Økonomiske utsikter: Bjørnen er tilbake!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske utsikter: Bjørnen er tilbake!"

Transkript

1 Allerede? Økonomiske utsikter: Bjørnen er tilbake! LTL, Oslo, 3/9/11. Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 3. oktober 11

2 Overblikk Markedene: Så var det på'an igjen Bakteppe: Sviktende makro og gjeldsuro Hovedsyn: Svakere, men i praksis samme som før Arven etter krisen (og boomen i forkant) Lav vekst lav inflasjon lave renter Norge: Fortsatt lykkelandet men rentesettingen kan bli krevende Ting som kan gå galt 3. oktober 11

3 Frykt og usikkerhet preger markedet 1 Aksjemarked Siste 1 måneder 47 1 år stat Spread vs Tyskland, bp Se p 1-De c 1-M ar 1-Jun 1-Se p S&P OSEBX (ha) K i l de: T homson Datastr eam, DnB NOR M ar kets års statsrenter Siste 1 måneder Se p-1 Jan-11 M ay-11 Se p-11 USA Tys k land Norge K i l de: T homson Datastr eam, DnB NOR M ar kets 1 1 Se p-1 De c-1 Mar-11 Jun-11 Se p-11 Po. Ir. It. He. Sp. K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Gullpris og EURCHF Siste 1 måneder Se p 1-De c 1-M ar 1-Jun 1-Se p Gull: USD/uns e K i l de: T homson Datastr eam, DnB NOR M ar kets EURCHF (inv, ha) 3 3. oktober 11

4 Index CDS sp read NU GG ETT AG : us ern ame =nu l&plo tna me= nul CDS spread NU G G ETT AG : us ern ame =nu l&plo t Na me= nul På full fart mot ny bankkrise Verden er "snudd på hodet": Stat verre enn bank. Bank verre enn bedrift. Ingen gunstig situasjon for bankene. Franske banker særlig utsatt. ITRX SOVX WE / ITRX M ain / ITRX SenFin -yr Frans ke, UK og Scandi bank CDS Index CDS Spread CDS spread 1 1 Jan-1 Apr-1 Jul-1 Oct-1 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Key Axis Name Last Minimum Maximum Mean SD SD Change Left ITRX SOVX WE -yr (1 land lik vekt) Jan Sep Left ITRX.EUR -yr OTR Intr Jan Sep Left ITRX.SNRFIN -yr OTR Intr Jan Sep Key Axis Name Last Minimum Maximum Mean SD SD Change Left Left Left Left Left Left RBS/Y SENIOR MMR_L/SPREAD/NYCLOSE Apr Sep LLOYDS/Y SENIOR MMR_L/SPREAD/NYCLOSE Apr Sep SOCGEN/Y SENIOR MMR_L/SPREAD/NYCLOSE Apr Sep BNP/Y SENIOR MMR_L/SPREAD/NYCLOSE Apr Sep NORBANK/Y SENIOR MMR_L/SPREAD/NYCLOSE Mar Sep DNBK/Y SENIOR MMR_L/SPREAD/NYCLOSE Mar Sep oktober 11

5 Seniorfunding har i praksis tørket opp Europeiske bankers utstedelse av senior, usikret gjeld rundt ''' i august i år, det laveste siden desember 199 (!). Men markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (covered bonds) fortsatt operativt. 3. oktober 11

6 Dyrere funding for norske banker Kilde: Norges Bank 6 3. oktober 11

7 på et bakteppe av vekstsvikt Til sammen 4 nedjusteringer fra mai til august, kun 13 oppjusteringer. Norge nå alene på toppen, fulgt av Sverige og eurosonen. Kina, USA, UK og Japan er alle under null. USA og UK har nå den laveste scoren. OECD-BNP +% fra bunnen, men nå avtar farten nedgang? Endring makroscore Uveide tall Sep-7 Sep-8 Sep-9 Sep-1 Sep-11 K i l de: DnB NOR M ar kets Great Recession "Dobbeldip"? "Dobbeldip"? Opp Ned Netto OECD: BNP og industri-pmi Q1 Q1 Q1 1 Q1 1 BNP k/k sjår PMI, OECD-vektet Ki l de: OECD/ T homson Datastr eam/ DnB NOR Mar kets 7 3. oktober 11

8 Arv 1: Forgjeldet privat sektor I medianlandet steg kreditt/bnp 9 pp fra 1997 til 7. Bare USA og Island har begynt nedgiringen. Tidligere kriser gir en pekepinn om at det kan være et stykke vei å gå. Lav kredittvekst vil hemme BNP-veksten. 6 Innenlandsk kreditt %BNP Utvalgte land Q Q1 Q1 Q1 8 Q1 11 USA UK Irland Portugal Spania Danm ark Ki l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR Mar kets 8 3. oktober 11

9 Arv : Forgjeldet offentlig sektor Fra underskudd på 3% av BNP til 7,7% Fra bruttogjeld på 73% av BNP i 7, til 99% nå, og 16% i 1. Fra stimulanser på 3,3% av BNP 9 til innstramning på 3,6% OECD: Balanse og bruttogjeld Prosent av BNP 1 Syklisk justert primærbalanse Prosent av BNP. Endring år/år OC EZ Ty Sv No Jp US UK Fr Pt Sp Ir Gr Balanse Bruttogjeld (ha) K i l de: OE CD E O/ T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets K i l de: IM F Fi scal M oni tor A pr i l 11/ DnB NOR M ar kets 9 3. oktober 11

10 Arv 3: Ikke tatt igjen det tapte Flere store industriland fortsatt langt unna aktivitetsnivået for tre år siden Oppsvinget fortsatt ganske "jobbløst". Ledigheten har knapt nok avtatt. OECD anslår et negativt BNP-gap rundt 3%. Men usikkert: Hva er trendveksten nå? Og stor variasjon, mellom land og bransjer. Ledig kapasitet tynger lønns- og prisveksten, men også etterspørselen. BNP, sesongjustert Prosentvis endring siden 8Q1 38 Industriland: Arbeidsmarked USA+EZ+Japan+UK Q1 8 Q1 9 Q1 1 Q1 11 OECD US Jap. EZ UK K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets / DnB NOR mar kets 3 Q 1 Q 6 Q 11 Mill. sysselsatte Ledighetsrate (ha) K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets / DnB NOR mar kets 1 3. oktober 11

11 Verden består ikke bare av industriland USA -4.1 F-Norge Øst-Europa Russland ØMU Kina Japan Latin-Amerika Afrika.3 India Asia oktober

12 Fortsatt stigende realpris på olje Sterk EME-vekst og tilbudssideforhold (Midt-Østen) har løftet oljeprisen kraftig siste år. Anslår $17/fat i år. Langsiktig: Globaliseringen fortsetter. EME-etterspørselen vokser raskere enn tilbudet fra ikke-opec. Anslår $1-$1-$13-$1 for 1-1. Verdien av global oljeproduksjon tilsvarer 4,3% av globalt BNP. USD1 høyere oljepris tilsvarer,% av globalt BNP = økt importregning. 4 Kinas oljeimport og oljepris 16 Global oljeproduksjon Verdi, prosent av globalt BNP Jan-9 Jan- Jan- Jan-1 Jan Im port, 1m sum K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Oljepris BB (ha) Ki l de: T homson Datastr eam/ EIA/ DnB NOR Mar kets $1 økt oljepris Nivå (ha) 1 3. oktober 11

13 Slakk holder kjerneinflasjonen nede USA: Ledighet og lønnsvekst Sesongjustert 3.. Aug-91 Aug-96 Aug-1 Aug-6 Aug-11 Le dighe ts rate K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Lønn (inv, lag6m,ha) ØMU: Ledighet og lønn Q 1998 Q 3 Q 8 Q 13 U-U* (pp, OECD-ans lag) Timelønn å/å %, 3 kv. lag (inv,ha) K i l de: OE CD/ T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets OECD: Konsumpriser Prosentvis endring år/år Se p-91 Se p-96 Se p-1 Se p-6 Se p-11 I alt K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Kjerne OECD: Konsumpriser Prosentvis endring år/år K i l de: OE CD/ T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets oktober 11

14 Uendrede renter rundt oss neste to år Fed, ESB, BoE, SNB & BoJ: Ingen endringer før tidligst medio 13. Fed har "lovet" nullrente til medio 13. Riksbanken fra % til 3% på to år, Norges Bank fra ¼% til 3½%. 1 å swap: Ned på kort sikt, opp før jul, sideveis 1- år, så forsiktig opp. 6 Styringsrenter Faktisk/prognose 19. sep Ti års sw aprenter Faktisk/prognose 19. sep Sep-4 Sep-7 Sep-1 Sep-13 USA Japan ØMU UK Sverige Norge Ki l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Sep-4 Sep-7 Sep-1 Sep-13 USA ØMU Norge Ki l de: T homson Datastr eam / DnB NOR M ar kets oktober 11

15 Den "nye normalen" er neppe korrekt 7.% 7.% 6.% 6.%.%.% 4.% NOK Y Swap with start in years 6.% 6.%.%.% 4.% 4.% 3.% EUR Y Swap with start in years 4.% Aug-1 Aug-3 Aug- Aug-7 Aug-9 Aug-11 Y in Y Avg last 1 years +/- std dev 3.% Sep-1 Sep-3 Sep- Sep-7 Sep-9 Sep-11 Y in Y Average last 1 years +/- std dev Sour ce: T homson Reuter s/ DnB NOR Mar kets Sour ce: T homson Reuter s/ DnB NOR Mar kets USD Y Swap with start in years 7.% 7.% 6.% 6.%.%.% 4.% 4.% 3.% 3.%.% Sep-1 Sep-3 Sep- Sep-7 Sep-9 Sep-11 Y in Y Average last 1 years +/- std dev SEK Y Swap with start in years 7.% 6.% 6.%.%.% 4.% 4.% 3.% 3.%.% Sep-1 Sep-3 Sep- Sep-7 Sep-9 Sep-11 Y in Y Average last 1 years +/- std dev Sour ce: T homson Reuter s/ DnB NOR Mar kets Sour ce: T homson Reuter s/ DnB NOR Mar kets 1 3. oktober 11

16 Mange bekymringer Polarisert amerikansk kongress kan gi uønsket stram budsjettpolitikk. Mer uro i Midt-Østen: Høyere oljepriser/inflasjon, lavere etterspørsel. Hard landing i Kina. Viktig risiko for Norge. All pengetrykkingen vil kunne gi inflasjon, "etter hvert". Forsterkes av behovet for å få ned realverdien på gjelden. Første 3 år etter WW II preget av "finansiell represjon": Lave/neg. realrenter og tvangssparing. Største bekymring er likevel Italia og resten av Eurosonen. Sentralbankbalanser, %BNP 1 1 Q1 Q1 Q1 1 USA Storbritannia Euros one n K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets oktober 11

17 Norsk økonomi: På vei inn i en ny høykonjunktur? oktober 11

18 Norge: Hovedtrekk Noe dempet momentum, men fortsatt på plussiden. Ledighetsfall opphørt. Lav rente, økte bolig- og oljeinvesteringer og ½% vekst i off. forbruk. Høy oljepris. Sterke statsfinanser, relativt solid banksektor. Stimulansemuligheter både penge- og finanspolitisk. Bytteordning, Obligasjonsfond og Finansfond ligger klart. Svakere vekst/høyere ledighet enn i mai, men intet tilbakeslag. Makroscore: Norge snitt av delindekser 6 Norge: Hovedtall, % Aug-3 Aug- Aug-7 Aug-9 Aug-11 I alt Bedrifter Husholdninger Fastlands-BNP å/å Arbeidsledighet Ki l de: DnB NOR M ar kets K i l de: Stati sti sk sentr al byr å/ DnB NOR M ar kets oktober 11

19 Oppover, men har ikke tatt av Produksjonsendring, å.rate Siste 3m og neste 6m. Skala - til + -3 May-3 May- May-7 May-9 May-11 I alt Tj.yting be drifte r K i l de: Nor ges B ank/ DnB NOR M ar kets Varehandel Pe rs.tj.yting Konjunkturbarometer, industri 3-3 Q 1991 Q 1996 Q 1 Q 6 Q 11 Generelt K i l de: Stati sti sk sentr al byr å/ T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Samleindikator (sj,ha) Produksjonsendring, å.rate Siste 3m og neste 6m. Skala - til May-3 May- May-7 May-9 May-11 Olje le ve randøre r Hj.markedsind. K i l de: Nor ges B ank/ DnB NOR M ar kets Arbeidsmarked Sesongjustert, 1 Bygg/anle gg Eksportindustri Aug-1 Aug-6 Aug-11 Sysselsatte Ki l de: T homsen Datastr eam/ DnB NOR Mar kets Reg+tiltak (ha) oktober 11

20 Ei heller i husholdningene TNS Gallups forventningsindikator -3 Q 199 Q 1997 Q Q 7 Faktisk K i l de: ØR/ T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Sesongjustert Kreditt etter sektor (K) Prosentvis endring år/år -1 Jun-91 Jun-96 Jun-1 Jun-6 Jun-11 Hus holdninge r K i l de: Stati sti sk sentr al byr å/ DnB NOR M ar kets Be drifte r Detaljomsetning/varekonsum Sesongjustert volum. 199= Jul-6 Mar-8 Nov-9 Jul-11 Varekonsum K i l de: Stati sti sk sentr al byr å/ DnB NOR M ar kets Bruktboligpriser EFF/ECON. Sesongjustert Detaljomsetning (ha) +1% å/å Jul- Jul-7 Jul-9 Jul-11 m/m i pst 1 kroner/kvm (ha) K i l de: E FF/ NE F/ f i nn.no/ E CON P ür ey/ DnB NOR M ar kets +1% oktober 11

21 Viktige bidrag til vekst 1 Privat forbruk 7 3 Boliginvesteringer år/år, % %Fas tlands-bnp (ha) år/år, % %Fas tlands-bnp (ha) K i l de: Stati sti sk sentr al byr ådnb NOR M ar kets K i l de: Stati sti sk sentr al byr ådnb NOR M ar kets Oljeinvesteringer år/år, % %Fas tlands-bnp (ha) K i l de: Stati sti sk sentr al byr ådnb NOR M ar kets Fastlandsbedriftenes investeringer år/år, % K i l de: Stati sti sk sentr al byr ådnb NOR M ar kets %Fas tlands-bnp (ha) oktober 11

22 Reelle boligpriser Boligpris/disponibel inntekt er nå 19% over gjennomsnitt Avspeiler lav rente og lav arbeidsledighet, men også sterk befolkningsvekst i kombinasjon med lav boligbygging under krisen. Risiko pga. rundt % gjeldsgrad og flytende rente. Norsk prisvekst ikke ekstrem sml. med andre land, men vi har som Sverige unngått fall NEFs boligpris med ulike deflatorer. 198 = KPI Disp.inntekt Byggekost K i l de: E FF/ NE F/ f i nn.no/ E CON P öyr y/ SSB / DnB NOR M ar kets KPI-deflaterte boligpriser Q1 = 1 Q1 Q4 3 Q3 7 Q 11 UK (Halif.) Spania Frankrike USA (C-S) Norge Danm ark Sverige K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets 3. oktober 11

23 Tregere bedring i arbeidsmarkedet Bruttoledighet, 1 (sj) Endring m/m og nivå 4 Se p-8 Se p-9 Se p-1 Se p-11 Le dige Tiltak Nivå (ha) K i l de: T homsen Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Arbeidsledige 1. Sesongjustert Se p-1 Se p-6 Se p-11 Re g.+tiltak Re g. AKU K i l de: T homsen Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Ledige stillinger 1. Sesongjustert Aug-1 Aug-6 Aug-11 Nye K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Be holdning Sysselsetting og arbeidsstyrke 1. Sesongjustert Jul- Jul-7 Jul-9 Jul-11 Sysselsatte Ki l de: T homsen Datastr eam/ DnB NOR Mar kets Arbeidsstyrke (ha) 3 3. oktober 11

24 Fortsatt ledig kapasitet Regionalt nettverk (mai): Fortsatt moderat kapasitetsutnyttelse. Konjunkturbarometeret (Q): Økende, men langt unna pressnivåer. Høyest i bygg og anlegg, tjenesteyting og i industrien. Norges Bank anslo i juni BNP-gapet til null i år og +¾% neste år. OECD har til sammenlikning noe lavere anslag Regionalt nettverk: Kapasitetsproblemer? Prosentandeler May- May-7 May-9 May-11 Vanskelig å møte økt etterspørsel Prod. begrenset av arbeidskraftstilgang Ki l de: Nor ges Bank/ DnB NOR M ar kets 1 1 Konjunkturbarometeret Begrensende produksjonsfaktorer Q 1991 Q 1996 Q 1 Q 6 Q Arbeid Maskiner Ettersp (ha) Ki l de: SSB / T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Norge: Kapasitetsutnytting Prosent. OECD-anslag Q4 Q4 7 Q4 1 BNP-gap Ki l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets U-U* (ha, inv) oktober 11

25 Lav prisvekst, lave renter ute Norges Bank ligger nå under sitt lavvekstalternativet fra juni. Uendret ut året. Skal opp på sikt, men har ikke kommunisert noen ny rentebane. Markedet: To-tre rentekutt innen mars. Høyere rente fom. 13H. DnB NOR: Første heving i mars, tre i 1, to i 13 og 14 (til 4¼%) Norge: Konsumpriser Prosentvis endring år/år Aug-1 Aug-3 Aug- Aug-7 Aug-9 Aug-11 K i l de: SSB / DnB NOR M ar kets KPI KPI-JAE Foliorenten Kvartalsvise gjennom snitt Q1 11 Q1 1 Q1 13 Q1 14 PR /11 DnB NOR Lavalternativ 3m NIBOR/IMM Ki l de: T homson Datastr eam/ Nor ges Bank/ DnB NOR Mar kets 3. oktober 11

26 På vei mot sammenbrudd i Eurosonen? 6 3. oktober 11

27 Hellas er insolvent. Bør slås konkurs Vanskelig å kutte i utforbakke. Ambisjonen var at underskuddet skulle reduseres fra 1,4% i fjor til 6,% i år. Pr august er tallet 8,1% vs 6,4%. BNP har falt 1% (så langt) og ledigheten er mer enn doblet. Bruttogjelden anslås nå til 189% pr Hellas vil aldri klare å betale tilbake dette. Bedre med konkurs, men ikke før Italia og Europas banker er på trygg grunn. Tilspisset situasjon: Dette kan skje før jul Hellas: Offentlige finanser Prosent av BNP Budsjettbalanse K i l de: IM F Fi scal M oni tor / DnB NOR M ar kets Bruttogjeld (ha) Hellas: BNP og arbeidsledighet Q 1 Q 6 Q 11 BNP, m rd Ledighetsrate (ha) Ki l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR Mar kets 7 3. oktober 11

28 Italia: Høy gjeld og lav vekst Eneste vestlige land med fallende produktivitet. Årlig snittlig BNP-vekst på,9% Avspeiler store strukturelle utfordringer. Verdens tredje største debitor. Bruttogjeld på 1916''', 11% av BNP. Primærbalanse i null, dvs. underskudd skyldes rentebetalinger på 4,6%. Men: Brutto finansieringsbehov på 3''' i 1 (4% av BNP): Italia avhengig av investorenes tillit (og de lånerentene de vil kreve) Italia: BNP og produktivitet 1999Q1=1 Q Q1 4 Q1 9 BNP Produksjon/sysselsatt K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Italia: Offentlige finanser Prosent av BNP (IMF-anslag) 1 1 Balanse PB K i l de: IM F Fi scal M oni tor / T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Rentebet. Bruttogjeld oktober 11

29 Tale er sølv, tie er gull 9. juli: Om MoF Giulio Tremonti og løfte om å bekjempe budsjettkutt. 1 å spread +bp, CDS +4bp.. august: ESB begynner å kjøpe. 1å/CDS -88/-47 bp. 1. sept.: Vraker skatteøkninger=> +71/48 bp på 3 dager. (Ny 18'-snuoperasjon en uke senere etter ESB-press.) Tre pågående rettssaker: "Statsminister på fritiden". Italia lever med 4%, sliter med 6% og går konkurs ved 8%. Italia: 1 år stat, % Se p-8 Se p-9 Se p Italia: Daglige endringer, bps Jun-11 Jul-11 Aug-11 Se p-11 Fak tis k Ty-s pr å CDS (ha) K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Ki l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR Mar kets 1 å spread å CDS 9 3. oktober 11

30 EFSF er for lite Too big to fail - too big to save? EFSF+EFSM/ESM på er for lite til å dekke Italias 19''' i gjeld. Må tre- eller firedobles. Firedobling betyr 1''' i nye forpliktelser. Tyslands 36%-andel tilsvarer 1% av tysk BNP, på tppen av tysk bruttogjeld på 83% (11) => 14% gjeld for Tyskland. Frankrike: 87% + % = 17%. Frankrike kan miste AAA. Tyskland kan ikke godta en slik gjeldsøkning Offentlig bruttogjeld Mrd. euro Sep-9 Kredittforsikringspremier CDS år stat. Rentepunkter Sep Hellas Irland Port. Spania Italia K i l de: IM F Fi scal M oni tor A pr i l 11/ DnB NOR M ar kets Tyskland Frankrike Italia (ha) Ki l de: T homson Datastr eam,/ DnB NOR Mar kets 3 3. oktober 11

31 Euro-bonds krever føderalitet E-bonds: Fellesgarantert europeisk obligasjonsutstedelse. Gevinst: Lavere lånekostnader for de svake. Stort, likvid marked. Kostnad: Økte lånekostnader for de sterke (figur). Moralsk hasard. Tyskland: Mulig når en "føderal struktur" overordnet budsjettkontroll - foreligger, men ikke før år stat, prosent => Helt uaktuelt! Sep-9 Mar-1 Sep-1 Mar-11 Sep-11 Italia Frankr. Tyskl. EZ-11 Kilde: T homson Datastr eam, DnB NOR Mar kets oktober 11

32 3) ESB kan kjøpe mer ESB har balanse på nær ''', tilsvarende 1% av EZ-BNP. Omfattende ekstraordinære tiltak siste fire år, bl.a. SMP, som kjøpte PIG-obligasjoner for 74''' tom. 4/8, og 7''' i spansk og italiensk stat deretter. I prinsippet steriliserte kjøp. Kan trykke penger og kjøpe mer, f.eks. med mål om maxrente. Politisk mer akseptabelt? Fremtidig inflasjon/fremtidige renter. Ikke budsjettkutt nå. I strid med Maastricht-avtalen? ESB: Securities Markets Program (SMP), mrd Sep-9 Sep-1 Sep => Mulig, men neppe populært Ukentlig Kilde: T homson Datastr eam/ DnB NOR Mar kets Akkumulert (ha) 3 3. oktober 11

33 En mulig femtrinns-løsning 1. Etablér eurobonds inntil 6% offentlig gjeld. Lav risiko, lav rente. Aksepter at (særlig) Hellas, men trolig også Italia, Irland og Portugal ikke vil klare å betjene, langt mindre tilbakebetale, deres nåværende gjeld. 8% er trolig et nivå land kan leve med. 3. La ESB (eller EFSF) fylle gapet mellom 6% og 8%, men under klare vilkår om etterlevelse av langsiktige mål om gjeldsreduksjon. 4. Restrukturer! For Hellas byttes gammel gjeld mot eurobonds og ESBgaranterte obligasjoner i forholdet :1. For Irland blir forholdet 1,:1. Mislighold. CDSer må honoreres. 6 europeiske banker har 3''' i PIIGgjeld. "Hårklipp" til 8% = tap på 17'' = % av EZ-BNP = ikke mye!. Rekapitaliser bankene, men la de svakeste gå over ende (fusjoneres inn/ kjøpes opp). Og tilby offentlig kapital på betingelse av at bankene effektiviserer driften oktober 11

34 Statslån knekker ikke bankene Ifølge EBAs strestest har 6 store EZ-banker ''' i statslån, hvorav 7''' i PIIGS-lån. Typisk mest nasjonale statslån. Haircut til 8% for PIIG-landene vil koste 17''' = % av EZ-BNP Skjevfordelt: Hellas 1%, Italia og Portugal 4%, Irland og Belgia 3%. => Trenger overføring fra kjerne til periferi Statslån utgjør bare 1-% av grensekryssende eksponering EZ-6: Eie av statsobligasjoner Strek markerer haircut. %BNP (ha) FR-4 BD-1 ES- IT- NL-4 BG- GR-6 IR-3 PT RoW Ty. Fr. It. Sp. Gr. Pt. Ir. K i l de: T homson Datastr eam, DnB NOR oktober 11

35 Begynnelsen på slutten? ESB-finansiering trolig eneste utvei på kort sikt Tiden neppe moden for restrukturering/femtrinnsløsning Den "fjerde veien" en tettere union tar for lang tid, og er neppe politisk mulig nå Dersom ESB-løsning også avvises, vil Eurosonen fragmenteres eller kollapse. Da får vi bankkrise og nytt tilbakeslag Men Tyskland vil godta dette, pga (i) faren for krise, (ii) en eurosplitt vil gi en sterk "nord-euro" og (iii) tysk utenrikspolitikk Høy sannsynlighet for at begivenhetene "spinner ut av kontroll" oktober 11

36 Memo God kontra dårlig gjeldsdynamikk oktober 11

37 ØMU Takk for meg! oktober 11

38 Norge: Makroanslag Svakere vekst ute i kombinasjon med sterk krone og høy lønnsvekst svekker eksporten. Også løpende eksporttall har vært svakere enn antatt. Privat forbruk har vokst svakere og finansmarkedsuro gir økt forsiktighet. Noen revisjoner i nøkkeltall påvirker anslagene. Tabell Makroøkonomiske nøkkeltall. Norge Endring fra mairapporten Privat forbruk Offentlig forbruk Oljeinvesteringer Fastlandsinvesteringer Trad. vareeksport Trad. vareimport BNP Fastlands-Norge Sysselsetting Arbeidsledighet (AKU) Årslønn Konsumpriser Sparerate Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb NOR Markets 11:II oktober 11

39 Vedlegg Valuta- og renteprognoser Styringsrenter Land 16-Sep Sep-11 Dec-11 Mar-1 Sep-1 USA: Fed Funds Target.... Japan: Dag-til-dag Euroland: Reporente Storbritannia: Bank rate.... Sverige: Reporente.... Norge: Foliorente Sveits: 3M Libor CHF Tre måneders pengemarkedsrenter 16-Sep-11 Land 16-Sep-11 Dec-11 Mar-1 Sep-1 USA Japan Euroland Storbritannia Sverige Norge Sveits Ti års swaprenter Land 16-Sep Sep-11 Dec-11 Mar-1 Sep-1 USA Japan Euroland Storbritannia Sverige Norge Sveits Valutakurser Kurs 16-Sep-11 Dec-11 Mar-1 Sep-1 EURNOK USDJPY EURUSD EURGBP EURSEK EURCHF USDCNY Valutakurser (beregnet) Kurs 16-Sep-11 Dec-11 Mar-1 Sep-1 SEKNOK USDNOK GBPNOK JPYNOK DKKNOK CHFNOK oktober 11

40 Disclaimer Denne rapporten må anses som markedsføringsmateriale med mindre den er utarbeidet i henhold til krav for investeringsanalyse, jf Forskrift til verdipapirhandelloven 7/6/9 nr 876. Denne rapport er utarbeidet av DnB NOR Markets som er en divisjon i DnB NOR Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DnB NOR Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer DnB NOR Markets oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. DnB NOR Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapport. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DnB NOR Markets/DnB NOR konsernet, hvilket innebærer at ansatte i DnB NOR Markets som har utarbeidet rapporten er forhindret fra å bruke og være kjent med tilgjengelig informasjon i DnB NOR Markets, og andre selskaper i DnB NOR konsernet, og som kan være relevant for mottakerens avgjørelser. Informasjon om DnB NOR Markets Alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på vår hjemmeside Denne rapport er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. DnB NOR Markets, en divisjon i DnB NOR Bank ASA - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret, er medlem av Norges Fondsmeglerforbund og underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge, Singapore, og i begrenset utstrekning i Storbritannia. Ytterligere informasjon om DnB NOR Markets og DnB NOR Bank ASA finnes på oktober 11

ESOP, Oslo 19/9/11. Sjeføkonom. DnB NOR Markets. 20. september 2011

ESOP, Oslo 19/9/11. Sjeføkonom. DnB NOR Markets. 20. september 2011 Kan Eurosonen reddes? Ja,, men ESOP, Oslo 19/9/11. Sjeføkonom Øystein Dørum, D DnB NOR Markets 1 1) EFSF er for lite European Financial Stability Fund (EFSF) opprettet 9.5.21, med mål om utlånskapasitet

Detaljer

Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden?

Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Norsk Ståldag, 3/11/11. Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 7. november 11 Frykt og usikkerhet preger markedet 15 1 13

Detaljer

Utsikter for bilsalget i 2011. Oslo og Omegn Bilbransjeforening, 16. november 2010 Seniorøkonom Knut A. Magnussen

Utsikter for bilsalget i 2011. Oslo og Omegn Bilbransjeforening, 16. november 2010 Seniorøkonom Knut A. Magnussen Utsikter for bilsalget i 211 Oslo og Omegn Bilbransjeforening, 16. november 21 Seniorøkonom Knut A. Magnussen Oversikt Makroøkonomiske utsikter internasjonalt Krisen tilbakelagt? Hvorfor går det så tregt?

Detaljer

Høy norsk lønnsvekst, så lenge Kina makter. Abelias konferanse om lønnsoppgjøret, torsdag 5. mai 2011 Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets

Høy norsk lønnsvekst, så lenge Kina makter. Abelias konferanse om lønnsoppgjøret, torsdag 5. mai 2011 Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Høy norsk lønnsvekst, så lenge Kina makter Abelias konferanse om lønnsoppgjøret, torsdag 5. mai Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 5. mai Finanskrisen er nå tilbakelagt 3Q3-7Q: Post-dotcomboblesprekken.

Detaljer

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011 Konjunkturrapporten høst 2011 Oslo, 24. oktober 2011 2 3 Annerledeslandet? Konjunkturrapport oktober 2011 Krise i Europa Hvorfor eurosonen? Krise et spørsmål om markedstillit Hvorfor eurosonen? 5 Krise

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Norsk økonomi - i lys av Statsbudsjettet for 2012

Norsk økonomi - i lys av Statsbudsjettet for 2012 Norsk økonomi - i lys av Statsbudsjettet for 2012 Bergen, fredag 7. oktober 2011 Kjersti Haugland Seniorøkonom, DnB-NOR Øystein Thøgersen Professor, NHH DnB-NOR chair in Financial Economics 1 Annerledes?

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Amerikanske statsfinanser Er de bærekraftige? CME-seminar, 7. november 2011 Seniorøkonom Knut A. Magnussen

Amerikanske statsfinanser Er de bærekraftige? CME-seminar, 7. november 2011 Seniorøkonom Knut A. Magnussen Amerikanske statsfinanser Er de bærekraftige? CME-seminar, Seniorøkonom Knut A. Magnussen Har vært her før! 140 USA: Føderal bruttogjeld Prosent av BNP 120 100 80 60 40 20 0 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Tariffkonferanse 17. og 18. februar. Økonomiske utsikter. v/ Kyrre Aamdal. 16. februar 2010

Tariffkonferanse 17. og 18. februar. Økonomiske utsikter. v/ Kyrre Aamdal. 16. februar 2010 Tariffkonferanse 7. og 8. februar Økonomiske utsikter v/ Kyrre Aamdal 6. februar 2 Det går bedre i finansmarkedene Globale aksjekurser har steget 6% siden mars, norske aksjer enda mer. Aktivaprisene bl.a.

Detaljer

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1 Rentemøte 14. desember 2011 Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1 Internasjonal økonomi Uroen i finansmarkedene vedvarer og har spredd seg til flere land og markeder. Situasjonen har forverret

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Direktør Birger Vikøren Rådmannslandsmøtet, KS Kommunesektorens organisasjon. april Vekst i globalt BNP Vektet med landenes andel av global

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 6. DESEMBER 6 Svak utvikling ute BNP. Sesongjustert volumindeks. Sverige USA Storbritannia Euroområdet Fastlands-Norge 9 6 8 6 Kilder:

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Økonomiske utsikter DnB NOR Markets

Økonomiske utsikter DnB NOR Markets Økonomiske utsikter DnB NOR Markets Presentasjon på: Næringslivslunsj Rana Næringsforening / Nordlandsbanken Av: Senioranalytiker Eirik Larsen Mo i Rana, 29. september 2011 Prolog You can always count

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009 ..9 Hovedstyret. juni 9 Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall.. januar. juni 9 Euroområdet Norge USA Fremvoksende markeder Japan jan. jun. nov. apr. sep. feb. 9 jul. 9 Kilde: Norges Bank ..9 Risikopåslag

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser. Står vi foran en krise i oljenæringen? SpareBank 1 SR-Bank Markets. Kontaktmøte oljeservice 29.

Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser. Står vi foran en krise i oljenæringen? SpareBank 1 SR-Bank Markets. Kontaktmøte oljeservice 29. SpareBank 1 SR-Bank Markets Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser Står vi foran en krise i oljenæringen? Kontaktmøte oljeservice 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 7. SEPTEMBER 8 98 9 9 9 BNP Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 =.. kv. 8. kv. Euroområdet Sverige Storbritannia USA Japan 9 8 8 98 9 9 9 9 8 98 9 9

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/11. Pressekonferanse, 29. november 2011

Finansiell stabilitet 2/11. Pressekonferanse, 29. november 2011 Finansiell stabilitet /11 Pressekonferanse, 9. november 11 Utsiktene for finansiell stabilitet er svekket Uroen i de internasjonale finansmarkedene har tiltatt Bankene må bli mer robuste Bankene må ha

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer

Økonomiske utsikter Utleiekonferansen 2017

Økonomiske utsikter Utleiekonferansen 2017 Økonomiske utsikter Utleiekonferansen 17 Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO Onsdag 8. februar 17 1) Konjunktursykelen holder: 17 > 1 Men risikoen har økt vesentlig: Brexit Trump Putin Le Pen & Co. 1 BNP Prosentvis

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Hovedstyremøte 1. juli 2004

Hovedstyremøte 1. juli 2004 Hovedstyremøte. juli Foliorenten ) 7 7 jan apr jul okt jan apr ) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent..

Detaljer

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. SEPTEMBER Prisvekst internasjonalt Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. aug. 6 6 USA Euroområdet Storbritannia Sverige - Kilde: Thomson

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 9. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte Månedsrapport 06/14 Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte SSB s investeringsundersøkelse sendte en støkk i markedet i forrige uke. Den indikerte en solid nedgang i oljeinvesteringene det kommende

Detaljer

Pengepolitikk etter finanskrisen. 9. forelesning ECON oktober 2015

Pengepolitikk etter finanskrisen. 9. forelesning ECON oktober 2015 Pengepolitikk etter finanskrisen 9. forelesning ECON 1310 5. oktober 2015 1 Finanskrisen i 2008-09 førte til kraftig økonomisk nedgang i industrilandene. Anslag på potensielt BNP i USA på ulike tidspunkt,

Detaljer

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett Økonomiske Utsikter Agenda Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum MET Valutahandel på nett 2 Norden vs Euroland og USA 6 BNP Prosentvis endring år/år 4 2 0-2 -4-6 Q1

Detaljer

Fra finanskrise til gjeldskrise

Fra finanskrise til gjeldskrise Fra finanskrise til gjeldskrise Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Faglig pedagogisk dag 27. oktober 12.0 Offentlig gjeld og budsjettbalanse Budsjettbalanse i prosent av

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Forus Leilighetshotel

Forus Leilighetshotel Forus Leilighetshotel Makro- og markedspresentasjon Hagefest, Næringsforeningen i Kristiansand, 26. August 2013 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom/leder analyse, SpareBank 1 SR-Bank - 1 - Verdensøkonomien i

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Det har vært en interessant uke. Finansmarkedene har ristet av seg litt av frykten som har preget inngangen

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Hovedstyremøte 11. august 2004

Hovedstyremøte 11. august 2004 Hovedstyremøte. august Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 15. OKTOBER 15 Agenda Internasjonal økonomi Olje og norsk økonomi Pengepolitikken Agenda Internasjonal

Detaljer

Hovedstyret. 14. mars 2012

Hovedstyret. 14. mars 2012 Hovedstyret. mars % % % 9% Referansebaner PPR / Kvartalstall/firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. Styringsrente 8 9 KPI - - Produksjonsgap 8 9 KPIXE - - - 8 9 - - 8 9 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Øystein Stephansen Senior analyst 8th November 2011

Øystein Stephansen Senior analyst 8th November 2011 Harvesting liquidity premia and the Government Pension Fund Global Øystein Stephansen Senior analyst 8th November 2011 Harvesting liquidity premia Liquidity premia Liquidity and GPFG Ability to invest

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ 20. januar Rentekutt til tross for gamle planer Riksbanken: renteprognose

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. EBL-konferanse, 22. september 2009, Seniorøkonom Knut A. Magnussen

Makroøkonomiske utsikter. EBL-konferanse, 22. september 2009, Seniorøkonom Knut A. Magnussen Makroøkonomiske utsikter EBL-konferanse, 22. september 29, Seniorøkonom Knut A. Magnussen Veien ut av finanskrisen Hva gikk galt? Fra fritt fall til oppsving Vårt hovedsyn: Oppsvinget blir svakt Vi kan

Detaljer