Økonomiske utsikter: Bjørnen er tilbake!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske utsikter: Bjørnen er tilbake!"

Transkript

1 Allerede? Økonomiske utsikter: Bjørnen er tilbake! LTL, Oslo, 3/9/11. Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 3. oktober 11

2 Overblikk Markedene: Så var det på'an igjen Bakteppe: Sviktende makro og gjeldsuro Hovedsyn: Svakere, men i praksis samme som før Arven etter krisen (og boomen i forkant) Lav vekst lav inflasjon lave renter Norge: Fortsatt lykkelandet men rentesettingen kan bli krevende Ting som kan gå galt 3. oktober 11

3 Frykt og usikkerhet preger markedet 1 Aksjemarked Siste 1 måneder 47 1 år stat Spread vs Tyskland, bp Se p 1-De c 1-M ar 1-Jun 1-Se p S&P OSEBX (ha) K i l de: T homson Datastr eam, DnB NOR M ar kets års statsrenter Siste 1 måneder Se p-1 Jan-11 M ay-11 Se p-11 USA Tys k land Norge K i l de: T homson Datastr eam, DnB NOR M ar kets 1 1 Se p-1 De c-1 Mar-11 Jun-11 Se p-11 Po. Ir. It. He. Sp. K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Gullpris og EURCHF Siste 1 måneder Se p 1-De c 1-M ar 1-Jun 1-Se p Gull: USD/uns e K i l de: T homson Datastr eam, DnB NOR M ar kets EURCHF (inv, ha) 3 3. oktober 11

4 Index CDS sp read NU GG ETT AG : us ern ame =nu l&plo tna me= nul CDS spread NU G G ETT AG : us ern ame =nu l&plo t Na me= nul På full fart mot ny bankkrise Verden er "snudd på hodet": Stat verre enn bank. Bank verre enn bedrift. Ingen gunstig situasjon for bankene. Franske banker særlig utsatt. ITRX SOVX WE / ITRX M ain / ITRX SenFin -yr Frans ke, UK og Scandi bank CDS Index CDS Spread CDS spread 1 1 Jan-1 Apr-1 Jul-1 Oct-1 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Key Axis Name Last Minimum Maximum Mean SD SD Change Left ITRX SOVX WE -yr (1 land lik vekt) Jan Sep Left ITRX.EUR -yr OTR Intr Jan Sep Left ITRX.SNRFIN -yr OTR Intr Jan Sep Key Axis Name Last Minimum Maximum Mean SD SD Change Left Left Left Left Left Left RBS/Y SENIOR MMR_L/SPREAD/NYCLOSE Apr Sep LLOYDS/Y SENIOR MMR_L/SPREAD/NYCLOSE Apr Sep SOCGEN/Y SENIOR MMR_L/SPREAD/NYCLOSE Apr Sep BNP/Y SENIOR MMR_L/SPREAD/NYCLOSE Apr Sep NORBANK/Y SENIOR MMR_L/SPREAD/NYCLOSE Mar Sep DNBK/Y SENIOR MMR_L/SPREAD/NYCLOSE Mar Sep oktober 11

5 Seniorfunding har i praksis tørket opp Europeiske bankers utstedelse av senior, usikret gjeld rundt ''' i august i år, det laveste siden desember 199 (!). Men markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (covered bonds) fortsatt operativt. 3. oktober 11

6 Dyrere funding for norske banker Kilde: Norges Bank 6 3. oktober 11

7 på et bakteppe av vekstsvikt Til sammen 4 nedjusteringer fra mai til august, kun 13 oppjusteringer. Norge nå alene på toppen, fulgt av Sverige og eurosonen. Kina, USA, UK og Japan er alle under null. USA og UK har nå den laveste scoren. OECD-BNP +% fra bunnen, men nå avtar farten nedgang? Endring makroscore Uveide tall Sep-7 Sep-8 Sep-9 Sep-1 Sep-11 K i l de: DnB NOR M ar kets Great Recession "Dobbeldip"? "Dobbeldip"? Opp Ned Netto OECD: BNP og industri-pmi Q1 Q1 Q1 1 Q1 1 BNP k/k sjår PMI, OECD-vektet Ki l de: OECD/ T homson Datastr eam/ DnB NOR Mar kets 7 3. oktober 11

8 Arv 1: Forgjeldet privat sektor I medianlandet steg kreditt/bnp 9 pp fra 1997 til 7. Bare USA og Island har begynt nedgiringen. Tidligere kriser gir en pekepinn om at det kan være et stykke vei å gå. Lav kredittvekst vil hemme BNP-veksten. 6 Innenlandsk kreditt %BNP Utvalgte land Q Q1 Q1 Q1 8 Q1 11 USA UK Irland Portugal Spania Danm ark Ki l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR Mar kets 8 3. oktober 11

9 Arv : Forgjeldet offentlig sektor Fra underskudd på 3% av BNP til 7,7% Fra bruttogjeld på 73% av BNP i 7, til 99% nå, og 16% i 1. Fra stimulanser på 3,3% av BNP 9 til innstramning på 3,6% OECD: Balanse og bruttogjeld Prosent av BNP 1 Syklisk justert primærbalanse Prosent av BNP. Endring år/år OC EZ Ty Sv No Jp US UK Fr Pt Sp Ir Gr Balanse Bruttogjeld (ha) K i l de: OE CD E O/ T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets K i l de: IM F Fi scal M oni tor A pr i l 11/ DnB NOR M ar kets 9 3. oktober 11

10 Arv 3: Ikke tatt igjen det tapte Flere store industriland fortsatt langt unna aktivitetsnivået for tre år siden Oppsvinget fortsatt ganske "jobbløst". Ledigheten har knapt nok avtatt. OECD anslår et negativt BNP-gap rundt 3%. Men usikkert: Hva er trendveksten nå? Og stor variasjon, mellom land og bransjer. Ledig kapasitet tynger lønns- og prisveksten, men også etterspørselen. BNP, sesongjustert Prosentvis endring siden 8Q1 38 Industriland: Arbeidsmarked USA+EZ+Japan+UK Q1 8 Q1 9 Q1 1 Q1 11 OECD US Jap. EZ UK K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets / DnB NOR mar kets 3 Q 1 Q 6 Q 11 Mill. sysselsatte Ledighetsrate (ha) K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets / DnB NOR mar kets 1 3. oktober 11

11 Verden består ikke bare av industriland USA -4.1 F-Norge Øst-Europa Russland ØMU Kina Japan Latin-Amerika Afrika.3 India Asia oktober

12 Fortsatt stigende realpris på olje Sterk EME-vekst og tilbudssideforhold (Midt-Østen) har løftet oljeprisen kraftig siste år. Anslår $17/fat i år. Langsiktig: Globaliseringen fortsetter. EME-etterspørselen vokser raskere enn tilbudet fra ikke-opec. Anslår $1-$1-$13-$1 for 1-1. Verdien av global oljeproduksjon tilsvarer 4,3% av globalt BNP. USD1 høyere oljepris tilsvarer,% av globalt BNP = økt importregning. 4 Kinas oljeimport og oljepris 16 Global oljeproduksjon Verdi, prosent av globalt BNP Jan-9 Jan- Jan- Jan-1 Jan Im port, 1m sum K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Oljepris BB (ha) Ki l de: T homson Datastr eam/ EIA/ DnB NOR Mar kets $1 økt oljepris Nivå (ha) 1 3. oktober 11

13 Slakk holder kjerneinflasjonen nede USA: Ledighet og lønnsvekst Sesongjustert 3.. Aug-91 Aug-96 Aug-1 Aug-6 Aug-11 Le dighe ts rate K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Lønn (inv, lag6m,ha) ØMU: Ledighet og lønn Q 1998 Q 3 Q 8 Q 13 U-U* (pp, OECD-ans lag) Timelønn å/å %, 3 kv. lag (inv,ha) K i l de: OE CD/ T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets OECD: Konsumpriser Prosentvis endring år/år Se p-91 Se p-96 Se p-1 Se p-6 Se p-11 I alt K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Kjerne OECD: Konsumpriser Prosentvis endring år/år K i l de: OE CD/ T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets oktober 11

14 Uendrede renter rundt oss neste to år Fed, ESB, BoE, SNB & BoJ: Ingen endringer før tidligst medio 13. Fed har "lovet" nullrente til medio 13. Riksbanken fra % til 3% på to år, Norges Bank fra ¼% til 3½%. 1 å swap: Ned på kort sikt, opp før jul, sideveis 1- år, så forsiktig opp. 6 Styringsrenter Faktisk/prognose 19. sep Ti års sw aprenter Faktisk/prognose 19. sep Sep-4 Sep-7 Sep-1 Sep-13 USA Japan ØMU UK Sverige Norge Ki l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Sep-4 Sep-7 Sep-1 Sep-13 USA ØMU Norge Ki l de: T homson Datastr eam / DnB NOR M ar kets oktober 11

15 Den "nye normalen" er neppe korrekt 7.% 7.% 6.% 6.%.%.% 4.% NOK Y Swap with start in years 6.% 6.%.%.% 4.% 4.% 3.% EUR Y Swap with start in years 4.% Aug-1 Aug-3 Aug- Aug-7 Aug-9 Aug-11 Y in Y Avg last 1 years +/- std dev 3.% Sep-1 Sep-3 Sep- Sep-7 Sep-9 Sep-11 Y in Y Average last 1 years +/- std dev Sour ce: T homson Reuter s/ DnB NOR Mar kets Sour ce: T homson Reuter s/ DnB NOR Mar kets USD Y Swap with start in years 7.% 7.% 6.% 6.%.%.% 4.% 4.% 3.% 3.%.% Sep-1 Sep-3 Sep- Sep-7 Sep-9 Sep-11 Y in Y Average last 1 years +/- std dev SEK Y Swap with start in years 7.% 6.% 6.%.%.% 4.% 4.% 3.% 3.%.% Sep-1 Sep-3 Sep- Sep-7 Sep-9 Sep-11 Y in Y Average last 1 years +/- std dev Sour ce: T homson Reuter s/ DnB NOR Mar kets Sour ce: T homson Reuter s/ DnB NOR Mar kets 1 3. oktober 11

16 Mange bekymringer Polarisert amerikansk kongress kan gi uønsket stram budsjettpolitikk. Mer uro i Midt-Østen: Høyere oljepriser/inflasjon, lavere etterspørsel. Hard landing i Kina. Viktig risiko for Norge. All pengetrykkingen vil kunne gi inflasjon, "etter hvert". Forsterkes av behovet for å få ned realverdien på gjelden. Første 3 år etter WW II preget av "finansiell represjon": Lave/neg. realrenter og tvangssparing. Største bekymring er likevel Italia og resten av Eurosonen. Sentralbankbalanser, %BNP 1 1 Q1 Q1 Q1 1 USA Storbritannia Euros one n K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets oktober 11

17 Norsk økonomi: På vei inn i en ny høykonjunktur? oktober 11

18 Norge: Hovedtrekk Noe dempet momentum, men fortsatt på plussiden. Ledighetsfall opphørt. Lav rente, økte bolig- og oljeinvesteringer og ½% vekst i off. forbruk. Høy oljepris. Sterke statsfinanser, relativt solid banksektor. Stimulansemuligheter både penge- og finanspolitisk. Bytteordning, Obligasjonsfond og Finansfond ligger klart. Svakere vekst/høyere ledighet enn i mai, men intet tilbakeslag. Makroscore: Norge snitt av delindekser 6 Norge: Hovedtall, % Aug-3 Aug- Aug-7 Aug-9 Aug-11 I alt Bedrifter Husholdninger Fastlands-BNP å/å Arbeidsledighet Ki l de: DnB NOR M ar kets K i l de: Stati sti sk sentr al byr å/ DnB NOR M ar kets oktober 11

19 Oppover, men har ikke tatt av Produksjonsendring, å.rate Siste 3m og neste 6m. Skala - til + -3 May-3 May- May-7 May-9 May-11 I alt Tj.yting be drifte r K i l de: Nor ges B ank/ DnB NOR M ar kets Varehandel Pe rs.tj.yting Konjunkturbarometer, industri 3-3 Q 1991 Q 1996 Q 1 Q 6 Q 11 Generelt K i l de: Stati sti sk sentr al byr å/ T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Samleindikator (sj,ha) Produksjonsendring, å.rate Siste 3m og neste 6m. Skala - til May-3 May- May-7 May-9 May-11 Olje le ve randøre r Hj.markedsind. K i l de: Nor ges B ank/ DnB NOR M ar kets Arbeidsmarked Sesongjustert, 1 Bygg/anle gg Eksportindustri Aug-1 Aug-6 Aug-11 Sysselsatte Ki l de: T homsen Datastr eam/ DnB NOR Mar kets Reg+tiltak (ha) oktober 11

20 Ei heller i husholdningene TNS Gallups forventningsindikator -3 Q 199 Q 1997 Q Q 7 Faktisk K i l de: ØR/ T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Sesongjustert Kreditt etter sektor (K) Prosentvis endring år/år -1 Jun-91 Jun-96 Jun-1 Jun-6 Jun-11 Hus holdninge r K i l de: Stati sti sk sentr al byr å/ DnB NOR M ar kets Be drifte r Detaljomsetning/varekonsum Sesongjustert volum. 199= Jul-6 Mar-8 Nov-9 Jul-11 Varekonsum K i l de: Stati sti sk sentr al byr å/ DnB NOR M ar kets Bruktboligpriser EFF/ECON. Sesongjustert Detaljomsetning (ha) +1% å/å Jul- Jul-7 Jul-9 Jul-11 m/m i pst 1 kroner/kvm (ha) K i l de: E FF/ NE F/ f i nn.no/ E CON P ür ey/ DnB NOR M ar kets +1% oktober 11

21 Viktige bidrag til vekst 1 Privat forbruk 7 3 Boliginvesteringer år/år, % %Fas tlands-bnp (ha) år/år, % %Fas tlands-bnp (ha) K i l de: Stati sti sk sentr al byr ådnb NOR M ar kets K i l de: Stati sti sk sentr al byr ådnb NOR M ar kets Oljeinvesteringer år/år, % %Fas tlands-bnp (ha) K i l de: Stati sti sk sentr al byr ådnb NOR M ar kets Fastlandsbedriftenes investeringer år/år, % K i l de: Stati sti sk sentr al byr ådnb NOR M ar kets %Fas tlands-bnp (ha) oktober 11

22 Reelle boligpriser Boligpris/disponibel inntekt er nå 19% over gjennomsnitt Avspeiler lav rente og lav arbeidsledighet, men også sterk befolkningsvekst i kombinasjon med lav boligbygging under krisen. Risiko pga. rundt % gjeldsgrad og flytende rente. Norsk prisvekst ikke ekstrem sml. med andre land, men vi har som Sverige unngått fall NEFs boligpris med ulike deflatorer. 198 = KPI Disp.inntekt Byggekost K i l de: E FF/ NE F/ f i nn.no/ E CON P öyr y/ SSB / DnB NOR M ar kets KPI-deflaterte boligpriser Q1 = 1 Q1 Q4 3 Q3 7 Q 11 UK (Halif.) Spania Frankrike USA (C-S) Norge Danm ark Sverige K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets 3. oktober 11

23 Tregere bedring i arbeidsmarkedet Bruttoledighet, 1 (sj) Endring m/m og nivå 4 Se p-8 Se p-9 Se p-1 Se p-11 Le dige Tiltak Nivå (ha) K i l de: T homsen Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Arbeidsledige 1. Sesongjustert Se p-1 Se p-6 Se p-11 Re g.+tiltak Re g. AKU K i l de: T homsen Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Ledige stillinger 1. Sesongjustert Aug-1 Aug-6 Aug-11 Nye K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Be holdning Sysselsetting og arbeidsstyrke 1. Sesongjustert Jul- Jul-7 Jul-9 Jul-11 Sysselsatte Ki l de: T homsen Datastr eam/ DnB NOR Mar kets Arbeidsstyrke (ha) 3 3. oktober 11

24 Fortsatt ledig kapasitet Regionalt nettverk (mai): Fortsatt moderat kapasitetsutnyttelse. Konjunkturbarometeret (Q): Økende, men langt unna pressnivåer. Høyest i bygg og anlegg, tjenesteyting og i industrien. Norges Bank anslo i juni BNP-gapet til null i år og +¾% neste år. OECD har til sammenlikning noe lavere anslag Regionalt nettverk: Kapasitetsproblemer? Prosentandeler May- May-7 May-9 May-11 Vanskelig å møte økt etterspørsel Prod. begrenset av arbeidskraftstilgang Ki l de: Nor ges Bank/ DnB NOR M ar kets 1 1 Konjunkturbarometeret Begrensende produksjonsfaktorer Q 1991 Q 1996 Q 1 Q 6 Q Arbeid Maskiner Ettersp (ha) Ki l de: SSB / T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Norge: Kapasitetsutnytting Prosent. OECD-anslag Q4 Q4 7 Q4 1 BNP-gap Ki l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets U-U* (ha, inv) oktober 11

25 Lav prisvekst, lave renter ute Norges Bank ligger nå under sitt lavvekstalternativet fra juni. Uendret ut året. Skal opp på sikt, men har ikke kommunisert noen ny rentebane. Markedet: To-tre rentekutt innen mars. Høyere rente fom. 13H. DnB NOR: Første heving i mars, tre i 1, to i 13 og 14 (til 4¼%) Norge: Konsumpriser Prosentvis endring år/år Aug-1 Aug-3 Aug- Aug-7 Aug-9 Aug-11 K i l de: SSB / DnB NOR M ar kets KPI KPI-JAE Foliorenten Kvartalsvise gjennom snitt Q1 11 Q1 1 Q1 13 Q1 14 PR /11 DnB NOR Lavalternativ 3m NIBOR/IMM Ki l de: T homson Datastr eam/ Nor ges Bank/ DnB NOR Mar kets 3. oktober 11

26 På vei mot sammenbrudd i Eurosonen? 6 3. oktober 11

27 Hellas er insolvent. Bør slås konkurs Vanskelig å kutte i utforbakke. Ambisjonen var at underskuddet skulle reduseres fra 1,4% i fjor til 6,% i år. Pr august er tallet 8,1% vs 6,4%. BNP har falt 1% (så langt) og ledigheten er mer enn doblet. Bruttogjelden anslås nå til 189% pr Hellas vil aldri klare å betale tilbake dette. Bedre med konkurs, men ikke før Italia og Europas banker er på trygg grunn. Tilspisset situasjon: Dette kan skje før jul Hellas: Offentlige finanser Prosent av BNP Budsjettbalanse K i l de: IM F Fi scal M oni tor / DnB NOR M ar kets Bruttogjeld (ha) Hellas: BNP og arbeidsledighet Q 1 Q 6 Q 11 BNP, m rd Ledighetsrate (ha) Ki l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR Mar kets 7 3. oktober 11

28 Italia: Høy gjeld og lav vekst Eneste vestlige land med fallende produktivitet. Årlig snittlig BNP-vekst på,9% Avspeiler store strukturelle utfordringer. Verdens tredje største debitor. Bruttogjeld på 1916''', 11% av BNP. Primærbalanse i null, dvs. underskudd skyldes rentebetalinger på 4,6%. Men: Brutto finansieringsbehov på 3''' i 1 (4% av BNP): Italia avhengig av investorenes tillit (og de lånerentene de vil kreve) Italia: BNP og produktivitet 1999Q1=1 Q Q1 4 Q1 9 BNP Produksjon/sysselsatt K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Italia: Offentlige finanser Prosent av BNP (IMF-anslag) 1 1 Balanse PB K i l de: IM F Fi scal M oni tor / T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Rentebet. Bruttogjeld oktober 11

29 Tale er sølv, tie er gull 9. juli: Om MoF Giulio Tremonti og løfte om å bekjempe budsjettkutt. 1 å spread +bp, CDS +4bp.. august: ESB begynner å kjøpe. 1å/CDS -88/-47 bp. 1. sept.: Vraker skatteøkninger=> +71/48 bp på 3 dager. (Ny 18'-snuoperasjon en uke senere etter ESB-press.) Tre pågående rettssaker: "Statsminister på fritiden". Italia lever med 4%, sliter med 6% og går konkurs ved 8%. Italia: 1 år stat, % Se p-8 Se p-9 Se p Italia: Daglige endringer, bps Jun-11 Jul-11 Aug-11 Se p-11 Fak tis k Ty-s pr å CDS (ha) K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Ki l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR Mar kets 1 å spread å CDS 9 3. oktober 11

30 EFSF er for lite Too big to fail - too big to save? EFSF+EFSM/ESM på er for lite til å dekke Italias 19''' i gjeld. Må tre- eller firedobles. Firedobling betyr 1''' i nye forpliktelser. Tyslands 36%-andel tilsvarer 1% av tysk BNP, på tppen av tysk bruttogjeld på 83% (11) => 14% gjeld for Tyskland. Frankrike: 87% + % = 17%. Frankrike kan miste AAA. Tyskland kan ikke godta en slik gjeldsøkning Offentlig bruttogjeld Mrd. euro Sep-9 Kredittforsikringspremier CDS år stat. Rentepunkter Sep Hellas Irland Port. Spania Italia K i l de: IM F Fi scal M oni tor A pr i l 11/ DnB NOR M ar kets Tyskland Frankrike Italia (ha) Ki l de: T homson Datastr eam,/ DnB NOR Mar kets 3 3. oktober 11

31 Euro-bonds krever føderalitet E-bonds: Fellesgarantert europeisk obligasjonsutstedelse. Gevinst: Lavere lånekostnader for de svake. Stort, likvid marked. Kostnad: Økte lånekostnader for de sterke (figur). Moralsk hasard. Tyskland: Mulig når en "føderal struktur" overordnet budsjettkontroll - foreligger, men ikke før år stat, prosent => Helt uaktuelt! Sep-9 Mar-1 Sep-1 Mar-11 Sep-11 Italia Frankr. Tyskl. EZ-11 Kilde: T homson Datastr eam, DnB NOR Mar kets oktober 11

32 3) ESB kan kjøpe mer ESB har balanse på nær ''', tilsvarende 1% av EZ-BNP. Omfattende ekstraordinære tiltak siste fire år, bl.a. SMP, som kjøpte PIG-obligasjoner for 74''' tom. 4/8, og 7''' i spansk og italiensk stat deretter. I prinsippet steriliserte kjøp. Kan trykke penger og kjøpe mer, f.eks. med mål om maxrente. Politisk mer akseptabelt? Fremtidig inflasjon/fremtidige renter. Ikke budsjettkutt nå. I strid med Maastricht-avtalen? ESB: Securities Markets Program (SMP), mrd Sep-9 Sep-1 Sep => Mulig, men neppe populært Ukentlig Kilde: T homson Datastr eam/ DnB NOR Mar kets Akkumulert (ha) 3 3. oktober 11

33 En mulig femtrinns-løsning 1. Etablér eurobonds inntil 6% offentlig gjeld. Lav risiko, lav rente. Aksepter at (særlig) Hellas, men trolig også Italia, Irland og Portugal ikke vil klare å betjene, langt mindre tilbakebetale, deres nåværende gjeld. 8% er trolig et nivå land kan leve med. 3. La ESB (eller EFSF) fylle gapet mellom 6% og 8%, men under klare vilkår om etterlevelse av langsiktige mål om gjeldsreduksjon. 4. Restrukturer! For Hellas byttes gammel gjeld mot eurobonds og ESBgaranterte obligasjoner i forholdet :1. For Irland blir forholdet 1,:1. Mislighold. CDSer må honoreres. 6 europeiske banker har 3''' i PIIGgjeld. "Hårklipp" til 8% = tap på 17'' = % av EZ-BNP = ikke mye!. Rekapitaliser bankene, men la de svakeste gå over ende (fusjoneres inn/ kjøpes opp). Og tilby offentlig kapital på betingelse av at bankene effektiviserer driften oktober 11

34 Statslån knekker ikke bankene Ifølge EBAs strestest har 6 store EZ-banker ''' i statslån, hvorav 7''' i PIIGS-lån. Typisk mest nasjonale statslån. Haircut til 8% for PIIG-landene vil koste 17''' = % av EZ-BNP Skjevfordelt: Hellas 1%, Italia og Portugal 4%, Irland og Belgia 3%. => Trenger overføring fra kjerne til periferi Statslån utgjør bare 1-% av grensekryssende eksponering EZ-6: Eie av statsobligasjoner Strek markerer haircut. %BNP (ha) FR-4 BD-1 ES- IT- NL-4 BG- GR-6 IR-3 PT RoW Ty. Fr. It. Sp. Gr. Pt. Ir. K i l de: T homson Datastr eam, DnB NOR oktober 11

35 Begynnelsen på slutten? ESB-finansiering trolig eneste utvei på kort sikt Tiden neppe moden for restrukturering/femtrinnsløsning Den "fjerde veien" en tettere union tar for lang tid, og er neppe politisk mulig nå Dersom ESB-løsning også avvises, vil Eurosonen fragmenteres eller kollapse. Da får vi bankkrise og nytt tilbakeslag Men Tyskland vil godta dette, pga (i) faren for krise, (ii) en eurosplitt vil gi en sterk "nord-euro" og (iii) tysk utenrikspolitikk Høy sannsynlighet for at begivenhetene "spinner ut av kontroll" oktober 11

36 Memo God kontra dårlig gjeldsdynamikk oktober 11

37 ØMU Takk for meg! oktober 11

38 Norge: Makroanslag Svakere vekst ute i kombinasjon med sterk krone og høy lønnsvekst svekker eksporten. Også løpende eksporttall har vært svakere enn antatt. Privat forbruk har vokst svakere og finansmarkedsuro gir økt forsiktighet. Noen revisjoner i nøkkeltall påvirker anslagene. Tabell Makroøkonomiske nøkkeltall. Norge Endring fra mairapporten Privat forbruk Offentlig forbruk Oljeinvesteringer Fastlandsinvesteringer Trad. vareeksport Trad. vareimport BNP Fastlands-Norge Sysselsetting Arbeidsledighet (AKU) Årslønn Konsumpriser Sparerate Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb NOR Markets 11:II oktober 11

39 Vedlegg Valuta- og renteprognoser Styringsrenter Land 16-Sep Sep-11 Dec-11 Mar-1 Sep-1 USA: Fed Funds Target.... Japan: Dag-til-dag Euroland: Reporente Storbritannia: Bank rate.... Sverige: Reporente.... Norge: Foliorente Sveits: 3M Libor CHF Tre måneders pengemarkedsrenter 16-Sep-11 Land 16-Sep-11 Dec-11 Mar-1 Sep-1 USA Japan Euroland Storbritannia Sverige Norge Sveits Ti års swaprenter Land 16-Sep Sep-11 Dec-11 Mar-1 Sep-1 USA Japan Euroland Storbritannia Sverige Norge Sveits Valutakurser Kurs 16-Sep-11 Dec-11 Mar-1 Sep-1 EURNOK USDJPY EURUSD EURGBP EURSEK EURCHF USDCNY Valutakurser (beregnet) Kurs 16-Sep-11 Dec-11 Mar-1 Sep-1 SEKNOK USDNOK GBPNOK JPYNOK DKKNOK CHFNOK oktober 11

40 Disclaimer Denne rapporten må anses som markedsføringsmateriale med mindre den er utarbeidet i henhold til krav for investeringsanalyse, jf Forskrift til verdipapirhandelloven 7/6/9 nr 876. Denne rapport er utarbeidet av DnB NOR Markets som er en divisjon i DnB NOR Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DnB NOR Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer DnB NOR Markets oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. DnB NOR Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapport. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DnB NOR Markets/DnB NOR konsernet, hvilket innebærer at ansatte i DnB NOR Markets som har utarbeidet rapporten er forhindret fra å bruke og være kjent med tilgjengelig informasjon i DnB NOR Markets, og andre selskaper i DnB NOR konsernet, og som kan være relevant for mottakerens avgjørelser. Informasjon om DnB NOR Markets Alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på vår hjemmeside Denne rapport er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. DnB NOR Markets, en divisjon i DnB NOR Bank ASA - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret, er medlem av Norges Fondsmeglerforbund og underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge, Singapore, og i begrenset utstrekning i Storbritannia. Ytterligere informasjon om DnB NOR Markets og DnB NOR Bank ASA finnes på oktober 11

Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden?

Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Norsk Ståldag, 3/11/11. Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 7. november 11 Frykt og usikkerhet preger markedet 15 1 13

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt

Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt Økonomiske utsikter NIRF, Oslo, /9/ Seniorø Seniorøkonom Kyrre Aamdal, DnB NOR Markets Oversikt Kredittkrisen: Hvor står vi hvor går vi? Vekstbildet: Svakere, men hvor svakt? Norsk økonomi: Nedkjøling

Detaljer

Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen?

Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen? Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen? Norges Fondsmeglerforbund Felix 7//8 Sjeføkonom Øystein Dørum DnB NOR Markets ("Now this is not the end. It is not even the beginning

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8..13 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Våre viktigste makrocalls for 13 ++ Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP

Detaljer

Amerikanske statsfinanser Er de bærekraftige? CME-seminar, 7. november 2011 Seniorøkonom Knut A. Magnussen

Amerikanske statsfinanser Er de bærekraftige? CME-seminar, 7. november 2011 Seniorøkonom Knut A. Magnussen Amerikanske statsfinanser Er de bærekraftige? CME-seminar, Seniorøkonom Knut A. Magnussen Har vært her før! 140 USA: Føderal bruttogjeld Prosent av BNP 120 100 80 60 40 20 0 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/10/2008 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen

Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/10/2008 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/1/28 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen 1 28. oktober 28 Oversikt Finanskrisen: Hvor kom den fra? Hvor er vi nå? Finanskrisen: Hvor lenge vil den vare? Hvor dyp blir

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 1 2010. 8. mars 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 1 2010. 8. mars 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 1 2010 8. mars 2010 Tilrettelegger: Investorrapport 1 2010 Innhold Side Leder 3 Nytt fra DnB NOR 4 Eiendomsinvest I ASA Verdiutvikling 6 Eiendomsporteføljen

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Meld. St. 2. (2012 2013) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2013

Meld. St. 2. (2012 2013) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2013 Meld. St. 2 (212 213) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (212 213) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1 08

Pengepolitisk rapport 1 08 Norges Banks rapportserie Nr. - Pengepolitisk rapport mars Pengepolitisk rapport / Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer