Jorda rundt minutt for minutt...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jorda rundt minutt for minutt..."

Transkript

1 Jorda rundt minutt for minutt... Første nordmann for seil jorda rundt uten stans. Et prosjekt med en visjon om å sprenge grenser, bryte ut av sirkler og som også har filantropien som drivkraft. Jorda rundt minutt for minutt!!side 1 av 23

2 Innhold prosjektbeskrivelse 1:! Beskrivelse hovedmål 1.1: Jordomseiling 1.2: Innsamling Gamalakhe 2:! Bakgrunn for prosjektet 3:! Eksponering 3.1: Prosjektets web-side 3.2: Tema for all eksponering 3.3: Innhold under hovedtema 4:! Gjennomføring 4.1: Eksponeringspartner 4.2: Innsamling Gamalakhe, enkeltpersoner 4.3: Finansiering jordomseiling, bedrifter 4.4: Finansiering prosjekteier, prosjekteier 4.5: Ønskede samarbeidspartnere 4.6: Tidsplan 4.7: Spesielle forhold 5:! Økonomi 5.1: Stipulerte kostnader 5.2: Spesifisert utrustning Leviata 6:! CV prosjekteier 6.1: Jobb-CV 6.2: Maritim CV 7:! Mens vi venter! Jorda rundt minutt for minutt!!side 2 av 23

3 1: Hovedmål Som første nordmann noensinne, seile jorda rundt helt alene, uten å gå i land noe sted og gjennom denne seilasen samle inn minimum 1mill. kr. til Gamalakhe Development Center Stiftelses arbeid for ungdom i Sør Afrika. Jorda rundt minutt for minutt!!side 3 av 23

4 1.1: Jordomseiling Gjennomføre en alene, nonstop jordomseiling med den gaffelriggede seilskøyta Leviata som første nordmann noensinne. Seile jorda rundt syd for de tre store kappene, Kapp Det Gode Håp, Kapp Leeuwin (Australia) og Kapp Horn. Start i Plymouth i sydvest England i juli/ august 2014 og retur samme sted våren Jorda rundt minutt for minutt!!side 4 av 23

5 1.2: Innsamling Gamalakhe: Skaffe givere som betaler et avtalt beløp pr. utseilt nautisk mil (n.m.) Leviata seiler på sitt jordomseilingsforsøk. En jordomseiling (ca n. m.) vil innbringe litt over kr.1 mill. hvis giverne tilsammen bidrar med kr.35,- pr. n.m. For eksempel ved at 350 personer, for hver mil Leviata seiler, gir 10 øre. Det vil utgjøre ca kr.3000,- fordelt på de 9 månedene seilasen sannsynligvis vil ta. Beløpet betales inn månedlig til en egen konto iht. loggført utseilt distanse. Innsamlede midler vil bli satt inn på et fond som disponeres av Gamalakhe Development Centers Stiftelse med det formål å tilby stipendier til unge i Sør Afrika slik at disse vha. egen kompetanse kan bryte ut av den fattigdomssirkelen som så mange er fanget i. Dette er den viktigste drivkraften for å gjennomføre den planlagte jordomseilingen! Jorda rundt minutt for minutt!!side 5 av 23

6 2: Bakgrunn for prosjektet De senere årene har det vokst fram en stadig sterkere trang hos undertegnede til å gjøre noe nyttig for andre mennesker. I min yrkesaktive karriere savnet jeg ofte det filantropiske elementet i arbeidslivet. Min økonomi tilsier ikke betydelige, private donasjoner. Forsøk på kontakt med ideelle organisasjoner for å stille min arbeidskraft til disposisjon, har heller ikke gitt ønsket resultat. Samtidig har det utviklet seg en sterkere og dypere opplevelse av tilhørighet til havet og maritime aktiviteter. Dette i takt med økende erfaring fra seiling på havet. Alt fra flere seilaser over Djevelens dansegulv, Barentshavet, til fredfulle slør over Atlanteren til Karibien eller i Stillehavet til Galapagos. For noen år siden ble jeg kjent med Gamalakhe Development Centers Stiftelses (GDCS) arbeid i Sør Afrika gjennom initiativtaker Rolf Olsen. Jeg ble umiddelbart imponert over den frivillige innsatsen som ligger til grunn for prosjektet. Og ikke minst over resultatene etter så kort tid! Siden da tenkte jeg stadig oftere på hvordan jeg kunne bidra økonomisk slik at det monner i deres arbeid. Hva om jeg kunne komme på en idé som ville utløse giverglede blant folk flest og på den måten skaffe til veie betydelige midler? Midler som kan bidra til at barn og unge får en mulighet til å bli aktører i sitt eget liv og slik kommer seg ut av lukkede sirkler preget av analfabetisme, fattigdom og vold. Det ble naturlig å se på egne ferdigheter og kompetanse: Kunne maritim interesse og kjærligheten til havet bidra? En gammel drøm fra 80-årene dukket opp. Drømmen er knyttet til historien om verdens første regatta jorden rundt nonstop. Den ble utlyst av Sunday Times i Premiene var en gullforgylt globus til den som først seilte jorden rundt nonstop alene. Den som seilte raskest fikk utbetalt 5000 pund. Reglene var enkle: Man kunne starte fra hvilken som helst havn i England i perioden mellom 1.juni og 31.oktober 1968 og returnere til samme havn. Og man måtte seile syd for de tre store kappene: Kapp det Gode Håp, Kapp Leuwin og Kapp Horn. Jorda rundt minutt for minutt!!side 6 av 23

7 Ni personer meldte seg til regattaen, men kun en brakte båten sin tilbake til England. Det var Robin Knox-Johnston, en 29 år gammel sjøoffiser i den Engelske handelsflåten. Hans bragd rager fortsatt som en av de største i seilingens historie. Men det var ikke Robin Knox-Johnstons seilas som skapte min drøm. Det var det en fransk deltaker, Bernard Moitessier som gjorde. Med sin bok The Long Way. Han deltok med sin selvbygde stålbåt Joshua og lå godt an til å vinne begge premiene da han rundet Kapp Horn og var på vei nordover mot England. Men noe hadde skjedd med ham underveis. På en spesiell måte hadde han blitt mer og mer knyttet til livet på havet: Dyrelivet, vinden, bølgene, stjernehimmelen og ikke minst friheten fra det hektiske og krevende livet på landjorda. Dette tok han nå konsekvensen av og ga rett og slett blaffen i regattaen. Kursen ble igjen satt mot øst. Det vil si at han passerte Kapp det Gode Håp for andre gang og fortsatte så videre en halv gang til rundt jorda før han endte opp på Tahiti. Denne delen av seilasen foregikk vinterstid og resulterte i flere "knock downs". En gang så kraftig at selve kjølen svingte 40 grader over vann! Bernard Moitessiers beskrivelse av sin havseilas, trollbandt meg den gangen og var en sterk drivkraft i de årene jeg bygde min egen båt, Leviata. Drømmen var der hele tida: Tenk å kunne seile rundt jorda på samme måte som han? Og kanskje som første nordmann? Men hverdagen ble naturligvis en annen. Familie og jobb ga små muligheter for slike drømmer. Båtlivet ble som for de fleste: Preget av trivelige sommerturer i norske farvann sammen med familie og venner. Et båtliv som jeg likevel har lært å sette stor pris på! Nå har imidlertid livssituasjonen og voksne barn, de siste årene åpnet for større frihet til egne prosjekter. Men samtidig kommer alderen tettere på. Jeg har innsett at tida snart renner ut for de mer spektakulære prosjektene. Skal jeg noen gang gjennom-føre drømmen om å seile jorda rundt nonstop, da må det skje innenfor en tidshorisont på ca. 5 år. Og det at fremdeles ingen nordmann, meg bekjent, har gjennomført en slik seilas, trigger meg nå naturligvis enda mer. Også derfor dette prosjektet. Hvis jeg så i tillegg, gjennom denne jordomseilingen, kan bidra til at du og andre med deg, våkner opp og beslutter å gjøre noe aktivt med livet til fordel for andre. Eller at de innsamlede Jorda rundt minutt for minutt!!side 7 av 23

8 midlene kommer barn og unge i Sør Afrika til nytte på en slik måte at de kan bli konstruktive aktører i egne liv. Da må jeg bare bøye hodet i takknemlighet. For da vil også en annen drøm gå i oppfyllelse: Drømmen om, i hvert fall for en kort periode, å bli en filantrop.- Jorda rundt minutt for minutt!!side 8 av 23

9 3: Mediaeksponering Overskriften "Jorda rundt minutt for minutt" henspeiler på de vellykkede sendingene NRK har hatt fra Hurtigruta, NSB og Telemarkkanalen. Via WEB og Facebook er ideen å la følgere av prosjektet få en opplevelse av å være med underveis - minutt for minutt så og si... Jorda rundt minutt for minutt!!side 9 av 23

10 3.1: Prosjektets web-side På websiden skal «følgerne» på et søylediagram fortløpende kunne se antall «innseilte» kroner til Gamalakhe-prosjektet dag for dag, time for time. Man vil kunne følge Leviatas posisjon på kartet og med angitte koordinater. Det vil naturligvis også framgå hvor mange nautiske mil som er seilt siste døgn og hvor mange mil som er tilbakelagt av totaldistansen. I den grad det lar seg gjennomføre praktisk og økonomisk, vil det også bli overført bilder og film fra selve seilasen. På hvilken måte og i hvilken grad, er avhengig av hvilken sponsordeltakelse vi får. Andre elementer på web-siden: Chattemuligheter med skipper n Blogg Aktuelle faktabokser Presentasjon av Gamalakheprosjektet Bakgrunnshistorie/bilder/film fra prosjektet Presentasjon av prosjektet Leviata Billedgalleri Automatiske oppdatering fra Facebook Jorda rundt minutt for minutt!!side 10 av 23

11 3.2: Hovedtema for all eksponering Variasjon er naturligvis viktig når det gjelder eksponering på nett eller andre medier. Likevel har vi valgt et hovedtema som basis for alt som måtte bli produsert for web-sidene, TV, radio eller skriftligbaserte medium. Temaet er: "Å sprenge grenser og å bryte ut av sirkler". En nonstop, solo jordomseiling er en grensesprengende handling for den som bestemmer seg for å gjennomføre den. På samme måte er det viktig å få fram hvordan vanlige mennesker over hele verden blir aktører i egne liv ved å sprenge grenser og ved å bryte ut av fastlåste sirkler. Jorda rundt minutt for minutt!!side 11 av 23

12 3.3: Innhold under hovedtema I den forbindelse finnes det uendelig mange interessante og engasjerende historier som kan presenteres ifb. med Leviatas jordomseiling: Intervju med ungdom i Gamalakhe som kjemper seg ut av fattigdomssirkelen. Syke som ikke gir opp, jfr. Enerly. Rusmisbrukeres vellykkede kamp for å komme ut av rushelvete. Solskinnshistorier fra enkeltpersoners innsats innenfor bistandsarbeid. Eventyrerne som brøt med tradisjonene, f.eks. Nansen, Amundsen, Heyerdal osv. Alle historiene: "På tross av"... Jorda rundt minutt for minutt!!side 12 av 23

13 "Å sprenge grenser og å bryte ut av sirkler"er også en bra overskrift for spennende samtaler og interessante diskusjoner på nettet eller på andre medieplattformer. Å stå i det å være alene i tilværelsen. Psykiske oppturer og belastninger ved grenseoverskridende handlinger. Vær/miljøutviklingen på havet, hva skjer? Politiske forhold i forbipasserende land. Hvordan drive bistandsarbeid på en best mulig måte? Metereologi underveis, kulinger, stormer? Jorda rundt minutt for minutt!!side 13 av 23

14 4: Gjennomføring 4.1: Mediapartner Det må være et mål å få til en avtale med én hovedsamarbeidspartner når det gjelder eksponering av prosjektet. Omfanget av slik mediaeksponering og medfølgende forpliktelser for alle parter, avtales nærmere ut fra hva som er hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart. 4.2: Innsamling Gamalakhe = å utfordre enkeltpersoner For å få til en bred interesse for seilasen og GDCS sitt arbeid, er det viktig at enkeltpersoner utfordres. Det at mange går sammen og bidrar hver for seg med forholdsvis små beløp, vil forhåpentligvis skape en verdifull dugnads- og eiefølelse til prosjektet. Og samtidig skape en erfaring om at det nytter hvis mange står samlet om en oppgave. Som i et dugnadsprosjekt! Hvordan nå mange nok enkeltpersoner? Invitere til samlinger med presentasjon av prosjektet og oppfordre til å støtte GDCS. Det kan gjøres i ulike maritime fora, menighetsfora, bedriftsfora, Rotaryforeninger etc. GDCS eget årlige arrangement vil være aktuelt. Facebook er naturligvis også en viktig arena. Dessuten kan jeg tenke meg utsendelse av DM til en rekke profilerte personer jeg kjenner med oppfordring om at de igjen utfordrer sine venner og bekjente. Jorda rundt minutt for minutt!!side 14 av 23

15 4.3: Finansiering av utstyr = å utfordre bedrifter Den dugnadsbaserte Gamalakhe-innsamlingen vil som nevnt, først og fremst bestå av bidrag fra enkeltpersoner. Når det gjelder utstyr og proviant som er nødvendig for å gjennomføre selve jordomseilingen, vil det være naturlig å henvende seg til ulike bedrifter. Dette fordi flere av disse kan bidra med «naturalia» og fordi de gjerne har større økonomiske muskler. Ved å skaffe til veie og/eller finansiere aktuelt utstyr som prosjekteier ikke er i stand til å finansiere selv, vil sponsor-bedrifter være avgjørende for at hele prosjektet kan gjennom-føres. Uten slike sponsorer, ingen jordomseiling og dermed heller ingen bidrag fra enkeltpersoner til Gamalakhe. Det er grunn til å tro at synligheten av sponsorbedrifters produkter/ deltakelse i prosjektet vil kunne gi en så verdifull pay-back at det vil være mulig å skaffe nødvendig antall sponsorer. Målet må være å få de ønskede bedriftene til å forstå hvor spesielt jordomseilingsprosjektet er, slik at de umiddelbart oppfatter de unike mulighetene de vil ha for utprøving og eksponering av sine produkter. Både gjennom kontinuerlig praktisk utprøving til havs gjennom 9 måneder og via mediaeksponering i månedene både før og etter gjennomføringen av jordomseilingen. 4.4: Prosjekteiers tap av inntekt = prosjekteiers ansvar Dette er en utfordring hovedsaklig i perioden juli 2014 til juni 2015 under selve jordomseilingen. Lån og andre økonomiske forpliktelser løper jo uansett hvor man måtte befinne seg. Prosjekteiers private økonomiske disposisjoner vil til en viss grad finansiere tap av inntekt. Salg av skriftlig materiale og billedmateriale før, under og etter prosjektet må finansiere øvrige tap. Jorda rundt minutt for minutt!!side 15 av 23

16 4.5: Aktuelle samarbeidspartnere? Når det gjelder mediaeksponering: NRK, TV2, TV Norge, GDCS, Reklamebyrå, Telenor, Netcom, Seilas, Seilmagasinet,forlag, andre? Sponsorer til utstyr og proviant Canon, Simrad, Helly Hansen, Stabburet, Norgesgruppen, Efoy, Maritim, Aries, Sønnak, Seilmaker, Apotek, Jotron, Kartverket, Roblon, Cummins, Aukra Maritime, andre? Givere til Gamalakhe Deg! Jorda rundt minutt for minutt!!side 16 av 23

17 4.6: Tidsplan (grovskisse) Oktober 2012 til oktober 2013: Etablere samarbeidspartnere. Utvikle aktuell media eksponering og skaffe sponsorer til utstyr og proviant. Oktober 2013: Point of no return Ta endelig beslutning om gjennomføring av prosjektet sammen med samarbeidspartnere og sponsorer. Oktober 2013 til juni 2014: Sponsorarbeid. Utruste Leviata. Innsamling Gamalakhe. Eventuelt produsere eksponeringsmateriale. Trene! Juni til juli/ august 2014: Posisjoneringsseiling til Plymouth Jorda rundt minutt for minutt!!side 17 av 23

18 4.7: Spesielle forhold Risikoanalyse En jordomseiling nonstop forutsetter at man gjennomfører aktuelle risikoanalyser. Det gjelder økonomi, praktiske/tekniske forhold, båt og utstyr, helse, muligheter for avbrudd etc. Dette må gjøres i samarbeid med mediapartner, sponsrer og eventuelt andre aktuelle aktører. Juridiske avklaringer Det er viktig at aktuelle juridiske forhold avklares på en ryddig måte. Det være seg økonomi, sponsoravtaler og samarbeidsavtaler, f.eks. eksklusivitet etc. Men også plasseringen av ansvar på en slik måte at ingen samarbeidspartner, sponsor eller GDSC på noen måte blir erstatningspliktige overfor prosjekteier eller hans familie ved eventuell personskade eller dødsfall som måtte skje i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. For slike avklaringer vil det være naturlig at alle parter benytter seg av egne juridisk kompetente rådgivere og at man i fellesskap nedtegner aktuelle formuleringer. Jorda rundt minutt for minutt!!side 18 av 23

19 5: Økonomi 5.1: Stipulering kostnader/inntekter Nødvendig kommunikasjonsutstyr/web/fotoutstyr for eksponering: Behov: Helt avhengig av omfanget av eksponering Dekkes av mediapartner/sponsorer/prosjekteier. Nødvendig utstyr /proviant for gjennomføring av prosjektet: (jfr. neste side) Behov: Ca. kr ,Dekkes av sponsorer/prosjekteier. Finansiering av prosjekteiers tap av inntekt : Behov: Ca. kr Dekkes av prosjekteier/salg av tekst/bilder etc. Sum totalt ca. kr ekstra eksponeringskostnader Jorda rundt minutt for minutt!!side 19 av 23

20 5.2: Spesifisert utrustning Leviata Nye seil/stående rigg/tauverk:!!! kr Strømforsyning:!!!!!!! kr Vannforsyning:!!!! kr Redningsutstyr:!!!!!!! kr Elektronikkutstyr:!!!!!! kr Proviant:!!!!! kr Satelittkomunikasjonsutstyr minimum:!! kr Bruk satelitt minimum:!!!!! kr Div. rigg/teknisk:!!!!!!! kr Forsikring:!!!!!!!! kr Diverse uforutsett:!!!!!! kr Sum totalt:!!!!! kr Jorda rundt minutt for minutt!!side 20 av 23

21 6: CV prosjekteier 6.1: Jobb-CV Jan Eirik Breen Født , Adresse: Bru-fjellveien 2, 1404 Siggerud Tlf.: , E-post: 1974:!! Artium latin ved Oslo Katedralskole 1981:!! Teologisk embetseksamen (MF) 1982:!! Praktisk teologisk seminar (UiO) :! Sivilarbeider Kirkens Bymisjon, rusmiddelsektoren :! Hjemmearbeidende med 2 barn,vaktmester, kirketjener, bussjåfør,!!! medlem/leder av Kirkerådets rusgiftutvalg, etablerte og var redaktør!!! i Radio Kristiania, båtbygger (Leviata) :! Hovedtillitsvalgt i Oslo og Follo Busstrafikk AS (OFB) :! Avdelingssjef turbilavdelingen OFB :! Personalsjef konsernet OFB (600 ans.) :! Personalsjef Oslo Vei (500 ans.) :! Beordret til personalsjef til Skoleetaten i Oslo kommune!!! ( ans.) :! Organisasjonssjef Oslo Vei 2004-:!! Selvstendig næringsdrivende, tømrer/snekker Jorda rundt minutt for minutt!!side 21 av 23

22 6.2: Maritim CV Jan Eirik Breen 1975:!! Dykkersertifikat (fritid) :! Bygget seilskøyta Leviata fra "scratch" 1989:!! Kystskipper fritidsbåter (Deck Officer Class 5) 1991:!! VHF-sertifikat :! Seiling i Scandinavia 4-5 uker hver sommer, (skipper Leviata) Lengre seilaser 1997:!! Seilas Jylland rundt (skipper Leviata) 2000:!! Seilas Shetland og Orknøyene (skipper Leviata) 2003:!! Seilas Oslo, Spitsbergen rundt, Nordkapp og retur til Oslo!!! (skipper Leviata) 2005:!! 1.plass i Færdern, skøyteklassen (skipper Leviata) 2005:!! Seilas Longyearbyen til 80 gr. N, retur over Barentshavet til!!! Tromsø (mannskap Explorer) 2006:!! Seilas over Barentshavet fra Tromsø via Bjørnøya til Spitsbergen!!! (mannskap Equinox) 2008:!! Seilas Las Palmas til St. Lucia, ARC (mannskap Equinox) 2009:!! Seilas Panama til Galapagos via Cocos Island!!! (mannskap To Fluer)!! CV-er oppdatert mars 2013 Jorda rundt minutt for minutt!!side 22 av 23

23 7: Mens vi venter.. Himmelen speiles i havet Ikke en krusning å se Seilene slenger fra styrbord til babord Skuta står stille Er det noen mening i det? Ansikter speiles i havet Utålmodig etter å se Venter urolig på hva som skal hende Alle er stille Er det noen mening i det? Tankene speiles i havet Angsten for hva som skal skje Uroen setter alt annet til side Livet står stille Er det noen mening i det? Hjertene speiles i havet Frister vår sjel til å be Be om at sola og vinden skal komme Lufta står stille Er det noen mening i det? Speilbildet brytes av brisen Langsomt blir seilene fylt Tiden for stillhet og venting er over Alt som sto stille Nå blir det mening i det! Leviata /JEB Jorda rundt minutt for minutt!!side 23 av 23

Jorda rundt minutt for minutt...

Jorda rundt minutt for minutt... Jorda rundt minutt for minutt... Første nordmann for seil jorda rundt uten stans. Et prosjekt med en visjon om å sprenge grenser, bryte ut av sirkler og som også har filantropien som drivkraft. Jorda rundt

Detaljer

Dette Nyhets,- fadder- og vennebrev blir utgitt 7 ganger i året og innholder:

Dette Nyhets,- fadder- og vennebrev blir utgitt 7 ganger i året og innholder: Nyhetsbrev IV- 2015 Dette Nyhets,- fadder- og vennebrev blir utgitt 7 ganger i året og innholder: - Kort informasjon om GDCS`prosjektarbeid hjemme og ute og om de barn du støtter gjennom gaver, donasjoner,

Detaljer

Side 1 av 7 Leif Halmrast

Detaljer

Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2012

Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2012 Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2012 Vi søker samarbeidspartnere! Team kappseiling består av fem unge menn som sammen besitter et veldig godt utgangspunkt for å skape et fremgangsrikt lag for match-racing.

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Kropp og sinn 19. september 2014

Kropp og sinn 19. september 2014 Kropp og sinn 19. september 2014 Dette er Danske Bank Oslo Maraton Første gang arrangert i 1981 Fra løpsfest til folkefest Over 25 000 deltakere (2014) Kulturelle innslag rundt hele løypa Maraton, halv-maraton,

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009.

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2011

Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2011 Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2011 Vi søker sponsorer! Team kappseiling består av fem unge menn som sammen besitter et perfekt utgangspunkt for å skape et suksessfullt lag for match-racing. Laget

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Malvik- og Stjørdal Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene samt vedtektene for Nordenfjeldske

Detaljer

Arbeidskopi. Manus til leksjonene er hentet fra grunnlaget til en ny lærebok i navigasjon som utkommer på Universitetsforlaget, våren 2016, jfr

Arbeidskopi. Manus til leksjonene er hentet fra grunnlaget til en ny lærebok i navigasjon som utkommer på Universitetsforlaget, våren 2016, jfr Leksjon 5, uke 38.2015 Leksjon 5 I denne leksjonen skal vi se nærmere på Plotting på papir Logger og korreksjonstall Magnetisme og deviasjon Strømkoblinger og kursrettelser Arbeidskopi Manus til leksjonene

Detaljer

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007 LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL 12 mai 2007 INVITASJON TIL REGATTA Asker Seilforening inviterer alle seilere i indre Oslofjord til regatta lørdag 12. Mai. I 2007 samlet vi mer enn 50 båter

Detaljer

Toktsrapport 2015 for. M/K «Andholmen». Ny sylinder med ny topp er kommet på plass i maskinrommet!

Toktsrapport 2015 for. M/K «Andholmen». Ny sylinder med ny topp er kommet på plass i maskinrommet! Toktsrapport 2015 for M/K «Andholmen». Ny sylinder med ny topp er kommet på plass i maskinrommet! Toktsrapport 2015 for M/K «Andholmen. April. Onsdag 15. April ble det gjennomført en prøvetur i nærområdet

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009.

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

Blue Riband REGATTAREGLER

Blue Riband REGATTAREGLER REGATTAREGLER Blue Riband Kofferten innholder: 1 spillebrett 1 terning 12 brikker i 6 ulike farger (6 spillebrikker og 6 brikker for å samle redningsbøyene på) 30 lastebrikker i ulike farger 40 redningsbøyer

Detaljer

KUNNGJØRING. 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

KUNNGJØRING. 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. BRUDE Doublehanded 1 REGLER KUNNGJØRING 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012 1.3 Nasjonale myndigheters forskrifter,

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

..man drar aldri til ishavet på en fredag den 13.

..man drar aldri til ishavet på en fredag den 13. ..man drar aldri til ishavet på en fredag den 13. Jens Odin Johansen Slettli ble født den 2.mai i 1912 i Olderdalen. Jens måtte tidlig ut i arbeid på fiske, ishavet, anlegg og ikke minst på gruvearbeid.

Detaljer

På ski for å gi! Skoleaktivitet for 1.-7. trinnet Et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Norges Blindeforbund. Inspirert av Jønsrud skole, Hedmark

På ski for å gi! Skoleaktivitet for 1.-7. trinnet Et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Norges Blindeforbund. Inspirert av Jønsrud skole, Hedmark På ski for å gi! Skoleaktivitet for 1.-7. trinnet Et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Norges Blindeforbund Inspirert av Jønsrud skole, Hedmark Mange er blinde eller sterkt synshemmet i Nepal, helt

Detaljer

BRUDE Doublehanded Opplevelse & Utfordring

BRUDE Doublehanded Opplevelse & Utfordring BRUDE Doublehanded Opplevelse & Utfordring Brude doublehanded 16. 17. august 2013 1 REGLER KUNNGJØRING 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 ISAFs Kappseilingsregler

Detaljer

2016 Kunngjøring. Denne kunngjøringen inneholder følgende:

2016 Kunngjøring. Denne kunngjøringen inneholder følgende: 2016 Kunngjøring Denne kunngjøringen inneholder følgende: Del I Generell kunngjøring for alle delstevner Del II Delstevner 1. Oslo 2. Sandefjord 3. Stavanger 4. Bergen Del I Generelle 1. Organiserende

Detaljer

Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner å kjøpe andeler som gir rett til å benytte. eksklusive seilbåter i tropiske farvann

Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner å kjøpe andeler som gir rett til å benytte. eksklusive seilbåter i tropiske farvann Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner å kjøpe andeler som gir rett til å benytte eksklusive seilbåter i tropiske farvann BÅTENE OG STEDENE Andelene gir rett til å benytte båter av type Jeanneau Yachts

Detaljer

Knarr 2013 Bergens Seilforening 24. - 25. august SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER

Knarr 2013 Bergens Seilforening 24. - 25. august SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER Knarr 2013 Bergens Seilforening 24. - 25. august SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Regattaen er klassifisert som kategori

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Seilingsbestemmelser SEAPILOT 2STAR 19. 21. JUNI 2014

Seilingsbestemmelser SEAPILOT 2STAR 19. 21. JUNI 2014 Seilingsbestemmelser SeaPilot2Star NOR 2014 er en utfordrende seilas for to seilere som sammen utfordrer Skagerrak og kystområdet rundt som konkurransefarvann. Regattaen har to etapper med pitstop. Regattaen

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

ingen egnet turbåt for funksjonshemmede og rullestolbrukere.

ingen egnet turbåt for funksjonshemmede og rullestolbrukere. I Oslofjorden finnes det ingen egnet turbåt for funksjonshemmede og rullestolbrukere. Dere tilbys derfor å være med å forandre dette! Båten er endelig ferdig! Dette er den første egnede båten for funksjonshemmede

Detaljer

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet Geir Lippestad Et større vi Til forsvar for livet Om forfatteren: GEIR LIPPESTAD (f. 1964) er advokat og ble verdenskjent som forsvarer for gjerningsmannen under etterforskningen og rettssaken etter terrorangrepet

Detaljer

Fagkveld om psykisk helse

Fagkveld om psykisk helse Fagkveld om psykisk helse «GOD PSYKISK HELSE MED KRONISK SYKDOM» Hva er psykisk helse? Livskvalitet og kronisk sykdom Tankens kraft tanker, følelser, atferd Hjelp til selvhjelp: www.kognitiv.no Sigdal

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2012 Torsdag 6. september 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den (de)

Detaljer

SMØLA DOUBLEHANDED. AG Maritime Senter er årets hovedsponsor

SMØLA DOUBLEHANDED. AG Maritime Senter er årets hovedsponsor KRISTIANSUNDS SEILFORENING SMØLA DOUBLEHANDED 19-20/06-2015 Da har vi nok en gang gleden av å invitere til seilas Smøla DH, som arrangeres for 8 gang i år. Den over 80Nm lange seilasen starter og slutter

Detaljer

KUNNGJØRING. Moss Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund. Ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP FOR. Albin Express

KUNNGJØRING. Moss Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund. Ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP FOR. Albin Express KUNNGJØRING Moss Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund Ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP FOR Albin Express i Moss 26. 28. august 2016 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik

Detaljer

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016. 1.2 Norges Seilforbunds Regler for arrangement av

Detaljer

1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. SEILINGSBESTEMMELSER FOR HØSTCUP FOR JOLLER 12. -13. OKTOBER 2013 v.6 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 2. REGISTRERING Alle båter må registrere

Detaljer

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Informasjonsmøte 3 mai 18:00 Agenda Informasjon om Tirsdagsregattaen. Seilbestemmelse, bane, klasser, måltall mm. Vi har besluttet å fortsette å benytte Sail

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER KM Knarr 2015

SEILINGSBESTEMMELSER KM Knarr 2015 Bergens Seilforening 29. - 30. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER KM Knarr 2015 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Regattaen er klassifisert

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015 SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015 Samling på Oslo seilforenings regattaområde vest for Langøya. kl 14.00 Regattaen er åpen for OS Rating og Express båter. Skipper må være medlem av Oslo

Detaljer

HENRI LLOYD BERGEN SINGLEHANDED

HENRI LLOYD BERGEN SINGLEHANDED HENRI LLOYD BERGEN SINGLEHANDED SEILINGSBESTEMMELSER 01.09.2014 vil avhenge av antall deltagere. Bergens Seilforening ønsker velkommen til Henri Lloyd Bergen Singlehanded lørdag 6. september 2014 kl. 11.00.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Toktsrapport 2004 for M/K Andholmen.

Toktsrapport 2004 for M/K Andholmen. Toktsrapport 2004 for M/K Andholmen. Andholmen i Ulvik under Sjømaktseminaret 2004. Stortingspresident Jørgen Kosmo besøker fartøyet. Fra v. Magne Dag Stensland, Johan Lilleheim, Jørgen Kosmo, Olav Øvrebø

Detaljer

Sailracing with a friend. Watski Skagerrak TwoStar 2012-14.6 17.6. HUSK! Regattaens nettside: www.seilmagasinet.no/?regatta=778

Sailracing with a friend. Watski Skagerrak TwoStar 2012-14.6 17.6. HUSK! Regattaens nettside: www.seilmagasinet.no/?regatta=778 2012 SEILINGSbestemmelser Watski Skagerrak TwoStar 2012-14.6 17.6 HUSK! Regattaens nettside: www.seilmagasinet. Send bilde: MMS til 1938. Innled tekstfelt med: Blogg 1496098 Send video: VMS til 47700 Sailracing

Detaljer

WATSKI SKAGERRAK TWOSTAR. Notice of race 10 ÅR

WATSKI SKAGERRAK TWOSTAR. Notice of race 10 ÅR WATSKI SKAGERRAK TWOSTAR Notice of race 2013 10 ÅR 2004 2013 Sailracing Sailracing with with a friend a Velkommen til havseilasen: Watski Skagerrak TwoStar «Offshore» og kystseilasen: Watski Skagerrak

Detaljer

Seglingsbestemmelser Vårregatta Jolle. 14. april 2012

Seglingsbestemmelser Vårregatta Jolle. 14. april 2012 Seglingsbestemmelser Vårregatta Jolle 14. april 2012 1. Gjeldende regler 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene (2009-2012). 1.2 Regattaen er klassifisert som

Detaljer

INTER CITY 2015 Sponsor: SEILINGSBESTEMMELSER

INTER CITY 2015 Sponsor: SEILINGSBESTEMMELSER INTER CITY 2015 Sponsor: SEILINGSBESTEMMELSER Organiserende myndighet er Molde Seilforening i samarbeid med Ålesunds Seilforening. 1 1. REGLER 1.1 Regattaen er underlagt «reglene» slik disse er definert

Detaljer

Seilingsbestemmelser (rev. 24.6)

Seilingsbestemmelser (rev. 24.6) Seilingsbestemmelser (rev. 24.6) 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Malvik- og Stjørdal Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene samt vedtektene

Detaljer

18.3 Stagvending når man nærmer seg et merke

18.3 Stagvending når man nærmer seg et merke 18.3 Stagvending når man nærmer seg et merke Hvis to båter nærmer seg et merke for motsatte halser og en av dem endrer halser, og som et resultat er underlagt regel 13 i sonen mens den andre står opp merket,

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2010 Torsdag 2 september 2010

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2010 Torsdag 2 september 2010 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2010 Torsdag 2 september 2010 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter,

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. Spectra Marine Molde Doublehanded

SEILINGSBESTEMMELSER. Spectra Marine Molde Doublehanded SEILINGSBESTEMMELSER Spectra Marine Molde Doublehanded 12. september 2015 1 1. REGLER 1.1 Regattaen er underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016 og Klassereglene for NORRating.

Detaljer

KAPPSEILINGSREGLER FOR KITEBOARD

KAPPSEILINGSREGLER FOR KITEBOARD APPENDIKS F KAPPSEILINGSREGLER FOR KITEBOARD Kiteboard baneseilas skal seiles under Kappseilingsreglene slik de er endret ved dette appendiks. Uttrykket båt andre steder i kappseilingsreglene betyr det

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Drammen Syd-Vest Rotary

Drammen Syd-Vest Rotary Drammen Syd-Vest Rotary Månedsbrev november 2013 Kronikk Av Arild Endresplass Etter sammenslåingen av Rotary klubbene Syd og Vest i Drammen, er det utarbeidet nye retningslinjer for organisering og drift

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE KLASSEMESTERSKAP for SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE 22. 23. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 NSFs og NIFs

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle. Ålesund 6. 8. mai 2016

SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle. Ålesund 6. 8. mai 2016 SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle Ålesund 6. 8. mai 2016 Organiserende myndighet: Ålesunds Seilforening www.aasf.no 1 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Colin Archer. Colin Archer født den 22. juli 1832 på Tollerodden i Larvik, og døde den 8. februar 1921.

Colin Archer. Colin Archer født den 22. juli 1832 på Tollerodden i Larvik, og døde den 8. februar 1921. Colin Archer Ref.: Norsk Maritimt Museum, Jeppe Jul, Colin archer.net, westsail.org, Colin Archer klubben, Sannes, Tor Borch. Båtbyggeren Colin Archer. Norsk maritimt forlag, 1984, McDonald, Lorna. Magic

Detaljer

HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN

HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN Haugesundkonferansen, 4. februar 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef Historien Etablert 1893 av politiker, grunder og kaptein Richard With

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

11 FOR SAMME HALSER, OVERLAPPET Når båter er for samme halser og overlappet, skal en lo båt holde av veien for en le båt.

11 FOR SAMME HALSER, OVERLAPPET Når båter er for samme halser og overlappet, skal en lo båt holde av veien for en le båt. 11 FOR SAMME HALSER, OVERLAPPET Når båter er for samme halser og overlappet, skal en lo båt holde av veien for en le båt. Klar aktenom og Klar forenom; Overlapp En båt er klar aktenom en annen båt når

Detaljer

WATSKI SKAGERRAK TWOSTAR

WATSKI SKAGERRAK TWOSTAR WATSKI SKAGERRAK TWOSTAR Seilingsbestemmelser 2013 10 ÅR 2004 2013 COASTAL Sailracing Sailracing with with a friend a Velkommen til havseilasen: Watski Skagerrak TwoStar Watski Skagerrak Twostar Offshore

Detaljer

TUR & HAV AKTIVITETER 2012

TUR & HAV AKTIVITETER 2012 T&H Utvalget TUR & HAV AKTIVITETER 2012 Hovedformålet til utvalget er å bidra til økt aktivitet blant foreningens medlemmer som har tur/havseiler. Utvalget fokuserer på regattaseiling, men vil også ha

Detaljer

Volvo Aker Brygge Cup SEILINGSBESTEMMELSER

Volvo Aker Brygge Cup SEILINGSBESTEMMELSER Volvo Aker Brygge Cup Lørdag 7. juni og søndag 8. juni 2014 Superfinale torsdag 12. juni 1. Regler SEILINGSBESTEMMELSER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

Detaljer

SMØLA DOUBLEHANDED 14-15/06-2013

SMØLA DOUBLEHANDED 14-15/06-2013 Kunngjøring KRISTIANSUNDS SEILFORENING SMØLA DOUBLEHANDED 14-15/06-2013 Da har vi nok en gang gleden av å invitere til SH seilas i midt Norge Smøla DH arrangeres for 6 gang i år. Den 80Nm lange seilasen

Detaljer

GIVERGLEDE. - Det gjelder å ta det første steget... Maren (88) dagsenterbruker, Tønsberg.

GIVERGLEDE. - Det gjelder å ta det første steget... Maren (88) dagsenterbruker, Tønsberg. GIVERGLEDE Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 2/2002 - Det gjelder å ta det første steget... Maren (88) dagsenterbruker, Tønsberg. - Det gjelder å ta det første steget 3 Maren Larsen

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2009

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2009 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2009 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den

Detaljer

Høststormen 18.10.2014

Høststormen 18.10.2014 Høststormen 18.10.2014 SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen er underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016 og Klassereglene for NORrating. 1.2 Regattaen er klassifisert

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2004-2008, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Temaet (i plenum og grupper) :

Temaet (i plenum og grupper) : Temaet (i plenum og grupper) : Framtidsbildene har vi kommet nærmere, er det nye bilder i horisonten? Beach Håndball Status pr dato Hvilken retning ønsker vi for norsk håndballs utvikling? 1 1 Denne helgen

Detaljer

Konsept. Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-.

Konsept. Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-. Konsept Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-. Den innbetalte summen dekker både innkjøp av hest og samtlige

Detaljer

2. Dette lurte vi på? 3. Hvorfor er det slik - Hypotesene 4. Planen vår

2. Dette lurte vi på? 3. Hvorfor er det slik - Hypotesene 4. Planen vår Teddynaut er en konkurranse som går ut på å gjennomføre et vitenskapelig prosjekt i konkurranse mot 37 andre skoler fra hele Norge. I korte trekk sendte vi opp en værballong som nådde litt over 9000 meter.

Detaljer

Individ-, team- og organisasjonsutviklingsprosesser; Seiling som verktøy

Individ-, team- og organisasjonsutviklingsprosesser; Seiling som verktøy Individ-, team- og organisasjonsutviklingsprosesser; Seiling som verktøy Introduksjon New Options v/eivind Westby har lang erfaring med seiling og arrangement av opplevelser på sjøen for bedrifter. Vi

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

Trondhjems Seilforening

Trondhjems Seilforening Trondhjems Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER - HØSTSTORMEN 2016 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Trondhjems Seilforening 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

Detaljer

2. ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE OG BESKJEDER TIL DELTAKERNE

2. ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE OG BESKJEDER TIL DELTAKERNE BERGEN SINGLEHANDED SEILINGSBESTEMMELSER 05.09.2015 Fra BS jubileumsregatta verdensutstillingen i 1898 Bergens Seilforening ønsker velkommen til Henri Lloyd Bergen Singlehanded lørdag 5. september 2015

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK Vi lagde andaktsbok for hjemstedet vårt Flekkerøy er en 6,6 km 2 stor øy, helt sør i Kristiansand kommune. Her bor det om lag 3200 innbyggere. Mange

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

KLASEN 2012-20. OKTOBER KL. 1200 Seilingsbestemmelsar

KLASEN 2012-20. OKTOBER KL. 1200 Seilingsbestemmelsar 1. REGLAR Regattaen vil vere underlagt reglane slik dei er definert i Kappseilingsreglane for 2009-2012. Båtane skal tilfredsstille ISAF s reglar for kappseiling, Sikkerhetskategori 6. 2. TIDSPROGRAM FOR

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent)

Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) 13.08.2010 15.08.2010 Asker Seilforening Box 52, 1371 Asker Blakstad Bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er.

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er. Oppegård OAS en 2008 Lørdag 26. og søndag 27. april Oppegård Seilforening Pb. 216, 1410 Kolbotn web-site: www.oppegardseilforening.no KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Europajolleklubb arrangerer Lag NM for

Detaljer

Høststormen 17.10.2015

Høststormen 17.10.2015 Høststormen 17.10.2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen er underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016 og Klassereglene for NORrating. 1.2 Regattaen er klassifisert

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER TSF TIRSDAGSREGATTA

SEILINGSBESTEMMELSER TSF TIRSDAGSREGATTA Sist oppdatert 10.04.2011 av LD/CR SEILINGSBESTEMMELSER TSF TIRSDAGSREGATTA Tromsø seilforening VHF kanal 6 (Under regatta) Adresse: Postboks 1130, 9262 Tromsø E-postadresse: post@tromsoseil.no Hjemmeside:

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

17. Oktober kl 1200. Seilingsbestemmelser KLASEN. Stord Seilforening ønsker velkommen til årets utgave av Gnuen. Vi ønsker deg en God Seilas!

17. Oktober kl 1200. Seilingsbestemmelser KLASEN. Stord Seilforening ønsker velkommen til årets utgave av Gnuen. Vi ønsker deg en God Seilas! 17. Oktober kl 1200 Seilingsbestemmelser 2015 KLASEN Stord Seilforening ønsker velkommen til årets utgave av Gnuen. Vi ønsker deg en God Seilas! SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Innhold. Vedtekter Rev. 7_Endelig stiftelse

Innhold. Vedtekter Rev. 7_Endelig stiftelse 1 VEDTEKTER for Båtlaget Mumm 36 Nesodden Om Vedtektene: Rev. 1: ble lagt fram for stiftelsesmøtet 25. april 2009. Rev. 2: inneholder endringer vedtatt av stiftelsesmøtet. Rev. 3: inneholder Nesodden Seilforenings

Detaljer