Lyddesign. for det moderne kontore

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyddesign. for det moderne kontore"

Transkript

1 Lyddesign for det moderne kontore

2 Lyd i naturen en modell for gode arbeidsplasser I løpet av tusener av år er menneskets hørselssans blitt utviklet i og optimalisert for et utendørs- miljø fritt for unaturlige lydreflekser. Etter som utviklingen brakte oss lengre bort fra livet i friluft ble lyder som klukkende bekker, fuglesang og stemmer erstattet med unaturlige lydreflekser og lyder, f. eks. fra maskiner og installasjoner. Dette unaturlige lydmiljøet virker ikke bare forstyrrende på hørsel og kommunikasjon, det påvirker også velværet og ytelsesnivået vårt. I dag tilbringer vi nesten 90 % av tiden vår innendørs, enten på kontoret eller på vei til og fra arbeidsstedet. Tenk på det hvor mange timer tilbringer du innendørs på en vanlig dag? Og hvordan oppfatter du det akustiske miljøet på et fredfullt sted utendørs sammenlignet med kontoret ditt? For å forbedre det akustiske miljøet innendørs bør vi strebe etter å gjenskape det naturlige akustiske miljøet vi finner i naturen. Denne publikasjonen viser produkter fra Ecophon`s produktsortiment og fra andre leverandører. Spesifikasjonene er ment å støtte en generell guide for hvilke produkter som er mest egnet til de indikerte preferanser. Tekniske data er basert på resultater oppnådd under typiske test-forhold eller på lang erfaring under normale forhold. De spesifiserte funksjoner og egenskaper for produkter og systemer er bare gyldig når instruksjoner, monterings-diagrammer, monteringsanvisninger, vedlikeholds instruksjoner og andre uttalte forhold og anbefalinger har blitt tatt hensyn til og fulgt. Avvik fra dette, slik som endring av spesifiserte komponenter eller produkter, betyr at Ecophon ikke kan bli holdt ansvarlig for funksjoner, konsekvenser og egenskapene til produktene. Alle beskrivelser, illustrasjoner og dimensjoner i denne brosjyren representerer generell informasjon og skal ikke inngå som del av noen kontrakt. Ecophon reserverer seg retten til å endre produkter uten foregående varsel. Vi frasier oss alt ansvar for trykkfeil. For oppdatert informasjon gå til eller kontakt din nærmeste Glava-representant. Ecophon Group 2012 Idé og layout: Navigator Communications. Trykk: Skånetryck. Omslag: Hans Georg Esch. Tekniske fotografier: Studio-e. Illustrasjoner: Citat AB.. 2

3 3

4 Lyd på kontoret og hvordan den påvirker oss For at mennesker skal kunne være så kreative som mulig og yte maksimalt er et godt lydmiljø helt avgjørende. Flere studier viser at kontoransattes største bekymringer har sammenheng med lyd*. Å skape et lydmiljø som fremmer informasjon og unngår uønskede lyder fra mennesker, telefoner, kontorutstyr eller ventilasjon er et av de sentrale aspektene ved et godt arbeidsmiljø. Hver gang en person blir forstyrret trenger hjernen mer tid enn forventet til å komme på riktig spor igjen, spesielt når man driver med aktivitetersom krever en høy grad av kreativ tenkning*. Jo mer kompleks oppgaven er, jo viktigere er det å kunne utføre den i fred og ro. Uønskede lyder kan også øke følelsen av stress og redusere arbeidsgleden. Å skape et godt lydmiljø er en av de mest lønnsomme investeringene et firma kan foreta. Fotograf: Johan Kalén * Referanser: : KL Jensen, E Arens, L Zagreus: Proceedings: Indoor Air 2005, Acoustical quality in office workstations, as assesed by occupants surveys Navai, M.; Veitch, J.A,: Acoustic Satisfaction in Open-Plan Offices: Review and Recommendations, 2003 Nilsson, Hellström: Acoustic design of open-plan offices, NT Technical Report 619, Nordic Innovation Center, 2010 Jonsson: Ten thoughts about time, Constable And Robinson,

5 Utviklingen av det moderne kontoret Å arbeide på et kontor er ikke det samme i dag som det var for bare noen få tiår siden. Fra å være et sted der man hovedsakelig stilte til rådighet det utstyret som trengtes for å få arbeidet gjort er kontoret nå blitt et sted der mennesker samhandler og utveksler kunnskap vi møtes og snakker, vi lærer å omgås og vi finner løsninger sammen. Vi beveger oss i retning av en mer åpen og kommunikativ kontordesign for å fremme samhandling og samarbeid mellom mennesker. Organisasjons- og atferdsmessig utvikling Dagens kontorbygninger må være fleksible og kunne tilpasses raskt til organisasjonsmessige endringer. Mange firmaer velger å skape ikke-territoriale rom. Det betyr at de ansatte ikke lenger har sin egen, bestemte arbeidsplass, men kan velge alle arbeidsplasser som ikke er opptatt. Dette gir dem muligheten til å sitte nær kollegaer de for tiden arbeider sammen med, eller til å velge et roligere sted hvis de arbeider med noe som trenger høy konsentrasjon. På kontoret påvirkes vi av unaturlige lyder, som ventilasjon, kontormaskiner etc. Men når vi spør mennesker hva som forstyrrer dem mest og hva som er det beste med moderne, åpne kontorer får vi samme svar. Mennesker forstyrres av snakk som ikke inneholder verdifull informasjon, som ofte høres langt borte fra. Imidlertid settes det stor pris på å kunne høre andre medlemmer av ens egne arbeidsgrupper klart og tydelig, og her ligger den akustiske utfordringen å fremme lyd som inneholder informasjon og redusere forstyrrende lyd, som støy. Utvikling av tekniske konstruksjoner Samtidig med at moderne kontorer blir stadig mer transparente får kontor-bygningene også stadig flere harde metaller og glass. Harde, jevne overflater reflekterer lyd på en unaturlig måte, bidrar til at lyden forplanter seg og skaper økte lydnivåer. For å øke energieffektiviteten brukes nye teknologier i byggeprosessen. Kjølesystemer installeres nå i mange tilfeller i soffitten. Dette termalt aktive bygningssystemet (TABS) kan kjøle ned kontoret uten bruk av luftkondisjonering, og derfor meget energieffektivt. Med dette systemet er det ikke mulig å bruke akustiske tak fra vegg til vegg, og dette øker behovet for nye, kreative akustiske løsninger for å skape et godt lydmiljø i denne typen bygninger. Lyddesign For å finne løsninger på de akustiske utfordringene på det moderne kontoret må man ta mange aspekter som påvirker lydmiljøet i betraktning. Det starter med å forstå hvordan mennesker påvirkes av lyd, deres akustiske preferanser, den typen aktiviteter rommet brukes til før vi lager den arkitektoniske designen og velger byggmaterialer. Dette holistiske grunnlaget for å skape et godt lydmiljø utgjør også grunnlaget for Ecophons tilnærming til lyddesign. 5

