Ole Dæhlen (V), Jenni Jenserud (Frp), Marius Myhre (H), Rune Meier (H), Terje Asprusten (Ap)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ole Dæhlen (V), Jenni Jenserud (Frp), Marius Myhre (H), Rune Meier (H), Terje Asprusten (Ap)"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: kl 0900 til 1515 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Karl Ole Egge (V), Einar Ellefsrud (Frp), Rrustem Rexhaj (Ap), Gro Merethe Johnsrud (H), Thor Erik Gjefsen (H), Peter Oskar Saugstad (Ap), Tore Tangen (Ap) Ole Dæhlen (V), Jenni Jenserud (Frp), Marius Myhre (H), Rune Meier (H), Terje Asprusten (Ap) Allan B Andersson (Sv) forlot møtet kl 1155, under behandling av sak 83/12 Pål H Eriksen (Ap) forlot møtet kl 1410, før behandling av sak 92/12 Fra administrasjonen: Protokollfører: Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten, kommunalsjef Leif Arne Vesteraas, grunnskoleleder Henning Antonsen, leder tekniske tjenester Trygve Rognstaad, leder barnevern Astrid Kvernberg, økonomisjef Morten Gausen, leder for flyktningtjenesten Ingwill Alisøy Gjerløw, folkehelsekoordinator Sven Sandvik Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE Godkjenning av møtebok fra møtet /12 12/ Referatsaker til kommunestyremøtet /12 11/ Bosetting av flyktninger: Tilleggsanmodning for 2012 anmodning om bosetting i /12 12/ Interkommunalt legevaktsamarbeid Lunner og Gran 83/12 12/ Innovasjon og utvikling i Gran kommune 84/12 12/ Forslag til kommunal planstrategi for Gran kommune 85/12 12/ Etablering av folkehelseforum i Gran kommune 1

2 86/12 12/ Gjennomføring av matrikkelkartprosjekt i Gran kommune 87/12 12/ Sluttbehandling av Kommunedelplan for Geodata /12 12/ Bruk av anleggsbidragsmodellen i Gran kommune 89/12 11/ Midler til ny soneindeling for kommunens IKT løsninger 90/12 11/ Gran kirkelig fellesråd søknad om ekstrabevilgning 91/12 11/ /12 12/ Møteplan for kommunestyret, formannskapet og planutvalget Reviderte retningslinjer og delegering gavemidler/støtte fra formannskapet 93/12 11/ Valg av medlemmer til felles forliksråd Lunner og Gran 94/12 11/ Valg av styremedlemmer til stiftelsen Glasslåven 95/12 11/ Valg til utvalget for byggeskikkprisen /12 12/ Oppnevning av medlem til Randsfjordforbundet og til Oslo og omland friluftsråd 97/12 11/ Privat reguleringsplan for Brandbutunet i Grinakerlinna Sluttbehandling 98/12 12/ Søknad om økonomisk støtte til småsamfunnsprosjekt i Vestre Gran 99/12 11/ Kommunedelplan for Rv.4 Roa Gran grense sluttbehandling Spørsmål til møtet Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) hadde stilt spørsmål om skateparken i Brandbu. Varaordfører Anne Marte Skari (Sp)leste ordførerens svar spørsmålet. Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) hadde stilt spørsmål om etterutdanning av lærere. Varaordfører Anne Marte Skari (Sp) leste ordførerens svar. Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) stilte et oppfølgingsspørsmål som vil bli besvart i kommunestyremøtet Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) hadde stilt spørsmål om friskoler. Varaordfører Anne Marte Skari (Sp)leste ordførerens svar spørsmålet. Anne Hagen Grimsrud (H) hadde stilt spørsmål om dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demenssykdom. Varaordfører Anne Marte Skari (Sp) leste ordførerens svar på spørsmålet. Åpen spørsmålsrunde Allan B Andersson (Sv) stilte spørsmål om artsmangfold som del av perspektivet i ulike utredninger, hvilke forpliktelser kommunen har, og i hvilken grad dette blir tatt hensyn til lokalt. Rådmannen og kommunalsjef Leif Arne Vesteraas besvarte spørsmålet. 2

3 Willy Westhagen (Gbl) hadde i forkant av møtet sendt inn spørsmål om rekruttering. Spørsmålet var ikke framkommet til ordføreren. Det var derfor ikke utarbeidet noe skriftlig svar. Rådmannen besvarte spørsmålet muntlig i møtet. Tema / orienteringer Byggeprosjektet Haugsbakken 5 v/ ingeniør eiendom Petter Molden Randsfjordforbundet v/ sekretær Gunnar Haslerud MIC prosjektet v/ varaordfører Anne Marte Skari Kommunebarometeret v/ kommunalsjef Gaute Øvrebotten Planstrategi v/ spesialrådgiver plan og utvikling Øyvind Sørlie Habilitet Ordføreren orienterte om at habilitetsspørsmål som er stilt i forkant av møtet vil bli tatt opp under den enkelte saken. Følgende dokumenter ble delt ut i møtet: Flyktningtjenesten for Gran og Lunner: Oversikt Bosetting i Gran kommune i perioden (notat ang. sak 11/ ) 3

4 80/12 Referatsaker til kommunestyremøtet Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Øyvind Kvernvold Myre (Gbl) Saken tas til orientering. 81/12 Bosetting av flyktninger: Tilleggsanmodning for 2012 anmodning om bosetting i Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 23/12 Rune Meier (H) Bjørg Kværn (Ap) Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Anne Lysenstøen (Gbl) Anne Hagen Grimsrud (H) Pål H Eriksen (Ap) Anne Marte Skari (Sp) Rune Meier og Anne Hagen Grimsrud (H) la fram følgende forslag: «Nytt pkt 2: Gran kommune øker bosettingen til 33 flyktninger i 2013.» 4

5 Anne Hagen Grimsrud og Rune Meier (H) la fram følgende forslag: «Nytt pkt 5: Rådmannen bes fremme en sak som beskriver hva som skal til for å løse utfordringene med flyktningbarn i grunnskolen». Det ble votert punktvis over innstillingen og forslagene. Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Punkt 2: forslaget fra Rune Meier (H) ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer Punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Punkt 4 ble enstemmig vedtatt. Punkt 5: forslaget fra Anne Hagen Grimsrud (H) ble enstemmig vedtatt. 1. Gran kommune opprettholder vedtaket på 30 bosettinger for Gran kommune øker bosettingen til 33 flyktninger i Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 4. Det legges vekt på å bosette overføringsflyktninger, personer som har fått asyl, enslige menn og kvinner, og familier fra mottak. 5. Rådmannen bes fremme en sak som beskriver hva som skal til for å løse utfordringene med flyktningbarn i grunnskolen. Wenche Strand (Ap) hadde i forkant av møtet stilt spørsmål om egen habilitet i sak 81/12 som følge av at hun er ansatt som lærer ved Gran og Lunner voksenopplæring, jf. fvl 6, 2. ledd. Rådmann Arne Skogsbakken Ved votering ble Wenche Strand (Ap) enstemmig erklært habil i saken. Ordføreren orienterte om at vedtaket er referert feil i protokollen fra møtet i formannskapet De to første punktene i vedtaket ble som følger: 1. Gran kommune opprettholder vedtaket på 30 bosettinger for Gran kommune øker bosettingen til 33 bosettinger Leder for flyktningtjenesten Ingwill Alisøy Gjersløw innledet med en orientering. Pål Eriksen (Ap) Anne Hagen Grimsrud (H) Ingwill Alisøy Gjerløw Bjørn Austad Hvaleby (Sp) Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Astrid Kvernberg Henning Antonsen Bjørg Kværn (Ap) 5

6 Einar Ellefsrud (Frp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) Allen B Andersson (Sv) Kari Anne Jønnes (H) 1. Gran kommune opprettholder vedtaket på 30 bosettinger for Gran kommune øker bosettingen til 33 flyktninger i Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 4. Det legges vekt på å bosette overføringsflyktninger, personer som har fått asyl, enslige menn og kvinner, og familier fra mottak. 5. Rådmannen bes fremme en sak som beskriver hva som skal til for å løse utfordringene med flyktningbarn i grunnskolen. 82/12 Interkommunalt legevaktsamarbeid Lunner og Gran Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 21/12 Ordfører Knut Lehre Ordfører Knut Lehre la fram følgende forslag: «Saken utsettes.» Disse hadde ordet i utsettelsessaken: Ordfører Knut Lehre Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 1. Felles legevakt for Lunner og Gran kommuner etableres med hjemmel i kommuneloven 28a. 2. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til avtale om interkommunalt samarbeid om Lunner og Gran legevakt. 6

7 3. Kr innarbeides i Gran kommunes budsjett for 2013 som investering ved etablering av Lunner og Gran legevakt for virksomhetsområde 3.2 (Helse). 4. Budsjettmessige driftskonsekvenser innarbeides med redusert driftsramme for virksomhetsområde 3.2 (Helse): Halvårsvirkning på kr for 2013 og helårsvirkning på kr fra og med Ordføreren orienterte om at saken er trukket fra lista, jf. vedtak i FSK. Klikk her for å skrive inn tekst. 83/12 Innovasjon og utvikling i Gran kommune Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar saken til orientering 2. Kommunestyret vedtar å ikke søke om opptak i programmet «Saman om ein betre kommune» i denne runden. Allan B Andersson (Sv) forlot møtet kl 1155, under behandling av sak 83/12. Rådmann Arne Skogsbakken innledet med en orientering om saken. Rådmann Arne Skogsbakken Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) Anne Margrethe Knarud (Sp) Tine Øverlier (Ap) Kari Anne Jønnes (H) Einar Ellefsrud (Frp) 1. Kommunestyret tar saken til orientering 7

8 2. Kommunestyret vedtar å ikke søke om opptak i programmet «Saman om ein betre kommune» i denne runden. 84/12 Forslag til kommunal planstrategi for Gran kommune Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Forslag til kommunal planstrategi for Gran kommune tas til orientering. Spesialrådgiver plan og utvikling Øyvind A Sørlie innledet med en orientering. Øyvind A Sørlie Tine Øverlier (Ap) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) Kari Anne Jønnes (H) Tine Øverlier (Ap) la fram følgende forslag: «Nytt punkt under kommuneplanens arealdel: Det vurderes å ta inn tomter til boligbygging i områder der det er boligområder i nåværende arealplan.» Ordføreren foreslo at forslaget ble oversendt til administrasjonen for videre behandling. Møtet ga tilslutning til dette. Forslag til kommunal planstrategi for Gran kommune tas til orientering. 85/12 Etablering av folkehelseforum i Gran kommune Kommunestyret /12 8

9 Rådmannens innstilling: Det vedtas opprettet et folkehelseforum med funksjonstid ut perioden. Folkehelseforumets hovedoppgave er å arrangere forumsamlinger to ganger årlig, første gang november Forumets arbeid koordineres av en arbeidsgruppe bestående av to representanter valgt av kommunestyret og tre representanter utpekt av Rådmannen. Arbeidsgruppens mandat framkommer av saksopplysningene. Kommunestyret velger følgende medlemmer til Folkehelseforumet:. Utgifter til forumsamlingene og arbeidsgruppens møter innarbeides i budsjett og økonomiplan under kapittel 6.3 med kr pr år. Utgifter til forumsamlingen i 2012 dekkes av prosjektmidler fra helse i plan prosjektet. Anne Lysenstøen (Gbl) Rådmann Arne Skogsbakken Ordfører Knut Lehre Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) Pål Eriksen (Ap) Anne Margrethe Knarud (Sp) Pål Eriksen (Ap) la frem følgende forslag: «Tine Øverlier». Kari Anne Jønnes (H) la frem følgende forslag: «Einar Ellefsrud.» Ved votering over de foreslåtte representantene fra Pål Eriksen (Ap) og Kari Anne Jønnes (H) ble disse enstemmig valgt. Ved votering ble deretter innstillingen med det vedtatte forslaget, enstemmig vedtatt. Det vedtas opprettet et folkehelseforum med funksjonstid ut perioden. Folkehelseforumets hovedoppgave er å arrangere forumsamlinger to ganger årlig, første gang november Forumets arbeid koordineres av en arbeidsgruppe bestående av to representanter valgt av kommunestyret og tre representanter utpekt av Rådmannen. Arbeidsgruppens mandat framkommer av saksopplysningene. Kommunestyret velger følgende medlemmer til Folkehelseforumet: Tine Øverlier og Einar Ellefsrud. Utgifter til forumsamlingene og arbeidsgruppens møter innarbeides i budsjett og økonomiplan under kapittel 6.3 med kr pr år. Utgifter til forumsamlingen i 2012 dekkes av prosjektmidler fra helse i plan prosjektet. 9

10 86/12 Gjennomføring av matrikkelkartprosjekt i Gran kommune Planutvalget /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Planutvalget har behandlet saken i møte sak 27/12 Matrikkelkartprosjekt i Gran gjennomføres med oppstart snarlig. Det bevilges kr fra disposisjonsfond, fra kto til kto Bevilling til matrikkelkartprosjektet tas ut av Kommunedelplan for Geodata. Prosjektet gjennomføres som et Geovekst prosjekt i samarbeid med Kartverket, Statens vegvesen og andre offentlige etater som dekker kostnader i prosjektet utover kommunens bevilling. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 16/12 Matrikkelkartprosjekt i Gran gjennomføres med oppstart snarlig. Det bevilges kr fra disposisjonsfond, fra kto til kto Bevilling til matrikkelkartprosjektet tas ut av Kommunedelplan for Geodata. Prosjektet gjennomføres som et Geovekst prosjekt i samarbeid med Kartverket, Statens vegvesen og andre offentlige etater som dekker kostnader i prosjektet utover kommunens bevilling. Matrikkelkartprosjekt i Gran gjennomføres med oppstart snarlig. 10

11 Det bevilges kr fra disposisjonsfond, fra kto til kto Bevilling til matrikkelkartprosjektet tas ut av Kommunedelplan for Geodata. Prosjektet gjennomføres som et Geovekst prosjekt i samarbeid med Kartverket, Statens vegvesen og andre offentlige etater som dekker kostnader i prosjektet utover kommunens bevilling. 87/12 Sluttbehandling av Kommunedelplan for Geodata Planutvalget /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Planutvalget har behandlet saken i møte sak 28/12 Rune Meier (H) Øyvind A Sørlie Kommunedelplan for geodata vedtas. et annonseres i lokalpressen og meddeles andre myndighetsutøvere og nabokommuner ved egen forsendelse, i hht plan og bygningsloven Formannskapet har behandlet saken i møte sak 17/12 Kommunedelplan for geodata vedtas. 11

12 et annonseres i lokalpressen og meddeles andre myndighetsutøvere og nabokommuner ved egen forsendelse, i plan og bygningsloven Kommunedelplan for geodata vedtas. et annonseres i lokalpressen og meddeles andre myndighetsutøvere og nabokommuner ved egen forsendelse, i plan og bygningsloven /12 Bruk av anleggsbidragsmodellen i Gran kommune Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 15/12 Varaordfører Anne Marte Skari (Sp) stilte spørsmål om egen habilitet i sak 15/12 som følge av at hun er grunneier i Lygnalia, og fordi Lygnalia grunneierlag har reist spørsmål om muligheten for å kunne benytte anleggsbidragsmodellen i området. Hun er følgelig i praksis part i saken, jf. fvl 6, 1. ledd. Ved votering ble Anne Marte Skari (Sp) enstemmig erklært inhabil og forlot møtet ved behandling av saken. Ved votering ble Anne Marte Skari (Sp) enstemmig erklært inhabil, og forlot møtet ved behandling av saken. Pål H Eriksen (Ap) Trygve Rognstad Bjørg Kværn (Ap) Rune Meier (H) 12

13 1. Anleggsbidragsmodellen kan benyttes for anlegg som Gran kommune skal overta for drift og eie. 2. Rådmannen kan ut fra en vurdering av administrasjonens kapasitet, i perioder avslå bruk av modellen. 3. Til dekning av kommunens administrasjons og renteutgifter skal kommunen ha minimum 3 % av kontraktssum eksklusive merverdiavgift fra det enkelte prosjekt. Utbygger må i tillegg dekke de direkte kostnadene til prosjektledelse. 4. Utbygger skal stille kontraktsummen til disposisjon for kommunen før kontrakt med entreprenør inngås. 5. Utbygger sørger selv for å innhente tilbud for de enkelte oppdrag dersom kommunen ikke bidrar med betydelige midler. 6. Valg av løsninger, tekniske planer og prosjektleder skal godkjennes av kommunen før kontrakt med entreprenør inngås. Varaordfører Anne Marte Skari (Sp) hadde i forkant av møtet stilt spørsmål om egen habilitet i saken som følge av at hun er medlem i grunneierforening som vurderer hytteutbygging på Lygna, jf. fvl. 6, 1. ledd a). Disse Hadde ordet i habilitetssaken: Ordfører Knut Lehre Ved votering ble varaordfører Anne Marte Skari (Sp) enstemmig erklært inhabil og forlot møtet ved behandling av saken. 1. Anleggsbidragsmodellen kan benyttes for anlegg som Gran kommune skal overta for drift og eie. 2. Rådmannen kan ut fra en vurdering av administrasjonens kapasitet, i perioder avslå bruk av modellen. 3. Til dekning av kommunens administrasjons og renteutgifter skal kommunen ha minimum 3 % av kontraktssum eksklusive merverdiavgift fra det enkelte prosjekt. Utbygger må i tillegg dekke de direkte kostnadene til prosjektledelse. 4. Utbygger skal stille kontraktsummen til disposisjon for kommunen før kontrakt med entreprenør inngås. 5. Utbygger sørger selv for å innhente tilbud for de enkelte oppdrag dersom kommunen ikke bidrar med betydelige midler. 6. Valg av løsninger, tekniske planer og prosjektleder skal godkjennes av kommunen før kontrakt med entreprenør inngås. 13

14 89/12 Midler til ny soneindeling for kommunens IKT løsninger Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 18/12 Rune Meier (H) Ordfører Knut Lehre Rådmann Arne Skogsbakken Økonomisjef Morten Gausen Bjørg Kværn (Ap) Gran kommune velger å etablere en ny nettverksløsning som tilfredsstiller datatilsynets krav til behandling av sensitiv informasjon, samtidig som ansatte på en effektiv måte også får mulighet til å utnytte epost, internett, intranett og mobile løsninger. Det bevilges kr fra disposisjonsfond, fra kto til kto 1202, 1070, Gran kommune velger å etablere en ny nettverksløsning som tilfredsstiller datatilsynets krav til behandling av sensitiv informasjon, samtidig som ansatte på en effektiv måte også får mulighet til å utnytte epost, internett, intranett og mobile løsninger. Det bevilges kr fra disposisjonsfond, fra kto til kto 1202, 1070, /12 Gran kirkelig fellesråd søknad om ekstrabevilgning Formannskapet /12 14

15 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 25/12 Rune Meier (H) Ordfører Knut Lehre Det bevilges inntil kr til Gran kirkelige fellesråd, for anskaffelse av transportmiddel for gravemaskin mm. Dette finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond kto til kto Einar Ellefsrud (Frp) Einar Ellefsrud (Frp) la fram følgende forslag: «Søknad om ekstrabevilgning for anskaffelse av transportmiddel for gravemaskin m.m. innvilges ikke.» Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra Einar Ellefsrud (Frp), og innstillingen ble vedtatt med 24 mot 2 stemmer. Det bevilges inntil kr til Gran kirkelige fellesråd, for anskaffelse av transportmiddel for gravemaskin mm. Dette finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond kto til kto /12 Møteplan for kommunestyret, formannskapet og planutvalget Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: 15

16 Kommunestyret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for formannskapet, planutvalget, kommunestyret, administrasjonsutvalget og gruppeledermøtet for Tine Øverlier (Ap) Ordfører Knut Lehre (Ap) Rådmann Arne Skogsbakken Kommunestyret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for formannskapet, planutvalget, kommunestyret, administrasjonsutvalget og gruppeledermøtet for /12 Reviderte retningslinjer og delegering gavemidler/støtte fra formannskapet Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 19/12 Kommunestyret vedtar reviderte retningslinjer for kommunale gavemidler/støtte til frivillige organisasjoner og andre: 1. Økonomisk støtte/gavemidler til frivillige organisasjoner kan gis til lag og foreninger som arbeider helt eller delvis innenfor Gran kommunes grenser. Dette innebærer at det lokale og det regionale (Hadeland, Vestoppland etc.) leddet av organisasjonsapparatet prioriteres og at fylkesledde og nasjonalt ledd av landsdekkende organisasjoner bare unntaksvis som for eksempel «kampanjer» med lokalt eller regionalt nedslagsfelt oppnår støtte. Ordningen fungerer som et supplement til de ordinære tilskuddsordningene 16

17 (kulturmidler) som forvaltes av administrasjonen. Humanitære og andre organisasjoner som ikke mottar støtte gjennom kulturmidlene prioriteres. 2. Annonsestøtte gis normalt ikke. 3. Søknader som faller inn under retningslinjene legges fram for formannskapet, for prioritering mellom søknadene og eventuelt tildeling av støtte. 4. Ordføreren gis myndighet til å avvise søknader som ikke faller inn under retningslinjene. Det vil si søknader fra organisasjoner og aktører som ikke har lokal tilknytning, og søknader om annonsestøtte. Eventuelle unntakstilfeller legges frem for formannskapet til behandling. Kommunestyret vedtar reviderte retningslinjer for kommunale gavemidler/støtte til frivillige organisasjoner og andre: 1. Økonomisk støtte/gavemidler til frivillige organisasjoner kan gis til lag og foreninger som arbeider helt eller delvis innenfor Gran kommunes grenser. Dette innebærer at det lokale og det regionale (Hadeland, Vestoppland etc.) leddet av organisasjonsapparatet prioriteres og at fylkesledd og nasjonalt ledd av landsdekkende organisasjoner bare unntaksvis som for eksempel «kampanjer» med lokalt eller regionalt nedslagsfelt oppnår støtte. Ordningen fungerer som et supplement til de ordinære tilskuddsordningene (kulturmidler) som forvaltes av administrasjonen. Humanitære og andre organisasjoner som ikke mottar støtte gjennom kulturmidlene prioriteres. 2. Annonsestøtte gis normalt ikke. 3. Søknader som faller inn under retningslinjene legges fram for formannskapet, for prioritering mellom søknadene og eventuelt tildeling av støtte. 4. Ordføreren gis myndighet til å avvise søknader som ikke faller inn under retningslinjene. Det vil si søknader fra organisasjoner og aktører som ikke har lokal tilknytning, og søknader om annonsestøtte. Eventuelle unntakstilfeller legges frem for formannskapet til behandling. 93/12 Valg av medlemmer til felles forliksråd Lunner og Gran Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: 17

18 Kommunestyret velger følgende representanter til felles forliksråd for Lunner og Gran kommuner, for perioden : Kommunestyrets valg innberettes til fylkesmannen i Oppland som foretar den formelle oppnevningen av forliksrådet, jf. domstolloven 27 og 58. Ordfører Knut Lehre Tine Øverlier (Ap) Anne Lysenstøen (Ap) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) Ordfører Knut Lehre la fram følgende forslag: «Anne Berit Kristensen og Erik Nordengen, som faste medlemmer. Ordfører Knut Lehre la fram følgende forslag: «Inger Staxrud som vara.» Tine Øverlier (Ap) la fram følgende forslag: «Vara til forliksrådet: Ole Jacob Rognstad.» Anne Lysenstøen (Gbl) la fram følgende forslag: «GBL foreslår følgende kandidat til fast medlem i forliksrådet: Inger Staxrud, og følgende kandidat som vara: Willy Westhagen.» Det ble først votert over valg til faste medlemmer: Gran skal velge to medlemmer og i henhold til avtalen skal kravet om at begge kjønn skal være representert ivaretas ved at den kommunen som velger to medlemmer, velger et av hvert kjønn. Erik Nordengen ble som eneste mannlige kandidat enstemmig valgt. Ved votering over 2. faste medlem, ble det avgitt 13 stemmer for Anne Berit Kristensen og 13 stemmer for Inger Staxrud. I henhold til kommuneloven 35, nr 1 er hovedregelen at ordførerens dobbeltstemme avgjør saker der det er stemmelikhet. Loven gjør unntak for valg, og representantene ble derfor valgt ved loddtrekning, og Inger Staxrud ble valgt til fast medlem. Det ble deretter votert over valg til varamedlemmer: Som følge av valg til faste medlemmer foreslo ordfører Knut Lehre Anne Berit Kristensen som varamedlem. Anne Berit Kristensen ble enstemmig valgt. Kommunestyret velger følgende representanter til felles forliksråd for Lunner og Gran kommuner, for perioden : Faste medlemmer: Inger Staxrud og Erik Nordengen Varamedlem: Anne Berit Kristensen Kommunestyrets valg innberettes til fylkesmannen i Oppland som foretar den formelle oppnevningen av forliksrådet, jf. domstolloven 27 og

19 94/12 Valg av styremedlemmer til stiftelsen Glasslåven Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til styret for Stiftelsen Glasslåven: Ordfører Knut Lehre Ordfører Knut Lehre foreslo: «Randi Thorsen og Johannes Sundet.» Ved votering ble Randi Thorsen og Johannes Sundet enstemmig valgt Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til styret for Stiftelsen Glasslåven: Randi Thorsen og Johannes Sundet 95/12 Valg til utvalget for byggeskikkprisen Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Ordføreren i 19

20 Ordfører Knut Lehre Ordfører Knut Lehre la fram følgende forslag, jf. listen for avtale valg i K sak 146/11: «Einar Ellefsrud med vara Magne Stenberg» Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt. I tillegg til representantene som ble valgt til utvalget for byggeskikkpris, i K sak 146/11, velger kommunestyret Einar Ellefsrud, med vara Magne Stenberg. 96/12 Oppnevning av medlem til Randsfjordforbundet og til Oslo og omland friluftsråd Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Kommunestyret oppnevner følgende medlem til styret for Randsfjordforbundet: Kommunestyret oppnevner følgende medlem til årsmøtet for Oslo og Omland Friluftsråd: Anne Lysenstøen (Gbl) Anne Lysenstøen (Gbl) la fram følgende forslag: «Valg til Oslo og omland frislufsråd årsmøte: Roger Nyhus med vara Willy Westhagen.» Anne Lysenstøen (Gbl) la fram følgende forslag: «Valg til Randsfjordforbundet: Roger Nyhus med vara Gro Merethe Johnsrud.» Ved votering ble Roger Nyhus, med vara Willy Westhagen, enstemmig valgt. Ved votering ble Roger Nyhus, med vara Gro Merethe Johnsrud, enstemmig valgt. Kommunestyret oppnevner følgende medlem til styret for Randsfjordforbundet: Roger Nyhus med vara Gro Merethe Johnsrud Kommunestyret oppnevner følgende medlem til årsmøtet for Oslo og Omland Friluftsråd: Roger Nyhus med vara Willy Westhagen 20

21 97/12 Privat reguleringsplan for Brandbutunet i Grinakerlinna Sluttbehandling Planutvalget /12 Kommunestyret /12 Planutvalget har behandlet saken i møte sak 23/12 Gunnar Schulz (Frp) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken som følge av at han er utbygger for området saken gjelder, jf. fvl 6, 1. ledd a). Ved votering ble Gunnar Schulz (Frp) enstemmig erklært inhabil, og forlot møtet under behandling av saken. Reguleringsplan for Brandbutunet i Grinakerlinna, gnr 77 bnr 21, med endringer av og , vedtas i henhold til Plan og bygningslovens et kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato jfr. Plan og bygningslovens 1 9. Gunnar Schulz (Frp) hadde i forkant av møtet stilt spørsmål ved egen habilitet i saken som følge av at han er eier, styreleder og daglig leder i Nordbohus, og utbygger for området saken gjelder, jf. fvl 6, 1. ledd a). Disse hadde ordet i habilitetssaken: Ordfører Knut Lehre Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Ved votering ble Gunnar Schulz (Frp) enstemmig erklært inhabil, og forlot møtet ved behandling av saken. 21

22 Reguleringsplan for Brandbutunet i Grinakerlinna, gnr 77 bnr 21, med endringer av og , vedtas i henhold til Plan og bygningslovens et kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato jfr. Plan og bygningslovens /12 Søknad om økonomisk støtte til småsamfunnsprosjekt i Vestre Gran Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 24/12 Anne Lysenstøen (Gbl) Rådmann Arne Skogsbakken Varaordfører Anne Marte Skari (Sp) Ved votering ble innstillingen vedtatt med 8 mot 1 stemme. Søknad om midler til småsamfunnsprosjekt i Vestre Gran innvilges ikke. Gran kommune vil, så langt kapasiteten rekker, bistå Fokus Vestre Gran med faglige/menneskelige ressurser i gjennomføring av tiltakene i søknaden. Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) hadde stilt spørsmål om egen habilitet i saken som følge av at hans kone satt som medlem i interimsstyret da Fokus Vestre Gran ble stiftet, og hun sitter nå som medlem i ressursgruppa som bistår styret. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Ole Strøm (Gbl) Gunnar Schulz (Frp) Ved votering ble Øyvind K Myhre (Gbl) erklært habil i saken med 15 mot 11 stemmer jf. fvl 6, 2. ledd. Gro Merethe Johnsrud (H) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken som følge av at hun er medlem i styret i småsamfunnsprosjektet i Vestre Gran, jf. fvl 6, 1. ledd e) 22

23 Disse hadde ordet i habilitetssaken: Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Ved votering ble Gro Merethe Johnsrud (H) enstemmig erklært inhabil og forlot møtet ved behandling av saken. Gunnar Schulz (Frp) Øyvind K Myhre (Gbl) Bjørn A Hvaleby (Sp) Kari Anne Jønnes (H) Tine Øverlier (Ap) Einar Ellefsrud (Frp) Gunnar Schulz (Frp) la fram følgende forslag: «Søknad om midler til småsamfunnsprosjektet i Vestre Gran innvilges.» Bjørn A Hvaleby (Sp) la fram følgende forslag: «Søknad om midler til småsamfunnsprosjektet innvilges ikke i denne omgang. Søknaden om prosjektmidler vurderes inn i budsjettarbeidet for 2013 og sees i sammenheng med sluttrapporten fra prosjektet i Bjoneroa. Gran kommune vil, så langt kapasiteten rekker, bistå Fokus Vestre Gran med faglige/menneskelige ressurser i gjennomføring av tiltakene i søknaden.» Gunnar Schulz (Frp) trakk sitt forslag. Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra Bjørn A Hvaleby (Sp). Forslaget ble vedtatt med 20 mot 5 stemmer. Søknad om midler til småsamfunnsprosjektet innvilges ikke i denne omgang. Søknaden om prosjektmidler vurderes inn i budsjettarbeidet for 2013 og sees i sammenheng med sluttrapporten fra prosjektet i Bjoneroa. Gran kommune vil, så langt kapasiteten rekker, bistå Fokus Vestre Gran med faglige/menneskelige ressurser i gjennomføring av tiltakene i søknaden. 99/12 Kommunedelplan for Rv.4 Roa Gran grense sluttbehandling Planutvalget /12 Kommunestyret /12 Planutvalget har behandlet saken i møte sak 26/12 23

24 Øyvind A Sørlie Rune Meier (H) 1. I hht. plan og bygningslovens vedtar Gran kommunestyre kommunedelplan for Rv. 4 Roa Gran grense, alternativ C 3, for strekningen fra kommunegrensa og inn på den tidligere vedtatte traseen nordover mot Gran sentrum. 2. I det videre arbeidet med reguleringsplanen forutsettes det at innspill fra grunneiere vurderes nærmere slik at en kan finne en god løsning på strekningen forbi Holmen, bl.a. ved gnr. 239 bnr. 2, 3 og 5. Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) Øyvind A Sørlie Ordfører Knut Lehre 1. I hht. plan og bygningslovens vedtar Gran kommunestyre kommunedelplan for Rv. 4 Roa Gran grense, alternativ C 3, for strekningen fra kommunegrensa og inn på den tidligere vedtatte traseen nordover mot Gran sentrum. 2. I det videre arbeidet med reguleringsplanen forutsettes det at innspill fra grunneiere vurderes nærmere slik at en kan finne en god løsning på strekningen forbi Holmen, bl.a. ved gnr. 239 bnr. 2, 3 og 5. 24

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 30.08.2012 kl 0900 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Rådmann

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 2140 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Jenni Jenserud

Detaljer

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl 2020 2250 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Thor Erik

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

Wenche Strand (A), Terje Asprusten (Ap), Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp)

Wenche Strand (A), Terje Asprusten (Ap), Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 26.01.2012 kl 1700 2205 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Stømer (Ap),

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.10.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 10.03.2011 kl. 1700 2235 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Terje Engensbakken (GBL), Peter

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp)

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.09.2011 kl 900 1210 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Magne Stenberg

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.11.2012 kl 0900 1220 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Ingen Varaordfører Rune Meier (H) fratrådte møtet kl 11.00 Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Assisterende rådmann

Detaljer

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 10.10.2013 kl 0925 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Anne Margrethe

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.02.2014 kl 0900 1255 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen, kommunalsjef

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250 MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 31.10.2012 kl 0900 1410 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Roger Nyhus

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 23.09.2009 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg (Frp) Allan Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Gunnar Schulz

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.11.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp)

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Seminar Universell utforming: Einar

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 01.02.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Kristine Kvam (Sv)

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.03.2011 kl 0900 til 1210 Sted: Møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Roger Nyhus (GBL) Kristin Madsen (GBL) Anne Marte Skari (Sp) forlot møtet kl 1120,

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.11.2011 kl 900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Anne Hagen Grimsrud

Detaljer

Rune Meier (H), Einar Ellefsrud (Frp), Roger Nyhus (Gbl) Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp), Atle Liaklev (Gbl)

Rune Meier (H), Einar Ellefsrud (Frp), Roger Nyhus (Gbl) Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp), Atle Liaklev (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 09.10.2013 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører:,, Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Jacob Rognstad (Ap)

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap) Hervor Braathen (Krf)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap) Hervor Braathen (Krf) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 07.04.2011 kl 1700 2030 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 Forfall: Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Nina Larsson (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Anne Marte

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet)

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet) MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall Tillitsvalgte Fra administrasjonen: Protokollfører:

Detaljer

Terje Aschim deltok ved behandling av 126/13, 120/13, 121/13 og 122/13 Einar Ellefsrud (Gbl) møtte for Jenni Jenserud (permisjon til

Terje Aschim deltok ved behandling av 126/13, 120/13, 121/13 og 122/13 Einar Ellefsrud (Gbl) møtte for Jenni Jenserud (permisjon til MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 24.10.2013 kl 1700 2045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Terje Aschim deltok ved behandling av 126/13, 120/13, 121/13 og 122/13 Einar Ellefsrud

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

Bjørg Kværn (Ap), Wenche Strand (Ap), Roger Nyhus (Gbl), Willy Westhagen (Gbl), Ole Dæhlen (V)

Bjørg Kværn (Ap), Wenche Strand (Ap), Roger Nyhus (Gbl), Willy Westhagen (Gbl), Ole Dæhlen (V) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 29.03.2012 kl 1700 2145 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Rrustem Rexhaj (Ap), Inger Lise Gjerdrum

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 22.09.2010 Tid: 09.00 10.40 Forfall: Møtte ikke: Varamedlemmer: Tine M. Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H. Tysland Allan B Andersson (Sv)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Nina Larsson (Ap) Kristin Madsen (GBL) Jan Helge Ekeren (GBL) tiltrådte møtet

Detaljer

Rune Resset (Gbl), varaordfører Anne Marte Skari (Sp), Terje Asprusten (Ap)

Rune Resset (Gbl), varaordfører Anne Marte Skari (Sp), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 16.02.2012 kl 1700 2200 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Strøm (Gbl),

Detaljer

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1430 1520 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Strøm (Gbl),

Detaljer

Kari Anne Jønnes (H) fikk fritak under behandling av sak 93/11, og forlot møtet kl 20.30.

Kari Anne Jønnes (H) fikk fritak under behandling av sak 93/11, og forlot møtet kl 20.30. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.09.2011 kl 1700 2100 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Gunnar Schulz (Frp) Magne Stenberg (Frp) Kari Anne Jønnes

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19.

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Magne Stenberg (Frp) Kari-Anne Jønnes (H) fratrådte møtet kl.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2009 Tid: 12.15-14.50 Forfall: Varamedlemmer: Evy Solheim Rief (Ap) Roald Braathen (Ap) Kristin Madsen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) møtte i sak 48/09,

Detaljer

Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Tore Tangen (Ap)

Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Tore Tangen (Ap) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl 1700 2055 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00004 Møtende varamedlemmer: Forfall: Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Marianne K Dæhlen (Frp) Willy Westhagen (GBL) Ann Kristin Hagen (Ap) Knut Magnar Lehre (Uavhengig) Nina Larsson

Detaljer

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører:, Anne Margrethe

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Willy Westhagen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.01.2008 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Jorid Synnøve Hansen (GBL) Knut M Lehre (Krf) Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Berit

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2010 Tid: 10.15 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Pål H Eriksen (Ap) Roald Braathen (Ap) Fra administrasjonen møtte: Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Willy Westhagen (GBL) Kristin Madsen (GBL) Allan B Andersson

Detaljer

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet kl 2130, etter behandling av sak 46/12. Det var deretter 26 representanter til stede i møtet.

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet kl 2130, etter behandling av sak 46/12. Det var deretter 26 representanter til stede i møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 12.04.2012 kl. 17.00 21.45 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Inger Lise Gjerdrum (Ap) Hildegunn Fallang (Ap) Roger

Detaljer

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.06.2011 kl 1000 til 1600 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra Administrasjonen møtte: Protokollfører:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 Forfall: Ellen Steen Bækken (Ap) Pål Herbrand Eriksen (Ap) Dag Ellefsrud (Frp) Anne Katrine Raassum (Ap) Varamedlemmer:

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 02.02.2011 kl. 9:00 11.30 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hans Bjørge (Sp), Utvalgsleder Kristin Madsen (GBL),

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: :25

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: :25 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 21:25 Forfall: Varamedlemmer: Finn Nordli (GBL) Terje Aschim (GBL) Kristin Madsen (GBL) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Varaordfører

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

Terje Aschim (Gbl), Rrustem Rexhaj (Ap), Thor Erik Gjefsen (H), Ola Åstein Sønsteby (Gbl), Einar Ellefsrud (Frp)

Terje Aschim (Gbl), Rrustem Rexhaj (Ap), Thor Erik Gjefsen (H), Ola Åstein Sønsteby (Gbl), Einar Ellefsrud (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 14.11.2013 kl 1700-2035 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00004 Møtende varamedlemmer: Forfall: Terje Aschim (Gbl), Rrustem Rexhaj (Ap), Thor Erik Gjefsen

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30

PROTOKOLL. Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Varaordfører Rune Meier (H) Knut M Lehre (Uavhengig) Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef / ass. rådmann

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Tid: 17.00 22.30 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Evy Solheim Rief (Ap) Varaordfører Rune Meier (H) Anne Marte Skari (Sp) Pål H Eriksen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.04.2010 Tid: 09.00 12.55 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Fra administrasjonen møtte: Barnerepresentant Kjersti H Tysland Fagkoordinator plansaker

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet /17 Kommunestyret /17

Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet /17 Kommunestyret /17 Arkivsak-dok. 16/00105 Arkivkode Saksbehandler Gaute Øvrebotten Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet 08.06.2017 20/17 Kommunestyret 22.06.2017 42/17 SAKSPROTOKOLL Bygging av plasser for heldøgns omsorg

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 12.40 Forfall: Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Assisterende rådmann Berit Halvorsen Leder tekniske

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Knut M Lehre (Krf) Anne Marte Skari (Sp) Tine M Øverlier (Ap) Hans Bjørge (Sp) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 31.10.2007 Tid: 13.00 16.40 Forfall: Atle Liaklev (GBL) Magne Stenberg (Frp) Tine Milda Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Terje Aschim (GBL) Gunnar Schulz

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Varamedlemmer: Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Magne Stenberg (Frp) Marianne K Dæhlen (Frp)

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.03.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 30.01.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.03.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 30.01. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 06.03.2013 kl 0900 til 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Fra administrasjonen: Protokollfører: Rrusten

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.11.2006 Tid: 12.45 16.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Therese Alm (Ap) Anne Katrine Raassum (Ap) Svein Tingvold (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.09.2005 Tid: 0900-1100 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Varamedlemmer: Wenche Strand (Ap) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

Peter Oskar Saugstad (Ap), Thor Erik Gjefsen (H), Atle Liaklev (Gbl) Ole Jacob Rognstad (Ap), Anne Hagen Grimsrud (Ap), Willy Westhagen (Gbl)

Peter Oskar Saugstad (Ap), Thor Erik Gjefsen (H), Atle Liaklev (Gbl) Ole Jacob Rognstad (Ap), Anne Hagen Grimsrud (Ap), Willy Westhagen (Gbl) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 17.11.2011 kl 1700 2215 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Peter Oskar Saugstad (Ap), Thor Erik Gjefsen (H), Atle

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40. Lise Marie Lomsdal forlot møtet kl. 21.30 etter behandling av sak 14/07.

PROTOKOLL. Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40. Lise Marie Lomsdal forlot møtet kl. 21.30 etter behandling av sak 14/07. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Ole Strøm (GBL) Roald Braathen (Ap) Magne Egil Stenberg (Frp) Einar Ellefsrud (Frp) Kari Anne Jønnes (H) Finn

Detaljer

Rrustem Rexhaj (Ap), Gro Merethe Johnsrud (H), Terje Aschim (Gbl), Einar Ellefsrud (Frp), Kristine Kvam (Sv)

Rrustem Rexhaj (Ap), Gro Merethe Johnsrud (H), Terje Aschim (Gbl), Einar Ellefsrud (Frp), Kristine Kvam (Sv) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.06.2013 kl 0900 1710 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00004 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Rrustem Rexhaj

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.04.2013 kl 0900 1535 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Asprusten (Ap) Evy S Rief

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 11/00495-17. 026 26.06.2012 edst

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 11/00495-17. 026 26.06.2012 edst Formannskapene på Hadeland Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 11/00495-17 026 26.06.2012 edst Felles formannskapsmøte 1. juni 2012 Møtested: Lunner rådhus Tid: Fredag 1. juni, kl. 8.30 14.30 8.30 10.00

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget.

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00 Forfall: Einar Ellefsrud (Frp) Gry Haugsbakken (Ap) Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer:

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1400 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost Knut.Lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.09.2010 Tid: 17.00 20.15 Forfall: Varamedlemmer: Møtte ikke: Odd Hovi (Ap) Varaordfører Rune Meier (H) Magne Stenberg (Frp) Allan B Andersson (Sv) Kai Tala

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 10.03.2010 Tid: 09.00 14.25 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef/assisterende rådmann Berit Halvorsen Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.11.2009 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 12.11.2009 Tid: 17.00 21.40 Utvalg: Kommunestyret PROTOKOLL Møtedato: 12.11.2009 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) ankom kl 19.30, og tiltrådte møtet til sak 100/09 (kl 21.05) Kristin Madsen (GBL) Allan B Andersson

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.03.2007 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Therese Alm (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Kari Marie Engnæs (Sp) Anne-Lise Bleie (H) Ellen

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Tid: 12.00 13.30 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.10.2007 Tid: 15.00 17.00 Forfall: Svein Tingvold (Ap) Anne Kathrine Raassum (Ap) Helge Midttun (Sv) Varamedlemmer: Sverre J. Antonsen (Ap) Anne Lise Fredrikstad

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 30.01.2008 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlem: Kristin Madsen (GBL) leder Møtet ble ledet av nestleder for fast utvalg for plansaker Atle Liaklev

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 4. november 2005.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 4. november 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.10.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Dag Ellefsrud (Frp) Wenche Strand (Ap) Peter O. Saugstad (Ap) Rigmor Aasrud (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Anne Katrine

Detaljer