UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap"

Transkript

1 UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Økonomi og regnskap

2 Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret Serviceboks 513, 4605 Kristiansand Tlf.: Ungt Entreprenørskap Akershus Pb 1200 Sentrum, 0107 Oslo Tlf.: Ungt Entreprenørskap Buskerud Kreftings gate Drammen Tlf.: Ungt Entreprenørskap Finnmark Tollbugata 16 Banken Boks 183, 9811 Vadsø Tlf.: Ungt Entreprenørskap Hedmark Parkgata 64, 2325 Hamar Tlf.: Ungt Entreprenørskap Hordaland NHO Hordaland Postboks 694 Sentrum, 5807 Bergen Tlf.: / Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylke v/aure Fylkeshuset, 6404 Molde Tlf.: / Ungt Entreprenørskap Nord-Trøndelag Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Tlf.: Ungt Entreprenørskap Nordland Postboks 343, 8001 Bodø Tlf.: Ungt Entreprenørskap Oppland Oppland fylkeskommune Serviceboks, 2626 Lillehammer Tlf.: Ungt Entreprenørskap Oslo Essendrops gate 3 Pb 7173 Majorstua, 0307 Oslo Tlf.: Ungt Entreprenørskap Rogaland Jens Zetlitz gate Stavanger Tlf.: Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane NHO Sogn og Fjordane Postboks 217, 6901 Florø Tlf.: Ungt Entreprenørskap Sør-Trøndelag c/o Sør-Trøndelag fylkeskommune Postuttak, 7004 Trondheim Tlf.: Ungt Entreprenørskap Telemark Søve videregående skole 3830 Ulefoss Tlf.: t Ungt Entreprenørskap Troms Postboks Tromsø Tlf.: Ungt Entreprenørskap Vestfold Postboks Stavern Tlf.: Ungt Entreprenørskap Østfold Postboks 220, 1702 Sarpsborg Tlf.:

3 Økonomi og regnskap

4 FORORD Ungt Entreprenørskap har gjennom mange år hatt god dialog med skattemyndighetene. På denne måte fikk man klargjort hvilke regler som ungdoms- og studentbedrifter skulle forholde seg til innenfor områdene regnskap, skatt og avgift. I 2005 ble samarbeidet utvidet ved at Skatteetaten (se og Samarbeid mot svart økonomi (se inngikk en hovedsamarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. Her i gjennom ble fokuset på økonomi og regnskap ytterligere styrket bl.a. gjennom etableringen av konkurransen Beste regnskap på fylkes- og nasjonale messer (se Samtidig med dette ble også bransjeorganisasjonene til regnskapsførere og revisorer invitert til å bli med både i juryarbeid ifm de nasjonale messene, men også i arbeidet med å utvikle veiledningshefte innenfor Økonomi og regnskap. Siden 2005 har Den norske Revisorforening, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening og Økonomiforbundet vært aktive medspillere for at ungdoms- og studentbedrifter skal holde orden på sine regnskap på en best mulig måte. Dette er andre utgave av heftet Økonomi og regnskap. Det er foretatt en betydelig revisjon av innholdet fra den første utgaven. Endringene har skjedd på bakgrunn av de erfaringer som Skatteetaten har gjort gjennom særskilte regnskapskurs som er avholdt for elever og lærere i videregående skole. Dette heftet tar ikke mål av seg til å gi en fullstendig opplæring i regnskapsfaget, men det vil være tilstrekkelig basiskunnskap for regnskapsfunksjonen i en ungdoms- og studentbedrift. Vi håper heftet bidrar til kunnskap og inspirasjon for videre arbeid med egne regnskap på en god måte. Ungt Entreprenørskap takker Økonomiforbundet, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Den norske Revisorforening og Skatteetaten for utvikling av heftet. Uten deres kompetanse og deres erfaringer ville ikke dette heftet hatt den relevans og nytteverdi som vi nå mener at det har. 4

5 INNHOLD Innledning s 6 Kapitel 1: Økonomiske rammebetingelser s 7 - Registrering - Andelskapital - Omsetningsgrense - Lønn - Leverandørgjeld - Regnskap Kapitel 2: Hvorfor føre regnskap s 8 - Oversikt over økonomien - Grunnlag for riktig regnskap - Skaper tillit - Mindre tid på kontorarbeid Kapitel 3: Hva skal føres i regnskapet s 10 Kapitel 4: Dokumentasjon av føringer i regnskapet s 11 - Bilagene skal være ordnet på en oversiktlig måte - Hvilke opplysninger skal være med i bilaget Kapitel 5: Hvordan føre regnskap s 16 - Teknisk oppbygging av et regnskap - Praktisk bokføring Kapitel 6: Balanse og resultatrapport s 19 - Resultatrapport - Balanse Kapitel 7: Stemmer regnskapet med virkeligheten s 22 - Avstemming av kasse - Avstemming av banken Kapitel 8: Eksempelregnskap s 24 - Oppgave Ordliste: Regnskapsbegreper s 27 5

6 INNLEDNING Å drive ungdoms- og studentbedrift handler bla om å skape verdier gjennom kjøp og salg av varer og/ eller tjenester. Det handler med andre ord om ekte mennesker og ekte penger. Når du driver ungdoms- eller studentbedrift er det viktig å holde orden og ha oversikt over økonomien i bedriften. For å oppnå dette, må du føre et enkelt regnskap etter de samme prinsipper som gjelder for ordinære bedrifter. Dette heftet gir en veiledning i regnskap for ungdomsog studentbedrifter. Sammenhengen mellom de forskjellige kapitlene i heftet er skissert i følgende figur: Kap. 1: Økonomiske rammebetingelser Kap. 2: Hvorfor føre regnskap Kap. 3: Hva føres i regnskapet Kap. 4: Dokumentasjon av føringer i regnskapet Kap. 5: Hvordan føre regnskap Kap. 6: Balanse Resultatrapport Kap. 7: Avstemminger Kap. 8: Eksempelregnskap 6

7 Kapitel 1: økonomiske rammebetingelser Registrering Ungdoms- og studentbedriftene registreres i Brønnøysundregistrene via Bedriftene vil motta bedriftsattest fra Brønnøysundregistrene med eget organisasjonsnummer. Andelskapital Ungdoms- og studentbedriftene skaffer andelskapital ved oppstart av bedriften. Å selge andeler er en god måte å få inn startkapital på. Andelskapitalen skal tilbakebetales ved avvikling av bedriften. Regler for ungdomsbedrifter: kan selge andeler for inntil kr en andel koster kr 100 alle medlemmene i ungdomsbedriften må eie minst en andel, og kan maksimalt eie to andeler andeler kan også selges til personer utenfor bedriften det er ikke tillatt å drive handel med andelene Regler for studentbedrifter: kan selge andeler for inntil kr en andel koster kr 200 alle medlemmene i studentbedriften må eie minst en andel andeler kan også selges til personer utenfor bedriften det er ikke tillatt å drive handel med andelene Ved avvikling av bedriften: dersom det er penger igjen når alle regninger er betalt, skal bedriften betale tilbake andelskapitalen til alle som eier andeler i bedriften. Dette representerer tilbakebetaling av innskutt kapital. Tilbakebetaling av tidligere innbetalt andelskapital vil ikke utløse noen skatteplikt. eventuelt beløp som utbetales til andelseiere utover tidligere innbetalt andelskapital er å anse som lønn. Se eget pkt. om lønn i neste kolonne. Omsetningsgrense Omsetningsgrensen for ungdoms- og studentbedrifter er kr innen en 12 måneders periode. Dersom omsetningsgrensen overstiges vil ungdoms- og studentbedriften gå over fra å være et undervisnings- og opplæringstiltak til å være en virkelig bedrift med de konsekvenser dette vil få for skatter og avgifter. Bedriften må, i god tid før omsetningsgrensen nås, ta kontakt med Skatteetaten for å få veileding. Lønn Ungdoms- og studentbedriftene kan utbetale lønn skattefritt på inntil kr per person per kalenderår. Dersom denne beløpsgrensen overskrides, skal hele beløpet lønnsinnberettes. Leverandørgjeld Ungdoms- og studentbedrifter har i utgangspunktet ikke lov å pådra seg gjeld. Det åpnes likevel for at ungdoms- og studentbedrifter kan kjøpe varer/tjenester på kreditt. Bedriften skal ikke pådra seg større leverandørgjeld enn det den til enhver tid kan klare å betale tilbake. Dvs penger i kasse/bank minus allerede pådratt gjeld (leverandørgjeld/skyldig lønn). Regnskap Ungdoms- og studentbedriftene skal føre regnskap og må ha en revisor. Som revisor velges en person som har kunnskap om økonomi og regnskap (f eks økonomilærer). Bedriftene skal utarbeide årsrapport under avviklingsfasen. Årsrapporten skal legges fram for generalforsamlingen og skal minst inneholde: Regnskap med oppstilling av resultatrapport og balanse, inklusiv oversikt over fordeling av overskudd Revisjonsberetning 7

8 Kapitel 2: HVORFOR FØRE REGNskaP Ungdoms- og studentbedrifter skal føre regnskap. Reglene som gjelder gjennomgås i dette heftet. Hensikten med å føre regnskap Gode rutiner Orden og oversikt over bilag og bokføring À jour Plikt Regnskapet skal gi et bilde av den økonomiske virkeligheten for bedriften Fordeler - Delårsrapport - Årsrapport - Oversikt over økonomien - Grunnlag for riktige beslutninger - Skaper tillit - Mindre tid på kontorarbeid - m.m. Hensikten med regnskapet er at det skal vise et korrekt bilde av den økonomiske virkeligheten for bedriften. For å få til dette er det en forutsetning at du har gode rutiner og holder orden på papirer og bokføring. Det er også viktig at du er à jour med papirarbeidet. Det er ikke like lett å huske hva som egentlig skjedde hvis det går for lang tid. Regnskapets tall skal inn i delårsrapport og årsrapporten som du utarbeider for ungdoms- eller studentbedriften. I tillegg til at det er en plikt å føre regnskap, vil vi fremheve noen av fordelene ved å føre et regnskap: Oversikt over økonomien: Regnskapet gir svar på om bedriften har nok penger til å betale regningene som forfaller har oppnådd forventet salg har fått betaling fra kredittsalg går med overskudd eller underskudd har god nok økonomi til at de ansatte kan ta ut lønn har penger til å gjøre nødvendige innkjøp bør øke eller redusere produksjonen 8

9 En viss oversikt over økonomien får du ved å følge med på hvor mye penger som er i banken og i kassa. Dersom alle salg og alle varekjøp blir betalt kontant og bedriften kjøper inn varene etter hvert som de selges (dvs. at bedriften ikke har varebeholdning), ville bank/kassebeholdningen gi et nesten riktig bilde av bedriftens økonomiske virkelighet. Bare én korrigering ville vært nødvendig for å finne overskuddet eller underskuddet, nemlig å trekke fra andelskapitalen. Andelskapitalen er nemlig ikke en inntekt for bedriften, selv om den har gitt penger i kassa. Andelskapitalen er penger som andelseierne skal ha tilbake dersom det er penger igjen når alle regningene er betalt. Så enkel drift er sjelden. Det er mer vanlig at bedriften får en faktura fra leverandøren når den kjøper inn varer, som skal betales for eksempel innen 30 dager. Da gir ikke bank/kassebeholdningen svar på hvor mye penger bedriften har til rådighet. Regnskapet må føres fortløpende så oversikten over det bedriften tjener og det den skylder hele tiden stemmer med virkeligheten. Ellers er det fort gjort å bruke mer penger enn bedriften har. Hvis ungdoms-/studentbedriften selger varer på kreditt (for eksempel at kunden får en faktura som skal betales om 10 dager), vil ikke bank/kassebeholdningen gi et riktig bilde av bedriftens økonomiske stilling. Overskuddet (hvis kunden faktisk kommer til å betale) er større enn det kassebeholdningen viser. Er regnskapet à jour, kan bedriften se om kunden betaler og purre kunder som ikke betaler. I en ungdoms-/studentbedrift som har varebeholdning, dvs. at bedriften ikke har solgt alle varene som er kjøpt inn, må varebeholdningen telles opp og regnskapsføres før bedriften vet om den har gått med overskudd eller underskudd i perioden. Grunnlag for riktige beslutninger: Et riktig bilde av økonomien gir grunnlag for å ta riktige beslutninger. Bedriftens økonomi forandres hele tiden og økonomisjefen må alltid ha oversikt. Skaper tillit: Hvis regninger betales i tide og alle forpliktelser overholdes skaper dette tillit både internt i bedriften og eksternt hos forretningsforbindelser og banken. Mindre tid til kontorarbeid: Vår påstand er at gode rutiner legger grunnlaget for et riktig regnskap og gjør at du bruker mindre tid på kontorarbeid. Det er veldig tidkrevende (kanskje umulig) å rekonstruere hva som faktisk har skjedd i etterkant. 9 Hvis du holder orden på papirene fra første dag, sparer du deg selv for mye arbeid og bekymringer!

10 Kapitel 3: Hva skal føres i regnskapet For at regnskapet skal gi et bilde av den økonomiske virkeligheten for bedriften må alt som påvirker økonomien bokføres: Regnskapet skal gi et bilde av den økonomiske virkeligheten til bedriften Alle økonomiske transaksjoner skal bokføres i regnskapet Alle kostnader - registreringsavgift - varekjøp - rekvesita - lønn - m.m. Alle inntekter - salg - premier - sponsor - renteinntekt - tilskudd - m.m. Poster i balansen - innskutt egenkapital - innskudd av penger i bank - varebeholdning - kundefordringer - leverandørgjeld - m.m. Alle kostnader, inntekter og endringer i balansen skal bokføres. F.eks.: Hvis du tar ut penger fra kasseskrinet og setter det inn i banken, skal dette registreres i regnskapet. Du skal vite hvor mye penger du har og du skal vite hvor pengene er. F.eks.: Hvis du selger varer på kreditt, dvs at kunden får betalingsutsettelse, må du registrere dette i regnskapet for at det skal gi et riktig bilde av den økonomiske virkeligheten. Transaksjonen registreres som salg og betalingsutsettelsen registreres som kundefordring. Pengene er dine, men du har ikke mottatt dem ennå. 10

11 Kapitel 4: DokumENtasjON av FØRINGER i regnskapet Alt som bokføres i regnskapet skal være dokumentert på papir. Dokumentasjonen som danner grunnlag for bokføringen kalles bilag. Økonomiske transaksjoner - kostnader - inntekter - balansen Bilag Settes inn i bilagsperm Påføre bilagsnummer Bokføres Bilagene skal være ordnet på en oversiktlig måte Alle økonomiske transaksjoner skal dokumenters ved bilag. I tillegg må bilagene oppbevares på en ordentlig og oversiktlig måte. Vi anbefaler at dere setter bilagene rett inn i en perm og påfører bilagsnummer fortløpende. Bilagsnummereringen er linken mellom dokumentasjon og bokføring. Eksempel på bilagsnummerering: Bilag kan nummereres slik 11

12 Hvilke opplysninger skal være med i bilaget Kravene til innhold i dokumentasjonen (bilaget) varierer i forhold til type transaksjon. Felles for dokumentasjonen er at den skal vise de bokførte opplysningers berettigelse. Dvs at det dokumenteres/ sansynliggjøres at transaksjonen har med bedriften å gjøre og ikke er privat eller tilhører en annen virksomhet. Eksempler på krav til innhold i dokumentasjon: 1. Kredittsalg/kjøp Hvis virksomheten selger varer/tjenester på kreditt, må de utstede en faktura som er forhåndsnummeret og som inneholder følgende opplysninger: Organisasjonsnummer Fakturadato Navn og adresse på selger Navn og adresse på kjøper Hva som er solgt og hvor mye Tidspunkt og sted for levering Salgssum og betalingsforfall Merverdiavgift når selger er registreringspliktig (gjelder ikke ungdoms- og studentbedrifter) Selgers dokumentasjon er den samme som kjøpers dokumentasjon. Når dere kjøper på kreditt må dere sørge for å få en faktura med de samme opplysningene som selger plikter å påføre, jf ovenfor. Hvis ungdoms- eller studentbedriften mottar en faktura som f.eks. ikke inneholder navn og adresse til bedriften, må den selv ta kontakt med selger og be om å få en ny faktura med korrekte opplysninger. Eksempel på en kredittfaktura: Selgers navn og organisasjonsnummer Fakturanummer Fakturadato Forfallsdato 12 Hva og hvor mye som er solgt Kjøpers navn Salgssum

13 Ugdomsbedrift og Studentbedrift 2. Kontantsalg/kontantkjøp Kontantsalg må vanligvis registreres på kasseapparat. Dette slipper du som driver ungdoms- eller studentbedrift. Du kan dokumentere kontantsalget ved forhåndsnummererte kvitteringshefter der hver kvittering har en kopi vedheftet. Originalen av kvitteringen utleveres kunden, mens kopien beholdes som grunnlag for bokføring (bilag). Med unntak for navn og adresse på kjøper, skal kvitteringen inneholde de samme opplysninger som ved kredittsalg/kjøp, jf ovenfor i pkt 1: Organisasjonsnummer Fakturadato Navn og adresse på selger Navn og adresse på kjøper* Hva som er solgt og hvor mye Tidspunkt og sted for levering** Salgssum og betalingsforfall Merverdiavgift når selger er registreringspliktig (gjelder ikke ungdoms- og studentbedrifter) * Navn og adresse må likevel påføres når kontantkjøp er over kr 1000,- eller hvis varene er kjøpt inn for videresalg/som innsatsfaktor i produksjon for videresalg. ** Leveres når salget /kjøpet skjer. Trenger ikke spesifiseres. Eksempel på kvittering kontantsalg: Selger Selgers organisasjonsnummer Dato Forhåndsnummerert kvittering Hva og hvor mye som er solgt Salgssum 13

14 I de tilfeller det er veldig upraktisk å skrive kvittering for hvert enkelt kontantsalg, kan bedriften velge å dokumentere kontantsalget fortløpende i innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte. Dette kan f.eks. være praktisk der det er salg av varer av mindre verdier, f.eks. kaker, kaffe, te og lignende. Eksempel på innbundet bok: Ved kontantkjøp får du gjerne en kassakvittering som dokumentasjon. På denne noterer du hva som er formålet med kjøpet. F.eks. hvis du har kjøpt plastikklommer til oppbevaring av regn-skapsmateriell, skriver du dette på kvitteringen eller på arket som kvitteringen stiftes på. Eksempel på kassakvittering ved kjøp under kr 1000: Formålet med kjøpet påføres kvitteringen 14

15 3. Reise- og oppholdsutgifter Det skal fremgå av dokumentasjonen av reise- og oppholdsutgiften hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement den reisende har deltatt på. 4. Innskudd bank Det anbefales at ungdoms-/studentbedriften ikke har for stor kontantbeholdning liggende. Pengene bør settes inn i bank. Dette bokføres på grunnlag av innskuddskvittering fra banken. Eksempel på vareopptellingsliste: 5. Varebeholdning Når du ønsker å få en oversikt over resultatet, må beholdningen av varer telles opp. For ungdoms- og studentbedrifter må dette minst gjøres når det utarbeides delårsrapport og årsrapport. Vareopptellingslisten må inneholde opplysninger om varens art, antall av hver art og innkjøpspris. Summen på vareopptellingslisten er grunnlaget for bokføring av varebeholdningen i balansen. Det er altså innkjøpsprisen for varene som er grunnlaget for verdien av varelageret i regnskapet (NB! ikke utsalgsprisen). Dersom du produserer varene selv er verdien av et ferdig produkt tilvirkningskostnadene. Dvs prisen for råvarene pluss kostnadene som medgår til å produsere produktet. Differansen mellom alle vareinnkjøp og varebeholdning utgjør varekostnaden for de varene som er solgt. Dette føres som varekostnad i resultatrapporten. Eksempel på utregning av varekostnaden for en periode (f.eks. UB-året): Inngående varebeholdning i perioden kr 0,- + Varekjøp i løpet av perioden kr 6 500,- - Utgående varebeholdning iht. vareopptelling kr 1 000,- = Varekostnad for solgte varer kr 5 500,- Varebeholding i balansen skal bokføres med kr 1 000,- Varekostnaden i resultatrapporten skal bokføres med kr 5 500,- Dokumentasjon for bokføringen er vareopptellingslista. 15

16 Kapitel 5: HvORDAN FØRE REGNskaP For å kunne få oversikt over økonomien, må alle de økonomiske transaksjonene registreres i regnskapet. Dette skjer etter bestemte regler. Teknisk oppbygging av et regnskap Et regnskap er bygd opp rundt to prinsipper: 1) T-kontoen som har to sider, debet og kredit. Debet og kredit er regnskapsmessige begreper og viser hvilken side av T-kontoen vi prater om. 2) Dobbel bokføring som forklarer hvordan hver enkelt transaksjon = hvert bilag skal registreres i regnskapet. Debet T-konto Kredit Dobbel bokføring Betyr at alle bilag skal registreres både til debet og til kredit. Beløpet som registreres på debetsiden skal være like stor som det som registreres på kreditsiden. I et regnskap trenger vi flere T-konti. Vi trenger så mange konti som er nødvendig for å beskrive den økonomiske virkeligheten i bedriften. Dette vil variere fra virksomhet til virksomhet ut fra bl.a. størrelse og bransje. For ungdoms- og studentbedrifter vil regnearket som ligger på ue.no i de aller fleste tilfeller være tilstrekkelig for å kunne beskrive den økonomiske virkeligheten i virksomheten. Nedenstående figur gir en skjematisk oversikt over de T-konti som finnes i regnearket. T-konti: - Kasse - Bank - Kundefordring - Varebeholdning T-konti: - Leverandørgjeld - Skyldig lønn T-konti: - Inskutt egenkapital - Opptjent egenkapital T-konti: - Varekostnad - Lønn - Kontorrekvisita - Markedsføring - Reiseutgifter - Div. utgifter T-konti: - Salgsinntekter - Annen inntekt Eiendeler Gjeld Egenkapital Kostnader Inntekter Balansekonti Resultatkonti 16

17 Av figuren ser vi f eks at T-kontoen som heter Kasse er en eiendelskonto. Alle konti for eiendeler, gjeld og egenkapital er balansekonti. Disse konti viser hva vi har på et gitt tidspunkt. Tilsvarende ser vi at T-kontoen som heter Salgsinntekter er en inntektskonto. Alle inntektskonti og kostnadskonti er resultatkonti. Summen av alle inntektskonti minus summen av all kostnadskonti viser om bedriften går med overskudd eller underskudd. Når T-kontiene blir satt sammen i regnearket ser det slik ut (D= debet, K= kredit): Praktisk bokføring Når de økonomiske transaksjonene skal bokføres (registreres) på den enkelte T- konto, skjer dette etter bestemte regler. Disse reglene kan sammenfattes slik: BALAnsekonti RESULTATkonti Eiendeler Gjeld Egenkapital Inntekter Kostnader Debet Økning av eiendeler Kredit Økning av gjeld Kredit Økning av egenkapital Kredit Inntektene øker Debet Kostnadene øker Kredit Reduksjon av eiendeler Debet Reduksjon av gjeld Debet Reduksjon av egenkapital Debet Inntektene reduseres Kredit Kostnadene reduseres 17

18 For å illustrere tabellen kan vi se på noen eksempler på praktisk bokføring: Bilag 1: Hamar : Innbetaling av andelskapital med kr Pengene legges i kassa. Bokføringen av den økonomiske transaksjonen kan forklares på følgende måte: Kassa (eiendel)øker: Debet på T-konto som heter Kasse Egenkapitalen øker: Kredit på T-konto som heter Innskutt Egenkapital (EK) Bilag 2: Hamar bokhandel : Kjøp av forhåndsnummerert kvitteringshefte kr 200,-. Betalt kontant. Bokføringen av den økonomiske transaksjonen kan forklares på følgende måte: Kassa (eiendel) reduseres: Kredit på T-konto som heter kasse Kostnad for bedriften: Debet på T-konto som heter rekvisita Bilag 3: Hamar : Salgsmesse på skolen. Kontantsalg varer kr Bokføringen av den økonomiske transaksjonen kan forklares på følgende måte: Kassa (eiendel) øker: Debet på T-konto som heter kasse Inntekt for bedriften: Kredit på T-konto som heter salgsinntekter Bokføring av de økonomiske transaksjonene i regnearket vil se slik ut: Bilag Dato Kasse Innskutt EK Salgsinntekter Rekvisita Debet Kredit 200 Debet Kredit 1000 Debet Kredit Debet Kredit Oppstillingen ovenfor kalles for en regnskapsspesifikasjon. Vi ser her at registreringen av bilagene skjer etter prinsippet om dobbelt bokføring. Dvs at det bokføres like mye til debet som til kredit på hver transaksjon. 18

19 Kapitel 6: BALANSE OG REsuLtatRAPPORT Når alle de økonomiske transaksjoner i en periode er bokført, kan økonomien oppsummeres i en balanse og resultatrapport. Vi sier at vi avslutter regnskapet. Ungdoms-/studentbedrifter skal gjøre dette minimum ved utarbeidelse av årsrapport. Hvis det utarbeides delårsrapport skal resultatrapport og balansen også med her. Resultatrapport Resultatrapporten oppsummerer bedriftens inntekter og kostnader. Differansen mellom inntekter og kostnader viser om bedriften går med overskudd eller underskudd. Dette kalles resultat. Resultatkonti Kostnader Inntekter F.eks.: - Varekostnad - Lønn - Kontorrekvisita - Markedsføring - Reiseutgifter - Diverse F.eks.: - Salgsinntekter - Andre inntekter Summen på hver kostnadskonto overføres til debet i resultatrapporten Resultatrapport Debet Kredit Summen på hver inntektskonto overføres til kredit i resultatrapporten Forskjellen mellom inntekter og kostnader utgjør periodens resultat. Hvis det er overskudd fremkommer dette til debet i resultatrapporten. Hvis det er underskudd fremkommer dette til kredit i resultatrapporten. For å få sammenhengen mellom resultatrapport og balansen må periodens resultat overføres til balansen på konto for egenkapital. Overskudd øker egenkapitalen og føres til kredit på konto opptjent egenkapital. Underskudd reduserer egenkapitalen og føres til debet på samme konto. 19

20 Balanse Balansen spesifiserer og oppsummerer verdiene bedriften har på et bestemt tidspunkt. Balansekonto Eiendeler Gjeld Egenkapital F.eks.: - Kasse - Bank - Kundefordring - Varebeholdning F.eks.: - Leverandørgjeld - Skyldig lønn F.eks.: - Innskutt egenkapital - Opptjent egenkapital Summen på hver eiendelskonto overføres til debet i balansen Debet i balansen viser hvilke eiendeler bedriften har Balanse Debet Kredit Summen på hver gjelds- og egenkapitalkonto overføres til kredit i balansen Kredit i balansen vider hvordan eiendelene er finansiert For å få debetsiden i balansen til å stemme med kreditsiden, må periodens resultat tas med i balanseoppstillingen under egenkapital, jf forklart under resultatrapporten: Overskudd føres til kredit på konto opptjent egenkapital og underskudd føres til debet på samme konto. 20

21 Eksempel på avsluttning av regnskap: Bilag Dato Kasse Innskutt EK Salgsinntekter Rekvisita Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Sum Til resultat Til balanse Alle konti summeres ned. Differansen mellom debet og kredit viser hva som skal overføres til resultatrapporten og balansen. Alt. 1 Resultatrapport Debet Kredit Salgsinntekter 2000 Rekvisita 200 Resultat 1800 Sum Balanse Debet Kredit Kasse 2800 Innskutt EK 1000 Opptjent EK Overført fra resultatrapport Alt. 2 Resultatrapporten kan også settes opp slik: Salgsinntekter 2000 Rekvisita 200 Årsresultat 1800 Balansen kan også settes opp slik: Eiendeler Kasse 2800 Sum eiendeler 2800 Egenkapital Innskutt egenkapital 1000 Opptjent egenkapital 1800 Sum egenkapital 2800 Gjeld 0 Sum gjeld og egenkapital 2800 Når regnskapet stemmer vil summen til debet og kredit være like store, jf ovenfor. Dette gjelder både resultatrapporten og balansen. Dette er et resultat av dobbelt bokføring. 21

22 Kapitel 7: StemmER regnskapet med virkeligheten Pengestrømmen er et kritisk område i en bedrift. Det er viktig å ha kontroll på at det som er bokført av penger ut og inn av kasse og bank faktisk stemmer med det som er tatt ut og inn fra kasse og bank. Dette gjøres ved å foreta avstemminger. Avstemming av kasse For å kontrollere at virkelig kassebeholdning (kontanter) stemmer med det som er bokført i regnskapet, må kassebeholdningen telles opp og sjekkes mot det som er bokført på konto for kasse. Avstemmingen må dokumenteres og signeres. Eksempel på skjema som kan brukes: Kasseavstemming: Dato: Kasseholdning ved oppstart Inn i kasse iht. bilag Inn i kasse iht. bilag Ut fra kasse iht. bilag Ut fra kasse iht. bilag Beregnet kassebeholdning ved dagens slutt = Opptalt kasse Differanse Forklaring til differanse +/- Underskrift 1: Underskrift 2: 22 Kassebeholdningen skal avstemmes etter hver dag det har vært aktivitet i kassa. Dersom det er differanse mellom faktisk og beregnet kassebeholdning må det undersøkes hva dette skyldes. Dersom det er mindre penger i kassa enn beregnet kassebeholdning, kan det for eksempel skyldes at man har tatt ut penger for å kjøpe noe, men glemt å legge igjen kvittering på uttaket/kjøpet. I så fall må man finne og bokføre den manglende kvitteringen. Uoppklarte differanser kan oppstå f.eks. hvis man har gitt tilbake feil vekslepenger. Slike differanser må bokføres. Det er opptalt kasse som er virkeligheten og regnskapet må derfor justeres iht. dette.

23 Avstemming av banken Banken avstemmes ved å kontrollere at alle transaksjoner iht. bankutskrift stemmer med det som er bokført i regnskapet. Avstemming må dokumenteres. Eksempel på skjema som kan brukes: 23

24 Kapitel 8: EksemPELREGNskap I eksempelregnskapet er det hentet bilag fra en virkelig ungdomsbedrift som heter Towlee UB. Det er gjort noen justeringer på datoer for å få det til å stemme. (NB! Dette er ikke tillatt i virkeligheten). Det er i tillegg laget noen bilag for å få frem flere typetillfeller som du kan komme bort i. Towlee UB selger microfiberhåndkleder med påtrykt navn. Virksomheten har ingen verdier når de starter opp i september Det er fem deltakere i bedriften. Opppgave Towlee UB har i eksempelregnskapet bokført 19 bilag i perioden september til Regnskapet avsluttes ved årsskiftet for å sjekke resultatet. Bilagene til oppgaven finnes i eget bilagshefte. Anbefaling For å få mest mulig læringseffekt bør dere prøve å bokføre bilagene i eksempelregnskapet før dere sjekker bokføringen og kommentarene til bilagene! Bruk tabellen på s 17 som hjelpemiddel. 24 Her følger kommentarer til hvert enkelt bilag: Bilag 1 Innbetaling av egenkapital for andeler som er solgt til deltakerne i UB n. Det er solgt 10 andeler à kr 100,- til sammen kr 1 000,-. For hver solgte andel er det skrevet et andelsbrev. Bedriftens dokumentasjon på dette er kvitteringsslippen som ligger igjen i andelsheftet. Pengene er betalt inn kontant. Bokføres Debet: Kasse og Kredit: Innskutt Egenkapital Bilag 2 Towlee UB betaler registreringsavgift til Brønnøysund med kr 200,-. Betalingen skjer kontant. Bokføres Debet: Diverse utgifter og Kredit: Kasse Bilag 3 Faktura nr 1, datert fra Towlee UB pålydende kr 1196,-. Kunden får frist til med å betale for varene. Bokføres Debet: Kundefordringer og Kredit: Salgsinntekter Bilag 4 Faktura nr 2, datert fra Towlee UB pålydende kr 2 392,-. Kunden får frist til med å betale for varene. Bokføres Debet: Kundefordringer og Kredit: Salgsinntekter Bilag 5 Melding fra banken om kreditering datert Gjelder betaling av faktura nr 2 på kr 2 392,-. Dvs at Towlee UB har mottatt betaling for salget som er omtalt under bilag nr 4. Pengene har gått inn på bank. Bokføres Debet: Bank og Kredit: Kundefordringer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Økonomi og regnskap Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst Svart arbeid er en tyv Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst 1 Samarbeid mellom UE og Skatteetaten UE Skatteetaten SMSØ Skatt Øst Felles innsats mot svart økonomi Ungdomsbedrifter

Detaljer

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD 1 ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD HVORFOR FØRE REGNSKAP? 4 - Ledelsen i bedriften 4 - Eiere 4 - Nye investorer og långivere 5 - Ansatte 5 - Samfunnet (skatt og avgift) 5 REGNSKAP FOR UNGDOMSBEDRIFTER 6 - Balansen

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

Regnskap i ungdomsbedrifter

Regnskap i ungdomsbedrifter Regnskap i ungdomsbedrifter Hvorfor regnskapskurs? Anne Lise H. Noren UE kontaktperson i Skatt øst og kursholder siden 2013 Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) Hvor finner dere oss på nett? http://www.spleiselaget.

Detaljer

Jobbskygging Utdanningsveier

Jobbskygging Utdanningsveier ELEVHEFTE Jobbskygging Utdanningsveier Arbeidsbok elever 10. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 10 TRINN Arbeidsark 1 HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE Om kort tid skal du søke videregående opplæring. Her er

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Begrepet debet oversettes gjerne med å motta, eller å være skyldig. Begrepet kredit oversettes gjerne med å avgi, eller å ha til gode.

Begrepet debet oversettes gjerne med å motta, eller å være skyldig. Begrepet kredit oversettes gjerne med å avgi, eller å ha til gode. OPPSTART AV REGNSKAP BEGREPSFORKLARINGER Man kan kort si at et regnskap er et systematisert oppsett av innbetalinger og utbetalinger, samt hvorfor man har fått innbetalingene, og hvorfor man har foretatt

Detaljer

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt Regnskapsføring Trond Kristoffersen Finansregnskap Det dobbelte bokholderis prinsipp Historisk oversikt Regnskapsføring i 4000 år India, Kina, Arabia og Egypt Dobbelte bokholderis prinsipp I bruk av italienske

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Trond Kristoffersen Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Case Vårs Mote (oppgave) Oversikt Vår Ull har egen bedrift Vårs Mote. Virksomheten er handel - kjøp og salg av klær Oppgave Regnskapsføring

Detaljer

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell Bokføringsloven del II Hilde Løseth Modell 6 Dokumentasjon av regnskapssystem Loven stiller krav til dokumentasjon som beskriver kontrollmulighetene i regnskapet, samt hvordan systemgenererte poster kan

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Jobbskygging En dag i arbeidslivet

Jobbskygging En dag i arbeidslivet ELEVHEFTE Jobbskygging En dag i arbeidslivet Arbeidsbok elever 8. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 8 TRINN Arbeidsark 1 HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Aktiv

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering

Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering 1 Hva er regnskap? Redegjørelse for inntekter og kostnader Utfyllende og godkjent dokumentasjon

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Jobbskygging Arbeidsdeltagelse

Jobbskygging Arbeidsdeltagelse ELEVHEFTE Jobbskygging Arbeidsdeltagelse Arbeidsbok elever 9. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 9 TRINN Arbeidsark 1 VI BRUKER SØT-MODELLEN Det du lærer på skolen på 9. trinn, vil du få nytte av og ta med

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag Bokføring, fakturering og bilag 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. https://miniforetak.no/

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Utfyllende bestemmelser om regnskap og revisjon av skogfondsmidlene og rentene av innestående skogfond

Utfyllende bestemmelser om regnskap og revisjon av skogfondsmidlene og rentene av innestående skogfond Rundskriv 2016/1-33 Mottakere ifølge liste Kontaktperson: Rune Nordrum, Per Olav Rustad Vår dato: 08.11.2016 Vår referanse: 16/1-33 Rundskriv erstatter: Retningslinjer for revisjon av skogavgiftsregnskapet,

Detaljer

Oppgave(r) fra forrige forelesning. Bokføring. BL 7. Bokføring og ajourhold. BF 5-1-2. Angivelse av partene. Hendelsen

Oppgave(r) fra forrige forelesning. Bokføring. BL 7. Bokføring og ajourhold. BF 5-1-2. Angivelse av partene. Hendelsen Oppgave(r) fra forrige forelesning Bokføring Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? I hvilke tilfelle skal selger spesifisere salgstransaksjoner per kunde? Hva menes med spørsmålet? Spesifisere på salgsdokumentasjon?

Detaljer

Bokføring. Oppgave(r) fra forrige forelesning. BL 7. Bokføring og ajourhold. Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon?

Bokføring. Oppgave(r) fra forrige forelesning. BL 7. Bokføring og ajourhold. Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? Bokføring Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? Oppgave(r) fra forrige forelesning I hvilke tilfelle skal selger spesifisere salgstransaksjoner per kunde? Hva menes med spørsmålet? Spesifisere på salgsdokumentasjon?

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger

Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger 5.4 Rutine for periode - og månedsavslutning Foreta månedsavslutning Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger Rutiner

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Høgskolen i Hedmark 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena/Hamar/Aktuelt studiesenter Eksamensdato: 7.desember 2015 Eksamenstid: 09.00 13.00 Tillatte hjelpemidler: Saertrykk

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

// \\\\\\ /// Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Retningslinjer for avsetting av bundne rentemidler

// \\\\\\ /// Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Retningslinjer for avsetting av bundne rentemidler Landbruksdirektoratet \\ :anandoauodirekto. :Hua // \\\\\\ /// i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: 26.09.2016 16/38865-3 Vi viser til vårt

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER Hvordan opprette en profil for skolen og en profil for lærer på EwB-nettsiden: http://www.jaewb.org/ 1. Før ungdomsbedriften oppretter en profil på EwB-nettsiden,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag Bokføring, fakturering og bilag 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no

Detaljer

Tilleggsoppgaver kapittel 2

Tilleggsoppgaver kapittel 2 Tilleggsoppgaver kapittel 2 Tilleggsoppgave 2.1 Tore Rask starter egen virksomhet den 10.8.2014 med disse balansepostene: Kontanter kr 4 300 Bankinnskudd kr 50 700 Lån i banken kr 120 000 Varebil kr 300

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA 1002 Drift

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Resultat. Driftsresultat

Resultat. Driftsresultat Lørenskog Skiklubb - Alpint Resultat Periode: 1-12 Dato: 03.02.2014 Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3001 Treningsavgift

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Dette oppgavesettet består av 6 sider inkludert denne forsiden. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter.

Høgskolen i Hedmark. Dette oppgavesettet består av 6 sider inkludert denne forsiden. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. lbloostn -ab Høgskolen i Hedmark Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 6. januar 2016 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 27. januar 2016 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne og Regnskapsloven

Detaljer

forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126)

forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126) Skattedirektoratet meldinger SKD 23/02, 19. desember 2002 Forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126) Skattedirektoratet fastsatte 12. desember 2002 forskrift

Detaljer

Balansen per Finansregnskap Egenkapital

Balansen per Finansregnskap Egenkapital Balansen Trond Kristoffersen Bygning Balansen per 600 400 Finansregnskap Bank 300 900 Lån (gjeld) 500 900 Introduksjon til balansen Ressurser i en bedrift = Finansiering av ressursene = Introduksjon til

Detaljer

Årsrullering av regnskap

Årsrullering av regnskap Årsrullering av regnskap En kortversjon av regnskapsårsrullering for CSWEB Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Årsrullering av regnskap 02.12.2013 AaGH 2.0

Detaljer

Etablererkontoret Telemark

Etablererkontoret Telemark Etablererkontoret Telemark dekker regionene Grenland/Vestmar Midt- Telemark Vest- Telemark Øst- Telemark Geografisk nedslagsfelt og lokalisering 18 kommuner Hvorav 16 kommuner bosetter flyktninger Kontorer

Detaljer

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014 Regionale forskningsfond Årsregnskap 2014 1 Regionale forskningsfond Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2014 Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2014 Inngående saldo på oppgjørskonto

Detaljer

Årsavslutning skatt AS

Årsavslutning skatt AS Årsavslutning skatt AS Overgang til Finansregnskap Klient: AS med Finansregnskap (klikk på skjermbildene for å forstørre) Se Video Første gangs oppstart: 1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av siste

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Modul 6 - Gangen i et regnskap

Modul 6 - Gangen i et regnskap Modul 6 - Gangen i et regnskap Modulen gir deltakerne en innføring i hvordan gangen i et regnskap foregår. Det legges spesielt vekt på viktige ord og forklaringer på disse. I tillegg er det lagt opp til

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap

Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap Innhold Sammendrag... 2 Detaljert registreringsprosess:... 3 Registrere seg som bruker... 3 Logge inn på min side... 4 Starte registreringsprosess...

Detaljer

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Veiledning i forbindelse med avslutning av regnskapsår og overgang til nytt. I alphareg kan du ha inntil 2 regnskapsår åpne for posteringer samtidig. Du

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Heftets forfatter: Kursheftet er utviklet og skrevet av Tomas Andersen i samarbeid med SiO Foreninger.

Heftets forfatter: Kursheftet er utviklet og skrevet av Tomas Andersen i samarbeid med SiO Foreninger. Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små foreninger. Tema: - Hvordan sette opp et budsjett? - Regnskap

Detaljer

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomimelding nr 02/2014 Regnskapet for 1. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 1. tertial 2014 (1.01.-30.04.2014) skal avlegges i mai 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Balansebudsjettering i Cantor Controller.

Balansebudsjettering i Cantor Controller. Balansebudsjettering i Cantor Controller. Det er nå mulighet for å utarbeide ett 12 måneders balansebudsjett i Cantor Controller. Her er en kort veiledning over hvordan dette fungerer. Forutsetninger Følgende

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015 Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 14/3665-5 08.07.2014 Fylkesvise skjønnsrammer 2015 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

4 Innføring i regnskap. Hva er regnskap?

4 Innføring i regnskap. Hva er regnskap? 4 Innføring i regnskap Hva er regnskap? Regnskap er et system for å registrere, måle og kommunisere den økonomiske aktiviteten i en bedrift. I denne definisjonen er det tre sentrale begreper; registrering,

Detaljer

Modul 2- Innføring i regnskap

Modul 2- Innføring i regnskap Modul 2- Innføring i regnskap Modulen gir kursdeltakerne en kort innføring i sentrale regnskapsbegrep, hva regnskap er og hvorfor regnskap brukes slik det gjør. Sist endret 10.09.2004 Generelt Nødvendig

Detaljer

Kapittel 11: Etablering av bedrifter

Kapittel 11: Etablering av bedrifter Kapittel 11: Etablering av bedrifter 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 215 220 i Ny agenda) Sett strek mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) arbeidsgiveravgift a) offentlig

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 06.11.2014 Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 5. november 2014 Jan Abrahamsen, spesialrevisor Skatt sør Skatteetaten Bokføring og krav til salgsdokumentasjon 1 Produksjonstilskudd landbruk

Detaljer

Regnskapsrutiner OSI. Hvordan gjøre bilagshåndteringen til en fest - del 1 Tema Marlene Persson

Regnskapsrutiner OSI. Hvordan gjøre bilagshåndteringen til en fest - del 1 Tema Marlene Persson Regnskapsrutiner OSI Hvordan gjøre bilagshåndteringen til en fest - del 1 Tema Marlene Persson Innhold - del 1 OSIs oppbygning Forbund og utvalg Hva er egentlig regnskap? Rollen som økonomiansvarlig Lover

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 GJ / "' ` Høgskolen i Hedmark 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 7.desember 2015 Eksamenstid: 15.00 19.00 Sensurfrist: 30. desember 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

Bailine, 12. januar 2007. Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS

Bailine, 12. januar 2007. Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS Bailine, 12. januar 2007 Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS Hvem er Per Olav Andersen? Siviløkonom Revisjonsmedarbeider, KPMG Økonomisjef, Hafslund ASA Direktør, økonomi og forretningsutviling,

Detaljer

MVA merverdiavgift (moms)

MVA merverdiavgift (moms) MVA merverdiavgift (moms) Utdypende om mva-kompensasjon og mva-behandling ved pliktig omsetning Elin Nystuen, regnskapssjef Rep. Hva er merverdiavgift? Avgift «på det endelige forbruket av varer og tjenester»,

Detaljer

Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år

Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år Dette eksempelet er ment til hjelp for virksomhetene ved implementering av nye krav til S-rapport. Fra 1.1.2014

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Økonomimanual. Forord. Åtte bud for god økonomistyring

Økonomimanual. Forord. Åtte bud for god økonomistyring Økonomimanual Forord Denne økonomimanualen skal være ditt redskap og oppslagsverk for å kunne gjøre en god jobb som økonom for gruppa, eller for at du som styremedlem kan få godt innblikk i hvordan gruppas

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014 \/ Høgskolen i Hedmark HREV120 Videregående finansregnskap Kontinuasjonseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 7. januar 2015 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 28. januar 2015

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1003 Dato 12.06.2017 Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Kunnskapsdepartementet er gjort kjent med at det har oppstått spørsmål om kommunens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer