St.meld. nr. 6 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St.meld. nr. 6 (1999-2000)"

Transkript

1 St.meld. nr. 6 ( ) Embetsutnemningar m.m. 1. juli juni 1999 Tilråding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 15. oktober 1999, godkjend i statsråd same dagen.

2 Forklaring på forkortingar AH B.A. B.B.A. B.C. B.Se. BI bedr.øk. befalsk. c.act c.agr c.j. c.m. c.m.v. c.mag. c.odont c.oecon c.paed c.paed.spec. c.philol. c.philos. c.phm. c.polit c.psychol. c.r c.scient. c.sociol. = arkitekthøgskole = Bachelor of Arts = Bachelor of Business Administration = Bachelor of Commerce = Bachelor of Science = Bedriftsøkonomisk institutt = bedriftsøkonom = befalskole = candidatus actuarius = candidatus agriculturae = candidatus juris = candidatus medicinae = candidatus medicinae veterinariae = candidatus magisterii = candidatus odontologiae = candidatus oeconomiae = candidatus paedagogiae = candidatus paedagogiae specialis = candidatus philologiae = candidatus philosophiae = candidatus pharmaciae = candidatus politicarum rerum = candidatus psychologiae = candidatus realium = candidatus scientiarum = candidatus sociologiae

3 c.th dr.acric. DH eng. fg. Forsv.høgsk. geol. H HA HH HK HS kst. L LKS M.Agr. mag.art. M.A. MBA M.D. M.Sc. NHH NF NIH NISK NKSH NLH = candidatus theologiae = doctor agriculturae = distriktshøgskole = engasjert = fungerande = Forsvarets høgskole = geolog = Haud = Handelsakademiet = handelshøgskole = Hærens krigsskole = Hærens sjøkrigsskole = konstituert = Laud = Luftkrigsskolen = Master of Agricultural Science = magister artium = Master of Arts = Master of Business Administration = Master Degree = Master of Science = Noregs handelshøgskole = Noregs fiskerihøgskole = Noregs idrettshøgskole = Norsk institutt for skogforskning = Noregs kommunal- og sosialhøgskole = Noregs landbrukshøgskole

4 NTH NVH OTS SK siv.agr. siv.ing. siv.øk. TH = Noregs tekniske høgskole = Norges veterinærhøgskole = Oslo Tekniske Skole = Sjøkrigsskolen = sivilagronom = sivilingeniør = siviløkonom = Teknisk høgskole

5 Kapittel 1 St.meld. nr Arbeids- og administrasjonsdepartementet legg med dette fram oppgåve over embetsutnemningar m.m. i Regjeringa i tida 1. juli juni 1999 og gjer framlegg om at avtrykket av oppgåve (vedlegg 1) blir sendt til Stortinget saman med særskilde oppgåver frå departementa pr 30. juni 1999 over konstitueringar i embete og mellombels oppretta embete (vedlegg 2). Arbeids- og administrasjonsdepartementet t i l r å r : Tilråding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 15. oktober 1999 om embetsutnemningar m.m. 1. juli juni 1999 med vedlegg blir send Stortinget.

6 St.meld. nr. 6 6 Vedlegg 1 Embetsutnemningar m.m. 1. juli juni 1998 I dei sakene der det ikkje er sett opp innstilling, er berre den utnemnde innstilt. I Vedlegg 1 er det i tillegg til namnet på søkjaren teke med embetseksamen og annan høgare utdanning samt år. Ei stjerne(*) ved embetet tyder at det ikkje er kunngjort offentleg. Statsministerens kontor a-1. Embete m.m. ved Statsministerens kontor a Underdirektør Utnemnd 9. oktober 1998: Halvorsen, Gro, kontorsjef Lie, Arne, driftssjef Høglund, Liv-Merete, f.kons. (mag.art. 1974) Ribe, Torbjørn, adm.leiar (c. j. 1979) Ness, Arne, kommandant (krigssk. 1968) Henriksen, Harald, revisjonssjef (BI 1981) Gulliksen, Stein, business controller (dipl.øk. 1992) Skøien, Jorunn, kontorsj. (bedr.økon.) Aatlo, Tom Refsum, rådgj. (c. j. 1991) Halvorsen, Gro, kontorsj. (c.mag.) Sekkelsten, Lisbeth, rådgj. (c. j. 1980) Kristensen, Kari, rådgj. (c. j. 1971) Hågå, Anne Turid, kontorsj. (c. mag. 1970) Skuggedal, Roar, personalsj. (c. polit. 1992) Breimo, Vegar, rådgj. (c.mag. 1988) Høien, Bent, underdir. (c.mag. 1977) Harvold, Kjell A., rådgj. (c.polit. 1984) Kalleberg, Tor, sosialsjef (c.mag. 1980) Pedersen, Tore, kontorsj. Strand, Lisa, adm.sjef. (bedr.øk.) Helle, Bjørn Egidius, f.kons. (siv.øk. 1991) Sørvåg, Sverre, senior stabsoff. (siv.ing. 1979) a Ekspedisjonssjef* Framleis konstituert 1. mars 1999: Nordsletten, Øyvind, kst. ekspedisjonssjef

7 Vedlegg 1 St.meld. nr. 6 7 Arbeids- og administrasjonsdepartementet b-1. Embete m.m. i departementet b Byråsjef* Utnemnd 17. juli 1998: Brown, Eva Måge, byråsjef b Underdirektør Konstituert 17. juli 1998: Reiersen, Marit Skaar, dagleg leiar Buytendorp, Hege, forskar (c.polit 1992) Reiersen, Marit Skaar, dagl.l. (c.polit 1996) Skuggedal, Roar, personalsj. (c.polit 1992) b Underdirektør Utnemnd 9. oktober 1998: Hauge, Øystein, rådgjevar Skuggedal, Roar, personalsj. (c. polit. 1992) Vestrheim, Dag, rådgj. (c. polit. 1981) Hambo, Marianne, underdir. (c. j. 1975) Hauge, Øystein, rådgj. (c. polit. 1989) Ness, Arne, kommandant (forsv.høgsk. 1985) Heir, Johan H. næringssjef (c.oecon. 1967) Harvold, Kjell A., rådgj. (c. polit. 1984) Gabrielsen, Rolf, org.- og personalsj. (c. polit. 1979) Paulsen, Marlif Andreas, kontorsj. (c. mag. 1969) Vågen, Ivar, partner (komm.kandidat 1968) b Avdelingsdirektør Utnemnd 29. januar 1999: Jenssen, Gyri Solnørdal, seksjonssjef Slåtto, Torhild, kst. dagleg leiar (c.polit. 1997) Turtumøygard, Stein, IT-sjef (c.real. 1977) Hansen, Turid, hovedbibliotekar (bibliotekhøgsk. 1980) Skoglund, Ole Jan, marknadsj. (c.j. 1983) Wøien, Liv Jorunn, kontorsj. (bibliotekhøgsk. 1990) Hirko, Balazs, underdir. (utanl. eks.) Jenssen, Gyri Solnørdal, seksjonsj. (bibliotekhøgsk. 1985) Eilertsen, Helge, kontorsj. (DH 1979) Bringedal, Tone Kristin, rådgj. (c.mag. 1985) Gausdal, Ole, akrivleiar (DH 1992) Schwab, Per Eigil, rådgj. (c.mag. 1986)

8 Vedlegg 1 St.meld. nr. 6 8 Høydalsvik, Anne, seniorrådgj. (datahøgsk. 1984) b Avdelingsdirektør Utnemnd 5. februar 1999: Solberg, Rune, seniorrådgjevar Fossheim, Kjell Magne, kontorsj. (c.j. 1992) Solberg, Rune, seniorrådgj. (c.j. 1976) b Utnemnd 23. april 1999: Hannisdal, Elin Mari, rådgjevar b-2. Fylkesmannsembete b Fylkesmann, Finnmark Utnemnd 7. august 1998: Kjønnøy, Gunnar, departementsråd Kristoffersen, Alf, kommunelege I (c. m. 1970) Holand, Lisbeth (c.polit. 1975) Berg, Brynjulf (c.m.) Dahl, Anton Leier, ordførar (lærarsk. 1977) Hageler, Jorunn (lærarsk.1967) Haugland, Jan Erling, direktør (forsv.høgsk. 1995) Husby, Stein, sorenskrivar (c.j. 1972) Harila, Kåre, disponent Lundevall, Svein, spesialrådgj. (c.polit. 1975) Skagestad, Odd Gunnar, underdir. (mag.polit. 1971) Kjønnøy, Gunnar, dep.råd. (c.oecon. 1972) b Fylkesmann, Oslo og Akershus Utnemnd 9. oktober 1998: Røsjorde, Hans J., stortingsrepresentant Sandman, Matz, fylkesrådmann (siv.øk. 1974) Høegh, Annelise, stortingsrep. (c.philol. 1976) Røisland, Karin Moe, ass. fylkesmann (c.mag. 1974) Røsjorde, Hans J., stortingsrep. (c.real. 1970) Pettersen, Kjell, rådmann (c.polit) b Fylkesmann, Telemark Utnemnd 9. oktober 1998: Sollie, Solveig Sollie, Solveig Lundevall, Svein, spesialrådgj. (c.polit. 1975)

9 Vedlegg 1 St.meld. nr. 6 9 Ödesjö, Barbro (c.j. 1969) Jansen, Jan Helge (c.th. 1965) Wallevik, Reidun, ass. fylkesmann (c.j. 1986) Røsjorde, Hans J., stortingsrep. (c.real. 1970) b Fylkesmann, Vest-Agder Utnemnd 9. oktober 1998: Olsen, Ann-Kristin, sysselmann Lundevall, Svein, Olsen, Ann-Kristin, sysselmann (c.j. 1972) Manneråk, Sigurd, helse- og sosialsjef (lærarsk. 1973) Lyngdal, Lars Erik, ass. fylkesmann (c.polit. 1973) Bugge, Renate Grønvold, rådgj. (c.psychol. 1966) Lundevall, Svein, spesialrådgj. (c.polit. 1975) b Fylkesmann, Oslo og Akershus Konstituert 18. desember 1998: Røisland, Karin Moe, ass. fylkesmann Røisland, Karin Moe, ass. fylkesmann (c.mag.) b Fylkesmann, Buskerud Utnemnd 21. mai 1999: Grøndahl, Kirsti Kolle, stortingsrepresentant Grøndahl, Kirsti Kolle, stortingsrepr. (c.mag. 1966) Børhun, Per, generalløytn. (Forsv.høgsk. 1986) Skaug, Kjell R., rektor (c.philol 1970) Berg, Hallgrim, (c.philol. 1972) b-3. Andre embete og stillingar b Direktør, Konkurransetilsynet Åremålstilsett 18. februar 1999: Johansen, Knut Eggum, ekspedisjonssjef Johansen, Knut Eggum, eksp.sj. (c.oecon 1970) Rauf, Mohamed Cassim, dagl.l. (utanl.eks. 1998) Stalheim, Per Anders, dir. (siv.øk. 1975) Barne- og familiedepartementet c-1. Embete m.m. i departementet c Avdelingsdirektør

