Innovasjon Norges ulike virkemidler. - muligheter for næringslivet i Ringsaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon Norges ulike virkemidler. - muligheter for næringslivet i Ringsaker"

Transkript

1 Innovasjon Norges ulike virkemidler - muligheter for næringslivet i Ringsaker Brumunddal,

2 Foto: Morten Brun

3 >>> Back to index 3

4 >>> Back to index

5 Innovasjon Norge skal: Fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter Gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering 5

6 Innovasjon En innovasjon kan være en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess eller organisasjonsform, som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjon, eller i organiseringen av denne, for å skape økonomiske verdier. Det kan også dreie seg om å finne frem til helt nye markeder. 6

7 Hvilke mål har vi? * flere gode gründere med forretningsideer med betydelig potensial for internasjonal vekst * flere vekstbedrifter * flere innovative næringsmiljøer >>> Back to index

8 Innovasjon Norge Hedmark samarbeider bredt til det beste for kunden Oppdragsgivere: Fylkeskommunen (49% eier) Fylkesmannen Nærings- og handelsdepartementet (51% eier) Kommunal og regional departementet Landbruksdepartementet Forskningsrådet RDA ordningen Samarbeidspartnere: De regionale bankene Kommunene Kunnskapsparkene Næringshagene Regionale kompetansemiljøer Investorer 8

9 Tilbud ut fra kundens behov Fokus/mål * flere gode gründere * flere vekstbedrifter * flere innovative næringsmiljøer Tjenester Finansiering Rådgivning Kompetanse Nettverk Satsninger Energi og miljø Helse IKT Landbruk Marin Maritim Olje og gass Reiseliv Industri 9

10 En bedrifts eller et prosjekts økonomiske resultater i ulike faser Resultat (Nyskapingsperiode) (Vekstperiode) Idéfasen Utvikling Konsolidering Omstilling Risikolån/garanti Markedslån Tilskudd Tid 10 10

11 Våre tjenester Profilering Finansiering Kompetanse Nettverk Rådgivning 11

12 Profilering Profilering Norske fellesstands i utlandet Profilering av Norge som reisemål Næringslivsdelegasjoner 12

13 Kompetanse Kompetanse Mentortjeneste for etablerere FRAM Markedsorientering kurs Ledermentor Global Entreprenurship Training, GET 13

14 Rådgivning Rådgivning Designrådgivning EU-rådgivning Handelstekniske råd IPR rådgivning Internasjonal business Markedsorientering, strategiske råd 14

15 Nettverk Nettverk Bedriftsnettverkfinansiering Arenaprogrammet NCE (Centres of Expertice) Gründergrupper (etablerere) 15

16 Tilskudd fra IN Finansiering bedrift- og samfunnsøkonomisk lønnsomt - Lønnsomhetspotensial - Økonomisk gjennomføringsevne - Innovasjonsgrad - MÅ finnes et MARKED - Gjennomføringsevne - Gjerne internasjonalt potensial - Ikke konkurransevridende! 16

17 Ulike kilder til finansiering av utvikling- Fra gryende idé til markedssuksess Oslo børs Business Angels Venture Capital & PE Såkornfond Investinor Kommersielle kilder Etablererstipend Forskningsmidler MILJØTEK IFU -OFU INs risikolåneordning Internasjonal vekst Forny BIA Distriktsutviklingsmidler Ikke-kommersielle kilder Skattefunn Idé Utvikling Kommersialisering Vekst Skatteinsentiv 17

18 Finansieringstilbud til bedrifter som skal gjennomføre et innovasjonsprosjekt Tilskudd: - etablerertilskudd - distriktsutviklingstilskudd (kun distriktskommuner) - IFU/OFU tilskudd - Tilskudd til bedriftsnettverk - Tilskudd til Trebasert innovasjonsprogram - Tilskudd til Miljøteknologiprosjekter 18

19 Etablerertilskudd Stipendet retter seg mot personer som ønsker å etablere egen bedrift og registrerte bedrifter i etableringsfasen (under 5 år) Stipendmidlene kan bevilges til både Idéutviklingsfasen og Etableringsfasen i en etableringsprosess. Prioritert er etableringer som har Høyt kunnskaps- og/eller teknologinivå Som vurderes å ha et stort verdiskapingspotensial Som har tjenester/produkter som kan være aktuelle for et internasjonalt marked 19

20 Etablerertilskuddet Basiskrav til alle prosjekter: Bedriftsøkonomisk lønnsomhet Nyskaping Søker må ha gjennomføringsevne Hovedmålgrupper: Kvinner minst 40% av tilskuddet til kvinner Ungdom (mellom 18 og 35 år) 20

21 Søker må være registrert med organisasjonsnummer Tilskudd til etableringsfasen ideavklaring og utvikling Gjelder bedrifter under 3 år og tilsagnsbeløp inntil kr Finansieringsandel 50% Tilskudd til markedsintroduksjonsfasen Gjelder bedrifter inntil 5 år og tilsagnsbeløp inntil kr Finansieringsandel 50%

22 Områder/bransjer som faller utenfor stipendordningen Virksomheter innen: varehandel franchise import transport finansielle tjenester frie yrker hobbyvirksomheter allerede etablerte virksomheter 22

23 Litt om Miljøordningen Litt om Innovasjon Norges tresatsing (Trebasert innovasjonsprogram) Litt om IFU/OFU tilskudd

24 Miljøteknologiordningen Skal fremme norsk miljøteknologi og bidra til at norsk industris konkurranseevne styrkes. Finansiering av pilot- og demoprosjekter

25

26 Kostnader med igangkjøring og testing etter driftsstart Miljøteknologiordningen Teknologiprosjekter som forbedrer miljøet og vil bli økonomisk lønnsomme Formål: Avlaste risiko ved bygging og testing av pilot. Miljøteknologiordningen skal støtte teknologi som er nær kommersialisering Prosjektet skal bygges og utprøves under tilnærmet naturlige forhold Prosjektet skal gi verdiskaping i Norge Ordningen gjelder bedrifter i alle størrelser, i hele landet Vi støtter: Kostnader til prosjektering og utvikling av pilotanlegget Investeringskostnader ved bygging av anlegget

27 Hva kan støttes Kostnader til prosjektering og utvikling av pilot- og demonstrasjonsanlegget Investeringskostnader ved bygging av anlegget (med fradrag av kommeriell verdi) Kostnader med testing etter driftsstart Store bedrifter -inntil 25% tilskudd Mellomstore bedrifter - inntil 35% tilskudd Små bedrifter - inntil 45 % tilskudd På visse vilkår kan det gis høyere støttesatser

28 Trebasert Innovasjonsprogram 2012

29 Hva er Trebasert Innovasjonsprogram? Landbruks og matdepartmentes satsing for klimabasert og innovativt bruk av tre. Programmet administreres av Innovasjon Norge. Vi arbeider for: Økt bruk av tre Økt lønnsomhet i hele verdikjeden Markedsdrevet innovasjon Produkt- og bedriftsutvikling

30 Hva har vi i sekken? Søkbare midler Fagkompetanse innen innovasjon og utvikling Nettverk av pådrivere innen tre over store deler av landet Fokusprosjekter

31 Nettverket - Tredrivere Regionale tredrivere som er pådrivere og koordinatorer i prosjekter i sine regioner- I Hedmark er det Tretorget. Nr 11 Trebasert Innovasjonsprogram koordinerer nettverket med kvartalsvise samlinger. Samarbeider med Innovasjon Norges distriktskontorer og utekontorer. Nr 12 Nr 10 31

32 Fokusprosjekter Industrielt trebyggeri ( ) Landbruksbygg i tre ( ) Tre og samferdsel ( ) Kommer flere!

33 Søkbare midler 2013 Hovedområder vi prioriterer: Utvikling av industrielt trebyggeri Utvikling av leverandører og konsepter Kompetanseutvikling og digitalisering av verdikjeden Utvikling av byggsystemer (elementer og moduler) Kombinasjon med andre materialer Referanseprosjekter Utvikling av treprodukter og tradisjonsbasert treutvikling Design i innovasjon og profilering Utvikling av lauvtresegment Innovasjonssystemer Gjøre ny kunnskap tilgjengelig gjennom utviklingsprosjekter eller innhenting fra Norge eller andre land. Formidle kompetanse (opplæringstiltak)

34 Hva kan bedrifter søke om? Forprosjekt Mulighetsstudier Utviklingsprosjekt Produkt Prosess Bedrift Kompetansetiltak Opplæring Kunnskapsinnhentning Fokus på industrielt byggeri 34

35 Forpliktende utviklingssamarbeid Forpliktende samarbeidsavtaler: IFU (industrielle forsknings- og utviklingskontrakter) = mellom en leverandørbedrift og en krevende kundebedrift i privat sektor OFU (offentlige forsknings- og utviklingskontrakter) = mellom en norsk leverandørbedrift og en norsk offentlig virksomhet Avtale om å skape et nytt produkt eller tjeneste Vi tilbyr økonomisk og faglig støtte til prosjektet Foto: Green Turtle 35

36 IFU/OFU-modellen Tilbud: Nytt/forbedret produkt/løsning IFU/OFU-kontrakt Behov: Dekkes ikke av eksisterende tilbud i markedet Kompetent norsk leverandørbedrift Krevende kunde SMB med vekstambisjoner Markedsdrevet innovasjon Privat eller offentlig virksomhet Foto: CC by o5com Innovasjonshøyde Markedspotensial Gjennomføringsevne Utløsende Spesifikasjoner Referanse Markedskanal 36

37 Innfrir prosjektet kravene? Produktet eller tjenesten er en nyvinning Det finnes et marked Verdiskapingen skal skje i Norge Støtten fra Innovasjon Norge vil være utløsende Foto: CC by kkirugi 37

38 Innovasjon står høyt på dagsorden Myndigheter, kommuner (KS) og næringsliv (NHO) er opptatt av å øke innovasjonen og næringsutviklingen i offentlige anskaffelser Kilde: 38

39 Muligheter for din bedrift Du kan søke om du: er en innovativ liten eller mellomstor bedrift er en stor aktør, men på gitte vilkår har kompetanse, evne og kapasitet til å utvikle noe nytt ønsker å inngå innovative samarbeid med krevende kunder har internasjonale ambisjoner Foto: Weyland 39

40 Prekommersiell utviklingsfase OFU/IFU Kommersiell fase Idéfase/ forundersøkelse Kreativ idéfase, forundersøkelse FoU prototyp FoU-prototyp Industriell Industrialisering prototyp/ av nullserie prototyp (nullserie) Volumproduksjon Volumproduksjon Det IN kan bidra med Det IN kan bidra med Det IN kan bidra med Forprosjekt IFU/OFU Hovedprosjekt IFU/OFU Annen finansiering Foto: CC by JustinPoulsen 40

41 Hva er hensikten med OFU-kontrakter? Bidra til å skape nye og unike løsninger som forbedrer kvaliteten på og reduserer kostnadene ved offentlige tjenester Etablere forpliktende samarbeid mellom norske innovative leverandørbedrifter og norske offentlige virksomheter (kommuner, fylkeskommuner, statsetater, sykehus, Forsvaret osv.) Foto: Medi-Stim 41

42 Hva er hensikten med IFU-kontrakter? IFU-tjenesten skal utvikle konkurransedyktige produkter og tjenester i et internasjonalt marked Gjennom forpliktende samarbeid får leverandørbedriftene tilgang til ny kompetanse, globale nettverk, strategiske partnere og internasjonale markeder Foto: Kongsberg Maritime 42

43 Risikolån (Innovasjonslån) Finansiering av SMB bedrifter med lønnsomme prosjekter som er vanskelig å finansiere i det private kredittmarkedet på grunn av dårlige eller manglende realsikkerheter. Ikke begrenset til bestemte formål. Kan normalt dekke inntil 50 prosent av kapitalbehovet i et prosjekt. Risikolån kan ikke finansiere løpende driftsutgifter, men kan unntaksvis finansiere kapitalstyrking 43

44 Betingelser risikolån Rente 5,75% + 1 % for lån med betinget ettergivelsesadgang (50% kan ettergis) Toppfinansiering til innovasjons-, internasjonaliserings- og investeringsprosjekter Lån over kr 2,5 mill. må ha mellom 25-75% betryggende sikkerhet for den delen som overstiger 2,5 millioner kroner. 44

45 Lavrisikolån Målgruppen er bedrifter med et langsiktig finansieringsbehov Lavrisikolån finansierer normalt anleggsmidler.(unntakvis også til kapitalstyrking, internasjonalisering og utviklingsaktiviteter Lån gis på konkurransedyktige markedsmessige betingelser Lavrisikolån gis til bedrifter med tilfredsstillende økonomi og betryggende sikkerheter gjerne i form av pant, garantier og kausjon Lavrisikolån kan gis over hele landet og i alle bransjer. 45

46 Betingelser lavrisikolån Konkurransedyktig men ikke prisledende Grunnlag for prisingen er, nåværende basisrente pt 2,40% + margin til IN Fast eller flytende rente - kunden kan velge mellom forskjellige rentebindingsperioder, inntil 10 år 46

47 Betingelser lavrisikolån forts. Maksimalt låneengasjement Pr. kunde: NOK 125 mill. Pr. konsern: NOK 250 mill. Samfinansiering med bank en forutsetning for store lån Samordnede lånevilkår Sideordnet pantesikkerhet Syndikerte lån 47

48 Garantier Garantier gis normalt til små og mellomstore bedrifter som har problemer med å skaffe seg lånefinansiering i bankene på grunn av for stor antatt risiko eller manglende pantesikkerhet En garanti fra Innovasjon Norge kan medvirke til at en lokal bank vil innvilge driftskreditt, investeringslån eller rammegarantier til selskapet Gis som simpel garanti med maksimalt 50% dekningprovisjon minimun 1% p.a. Normalt 3-4 års løpetid, kan forlenges til maksimalt 7 år 48

49 49

50 50

51 51

52 VRI-Innlandet kompetansemegling 2012 Leif Estensen, SINTEF Teknologi og samfunn

53 VRI-Innlandet Kompetansemegling i Oppland og Hedmark Mål Sikre verdiskapingen og konkurransekraften i virksomheter i Oppland og Hedmark ved tiltak for å øke innovasjonsevnen gjennom planmessig FoU-arbeid Målgrupper Små og mellom store bedrifter Bioenergi (Ola megler) Reiseliv (Irene megler) Vareproduserende industri (Leif megler) Nyskapingsprosjekter/inkubatorer Kunnskapsmiljø/FoU

54 Kompetansemegling Arbeidsoppgaver - Core business Kartlegge og velge ut bedrifter Besøke og avdekke bedriftenes utfordringer, behov og muligheter Identifisere og klargjøre FoU-utfordringer, finne og knytte kontakt med relevante FoU-/kunnskapsmiljø Initiere, følge opp og avslutte FoU-prosjekter Samarbeide med det øvrige virkemiddelapparat for henvisninger og videreføringer Samarbeide med lokale aktører i forbindelse med nyskapingsprosjekter Benytte nasjonale og internasjonale nettverk for å tilføre bedrifter og prosjekter aktuelle partnere og kompetanse

55 Mer informasjon på vår nettside Telefon: Besøksadresse: Vangsvegen 73, 2318 Hamar

IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012. Odd Ståle Dalslåen IN Troms

IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012. Odd Ståle Dalslåen IN Troms IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012 Odd Ståle Dalslåen IN Troms Innovasjon Norge Særlovselskap eid av NHD og Fylkeskommunene Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske

Detaljer

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03. Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Økte rammer til Innovasjon Norge

Økte rammer til Innovasjon Norge Økte rammer til Innovasjon Norge Økt innovasjon i næringslivet Innovasjon Norge har fått en betydelig økning i sine låne-, tilskudds- og garantirammer til å styrke nyskaping og utvikling i næringslivet

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Tilskudd til fremtidens løsninger

Tilskudd til fremtidens løsninger Tilskudd til fremtidens løsninger VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Gode innovasjonsprosjekt i næringslivet Vi går i dialog og utfordrer bedriftene Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale

Detaljer

Virkemiddelapparat og finansiering. Hans Emdal 06. JANUAR 2013

Virkemiddelapparat og finansiering. Hans Emdal 06. JANUAR 2013 Virkemiddelapparat og finansiering Hans Emdal 06. JANUAR 2013 Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS og Global Fish i Florø REC wafer Vest Busscar Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

USUS Vinterkonferanse 26-27 januar

USUS Vinterkonferanse 26-27 januar USUS Vinterkonferanse 26-27 januar Workshop IFU/OFU & Bedriftsnettverk Marianne von Krogh & Margit Klingen Daams Foto: CH Visitnorway, Terje Rakke/Nordic life, Nancy Bundt Agenda Tirsdag 27 januar 2015

Detaljer

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013 VEKST I BEDRIFTER Stein Ivar Strøm Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon står høyt på dagsorden Myndigheter, kommuner (KS) og næringsliv (NHO)

Detaljer

Forskning- og utvikling

Forskning- og utvikling Forskning- og utvikling VEKST I BEDRIFTER Sortland og Svolvær, mars 2014 Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon Norges oppdrag Å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen, EU nopparit/istock/thinkstock Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

INs grønne tjenester. Ålesund, mai 2015. Jan Børre Rydningen. www.innovasjonnorge.no

INs grønne tjenester. Ålesund, mai 2015. Jan Børre Rydningen. www.innovasjonnorge.no INs grønne tjenester Ålesund, mai 2015. Jan Børre Rydningen www.innovasjonnorge.no Innovasjonsaktiviteter for 16,7 mrd kroner Stortinget bevilger: 2,8 mrd. Kr. Innovasjon Norge leverer: 6,1 mrd. Kr. Næringslivet

Detaljer

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel HiG 17.02.2010 Truls Terje Hoel INNHOLD 1. LITT OM INNOVASJON NORGE 2. PRINSIPPER FOR DELTAGELSE 3. VIRKEMIDLER - LÅN OG TILSKUDD - STIPEND 4. OFU/IFU 2 Prinsipper Vi går inn i prosjekter som gir økt innovasjon

Detaljer

INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015

INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015 INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015 Roger Hatling, sen.rådg. www.innovasjonnorge.no Innovasjon Norges oppdrag: Å fremme bedrifts- og samfunnsøk. lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere gode gründere

Detaljer

Risikolån og Garantier. +(Nytt etablererstipend)

Risikolån og Garantier. +(Nytt etablererstipend) Risikolån og Garantier +(Nytt etablererstipend) Innovasjon Norges finansieringstjenester Lån 1,9 (3,5?) mrd i nye tilsagn, herav 1,5 mrd i lavrisiko- og 0,4 (0,9?) mrd i risikolån/innovasjonslån Ca 11

Detaljer

Hardangerfjordseminaret 2013-21-11

Hardangerfjordseminaret 2013-21-11 Hardangerfjordseminaret 2013-21-11 Disposisjon Kort om Innovasjon Norge, målgruppe Vår verktøykasse Miljøteknologiordningen Industriell forsknings og utviklingskontrakt Horizon 2020 og andre småtips Skattefunn

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Frivillig Tilbyder av informasjon

Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Frivillig Tilbyder av informasjon 71 VEDLEGG 1 Myndighet/ organisasjon Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ organisasjon Obligatorisk/ frivillig aktivitet Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Tilbyder

Detaljer

BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg

BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg Foto: shutterstock.com NYE MILJØLØSNINGER I BOLIGER OG BYGG Forskningsrådet Innovasjon Norge Enova Husbanken Difi koordinerte aktører

Detaljer

Støtteordninger fra Innovasjon Norge

Støtteordninger fra Innovasjon Norge Støtteordninger fra Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Bjørn Aage Seem Holmen, 18.11.2014 Hva har jeg tenkt å snakke om? IFU/OFU-ordningen Miljøteknologiordningen Bedriftsnettverk Pluss litt til

Detaljer

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet.

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Per Niederbach, spesialrådgiver 12. mars 2008 Alle kunder gir næring - bare krevende kunder gir læring! IFU/OFU er en tilskuddsordning

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Forpliktende samarbeid er lønnsomt

Forpliktende samarbeid er lønnsomt Forpliktende samarbeid er lønnsomt Veileder til samarbeid rundt krevende forskningsutviklingsprosjekter. Januar 2009 1 Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) er et tilskuddsprogram fra Innovasjon

Detaljer

Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning. Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS)

Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning. Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) November 2009 Virkemidler for støtte til produktutvikling SkatteFunn

Detaljer

Policy Miljøteknologiordningen 2015

Policy Miljøteknologiordningen 2015 Policy Miljøteknologiordningen 2015 Overordnet gjelder INs finansieringsstrategi og policy for finansierings-virksomheten 2015. Miljøteknologiordningen bidrar til risikoavlastning for bedrifter som utvikler

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Velferdsteknologi: Moglegheiter og utfordringar. Reidun Nesheim, Innovasjon Norge 24. Februar, 2015

Velferdsteknologi: Moglegheiter og utfordringar. Reidun Nesheim, Innovasjon Norge 24. Februar, 2015 Velferdsteknologi: Moglegheiter og utfordringar Reidun Nesheim, Innovasjon Norge 24. Februar, 2015 Velferdsteknologi Teknologiske løysingar enkeltindivid kan nyttiggjere seg av for å; - auke eigenmeistring/vere

Detaljer