Jorda rundt minutt for minutt...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jorda rundt minutt for minutt..."

Transkript

1 Jorda rundt minutt for minutt... Første nordmann for seil jorda rundt uten stans. Et prosjekt med en visjon om å sprenge grenser, bryte ut av sirkler og som også har filantropien som drivkraft. Jorda rundt minutt for minutt!!side 1 av 23

2 Innhold prosjektbeskrivelse 1:! Beskrivelse hovedmål 1.1: Jordomseiling 1.2: Innsamling Gamalakhe 2:! Bakgrunn for prosjektet 3:! Eksponering 3.1: Prosjektets web-side 3.2: Tema for all eksponering 3.3: Innhold under hovedtema 4:! Gjennomføring 4.1: Eksponeringspartner 4.2: Innsamling Gamalakhe, enkeltpersoner 4.3: Finansiering jordomseiling, bedrifter 4.4: Finansiering prosjekteier, prosjekteier 4.5: Ønskede samarbeidspartnere 4.6: Tidsplan 4.7: Spesielle forhold 5:! Økonomi 5.1: Stipulerte kostnader 5.2: Spesifisert utrustning Leviata 6:! CV prosjekteier 6.1: Jobb-CV 6.2: Maritim CV 7:! Mens vi venter! Jorda rundt minutt for minutt!!side 2 av 23

3 1: Hovedmål Som første nordmann noensinne, seile jorda rundt helt alene, uten å gå i land noe sted og gjennom denne seilasen samle inn minimum 1mill. kr. til Gamalakhe Development Center Stiftelses arbeid for ungdom i Sør Afrika. Jorda rundt minutt for minutt!!side 3 av 23

4 1.1: Jordomseiling Gjennomføre en alene, nonstop jordomseiling med den gaffelriggede seilskøyta Leviata som første nordmann noensinne. Seile jorda rundt syd for de tre store kappene, Kapp Det Gode Håp, Kapp Leeuwin (Australia) og Kapp Horn. Start i Plymouth i sydvest England i juli/ august 2014 og retur samme sted våren Jorda rundt minutt for minutt!!side 4 av 23

5 1.2: Innsamling Gamalakhe: Skaffe givere som betaler et avtalt beløp pr. utseilt nautisk mil (n.m.) Leviata seiler på sitt jordomseilingsforsøk. En jordomseiling (ca n. m.) vil innbringe litt over kr.1 mill. hvis giverne tilsammen bidrar med kr.35,- pr. n.m. For eksempel ved at 350 personer, for hver mil Leviata seiler, gir 10 øre. Det vil utgjøre ca kr.3000,- fordelt på de 9 månedene seilasen sannsynligvis vil ta. Beløpet betales inn månedlig til en egen konto iht. loggført utseilt distanse. Innsamlede midler vil bli satt inn på et fond som disponeres av Gamalakhe Development Centers Stiftelse med det formål å tilby stipendier til unge i Sør Afrika slik at disse vha. egen kompetanse kan bryte ut av den fattigdomssirkelen som så mange er fanget i. Dette er den viktigste drivkraften for å gjennomføre den planlagte jordomseilingen! Jorda rundt minutt for minutt!!side 5 av 23

6 2: Bakgrunn for prosjektet De senere årene har det vokst fram en stadig sterkere trang hos undertegnede til å gjøre noe nyttig for andre mennesker. I min yrkesaktive karriere savnet jeg ofte det filantropiske elementet i arbeidslivet. Min økonomi tilsier ikke betydelige, private donasjoner. Forsøk på kontakt med ideelle organisasjoner for å stille min arbeidskraft til disposisjon, har heller ikke gitt ønsket resultat. Samtidig har det utviklet seg en sterkere og dypere opplevelse av tilhørighet til havet og maritime aktiviteter. Dette i takt med økende erfaring fra seiling på havet. Alt fra flere seilaser over Djevelens dansegulv, Barentshavet, til fredfulle slør over Atlanteren til Karibien eller i Stillehavet til Galapagos. For noen år siden ble jeg kjent med Gamalakhe Development Centers Stiftelses (GDCS) arbeid i Sør Afrika gjennom initiativtaker Rolf Olsen. Jeg ble umiddelbart imponert over den frivillige innsatsen som ligger til grunn for prosjektet. Og ikke minst over resultatene etter så kort tid! Siden da tenkte jeg stadig oftere på hvordan jeg kunne bidra økonomisk slik at det monner i deres arbeid. Hva om jeg kunne komme på en idé som ville utløse giverglede blant folk flest og på den måten skaffe til veie betydelige midler? Midler som kan bidra til at barn og unge får en mulighet til å bli aktører i sitt eget liv og slik kommer seg ut av lukkede sirkler preget av analfabetisme, fattigdom og vold. Det ble naturlig å se på egne ferdigheter og kompetanse: Kunne maritim interesse og kjærligheten til havet bidra? En gammel drøm fra 80-årene dukket opp. Drømmen er knyttet til historien om verdens første regatta jorden rundt nonstop. Den ble utlyst av Sunday Times i Premiene var en gullforgylt globus til den som først seilte jorden rundt nonstop alene. Den som seilte raskest fikk utbetalt 5000 pund. Reglene var enkle: Man kunne starte fra hvilken som helst havn i England i perioden mellom 1.juni og 31.oktober 1968 og returnere til samme havn. Og man måtte seile syd for de tre store kappene: Kapp det Gode Håp, Kapp Leuwin og Kapp Horn. Jorda rundt minutt for minutt!!side 6 av 23

