Moss Fotballklubb Årsberetning 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moss Fotballklubb Årsberetning 2014"

Transkript

1 Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 [ ]

2 Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet Styrets årsberetning for Styrets sammensetning i Styrets beretning Moss Fotballklubbs sponsorer i Arrangement Informasjonsgruppas aktiviteter i Sportslig oppsummering A-laget Statistikk A-laget Sportslig oppsummering Rekruttlaget (Moss II) Sportslig oppsummering Junior Årsberetning for Yngres avdeling Styret i Yngres avdeling Kommentarer til 2014-sesongen Årsberetning fra spillerutvikler 6-12 år Oppsummering for G-15 (1999) Oppsummering for G-13 (2001) Oppsummering for G-11 (2003) Oppsummering for G-10 (2004) Oppsummering for G-9 (2005) Oppsummering for G-8 (2006) Oppsummering for G-7 (2007) Dommere Regnskap 2014 med noter og budsjett Resultatregnskap 2014 og budsjett Balanse Noter til regnskapet pr Representasjon Forsidebilde: Tim Reinback (Foto: Joakim Bekkåsen, Moss Avis) Side 2

3 1. Agenda for årsmøtet Årsmøtet avholdes på klubbhuset på Melløs Stadion fredag 27. februar 2015 kl. 18:30 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent, referent og to desisorer 4. Årsberetninger 5. Regnskap m/revisors og kontrollkomiteens beretninger 6. Innkomne forslag 7. Fastsettelse av kontingent 8. Budsjett 9. Behandle MFKs organisasjonsplan 10. Valg 11. Ansette revisor Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett. Side 3

4 2. Styrets årsberetning for Styrets sammensetning i 2014 Styret i Moss Fotballklubb har hatt følgende sammensetning etter valget i februar 2014: Leder: Thomas Thorkildsen Nestleder: Trond Andersen Leder yngres avd.: Heidi Bretun Styremedlemmer: Fredrik Scheinert Helle Enerhaugen Vibekke Holme Royne Berget Varemedlem: Eivind Brynildsen 2.2 Styrets beretning På de to foregående årsmøter er det blitt opplyst om at budsjettet er kuttet så mye det var mulig i forhold til å drive på et forsvarlig nivå i 2. divisjon. Det ble opplyst om at utgiftene var budsjettert på et nivå man hadde kontroll på og at det var inntektene som var den usikre delen. I 2014 ble det brukt mer penger enn budsjettert. Dette merforbruket gjaldt spillere og var finansiert eksternt. På inntektssiden var det en stor brist på markedsinntekter. Dette omtales i mer detalj senere, men avviket henger sammen med at klubben ikke har noen ansatt på marked. Årsregnskapet er gjengitt på side 31 og viser et underskudd på kroner. Moss FK AS har ligget dødt gjennom hele perioden og all aktivitet har vært gjennom klubben. Kostnader i 2014 I 2014 hadde man kontroll på utgiftene. Det jobbes hele tiden med å bruke hver eneste krone på best mulig måte. Det er gjort et arbeid for å kunne kutte kostnader ytterligere i 2015 da inntektene ikke er i henhold til budsjett. Inntekter i 2014 Inntektene svikter i 2014 og det er på markedssiden svikten kommer. Vi klarte ikke å signere en generalsponsor for 2014 og for å kunne opprettholde driften på det nivået vi ligger på må det jobbes bedre på marked. Sponsorarbeidet i klubben har vært drevet igjennom markedsutvalget. Dette utvalget drives på dugnad. Vi kommer ikke videre på dette arbeidet uten å ha en ansatt til å koordinere. Dette gjelder både det å være ute i markedet og å kunne gjennomføre markedsaktiviteter. I styremøte i april/mai ble det lagt frem at dersom svikten på marked ikke kunne innhentes ville det bli et underskudd i størrelsesorden 1,5-2 millioner. Det ble da startet to separate løp hvor det henholdsvis ble arbeidet med generalsponsor ble intensivert og for å få med en gruppe på en aksjon for å dekke det forventede underskuddet. Vi har vært i dialog og møter med flere, men klarte ikke å komme i havn med en ny generalsponsor. Arbeidet med aksjonsgruppen pågikk helt inn mot jul. Side 4

5 Det var en positiv stemning for å få til en løsning for å dekke hele underskuddet (som da var i overkant av 1,5 millioner), men det viste seg til slutt å ikke la seg gjennomføre. Arbeidet med aksjonsgruppen endte opp med å bringe inn som kunne inntektsføres som gave i Budsjettet for 2015 Budsjettet fra 2014 legges som lest for årets budsjett. Vi budsjettere med mindre i sponsorinntekter hvor vi senker generalsponsorbudsjettet. Dette gjør at vi også må kutte i utgiftene og det er i hovedsak utgifter på spillere og trenere det kuttes i. Det jobbes hardt for å øke inntektssiden over kostnadsnivået og det er stor tro på at vi vil klare dette i inneværende år. Pr. 1.2 er det signert samarbeidsavtaler for ca. kr 1,6 mill., noe som er godt over tilsvarende inntekter på samme tidspunkt i Likviditetssituajon per februar Etter nyttår er trekk mot kassakreditt redusert til (tilsvarende Grasrot-utbetaling i februar) og likviditeten er i tillegg styrket med i gaver som ble bokført i slutten av Dette bedrer likviditetsbildet noe, men den anses fortsatt som meget presset og alvorlig. Klubben har avtaler knyttet til nedbetaling av de største gjeldspostene, men bedret likviditet er påkrevet for å kunne håndtere disse avtalene i tiden fremover. Inntekts- og likviditetsoppfølging i 2015 Klubben ønsker å drive 2015 etter budsjett. Dette budsjettet er i utgangspunktet laget uten hensyn til underskuddet i 2014, og inndekning for dette må dermed i stor del hentes utenfor budsjettet. Klubben jobber med og vil jobbe fremover med å løse denne utfordringen for å forsøke at underskuddet får minst mulig effekt på 2015-sesongen, men styret er forberedt på at begrensninger og kutt vil kunne bli nødvendig. For å klare inntektene i 2015 budsjettet forsøker vi å ansette en på deltid på marked/arrangement samtidig som vi vil prøve å få dekket denne kostnaden utenfor budsjett. Dette må løses snarest, og klubben er i konkret dialog med en aktuell kandidat som vi tror vil kunne bidra betydelig. Arbeidet med å løse effekten av 2014-underskuddet har som tidligere nevnt pågått lenge uten et fullgodt resultatet. Dette arbeidet vil dermed fortsette utover våren. Klubbens økonomiutvalg vil til enhver tid evaluere inntekter mot utgifter, og dersom inntektsmålene i budsjettet ikke nås vil det være helt nødvendig å kutte i kostnadene. Spillere og trenere utgjør den klarte største utgiftsposten, og det er her det vil kunne være rom for besparelse. Dette vil sannsynligvis påvirke sportslig satsning, men er en nødvendighet for å kunne drifte klubben på de inntektene vi klarer å skaffe. Man vil også jobbe aktivt med å redusere kostnader på alle øvrige områder. Sportslig I 2014 kom A-laget på 3. plass. Vi er dermed endelig med i toppen og dette er vi godt fornøyd med. Serien ble aldri så spennende som vi håpet ved at Follo var så suverene at det tidlig ble urealistisk å kunne ta dem igjen. I skrivende stund er A-lagsstallen på det nærmeste klar og det har vært flere utbyttinger i stallen. En grunnstamme fra spillergruppen er med videre, samtidig som det har kommet inn mange lovende spillere fra regionen vår. På trenersiden har det vært store utskiftninger, hvor Ørjan Christiansen har tatt over som hovedtrener for A-laget etter å ha vært toppspillerutvikler i fjor. Even Juliussen kommer inn som hjelpetrener og Morten Enersen som spillerutvikler for alderstrinnet Sistnevnte skal også ha koordineringsansvaret for spillerutvikler år. Side 5

