St.meld. nr. 6 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St.meld. nr. 6 (1999-2000)"

Transkript

1 St.meld. nr. 6 ( ) Embetsutnemningar m.m. 1. juli juni 1999 Tilråding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 15. oktober 1999, godkjend i statsråd same dagen.

2 Forklaring på forkortingar AH B.A. B.B.A. B.C. B.Se. BI bedr.øk. befalsk. c.act c.agr c.j. c.m. c.m.v. c.mag. c.odont c.oecon c.paed c.paed.spec. c.philol. c.philos. c.phm. c.polit c.psychol. c.r c.scient. c.sociol. = arkitekthøgskole = Bachelor of Arts = Bachelor of Business Administration = Bachelor of Commerce = Bachelor of Science = Bedriftsøkonomisk institutt = bedriftsøkonom = befalskole = candidatus actuarius = candidatus agriculturae = candidatus juris = candidatus medicinae = candidatus medicinae veterinariae = candidatus magisterii = candidatus odontologiae = candidatus oeconomiae = candidatus paedagogiae = candidatus paedagogiae specialis = candidatus philologiae = candidatus philosophiae = candidatus pharmaciae = candidatus politicarum rerum = candidatus psychologiae = candidatus realium = candidatus scientiarum = candidatus sociologiae

3 c.th dr.acric. DH eng. fg. Forsv.høgsk. geol. H HA HH HK HS kst. L LKS M.Agr. mag.art. M.A. MBA M.D. M.Sc. NHH NF NIH NISK NKSH NLH = candidatus theologiae = doctor agriculturae = distriktshøgskole = engasjert = fungerande = Forsvarets høgskole = geolog = Haud = Handelsakademiet = handelshøgskole = Hærens krigsskole = Hærens sjøkrigsskole = konstituert = Laud = Luftkrigsskolen = Master of Agricultural Science = magister artium = Master of Arts = Master of Business Administration = Master Degree = Master of Science = Noregs handelshøgskole = Noregs fiskerihøgskole = Noregs idrettshøgskole = Norsk institutt for skogforskning = Noregs kommunal- og sosialhøgskole = Noregs landbrukshøgskole

4 NTH NVH OTS SK siv.agr. siv.ing. siv.øk. TH = Noregs tekniske høgskole = Norges veterinærhøgskole = Oslo Tekniske Skole = Sjøkrigsskolen = sivilagronom = sivilingeniør = siviløkonom = Teknisk høgskole

5 Kapittel 1 St.meld. nr Arbeids- og administrasjonsdepartementet legg med dette fram oppgåve over embetsutnemningar m.m. i Regjeringa i tida 1. juli juni 1999 og gjer framlegg om at avtrykket av oppgåve (vedlegg 1) blir sendt til Stortinget saman med særskilde oppgåver frå departementa pr 30. juni 1999 over konstitueringar i embete og mellombels oppretta embete (vedlegg 2). Arbeids- og administrasjonsdepartementet t i l r å r : Tilråding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 15. oktober 1999 om embetsutnemningar m.m. 1. juli juni 1999 med vedlegg blir send Stortinget.

6 St.meld. nr. 6 6 Vedlegg 1 Embetsutnemningar m.m. 1. juli juni 1998 I dei sakene der det ikkje er sett opp innstilling, er berre den utnemnde innstilt. I Vedlegg 1 er det i tillegg til namnet på søkjaren teke med embetseksamen og annan høgare utdanning samt år. Ei stjerne(*) ved embetet tyder at det ikkje er kunngjort offentleg. Statsministerens kontor a-1. Embete m.m. ved Statsministerens kontor a Underdirektør Utnemnd 9. oktober 1998: Halvorsen, Gro, kontorsjef Lie, Arne, driftssjef Høglund, Liv-Merete, f.kons. (mag.art. 1974) Ribe, Torbjørn, adm.leiar (c. j. 1979) Ness, Arne, kommandant (krigssk. 1968) Henriksen, Harald, revisjonssjef (BI 1981) Gulliksen, Stein, business controller (dipl.øk. 1992) Skøien, Jorunn, kontorsj. (bedr.økon.) Aatlo, Tom Refsum, rådgj. (c. j. 1991) Halvorsen, Gro, kontorsj. (c.mag.) Sekkelsten, Lisbeth, rådgj. (c. j. 1980) Kristensen, Kari, rådgj. (c. j. 1971) Hågå, Anne Turid, kontorsj. (c. mag. 1970) Skuggedal, Roar, personalsj. (c. polit. 1992) Breimo, Vegar, rådgj. (c.mag. 1988) Høien, Bent, underdir. (c.mag. 1977) Harvold, Kjell A., rådgj. (c.polit. 1984) Kalleberg, Tor, sosialsjef (c.mag. 1980) Pedersen, Tore, kontorsj. Strand, Lisa, adm.sjef. (bedr.øk.) Helle, Bjørn Egidius, f.kons. (siv.øk. 1991) Sørvåg, Sverre, senior stabsoff. (siv.ing. 1979) a Ekspedisjonssjef* Framleis konstituert 1. mars 1999: Nordsletten, Øyvind, kst. ekspedisjonssjef

7 Vedlegg 1 St.meld. nr. 6 7 Arbeids- og administrasjonsdepartementet b-1. Embete m.m. i departementet b Byråsjef* Utnemnd 17. juli 1998: Brown, Eva Måge, byråsjef b Underdirektør Konstituert 17. juli 1998: Reiersen, Marit Skaar, dagleg leiar Buytendorp, Hege, forskar (c.polit 1992) Reiersen, Marit Skaar, dagl.l. (c.polit 1996) Skuggedal, Roar, personalsj. (c.polit 1992) b Underdirektør Utnemnd 9. oktober 1998: Hauge, Øystein, rådgjevar Skuggedal, Roar, personalsj. (c. polit. 1992) Vestrheim, Dag, rådgj. (c. polit. 1981) Hambo, Marianne, underdir. (c. j. 1975) Hauge, Øystein, rådgj. (c. polit. 1989) Ness, Arne, kommandant (forsv.høgsk. 1985) Heir, Johan H. næringssjef (c.oecon. 1967) Harvold, Kjell A., rådgj. (c. polit. 1984) Gabrielsen, Rolf, org.- og personalsj. (c. polit. 1979) Paulsen, Marlif Andreas, kontorsj. (c. mag. 1969) Vågen, Ivar, partner (komm.kandidat 1968) b Avdelingsdirektør Utnemnd 29. januar 1999: Jenssen, Gyri Solnørdal, seksjonssjef Slåtto, Torhild, kst. dagleg leiar (c.polit. 1997) Turtumøygard, Stein, IT-sjef (c.real. 1977) Hansen, Turid, hovedbibliotekar (bibliotekhøgsk. 1980) Skoglund, Ole Jan, marknadsj. (c.j. 1983) Wøien, Liv Jorunn, kontorsj. (bibliotekhøgsk. 1990) Hirko, Balazs, underdir. (utanl. eks.) Jenssen, Gyri Solnørdal, seksjonsj. (bibliotekhøgsk. 1985) Eilertsen, Helge, kontorsj. (DH 1979) Bringedal, Tone Kristin, rådgj. (c.mag. 1985) Gausdal, Ole, akrivleiar (DH 1992) Schwab, Per Eigil, rådgj. (c.mag. 1986)

8 Vedlegg 1 St.meld. nr. 6 8 Høydalsvik, Anne, seniorrådgj. (datahøgsk. 1984) b Avdelingsdirektør Utnemnd 5. februar 1999: Solberg, Rune, seniorrådgjevar Fossheim, Kjell Magne, kontorsj. (c.j. 1992) Solberg, Rune, seniorrådgj. (c.j. 1976) b Utnemnd 23. april 1999: Hannisdal, Elin Mari, rådgjevar b-2. Fylkesmannsembete b Fylkesmann, Finnmark Utnemnd 7. august 1998: Kjønnøy, Gunnar, departementsråd Kristoffersen, Alf, kommunelege I (c. m. 1970) Holand, Lisbeth (c.polit. 1975) Berg, Brynjulf (c.m.) Dahl, Anton Leier, ordførar (lærarsk. 1977) Hageler, Jorunn (lærarsk.1967) Haugland, Jan Erling, direktør (forsv.høgsk. 1995) Husby, Stein, sorenskrivar (c.j. 1972) Harila, Kåre, disponent Lundevall, Svein, spesialrådgj. (c.polit. 1975) Skagestad, Odd Gunnar, underdir. (mag.polit. 1971) Kjønnøy, Gunnar, dep.råd. (c.oecon. 1972) b Fylkesmann, Oslo og Akershus Utnemnd 9. oktober 1998: Røsjorde, Hans J., stortingsrepresentant Sandman, Matz, fylkesrådmann (siv.øk. 1974) Høegh, Annelise, stortingsrep. (c.philol. 1976) Røisland, Karin Moe, ass. fylkesmann (c.mag. 1974) Røsjorde, Hans J., stortingsrep. (c.real. 1970) Pettersen, Kjell, rådmann (c.polit) b Fylkesmann, Telemark Utnemnd 9. oktober 1998: Sollie, Solveig Sollie, Solveig Lundevall, Svein, spesialrådgj. (c.polit. 1975)

9 Vedlegg 1 St.meld. nr. 6 9 Ödesjö, Barbro (c.j. 1969) Jansen, Jan Helge (c.th. 1965) Wallevik, Reidun, ass. fylkesmann (c.j. 1986) Røsjorde, Hans J., stortingsrep. (c.real. 1970) b Fylkesmann, Vest-Agder Utnemnd 9. oktober 1998: Olsen, Ann-Kristin, sysselmann Lundevall, Svein, Olsen, Ann-Kristin, sysselmann (c.j. 1972) Manneråk, Sigurd, helse- og sosialsjef (lærarsk. 1973) Lyngdal, Lars Erik, ass. fylkesmann (c.polit. 1973) Bugge, Renate Grønvold, rådgj. (c.psychol. 1966) Lundevall, Svein, spesialrådgj. (c.polit. 1975) b Fylkesmann, Oslo og Akershus Konstituert 18. desember 1998: Røisland, Karin Moe, ass. fylkesmann Røisland, Karin Moe, ass. fylkesmann (c.mag.) b Fylkesmann, Buskerud Utnemnd 21. mai 1999: Grøndahl, Kirsti Kolle, stortingsrepresentant Grøndahl, Kirsti Kolle, stortingsrepr. (c.mag. 1966) Børhun, Per, generalløytn. (Forsv.høgsk. 1986) Skaug, Kjell R., rektor (c.philol 1970) Berg, Hallgrim, (c.philol. 1972) b-3. Andre embete og stillingar b Direktør, Konkurransetilsynet Åremålstilsett 18. februar 1999: Johansen, Knut Eggum, ekspedisjonssjef Johansen, Knut Eggum, eksp.sj. (c.oecon 1970) Rauf, Mohamed Cassim, dagl.l. (utanl.eks. 1998) Stalheim, Per Anders, dir. (siv.øk. 1975) Barne- og familiedepartementet c-1. Embete m.m. i departementet c Avdelingsdirektør

10 Vedlegg 1 St.meld. nr Utnemnd 17. juli 1998: Vikøren, Kristin Berge, underdirektør Asker, Anne, spesialrådgj. (c.mag. 1989) Aulie, Bjørn, seksjonssj. (c.polit. 1986) Falk, Håkon, adm.sj. (c.oecon. 1988) Henriksen, Harald, controllsj. (BI 1981) Mathisen, Steinar, rådgj. (c.polit. 1985) Vikøren, Kristin Berge, underdir. (c.oecon. 1988) c Underdirektør Utnemnd 2. oktober 1998: Eknes, Kirsten Gjemdal, rådgjevar Birkrem, Agnete, kontorsjef (NHH 1991) Dahlsveen, Werner, byråsjef (c.oecon. 1966) Eknes, Kirsten Gjemdal, rådgj. (c. polit. 1988) Granly, Lars Audun, rådgj. (c.oecon. 1995) Hageler, Jorunn, adjunkt (lærarsk. 1968) Støvind, Sølvi, kyrkjeverje (NKS 1984) c Avdelingsdirektør Utnemnd 18. desember 1998: Gabrielsen, Rolf, organisasjons- og personalsjef Bjørkedal, Eli-Anne, kons. (NHH 1998) Eilertsen, Stein Børre, drift-/brukerst. (lærarsk. 1985) Foss, Liv, rådgj. (bedriftsøk. 1991) Frøysang, Stein, personalsj. (DH 1992) Gabrielsen, Rolf, org. og pers.sj. (c.polit. 1979) Hellandsjø,Anne V., f.kons. (DH 1989) Hellesø-Knudsen, Jan, underdir. (c.mag. 1973) Hennum, Hans-Oddvar, personalsj. (BI 1966) Hogner, Helle, personalsj. (NKSH 1988) Høymork, Ingrid Slettum, underdir. Kalleberg,Tor, sjef (c.mag. 1980) Klemetsaune, Rune, byråsj. (c.mag. 1984) Lie, Liv Karin, adm.sj. (c.mag. 1993) Lillestøl, Ørnulf, levekårsj. (NHH 1989) Lund, Torill Scharning, avd.l. Lundberg, Johan A., adm.sj. (NKSH 1993) Lønaas, Britt Stokke, avd.dir. (NKSH 1987) Martinsen, Evy, pers- og org.sj. (c.mag. 1989) Michalsen, Geir, kontorsj. (c.polit. 1990) Risan, Ernst Kristian, leiar Rørvik, Svein G., adm.sj. (siv.øk. 1981) Skare, Knut, senior rådgj. (siv.øk. 1974)

11 Vedlegg 1 St.meld. nr Skogvold-Iversen, Siri, prosj.medarb. (BI 1998) Sperre, Grethe, dagleg. leiar (adj. 1990) Stenbakk, Sigmund Runar, rådgj. Stormo, Einar, kontorsj. (NLH 1982) Sætre, Jørgen, seksjonssj. (handelshøgsk. 1990) Vågen, Ivar, sjølvst.nær.dr. (NKSS 1968) Wætnes, Inger, byråsj. (c.philol. 1979) Øymo, Inger-Marit Aanesen, byråsj. (c.real. 1973) Skrolsvik, Kari, (c.j. 1984) c-2. Andre embete og stillingar Ingen utnemningar i perioden. Finans- og tolldepartementet d-1. Embete m.m. i departementet d Utnemnd 3. september 1998: Ovesen, Vidar, kst. underdirektør d Lovrådgjevar Utnemnd 18. september 1998: Berre, Bjørn, fung. direktør Berre, Bjørn, fung. dir. (c.j. 1988) Raadim, Unni, kst. herads.d. (c.j. 1987) Bergebakken, rådgj. (c.j. 1992) Melsom, Gjert, rådgj. (c.j. 1992) Widerberg, Hilde, rådgj. (c.j. 1989) d Avdelingsdirektør Utnemnd 9. oktober 1998: Kamperud, Arnt, rådgjevar Kamperud, Arnt K., rådgj. (bedr.øk. 1991) d Avdelingsdirektør* Utnemnd 23.oktober 1998: Telhaug, Eli, kst. avdelingsdirektør d Utnemnd 30. oktober 1998: Andersen, Knut, kst. underdirektør d-1.006

12 Vedlegg 1 St.meld. nr Utnemnd 30. oktober 1998: Hoel, Linn Birgitte Rasmussen, kst. underdirektør d Utnemnd 30. oktober 1998: Jonvik, Torgeir, kst. underdirektør d Finansråd Utnemnd 27. november 1998: Eriksen, Tore, ekspedisjonssjef Eriksen, Tore, eksp.sj. (c.oecon 1975) Lorentsen, Lorents G., eksp.sj. (c.oecon 973) d Utnemnd 27. november 1998: Hvideberg, Halvor, rådgjevar d Utnemnd 11. desember 1998: Tveit, Yngvar, rådgjevar d Utnemnd 11. desember 1998: Harildstad, Anders, rådgjevar d Avdelingsdirektør* Utnemnd 15. januar 1999: Mentzoni, Jan-Terje, kst. avd.direktør d Ekspedisjonssjef Utnemnd 22. januar 1999: Olsen, Øystein, forskingsdirektør Olsen, Øystein, forskn.dir. (c.oecon. 1977) d Lovrådgjevar Utnemnd 12. februar 1999: Nyberget, Trude, fung. avdelingsdirektør Bugge, Marianne Brockmann, rådgj. (c.j. 1992) Nyberget, Trude, fung. avd.dir. (c.j. 1986) Sognedal, Siv, rådgj. (c.j. 1986) Hjort, Johan B., underdir. (c.j. 1990) Heggenes, Heidi, rådgj. (c.j. 1990)

13 Vedlegg 1 St.meld. nr Ongre, Kjerstin, rådgj. (c.j. 1985) Lindrup, Helge, underdir. (c.j. 1992) Albrektsen, Jan, adv. (c.j. 1973) Carlsen, Stein, rådgj. (c.j. 1986) d Lovrådgjevar Utnemnd 12. februar 1999: Hjort, Johan Bernhard, kst. underdirektør Sjå d d Lovrådgjevar Utnemnd 12. februar 1999: Heggenes, Heidi, rådgjevar Sjå d d Avdelingsdirektør* Utnemnd 12. mars 1999: Skancke, Martin, kst. avdelingsdirektør d Underdirektør Konstituert 9. april 1999: Rønning, Marit, fung. underdirektør Rønning, Marit, fung. underdir. (c.mag. 1991) Østereng, Grete Olsen, øk.sj. (bedr.øk.) d Ekspedisjonssjef Utnemnd 30. april 1999: Telhaug, Eli, avdelingsdirektør Østereng, Grete Olsen, øk.sj. (BI 1984) Tovsen, Bjørn, øk.dir. (utanl.eks. 1974) Telhaug, Eli, avd.dir. (siv.øk. 1986) Wig, Jan, ass.dir. (BI 1986) Sørvåg, Sverre, senioring. (forsv.høgsk. 1998) Olsen, Per Erling, pers.kons. Kjørven, Gerd Robsahm, adm.sj. (sosialhøgsk. 1984) Jensen, Terje, ass.dir. (c.j. 1979) Lyngroth, Oddbjørn, avd.dir. (NHH 1976) Oftedal, Jon, avd.dir. (c.polit) Moen, Inge Øystein, avd.dir. (c.polit. 1979) Slinning, Johanne, avd.dir. (c.j. 1981) Pedersen, Helle M., avd.dir. (siv.øk. 1987)

14 Vedlegg 1 St.meld. nr d Avdelingsdirektør Konstituert 21. mai 1999: Stakkestad, Bjarne, spesialrådgjevar Stakkestad, Bjarne, spesialrådgj. (siv.øk. 1977) Aarnes, Dag, seniorøk. (c.oecon 1983) d Avdelingsdirektør Konstituert 18. juni 1999: Nyberget, Trude, fungerande avdelingsdirektør Bugge, E. Marianne Brockmann, rådgj. (c.j. 1992) Scheel, Marianne, adv. (c.j. 1986) Nyberget, Trude, fung. avd.dir. (c.j. 1986) Pedersen, Bjørn, hovedrev. (c.j. 1998) d-2. Embete m.m. i tolletaten Ingen utnemningar i perioden. d-3 Andre embete og stillingar d Sentralbanksjef Åremålstilsett 2. oktober 1998: Gjerdrem, Svein, finansråd Slettene, Kristian, lærarvikar (sos.ped. 1997) Drøpping, Cecilie Chatarina, Bergo, Jarle, visesentralbanksj. (c.oecon. 1969) Aamo, Bjørn Skogstad, kredittilsynsdir. (c.oecon. 1970) Åknes, Trond Egil, (siv.øk. 1998) Barth, Georg D. A., lærar (c.j. 1983) Gjedrem, Svein, finansråd (c.oecon. 1975) Tønnessen, Morten, Reegård, Stein, sjefsøk. (c.oecon. 1976) Evensen, Sverre T., managing director (MBA 1971) d Direktør, Kredittilsynet Åremålstilsett 18. februar 1999: Aamo, Bjørn Skogstad, direktør Aamo, Bjørn Skogstad, dir. (c.oecon 1970) Fiskeridepartementet e-1. Embete m.m. i departementet e Avdelingsdirektør

15 Vedlegg 1 St.meld. nr Utnemnd 25. september 1998: Røst, Unni, rådgjevar Furland, Alf Gunnar, rådgjevar (c.mag. 1986) Holtan, Astrid, underdir. (siv.øk. 1987) Nilsen, Ulf Magne, prosj.l. (c.j. 1988) Nordtorp, Eivind, underdir. (c.oecon. 1969) Pedersen, Richard, rådgj. (c.mag. 1979) Røst, Unni, rådgj. (Master of Business Administration) Vagle, Arne Johan, rådgj. (BI 1969) e Underdirektør Utnemnd 16. oktober 1998: Holtan, Astrid, underdirektør Hansen, Dag F., rådgjevar (c.mag. 1982) Holtan, Astrid, underdir. (siv.øk. 1987) Wætnes, Inger, byråsjef (bedr.øk. 1988) e Ekspedisjonssjef* Utnemnd 30. oktober 1998: Williams, Johán H., kst. ekspedisjonssjef e Departementsråd Utnemnd 20. november 1998: Krog, Jørn, manager Østborg, Arne, styreform. (BI 1998) Andreassen, Thorleif, rådmann (siv.øk. 1987) Selvig, Kirsten Ullbæk, eksp.sjef. (c. j. 1975) Owe, Stein, fiskeriråd (c. j. 1979) Nerheim, Magnor, eksp.sjef (siv.øk. 1975) Krog Jørn, manager (siv.øk. 1973) Sveri, Anne-Birgitte, eksp.sjef (c.oecon. 1981) Hole, Arni, eksp.sjef. (magister 1974) Rønstad, Magnar, divisjonsdir. (c. polit. 1978) e Avdelingsdirektør Utnemnd 12. februar 1999: Kobro, Thomas, byråsjef Grimsen, Knut, rådgj. (utanl.eks. 1977) Heldre, Else, rådgj. (c.j. 1983) Slipher, Petter Daae, rådgj. (utanl.eks. 1970) Hanekamhaug, Tom, underdir. (c.j. 1974) Ryssdal, Jørn, byråsj. (siv.øk. 1985) Hovind, Petter, adm.sj. (c.oecon 1979)

16 Vedlegg 1 St.meld. nr Kobro, Thomas, byråsj. (c.j. 1987) e-2. Andre embete og stillingar e Administrerande direktør, Havforskingsinstituttet Åremålstilsett 17. juli 1998: Vaage, Roald, administrerande direktør Vaage, Roald, adm.dir. (c.r. 1973) Forsvarsdepartementet f-1. Embete m.m. i departementet f Underdirektør Utnemnd 3. september 1998: Agnalt, Gulla, kontorsjef Heir, Johan H., næringssjef (c.oecon. 1967) Bøe, Geir Olav, rådgj. (krigssk. 1990) Bjørseth, Pål, rådgj. (krigssk. 1985) Agnalt, Gulla, kontorsjef (Noregs kommunal- og sosialhøgsk. 1976) Høglund, Liv-Merete, dagleg leiar (mag.art. 1974) Melheim, Anders, rådgj. (diplomøk. 1993) Mansrud, Jan, spesialrådgj. (c.oecon. 1971) Morstad, Per, spesialkons. (c. j. 1993) Johansen, Viggo, byråsjef (bedr.økon. 1986) Ebbesen, Kari Wang, hovedrevisor (c. mag. 1995) Svensson, Sven, sjef (befalssk. 1984) Solhaug, Per Jacob, politiinsp. (politisk. 1981) Melteig, Rolf, rådgj. (c. j. 1979) Nilsen, Tore Eivind, distriktsrevisor (c. mag. 1978) f-2. Embete m.m. i Forsvaret f Overadjutant, Sjøforsvaret* Beordra 17. juli 1998: Moe, Tor Arne, kommandør f Adjutant, Luftforsvaret* Beordra 17. juli 1998: Myhrer, Vidar, kaptein f Oberst, Hærens transportkorps Utnemnd 7. august 1998: Anda, Geir, oberstløytnant

17 Vedlegg 1 St.meld. nr Ødegård, Oddbjørn, ob.løytn. Gundersen, Stein Magnar, ob.løytn. Hagen, Selmer, ob.løytn. Thorsen, Jens-Thorleif, ob.løytn. Anda, Geir, ob.løytn. Hanstad, Kjell, ob.løytn. Gjersem, Petter, ob.løytn. f Oberst, Infanteriet Utnemnd 7. august 1998: Lilland, Jon Berge, oberstløytnant Borgersen, Jan-Wilhelm, oberst Gundersen, Stein Magnar, ob.løytn. Holmenes, Geir, ob.løytn. Sparr, Karl Johan, ob.løytn. Østreng, Hugo, ob.løytn. Reitan, Karsten, ob.løytn. Lilland, Jon Berge, ob.løytn. Janssen, Johan, ob.løytn. Antonsen, Terje, ob.løytn. f Oberst, Infanteriet Utnemnd 7. august 1998: Olsen, Olav Henrik, oberstløytnant Lian, Jan-Eirik, ob.løytn. Olsen, Olav Henrik, ob.løytn. f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 7. august 1998: Gustavsen, Finn Hugo, kommandørkaptein Nilssen, Terje Meyer, kommandør Blehr, Dagfinn, komm.kapt. Kilhus, Geir, komm.kapt. Gøransson, Per Erik, komm.kapt. Kjelstrup, Hans-Christian, komm.kapt. Gustavsen, Finn Hugo, komm.kapt. Wangsholm, Arne, komm.kapt. Nordhuus, Alexander John, komm.kapt. Eilertsen, Per-Bjørn, komm.kapt. Pedersen, Trygve, komm.kapt. f Oberst, Luftforsvaret Utnemnd 7. august 1998: Karlsen, Trond Ragnarsøn, oberstløytnant

18 Vedlegg 1 St.meld. nr Woldseth, Harald, ob.løytn. Andersen, Per Magne, ob.løytn. Karlsen, Trond Ragnarsøn, ob.løytn. Sannes, Morten Olaf, ob.løytn. f Brigader, Infanteriet Utnemnd 3. september 1998: Diesen, Sverre, oberst Borgersen, Jan-Wilhelm, oberst Diesen, Sverre, oberst Falck, Vidar, oberst Jensen, Jens Jørgen, kom. Indresand, Georg, kom. Knutsen, Tom Henry, oberst f Generalinspektør, Hæren* Beordra 11. september 1998: Haugen, Roar Jens, generalmajor f Generalmajor, Hæren til teneste som sjef for Distriktskommando Østlandet* Utnemnd 11. september 1998: Brun, Johan, brigader f Brigader, Luftforsvaret Utnemnd 18. september 1998: Arestøl, Tore Morten, oberst Arestøl, Tore Morten, oberst Smedsrud, Jan Willi, oberst Holmen, Ole-Martin, oberst Wehn, Arild Erling, ob.løytn. f Brigader, Luftforsvaret Utnemnd 25. september 1998: Nordby, Kjell-Olav, oberst Waage, Knut-Martin, oberst Nordby, Kjell-Olav, oberst Smedsrud, Jan Willi, oberst Holmen, Ole-Martin, oberst Stueland, Lorentz, ob.løytn. Wehn, Arild Erling, ob.løytn.

19 Vedlegg 1 St.meld. nr f Oberst, Luftforsvaret Utnemnd 25. september 1998: Hustvedt, Arne, oberstløytnant Brenna, Harry, ob.løytn. Borg-Lundquist, Willy Normann, ob.løytn. Amundsveen, Trond, ob.løytn. Hustvedt, Arne, ob.løytn. Henriksen, Nils Sverre, ob.løytn. Hansen, Lyder Johan, ob.løytn. Roa, Terje, ob.løytn. f Brigader, Luftforsvaret Utnemnd 2. oktober 1998: Waage, Knut-Martin, oberst Midtkandal, Oddvar, oberst Wilhelmsen, Jan Erik, oberst Østreng, Arild, oberst Waage, Knut-Martin, oberst f Oberst, Hærens samband Utnemnd 2. oktober 1998: Sundseth, Roar, oberstløytnant Voigt, Olav, ob.løytn. Gundersen, Stein Magnar, ob.løytn. Thobiassen, Arild Harald, ob.løytn. Sundseth, Roar, ob.løytn. f Oberst, Luftforsvaret Utnemnd 16. oktober 1998: Haagensen, Oddvar, oberstløytnant Generalinspektøren for Luftforsvaret hadde innstilt: 1. Haagensen, Oddvar 2. Strandman, Øyvind Kirsebom 3. Amundsveen, Trond, Brenna, Harry, ob.løytn. Borg-Lundqiust, Willy Normann, ob.løytn. Amundsveen, Trond, ob.løytn. Øhrbom, Rolf, ob.løytn. Wehn, Arild Erling, ob.løytn. Haagensen, Oddvar, ob.løytn. Strandman, Øyvind Kirsebom, ob.løytn. Angell-Jacobsen, Rune, ob.løytn.

20 Vedlegg 1 St.meld. nr Roa, Terje, ob.løytn. f Oberst, Luftforsvaret Utnemnd 16. oktober 1998: Teigum, Torgeir Dagfinn Generalinspektøren for Luftforsvaret hadde innstilt: 1. Teigum, Torgeir Dagfinn 2. Kjerpeseth, Sverre Vebjørn 3. Amundsveen, Trond Johannessen, Ivar, ob.løytn. Brenna, Harry, ob.løytn. Borg-Lundqiust, Willy, ob.løytn. Hetty, Per, ob.løytn. Amundsveen, Trond, ob.løytn. Øhrbom, Rolf, ob.løytn. Kjerpeseth, Sverre Vebjørn, ob.løytn. Hustvedt, Arne, ob.løytn. Kirkerud, Per, ob.løytn. Austgard, Rolf Ohma, ob.løytn. Teigum, Torgeir Dagfinn, ob.løytn. Hensvold, Fred Eilif, ob.løytn. Roa, Terje, ob.løytn. f General, Hæren til teneste som forsvarssjef* Utnemnd 20. november 1998: Frisvold, Sigurd, generalløytnant f Brigader, Ingeniørvåpenet, til teneste som sjef for Vernepliktsverket Utnemnd 27. november 1998: Sannes, Ole, oberst Forsvarssjefen hadde innstilt: 1. Sannes, Ole Frå Hæren: Borgersen, Jan-Wilhelm, ob. Kjeldsberg, Knut Sakse, oberst Sannes, Ole, oberst Holter, Kai Ole, oberst Frå Sjøforsvaret: Nilssen, Terje Meyer, kom. Axelsen, Egil Anker, kom. Moe, Tor Arne, kom. Gjelsten, Roald, kom. Indresand, Georg, kom. Frå Luftforsvaret:

21 Vedlegg 1 St.meld. nr Maalen, Ole, oberst Olsen, Per-Inge, oberst Smedsrud, Jan Willi, oberst f Administrerande direktør, Forsvarets forskingsinstitutt Åremålstilsett 18. desember 1998: Holme, Nils, administrerande direktør Holme, Nils, adm.dir. (siv.ing 1961.) Mo, Reidar, kons. (BI 1974) f Flaggkommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 18. desember 1998: Jensen, Jens Jørgen, kommandør Forsvarssjefen hadde innstilt: 1. Jensen, Jens Jørgen Frå Hæren: Skullerud, Thor Olai, brigader Lyng, Jan Egil, oberst Borgersen, Jan-Wilhelm, oberst Dalen, Kåre Magne, oberst Jensen, Jim Hartung, oberst Dahlberg, Arne Einar, oberst Frå Sjøforsvaret: Axelsen, Egil Anker, kom. Jensen, Jens Jørgen, kom. Frå Luftforsvaret: Maalen, Ole, oberst Eriksen, Stein Ivar, oberst Husebø, Ulf Erik, oberst Strømnes, Per, oberst f Oberst, Luftforsvaret Utnemnd 18. desember 1998: Pettersen, Roy Verner, oberstløytnant Generalinspektøren for Luftforsvaret hadde innstilt: 1. Pettersen, Roy Verner 2. Amundsveen, Trond Pettersen, Roy Verner, ob.løytn. Tandberg, Martin, ob.løytn. Amundsveen, Trond, ob.løytn. Øhrbom, Rolf, ob.løytn. Jørgensen, Kåre-Ludwig, ob.løytn. Austgard, Rolf Ohma, ob.løytn. Iversen, Hans Sigurd, ob.løytn.

22 Vedlegg 1 St.meld. nr f Generalløytnant, Hæren, til teneste som Øverstkommanderande i Sør-Noreg* Utnemnd og beordra15. januar 1999: Skiaker, Thorstein, generalmajor f Kommandør for landstridskreftene i Nord-Noreg og sjef for distriktskommando Nord-Noreg* Utnemnd og beordra 15. januar 1999: Fosland, Nils Georg, generalmajor f Brigader, Kavaleriet Utnemnd 15. januar 1999: Haugen, Johan, oberst Haugen, Johan, oberst Thoen, Einar, oberst Sølvberg, Lars Johan, oberst Sunde, Harald, oberst f Oberst, Hæren Utnemnd 15. januar 1999: Thorsen, Jens Thorleif, oberstløytnant Holmenes, Geir, ob.løytn. Thorsen, Jens Thorleif, ob.løytn. Øen, Tor Olav, ob.løytn. f Generalmajor, Hæren, og til teneste som sjef for distriktskommando Trøndelag* Utnemnd og beordra 22. januar 1999: Ludvigsen, Kjell Narve, brigader f Generalmajor, og til teneste som sjef for 6. divisjon* Utnemnd og beordra 22. januar 1999: Sølvberg, Lars Johan, oberst f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 5. februar 1999: Andersen, Åsmund, kommandørkaptein/midlertidig kommandør Generalinspektøren for Sjøforsvaret hadde innstilt: 1. Andersen, Åsmund Andersen, Åsmund, komm.kapt./midl. kommandør. Ubbe, Tor, komm.kapt.

23 Vedlegg 1 St.meld. nr f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 5. februar 1999: Tollefsen, Vidar, kommandørkaptein Generalinspektøren for Sjøforsvaret hadde innstilt: 1. Tollefsen, Vidar 2. Næss, Jarle 3. Fleisje, Lars Johan Tollefsen, Vidar, komm.kapt. Næss, Jarle, komm.kapt. Nordhuus, Alexander John, komm.kapt. Meyer, Jon, midl. kommandør. Flesisje, Lars Johan, komm.kapt. Sakseide, Torbjørn, komm.kapt. f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 5. februar 1999: Grytting, Trond, kommandørkaptein Generalinspektøren for Sjøforsvarets hadde innstilt: 1. Grytting, Trond 2. Dahl, Jan Wilhelm 3. Flostrand, Helge Hind Sandnes, Svein, komm.kapt. Flostrand, Helge Hind, komm.kapt. Grytting, Trond, komm.kapt. Dahl, Jan Wilhelm, komm.kapt. Smith-Sivertsen, Hans Christian, komm.kapt. f Generalmajor, Forsvarets sanitet Utnemnd og beordra 12. februar 1999: Rosén, Leif Sverre, overlege Forsvarssjefen hadde innstilt: 1. Rosén, Leif Sverre Hasle, Anders Trovik, ob.løytn. Rosén, Leif Sverre, overlege Berdal, Bjørn P., prof. Rolstad, Øyvind, ob.løytn. Fjær, Rannveig Bremer, major. Bukholm, Geir, prof. Winnem, Bjørn M., overlege Sundnes, Knut Ove, overlege Mundal, Reidar Olav, komm.kapt. Pillgram-Larsen, Johan, overlege Hesla, Per Egil, major. Knævelsrud, Odd Magnus, oberst

24 Vedlegg 1 St.meld. nr Steen, Petter A, prof. Stene, Torbjørn, ob.løytn. f Flaggkommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 1. mars 1999: Bruun, Trygve, kommandør Generalinspektøren for Sjøforsvaret hadde innstilt: 1. Bruun, Trygve 2. Gjelsten, Roald 3. Lysfjord, Tore Johannes Bruun, Trygve, kommandør. Gjelsten, Roald, kommandør. Lysfjord, Tore Johannes, midl. kommandør. f Generalmajor, Hæren* Utnemnd og beordra 12. mars 1999: Huuse, Steinar Magnus, brigader f Brigader, Infanteriet Utnemnd 12. mars 1999: Midtkandal, Oddvar, oberst Forsvarssjefen hadde innstilt: 1. Midtkandal, Oddvar Frå Hæren: Midtkandal, Oddvar, oberst Hoksrød, Svein Rune, oberst Weisæth, Ove, oberst Frå Luftforsvaret: Bolstad, Tore Hazel, oberst Knutsen, Tom Henry, oberst Smedsrud, Jan Willi f Oberst, Infanteriet Utnemnd 12. mars 1999: Reitan, Karsten, oberstløytnant Reitan, Karsten, ob.løytn. Brovold, Bernt Iver Ferdinand, ob.løytn. Olstad, Stener, ob.løytn. Antonsen, Terje, ob.løytn. f Oberst, Luftforsvaret Utnemnd 12. mars 1999: Johansen, Tom, oberstløytnant

25 Vedlegg 1 St.meld. nr Generalinspektøren for Luftforsvaret hadde innstilt: 1. Johansen, Tom 2. Amundsveen, Trond 3. Hamre, Ingemår Johannessen, Ivar, ob.løytn./midl. oberst Hetty, Per, ob.løytn. Amundsveen, Trond, ob.løytn. Øhrbom, Rolf, ob.løytn. Hamre, Ingemår, ob.løytn. Johansen, Tom, ob.løytn. Staff, Børre Nicolay, o.l. Eidem, Jostein Gunnar, ob.løytn. Jørgensen, Kåre Ludwig, ob.løytn. f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 19. mars 1999: Holth-Larsen, Knut, kommandør Forsvarssjefen hadde innstilt: 1. Holth-Larsen, Knut Frå Hæren: Kjelsberg, Asle Johan, ob.løytn. Antonsen, Terje, ob.løytn. Rogneflåten, Gunnar Nilsen, ob.løytn. Frå Sjøforsvaret: Seim, Torstein, kommandør. Holth-Larsen, Knut, kommandør. Pedersen, Trygve, kommandør. f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 26. mars 1999: Finseth, Jan Eirik, kommandørkaptein Forsvarssjefen hadde innstilt: 1. Finseth, Jan Eirik Frå Hæren: Iversen, Runar, oberst Lie, Egil, ob.løytn. Kjelsberg, Asle Johan, ob.løytn. Wenzel, Bjørn Gustav, ob.løytn. Laugerud, Roar, ob.løytn. Frå Sjøforsvaret: Gundersen, Gunnar, komm.kapt. Seim, Torstein, komm.kapt. Holth-Larsen, Knut, komm.kapt. Finseth, Jan Eirik, komm.kapt.

26 Vedlegg 1 St.meld. nr Frå Luftforsvaret: Strømnes, Per, oberst Dahlsveen, Leif Georg, ob.løytn. f Brigader, Hæren Utnemnd 23. april 1999: Dalen, Kåre Magne, oberst Engen, Per Gotfred, brigader Borgersen, Jan-Wilhelm, oberst Dalen, Kåre Magne, oberst f Flaggkommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 23. april 1999: Gade, Jo Georg, kommandør Forsvarssjefen hadde innstilt: 1. Gade, Jo Georg Frå Hæren: Ianke, Erik, brigader Borgersen, Jan-Wilhelm, oberst Strømberg, Ove Johnny, oberst Wilhelmsen, Jan Erik, oberst Falck, Vidar, oberst Frå Sjøforsvaret: Moe, Tor Arne, kommandør. Gade, Jo Georg, kommandør. Indresand, Georg, kommandør. Berggrav, Jørgen, midl. kommandør. Frå Luftforsvaret: Furnes, Reidar Herman, oberst Knutsen, Tom Henry, oberst Husebø, Ulf Erik, oberst f Noregs nasjonale militære representant, Hovudkvarteret for dei allierte styrkar i Europa* Beordra 28. mai 1999: Paus, Rino, kontreadmiral f Sjef, Vestlandet sjøforsvarsdistrikt* Beordra 28. mai 1999: Olsen, Ove Sten, kontreadmiral f Oberst, Infanteriet Utnemnd 28. mai 1999: Thobiassen, Arild Harald, oberstløytnant

27 Vedlegg 1 St.meld. nr Hanstad, Kjell, ob.løytn. Thobiassen, Arild Harald, ob.løytn. Østreng, Hugo, ob.løytn. f Oberst, Feltprestkorpset Utnemnd 28. mai 1999: Kvalheim, Jan Otto, prost Oslo biskop hadde innstilt: 1. Kvalheim, Jan 2. Andersen, Rolf Simeon 3. Bergfald, Odd Anders Feltprestkorpset hadde innstilt: 1. Kvalheim, Jan 2. Thelin, Gunnar Frå Hæren: Engebu, ob.løytn. Frå Luftforsvaret: Bergfald, Odd Anders, ob.løytn. Frå sivile: Kvalheim, Jan Otto, prost Møller, Sverre, kultursj. Andersen, Rolf Simeon, kap. Thelin, Gunnar, rekr. stip. f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 4. juni 1999: Berggrav, Jørgen, kommandørkaptein, midl. kommandør Generalinspektøren for Sjøforsvaret hadde innstilt: 1. Berggrav, Jørgen 2. Haga, Jan 3. Karlsvik, Atle Torbjørn Haga, Jan, kommandør. Ness, Arne, komm.kapt. Guhnfeldt, Gunnar Henrik, komm.kapt. Moen, Helge, komm.kapt. Eide, Tor Gunnar, komm.kapt. Berggrav, Jørgen, komm.kapt. Nyhus, John Kenneth, komm.kapt. Karlsvik, Atle Torbjørn, komm.kapt. Vestlie, Tor, komm.kapt. Utne, Bernt Harald, komm.kapt. Sakseide, Torbjørn, komm.kapt.

28 Vedlegg 1 St.meld. nr f Kontreadmiral, Sjøforsvaret, og som Commander Naval Force ved Headquarters North/Forsvarskommando Sør-Noreg* Utnemnd og beordra 11. juni 1999: Olsen, Kjell-Birger, flaggkommandør f Generalløytnant, og til teneste som sjef for Militærmisjonen i Brussel* Utnemnd og beordra 25. juni 1999: Moltzau, Trond, generalmajor f Sjef, adjutantstaben, HM Kongen* Beordra 25. juni 1999: Ruud, Bjørn, brigader Justis- og politidepartementet g-1. Embete m.m. i departementet g Byråsjef* Utnemnd 17. juli 1998: Woie, Lise Sofie, rådgjevar g Framleis konstituert 17. juli 1998: Meling, Kari, kst. underdirektør g Utnemnd 17. juli 1998: Askholt, Kjerstin, kst. underdirektør g Departementsråd Konstituert 11. september 1998: Fagernæs, Sven Ole, regjeringsadvokat Østgaard, Hans Olav, spesialråd (c. j. 1969:L) Fagernæs, Sven Ole, regj.adv. (c. j. 1972:L) g Lovrådgjevar Utnemnd 5. november 1998 Meinich, Tonje, førstekonsulent Borge, Frode Aleksander, kons. (c. j. 1993) Meinich, Tonje, f.kons. (c. j. 1991)

29 Vedlegg 1 St.meld. nr Astrup, Nils Alfssøn, adv. (c. j. 1966) g Avdelingsdirektør* Utnemnd 20. november 1998: Jensen, Jon Arne, kst. avdelingsdirektør g Utnemnd 11. desember 1998: Rønning, Gjermund, kst. underdirektør g Utnemnd 11. desember 1998: Svor, Magne, rådgjevar g Utnemnd 11. desember 1998: Olsen, Svein Wiiger, rådgjevar g Underdirektør Konstituert 8. januar 1999: Barsett, Elisabeth, fung. underdirektør Barsett, Elisabeth, fung. underdirektør (c.j. 1981) g Framleis konstituert 8. januar 1999: Meling, Kari, kst. underdirektør g Avdelingsdirektør Framleis konstituert 8. januar 1999: Nilsen, Ingmar Nestor, kst. avdelingsdirektør Nilsen, Ingmar Nestor, kst. avd.direktør (c.j. 1988:L) Hertzberg, Mette, kst. underdirektør (c.j.1990) Haugen, Randi Wisnes, ungd.sekretær (c.j.1986) g Underdirektør Framleis konstituert 8. januar 1999: Hertzberg, Mette, kst. underdirektør Sjå g g Avdelingsdirektør* Framleis konstituert 15. januar 1999:

30 Vedlegg 1 St.meld. nr Messel, Nina Jeanette, kst. avd.direktør g Framleis konstituert 5. februar 1999: Mellin-Olsen, Brita, kst. underdirektør g Ekspedisjonssjef* Utnemnd 12. februar 1999: Lund-Isaksen, Erik, kst. ekspedisjonssjef g Underdirektør Utnemnd 18. februar 1999: Larsen, Ketil, underdirektør Lund, Odd, rådgj. (c.philol 1974) Lind, Bente, pol.insp. (c.j. 1990) Marthinsen, f.kons. (c.j. 1995) Rauf, Mohamed Cassim, broker (MBA 1998) Larsen, Ketil, underdir. (c.j. 1990) Fredriksen, Janicke, rådgj. (c.j. 1976) Melbye, Sigbjørn, kontorsj. (c.j. 1994) g Framleis konstituert 5. mars 1999: Barsett, Elisabeth, kst. underdirektør g Underdirektør Konstituert 26. mars 1999: Omholt, Kari, rådgjevar Lind, Bente, pol.insp. (c.j. 1990) Stensrud, Iver, (politisk. 1974) Omholt, Kari, rådgj. (politisk. 1974) Eltvik, Svein Einar, rådgj. (politisk. 1974) Ødegård, Steinar, pol.insp. (politisk. 1969) g Underdirektør Konstituert 26. mars 1999: Jacobsen, Anne Liv, politiinspektør Lind, Bente, pol.insp. (c.j. 1990) Ødegård, Steinar, pol.insp. (politisk. 1969) Woldstad, Kjetil, dommarfullm. (c.j. 1989) Jacobsen, Anne Liv, politiinsp. (c.j. 1989) Gjefsen, Bjørn, rådgj. (adj. 1979) Meling, Lars, byråsj. (c.polit. 1975)

31 Vedlegg 1 St.meld. nr Haugen, Randi Wisnes, dommarfullm. (c.j. 1986) Olsen, Svein Wiiger, rådgj. (c.j. 1983:L) g Underdirektør Konstituert 26. mars 1999: Gunnes, Unni, rådgjevar Drangsholt, Even Øen, Inger Lise, Gunnes, Unni, rådgj. (c.mag. 1986) g Avdelingsdirektør Utnemnd 16. april 1999: Messel, Nina Jeanette, kst. avdelingsdirektør Ullmann, Anne, underdir. (c.mag. 1983) Heimli, Torgeir, underdir. (c.polit 1984) Rosseland, Arvid, underdir. (ing.høgsk. 1973) Harsten, Svein, underdir. (c.real. 1977) Askholt, Kjerstin, underdir. (c.j. 1988:H) Dragsholt, Even, f.kons. (siv.øk.) Sandlie, Jan-Erik, underdir. (c.j.) Espedal, Reidar, kontorsj. (sosionom 1975) Venner, Britt, avd.dir. (c.psychol. 1972) Brodtkorb, Anne, underdir. (c.j. 1982) Lundeby, Hilde, psykolog (c.psychol. 1976) Opsahl, Jan Henning, f.kons. (c.mag. 1985) Tjäder, Jan-Børge, kontorsj. (NKSH 1987) Stormo, Einar, kontorsj. (NLH 1982) Birkeli, Lars, seniorrådgj. (c.polit 1988) Lein, Johan Atle, (ing. 1969) Fremstad, Jan Kato, avd.dir. (c.polit 1985) Messel, Nina, kst. avd.dir. (c.j. 1977) g Avdelingsdirektør Utnemnd 16. april 1999: Askholt, Kjerstin, underdirektør Sjå g g Avdelingsdirektør Konstituert16. april 1999: Fremstad, Jan Kato, avdelingsdirektør Sjå g g Avdelingsdirektør*

32 Vedlegg 1 St.meld. nr Utnemnd 11. juni 1999: Stangerhaugen, Mette Johanne Krøtø, underdirektør g Avdelingsdirektør* Utnemnd 11. juni 1999: Agersborg, Andreas, underdirektør g Avdelingsdirektør* Utnemnd 11. juni 1999: Jensen, Anne Pauline, underdirektør g Utnemnd 11. juni 1999: Woie, Lise Sofie, byråsjef g-2. Dommar- og påtaleembete m.m. g Politimeister, Hamar politidistrikt Konstituert 17. juli 1998: Moe, Bernt Fredrik, sorenskrivar Gjestvang, Tom, politiinsp. (c. j. 1986:H) Kaas, Elisabeth, politiinsp. (c. j. 1979:H) Løken, Jostein, politiinsp. (c. j. 1988:H) Moe, Bernt Fredrik, sorenskr. (c. j. 1971:L) Ukkelberg, Kjell Kristian, politiinsp. (c. j. 1983:H) Aaserød, Arild, politiinsp. (c. j. 1979:L) g Politimeister, Østerdal politidistrikt* Framleis konstituert 17. juli 1998: Lynum, Magnar Olav, kst. politimeister g Politimeister, Halden politidistrikt* Framleis konstituert 17. juli 1998: Neerland, Olav Gjermund, kst. politimeister g Lagdommar, Frostating lagmannsrett Konstituert 7. august 1998: Frøstrup, Anne Cathrine, skifterettsjustitiarius Frøstrup, Anne Cathrine, skifterettsjustitiarius g Skifterettsjustitiarius, Oslo skifterett* Konstituert 7. august 1998: Kløvstad, Finn, skifterettsdommar

33 Vedlegg 1 St.meld. nr Kløvstad, Finn, skiftrettsd. (c.j. 1971:L) g Dommar, Oslo skifterett Konstituert 7. august 1998: Sørensen, Ole Christian Wenstøp, kst. skifterettsdommar Sørensen, Ole Christian Wenstøp, kst. skifterettsd. (c. j. 1988:H) Westli, Unni, dommarfullm. (c. j. 1989:L) g Heradsdommar, Sunnhordland sorenskrivarembete Konstituert 7. august 1998: Askim, Bjørn, kst. heradsdommar Øvregaard, Bernt Olav, høgskulelektor (c. j. 1979:L) Askim, Bjørn, kst. herads.d. (c. j. 1984:L) g Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Framleis konstituert 7. august 1998: Sagfossen, Berit, kst. statsadvokat Bergstrand, Susie L., politiadvokat (c. j. 1983:H) Glent, Jan F., politiadvokat (c. j. 1992:L) Haldorsen, Mette, politiinsp. (c. j. 1976:L) Hartmann, Carl Graff, politiadvokat (c. j. 1987:H) Hetland, Olav, politiinsp. (c. j. 1991:H) Hugem, Elisabeth, kst. statsadv. (c. j. 1990:L) Høviskeland, Hans Tore, politiinsp. (c. j. 1988:H) Haar, Anne Maria, politiadvokat (c. j. 1983:L) Irgens, Irlin, politiinsp. (c. j. 1993:H) Iversen, Annicken, politiadj. (c. j. 1993:H) Kløvstad, Olaf R., kst. statsadv. (c. j. 1970:L) Olsen, Svein Wiiger, rådgj. (c. j. 1983:L) Peters, Sylvia, rådgj. (c. j. 1985:H) Rinnan, Espen S. politiadj. (c. j. 1992:H) Rudjord, Bjørn, kst. statsadv. (c. j. 1993:L) Sagfossen, Berit, kst. statsadv. (c. j. 1987:H) Sundal, Vigids, politiadvokat (c. j. 1981:L) Sundet, Kim R., kst. statsadv. (c. j. 1984:L) Thue, Olav Helge, kst. statsadv. (c. j. 1988:H) g Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Framleis konstituert 7. august 1998: Sundet, Kim Roger, kst. statsadvokat Sjå g-2.008

34 Vedlegg 1 St.meld. nr g Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Framleis konstituert 7. august 1998: Thue, Olav Helge, kst. statsadvokat Sjå g g Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Framleis konstituert 7. august 1998: Rudjord, Bjørn, kst. statsadvokat Sjå g g Førstestatsadvokat, Den sentrale eining for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, ØKOKRIM Utnemnd 3. september 1998: Holm, Håvard, advokat Mellum, Kjetil, adv. (c. j. 1984:H) Hodt, Dagfinn, adv. (c. j. 1974:L) Hetland, Inge, politiinsp. (c. j. 1993:H) Holm, Håvard, adv. (c. j. 1983:L) Skulstad, Håkon, førstestatsadv. (c. j. 1993:L) Østby, Roar, kst. statsadv. (c. j. 1993:H) Roaldsøy, Atle, politiadv. (c. j. 1988:H) g Statsadvokat, Nordland statsadvokatembeter* Framleis konstituert 3. september 1998: Helland, Paal Berg, kst. statsadvokat g Byrettsdommar, Fredrikstad byrett Utnemnd 11. september 1998: Rostad, Sissel, kst. byrettsdommar Lilletvedt, Arne, adv. (c. j. 1977:L) Kløvstad, Olaf R., statsadv. (c. j. 1970:L) Holm, Håvard, adv. (c. j. 1983:L) Tell, Ernest, dommarfullm. (c. j. 1985:L) Elsebutangen, Jens, dommarfullm. (c. j. 1986:L) Westli, Unni Helene, dommarfullm. I (c. j. 1989:L) Rostad, Sissel, dommar (c. j. 1992:L) g Byrettsdommar, Sarpsborg byrett Konstituert 11. september 1998: Vegard, Nils, kst. byrettsdommar

35 Vedlegg 1 St.meld. nr Kløvstad, Olaf R., statsadv. (c. j. 1970:L) Bell, Wendy Diane Bjørkan, adv. (c. j. 1976:H) Lilletvedt, Arvid, adv. (c. j. 1977:L) Holm, Håvard, adv. (c. j. 1983:L) Vegard, Nils, kst. byrettsd. (c. j. 1985:L) Tell, Ernest, dommarfullm. (c. j. 1985:L) Elsebutangen, Jens, dommarfullm. (c. j. 1986:L) Magnussen, Svein, adv. (c. j. 1988:L) Andersen, Olav Gram, rådgj. (c. j. 1989:L) Westli, Unni, dommarfullm. (c. j. 1969:L) Rostad, Sissel, dommar (c. j. 1992:L) g Lagdommar, Eidsivating lagmannsrett* Framleis konstituert 18. september 1998: Ottersen, Randi, kst. lagdommar g Politimeister, Sandefjord politidistrikt Konstituert 2. oktober 1998: Stangeland, Njål Sveinung, politimeister Andersen, Håkon, adm.sjef. (c. j. 1991:H) Bohne, Are, politiinsp. (c. j. 1985:H) Bruun, Jens, lensmann (politisk. 1968) Carlstedt, Randi, politiinsp. (c. j. 1978:L) Hansen, Rune Baard, ass. sysselmann (c. j. 1985:L) Hatlem, Ragnar, politiinsp. (c. j. 1985:H) Hygen, Hans Wølner, politiinsp. (c. j. 1970:H) Kløvstad, Olaf R., politiinsp. (c. j. 1970:L) Kaas, Elisabeth, politiinsp. (c. j. 1979:H) Parnemann, Ole Petter, politiinsp. (c.j. 1982:H) Stangeland, Njål Sveinung, politim. (c. j. 1970:H) Vale, Stein, politiadv. (c. j. 1985:L) g Dommar, Sunnhordland sorenskrivarembete Utnemnd 2. oktober 1998: Moe, Bernt Fredrik, sorenskrivar Moe, Bernt Fredrik, sorenskr. (c. j. 1970:L) Jenssen, Ove Todal, kst. herredsd. (c. j. 1990:L) g Heradsdommar, Nedre Romerike heradsrett* Framleis konstituert 2. oktober 1998: Karlsen, Åge, kst. byrettsdommar g Statsadvokat, Riksadvokatembetet

36 Vedlegg 1 St.meld. nr Framleis konstituert 2. oktober 1998: Bjone, Morten, statsadvokat Bjone, Morten, statsadv. (c.j. 1987:L) Sjøvold, Terje, kst. statsadv. (c.j. 1992:L) Hugem, Elisabeth, kst. statsadv. (c.j. 1990:L) Haldorsen, Mette, politiinsp. (c.j. 1976:L) g Heradsdommar, Salten sorenskrivarembete Konstituert 2. oktober 1998: Magnussen, Svein, advokat Mentzen, Trond, soussjef (c. j. 1972:H) Bell, Wendy Diane Bjørkan, adv. (c. j. 1976:H) Magnussen, Svein, adv. (c. j. 1988:L) Biti, Trond P. (c. j. 1993:L) Østensvig, Jon, dommarfullm. (c. j. 1994:L) g Lagdommar, Hålogaland lagmannsrett Utnemnd 9. oktober 1998: Stokkan, Bjørnar Eirik, advokat Gjerdrum, Ole, adv. (c. j. 1966:L) Andersen, Trond W., adv. (c. j. 1974:L) Walle, Åge, adv. (c. j. 1987:H) Iwe, Sven-Erik, rådgj. (c. j. 1988:L) Stokkan, Bjørnar E., adv. (c. j. 1988:L) g Regjeringsadvokat Konstituert 30. oktober 1998: Tønder, Bård, ass. regjeringsadvokat Tønder, Bård, ass. regj.advokat (c. j. 1975) Stabell, Tolle, adv. (c. j. 1981) Stenwig, Elisabeth adv. (c. j. 1979) Arntzen, Wenche Elisabeth, adv. (c. j.) Fossum, Anne Ellen, adv. (c. j.) g Lagdommar, Agder lagmannsrett Utnemnd 5. november 1998: Rafgård, Tormod, kst. lagdommar Rafgård, Tormod, kst. lagd. (c. j. 1962:L) Bekkestad, Ingulf, adv. (c. j. 1967:L) Reistad, Kjell Arne, etatsjef (c. j. 1968:L) Elstad, Jens Kristian, herads.d. (c. j. 1969:L) Haugsnes, Aksel, adv. (c. j. 1974:L)

37 Vedlegg 1 St.meld. nr Berntsen, Per-Roar, dommarfullm. (c. j. 1977:L) Karlsnes, Harald, rådgj. (c. j. 1978:L) Willumsen, Tore Johan, amanuensis (c. j. 1980:L) Holth, Erik Normann, lagd. (c. j. 1981:L) Skjeldås, Håvard, kst. sorenskr. (c. j. 1987:L) g Politimeister, Vadsø politidistrikt Konstituert 13. november 1998: Fossen, Christine, politiinspektør Fossen, Christine, politiinsp. (c. j. 1989:H) g Lagdommar, Gulating lagmannsrett Utnemnd 20. november 1998: Erstad, Jan Erik, sorenskrivar Kvamme, Arvid, advokat (c. j. 1969:H) Wergeland, Torill, jurist (c. j. 1979:H) Erstad, Jan Erik, sorenskr. (c. j. 1980:L) Brønn, Jan Ivar, fylkesnemndsl. (c. j. 1986:L) Molven, Guri Elisabeth, adv. (c. j. 1987:L) Aspelund, Bjørn O., dommarfullm. (c. j. 1997:L) g Lagdommar, Gulating lagmannsrett Utnemnd 20. november 1998: Molven, Guri Elisabeth, advokat Sjå g g Dommar, Nordmøre heradsrett Utnemnd 4. desember 1998: Faanes, Roger, advokat Kværner, Hroar, dommarfullm. (c. j. 1974:L) Faanes, Roger, adv. (c. j. 1976:L) Øvregaard, Bernt Olav, lektor (c. j. 1979:L) Svendsen, Kristine, dommar (c. j. 1981:H) Aspelund, Bjørn O., dommarfullm. (c. j. 1997:L) g Sorenskrivar, Sunnhordland sorenskrivarembete Utnemnd 11. desember 1998: Gramstad, Knut, advokat Gramstad, Knut, adv. (c. j. 1976:L) Askim, Bjørn, dommar (c. j. 1984:L)

38 Vedlegg 1 St.meld. nr g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett* Framleis konstituert 18. desember 1998: Kaspersen, Einar, kst. lagdommar g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett* Framleis konstituert 18. desember 1998: Skjæggestad, Wenche, kst. lagdommar g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett* Framleis konstituert 18. desember 1998: Husebye, Eystein Fredrik, kst. lagdommar g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett* Framleis konstituert 18. desember 1998: Akerlie, Eirik, kst. lagdommar g Lagdommar, Eidsivating lagmannsrett* Framleis konstituert 18. desember 1998: Ottersen, Randi, kst. lagdommar g Heradsdommar, Nedre Romerike heradsrett* Framleis konstituert 18. desember 1998: Karlsen, Åge, kst. byrettsdommar g Lagdommar, Hålogaland lagmannsrett Utnemnd 8. januar 1999: Haug, Kjell Martin, advokat Falkanger, Aage Thor, stipendiat (c.j.1990:l) Haug, Kjell Martin, advokat (c.j. 1985:L) g Lagdommar, Hålogaland lagmannsrett Utnemnd 8. januar 1999: Falkanger, Aage Thor, stipendiat Sjå g g Lagdommar, Eidsivating lagmannsrett* Framleis konstituert 8. januar 1999: Christoffersen, Trond, kst. lagdommar g Heradsdommar, Hedmarken sorenskrivarembete* Framleis konstituert 8. januar 1999: Raadim, Unni, kst. heradsdommar

39 Vedlegg 1 St.meld. nr g Avdelingsleiar, Asker og Bærums heradsrett* Framleis konstituert 8. januar 1999: Glad, Knut, kst. avdelingsleiar g Heradsdommar, Hardanger sorenskrivarembete* Framleis konstituert 8. januar 1999: Skjønsberg, Gunnar kst. heradsdommar g Sorenskrivar, Karmsund sorenskrivarembete* Framleis konstituert 8. januar 1999: Aarvik, Per Annstein, kst.sorenskrivar g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Husebye, Eystein Fredrik, lagdommar Huseby, Eystein Fredrik, lagd. (c.j. 1962:L) Henriksen, John I., adv. (c.j. 1964:L) Nilsen, Rolf, dommar (c.j. 1964:L) Anchersen, Arne, dommar (c.j. 1965:L) Dahl, Svein, jur.dir. (c.j. 1965:L) Berg, Pål S., kst. dommar (c.j. 1968:L) Bull, Jørgen, lagdommar (c.j. 1971:L) Jahre, Brit Seim, førstebyskr. (c.j. 1972:L) Stueland, Einar, adv. (c.j. 1972:L) Heffermehl, Christofer, utgr. (c.j. 1973:L) Ofstad, Olav, kons. (c.j. 1973:L) Jacobsen, Jens A., adv. (c.j. 1974:L) Haugsnes, Aksel, adv. (c.j. 1974:L) Lindseth, Sidsel B., adv. (c.j. 1976:L) Tennøe, Janne Elisabeth, dommar (c.j. 1976:L) Kaspersen, Einar, kst. lagd. (c.j. 1976:L) Landmark, Magnus, adv. (c.j. 1976:L) Berntsen, Per-Roar, dommarfullm. (c.j. 1977:L) Karlsnes, Harald, rådgj. (c.j. 1978:L) Skjæggestad, Wenche, kst. lagd. (c.j. 1978:L) Schjødt, Annæus Kr., adv. (c.j. 1979:L) Bergby, Bjørn, dommar (c.j. 1980:L) Andvord, Gudrun Bugge, kst. dommar (c.j. 1981:L) Brynhildsen, Claus, adv. (c.j. 1983:L) Fossum, Anne Ellen, adv. (c.j. 1984:L) Akerlie, Eirik, kst. lagd. (c.j. 1984:L) Undli, Wenche, adv. (c.j. 1985:L) Sæveraas, Njaal, adv. (c.j. 1986:L) Bjone, Morten, kst. statsadv. (c.j. 1987:L) Dahl, Ola, kontorsj. (c.j. 1987:L)

40 Vedlegg 1 St.meld. nr Opsahl, Nina, dommar (c.j. 1987:L) Iwe, Sven-Erik, rådgj. (c.j. 1988:L) Røhnebæk, Ørnulf, seniorrådgj. (c.j. 1990:L) g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Dahl, Svein, juridisk direktør Sjå g g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Bull, Jørgen, lagdommar Sjå g g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Lindseth, Sidsel Bjørheim, advokat Sjå g g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Kaspersen, Einar, kst. lagdommar Sjå g g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Skjæggestad, Wenche, kst. lagdommar Sjå g g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Fossum, Anne Ellen, advokat Sjå g g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Akerlie, Eirik, kst. lagdommar Sjå g-2.043

41 Vedlegg 1 St.meld. nr g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Dahl, Ola, kontorsjef Sjå g g Dommar, Oslo byrett Utnemnd 15. januar 1999: Henriksen, John Ingolf, advokat Henriksen, John Ingolf, adv. (c.j. 1964:L) Berg, Pål S., kst. dommar (c.j. 1968:L) Lånkan, Jan, avd.sj. (c.j. 1972:L) Heffermehl, Christofer, utgr. (c.j. 1973:L) Ofstad, Olav, kons. (c.j. 1973:L) Berntsen, Per-Roar, dommarfullm. (c.j. 1977:L) Carlstedt, Randi, kst. politim. (c.j. 1978:L) Myhren, Torill, adv. (c.j. 1979:L) Skedsmo, Erik, avd.dir. (c.j. 1983:L) Askim, Bjørn, kst. dommar (c.j. 1984:L) Undli, Wenche, adv. (c.j. 1985:L) Vik, Tom, pol.insp. (c.j. 1986:L) Raadim, Unni, kst. dommar (c.j. 1987:L) Kvamme, Marianne Knoph, kontorsj. (c.j. 1987:L) Markussen, Torlaug, divisjonsdir. (c.j. 1987:L) Iwe, Svein-Erik, rådgj. (c.j. 1988:L) g Heradsdommar, Sunnhordland sorenskrivarembete Konstituert 15. januar 1999: Askim, Bjørn, kst. sorenskrivar Askim, Bjørn, kst. sorenskr. (c.j. 1984:L) Jenssen, Ove Todal, rådgj. (c.j. 1990:L) Mariero, Andreas, rådgj. (c.j. 1992:L) Strand, Tor Reidar, dommarfullm. (c.j. 1994:L) Holvik, Jan Erik, adv. (c.j. 1995:L) g Politimeister, Hordaland politidistrikt* Framleis konstituert 15. januar 1999: Drægebø, Einar, politiinspektør g Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete* Framleis konstituert 22. januar 1999: Rudjord, Bjørn, kst. statsadvokat g Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete*

42 Vedlegg 1 St.meld. nr Framleis konstituert 22. januar 1999: Thue, Olav Helge, kst. statsadvokat g Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete* Framleis konstituert 22. januar 1999: Hugem, Elisabeth, kst. statsadvokat g Sorenskrivar, Midhordland sorenskrivarembete Utnemnd 5. februar 1999: Fjeld, Rune, lagdommar Fjeld, Rune, lagd. (c.j. 1977:L) g Politimeister, Vestfinnmark politidistrikt Konstituert 12. februar 1999: Pettersen, Ernst, politiinspektør Fjærli, Håvard, pol.insp. (c.j. 1991:H) Kløvstad, Olaf R., pol.insp. (c.j. 1970:L) Pettersen, Ernst, pol.insp. (c.j. 1986:H/politisk. 1973) g Heradsdommar, Hedmarken sorenskrivarembete* Framleis konstituert 12. februar 1999: Raadim, Unni, kst. heradsdommar g Lagdommar, Eidsivating lagmannsrett* Framleis konstituert 12. februar 1999: Christoffersen, Trond, kst. lagdommar g Heradsdommar, Eiker, Modum og Sigdal sorenskrivarembete Konstituert 1. mars 1999: Lyngstad, Børre Wiktor, juridisk utgreiar Lyngstad, Børre Wiktor, jur. utgr. (c.j. 1988:L) g Heradsdommar, Midhordland sorenskrivarembete Utnemnd 26. mars 1999: Torvund, Gunnar Rode, advokat Torvund, Gunnar Rode, adv. (c.j. 1982:L) Rastum, Håkon, kst. d. (c.j. 1989:L) g Politimeister, Halden politidistrikt Konstituert 26. mars 1999:

43 Vedlegg 1 St.meld. nr Lien, Ottar, kst. politimeister Andersen, Steinar Hans, pol.insp. (c.j. 1971:H) Bakkevig, Svein, pol.insp. (c.j. 1976:L) Berntzen, Grete Dahlgaard, pol.insp. (c.j. 1983:H) Fjærli, Håvard, pol.insp. (c.j. 1991:H) Kløvstad, Olaf R., pol.insp. (c.j. 1970:L) Lien, Ottar, kst. pol.m. (c.j. 1995:H/politisk. 1972) Aaserød, Arild, pol.insp. (c.j. 1979:L) Parnemann, Ole Petter, pol.insp. (c.j. 1982:H) g Dommar/avdelingsleiar, Oslo byrett Utnemnd 9. april 1999: Martens, Ellen Meinich, dommar/kst. avdelingsleiar Lånkan, Jan, avd.sj. (c.j. 1972:L) Martens, Ellen Meinich, dommar/kst. avd.l. (c.j. 1979:L) Vik, Inga Merethe, dommar/kst. avd.l. (c.j. 1979:L) g Dommar/avdelingsleiar, Oslo byrett Utnemnd 9. april 1999: Vik, Inga Merethe, dommar/kst. avdelingsleiar Sjå g g Dommar, Hardanger sorenskrivarembete* Framleis konstituert 16. april 1999: Skjønsberg, Gunnar, kst. dommar g Byfogd, Bergen byfogdembete Utnemnd 23. april 1999: Blom, Beate, kst. byrettsdommar Træland, Frode, adv. (c.j. 1978:H) Rastum, Håkon, kst. dommar (c.j. 1989:L) Blom, Beate, kst. byrettsd. (c.j. 1990:L) Grahl-Madsen, Jan, avd.l. (c.j. 1992:L) g Heradsdommar, Sunnmøre sorenskrivarembete Utnemnd 23. april 1999: Engeset, Nils Endre, advokat Kværner, Hroar T., dommarfullm. (c.j. 1974:L) Almestad, Atgeir Jostein, adv. (c.j. 1976:H) Øvregaard, Bernt Olav, høgskolelektor (c.j. 1979:L) Engeset, Nils E., kommuneadv. (c.j. 1987:L)

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

90 minutter om digitale domstoler Miniseminar i Oslo tinghus rettsal 227 9. februar 2016

90 minutter om digitale domstoler Miniseminar i Oslo tinghus rettsal 227 9. februar 2016 90 minutter om digitale domstoler Miniseminar i Oslo tinghus rettsal 227 9. februar 2016 Etternavn Fornavn Tittel 1 Anundsen Anders Statsråd Justisdepartementet 2 Brein-Karlsen Vidar Statssekretær Justisdepartementet

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

St.meld. nr. 8 (2000-2001)

St.meld. nr. 8 (2000-2001) St.meld. nr. 8 (2000-2001) Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1999-30. juni 2000 Tilråding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 27. oktober 2000, godkjend i statsråd same dagen. Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Høstfelt Terningmoen

Høstfelt Terningmoen file://c:\program Files\Resultat.net\resultat-stevne.htm Side 1 av 4 Høstfelt Terningmoen 1605025 - Terningmoen - 28.08.2016 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Klasse A 1 Ole Henning Fjeld Namnå PK (9 10 9

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud 1 Skogen JSK 1 466 802563 Ove Gjermund Seigerud 472 1592616 Stian Myrvang 192 425 1588734 Nikolai Torp 585 2 Eidskog JFF 1 779 244533 Kai Haug 196 771 1532106 Kjell Magne Tråstadkjølen 712 1514 Emil Sandbakken

Detaljer

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 245 7* 4 Gro Bjerregaard Bardu 50 48 50 96 244 9* 5 Sveinung

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

A Fagerli Frank og Fagerli Aase Baarsrud

A Fagerli Frank og Fagerli Aase Baarsrud A 01 20.04.2016 Paulsrud Tore 91116095 A 01 15.09.2016 Paulsrud Tore 91116095 A 04 18.09.2016 Rognerud Karl Erik 90112731 A 05 09.06.2016 Bakkene Ivar 95752391 A 05 08.10.2016 Bakkene Ivar 95752391 A 06

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1 1 Andreas Setting 1:19:20 2 Svein Arild Vis 3 Trond Soleng 4 Bengt Frode Hansen Jan Lund Erik Steene Jim Kaspersen Martin Vangen Audun Ramsvik Kent Raymond Johansen

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Arr.: Rollag og Veggli skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Jan Erik Fredriksen Flesberg 48 47 48 96 239 Sølv medalje 2 Vilde Kongsjorden

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

10. februar 2012. SS - 4 og 7 - Kirkenær Arena SEK AVS. MP Vest NAVN TELEFON E-POST OPPGAVE ANT Merk.

10. februar 2012. SS - 4 og 7 - Kirkenær Arena SEK AVS. MP Vest NAVN TELEFON E-POST OPPGAVE ANT Merk. Frammøtetid TK-mannskap = kl. 05:00 Strekkeansvarlig: KNA Solør Motorsport SS-sjef.: Per Kristian Sollien, Tlf.: 909 51 717 10. februar 2012 Frammøtetid Marshals = 07:00 Revidert 09.02.2012 Se forkortelse-forklaring

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen Klubbmesterskapene: Klassisk arr.: Nes O-lag 12.juni D10-12 Gull Ragnhild Haga D15-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Liv Bakken Haga Bronse Hanne Sørensen D40

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

VELFORENINGER. Telefon Telefon e-mail adresse/ Stjørdal. Dyva Grendalag Elin L. Dybvad 7517 Hell 74806671 74804415 Dølaskrenten Tomtelag

VELFORENINGER. Telefon Telefon e-mail adresse/ Stjørdal. Dyva Grendalag Elin L. Dybvad 7517 Hell 74806671 74804415 Dølaskrenten Tomtelag Arnstadåsen Poststed Terje Strømsnes Nekolaiv.4 7510 Skatval priv. 74821121 terje2@online.no Aunsvea Nabolag Bangskola Kretslag Leiv Kvaal Bang Bergsåsvn. Jan Egil Hagen Bergsåsveien 16 Bjørgmyran Blåveislia

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 07.05 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.12,6 (1) Fana 21.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 13.51,0 (2) Fana 21.09 Morten Lavik

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3529336 U1 Ukjent løper,noteam,42:21

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.28,0 (z) Tammerfors 17.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.59,3 (1) Fana 09.09 Johnny Sannes 270968 IL Stjernen 13.00,0 (z) Lisleby 25.06

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 LIK-MILA 2014-15 Mass start - unof f icial timing 2014-2015.xlsx Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 Espen Riktor 10 000 19:01 10 000 19:11 10 000 20:27 10 000 18:11 10

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen 27.08.2011 Postboks 25 8483 ANDENES dverberg@skytterlag.no andenes@skytterlag.no Lillejord, Mathias R 50 48 47 145 95 240 97 337 85,- 56,-

Detaljer

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup)

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup) Resultatliste Åpent feltstevne. mars (Finalerunden i Bygger n cup) Rollag og Veggli skyttarlag er sponsa av: (hovedsponsor) Premieliste Mesterskap Klasse - + V Tor Arne Solbakken Rygge / / / / / / Gylt

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer