Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.12.04 Tidspunkt: Kl. 09:00."

Transkript

1 Hammerfest kommune Møteprotokoll 08/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre Sunquist, Tom Mortensen, John Wahl, Haldis Olsen (for Hans M. Ellingsen), Trygve Paulsen, Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Trude Klaussen, Arnulf Arntzen, Solbjørg Mikkelsen, Liv Lorentzen (for Hanne M. Husvik), Stig Johan Trondsen, Tonje Solstad (for Nina Jørgensen), Frank Einar Hansen, Bjarne Hansen, Inger Jørstad (for Bjørn Dagfinn Johansen), Willy Olsen og Ronny Holm. Fra Høyre: Bjørn Ottem Hansen, og Kate Johansen (for Roger Bloch). Det møtte ingen for Ann Kristin Kvalsvik. Fra FRP: Grethe A. Elverum (for Raymond Sletten) og Nils A. Bjørnstad. Fra RV: Alvin R. Vasèli og Bryndis Rodge (for Anna Wisborg Blix). Fra SV: Reidar Johansen og Svein Aspelund. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Fra AP: Hans M. Ellingsen, Hanne M. Husvik, Nina Jørgensen og Bjørn D. Johansen. Fra Høyre: Roger Bloch og Ann Kristin Kvalsvik. Fra FRP: Raymond Sletten. Fra RV: Anna W. Blix. Følgende varamedlemmer møtte i stede: Fra AP: Haldis Olsen, Liv Lorenzen, Tonje Solstad og Inger Jørstad. Fra Høyre: Kate Johansen Fra FRP: Grethe A. Elverum. Fra RV: Bryndis Rodge Fra administrasjonen møtte: Rådmann Dagny Haga, organisasjonssjef Elisabeth Utheim, plansjef Bjørg Kipppersund, driftsleder Randi Danielsen, økonomikonsulent Bodil Berg, rådgiver Per Arnesen og resultatenhetslederere Jan Sundby og Einar Jensen. Sektorledere Odd Edvardsen, Steinar Paulsen, Arvid Isaksen, Else Karin Strømme, Grethe Nissen og Grethe Gebhardt. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Fra Hammerfest Havnevesen KF møtte Roll Stiansen og økonomiansvarlig Trond E. Nilsen. Fra Interkommunalt selskap for revisjon i Vest Finnmark møtte leder Knut Åge Amundsen. 28 representanter (av 29) til stede. Haldis Olsen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 29) til stede. Liv Lorentzen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 29) til stede.

2 Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen Formannskapssekretær Innkallingen enstemmig godkjent. Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 086/04 til og med 091/04. Vedtak: Sakslisten med sakene 086/04 til og med 091 /04 enstemmig godkjent. Ordføreren orienterte formannskapsmedlemmene om et kort møte rett etter kommunestyremøte i dag. PS 086/04 Ny organisasjonsmodell i Hammerfest kommune Vedtak i Formannskapet : Milepælplan for prosjektet tilknyttet ny organisasjonsmodell for Hammerfest kommune vedtas. Formannskapet ber om at det søkes fylkesmannen om skjønnsmidler til denne evalueringsprosessen. Behandling i Kommunestyret : Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Milepælplan for prosjektet tilknyttet ny organisasjonsmodell for Hammerfest kommune vedtas. Formannskapet ber om at det søkes fylkesmannen om skjønnsmidler til denne evalueringsprosessen. PS 087/04 Hammerfest Eiendom KF Drifts- og investeringsbudsjett økonomiplan og handlingsprogram IV. Saksbehandler innstilling: Hammerfest kommunestyre godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt forslag til økonomiplan og forslag til rammebudsjett Hammerfest kommunestyre godkjenner at Hammerfest Eiendom KF opptar et lån på kr til delvis dekning av investeringer i Økonomiplandokumentene må inneholde oversikt over en del finansielle indikatorer som for eksempel utviklingen av lånegjelden og finanskostnadene. Hammerfest, den Rådmannens innstilling: Som saksbehandler. Per Arnesen rådgiver

3 Hammerfest, den Dagny Haga rådmann Behandling i Kommunestyret : Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Hammerfest kommunestyre godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt forslag til økonomiplan og forslag til rammebudsjett Hammerfest kommunestyre godkjenner at Hammerfest Eiendom KF opptar et lån på kr til delvis dekning av investeringer i Økonomiplandokumentene må inneholde oversikt over en del finansielle indikatorer som for eksempel utviklingen av lånegjelden og finanskostnadene. Nils Asbjørn Bjørnstad fikk innvilget permisjon og fratrådte møte. 27 representanter (av 29) til stede. PS 088/04 Hammerfest havnevesen KF Drifts- og investeringsbudsjett økonomiplan og handlingsprogram IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest kommunestyre godkjenner Hammerfest havnevesen KF sitt forslag til økonomiplan og forslag til rammebudsjett Hammerfest kommunestyre godkjenner at Hammerfest Havnevesen KF opptar et lån på kr til delvis dekning av investeringer i Hammerfest havnevesen KF må følge kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter ved oppsett av regnskap, budsjett og økonomiplan. Økonomiplandokumentet må inneholde oversikt over en del finansielle indikatorer som for eksempel utviklingen av lånegjelden og finanskostnadene. Ved detaljering av budsjettet må Hammerfest havnevesen KF bruke korrekte arter for bl.a. momskompensasjon. Hammerfest, den Rådmannens innstilling: Som saksbehandler. Per Arnesen rådgiver Hammerfest, den Dagny Haga rådmann Behandling i Kommunestyret : Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Administrasjonen og ledelsen i de kommunale foretakene bes samarbeide på en bedre måte slik at eventuelle mangler og feilposteringer i regnskapene rettes opp før saksdokumentene til kommunestyret framlegges. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt.

