Arne Gjerde. Halsnøy Glimt frå Halsnøy og Fjelbergøyane DEMO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arne Gjerde. Halsnøy 2014. Glimt frå Halsnøy og Fjelbergøyane DEMO"

Transkript

1 Arne Gjerde Halsnøy 2014 Glimt frå Halsnøy og Fjelbergøyane Edb-konsulenten 2014

2 Halsnøy 2014 Glimt frå Halsnøy og Fjelbergøyane 1. opplag 2014 ISBN Edb-konsulenten forlag Gilavegen Arnavik Organisasjonsnr Ide, utforming, layout og sats: Arne Gjerde Trykk og innbinding: Otta Bokbinderi AS Etter åndsverklova er det ikkje tillate å mangfalda, heilt eller delvis, innhaldet i denne boka, utan løyve frå forlaget og forfattarane/fotografane. Dette gjeld alle former for kopiering og mangfalding, også elektronisk. Ved sitering i aviser og andre publikasjonar må kjeldetilvising koma tydeleg fram.

3 Bidragsytarar Tekstar Kristian Hus Kari Grung Arne Gjerde Foto Nils Magne Kloster Øystein Lending Yngve Jansson Kurt Henriksen Kristian Hus Tor Arne Sæbø Lars Inge Særsten Kari og Truls Grung Atle Helland Audun Sydnes Per Ove Kviteberg Andrei Horev Reidar Sæbø Jonn Karl Sætre Hans Helge Vik Heidi Medhus Jane Irgens Magne Djuve Wenche Synnøve Bjørgen Ersland Lars Magne Sjo Arild Søgnen Steinar Matre TV2 Vibeke Teigen Lennart Nilsson Anna Gjerde Arne Gjerde Illustrasjonar Trygve Hansen Lars Slettebø Bjarte Agdestein Arne Gjerde Alle usignerte tekstar og foto er forfattaren sine eigne. Tusen takk til alle som har hjelpt til! Framsidefotoet av Wenche Synnøve på sykkeltur i mai: Nils Magne Kloster

4 7 Føreord 8 Oktober November 12 Desember & appell 14 Trailerakrobatikk 18 Jul & nyttår 20 Argus & vorspiel 22 Januar 24 Flyhavariet 30 Februar 32 Mars 36 April 38 Bondevenner 40 Høylandsbygd båthamn 42 Konfirmasjon 44 Argus & bondeopprøret 46 Mai 48 Grunnlovsjubileum 54 Eide får stor kontrakt 56 Juni 58 Den namnlause bygda 60 Juli & tropedagar 66 Øyadagar i Fjelberg 68 Sæbøvikfestivalen 72 August 74 Båtkonstruktøren 86 Fatland aktivitetshus 76 Argus & varme og erotikk 78 September 80 Vedhoggarane på Løvebakken 82 Offshorelivet 84 Tiårets fjelbergbuar 86 Wild West Wenche 88 Vakre Fjelberg 90 Fjord Ferie 92 Lensmannsgården 100 Helsesportløypa 104 Gravemaskinakrobatikk 106 Fotografen: Nils Magne 110 Jegeren: Marianne 112 Luringen: Zelveste Jostein 116 Hidle 118 Toftevågens svar på Obelix 120 Casper 124 Tre småbygder 128 Motorsykkeløya 130 Route Animatøren: Bjarte 138 Kor i Krakow 140 Fjeldberg Church 144 Travelling Jane 150 Mitt jordbærsted: Las Palmas 158 Argus er heime att DEM

5 Foto: Nils Magne Kloster O

6 Har du innspel til neste års utgåve av boka? Eller treng du fleire eksemplar? Kanskje mange bøker til firmapresang? Eller har du andre spørsmål? Les meir på Kven av desse to dreg det lengste strået til slutt, trur du? Den vesle eikespira til høgre har førebels eit klart overtak på bjørka til venstre. Men så er det slik at det er ein bjørkestu dei begge har slått seg til på. Og kanskje vil bjørka då ha visse føremoner likevel? Kanskje familiebandet til mortreet gir ekstra styrke? Kanskje næringsgrunnlaget er meir tilpassa bjørka? På den andre sida har vel innavl aldri vore rekna som genetisk fordelaktig. Bildet vart teke i juni i år, så det skal bli spennande å følgja desse to nye halsnøybuane gjennom oppveksten.

7 Første boka i denne serien kom ut i fjor, og då vart ho laga fiks ferdig på 16 dagar. I år har eg hatt eit heilt år til å samla stoffet, så resultatet burde kunna bli hakket betre denne gongen. Folk spør meg om eg verkeleg klarar å samla stoff nok til ei ny bok. Men dersom eg skulle teke med alt som det kan skrivast noko fornuftig om, ville boka blitt fleire gonger så stor. Utvalet kan sikkert verka tilfeldig. Det skuldast at tid er ein flaskehals hos meg, slik det alltid har vore. Dessutan er ikkje dette noka gull-gruve, meir rein idealisme. Økonomisk eit høg-risikoprosjekt, men skulle det bli overskot, blir det ei timelønn i kategorien «sosial dumping». Boka skal heller ikkje vera eit nyhendemagasin, slik at viktige hendingar frå i år kanskje like godt kjem i ei av dei neste bøkene. «Slow reading» er ein trend i tida, her er det også snakk om «slow writing». Sidan boka sin undertittel seier at det skal vera «glimt» frå øyane, er konseptet lagt litt om. Første bolken tek for seg dei tolv månadene som har gått sidan i fjor. Boka startar såleis med oktober 2013 og sluttar med september i år, med tilfeldige glimt. Så kjem ein bolk med lokalt stoff som kan ha aktualitet gjennom heile året. Tredje bolken går ut i verda, og den syner kva øybuane tek seg til når dei flyttar ut, eller berre reiser for å oppleva noko anna. I ei slik ultralokal bok er det alltid freistande å visa mykje av det eg sjølv er oppteken av. Eg har likevel vore medviten om å avgrensa dette mest mogleg. Boka er likevel gjort meir personleg, ved at ordet «eg» er brukt i staden for «forfattaren». Då vert det meir slik at «eg» fortel til «deg». Det er eit mål at bildekvaliteten skal vera høg, difor har eg ikkje teke inn kva som helst. Likevel kan nokre skrantande bilde ha blitt brukte ved viktige høve, dersom ikkje anna kunne oppdrivast. Boka hadde ikkje vorte den same utan Nils Magne Kloster på laget, med dei til dels fabelaktige bilda hans. Les meir om fotograferinga hans bak i boka. Etter mildt mas frå somme, har Argus fått bli med denne gongen, noko som nok representerer eit visst stilbrot. Tilbakemeldingane vil avgjera om dette var eit eingongsfenomen. Truleg har boka no funne nokolunde det formatet ho skal ha i framtida. Og tanken er framleis at det skal vera ei bok «til å bla i, og bli gla i». Vonleg vil du synast at ho er nett det. Arne Gjerde

8 OKTOBER Foto: Nils Magne Kloster

9 Boka i fjor avslutta med å fortelja om eit samfunnshus i krise. Og at folk stilte opp på alle slags tiltak for å berga huset frå konkurs. Tidleg i oktober 2013 var det ekstraordinært parteigarmøte i P/L Halsnøy samfunnshus, der styreleiar Arild Landa ønskte velkomen og gjorde greie for kvifor ein var der. Styret gjorde framlegg om å omdanna samfunnshuset frå partlag til SA, dessutan at ein søkte om lån for å få økonomien på fote att. Begge forslaga vart samrøystes vedtekne. Innsatsviljen var på topp hos alle der i huset. Det same var han hos gjengen som arbeidde med å laga sansehage på Halsnøytunet. Gledelege meldingar kom derifrå om at no nærma det seg tidspunktet då dei kunne seia at sansehagen var klar. Opphaveleg var det ein privat samtale mellom Vigdis Jensen og Borgny Særsten som sette det heile i gang. Vigdis nemnde på at det hadde vore kjekt med ein sansehage, og hos Borgny er det ofte kort veg mellom tanke og handling. Lions Club Halsnøy vart sett på saka, og saman med Optimisten, tok prosjektet ganske snart form. Sistnemnde er klubben som organiserer dei friviljuge under Dill AS. Og Dill, som jo vart starta for å levera lokal mat til dei som bur på Halsnøytunet, melder i same rennet at dei veit lite om kva framtida vil gi dei. For no har kommunen avgjort at maten skal kjøpast frå Bergen. Ikkje mykje kortreist filosofi der i garden altså, heller ikkje tanke for lokale arbeidsplassar. Dette fekk temperaturen opp blant folket på øyane, det var jo dei som skapte dette folkeaksjeselskapet, som Dill i realiteten er. Mange skreiv i avisene, til dømes Aslaug Torget Sjo, som fyrte laus med uttrykk som «molbufakter», og «kvifor rasere det me har som fungerer så fint?». Og då kommunen kunngjorde at dei vurderte å kutta ordninga med å kjøra middag til dei som bur heime, troppa Dill AS opp på arenaen og melde seg til teneste. Dei var klare til å overta. Kristian Hus, leiar i Eldrerådet i Kvinnherad, uttalte til Kvinnheringen: Dersom dette skulle gå ut over livskvaliteten til eldre, vil vi setja oss med med Dill og sjå på kva Eldrerådet kan bidra med for å få til ei god ordning, til dømes ved at vi stiller med frivillige sjåførar. Ein fin haustdag for fem år sidan. Foto: Audun Sydnes

10 NOVEMBER Foto: Nils Magne Kloster Om ikkje julehandelen hos oss startar samstundes med at julemarsipanen til Nidar kjem på marknaden, så er han iallfall godt i gang når me er midtvegs i november. Og butikkane utvidar gjerne med nattopne kveldar innimellom, slik dette bildet syner. Då er ofte loddseljarar og andre private aktørar også ute der folk samlast. Som her på Halsnøy Senter, der Wally Miljeteig (t.v.) og Agna Johansen sel sine eigne varer. I første novembernummeret av Grenda, slår dette i mot deg: «I ei verd der økonomar lett kan bli oppfatta som om dei er mest opptekne av slakteverdiar og avviklingskostnader, er det herleg å buka litt tid saman med Rune Eide. For som han seier: Nokre gonger må du rett og slett ta sjansen på at det kjem til å gå bra.» På flyet fortel Rune til Vidar Alfanes korleis det er å vera bedriftseigar i Estland. Det har vore ein lang og tøff veg å gå, men i dag går alt bra, seier han.

11 Han legg til at han er svært takksam for oppveksten i Høylandsbygd, og trur at det å veksa opp på Halsnøy har vore med på å gjera han til ein betre næringslivsaktør. Når du bur på ei øy, må du tidleg læra deg til å tenkja på meir enn ein dag i slengen, seier han. Til noko heilt anna: Hugsar du Frakkane? Morogjengen som opererte på Halsnøy for ein liten mannsalder sidan? I Kvinnheringen si spalte med 25 år gamle klipp, står det no i november dette: «Dette har Halsnøy venta på lenge. Torsdag skjer det: Frakkashow i samfunnshuset på Sæbøvik. «Frakkane» kjem ut i nytt snitt, med vidd(e) som rekk langt utover øya sine humorgrenser. Showet vil vara alt frå litt over ein time og to minutt, til ein time og tre minutt. Me må ha så stort slingringsmonn, fordi me er usikre på enkelte melodiar, seier «Frakkane» sin alltid veltalande pressetalsmann, Jostein Tvedten.» Per n på sjøen ein fin novemberdag. Foto: Lars Magne Sjo

12 Foto: Kristian Hus Foto: Kristian Hus

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

Om stadnamnsaka Dimna - Dimnøya

Om stadnamnsaka Dimna - Dimnøya Om stadnamnsaka Dimna - Dimnøya Ivar Ertesvåg, april 1995 Dette er eit bidrag i stadnamnsaka Dimna/Dimnøya, om ei øy i Ulstein kommune. Statens kartverk gjorde vedtak om "Dimna" 29.3.95. Etter avtale vert

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Løyver seks millionar

Løyver seks millionar Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 desember 2008 Suksess for Øyehaug Romanen Vente, blinke skal ut i to bokklubbar. Gunnhild Øyehaug har fått mykje merksemd og

Detaljer

Streik for nynorske læremiddel

Streik for nynorske læremiddel Medlemsblad for Noregs Nr. 4 oktober 2007 Lansert av elevane Arnfinn Kolerud har skrive ungdomsboka Zoomarferien. Marknadsføringselevane ved Måløy vidaregåande skule er vertskap for lanseringa. SIDE 24

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden

vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden 16. desember 2012 Nr. 4 12. årgong Utgjevar: Vik grendalag www.vikaskarven.net Korpsets mor fekk kulturprisen Side 6 og 7 side 4-5 Side 8 Slutt for Gunnar Ei lang

Detaljer

2 Sjå oppgåve 1. Kva heiter verba i infinitiv?

2 Sjå oppgåve 1. Kva heiter verba i infinitiv? VERB 1 Strek under verba i teksta. Familien står opp klokka sju. Luisa bruker lang tid på badet. Først dusjar ho og vaskar håret. Så tørkar ho seg, føner håret og sminkar seg. Leo må alltid vente. Klokka

Detaljer

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad Nærblinde Folk er så nærblinde. I Vannylven lèt dei vere å tipse oss om den elleve meter høge solsikka si. Dei er usikre på om ho eigentleg er så fin. Men det er ho jo, seier Linda Eide. Side 12 13 Foto:

Detaljer

Eit liv med kaffistover og bondeheimar

Eit liv med kaffistover og bondeheimar SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 4 Kåre Kolås Eit liv med kaffistover og bondeheimar 0 1 SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 4 Kåre Kolås Eit liv med kaffistover og bondeheimar I samtalar med Nils Seland

Detaljer

Kvifor byter dei mål?

Kvifor byter dei mål? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Sanninga om løgna Om ein skal skrive litteratur, må ein både vere ærleg, og lyge. I prosessen med å bearbeide noko

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Y-vegen funkar. Omveg til prosessfaget Meir side 4. Vil ha ny skilting framover Meir side 7. Eit spark i røvi... Meir side 3

Y-vegen funkar. Omveg til prosessfaget Meir side 4. Vil ha ny skilting framover Meir side 7. Eit spark i røvi... Meir side 3 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 4. - februar 2010 Eit spark i røvi... Meir side 3 Omveg til prosessfaget Meir side 4 Vil ha ny skilting framover Meir side 7 DETTE ER PRO Y-vegen funkar E Elkem Bremanger

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 april 2012 Rock n'lol Det var aldri noko slikt som dette her då me var små, seier Andreas og William Lindborg, som har laga ein

Detaljer

Kva skjer med julegrana vår?

Kva skjer med julegrana vår? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULA 2006 2. årgang Laussal kr. 40,- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

ETNE KOMMUNE LOKALSAMFUNN MED

ETNE KOMMUNE LOKALSAMFUNN MED ETNE KOMMUNE LOKALSAMFUNN MED Rapport Etne kommune Lokalsamfunn med MOT 2007-2010. BAKGRUNN: Kommuneplan for Etne: 2.2 Politikkområde oppvekst: Etne kommune skal vera ein attraktiv kommune for barn og

Detaljer