Tilstandsrapport. 4. Bera terrasse 2D 3026 DRAMMEN. over DRAMMEN KOMMUNE. Gnr. 117 Bnr. 909 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 188/17458

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport. 4. Bera terrasse 2D 3026 DRAMMEN. over DRAMMEN KOMMUNE. Gnr. 117 Bnr. 909 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 188/17458"

Transkript

1 Bjørg Strømmen Takstmann MNTF Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo Hotvetveien 92, 3018 Drammen e-post: Org.nr: Tilstandsrapport over 4. Bera terrasse 2D 3026 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 909 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 188/17458 DRAMMEN KOMMUNE Utført av: Bjørg Strømmen Oppdrag Befaringsdato:

2 Tilstandsrapport over 4. Bera terrasse 2D 3026 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 909 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 188/17458 DRAMMEN KOMMUNE Sammenfattet beskrivelse Eiendommen ligger flott til i nye Bera Terrasse med inngang fra bakkeplan på baksiden av bygget. Kort avstand til bussholdeplass, skole, barnehage, alpinbakke og marka med flotte turmuligheter sommer som vinter. Meget gode solforhold og flott utsikt fra terrassen. Opparbeidede fellesarealer. Asfaltert innkjørsel og gårdsplass. Parkering i felles gårdsplass og i egen garasje i nærliggende blokk. Ikke opplyst om noen spesielle forhold. Eventuell ferdigattest eller eventuelle pålegg for eiendom er ikke fremlagt eller opplyst om ved befaringen. Når det gjelder romfordelingen, presiseres det at denne er angitt uten hensyn til byggeforskriftens krav til rom, og rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS Tilstandsrapport konklusjon Kunden / rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen, hvis det finnes feil eller mangler som bør rettes opp. Hvis dokumentet er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for oppdatering. Rapporten er utarbeidet som "Nivå 1"- rapport i hht. NS 3424 basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. Selv om det foreligger tilstandsanalyse er det likevel påkrevd å undersøke eiendommen grundig før kjøp, ref. "lov om avhending av fast eigedom" Det er viktig å være klar over at tilstandsrapporten kun er en rapport på nivå 1, dvs. at det ikke er foretatt inngrep i bygningskonstruksjonene. Det er derfor nødvendig å ta forbehold om evt. skjulte feil og svikt som ikke sees ved en vanlig visuell befaring (det som betegnes som "mulig skjult svikt" i henh. til NS3424). Vanligvis har de fleste bygningsdeler som utsettes for slitasje en levetid på år, i henhold til erfaringer og anvisninger som blant annet Byggforsk har dokumentert. Dette vil gjenspeiles i ansettelse av tilstandsgraden, da alder betraktes som et symptom på svikt i forhold til bygningens opprinnelige referansenivå. Alder behøver nødvendigvis ikke bety at bygningsdelen er i ferd med med å miste sin funksjon, men takstmannen må i slike tilfeller gi signaler om faktiske forhold slik at kjøpere får korrekt og saklig opplysning om bygningen. Når det gjelder tilstanden forøvrig henvises til beskrivelse av de forskjellige bygningsdeler. Besiktigelsen ble foretatt med de begrensninger som følger av at boligen var delvis møblert. Takstformidlingen A/S Org.nr av 11

3 Takstkonklusjonen baserer seg på objektet i den stand og slik det presenterte seg på takseringsdagen. Tilstanden på tekniske anlegg: Pipe-/ildsteder, røranlegg for vann- og avløp-/sanitærutstyr, samt elektriske anlegg er ikke vurdert. Nøye gjennomgang av levetidsbetrakninger ansees som vesentlig ved kjøp av brukt bolig. Endring i bruk, kombinert med elde og utidsmessighet, kan føre til at det over tid kan dukke opp skjulte feil som man ikke kan se ved en vanlig visuell befaring Bjørg Strømmen Takstformidlingen A/S Org.nr av 11

4 Forutsetninger Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Denne tilstandsrapporten er en tilstandsbeskrivelse utført iht. NTFs regler og NS 3424/3451. "Nivå 1" er registreringsnivået, basert på kun visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. NS 3424 angir at Tilstandsgrader (Tg) fra 0-3 skal benyttes for å angi grader av tilstandssvekkelse. 0: ingen symptomer, 1: svake symptomer, 2: middels kraftige symptomer, 3: kraftige symptomer. Tilstandssvekkelser angis ikke for bygningsdeler hvor Tg 0 er registrert. Takstmannen kan ikke gjøres ansvarlig for manglende eller feil opplysninger om skader som bare kan avdekkes ved inngrep i bygningsdeler eller komponenter. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil eller mangler som bør rettes opp. Hvis dokumentet er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for oppdatering. Egne forutsetninger Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil eller mangler som han ikke kunne oppdage etter å ha undersøkt takstobjektet slik god takstskikk tilsier. Det ikke er kjent om bebyggelsen er beheftet med skjulte eller åpenbare feil eller mangler som ikke er nevnt i taksten, eller offentlige pålegg som ikke er utført eller betalt. Det henvises til Styrets årsberetning. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer.heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Alle arealer er oppmålt på stedet/evt. fra plantegninger, og iht. NS 3940, uten hensyn til byggeforskriftenes krav. Det er ikke foretatt ytterligere undersøkelser for evt. mangler i forhold til byggeforskrifter, med mindre slik informasjon blir spesifisert. De registrerte feil/mangler baserer seg på visuell befaring, uten inngrep i konstruksjoner, og baserer seg videre på de opplysninger som ble gitt under befaringen. Utvendig er boligen kun besiktiget fra bakkeplan. Møbler og inventar er ikke flyttet av takstmannen under befaringen. Rekvirent Rekvirert av: Bengt Børmarken Besiktigelse, tilstede Dato: Bjørg Strømmen Takstmann - Bengt Børmarken Eier, som påviste eiendommen og ga opplysninger Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Skjøte Tegninger Kvitt. fellesutgifter Årsberetning/regnskap EDR Opplysninger vedr. hjemmel er hentet fra EDR./Norges Eiendommer. Eiers egenerklæring Andre dok./kilder: Eier Opplysninger gitt av eier ved befaring. Forretningsfører Takstformidlingen A/S Org.nr av 11

5 Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 117 Bnr. 909 Seksj.nr. 5 Sameiets navn: Fellesutg. pr mnd.: Hjemmelshaver: Tomt: Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Offentl. avg. pr. år: Boligsameiet Bera Øvre Kr Fellesutgifter inkl. kabel-tv, vaktmester, forsikring, felles strøm, utvendig vedlikehold og gass a-konto. Bengt Børmarken Eiet tomt. Areal ,4 m² Andel fellesareal: 316 m² Ideell andel av tomt. Areal i flg. Norges Eiendommer. Nei. Offentlig. Offentlig. Offentlig. Ja. Kr Beløpet er stipulert. Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Tennant Forsikring. Avtalenummer: Kommentar: Bygningsforsikring er felles for sameiet, polise er ikke fremlagt ved befaring. Bygninger på eiendommen Seksjon i terrassehus Byggeår: Terrassebod Byggeår: Garasje Byggeår: Kjellerbod Byggeår: Opplysning er hentet fra Norges Eiendommer Opplysning er hentet fra Norges Eiendommer Opplysning er hentet fra Norges Eiendommer Opplysning er hentet fra Norges Eiendommer. Takstformidlingen A/S Org.nr av 11

6 Arealer og anvendelse AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Seksjon i terrassehus - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 3.etasje Entré/gang, wc, 3 soverom, bad/wc, vaskerom/teknisk rom, stue/spisestue, kjøkken, bod Sum bygning Seksjon i terrassehus - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 3.etasje Entré/gang, wc, 3 soverom, bad/wc, Bod vaskerom/teknisk rom, stue/spisestue, kjøkken Terrassebod - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 3. etasje Innvendig kledd med (ubehandlede) gipsplater. Sum bygning Takstformidlingen A/S Org.nr av 11

7 Garasje - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Terrengnivå Parkering for en bil og noe lagringsplass. Sum bygning Kjellerbod - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom U.etg Lagringsbod som har adkomst fra 3. Bera terrasse. Sum bygning KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Seksjon i terrassehus Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse T.grad Seksjon i terrassehus 210 Grunn og fundamenter, generelt Grunnmasser av fjell, sprengsteinsfylling og pukk. 225 Yttervegger Utvendige fasadeplater/marmorock. Påkostninger: Blokkene ble kledd om med Mamoroc fasadeplater, dette arbeidet ble utført i Taktekning og membraner Flatt tak med papp/folietekking. Taket er ikke nærmere besiktiget. 233 Vinduer Vinduer med energiglass. Det er montert el-styrt markise og (manuell) takmarkise på terrasse. Utvendige (manuelle) persienner på tilsammen 3 vinduer i 2 soverom. Isolert utgangsdør av god kvalitet. Energiglass er datostemplet Vinduer og dører er av nyere dato og i bra stand. TG: 1 Merknad: Isolerglass har normalt 5 års garantitid. Takstformidlingen A/S Org.nr av 11

8 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Etasjeskiller av støpt betong. Overflater har parkett og fliser. Påkostninger: Ny parkett i 2008 i gang, bod og 1 soverom. Normalt god tilstand på overflater. TG: 1 Merknad: Flislagt golv i bad/våtrom har i flg. NBI./Byggforsk normalt forventet teknisk levetid ca år. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Overflater med malte plater, tapeter og fliser. Hvite profilerte dører og skyvedører. Påkostninger: Nymalte vegger. Normalt god tilstand på innvendige overflater. TG: Overflater på innvendig himling Himlinger har malte plater. Jevnt over godt vedlikeholdt, overflater er hele og i normalt god TG: 1 stand. 262 Balkonger Terrasse på ca. 50 m² oppført i betong med adkomst fra stue og kjøkken. Tregulv (som er overflatebehandlet i 2010). Areal er ink. rekkverk/blomsterkasser. Normalt god tilstand på synlige overflater. TG: Piper, plassbygde ildsteder m.v. Gasspeis i stue med marmor omramming. 270 Fast inventar, generelt Plassbygd garderobeskap i entre/gang. Skyvedørsgarderobe dels med speil i bod og 1soverom. Innredningene er nye og i god stand. TG: Utstyr for sanitærinstallasjoner Kobber, plast og rør i rørsystem. 198 liter Oso varmtvannsbereder fra Sentralstøvsuger og balansert ventilasjon med varmegjennvinner. Røropplegg er ikke kontrollert av takstmann. For VVS - sanitærutstyr er dette kun en enkel overflatebeskrivelse, ingen tilstandsbeskrivelse. Takstformidlingen A/S Org.nr av 11

9 3.etasje Wc Bad/wc 400 Elkraft, generelt Skjult anlegg, sikringsskap med automatsikringer. Eier opplyser at el- anlegget fungerer tilfredsstillende. Det foreligger ingen samsvarserklæring i sikringsskap. For El- anlegget er dette kun en enkel beskrivelse, ingen tilstandsbeskrivelse. 450 Elvarme, generelt Elektriske panelovner i noen rom. Gulvvarme i baderom. 540 Alarm- og signalsystemer, generelt Røykvarsler og brannslokkningsapparat. 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Overflater har parkett. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Overflater med malte plater. 255 Overflater på innvendig himling Himlinger har malte plater. 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner Klosett og søyleservant. For VVS - sanitærutstyr er dette kun en enkel overflatebeskrivelse, ingen tilstandsbeskrivelse. 360 Luftbehandling, generelt Balansert ventilasjon. 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Overflater har fliser med gulvvarme. TG: 1 Påkostninger: Nye fliser over de originale. Det er ikke indikert unormalt utslag ved fuktsøk. Sluk av plast, ok fall til sluk i gulv. Flislagt gulv i bad/våtrom har i flg. NBI./Byggforsk normalt forventet teknisk levetid ca år. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Overflater med fliser. Det er ikke indikert unormalt utslag ved fuktsøk. Flislagte vegger i bad/våtrom har i flg. NBI./Byggforsk normalt forventet teknisk levetid ca år. Takstformidlingen A/S Org.nr av 11

10 Vaskerom/teknisk rom Kjøkken 255 Overflater på innvendig himling Himlinger har malte plater. 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner Klosett og bidèt. Ny baderomsinnredning med heldekkende servant. Ny dusjvegg i glassbyggersten, glassdør. Sanitærutstyr (wc, servant, vasker etc.) har i flg. NBI./Byggforsk normalt forventet teknisk levetid ca år. Det ble foretatt fuktsøk med Protimeter i vegger i bad. Det ble ikke avdekket unormal fuktighet. God kvalitet på innredning og utstyr. For VVS - sanitærutstyr er TG: 1 dette kun en enkel overflatebeskrivelse, ingen tilstandsbeskrivelse. 360 Luftbehandling, generelt Balansert ventilasjon. 900 Annet Badet er fra byggeår, men det er nye gulvfliser og montert nytt baderomsinnredning av god kvalitet. TG: Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Overflater har fliser. Sluk av plast, fall til sluk. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Overflater med malte plater. 255 Overflater på innvendig himling Himlinger har malte plater. 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner Skyllekar i stål, røropplegg til vaskemaskin og varmtvannsbereder. For VVS - sanitærutstyr er dette kun en enkel overflatebeskrivelse, ingen tilstandsbeskrivelse. 360 Luftbehandling, generelt Balansert ventilasjon. 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Overflater har parkett. TG: 1 Takstformidlingen A/S Org.nr av 11

11 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Overflater med malte plater. 255 Overflater på innvendig himling Himlinger har malte plater. 272 Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning med heltre profilerte fronter som er nymalt. Hjørnehette over komfyr. Integrert komfyr/topp, kjøl/frys. Oppvaskmaskin (ikke integrert). Vegg over kjøkkenbenk er flissatt. Innredningen er i god stand, godt utstyrt kjøkken. Det er ikke indikert fukt på gulv, vegg eller benkeplate. TG: 1 Garasje Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse T.grad Garasje 200 Bygning, generelt Garasje oppført med støpt betonggulv og gips i tak og vegger. Uisolert leddport med automatisk åpner. Takstformidlingen A/S Org.nr av 11

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over TAKSTHUSET Heggelibakken 4 0375 Oslo 91583201 faks 22703801 opr@taksthuset.no Org.nr: 985832730 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon i Hovinveien 37 K 0576 OSLO Gnr. 128 Bnr. 157 Seksj.nr. 26 Eierbrøk:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Hegdehaugsveien 11 0352 OSLO Gnr. 214 Bnr. 81 Seksj.nr. 13 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Taksten gjenspeiler dagens markedsverdi ved fritt salg. Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Fernanda Nissens gate 4 B 0484 OSLO. Gnr. 77 Bnr. 410 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 105/7265 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Fernanda Nissens gate 4 B 0484 OSLO. Gnr. 77 Bnr. 410 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 105/7265 OSLO KOMMUNE Vambeseth Eiendom AS, Nypeveien 5, 0874 Oslo Telefon: 90 54 12 98/ E-post: k-ivarva@online.no Org.nr: 911 879 891 Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Fernanda Nissens gate 4 B 0484 OSLO Gnr. 77 Bnr.

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Tilstandsrapport. Våtrom samt oppmåling av arealer i Kvimarka 91 B 4365 NÆRBØ. over HÅ KOMMUNE. Utført av: Leif Bjørn Espeland Takstmann MNTF

Tilstandsrapport. Våtrom samt oppmåling av arealer i Kvimarka 91 B 4365 NÆRBØ. over HÅ KOMMUNE. Utført av: Leif Bjørn Espeland Takstmann MNTF Tilstandsrapport over Våtrom samt oppmåling av arealer i Kvimarka 91 B 4365 NÆRBØ Gnr. 26 Bnr. 997 HÅ KOMMUNE Utført av: Leif Bjørn Espeland Takstmann MNTF Oppdrag 20139115 LE Befaringsdato: 29.08.2013

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1 OSLO KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel/aksje i Borettslaget Årvoll Øst. Andelsleilighet i Kildeveien 43 A 0590 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel/aksje i Borettslaget Årvoll Øst. Andelsleilighet i Kildeveien 43 A 0590 OSLO Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo Besøksadresse: Olaf Helsets vei 6 www.eiendomstaksering.no Tlf: 23 06 02 00 Fax: 23 06 02 01 Org.nr: 976 591 534 Verdi- og lånetakst over andel/aksje i Borettslaget Årvoll

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Eierseksjonsleilighet Dreggsallmenningen 20 5003 BERGEN. over BERGEN KOMMUNE. Gnr. 167 Bnr. 1577 Seksj.nr. 12 Eierbrøk: 43/2970

Verdi- og lånetakst. Eierseksjonsleilighet Dreggsallmenningen 20 5003 BERGEN. over BERGEN KOMMUNE. Gnr. 167 Bnr. 1577 Seksj.nr. 12 Eierbrøk: 43/2970 Marikovneset 50. 5302 Strusshamn Mob. 92461650 E. mail: olavflagtvedt@gmail.com Hjemmeside: www.riktigtakst.no Org.nr: 893 364 102 Verdi- og lånetakst over Eierseksjonsleilighet Dreggsallmenningen 20 5003

Detaljer

Tilstandsrapport. over andel i NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG NEDRE ILA 13 A 7018 TRONDHEIM

Tilstandsrapport. over andel i NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG NEDRE ILA 13 A 7018 TRONDHEIM Tilstandsrapport over andel i NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG NEDRE ILA 13 A 7018 TRONDHEIM To- roms leilighet. Gnr. 416 Bnr. 92 Leilighet nr. 1 Andelsnr.: Andel nr 1. TRONDHEIM KOMMUNE Utført av: Sertifisert

Detaljer

Tilstandsrapport. Washingtons vei 13 5019 BERGEN. over BERGEN KOMMUNE. Torstein D.L. Hågensen-Drønen. Utført av: Gnr. 166 Bnr.

Tilstandsrapport. Washingtons vei 13 5019 BERGEN. over BERGEN KOMMUNE. Torstein D.L. Hågensen-Drønen. Utført av: Gnr. 166 Bnr. Tilstandsrapport over Washingtons vei 13 5019 BERGEN Gnr. 166 Bnr. 1533 BERGEN KOMMUNE Johan Lauvås Ingeniør/takstmann Utført av: Torstein D.L. Hågensen-Drønen Arkitekt/Takstmann Oppdrag 245109 Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Nordahl Bruns Gate 9 Borettslag. Andelsleilighet i Nordahl Bruns Gate 9 0165 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Nordahl Bruns Gate 9 Borettslag. Andelsleilighet i Nordahl Bruns Gate 9 0165 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Nordahl Bruns Gate 9 Borettslag Andelsleilighet i Nordahl Bruns Gate 9 0165 OSLO Gnr. 208 Bnr. 454 Leilighet nr. 23 Andelsnr.: 23 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE Tords vei 31 1386 Asker Mobil 41470155 www.huskonsulenten.no torbjorn@huskonsulenten.no Org.nr: 996 898 067 Verdi- og lånetakst over Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK Gnr. 14 Bnr.

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Småbruk - Hestesportsenter Skirvedalsvegen 39 3540 NESBYEN Gnr. 58 Bnr. 73 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over andel i Væringkleiva Borettslag Ingeniør og Takstmann Thomas A. Haugan AS Tlf: 970 83 083 E-post: takst@thomashaugan.no Org.nr: 997 727 622 Væringkleiva Borettslag Ryenbergveien

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing.

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing. Nordahlveien 3 B, 2312 Ottestad 47 64 97 17 marius@oustad.as Org.nr: 984 868 316 Verdi- og lånetakst over Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN Gnr. 656 Bnr. 5 RINGSAKER KOMMUNE Utført av: Marius

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Tuftadalen 41 5265 Ytre arna Gnr. 307 307 Bnr. 287 288 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as Tlf.: 975 13

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidseiendom Bjødnabakkvegen 24 2953 BEITOSTØLEN. Gnr. 3 Bnr. 617 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 56/765 ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidseiendom Bjødnabakkvegen 24 2953 BEITOSTØLEN. Gnr. 3 Bnr. 617 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 56/765 ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Jarle Stærnes Taksering - Eiendomsutvikling Sophus Lies gt. 6B 0264 Oslo Mobil : 97792050 E-mail: jarle@akertakst.no Org.nr: 985 438 749 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom Bjødnabakkvegen 24 2953

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. "3 roms leilighet i 4-mannsbolig" Hovsmarkveien 21 3520 Jevnaker. Gnr. 145 Bnr. 70 Seksj.nr. 16 Eierbrøk: 80/1280

Verdi- og lånetakst. over. 3 roms leilighet i 4-mannsbolig Hovsmarkveien 21 3520 Jevnaker. Gnr. 145 Bnr. 70 Seksj.nr. 16 Eierbrøk: 80/1280 Verdi- og lånetakst over "3 roms leilighet i 4-mannsbolig" Hovsmarkveien 21 3520 Jevnaker Gnr. 145 Bnr. 70 Seksj.nr. 16 Eierbrøk: 80/1280 JEVNAKER KOMMUNE Utført av: Takstmann Rune Kristoffersen Bånntjernveien

Detaljer