4 Ap s tilleggsavsnitt - enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Hammerfest kommunestyre godkjenner Hammerfest havnevesen KF sitt forslag til økonomiplan og forslag til rammebudsjett Hammerfest kommunestyre godkjenner at Hammerfest Havnevesen KF opptar et lån på kr til delvis dekning av investeringer i Hammerfest havnevesen KF må følge kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter ved oppsett av regnskap, budsjett og økonomiplan. Økonomiplandokumentet må inneholde oversikt over en del finansielle indikatorer som for eksempel utviklingen av lånegjelden og finanskostnadene. Ved detaljering av budsjettet må Hammerfest havnevesen KF bruke korrekte arter for bl.a. momskompensasjon. Administrasjonen og ledelsen i de kommunale foretakene bes samarbeide på en bedre måte slik at eventuelle mangler og feilposteringer i regnskapene rettes opp før saksdokumentene til kommunestyret framlegges. Nils Asbjørn Bjørnstad tiltrådte møte 28 representanter (av 29) til stede. PS 089/04 Gebyr- og avgiftsregulativ 2005 Vedtak i Formannskapet : Hammerfest kommunestyre fastsetter følgende gebyr og avgiftsregulativ for 2005: 1. Gebyrene for vann, avløp og renovasjon ble fastsatt av kommunestyret i møte 7. oktober 2004, sakene 61/04 63/64. Etter 3. avsnitt i punkt 10.4 tas inn: Hybel-/sokkelleiligheter i enebolig som ikke leies ut kan gis fritak for årsgebyr. Søknaden om fritak sendes sektor teknisk drift. Dersom leiligheten blir leid ut igjen skal det snarest gis beskjed til sektor teknisk drift. Dersom det ikke gis melding om dette kan kommunen kreve etterbetaling av gebyret for inntil 3 år. Det kan ikke gis fritak i årsgebyret dersom en samtidig får bunnfradrag i eiendomsskatten. 2. Gebyrer og avgifter økes med 3 4 % i forhold til satsene i 2004, jamfør heftet Gebyrog avgiftsregulativ 2005 med unntak for endringene som er nevnt nedenfor. 3. Gebyr for gravemeldinger fastsettes til kr 600,-. 4. Bevillingsgebyr fastsettes i henhold til alkoholpolitiske retningslinjer. Gebyr for å avlegge prøve vedrørende skjenking fastsettes til kr 300,-. 5. Pris for heldagsplass i SFO fastsettes til kr per måned og for halvdagsplass til kr 875 per måned. 6. Pris for utleie av Bootleg fastsettes til kr 800,- for Cafè og kr 600,- for loft. All utleie til ungdomsformål er gratis. 7. Gebyr for For sent hentet barn i barnehage fastsettes til kr 200,- per påbegynte halvtime. Barnehageavgiften holdes uendret på kr 2 645,- per måned.

5 8. A. Grunnleie til lag/foreninger for leie av kinoen til øvinger og forestillinger fastsettes til: Mandag fredag, dagtid (kan vises film om kvelden) kr 700 Mandag fredag, hele dagen (ingen film om kvelden) kr Lørdager, øvinger kr 500 Lørdager, forestillinger kr Søndag, dagtid (kan vises film om kvelden) kr 700 Søndag, hele dagen (ingen film om kvelden) kr B. Regionale/fylkeskommunale og interkommunale kulturinstitusjoner betaler kr per forestilling per kveld. C. Proffartister/kommersielle grupper og tiltak betaler kr per forestilling per kveld. For alle kommer i tillegg 10 % av brutto billettsalg. På arrangement for gruppe A der det ikke er billettsalg på øvingsdager, søndag fredag kommer et tillegg på kr per dag. 9. For oppkobling av videokonferanse og bruk av videokonferanseutstyr på Hammerfest bibliotek betaler bedrifter og næringslivsaktører kr 300,- i avgift per påbegynt time. Studenter, personlige bruker og Hammerfest kommune har gratis tilgang. 10. Festeavgiften på kirkegårdene er uendret kr 50,- per år. 11. Selvkost for hjemmebaserte tjenester (praktisk bistand) fastsettes til kr 172,- per time med et tak i forhold til inntekt (jamfør tabell under punkt 9.1). Egenandel for matombringing fastsettes til kr 65,- per middag. 12. Dag-/nattopphold ved korttidsopphold i institusjon koster kr 59,- per dag/natt. I tillegg kommer kr 41,- til frokost, lunsj og middag per dag. 13. Festeavgifter for industri og forretningstomter deles inn i 3 soner med følgende avgifter for de enkelte sonene: Sone 1 - Hammerfest sentrum kr 29,00 per m2 per år Sone 2 Hammerfest og Rypefjord kr 14,80 Sone 3 Området utenfor Hammerfest/Rypefjord kr 4,90 Festeavgift for ungdomsboliger fastsettes til kr 1,- per år uansett tomtestørrelse. 14. Husleien for leiligheter i Elvestrand Borettslag fastsettes til kr 67,- per m2 per måned + kr 117,- per m2 per år for varme, telefon og kabel TV. 15. Refusjon opparbeidelseskostnader for ungdomsboliger (punkt 10.9) settes til kr 0, Tilskudd til nybygg fastsettes uendret til kr på Seiland og Sørøya, kr i Forsøl og Bekkeli (jamfør punkt 10.10). 17. Frikjøpsbeløp for manglende parkeringsplass på egen grunn fastsettes til kr per plass. 18. Parkeringavgiftene i sone 1 og 2 endres ikke. Parkeringskort næringsdrivende fastsettes til kr per år i sone 1 og kr per år i sone 2. Parkeringskort for beboere i bykjernen og langs Fuglenesveien fastsettes til kr 666 per år. Kjøp av elektronisk parkeringskort Smart Park fastsettes til kr Torgavgiftene fastsettes til:

6 Salg fra bil Salg fra telt Salg fra hytte Helårsplass kr 210 per dag kr 270 per dag kr 345 per dag kr per år 20. Pris for utleie/salg av tjenester fra Hammerfest brannvesen fastsettes til: Røykmaskin per time kr 227,- Instruktør brannvern per time kr 495,- Røykmaskin med instruktør per time kr 722,- Unødvendige utrykninger per gang kr 2 750,- Brannkonstabel med bekledning per time kr 286,- Brannkonstabel med røykdykkerutstyr per time kr 350,- Brannkonstabel med kemikaliedrakt per time kr 350,- Bruk av pulverapparat 6 kg per stykk kr 280,- Bruk av pulverapparat 12 kg per stykk kr 450,- Bruk av CO2 apparat per stykk kr 450,- Teknisk sprit per liter kr 8,- Ziegler brannpumpe, 1500 liter/minutt kr 280,- Rabitt brannpumpe, 300 liter/minutt kr 175,- Brannslanger 1 ½ og 2 ½ per døgn per stykk kr 35,- Brannøvelse med utrykningskjøretøy og 2 brannkonstabler, minimum 2 timer kr 3 050,- Brannøvelse med utrykningskjøretøy og 2 brannkonstabler, per time over 2 timer kr 1 025,- Brannøvelse på brannfeltet med lunsj, per dag per person kr 2 000,- Brannkurs med lunsj for opp til 14 personer, minimum 5 dager kr ,- Ekstra per person over 14 per dag kr 2 000,- Behandling i Kommunestyret : Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Pkt. 11 og 12: Ingen økning i egenandelene fra 2004 til Punkt 18: Følgende taes ut: og langs Fuglenesveien Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Parkeringsetaten må stramme inn forvaltningen av parkeringskort for service og næring. Parkeringskort for næringsdrivende fornyes ikke for de som ikke kommer inn under vedtektenes 15. Votering: Punktene enstemmig vedtatt. Punkt 7 føye til og SFO enstemmig vedtatt Punktene 8, 9 og 10 enstemmig vedtatt Punktene. 11 og 12 formannskapets innstilling fikk 24 stemmer og SV fikk 4 stemmer Punktene 13, 14, 15, 16 og 17 som innstillingen enstemmig vedtatt. Punkt 18 formannskapets innstilling fikk 24 stemmer SV forslag fikk 4 Punkt 18 forslag fra Jarle Edvardsen (AP) enstemmig vedtatt Punkt 19 og 20 enstemmig vedtatt.

