Lyddesign. for det moderne kontore

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyddesign. for det moderne kontore"

Transkript

1 Lyddesign for det moderne kontore

2 Lyd i naturen en modell for gode arbeidsplasser I løpet av tusener av år er menneskets hørselssans blitt utviklet i og optimalisert for et utendørs- miljø fritt for unaturlige lydreflekser. Etter som utviklingen brakte oss lengre bort fra livet i friluft ble lyder som klukkende bekker, fuglesang og stemmer erstattet med unaturlige lydreflekser og lyder, f. eks. fra maskiner og installasjoner. Dette unaturlige lydmiljøet virker ikke bare forstyrrende på hørsel og kommunikasjon, det påvirker også velværet og ytelsesnivået vårt. I dag tilbringer vi nesten 90 % av tiden vår innendørs, enten på kontoret eller på vei til og fra arbeidsstedet. Tenk på det hvor mange timer tilbringer du innendørs på en vanlig dag? Og hvordan oppfatter du det akustiske miljøet på et fredfullt sted utendørs sammenlignet med kontoret ditt? For å forbedre det akustiske miljøet innendørs bør vi strebe etter å gjenskape det naturlige akustiske miljøet vi finner i naturen. Denne publikasjonen viser produkter fra Ecophon`s produktsortiment og fra andre leverandører. Spesifikasjonene er ment å støtte en generell guide for hvilke produkter som er mest egnet til de indikerte preferanser. Tekniske data er basert på resultater oppnådd under typiske test-forhold eller på lang erfaring under normale forhold. De spesifiserte funksjoner og egenskaper for produkter og systemer er bare gyldig når instruksjoner, monterings-diagrammer, monteringsanvisninger, vedlikeholds instruksjoner og andre uttalte forhold og anbefalinger har blitt tatt hensyn til og fulgt. Avvik fra dette, slik som endring av spesifiserte komponenter eller produkter, betyr at Ecophon ikke kan bli holdt ansvarlig for funksjoner, konsekvenser og egenskapene til produktene. Alle beskrivelser, illustrasjoner og dimensjoner i denne brosjyren representerer generell informasjon og skal ikke inngå som del av noen kontrakt. Ecophon reserverer seg retten til å endre produkter uten foregående varsel. Vi frasier oss alt ansvar for trykkfeil. For oppdatert informasjon gå til eller kontakt din nærmeste Glava-representant. Ecophon Group 2012 Idé og layout: Navigator Communications. Trykk: Skånetryck. Omslag: Hans Georg Esch. Tekniske fotografier: Studio-e. Illustrasjoner: Citat AB.. 2

3 3

4 Lyd på kontoret og hvordan den påvirker oss For at mennesker skal kunne være så kreative som mulig og yte maksimalt er et godt lydmiljø helt avgjørende. Flere studier viser at kontoransattes største bekymringer har sammenheng med lyd*. Å skape et lydmiljø som fremmer informasjon og unngår uønskede lyder fra mennesker, telefoner, kontorutstyr eller ventilasjon er et av de sentrale aspektene ved et godt arbeidsmiljø. Hver gang en person blir forstyrret trenger hjernen mer tid enn forventet til å komme på riktig spor igjen, spesielt når man driver med aktivitetersom krever en høy grad av kreativ tenkning*. Jo mer kompleks oppgaven er, jo viktigere er det å kunne utføre den i fred og ro. Uønskede lyder kan også øke følelsen av stress og redusere arbeidsgleden. Å skape et godt lydmiljø er en av de mest lønnsomme investeringene et firma kan foreta. Fotograf: Johan Kalén * Referanser: : KL Jensen, E Arens, L Zagreus: Proceedings: Indoor Air 2005, Acoustical quality in office workstations, as assesed by occupants surveys Navai, M.; Veitch, J.A,: Acoustic Satisfaction in Open-Plan Offices: Review and Recommendations, 2003 Nilsson, Hellström: Acoustic design of open-plan offices, NT Technical Report 619, Nordic Innovation Center, 2010 Jonsson: Ten thoughts about time, Constable And Robinson,

5 Utviklingen av det moderne kontoret Å arbeide på et kontor er ikke det samme i dag som det var for bare noen få tiår siden. Fra å være et sted der man hovedsakelig stilte til rådighet det utstyret som trengtes for å få arbeidet gjort er kontoret nå blitt et sted der mennesker samhandler og utveksler kunnskap vi møtes og snakker, vi lærer å omgås og vi finner løsninger sammen. Vi beveger oss i retning av en mer åpen og kommunikativ kontordesign for å fremme samhandling og samarbeid mellom mennesker. Organisasjons- og atferdsmessig utvikling Dagens kontorbygninger må være fleksible og kunne tilpasses raskt til organisasjonsmessige endringer. Mange firmaer velger å skape ikke-territoriale rom. Det betyr at de ansatte ikke lenger har sin egen, bestemte arbeidsplass, men kan velge alle arbeidsplasser som ikke er opptatt. Dette gir dem muligheten til å sitte nær kollegaer de for tiden arbeider sammen med, eller til å velge et roligere sted hvis de arbeider med noe som trenger høy konsentrasjon. På kontoret påvirkes vi av unaturlige lyder, som ventilasjon, kontormaskiner etc. Men når vi spør mennesker hva som forstyrrer dem mest og hva som er det beste med moderne, åpne kontorer får vi samme svar. Mennesker forstyrres av snakk som ikke inneholder verdifull informasjon, som ofte høres langt borte fra. Imidlertid settes det stor pris på å kunne høre andre medlemmer av ens egne arbeidsgrupper klart og tydelig, og her ligger den akustiske utfordringen å fremme lyd som inneholder informasjon og redusere forstyrrende lyd, som støy. Utvikling av tekniske konstruksjoner Samtidig med at moderne kontorer blir stadig mer transparente får kontor-bygningene også stadig flere harde metaller og glass. Harde, jevne overflater reflekterer lyd på en unaturlig måte, bidrar til at lyden forplanter seg og skaper økte lydnivåer. For å øke energieffektiviteten brukes nye teknologier i byggeprosessen. Kjølesystemer installeres nå i mange tilfeller i soffitten. Dette termalt aktive bygningssystemet (TABS) kan kjøle ned kontoret uten bruk av luftkondisjonering, og derfor meget energieffektivt. Med dette systemet er det ikke mulig å bruke akustiske tak fra vegg til vegg, og dette øker behovet for nye, kreative akustiske løsninger for å skape et godt lydmiljø i denne typen bygninger. Lyddesign For å finne løsninger på de akustiske utfordringene på det moderne kontoret må man ta mange aspekter som påvirker lydmiljøet i betraktning. Det starter med å forstå hvordan mennesker påvirkes av lyd, deres akustiske preferanser, den typen aktiviteter rommet brukes til før vi lager den arkitektoniske designen og velger byggmaterialer. Dette holistiske grunnlaget for å skape et godt lydmiljø utgjør også grunnlaget for Ecophons tilnærming til lyddesign. 5

6 Ecophons tilnærming til lyddesign Fleksible arbeidsplasser og kontorlandskap blir stadig mer vanlig i kontorbygninger. Ideen er å fremme kommunikasjon, samtidig som man øker fleksibiliteten og effektiviteten. Likevel oppnås denne nye åpenheten på bekostning av det akustiske miljøet. Ecophon har brukt mange år på å utvikle sin ekspertise, sin holistiske tilnærming og systemløsninger for å skape et optimalt lydmiljø i åpne kontorlandskaper. Oppfylle standardene Forskning på dette feltet viser at menneskers opplevelse av lyd i åpne romløsninger påvirkes av hvor langt lyden bærer. Derfor er det viktig å fokusere på å begrense lydforplantning i rommet (også kalt spatial decay eller romforvitring). Målingsprosedyrer for spatial decay og andre relevante akustiske kvaliteter i åpne romløsninger skal etter planen inkluderes i den kommende ISO-standarden*. Disse akustiske kvalitetene kan omformes til en radius av akustisk komfort (distraksjonsavstand) i kontorlandskaper, en verdi som kan integreres i kontordesign. * Komiteens endelige utkast til standard: ISO/FDIS : Måling av parametere for romakustikk - del 3: Kontorlandskap Den akustiske komfortradiusen Uten akustiske himlingssystemer vil lyden fra en ansatt forplante seg og forstyrre andre personer som oppholder seg I rommet. Når lydforplantningen begrenses av akustiske himlingssystemer, får de ansatte et mye bedre lydmiljø. 6

7 Overgå standardene Når man forsøker å definere menneskers akustiske preferanser, beskrive eller evaluere det akustiske miljøet, er det tilrådelig å bruke akustiske parametere som gjenspeiler de relevante akustiske kravene og preferansene. De fleste akustiske standarder over hele verden inkluderer gjenklang (reverberans). Men mennesker kan ha andre akustiske preferanser, som omfatter andre faktorer enn gjenklang. I tillegg er hørselssansen vår flerdimensjonal, så den kan ikke defineres ved én enkel parameter. Vi i Ecophon bruker en tilnærming som inkluderer menneskelig persepsjon og arbeider med minst fire akustiske kvaliteter, noe som muliggjør en mer korrekt beskrivelse av det akustiske miljøet. 1. Find out how the people perceive and are affected by sound Start by asking people how they perceive the acoustic environment and what their acoustic preferences are. 2. Take activities into account Different activities require different acoustic priorities. Find out what the room is to be used for and the most highly prioritised acoustic parameters, such as sound strength, sound propagation, speech clarity or reverberation. 3. Use relevant acoustic parameters Acoustic perception is multi-dimensional, so several acoustic parameters are needed to objectively define acoustic requirements and ascertain that they are fulfilled. If the main acoustic priority is lowering the sound strength, G (db) is a relevant acoustic measure. If the main acoustic priority is reducing sound propagation, DL 2 (db) and DL f (db) are relevant acoustic measures. If the main acoustic priority is optimal speech clarity, D 50 (%) is a relevant acoustic measure. If the main acoustic priority is optimal reverberance, reverberation time T (sec) is a relevant acoustic measure. 4. Design the room and choose materials that enhance acoustic comfort When designing the room, it is important to consider how the room s shape, volume and choice of materials will affect the acoustics. The four acoustic qualities* Sound strength G (db) measures the extent to which a room amplifies the sound from a sound source, compared to measurement in a laboratory with no sound reflections. Sound propagation DL f (db) measures how the room contributes to sound propagation compared to an outdoor environment with no sound reflections, at a specified distance from the sound source. DL 2 (db) measures the extent to which the sound strength drops when the distance from the sound source is doubled. Speech clarity D 50 (%) is the energy of all useful reflections including the direct sound, which enhance speech clarity, divided by the total energy including the direct sound. The higher the value, the better the speech clarity. Reverberance Reverberation time, T (sec) indicates how long it takes for the sound to drop by 60 db after a sound source stops emitting sound. *) According to ISO 14257, ISO , ISO

8 Fordelene ved et godt lydmiljø Et godt lydmiljø er helt avgjørende for å gi mennesker en følelse av velvære og tilfredsstillelse i forhold til det kontoret de arbeider på hver dag. Et godt arbeidsmiljø fremmer både menneskers kommunikasjon og konsentrasjon. Resultatet er økt velvære og ytelse, noe som ikke bare er fordelaktig for de ansatte, men som også øker firmaets samlede effektivitet og produktivitet. Det vil også gjøre firmaet til et mer populært arbeidssted, noe som i sin tur kan bidra til at det tiltrekker seg høyt kvalifiserte ansatte. Hva skjer med mennesker i et godt lydmiljø?* Opplever økt velvære, mindre tretthet Får økt jobbtilfredsstillelse Finner det enklere å konsentrere seg Finner det enklere å kommunisere Skiller ut mindre stresshormoner Gjør flere forsøk på å løse vanskelige oppgaver Har en mer ergonomisk holdning Gjør færre feil, arbeider med større nøyaktighet Fotograf: Olix Wirtinger/Corbis *Referanser: Evans Johnson, Cornell university, 2000: Stress and Open-Office Noise, Journal of Applied Psychology, 2000, Vol. 85, No. 5, Fried et al: The joint effects of noise, job complexity and gender on employee sickness absence, Journal of occupational and organizational psychology, 2002, 75, Olson: Research about office workplace activities important to US businesses - and how to support them, journal of facilities management, 2002, vol.1 no Sundstrom et al: Office noise, satisfaction, and performance, Environment and behavior, vol.26, no,2. mar 1994, Weinstein: Effect of noise on intellectual performance, Journal of applied psychology 1974, vol59, no 5,

9 Ulike kontoraktiviteter skaper ulike akustiske behov Et moderne kontor har mange ulike typer rom. Når man planlegger et kontorareal er det nødvendig å se det som en helhet og vurdere alle de aspektene som kan påvirke lydmiljøet (menneskene, rommet og aktivitetene). Utfordringen ligger i å gjøre det akustiske miljøet innendørs så likt et utendørsmiljø som mulig siden vi lydmessig føler oss mest vel utendørs. Når det gjelder praktisk planlegging, er det avgjørende å sette seg realistiske mål. All forstyrrende støy kan ikke alltid fjernes, men de akustiske fordelene bør oppveie ulempene. I stedet for å spørre oss selv hva vi ikke vil, bør vi sette fokus på hva vi vil. På de følgende sidene kan du finne eksempler på typiske kontorarealer: 1. Inngang/resepsjon 2. Kontorlandskap 3. Kontorceller 4. Kopimaskiner og skrivere 5. Møterom

10 Fotograf: Szymon Polański Inngang/resepsjon Inngangs- og resepsjonsområdet representerer firmaet ovenfor omverdenen, og gir besøkende deres første inntrykk. Når resepsjonen designes, må man oppnå en balanse mellom taleklarhet på kort avstand og minimering av lydforplantning på lengre avstand. Akustiske preferanser Besøkende og resepsjonsansatte må kunne snakke sammen uten å bli forstyrret av lyd i miljøet. Ideelt sett bør man ikke kunne høre personlige samtaler og telefonsamtaler fra inngangspartiet. Rommet Inngangspartier har ofte harde overflater som tåler høy slitasje. For å oppfylle akustiske krav til lavt lydnivå og god taleklarhet kreves det tak som kan absorbere mye lyd, helst komplettert med lydabsorberende veggpaneler. Dette skaper et godt akustisk miljø, både for besøkende og resepsjonsansatte. 10

11 Fotograf: Ron Huizer Reclamefotografie Anbefalt akustisk løsning Til høy lydabsorpsjon anbefaler vi Ecophon Focus eller Ecophon Master. For å skape et godt lydmiljø i resepsjonen, kan man installere Ecophon Wall Panel -lydabsorbenter. For å forbedre det akustiske miljøet for de resepsjonsansatte ytterligere kan den akustiske himlingen kompletteres med fritthengende absorbenter over resepsjonsskranken, f.eks. Ecophon Solo. Fotograf: Åke E:son Lindman 11

12 Fotograf: Åke E:son Lindman Løsninger for kontorlandskap Kontorlandskap brukes ofte for å skape fleksible bygninger som raskt kan tilpasses til endrede behov for firmaet. Fordelene ved en kontorlandskapsløsning er at den fremmer mellommenneskelig kommunikasjon og utveksling av kunnskap, samtidig som ulike grupper ansatte kan skape sine egne arbeidsplasser i kontormiljøet. Det er imidlertid en ulempe at de ulike medarbeidergruppene kan forstyrre hverandre. Utfordringen ligger i å skape et lydmiljø som fremmer kommunikasjon mellom medlemmene av en arbeidsgruppe, samtidig som den forhindrer at samtaler forstyrrer kollegaer som sitter lengre vekk. Det én person oppfatter som viktig informasjon er kanskje ikke annet enn forstyrrende støy for andre. Rommet En kontorlandskapsløsning har ofte store vinduer, slik at mye lys kan slippe inn i rommet og lydreflekterende skillevegger av glass for å skape transparens. Disse faktorene, kombinert med mangelen på vegger, får lyden til å spre seg over lange avstander. For å begrense lydforplantning må møbler og den øvrige innredningen være lydabsorberende, av riktig størrelse og korrekt plassert. En fleksibel løsning som kombinerer lydabsorberende og isolerende takinstallasjoner forbedrer og fremmer organisasjonsmessig fleksibilitet. Man må også ha i tankene at det er viktig å ha rundt ett stillerom som kan brukes til arbeid som krever stor konsentrasjon per ti ansatte i kontorlandskapsmiljøer. 12

13 Fotograf: Johan Kalén Akustiske preferanser For å forhindre at samtaler kan høres for langt unna i rommet, er det nødvendig å redusere lydforplantning. Dette gjøres ved å installere en akustisk himling som begrenser lydforplantningen på en effektiv måte (med en høy AC- verdi), komplettert med lydabsorberende kontorskjermbrett. I løpet av arbeidsdagen trenger de ansatte noen ganger et stille sted der de kan arbeide uforstyrret eller dit en kan gå for å unngå å forstyrre andre. Stillerom kan skapes ved å bruke delevegger som ikke grenser til soffitten, og flushmonteres eller monteres permanent til den akustiske himlingen. For å oppnå tilstrekkelig lydisolering, må de akustiske himlingene være både lydabsorberende og akustisk isolerende. Anbefalt akustisk løsning Hvis løsningen inkluderer fleksible, åpne flater, anbefaler vi Ecophon Combison Duo for begrensning av lydforplantning og forbedret lydisolasjon (høy AC-verdi og høy isolasjonsverdi: D n, ). Dette bidrar til å optimalisere lydmiljøet, samtidig som det f, w gjør det mulig å bygge rom med delevegger flushmontert eller permanent montert til den akustiske himlingen. Hvis det ikke er behov for delevegger for å bygge rom, anbefaler vi Ecophon Master for å minimere lydforplantning på en effektiv måte (høy AC-verdi). For å ytterligere redusere lydforplantningen og forbedre taleklarheten i utvalgte områder kan det installeres fritthengende lydabsorberere, som f.eks. Ecophon Solo og/eller Ecophon Solo Baffle. 13

14 Fotograf: Hans Georg Esch Kontorceller Kontorceller er en velprøvd løsning der hver ansatt skal ha hans eller hennes eget rom. Et kontor som består av celler gjør det enklere å utføre konsentrasjonsintensivt arbeid, men gir færre muligheter for fri kommunikasjon og spontan samhandling. Rommet Parallelle vegger kan noen ganger føre til at lyd reflekteres mellom veggene, og dette fører til et fenomen som kalles flutterekko. Dette kan forebygges ved å installere en vegg som absorberer lyd i ørehøyde. Akustiske preferanser For å gjøre det enklere å drive med arbeid som krever høy konsentrasjon, må rommet isoleres akustisk fra andre rom og gangen som forbinder dem. For å skape et komfortabelt akustisk miljø anbefaler vi installasjon av lydabsorbenter med høy ytelse i taket. Anbefalt akustisk løsning Vi anbefaler Ecophon Focus for å oppnå god lydabsorbering og fleksibilitet ved bruk av integrerte takinstallasjoner. Ecophon Wall Panel anbefales for å forhindre horisontale lydreflekser. 14

15 Fotograf: Åke E:son Lindman 15

16 Kopimaskiner og skrivere Utstyret som finnes i disse lokalene er støykilder som nesten alltid oppfattes som forstyrrende. Lydkilden bør isoleres så godt som mulig for å forhindre at støyen sprer seg til de ansattes arbeidsplasser. Rommene For å kunne imøtekomme akustiske preferanser som lavt lydnivå og kort lydforplantning er det nødvendig å installere effektive lydabsorberende tak- og veggpaneler. Hvis skjermbrett brukes, bør de også absorbere så mye lyd som mulig. Akustiske preferanser Fordi støyen fra kopimaskiner og skrivere vanligvis oppfattes som forstyrrende bør den reduseres så mye som mulig. Dette gjøres ved å redusere lydstyrken og lydforplantningen. Anbefalt akustisk løsing Ecophon Master og Ecophon Wall Panel anbefales for å oppnå optimal lydabsorpsjon, slik at lydnivået fra maskinene kan reduseres. Fotograf: Fedde de Weert 16

17 17

18 Møterom Møterom spiller en helt sentral rolle for mellommennesklig kommunikasjon. Det akustiske miljøet i møterom må derfor planlegges og designes i tråd med de viktigste aktivitetene som foregår der for å øke effektiviteten og produktiviteten Fordi et møterom ofte brukes til møter der mange mennesker snakker samtidig, bør et lavt lydnivå prioriteres. Hvis rommet skal brukes til foredrag og presentasjoner, bør hovedprioriteten være at den som rommet er mer enn 12 meter langt, bør lydreflekterende overflater plasseres mellom den som snakker og lytterne. For å forhindre forsinkede lydreflekser som gjør det vanskelig å oppfatte tale, bør veggabsorbenter installeres i ørehøyde på veggen overfor taleren. På møterom diskuteres ofte følsomme saker, så derfor må alle krav til fortrolighet oppfylles. Rommet De fleste møterom har harde, parallelle vegger. Dette kan av og til fore til at lyden spretter mellom veggene, et fenomen kjent som flutterekko. Dette kan forhindres ved å installere en veggabsorbenter i ørehøyde, eller ved å helle en av veggene slik at lyden styres oppover mot det akustiske taket. Med tanke på dette er det viktig at innredningen har de riktige akustiske egenskapene. Akustiske preferanser For å skape et funksjonelt akustisk miljø på møterommet må man ha som mål å oppnå en kombinasjon av god taleklarhet, høy talekomfort og lav lydstyrke. De akustiske kravene er strengere hvis elektronisk lydforsterkning og/eller telekonferanseutstyr er i bruk. Veggenes isolasjonsverdi bør tilpasses til det nivået av fortrolighet som kreves i møterommet. Vanligvis anbefales en isolasjonsverdi på minst 44 db. Fotograf: Hans Georg Esch 18

19 Fotograf: Michael Oosten Fotografie Fotograf: Johan Kalén Anbefalt akustisk løsning Vi anbefaler Ecophon Master alpha for maksimal lydabsorpsjon Hvis rommet er mer enn 12 meter langt, anbefaler vi Ecophon Master gamma som en reflektor mellom taleren og lytterne. Hvis det er behov for ytterligere veggabsorberere, anbefaler vi installasjon av Ecophon Wall Panel i ørehøyde. Hvis rommet et større enn 100 m 2, anbefaler vi deg å søke råd hos en akustikkekspert. 19

20 Systemløsninger for energieffektive bygninger Det moderne samfunnet utvikler seg i retning mer bærekraftige løsninger på alle områder. Når det dreier seg om å designe energieffektive bygninger, kan arkitekter bruke den eksponerte (synlige)soffittens termalmasse til mer effektiv kjøling av rommene. Det finnes både passive og termalaktiverte byggesystemer, også kalt TABS. Begge systemene bidrar til å skape passende temperaturer i bygningen, uten at man må installere separate kjølesystemer. Lydrefleks skaper problemer TABS og lignende systemer utgjør et stort potensial for innsparing av store energimengder i bygninger, og gir muligheter for å oppfylle strenge krav til energieffektivitet. Samtidig skaper de utfordringer i forhold til lydmiljøet. Det er ikke mulig å installere en heldekkende akustisk himling, og den eksponerte sementen som er nødvendig for kjøling fungerer som et lydspeil. Uten akustiske løsninger vil en stor mengde lydreflekser være til stede i rommet og skape et meget ufordelaktig arbeidsmiljø. Anbefalt akustisk løsning For å forbedre lydmiljøet i TABS-bygninger kan man bruke fritthengende enheter (Ecophon Solo ) eller lydskjermer (Ecophon Solo Baffle). For å kompensere ytterligere for mangelen på et heldekkende akustisk tak er det nødvendig å bruke veggpaneler (Ecophon Wall Panel ) i rommet for å øke den samlede mengden lydabsorpsjon i rommet, for på denne måten å skape et bedre lydmiljø. 20

21 Fotograf: Szymon Polański 21

22 Bruk av design for å fremme velvære Ecophons store utvalg av akustiske systemer gjør det mulig å kombinere god akustikk medattraktiv visuell design. Våre takabsorbenter er tilgjengelige i et stort utvalg former, størrelser, kanter, overflateutførelser og farger. Hvis du vil definere rommet ytterligere, for eksempel ved å skape en følelse av romdeling, eller hvis du vil eksperimentere, har vi flere ulike fritthengende lydabsorbenter. Fotograf: Xavier Bomond Ecophon Focus Lp Gjør det mulig for deg å skape en følelse av linearitet og retning. Ulike former, størrelser, farger og lyselementer kan kombineres for å utforme rommets totale atmosfære. 22

23 Ecophon Solo Dette er et uvalg fritthengende lydabsorbenter med ulike former og farger som gir deg utstrakte muligheter til å skreddersy det akustiske og visuelle miljøet. Det akustiske taket kan kompletteres med vegg-absorbenter som også kan fungere som designelementer. Absorbenter i ulike farger og med trykte design kan kombineres. Fotograf: Till Hückels 23

24 Fotograf: Patrick Klemm, Partone 24

25 Ecophon Wall Panel Utvalget omfatter veggabsorbenter i mange kombinasjoner, som fås med ulike overflateutførelser, farger og profiler. En rekke forskjellige grafiske design gjør det mulig å skape helt spesielle interiører, med unike mønstre og motiver. Fotograf: Patrick Klemm, Partone Muralis Glory; Louise Videlyck Fotograf: Patrick Klemm, Partone. 25

26 NORDIC ECOLABEL Innendørs- og utendørsmiljøer er nøkkelaspekter ved valg av akustiske løsninger Fritt for støv og skadelige utslipp Miljøet innendørs påvirker i stor grad menneskers helse og deres tilfredshet på arbeidsplassen. Våre akustiske systemer er testet og evaluert av mange ledende institusjoner. Ecophons akustiske produkter oppfyller de strenge kravene fastlagt i Dansk indeklima (innendørsklima) og finske M1-standarder, og anbefales også av det svenske astma- og allergiforbundet. Enkle å rengjøre Ecophons akustiske himlinger har smussavvisende overflater og er enkle å rengjøre. I rom der hygiene er meget viktig, som kjøkken, er det viktig å velge akustiske tak som tåler matsprut og er enkle å rengjøre. Høy lyseffektivitet Belysning er også en nøkkelfaktor i arbeidsmiljøer. Ecophons akustiske himlinger gir høy og ensartet lysrefleksjon, og bidrar derfor til behagelig spredning av lyset og kostnadseffektiv belysning. Ecophons akustiske takpaneler med Akutex - belegg har en lysrefleksfaktor på 85 % og en lysspredningsfaktor på 99%. Brannsikkerhet Romtypen bestemmer hvilke grunnleggende brannsikkerhetshensyn som må gjelde for tak og vegger når det gjelder klassifisering av overflatene (klasse I, II og III), og behovet for flammesikre overflater langs evalueringsruter. Ecophons akustiske systemer oppfyller alle disse kravene. Miljø Absorbererne våre er fremstilt av glassull. Av dette materialet består rundt 70% av resirkulert husholdningsglass. Avfallsmaterialer fra produksjonen gjenvinnes som drenasjepellets. Støttestrukturene er produsert i galvanisert stål, med en andel på 50% resirkulert stål, som er fullt ut resirkulerbart etter bruk. Ecophon arbeider også for å redusere miljø-påvirkningen ved å bruke miljøvennlig emballasje og rasjonell transport. De fleste av Ecophons produkter er merket med Svanemerket, det offisielle, nordiske miljømerket

27 Velg et system som matcher den akustiske designen Når du velger et akustisk system, er det helt avgjørende å forsikre seg om at produktets ytelse passer til dine akustiske behov og preferanser. I Ecophon arbeider vi med fire akustiske aspekter for å beskrive akustiske behov lydstyrke, lydforplantning, taleklarhet og gjenklang. Ecophonsystemer utformes slik at de sikrer best mulig ytelse på hvert enkelt av disse områdene. Lydstyrke Hvis lav lydstyrke har øverste prioritet valg absorberende produkter med høyest mulig absorpsjonsfaktor (α). Lydforplantning For å oppnå kort lydforplantning skal du velge absorberende produkter med høy artikulasjonsklasse- verdier (AC), helst > 180. Jo høyere AC-verdi, jo kortere lydforplantning. Taleklarhet Hvis taleklarhet har øverste prioritet kontakt Ecophon for å velge den riktige kombinasjonen av absorbenter og reflektorer. Gjenklang Hvis gjenklang har øverste prioritet kontakt Ecophon for å velge den riktige kombinasjonen av absorbenter og reflektorer. For kontorlandskap er det viktig å fokusere på det akustiske aspektet lydforplantning, og således velge produkter med høye AC-verdier. Produktytelse Lydabsorpsjonsklasse lydabsorbenter kategoriseres i klassene A-E. Klasse A har den høyeste lydabsorberende effekten og klasse E har den laveste, ifølge EN ISO Lydabsorpsjonsfaktor et mål på hvor mye lyd som absorberes, målt i samsvar med EN ISO 354. α = 1 betyr at all lyd som når absorbenten absorberes. α = 0 betyr at all lyd reflekteres. Artikulasjonsklasse (AC) et mål for evaluering av et taks effektivitet med hensyn til å begrense lydforplantning. Jo høyere et produkts AC-verdi er, jo kortere er lydforplantningen. AC måles i samsvar med ASTM E /E

28 Ecophons produktfamilier egnet for moderne kontormiljøer Ecophon Focus Ecophon Focus-serien inkluderer et utvalg produkter med ulike kantdesign og installasjonsalternativer. Dette gjør det mulig å bruke den til de fleste formål, uansett installasjon og design. Fotograf: Bert Leandersson En moderne fargepalett Bidrar til å skape et innendørsmiljø som både er praktisk og ser bra ut Spesifikke tekniske egenskaper Produkt Kant Artikulasjonsklasse* Lydabsorpsjonskoeffisient (α w )** Focus A Synlig rutemønster Plater som lett kan tas av 190 0,95 Focus B Festes direkte med lim. 0,6(MH) (o.d.s 23 mm) Focus Ds Skjult rutemønster. Plater som lett kan tas av. Symmetrisk kant ,9 Focus Dg Unik kantdesign. Flytende utseende. Plater som lett kan tas av ,85 Focus E Nedsenket, synlig rutemønster. Plater som lett kan tas av ,9 Focus Lp Delvis skjult rutemønstersystem brukt til å utheve retningen i et rom ,9 Focus F Festes direkte med skruer. 0,6(MH) (o.d.s 20 mm) *) AC(1.5) ifølge ASTM E 1111 og E 1110 **) octave, o.d.s. 200 mm, ifølge EN ISO 354 og EN ISO

29 Fotograf: Hans Georg Esch Fotograf: Hans Georg Esch Ecophon Master Ecophon Master er i en klasse for seg når det dreier seg om å fremme taleklarhet. Den har utmerket lydabsorpsjon for frekvenser over 250 Hz og absorberer også de fleste lave frekvenser. Derfor er Master spesielt godt egnet til rom der man ønsker maksimal absorpsjon over hele frekvens-intervallet, som klasserom og kontorlandskap. Den er også ideell for rom der det er lavfrekvens-forstyrrelser fra ventilasjonssystemer eller ytre kilder som trafikkstøy. Produktsystem som skaper et optimalt lydnivå i undervisningsrom. Også velegnet til store kontor. Flere ulike design gir en rekke estetiske og praktiske muligheter. Spesifikke tekniske egenskaper Produkt Kant Artikulasjonsklasse* Lydabsorpsjonskoeffisient (α w )** Master A Synlig rutemønster Plater som lett kan tas av. 200 (alpha) 1 (alpha) Master B Festes direkte med lim. 1 (o.d.s. 40 mm, alpha) Master Ds Skjult rutemønster. Plater som lett kan tas av. 200 (alpha) 0,9 (alpha) Master E Nedsenket, synlig rutemønster. Plater som lett kan tas av. 190 (alpha) 0,95 (alpha) Master F Festes direkte med skruer. 1 (o.d.s. 40 m, alpha) *) AC(1.5) ifølge ASTM E 1111 and E 1110 **) octave, o.d.s. 200 mm, ifølge EN ISO 354 og EN ISO

30 Fotograf: Åke E:son Lindman Fotograf: Åke E:son Lindman Ecophon Combison I moderne kontorbygninger ønsker man ofte å bruke delevegger for å skape anvendelige rom som oppfyller de ansattes krav. For å beskytte privatlivet mellom rommene er det viktig at lyden ikke kan bevege seg over veggene via taket. Ecophon Combison oppfyller dette behovet. Flere systemer for akustisk isolasjon kombinert med god lydabsorpsjon Muliggjør fleksibel romdeling Enkel tilgang til arealet over taket Spesifikke tekniske egenskaper Produkt Kant Artikulasjonsklasse* Lydabsorpsjonskoeffisient (α w )** Combison Duo A Synlig rutemønster. Plater som er lette å ta av ,9 Combison Duo E Nedsenket, synlig rutemønster. Plater som er lette å ta av ,9 *) AC(1.5) ifølge ASTM E 1111 og E 1110 **) octave, o.d.s. 200 mm, ifølge EN ISO 354 og EN ISO

31 Ecophon Solo Ecophon Solo er en familie av fritthengende absorbenter som fås i ulike former og farger. I Solo Regular finner du 10 geometrisk inspirerte former. Med Solo Freedom gir vi deg muligheten til å skape din egen form. Solo har tre ulike suspensjons- systemer å velge blant, avhengig av det uttrykket du vil skape i taket. Solo gir deg muligheten til å skape iøynefallende installasjoner som forbedrer lydmiljøet i mange ulike typer lokaler, f. eksempel kontorer, kulturbygninger, inngangspartier og restauranter. Solo kan også brukes i bygninger med TABS (termalt aktiverte bygningssystemer) for å skape et godt lydmiljø. Fotograf: Ruud Peijnenburg - Den Bosch Spesifikke tekniske egenskaper Produkt Kant Produktinfo Focus Wing Vingeformede elementer free til fritthengende himling. Edge 500 Svakt vertikalt skrånende feste til fritthengende enheter. Solo En serie fritthengende enheter med en ren design som er lette å installere. Diskrete, justerbare trådhengere uten synlige profiler. Ved å bruke fritthengende enheter i tillegg til en eksisterende akustisk himling kan man effektivt redusere lydforplantningen ytterligere Ved å bruke fritthengende enheter i tillegg til en eksisterende akustisk tak! kan man effektivt redusere lydforplantningen ytterligere Ved å bruke fritthengende enheter i tillegg til et eksisterende akustisk tak! kan man effektivt redusere lydforplantningen ytterligere Solo Baffle Opphengt med skjermprofil. Ved å bruke fritthengende enheter i tillegg til et eksisterende akustisk tak! kan man effektivt redusere lydforplantningen ytterligere Ecophon Solo Square Standard størrelse:1200 x 1200 mm Ecophon Solo Circle Standardstørrelser Ø: 800 mm Ø:1.200 mm Ecophon Solo Circle XL Standard XL-størrelse Ø:1.600 mm Ecophon Solo Ellipse Standard størrelse: x mm Ecophon Solo Rectangle Standard størreslse x mm Ecophon Solo Triangle Standardhøyde: mm Standard benlengde: mm Ecophon Solo Octagon Standardmål: x1.200 mm Ecophon Solo Heptagon Standardmål: x mm Ecophon Solo Hexagon Standardmål: x mm Ecophon Solo Pentagon Standardmål: x mm 31

32 Fotograf: Patrick Klemm, Partone Ecophon Wall Panel I noen lokaler er det kun mulig å bruke lyd- absorbenter på veggene, og ikke på gulvet, eller det kan være nødvendig å komplettere en akustisk himling med ytterligere lydabsorpsjon. Ecophon Wall Panels inkluderer produkter for mange ulike bygninger, som skoler, kontorer og idrettshaller. Mange typer overflater, som passer til alle bruksområder Moderne fargepalett Moderne profilsystem som er enkelt å installere Spesifikke tekniske egenskaper Produkt Kant Artikulasjonsklasse* Lydabsorpsjonskoeffisient (α w )** Wall Panel A Synlige profiler. Panelbredde 1200mm ,95 Wall Panel C Skjulte, vertikale profiler. Panelbredde 600 mm *) AC(1.5) ifølge ASTM E 1376 og E 1110 **) octave, o.d.s. 40 mm, ifølge EN ISO 354 og EN ISO

33 Anbefalinger om lyddesign i moderne kontorer For å skape et funksjonelt, komfortabelt akustisk miljø bør de følgende aspekter tas i betraktning: Informasjon fortell de involverte personene om planen, og forsikre dere om at de forstår tankene og ideene bak den nye layouten. Plassering av arbeidsplasser plasser arbeidsplassene slik at medarbeidere som må kommunisere også sitter nær hverandre. Lag stillerom der de ansatte kan drive med arbeid som krever høy konsentrasjon eller snakke sammen uten å forstyrre andre. Romdesign velg tak, vegger og gulv som dupliserer utendørsmiljøet og fremmer god akustikk. Installer lydabsorberere på tak og vegger og kompletter dem med lydabsorberende skjermbrett for å redusere lydforplantning og støynivå. Utstyrsvalg velg stillegående utstyr for å minimere støy fra ventilasjonssystemer og kontormaskiner, og sett skrivere på et sted hvor det er mulig å lydisolere dem fra resten av lokalene der dette er mulig. Møblering velg møbler som forbedrer lydabsorpsjonen og plasser dem slik at det optimaliserer det akustiske miljøet. Atferd informer ansatte om hvordan de skal oppføre seg i et kontorlandskap for å unngå å forstyrre kollegaene sine. Fotograf: Faraday Fotographic Ltd 33

34 Et godt lydmiljø i tre trinn - på et helpdesk-kontor i Sverige En helpdesk i et kontorlandskap kan være et meget utfordrende akustisk scenario. I studien Acoustic design of open-plan offices, gjennomført av Nordic Innovation Centre*, ble de følgende forbedringene i evalueringen av lydmiljøet oppnådd ved å iverksette akustiske tiltak i 3 trinn, ved å bruke av Ecophons produkter og anbefalinger: Trinn 1 Forsikre dere om at det er tilstrekkelig lydabsorpsjon I rommet. Trinn 2 Bruk lydabsorberere og isolerende skjermbrett for å minimere forstyrrelser mellom arbeidsplasser.. Trinn 3 Bruk fritthengende enheter over arbeidsplassene for å skape en ytterligere forbedring av lydmiljøet. Meget dårlig Dårlig Varken godt eller dårlig Oppfatning av det akustiske miljøet Sweden Vattenfall - Helpdesk, før behandling Sweden Vattenfall - Helpdesk, etter behandling Godt Meget godt * Ref: Nilsson, Hellström: Acoustic design of open-plan offices, NT Technical Report 619, Nordic Innovation centre,

35 Vår ekspertise til din disposisjon Vi hjelper deg med å skape et komfortabelt akustisk miljø på kontoret ditt. Nøkkelen til suksess er god planlegging, tidlig i prosessen. Konseptutviklerne våre kan hjelpe deg med følgende: Fotograf: Ole Jais Identifisere hvilke krav som kan og bør stilles til det akustiske miljøet, basert på rommets design, de aktivitetene som skal utføres der og individuelle akustiske preferanser Utvikle romspesifikke akustiske spesifikasjoner og lydretningslinjer Definere akustisk terminologi og forklare våre og generelle akustiske standarder Utvikle akustiske løsninger som oppfyller dine generelle behov Konseptutviklerne våre kan også tilby opplæring, seminarer og foredrag om lyd, hørsel og formidle de siste forskningsresultatene om romakustikk. Hvis du har spørsmål om produktene eller systemløsningene våre, må du gjerne ta kontakt med vår salgsleder i ditt område, våre markedsingeniører eller vårt tekniske støttepersonell. Mer informasjon om akustikk, systemer og produkter finner du på nettstedet vårt: Skriv ut produktinformasjonen online. Alle produktsidene oppdateres automatisk og er derfor helt aktuelle. Du finner produktsidene våre i PDF-format på Kontaktopplysninger Sentralbord:

36 Allt startade 1958 då den första ljudabsorbenten av glasull producerades i Sverige för att förbättra den akustiska arbetsmiljön. Idag är Ecophon en global leverantör av akustiska tak och väggsystem som bidrar till god rumsakustik och sund inomhusmiljö med fokus på kontor, utbildnings-, vård- och industriella produktionslokaler. Vi ingår i Saint-Gobain koncernen och har försäljningsenheter och distributörer i många länder. Ecophon har en vision att förtjäna globalt ledarskap inom akustiktak och akustiska väggabsorbenter genom att erbjuda bästa nytta för slutanvändaren. Vi har en kontinuerlig dialog med myndigheter, arbetsmiljöorganisationer och forskningsinstitut, samt deltar i framtagandet av nationella ljudstandarder. Ecophon bidrar till att skapa en god ljudkomfort och därmed också till människors välbefinnande INT-NO.Artno:929119

AKUSTISK DESIGN I HENHOLD TIL ROMTYPE

AKUSTISK DESIGN I HENHOLD TIL ROMTYPE I HENHOLD TIL ROMTYPE Rommets formål er avgjørende for det akustiske miljøet som skal skapes. I rom for tale, slik som klasserom og forelesningssaler er det viktig at man har god lyd spredning, mens rom

Detaljer

Ecophon Wall Panel C. Lydisolasjon: Ikke relevant. Adskillelse: AC = 240 i henhold til ASTM E 1376 og E 1110. Wall Panel C

Ecophon Wall Panel C. Lydisolasjon: Ikke relevant. Adskillelse: AC = 240 i henhold til ASTM E 1376 og E 1110. Wall Panel C Ecophon Wall Panel C For bruk som veggabsorbenter sammen med, eller i stedet for, en støyabsorberende himling for å oppnå optimale akustiske egenskaper i rommet. Ecophon Wall Panel C har forseglet og faset

Detaljer

Den nye generasjon lydabsorbenter

Den nye generasjon lydabsorbenter Den nye generasjon lydabsorbenter DeAmp tilbyr en helt ny type fiberfrie lydabsorberende paneler i harde materialer som metall og plast. Dagens lydabsorbenter av porøse materialer avgir over tid astma-

Detaljer

Sunne og tilfredse ansatte er alfa og omega i en virksomhet

Sunne og tilfredse ansatte er alfa og omega i en virksomhet God akustikk på arbeidsplassen Sunne og tilfredse ansatte er alfa og omega i en virksomhet Hvert år går millioner av arbeidsdager tapt som følge av arbeidsrelatert sykdom, og dette medfører tapt produktivitet

Detaljer

AKUSTISK DESIGN I HENHOLD TIL ROMFASONGEN

AKUSTISK DESIGN I HENHOLD TIL ROMFASONGEN AKUSTISK DESIGN I HENHOLD TIL ROMFASONGEN Rommets form definerer bevegelsen av lydbølger i rommet. Plasseringen av akustiske materialer avgjøres av måten lyden beveger seg i et bestemt rom for å sikre

Detaljer

BIG Choices NYE DESIGNMULIGHETER MED GYPTONE BIG

BIG Choices NYE DESIGNMULIGHETER MED GYPTONE BIG BIG Choices NYE DESIGNMULIGHETER MED GYPTONE BIG Gyptone BIG Choices Design og akustikk Nå lanserer vi Gyptone BIG Quattro 40 og 44, to nye designmuligheter som tilbyr spennende design og optimalisert

Detaljer

Samson Veggabsorbent. Akustisk og slagfast veggabsorbent som supplement til himlingens akustiske demping

Samson Veggabsorbent. Akustisk og slagfast veggabsorbent som supplement til himlingens akustiske demping Samson Veggabsorbent Akustisk og slagfast veggabsorbent som supplement til himlingens akustiske demping Akustisk og slagfast veggabsorbent som supplement til himlingens akustiske demping Samson veggabsorbent

Detaljer

FORM DIN VERDEN ROCKFON MONO ACOUSTIC MONO BY NAME, MULTIPLE BY NATURE

FORM DIN VERDEN ROCKFON MONO ACOUSTIC MONO BY NAME, MULTIPLE BY NATURE FORM DIN VERDEN ROCKFON MONO ACOUSTIC MONO BY NAME, MULTIPLE BY NATURE MONO BY NAME, MULTIPLE BY NATURE * *MONO AV NAVN, MANGFOLDIG AV NATUR Monolittisk arkitektur oppfordrer til stilrene, uttrykksfulle

Detaljer

NYHET! Gyptone Quattro 70 Akustiske himlinger og vegger med fin perforering

NYHET! Gyptone Quattro 70 Akustiske himlinger og vegger med fin perforering NYHET! Akustiske himlinger og vegger med fin perforering NYHET! Rene, lyse overflater og behagelig lyd Estetiske rammer rundt et godt lydmiljø Med den nye serien kan du designe rom med lyse, glatte og

Detaljer

Noen lydtekniske begreper

Noen lydtekniske begreper Noen lydtekniske begreper Ordet AKUSTIKK brukes mest om lydforholdene i et rom o God AKUSTIKK er når tale oppfattes lett i hele lokalet o God AKUSTIKK er når musikk oppfattes fyldig og varm i hele lokalet

Detaljer

Krios db sortimentet

Krios db sortimentet Krios db sortimentet Krios db sortimentet tilbyr en totalløsning for akustisk komfort og rom-til-rom lydisolering. Med forskjellige nivåer av lydisolering mellom 35dB til 44dB og en høy lydabsorpsjon,

Detaljer

ROCKFON ECLIPSE FLÅTER

ROCKFON ECLIPSE FLÅTER ROCKFON ECLIPSE FLÅTER HVOR FORENES AKUSTISKE LØSNINGER MED UBEGRENSET KREATIVITET? Overalt - takket være ROCKFON Eclipse flåter - nå tilgjengelig i alle farger og former. Alle former, alle farger ROCKFON

Detaljer

Ecophon Solo Rectangle på vegg

Ecophon Solo Rectangle på vegg Ecophon Solo Rectangle på vegg Ved å installere Ecophon Solo Rectangle på veggen, kan du forbedre absorpsjon i rommet. Systemet tilbyr designalternativer med ulike lag og overlappende paneler for å skape

Detaljer

ROCKFON ECLIPSE FLÅTER. www.rockfon.no. Fax: 22 15 91 78. Tel: 22 02 40 00. 0484 Oslo. Gjerdrums vei 19 (A/S ROCKWOOL) ROCKFON

ROCKFON ECLIPSE FLÅTER. www.rockfon.no. Fax: 22 15 91 78. Tel: 22 02 40 00. 0484 Oslo. Gjerdrums vei 19 (A/S ROCKWOOL) ROCKFON 09.2014 Alle fargekodene nevnt er basert på NCS Natural Colour System eid av og brukt på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm 2010. ROCKFON er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger Norsk Standard: Lydforhold i bygninger NS 8175:2012 erstatter NS 8175:2008. NS 8175 er den viktigste standarden innenfor akustikk og støy i bygninger. Den er knyttet til teknisk forskrift, TEK10, og omhandler

Detaljer

Sonar sortimentet. Sonar Activity. Prosjekt: AROS - Århus kunstmuseum, Danmark

Sonar sortimentet. Sonar Activity. Prosjekt: AROS - Århus kunstmuseum, Danmark Sonar sortimentet Sonar Sonar Plan Sonar Activity Sonar Bas Prosjekt: AROS - Århus kunstmuseum, Danmark Fotograf: Adam Mørk Projekt: Sonar Rockfon Sonar har den klassiske glatte overflaten, og fås i mange

Detaljer

Akustisk komfort. Brannsikkerhet og fuktmotstand. Kort montasjetid - og enkel demontering

Akustisk komfort. Brannsikkerhet og fuktmotstand. Kort montasjetid - og enkel demontering Nå er det slutt med kompromisser! Rockfon Sonar db og Krios db lydisolerende og lyddempende himlinger Akustisk komfort God kombinasjon av høy Designfrihet lydisolering og høy lydabsorpsjon Kantmuligheter,

Detaljer

ROCKFON VERTIQ VEGGLØSNINGER SOM DEMPER LYDEN

ROCKFON VERTIQ VEGGLØSNINGER SOM DEMPER LYDEN ROCKFON VERTIQ VEGGLØSNINGER SOM DEMPER LYDEN Przezmark Skole, Polen ROCKFON VertiQ A Hat Malmø Live, Sverige ROCKFON VertiQ A Tippen Børnehave, Danmark ROCKFON VertiQ Metal Mulernes Legatskole, Danmark

Detaljer

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem.

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve kommer i standard mønstre Line 6, Quattro 41, Sixto

Detaljer

Ecophon Focus Wing. Sortiment. Dimensjon mm 1200x200 T24 Tykkelse M143, M209. Inst.diagr. Mendeleev, Tuymen, Russia

Ecophon Focus Wing. Sortiment. Dimensjon mm 1200x200 T24 Tykkelse M143, M209. Inst.diagr. Mendeleev, Tuymen, Russia Ecophon Focus Wing Ecophon Focus Wing er et system med vingeformede lydabsorbenter som monteres i avslutningen på en fritthengende himling av Ecophon Focus Ds eller Focus E. Systemet består av Ecophon

Detaljer

Akustikkbehandling. Absorbsjon av lyd. Diffusjon av lyd

Akustikkbehandling. Absorbsjon av lyd. Diffusjon av lyd Akustikkbehandling Visste du at uansett hvor mye penger du bruker på stereoanlegget så låter det ikke bra før rommet du spiller i er akustikkbehandlet? ProLyd har løsningen for å optimalisere rommet du

Detaljer

Ecophon Focus Frieze

Ecophon Focus Frieze Ecophon Focus Frieze Brukes for å skape en glatt overgang mellom vegg og himling. Focus Frieze kan monteres mot vegg uten synlige profiler. Platene kan ikke demonteres. Systemet består av Ecophon Focus

Detaljer

D e n n y e g e n e r a s j o n l y d a b s o r b e n t e r

D e n n y e g e n e r a s j o n l y d a b s o r b e n t e r D eamp Produktk atalog D e n n y e g e n e r a s j o n l y d a b s o r b e n t e r w w w. d e a m p. n o Innhold Den nye generasjon lydabsorbenter 3 Metallprodukter Metallhimling 6 Perforering Klemkassett

Detaljer

Inspirasjon og design for nye himlinger

Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 gir en harmonisk himling med et elegant helhetsinntrykk. Ny design for systemhimling med skjult bæresystem En følelse av velvære

Detaljer

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter Løsninger for komfort og energibesparelser Innganger luftporter varmestrålere varmluftsvifter Har du fått oppleve Frico? Mange forretningsbygg er utsatt for trekk og kjølig luft innenfor inngangen. Det

Detaljer

PARAFON ROYAL HIMLINGER OG BAFLER. Elegant, effektivt og enkelt

PARAFON ROYAL HIMLINGER OG BAFLER. Elegant, effektivt og enkelt PARAFON ROYAL HIMLINGER OG BAFLER Elegant, effektivt og enkelt NÅ LANSERER VI PARAFON ROYAL EN EKSKLUSIV, HØYABSORBERENDE HIMLING FOR TETT MONTERING MED HELDEKKENDE YTTERLAG AV GLASSFIBER Vi merker en

Detaljer

Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet

Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet Rockfon Eclipse Når design og akustikk møtes Elegant rammeløs flåte Gode støydempende egenskaper Velegnet til de fleste typer bygninger

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

Gyptone INSTANT akustikkpanel for vegg

Gyptone INSTANT akustikkpanel for vegg Gyptone INSTANT akustikkpanel for vegg Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og forbedret taletydelighet Akustisk regulering av eksisterende rom Gyptone INSTANT akustikkpanel er konstruert for akustisk

Detaljer

Hvordan oppleves lyd i skolerom? Hvilke krav og anbefalinger er viktige? Hva kan og bør gjøres av tiltak? Hvem/hva skal det tas hensyn til..

Hvordan oppleves lyd i skolerom? Hvilke krav og anbefalinger er viktige? Hva kan og bør gjøres av tiltak? Hvem/hva skal det tas hensyn til.. Lydforhold i skoler - romakustikk, lydisolasjon, støy og universell utforming Siv.ing. Avdelingsleder bygningsakustikk Brekke & Strand Akustikk AS www.brekkestrand.no tore.moen@brekkestrand.no Agenda :

Detaljer

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A Til tak i sportshaller og lignende miljøer hvor det er høy risiko for mekanisk påvirkning. Ecophon Super G Plus A har et solid bæresystem som består av nedsenkede profiler direkte

Detaljer

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN GOD INNSIKT OG KLART UTSYN - krystallklare løsninger fra DEKO 2 Krystallklare løsninger Hvordan skape et inspirerende arbeidsmiljø? DEKO har en enkel filosofi å sette mennesker i sentrum. Når kontorarealer

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

Ecophon Focus Fixiform Ds

Ecophon Focus Fixiform Ds Ecophon Focus Fixiform Ds Ecophon Focus Fixiform Ds skaper en distinkt overgang mellom ulike nivåer på himling, enten for å tilpasse takene til ulike installasjonsnivåer eller for å skape en spesiell atmosfære

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVITT VAR LIKE LYST

ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVITT VAR LIKE LYST ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVITT VAR LIKE LYST NOE HVITT ER LYSERE ENN ANNET Ren hvit. Kritthvit. Snøhvit. Lysende hvit. Det finnes tusenvis av hvitnyanser. Og hver person oppfatter hvithet forskjellig,

Detaljer

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon Generell informasjon Cit i Lä, Café au Lä og Siläncio svenske produkter, utviklet av Svalson AB. Svalson er markedsleder på bevegelige glass og vegger. Hev og senk produktene ble først utviklet til restaurantene

Detaljer

Ecophon Focus Quadro E

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E brukes for å skape nivåoverganger i taket f.eks. for installasjoner, eller når man vil oppnå en spesiell design. Nivåforskjellene blir 00 eller 0 mm. Ecophon

Detaljer

Sonar db sortimentet. Sonar db 35. Sonar db 44

Sonar db sortimentet. Sonar db 35. Sonar db 44 Sonar db sortimentet Sonar db 35 Sonar db 40 Sonar db 42 Sonar db 44 Projekt: Sonar db 35 Sonar db 35 har et lufttett baksidebelegg som sammen med steinullen, reduserer støy fra rom til rom. Sonar db 35

Detaljer

Plusarkitektur AS. RIAku Prosjekt Sentrum barnehage

Plusarkitektur AS. RIAku Prosjekt Sentrum barnehage Plusarkitektur AS RIAku Prosjekt Sentrum barnehage RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 466501 Kunde: Plusarkitektur AS Vurdering av akustikk Sammendrag: På oppdrag for Plusarkitektur AS has Sweco

Detaljer

Vår fagkunnskap din trygghet

Vår fagkunnskap din trygghet 100217-06 www.hatlehols.no Breivik Trevare AS Postboks 7668 Spjelkavik, 6022 Ålesund Telefon 70 17 82 80 Telefax 70 17 82 81 firmapost@breivik.no www.breivik.no Vår fagkunnskap din trygghet Forhandler:

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Lydklasser for bygningstyper NS 8175:2012

Lydklasser for bygningstyper NS 8175:2012 Oktober 2013 Lydklasser for bygningstyper NS 8175:2012 IIRIS TURUNEN-RINDEL STANDARD NORGE Oversikt Gamle og nye bygningstyper i NS 8175:2012 Eksempler på nye grenseverdier for lydforhold Hva skjer med

Detaljer

Kap 13. MILJØ OG HELSE

Kap 13. MILJØ OG HELSE Kap 13. MILJØ OG HELSE Innemiljø 13-7 Lydisolasjon HVA SIER BYGGEREGLENE OM: 13-6 Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og bruksområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal

Detaljer

Sonar db sortimentet

Sonar db sortimentet Sonar db sortimentet Sonar db sortimentet tilbyr en totalløsning for akustisk komfort og rom-til-rom lydisolering. Med forskjellige nivåer av lydisolering mellom 35dB til 44dB og en høy lydabsorpsjon,

Detaljer

Air condition og varmepumper

Air condition og varmepumper Air condition og varmepumper Et unikt konsept Dagens og morgendagens konsepter Iseries systemet er utviklet for å kunne tilby komplette løsninger innen kjøling og varme (i tillegg til avfukting, ventilasjon

Detaljer

LYDFORHOLD i Skoler, barnehager og arbeidssituasjoner

LYDFORHOLD i Skoler, barnehager og arbeidssituasjoner LYDFORHOLD i Skoler, barnehager og arbeidssituasjoner v/ Anders Homb Dr.ing SINTEF-Byggforsk Trondheim SINTEF Byggforsk 1 Alternativ tittel: Akustikk og skoleutforming på kollisjonskurs Ingen evaluering

Detaljer

3.6 Gyptone Systemhimlinger

3.6 Gyptone Systemhimlinger Gyptone Systemhimlinger Gyptone Systemhimlinger Innhold Innledning 321 322 Kant A Synlig opphengsystem...322 Kant A1 Rigitone Skrumontering på stål...323 Kant B Skrumontering på trelekter...324 Kant B

Detaljer

Anvendelsesguide 1.1.01. Administrasjonssektoren

Anvendelsesguide 1.1.01. Administrasjonssektoren Anvendelsesguide 1.1.01 Administrasjonssektoren 12.99 / N Enkeltmannskontor Å skape et miljø som gir maksimal mulighet for konsentrasjon og ro. Gulvareal: 9-25 m 2 Takhøyde: 2,4-3 m Kontorlandskap et er

Detaljer

SCREENS FOR FOCUSING 1

SCREENS FOR FOCUSING 1 SCREENS FOR FOCUSING 1 Design med respekt for miljøet Her er systemene som lar deg forene trivsel og personlig integritet i det private rommet, med den åpne planløsningens muligheter for fleksibilitet

Detaljer

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner Det er lagt ned stor nøyaktighet i utarbeidelsen av dette dokumentet. Ingen del av dette dokumentet må fremstilles uten skriftlig samtykke fra Rettig ICC. Rettig ICC påtar seg ikke ansvar for eventuelle

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Innovative Raskere helt enkelt Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye veggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen raskere, enklere og mer fleksibel

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

Montasjeveiledning Samson veggabsorbent System T. Slagfast og ekstra slagfast system for veggabsorbenter.

Montasjeveiledning Samson veggabsorbent System T. Slagfast og ekstra slagfast system for veggabsorbenter. Montasjeveiledning Samson absorbent System T Slagfast og ekstra slagfast system for absorbenter. Samson absorbent - System T GENERELL INFORMASJON: Produktinformasjon: Samson er en akustisk absorbent som

Detaljer

INTEGRERT LYSLØSNING. ROCKFON plater med kant X i kombinasjon med Fagerhult Notor REC LED

INTEGRERT LYSLØSNING. ROCKFON plater med kant X i kombinasjon med Fagerhult Notor REC LED INTEGRERT LYSLØSNING ROCKFON plater med kant X i kombinasjon med Fagerhult Notor REC LED En tilpasset løsning Ved å kombinere ROCKFONs elegante X-kant med Fagerhults Notor REC LED innbygningsarmatur får

Detaljer

Korridorens mange utfordringer Når det også er krav til akustikken

Korridorens mange utfordringer Når det også er krav til akustikken Korridorløsninger Korridorens mange utfordringer Når det også er krav til akustikken Korridorer er et av de områdene i en bygning hvor flest personer passerer igjennom på en dag. På denne måten blir korridorene

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

Lydutfordringer i norske bygg

Lydutfordringer i norske bygg Lydutfordringer i norske bygg - Dagens nybygg - Utfordringer og løsninger - Typiske feil og mangler Anders Homb November 2013 Technology for a better society 1 Innhold Utgangspunkt Kunnskapspyramide Bygningstyper:

Detaljer

INSPIRERENDE OMGIVELSER FOR FOLK SOM JOBBER.

INSPIRERENDE OMGIVELSER FOR FOLK SOM JOBBER. INSPIRERENDE OMGIVELSER FOR FOLK SOM JOBBER. FORM/FUNK. EN NY MÅTE Å TENKE ARBEIDSMILJØ PÅ. Form/Funk skal være mye mer enn navnet på en kjede. Det skal være en måte å tenke på. Vi skal hele tiden jakte

Detaljer

Måling av trafikkstøy Sigmund Olafsen Senior rådgiver, Brekke & Strand akustikk, Oslo Ph.D. student, LTH sigmund.olafsen@brekkestrand.

Måling av trafikkstøy Sigmund Olafsen Senior rådgiver, Brekke & Strand akustikk, Oslo Ph.D. student, LTH sigmund.olafsen@brekkestrand. Måling av trafikkstøy Sigmund Olafsen Senior rådgiver, Brekke & Strand akustikk, Oslo Ph.D. student, LTH sigmund.olafsen@brekkestrand.no, +4791583818 Forelesning for VTA 01, 8. februar 2012 Sigmund Olafsen

Detaljer

Ecophon Master Rigid A

Ecophon Master Rigid A Ecophon Master Rigid A Velegnet til skoler, kontorlandskap og andre lokaler derkravene til god akustikk og taleoppfattelse er ekstra høye, ogder det er viktig å kunne demontere enkelte takplater.ecophon

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Lindab RdBX Innovative Raskere helt enkelt Lindab RdBX Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye Lindab RdBXveggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen

Detaljer

MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER. KONE ReNova

MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER. KONE ReNova MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER KONE ReNova Økt sikkerhet og tilgjengelighet begynner med døren Mange av problemene med upålitelige heiser kommer av utdaterte eller sviktende dørsystemer.

Detaljer

Kan glass. produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med:

Kan glass. produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med: Kan glass produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med: 02 Brosjyren inneholder bilder av bygninger som ikke har Soltech Energys produkter installert, men som illustrerer og er til inspirasjon for hva som

Detaljer

Ecophon Hygiene Meditec A

Ecophon Hygiene Meditec A Ecophon Hygiene Meditec A Ecophon Hygiene Meditec A er et vegg-til-vegg, lydabsorberende taksystem beregnet på miljøer der det er nødvendig å gjennomføre regelmessig desinfeksjon og/eller rengjøring. Dette

Detaljer

Lukker du ørene for skolens støy?

Lukker du ørene for skolens støy? Lukker du ørene for skolens støy? LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE Ringeriksvegen 77, 3400 Lier, www.statped.no/briskeby guide til et godt arbeids- og læringsmiljø 3 Innhold

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! Nordens råeste varmepumpe-serie! General har det råeste utvalget av varmepumper spesialtilpasset for nordiske forhold. fujitsu general limited Den nordiske serien er utviklet, testet og godkjent spesielt

Detaljer

Når kunst møter vitenskap.

Når kunst møter vitenskap. Når kunst møter vitenskap. Et pent utseende er bare begynnelsen. Z n er det perfekte ekteskapet mellom banebrytende teknologi og utsøkt design, det eneste høreapparatet på markedet som tilbyr alt: ekstraordinært

Detaljer

Lyd. Fag STE 6228 Innemiljø Akustisk Innemiljø

Lyd. Fag STE 6228 Innemiljø Akustisk Innemiljø Fag STE 6228 Innemiljø Akustisk Innemiljø Bjørn R. Sørensen Integrert Bygningsteknologi HIN STE 6228 INNEMILJØ Lyd Lyd er enten støy (uønsket lyd) eller ikke støy. Hørselen varierer sterkt med frekvensen.

Detaljer

UniPro garasjeporter

UniPro garasjeporter UniPro garasjeporter Velkommen til verdenen til WIŚNIOWSKI-garasjedører WIŚNIOWSKI er laget med lidenskap i 25 år. Merkevaren er oppkalt etter grunnleggeren og eieren Andrzej Wiśniowski. Hans drøm om funksjonelle,

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

Støyreduksjon på riktig måte

Støyreduksjon på riktig måte Støyreduksjon på riktig måte Trinnlydsdempingen utføres i praksis ofte med de siste millimeterne du har på toppen av en gulvkonstruksjon. Og ikke skal det koste penger heller, sier Arne Lorentzen, fagansvarlig

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

OM ÅTTE UKER KAN PROBLEMET VÆRE LØST.

OM ÅTTE UKER KAN PROBLEMET VÆRE LØST. OM ÅTTE UKER KAN PROBLEMET VÆRE LØST. GLEM ALT DU VET OM MIDLERTIDIGE LOKALER. Hører du til dem som fortsatt tror at flyttbare kontorer er det samme som ubekvemme brakker? Da har du ikke sett våre Temporentlokaler!

Detaljer

www.gyptone.no Gyptone akustiske himlinger Funksjon og design Reflecting everyday life

www.gyptone.no Gyptone akustiske himlinger Funksjon og design Reflecting everyday life www.gyptone.no Gyptone.no er ikke bare en hjemmeside. Her finner du alle Gyptone produkter live - se www.gyptone.no - velg 3D produktgalleri så kommer du inn i et 3D univers hvor alle våre produkter kan

Detaljer

Ecophon Gedina E. Dimensjon mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tykkelse 15 15 15. Inst.diagr. M270

Ecophon Gedina E. Dimensjon mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tykkelse 15 15 15. Inst.diagr. M270 Ecophon Gedina E Når man ønsker en standardhimling som er enkel å montere og demontere, men som tilfredsstiller høye krav til funksjonalitet. Ecophon Gedina E har forsenket bæresystem, noe som gir en himling

Detaljer

Høykapasitetssperrer

Høykapasitetssperrer Høykapasitetssperrer Resepsjonsområde er i de fleste bygg innfallsporten til den besøkende. Det er også der strømmen av besøkende og ansatte håndteres. Dette krever et system som tillater at noen brukere

Detaljer

Elegant styrke. Plus Power. Plus Power. Verdens minste BTE13 høreapparat med en MPO på 138 db SPL. Premium. Avansert. Essensielt.

Elegant styrke. Plus Power. Plus Power. Verdens minste BTE13 høreapparat med en MPO på 138 db SPL. Premium. Avansert. Essensielt. Elegant styrke Premium Avansert Essensielt Basis Verdens minste BTE13 høreapparat med en MPO på 138 db SPL Hvor stor styrke møter god lydkvalitet MPO db SPL 138 138 138 Oticon 136 Konkurrent 1 134 135

Detaljer

PARAFON HYGIEN - REN AKUSTIKK

PARAFON HYGIEN - REN AKUSTIKK PARAFON HYGIEN - REN AKUSTIKK Hvorfor bør du velge PARAFON HYGIEN? 2 I miljøer hvor det er strenge krav til hygiene og renhet Innen helse- og sykepleie, ved næringsmiddelhåndtering, industri eller storkjøkken.

Detaljer

Prosjektleder/forfatter: Sigurd Hveem. Oppdragsgiver: AS Lett-Tak Systemer. Oppdragsgivers adresse: Hegdal, 3261 Larvik. Oppdragsgivers referanse:

Prosjektleder/forfatter: Sigurd Hveem. Oppdragsgiver: AS Lett-Tak Systemer. Oppdragsgivers adresse: Hegdal, 3261 Larvik. Oppdragsgivers referanse: Hovedkontor Oslo: Trondheimsavdelingen: Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postadresse: Postadresse: Postboks 123 Blindern Høgskoleringen 7 0314 OSLO 7034 TRONDHEIM Telefon: 22 96 55 00 Telefon.: 73 59

Detaljer

Nordialøsninger. Fleksible lokaler

Nordialøsninger. Fleksible lokaler Nordialøsninger Fleksible lokaler Behovene I næringsbygg blir det stadig viktigere å tilrettelegge for fleksibilitet uten at kostnadene øker. Forskriftene til Plan- og bygningsloven definerer krav til

Detaljer

ROCKFON GARASJEHIMLINGSLØSNINGER Med ROCKFON garasjehimling finnes det enkle og effektive løsninger både for nybygg og oppgradering av eksisterende

ROCKFON GARASJEHIMLINGSLØSNINGER Med ROCKFON garasjehimling finnes det enkle og effektive løsninger både for nybygg og oppgradering av eksisterende ROCKFON GARASJEHIMLINGSLØSNINGER Med ROCKFON garasjehimling finnes det enkle og effektive løsninger både for nybygg og oppgradering av eksisterende etasjeskiller. ROCKFON ALUZINK GARASJEHIMLING SYSTEMBESKRIVELSE

Detaljer

Ecophon Focus E. av galvanisert stål. For best funksjon og systemkvalitet, bruk Ecophon Connect opphengssystem og tilbehør.

Ecophon Focus E. av galvanisert stål. For best funksjon og systemkvalitet, bruk Ecophon Connect opphengssystem og tilbehør. Ecophon Focus E Når man ønsker en dekorativ akustisk himling med mulighet for å kunne demontere enkeltplater. Ecophon Focus E har synlig oppheng og nedsenket kantutforming, noe som skaper en skyggeeffekt

Detaljer

Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering

Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering 2 Plena Public Address Easy Line En praktisk vei til høyttalersystemer med kvalitet Brukervennlig med sonemerking og innstillingsindikatorer Smart

Detaljer

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR. Always with you

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR. Always with you GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR Always with you 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 VELPRØVD I KAMPEN MOT KRYSSKONTAMINERING Den utmerkede rengjørings- og desinfeksjonsytelsen til Getinge FD1800 har gjort

Detaljer

Ecophon Master Ds. glassfiberduk. Kantene er malt. Opphenget er laget av galvanisert stål.

Ecophon Master Ds. glassfiberduk. Kantene er malt. Opphenget er laget av galvanisert stål. Ecophon Master Ds Velegnet til kontorlandskap og andre lokaler der det stilles høye krav til god akustikk og taleoppfatning, der man har behov for et skjult oppheng og for å kunne demontere enkelte takplater.

Detaljer

EFFEKTIV STØYISOLERING FOR ETT STILLERE MILJØ

EFFEKTIV STØYISOLERING FOR ETT STILLERE MILJØ EFFEKTIV STØYISOLERING FOR ETT STILLERE MILJØ Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Utmerket akustisk ytelse Fleksibel og lav vekt Kombinerte akustiske og termiske egenskaper 85 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detaljer

Ecophon Edge 500. himlingen.

Ecophon Edge 500. himlingen. Ecophon Edge 500 Ecophon Edge 500 er et system brukt som fritthengende enhet(er) ved anvendelse hvor monteringen av en vegg-tilvegg-himling ikke er mulig eller ønsket, men fremdeles hvor det er behov for

Detaljer

Godt lydmiljø i hjemmet. Husk å tenke lydkomfort når du bygger hus!

Godt lydmiljø i hjemmet. Husk å tenke lydkomfort når du bygger hus! Godt lydmiljø i hjemmet Husk å tenke lydkomfort når du bygger hus! Akustikk er vitenskapen om lyd. I dagligtale brukes ordet også om lydforholdene i et rom. I en bolig handler det først og fremst om å

Detaljer

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 VELPRØVD I KAMPEN MOT KRYSSKONTAMINERING Den utmerkede rengjørings- og desinfeksjonsytelsen til Getinge FD1800 har gjort den til en

Detaljer

Rask bevegelse Smart funksjon

Rask bevegelse Smart funksjon Nye ASSA ABLOY OH1042S Rask bevegelse Smart funksjon ASSA ABLOY OH1042S 3 NYE ASSA ABLOY OH1042S Optimalisert hastighet for produktiv arbeidsflyt Bruk fart for å hjelpe virksomheten din Effektivitet er

Detaljer

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Siv.ing. Tore Moen Leder oppdragsprosess Brekke & Strand akustikk as www.brekkestrand.no BSY, Gardermoen, 15. mars 2013 Grenseverdier og krav Arbeidsmiljøloven :

Detaljer

Ecophon Focus Flexiform

Ecophon Focus Flexiform Ecophon Focus Flexiform Ecophon Flexiform A leveres plant og formes ved monteringen till konveks eller konkav form (min. radius 00 mm og maks. radius 10 m) ved hjelp av spesielle profiler. Dette systemet

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

Høreapparatet som åpner opp din verden

Høreapparatet som åpner opp din verden Høreapparatet som åpner opp din verden Tradisjonell teknologi Fokuserer på en taler, undertrykker alle andre Ny teknologi Åpner opp lydbildet for å omfavne flere lykilder Du kjenner sikkert følelsen. Du

Detaljer

Vår fagkunnskap din trygghet

Vår fagkunnskap din trygghet Vår fagkunnskap din trygghet Breivik Trevare har siden 1986 produsert og utviklet sitt velkjente glassveggsystem, og er i dag en av landets ledende leverandører. Våre forhandlere arbeider i tett dialog

Detaljer