10 Vedlegg 1 St.meld. nr Utnemnd 17. juli 1998: Vikøren, Kristin Berge, underdirektør Asker, Anne, spesialrådgj. (c.mag. 1989) Aulie, Bjørn, seksjonssj. (c.polit. 1986) Falk, Håkon, adm.sj. (c.oecon. 1988) Henriksen, Harald, controllsj. (BI 1981) Mathisen, Steinar, rådgj. (c.polit. 1985) Vikøren, Kristin Berge, underdir. (c.oecon. 1988) c Underdirektør Utnemnd 2. oktober 1998: Eknes, Kirsten Gjemdal, rådgjevar Birkrem, Agnete, kontorsjef (NHH 1991) Dahlsveen, Werner, byråsjef (c.oecon. 1966) Eknes, Kirsten Gjemdal, rådgj. (c. polit. 1988) Granly, Lars Audun, rådgj. (c.oecon. 1995) Hageler, Jorunn, adjunkt (lærarsk. 1968) Støvind, Sølvi, kyrkjeverje (NKS 1984) c Avdelingsdirektør Utnemnd 18. desember 1998: Gabrielsen, Rolf, organisasjons- og personalsjef Bjørkedal, Eli-Anne, kons. (NHH 1998) Eilertsen, Stein Børre, drift-/brukerst. (lærarsk. 1985) Foss, Liv, rådgj. (bedriftsøk. 1991) Frøysang, Stein, personalsj. (DH 1992) Gabrielsen, Rolf, org. og pers.sj. (c.polit. 1979) Hellandsjø,Anne V., f.kons. (DH 1989) Hellesø-Knudsen, Jan, underdir. (c.mag. 1973) Hennum, Hans-Oddvar, personalsj. (BI 1966) Hogner, Helle, personalsj. (NKSH 1988) Høymork, Ingrid Slettum, underdir. Kalleberg,Tor, sjef (c.mag. 1980) Klemetsaune, Rune, byråsj. (c.mag. 1984) Lie, Liv Karin, adm.sj. (c.mag. 1993) Lillestøl, Ørnulf, levekårsj. (NHH 1989) Lund, Torill Scharning, avd.l. Lundberg, Johan A., adm.sj. (NKSH 1993) Lønaas, Britt Stokke, avd.dir. (NKSH 1987) Martinsen, Evy, pers- og org.sj. (c.mag. 1989) Michalsen, Geir, kontorsj. (c.polit. 1990) Risan, Ernst Kristian, leiar Rørvik, Svein G., adm.sj. (siv.øk. 1981) Skare, Knut, senior rådgj. (siv.øk. 1974)

11 Vedlegg 1 St.meld. nr Skogvold-Iversen, Siri, prosj.medarb. (BI 1998) Sperre, Grethe, dagleg. leiar (adj. 1990) Stenbakk, Sigmund Runar, rådgj. Stormo, Einar, kontorsj. (NLH 1982) Sætre, Jørgen, seksjonssj. (handelshøgsk. 1990) Vågen, Ivar, sjølvst.nær.dr. (NKSS 1968) Wætnes, Inger, byråsj. (c.philol. 1979) Øymo, Inger-Marit Aanesen, byråsj. (c.real. 1973) Skrolsvik, Kari, (c.j. 1984) c-2. Andre embete og stillingar Ingen utnemningar i perioden. Finans- og tolldepartementet d-1. Embete m.m. i departementet d Utnemnd 3. september 1998: Ovesen, Vidar, kst. underdirektør d Lovrådgjevar Utnemnd 18. september 1998: Berre, Bjørn, fung. direktør Berre, Bjørn, fung. dir. (c.j. 1988) Raadim, Unni, kst. herads.d. (c.j. 1987) Bergebakken, rådgj. (c.j. 1992) Melsom, Gjert, rådgj. (c.j. 1992) Widerberg, Hilde, rådgj. (c.j. 1989) d Avdelingsdirektør Utnemnd 9. oktober 1998: Kamperud, Arnt, rådgjevar Kamperud, Arnt K., rådgj. (bedr.øk. 1991) d Avdelingsdirektør* Utnemnd 23.oktober 1998: Telhaug, Eli, kst. avdelingsdirektør d Utnemnd 30. oktober 1998: Andersen, Knut, kst. underdirektør d-1.006

12 Vedlegg 1 St.meld. nr Utnemnd 30. oktober 1998: Hoel, Linn Birgitte Rasmussen, kst. underdirektør d Utnemnd 30. oktober 1998: Jonvik, Torgeir, kst. underdirektør d Finansråd Utnemnd 27. november 1998: Eriksen, Tore, ekspedisjonssjef Eriksen, Tore, eksp.sj. (c.oecon 1975) Lorentsen, Lorents G., eksp.sj. (c.oecon 973) d Utnemnd 27. november 1998: Hvideberg, Halvor, rådgjevar d Utnemnd 11. desember 1998: Tveit, Yngvar, rådgjevar d Utnemnd 11. desember 1998: Harildstad, Anders, rådgjevar d Avdelingsdirektør* Utnemnd 15. januar 1999: Mentzoni, Jan-Terje, kst. avd.direktør d Ekspedisjonssjef Utnemnd 22. januar 1999: Olsen, Øystein, forskingsdirektør Olsen, Øystein, forskn.dir. (c.oecon. 1977) d Lovrådgjevar Utnemnd 12. februar 1999: Nyberget, Trude, fung. avdelingsdirektør Bugge, Marianne Brockmann, rådgj. (c.j. 1992) Nyberget, Trude, fung. avd.dir. (c.j. 1986) Sognedal, Siv, rådgj. (c.j. 1986) Hjort, Johan B., underdir. (c.j. 1990) Heggenes, Heidi, rådgj. (c.j. 1990)

13 Vedlegg 1 St.meld. nr Ongre, Kjerstin, rådgj. (c.j. 1985) Lindrup, Helge, underdir. (c.j. 1992) Albrektsen, Jan, adv. (c.j. 1973) Carlsen, Stein, rådgj. (c.j. 1986) d Lovrådgjevar Utnemnd 12. februar 1999: Hjort, Johan Bernhard, kst. underdirektør Sjå d d Lovrådgjevar Utnemnd 12. februar 1999: Heggenes, Heidi, rådgjevar Sjå d d Avdelingsdirektør* Utnemnd 12. mars 1999: Skancke, Martin, kst. avdelingsdirektør d Underdirektør Konstituert 9. april 1999: Rønning, Marit, fung. underdirektør Rønning, Marit, fung. underdir. (c.mag. 1991) Østereng, Grete Olsen, øk.sj. (bedr.øk.) d Ekspedisjonssjef Utnemnd 30. april 1999: Telhaug, Eli, avdelingsdirektør Østereng, Grete Olsen, øk.sj. (BI 1984) Tovsen, Bjørn, øk.dir. (utanl.eks. 1974) Telhaug, Eli, avd.dir. (siv.øk. 1986) Wig, Jan, ass.dir. (BI 1986) Sørvåg, Sverre, senioring. (forsv.høgsk. 1998) Olsen, Per Erling, pers.kons. Kjørven, Gerd Robsahm, adm.sj. (sosialhøgsk. 1984) Jensen, Terje, ass.dir. (c.j. 1979) Lyngroth, Oddbjørn, avd.dir. (NHH 1976) Oftedal, Jon, avd.dir. (c.polit) Moen, Inge Øystein, avd.dir. (c.polit. 1979) Slinning, Johanne, avd.dir. (c.j. 1981) Pedersen, Helle M., avd.dir. (siv.øk. 1987)

14 Vedlegg 1 St.meld. nr d Avdelingsdirektør Konstituert 21. mai 1999: Stakkestad, Bjarne, spesialrådgjevar Stakkestad, Bjarne, spesialrådgj. (siv.øk. 1977) Aarnes, Dag, seniorøk. (c.oecon 1983) d Avdelingsdirektør Konstituert 18. juni 1999: Nyberget, Trude, fungerande avdelingsdirektør Bugge, E. Marianne Brockmann, rådgj. (c.j. 1992) Scheel, Marianne, adv. (c.j. 1986) Nyberget, Trude, fung. avd.dir. (c.j. 1986) Pedersen, Bjørn, hovedrev. (c.j. 1998) d-2. Embete m.m. i tolletaten Ingen utnemningar i perioden. d-3 Andre embete og stillingar d Sentralbanksjef Åremålstilsett 2. oktober 1998: Gjerdrem, Svein, finansråd Slettene, Kristian, lærarvikar (sos.ped. 1997) Drøpping, Cecilie Chatarina, Bergo, Jarle, visesentralbanksj. (c.oecon. 1969) Aamo, Bjørn Skogstad, kredittilsynsdir. (c.oecon. 1970) Åknes, Trond Egil, (siv.øk. 1998) Barth, Georg D. A., lærar (c.j. 1983) Gjedrem, Svein, finansråd (c.oecon. 1975) Tønnessen, Morten, Reegård, Stein, sjefsøk. (c.oecon. 1976) Evensen, Sverre T., managing director (MBA 1971) d Direktør, Kredittilsynet Åremålstilsett 18. februar 1999: Aamo, Bjørn Skogstad, direktør Aamo, Bjørn Skogstad, dir. (c.oecon 1970) Fiskeridepartementet e-1. Embete m.m. i departementet e Avdelingsdirektør

15 Vedlegg 1 St.meld. nr Utnemnd 25. september 1998: Røst, Unni, rådgjevar Furland, Alf Gunnar, rådgjevar (c.mag. 1986) Holtan, Astrid, underdir. (siv.øk. 1987) Nilsen, Ulf Magne, prosj.l. (c.j. 1988) Nordtorp, Eivind, underdir. (c.oecon. 1969) Pedersen, Richard, rådgj. (c.mag. 1979) Røst, Unni, rådgj. (Master of Business Administration) Vagle, Arne Johan, rådgj. (BI 1969) e Underdirektør Utnemnd 16. oktober 1998: Holtan, Astrid, underdirektør Hansen, Dag F., rådgjevar (c.mag. 1982) Holtan, Astrid, underdir. (siv.øk. 1987) Wætnes, Inger, byråsjef (bedr.øk. 1988) e Ekspedisjonssjef* Utnemnd 30. oktober 1998: Williams, Johán H., kst. ekspedisjonssjef e Departementsråd Utnemnd 20. november 1998: Krog, Jørn, manager Østborg, Arne, styreform. (BI 1998) Andreassen, Thorleif, rådmann (siv.øk. 1987) Selvig, Kirsten Ullbæk, eksp.sjef. (c. j. 1975) Owe, Stein, fiskeriråd (c. j. 1979) Nerheim, Magnor, eksp.sjef (siv.øk. 1975) Krog Jørn, manager (siv.øk. 1973) Sveri, Anne-Birgitte, eksp.sjef (c.oecon. 1981) Hole, Arni, eksp.sjef. (magister 1974) Rønstad, Magnar, divisjonsdir. (c. polit. 1978) e Avdelingsdirektør Utnemnd 12. februar 1999: Kobro, Thomas, byråsjef Grimsen, Knut, rådgj. (utanl.eks. 1977) Heldre, Else, rådgj. (c.j. 1983) Slipher, Petter Daae, rådgj. (utanl.eks. 1970) Hanekamhaug, Tom, underdir. (c.j. 1974) Ryssdal, Jørn, byråsj. (siv.øk. 1985) Hovind, Petter, adm.sj. (c.oecon 1979)

16 Vedlegg 1 St.meld. nr Kobro, Thomas, byråsj. (c.j. 1987) e-2. Andre embete og stillingar e Administrerande direktør, Havforskingsinstituttet Åremålstilsett 17. juli 1998: Vaage, Roald, administrerande direktør Vaage, Roald, adm.dir. (c.r. 1973) Forsvarsdepartementet f-1. Embete m.m. i departementet f Underdirektør Utnemnd 3. september 1998: Agnalt, Gulla, kontorsjef Heir, Johan H., næringssjef (c.oecon. 1967) Bøe, Geir Olav, rådgj. (krigssk. 1990) Bjørseth, Pål, rådgj. (krigssk. 1985) Agnalt, Gulla, kontorsjef (Noregs kommunal- og sosialhøgsk. 1976) Høglund, Liv-Merete, dagleg leiar (mag.art. 1974) Melheim, Anders, rådgj. (diplomøk. 1993) Mansrud, Jan, spesialrådgj. (c.oecon. 1971) Morstad, Per, spesialkons. (c. j. 1993) Johansen, Viggo, byråsjef (bedr.økon. 1986) Ebbesen, Kari Wang, hovedrevisor (c. mag. 1995) Svensson, Sven, sjef (befalssk. 1984) Solhaug, Per Jacob, politiinsp. (politisk. 1981) Melteig, Rolf, rådgj. (c. j. 1979) Nilsen, Tore Eivind, distriktsrevisor (c. mag. 1978) f-2. Embete m.m. i Forsvaret f Overadjutant, Sjøforsvaret* Beordra 17. juli 1998: Moe, Tor Arne, kommandør f Adjutant, Luftforsvaret* Beordra 17. juli 1998: Myhrer, Vidar, kaptein f Oberst, Hærens transportkorps Utnemnd 7. august 1998: Anda, Geir, oberstløytnant

17 Vedlegg 1 St.meld. nr Ødegård, Oddbjørn, ob.løytn. Gundersen, Stein Magnar, ob.løytn. Hagen, Selmer, ob.løytn. Thorsen, Jens-Thorleif, ob.løytn. Anda, Geir, ob.løytn. Hanstad, Kjell, ob.løytn. Gjersem, Petter, ob.løytn. f Oberst, Infanteriet Utnemnd 7. august 1998: Lilland, Jon Berge, oberstløytnant Borgersen, Jan-Wilhelm, oberst Gundersen, Stein Magnar, ob.løytn. Holmenes, Geir, ob.løytn. Sparr, Karl Johan, ob.løytn. Østreng, Hugo, ob.løytn. Reitan, Karsten, ob.løytn. Lilland, Jon Berge, ob.løytn. Janssen, Johan, ob.løytn. Antonsen, Terje, ob.løytn. f Oberst, Infanteriet Utnemnd 7. august 1998: Olsen, Olav Henrik, oberstløytnant Lian, Jan-Eirik, ob.løytn. Olsen, Olav Henrik, ob.løytn. f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 7. august 1998: Gustavsen, Finn Hugo, kommandørkaptein Nilssen, Terje Meyer, kommandør Blehr, Dagfinn, komm.kapt. Kilhus, Geir, komm.kapt. Gøransson, Per Erik, komm.kapt. Kjelstrup, Hans-Christian, komm.kapt. Gustavsen, Finn Hugo, komm.kapt. Wangsholm, Arne, komm.kapt. Nordhuus, Alexander John, komm.kapt. Eilertsen, Per-Bjørn, komm.kapt. Pedersen, Trygve, komm.kapt. f Oberst, Luftforsvaret Utnemnd 7. august 1998: Karlsen, Trond Ragnarsøn, oberstløytnant

18 Vedlegg 1 St.meld. nr Woldseth, Harald, ob.løytn. Andersen, Per Magne, ob.løytn. Karlsen, Trond Ragnarsøn, ob.løytn. Sannes, Morten Olaf, ob.løytn. f Brigader, Infanteriet Utnemnd 3. september 1998: Diesen, Sverre, oberst Borgersen, Jan-Wilhelm, oberst Diesen, Sverre, oberst Falck, Vidar, oberst Jensen, Jens Jørgen, kom. Indresand, Georg, kom. Knutsen, Tom Henry, oberst f Generalinspektør, Hæren* Beordra 11. september 1998: Haugen, Roar Jens, generalmajor f Generalmajor, Hæren til teneste som sjef for Distriktskommando Østlandet* Utnemnd 11. september 1998: Brun, Johan, brigader f Brigader, Luftforsvaret Utnemnd 18. september 1998: Arestøl, Tore Morten, oberst Arestøl, Tore Morten, oberst Smedsrud, Jan Willi, oberst Holmen, Ole-Martin, oberst Wehn, Arild Erling, ob.løytn. f Brigader, Luftforsvaret Utnemnd 25. september 1998: Nordby, Kjell-Olav, oberst Waage, Knut-Martin, oberst Nordby, Kjell-Olav, oberst Smedsrud, Jan Willi, oberst Holmen, Ole-Martin, oberst Stueland, Lorentz, ob.løytn. Wehn, Arild Erling, ob.løytn.

19 Vedlegg 1 St.meld. nr f Oberst, Luftforsvaret Utnemnd 25. september 1998: Hustvedt, Arne, oberstløytnant Brenna, Harry, ob.løytn. Borg-Lundquist, Willy Normann, ob.løytn. Amundsveen, Trond, ob.løytn. Hustvedt, Arne, ob.løytn. Henriksen, Nils Sverre, ob.løytn. Hansen, Lyder Johan, ob.løytn. Roa, Terje, ob.løytn. f Brigader, Luftforsvaret Utnemnd 2. oktober 1998: Waage, Knut-Martin, oberst Midtkandal, Oddvar, oberst Wilhelmsen, Jan Erik, oberst Østreng, Arild, oberst Waage, Knut-Martin, oberst f Oberst, Hærens samband Utnemnd 2. oktober 1998: Sundseth, Roar, oberstløytnant Voigt, Olav, ob.løytn. Gundersen, Stein Magnar, ob.løytn. Thobiassen, Arild Harald, ob.løytn. Sundseth, Roar, ob.løytn. f Oberst, Luftforsvaret Utnemnd 16. oktober 1998: Haagensen, Oddvar, oberstløytnant Generalinspektøren for Luftforsvaret hadde innstilt: 1. Haagensen, Oddvar 2. Strandman, Øyvind Kirsebom 3. Amundsveen, Trond, Brenna, Harry, ob.løytn. Borg-Lundqiust, Willy Normann, ob.løytn. Amundsveen, Trond, ob.løytn. Øhrbom, Rolf, ob.løytn. Wehn, Arild Erling, ob.løytn. Haagensen, Oddvar, ob.løytn. Strandman, Øyvind Kirsebom, ob.løytn. Angell-Jacobsen, Rune, ob.løytn.

20 Vedlegg 1 St.meld. nr Roa, Terje, ob.løytn. f Oberst, Luftforsvaret Utnemnd 16. oktober 1998: Teigum, Torgeir Dagfinn Generalinspektøren for Luftforsvaret hadde innstilt: 1. Teigum, Torgeir Dagfinn 2. Kjerpeseth, Sverre Vebjørn 3. Amundsveen, Trond Johannessen, Ivar, ob.løytn. Brenna, Harry, ob.løytn. Borg-Lundqiust, Willy, ob.løytn. Hetty, Per, ob.løytn. Amundsveen, Trond, ob.løytn. Øhrbom, Rolf, ob.løytn. Kjerpeseth, Sverre Vebjørn, ob.løytn. Hustvedt, Arne, ob.løytn. Kirkerud, Per, ob.løytn. Austgard, Rolf Ohma, ob.løytn. Teigum, Torgeir Dagfinn, ob.løytn. Hensvold, Fred Eilif, ob.løytn. Roa, Terje, ob.løytn. f General, Hæren til teneste som forsvarssjef* Utnemnd 20. november 1998: Frisvold, Sigurd, generalløytnant f Brigader, Ingeniørvåpenet, til teneste som sjef for Vernepliktsverket Utnemnd 27. november 1998: Sannes, Ole, oberst Forsvarssjefen hadde innstilt: 1. Sannes, Ole Frå Hæren: Borgersen, Jan-Wilhelm, ob. Kjeldsberg, Knut Sakse, oberst Sannes, Ole, oberst Holter, Kai Ole, oberst Frå Sjøforsvaret: Nilssen, Terje Meyer, kom. Axelsen, Egil Anker, kom. Moe, Tor Arne, kom. Gjelsten, Roald, kom. Indresand, Georg, kom. Frå Luftforsvaret:

21 Vedlegg 1 St.meld. nr Maalen, Ole, oberst Olsen, Per-Inge, oberst Smedsrud, Jan Willi, oberst f Administrerande direktør, Forsvarets forskingsinstitutt Åremålstilsett 18. desember 1998: Holme, Nils, administrerande direktør Holme, Nils, adm.dir. (siv.ing 1961.) Mo, Reidar, kons. (BI 1974) f Flaggkommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 18. desember 1998: Jensen, Jens Jørgen, kommandør Forsvarssjefen hadde innstilt: 1. Jensen, Jens Jørgen Frå Hæren: Skullerud, Thor Olai, brigader Lyng, Jan Egil, oberst Borgersen, Jan-Wilhelm, oberst Dalen, Kåre Magne, oberst Jensen, Jim Hartung, oberst Dahlberg, Arne Einar, oberst Frå Sjøforsvaret: Axelsen, Egil Anker, kom. Jensen, Jens Jørgen, kom. Frå Luftforsvaret: Maalen, Ole, oberst Eriksen, Stein Ivar, oberst Husebø, Ulf Erik, oberst Strømnes, Per, oberst f Oberst, Luftforsvaret Utnemnd 18. desember 1998: Pettersen, Roy Verner, oberstløytnant Generalinspektøren for Luftforsvaret hadde innstilt: 1. Pettersen, Roy Verner 2. Amundsveen, Trond Pettersen, Roy Verner, ob.løytn. Tandberg, Martin, ob.løytn. Amundsveen, Trond, ob.løytn. Øhrbom, Rolf, ob.løytn. Jørgensen, Kåre-Ludwig, ob.løytn. Austgard, Rolf Ohma, ob.løytn. Iversen, Hans Sigurd, ob.løytn.

22 Vedlegg 1 St.meld. nr f Generalløytnant, Hæren, til teneste som Øverstkommanderande i Sør-Noreg* Utnemnd og beordra15. januar 1999: Skiaker, Thorstein, generalmajor f Kommandør for landstridskreftene i Nord-Noreg og sjef for distriktskommando Nord-Noreg* Utnemnd og beordra 15. januar 1999: Fosland, Nils Georg, generalmajor f Brigader, Kavaleriet Utnemnd 15. januar 1999: Haugen, Johan, oberst Haugen, Johan, oberst Thoen, Einar, oberst Sølvberg, Lars Johan, oberst Sunde, Harald, oberst f Oberst, Hæren Utnemnd 15. januar 1999: Thorsen, Jens Thorleif, oberstløytnant Holmenes, Geir, ob.løytn. Thorsen, Jens Thorleif, ob.løytn. Øen, Tor Olav, ob.løytn. f Generalmajor, Hæren, og til teneste som sjef for distriktskommando Trøndelag* Utnemnd og beordra 22. januar 1999: Ludvigsen, Kjell Narve, brigader f Generalmajor, og til teneste som sjef for 6. divisjon* Utnemnd og beordra 22. januar 1999: Sølvberg, Lars Johan, oberst f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 5. februar 1999: Andersen, Åsmund, kommandørkaptein/midlertidig kommandør Generalinspektøren for Sjøforsvaret hadde innstilt: 1. Andersen, Åsmund Andersen, Åsmund, komm.kapt./midl. kommandør. Ubbe, Tor, komm.kapt.

23 Vedlegg 1 St.meld. nr f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 5. februar 1999: Tollefsen, Vidar, kommandørkaptein Generalinspektøren for Sjøforsvaret hadde innstilt: 1. Tollefsen, Vidar 2. Næss, Jarle 3. Fleisje, Lars Johan Tollefsen, Vidar, komm.kapt. Næss, Jarle, komm.kapt. Nordhuus, Alexander John, komm.kapt. Meyer, Jon, midl. kommandør. Flesisje, Lars Johan, komm.kapt. Sakseide, Torbjørn, komm.kapt. f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 5. februar 1999: Grytting, Trond, kommandørkaptein Generalinspektøren for Sjøforsvarets hadde innstilt: 1. Grytting, Trond 2. Dahl, Jan Wilhelm 3. Flostrand, Helge Hind Sandnes, Svein, komm.kapt. Flostrand, Helge Hind, komm.kapt. Grytting, Trond, komm.kapt. Dahl, Jan Wilhelm, komm.kapt. Smith-Sivertsen, Hans Christian, komm.kapt. f Generalmajor, Forsvarets sanitet Utnemnd og beordra 12. februar 1999: Rosén, Leif Sverre, overlege Forsvarssjefen hadde innstilt: 1. Rosén, Leif Sverre Hasle, Anders Trovik, ob.løytn. Rosén, Leif Sverre, overlege Berdal, Bjørn P., prof. Rolstad, Øyvind, ob.løytn. Fjær, Rannveig Bremer, major. Bukholm, Geir, prof. Winnem, Bjørn M., overlege Sundnes, Knut Ove, overlege Mundal, Reidar Olav, komm.kapt. Pillgram-Larsen, Johan, overlege Hesla, Per Egil, major. Knævelsrud, Odd Magnus, oberst

24 Vedlegg 1 St.meld. nr Steen, Petter A, prof. Stene, Torbjørn, ob.løytn. f Flaggkommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 1. mars 1999: Bruun, Trygve, kommandør Generalinspektøren for Sjøforsvaret hadde innstilt: 1. Bruun, Trygve 2. Gjelsten, Roald 3. Lysfjord, Tore Johannes Bruun, Trygve, kommandør. Gjelsten, Roald, kommandør. Lysfjord, Tore Johannes, midl. kommandør. f Generalmajor, Hæren* Utnemnd og beordra 12. mars 1999: Huuse, Steinar Magnus, brigader f Brigader, Infanteriet Utnemnd 12. mars 1999: Midtkandal, Oddvar, oberst Forsvarssjefen hadde innstilt: 1. Midtkandal, Oddvar Frå Hæren: Midtkandal, Oddvar, oberst Hoksrød, Svein Rune, oberst Weisæth, Ove, oberst Frå Luftforsvaret: Bolstad, Tore Hazel, oberst Knutsen, Tom Henry, oberst Smedsrud, Jan Willi f Oberst, Infanteriet Utnemnd 12. mars 1999: Reitan, Karsten, oberstløytnant Reitan, Karsten, ob.løytn. Brovold, Bernt Iver Ferdinand, ob.løytn. Olstad, Stener, ob.løytn. Antonsen, Terje, ob.løytn. f Oberst, Luftforsvaret Utnemnd 12. mars 1999: Johansen, Tom, oberstløytnant

25 Vedlegg 1 St.meld. nr Generalinspektøren for Luftforsvaret hadde innstilt: 1. Johansen, Tom 2. Amundsveen, Trond 3. Hamre, Ingemår Johannessen, Ivar, ob.løytn./midl. oberst Hetty, Per, ob.løytn. Amundsveen, Trond, ob.løytn. Øhrbom, Rolf, ob.løytn. Hamre, Ingemår, ob.løytn. Johansen, Tom, ob.løytn. Staff, Børre Nicolay, o.l. Eidem, Jostein Gunnar, ob.løytn. Jørgensen, Kåre Ludwig, ob.løytn. f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 19. mars 1999: Holth-Larsen, Knut, kommandør Forsvarssjefen hadde innstilt: 1. Holth-Larsen, Knut Frå Hæren: Kjelsberg, Asle Johan, ob.løytn. Antonsen, Terje, ob.løytn. Rogneflåten, Gunnar Nilsen, ob.løytn. Frå Sjøforsvaret: Seim, Torstein, kommandør. Holth-Larsen, Knut, kommandør. Pedersen, Trygve, kommandør. f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 26. mars 1999: Finseth, Jan Eirik, kommandørkaptein Forsvarssjefen hadde innstilt: 1. Finseth, Jan Eirik Frå Hæren: Iversen, Runar, oberst Lie, Egil, ob.løytn. Kjelsberg, Asle Johan, ob.løytn. Wenzel, Bjørn Gustav, ob.løytn. Laugerud, Roar, ob.løytn. Frå Sjøforsvaret: Gundersen, Gunnar, komm.kapt. Seim, Torstein, komm.kapt. Holth-Larsen, Knut, komm.kapt. Finseth, Jan Eirik, komm.kapt.

26 Vedlegg 1 St.meld. nr Frå Luftforsvaret: Strømnes, Per, oberst Dahlsveen, Leif Georg, ob.løytn. f Brigader, Hæren Utnemnd 23. april 1999: Dalen, Kåre Magne, oberst Engen, Per Gotfred, brigader Borgersen, Jan-Wilhelm, oberst Dalen, Kåre Magne, oberst f Flaggkommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 23. april 1999: Gade, Jo Georg, kommandør Forsvarssjefen hadde innstilt: 1. Gade, Jo Georg Frå Hæren: Ianke, Erik, brigader Borgersen, Jan-Wilhelm, oberst Strømberg, Ove Johnny, oberst Wilhelmsen, Jan Erik, oberst Falck, Vidar, oberst Frå Sjøforsvaret: Moe, Tor Arne, kommandør. Gade, Jo Georg, kommandør. Indresand, Georg, kommandør. Berggrav, Jørgen, midl. kommandør. Frå Luftforsvaret: Furnes, Reidar Herman, oberst Knutsen, Tom Henry, oberst Husebø, Ulf Erik, oberst f Noregs nasjonale militære representant, Hovudkvarteret for dei allierte styrkar i Europa* Beordra 28. mai 1999: Paus, Rino, kontreadmiral f Sjef, Vestlandet sjøforsvarsdistrikt* Beordra 28. mai 1999: Olsen, Ove Sten, kontreadmiral f Oberst, Infanteriet Utnemnd 28. mai 1999: Thobiassen, Arild Harald, oberstløytnant

27 Vedlegg 1 St.meld. nr Hanstad, Kjell, ob.løytn. Thobiassen, Arild Harald, ob.løytn. Østreng, Hugo, ob.løytn. f Oberst, Feltprestkorpset Utnemnd 28. mai 1999: Kvalheim, Jan Otto, prost Oslo biskop hadde innstilt: 1. Kvalheim, Jan 2. Andersen, Rolf Simeon 3. Bergfald, Odd Anders Feltprestkorpset hadde innstilt: 1. Kvalheim, Jan 2. Thelin, Gunnar Frå Hæren: Engebu, ob.løytn. Frå Luftforsvaret: Bergfald, Odd Anders, ob.løytn. Frå sivile: Kvalheim, Jan Otto, prost Møller, Sverre, kultursj. Andersen, Rolf Simeon, kap. Thelin, Gunnar, rekr. stip. f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 4. juni 1999: Berggrav, Jørgen, kommandørkaptein, midl. kommandør Generalinspektøren for Sjøforsvaret hadde innstilt: 1. Berggrav, Jørgen 2. Haga, Jan 3. Karlsvik, Atle Torbjørn Haga, Jan, kommandør. Ness, Arne, komm.kapt. Guhnfeldt, Gunnar Henrik, komm.kapt. Moen, Helge, komm.kapt. Eide, Tor Gunnar, komm.kapt. Berggrav, Jørgen, komm.kapt. Nyhus, John Kenneth, komm.kapt. Karlsvik, Atle Torbjørn, komm.kapt. Vestlie, Tor, komm.kapt. Utne, Bernt Harald, komm.kapt. Sakseide, Torbjørn, komm.kapt.

28 Vedlegg 1 St.meld. nr f Kontreadmiral, Sjøforsvaret, og som Commander Naval Force ved Headquarters North/Forsvarskommando Sør-Noreg* Utnemnd og beordra 11. juni 1999: Olsen, Kjell-Birger, flaggkommandør f Generalløytnant, og til teneste som sjef for Militærmisjonen i Brussel* Utnemnd og beordra 25. juni 1999: Moltzau, Trond, generalmajor f Sjef, adjutantstaben, HM Kongen* Beordra 25. juni 1999: Ruud, Bjørn, brigader Justis- og politidepartementet g-1. Embete m.m. i departementet g Byråsjef* Utnemnd 17. juli 1998: Woie, Lise Sofie, rådgjevar g Framleis konstituert 17. juli 1998: Meling, Kari, kst. underdirektør g Utnemnd 17. juli 1998: Askholt, Kjerstin, kst. underdirektør g Departementsråd Konstituert 11. september 1998: Fagernæs, Sven Ole, regjeringsadvokat Østgaard, Hans Olav, spesialråd (c. j. 1969:L) Fagernæs, Sven Ole, regj.adv. (c. j. 1972:L) g Lovrådgjevar Utnemnd 5. november 1998 Meinich, Tonje, førstekonsulent Borge, Frode Aleksander, kons. (c. j. 1993) Meinich, Tonje, f.kons. (c. j. 1991)

29 Vedlegg 1 St.meld. nr Astrup, Nils Alfssøn, adv. (c. j. 1966) g Avdelingsdirektør* Utnemnd 20. november 1998: Jensen, Jon Arne, kst. avdelingsdirektør g Utnemnd 11. desember 1998: Rønning, Gjermund, kst. underdirektør g Utnemnd 11. desember 1998: Svor, Magne, rådgjevar g Utnemnd 11. desember 1998: Olsen, Svein Wiiger, rådgjevar g Underdirektør Konstituert 8. januar 1999: Barsett, Elisabeth, fung. underdirektør Barsett, Elisabeth, fung. underdirektør (c.j. 1981) g Framleis konstituert 8. januar 1999: Meling, Kari, kst. underdirektør g Avdelingsdirektør Framleis konstituert 8. januar 1999: Nilsen, Ingmar Nestor, kst. avdelingsdirektør Nilsen, Ingmar Nestor, kst. avd.direktør (c.j. 1988:L) Hertzberg, Mette, kst. underdirektør (c.j.1990) Haugen, Randi Wisnes, ungd.sekretær (c.j.1986) g Underdirektør Framleis konstituert 8. januar 1999: Hertzberg, Mette, kst. underdirektør Sjå g g Avdelingsdirektør* Framleis konstituert 15. januar 1999:

30 Vedlegg 1 St.meld. nr Messel, Nina Jeanette, kst. avd.direktør g Framleis konstituert 5. februar 1999: Mellin-Olsen, Brita, kst. underdirektør g Ekspedisjonssjef* Utnemnd 12. februar 1999: Lund-Isaksen, Erik, kst. ekspedisjonssjef g Underdirektør Utnemnd 18. februar 1999: Larsen, Ketil, underdirektør Lund, Odd, rådgj. (c.philol 1974) Lind, Bente, pol.insp. (c.j. 1990) Marthinsen, f.kons. (c.j. 1995) Rauf, Mohamed Cassim, broker (MBA 1998) Larsen, Ketil, underdir. (c.j. 1990) Fredriksen, Janicke, rådgj. (c.j. 1976) Melbye, Sigbjørn, kontorsj. (c.j. 1994) g Framleis konstituert 5. mars 1999: Barsett, Elisabeth, kst. underdirektør g Underdirektør Konstituert 26. mars 1999: Omholt, Kari, rådgjevar Lind, Bente, pol.insp. (c.j. 1990) Stensrud, Iver, (politisk. 1974) Omholt, Kari, rådgj. (politisk. 1974) Eltvik, Svein Einar, rådgj. (politisk. 1974) Ødegård, Steinar, pol.insp. (politisk. 1969) g Underdirektør Konstituert 26. mars 1999: Jacobsen, Anne Liv, politiinspektør Lind, Bente, pol.insp. (c.j. 1990) Ødegård, Steinar, pol.insp. (politisk. 1969) Woldstad, Kjetil, dommarfullm. (c.j. 1989) Jacobsen, Anne Liv, politiinsp. (c.j. 1989) Gjefsen, Bjørn, rådgj. (adj. 1979) Meling, Lars, byråsj. (c.polit. 1975)

31 Vedlegg 1 St.meld. nr Haugen, Randi Wisnes, dommarfullm. (c.j. 1986) Olsen, Svein Wiiger, rådgj. (c.j. 1983:L) g Underdirektør Konstituert 26. mars 1999: Gunnes, Unni, rådgjevar Drangsholt, Even Øen, Inger Lise, Gunnes, Unni, rådgj. (c.mag. 1986) g Avdelingsdirektør Utnemnd 16. april 1999: Messel, Nina Jeanette, kst. avdelingsdirektør Ullmann, Anne, underdir. (c.mag. 1983) Heimli, Torgeir, underdir. (c.polit 1984) Rosseland, Arvid, underdir. (ing.høgsk. 1973) Harsten, Svein, underdir. (c.real. 1977) Askholt, Kjerstin, underdir. (c.j. 1988:H) Dragsholt, Even, f.kons. (siv.øk.) Sandlie, Jan-Erik, underdir. (c.j.) Espedal, Reidar, kontorsj. (sosionom 1975) Venner, Britt, avd.dir. (c.psychol. 1972) Brodtkorb, Anne, underdir. (c.j. 1982) Lundeby, Hilde, psykolog (c.psychol. 1976) Opsahl, Jan Henning, f.kons. (c.mag. 1985) Tjäder, Jan-Børge, kontorsj. (NKSH 1987) Stormo, Einar, kontorsj. (NLH 1982) Birkeli, Lars, seniorrådgj. (c.polit 1988) Lein, Johan Atle, (ing. 1969) Fremstad, Jan Kato, avd.dir. (c.polit 1985) Messel, Nina, kst. avd.dir. (c.j. 1977) g Avdelingsdirektør Utnemnd 16. april 1999: Askholt, Kjerstin, underdirektør Sjå g g Avdelingsdirektør Konstituert16. april 1999: Fremstad, Jan Kato, avdelingsdirektør Sjå g g Avdelingsdirektør*

32 Vedlegg 1 St.meld. nr Utnemnd 11. juni 1999: Stangerhaugen, Mette Johanne Krøtø, underdirektør g Avdelingsdirektør* Utnemnd 11. juni 1999: Agersborg, Andreas, underdirektør g Avdelingsdirektør* Utnemnd 11. juni 1999: Jensen, Anne Pauline, underdirektør g Utnemnd 11. juni 1999: Woie, Lise Sofie, byråsjef g-2. Dommar- og påtaleembete m.m. g Politimeister, Hamar politidistrikt Konstituert 17. juli 1998: Moe, Bernt Fredrik, sorenskrivar Gjestvang, Tom, politiinsp. (c. j. 1986:H) Kaas, Elisabeth, politiinsp. (c. j. 1979:H) Løken, Jostein, politiinsp. (c. j. 1988:H) Moe, Bernt Fredrik, sorenskr. (c. j. 1971:L) Ukkelberg, Kjell Kristian, politiinsp. (c. j. 1983:H) Aaserød, Arild, politiinsp. (c. j. 1979:L) g Politimeister, Østerdal politidistrikt* Framleis konstituert 17. juli 1998: Lynum, Magnar Olav, kst. politimeister g Politimeister, Halden politidistrikt* Framleis konstituert 17. juli 1998: Neerland, Olav Gjermund, kst. politimeister g Lagdommar, Frostating lagmannsrett Konstituert 7. august 1998: Frøstrup, Anne Cathrine, skifterettsjustitiarius Frøstrup, Anne Cathrine, skifterettsjustitiarius g Skifterettsjustitiarius, Oslo skifterett* Konstituert 7. august 1998: Kløvstad, Finn, skifterettsdommar

33 Vedlegg 1 St.meld. nr Kløvstad, Finn, skiftrettsd. (c.j. 1971:L) g Dommar, Oslo skifterett Konstituert 7. august 1998: Sørensen, Ole Christian Wenstøp, kst. skifterettsdommar Sørensen, Ole Christian Wenstøp, kst. skifterettsd. (c. j. 1988:H) Westli, Unni, dommarfullm. (c. j. 1989:L) g Heradsdommar, Sunnhordland sorenskrivarembete Konstituert 7. august 1998: Askim, Bjørn, kst. heradsdommar Øvregaard, Bernt Olav, høgskulelektor (c. j. 1979:L) Askim, Bjørn, kst. herads.d. (c. j. 1984:L) g Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Framleis konstituert 7. august 1998: Sagfossen, Berit, kst. statsadvokat Bergstrand, Susie L., politiadvokat (c. j. 1983:H) Glent, Jan F., politiadvokat (c. j. 1992:L) Haldorsen, Mette, politiinsp. (c. j. 1976:L) Hartmann, Carl Graff, politiadvokat (c. j. 1987:H) Hetland, Olav, politiinsp. (c. j. 1991:H) Hugem, Elisabeth, kst. statsadv. (c. j. 1990:L) Høviskeland, Hans Tore, politiinsp. (c. j. 1988:H) Haar, Anne Maria, politiadvokat (c. j. 1983:L) Irgens, Irlin, politiinsp. (c. j. 1993:H) Iversen, Annicken, politiadj. (c. j. 1993:H) Kløvstad, Olaf R., kst. statsadv. (c. j. 1970:L) Olsen, Svein Wiiger, rådgj. (c. j. 1983:L) Peters, Sylvia, rådgj. (c. j. 1985:H) Rinnan, Espen S. politiadj. (c. j. 1992:H) Rudjord, Bjørn, kst. statsadv. (c. j. 1993:L) Sagfossen, Berit, kst. statsadv. (c. j. 1987:H) Sundal, Vigids, politiadvokat (c. j. 1981:L) Sundet, Kim R., kst. statsadv. (c. j. 1984:L) Thue, Olav Helge, kst. statsadv. (c. j. 1988:H) g Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Framleis konstituert 7. august 1998: Sundet, Kim Roger, kst. statsadvokat Sjå g-2.008

34 Vedlegg 1 St.meld. nr g Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Framleis konstituert 7. august 1998: Thue, Olav Helge, kst. statsadvokat Sjå g g Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Framleis konstituert 7. august 1998: Rudjord, Bjørn, kst. statsadvokat Sjå g g Førstestatsadvokat, Den sentrale eining for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, ØKOKRIM Utnemnd 3. september 1998: Holm, Håvard, advokat Mellum, Kjetil, adv. (c. j. 1984:H) Hodt, Dagfinn, adv. (c. j. 1974:L) Hetland, Inge, politiinsp. (c. j. 1993:H) Holm, Håvard, adv. (c. j. 1983:L) Skulstad, Håkon, førstestatsadv. (c. j. 1993:L) Østby, Roar, kst. statsadv. (c. j. 1993:H) Roaldsøy, Atle, politiadv. (c. j. 1988:H) g Statsadvokat, Nordland statsadvokatembeter* Framleis konstituert 3. september 1998: Helland, Paal Berg, kst. statsadvokat g Byrettsdommar, Fredrikstad byrett Utnemnd 11. september 1998: Rostad, Sissel, kst. byrettsdommar Lilletvedt, Arne, adv. (c. j. 1977:L) Kløvstad, Olaf R., statsadv. (c. j. 1970:L) Holm, Håvard, adv. (c. j. 1983:L) Tell, Ernest, dommarfullm. (c. j. 1985:L) Elsebutangen, Jens, dommarfullm. (c. j. 1986:L) Westli, Unni Helene, dommarfullm. I (c. j. 1989:L) Rostad, Sissel, dommar (c. j. 1992:L) g Byrettsdommar, Sarpsborg byrett Konstituert 11. september 1998: Vegard, Nils, kst. byrettsdommar

35 Vedlegg 1 St.meld. nr Kløvstad, Olaf R., statsadv. (c. j. 1970:L) Bell, Wendy Diane Bjørkan, adv. (c. j. 1976:H) Lilletvedt, Arvid, adv. (c. j. 1977:L) Holm, Håvard, adv. (c. j. 1983:L) Vegard, Nils, kst. byrettsd. (c. j. 1985:L) Tell, Ernest, dommarfullm. (c. j. 1985:L) Elsebutangen, Jens, dommarfullm. (c. j. 1986:L) Magnussen, Svein, adv. (c. j. 1988:L) Andersen, Olav Gram, rådgj. (c. j. 1989:L) Westli, Unni, dommarfullm. (c. j. 1969:L) Rostad, Sissel, dommar (c. j. 1992:L) g Lagdommar, Eidsivating lagmannsrett* Framleis konstituert 18. september 1998: Ottersen, Randi, kst. lagdommar g Politimeister, Sandefjord politidistrikt Konstituert 2. oktober 1998: Stangeland, Njål Sveinung, politimeister Andersen, Håkon, adm.sjef. (c. j. 1991:H) Bohne, Are, politiinsp. (c. j. 1985:H) Bruun, Jens, lensmann (politisk. 1968) Carlstedt, Randi, politiinsp. (c. j. 1978:L) Hansen, Rune Baard, ass. sysselmann (c. j. 1985:L) Hatlem, Ragnar, politiinsp. (c. j. 1985:H) Hygen, Hans Wølner, politiinsp. (c. j. 1970:H) Kløvstad, Olaf R., politiinsp. (c. j. 1970:L) Kaas, Elisabeth, politiinsp. (c. j. 1979:H) Parnemann, Ole Petter, politiinsp. (c.j. 1982:H) Stangeland, Njål Sveinung, politim. (c. j. 1970:H) Vale, Stein, politiadv. (c. j. 1985:L) g Dommar, Sunnhordland sorenskrivarembete Utnemnd 2. oktober 1998: Moe, Bernt Fredrik, sorenskrivar Moe, Bernt Fredrik, sorenskr. (c. j. 1970:L) Jenssen, Ove Todal, kst. herredsd. (c. j. 1990:L) g Heradsdommar, Nedre Romerike heradsrett* Framleis konstituert 2. oktober 1998: Karlsen, Åge, kst. byrettsdommar g Statsadvokat, Riksadvokatembetet

36 Vedlegg 1 St.meld. nr Framleis konstituert 2. oktober 1998: Bjone, Morten, statsadvokat Bjone, Morten, statsadv. (c.j. 1987:L) Sjøvold, Terje, kst. statsadv. (c.j. 1992:L) Hugem, Elisabeth, kst. statsadv. (c.j. 1990:L) Haldorsen, Mette, politiinsp. (c.j. 1976:L) g Heradsdommar, Salten sorenskrivarembete Konstituert 2. oktober 1998: Magnussen, Svein, advokat Mentzen, Trond, soussjef (c. j. 1972:H) Bell, Wendy Diane Bjørkan, adv. (c. j. 1976:H) Magnussen, Svein, adv. (c. j. 1988:L) Biti, Trond P. (c. j. 1993:L) Østensvig, Jon, dommarfullm. (c. j. 1994:L) g Lagdommar, Hålogaland lagmannsrett Utnemnd 9. oktober 1998: Stokkan, Bjørnar Eirik, advokat Gjerdrum, Ole, adv. (c. j. 1966:L) Andersen, Trond W., adv. (c. j. 1974:L) Walle, Åge, adv. (c. j. 1987:H) Iwe, Sven-Erik, rådgj. (c. j. 1988:L) Stokkan, Bjørnar E., adv. (c. j. 1988:L) g Regjeringsadvokat Konstituert 30. oktober 1998: Tønder, Bård, ass. regjeringsadvokat Tønder, Bård, ass. regj.advokat (c. j. 1975) Stabell, Tolle, adv. (c. j. 1981) Stenwig, Elisabeth adv. (c. j. 1979) Arntzen, Wenche Elisabeth, adv. (c. j.) Fossum, Anne Ellen, adv. (c. j.) g Lagdommar, Agder lagmannsrett Utnemnd 5. november 1998: Rafgård, Tormod, kst. lagdommar Rafgård, Tormod, kst. lagd. (c. j. 1962:L) Bekkestad, Ingulf, adv. (c. j. 1967:L) Reistad, Kjell Arne, etatsjef (c. j. 1968:L) Elstad, Jens Kristian, herads.d. (c. j. 1969:L) Haugsnes, Aksel, adv. (c. j. 1974:L)

37 Vedlegg 1 St.meld. nr Berntsen, Per-Roar, dommarfullm. (c. j. 1977:L) Karlsnes, Harald, rådgj. (c. j. 1978:L) Willumsen, Tore Johan, amanuensis (c. j. 1980:L) Holth, Erik Normann, lagd. (c. j. 1981:L) Skjeldås, Håvard, kst. sorenskr. (c. j. 1987:L) g Politimeister, Vadsø politidistrikt Konstituert 13. november 1998: Fossen, Christine, politiinspektør Fossen, Christine, politiinsp. (c. j. 1989:H) g Lagdommar, Gulating lagmannsrett Utnemnd 20. november 1998: Erstad, Jan Erik, sorenskrivar Kvamme, Arvid, advokat (c. j. 1969:H) Wergeland, Torill, jurist (c. j. 1979:H) Erstad, Jan Erik, sorenskr. (c. j. 1980:L) Brønn, Jan Ivar, fylkesnemndsl. (c. j. 1986:L) Molven, Guri Elisabeth, adv. (c. j. 1987:L) Aspelund, Bjørn O., dommarfullm. (c. j. 1997:L) g Lagdommar, Gulating lagmannsrett Utnemnd 20. november 1998: Molven, Guri Elisabeth, advokat Sjå g g Dommar, Nordmøre heradsrett Utnemnd 4. desember 1998: Faanes, Roger, advokat Kværner, Hroar, dommarfullm. (c. j. 1974:L) Faanes, Roger, adv. (c. j. 1976:L) Øvregaard, Bernt Olav, lektor (c. j. 1979:L) Svendsen, Kristine, dommar (c. j. 1981:H) Aspelund, Bjørn O., dommarfullm. (c. j. 1997:L) g Sorenskrivar, Sunnhordland sorenskrivarembete Utnemnd 11. desember 1998: Gramstad, Knut, advokat Gramstad, Knut, adv. (c. j. 1976:L) Askim, Bjørn, dommar (c. j. 1984:L)

38 Vedlegg 1 St.meld. nr g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett* Framleis konstituert 18. desember 1998: Kaspersen, Einar, kst. lagdommar g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett* Framleis konstituert 18. desember 1998: Skjæggestad, Wenche, kst. lagdommar g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett* Framleis konstituert 18. desember 1998: Husebye, Eystein Fredrik, kst. lagdommar g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett* Framleis konstituert 18. desember 1998: Akerlie, Eirik, kst. lagdommar g Lagdommar, Eidsivating lagmannsrett* Framleis konstituert 18. desember 1998: Ottersen, Randi, kst. lagdommar g Heradsdommar, Nedre Romerike heradsrett* Framleis konstituert 18. desember 1998: Karlsen, Åge, kst. byrettsdommar g Lagdommar, Hålogaland lagmannsrett Utnemnd 8. januar 1999: Haug, Kjell Martin, advokat Falkanger, Aage Thor, stipendiat (c.j.1990:l) Haug, Kjell Martin, advokat (c.j. 1985:L) g Lagdommar, Hålogaland lagmannsrett Utnemnd 8. januar 1999: Falkanger, Aage Thor, stipendiat Sjå g g Lagdommar, Eidsivating lagmannsrett* Framleis konstituert 8. januar 1999: Christoffersen, Trond, kst. lagdommar g Heradsdommar, Hedmarken sorenskrivarembete* Framleis konstituert 8. januar 1999: Raadim, Unni, kst. heradsdommar

39 Vedlegg 1 St.meld. nr g Avdelingsleiar, Asker og Bærums heradsrett* Framleis konstituert 8. januar 1999: Glad, Knut, kst. avdelingsleiar g Heradsdommar, Hardanger sorenskrivarembete* Framleis konstituert 8. januar 1999: Skjønsberg, Gunnar kst. heradsdommar g Sorenskrivar, Karmsund sorenskrivarembete* Framleis konstituert 8. januar 1999: Aarvik, Per Annstein, kst.sorenskrivar g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Husebye, Eystein Fredrik, lagdommar Huseby, Eystein Fredrik, lagd. (c.j. 1962:L) Henriksen, John I., adv. (c.j. 1964:L) Nilsen, Rolf, dommar (c.j. 1964:L) Anchersen, Arne, dommar (c.j. 1965:L) Dahl, Svein, jur.dir. (c.j. 1965:L) Berg, Pål S., kst. dommar (c.j. 1968:L) Bull, Jørgen, lagdommar (c.j. 1971:L) Jahre, Brit Seim, førstebyskr. (c.j. 1972:L) Stueland, Einar, adv. (c.j. 1972:L) Heffermehl, Christofer, utgr. (c.j. 1973:L) Ofstad, Olav, kons. (c.j. 1973:L) Jacobsen, Jens A., adv. (c.j. 1974:L) Haugsnes, Aksel, adv. (c.j. 1974:L) Lindseth, Sidsel B., adv. (c.j. 1976:L) Tennøe, Janne Elisabeth, dommar (c.j. 1976:L) Kaspersen, Einar, kst. lagd. (c.j. 1976:L) Landmark, Magnus, adv. (c.j. 1976:L) Berntsen, Per-Roar, dommarfullm. (c.j. 1977:L) Karlsnes, Harald, rådgj. (c.j. 1978:L) Skjæggestad, Wenche, kst. lagd. (c.j. 1978:L) Schjødt, Annæus Kr., adv. (c.j. 1979:L) Bergby, Bjørn, dommar (c.j. 1980:L) Andvord, Gudrun Bugge, kst. dommar (c.j. 1981:L) Brynhildsen, Claus, adv. (c.j. 1983:L) Fossum, Anne Ellen, adv. (c.j. 1984:L) Akerlie, Eirik, kst. lagd. (c.j. 1984:L) Undli, Wenche, adv. (c.j. 1985:L) Sæveraas, Njaal, adv. (c.j. 1986:L) Bjone, Morten, kst. statsadv. (c.j. 1987:L) Dahl, Ola, kontorsj. (c.j. 1987:L)

40 Vedlegg 1 St.meld. nr Opsahl, Nina, dommar (c.j. 1987:L) Iwe, Sven-Erik, rådgj. (c.j. 1988:L) Røhnebæk, Ørnulf, seniorrådgj. (c.j. 1990:L) g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Dahl, Svein, juridisk direktør Sjå g g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Bull, Jørgen, lagdommar Sjå g g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Lindseth, Sidsel Bjørheim, advokat Sjå g g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Kaspersen, Einar, kst. lagdommar Sjå g g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Skjæggestad, Wenche, kst. lagdommar Sjå g g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Fossum, Anne Ellen, advokat Sjå g g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Akerlie, Eirik, kst. lagdommar Sjå g-2.043

41 Vedlegg 1 St.meld. nr g Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 15. januar 1999: Dahl, Ola, kontorsjef Sjå g g Dommar, Oslo byrett Utnemnd 15. januar 1999: Henriksen, John Ingolf, advokat Henriksen, John Ingolf, adv. (c.j. 1964:L) Berg, Pål S., kst. dommar (c.j. 1968:L) Lånkan, Jan, avd.sj. (c.j. 1972:L) Heffermehl, Christofer, utgr. (c.j. 1973:L) Ofstad, Olav, kons. (c.j. 1973:L) Berntsen, Per-Roar, dommarfullm. (c.j. 1977:L) Carlstedt, Randi, kst. politim. (c.j. 1978:L) Myhren, Torill, adv. (c.j. 1979:L) Skedsmo, Erik, avd.dir. (c.j. 1983:L) Askim, Bjørn, kst. dommar (c.j. 1984:L) Undli, Wenche, adv. (c.j. 1985:L) Vik, Tom, pol.insp. (c.j. 1986:L) Raadim, Unni, kst. dommar (c.j. 1987:L) Kvamme, Marianne Knoph, kontorsj. (c.j. 1987:L) Markussen, Torlaug, divisjonsdir. (c.j. 1987:L) Iwe, Svein-Erik, rådgj. (c.j. 1988:L) g Heradsdommar, Sunnhordland sorenskrivarembete Konstituert 15. januar 1999: Askim, Bjørn, kst. sorenskrivar Askim, Bjørn, kst. sorenskr. (c.j. 1984:L) Jenssen, Ove Todal, rådgj. (c.j. 1990:L) Mariero, Andreas, rådgj. (c.j. 1992:L) Strand, Tor Reidar, dommarfullm. (c.j. 1994:L) Holvik, Jan Erik, adv. (c.j. 1995:L) g Politimeister, Hordaland politidistrikt* Framleis konstituert 15. januar 1999: Drægebø, Einar, politiinspektør g Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete* Framleis konstituert 22. januar 1999: Rudjord, Bjørn, kst. statsadvokat g Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete*

42 Vedlegg 1 St.meld. nr Framleis konstituert 22. januar 1999: Thue, Olav Helge, kst. statsadvokat g Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete* Framleis konstituert 22. januar 1999: Hugem, Elisabeth, kst. statsadvokat g Sorenskrivar, Midhordland sorenskrivarembete Utnemnd 5. februar 1999: Fjeld, Rune, lagdommar Fjeld, Rune, lagd. (c.j. 1977:L) g Politimeister, Vestfinnmark politidistrikt Konstituert 12. februar 1999: Pettersen, Ernst, politiinspektør Fjærli, Håvard, pol.insp. (c.j. 1991:H) Kløvstad, Olaf R., pol.insp. (c.j. 1970:L) Pettersen, Ernst, pol.insp. (c.j. 1986:H/politisk. 1973) g Heradsdommar, Hedmarken sorenskrivarembete* Framleis konstituert 12. februar 1999: Raadim, Unni, kst. heradsdommar g Lagdommar, Eidsivating lagmannsrett* Framleis konstituert 12. februar 1999: Christoffersen, Trond, kst. lagdommar g Heradsdommar, Eiker, Modum og Sigdal sorenskrivarembete Konstituert 1. mars 1999: Lyngstad, Børre Wiktor, juridisk utgreiar Lyngstad, Børre Wiktor, jur. utgr. (c.j. 1988:L) g Heradsdommar, Midhordland sorenskrivarembete Utnemnd 26. mars 1999: Torvund, Gunnar Rode, advokat Torvund, Gunnar Rode, adv. (c.j. 1982:L) Rastum, Håkon, kst. d. (c.j. 1989:L) g Politimeister, Halden politidistrikt Konstituert 26. mars 1999:

43 Vedlegg 1 St.meld. nr Lien, Ottar, kst. politimeister Andersen, Steinar Hans, pol.insp. (c.j. 1971:H) Bakkevig, Svein, pol.insp. (c.j. 1976:L) Berntzen, Grete Dahlgaard, pol.insp. (c.j. 1983:H) Fjærli, Håvard, pol.insp. (c.j. 1991:H) Kløvstad, Olaf R., pol.insp. (c.j. 1970:L) Lien, Ottar, kst. pol.m. (c.j. 1995:H/politisk. 1972) Aaserød, Arild, pol.insp. (c.j. 1979:L) Parnemann, Ole Petter, pol.insp. (c.j. 1982:H) g Dommar/avdelingsleiar, Oslo byrett Utnemnd 9. april 1999: Martens, Ellen Meinich, dommar/kst. avdelingsleiar Lånkan, Jan, avd.sj. (c.j. 1972:L) Martens, Ellen Meinich, dommar/kst. avd.l. (c.j. 1979:L) Vik, Inga Merethe, dommar/kst. avd.l. (c.j. 1979:L) g Dommar/avdelingsleiar, Oslo byrett Utnemnd 9. april 1999: Vik, Inga Merethe, dommar/kst. avdelingsleiar Sjå g g Dommar, Hardanger sorenskrivarembete* Framleis konstituert 16. april 1999: Skjønsberg, Gunnar, kst. dommar g Byfogd, Bergen byfogdembete Utnemnd 23. april 1999: Blom, Beate, kst. byrettsdommar Træland, Frode, adv. (c.j. 1978:H) Rastum, Håkon, kst. dommar (c.j. 1989:L) Blom, Beate, kst. byrettsd. (c.j. 1990:L) Grahl-Madsen, Jan, avd.l. (c.j. 1992:L) g Heradsdommar, Sunnmøre sorenskrivarembete Utnemnd 23. april 1999: Engeset, Nils Endre, advokat Kværner, Hroar T., dommarfullm. (c.j. 1974:L) Almestad, Atgeir Jostein, adv. (c.j. 1976:H) Øvregaard, Bernt Olav, høgskolelektor (c.j. 1979:L) Engeset, Nils E., kommuneadv. (c.j. 1987:L)

St.meld. nr. 10 (2006 2007) Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2005 30. juni 2006

St.meld. nr. 10 (2006 2007) Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2005 30. juni 2006 St.meld. nr. 10 (2006 2007) Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2005 30. juni 2006 Innhald Embetsutnemningar m.m... 8 Vedlegg 1 a. Statsministerens kontor... 8 a-1. Embete m.m. ved Statsministerens kontor...

Detaljer

Medlemsoversikt pr 1. juni 2009

Medlemsoversikt pr 1. juni 2009 Medlemsoversikt pr 1. juni 2009 Etternavn Fornavn Firma AFA Agerup Mads BSA Capital AS AFA Ahmad Mazhar Bashir Aker Knut Ernst & Young Aker Pål Esso Norge AS AFA Almestad Vigdis Merete Orkla ASA AFA Alsaker

Detaljer

Medlemsoversikt pr 31. desember 2002

Medlemsoversikt pr 31. desember 2002 Medlemsoversikt pr 31. desember 2002 Adeler Knut Agdesteen Ørjan Agerup Mads Alfred Berg Industrifinans ASA AFA Agerup Benedicte Bakke KLP Forsikring Aguerre Frederic DnB Asset Management Ahlgren Eskill

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse SØGNETUNET 1 Vest-agder Fylkeskommune 118 1 / 1 / / 8 85 2 2 Bratland Berit Langfeldt 118 1 / 2 / / 6 5 8 85 4 725 2 9 45 8 Stokke Marianne Breland 118 1 /

Detaljer

Fornavn Etternavn Firma AFA

Fornavn Etternavn Firma AFA Medlemsoversikt pr 31. desember 2013 Fornavn Etternavn Firma AFA Ørjan Agdesteen Ariane Peters Agersborg AFA Mads Agerup Industrifinans Forvaltning AFA Mazhar Bashir Ahmad Mirela Ajnadzic Finanstilsynet

Detaljer

Astrup Kathrine Axxept Astrup Ebbe C. Ebbe C. Astrup AS Aubert David DNB Markets Auklend Trond Jarle Statoil ASA Aukner Stein AFA Trine Sellæg

Astrup Kathrine Axxept Astrup Ebbe C. Ebbe C. Astrup AS Aubert David DNB Markets Auklend Trond Jarle Statoil ASA Aukner Stein AFA Trine Sellæg Medlemsoversikt pr 1. juni 2012 Etternavn Fornavn Firma AFA Agdesteen Ørjan Agerup Mads Industrifinans Forvaltning AFA Ahmad Mazhar Bashir Ajnadzic Mirela Finanstilsynet Aker Pål Esso Norge AS AFA Aker

Detaljer

Medlemsoversikt pr 31. desember 2010

Medlemsoversikt pr 31. desember 2010 Medlemsoversikt pr 31. desember 2010 Etternavn Fornavn Firma AFA Agerup Mads Industrifinans Forvaltning AFA Ahmad Mazhar Bashir Ajnadzic Mirela Finanstilsynet Aker Knut Ernst & Young Aker Pål Esso Norge

Detaljer

Amdal Jostein Gjensidige NOR Forsikring Amle Charlotte Fokus Bank Amundsen Haakon Handelsbanken Capital Markets Amundsen Rolf Amundsen & Partners as

Amdal Jostein Gjensidige NOR Forsikring Amle Charlotte Fokus Bank Amundsen Haakon Handelsbanken Capital Markets Amundsen Rolf Amundsen & Partners as Medlemsoversikt pr 31. desember 2007 navn fornavn firma afa Agerup Benedicte Bakke Wilh. Wilhelmsen Ltd AS Agerup Mads BSA Capital AS AFA Ahlgren Eskill Johan AFA Ahmad Mazhar Bashir Gjensidige NOR Forsikring

Detaljer

Medlemsoversikt pr 31. desember 2003

Medlemsoversikt pr 31. desember 2003 Medlemsoversikt pr 31. desember 2003 Agdesteen Ørjan Agerup Mads Alfred Berg Industrifinans ASA AFA Agerup Benedicte Bakke KLP Forsikring Aguerre Frederic DnB Asset Management Ahlgren Eskill Johan Christiania

Detaljer

Resultater Fjellmaraton 2000

Resultater Fjellmaraton 2000 Resultater Fjellmaraton 2000 Menn 1/1 maraton 21-29 år: 1) Lundin Peter 3.50.24 Menn 1/1 maraton 30-39 år: 1) Aaby Kristen Gjesdal il,2.37.32, 2) Hafsås Helge Olden,2.42.40, 3) Torgersen Tommy Lørenskog

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyrevalget 2015 i Bergen Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Harald Schjelderup 1968 Fana Gruppeleder 2 Marte Mjøs Persen 1975 Åsane Komiteleder 3 Pål Hafstad Thorsen 1980 Årstad Komiteleder 4

Detaljer

Adelskalender Montebellorennet pr 2012Alfabetisk

Adelskalender Montebellorennet pr 2012Alfabetisk Etternavn Fornavn Klubb 2012 Antall Abrahamsen Magne Stokke IL 2 Abrahamsen Odd Bækelaget 1 Agard Jan Cato Selvik IL 1 Akselsen William Martinius Mjøndalen IF X 1 Alm Ørjan Viken Skog BIL 1 Alte Kent X

Detaljer

Anker-Rasch, Ole Fr. Asklund, Alf

Anker-Rasch, Ole Fr. Asklund, Alf Medlemsliste pr 31.12.2000 Adeler, Knut Agdesteen, Ørjan Enron Nordic Energy Agerup, Mads Industrifinans Forvaltning Ahlgren, Eskill Johan Ahlsand, Torleif Aker, Knut Arthur Andersen Aker, Pål Esso Norge

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen

16/1 2012 Eva M Jensen Forord til stor-lista 2004: Etter å ha fått mange spørsmål: Navnene er samlet inn av Eva M Jensen. Jeg har ikke jobbet på kontoret, heller ikke hatt tilgang på Texacos egne lister. Navnene nedenfor er

Detaljer

Maks antall løp er 28 (stafett + 27 p-løp). For å få deltagerpremie må man ha deltatt i minst 13 løp.

Maks antall løp er 28 (stafett + 27 p-løp). For å få deltagerpremie må man ha deltatt i minst 13 løp. Premieliste 2008 ANTALL LØP SOM INNGÅR I PREMIEGRUNNLAGET - sortert etter antall løp Maks antall løp er 28 (stafett + 27 p-løp). For å få deltagerpremie må man ha deltatt i minst 13 løp. BRIKKENR NAVN

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

Birkebeiner n Resultatliste Birkebeinerrittet 2009

Birkebeiner n Resultatliste Birkebeinerrittet 2009 Birkebeiner n Resultatliste Birkebeinerrittet 2009 Generalsponsor Hovedsamarbeidspartnere 2 Birkebeinerrittet 2009 Birkebeinerrittet 2009 3 Statistikk Birkebeinerrittet 2009 Påmeldt Start Prosent Fullført

Detaljer

Maks antall løp er 26 (stafett + 25 p-løp). For å få deltagerpremie må man ha deltatt i minst 12 løp.

Maks antall løp er 26 (stafett + 25 p-løp). For å få deltagerpremie må man ha deltatt i minst 12 løp. Premieliste 2009 ANTALL LØP SOM INNGÅR I PREMIEGRUNNLAGET - sortert etter antall løp Maks antall løp er 26 (stafett + 25 p-løp). For å få deltagerpremie må man ha deltatt i minst 12 løp. NAVN KLUBB ANTALL

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Startnr. 6 3242773 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 Påmeldte: 13 Startende: 6

Resultatliste. Plass Navn Klubb Startnr. 6 3242773 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 Påmeldte: 13 Startende: 6 NOCLAS 1 3385390 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 3:02:30 2 420 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 3:18:23 15:53 3 3380979 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 4:31:35 1:29:05 4 499 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 4:43:15 1:40:45 5 3121985

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyrevalget 2015 i Porsgrunn Valglistens navn: Høyre 1 Esben Storvand 1972 2 Anne Karin Alseth Hansen 1963 3 Petter Ellefsen 1957 4 Bjørn Tore Hjartsjø 1970 5 Maren Synnøve Aks Moen 1997 6 Geirr

Detaljer

Deltakere. 39. landsmøte

Deltakere. 39. landsmøte Deltakere 39. landsmøte Innhold Landsstyret...4 Kontrollkomiteen...4 Sentral valgkomité...4 Det sentrale råd...4 Landsråd Røde Kors Hjelpekorps...5 Landsråd Røde Kors Omsorg...5 Landsråd Røde Kors Ungdom...5

Detaljer

Maraton Navn Klubb Startnr Totaltid Diff

Maraton Navn Klubb Startnr Totaltid Diff Jenter 15-16 42 km (Påmeldt: 5 - Startet: 5 - Fullført: 5 - Premier: 3) 1 Amanda Hylland Spjeldnæs 101 02:52:21.0 00:00.* 2 Stine Stadsvik 100 03:09:05.0 16:43.7 3 Cathrine Libæk 102 03:33:49.0 41:27.7

Detaljer

Nordsjørittet 2010 Resultater fordelt på puljer

Nordsjørittet 2010 Resultater fordelt på puljer 91 km: Team Velux Isola Leca Seeding 1 12027 Gunn-Rita Dahle Flesjå Kvinner 35-39 år 3:13:38 0:00:00 2 10062 Kenneth Flesjå Menn 30-34 år 3:13:38 0:00:01 3 12049 Georg Feed FRØILAND BYGG Menn 30-34 år

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etternavn Fornavn Virksomhet Aas Geir Olav EVRY Aasgard Åshild Helse Bergen Abrahamsen Ove Stortingets administrasjon Agersborg Grete Ballangen kommune Agnalt Karl Fredrik Storyboard AS Aklestad Elisabet

Detaljer

Skjærgårdsrittet 2011 - Turklasser - fra Arenum

Skjærgårdsrittet 2011 - Turklasser - fra Arenum Pulje 11 - Starttid kl. 09:10 1 Ivar Andersen Mann Archer 2 Arne Færøvik Mann - 3 Bård Gram Økland Mann Bergens Sjøfartsmuseum 4 Ronny Haugro Mann Misje Sykkel 5 Trond Havelin Mann Bergen CK 6 Peter Kornerup

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste

Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste 1 INNHALD Forord og forkortingar Husstandar gnr 1-7 Aursnes - Grebstad Husstandar gnr 8-16 Eidem - Nakkegjerde Husstandar gnr 17-19 Vik

Detaljer

Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51

Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51 Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51 01:15:38 02:07:37 03:01:36 03:43:33 K 2 41109 Viken

Detaljer

2001 5 Kjell Nordang DNL - Maratonklubben

2001 5 Kjell Nordang DNL - Maratonklubben 2004 1999 13 Ole-Tom Amlien Hadeland Glassverk 2004 1999 13 Dan Jarl OK Kroppefjãll Sverige 2004 1999 13 Gunnar Moen Moen Sportsklubb 2005 2000 12 Arne Erik Håkonsen Ringerike Politi 2005 2000 11 Oddbjørn

Detaljer

Aalgaard Ragnhild Undheim Vågen videregående skole adjunkt/medielærer Aambø Marianne TVNorge Informasjonskonsulent Aamot Siv Katrine TV 2

Aalgaard Ragnhild Undheim Vågen videregående skole adjunkt/medielærer Aambø Marianne TVNorge Informasjonskonsulent Aamot Siv Katrine TV 2 Aalgaard Ragnhild Undheim Vågen videregående skole adjunkt/medielærer Aambø Marianne TVNorge Informasjonskonsulent Aamot Siv Katrine TV 2 Programredaktør Aanensen Kristian NRK Journalist Aarvåg Ebbe Stortingsbiblioteket

Detaljer