7 Vedtak i Kommunestyret : Hammerfest kommunestyre fastsetter følgende gebyr og avgiftsregulativ for 2005: 1. Gebyrene for vann, avløp og renovasjon ble fastsatt av kommunestyret i møte 7. oktober 2004, sakene 61/04 63/64. Etter 3. avsnitt i punkt 10.4 tas inn: Hybel-/sokkelleiligheter i enebolig som ikke leies ut kan gis fritak for årsgebyr. Søknaden om fritak sendes teknisk drift. Dersom leiligheten blir leid ut igjen skal det snarest gis beskjed til teknisk drift. Dersom det ikke gis melding om dette kan kommunen kreve etterbetaling av gebyret for inntil 3 år. Det kan ikke gis fritak i årsgebyret dersom en samtidig får bunnfradrag i eiendomsskatten. 2. Gebyrer og avgifter økes med 3 4 % i forhold til satsene i 2004, jamfør heftet Gebyrog avgiftsregulativ 2005 med unntak for endringene som er nevnt nedenfor. 3. Gebyr for gravemeldinger fastsettes til kr 600,-. 4. Bevillingsgebyr fastsettes i henhold til alkoholpolitiske retningslinjer. Gebyr for å avlegge prøve vedrørende skjenking fastsettes til kr 300,-. 5. Pris for heldagsplass i SFO fastsettes til kr per måned og for halvdagsplass til kr 875 per måned. 6. Pris for utleie av Bootleg fastsettes til kr 800,- for Cafè og kr 600,- for loft. All utleie til ungdomsformål er gratis. 7. Gebyr for For sent hentet barn i barnehage og Skolefritidsordning fastsettes til kr 200,- per påbegynte halvtime. Barnehageavgiften holdes uendret på kr 2 645,- per måned. 8. A. Grunnleie til lag/foreninger for leie av kinoen til øvinger og forestillinger fastsettes til: Mandag fredag, dagtid (kan vises film om kvelden) kr 700 Mandag fredag, hele dagen (ingen film om kvelden) kr Lørdager, øvinger kr 500 Lørdager, forestillinger kr Søndag, dagtid (kan vises film om kvelden) kr 700 Søndag, hele dagen (ingen film om kvelden) kr B. Regionale/fylkeskommunale og interkommunale kulturinstitusjoner betaler kr per forestilling per kveld. C. Proffartister/kommersielle grupper og tiltak betaler kr per forestilling per kveld. For alle kommer i tillegg 10 % av brutto billettsalg. På arrangement for gruppe A der det ikke er billettsalg på øvingsdager, søndag fredag kommer et tillegg på kr per dag. 9. For oppkobling av videokonferanse og bruk av videokonferanseutstyr på Hammerfest bibliotek betaler bedrifter og næringslivsaktører kr 300,- i avgift per påbegynt time. Studenter, personlige bruker og Hammerfest kommune har gratis tilgang. 10. Festeavgiften på kirkegårdene er uendret kr 50,- per år.

8 11. Selvkost for hjemmebaserte tjenester (praktisk bistand) fastsettes til kr 172,- per time med et tak i forhold til inntekt (jamfør tabell under punkt 9.1). Egenandel for matombringing fastsettes til kr 65,- per middag. 12. Dag-/nattopphold ved korttidsopphold i institusjon koster kr 59,- per dag/natt. I tillegg kommer kr 41,- til frokost, lunsj og middag per dag. 13. Festeavgifter for industri og forretningstomter deles inn i 3 soner med følgende avgifter for de enkelte sonene: Sone 1 - Hammerfest sentrum kr 29,00 per m2 per år Sone 2 Hammerfest og Rypefjord kr 14,80 Sone 3 Området utenfor Hammerfest/Rypefjord kr 4,90 Festeavgift for ungdomsboliger fastsettes til kr 1,- per år uansett tomtestørrelse. 14. Husleien for leiligheter i Elvestrand Borettslag fastsettes til kr 67,- per m2 per måned + kr 117,- per m2 per år for varme, telefon og kabel TV. 15. Refusjon opparbeidelseskostnader for ungdomsboliger (punkt 10.9) settes til kr 0, Tilskudd til nybygg fastsettes uendret til kr på Seiland og Sørøya, kr i Forsøl og Bekkeli (jamfør punkt 10.10). 17. Frikjøpsbeløp for manglende parkeringsplass på egen grunn fastsettes til kr per plass. 18. Parkeringavgiftene i sone 1 og 2 endres ikke. Parkeringskort næringsdrivende fastsettes til kr per år i sone 1 og kr per år i sone 2. Parkeringskort for beboere i bykjernen og langs Fuglenesveien fastsettes til kr 666 per år. Kjøp av elektronisk parkeringskort Smart Park fastsettes til kr Torgavgiftene fastsettes til: Salg fra bil Salg fra telt Salg fra hytte Helårsplass kr 210 per dag kr 270 per dag kr 345 per dag kr per år 20. Pris for utleie/salg av tjenester fra Hammerfest brannvesen fastsettes til: Røykmaskin per time kr 227,- Instruktør brannvern per time kr 495,- Røykmaskin med instruktør per time kr 722,- Unødvendige utrykninger per gang kr 2 750,- Brannkonstabel med bekledning per time kr 286,- Brannkonstabel med røykdykkerutstyr per time kr 350,- Brannkonstabel med kemikaliedrakt per time kr 350,- Bruk av pulverapparat 6 kg per stykk kr 280,- Bruk av pulverapparat 12 kg per stykk kr 450,- Bruk av CO2 apparat per stykk kr 450,- Teknisk sprit per liter kr 8,- Ziegler brannpumpe, 1500 liter/minutt kr 280,- Rabitt brannpumpe, 300 liter/minutt kr 175,- Brannslanger 1 ½ og 2 ½ per døgn per stykk kr 35,- Brannøvelse med utrykningskjøretøy og

9 2 brannkonstabler, minimum 2 timer kr 3 050,- Brannøvelse med utrykningskjøretøy og 2 brannkonstabler, per time over 2 timer kr 1 025,- Brannøvelse på brannfeltet med lunsj, per dag per person kr 2 000,- Brannkurs med lunsj for opp til 14 personer, minimum 5 dager kr ,- Ekstra per person over 14 per dag kr 2 000,- Verbalt forslag gjentas også under sak 090/04: Parkeringsetaten må stramme inn forvaltningen av parkeringskort for service og næring. Parkeringskort for næringsdrivende fornyes ikke for de som ikke kommer inn under vedtektenes 15. Haldis Olsen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 29) til stede. Liv Lorentzen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 29) til stede. PS 090/04 Økonomiplan og Handlingsprogram , Budsjett 2005 Vedtak i Formannskapet : Hammerfest kommunestyre fatter slikt vedtak: 1. Budsjettbalanse Økonomiplan og handlingsprogram , årsbudsjett 2005 vedtas i balanse for alle årene i planperioden. 2. Oppstilling av budsjettet Første året i økonomiplan og handlingsprogram vedtas som årsbudsjett Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor Sentraladministrasjonen, sektorene og resultatenhetene. 3. Driftskreditt Kommunestyret vedtar å oppta kassakreditt knyttet til kommunens konsernkonto med limit kr ,-. 4. Investeringer Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 5. Låneopptak Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån kr ,- i 2005 som nedbetales over inntil 30 år. 6. Startlån Det opptas i 2005 kr ,- i startlån i Husbanken som nedbetales over inntil 30 år, for videre utlån til innbyggerne. 7. Skatt

10 Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2005 skal være lovens maksimumssatser Eiendomsskatt Eiendomsskatten for 2005 fastsettes til 7 av takstgrunnlaget. Bunnfradrag for boliger settes til kr ,- per boenhet. For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesats gjelde: For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til Gebyrer og avgifter Kommunestyret vedtar gebyr- og avgiftsregulativ i henhold til egne saker. 10. Avsetning til pensjoner i KLP Avsetningen til dekning av årets pensjonspremier til KLP, inkl AFP år, fastsettes til 20% av pensjonsgrunnlaget for folkevalgte, 15,95% for sykepleiere og 16,5% av pensjonsgrunnlaget for øvrige ansatte. Til dekning av AFP år avsettes 1 mill. kroner (SAD 01). 11. Opprettelse, endring og nedleggelse av stillingshjemler Kommunestyret vedtar å opprette, endre eller nedlegge følgende stillingshjemler: Sentraladministrasjonen Hjemmel fra sektor helse er omdisponert. Sentraladministrasjonens andel av rådgiverstilling er 70% (SAD 16, også ref. HEL 3 og HEL 5). En stilling (100%) ved økonomiavdelingen inndras (SAD 19) En stilling (100%) ved lønn-/personalavd. inndras fra (SAD 19) (I konsekvensjustert budsjett er servicekontoret allerede styrket, 2 nye hjemler er opprettet, har nå 4 hele stillinger også ref. PKU 1) Sektor for skole og oppvekst Ved sektoradministrasjonen inndras 0,25 sekretærstilling fra (SKO 1, også ref BAR 5) I SFO reduseres med netto 3,5 assistentstillinger (SKO 12) Som følge av økt timetall i grunnskolen økes med 1,9 lærerstillinger fra høsten 2005 (SKO 06) 40% lærerstilling i VO-tjenesten holdes vakant i 2005 (SKO 19) Ved pp-tjenesten reduseres en hel sekretærstilling til 50% stilling fra og en 40% fagstilling holdes vakant høsten 2005 (SKO 20) 30% stilling i kulturskolen holdes vakant i 2005 (SKO 51) Til sammen 30% stilling i ungdomstjenesten holdes vakant i 2005 (SKO 24) Sektor for barnehage Ved sektoradministrasjonen inndras 0,25 sekretærstilling fra (BAR 5, også ref SKO 1) Tiltak for funksjonshemmede reduseres med 0,38 stilling (BAR 3) Sektor for helse Ved sektoradministrasjonen inndras en sekretærstilling (HEL 2)

11 11 Hjemmel er omdisponert. Helseadministrasjonens andel av rådgiverstilling er 30% (HEL 3, også ref. SAD 16/HEL 5). En 100 % stilling avdelingsleder i legetjenesten utgår (HEL 5). (Omdisponert til HEL 3 og SAD 16). (Når det gjelder Tiltak HEL 4, korrigering i henhold til konsekvensjustert budsjett, er hjemmel allerede opprettet) Sektor for pleie og omsorg Tjenesten for funksjonshemmede reduseres med til sammen 200% stillinger (PLO 03) En aktivitørstilling 100% inndras (PLO 7) Virksomhetsleder for hjemmesykepleie/praktisk bistand slås sammen. En 100% stilling inndras (PLO 8) Ved pensjonærhjemmet reduseres med 100% stilling (PLO 12) I praktisk bistand reduseres med 100% stilling (PLO 13) Sektor for plan, kultur og utvikling I sektoradministrasjonen inndras 100% stilling som samfunnskontakt (PKU 1, overført sentraladm/servicekontor) Sektor for teknisk drift En 100% stilling i vaktmestertjenesten inndras, 40% stilling holdes vakant i 2005 (TEK 10) I renholdstjenesten reduseres med netto 200% stillinger. Reduksjonen får halvårsvirkning i (TEK 11) Innenfor vann/avløp reduseres med 40% stilling (TEK 12) Resultatenhet Reindalen Barnehage 100% stilling som førskolelærer omgjøres til fagarbeider for perioden (REI 6). Resultatenhet Breidablikk barnehage Ved reåpning av den tredje avdelingen høsten 2004 er det økt med tre 100% hjemler (avd.leder, førskolelærer og assistent/fagarbeider) (BRE 1) 100% stilling som førskolelærer omgjøres til fagarbeider for perioden (BRE 6). Resultatenhet kino Det opprettes en 48% stillingshjemmel (KIN 1) Resultatenhet parkering Det opprettes en 100% stillingshjemmel fra (PAR 1) 12. Driftsendringer Kommunestyret vedtar for øvrig de driftsendringene som framgår av dokumentet Økonomiplan og handlingsprogram , årsbudsjett 2005 Formannskapets innstilling, datert 25. november Behandling i Kommunestyret : Ordføreren foreslo følgende kjøreplan der det settes følgende taletid:

12 Ordføreren og gruppeledere gis anledning til hovedinnlegg inntill 10 min Deretter generell debatt med innlegg på inntil 5 min. Andre gangs innlegg settes til inntil 3 min. Det gis anledning til replikkordskifte. 12 Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Administrasjonen bes sørge for at nye boliger som ikke er taksert i forhold til eiendomsskatt blir taksert innen 1. mars Bjørn Ottem Hansen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Hammerfest kommunestyre vil påpeke at verken rådmannen eller formannskapet har tatt høyde for at Hammerfest kommune eventuelt kan tape rettsaken som en del næringsdrivende har anlagt mot kommunen. Hammerfest kommunestyre vil be om de budsjettmessige konsekvenser et eventuelt slikt tap vil medføre. Hammerfest kommunestyre vi også be om å få ei orientering om konsekvensene av vedtakene i overskattetakstnemda høsten Bjørn Ottem Hansen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Punkt 8 i formannskapets innstilling endres til: Eiendomsskatten for 2005 fastsettes til 7 o/oo av takstgrunnlaget, bunnfradrag for boliger settes til kr per boenhet. Resten av punktet utgår. Alvin Vaseli fremmet følgende forslag på vegne av RV: Hammerfest kommunestyre registrerer at regjeringa bevilger 75 mill. kroner til krisetiltak i Kyst-Finnmark. Hva midlene skal brukes til er uklart, men etter år med stadig mindre midler til utvikling av kommunens tjenestetilbud, utbygging av infrastruktur og utvikling av næringsliv, vil midlene være en dråpe i havet. Hammerfest kommunestyre minner om at hovedårsaken til krisen i kystkommunene i all hovedsak skyldes en fiskeripolitikk som handler om privatisering av fiskerettighetene, utflagging og monopolisering av hvem som skal ha rett til å høste av havets ressurser. I det hele tatt en mangel på politisk vilje til å satse på en fremtidsrettet fiskeripolitikk og ressursforvaltning som sikrer lokalsamfunnene fiskerettigheter, verdiskapning og lokal styring over utviklinga. I stede for å møte disse utfordringene, forsterker myndighetene prosessen med økt privatisering og sal v fiskerettighetene, en politikk som i dag er i ferd med å rasere kystsamfunn etter kystsamfunn ikke bare i Finnmark, men langs hele kysten. Finnmarkskommunene trenger mer midler til utvikling av tjenestetilbud, infrastruktur og næringsutvikling. Men først og fremst trenger Finnmark og Nord-Norge fiskerettigheter tilbake til lokalsamfunnene, Finnmark trenger en fiskeripolitikk som skaper verdiskapning og arbeidsplasser i nord, Finnmark trenger en strategi som sikrer at ressursene i Barentshavet kommer under lokal kontroll og som skaper utvikling og arbeidsplasser i nord og Finnmark trenger en forutsigbar kommunal økonomi som sikrer utvikling av de offentlige tjenester og utbygging av infrastruktur og næringsliv. Alvin Vaseli fremmet på vegne av RV følgende forslag: RV legger frem SV s forslag budsjettforslag med følgende endringer: - INV 13. Prosjektering av kultur som planlagt i Finansieres ved låneopptak. - Eiendomsskatt beholdes som dagens graderinger. Men bunnfradrag for boliger settes til ,- AP - 1. John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag(se vedlegg 1budsjettoversikt fra Arbeiderpartiets gruppe)

13 13 Justering av budsjettet Udisponerte fonds ved utgangen av 2008 disponeres slik: Avsetning til likviditetsreserve kr Redusert låneopptak Økt nedbetaling av lån Kr AP - 2. John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag: Verbal uttalelse: 1. Kommunestyret i Hammerfest konstaterer at budsjettforliket mellom regjeringen og Frp ikke er tilstrekkelig til å holde oppe velferdstilbudet i kommunene. Uten den vedtatte retaksering av grunnlaget for eiendomsskatt, ville også Hammerfest kommunestyre vært nødt til å kutte drastisk i budsjettet, slik mange kommuner opplever det i dag. 2. I den økonomiske situasjon Hammerfest kommune er i, har kommunen valgt å legge følgende prioritering til grunn: Videreføre de investeringsplaner kommunen har blant annet innenfor skoler og kulturhus, med sikte på å skape et samfunn som legger til rette for at mennesker ønsker å arbeide og bo i kommunen. Dette innebærer at også Fjordtun skole renoveres fra 2005 og at kulturhuset holder tempoplanen med prosjektering i 2005 og byggestart i Bruke eiendomsskatten til en høy egenfinansiering av investeringene med en egenandel på om lag 35% samlet i 4-årsperioden, samt en raskere nedbetaling av lån enn foreslått fra rådmann. Dette innebærer en reduksjon av lånegjelden per utgangen av 2008 på over 100 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. Nedbetale det akkumulerte underskuddet i løpet av 2 år, i stedet for 3 år som foreslått av rådmann, med sikte på å komme ut av den såkalte ROBEK-listen, som gjør at fylkesmannen må godkjenne kommunens økonomiske disposisjoner. Holde et fortsatt stramt driftsbudsjett også i 2005, uten å redusere den driftsmessige standard vi har. Dette innebærer blant annet at den vedtatte skolestrukturen opprettholdes og at tilskudd til barn, ungdom og eldre opprettholdes på minst nåværende nivå. AP - 3. Solbjørg Mikkelsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Miljøfond ved salg av tomter For å skape økt trivsel, er det nødvendig med en miljømessig opprusting. Kommunestyret ber derfor administrasjonen om å lage en helhetlig miljøplan med investeringsbehov. I denne forbindelse bør det opprettes et miljøfond. Så snart reglene for salg av festetomter er avklart i lovverket, bør det legges opp til salg av tomter, hvor inntekten godskrives miljøfondet. Det må også vurderes salg av tomter for de som ønsker å bygge, i stedet for feste av de samme tomter.

14 14 AP - 4. Bjarne Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Gang- og sykkelvei langs Forsølveien Kommunestyret viser til at det i investeringsplanen er forutsatt at denne saken løses i Med bakgrunn i stor trafikk på fylkesveien, ikke minst tungtrafikk i form av trailere og busser, ber kommunestyret om at arbeidet søkes gjennomført så raskt som mulig i Her ferdes myke trafikkanter i alle aldersgrupper og trafikksikkerheten må bedres så raskt som det er praktisk mulig. AP 5. Wenche Stenvoll fremmet på vegne av AP følgende forslag: Eiendomsforvaltningen i Hammerfest kommune Kommunestyret ber administrasjonen vurdere hvordan den totale eiendomsforvaltningen skal ivaretas i fremtiden, eventuelt en felles organisering av kommunens totale bygningsmassen gjennom Hammerfest Eiendom KF AP - 6. Wenche Stenvoll fremmet på vegne av AP følgende forslag: Hammerfest en by av lys Kommunestyret mener at Hammerfest en by av lys er et positivt prosjekt som har et stort potensiale, både som trivselstiltak for befolkningen og som en attraksjon for besøkende. Kommunestyret ber om at arbeidet med å få en overordnet lysplan (masterplan) for Hammerfest iverksettes, samt at det jobbes videre med å få igangsatt aktuelle pilotprosjekter. Prosjekteier bør være Hammerfest kommune med ønsket deltakelse fra Statens vegvesen, Hammerfest Energi, Hammerfest Strøm, Statoil, Husbanken, Kvalsund kommune og næringslivet i Hammerfest som samarbeidspartnere. AP - 7. Trygve Paulsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Park og Idrett Kommunestyret ber om at administrasjonen forelegger administrasjonsutvalget en sak om utvidelse av stilling innenfor Park og idrett fra 58 til 100%. Det forutsettes at stillingsøkningen dekkes innefor rammen til seksjon for Park og idrett og ikke medfører økte utgiftsrammer. AP - 8. Tonje Solstad fremmet på vegne av AP følgende forslag: Tråkkemaskin Kommunestyret viser til at det i investeringsplanen for er forutsatt innkjøp av ny tråkkemaskin for løypekjøring i Under forutsetning at Hammerfest Skiklubb kan dokumentere dekning av minimum 50% av utgiftene til leasing for årene 2005 og 2006, er kommunestyret positivt innstilt på at saken fremmes for politisk behandling der en søker få til en ordning med leasing i påvente av kjøp av maskinen. (De totale leasingutgiftene per år er beregnet til ,- per år.). AP - 9 Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Vikarløsninger Ekstravaktsentralen som er opprettet av Pleie og omsorg har vært en suksess og har spart vikarutgifter og styrket kompetansen under sykefravær. Administrasjonen bes vurdere utvidelse av en slik ordning til andre områder som barnehager og renhold, for å spare utgifter til opplæring og vikarbyråer, samtidig som man styrker kompetanse og beredskap.

15 15 AP - 10 Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag: Barnevern Med bakgrunn i kritikk fra fylkesmannen og oppslag i media, ber kommunestyret om å få framlagt en oversikt over situasjonen i barnevernstjenesten i Hammerfest. Redegjørelsen bør inneholde sammenlignbare tall i forhold til bemanning og antall saker innenfor de ulike områder(statistisk sentralbyrå/kostra). AP - 11 Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag: Natteravner Kommunestyret viser til det siste årets medieoppslag om rus og vold i Hammerfest kveld og natterstid. I denne forbindelse har politimesteren etterlyst en 50% stilling i kommunen som har vært et vellykket forebyggende tiltak i andre kommuner med samme problem. Administrasjonen bes derfor vurdere tiltak som kan effektivisere et slikt opplegg. AP 12 Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag: Forebyggende INV 17 1,5 mill. rettes mot rensing/rengjøring av ventilasjonsanlegg i kommunale bygg. Skoler, barnehager og SFO prioriteres. Votering: RV forslag til budsjett fikk 2 stemmer og 24 stemte mot. SV budsjettforslaget fikk 2 stemmer og 24 stemte mot, se vedlegg 2. Høyres forslag til budsjett fikk 4 stemmer og 22 stemte mot, se vedlegg 3. Formannskapets innstilling med unntak av nr. 8 (Eiendomsskatt) fikk 20 stemmer og 6 stemmer mot. punkt 8 Eiendomsskatt: Formannskapets innstilling fikk 20 stemmer for og 6 stemmer mot. Høyres forslag fikk 4 stemmer for og 22 stemmer mot. RV s forslag fikk 2 stemmer for og 22 stemmer mot. Uttalelser: RV - 1 v/ Alvin Vaseli fikk 4 stemmer og 22 stemte mot. Høyre - 1 v/bjørn O. Hansen fikk 6 stemmer og 20 stemte mot. SV - 1 v/reidar Johansen fikk 26 stemmer og 1 stemte mot. AP - 1 v/ John Wahl fikk 22 stemmer og 4 stemte mot AP - 2 v/ John Wahl 1. punkt fikk 22 stemmer og 4 stemte mot. 2. punkt fikk 22 stemmer og 4 stemte mot. AP - 3 v/ Solbjørg Mikkelsen fikk 24 stemmer og 2 stemte mot. AP - 4 v/ Bjarne Hansen ble enstemmig vedtatt. AP - 5 v/ Wenche Stenvoll ble enstemmig vedtatt. AP - 6 v/ Wenche Stenvoll ble enstemmig vedtatt. AP - 7 v/ Trygve Paulsen ble enstemmig vedtatt. AP - 8 v/ Tonje Solstad ble enstemmig vedtatt. AP - 9 v/ Frank Hansen ble enstemmig vedtatt. AP - 10 v/ Kristine Jørstad Bock ble enstemmig vedtatt. AP - 11 v/kristine Jørstad Bock ble enstemmig vedtatt AP - 12 v/kristine Jørstad Bock gjøres om til oversendelsesforslag og oversendes formannskapet. Vedtak i Kommunestyret : Hammerfest kommunestyre fatter slikt vedtak: 1. Budsjettbalanse

16 Økonomiplan og handlingsprogram , årsbudsjett 2005 vedtas i balanse for alle årene i planperioden Oppstilling av budsjettet Første året i økonomiplan og handlingsprogram vedtas som årsbudsjett Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor Sentraladministrasjonen, sektorene og resultatenhetene. 3. Driftskreditt Kommunestyret vedtar å oppta kassakreditt knyttet til kommunens konsernkonto med limit kr ,-. 4. Investeringer Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 5. Låneopptak Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån kr ,- i 2005 som nedbetales over inntil 30 år. 6. Startlån Det opptas i 2005 kr ,- i startlån i Husbanken som nedbetales over inntil 30 år, for videre utlån til innbyggerne. 7. Skatt Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2005 skal være lovens maksimumssatser. 8. Eiendomsskatt Eiendomsskatten for 2005 fastsettes til 7 av takstgrunnlaget. Bunnfradrag for boliger settes til kr ,- per boenhet. For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesats gjelde: For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til Gebyrer og avgifter Kommunestyret vedtar gebyr- og avgiftsregulativ i henhold til egne saker. 10. Avsetning til pensjoner i KLP Avsetningen til dekning av årets pensjonspremier til KLP, inkl AFP år, fastsettes til 20% av pensjonsgrunnlaget for folkevalgte, 15,95% for sykepleiere og 16,5% av pensjonsgrunnlaget for øvrige ansatte. Til dekning av AFP år avsettes 1 mill. kroner (SAD 01). 11. Opprettelse, endring og nedleggelse av stillingshjemler Kommunestyret vedtar å opprette, endre eller nedlegge følgende stillingshjemler: Sentraladministrasjonen Hjemmel fra sektor helse er omdisponert. Sentraladministrasjonens andel av rådgiverstilling er 70% (SAD 16, også ref. HEL 3 og HEL 5). En stilling (100%) ved økonomiavdelingen inndras (SAD 19)

17 En stilling (100%) ved lønn-/personalavd. inndras fra (SAD 19) 17 (I konsekvensjustert budsjett er servicekontoret allerede styrket, 2 nye hjemler er opprettet, har nå 4 hele stillinger også ref. PKU 1) Sektor for skole og oppvekst Ved sektoradministrasjonen inndras 0,25 sekretærstilling fra (SKO 1, også ref BAR 5) I SFO reduseres med netto 3,5 assistentstillinger (SKO 12) Som følge av økt timetall i grunnskolen økes med 1,9 lærerstillinger fra høsten 2005 (SKO 06) 40% lærerstilling i VO-tjenesten holdes vakant i 2005 (SKO 19) Ved pp-tjenesten reduseres en hel sekretærstilling til 50% stilling fra og en 40% fagstilling holdes vakant høsten 2005 (SKO 20) 30% stilling i kulturskolen holdes vakant i 2005 (SKO 51) Til sammen 30% stilling i ungdomstjenesten holdes vakant i 2005 (SKO 24) Sektor for barnehage Ved sektoradministrasjonen inndras 0,25 sekretærstilling fra (BAR 5, også ref SKO 1) Tiltak for funksjonshemmede reduseres med 0,38 stilling (BAR 3) Sektor for helse Ved sektoradministrasjonen inndras en sekretærstilling (HEL 2) Hjemmel er omdisponert. Helseadministrasjonens andel av rådgiverstilling er 30% (HEL 3, også ref. SAD 16/HEL 5). En 100 % stilling avdelingsleder i legetjenesten utgår (HEL 5). (Omdisponert til HEL 3 og SAD 16). (Når det gjelder Tiltak HEL 4, korrigering i henhold til konsekvensjustert budsjett, er hjemmel allerede opprettet) Sektor for pleie og omsorg Tjenesten for funksjonshemmede reduseres med til sammen 200% stillinger (PLO 03) En aktivitørstilling 100% inndras (PLO 7) Virksomhetsleder for hjemmesykepleie/praktisk bistand slås sammen. En 100% stilling inndras (PLO 8) Ved pensjonærhjemmet reduseres med 100% stilling (PLO 12) I praktisk bistand reduseres med 100% stilling (PLO 13) Sektor for plan, kultur og utvikling I sektoradministrasjonen inndras 100% stilling som samfunnskontakt (PKU 1, overført sentraladm/servicekontor) Sektor for teknisk drift En 100% stilling i vaktmestertjenesten inndras, 40% stilling holdes vakant i 2005 (TEK 10) I renholdstjenesten reduseres med netto 200% stillinger. Reduksjonen får halvårsvirkning i (TEK 11) Innenfor vann/avløp reduseres med 40% stilling (TEK 12)

18 Resultatenhet Reindalen Barnehage 100% stilling som førskolelærer omgjøres til fagarbeider for perioden (REI 6). 18 Resultatenhet Breidablikk barnehage Ved reåpning av den tredje avdelingen høsten 2004 er det økt med tre 100% hjemler (avd.leder, førskolelærer og assistent/fagarbeider) (BRE 1) 100% stilling som førskolelærer omgjøres til fagarbeider for perioden (BRE 6). Resultatenhet kino Det opprettes en 48% stillingshjemmel (KIN 1) Resultatenhet parkering Det opprettes en 100% stillingshjemmel fra (PAR 1) 12. Driftsendringer Kommunestyret vedtar for øvrig de driftsendringene som framgår av dokumentet Økonomiplan og handlingsprogram , årsbudsjett 2005 Formannskapets innstilling, datert 25. november Justering av budsjettet Udisponerte fonds ved utgangen av 2008 disponeres slik (se vedlegg 1. budsjettoversikt fra Arbeiderpartiets gruppe): Avsetning til likviditetsreserve kr Redusert låneopptak Økt nedbetaling av lån Kr I samsvar 13. Generell økonomisk uttalelse: 1 Kommunestyret i Hammerfest konstaterer at budsjettforliket mellom regjeringen og Frp ikke er tilstrekkelig til å holde oppe velferdstilbudet i kommunene. Uten den vedtatte retaksering av grunnlaget for eiendomsskatt, ville også Hammerfest kommunestyre vært nødt til å kutte drastisk i budsjettet, slik mange kommuner opplever det i dag. 2 I den økonomiske situasjon Hammerfest kommune er i, har kommunen valgt å legge følgende prioritering til grunn: Videreføre de investeringsplaner kommunen har blant annet innenfor skoler og kulturhus, med sikte på å skape et samfunn som legger til rette for at mennesker ønsker å arbeide og bo i kommunen. Dette innebærer at også Fjordtun skole renoveres fra 2005 og at kulturhuset holder tempoplanen med prosjektering i 2005 og byggestart i Bruke eiendomsskatten til en høy egenfinansiering av investeringene med en egenandel på om lag 35% samlet i 4-årsperioden, samt en raskere nedbetaling av lån enn foreslått fra rådmann. Dette innebærer en reduksjon av lånegjelden per utgangen av 2008 på over 100 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag.

19 19 Nedbetale det akkumulerte underskuddet i løpet av 2 år, i stedet for 3 år som foreslått av rådmann, med sikte på å komme ut av den såkalte ROBEK-listen, som gjør at fylkesmannen må godkjenne kommunens økonomiske disposisjoner. Holde et fortsatt stramt driftsbudsjett også i 2005, uten å redusere den driftsmessige standard vi har. Dette innebærer blant annet at den vedtatte skolestrukturen opprettholdes og at tilskudd til barn, ungdom og eldre opprettholdes på minst nåværende nivå. 14. Andre uttalelser a. Miljøfond ved salg av tomter For å skape økt trivsel, er det nødvendig med en miljømessig opprusting. Kommunestyret ber derfor administrasjonen om å lage en helhetlig miljøplan med investeringsbehov. I denne forbindelse bør det opprettes et miljøfond. Så snart reglene for salg av festetomter er avklart i lovverket, bør det legges opp til salg av tomter, hvor inntekten godskrives miljøfondet. Det må også vurderes salg av tomter for de som ønsker å bygge, i stedet for feste av de samme tomter. b. Gang- og sykkelvei langs Forsølveien Kommunestyret viser til at det i investeringsplanen er forutsatt at denne saken løses i Med bakgrunn i stor trafikk på fylkesveien, ikke minst tungtrafikk i form av trailere og busser, ber kommunestyret om at arbeidet søkes gjennomført så raskt som mulig i Her ferdes myke trafikkanter i alle aldersgrupper og trafikksikkerheten må bedres så raskt som det er praktisk mulig. c. Eiendomsforvaltningen i Hammerfest kommune Kommunestyret ber administrasjonen vurdere hvordan den totale eiendomsforvaltningen skal ivaretas i fremtiden, eventuelt en felles organisering av kommunens totale bygningsmassen gjennom Hammerfest Eiendom KF d. Hammerfest en by av lys Kommunestyret mener at Hammerfest en by av lys er et positivt prosjekt som har et stort potensiale, både som trivselstiltak for befolkningen og som en attraksjon for besøkende. Kommunestyret ber om at arbeidet med å få en overordnet lysplan (masterplan) for Hammerfest iverksettes, samt at det jobbes videre med å få igangsatt aktuelle pilotprosjekter. Prosjekteier bør være Hammerfest kommune med ønsket deltakelse fra Statens vegvesen, Hammerfest Energi, Hammerfest Strøm, Statoil, Husbanken, Kvalsund kommune og næringslivet i Hammerfest som samarbeidspartnere. e. Park og Idrett Kommunestyret ber om at administrasjonen forelegger administrasjonsutvalget en sak om utvidelse av stilling innenfor Park og idrett fra 58 til 100%. Det forutsettes at stillingsøkningen dekkes innefor rammen til seksjon for Park og idrett og ikke medfører økte utgiftsrammer. f. Tråkkemaskin Kommunestyret viser til at det i investeringsplanen for er forutsatt innkjøp av ny tråkkemaskin for løypekjøring i Under forutsetning at Hammerfest Skiklubb kan dokumentere dekning av minimum 50% av utgiftene til leasing for årene 2005 og 2006, er kommunestyret positivt innstilt på at saken fremmes for politisk behandling der en søker få til

20 20 en ordning med leasing i påvente av kjøp av maskinen. (De totale leasingutgiftene per år er beregnet til ,- per år.). g. Vikarløsninger Ekstravaktsentralen som er opprettet av Pleie og omsorg har vært en suksess og har spart vikarutgifter og styrket kompetansen under sykefravær. Administrasjonen bes vurdere utvidelse av en slik ordning til andre områder som barnehager og renhold, for å spare utgifter til opplæring og vikarbyråer, samtidig som man styrker kompetanse og beredskap. h. Barnevern Med bakgrunn i kritikk fra fylkesmannen og oppslag i media, ber kommunestyret om å få framlagt en oversikt over situasjonen i barnevernstjenesten i Hammerfest. Redegjørelsen bør inneholde sammenlignbare tall i forhold til bemanning og antall saker innenfor de ulike områder(statistisk sentralbyrå/kostra). i. Natteravner Kommunestyret viser til det siste årets medieoppslag om rus og vold i Hammerfest kveld og natterstid. I denne forbindelse har politimesteren etterlyst en 50% stilling i kommunen som har vært et vellykket forebyggende tiltak i andre kommuner med samme problem. Administrasjonen bes derfor vurdere tiltak som kan effektivisere et slikt opplegg. j. Parkering (gjentas også under sak 089/04): Parkeringsetaten må stramme inn forvaltningen av parkeringskort for service og næring. Parkeringskort for næringsdrivende fornyes ikke for de som ikke kommer inn under vedtektenes 15. k. Taksering av nye boliger Administrasjonen bes sørge for at nye boliger som ikke er taksert i forhold til eiendomsskatt blir taksert innen 1. mars PS 091/04 Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte den IV. Saksbehandler innstilling: Protokoll fra kommunestyremøte nr 6/04 den godkjennes. Hammerfest, den Svanhild Moen formannskapssekretær Behandling i Kommunestyret : Valgt til å skrive under protokollen ble Svein Aspelund og Wenche Stenvoll. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Protokoll fra kommunestyremøte nr 6/04 den godkjennes. Valgt til å skrive under protokollen ble Svein Aspelund og Wenche Stenvoll. Møte slutt kl

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 24.11.04 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 24.11.04 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 08/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 24.11.04 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Kristine

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 15/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Snorre Sundquist,

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 052/04 til og med 053/04.

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 052/04 til og med 053/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2004 Tidspunkt: 8:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04.

Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 08/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.12.04 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 08/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.12.04 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune Møteinnkalling 08/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.12.04 Tidspunkt: Kl. 09:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 13.12.04 på tlf 78 42

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07 Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 06/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 07.05.2007 Tidspunkt: Kl. 08:30 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist,

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 12.05.04 Tidspunkt: Kl. 08:00 Det innkalles med dette til ekstraordinært formannskapsmøte

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 22.08.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.04 Tidspunkt: 10:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.04 Tidspunkt: 10:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 11/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.04 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Stig Trondsen

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 06.05.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 Møteprotokoll Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Snorre

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.11.2015 Tid: 13:30 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ole I. Hansen Leder AP Eva Gebhardt Sjøtun Medlem

Detaljer

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer:

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2006 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: varaordfører Kristine Jørstad Bock, Tom Mortensen (for ordfører Alf E.

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR Eldrerådet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.11.2015 Tid: 11:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Tor Magne Olsen Leder PENSJFOR Eva Gebhardt Sjøtun Nestleder AP Petter Karlsen

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag 19.09.2005 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.03.05 Tidspunkt: Kl. 18:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.03.05 Tidspunkt: Kl. 18:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.03.05 Tidspunkt: Kl. 18:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Randi Simonsen Medlem PENSJFOR Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Randi Simonsen Medlem PENSJFOR Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR Eldrerådet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.11.2016 Tid: 11:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Tor Magne Olsen Leder PENSJFOR Eva Gebhardt Sjøtun Nestleder AP Petter Karlsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent. Møteprotokoll 7/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.10.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Arktisk kultursenter, Magnus Larsensalen Dato 28.11.2011 Tid: 09:00 14:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Alf E. Jakobsen Ordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 3/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Jorun Flåten

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 03/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.05.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.11.2016 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Ole I. Hansen Leder AP Eva Gebhardt

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 23.02.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.08.04 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 3/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06 Møteprotokoll 09/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.09.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 13.00 (innkallingen til kl. 12.00 var feil) Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent. Møteprotokoll 5/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 013/07 til og med 023/07. Sakene 015/07 og 019/07 er utsatt.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 013/07 til og med 023/07. Sakene 015/07 og 019/07 er utsatt. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: Kl. 09:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: Kl. 09:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 1/05 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.03.06 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Svein A. Pedersen, Haldis

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 10/05

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 10/05 Hammerfest kommune Møteprotokoll 10/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.08.05 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.01.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00. Utvalg: 1/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.01.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00. Utvalg: 1/07 Møteprotokoll 1/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.01.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen Formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 018/04 til og med 023/04.

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen Formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 018/04 til og med 023/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 3/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 26.02.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 001/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 26.01.04 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Auditoriet, Breilia skole Dato: 01.09.2008 Tid: 11:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Håkon Rønbeck Medlem H

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.08.2009 Tid: 11:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Den oppsatte sakslisten har sak nr 71/05 til behandling. Saken er unntatt offentlighet.

Den oppsatte sakslisten har sak nr 71/05 til behandling. Saken er unntatt offentlighet. Hammerfest kommune 1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Alf E Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Varaordfører

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 22.11.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Søknad om serverings og skjenkebevilling - QA restaurantdrift S.U.S

Søknad om serverings og skjenkebevilling - QA restaurantdrift S.U.S Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Mandag 17.10.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00)

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.10.2015 Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 01/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 01/07 Møteprotokoll 01/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.01.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.06.05 Tidspunkt: Kl. 09:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.06.05 Tidspunkt: Kl. 09:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/05 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.06.05 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 19.02.2013 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Rolf

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.10.2008 Tid: 11:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Bente Orvik

Detaljer

Vedtak: Sakslista med sakene 015/06 og 024/05 enstemmig godkjent.

Vedtak: Sakslista med sakene 015/06 og 024/05 enstemmig godkjent. Møteprotokoll 3/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.02.06 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag 12.07.04 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 12.11.2002 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Bernt-Aksel Jensen Tor

Detaljer

Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet følgende tilleggssak: 132/06 Inndragning av skjenkebevilling Bægge Dela AS

Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet følgende tilleggssak: 132/06 Inndragning av skjenkebevilling Bægge Dela AS Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.12.2006 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sunquist, Solbjørg Mikkelsen, John

Detaljer