6 Even har fartstid fra Skeid og Fredrikstad, og Morten kommer fra Vålerenga. Det er stor og bred kompetanse i trenerteam og utviklingsteam og vi har stor tro på at dette skal gi resultater. Juniorlaget rykket ned i kretsserien og det må bygges opp et nytt lag for å kunne komme opp i interkretsserien igjen. Per Gunnar Knudsen blir hovedtrener for juniorene i Han har over 20 års fartstid i østfoldfotballen og vi er glade for å ha han på laget. Juniorguttene skal i tillegg til å spille i junior KM også være store bidragsytere på rekruttlaget i 4.divisjon, som er en flott arena for dem. Opprykk for rekruttlaget var en av hovedmålsetningene i 2014 og vi er veldig glade for at vi klarte dette. Arenaen for de nest beste på A-laget og de beste juniorspillerne blir vesentlig bedre med 4. divisjonsspill ble for A-laget et mye bedre år enn tidligere sesonger i 2. divisjon. Vi ønsker å bygge videre på dette samtidig som at fokus legges på å utvikle spillere til å spille for A-laget. Både lokale og regionale talenter skal utvikles og være med å heve laget mot Samarbeid med andre klubber Det er avholdt møter med mange av klubbene i distriktet og målet er å raskest mulig ha vært i dialog med alle. Vi ønsker å få til et samarbeid på tvers av klubbene og til nå har dette vært meget positive dialoger. Vi fortsetter arbeidet og satser på at dette ender opp med noe konkret i løpet av inneværende år. Organisering Moss FK er fortsatt en dugnadsklubb. Vi har nå Truls Andersen på 40 % stilling. Vi håper å raskt kunne ha på plass en til som skal jobbe deltid. Arbeidsområdene til Truls vil være sport og administrasjon mens den nye stillingen vil jobbe med arrangementer og marked. Ved å få inn en ansatt til vil vi også kunne frigjøre yngres styret for en del av de tunge oppgavene. Organisering av BDO Cup, fotballskoler, mm vil flyttes til administrasjonen. Yngres styret vil ha fokus på drift av lagene. Samtidig skal vi ta vare på det gode dugnadsarbeidet som gjøres i klubben og flere av de som i dag bidrar stort i alle gruppene som Yngres avdeling, Eldres avdeling og Kraakevingen inkluderes i arbeidsgrupper. Visjon målsetning Klubben har utarbeidet en visjon og målsetningsplan. Moss FK mot Dette er et dokument vi jobber og måler imot og skal gi et løft for hele klubben på alle områder. Klubblokaler Fra mars 2013 har vi hatt samlokaliserte klubblokaler med Rapid/Athene. Det har vært en prøveperiode frem til nå og vi skal nå sette oss ned for å se på mulighetene for å inngå videre samarbeid. Fortsatt drift Klubbens egenkapital er tapt og per negativ med kr tusen. Budsjettet for 2015 er satt opp med et overskudd på kr 408 tusen. Styret har tatt utgangspunkt i reelle inntekter og kostnader i Inntektene vurderes å være nøkternt budsjettert. Kostnadene for 2014 ble fulgt nøye opp, og styret mener at man også vil ha god kontroll på disse i Side 6

7 Styret ser at det er vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift, da kortsiktig forfalt gjeld vesentlig overstiger midler/eiendeler, samt at egenkapitalen er betydelig negativ. Styret vil derfor jobbe aktivt med å få til avtaler med kreditorer for å kunne betjene gjelden og sikre et forsvarlig grunnlag for videre drift. Styret mener at det i dag er forsvarlig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn, men vil løpende vurdere om det er grunnlag for fortsatt drift i forbindelse med sitt arbeid med å gjøre avtaler med kreditorer og sørge for forsvarlig drift i På vegne av styret i Moss Fotballklubb Thomas Thorkildsen Styreleder, Moss FK 2.3 Moss Fotballklubbs sponsorer i 2014 Hovedsponsorer: Sponsorer: Garmin AS Moss To-takt Fargerike Bretun PS Press Ramirent Knut Bjerke AS Bama AS Østfold Gress AS Nordea Ernst & Young Hydroclean AS Monge Frisør Snapdrive Knatterudfjellet Trelast Amfi Moss Brennes Auto Råde Graveservice Asfalt Remix Peppes Pizza Rune Jørgensen AS Erøy Regnskap Adecco Steinspruten Råde Bakeri Moss Finbakeri Bilbutikk1 ØFAS Multiconsult Stena Recycling Lilleeng Helsepark Aker Solution SRD Invest Granum AS Solid Entreprenør Tyrkiahus Vansjø BBL Subaru Moss Moss Taxi Side 7

8 2.4 Arrangement Sesongen 2014 har blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte rent arrangementsmessig. Vi har ikke blitt satt på de helt store utfordringene med rundt tilskuere på kampene. Moss FK har ikke fått noen oppgaver fra Norges Fotballforbund i løpet av Vi benytter anledningen til a takke for en positiv sesong rent arrangementsmessig og da med god bistand fra de som har betjent telleapparater, ballhentere, betjening av kiosker og VIP-rom samt service overfor dommere og gjestende lag. Morten Westheim arrangementsansvarlig 2.5 Informasjonsgruppas aktiviteter i 2014 Med samme struktur som markedsgruppa er det etablert en informasjonsgruppe med ansvar for ekstern kommunikasjon via hjemmeside, nyhetsbrev, pressemeldinger, sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter), Rett-Etter-Jobb møter, etc ble nok et år hvor hjemmesiden vår bidro til å skape engasjement gjennom daglige oppdateringer om stort og smått som foregår i og rundt MFK. Etter ni år med iherdig innsats for mossfk.no overlot Alvin Holm hovedansvaret for publisering av saker på vår hjemmeside mossfk.no til Rolf Kristensen. Rolf var også en pådriver for at MFK kunne tilby et 20 siders kampprogram på alle våre hjemmekamper. Alvin flyttet til Ålesund og kunne i utgangspunktet ikke følge MFK like tett som han har gjort i mange år. Han bidro likevel vesentlig gjennom hele 2014-sesongen, noe han vil fortsette med i Vi retter en takk til Alvin for innsatsen for klubben i hans hjerte. At vi ble kåret til Norges beste fotball-web ved to anledninger skal han ha en stor del av æren for. Og vi ønsker ham velkommen tilbake som en stødig bidragsyter på vår webside. En annen vesentlig bidragsyter er Knut Hovland, som med sin skarpe penn levert mange gode artikler gjennom hele Knut har i lag med Trond Andersen skrevet saker som har vært benyttet på hjemmeside, i nyhetsbrev og kampprogram. I tillegg har Knut og Trond arrangert åtte frokostmøter og ettermiddagsmøter med en rekke interne og eksterne bidragsytere. Avslutningsvis ønsker klubben takke samarbeidspartnere Kreatif (kontaktperson Toni Delgado) og Link Mobility (kontaktperson Nicolai Kristiansen) for deres bidrag til at klubben henger med i vår digitale tidsalder. Det fleste kjenner Kreatif sitt bidrag hva gjelder klubbens hjemmeside. Link på sin side bidrar med kåring av «Dagens kæll» på hjemmekamper, samt sms-tjenesten hvor du kan støtte MFK med et fast beløp pr. måned. I 2015 vil du som følge av et utvidet samarbeid med Link også kunne kjøpe kampbilletter, kaffe og pølse i vaffel med sms-tjenester på Melløs. På vegne av Informasjonsgruppa Trond Andersen Side 8

9 2.6 Sportslig oppsummering A-laget 2014 var et meget godt år for A-laget. Arne Erlandsen ble re-signert som klubbens hovedtrener og Ørjan Christiansen fortsatte i rollen som assistenttrener/toppspillerutvikler. Ellers hadde laget et godt støtteapparat med et antall personer som delte på de praktiske oppgavene rundt laget i tillegg til helsepersonell i kampsituasjon. Vinteren startet bra med treningskamper mot gode lag fra bade Tippeliga og Adeccoliga. Laget hadde sterke resultater med blant annet uavgjort mot Sarpsborg08 og seier mot Fredrikstad i treningskampene. Laget dro også på treningsleir til Tyrkia og spilte mot god ukrainsk motstand. Serien startet med seier borte mot Mo. Vårsesongen sett under ett var rimelig god men vi hadde en dårlig avslutning inn mot sommerferie med for mange unødvendige poengtap. I tilegg vant Follo det som var å vinne og hadde fått et stort poengforsprang før høstsesongen ble sparket i gang. Gjennom høsten kom laget inn i en veldig god trend og var avdelingens beste poengplukker gjennom høstsesongen. Vi endte til slutt opp på en oppløftende 3.plass, 13 poeng bak et suverent Follolag som vi slo 3-0 på Melløs i sesongens siste hjemmekamp. 16 seire, 5 uavgjort og 5 tap ble fasiten på 26 kamper. Målforskjellen ga en positiv differanse på 45 mål. Lagets toppscorer i 2014 ble Jorge Rodriguez med 16 mål. I cupen gikk vi til 2. runde der vi møtte Lillestrøm på Melløs. Kampen endte med et skuffende 0-5 tap. A-laget fikk foran sesongen inn mange nye spillere og klubben vil takke alle spillere som har vært med på å gjøre 2014 til et godt MFK-år. Klubben ønsker også å rette en stor takk til Arne Erlandsen for den store innsatsen han har gjort gjennom 2013 og Totalt sett var sesongen 2014 en meget god sesong. Moss FK etablerte seg som et av Norges beste 2.divisjonslag etter 3 magre sesonger. Klubben opplever nå stor interesse fra spillere som ønsker å spille for klubben. Etter serieslutt ble klubben og Arne Erlandsen enige om å ikke fornye kontrakten. Ørjan Christiansen ble ansatt som hovedtrener og klubben har fått inn et meget spennede trenerteam. Even Juliussen kommer fra Fredrikstad FK og er assistenttrener mens Morten Enersen er ansatt som spillerutvikler med spesielt fokus på klubbens spillere mellom 16 og 18 år. Side 9

10 Ved inngangen til 2015 er a-stallen mer eller mindre komplett, men det jobbes fortsatt for å få inn 3-4 spillere. Laget er kommet godt i gang med treningen og jobber målrettet frem mot seriestart. I mars reiser laget på treningsleir/kamp til Sogndal og møter Sogndals A-lag til treningskamp. 2.7 Statistikk A-laget Nedenfor følger en oversikt, som viser hvor mange kamper de enkelte spillere har hatt på Moss FK `s A - lag, i inneværende sesong. A-laget har spilt 43 kamper, fordelt på: Serie=26, Cup=2, Privat=15. Målforskjellen ble: (Serie 69-24, Cup 5-5, Priv ). Side 10

11 Seriekamper Tilskuere H = 6473 X = 490 Kaldheim Eirik 1 B = Cham Nordheim Markus Guerrero Oscar Garcia Rodriguez Jorge Elshaug Rene Stokkebø Henrik Sjidijev Nohchi 1 Grønstad Markus Fredriksen Jon Andre q Baigorri Alvaro Jensen Kenneth DiV Amarh Emmanuel q q q q Nes Fabian Stensrud Krug Marcos Gondra Klausen Thomas Mønell Dan Jobarteh Sal q Skog Bjørn = bortek. Johnsen Patrick 1 Ohlsson Marcus Bjerke Lars Magnus 1 1 Reinback Tim Rosenkilde Martin = rødt k. 1 Onstad Kristian Flittie = gult k. Jusufi Berat q = mål 1 Sazonovs Jevgenijs q 1 1 = innb. Skjelin Thomas q=stå over Nr. Resultat: M ål 2014 Moss FK. MO Lørenskog Harstad Eidsvoll Turn Drøbak/Frog n Kjelsås Kvik/Halden Medkila KFUM Finnsnes Skeid Follo VålerengaII Mo Lørenskog Harstad Eidsvoll Turn Drøbak/Frog n Kjelsås Kvik/Halden Medkila KFUM Finnsnes Skeid Follo VålerengaII Mål H/B 2 - divisjon. Oddsen-Ligaen, avd. 4. Side 11

12 Norgesmesterskapet (Cup) Side 12

13 Privatkamper Side 13

14 2.8 Sportslig oppsummering Rekruttlaget (Moss II) Målsettingen for Moss II, ble tidlig avklart: Opprykk til 4 divisjon. Både for våre yngre spillere, samt A-lags spillere som ikke spiller førstelags fotball, er det svært viktig med en forbedret kamparena. Sesongåpningen 28. april startet med hjemmekamp og lokaloppgjør mot Kambo, og endte med en knapp 3-2 seier. Videre ble det storseier med 10-2 borte mot Korsgård i den neste runden. Storseire ble det også i de to neste rundene, med 7-0 mot Tune og 11-0 borte mot HSV. Sesongens første tap, kom mot Greåker. En spennende og tett kamp endte med 5-4 seier til Greåker, som må sies var skuffende med tanke på at vi på papiret stilte et meget sterkt lag. Runden etter kom ett nytt tap etter at Råde beholdt alle poengene med 2-1 seier. Dette skulle vise seg og bli sesongens siste tap, og med unntak av 2-2 kampen i seriefinalen mot Greåker i starten av september, ble resterende kamper vunnet. 19 seire, 1 uavgjort og 2 tap ble fasiten på 22 kamper. Målforskjellen ga en positiv differanse på 76 mål. Med 58 poeng ble det 2 plass på tabellen, 1 poeng bak Greåker som da tok den direkte opprykksplassen. Med 2. plass ventet to kvalifiseringskamper, mot hhv. Lisleby (Nr.2 i 5 divisjon avd.1) og Rygge (fra 4 divisjon). Lisleby ble slått 3-0 i Østfoldhallen, mens den avgjørende kampen mot Rygge endte med en knapp 2-1 seier. Målsetting dermed nådd, og Moss II spiller i 4. divisjon sesongen Totalt har 50 spillere vært benyttet gjennom sesongen, og vi har klart å stille rimelig stabilt med tanke på fordelingen A-spillere og juniorer. I snitt har vi hatt med 4-5 spillere fra A-stallen, mens resten da har vært plukket fra juniorstallene. Det har vært viktig å ta hensyn til belastningen på juniorspillerne, slik at de ikke endte opp med rene kampuker med 2-3 kamper i uka (Interkrets, rekrutt og junior KM). Derav en forklaring på hvorfor det har vært såpass mange spillere involvert i rekrutt laget gjennom sesongen. Årets toppskårer for MFK II, ble Rene Elshaug og Markus Grønstad som begge endte på 8 mål. Totalt endte vi opp med 16 gule kort, samt tre røde kort (inkl. kvalik kampene). Totalt sett en godt gjennomført sesong der vi nådde målet om opprykk. Det gir MFK enda bedre forutsetninger neste sesong, spesielt ift. rekruttering og spillerutviklings arbeidet. Som trener er Side 14

15 jeg også veldig fornøyd med hvordan både A-lags spillere og juniorer har prestert og opptrådd under sesongen. Samtidig må jeg også rette en stor takk til Kjell Rune Andreassen som har gjort en formidabel oppmannsjobb på rekruttlaget, og har absolutt vært en sterk bidragsyter til at laget og spillerne har hatt gode forutsetninger for å prestere. Ørjan Christiansen 2.9 Sportslig oppsummering Junior Juniorlagene har i sesongen 2014 bestått av følgende spillere: Preben Andersen, Aleksander B. Andresen, Magnus Bjerke, Håkon Borhaug, Christian Bretun Ahlsen, Steffen M. Bråthen, Henrik Winther Dahl, Marius Enger Sæthre Jonas Grønstad, Mats Gundersen, Ole Martin Hansen, Kevin Havig, Adam Heliaz, Markus Jensen, Marcus Johnsen, Eirik Kaldheim, Fabian Karlsen, Mathias Karlsen, Ola Tørres Kjølberg, Erik-André Kristiansen, Andreas Lien Eriksen Henrik Moltzau, Sebastian Mortvedt, Thomas Måleng, Olivier Joseph Rioux, Nokhtsjo S. Sjidijev, Edvard Sandnes, William Skinnarland, Ulrik Steen, Henrik Stokkebø, Jostein Syversen, Christoffer Szwarc, Henrik Thoresen, Kasper Vestøl og Henrik Wensell Trenere og lagledelse: Trener: Jan Håvard Nyborg (Bjørn Christensen frem til august) Trener: Tore Aamodt Lagleder: Erik Sandnes Materiellansvarlig KM: Kjell Karlsen Materiellansvarlig Elite: Arne Christiansen Fysioterapeut: Bjørn Syversen Side 15

16 Aktiviteter Juniorgruppen har bestått av 2 lag gjennom sesongen, 1 interkretslag og 1 lag i KM A. Sesongen for Interkretslaget har vært veldig tøff med mange tap og påfølgende nedrykk fra serien. Når vi så hvor det bar ble KM laget prioritert mot slutten av sesongen med tanke på å få til et opprykk der slik at vi på denne måten kunne beholde plassen i interkretsserien, dette lyktes vi nesten med og endte på 2 plass i KM A-sluttspillet. KM laget gikk gjennom sesongen med 19 spilte kamper, herav 11 seiere, 5 tap og 3 uavgjort. Målforskjell Elite laget spilte 26 kamper, herav 1 seier, 21 tap og 4 uavgjort. Målforskjell Sosialt Gruppen hadde avslutning på Peppes den 18. oktober med pizza og og premieutdeling. Her ble det kåret følgende: Spillernes spiller: Kevin Havig Måleng Trenernes spiller: Henrik Stokkebø Best utvikling: Christoffer Szwarc Foreldrekontakt Marianne Johnsen kom innom med en påskjønnelse til lagledelsen, dette ble delt ut av Henrik Stokkebø. Erik Sandnes Lagleder Junior KM og Elite Side 16

17 3. Årsberetning for Yngres avdeling 3.1 Styret i Yngres avdeling Styrets sammensetning i 2014: Leder: Heidi Bretun Nestleder: Anders Thømt Styremedlem: Håkon Johansen Styremedlem: Aina Nordby Styremedlem: Christian Clasen Styremedlem: Thor Atle Halvorsen Styremedlem: Siv Holder Styremedlem: Daniel Thømt Styremedlem: Siv Hafsmo Christian Clasen, siv Hafsmo og Daniel Thømt er nye styremedlemmer av året Styret sammensetning i 2014 bestod av 6 gjenvalgte og 3 nye styremedlemmer. Det er avholdt 15 styremøter. 3.2 Kommentarer til 2014-sesongen 2014 sesongen har vært et aktivt, utfordrende og spennende år. All tid som brukes av styremedlemmene skjer helt frivillig og på fritiden. Alle medlemmene i styret er i full jobb. Arbeidsoppgavene for å drive en Yngres avdeling med ca 210 spiller er et tidskrevende arbeid og krever kveld og helger for å komme i mål. Det er mange arrangementer, dugnader og sportslige oppgaver som skal utarbeides og gjennomføres. Med hard jobbing og godt samarbeid i styret så håper vi at vi har fått til en del forbedringer og gode gjennomføringer av arrangementer og dugnader. I 2014 ble Truls Andersen ansatt i 40 % stilling i Moss FK. Ansettelsen har bidratt til god hjelp for Yngres avdeling. Arbeidsoppgaver som forfallent arbeid, fokus på relevante oppgaver og ikke minst tilstedeværelse på Melløs på dagtid er noe som har lettet arbeidet betraktelig for yngres avdeling. Vi er helt avhengig av en slik stilling for at klubben skal kunne drives forsvarsmessig. Godt samarbeid har gjort det mulig å sette det sportslige ordentlig på dagsordren. Vi ser med dette veldig positivt på sesongen Det kan også vises til fine sportslige prestasjoner i ynges avdeling selv om det ikke gikk helt som vi hadde ønsket. Vil takke spillerne og trenerne på samtlige lag for god innsats. MFK har vært representert på kretslag og by/sonelag Junior Elite klarte dessverre ikke å beholde plassen i eliteserien i år. Junior KM kjempet hardt, men ente til slutt på en 3 plass i A-sluttspillet 99-laget ble nr 4 i B-sluttspill. Dag Grønstad har gjort en formidabel innsats med dette laget og vi tror at 2015 sesongen vil gi resultater for jobben som er lagt ned av trenerteam og spillere laget ble nr 3 i A-sluttspill. Et sterkt lag med Kjell Ove Henriksen i spissen. Et lag som vi har stor tro på. Side 17

18 Skaw cup 2014 I år reiste vi ned til Skagen og Skaw cup med to juniorlag, et 99-lag og et 2001-lag. Både 99-laget og 2001-laget skulle spille i en klasse over og vi visste at det kunne bli en utfordring. I tillegg skulle 2001 laget spille elver fotball for første gang. Vi hadde også ganske liten spillerstall for å dekke opp for to lag juniorlag (et i elite og et i ordinær) Resultater: Junior Elite, 2 plass i B-sluttspill Junior ordinær, 4 plass i B-sluttspill 99-laget, 3 plass i B-sluttspill 2001-laget fikk en sterk 2 plass i B-sluttspill. Laget møtte spiller som var 2 år eldre. Selv om vi ikke nådde helt til topps var det mange gode prestasjoner av både spillere og trenere. Moss FK er gode ambassadører for Moss i Skaw cup. Styret i Yngres er veldig stolte av hva spillere og trenere representerer i Skagen både sportslig og sosialt. Vil takke blide foreldre, flinke trenere/lagledere og flotte spillere for en flott uke. Sesongen for øvrig Vi har hatt 16 lag i aksjon i 2014-sesongen. Det har blitt gjennomført spillerutviklingsøkter 8-11 år annen hver lørdag, Det gror godt nedover i Yngres avdeling i Moss fotballklubb. Det er mange spennende årganger på gang. Keepertrening har blitt gjennomført en gang i uken fra år. Året byr på mange dugnadsoppgaver og arrangementer. Hjemmekamper for A-laget, BDO cup, avslutningscupen, julelotteriet, kunstgresskiosk vakter etc. Styret i yngres vil takke alle som har bidratt i dette arbeider. Vi setter stor pris på denne hjelpen og vi hadde ikke klart oss uten dere. Vi vil også takke alle trenere og frivillige rundt lagene som har bidratt med en flott innsats i året som har gått. Dere har gjort en fantastisk jobb! Styret vil også takke våre samarbeidspartnere for meget god og viktig støtte i Vi gratulerer alle lag med innsatsen gjennom hele sesongen. For øvrig viser vi til fyldige rapporter fra hvert lag i resten av årsberetningen. For styret i Yngres avdeling, Heidi Bretun Side 18

19 3.3 Årsberetning fra spillerutvikler 6-12 år Startet opp tidlig i januar med å ha SU (spillerutvikling) økter på Melløs på Lørdager. Fokuset på disse øktene var individuelle ferdigheter og taktisk/ tekniske ferdigheter. Øktene var bygd opp på følgende måte: De 2 eldste lagene trente for seg selv med litt andre temaer enn de yngste, og de 3 yngste lagene trente sammen. De 2 eldste lagene skulle sende 5 spillere hver, mens de yngste skulle sende 4 spiller hver- totalt 22 stk. Oppvarmingsdelen var den tekniske biten. Der hadde vi kun fokus på tekniske ferdigheter og utførelsen av disse. Spilldelen var spill uten mål (possession). Spillerne fikk poeng ved f.eks. 5 pasninger internt i laget. Det var stort spill i overtall for å skape mestringsfølelse. Hvert lag har hatt ansvar for å sende en trener hver sånn at UT (spillerutvikler) bestandig har fått hjelp, dette har fungert glimrende-tusen takk. Ser at en del av de tingene vi har jobbet med, og en del av øvelsene vi har hatt på SU har trenerne tatt tilbake til eget lag og jobbet videre med. Det har i perioder vært noe hospitering mellom lagene, noe vi skal bli enda bedre neste sesong. Har stort sett hatt månedlige trenermøter med lagene. Stort sett vært et bra fremmøte der. Har også vært på feltet å sett økter. Noen ganger har jeg vist meg, andre ganger ikke. På de øktene hvor jeg har vært har jeg ikke kjørt økter selv, kun bidratt der trenerne har ønsket hjelp. Har også observert og vært samtalepartner hvis trenerne har lurt på noe. Vi gleder oss til en ny sesong. Takk for all hjelp av dyktige, engasjerte trenere og motiverte, lærevillige spillere. Kim A. Andersen Spillerutvikler 6-12 år Side 19

20 3.4 Oppsummering for G-15 (1999) Lagledere: Hovedtrener: Dag Grønstad Ass.trener: Thor Atle Halvorsen Materialforvaltere: Trygve Jacobsen og Ivar Nilsen Oppmann: Stein Myklebust Spillere: Henrik Andersen, Thomas Bøgle, Fitim Gara, Sander Guttulsrød, Martin Haave, Anders Halvorsen, Eirik Jacobsen, Kristian Krognes, Martin Myklebust, Aleksander Nadolski, Sander Nergård, Mathias Nielsen, Thomas Nielsen, Martin Johannes Nilsen, Hau Khan Mang Phimpiu, Andreas Sandum, Sondre Skallerud, Oscar Strøm-Jensen, Petter Vouzounerakis, William Vågenes Andersen, Maciek Zmuda Oppsummering av sesongen Sesongen ble påbegynt i november/desember 2013 med kartlegging og samling av spillergruppe. Oppstart begynte vi med i januar med tre økter på kunstgresset og en styrke/koordinasjonsøkt som ble gjennomført på Spenst av instruktør. Dette programmet ble kjørt frem til mars/april. Diverse treningskamper ble også avholdt i denne perioden I serien deltok vi KM systemet hvor målet var å klare A-sluttspill. Til tross for en god vårsesong var laget for ustabilt i resultater som gjorde at vi dessverre ikke klarte dette. Vi spilte derfor i KM B-sluttspill på høstsesongen og kom på 4 plass med mange gode kamper. Laget har hatt et godt aktivitetsnivå gjennom hele sesongen og har deltatt på følgende: Vårcup (utendørs) BDO-cup (innendørs) Sprint-cup (innendørs) Skawcup ( Danmark) Femsjø-cup (Halden) Kort oppsummert har laget hatt en god utvikling fra januar til november som lover godt for neste sesong. Hospitering Etter sommeren startet hospitering opp til junior. Flere spillere fikk mulighet til å være med på disse øktene både utespillere og keepere Kretslag: Vi fikk meget gledelig med to spillere fra vår tropp til Østfold fotballkrets sine kretstiltak høsten Dette var Alek Nadolski og Andreas Sandum Sosialt Gruppen hadde avslutning med paintball og grilling på Våler aktivitetssenter Dag A. Grønstad Hovedtrener Side 20

21 3.5 Oppsummering for G-13 (2001) Spillerstall: Eirik Asbjørnsen, Simen Asbjørnsen, Thomas Henriksen, Ludvik Svenkerud Juelsen, Jakob Holm Olsen, Yakup Øzdemir, Sindre Thorvaldsen (keeper), Markus Holder Jenssen, Jørgen Sandvik Bjerk, Talha Chaudry, Colin Sederholm, Albert Bolin, Markus Wilhelmsen, Mikkel Hollfjord, Oliver Berg Askland (2002) Trenerteam: Trener: Kjell Ove Henriksen Trener: Ronny Jenssen Lagleder: Gisle Asbjørnse Lag-/gruppesammensetning Laget er meget godt sammensveiset og flesteparten av spillerne har nå spilt sammen i 8 år. Bortsett fra en sesong (2013), så har også trenerteamet vært det samme i alle disse årene. Det betyr at det er en stabil ramme rundt laget med meget kompetente trenere som har utviklet laget til å bli et av de beste i Østfold. 3 plass i KM A-sluttspill, kvartfinale i KM 5`er, seier i BDO-cup og finaletap i B- sluttspillet i Skaw-cup er noen av høydepunktene gjennom året. Det er en veldig engasjert og fin foreldregruppe som er med på kamper, turneringer og følger opp spillerne og laget på og utenfor banen. Alle foreldrene har vært positive til dugnad og stilt opp på alle lagets økter. Representanter i foreldregruppen: Tone Asbjørnsen & Karianne Svenkerud Serien G13 KM 9-er avdeling 01 (vårsesongen) Moss Kambo 4 2 Råde Moss 1-12 Selbak Moss 2 8 Moss Borgen 2 4 Tune Moss 0 4 Moss Lisleby 1 2 Drøbak- Moss 0 1 Frogn Moss Askim 4 2 Hærland Moss 0 7 Moss HSV 2 2 Rakkestad Moss 1 6 Moss Side 21

22 G13 KM 9-er A-sluttspill (høstsesongen) Kråkerøy Moss 1-8 Moss Sarpsborg FK 1-1 Drøbak- Moss 0-2 Frogn Moss Rakkestad 8-0 Kvik Halden Moss 1-1 oss Råde 8-0 Skogstrand Moss 5-1 Moss Drøbak-Frogn 3-0 Borgen 2 Moss 7-1 Lisleby Moss 0-1 Moss Ekholt 3-0 Turneringer 8-9 Feb. BDO Cup, Mossehallen (Vant) 1-2 Mars Sprint Cup, Mossehallen Juli Skaw Cup, Skagen (B-finale) August Eliteturnering Hamar (Klubbsamarbeid Moss, Ekholt og Sprint) 1-2 November KM-5 er, Østfoldhallen (Kvartfinale) Historisk klubbsamarbeid på 2001-nivå Helgen August var fotballgutter fra Moss, Sprint-Jeløy og Ekholt for første gang på samme klubblag. Anledningen var HamKam Talentcup, der 64 av landets beste 2001-lag var samlet til dyst er en god årgang i Østfold, og i vår egen by har vi flere av kretsens beste lag. De lokale spillerne samlet seg, og sammen stilte de to 11-er-lag i det som er uoffisielt NM i G13-klassen. MFK og Ekholt har allerede samarbeidet en stund i denne årsklassen, og nå var også Sprint-Jeløy med. Totalt var det 30 spillere, 14 fra Ekholt, 10 fra Moss og 6 fra Sprint, som reiste til Hamar. De tre klubbenes ledelse signerte en utlånsavtale som ga spillerne tillatelse til å delta på de respektive lagene. Troppen på 30 spillere hadde en trening sammen før de reiste til Hamar. Denne årgangen spiller 9-er til vanlig, men på Hamar spilte de 11-er. Lagene kom til A- og C- sluttspill uten å nå helt til topps, men helgen viste at det er mulig å samarbeide på tvers av klubber for å gi spillerne et best mulig sportslig tilbud. Sone- & Kretslag Laget har 10 spillere på sone- og 6 spillere på kretslagstreninger, hvorav 3 spillere startet i første kretskamp i november mot Oslo. Avslutning Laget hadde 23 november avslutning for spillere, foreldre og søsken. Følgende priser ble delt ut: Årets spiller 2014: Eirik Asbjørnsen, Årets toppscorer 2014: Albert Bolin, Best fremgang 2014: Ludvik Svenkerud Juelsen, Best innsats 2014: Thomas Henriksen, Vinner 10-kampen: Markus Holder Jenssen Gisle Asbjørnsen Lagleder MFK G13 (2001) Side 22

23 3.6 Oppsummering for G-11 (2003) Trenerteamet har bestått av følgende personer; Hovedtrener: Erik Holtan Hjelpetrenere: Robert Larsen, Sverre Vanvik og Bjørn Hauge Lagleder: Kjetil Andresen Spillere Ved sesongstart var vi 18 spillere. Av de opprinnelige 18 sluttet 2 sluttet i løpet av sesongen. En ny spiller har blitt med. I tillegg har vi hatt noen innom på trening en periode, men disse har senere valgt andre aktiviteter Dvs. vi er nå totalt 17 spillere. Treninger Vi har stort sett kjørt med 2 treningsøkter gjennom hele sesongen. Trenerteamet har som klar filosofi at mest mulig trening skal gjøres med ball og dette var vært gjennomført gjennom hele sesongen. Oppmøte har vært meget bra vinter som sommer. Laveste antall spillere på en trening gjennom året er 13. Serie I serien og turneringer har vi vært meldt på med to lag, Moss Sort og Moss Gul. Det har også her vært godt oppmøte og det har aldri vært behov for å avlyse noen kamper, verken i serie eller turneringer. Vi har i år som i fjor benyttet et rulleringssystem på lagene der vi som regel har byttet lag etter 2-3 kamper. Vi har meget god erfaring med dette og har ingen negative tilbakemeldinger på dette fra foreldre eller spillere. Vår vurdering er at hyppige rulleringer har resultert i at vi har fått en sammenspleiset gjeng der alle går godt overens med hverandre uavhengig av skolekrets. Turneringer Vi har i år deltatt i 4 cuper, med 2 lag i alle. Det har vært gode resultater i alle cuper. Resultater Resultatene har gjennomgående vært gode årgangen gjør seg ikke bort resultatmessig, noe som er hyggelig med ikke noe vi har fokusert mye på. Vi har hatt to lag på nivå 1 i år og dette er nok første året hvor laget har møtt svært god motstand i neste alle kamper. Likevel har begge våre lag klart seg bra i de fleste kamper, dog med et par stjernesmeller. Hovedfokuset har vært lik spilletid for alle der gode fotball-opplevelser for alle er blitt satt i sentrum. Ved laginndeling har vi lagt vekt på å ha to tilnærmet jevngode lag, samt en god fordeling av mellom spillere fra Melløs og Bytårnet skole. De aller fleste spilleren har hatt en god utvikling gjennom sesongen. Pasningsspill og kontroll over ballen er god hos de fleste. Videre har vi sett fin utvikling i samspill og bevegelse uten ball. Konklusjon Trener, foreldre og ikke minst spillerne har hatt en spennende og hyggelig sesong, med mange gode fotballopplevelser for store og små. Stemningen har vært god innad, noe som underbygges av meget godt og stabilt oppmøte. Med dette som utgangspunkt gleder vi oss til å ta fatt på en ny sesong! Side 23

24 Sesongen Alle trenere fortsetter i Det legges opp til å gjennomføre 3 treninger per uke f.o.m januar til sesongstart 3. I tillegg vil det bli spilt flere treningskamper i vinterhalvåret. 4. Vi vil fortsette arbeidet med stor fokus på ball og terping av individuelle ferdigheter, samtidig vil i større grad enn tidligere legge inn elementer av styrke og utholdenhet. 5. Det vil bli i noe større grad differensiering i kamp og mer tilpasset trening. Her er det viktig å understreke at alle får trene like mye og alle for minimum spille en kamp per uke(serie). 6. Vi kommer til å melde på et lag på nivå 1 og et lag på nivå 2 kommende sesong. Dette er viktig da vi ønsker at alle skal få oppleve mestring i kamp. 7. Det er også et uttalt mål at vi skal spille flere turneringer, også i det store utland. Moss, 25. November 2014 Trenerteamet MFK Oppsummering for G-10 (2004) Det sportslige dette året har nok en gang vært svært positivt. Vi har hatt 2 lag med i seriespill og resultatene har vært meget gode. Cuper har vi også deltatt i med flotte prestasjoner og resultater også der. Mot slutten av denne sesongen har vi gått sakte men sikkert over til 7 er-fotball. Deltatt i cup gjorde vi også med "vante" resultater! I det hele tatt en flott gjeng gutter å jobbe med! Treningsmessig så har året gått knirkefritt med mest mulig ballspill. Tekniske øvelser har vi en del av og dette økes i takt med ferdighet og alder. Vi føler at vi trenere har et godt tak på spillergruppen når det gjelder utvikling og holdninger Morten Schau Rune Larsen 3.8 Oppsummering for G-9 (2005) Oppsummering MFK G 2005/G9 har holdt aktiviteten i gang siden sesongen 2012/2013 ble avsluttet. I antall og oppmøter har vi vært stabile på 14 stk. spillere på trening. Hovedfokus gjennom året har vært å øve mest mulig repetisjoner på individuelle ferdigheter og basis teknikkøvelser. Koordinasjonsøvelser og posisjon spill har vært gjengangere dette året. Vi har også fortsatt fokus på holdninger og «tilstedeværelse» på trening. Vi har fortsatt arbeidet med å skape en viss fotballforståelse/ forståelse for at fotball er et lagspill. Det å holde på sine posisjoner på banen har vært i fokus selv om alle har rullert på plassene. Et annet mål har vært å skape et samhold rundt laget. Det har vært viktig å informere godt, få med flest mulig foreldre rundt arrangementer, og opptre mest mulig samlet til kamper og cuper. Vi mener vi har lykkes relativt godt med dette og har en positiv foreldregruppe rundt laget. Side 24

25 Trenere Kjetil Andresen og Robert Askland har hatt delt ansvar med hver sin treningsøkt og hvert sitt lag i seriespillet. Thomas Søderholm har tatt del i det han har hatt tid til. Vi har erfart i år at vi må ha flere trenermøter og foreldremøter. Trenermøte ble holdt 04.11, foreldremøte holdes Spillere på laget Hele sesongen har vært stabil på 14 spillere. Vi har nå to gutter på prøvespill. Treninger Vi har gjennom hele sesongen holdt oss på 2 ukentlige treninger pluss kamp i seriesesongen. Vi har benyttet 8 forskjellige spillere på SU-treninger i løpet av sesongen med fast 4 rullerende spillere hver lørdag. Vi har med 2 spillere på egen keepertrening. Hospiteringer har foregått når det har vært mulig med 4 stk. spillere som har rullert. Ingen hospitering fra 06. Mye av treningene er basert på basisferdigheter med ball. Det er få og ofte repeterte øvelser som går på føring, mottak/ medtak, pasninger og ulike type skudd/avslutninger. Det er en stor del spilløkt, som har vært benyttet til å forstå lagspillet, opptre som et lag, lære seg regler osv.. Det har også vært viktig å få inn en viss disiplin og orden på trening, da det er stor spredning i modenhet og konsentrasjonsevne i gruppa. Seriespill Vi bestemte tidlig for 2 lag i serien. Vi har gjennomført kamper med lik spilletid for alle. Kampene har gått veldig bra i år. Spillerne har underveis i sesongen vist at de har lært noe, og selve gjennomføring/bytter og regler har fungert fint. Spillerstallen er liten og jevn. Lagene har rullert gjennom hele sesongen og uansett hvem som spiller med hvem så spiller vi god fotball. Alle har fått prøve seg på forskjellige plasser. Deltagelse i Cuper Vi har deltatt med 2 lag i Skoland cup på Ekholt, Eika Cup på Krapfoss, Oshaug cup. Og med 2 lag i kretsens avslutningsturnering i Ås. Utstyr Vi har i år hatt veldig dårlig utstyr (skammelig). Medisinskrinet kom langt ut i seriespillet (flaut da vi trengte det).vester, suppleringer av drakter og baller kom etter hvert. Foreldregruppe/ sosiale arrangemet Foreldrerepresentanter har fungert bra. Vi har hatt 2 uker/runder med kioskvakter i MFK bua, hatt kiosken ved 1 hjemmekamp, samt dugnadsoppgaver ved avslutningsturnering. Ballgutter i 1 A kamp. Laget har hatt sommer avslutning i Nesparken m/ grilling, kaker og fotballkamp. (voksne mot barna) Vi skal ha sesongavslutning i VIP-rommet. Vi trenerne takker for det vi mener har vært en flott sesong, for et flott lag i klubben. Guttene har lært mye og vist mye fin fotball igjennom sesongen. Ny sesong er allerede i gang, og vi gleder oss til den. For MFK 2005 Robert Askland Side 25

26 3.9 Oppsummering for G-8 (2006) Lagledelse Vi har i løpet av sesongen mistet både Lagleder (Stein Jarle Pedersen) og foreldrekontakt (Simen Thorvaldsen). Dette har resultert i noen endringer i lagledelsen, hvor undertegnede har tatt over som lagleder, Christian Clasén har kommet inn som trener, og Per Magnar Mamen Teigen som foreldrekontakt. Endringene er meldt inn til kubben. Totalt sett ser da støtteapparatet ut som følger: Lagleder / Trener: Ørjan Funderud Trener: Ola Kvam Trener: Bjørn Wiggo Norum Trener: Christian Clasén Foreldrekontakt: Per Magnar Mamen Teigen Spillere Vi har hatt en del utskiftninger av spillere i løpet av sesongen, og det totale antallet spillere har gått ned fra 22 på det meste, til 18 stk i dag. Deriblant en jente som gjør det kjempebra. Siden gruppen er såpass stor, så ser vi ikke noe problem med avgang. Den er for så vidt ventet sett i forhold til interessen enkelte av barna hadde for fotball. Det er store forskjeller på spillerne på laget. Dette både i interesse, ferdigheter, motorikk, konsentrasjon og fysikk. Helt normalt med andre ord Treninger Vi trener 2 ganger i uken, bortsett fra når serien går. Da trapper vi ned til 1 trening ukentlig. I tillegg har vi hatt 7 spillere som har rotert på SU. Når det gjelder treningsforhold, så sliter vi stadig vekk med at det er flere lag som trener på samme sted uten at det er nok mål til alle lagene (bortsett fra 11 er mål, som er i største laget for 8- åringer ). Dette er et årlig gjentakende problem, som vi har meldt fra om. Vi foreslår at klubben tar opp dette med Moss Kommune. Vi har deltatt på SU i år med 7 spillere som har rotert. Kim gjør en god jobb, og vi ser utvikling hos spillerne. Vi ser også at øvelsene er såpass avanserte at mange av våre spillere ikke vil kunne henge med. Vi er likevel skeptisk til konseptet om å plukke ut de beste i den alderen de er nå. Vi vil derfor gjerne delta på SU videre, men vi kommer til å insistere på å fortsette med en rotasjonsordning, slik at flest mulig av de som er kapable til å mestre, og som har lyst, får prøve seg. Vi forsøkte hospitering et par ganger på forsommeren, men med moderat suksess. De av spillerne våre som det er naturlig å sende, er litt kjølige til opplegget. Vi presser ingen, men hører litt med spillerne igjen over nyttår. Serie Vi stiller 2 lag i serien, og roterer disse ca hver 3. kamp for at gutta og jenta skal føle seg som ett lag. Serien har gått fint i år, med stor variasjon i resultat. Vi har både vunnet og tapt med store målforskjeller. Takket være en tørr sommer har Løkenvollen fungert greit som kamparena. Her får vi i alle fall være i fred for andre lag som krangler om plassen. Men det er 2 store forbedringspotensialer for kommunen som MFK bør ta opp. Løkenvollen bør merkes opp mye nærmere Rabekkgata. Det er bedre gress lengst vekk fra lagerbygget. Dette er fordi det er meget dårlig drenert i enden med bygget, noe som gir gjørmedammer. Sammen med skygge fra bygningene gir dette meget dårlige forhold. Merk opp banen så nær Rabekkgt som mulig neste år! Side 26

27 En annen ting er at oppslagene med banefordeling IKKE har fungert bra i år. Flere konflikter med kamper på samme sted på samme tid, og oppslag som er flere uker gamle på tavla. Det er uakseptabelt, og rett og slett pinlig overfor gjestende lag. Cuper Vi har deltatt på Labb & Line Cup på Ekholt i April og Eika Cup i August. Begge er bra cuper. I år ønsker vi nok å få til noe i vinterhalvåret. Materiell Våre spillere har ennå ikke fått treningsdresser etter 2 år! Det fortjener de nå. Blant trenerne er det også meget ymse hvem som har fått hva. Regner med at dette ordner seg i løpet av vinteren. Det som er mer synd er at Select ballene vi har er dårlige. De må pumpes opp hver uke, noe som skaper litt frustrasjon. Dugnad Vi byttet foreldrekontakt i sommer, og da ble det noe kluss i vekslingen med e-adresser. Vi tror dog vi har utført tjenesten vi er satt til. Sokke-salget var upopulært hos foreldrene. Selv om produktet er bra, så er 200 kroners enheter litt store å pushe på både kollegaer og naboer. Det går mange MFK foreldre og besteforeldre rundt i disse sokkene nå. Da kan dere heller skru opp kontingenten, så kan vi velge sokker selv... Sosialt Vi har hatt sommeravslutning og skal ha vinteravslutning. Til den siste kjøper vi inn pokaler. Vi har fått støtte av Yngres til arrangementet. Takk for det. Ørjan Funderud Lagleder 3.10 Oppsummering for G-7 (2007) Lagledelse Gjennomåret har laget hatt følgende trenere; Harald Mathisen, Bjørn Vidar Eikeland, Bjørn Erik Fischer Nielsen, Roy Sætre Khantatat, Mustafa Kilinc og Robin Skauge. Foresatte kontakt har vært Camilla Eikeland. Spillere på laget Det har gjennom året vært en relativ stor og stabil spillergruppe med om lag spillere i gjennomsnitt. Noenfrafall og noen nye har kommet til igjennom året.. Med så mange spillere valgt vi å stille med tre lag på cup er og i sesongen. Vi var innforstått med at det var noe ambisiøst og kunne bli krevende ved forfall men vi ville prioritere at alle guttene fikk mye spilletid. Oppsummering av sesongen Hovedfokus i oppstartsperioden var å vekke fotballinteressen gjennom lek med ball men vi forstod tidlig behovet for å innføre noe disiplin for å klare å gjennomføre organisert trening. Med et snitt på over 20 spillere har vi hatt problemer med å organisere treningene i den lille gymsalen Melløs skole kan tilby. Dette bedret seg betraktelig når vi begynte med utetrening og trening på Malakoff, der vi kan dele salen i 3 soner. Hovedfokus gjennom året har vært å få spillerne til å møte på trening ved motivasjon, lære de lagtilhørighet og komme i gang med utvikling av individuelle ferdigheter og fotballforståelse. Side 27

28 Vi har lagt særlig vekt på å skape samhold i laget, også blant foreldre. Det er opprettet sms-lister og facebookgruppe for laget der det tidlig informeres om hendelser, legges ut bilder mv. De foresatte er flinke til å poste bilder og gir positive tilbakemeldinger ved serie- og cupkamper. Vi mener vi har lykkes relativt godt med dette i oppstartsåret og har en fin foreldregruppe. Treninger MFK G 2007 startet opp 28. oktober 2013 med trening på Melløs skole ukentlig frem til vårsesongen tillot utetrening. I høstsesongen har i tillegg leid treningstid på Malakoff vgs. og har hatt frivillig trening på Melløs treningsfelt på lørdager. Vi mener laget har vært utsatt for endringer ved tilmålt treningstid på AB feltet som følge av mange flyttinger av kamper. Dette er blitt varslet på for kort varsel eller uten at vi har fått kjennskap til det på forhånd. Det er ønskelig med en bedring på dette området i fremtiden. Mye av treningen er basert på basisferdigheter med ball. Det er få og ofte repeterte øvelser som går på føring, mottak/medtak, pasninger og ulike typer skudd/avslutninger. En stor del av treningstiden består også av en spill økt, som har vært benyttet til å forstå lagspillet, opptre som et lag, lære seg reglene mv. Det har også vært viktig å innføre en viss disiplin og orden på trening, da det er stor variasjon i modenhet og konsentrasjonsevne i dette alderstrinnet. Seriespill Som nevnt bestemte vi oss for å ha med tre lag i serien, slik at alle skulle få mest mulig spilletid. Vi har vært påpasselige med å dele inn i jevne lag med betegnelsene «MFK Gul», «MFK Sort» og «MFK Rød». Vi har jevnlig endret på lagene slik at spillerne ikke skal føle noen form for favorisering og for at de skal i størst mulig grad skal beholde følelsen av at de er en spillergruppe. Kampene har gått rimelig bra, men med stor variasjon i resultater. Det har vært store seire og store tap, men også vært en del jevne kamper. Gjennomføring og bytter har fungert fint og vi mener at alle har fått tilmålt lik spillertid. Vi er imponert over guttenes humør uansett resultat. Deltakelse i Cup er Vi har deltatt i følgende helgeturneringer: 3 lag i Labb og Line Cup i februar, arrangert av Vansjø/Svinndal fotballgruppe 3 lag i Skoland Cup i april, arrangert av Ekholt ballklubb 2 lag i Select Eika Cup i august, arrangert av Eika Fotball 2 lag i Rygge Storsenter Cup i november, arrangert av Rygge IL Utstyr Vi har hatt draktsett til alle spillere samt to keeperdrakter. Vi fikk utlevert nye strømper til alle spillerne. Størrelsene passer for alderstrinnet. Vi har tilstrekkelig med fotballer, kjegler og overtrekkvester, men dette er av varierende kvalitet. Fotballene er av dårlig kvalitet og overtrekkvestene er for store for dette alderstrinnet. Vi har medisinbag. Utstyret oppbevares i lagerrom på Melløs stadion. Side 28

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010 Moss Fotballklubb Årsberetning 2010 Oppdatert 28.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2010... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2010... 4 2.2 Styrets beretning...

Detaljer

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av : desisorer, dirigent og sekretær 3. Årsberetninger 4. Regnskap 01.01.01 31.12.01 m/revisors

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

Årsmelding 2013 (uten styrets beretning)

Årsmelding 2013 (uten styrets beretning) Årsmelding 2013 (uten styrets beretning) DAGLIG LEDER HAR ORDET Kjære Brann-medlem Du har nå fått årsmeldingen fra klubben og styrets årsberetning med regnskap for 2013. Styrets årsberetning tar for seg

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL ÅRSBERETNING Fra jubileumskampen den 29. juli 2013 mellom Vålerenga Fotball og Sarpsborg 08 (resultat 5-3). ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 5. MARS 2014, Kl. 19.00 I VALLHALL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr104 2014 Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset Styrets beretning med regnskap Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr. 104. 2014 Onsdag 25.02.2015 kl. 19.00 i Vidarhuset DAGSORDEN I henhold til vedtektene

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

Årsmelding 2014. (uten styrets årsrapport)

Årsmelding 2014. (uten styrets årsrapport) Årsmelding 2014 (uten styrets årsrapport) A-laget: 2014 var spådd til å bli en opptur, men endte med verst tenkelige utgang, nemlig nedrykk til 1. divisjon. Da laget tok fatt på forberedelsene til 2014-sesongen

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING 2010 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN FOTBALL TURN HOVEDFORENINGEN Tirsdag 29. mars 2011 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET Side 1 ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmelding2013. Rosenborg Ballklub

Årsmelding2013. Rosenborg Ballklub Årsmelding2013 Rosenborg Ballklub Hovedsamarbeidspartner Samarbeidspartnere Innhold 3. Dagsorden 4. Forslag til forretningsorden 5. Styrets beretning 8. Organisasjon 9. A-laget 13. A-stall 2013 14. Kampene

Detaljer