Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering"

Transkript

1 Sakspapirer til årsmøtet i Bodø Arbeiderparti 14. februar 2015

2 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Innledning ved Rune Fredriksen, leder Fredrikstad Arbeiderparti 4. Fremlegging av delegatenes forslag til uttalelser, med påfølgende debatt 5. Hedersbevisninger 6. Årsmelding 7. Innkomne saker 8. Regnskap 9. Budsjett 10. Uttalelser fra årsmøtet, fremlegging av redaksjonskomiteens innstilling 11. Vedtekter Bodø Arbeiderparti 12. Valg 13. Delegater til årsmøte Nordland Arbeiderparti 14. Avslutning Forretningsorden 1. Møtet er åpent. Medlemmer av Bodø Arbeiderparti har tale-, forslags- og stemmerett. Inviterte gjester har talerett. 2. Møtet velger møteleder og sekretær. 3. Taletiden i møtet settes til fem minutter ved første gangs innlegg og to minutter ved andre gangs innlegg for hver representant pr. sak. Det er ikke anledning til å få ordet mer enn to ganger i samme sak. Det er adgang til å foreslå endring i taletiden og til å foreslå strek. To korte replikker tillates til hvert innlegg, samt svar-replikk maks 1 minutt. 4. Kun forslag som er innsendt styret til behandling før møtet, forslag fra styret eller politiske saker som fremmes under den generelle debatten vil bli behandlet på årsmøtet. 5. Møtet velger en redaksjonskomité til å legge frem innstilling på politiske saker til møtet. 6. Protokollen skal underskrives av to valgte representanter fra møtet, samt sekretær og møteleder. 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering Forslag på dirigent: Foreslås på møtet 2 personer Forslag på referenter: Foreslås på møtet 2 personer Til å undertegne protokollen: Foreslås i møtet 2 personer. 2

3 Forslag til redaksjonskomite: Foreslås i møtet 3 personer 3. Innledning ved Ida Pinnerød, leder i Bodø AP 4. Fremlegging av delegatenes forslag til uttalelser, med påfølgende debatt Ingen innkomne forslag til uttalelser 5. Hedersmerker Bodø Arbeiderparti har mange og trofaste medlemmer som har vært medlem over svært mange år. I 2015 skal det deles ut følgende hedersmerker: -1 medlem skal motta 70 års diplom - 1 medlem skal motta 50 års diplom - 3 medlemmer skal motta merke for 40 års medlemskap - 2 medlemmer skal motta merke for 30 års medlemskap - 9 medlemmer skal motta merke for 20 års medlemskap Alle hedersmerker vil bli delt ut på medlemsmøtet 9. april når Annikken Huitfeldt kommer 6. Årsmeldinger fra Bodø Arbeiderparti 3

4 7. Innkomne saker 2 saker er innkommet: Endring av vedtekter: den ble fremmet under fjorårets årsmøte. Valgkomiteens leder Ann Kristin Moldjord ba styret vurdere om leder og nestleder burde velges for 2 år av gangen. Styrets innstilling: Styret ser fordelene med å velge leder og nestleder for 2 år, men mener det også er tungtveiende grunner mot dette og innstiller derfor på partiets normalvedtekter som er 1 år av gangen. Unni Giftsad: Vi bygger landet videre Ap har tatt ansvar for oppvekst, skole, utdanning, helse og arbeidsliv. Ideologien er knyttet til et rettferdig samfunn. Redskapet er politisk folkestyre. I årene fremover vil lokalpolitikere rundt i landet oppleve større og større behov og press på boliger i byområdene. Utfordring: Flere unge og nyetablerte familier har ikke økonomisk mulighet til å få lån på grunn av egenkapitalkrav og fordi prisene på egen bolig er blitt for høy. De unge er henvist til det private leiemarkedet hvor prisene i byområdene har økt kraftig. Sosial boligbygging bør løftes opp på den politiske dagsorden slik at unge førstegangs etablere og små familier gis mulighet til å komme inn på i boligmarkedet ved å skaffe seg rimeligere boliger. Forslag: Bodø Ap skal være drivkraft for å få på plass en strategisk plan for å utvikle boliger på tomter tilpasset mindre borettslag for unge selveiere i Bodø kommune. 4

5 Dette kan være flere mindre ledige tomter /rest areal som er bynært som reguleres til ung sosial boligbygging. Styrets innstilling: Styret er enig i intensjonen i forslaget men mener det er ivaretatt i programmet til Boodø Arbeiderparti 8. Regnskap Regnskapet er ikke revidert, vedlagt som vedlegg 2 ligger regnskapet urevidert. Endelig regnskap legges frem på møtet. 9. Budsjett Se vedlegg Uttalelser fra årsmøtet, fremlegging av reaksjonskomiteens innstilling Uttalelser legges frem på årsmøtet 11. Vedtekter Ingen endringer i vedtekter 12. Valg Valgkomiteen har bestått av: Ann-Kristin Moljord, Leder Odd Tore Fygle Trine Fredriksen Tor Arne Bell Ljungren Kjersti Djubvik Amalie Jørgensen (AUF) 5

6 Valgkomiteens innstilling: Styret i Bodø Arbeiderparti: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Styremedlem og kvinnekontakt: Ida Pinnerød Ståle Torstensen Cecilie Lekang Arild Mentzoni Jarl Håkon Olsen Anne Mari Haugen Styremedlem og samepolitisk kontaktperson: Inga Lill Sundset AUF tiltrer med tale-, forslags-, og stemmerett. Gruppeleder tiltrer med tale-, forslags-, og stemmerett 1.vara: 2.vara: 3.vara: 4.vara: Sverre Rasch Adelheid Kristiansen Rolf Benjaminsen Lisbeth Herring Salten region av Nordland Arbeiderparti: Delegat: Delegat: Vara for IP: Vara for ST: Ida Pinnerød Ståle Torstensen Inga Lill Sundset Jarl Håkon Olsen Folkets Hus årsmøte: 1.representant: 2.repreentant: Arild Mentzoni Anne Mari Haugen 6

7 3.representant: 4.representant: Ståle Torstensen Adelheid Kristiansen Revisorer: Gunnar Pedersen Lars Børre Vangen Delegater til Nordland Arbeiderpartis Årsmøte og rep.møte: Leges frem på årsmøtet 13. Avslutning 7

8 Årsmelding Bodø Arbeiderparti

9 Årsmelding 1. Innledning 2014 har vært et aktivt år i Bodø Arbeiderparti. Vi har feiret vårt 100-årsjubileum og vi har forberedt kommunevalgåret i Vi har også formalisert samarbeidet med fagbevegelsen sterkere. Vi er glade for at også AUF Bodø har brukt året til aktivt å bygge sin organisasjon. Vi har fått 68 nye medlemmer i 2014, som er et rekordhøyt tall. 100-årsjubileet ble feiret den 14.mars med over 100 mennesker til festkveld i Folkets Hus. Gamle og nye om hverandre, og med hilsener fra mange av partiene rundt. Bodøoktetten sang for oss, og Martin Kolberg hilste fra Arbeiderpartiet. Ekstra hyggelig var det også at vi fikk skrevet et festskrift med mange fine artikler og hirstore - takk til alle som bidro til et flott jubileum! I juni hadde vi også en flott seniorlunsj, hvor over 30 av våre seniorer møtte. Vi håper å kunne samle til flere slike lunsjer framover. I 2014 har vi også fokusert på ulike temaer på medlemsmøtene, og har hatt god oppslutning om det. Da vi i september inviterte til høstseminar sammen med Fagforbundet samlet vi mer enn 230 personer i Folkets Hus, det lover godt for valget at så mange engasjerer seg. Flere medlemmer i Bodø Arbeiderparti har verv og oppgaver på alle nivå både i partiorganisasjonen og som folkevalgte. Vi har et godt samarbeid med fagorganisasjonene, og i tillegg har vi stadig medlemmer som melder seg med engasjement og glød. Det lover godt for partiet i framtida. Bodø Arbeiderparti er også en av 22 pilotkommuner i Arbeiderpartiet, og vi har brukt mye tid i 2014 på å bygge valgkamporganisasjonen og ruste oss for valgkamp. Det har fungert svært godt, og vi håper dette gir resultater i Men ingenting kommer av seg selv, og vi er avhengige av at så mange som mulig bidrar, og håper på god oppslutning og støtte om arrangementer og møter og ikke minst i valgkampen! I 2014 har vi også nominert våre kandidater til kommune- og fylkestingsvalget 2015, og takker nominasjonskomite for en omfattende jobb og alle kandidatene som har sagt ja til å stille. Vi har også utarbeidet et godt program, og takker programkomiteen og alle som har arbeidet med dette for innsatsen! Vi i styret vil takke alle for godt engasjement, deltakelse og støtte i 2014! Februar 2015 Styret 9

10 2. Oversikt over medlemssituasjonen Lag Sentrum Arbeidersamfunn (Saltvern) Hunstad og Mørkved Arbeidersamfunn Tverlandet Arbeidersam funn Kjerringøy Arbeidersam funn Skjerstad Arbeidersam funn Uten lokallag Totalt BAP Bodø AUF Totalt Styremøter 2014 Styret i Bodø Arbeiderparti: Ida Pinnerød, leder Ståle Torstensen, nestleder Anne Mari Haugen, sekretær og Kvinnekontakt Arild Mentzoni, kasserer Jarl-Håkon Olsen, studieleder Inga Lill Sundset, samepolitisk talsperson Arild Nohr, styremedlem Rolf Benjaminsen varamedlem Cecilie Lekang varamedlem Adelheid Kristiansen varamedlem Lisbeth Herring, Varamedlem 10

11 25. nov. 13/ nov. 6. nov. 16. okt. 11. sep. 28. aug.. 15/ mai 10. april 20./feb Det har blitt gjennomført 12 styremøter i perioden. Styret har jobbet godt sammen og behandlet 74 saker. Styret har samarbeidet godt i sakene og har i perioden vært opptatt av å legge til rette for det kommende valget. Både med å nedsette valgkamporganisasjon og 4. Medlemsmøter i 2014 Medlemsmøter 20. Februar: Kommuneplanens arealdel, Byplansjef Anne Lise Bollan innledet 10. april: Klima hva kan vi gjøre lokalt, Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust innledet 15. mai: Kommunalpolitiske plattform 28. august: Framtidens skole, Trond Giske innledet 11. september: Samfunnsbygging og verdier, Geir Lippestad i panelsamtale med Arne O. Holm, Hans Austad, Odd Eidner og Ida Pinnerød. Arrangert i samarbeid med Fagforbundet Bodø avd oktober: Programmet 6. november: Fremtidens lokalsamfunn, innleder Helga Pedersen 13. november: Nominasjon 25. november: Budsjett Bodø kommune Oppmøte på medlemsmøtene Årsmøte

12 5. Årsmeldinger 5.1 Årsmelding fra bystyregruppa Bystyregruppa til Arbeiderpartiet har i 2014 fortsatt arbeidet med å bli et tydelig opposisjonsparti, og et klart alternativ til dagens sittende regime. For oss har det vært viktig å være konstruktive og synliggjøre våre alternativer til enhver tid. De mest omfattende sakene i bystyret har vært kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Vi har hatt mange og gode medieoppslag. Den kanskje viktigste prinsippielle debatten som var krevende og hvor vi er svært glade for å ha landet et flertall var debatten om resevrasjonsretten. Her vil jeg trekke fram det gode samarbeidet som hele bystyregruppa hadde for å få denne debatten og et godt vedtak i havn. For øvrig har vi markert oss både i bystyret/formannskap og media i flere saker. Noen av disse er: - Sykehjemsdekning og «tommme rom» på Sølvsuper - Kutt i barnehagene og andre tjenester - Parkeringsproblematikken i byen - Forsinkelsen av Rusomsorgsboligene i Hålogalandsgata Deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren - Åpningen av Stormen - Universitetsdebatten - Kommunalt tiggerforbud - Veinavn - Reservasjonsretten - Redusksjon av antallet folkevalgte - Økonomi og budsjett 12

13 For oss i bystyregruppa har det vært viktig å dra linjene fra den nasjonale politikken til den lokale. Det er ikke tvil om at den kuttpolitikken regjeringa fører også rammer Bodø. Med Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett ville Bodø kommune fått 17 millioner mer. Når det gjelder økonomi, så var vi overrasket over at Høyre, FrP og de øvrige posisjonspartiene valgte en saldering av budsjettet som er et omfattende generelt kutt innenfor helse- og omsorg uten at de peker på hvor de vil kutte. Dette er problematisk, særlig da Helse og omsorg allerede er inne i en kuttprosess som krever mye. I Arbeiderpartiet la vi frem eget budsjettforslag, i overensstemmelse med de andre opposisjonspartiene. For oss har det vært viktig å legge fram et alternativt budsjett som møter de utfordringene vi har framover og som vi har prioritert i programmet. Særlig i forhold til barnehage og skoleområdet, som har vært betydelig kuttet i de siste årene - men også i forhold til en trygg eldreomsorg og nødvendige investeringer. Jeg vil også trekke fram hvordan man arbeider i de ulike komiteene, som vi syns fungerer godt. De ulike fraksjonene samarbeider godt og har også vært dyktige til å peke på viktige saker. Kontorllkomiteens arbeid er også verdt å trekke fram, hvor man har avdekket bl.a. viktige utfordringer innenfor barnevernet og flere områder. Vi har også hatt en rekke interpellasjoner og skriftlige spørsmål i bystyret. Dette er et viktig arbeid for å sette saker på dagsorden. Det borgerlige samarbeidet er fremdeles preget av mye dårlig politisk håndverk, men også overraskende lite kommunikasjon mellom de ulike partene. De borgerlige partiene valgte å kutte ytterligere i frikjøpssatsen, slik at vi nå har bare 12 % pr representant. Frikjøpet har vært fordelt slik fra 01.april: Ida Pinnerød (98,5 %), Arild Nohr (37,5 %) og Morten Melå (20 %). Trud Berg gikk av som gruppeleder den 01.april 2014, hvor Ida Pinnerød overtok. Trud Berg fikk fritak fra sitt verv i bystyret da hun fikk jobb som bibliotekssjef. Denne endringen medførte følgende endringer i komitesammensettingen i gruppa som er slik nå: Formannskapet: Ida Pinnerød, Morten Melå og Adelheid Kristiansen Levekårskomiteen: Anne Mari Haugen, Ali Horori, Indra Grepp og Even Sjøvoll PNM-komiteen: Arild Nohr, Cecilie Lekang, Odd A. Lund og Berit Senensvik 13

14 Kontrollkomiteen: Inga Lill Sundset og Arild Mentzoni På grunn av relativt høy andel av forfall har også varaene Kristin Hunstad og Øystein Mathisen møtt ofte både i komite og bystyre. Gruppestyret har bestått av Ida Pinnerød og Arild Nohr. Vi har fast møtetid for de med frikjøp, samt øvrige som har mulighet for det, hver mandag. Hva angår gruppas sammensetning, er nå Even Sjøvoll og Ali Horori tilbake i gruppa permanent. Vi har en meget stabil varamannsgruppe, som stiller til møter på både kort og lengre varsel, og de øverste varaene møter i all hovedsak fast på formøtene. Bystyregruppa hadde sin årlige budsjettsamling i Saltstraumen, og det ble ei god samling hvor vi fikk gjort et solid budsjettarbeid sammen. Ida Pinnerød og Arild Nohr Gruppestyret 5.2 Årsrapport fra studieleder for året Studieleder har igjennom kurs fra Nordland Arbeiderparti fått skolering i organisering, aktuelle tema og arbeidsoppgaver til en studieleder. Kurset ble avholdt Mai på Fauske. Dette kurset har vært meget viktig for utvikling og arrangering av kurs for våre medlemmer. Det har blitt avholdt ett kurs for nye medlemmer 21.August. Kurset handlet om ideologien, verdiene, politikken og partiorganisasjonen. Kurset ble godt tatt imot og vi fikk gode tilbakemeldinger. Rundt 15 nye medlemmer deltok på kurset. 5.3 Årsmelding fra kvinnekontakten Bodø Arbeiderparti har mange kvinner som engasjerer seg politisk, og har høy representasjon av kvinner blant våre folkevalgte og i ulike ledende posisjoner. Bodø Arbeiderparti har kvinnelig leder, gruppeleder, fraksjonsleder i Levekårskomiteen og leder av Kontrollkomiteen. I tillegg har vi to kvinnelige medlemmer i formannskapet. Vi har en rekke kvinner i ulike styrer, råd og utvalg kommunalt og har også en kvinnelig fylkesråd og en kvinnelig Sametingsrepresentant 1 og 2. februar 2014 arrangerte Nordland Arbeiderparti kvinnekonferanse, Bodø stilte med 16 representanter på konferansen Det kan nevnes følgende aktiviteter i 2014: Bodø Arbeiderparti har en kvinnelig deltaker på topplederutdanningen til Arbeiderpartiet Deltakelse på ledermøte for kvinnenettverket Deltakelse på Fernanda-Nissen seminar Anne Mari Haugen, kvinnekontakt Bodø Arbeiderparti. 14

15 Vedlegg 2 Regnskap, ikke ferdig revidert Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik Inntekter Offentlig støtte , , ,00 Kontingent , ,00-224,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , ,00 Utgifter Administrasjon , , ,25 Medlemsmøter , , , årsjubileum , , ,00 Gaver / blomster , , ,00 Leie av kontor Folkets hus , , ,64 Salten Region 0, , ,00 Årsmøte / Representantskap NAP , , ,00 Nominasjonsmøte NAP 0, , ,00 Møter / konferanse , , ,00 Utgiftsdekning styret 0, , ,00 Bystyregruppa , , ,00 Kvinnepolitisk arbeid , , ,00 AUF Bodø / Nordland 2 903, , ,00 Program og nominasjon 2 124, , ,50 Skolering , , ,00 Valgkamp , , ,60 Sum utgifter , , ,08 Driftsresultat , , ,08 Finansinntekter Renteinntekter (Antatt) , , ,93 Driftsresultat og finansinntekter , , ,15 DnBNOR ,87 DnB særvilkår ,18 15

16 Balanse Eiendeler 2014 Omløpsmidler Kasse 0,00 Dnb NOR ,87 DNB sparekonto ,18 Kortsiktig gjeld* 0,00 Sum omløpsmidler ,05 Anleggsmidler Andeler Folkets Hus SA** ,00 Sum anleggsmidler ,00 Sum eiendeler ,05 Egenkapital Egenkapital pr ,90 Årsresultat ,85 Sum egenkapital ,05 16

17 Vedlegg 3 Budsjett 2015 Budsjett 2015 Inntekter Offentlig støtte Kontingent Gaver ifm valgkamp Sum inntekter Utgifter Administrasjon Medlemsmøter årsjubileum 0 Gaver / blomster Leie av kontor Folkets hus Salten Region NAP Årsmøte / rep-møte (mar) Nominasjonsmøte NAP (nov) 0 Møter / konferanse Utgiftsdekning styret Bystyregruppa Kvinnepolitisk arbeid AUF Bodø / Nordland Program og nominasjon 0 Skolering Valgkamp Sum utgifter Driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter Årsresultat

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti

Detaljer

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med Årsmøte 3. februar 2014 Alle skal med 1 DAGSORDEN 1. ÅPNING (kl 18.30) - Opprop - Godkjennelse av møteinnkalling 2. FORRETNINGSORDEN - Forslag forretningsorden Det benyttes begrenset taletid. Representantene

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013 - 1 - Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 3 1 Formål... 3 2 Navn... 3 3 Medlemskap... 3 4 Partiavdelingene... 3 5 Kommunepartiene... 4 6 Fylkespartiene... 4 7 Landsmøtet... 4 8 Landsstyret... 5 9

Detaljer

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Dagsorden og forretningsorden Side 5 Forslag til konstituering Side 6 Forord Side 7 Hedmark Arbeiderpartis beretning Side 41 Innkomne

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014 Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014 Møtebok endelig versjon (pr. 7. feb 2014) Inneholder: Møtebok Innkalling Program ÅM-sak 1 Årsmelding 2013 ÅM-sak 2 Regnskap 2013

Detaljer

Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015

Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015 Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden ved leder Shakeel Rehman 2. Valg av dirigent og referent. ved leder Shakeel Rehman 3. Valg av to til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV Dato: Mandag 28.01.13 Kl: 18.00 Sted: Langgaten 54. Ungdomskafeen over gaten for SV kontoret INNLEDNING AV HALLGEIR LANGELAND Årsmøtesaker: Sak 1. Innledning Sak 2.

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE

INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE Dato: Onsdag 26. Januar 2011 Tid: Kl. 17.30 21.30 Sted: Rolvsøy Rådhus, Råkollveien 103 Styret i Fredrikstad Venstre ønsker velkommen til årsmøte onsdag 26.

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer

Årsmøtet i Telemark SV2015

Årsmøtet i Telemark SV2015 Årsmøtet i Telemark SV2015 Sakspapirer Ådne 1.innkalling, vedlegg: Programkomiteens innstilling til fylkesprogram 2015-2019 Å RSMØTE TELEMÅRK SV 28.februar Vi innkaller til årsmøte i Telemark SV på Brattrein

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Årsmøte. Fredrikstad Arbeiderparti. Litteraturhuset 22.februar 2014

Årsmøte. Fredrikstad Arbeiderparti. Litteraturhuset 22.februar 2014 Årsmøte Fredrikstad Arbeiderparti Litteraturhuset 22.februar 2014 1 Dagsorden 1. Åpning 2.Konstituering 3.Årsberetning 2013 4.Regnskap 2013 5.Budsjett 2014 6.Innkomne forslag 7. Valg 2 BERETNING Partistyret

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Arild Nohr Medlem AP Adelheid Kristiansen Medlem AP Ali Horori Medlem

Detaljer