6 Ecophons tilnærming til lyddesign Fleksible arbeidsplasser og kontorlandskap blir stadig mer vanlig i kontorbygninger. Ideen er å fremme kommunikasjon, samtidig som man øker fleksibiliteten og effektiviteten. Likevel oppnås denne nye åpenheten på bekostning av det akustiske miljøet. Ecophon har brukt mange år på å utvikle sin ekspertise, sin holistiske tilnærming og systemløsninger for å skape et optimalt lydmiljø i åpne kontorlandskaper. Oppfylle standardene Forskning på dette feltet viser at menneskers opplevelse av lyd i åpne romløsninger påvirkes av hvor langt lyden bærer. Derfor er det viktig å fokusere på å begrense lydforplantning i rommet (også kalt spatial decay eller romforvitring). Målingsprosedyrer for spatial decay og andre relevante akustiske kvaliteter i åpne romløsninger skal etter planen inkluderes i den kommende ISO-standarden*. Disse akustiske kvalitetene kan omformes til en radius av akustisk komfort (distraksjonsavstand) i kontorlandskaper, en verdi som kan integreres i kontordesign. * Komiteens endelige utkast til standard: ISO/FDIS : Måling av parametere for romakustikk - del 3: Kontorlandskap Den akustiske komfortradiusen Uten akustiske himlingssystemer vil lyden fra en ansatt forplante seg og forstyrre andre personer som oppholder seg I rommet. Når lydforplantningen begrenses av akustiske himlingssystemer, får de ansatte et mye bedre lydmiljø. 6

7 Overgå standardene Når man forsøker å definere menneskers akustiske preferanser, beskrive eller evaluere det akustiske miljøet, er det tilrådelig å bruke akustiske parametere som gjenspeiler de relevante akustiske kravene og preferansene. De fleste akustiske standarder over hele verden inkluderer gjenklang (reverberans). Men mennesker kan ha andre akustiske preferanser, som omfatter andre faktorer enn gjenklang. I tillegg er hørselssansen vår flerdimensjonal, så den kan ikke defineres ved én enkel parameter. Vi i Ecophon bruker en tilnærming som inkluderer menneskelig persepsjon og arbeider med minst fire akustiske kvaliteter, noe som muliggjør en mer korrekt beskrivelse av det akustiske miljøet. 1. Find out how the people perceive and are affected by sound Start by asking people how they perceive the acoustic environment and what their acoustic preferences are. 2. Take activities into account Different activities require different acoustic priorities. Find out what the room is to be used for and the most highly prioritised acoustic parameters, such as sound strength, sound propagation, speech clarity or reverberation. 3. Use relevant acoustic parameters Acoustic perception is multi-dimensional, so several acoustic parameters are needed to objectively define acoustic requirements and ascertain that they are fulfilled. If the main acoustic priority is lowering the sound strength, G (db) is a relevant acoustic measure. If the main acoustic priority is reducing sound propagation, DL 2 (db) and DL f (db) are relevant acoustic measures. If the main acoustic priority is optimal speech clarity, D 50 (%) is a relevant acoustic measure. If the main acoustic priority is optimal reverberance, reverberation time T (sec) is a relevant acoustic measure. 4. Design the room and choose materials that enhance acoustic comfort When designing the room, it is important to consider how the room s shape, volume and choice of materials will affect the acoustics. The four acoustic qualities* Sound strength G (db) measures the extent to which a room amplifies the sound from a sound source, compared to measurement in a laboratory with no sound reflections. Sound propagation DL f (db) measures how the room contributes to sound propagation compared to an outdoor environment with no sound reflections, at a specified distance from the sound source. DL 2 (db) measures the extent to which the sound strength drops when the distance from the sound source is doubled. Speech clarity D 50 (%) is the energy of all useful reflections including the direct sound, which enhance speech clarity, divided by the total energy including the direct sound. The higher the value, the better the speech clarity. Reverberance Reverberation time, T (sec) indicates how long it takes for the sound to drop by 60 db after a sound source stops emitting sound. *) According to ISO 14257, ISO , ISO

8 Fordelene ved et godt lydmiljø Et godt lydmiljø er helt avgjørende for å gi mennesker en følelse av velvære og tilfredsstillelse i forhold til det kontoret de arbeider på hver dag. Et godt arbeidsmiljø fremmer både menneskers kommunikasjon og konsentrasjon. Resultatet er økt velvære og ytelse, noe som ikke bare er fordelaktig for de ansatte, men som også øker firmaets samlede effektivitet og produktivitet. Det vil også gjøre firmaet til et mer populært arbeidssted, noe som i sin tur kan bidra til at det tiltrekker seg høyt kvalifiserte ansatte. Hva skjer med mennesker i et godt lydmiljø?* Opplever økt velvære, mindre tretthet Får økt jobbtilfredsstillelse Finner det enklere å konsentrere seg Finner det enklere å kommunisere Skiller ut mindre stresshormoner Gjør flere forsøk på å løse vanskelige oppgaver Har en mer ergonomisk holdning Gjør færre feil, arbeider med større nøyaktighet Fotograf: Olix Wirtinger/Corbis *Referanser: Evans Johnson, Cornell university, 2000: Stress and Open-Office Noise, Journal of Applied Psychology, 2000, Vol. 85, No. 5, Fried et al: The joint effects of noise, job complexity and gender on employee sickness absence, Journal of occupational and organizational psychology, 2002, 75, Olson: Research about office workplace activities important to US businesses - and how to support them, journal of facilities management, 2002, vol.1 no Sundstrom et al: Office noise, satisfaction, and performance, Environment and behavior, vol.26, no,2. mar 1994, Weinstein: Effect of noise on intellectual performance, Journal of applied psychology 1974, vol59, no 5,

9 Ulike kontoraktiviteter skaper ulike akustiske behov Et moderne kontor har mange ulike typer rom. Når man planlegger et kontorareal er det nødvendig å se det som en helhet og vurdere alle de aspektene som kan påvirke lydmiljøet (menneskene, rommet og aktivitetene). Utfordringen ligger i å gjøre det akustiske miljøet innendørs så likt et utendørsmiljø som mulig siden vi lydmessig føler oss mest vel utendørs. Når det gjelder praktisk planlegging, er det avgjørende å sette seg realistiske mål. All forstyrrende støy kan ikke alltid fjernes, men de akustiske fordelene bør oppveie ulempene. I stedet for å spørre oss selv hva vi ikke vil, bør vi sette fokus på hva vi vil. På de følgende sidene kan du finne eksempler på typiske kontorarealer: 1. Inngang/resepsjon 2. Kontorlandskap 3. Kontorceller 4. Kopimaskiner og skrivere 5. Møterom

10 Fotograf: Szymon Polański Inngang/resepsjon Inngangs- og resepsjonsområdet representerer firmaet ovenfor omverdenen, og gir besøkende deres første inntrykk. Når resepsjonen designes, må man oppnå en balanse mellom taleklarhet på kort avstand og minimering av lydforplantning på lengre avstand. Akustiske preferanser Besøkende og resepsjonsansatte må kunne snakke sammen uten å bli forstyrret av lyd i miljøet. Ideelt sett bør man ikke kunne høre personlige samtaler og telefonsamtaler fra inngangspartiet. Rommet Inngangspartier har ofte harde overflater som tåler høy slitasje. For å oppfylle akustiske krav til lavt lydnivå og god taleklarhet kreves det tak som kan absorbere mye lyd, helst komplettert med lydabsorberende veggpaneler. Dette skaper et godt akustisk miljø, både for besøkende og resepsjonsansatte. 10

11 Fotograf: Ron Huizer Reclamefotografie Anbefalt akustisk løsning Til høy lydabsorpsjon anbefaler vi Ecophon Focus eller Ecophon Master. For å skape et godt lydmiljø i resepsjonen, kan man installere Ecophon Wall Panel -lydabsorbenter. For å forbedre det akustiske miljøet for de resepsjonsansatte ytterligere kan den akustiske himlingen kompletteres med fritthengende absorbenter over resepsjonsskranken, f.eks. Ecophon Solo. Fotograf: Åke E:son Lindman 11

12 Fotograf: Åke E:son Lindman Løsninger for kontorlandskap Kontorlandskap brukes ofte for å skape fleksible bygninger som raskt kan tilpasses til endrede behov for firmaet. Fordelene ved en kontorlandskapsløsning er at den fremmer mellommenneskelig kommunikasjon og utveksling av kunnskap, samtidig som ulike grupper ansatte kan skape sine egne arbeidsplasser i kontormiljøet. Det er imidlertid en ulempe at de ulike medarbeidergruppene kan forstyrre hverandre. Utfordringen ligger i å skape et lydmiljø som fremmer kommunikasjon mellom medlemmene av en arbeidsgruppe, samtidig som den forhindrer at samtaler forstyrrer kollegaer som sitter lengre vekk. Det én person oppfatter som viktig informasjon er kanskje ikke annet enn forstyrrende støy for andre. Rommet En kontorlandskapsløsning har ofte store vinduer, slik at mye lys kan slippe inn i rommet og lydreflekterende skillevegger av glass for å skape transparens. Disse faktorene, kombinert med mangelen på vegger, får lyden til å spre seg over lange avstander. For å begrense lydforplantning må møbler og den øvrige innredningen være lydabsorberende, av riktig størrelse og korrekt plassert. En fleksibel løsning som kombinerer lydabsorberende og isolerende takinstallasjoner forbedrer og fremmer organisasjonsmessig fleksibilitet. Man må også ha i tankene at det er viktig å ha rundt ett stillerom som kan brukes til arbeid som krever stor konsentrasjon per ti ansatte i kontorlandskapsmiljøer. 12

13 Fotograf: Johan Kalén Akustiske preferanser For å forhindre at samtaler kan høres for langt unna i rommet, er det nødvendig å redusere lydforplantning. Dette gjøres ved å installere en akustisk himling som begrenser lydforplantningen på en effektiv måte (med en høy AC- verdi), komplettert med lydabsorberende kontorskjermbrett. I løpet av arbeidsdagen trenger de ansatte noen ganger et stille sted der de kan arbeide uforstyrret eller dit en kan gå for å unngå å forstyrre andre. Stillerom kan skapes ved å bruke delevegger som ikke grenser til soffitten, og flushmonteres eller monteres permanent til den akustiske himlingen. For å oppnå tilstrekkelig lydisolering, må de akustiske himlingene være både lydabsorberende og akustisk isolerende. Anbefalt akustisk løsning Hvis løsningen inkluderer fleksible, åpne flater, anbefaler vi Ecophon Combison Duo for begrensning av lydforplantning og forbedret lydisolasjon (høy AC-verdi og høy isolasjonsverdi: D n, ). Dette bidrar til å optimalisere lydmiljøet, samtidig som det f, w gjør det mulig å bygge rom med delevegger flushmontert eller permanent montert til den akustiske himlingen. Hvis det ikke er behov for delevegger for å bygge rom, anbefaler vi Ecophon Master for å minimere lydforplantning på en effektiv måte (høy AC-verdi). For å ytterligere redusere lydforplantningen og forbedre taleklarheten i utvalgte områder kan det installeres fritthengende lydabsorberere, som f.eks. Ecophon Solo og/eller Ecophon Solo Baffle. 13

14 Fotograf: Hans Georg Esch Kontorceller Kontorceller er en velprøvd løsning der hver ansatt skal ha hans eller hennes eget rom. Et kontor som består av celler gjør det enklere å utføre konsentrasjonsintensivt arbeid, men gir færre muligheter for fri kommunikasjon og spontan samhandling. Rommet Parallelle vegger kan noen ganger føre til at lyd reflekteres mellom veggene, og dette fører til et fenomen som kalles flutterekko. Dette kan forebygges ved å installere en vegg som absorberer lyd i ørehøyde. Akustiske preferanser For å gjøre det enklere å drive med arbeid som krever høy konsentrasjon, må rommet isoleres akustisk fra andre rom og gangen som forbinder dem. For å skape et komfortabelt akustisk miljø anbefaler vi installasjon av lydabsorbenter med høy ytelse i taket. Anbefalt akustisk løsning Vi anbefaler Ecophon Focus for å oppnå god lydabsorbering og fleksibilitet ved bruk av integrerte takinstallasjoner. Ecophon Wall Panel anbefales for å forhindre horisontale lydreflekser. 14

15 Fotograf: Åke E:son Lindman 15

16 Kopimaskiner og skrivere Utstyret som finnes i disse lokalene er støykilder som nesten alltid oppfattes som forstyrrende. Lydkilden bør isoleres så godt som mulig for å forhindre at støyen sprer seg til de ansattes arbeidsplasser. Rommene For å kunne imøtekomme akustiske preferanser som lavt lydnivå og kort lydforplantning er det nødvendig å installere effektive lydabsorberende tak- og veggpaneler. Hvis skjermbrett brukes, bør de også absorbere så mye lyd som mulig. Akustiske preferanser Fordi støyen fra kopimaskiner og skrivere vanligvis oppfattes som forstyrrende bør den reduseres så mye som mulig. Dette gjøres ved å redusere lydstyrken og lydforplantningen. Anbefalt akustisk løsing Ecophon Master og Ecophon Wall Panel anbefales for å oppnå optimal lydabsorpsjon, slik at lydnivået fra maskinene kan reduseres. Fotograf: Fedde de Weert 16

17 17

18 Møterom Møterom spiller en helt sentral rolle for mellommennesklig kommunikasjon. Det akustiske miljøet i møterom må derfor planlegges og designes i tråd med de viktigste aktivitetene som foregår der for å øke effektiviteten og produktiviteten Fordi et møterom ofte brukes til møter der mange mennesker snakker samtidig, bør et lavt lydnivå prioriteres. Hvis rommet skal brukes til foredrag og presentasjoner, bør hovedprioriteten være at den som rommet er mer enn 12 meter langt, bør lydreflekterende overflater plasseres mellom den som snakker og lytterne. For å forhindre forsinkede lydreflekser som gjør det vanskelig å oppfatte tale, bør veggabsorbenter installeres i ørehøyde på veggen overfor taleren. På møterom diskuteres ofte følsomme saker, så derfor må alle krav til fortrolighet oppfylles. Rommet De fleste møterom har harde, parallelle vegger. Dette kan av og til fore til at lyden spretter mellom veggene, et fenomen kjent som flutterekko. Dette kan forhindres ved å installere en veggabsorbenter i ørehøyde, eller ved å helle en av veggene slik at lyden styres oppover mot det akustiske taket. Med tanke på dette er det viktig at innredningen har de riktige akustiske egenskapene. Akustiske preferanser For å skape et funksjonelt akustisk miljø på møterommet må man ha som mål å oppnå en kombinasjon av god taleklarhet, høy talekomfort og lav lydstyrke. De akustiske kravene er strengere hvis elektronisk lydforsterkning og/eller telekonferanseutstyr er i bruk. Veggenes isolasjonsverdi bør tilpasses til det nivået av fortrolighet som kreves i møterommet. Vanligvis anbefales en isolasjonsverdi på minst 44 db. Fotograf: Hans Georg Esch 18

19 Fotograf: Michael Oosten Fotografie Fotograf: Johan Kalén Anbefalt akustisk løsning Vi anbefaler Ecophon Master alpha for maksimal lydabsorpsjon Hvis rommet er mer enn 12 meter langt, anbefaler vi Ecophon Master gamma som en reflektor mellom taleren og lytterne. Hvis det er behov for ytterligere veggabsorberere, anbefaler vi installasjon av Ecophon Wall Panel i ørehøyde. Hvis rommet et større enn 100 m 2, anbefaler vi deg å søke råd hos en akustikkekspert. 19

20 Systemløsninger for energieffektive bygninger Det moderne samfunnet utvikler seg i retning mer bærekraftige løsninger på alle områder. Når det dreier seg om å designe energieffektive bygninger, kan arkitekter bruke den eksponerte (synlige)soffittens termalmasse til mer effektiv kjøling av rommene. Det finnes både passive og termalaktiverte byggesystemer, også kalt TABS. Begge systemene bidrar til å skape passende temperaturer i bygningen, uten at man må installere separate kjølesystemer. Lydrefleks skaper problemer TABS og lignende systemer utgjør et stort potensial for innsparing av store energimengder i bygninger, og gir muligheter for å oppfylle strenge krav til energieffektivitet. Samtidig skaper de utfordringer i forhold til lydmiljøet. Det er ikke mulig å installere en heldekkende akustisk himling, og den eksponerte sementen som er nødvendig for kjøling fungerer som et lydspeil. Uten akustiske løsninger vil en stor mengde lydreflekser være til stede i rommet og skape et meget ufordelaktig arbeidsmiljø. Anbefalt akustisk løsning For å forbedre lydmiljøet i TABS-bygninger kan man bruke fritthengende enheter (Ecophon Solo ) eller lydskjermer (Ecophon Solo Baffle). For å kompensere ytterligere for mangelen på et heldekkende akustisk tak er det nødvendig å bruke veggpaneler (Ecophon Wall Panel ) i rommet for å øke den samlede mengden lydabsorpsjon i rommet, for på denne måten å skape et bedre lydmiljø. 20

21 Fotograf: Szymon Polański 21

22 Bruk av design for å fremme velvære Ecophons store utvalg av akustiske systemer gjør det mulig å kombinere god akustikk medattraktiv visuell design. Våre takabsorbenter er tilgjengelige i et stort utvalg former, størrelser, kanter, overflateutførelser og farger. Hvis du vil definere rommet ytterligere, for eksempel ved å skape en følelse av romdeling, eller hvis du vil eksperimentere, har vi flere ulike fritthengende lydabsorbenter. Fotograf: Xavier Bomond Ecophon Focus Lp Gjør det mulig for deg å skape en følelse av linearitet og retning. Ulike former, størrelser, farger og lyselementer kan kombineres for å utforme rommets totale atmosfære. 22

23 Ecophon Solo Dette er et uvalg fritthengende lydabsorbenter med ulike former og farger som gir deg utstrakte muligheter til å skreddersy det akustiske og visuelle miljøet. Det akustiske taket kan kompletteres med vegg-absorbenter som også kan fungere som designelementer. Absorbenter i ulike farger og med trykte design kan kombineres. Fotograf: Till Hückels 23

24 Fotograf: Patrick Klemm, Partone 24

25 Ecophon Wall Panel Utvalget omfatter veggabsorbenter i mange kombinasjoner, som fås med ulike overflateutførelser, farger og profiler. En rekke forskjellige grafiske design gjør det mulig å skape helt spesielle interiører, med unike mønstre og motiver. Fotograf: Patrick Klemm, Partone Muralis Glory; Louise Videlyck Fotograf: Patrick Klemm, Partone. 25

26 NORDIC ECOLABEL Innendørs- og utendørsmiljøer er nøkkelaspekter ved valg av akustiske løsninger Fritt for støv og skadelige utslipp Miljøet innendørs påvirker i stor grad menneskers helse og deres tilfredshet på arbeidsplassen. Våre akustiske systemer er testet og evaluert av mange ledende institusjoner. Ecophons akustiske produkter oppfyller de strenge kravene fastlagt i Dansk indeklima (innendørsklima) og finske M1-standarder, og anbefales også av det svenske astma- og allergiforbundet. Enkle å rengjøre Ecophons akustiske himlinger har smussavvisende overflater og er enkle å rengjøre. I rom der hygiene er meget viktig, som kjøkken, er det viktig å velge akustiske tak som tåler matsprut og er enkle å rengjøre. Høy lyseffektivitet Belysning er også en nøkkelfaktor i arbeidsmiljøer. Ecophons akustiske himlinger gir høy og ensartet lysrefleksjon, og bidrar derfor til behagelig spredning av lyset og kostnadseffektiv belysning. Ecophons akustiske takpaneler med Akutex - belegg har en lysrefleksfaktor på 85 % og en lysspredningsfaktor på 99%. Brannsikkerhet Romtypen bestemmer hvilke grunnleggende brannsikkerhetshensyn som må gjelde for tak og vegger når det gjelder klassifisering av overflatene (klasse I, II og III), og behovet for flammesikre overflater langs evalueringsruter. Ecophons akustiske systemer oppfyller alle disse kravene. Miljø Absorbererne våre er fremstilt av glassull. Av dette materialet består rundt 70% av resirkulert husholdningsglass. Avfallsmaterialer fra produksjonen gjenvinnes som drenasjepellets. Støttestrukturene er produsert i galvanisert stål, med en andel på 50% resirkulert stål, som er fullt ut resirkulerbart etter bruk. Ecophon arbeider også for å redusere miljø-påvirkningen ved å bruke miljøvennlig emballasje og rasjonell transport. De fleste av Ecophons produkter er merket med Svanemerket, det offisielle, nordiske miljømerket

27 Velg et system som matcher den akustiske designen Når du velger et akustisk system, er det helt avgjørende å forsikre seg om at produktets ytelse passer til dine akustiske behov og preferanser. I Ecophon arbeider vi med fire akustiske aspekter for å beskrive akustiske behov lydstyrke, lydforplantning, taleklarhet og gjenklang. Ecophonsystemer utformes slik at de sikrer best mulig ytelse på hvert enkelt av disse områdene. Lydstyrke Hvis lav lydstyrke har øverste prioritet valg absorberende produkter med høyest mulig absorpsjonsfaktor (α). Lydforplantning For å oppnå kort lydforplantning skal du velge absorberende produkter med høy artikulasjonsklasse- verdier (AC), helst > 180. Jo høyere AC-verdi, jo kortere lydforplantning. Taleklarhet Hvis taleklarhet har øverste prioritet kontakt Ecophon for å velge den riktige kombinasjonen av absorbenter og reflektorer. Gjenklang Hvis gjenklang har øverste prioritet kontakt Ecophon for å velge den riktige kombinasjonen av absorbenter og reflektorer. For kontorlandskap er det viktig å fokusere på det akustiske aspektet lydforplantning, og således velge produkter med høye AC-verdier. Produktytelse Lydabsorpsjonsklasse lydabsorbenter kategoriseres i klassene A-E. Klasse A har den høyeste lydabsorberende effekten og klasse E har den laveste, ifølge EN ISO Lydabsorpsjonsfaktor et mål på hvor mye lyd som absorberes, målt i samsvar med EN ISO 354. α = 1 betyr at all lyd som når absorbenten absorberes. α = 0 betyr at all lyd reflekteres. Artikulasjonsklasse (AC) et mål for evaluering av et taks effektivitet med hensyn til å begrense lydforplantning. Jo høyere et produkts AC-verdi er, jo kortere er lydforplantningen. AC måles i samsvar med ASTM E /E

28 Ecophons produktfamilier egnet for moderne kontormiljøer Ecophon Focus Ecophon Focus-serien inkluderer et utvalg produkter med ulike kantdesign og installasjonsalternativer. Dette gjør det mulig å bruke den til de fleste formål, uansett installasjon og design. Fotograf: Bert Leandersson En moderne fargepalett Bidrar til å skape et innendørsmiljø som både er praktisk og ser bra ut Spesifikke tekniske egenskaper Produkt Kant Artikulasjonsklasse* Lydabsorpsjonskoeffisient (α w )** Focus A Synlig rutemønster Plater som lett kan tas av 190 0,95 Focus B Festes direkte med lim. 0,6(MH) (o.d.s 23 mm) Focus Ds Skjult rutemønster. Plater som lett kan tas av. Symmetrisk kant ,9 Focus Dg Unik kantdesign. Flytende utseende. Plater som lett kan tas av ,85 Focus E Nedsenket, synlig rutemønster. Plater som lett kan tas av ,9 Focus Lp Delvis skjult rutemønstersystem brukt til å utheve retningen i et rom ,9 Focus F Festes direkte med skruer. 0,6(MH) (o.d.s 20 mm) *) AC(1.5) ifølge ASTM E 1111 og E 1110 **) octave, o.d.s. 200 mm, ifølge EN ISO 354 og EN ISO

29 Fotograf: Hans Georg Esch Fotograf: Hans Georg Esch Ecophon Master Ecophon Master er i en klasse for seg når det dreier seg om å fremme taleklarhet. Den har utmerket lydabsorpsjon for frekvenser over 250 Hz og absorberer også de fleste lave frekvenser. Derfor er Master spesielt godt egnet til rom der man ønsker maksimal absorpsjon over hele frekvens-intervallet, som klasserom og kontorlandskap. Den er også ideell for rom der det er lavfrekvens-forstyrrelser fra ventilasjonssystemer eller ytre kilder som trafikkstøy. Produktsystem som skaper et optimalt lydnivå i undervisningsrom. Også velegnet til store kontor. Flere ulike design gir en rekke estetiske og praktiske muligheter. Spesifikke tekniske egenskaper Produkt Kant Artikulasjonsklasse* Lydabsorpsjonskoeffisient (α w )** Master A Synlig rutemønster Plater som lett kan tas av. 200 (alpha) 1 (alpha) Master B Festes direkte med lim. 1 (o.d.s. 40 mm, alpha) Master Ds Skjult rutemønster. Plater som lett kan tas av. 200 (alpha) 0,9 (alpha) Master E Nedsenket, synlig rutemønster. Plater som lett kan tas av. 190 (alpha) 0,95 (alpha) Master F Festes direkte med skruer. 1 (o.d.s. 40 m, alpha) *) AC(1.5) ifølge ASTM E 1111 and E 1110 **) octave, o.d.s. 200 mm, ifølge EN ISO 354 og EN ISO

30 Fotograf: Åke E:son Lindman Fotograf: Åke E:son Lindman Ecophon Combison I moderne kontorbygninger ønsker man ofte å bruke delevegger for å skape anvendelige rom som oppfyller de ansattes krav. For å beskytte privatlivet mellom rommene er det viktig at lyden ikke kan bevege seg over veggene via taket. Ecophon Combison oppfyller dette behovet. Flere systemer for akustisk isolasjon kombinert med god lydabsorpsjon Muliggjør fleksibel romdeling Enkel tilgang til arealet over taket Spesifikke tekniske egenskaper Produkt Kant Artikulasjonsklasse* Lydabsorpsjonskoeffisient (α w )** Combison Duo A Synlig rutemønster. Plater som er lette å ta av ,9 Combison Duo E Nedsenket, synlig rutemønster. Plater som er lette å ta av ,9 *) AC(1.5) ifølge ASTM E 1111 og E 1110 **) octave, o.d.s. 200 mm, ifølge EN ISO 354 og EN ISO

31 Ecophon Solo Ecophon Solo er en familie av fritthengende absorbenter som fås i ulike former og farger. I Solo Regular finner du 10 geometrisk inspirerte former. Med Solo Freedom gir vi deg muligheten til å skape din egen form. Solo har tre ulike suspensjons- systemer å velge blant, avhengig av det uttrykket du vil skape i taket. Solo gir deg muligheten til å skape iøynefallende installasjoner som forbedrer lydmiljøet i mange ulike typer lokaler, f. eksempel kontorer, kulturbygninger, inngangspartier og restauranter. Solo kan også brukes i bygninger med TABS (termalt aktiverte bygningssystemer) for å skape et godt lydmiljø. Fotograf: Ruud Peijnenburg - Den Bosch Spesifikke tekniske egenskaper Produkt Kant Produktinfo Focus Wing Vingeformede elementer free til fritthengende himling. Edge 500 Svakt vertikalt skrånende feste til fritthengende enheter. Solo En serie fritthengende enheter med en ren design som er lette å installere. Diskrete, justerbare trådhengere uten synlige profiler. Ved å bruke fritthengende enheter i tillegg til en eksisterende akustisk himling kan man effektivt redusere lydforplantningen ytterligere Ved å bruke fritthengende enheter i tillegg til en eksisterende akustisk tak! kan man effektivt redusere lydforplantningen ytterligere Ved å bruke fritthengende enheter i tillegg til et eksisterende akustisk tak! kan man effektivt redusere lydforplantningen ytterligere Solo Baffle Opphengt med skjermprofil. Ved å bruke fritthengende enheter i tillegg til et eksisterende akustisk tak! kan man effektivt redusere lydforplantningen ytterligere Ecophon Solo Square Standard størrelse:1200 x 1200 mm Ecophon Solo Circle Standardstørrelser Ø: 800 mm Ø:1.200 mm Ecophon Solo Circle XL Standard XL-størrelse Ø:1.600 mm Ecophon Solo Ellipse Standard størrelse: x mm Ecophon Solo Rectangle Standard størreslse x mm Ecophon Solo Triangle Standardhøyde: mm Standard benlengde: mm Ecophon Solo Octagon Standardmål: x1.200 mm Ecophon Solo Heptagon Standardmål: x mm Ecophon Solo Hexagon Standardmål: x mm Ecophon Solo Pentagon Standardmål: x mm 31

32 Fotograf: Patrick Klemm, Partone Ecophon Wall Panel I noen lokaler er det kun mulig å bruke lyd- absorbenter på veggene, og ikke på gulvet, eller det kan være nødvendig å komplettere en akustisk himling med ytterligere lydabsorpsjon. Ecophon Wall Panels inkluderer produkter for mange ulike bygninger, som skoler, kontorer og idrettshaller. Mange typer overflater, som passer til alle bruksområder Moderne fargepalett Moderne profilsystem som er enkelt å installere Spesifikke tekniske egenskaper Produkt Kant Artikulasjonsklasse* Lydabsorpsjonskoeffisient (α w )** Wall Panel A Synlige profiler. Panelbredde 1200mm ,95 Wall Panel C Skjulte, vertikale profiler. Panelbredde 600 mm *) AC(1.5) ifølge ASTM E 1376 og E 1110 **) octave, o.d.s. 40 mm, ifølge EN ISO 354 og EN ISO

33 Anbefalinger om lyddesign i moderne kontorer For å skape et funksjonelt, komfortabelt akustisk miljø bør de følgende aspekter tas i betraktning: Informasjon fortell de involverte personene om planen, og forsikre dere om at de forstår tankene og ideene bak den nye layouten. Plassering av arbeidsplasser plasser arbeidsplassene slik at medarbeidere som må kommunisere også sitter nær hverandre. Lag stillerom der de ansatte kan drive med arbeid som krever høy konsentrasjon eller snakke sammen uten å forstyrre andre. Romdesign velg tak, vegger og gulv som dupliserer utendørsmiljøet og fremmer god akustikk. Installer lydabsorberere på tak og vegger og kompletter dem med lydabsorberende skjermbrett for å redusere lydforplantning og støynivå. Utstyrsvalg velg stillegående utstyr for å minimere støy fra ventilasjonssystemer og kontormaskiner, og sett skrivere på et sted hvor det er mulig å lydisolere dem fra resten av lokalene der dette er mulig. Møblering velg møbler som forbedrer lydabsorpsjonen og plasser dem slik at det optimaliserer det akustiske miljøet. Atferd informer ansatte om hvordan de skal oppføre seg i et kontorlandskap for å unngå å forstyrre kollegaene sine. Fotograf: Faraday Fotographic Ltd 33

34 Et godt lydmiljø i tre trinn - på et helpdesk-kontor i Sverige En helpdesk i et kontorlandskap kan være et meget utfordrende akustisk scenario. I studien Acoustic design of open-plan offices, gjennomført av Nordic Innovation Centre*, ble de følgende forbedringene i evalueringen av lydmiljøet oppnådd ved å iverksette akustiske tiltak i 3 trinn, ved å bruke av Ecophons produkter og anbefalinger: Trinn 1 Forsikre dere om at det er tilstrekkelig lydabsorpsjon I rommet. Trinn 2 Bruk lydabsorberere og isolerende skjermbrett for å minimere forstyrrelser mellom arbeidsplasser.. Trinn 3 Bruk fritthengende enheter over arbeidsplassene for å skape en ytterligere forbedring av lydmiljøet. Meget dårlig Dårlig Varken godt eller dårlig Oppfatning av det akustiske miljøet Sweden Vattenfall - Helpdesk, før behandling Sweden Vattenfall - Helpdesk, etter behandling Godt Meget godt * Ref: Nilsson, Hellström: Acoustic design of open-plan offices, NT Technical Report 619, Nordic Innovation centre,

35 Vår ekspertise til din disposisjon Vi hjelper deg med å skape et komfortabelt akustisk miljø på kontoret ditt. Nøkkelen til suksess er god planlegging, tidlig i prosessen. Konseptutviklerne våre kan hjelpe deg med følgende: Fotograf: Ole Jais Identifisere hvilke krav som kan og bør stilles til det akustiske miljøet, basert på rommets design, de aktivitetene som skal utføres der og individuelle akustiske preferanser Utvikle romspesifikke akustiske spesifikasjoner og lydretningslinjer Definere akustisk terminologi og forklare våre og generelle akustiske standarder Utvikle akustiske løsninger som oppfyller dine generelle behov Konseptutviklerne våre kan også tilby opplæring, seminarer og foredrag om lyd, hørsel og formidle de siste forskningsresultatene om romakustikk. Hvis du har spørsmål om produktene eller systemløsningene våre, må du gjerne ta kontakt med vår salgsleder i ditt område, våre markedsingeniører eller vårt tekniske støttepersonell. Mer informasjon om akustikk, systemer og produkter finner du på nettstedet vårt: Skriv ut produktinformasjonen online. Alle produktsidene oppdateres automatisk og er derfor helt aktuelle. Du finner produktsidene våre i PDF-format på Kontaktopplysninger Sentralbord:

36 Allt startade 1958 då den första ljudabsorbenten av glasull producerades i Sverige för att förbättra den akustiska arbetsmiljön. Idag är Ecophon en global leverantör av akustiska tak och väggsystem som bidrar till god rumsakustik och sund inomhusmiljö med fokus på kontor, utbildnings-, vård- och industriella produktionslokaler. Vi ingår i Saint-Gobain koncernen och har försäljningsenheter och distributörer i många länder. Ecophon har en vision att förtjäna globalt ledarskap inom akustiktak och akustiska väggabsorbenter genom att erbjuda bästa nytta för slutanvändaren. Vi har en kontinuerlig dialog med myndigheter, arbetsmiljöorganisationer och forskningsinstitut, samt deltar i framtagandet av nationella ljudstandarder. Ecophon bidrar till att skapa en god ljudkomfort och därmed också till människors välbefinnande INT-NO.Artno:929119

Ecophon Wall Panel. Mangfoldig veggakustikk

Ecophon Wall Panel. Mangfoldig veggakustikk Ecophon Wall Panel Mangfoldig veggakustikk Akustiske løsninger som oppfyller menneskelige behov Det beste lydmiljøet er det du finner utendørs. Under åpen himmel, i skogen eller på slettene. Det er her

Detaljer

åpent kontorlandskap?

åpent kontorlandskap? i n s p i r eby YOU dy E n s a m l i n g a v a k u s t i s k i n t e r i ø r d e s i g n Kan de ansatte endelig bli fornøyd med åpent kontorlandskap? Inneklima et intervju med inneklimaekspert Geo Clausen

Detaljer

Lydmiljø i åpent kontorlandskap

Lydmiljø i åpent kontorlandskap Lydmiljø i åpent kontorlandskap Frode Knutsen Elektronisk systemdesign og innovasjon Innlevert: august 2014 Hovedveileder: Ulf R Kristiansen, IET Medveileder: Herold Olsen, SINTEF Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer

Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer CLEVER LOW TEMPERATURE RADIATORS 3 RADIATORER ER DEN BESTE MULIGE LØSNINGEN FOR ALLE LAVTEMPERATURSYSTEMER FOR OPPVARMING, MEN HØR IKKE PÅ MEG, LES FAKTA

Detaljer

Jobbtilfredshet i det åpne kontorlandskap

Jobbtilfredshet i det åpne kontorlandskap Jobbtilfredshet i det åpne kontorlandskap Hvordan påvirker åpne kontorlandskap grad av jobbtilfredshet hos arbeidstakeren? Jørgen Forsell Lund Masteroppgave i Kultur-, Sosial- og Samfunnspsykologi NTNU

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt.

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innebygd kunnskap Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innhold: Hvordan planlegger man et kjøkken best?............... 4 Praktiske råd til planløsning.............................. 8 Riktig

Detaljer

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret led belysningens fremtid Vi kan hele spektret 2 Den store muligheten med LED er også den store utfordringen. Å balansere effektivitet med ergonomi. Å skape god økonomi og et behagelig lys. Nå er vi der.

Detaljer

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Re-Co Re-Commissioning EN MÅTE Å STARTE PÅ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union http://www.re-co.eu Innhold INTRODUKSJON HAR DU NOENGANG HØRT OM RE-COMMISSIONING?

Detaljer

gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET

gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET 1 gode piksel = ett punkt på skjermen Disse utgjør skjermoppløsningen Forskere ved Universitetet i Tokyo HAR UTVILKET EN teknologi som sender bilder til overflaten

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

HELSE OG PLEIE GI PLEIESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING

HELSE OG PLEIE GI PLEIESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING HELSE OG PLEIE GI PLEIESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING 2 3 ARKITEKTUREN OG DENS VIRKEMIDLER MÅ BRUKES AKTIVT TIL Å FREMME PASIENTENES FYSISKE OG PSYKISKE HELING. #01 DESIGN & AKUSTIKK 5 FLEKSIBELT, ESTETISK

Detaljer

Veiledning til videokonferanser. Åtte trinn til å forstå mulighetene med video

Veiledning til videokonferanser. Åtte trinn til å forstå mulighetene med video Åtte trinn til å forstå mulighetene med video Innhold 1. Innledning...3 2. Endre folks måte å kommunisere på...4 3. Avkastning på investeringer...5 4. Elementene i en videokonferanseløsning...8 5. Valg

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Teleslyngeguide. En veiledning om teleslynger, tips om valg av utstyr, hva er viktig å ta hensyn til. Teleslyngeguide Side 1

Teleslyngeguide. En veiledning om teleslynger, tips om valg av utstyr, hva er viktig å ta hensyn til. Teleslyngeguide Side 1 Teleslyngeguide En veiledning om teleslynger, tips om valg av utstyr, hva er viktig å ta hensyn til. Teleslyngeguide Side 1 Innholdsoversikt: Hvorfor teleslynge? 4 Krav om teleslynge 4 Er teleslynge bra

Detaljer

Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS

Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2009 Masterutredning i hovedprofilen økonomisk styring Veileder: Audun Andreas Dahl Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS Utnyttes potensialet

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Spine. - Modulbasert møbel i betong

Spine. - Modulbasert møbel i betong Spine - Modulbasert møbel i betong Masteroppgave i produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2010 Karoline Sandnes Bommen & Ingvild Wasbotten Mørk Sammendrag Stian og Bjarne Varre skal etablere et

Detaljer

Er det ønskelig med et tettere samarbeid mellom de to plangruppene i Reinertsen?

Er det ønskelig med et tettere samarbeid mellom de to plangruppene i Reinertsen? Er det ønskelig med et tettere samarbeid mellom de to plangruppene i Reinertsen? -Hvilke utfordringer må i så fall overvinnes for å få til dette? Cristina Krogh Tonje Refstie Magdalena Ågren SLU, Institutionen

Detaljer

Utdrag av SINTEF rapport: Fremtidens kontorbygg, av Narvestad, Blakstad, Kittang, Hatling og Arge. Kontorbyggets bruk

Utdrag av SINTEF rapport: Fremtidens kontorbygg, av Narvestad, Blakstad, Kittang, Hatling og Arge. Kontorbyggets bruk Utdrag av SINTEF rapport: Fremtidens kontorbygg, av Narvestad, Blakstad, Kittang, Hatling og Arge Kontorbyggets bruk Siri Hunnes Blakstad og Morten Hatling November 2007 Innholdsfortegnelse Kontorbyggets

Detaljer

Stopp støyen! 2005/4. opplag: 3 000 eksemplarer

Stopp støyen! 2005/4. opplag: 3 000 eksemplarer 2005/4. opplag: 3 000 eksemplarer Brosjyren Vekk med støyen ble første gang utgitt i 1982. Fjerde opplag av brosjyren har tittelen Stopp støyen! Hvordan bekjempe støy på arbeidsplassen og utgis i forbindelse

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. Arbeidsformer i fremtidens regjeringskvartal miljø, teknologi og samhandling

Rapport fra arbeidsgruppe. Arbeidsformer i fremtidens regjeringskvartal miljø, teknologi og samhandling Rapport fra arbeidsgruppe Arbeidsformer i fremtidens regjeringskvartal miljø, teknologi og samhandling Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 1 1.2 Mandat og arbeidsgruppens sammensetting...

Detaljer

DIALOGTEATER SOM LÆRINGSVERKTØY I HMS-ARBEID - hvordan påvirker det ansattes sikkerhetsatferd?

DIALOGTEATER SOM LÆRINGSVERKTØY I HMS-ARBEID - hvordan påvirker det ansattes sikkerhetsatferd? 1 det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det -Aristoteles DIALOGTEATER SOM LÆRINGSVERKTØY I HMS-ARBEID - hvordan påvirker det ansattes sikkerhetsatferd? Masteroppgave i endringsledelse

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer