LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HALLIBURTON AS NOPEF AVD Gyldig fra 1. november 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HALLIBURTON AS NOPEF AVD. 165. Gyldig fra 1. november 2002"

Transkript

1 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HALLIBURTON AS OG NOPEF AVD. 165 Gyldig fra 1. november

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE SYKELØNN TELEFONGODTGJØRELSE ARBEIDSTØY/VERNEUTSTYR OL PERMISJONER GRAVIDE ARBEIDSTAKERE ARBEID PÅ LAND TAP AV HELSESERTIFIKAT SÆRSKILT RISIKOFYLT ARBEID FRISKLUFTSUTSTYR/MASKE FORDELING AV ARBEID STANDBY BONUS TIDLIG PENSJON ARBEID PÅ RIGGER BÅTER VED KAI ELLER INNASKJÆRS GARANTERTE DAGER REISER/DIETT HJEMMEKONTOR AVSPASERING INN/UTREISE FELLESBESTEMMELSER LAND SYKELØNN TELEFONGODTGJØRELSE ARBEIDSTØY/VERNEUTSTYR OL PERMISJONER GRAVIDE ARBEIDSTAKERE FRISKLUFTSUTSTYR/MASKE TIDLIG PENSJON ARBEID I UTLANDET ARBEIDSTID HJEMMEVAKT KJØREGODTGJØRELSE ARBEID OFFSHORE ARBEID UTENFOR BEDRIFT I NORGE OVERTIDSMAT ARBEIDSTIDSORDNINGER OG BONUSER SOKKELKOMPENSASJON HES BONUS FOR HES BONUSORDNINGER I SPERRY SUN BONUS FOR BAROID BONUS FOR SDBS OPPGJØR/OVERTID ARBEIDSLEDER BONUS CREWLEADER BONUS SLS EKSISTERENDE BONUS GJELDER INNTIL ARBEIDSTIDSORDNING ARBEIDSTIDSORDNING ARBEIDSTIDSORDNING ARBEIDSTIDSORDNINGER FOR SPERRY SUN NYANSATTE

3 INNHOLDSFORTEGNELSE forts. 4 UTENLANDSAVTALE RESERVERING UTENLANDSBONUS REISE/DIETT ÅRSVERK TELEFON OVERTID BEVEGELIGE HELLIGDAGER ARBEIDSTIDSORDNING LÆRLINGER BOSTØTTE OPPLÆRING VARIGHET VARIGHET ENDRINGER I AVTALEN SÆRAVTALENS GYLDIGHET OG OPPSIGELSE DEFINISJON AV PRØVEORDNING

4 1 Fellesbestemmelser offshore 1.1 Sykelønn Tillegg til OSA (Oljeserviceavtalen) 2.12 Ved sykemelding av lenger varighet enn 15 dager, opprettholdes grunnlønn offshorebonus pr dag i inntil 6 1/2 mnd. Gravide arbeidstakere som blir sykemeldt får grunnlønn offshorebonus pr. dag fra første dag og fram til bestemmelsene om permisjon trer i kraft. Ansatte som tjener mindre eller inntil 6G opprettholder sin lønn Refusjon fra trygdeverket tilfaller bedriften. 1.2 Telefongodtgjørelse Bedriften dekker kr 777,- pr kvartal mot kvittering, for stillinger i trinn A til C (lønnsmatrisen i OSA fra 1.januar 2003) samt de offshoreansatte med individuell lønnsfastsettelse. Utgifter til private telefonsamtaler fra offshoreinstallasjoner hvor det ikke er mulig å ringe gratis kan belastes arbeidsgiver med inntil 20 min. pr uke, dog ikke ved bruk av satellitt. Dersom vektige grunner foreligger kan avdelingsleder på land godkjenne dekning ut over dette. Telefongodtgjørelse ved opphold i utlandet blir definert i utenlandsavtalen. 1.3 Arbeidstøy/Verneutstyr ol. Tillegg til OSA 2.10 Offshorejakke og offshorebag dekkes etter behov. Vernebriller m/synskorrigering dekkes, men dette skal godkjennes på forhånd. Kostnader for det kredittkort bedriften har avtale med dekkes. Fornyelse/ utskrivning av pass dekkes for ansatte som anses å trenge det i forbindelse med sin stilling. Alle slike kostnader skal godkjennes ihht bedriftens retningslinjer. 1.4 Permisjoner I hht OSA 3.26, samt de til en hver tid gjeldende bestemmelser i Personalhåndboken. 1.5 Gravide arbeidstakere Tillegg til OSA 2.14 Som 1.1 Lønn under sykdom, dvs. grunnlønn x offshorebonus pr. dag. I svangerskaps/barselpermisjonen vil de få betalt matriselønn 4

5 1.6 Arbeid på land Tillegg til OSA 3.11 Dersom den ansatte har arbeidet på land mer enn ordinær timer i et kalenderår, skal overskytende kompenseres med 1/12 offshorebonus pr. time, max. 7.5t. pr. dag. Overtid kompenseres som for land. For arbeid på land over lengre perioder skal det avtales egne ordninger. For offshoreansatte som følger en schedule og blir satt på land for oppdrag vil følgende gjelde:? Ved arbeid på land over en lengre periode (eksempelvis arbeid utover 4 uker) skal det kompenseres med 1/12 bonus * antall timer (maks 7.5 t. pr. dag). Dette gjelder også personell som blir tatt ut av rotasjon for å jobbe hos kunde.? Ved arbeid for kunde på land, i sin planlagte oppholdsperiode offshore, skal det også kompenseres med 1/12 bonus * antall timer (maks 7,5 t. pr. dag).? Hvis en offshoreansatt blir tatt av turen f.eks. hvis riggen skal vedlikeholdes eller lignende, og den ansatte blir kalt inn til jobb på base, skal disse tilfellene behandles ihht. hovedbestemmelsen i dette punkt. Andre bestemmelser kan avtales i egne protokoller. 1.7 Tap av helsesertifikat Tillegg til OSA 3.25 For ansatte som taper helsesertifikat har bedriften etablert et attføringsutvalg som vil ta seg av disse. Dersom den ansatte ønsker det kan han/hun ta med seg tillitsvalgt/rådgiver til møter med attføringsutvalget. 1.8 Særskilt risikofylt arbeid Hvis den ansatte skal delta i særskilt risikofylt arbeid, bør det opprettes egen avtale med tillitsvalgte. 1.9 Friskluftsutstyr/maske Bruk av maske med friskluftstilførsel ved miksing, eller ansiktsmaske ved H 2 S/ gassjobber godtgjøres med et timetillegg på kr. 20,- for aktuelle timer jobbet Fordeling av arbeid Bedriften (arbeidsleder, skiftleder) skal så langt som mulig fordele arbeidsbyrdene. Først inn Først ut. Bedriften skal, så langt som praktisk mulig, fordele natt-arbeid. Hvis mulig, skal bedriften forhåndsvarsle personell om reiserute, tid, skift, og arbeidsoppgaver. 5

6 1.11 Standby bonus Standby i forbindelse med reise offshore betales med 615,- pr. dag. Disse timene vil ikke telle med i årsverket. Standby på helg- og høytidsdager betales med kr ,- pr. dag. Personell på standby må være tilgjengelig på max. 2 timers varsel. Standby avtales på forhånd mellom avdelingsleder og ansatt. Personell som blir sendt i land fra en offshoretur, og blir bedt om å vente på heliport/hotell/staffhouse (får ikke reise hjem), i påvente av ny offshorereise, vil bli kompensert med standby bonus. Det forutsettes at personellet må overnatte på hotell/staffhouse eller lignende. Gjelder ikke transitt. Personell som har gjennomført reise til utreisested/heliport uten at de har fått tidspunkt for flight, vil få standby bonus fra første dag etter reisedag, dog ikke utreisedag. Det forutsettes at personellet må overnatte på hotell/staffhouse eller lignende Tidlig pensjon Bedriften vil søke å finne individuelle løsninger ved pensjon fra fylte 62 år til en fyller 67 år, eventuelt i samråd med tillitsvalgte. Ref. Personalhåndboken Arbeid på rigger båter ved kai eller innaskjærs Dette regnes som offshorearbeid så lenge den ansatte følger vanlig 12 timer skift pr dag. Er arbeidstiden mindre enn 12 timer, blir det regnet som arbeid på land, ref punkt Garanterte dager Baroid: I tillegg til månedslønn utbetales en garantert minstelønn tilsvarende 8 x offshorebonus pr. måned. Disse registreres ikke på årsverket. Til fradrag kommer reelle offshoredager Reiser/diett OSA 3.12 dekker dette Hjemmekontor Det kan avtales kompensasjon ved bruk av offshorepersonell på hjemmekontor Avspasering. Partene er enige om at i den utstrekning det er mulig, skal en forsøke å unngå at 1/3- regelen for avspasering blir lagt i reisetid fra/til installasjonene. I dette ligger det at det i enkelte tilfeller, med mangel på kvalifiserte ressurser, vil være anledning til å legge denne avspaseringen til reisetiden. 6

7 1.18 Inn/utreise Tillegg til OSA Fra og med offshoretur nr 11, beregnes inn og utreisedag til 12 timer ut og 12 timer inn. Arbeid i friperiode godtgjøres med 12 timer inn og utreisedag. 7

8 2 Fellesbestemmelser land 2.1 Sykelønn Tillegg til OSA (Oljeserviceavtalen) 2.12 Ved sykemelding opprettholdes lønnen i inntil 12 mnd. Refusjon fra trygdeverket tilfaller bedriften. 2.2 Telefongodtgjørelse Bedriften dekker kr 777,- pr kvartal. Bedriften definerer hvem som har rett på dette. Telefongodtgjørelse ved opphold i utlandet blir definert i utenlandsavtalen. 2.3 Arbeidstøy/Verneutstyr ol. Tillegg til OSA 2.10 Offshorejakke og offshorebag etter behov Vernebriller m/synskorigering dekkes, men dette skal godkjennes på forhånd. Fornyelse/ utskrivning av pass dekkes for ansatte som anses å trenge det i forbindelse med sin stilling. Alle slike kostnader skal godkjennes ihht bedriftens retningslinjer. Kostnader for det kredittkort bedriften har avtale med dekkes. 2.4 Permisjoner I tillegg til OSA 4.13 gjelder Personalhåndbokens bestemmelser. 2.5 Gravide arbeidstakere Tillegg til OSA 2.14: Kvinnelige ansatte opprettholder sin lønn i forbindelse med svangerskaps- og barselpermisjon. 2.6 Friskluftsutstyr/maske Bruk av maske med friskluftstilførsel ved miksing, eller ansiktsmaske ved H 2 S gassjobber godtgjøres med et timetillegg på kr. 20,- for aktuelle timer jobbet. 2.7 Tidlig pensjon Bedriften vil søke å finne individuelle løsninger ved pensjon fra fylte 62 år til en fyller 67 år. Evt i samråd med tillitsvalgt. Ref. personalhåndboken. 2.8 Arbeid i utlandet Inntatt som eget kapittel i denne avtale se kapittel 4. 8

9 2.9 Arbeidstid Den normale arbeidstid er mellom kl 0800 og 1600, forøvrig kan flexitid avtales Hjemmevakt Ukevakt: kr 2.800,- Tillegg for bev.helligdager: kr 1.000,- Avspasering 1 dag (pr vaktperiode) Avspasering kan spares opp, men må brukes før og 31.12, eller selges til bedriften for kr ,- pr dag. Ukevakt er normalt fra fredag 1400 til fredag Arbeid i vaktperioden utenom vanlig arbeidstid, skal utbetales som overtid. Det forutsetter en rotasjonsordning, og at mobiltelefon/personsøker er tilgjengelig for vakthavende Kjøregodtgjørelse Ved utkalling og ved godkjent bruk av egen bil i bedriftens tjeneste, skal Statens regulativ brukes Arbeid offshore Tillegg til OSA 4.10: Bonuser: Stillinger innplassert på lønnsmatrise, samt øvrige landansatte kr. 800,- Lørdager og søndager kr ,- Helligdagsgodtgjørelse, som for offshore OSA 3.19, pt. kr ,- Avspasering: Det avspaseres 1 dag (7.5t) for hver dag offshore, utreise og innreisedag teller hver som en dag (7.5 landtimer). Ved manglende avviklet avspasering ved avregningstidspunkt, kan det avtales følgende tilleggskompensasjon: En dag avspasering tilsvarer: mnd. lønn x 7.5 x 1.5 / Arbeid utenfor bedrift i Norge. Når overnatting borte fra hjemmet er nødvendig i forbindelse med den ansattes arbeid, kompenseres dette med kr 235,-. Ved oppdrag av lenger enn 1 ukes varighet skal arbeidstidsordning og kompensasjon i hvert enkelt tilfelle avtales mellom den tillitsvalgte og bedriften. 9

10 2.14 Overtidsmat. Tillegg til OSA Der det er hensiktsmessig skaffer Halliburton overtidsmat. 10

11 3 Arbeidstidsordninger og bonuser 3.1 Sokkelkompensasjon HES Sokkelkompensasjonen er kr. 615,- pr. dag. Dette er også grunnlag for beregning av årslønn. 3.2 Bonus for HES Stilling: Arbeidsord. 1 Arbeidsord. 2 Arbeidsord. 3: SA Opplæring 615,- 615,- Avtales mellom partene SO I Jr.Brønn II 615,- 615,- ved etablering. SO II Jr.Brønn I 615,- 655,- SO III Brønntek. II 615,- 795,- SS I Brønntek. I 620,- 800,- SS II Brønnspes II 670,- 850,- SSS Brønnspes I 714,- 894,- 3.3 Bonusordninger i Sperry Sun Opplæringsstilling LS 253,- Geologer, Senior Geolog, Dataingeniør, Senior Dataingeniør, Borestedsgeolog 513,- Individuelt avlønnet Senior Dataing., Borestedsgeolog 529,- Opplæringsstilling MWD 381,- Jr. Retningsmåler 1 485,- Retningsmåler 2, Retningsmåler 1 781,- Individuelt avlønnet Senior Retningsmåler 890,- Individuelt avlønnet Senior MWD 939,- Diverse arbeids- og utstyrsbonuser: Eksisterende bonuser gjelder inntil Tidligere bonusordninger i Sperry Sun avd. MWD pr. 31. desember 2002, som f.eks. Enmanns Service, Gruppe 2, Nukleær, Smartsensor og Geopilot vil med virkning fra 1. januar 2003 være inkl. i de ansattes grunnlønn. Dette er løst på følgende måte: Ansatte som pr. 1. januar 2003 skal over på individuell lønn får en kompensasjon på kr ,- pr. måned (11 måneder + feriepenger). Ansatte pr. 31. desember 2002 som blir innplassert i ny lønnsmatrise pr. 1. januar 2003 vil bli innplassert hhv. to eller tre nivåer over det de ville blitt uten bonusene nevnt over, inkludert i grunnlønnen. To nivåer over for de som har hatt under snittet for nevnte bonuser de siste to årene for de som skal innplasseres i lønnsmatrisen, og tre trinn over for de som har hatt over snittet for nevnte bonuser. I tillegg vil disse ansatte om/hvis de blir forfremmet til Senior MWD Ingeniører (med individuell lønnsfastsettelse) få et ekstra lønnstillegg på kr ,- brutto, pålagt årslønnen. 11

12 3.4 Bonus for Baroid Stilling Bonus E Opplæringsstilling 293,- B Borevæskeingeniør 615,- Individuelt avlønnet 918,-/ Bonus for SDBS Ansatte i DBS har en bonus på kr 777,- pr dag. Dette er også grunnlag for beregning av årslønn. I tillegg har de en bonus på kr 300,- pr dag for underreaming. 3.6 Oppgjør/overtid. Tillegg til OSA Arbeid utover 1582 timer pr. år kompenseres med overtid. Oppgjøret blir utbetalt i februar. Arbeid utover 12 timer pr. dag utbetales som overtid ved godkjente timelister. Overtid regnes på følgende måte: Overtid pr. time = (årslønn/1752) x 1.65 For arbeidstidsordning 2. Personell som er ansatt i ZI/CPS/TTTCP/PE/offshoreansatte mekanikere fra verksted og som pr. 1.7 har jobbet mer en 791 ordinære timer (ikke timer utover 12 timer pr. dag, timer utover 168 timer i en oppholdsperiode eller arbeid i friperioder) får utbetalt overtallige timer som overtid innen 25. august. Utbetalte timer inngår ikke i årstimeverket. 3.7 Arbeidsleder bonus. Personell som er ansatt i ZI/CPS/TTTCP/PE/offshoreansatte mekanikere fra verksted utbetales det en ekstra bonus på kr 275,- pr. dag, for arbeidsledere med ansvar for 7 eller flere ansatte. F. eks. Supervisor testing, Supervisor stim., Team leader ZI. Tilsvarende ordninger i tidligere Sperry Sun, Bariod og SDBS har fått slike bonuser tillagt grunnlønn. 3.8 Crewleader bonus SLS Eksisterende bonus gjelder inntil Crewleaderbonus vil med virkning fra 1. januar 2003 bli inkludert i grunnlønnen. Samtlige ansatte med crewlederbonus pr. oktober 2002 vil bli individuelt avlønnet fra 1. januar

13 3.9 Arbeidstidsordning 1. Ansatte under denne ordningen skal ha en skiftplan på 2 uker på og 3 uker fri og 2 uker på og 4 uker fri. Skal det avvikes fra dette skal det drøftes med tillitsvalgt. Partene lokalt har gjennomført drøftelser i hht. overenskomstens bestemmelser vedr. rotasjonsordning på uten å komme til enighet. Partene ble derimot enige om at det når som helst i avtaleperioden kan drøftes og eventuelt etableres en rotasjon, der dette er hensiktsmessig Arbeidstidsordning 2. Ansatte under denne ordningen skal ha en disponibelplan på 5 uker tilgjengelig og 4 uker fri, uten flyt- eller pluss-dager. Skal det avvikes fra dette skal det drøftes med tillitsvalgt Arbeidstidsordning 3. Dette er en ordning som bedriften kan sette den ansatte på etter avtale med tillitsvalgt, hvis eksisterende ordninger ikke passer. Den skal ikke være dårligere en OSA sine retningslinjer. Bonus avtales med de tillitsvalgte Arbeidstidsordninger for Sperry Sun Dataingeniører: 2 3, alternativt med dagens ordning for flyt. Geologer, MWD ingeniører og DS ingeniører: 6 4 uten flyt. Disponibelplan skal gis til nyansatte senest 6 måneder etter ansettelse. Nyansatte MWD/DS trainees får ikke disponibelplan før 3 måneder etter at første del av opplæringen (FE1) er gjennomført Nyansatte. Dette er en ordning som nyansatte (ref. OSA punkt sjekkes) skal gå på i maks 1 år. Første året er ikke den nyansatte en del av arbeidstidsordningen. Denne gruppen har en 3 ukers garantert friperiode i tillegg til ferien. Etterpå skal en følge den ordningen som en jobber for.. 13

14 4 Utenlandsavtale 4.1 Reservering Bedriften kan pålegge den ansatte oppdrag i utlandet Den ansatte kan reservere seg hvis: - han/hun har vektige sosiale grunner (må dokumenteres) - oppdraget er i land hvor det er krigstilstander (krig, borgerkrig ol.) - det er avtalt ferie I de tilfelle bedriften og den ansatte ikke blir enige, skal dette drøftes med de tillitsvalgte. 4.2 Utenlandsbonus Offshore/arbeid på landrigg /rigg ved kai/base (ved 12 timers skift): Bonus: kr ,- pr.dag. Onshore arbeid på base/standby (ved 8 timers skift): Bonus: kr. 800,- pr. dag. 4.3 Reise/diett Diett ved reise betales ihht Statens satser for utland. Diett for opphold/arbeid betales hvis den ansatte ikke får måltider. Diett satser i hht. statens satser for det landet enn oppholder seg i. Reisedager: Bonus kr. 800,- pr. dag. 4.4 Årsverk Det registreres ikke timer på årsverket ved arbeid i utlandet. Imidlertid reduseres årsverket for arbeid i Norge tilsvarende den perioden den ansatte er i utlandet (minus egen valgt fritid). Reduksjonen i årsverket i Norge blir 4,33 timer pr. dag. 4.5 Telefon Telefon dekkes mot bilag/kvittering med inntil kr. 150,- pr. uken for private samtaler. Dersom vektige grunner foreligger kan dekning utover dette godkjennes av avdelingsleder f.eks hvis nødvendig med samtaler via sattelittoverføring. 4.6 Overtid Bonus inkluderer overtid. 14

15 4.7 Bevegelige helligdager Norske bevegelige helligdager som faller i oppholdsperioden i utlandet kompenseres i hht. OSA punkt Arbeidstidsordning For offshoreansatte: Den ansatte blir tatt av sin disponibelplan ved arbeid i utlandet og settes på opprinnelig plan ved retur til Norge. Avspasering Arbeid i disponibelperioden: Det opptjenes 2 dag avspasering for hver uke en arbeider i utlandet, max. 14 dager. Arbeid i friperioden: Det opptjenes 1/3 avspasering for perioden en arbeider i utlandet. For landansatte: Det opptjenes 2 dag avspasering for hver uke en arbeider i utlandet, max. 14 dager. 15

16 5 Lærlinger 5.1 Bostøtte Tillegg til OSA 3.15 Lærlinger skal ha en bostøtte på kr 1500,- pr. mnd. Dette bortfaller etter at fagbrev er oppnådd, eller første forsøk på og oppnå fagbrev. 5.2 Opplæring. Uerfarne lærlinger skal så langt som mulig gå som ekstra personell, sammen med erfarne operatører. 16

17 6 Varighet 6.1 Varighet Denne lokale særavtale har samme varighet som Oljeserviceavtalen. Denne avtalen trer i kraft 1. november Endringer i avtalen Avtalen erstatter alle tidligere lokalavtaler Dersom det blir nødvendig å foreta revideringer av denne avtale i fremtiden, etter krav fra selskapet eller fagforbundet, må begge parter være enige om slike revideringer. Oppnåes ikke enighet, løper avtalen videre i hht. Hovedavtalens bestemmelser. 6.3 Særavtalens gyldighet og oppsigelse Særavtalens gyldighet og oppsigelse i hht Hovedavtalens kapittel Definisjon av prøveordning Punkter benevnt som prøveordninger, kan når som helst i avtaleperioden tas opp til ny forhandling. Blir partene ikke enige om ny avtale, skal OSA gjelde, eventuelt tidligere praksis. Tananger, 8. November 2002 For Nopef, avd 165 For Halliburton AS 17

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 Gyldig 01.10.2013-30.09.2014 Page 1 of 11 1. FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE... 4 1.1 Sykelønn... 4 1.2 Elektronisk kommunikasjon... 4 1.3 Arbeidstøy/Verneutstyr/Kredittkort

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2012 31.05.2013 Dato: 27.02.2013 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon

Detaljer

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Serviceavtalen lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Dato: 05.12.2014 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel

Detaljer

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS Innhold 1 Fellesbestemmelser... 4 1.1 Særavtalens omfang... 4 1.1. Ansettelse... 4 1.2 Lønn under sykdom... 4 1.3 Permisjoner... 4 1.4 Velferd...

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Lokal Særavtale Archer als

Lokal Særavtale Archer als Serviceavtalen Lokal Særavtale Archer als Særavtale gjeldende fra 01.06.2013-31.05.2014 Dato: 20.01.2014 LOKALAVTALE mellom Archer AlS og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side

Detaljer

BILAG FOR BEACON SENTERET BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN NOPEF-KLUBBEN

BILAG FOR BEACON SENTERET BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN NOPEF-KLUBBEN BILAG FOR BEACON SENTERET I BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF-KLUBBEN 2002 1. VIRKEOMRÅDE...3 2. GYLDIGHET... 3 3. ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTIDSORDNING:... 3 DISPONIBELDAGER... 4 4. FERIE...

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

SÆRAVTALE WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

SÆRAVTALE WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS SÆRAVTALE 2014-2016 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS Innhold 1 Fellesbestemmelser... 4 1.1 Særavtalens omfang... 4 1.1. Ansettelse... 4 1.2 Lønn under sykdom... 4 1.3 Permisjoner... 4 1.4 Velferd...

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet

Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet INNHOLD: Side: 1. Bakgrunn for sjekklisten Side 3 2. Spørreundersøkelsen offshore - resultatet av denne (hovedpunktene) Side 3 3. Avtaler om rotasjoner (med

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

SÆRAVTALE. mellom. ODFJELL WELL SERVICES NORWAY AS (avd. 7 - offshore) Industri Energi Odfjell avd. 171

SÆRAVTALE. mellom. ODFJELL WELL SERVICES NORWAY AS (avd. 7 - offshore) Industri Energi Odfjell avd. 171 SÆRAVTALE mellom ODFJELL WELL SERVICES NORWAY AS (avd. 7 - offshore) og Industri Energi Odfjell avd. 171 1.0 Arbeidstid 1.1 Ansettelse Ansettelse skjer ved skriftlig kontrakt, undertegnet av den ansatte

Detaljer

SÆRAVTALE. mellom Archer Norge AS og IndustriEnergi avd. 063 / SAFE i Archer

SÆRAVTALE. mellom Archer Norge AS og IndustriEnergi avd. 063 / SAFE i Archer SÆRAVTALE mellom Archer Norge AS og IndustriEnergi avd. 063 / SAFE i Archer Gjelder fra 01. juli 2012 til 30. juni 2013 Under henvisning til overenskomsten for Landansatte i rederier mellom IE/LO og Norges

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN

PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 11.03.2014 p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com NO 971 480 270 PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN Kravene til endringer i overenskomsten

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift Hovedtariffoppgjøret 2016 mellom KS Bedrift og NITO, Tekna, Econa, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Det Norske Maskinistforbund Energiavtale II KS Bedrift tilbud nr. 1 25. mai kl. 16.00 Det

Detaljer

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver SFS 2404 + (inkludert) Arbeidstidsordninger Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver Brann- og redningstjeneste Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

PROTOKOLL SKANSKA 2010 SENTRALE AVTALER MELLOM LEDELSE OG TILLITSVALGTE

PROTOKOLL SKANSKA 2010 SENTRALE AVTALER MELLOM LEDELSE OG TILLITSVALGTE PROTOKOLL SKANSKA 2010 SENTRALE AVTALER MELLOM LEDELSE OG TILLITSVALGTE Avtalen er fornyet 27.8.2010 og gjelder videre for ett år dersom den ildce av en av partene sies opp skriftlig med 2 måneders varsel.

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune 1.3 Supplerende regler for overtid Når noen blir pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid, jf HTA kap. 6, og overtidsarbeidet varer mer

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.2008, sak 08/863 Ansvarlig for dokument: Kontorleder REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID 1. HENSIKT. Ordningen

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Lokal saeravtale Island Innovator

Lokal saeravtale Island Innovator Lokal saeravtale Island Innovator Denne avtale gjelder for offshore personell som mobiliseres til arbeid utenfor norsk sokkel i fm ferdigstillelse og forseiling av Island Innovator til norsk sokkel. 1.0

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Særavtaler Sentrale og lokale. Bergenskurset ATG September 2015

Særavtaler Sentrale og lokale. Bergenskurset ATG September 2015 Særavtaler Sentrale og lokale Bergenskurset ATG September 2015 Morten Pedersen/Siv Fjeldseth Særavtaler Det er inngått en rekke sentrale generelle særavtaler og sentrale forbundsvise særavtaler som berører

Detaljer

Særavtale. Sokkeloverenstkomsten 4a. mellom. Statoil ASA. YS i Statoil

Særavtale. Sokkeloverenstkomsten 4a. mellom. Statoil ASA. YS i Statoil Særavtale 2010 2012 Sokkeloverenstkomsten 4a mellom Statoil ASA og YS i Statoil 01.07.2008 Side 1 av 8 1 Særavtalens hjemmel og omfang... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser...3 2.1

Detaljer

Overenskomsten videreføres med følgende endringer:

Overenskomsten videreføres med følgende endringer: Overenskomsten videreføres med følgende endringer: 1 OMFANG..som er medlem av LO/EL & IT 4 FAGPRØVE Lærlingen skal gis varsel... 6 LØNNSBESTEMMELSER Minstelønnssatser: Fagarbeidere med 4 ½ år læretid (f.eks.

Detaljer

Styremøte IE avd. 300 28-29.04.2009

Styremøte IE avd. 300 28-29.04.2009 Styremøte IE avd. 300 28-29.04.2009 Tilstede: Forfall : Kjell Vestly Aril Bråten Rune Westad Kenneth Idsø Egil Bjørheim Stein Lilledal Trond Bjelland Rune Westad tirsdag & onsdag Trond Våga tirsdag & onsdag

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling:

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling: KRAVSPESIFIKASJON FOR FUNKSJONALITET FOR TIDSREGISTRERINGSSYSTEM 1. Arbeidsplaner Normalarbeidstiden i staten er 37,5 timer per uke jf Statens personalhåndbok (SPH) pkt 7.3.7 7 Arbeidstid. Iflg departementets

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 OSLO KOMMUNES KRAV/TILBUD NR. 2 21.04.2016 KL 10.00 201503341-121 Oslo kommunes krav/tilbud nr 2 21.04.2016 kl. 10.00 1 Krav til overenskomstens

Detaljer

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Protokoll Sak nr. 12/01970 Dato 10.10.2012 Sted Til stede Tema Kommunenes Hus, Oslo Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Tilslutning til meklingsresultat for Energiavtale I, RM-sak 2012-064

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass Overenskomst av 2014 526 Brønnserviceavtale (SAFE) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservice- og

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Overenskomst del B mellom Den Norske Legeforening og Helse Nord-Trøndelag HF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I... 3 1.0 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Ikrafttredelse og varighet... 3 1.2 Oppsigelsesfrister...

Detaljer

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst Energiavtalene Temadag 23. august 2017 Trygve Nøst Hvorfor har vi to energiavtaler? Har sin bakgrunn i tariffoppgjøret i 2006 - Forhandlingsløsning med alle unntatt EL og IT - Meklingsløsning med EL og

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF Og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 1.5.2012-30.4.2014 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Overenskomstens B - del mellom. Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Overenskomstens B - del mellom. Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 2014 2016 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Styremøte IE avd. 300 02-03.09.2009

Styremøte IE avd. 300 02-03.09.2009 Styremøte IE avd. 300 02-03.09.2009 Tilstede: Forfall : Kjell Vestly Aril Bråten Rune Westad Trond Våga Egil Bjørheim Stein Lilledal Trond Bjelland Kenneth Idsø onsdag & torsdag Til : Medlemmene avd. 300

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016 Dok. 3 28.4.2016 kl.15.00 1. INNLEDNING KAH viser til Dok. 1 av 14.4.2016 og til dok. 2 av 20.4.2016. 2. KAHS KRAV TIL DEL A, FELLESBESTEMMELSENE

Detaljer

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 SPEKTER 2014-2016 SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening B-dels-overenskomster Sykehusapotekene HF OUS HF Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehusapotek Nord

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER TARIFFnytt Nr: 43/2014 Dato: 23.06.2014 Sendt til: Virke-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for høyskoler TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER Virke og arbeidstakerorganisasjonene

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Sjekkliste. Offshoreavtalen. - Innhold -

Sjekkliste. Offshoreavtalen. - Innhold - Sjekkliste Foto: Pressebilde Offshoreavtalen - Innhold - 1) Forord Side 2 2) Arbeidstid offshore Side 3 3) Avtaler om rotasjoner (med tillitsvalgte) og arbeidsplan Side 3 4) Forslag til mobiliseringsbrev

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

Retningslinjer for feltarbeid i staten

Retningslinjer for feltarbeid i staten 1 Retningslinjer for feltarbeid i staten Hensikten med retningslinjene er i størst mulig grad å etablere ordninger som er ressursbesparende for virksomhetene å etablere ordninger som er enkle å praktisere

Detaljer

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF Bring/YTF Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF 2012 Overenskomst av 2012 mellom Spekter/ Bring Warehousing AS på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Yrkestrafikkforbundet

Detaljer

Medlemsmøte 22. august 2006

Medlemsmøte 22. august 2006 Medlemsmøte 22. august 2006 Etter særavtalen? Oversikt juni 2004: Departementet varsler at de ønsker å si opp de sentrale retningslinjer om fordeling av arbeidstid (rundskriv F-93/92) 23. juni 2004: Drøftingsmøte

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r 1 Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter Gir ofte bedre betingelser

Detaljer

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0 RAMMEAVTALE Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten side 0 Innhold 1. Mål og hensikt... 2 2. Protokoll... 4 Unntak;... 4 3. Hjemmelsgrunnlag for utarbeiding av årsplan...

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

Uten fagbrev med minst 1 år. 10,2% (for arb.t over 60 år: 12,5%) Offentlige anskaffelser: 10,2% (for arb.t over 60 år: 12,5 %)

Uten fagbrev med minst 1 år. 10,2% (for arb.t over 60 år: 12,5%) Offentlige anskaffelser: 10,2% (for arb.t over 60 år: 12,5 %) Med tariffavtale BYGG ALLMENNGJORT Uten tariffavtale ANLEGG MED TARIFFAVTALE SAMT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ANLEGG PRIVAT UTEN TARIFFAVTALE Minstelønn Fagarbeider kr 193,60 Uten fagbrev med minst 1 år erfaring

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge.

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. - Offshore - Landanlegg Eksempel på regelverk og avtaleverk som regulerer forhold rundt arbeidstid Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

B-04/17 Beregning av lønnsmasse, midler og disponering av midlene i forbindelse med lokale forhandlinger (HTA kap ) pr. 1.

B-04/17 Beregning av lønnsmasse, midler og disponering av midlene i forbindelse med lokale forhandlinger (HTA kap ) pr. 1. B-04/17 Beregning av lønnsmasse, midler og disponering av midlene i forbindelse med lokale forhandlinger (HTA kap. 4.2.1) pr. 1. August 2017 Utskriftsdato: 17.12.2017 10:14:20 Status: Gjeldende Dato: 1.6.2017

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter Overenskomst av 2014 357 Oljeservicebedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet Bergenskurset ATG September 2011 Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene 2.3.1 Bruk av deltidsstillinger Ved ledig stilling

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE. mellom ODFJELL DRILLING *) klubbene. Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE

LOKAL SÆRAVTALE. mellom ODFJELL DRILLING *) klubbene. Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE LOKAL SÆRAVTALE mellom ODFJELL DRILLING *) og klubbene Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE innen avtaleområdene for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

PROTOKOLL. 1. Lønn. Til stede på ett eller flere møter: Aksel Botnen. Lene Løken Roar Svartberg Arnfinn Inderhaug

PROTOKOLL. 1. Lønn. Til stede på ett eller flere møter: Aksel Botnen. Lene Løken Roar Svartberg Arnfinn Inderhaug PROTOKOLL År 1998, den 3.september og 21. oktober og 23. april 1999 ble det gjennomført tilpassingsforhandlinger for kinomaskinistene i Bygdekinoen. Til stede på ett eller flere møter: HSH KKL Aksel Botnen

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Oljeindustriens Landsforening. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Oljeindustriens Landsforening. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter Overenskomst av 2008 357 Oljeservicebedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2010 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Oljeindustriens Landsforening og de i foreningene

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE

LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE 2002-2003 LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE Avdeling 13 Avdeling 19 Avdeling 25 Avdeling 155 1 SIDE:

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Oljeindustriens Landsforening. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Oljeindustriens Landsforening. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter Overenskomst av 2008 357 Oljeservicebedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2010 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Oljeindustriens Landsforening og de i foreningene

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer