Jorda rundt minutt for minutt...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jorda rundt minutt for minutt..."

Transkript

1 Jorda rundt minutt for minutt... Første nordmann for seil jorda rundt uten stans. Et prosjekt med en visjon om å sprenge grenser, bryte ut av sirkler og som også har filantropien som drivkraft. Jorda rundt minutt for minutt!!side 1 av 23

2 Innhold prosjektbeskrivelse 1:! Beskrivelse hovedmål 1.1: Jordomseiling 1.2: Innsamling Gamalakhe 2:! Bakgrunn for prosjektet 3:! Eksponering 3.1: Prosjektets web-side 3.2: Tema for all eksponering 3.3: Innhold under hovedtema 4:! Gjennomføring 4.1: Eksponeringspartner 4.2: Innsamling Gamalakhe, enkeltpersoner 4.3: Finansiering jordomseiling, bedrifter 4.4: Finansiering prosjekteier, prosjekteier 4.5: Ønskede samarbeidspartnere 4.6: Tidsplan 4.7: Spesielle forhold 5:! Økonomi 5.1: Stipulerte kostnader 5.2: Spesifisert utrustning Leviata 6:! CV prosjekteier 6.1: Jobb-CV 6.2: Maritim CV 7:! Mens vi venter! Jorda rundt minutt for minutt!!side 2 av 23

3 1: Hovedmål Som første nordmann noensinne, seile jorda rundt helt alene, uten å gå i land noe sted og gjennom denne seilasen samle inn minimum 1mill. kr. til Gamalakhe Development Center Stiftelses arbeid for ungdom i Sør Afrika. Jorda rundt minutt for minutt!!side 3 av 23

4 1.1: Jordomseiling Gjennomføre en alene, nonstop jordomseiling med den gaffelriggede seilskøyta Leviata som første nordmann noensinne. Seile jorda rundt syd for de tre store kappene, Kapp Det Gode Håp, Kapp Leeuwin (Australia) og Kapp Horn. Start i Plymouth i sydvest England i juli/ august 2014 og retur samme sted våren Jorda rundt minutt for minutt!!side 4 av 23

5 1.2: Innsamling Gamalakhe: Skaffe givere som betaler et avtalt beløp pr. utseilt nautisk mil (n.m.) Leviata seiler på sitt jordomseilingsforsøk. En jordomseiling (ca n. m.) vil innbringe litt over kr.1 mill. hvis giverne tilsammen bidrar med kr.35,- pr. n.m. For eksempel ved at 350 personer, for hver mil Leviata seiler, gir 10 øre. Det vil utgjøre ca kr.3000,- fordelt på de 9 månedene seilasen sannsynligvis vil ta. Beløpet betales inn månedlig til en egen konto iht. loggført utseilt distanse. Innsamlede midler vil bli satt inn på et fond som disponeres av Gamalakhe Development Centers Stiftelse med det formål å tilby stipendier til unge i Sør Afrika slik at disse vha. egen kompetanse kan bryte ut av den fattigdomssirkelen som så mange er fanget i. Dette er den viktigste drivkraften for å gjennomføre den planlagte jordomseilingen! Jorda rundt minutt for minutt!!side 5 av 23

6 2: Bakgrunn for prosjektet De senere årene har det vokst fram en stadig sterkere trang hos undertegnede til å gjøre noe nyttig for andre mennesker. I min yrkesaktive karriere savnet jeg ofte det filantropiske elementet i arbeidslivet. Min økonomi tilsier ikke betydelige, private donasjoner. Forsøk på kontakt med ideelle organisasjoner for å stille min arbeidskraft til disposisjon, har heller ikke gitt ønsket resultat. Samtidig har det utviklet seg en sterkere og dypere opplevelse av tilhørighet til havet og maritime aktiviteter. Dette i takt med økende erfaring fra seiling på havet. Alt fra flere seilaser over Djevelens dansegulv, Barentshavet, til fredfulle slør over Atlanteren til Karibien eller i Stillehavet til Galapagos. For noen år siden ble jeg kjent med Gamalakhe Development Centers Stiftelses (GDCS) arbeid i Sør Afrika gjennom initiativtaker Rolf Olsen. Jeg ble umiddelbart imponert over den frivillige innsatsen som ligger til grunn for prosjektet. Og ikke minst over resultatene etter så kort tid! Siden da tenkte jeg stadig oftere på hvordan jeg kunne bidra økonomisk slik at det monner i deres arbeid. Hva om jeg kunne komme på en idé som ville utløse giverglede blant folk flest og på den måten skaffe til veie betydelige midler? Midler som kan bidra til at barn og unge får en mulighet til å bli aktører i sitt eget liv og slik kommer seg ut av lukkede sirkler preget av analfabetisme, fattigdom og vold. Det ble naturlig å se på egne ferdigheter og kompetanse: Kunne maritim interesse og kjærligheten til havet bidra? En gammel drøm fra 80-årene dukket opp. Drømmen er knyttet til historien om verdens første regatta jorden rundt nonstop. Den ble utlyst av Sunday Times i Premiene var en gullforgylt globus til den som først seilte jorden rundt nonstop alene. Den som seilte raskest fikk utbetalt 5000 pund. Reglene var enkle: Man kunne starte fra hvilken som helst havn i England i perioden mellom 1.juni og 31.oktober 1968 og returnere til samme havn. Og man måtte seile syd for de tre store kappene: Kapp det Gode Håp, Kapp Leuwin og Kapp Horn. Jorda rundt minutt for minutt!!side 6 av 23

7 Ni personer meldte seg til regattaen, men kun en brakte båten sin tilbake til England. Det var Robin Knox-Johnston, en 29 år gammel sjøoffiser i den Engelske handelsflåten. Hans bragd rager fortsatt som en av de største i seilingens historie. Men det var ikke Robin Knox-Johnstons seilas som skapte min drøm. Det var det en fransk deltaker, Bernard Moitessier som gjorde. Med sin bok The Long Way. Han deltok med sin selvbygde stålbåt Joshua og lå godt an til å vinne begge premiene da han rundet Kapp Horn og var på vei nordover mot England. Men noe hadde skjedd med ham underveis. På en spesiell måte hadde han blitt mer og mer knyttet til livet på havet: Dyrelivet, vinden, bølgene, stjernehimmelen og ikke minst friheten fra det hektiske og krevende livet på landjorda. Dette tok han nå konsekvensen av og ga rett og slett blaffen i regattaen. Kursen ble igjen satt mot øst. Det vil si at han passerte Kapp det Gode Håp for andre gang og fortsatte så videre en halv gang til rundt jorda før han endte opp på Tahiti. Denne delen av seilasen foregikk vinterstid og resulterte i flere "knock downs". En gang så kraftig at selve kjølen svingte 40 grader over vann! Bernard Moitessiers beskrivelse av sin havseilas, trollbandt meg den gangen og var en sterk drivkraft i de årene jeg bygde min egen båt, Leviata. Drømmen var der hele tida: Tenk å kunne seile rundt jorda på samme måte som han? Og kanskje som første nordmann? Men hverdagen ble naturligvis en annen. Familie og jobb ga små muligheter for slike drømmer. Båtlivet ble som for de fleste: Preget av trivelige sommerturer i norske farvann sammen med familie og venner. Et båtliv som jeg likevel har lært å sette stor pris på! Nå har imidlertid livssituasjonen og voksne barn, de siste årene åpnet for større frihet til egne prosjekter. Men samtidig kommer alderen tettere på. Jeg har innsett at tida snart renner ut for de mer spektakulære prosjektene. Skal jeg noen gang gjennom-føre drømmen om å seile jorda rundt nonstop, da må det skje innenfor en tidshorisont på ca. 5 år. Og det at fremdeles ingen nordmann, meg bekjent, har gjennomført en slik seilas, trigger meg nå naturligvis enda mer. Også derfor dette prosjektet. Hvis jeg så i tillegg, gjennom denne jordomseilingen, kan bidra til at du og andre med deg, våkner opp og beslutter å gjøre noe aktivt med livet til fordel for andre. Eller at de innsamlede Jorda rundt minutt for minutt!!side 7 av 23

8 midlene kommer barn og unge i Sør Afrika til nytte på en slik måte at de kan bli konstruktive aktører i egne liv. Da må jeg bare bøye hodet i takknemlighet. For da vil også en annen drøm gå i oppfyllelse: Drømmen om, i hvert fall for en kort periode, å bli en filantrop.- Jorda rundt minutt for minutt!!side 8 av 23

9 3: Mediaeksponering Overskriften "Jorda rundt minutt for minutt" henspeiler på de vellykkede sendingene NRK har hatt fra Hurtigruta, NSB og Telemarkkanalen. Via WEB og Facebook er ideen å la følgere av prosjektet få en opplevelse av å være med underveis - minutt for minutt så og si... Jorda rundt minutt for minutt!!side 9 av 23

10 3.1: Prosjektets web-side På websiden skal «følgerne» på et søylediagram fortløpende kunne se antall «innseilte» kroner til Gamalakhe-prosjektet dag for dag, time for time. Man vil kunne følge Leviatas posisjon på kartet og med angitte koordinater. Det vil naturligvis også framgå hvor mange nautiske mil som er seilt siste døgn og hvor mange mil som er tilbakelagt av totaldistansen. I den grad det lar seg gjennomføre praktisk og økonomisk, vil det også bli overført bilder og film fra selve seilasen. På hvilken måte og i hvilken grad, er avhengig av hvilken sponsordeltakelse vi får. Andre elementer på web-siden: Chattemuligheter med skipper n Blogg Aktuelle faktabokser Presentasjon av Gamalakheprosjektet Bakgrunnshistorie/bilder/film fra prosjektet Presentasjon av prosjektet Leviata Billedgalleri Automatiske oppdatering fra Facebook Jorda rundt minutt for minutt!!side 10 av 23

11 3.2: Hovedtema for all eksponering Variasjon er naturligvis viktig når det gjelder eksponering på nett eller andre medier. Likevel har vi valgt et hovedtema som basis for alt som måtte bli produsert for web-sidene, TV, radio eller skriftligbaserte medium. Temaet er: "Å sprenge grenser og å bryte ut av sirkler". En nonstop, solo jordomseiling er en grensesprengende handling for den som bestemmer seg for å gjennomføre den. På samme måte er det viktig å få fram hvordan vanlige mennesker over hele verden blir aktører i egne liv ved å sprenge grenser og ved å bryte ut av fastlåste sirkler. Jorda rundt minutt for minutt!!side 11 av 23

12 3.3: Innhold under hovedtema I den forbindelse finnes det uendelig mange interessante og engasjerende historier som kan presenteres ifb. med Leviatas jordomseiling: Intervju med ungdom i Gamalakhe som kjemper seg ut av fattigdomssirkelen. Syke som ikke gir opp, jfr. Enerly. Rusmisbrukeres vellykkede kamp for å komme ut av rushelvete. Solskinnshistorier fra enkeltpersoners innsats innenfor bistandsarbeid. Eventyrerne som brøt med tradisjonene, f.eks. Nansen, Amundsen, Heyerdal osv. Alle historiene: "På tross av"... Jorda rundt minutt for minutt!!side 12 av 23

13 "Å sprenge grenser og å bryte ut av sirkler"er også en bra overskrift for spennende samtaler og interessante diskusjoner på nettet eller på andre medieplattformer. Å stå i det å være alene i tilværelsen. Psykiske oppturer og belastninger ved grenseoverskridende handlinger. Vær/miljøutviklingen på havet, hva skjer? Politiske forhold i forbipasserende land. Hvordan drive bistandsarbeid på en best mulig måte? Metereologi underveis, kulinger, stormer? Jorda rundt minutt for minutt!!side 13 av 23

14 4: Gjennomføring 4.1: Mediapartner Det må være et mål å få til en avtale med én hovedsamarbeidspartner når det gjelder eksponering av prosjektet. Omfanget av slik mediaeksponering og medfølgende forpliktelser for alle parter, avtales nærmere ut fra hva som er hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart. 4.2: Innsamling Gamalakhe = å utfordre enkeltpersoner For å få til en bred interesse for seilasen og GDCS sitt arbeid, er det viktig at enkeltpersoner utfordres. Det at mange går sammen og bidrar hver for seg med forholdsvis små beløp, vil forhåpentligvis skape en verdifull dugnads- og eiefølelse til prosjektet. Og samtidig skape en erfaring om at det nytter hvis mange står samlet om en oppgave. Som i et dugnadsprosjekt! Hvordan nå mange nok enkeltpersoner? Invitere til samlinger med presentasjon av prosjektet og oppfordre til å støtte GDCS. Det kan gjøres i ulike maritime fora, menighetsfora, bedriftsfora, Rotaryforeninger etc. GDCS eget årlige arrangement vil være aktuelt. Facebook er naturligvis også en viktig arena. Dessuten kan jeg tenke meg utsendelse av DM til en rekke profilerte personer jeg kjenner med oppfordring om at de igjen utfordrer sine venner og bekjente. Jorda rundt minutt for minutt!!side 14 av 23

15 4.3: Finansiering av utstyr = å utfordre bedrifter Den dugnadsbaserte Gamalakhe-innsamlingen vil som nevnt, først og fremst bestå av bidrag fra enkeltpersoner. Når det gjelder utstyr og proviant som er nødvendig for å gjennomføre selve jordomseilingen, vil det være naturlig å henvende seg til ulike bedrifter. Dette fordi flere av disse kan bidra med «naturalia» og fordi de gjerne har større økonomiske muskler. Ved å skaffe til veie og/eller finansiere aktuelt utstyr som prosjekteier ikke er i stand til å finansiere selv, vil sponsor-bedrifter være avgjørende for at hele prosjektet kan gjennom-føres. Uten slike sponsorer, ingen jordomseiling og dermed heller ingen bidrag fra enkeltpersoner til Gamalakhe. Det er grunn til å tro at synligheten av sponsorbedrifters produkter/ deltakelse i prosjektet vil kunne gi en så verdifull pay-back at det vil være mulig å skaffe nødvendig antall sponsorer. Målet må være å få de ønskede bedriftene til å forstå hvor spesielt jordomseilingsprosjektet er, slik at de umiddelbart oppfatter de unike mulighetene de vil ha for utprøving og eksponering av sine produkter. Både gjennom kontinuerlig praktisk utprøving til havs gjennom 9 måneder og via mediaeksponering i månedene både før og etter gjennomføringen av jordomseilingen. 4.4: Prosjekteiers tap av inntekt = prosjekteiers ansvar Dette er en utfordring hovedsaklig i perioden juli 2014 til juni 2015 under selve jordomseilingen. Lån og andre økonomiske forpliktelser løper jo uansett hvor man måtte befinne seg. Prosjekteiers private økonomiske disposisjoner vil til en viss grad finansiere tap av inntekt. Salg av skriftlig materiale og billedmateriale før, under og etter prosjektet må finansiere øvrige tap. Jorda rundt minutt for minutt!!side 15 av 23

16 4.5: Aktuelle samarbeidspartnere? Når det gjelder mediaeksponering: NRK, TV2, TV Norge, GDCS, Reklamebyrå, Telenor, Netcom, Seilas, Seilmagasinet,forlag, andre? Sponsorer til utstyr og proviant Canon, Simrad, Helly Hansen, Stabburet, Norgesgruppen, Efoy, Maritim, Aries, Sønnak, Seilmaker, Apotek, Jotron, Kartverket, Roblon, Cummins, Aukra Maritime, andre? Givere til Gamalakhe Deg! Jorda rundt minutt for minutt!!side 16 av 23

17 4.6: Tidsplan (grovskisse) Oktober 2012 til oktober 2013: Etablere samarbeidspartnere. Utvikle aktuell media eksponering og skaffe sponsorer til utstyr og proviant. Oktober 2013: Point of no return Ta endelig beslutning om gjennomføring av prosjektet sammen med samarbeidspartnere og sponsorer. Oktober 2013 til juni 2014: Sponsorarbeid. Utruste Leviata. Innsamling Gamalakhe. Eventuelt produsere eksponeringsmateriale. Trene! Juni til juli/ august 2014: Posisjoneringsseiling til Plymouth Jorda rundt minutt for minutt!!side 17 av 23

18 4.7: Spesielle forhold Risikoanalyse En jordomseiling nonstop forutsetter at man gjennomfører aktuelle risikoanalyser. Det gjelder økonomi, praktiske/tekniske forhold, båt og utstyr, helse, muligheter for avbrudd etc. Dette må gjøres i samarbeid med mediapartner, sponsrer og eventuelt andre aktuelle aktører. Juridiske avklaringer Det er viktig at aktuelle juridiske forhold avklares på en ryddig måte. Det være seg økonomi, sponsoravtaler og samarbeidsavtaler, f.eks. eksklusivitet etc. Men også plasseringen av ansvar på en slik måte at ingen samarbeidspartner, sponsor eller GDSC på noen måte blir erstatningspliktige overfor prosjekteier eller hans familie ved eventuell personskade eller dødsfall som måtte skje i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. For slike avklaringer vil det være naturlig at alle parter benytter seg av egne juridisk kompetente rådgivere og at man i fellesskap nedtegner aktuelle formuleringer. Jorda rundt minutt for minutt!!side 18 av 23

19 5: Økonomi 5.1: Stipulering kostnader/inntekter Nødvendig kommunikasjonsutstyr/web/fotoutstyr for eksponering: Behov: Helt avhengig av omfanget av eksponering Dekkes av mediapartner/sponsorer/prosjekteier. Nødvendig utstyr /proviant for gjennomføring av prosjektet: (jfr. neste side) Behov: Ca. kr ,Dekkes av sponsorer/prosjekteier. Finansiering av prosjekteiers tap av inntekt : Behov: Ca. kr Dekkes av prosjekteier/salg av tekst/bilder etc. Sum totalt ca. kr ekstra eksponeringskostnader Jorda rundt minutt for minutt!!side 19 av 23

20 5.2: Spesifisert utrustning Leviata Nye seil/stående rigg/tauverk:!!! kr Strømforsyning:!!!!!!! kr Vannforsyning:!!!! kr Redningsutstyr:!!!!!!! kr Elektronikkutstyr:!!!!!! kr Proviant:!!!!! kr Satelittkomunikasjonsutstyr minimum:!! kr Bruk satelitt minimum:!!!!! kr Div. rigg/teknisk:!!!!!!! kr Forsikring:!!!!!!!! kr Diverse uforutsett:!!!!!! kr Sum totalt:!!!!! kr Jorda rundt minutt for minutt!!side 20 av 23

21 6: CV prosjekteier 6.1: Jobb-CV Jan Eirik Breen Født , Adresse: Bru-fjellveien 2, 1404 Siggerud Tlf.: , E-post: 1974:!! Artium latin ved Oslo Katedralskole 1981:!! Teologisk embetseksamen (MF) 1982:!! Praktisk teologisk seminar (UiO) :! Sivilarbeider Kirkens Bymisjon, rusmiddelsektoren :! Hjemmearbeidende med 2 barn,vaktmester, kirketjener, bussjåfør,!!! medlem/leder av Kirkerådets rusgiftutvalg, etablerte og var redaktør!!! i Radio Kristiania, båtbygger (Leviata) :! Hovedtillitsvalgt i Oslo og Follo Busstrafikk AS (OFB) :! Avdelingssjef turbilavdelingen OFB :! Personalsjef konsernet OFB (600 ans.) :! Personalsjef Oslo Vei (500 ans.) :! Beordret til personalsjef til Skoleetaten i Oslo kommune!!! ( ans.) :! Organisasjonssjef Oslo Vei 2004-:!! Selvstendig næringsdrivende, tømrer/snekker Jorda rundt minutt for minutt!!side 21 av 23

22 6.2: Maritim CV Jan Eirik Breen 1975:!! Dykkersertifikat (fritid) :! Bygget seilskøyta Leviata fra "scratch" 1989:!! Kystskipper fritidsbåter (Deck Officer Class 5) 1991:!! VHF-sertifikat :! Seiling i Scandinavia 4-5 uker hver sommer, (skipper Leviata) Lengre seilaser 1997:!! Seilas Jylland rundt (skipper Leviata) 2000:!! Seilas Shetland og Orknøyene (skipper Leviata) 2003:!! Seilas Oslo, Spitsbergen rundt, Nordkapp og retur til Oslo!!! (skipper Leviata) 2005:!! 1.plass i Færdern, skøyteklassen (skipper Leviata) 2005:!! Seilas Longyearbyen til 80 gr. N, retur over Barentshavet til!!! Tromsø (mannskap Explorer) 2006:!! Seilas over Barentshavet fra Tromsø via Bjørnøya til Spitsbergen!!! (mannskap Equinox) 2008:!! Seilas Las Palmas til St. Lucia, ARC (mannskap Equinox) 2009:!! Seilas Panama til Galapagos via Cocos Island!!! (mannskap To Fluer)!! CV-er oppdatert mars 2013 Jorda rundt minutt for minutt!!side 22 av 23

23 7: Mens vi venter.. Himmelen speiles i havet Ikke en krusning å se Seilene slenger fra styrbord til babord Skuta står stille Er det noen mening i det? Ansikter speiles i havet Utålmodig etter å se Venter urolig på hva som skal hende Alle er stille Er det noen mening i det? Tankene speiles i havet Angsten for hva som skal skje Uroen setter alt annet til side Livet står stille Er det noen mening i det? Hjertene speiles i havet Frister vår sjel til å be Be om at sola og vinden skal komme Lufta står stille Er det noen mening i det? Speilbildet brytes av brisen Langsomt blir seilene fylt Tiden for stillhet og venting er over Alt som sto stille Nå blir det mening i det! Leviata /JEB Jorda rundt minutt for minutt!!side 23 av 23

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere.

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. Gammelt budskap på nye føtter DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. KRISTI SENDEBUD I VÅR TID 2005-2009 2009-2013 1 Forord: DFEFs misjonsstrategidokument i sin nåværende form ble lagt

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soning Årsrapport 2011 Innhold Side 3 Innledning Innledning 2011 har vært et spennende år for Nettverk etter soning (NES). Fire ansatte er nå samlet i nye kontorer og vi opplever at det

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 8. årgang september 2014 Foto: Werner Juvik TEMA: Arbeid og oppfølging Søkte sosialhjelp: Må jobbe for penga Da antallet unge som søkte sosialhjelp økte,

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

Livet med Gullbilletten?

Livet med Gullbilletten? Holbergprisen i skolen 2014 Livet med Gullbilletten? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad Langhaugen

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær 1 Innledning Velkommen til heftet Klar for valgkamp 12015!, som er laget med tanke på lokallag i Senterpartiet som skal planlegge og gjennomføre valgkamp. Heftet skal benyttes som et studiehefte, slik

Detaljer

The Norwegian Tall Ships magazine. The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet. Statsraad Lehmkuhl

The Norwegian Tall Ships magazine. The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet. Statsraad Lehmkuhl The Norwegian Tall Ships magazine Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl 1 Blant de syv fjell ligger Norges maritime hovedstad med landets største flåte driftet av rederier som hevder seg internasjonalt

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer