts bygninger godt nok sikret? Svar: ør som tavanger kommune Få bedre oversikt over hvem som har adgang til dine bygg. 4TIPS ADGANGS- KONTROLL VET DU HVEM SOM HAR ADGANG? I 2003 sto Stavanger kommune overfor økende kostnader på hærverk, tagging og tap av nøkler. Man hadde liten kontroll over hvem som egentlig hadde adgang til kommunens mange bygninger. Vårt grunnleggende behov var fasadesikring av kommunale bygg for å forebygge hærverk og innbrudd, sier Espen Svendsen, bygningsansvarlig i Stavanger Eiendom. Kommunen bruker flere millioner årlig på å rette opp og reparere skader på kommunale bygg som følge av innbrudd og hærverk. I tillegg var det behov for å få kontroll over adgangen til flere bygg, samt alarmstyring og kameraovervåkning, forteller han. Espen Svendsen Bygningsansvarlig i Stavanger Eiendom Dagens teknologi byr på helt andre muligheter enn vi hadde for noen få år siden. Styrk sikkerheten Det ble bestemt at noe måtte gjøres for å styrke sikkerheten og for å forbedre systemene for adgang og overvåkning. De offentlige byggene har mange mennesker innom, samtidig som mye sensitiv informasjon oppbevares der. De største utfordringene var hvordan man skulle organisere seg for å klare å få til effektiv drift av systemene, forteller Svendsen. Med så mange brukere som Stavanger kommune har 5000 personer bare på adgangskontroll var det nødvendig å tenke godt gjennom drift av systemene. En annen utfordring var forholdet til personopplysningsloven og informasjonssikkerhet i forbindelse med både adgangskontroll og kameraanlegg. Tenk langsiktig Men med langsiktig og målrettede investeringer i sikkerhet, har Stavanger kommune tatt grep. Kostnader til hærverk og tagging er redusert med nærmere 90 prosent. Kommunen har investert i kameraovervåkning på de fleste kontorbygg, 30 av 44 skolebygg og ved flere barnehager og idrettsanlegg, og adgangskontrollanlegg er installert på rundt 35 bygg. Dagens teknologi byr på helt andre muligheter enn vi hadde for noen få år siden, sier Svendsen. Mer og mer av utstyret går over på nettverksbasert kommunikasjon. Det medfører økt ytelse og bedre kameraoppløsning, og vi har en helt annen overvåkning på anleggene når de er koblet i et nettverk. Andre forbedringer er at man kan integrere flere systemer i ett og samme toppsystem slik at driften blir enklere. De ansatte som bruker kommunens bygg til daglig har også uttrykt at de er fornøyde. De ansatte og virksomhetslederne er fornøyde fordi man nå kan kontrollere adgangen utenom normale åpningstider på bygg som skoler, barnehager etc. De kan melde fra om endringer på låsetider for eksempel frem i tid samt at kameraovervåkningen er forebyggende i seg selv, også utenom når det virkelig skjer en hendelse, sier Svendsen. Kartlegg muligheter Svendsen mener at kommunen har sett konkrete forbedringer siden opprettelsen av sikkerhetssystemet, men han påpeker viktigheten av god planlegging. Det er viktig å kartlegge hvilke muligheter som finnes i markedet før man investerer i sikkerhetssystemer En stabil og seriøs samarbeidspartner er absolutt nødvendig. I tillegg er det viktig i tidlig fase å gå i dialog med brukerne, siden man i det offentlige rom ofte støter på grupper som kan se på systemene som at jeg blir overvåket istedenfor å tenke på at systemene faktisk styrker egen personsikkerhet. Det er også viktig å tenke på drift av systemene og sette av nok ressurser til å håndtere drift og vedlikehold i driftsfasen. TONJE LINDRUP ROBERTSEN Your Partner in Security Leverandør av tekniske sikkerhetsløsninger for næringslivet, stat og kommune Tlf:

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MAI FULL KONTROLL Rådhuset i Stavanger har integrert adgangskontroll, kameraovervåkning og alarmstyring i et og samme system, noe som forenkler driften av sikkerhetssystemet FOTO: STAVANGER KOMMUNE 4 RÅD TIL SIKRING AV INFORMASJON Vurder behovet Gjør alltid først en vurdering av hva som er verdt å 1 beskytte og hvor kraftige beskyttelsesmekanismer du skal bruke. Ha et helhetlig fokus Tenk helhet når du sikrer 2 bygg og anlegg. Ingenting er sikrere enn det svakeste ledd. Tiltakene må være balanserte og veid opp mot hverandre. Det hjelper lite å bolte døra hvis vinduet ved siden av står åpent. Det viktigste er at det skal være vanskelig å komme til sensitiv informasjon og at man setter spor etter seg hvis det skjer. Husk at fysiske sikringstiltak i hovedsak tjener tre formål: deteksjon, tidsforsinkelse og reaksjon. Dersom et sett av disse ikke er til stede, avtar effekten av de andre dramatisk. Øk bevisstheten Gjør folk sikkerhetsbevisste. Ikke lag vanskeligere 3 barrierer enn at de faktisk blir brukt. Det viktigste er at tiltakene er godt gjennomtenkte. Opparbeid rutiner Adgangskort har flere sikkerhetsmessige sårbarhe- 4 ter. De kan mistes, de kan tappes for informasjon eller kopieres, og koder kan knekkes. Opparbeid rutiner for bruken av adgangskort. Det samme gjelder for rutiner og oppbevaring av nøkler. Visuell kontroll av adgangskortene ved inngangen kan gi en tilleggssikring. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har laget en veiledning til fysisk sikring. Les mer på KILDE: NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET TrioVing dp og dp CLIQ Avansert låssylinderteknologi TrioVing dp og TrioVing dp CLIQ kan brukes i alle typer av prosjekt og bygninger, fra boliger til forsvarsanlegg. dp CLIQ-sylinderne kan kombineres med mekaniske dp-sylindere i ett og samme låssystem. Sylinderne er av samme type og kan derfor ha den samme mekaniske kodingen, mens den elektroniske kodingen kan danne soner med unik individuell adgang. Fremtidsrettet TrioVing dp er en patentert teknologi for fremtiden som forhindrer uønsket nøkkelkopiering. Elektromekanisk sikkerhet I tillegg til mekaniske sylinderstifter er det også elektronikk i sylinderen. Denne kommuniserer med elektronikken i nøkkelen. Sylinderen kan således bare åpnes av en nøkkel som både har riktig mekanisk og elektronisk kode. Besøk oss på:

12 12 MAI 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Beskytt bedriften mot informasjonstyveri Spørsmål: Har din bedrift gode nok rutiner for informasjonssikkerhet? Svar: En undersøkelse laget for Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) i 2008 viser at datainnbrudd, misbruk av IT, tyveri og andre hendelser knyttet til sikkerhet koster norske virksomheter 571 millioner kroner. - Vi jobber f or at informasjonssikkerhet skal bli en naturlig del av hverdagen, sier Tore Larsen Orderløkken,leder for Norsk Senter for Informasjonssikring (Nor- SIS). Vi står overfor et økt trusselbilde, der datainnbrudd, virus og ID-tyveri er en del av hverdagen. Derfor er kunnskap om trusler og sårbarhet grunnleggende for en bedrift i dag, sier han. Orderløkken anbefaler norske virksomheter å kartlegge virksomhetens kritiske informasjon og informasjonssystemer gjerne gjennom en risikoanalyse slik at bedriften vet hvilke sårbarheter man har og hvilke konsekvenser en sikkerhetshendelse kan medføre. Tore Orderløkken Leder for NorSIS Sikkerhet er et lederansvar Lederforankring bør være en rød tråd i alt sikkerhetsarbeid. Det er ledelsen som styrer ressursbruken og prioriteringene i virksomheten, sier Kjetil Nilsen, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Ved å benytte seg av teknologiske løsninger, vil bedriften få muligheter til å overvåke og beskytte konfidensiell informasjon, uavhengig av hvor den lagres eller anvendes. Bedriften kan beskytte seg ved bruk av antivirusprogram, brannmur og IDS-løsninger, men Orderløkken mener at opplæring og bevisstgjøring blant ansatte er vel så viktig slik at de kan beskytte seg mot TIPS Gode sikkerhetsrutiner Sikkerhetsarbeidet må forankres hos ledelsen Gjennomfør risikovurdering/ risikoanalyse Utarbeid policy og retningslinjer for informasjonssikkerheten Gjennomfør opplæring og bevisstgjøring av ansatte Lag og øv på beredskapsplaner Tekniske tips Ha rutiner for oppdatering av operativsystemer og programvare Bruk brannmur Vi står overfor et økt trusselbilde, der datainnbrudd, virus og ID-tyveri er en del av verden. at sensitiv informasjon kommer på avveie ved endepunkter som bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, nettverk og lagringssystemer. Ansatte kan laste ned filmer og Bruk oppdatert antivirus Ta sikkerhetskopi og test at den virker ID-tyveri skjer ved Pass sendes i regulær post Fødselsnummeret er blitt standard som identifikator hos mange flere enn de offentlige etatene Skattelistene ligger ute på alle nettaviser. 5TIPS BEDRIFTENS TRUSSELBILDE musikk uten at de tenker på konsekvensene ved lisensiering og opphavsrettigheter, eller snakke om sensitive opplysninger på en buss eller andre offentlige steder, fortsetter han. Beskytt deg Orderløkken forteller at det er noen enkle tiltak bedriften kan gjøre, slik som å oppdatere operativsystemer og programvare som benyttes. Videre kan man installere et antivirusprogram og sørge for å oppdatere det. Installer personlig brannmur på alle PCer. Ta sikkerhetskopi av dine data, og lag en rutine for å gjøre det jevnlig, sier han. Videre råder han bedrifter til å utpeke en person som er ansvarlig for alt arbeidet med informasjonssikkerhet, der bedriften lager en policy og gode retningslinjer for informasjonssikkerheten som lederen må godkjenne. For dårlig rapportering I en rapport om sikkerhetstilstanden i fjor, ble det slått fast at lederes opplæring og kompetanse innen forebyggende sikkerhetstjeneste var mangelfull. I sin årsmelding for i år, påpeker direktoratet at rapporteringen om sikkerhetsbrudd er for dårlig. Systematisk rapportering er en forutsetning for oversikt og valg av tiltak på alle nivåer. Også her har lederen en viktig rolle å spille med å legge forholdene til rette for en god sikkerhetskultur i virksomheten, sier Nilsen til slutt. SILJE RØNNE ID-TYVERI Hold deg unna IDtyven! S vindleren trenger kun litt identitetsinformasjon og noe finansiell informasjon krydret med sosial manipulering. I prinsippet vil det si at alle over 15 år i Norge er potensielle ofre. Christian Meyer, prosjektleder for ID-tyveri et prosjekt som NorSIS har initiert forteller at norske virksomheter hvert år handler for store summer, der innkjøpsansvarlige har fullmakter til slik handel. Det handles på nettet, hos leverandører og i butikker. En fellesnevner for de fleste kjøpene er at de har fullmakt til å gjøre en slik handel. Vi har i det siste sett eksempler på at en angriper kartlegger hvem som har disse fullmaktene, og forfalsker virksomhetens papirer i den hensikt å svindle virksomheten. Ved eksempelvis å forfalske en firmaattest, har svindlere klart å tilegne seg kreditt, sier han. ID-tyveri vil øke Ifølge Meyer er det mye som tyder på at problemet vil øke i omfang fremover. I USA fikk de et tilbakeslag i 2008 etter å ha sett en nedadgående trend siden de begynte med målinger i Det antas at dette i stor grad skyldes finanskrisen og flere som ser etter alternative måter å spe på inntekten. Antall ofre i 2003 var 10,1 millioner, i ,3 millioner. Man forventet 8,1 millioner i 2008, men fasiten ble tett oppunder 10 millioner, sier han. SILJE RØNNE

13 NYHETER Det er få ting i et moderne samfunn vi er så avhengige av som elektrisitet. Uten strømmen stopper regelrett det moderne samfunnet opp. Butikker, banker, bensinstasjoner, kontorer og næringsliv stanser raskt opp hvis disse kritiske leveransene gjennom stikkontaktene uteblir. I noen virksomheter er tilgang på strøm bokstavelig talt livsviktig. Men heldigvis, strømbrudd som varer mer enn noen få minutter hører til sjeldenhetene. Statistikkene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at så godt som all strøm kommer frem til forbrukeren hele tiden. Selv om statistikken tilsier at vi frem til nå har hatt svært lav avbruddsfrekvens, er ikke dette noe som kommer av seg selv. Mange tiår med systematisk sikkerhetsarbeid har bidratt til dette, sier leder for beredskapsseksjonen i NVE, Arthur Gjengstø. Vurder egen sårbarhet NVE kontrollerer nett- og produksjonsselskapenes arbeid for å forebygge og håndtere ekstraordinære hendelser forårsaket av vær, teknisk sammenbrudd eller bevisst skadeverk. Selv om kraftbransjen har gode tall å vise til i forhold til leveringssikkerhet av elektrisitet, så vet vi alle at strømmen kan forsvinne for DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Vær forberedt på mulige strømbrudd Spørsmål: Hva skjer hvis strømmen går over en lengre periode? Svar: Det er opp til hver enkelt bedrift å sikre seg mot eventuelle skader som følge av strømbrudd. FAKTA Nødstrømaggregater Nødstrømaggregater som 1 slår inn når hovedstrømmen kutter ut er blant de mest vanlige nødstrømløsningene. Aggregatene blir drevet av alternative kraftkilder, som en dieselmotor eller batterier. De aller fleste virksomheter som er helt avhengig av jevn strømtilgang, slik som sykehus, har en eller flere aggregater. UPS-batterier UPS (uninterruptible power 2 source) er også et midlertidig Egenberedskapen må gjennomgås hos hver enkelt. Arthur Gjengstø Leder for beredskapsseksjonen i NVE De vanligste sikringssystemene Mange langvarige strømbrudd i Norge skyldes værforhold. Noen strømbrudd kan man beskytte seg til dels mot, mens andre representerer såpass store krefter at beskyttelsestiltakene ofte blir svært store og ekstremt kostbare, sier Roger Steen i NVE. alternativ når hovedstrømmen går. UPS-batterier kommer i alt fra store til små størrelser, alt etter hvilket behov de skal fylle. Reservekabler Å legge reservekabler er en 3 måte å sikre strømforsyningen hvis det skulle oppstå problemer i hovedforsyningskabelen. Reservekabelen har derimot ingen funksjon hvis problemet ligger utenfor selve kabelsystemet. Det er også relativt dyrt å vedlikeholde. 6TIPS VARIGE STRØMBRUDD en tid, sier Arthur Gjengstø. Hvor lang tid dette kan være, avhenger blant annet av årsaken til strømutfallet, muligheten til å reparere feilen og hvor man bor. Det er strenge krav til energiselskapene. Vi er opptatt av at resten av samfunnet, og da spesielt virksomheter som er kritisk avhengig av stabile strømleveranser, vurderer egen sårbarhet og treffer egne tiltak for å være forberedt på strømbrudd. Egenberedskapen må gjennomgås hos hver enkelt, både når det gjelder strøm, vann, telekommunikasjon og mer, mener Gjengstø. Er man så avhengig av sikker strømforsyning at selv noen minutter eller få timer uten strøm kan bety fare for liv og helse, viktige samfunnstjenester eller store økonomiske verdier? Ja, da må det være rimelig å sikre seg med for eksempel nødstrømaggregater og alternative varmekilder, sier seksjonssjefen i NVE. Strengt og viktig I Norge har vi gjennom lover og forskrifter valgt å regulere kraftforsyningen strengt i forhold til andre sektorer i samfunnet. Elektrisitetens betydning for samfunnsmaskineriet er så vital at vi ikke kan tillate oss å kompromisse for mye med sikkerheten, sier Gjengstø. Skulle et energiselskap likevel bli fristet til å ikke ta beredskapsarbeidet på alvor, vil man uansett måtte betale en høy pris for dette. Et svekket beredskapsnivå vil gi de berørte kraftforsyningsselskapene økonomiske sanksjoner som raskt overstiger eventuelle kortvarige økonomiske besparelser for å ha et for lavt beredskapsnivå. Dette er lagt inn som en reguleringsmekanisme, og er ment å fungere som et insitament for best mulig beredskapsarbeid i bransjen. NVE har ansvaret for å påse at forsyningssikkerheten og beredskapen blir ivaretatt på en god måte. Vi har målrettet bygd opp og forsterket våre beredskapsrevisjoner de siste årene, nettopp for å sikre at kraftbransjen til enhver tid leverer en så sikker strømforsyning som mulig. Dette handler om selskapenes omdømme og om samfunnssikkerheten, sier Gjengsø. HEGE KOFSTAD MAI STORE STRØMBRUDD 13. februar 2009 Heimdalfeltet måtte stenge 1 gasskranen på grunn av strømstans. Norsk gasseksport ble på et øyeblikk redusert med over 10 prosent. Problemet var at nødstrømsanlegget, den såkalte UPS-en, ikke fungerte. Batteripakken skal sørge for strøm dersom hovedkraftforsyningen kutter. Plattformen var en periode helt uten strøm, noe som medførte at kritiske sikkerhetssystemer om bord, både brannvarslingssystemer og systemer for gassdeteksjon, sluttet å virke. 7. juli 2007 Strømmen gikk på barneklinikken ved Haukeland 2 sykehus, og kom ikke tilbake før etter syv timer. To aggregater som skulle levere nødstrøm til barneklinikken, ble også lammet av strømbruddet. 20. august 2007 Strømstans i hovedstaden 3 lammet store deler av kollektivtrafikken. Strømstansen førte også til at politiets nødnummer brøt sammen. Ingen som ringte 112 kom gjennom til politiet. 12. mars 2001 Ericsson-ansatte i Kista ved 4 Stockholm ble bedt om å holde seg hjemme siden de ikke kunne bruke PC-ene etter strømstans. Strømstansen skyldtes brann i hovedkabelen. Da denne tok fyr, skulle en reservekabel forsyne strøm. Reservekabelen var derimot lagt bare noen centimeter bortenfor hovedkabelen. Det hele endte med at også reservekabelen brant opp arbeidsplasser i 700 IT-selskapet, flere av dem norske, ble berørt.

14 14 MAI 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Skaff deg erfaring i kriseberedskap Spørsmål: Hva skjer når Norge blir offer for virtuell krigføring? Svar: Like før jul i fjor ble Norge angrepet av en fi ende med store ressurser som gikk til angrep på infrastruktur som telefoni, fl ytrafi kk, strøm og forsvar. Ved å ta kontroll over datamaskiner eller oversvømme nettsteder med trafikk, ble samfunnskritiske funksjoner satt ut av spill. Denne gangen var det en øvelse i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Hensikten med Øvelse IKT-08 var å teste samfunnets evne til å være forberedt på, oppdage og håndtere massive digitale angrep på samfunnsviktige funksjoner og kritisk infrastruktur i Norge. 28 offentlige og private virksomheter innen bank og finans-, energi- og telesektoren deltok i øvelsen. Store konsekvenser Dagens informasjons- og kommunikasjonsteknologi blir stadig mer kompleks, og den tiltakende utbredelsen av IKT innen alle samfunnsområder medfører økt avhengighet av teknologien. Bortfall av slike tjenester kan få store konsekvenser for en virksomhet, sektor eller for samfunnet som helhet, sier øvingsleder i DSB, Tore Drtina. Deltakerne befant seg på sine egne arbeidsplasser, mens et tyvetalls personer var samlet i spillstaben i Tønsberg, hvor DSB holder til. Fra spillstaben mottok Tore Drtina Øvingsleder I DSB deltakerne ulike henvendelser (epost og telefoner) for å iscenesette de tenkte hendelsene som grunnlag for testing av planverket. I øvelsen simulerte man voldsomme angrep mot samfunnskritisk infrastruktur i Norge. Det var scenarioer med virus, trojanerangrep, tjenestenektangrep og til og med fullstendig bortfall av Internett. Vi har øvd på de verste scenarioene vi ser for oss i en IKThverdag, sier han. Øvelse IKT-08 var den første større nasjonale datasikkerhetsøvelsen i Norge. Angrepet kommer! Ifølge underdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Dagfinn Bruset, er et IKT-angrep skremmende nær virkeligheten. Det er ikke et spørsmål om sannsynlighet for at et større angrep vil ramme Norge, men et spørsmål om når, sa Bruset i forbindelse med NSMs sikkerhetskonferanse i november i fjor. Øvelsene viser at samfunnet generelt er relativt godt rustet til å møte situasjoner av den typen som er øvd. Og det finnes allerede en rekke eksempler på slike angrep. Da estiske myndigheter ønsket å fjerne et russisk krigsmonument, så man ikke bare store protester, men også dataangrep. Angrepene rammet aviser, fjernsynsstasjoner, skoler og banker. Myndighetene erklærte at landet var den første nasjonen som hadde blitt offer for virtuell krigføring. I forbindelse med striden om Muhammed-karikaturene, ble danske Jyllands-Postens nettavis slått ut i lengre perioder i januar 2006 nok et eksempel på det som antas å være politisk motiverte tjenestenektangrep. Men først og fremst er det organiserte kriminelle miljøer norske bedrifter burde bekymre seg over. Vi regner med at problemet med IKT-kriminalitet er sammenlignbart med narkotikakriminalitet når vi måler i penger, sier Torgeir Vidnes i NSM. Det kan dreie seg om angrep mot nettbanker eller 7TIPS ØVELSE IKT-08 utpressing der man truer med angrep om man ikke får penger. Ikke vent for lenge Øvelsen avduket flere svakheter i hvordan de forskjellige medaktørene håndterte krisen, men alt i alt oppgir både DSB og NSM at de er godt fornøyd med resultatene. Mitt inntrykk er at øvelsens hovedmål synes å være nådd, sier Drtina. Men behovet for øvelser er utvilsomt både viktig og nødvendig. Erfaringer, både gjennom reelle situasjoner og på øvelser, har vist at ledere venter for lenge før de iverksetter tiltak. Det trås ofte feil, fastslår Drtina. Beredskap er en holdningssak som innebærer at man må forberede seg på det verst tenkelige, og øvelser er den beste metoden for å lære seg krisehåndtering. Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE) var en av aktørene i øvelsen. Dette er en av de moderne utfordringene vi i NVE skal være forberedt på. Øvelsen understreker hvorfor slike krav er viktige å sette, og følge opp både i øvelser og i tilsyn, sier seksjonssjef Arthur Gjengstø i NVEs beredskapsseksjon. Øvelsene viser at samfunnet generelt er relativt godt rustet til å møte situasjoner av den typen som ble øvd. Endringer skjer imidlertid raskt på dette området, og det er derfor vanskelig å ha oversikt over sårbarhetsutviklingen i alle sektorer. Nye øvelser av denne typen vil derfor være viktig, konkluderer DSB med i evalueringen av Øvelse IKT-08. HEGE KOFSTAD 5 FUNNENE FRA ØVELSEN Klarhet i hvem som skal ha styringen Øvelsen avduket uklarheter i hvem som skulle ha 1 styringen. Kontrollen skal ligge hos det departementet som er mest berørt, men en IKT-krise som rammer mange ulike virksomheter i flere sektorer er vanskelig å bestemme. Nødvendig å ha operative enheter Øvelsen viste også nødvendigheten av å ha operative 2 enheter med beslutningsmyndighet, som kan reagere umiddelbart ved angrep. NSM har en slik operativ funksjon, men møter på flaskehalser siden mange av virksomhetene i øvelsen ikke er operative. Da blir det problemer når domener og IP-adresser må stenges raskt. Post- og teletilsynet kan pålegge teleoperatørene å gjøre det, men det er ikke operativt. Lite hensiktsmessig Flere deltakere på peker i 3 sin evaluering at Sivilt beredskapssystem (SBS) generelt er lite hensiktsmessig i hendelser som dette, og bør vurderes revidert. Rapporten har følgende anbefalinger: Avklaringer mellom NSM, PT og politiet knyttet til konkrete problemstillinger og i noen grad hå ndteringsansvar for hendelsen Avklaringer av hvilket ansvar ulike etater skal ha i koordinering av informasjon om og hå ndtering av de samfunnsmessige effektene av hendelsen Avklare hvem som har ansvar for utpeking av samfunnskritiske brukere Vurdere utvikling av SBS (Sivilt beredskapssystem Makker tilhører Norges ledende fagmiljø i forbindelse med sikker strømforsyning til industri, forsvar, samferdsel, bygg og anlegg. Selskapet realiserer første halvår 2009 leveranser av: Norges mest komplette leverandør av sikker strømforsyning stk. 1,6 MVA dieselaggregat i 30 spesial container, omkoplingsbart 3x230V og 3x400V til Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 2 stk. 1,3 MVA dieselaggregater på 3x690V inkl. step-up transformatorer og høyspent koplingsanlegg til Asker og Bærum Vannverk IKS 1 stk. 1,1 MVA dieselaggregat 3x230V til Sykehuset Innlandet HF Siden virksomheten ble etablert i 1994 har Makker levert tusenvis av små og store UPS-anlegg, og kan tilby våre oppdragsgivere spisskompetanse ifbm. systemintegrasjon og funksjonssamhørighet med dieselaggregater. Makker fokuserer i hovedsak på mellomstore og store anlegg for profesjonelle oppdragsgivere. Vi er landets eneste leverandør av roterende (dynamiske) UPS er. Disse kan leveres i moduler à 2 MVA, for parallellkopling inntil 50 MVA, med bedre pålitelighet og langt høyere kortslutningsytelse sammenliknet med statiske strømrettere. Makker har levert 400 Hz GPU er til alle flyoppstillingsplassene på Rygge Sivile Lufthavn og til diverse militære anlegg. Makker er størst i Norge på utstyr for strømforsyning av cruiseskip til kai og har levert 10 stk. omformeranlegg til forsyning av Sjøforsvarets fregatter på til sammen 8,9 MVA.

Kjemper faller - i mangel av risikostyring?

Kjemper faller - i mangel av risikostyring? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet risk management BeredsKaP risikostyring KriseHåndtering etterlevelse 2. UTGAVE - NOVEMBER 2008 KARTLEGGING AV RISIKO: DET SVAKE LEDDET: Hvilken risiko er

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet 2./3. kvartalsrapport 2014 Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet Risikobildet: Globale konflikter påvirker Norges sikkerhet 4 massivt dataangrep mot

Detaljer

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Vedlegg til Regional plan for samfunnsikkerhet og beredskap 2014-2017 Cybersikkerhet Oppland fylke Dette dokumentet gir en innføring i trusler, trender

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY 6TIPS TIL Brannsikring Investér i optimaliserte og nye systemer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Slik fjerner du utrangert og gammelt utstyr OFFSHORE Nr. 3 / Sept. 09 SAFETY TRYGGERE

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

informasjonssikkerhet

informasjonssikkerhet informasjonssikkerhet Mobilt kontor: De fleste ulykker skjer i hjemmet Les mer side 18 Fysisk sikring: Lekk nabo, ditt problem Les mer side 12 5. utgave - mars 2007 Guide til sunt nettvett Slik kan du

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering.

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: IT-Kriminalitet nummer 7 2014 Trojanere Id-tyveri Trusler mot ansatte Forsikringssvindel Hvitvasking Hacking Terror-finansiering H * K Reklamebyrå DNBO0614/1014

Detaljer

Nøkkeltall fra NorCERT. Mobil usikkerhet. Superhelter finnes

Nøkkeltall fra NorCERT. Mobil usikkerhet. Superhelter finnes Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nøkkeltall fra NorCERT NSM/NorCERT har siden opprettelsen av kvartals rapporten stadig rapportert om sterk økning i antall håndterte hendelser.

Detaljer

Q2/Q3 2013 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT

Q2/Q3 2013 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT Q2/Q3 2013 4 Nye utfordringer og nye muligheter 7 Nøkkeltall fra NorCERT 21 Informasjonssikkerhet hvordan skal man få noen til å bry seg? NYE UTFORDRINGER OG

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet samfunnssikkerhet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet samfunnssikkerhet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet www.samfunnssikkerhetnorge.no Nr. 1 september 2014 samfunnssikkerhet Den nye slagmarken Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor les mer på web Justis-

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009. Tema: Beredskap i nærmiljøet

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009. Tema: Beredskap i nærmiljøet Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009 Tema: Beredskap i nærmiljøet Hver femte kommune mangler reservestrøm Beredskapsressursene i nordområdene må kartlegges Kvinneandelen

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008. Digital krigføring

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008. Digital krigføring Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008 Digital krigføring Tema: STABSSJEF TONE ANDERSEN: HEIMEVERNSÅNDEN MÅ BESTÅ KLIMAENDRINGENE HAR SKAPT EN HELT NY SITUASJON I NORDOMRÅDENE

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENKELIGE? 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3

2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENKELIGE? 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3 2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3 KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENK ELIGE? DIA LOG 4 DET UTENKELEGE Beredskap er eit nøkkelord for alle som er opptatt av både

Detaljer

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet nyetablering & VEkst OPPSTART: VALG AV SELSKAPSFORM: EKSPANSJON: Stø kurs med riktig finansiering Hva er best for din virksomhet? 2. UTGAVE - OKTOBER 2008

Detaljer

NorCERT har fått nye moderne lokaler. Digitale løsepenger. Sikkerhetstruslene

NorCERT har fått nye moderne lokaler. Digitale løsepenger. Sikkerhetstruslene Kvartalsrapport for 2. kvartal 2012 Innhold Aktiviteter fremmover 2 NorCERT har fått nye moderne lokaler Nå som NorCERT er etablert i toppmoderne lokaler øker våre forutsetninger for å håndtere alvorlige

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Bacheloroppgave 2012

Bacheloroppgave 2012 Overføringsverdi: Forsvaret til en sivil leder i krise Bacheloroppgave 2012 Markedshøyskolen Campus Kristiania BAC3100 Studentnummer: 979662, 979680, 979599 Erklæring: Denne bacheloroppgaven er gjennomført

Detaljer

Rapport om sikkerhetstilstanden 2012

Rapport om sikkerhetstilstanden 2012 Rapport om sikkerhetstilstanden 2012 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er det sentrale direktorat for beskyttelse av informasjon og infrastruktur av betydning for samfunnskritiske

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

Nettsamfunn og sikkerhet

Nettsamfunn og sikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Temahefte 1/2008 Nettsamfunn og sikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Dato Versjon Endringer Godkjent av 2008-05-01 1.0 Side 2 av 29 Innhold Forord...4 Sikkerhetskultur og

Detaljer

Hva skjer når strømmen går?

Hva skjer når strømmen går? Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2008 Tema: Hva skjer når strømmen går? ETTERPÅKLOKSKAP PÅ FORHÅND BRIGADER KRISTIN LUND: BEFALSSKOLEN FREMFOR LANDBRUKSKARRIERE tsunamien

Detaljer

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Årsmelding 2005 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med

Detaljer