7 Ni personer meldte seg til regattaen, men kun en brakte båten sin tilbake til England. Det var Robin Knox-Johnston, en 29 år gammel sjøoffiser i den Engelske handelsflåten. Hans bragd rager fortsatt som en av de største i seilingens historie. Men det var ikke Robin Knox-Johnstons seilas som skapte min drøm. Det var det en fransk deltaker, Bernard Moitessier som gjorde. Med sin bok The Long Way. Han deltok med sin selvbygde stålbåt Joshua og lå godt an til å vinne begge premiene da han rundet Kapp Horn og var på vei nordover mot England. Men noe hadde skjedd med ham underveis. På en spesiell måte hadde han blitt mer og mer knyttet til livet på havet: Dyrelivet, vinden, bølgene, stjernehimmelen og ikke minst friheten fra det hektiske og krevende livet på landjorda. Dette tok han nå konsekvensen av og ga rett og slett blaffen i regattaen. Kursen ble igjen satt mot øst. Det vil si at han passerte Kapp det Gode Håp for andre gang og fortsatte så videre en halv gang til rundt jorda før han endte opp på Tahiti. Denne delen av seilasen foregikk vinterstid og resulterte i flere "knock downs". En gang så kraftig at selve kjølen svingte 40 grader over vann! Bernard Moitessiers beskrivelse av sin havseilas, trollbandt meg den gangen og var en sterk drivkraft i de årene jeg bygde min egen båt, Leviata. Drømmen var der hele tida: Tenk å kunne seile rundt jorda på samme måte som han? Og kanskje som første nordmann? Men hverdagen ble naturligvis en annen. Familie og jobb ga små muligheter for slike drømmer. Båtlivet ble som for de fleste: Preget av trivelige sommerturer i norske farvann sammen med familie og venner. Et båtliv som jeg likevel har lært å sette stor pris på! Nå har imidlertid livssituasjonen og voksne barn, de siste årene åpnet for større frihet til egne prosjekter. Men samtidig kommer alderen tettere på. Jeg har innsett at tida snart renner ut for de mer spektakulære prosjektene. Skal jeg noen gang gjennom-føre drømmen om å seile jorda rundt nonstop, da må det skje innenfor en tidshorisont på ca. 5 år. Og det at fremdeles ingen nordmann, meg bekjent, har gjennomført en slik seilas, trigger meg nå naturligvis enda mer. Også derfor dette prosjektet. Hvis jeg så i tillegg, gjennom denne jordomseilingen, kan bidra til at du og andre med deg, våkner opp og beslutter å gjøre noe aktivt med livet til fordel for andre. Eller at de innsamlede Jorda rundt minutt for minutt!!side 7 av 23

8 midlene kommer barn og unge i Sør Afrika til nytte på en slik måte at de kan bli konstruktive aktører i egne liv. Da må jeg bare bøye hodet i takknemlighet. For da vil også en annen drøm gå i oppfyllelse: Drømmen om, i hvert fall for en kort periode, å bli en filantrop.- Jorda rundt minutt for minutt!!side 8 av 23

9 3: Mediaeksponering Overskriften "Jorda rundt minutt for minutt" henspeiler på de vellykkede sendingene NRK har hatt fra Hurtigruta, NSB og Telemarkkanalen. Via WEB og Facebook er ideen å la følgere av prosjektet få en opplevelse av å være med underveis - minutt for minutt så og si... Jorda rundt minutt for minutt!!side 9 av 23

10 3.1: Prosjektets web-side På websiden skal «følgerne» på et søylediagram fortløpende kunne se antall «innseilte» kroner til Gamalakhe-prosjektet dag for dag, time for time. Man vil kunne følge Leviatas posisjon på kartet og med angitte koordinater. Det vil naturligvis også framgå hvor mange nautiske mil som er seilt siste døgn og hvor mange mil som er tilbakelagt av totaldistansen. I den grad det lar seg gjennomføre praktisk og økonomisk, vil det også bli overført bilder og film fra selve seilasen. På hvilken måte og i hvilken grad, er avhengig av hvilken sponsordeltakelse vi får. Andre elementer på web-siden: Chattemuligheter med skipper n Blogg Aktuelle faktabokser Presentasjon av Gamalakheprosjektet Bakgrunnshistorie/bilder/film fra prosjektet Presentasjon av prosjektet Leviata Billedgalleri Automatiske oppdatering fra Facebook Jorda rundt minutt for minutt!!side 10 av 23

11 3.2: Hovedtema for all eksponering Variasjon er naturligvis viktig når det gjelder eksponering på nett eller andre medier. Likevel har vi valgt et hovedtema som basis for alt som måtte bli produsert for web-sidene, TV, radio eller skriftligbaserte medium. Temaet er: "Å sprenge grenser og å bryte ut av sirkler". En nonstop, solo jordomseiling er en grensesprengende handling for den som bestemmer seg for å gjennomføre den. På samme måte er det viktig å få fram hvordan vanlige mennesker over hele verden blir aktører i egne liv ved å sprenge grenser og ved å bryte ut av fastlåste sirkler. Jorda rundt minutt for minutt!!side 11 av 23

12 3.3: Innhold under hovedtema I den forbindelse finnes det uendelig mange interessante og engasjerende historier som kan presenteres ifb. med Leviatas jordomseiling: Intervju med ungdom i Gamalakhe som kjemper seg ut av fattigdomssirkelen. Syke som ikke gir opp, jfr. Enerly. Rusmisbrukeres vellykkede kamp for å komme ut av rushelvete. Solskinnshistorier fra enkeltpersoners innsats innenfor bistandsarbeid. Eventyrerne som brøt med tradisjonene, f.eks. Nansen, Amundsen, Heyerdal osv. Alle historiene: "På tross av"... Jorda rundt minutt for minutt!!side 12 av 23

13 "Å sprenge grenser og å bryte ut av sirkler"er også en bra overskrift for spennende samtaler og interessante diskusjoner på nettet eller på andre medieplattformer. Å stå i det å være alene i tilværelsen. Psykiske oppturer og belastninger ved grenseoverskridende handlinger. Vær/miljøutviklingen på havet, hva skjer? Politiske forhold i forbipasserende land. Hvordan drive bistandsarbeid på en best mulig måte? Metereologi underveis, kulinger, stormer? Jorda rundt minutt for minutt!!side 13 av 23

14 4: Gjennomføring 4.1: Mediapartner Det må være et mål å få til en avtale med én hovedsamarbeidspartner når det gjelder eksponering av prosjektet. Omfanget av slik mediaeksponering og medfølgende forpliktelser for alle parter, avtales nærmere ut fra hva som er hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart. 4.2: Innsamling Gamalakhe = å utfordre enkeltpersoner For å få til en bred interesse for seilasen og GDCS sitt arbeid, er det viktig at enkeltpersoner utfordres. Det at mange går sammen og bidrar hver for seg med forholdsvis små beløp, vil forhåpentligvis skape en verdifull dugnads- og eiefølelse til prosjektet. Og samtidig skape en erfaring om at det nytter hvis mange står samlet om en oppgave. Som i et dugnadsprosjekt! Hvordan nå mange nok enkeltpersoner? Invitere til samlinger med presentasjon av prosjektet og oppfordre til å støtte GDCS. Det kan gjøres i ulike maritime fora, menighetsfora, bedriftsfora, Rotaryforeninger etc. GDCS eget årlige arrangement vil være aktuelt. Facebook er naturligvis også en viktig arena. Dessuten kan jeg tenke meg utsendelse av DM til en rekke profilerte personer jeg kjenner med oppfordring om at de igjen utfordrer sine venner og bekjente. Jorda rundt minutt for minutt!!side 14 av 23

15 4.3: Finansiering av utstyr = å utfordre bedrifter Den dugnadsbaserte Gamalakhe-innsamlingen vil som nevnt, først og fremst bestå av bidrag fra enkeltpersoner. Når det gjelder utstyr og proviant som er nødvendig for å gjennomføre selve jordomseilingen, vil det være naturlig å henvende seg til ulike bedrifter. Dette fordi flere av disse kan bidra med «naturalia» og fordi de gjerne har større økonomiske muskler. Ved å skaffe til veie og/eller finansiere aktuelt utstyr som prosjekteier ikke er i stand til å finansiere selv, vil sponsor-bedrifter være avgjørende for at hele prosjektet kan gjennom-føres. Uten slike sponsorer, ingen jordomseiling og dermed heller ingen bidrag fra enkeltpersoner til Gamalakhe. Det er grunn til å tro at synligheten av sponsorbedrifters produkter/ deltakelse i prosjektet vil kunne gi en så verdifull pay-back at det vil være mulig å skaffe nødvendig antall sponsorer. Målet må være å få de ønskede bedriftene til å forstå hvor spesielt jordomseilingsprosjektet er, slik at de umiddelbart oppfatter de unike mulighetene de vil ha for utprøving og eksponering av sine produkter. Både gjennom kontinuerlig praktisk utprøving til havs gjennom 9 måneder og via mediaeksponering i månedene både før og etter gjennomføringen av jordomseilingen. 4.4: Prosjekteiers tap av inntekt = prosjekteiers ansvar Dette er en utfordring hovedsaklig i perioden juli 2014 til juni 2015 under selve jordomseilingen. Lån og andre økonomiske forpliktelser løper jo uansett hvor man måtte befinne seg. Prosjekteiers private økonomiske disposisjoner vil til en viss grad finansiere tap av inntekt. Salg av skriftlig materiale og billedmateriale før, under og etter prosjektet må finansiere øvrige tap. Jorda rundt minutt for minutt!!side 15 av 23

16 4.5: Aktuelle samarbeidspartnere? Når det gjelder mediaeksponering: NRK, TV2, TV Norge, GDCS, Reklamebyrå, Telenor, Netcom, Seilas, Seilmagasinet,forlag, andre? Sponsorer til utstyr og proviant Canon, Simrad, Helly Hansen, Stabburet, Norgesgruppen, Efoy, Maritim, Aries, Sønnak, Seilmaker, Apotek, Jotron, Kartverket, Roblon, Cummins, Aukra Maritime, andre? Givere til Gamalakhe Deg! Jorda rundt minutt for minutt!!side 16 av 23

17 4.6: Tidsplan (grovskisse) Oktober 2012 til oktober 2013: Etablere samarbeidspartnere. Utvikle aktuell media eksponering og skaffe sponsorer til utstyr og proviant. Oktober 2013: Point of no return Ta endelig beslutning om gjennomføring av prosjektet sammen med samarbeidspartnere og sponsorer. Oktober 2013 til juni 2014: Sponsorarbeid. Utruste Leviata. Innsamling Gamalakhe. Eventuelt produsere eksponeringsmateriale. Trene! Juni til juli/ august 2014: Posisjoneringsseiling til Plymouth Jorda rundt minutt for minutt!!side 17 av 23

18 4.7: Spesielle forhold Risikoanalyse En jordomseiling nonstop forutsetter at man gjennomfører aktuelle risikoanalyser. Det gjelder økonomi, praktiske/tekniske forhold, båt og utstyr, helse, muligheter for avbrudd etc. Dette må gjøres i samarbeid med mediapartner, sponsrer og eventuelt andre aktuelle aktører. Juridiske avklaringer Det er viktig at aktuelle juridiske forhold avklares på en ryddig måte. Det være seg økonomi, sponsoravtaler og samarbeidsavtaler, f.eks. eksklusivitet etc. Men også plasseringen av ansvar på en slik måte at ingen samarbeidspartner, sponsor eller GDSC på noen måte blir erstatningspliktige overfor prosjekteier eller hans familie ved eventuell personskade eller dødsfall som måtte skje i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. For slike avklaringer vil det være naturlig at alle parter benytter seg av egne juridisk kompetente rådgivere og at man i fellesskap nedtegner aktuelle formuleringer. Jorda rundt minutt for minutt!!side 18 av 23

19 5: Økonomi 5.1: Stipulering kostnader/inntekter Nødvendig kommunikasjonsutstyr/web/fotoutstyr for eksponering: Behov: Helt avhengig av omfanget av eksponering Dekkes av mediapartner/sponsorer/prosjekteier. Nødvendig utstyr /proviant for gjennomføring av prosjektet: (jfr. neste side) Behov: Ca. kr ,Dekkes av sponsorer/prosjekteier. Finansiering av prosjekteiers tap av inntekt : Behov: Ca. kr Dekkes av prosjekteier/salg av tekst/bilder etc. Sum totalt ca. kr ekstra eksponeringskostnader Jorda rundt minutt for minutt!!side 19 av 23

20 5.2: Spesifisert utrustning Leviata Nye seil/stående rigg/tauverk:!!! kr Strømforsyning:!!!!!!! kr Vannforsyning:!!!! kr Redningsutstyr:!!!!!!! kr Elektronikkutstyr:!!!!!! kr Proviant:!!!!! kr Satelittkomunikasjonsutstyr minimum:!! kr Bruk satelitt minimum:!!!!! kr Div. rigg/teknisk:!!!!!!! kr Forsikring:!!!!!!!! kr Diverse uforutsett:!!!!!! kr Sum totalt:!!!!! kr Jorda rundt minutt for minutt!!side 20 av 23

21 6: CV prosjekteier 6.1: Jobb-CV Jan Eirik Breen Født , Adresse: Bru-fjellveien 2, 1404 Siggerud Tlf.: , E-post: 1974:!! Artium latin ved Oslo Katedralskole 1981:!! Teologisk embetseksamen (MF) 1982:!! Praktisk teologisk seminar (UiO) :! Sivilarbeider Kirkens Bymisjon, rusmiddelsektoren :! Hjemmearbeidende med 2 barn,vaktmester, kirketjener, bussjåfør,!!! medlem/leder av Kirkerådets rusgiftutvalg, etablerte og var redaktør!!! i Radio Kristiania, båtbygger (Leviata) :! Hovedtillitsvalgt i Oslo og Follo Busstrafikk AS (OFB) :! Avdelingssjef turbilavdelingen OFB :! Personalsjef konsernet OFB (600 ans.) :! Personalsjef Oslo Vei (500 ans.) :! Beordret til personalsjef til Skoleetaten i Oslo kommune!!! ( ans.) :! Organisasjonssjef Oslo Vei 2004-:!! Selvstendig næringsdrivende, tømrer/snekker Jorda rundt minutt for minutt!!side 21 av 23

22 6.2: Maritim CV Jan Eirik Breen 1975:!! Dykkersertifikat (fritid) :! Bygget seilskøyta Leviata fra "scratch" 1989:!! Kystskipper fritidsbåter (Deck Officer Class 5) 1991:!! VHF-sertifikat :! Seiling i Scandinavia 4-5 uker hver sommer, (skipper Leviata) Lengre seilaser 1997:!! Seilas Jylland rundt (skipper Leviata) 2000:!! Seilas Shetland og Orknøyene (skipper Leviata) 2003:!! Seilas Oslo, Spitsbergen rundt, Nordkapp og retur til Oslo!!! (skipper Leviata) 2005:!! 1.plass i Færdern, skøyteklassen (skipper Leviata) 2005:!! Seilas Longyearbyen til 80 gr. N, retur over Barentshavet til!!! Tromsø (mannskap Explorer) 2006:!! Seilas over Barentshavet fra Tromsø via Bjørnøya til Spitsbergen!!! (mannskap Equinox) 2008:!! Seilas Las Palmas til St. Lucia, ARC (mannskap Equinox) 2009:!! Seilas Panama til Galapagos via Cocos Island!!! (mannskap To Fluer)!! CV-er oppdatert mars 2013 Jorda rundt minutt for minutt!!side 22 av 23

23 7: Mens vi venter.. Himmelen speiles i havet Ikke en krusning å se Seilene slenger fra styrbord til babord Skuta står stille Er det noen mening i det? Ansikter speiles i havet Utålmodig etter å se Venter urolig på hva som skal hende Alle er stille Er det noen mening i det? Tankene speiles i havet Angsten for hva som skal skje Uroen setter alt annet til side Livet står stille Er det noen mening i det? Hjertene speiles i havet Frister vår sjel til å be Be om at sola og vinden skal komme Lufta står stille Er det noen mening i det? Speilbildet brytes av brisen Langsomt blir seilene fylt Tiden for stillhet og venting er over Alt som sto stille Nå blir det mening i det! Leviata /JEB Jorda rundt minutt for minutt!!side 23 av 23

Jorda rundt minutt for minutt...

Jorda rundt minutt for minutt... Jorda rundt minutt for minutt... Første nordmann for seil jorda rundt uten stans. Et prosjekt med en visjon om å sprenge grenser, bryte ut av sirkler og som også har filantropien som drivkraft. Jorda rundt

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Side 1 av 7 Leif Halmrast

Detaljer

Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2012

Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2012 Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2012 Vi søker samarbeidspartnere! Team kappseiling består av fem unge menn som sammen besitter et veldig godt utgangspunkt for å skape et fremgangsrikt lag for match-racing.

Detaljer

ingen egnet turbåt for funksjonshemmede og rullestolbrukere.

ingen egnet turbåt for funksjonshemmede og rullestolbrukere. I Oslofjorden finnes det ingen egnet turbåt for funksjonshemmede og rullestolbrukere. Dere tilbys derfor å være med å forandre dette! Båten er endelig ferdig! Dette er den første egnede båten for funksjonshemmede

Detaljer

Dette Nyhets,- fadder- og vennebrev blir utgitt 7 ganger i året og innholder:

Dette Nyhets,- fadder- og vennebrev blir utgitt 7 ganger i året og innholder: Nyhetsbrev IV- 2015 Dette Nyhets,- fadder- og vennebrev blir utgitt 7 ganger i året og innholder: - Kort informasjon om GDCS`prosjektarbeid hjemme og ute og om de barn du støtter gjennom gaver, donasjoner,

Detaljer

Kropp og sinn 19. september 2014

Kropp og sinn 19. september 2014 Kropp og sinn 19. september 2014 Dette er Danske Bank Oslo Maraton Første gang arrangert i 1981 Fra løpsfest til folkefest Over 25 000 deltakere (2014) Kulturelle innslag rundt hele løypa Maraton, halv-maraton,

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007 LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL 12 mai 2007 INVITASJON TIL REGATTA Asker Seilforening inviterer alle seilere i indre Oslofjord til regatta lørdag 12. Mai. I 2007 samlet vi mer enn 50 båter

Detaljer

Arbeidskopi. Manus til leksjonene er hentet fra grunnlaget til en ny lærebok i navigasjon som utkommer på Universitetsforlaget, våren 2016, jfr

Arbeidskopi. Manus til leksjonene er hentet fra grunnlaget til en ny lærebok i navigasjon som utkommer på Universitetsforlaget, våren 2016, jfr Leksjon 5, uke 38.2015 Leksjon 5 I denne leksjonen skal vi se nærmere på Plotting på papir Logger og korreksjonstall Magnetisme og deviasjon Strømkoblinger og kursrettelser Arbeidskopi Manus til leksjonene

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Malvik- og Stjørdal Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene samt vedtektene for Nordenfjeldske

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding 2015

Åsane Seilforening Årsmelding 2015 Åsane Seilforening Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 har vært et viktig år i videreutvikling av foreningen. Vi har en fin utvikling i vårt barne- og ungdomsarbeid, og våre unge seilere har gjort seg bemerket

Detaljer

Knarr 2013 Bergens Seilforening 24. - 25. august SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER

Knarr 2013 Bergens Seilforening 24. - 25. august SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER Knarr 2013 Bergens Seilforening 24. - 25. august SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Regattaen er klassifisert som kategori

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

SMØLA DOUBLEHANDED. AG Maritime Senter er årets hovedsponsor

SMØLA DOUBLEHANDED. AG Maritime Senter er årets hovedsponsor KRISTIANSUNDS SEILFORENING SMØLA DOUBLEHANDED 19-20/06-2015 Da har vi nok en gang gleden av å invitere til seilas Smøla DH, som arrangeres for 8 gang i år. Den over 80Nm lange seilasen starter og slutter

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009.

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

2016 Kunngjøring. Denne kunngjøringen inneholder følgende:

2016 Kunngjøring. Denne kunngjøringen inneholder følgende: 2016 Kunngjøring Denne kunngjøringen inneholder følgende: Del I Generell kunngjøring for alle delstevner Del II Delstevner 1. Oslo 2. Sandefjord 3. Stavanger 4. Bergen Del I Generelle 1. Organiserende

Detaljer

Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2011

Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2011 Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2011 Vi søker sponsorer! Team kappseiling består av fem unge menn som sammen besitter et perfekt utgangspunkt for å skape et suksessfullt lag for match-racing. Laget

Detaljer

13.mai, kl Stord Shorthanded. Seilingsbestemmelser

13.mai, kl Stord Shorthanded. Seilingsbestemmelser 13.mai, kl 13.00 Seilingsbestemmelser 2017 Stord Shorthanded Stord Seilforening ønsker velkommen til den tredje utgaven av Stord Shorthanded. Vi ønsker deg en God Seilas! SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009.

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2012 Torsdag 6. september 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den (de)

Detaljer

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet Geir Lippestad Et større vi Til forsvar for livet Om forfatteren: GEIR LIPPESTAD (f. 1964) er advokat og ble verdenskjent som forsvarer for gjerningsmannen under etterforskningen og rettssaken etter terrorangrepet

Detaljer

Blue Riband REGATTAREGLER

Blue Riband REGATTAREGLER REGATTAREGLER Blue Riband Kofferten innholder: 1 spillebrett 1 terning 12 brikker i 6 ulike farger (6 spillebrikker og 6 brikker for å samle redningsbøyene på) 30 lastebrikker i ulike farger 40 redningsbøyer

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

..man drar aldri til ishavet på en fredag den 13.

..man drar aldri til ishavet på en fredag den 13. ..man drar aldri til ishavet på en fredag den 13. Jens Odin Johansen Slettli ble født den 2.mai i 1912 i Olderdalen. Jens måtte tidlig ut i arbeid på fiske, ishavet, anlegg og ikke minst på gruvearbeid.

Detaljer

Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner å kjøpe andeler som gir rett til å benytte. eksklusive seilbåter i tropiske farvann

Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner å kjøpe andeler som gir rett til å benytte. eksklusive seilbåter i tropiske farvann Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner å kjøpe andeler som gir rett til å benytte eksklusive seilbåter i tropiske farvann BÅTENE OG STEDENE Andelene gir rett til å benytte båter av type Jeanneau Yachts

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Fagkveld om psykisk helse

Fagkveld om psykisk helse Fagkveld om psykisk helse «GOD PSYKISK HELSE MED KRONISK SYKDOM» Hva er psykisk helse? Livskvalitet og kronisk sykdom Tankens kraft tanker, følelser, atferd Hjelp til selvhjelp: www.kognitiv.no Sigdal

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Mennesket i samfunnet

Mennesket i samfunnet INKLUDERING DELTAKELSE Mennesket i samfunnet RUSBEHANDLING MIDT-NORGE har tradisjon for bred kontakt med lokalsamfunnet som ledd i rehabilitering av rusavhengige. Dette skjer gjennom samspill med ideelle

Detaljer

Kunngjøring Norsk Seilsportsliga 2017

Kunngjøring Norsk Seilsportsliga 2017 Kunngjøring Norsk Seilsportsliga 2017 1 Innledning Norsk Seilsportsliga er en serie av kappseilaser for norske seilforeninger fordelt på 2 divisjoner. Seilsportsligaen arrangeres av Norges Seilforbund

Detaljer

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Informasjonsmøte 3 mai 18:00 Agenda Informasjon om Tirsdagsregattaen. Seilbestemmelse, bane, klasser, måltall mm. Vi har besluttet å fortsette å benytte Sail

Detaljer

KUNNGJØRING. 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

KUNNGJØRING. 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. BRUDE Doublehanded 1 REGLER KUNNGJØRING 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012 1.3 Nasjonale myndigheters forskrifter,

Detaljer

SMØLA DOUBLEHANDED 14-15/06-2013

SMØLA DOUBLEHANDED 14-15/06-2013 Kunngjøring KRISTIANSUNDS SEILFORENING SMØLA DOUBLEHANDED 14-15/06-2013 Da har vi nok en gang gleden av å invitere til SH seilas i midt Norge Smøla DH arrangeres for 6 gang i år. Den 80Nm lange seilasen

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015 SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015 Samling på Oslo seilforenings regattaområde vest for Langøya. kl 14.00 Regattaen er åpen for OS Rating og Express båter. Skipper må være medlem av Oslo

Detaljer

Toktsrapport 2015 for. M/K «Andholmen». Ny sylinder med ny topp er kommet på plass i maskinrommet!

Toktsrapport 2015 for. M/K «Andholmen». Ny sylinder med ny topp er kommet på plass i maskinrommet! Toktsrapport 2015 for M/K «Andholmen». Ny sylinder med ny topp er kommet på plass i maskinrommet! Toktsrapport 2015 for M/K «Andholmen. April. Onsdag 15. April ble det gjennomført en prøvetur i nærområdet

Detaljer

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016. 1.2 Norges Seilforbunds Regler for arrangement av

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER KM Knarr 2015

SEILINGSBESTEMMELSER KM Knarr 2015 Bergens Seilforening 29. - 30. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER KM Knarr 2015 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Regattaen er klassifisert

Detaljer

BRUDE Doublehanded Opplevelse & Utfordring

BRUDE Doublehanded Opplevelse & Utfordring BRUDE Doublehanded Opplevelse & Utfordring Brude doublehanded 16. 17. august 2013 1 REGLER KUNNGJØRING 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 ISAFs Kappseilingsregler

Detaljer

På ski for å gi! Skoleaktivitet for 1.-7. trinnet Et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Norges Blindeforbund. Inspirert av Jønsrud skole, Hedmark

På ski for å gi! Skoleaktivitet for 1.-7. trinnet Et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Norges Blindeforbund. Inspirert av Jønsrud skole, Hedmark På ski for å gi! Skoleaktivitet for 1.-7. trinnet Et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Norges Blindeforbund Inspirert av Jønsrud skole, Hedmark Mange er blinde eller sterkt synshemmet i Nepal, helt

Detaljer

Drammen Syd-Vest Rotary

Drammen Syd-Vest Rotary Drammen Syd-Vest Rotary Månedsbrev november 2013 Kronikk Av Arild Endresplass Etter sammenslåingen av Rotary klubbene Syd og Vest i Drammen, er det utarbeidet nye retningslinjer for organisering og drift

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Hvorfor det er så smart å begynne før sommeren?

Hvorfor det er så smart å begynne før sommeren? Hvorfor det er så smart å begynne før sommeren? dette er rett timing: Fordi du nå for din største lønning i løpet av året. Feriepenger er skattefrie og du har større resurser å forvalte Mange får også

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2010.

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2010. Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2010. Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

17. Oktober kl 1200. Seilingsbestemmelser KLASEN. Stord Seilforening ønsker velkommen til årets utgave av Gnuen. Vi ønsker deg en God Seilas!

17. Oktober kl 1200. Seilingsbestemmelser KLASEN. Stord Seilforening ønsker velkommen til årets utgave av Gnuen. Vi ønsker deg en God Seilas! 17. Oktober kl 1200 Seilingsbestemmelser 2015 KLASEN Stord Seilforening ønsker velkommen til årets utgave av Gnuen. Vi ønsker deg en God Seilas! SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

En vakker dag har vi glemt demens

En vakker dag har vi glemt demens DEMENSaksjonen 2017 13 En vakker dag har vi glemt demens Nasjonalforeningen for folkehelsen har en stolt historie. Vi startet med å samle inn penger til forskning og bidro til å utrydde tuberkulosen i

Detaljer

Volvo Aker Brygge Cup SEILINGSBESTEMMELSER

Volvo Aker Brygge Cup SEILINGSBESTEMMELSER Volvo Aker Brygge Cup Lørdag 7. juni og søndag 8. juni 2014 Superfinale torsdag 12. juni 1. Regler SEILINGSBESTEMMELSER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

VI SYKLER FOR KREFTSYKE BARN OG DERES FAMILIER. Bli en del av Team Rynkebys nettverk på: www.team-rynkeby.no www.facebook.com/teamrynkebynorway

VI SYKLER FOR KREFTSYKE BARN OG DERES FAMILIER. Bli en del av Team Rynkebys nettverk på: www.team-rynkeby.no www.facebook.com/teamrynkebynorway VI SYKLER FOR KREFTSYKE BARN OG DERES FAMILIER Bli en del av Team Rynkebys nettverk på: www.team-rynkeby.no www.facebook.com/teamrynkebynorway broschyr_8sid_nor_140916_test.indd 1 2014-09-30 15:45:58 TEAM

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Seglingsbestemmelser Vårregatta Jolle. 14. april 2012

Seglingsbestemmelser Vårregatta Jolle. 14. april 2012 Seglingsbestemmelser Vårregatta Jolle 14. april 2012 1. Gjeldende regler 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene (2009-2012). 1.2 Regattaen er klassifisert som

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2017 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Seilingsbestemmelser (rev. 24.6)

Seilingsbestemmelser (rev. 24.6) Seilingsbestemmelser (rev. 24.6) 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Malvik- og Stjørdal Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene samt vedtektene

Detaljer

INTER CITY 2015 Sponsor: SEILINGSBESTEMMELSER

INTER CITY 2015 Sponsor: SEILINGSBESTEMMELSER INTER CITY 2015 Sponsor: SEILINGSBESTEMMELSER Organiserende myndighet er Molde Seilforening i samarbeid med Ålesunds Seilforening. 1 1. REGLER 1.1 Regattaen er underlagt «reglene» slik disse er definert

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2010 Torsdag 2 september 2010

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2010 Torsdag 2 september 2010 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2010 Torsdag 2 september 2010 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter,

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2004-2008, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den

Detaljer

Seilingsbestemmelser SEAPILOT 2STAR 19. 21. JUNI 2014

Seilingsbestemmelser SEAPILOT 2STAR 19. 21. JUNI 2014 Seilingsbestemmelser SeaPilot2Star NOR 2014 er en utfordrende seilas for to seilere som sammen utfordrer Skagerrak og kystområdet rundt som konkurransefarvann. Regattaen har to etapper med pitstop. Regattaen

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

Ju Jitsu Sommerleir 2006

Ju Jitsu Sommerleir 2006 Vi har herved gleden av å ønske deg velkommen til fire utbytterike og spennende dager med kampsport, sol, sommer, bading og vennskap på Bygdøy i Oslo, 29 juni - 2 juli 2006! Treningen foregår 5 minutter

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. Spectra Marine Molde Doublehanded

SEILINGSBESTEMMELSER. Spectra Marine Molde Doublehanded SEILINGSBESTEMMELSER Spectra Marine Molde Doublehanded 12. september 2015 1 1. REGLER 1.1 Regattaen er underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016 og Klassereglene for NORRating.

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE KLASSEMESTERSKAP for SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE 22. 23. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 NSFs og NIFs

Detaljer

1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. SEILINGSBESTEMMELSER FOR HØSTCUP FOR JOLLER 12. -13. OKTOBER 2013 v.6 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 2. REGISTRERING Alle båter må registrere

Detaljer

Avslutning med finale, hvor de beste båtene/seilerne så langt i serien seiler A finale. Kriterier kunngjøres senere, men innen nyttår.

Avslutning med finale, hvor de beste båtene/seilerne så langt i serien seiler A finale. Kriterier kunngjøres senere, men innen nyttår. Vinterseiling Snipe 2 0 1 5-2 0 1 6 Treningsseilaser for sniper på lørdager kl. 11.30. Seilasene vil finne sted på følgende lørdager (fortrinnsvis første lørdag i måneden): 2015: 10/10, 7/11, 5/12. 2016:

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Sailracing with a friend. Watski Skagerrak TwoStar 2012-14.6 17.6. HUSK! Regattaens nettside: www.seilmagasinet.no/?regatta=778

Sailracing with a friend. Watski Skagerrak TwoStar 2012-14.6 17.6. HUSK! Regattaens nettside: www.seilmagasinet.no/?regatta=778 2012 SEILINGSbestemmelser Watski Skagerrak TwoStar 2012-14.6 17.6 HUSK! Regattaens nettside: www.seilmagasinet. Send bilde: MMS til 1938. Innled tekstfelt med: Blogg 1496098 Send video: VMS til 47700 Sailracing

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Hvordan nå ungdom via sosiale medier?

Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Colt Kommunikasjon AS Stiftet 03.12.2006 Helena Makhotlova Kommunikasjonsrådgiver i Norges første PRbyrå med spesialisering i sosiale medier I dag er vi 5 heltidsrådgivere

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

DailyChurchSupport. Ideen består av TO deler: A) Et konsept kjent som LikesXL B) Noe som heter Crowdfunding.!

DailyChurchSupport. Ideen består av TO deler: A) Et konsept kjent som LikesXL B) Noe som heter Crowdfunding.! DailyChurchSupport En ide for effektiv finansiering Kjære venner, Under vårt siste møte den 9. februar fikk jeg en ide helt på slutten av møtet. En ide jeg er ganske overbevist om kan skape MEGET GODE

Detaljer

TUR & HAV AKTIVITETER 2012

TUR & HAV AKTIVITETER 2012 T&H Utvalget TUR & HAV AKTIVITETER 2012 Hovedformålet til utvalget er å bidra til økt aktivitet blant foreningens medlemmer som har tur/havseiler. Utvalget fokuserer på regattaseiling, men vil også ha

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

KUNNGJØRING. Moss Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund. Ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP FOR. Albin Express

KUNNGJØRING. Moss Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund. Ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP FOR. Albin Express KUNNGJØRING Moss Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund Ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP FOR Albin Express i Moss 26. 28. august 2016 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik

Detaljer

Stord Rundt. 6. - 7. juni. Seilingsbestemmelser

Stord Rundt. 6. - 7. juni. Seilingsbestemmelser 6. - 7. juni Stord Rundt 2015 Bergens Seilforening og Stord Seilforening ønsker deg velkommen til årets Stord Rundt og Sunnhordland Race. Vi ønsker deg en God Seilas! Seilingsbestemmelser SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Innhold. Vedtekter Rev. 7_Endelig stiftelse

Innhold. Vedtekter Rev. 7_Endelig stiftelse 1 VEDTEKTER for Båtlaget Mumm 36 Nesodden Om Vedtektene: Rev. 1: ble lagt fram for stiftelsesmøtet 25. april 2009. Rev. 2: inneholder endringer vedtatt av stiftelsesmøtet. Rev. 3: inneholder Nesodden Seilforenings

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

Markedshåndbok Nesodden IF

Markedshåndbok Nesodden IF Markedshåndbok Nesodden IF Retningslinjer i denne håndbok ble første gang besluttet og bekjentgjort den 00.00.0000 og gjelder for alle grupper i Nesodden IF. Retningslinjene kan endres ved hovedstyrebeslutning.

Detaljer

Til deg som vil noe mer:

Til deg som vil noe mer: Til deg som vil noe mer: Ønsker du at starte egen sosial virksomhet? Vil du avklare om sosial ansvarlighet er noe for deg? Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan skape sosial endring der du er? Vil du

Detaljer

Del 3. Mine muligheter Til deltaker

Del 3. Mine muligheter Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 3, side 1 av 7 Del 3. Mine muligheter Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Arbeidshe edeltaker,del3,side2av7 Del 3: Mine muligheter Nå som du har vært gjennom de to første delene av

Detaljer

Temaet (i plenum og grupper) :

Temaet (i plenum og grupper) : Temaet (i plenum og grupper) : Framtidsbildene har vi kommet nærmere, er det nye bilder i horisonten? Beach Håndball Status pr dato Hvilken retning ønsker vi for norsk håndballs utvikling? 1 1 Denne helgen

Detaljer