Moss Fotballklubb Årsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moss Fotballklubb Årsberetning 2014"

Transkript

1 Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 [ ]

2 Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet Styrets årsberetning for Styrets sammensetning i Styrets beretning Moss Fotballklubbs sponsorer i Arrangement Informasjonsgruppas aktiviteter i Sportslig oppsummering A-laget Statistikk A-laget Sportslig oppsummering Rekruttlaget (Moss II) Sportslig oppsummering Junior Årsberetning for Yngres avdeling Styret i Yngres avdeling Kommentarer til 2014-sesongen Årsberetning fra spillerutvikler 6-12 år Oppsummering for G-15 (1999) Oppsummering for G-13 (2001) Oppsummering for G-11 (2003) Oppsummering for G-10 (2004) Oppsummering for G-9 (2005) Oppsummering for G-8 (2006) Oppsummering for G-7 (2007) Dommere Regnskap 2014 med noter og budsjett Resultatregnskap 2014 og budsjett Balanse Noter til regnskapet pr Representasjon Forsidebilde: Tim Reinback (Foto: Joakim Bekkåsen, Moss Avis) Side 2

3 1. Agenda for årsmøtet Årsmøtet avholdes på klubbhuset på Melløs Stadion fredag 27. februar 2015 kl. 18:30 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent, referent og to desisorer 4. Årsberetninger 5. Regnskap m/revisors og kontrollkomiteens beretninger 6. Innkomne forslag 7. Fastsettelse av kontingent 8. Budsjett 9. Behandle MFKs organisasjonsplan 10. Valg 11. Ansette revisor Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett. Side 3

4 2. Styrets årsberetning for Styrets sammensetning i 2014 Styret i Moss Fotballklubb har hatt følgende sammensetning etter valget i februar 2014: Leder: Thomas Thorkildsen Nestleder: Trond Andersen Leder yngres avd.: Heidi Bretun Styremedlemmer: Fredrik Scheinert Helle Enerhaugen Vibekke Holme Royne Berget Varemedlem: Eivind Brynildsen 2.2 Styrets beretning På de to foregående årsmøter er det blitt opplyst om at budsjettet er kuttet så mye det var mulig i forhold til å drive på et forsvarlig nivå i 2. divisjon. Det ble opplyst om at utgiftene var budsjettert på et nivå man hadde kontroll på og at det var inntektene som var den usikre delen. I 2014 ble det brukt mer penger enn budsjettert. Dette merforbruket gjaldt spillere og var finansiert eksternt. På inntektssiden var det en stor brist på markedsinntekter. Dette omtales i mer detalj senere, men avviket henger sammen med at klubben ikke har noen ansatt på marked. Årsregnskapet er gjengitt på side 31 og viser et underskudd på kroner. Moss FK AS har ligget dødt gjennom hele perioden og all aktivitet har vært gjennom klubben. Kostnader i 2014 I 2014 hadde man kontroll på utgiftene. Det jobbes hele tiden med å bruke hver eneste krone på best mulig måte. Det er gjort et arbeid for å kunne kutte kostnader ytterligere i 2015 da inntektene ikke er i henhold til budsjett. Inntekter i 2014 Inntektene svikter i 2014 og det er på markedssiden svikten kommer. Vi klarte ikke å signere en generalsponsor for 2014 og for å kunne opprettholde driften på det nivået vi ligger på må det jobbes bedre på marked. Sponsorarbeidet i klubben har vært drevet igjennom markedsutvalget. Dette utvalget drives på dugnad. Vi kommer ikke videre på dette arbeidet uten å ha en ansatt til å koordinere. Dette gjelder både det å være ute i markedet og å kunne gjennomføre markedsaktiviteter. I styremøte i april/mai ble det lagt frem at dersom svikten på marked ikke kunne innhentes ville det bli et underskudd i størrelsesorden 1,5-2 millioner. Det ble da startet to separate løp hvor det henholdsvis ble arbeidet med generalsponsor ble intensivert og for å få med en gruppe på en aksjon for å dekke det forventede underskuddet. Vi har vært i dialog og møter med flere, men klarte ikke å komme i havn med en ny generalsponsor. Arbeidet med aksjonsgruppen pågikk helt inn mot jul. Side 4

5 Det var en positiv stemning for å få til en løsning for å dekke hele underskuddet (som da var i overkant av 1,5 millioner), men det viste seg til slutt å ikke la seg gjennomføre. Arbeidet med aksjonsgruppen endte opp med å bringe inn som kunne inntektsføres som gave i Budsjettet for 2015 Budsjettet fra 2014 legges som lest for årets budsjett. Vi budsjettere med mindre i sponsorinntekter hvor vi senker generalsponsorbudsjettet. Dette gjør at vi også må kutte i utgiftene og det er i hovedsak utgifter på spillere og trenere det kuttes i. Det jobbes hardt for å øke inntektssiden over kostnadsnivået og det er stor tro på at vi vil klare dette i inneværende år. Pr. 1.2 er det signert samarbeidsavtaler for ca. kr 1,6 mill., noe som er godt over tilsvarende inntekter på samme tidspunkt i Likviditetssituajon per februar Etter nyttår er trekk mot kassakreditt redusert til (tilsvarende Grasrot-utbetaling i februar) og likviditeten er i tillegg styrket med i gaver som ble bokført i slutten av Dette bedrer likviditetsbildet noe, men den anses fortsatt som meget presset og alvorlig. Klubben har avtaler knyttet til nedbetaling av de største gjeldspostene, men bedret likviditet er påkrevet for å kunne håndtere disse avtalene i tiden fremover. Inntekts- og likviditetsoppfølging i 2015 Klubben ønsker å drive 2015 etter budsjett. Dette budsjettet er i utgangspunktet laget uten hensyn til underskuddet i 2014, og inndekning for dette må dermed i stor del hentes utenfor budsjettet. Klubben jobber med og vil jobbe fremover med å løse denne utfordringen for å forsøke at underskuddet får minst mulig effekt på 2015-sesongen, men styret er forberedt på at begrensninger og kutt vil kunne bli nødvendig. For å klare inntektene i 2015 budsjettet forsøker vi å ansette en på deltid på marked/arrangement samtidig som vi vil prøve å få dekket denne kostnaden utenfor budsjett. Dette må løses snarest, og klubben er i konkret dialog med en aktuell kandidat som vi tror vil kunne bidra betydelig. Arbeidet med å løse effekten av 2014-underskuddet har som tidligere nevnt pågått lenge uten et fullgodt resultatet. Dette arbeidet vil dermed fortsette utover våren. Klubbens økonomiutvalg vil til enhver tid evaluere inntekter mot utgifter, og dersom inntektsmålene i budsjettet ikke nås vil det være helt nødvendig å kutte i kostnadene. Spillere og trenere utgjør den klarte største utgiftsposten, og det er her det vil kunne være rom for besparelse. Dette vil sannsynligvis påvirke sportslig satsning, men er en nødvendighet for å kunne drifte klubben på de inntektene vi klarer å skaffe. Man vil også jobbe aktivt med å redusere kostnader på alle øvrige områder. Sportslig I 2014 kom A-laget på 3. plass. Vi er dermed endelig med i toppen og dette er vi godt fornøyd med. Serien ble aldri så spennende som vi håpet ved at Follo var så suverene at det tidlig ble urealistisk å kunne ta dem igjen. I skrivende stund er A-lagsstallen på det nærmeste klar og det har vært flere utbyttinger i stallen. En grunnstamme fra spillergruppen er med videre, samtidig som det har kommet inn mange lovende spillere fra regionen vår. På trenersiden har det vært store utskiftninger, hvor Ørjan Christiansen har tatt over som hovedtrener for A-laget etter å ha vært toppspillerutvikler i fjor. Even Juliussen kommer inn som hjelpetrener og Morten Enersen som spillerutvikler for alderstrinnet Sistnevnte skal også ha koordineringsansvaret for spillerutvikler år. Side 5

6 Even har fartstid fra Skeid og Fredrikstad, og Morten kommer fra Vålerenga. Det er stor og bred kompetanse i trenerteam og utviklingsteam og vi har stor tro på at dette skal gi resultater. Juniorlaget rykket ned i kretsserien og det må bygges opp et nytt lag for å kunne komme opp i interkretsserien igjen. Per Gunnar Knudsen blir hovedtrener for juniorene i Han har over 20 års fartstid i østfoldfotballen og vi er glade for å ha han på laget. Juniorguttene skal i tillegg til å spille i junior KM også være store bidragsytere på rekruttlaget i 4.divisjon, som er en flott arena for dem. Opprykk for rekruttlaget var en av hovedmålsetningene i 2014 og vi er veldig glade for at vi klarte dette. Arenaen for de nest beste på A-laget og de beste juniorspillerne blir vesentlig bedre med 4. divisjonsspill ble for A-laget et mye bedre år enn tidligere sesonger i 2. divisjon. Vi ønsker å bygge videre på dette samtidig som at fokus legges på å utvikle spillere til å spille for A-laget. Både lokale og regionale talenter skal utvikles og være med å heve laget mot Samarbeid med andre klubber Det er avholdt møter med mange av klubbene i distriktet og målet er å raskest mulig ha vært i dialog med alle. Vi ønsker å få til et samarbeid på tvers av klubbene og til nå har dette vært meget positive dialoger. Vi fortsetter arbeidet og satser på at dette ender opp med noe konkret i løpet av inneværende år. Organisering Moss FK er fortsatt en dugnadsklubb. Vi har nå Truls Andersen på 40 % stilling. Vi håper å raskt kunne ha på plass en til som skal jobbe deltid. Arbeidsområdene til Truls vil være sport og administrasjon mens den nye stillingen vil jobbe med arrangementer og marked. Ved å få inn en ansatt til vil vi også kunne frigjøre yngres styret for en del av de tunge oppgavene. Organisering av BDO Cup, fotballskoler, mm vil flyttes til administrasjonen. Yngres styret vil ha fokus på drift av lagene. Samtidig skal vi ta vare på det gode dugnadsarbeidet som gjøres i klubben og flere av de som i dag bidrar stort i alle gruppene som Yngres avdeling, Eldres avdeling og Kraakevingen inkluderes i arbeidsgrupper. Visjon målsetning Klubben har utarbeidet en visjon og målsetningsplan. Moss FK mot Dette er et dokument vi jobber og måler imot og skal gi et løft for hele klubben på alle områder. Klubblokaler Fra mars 2013 har vi hatt samlokaliserte klubblokaler med Rapid/Athene. Det har vært en prøveperiode frem til nå og vi skal nå sette oss ned for å se på mulighetene for å inngå videre samarbeid. Fortsatt drift Klubbens egenkapital er tapt og per negativ med kr tusen. Budsjettet for 2015 er satt opp med et overskudd på kr 408 tusen. Styret har tatt utgangspunkt i reelle inntekter og kostnader i Inntektene vurderes å være nøkternt budsjettert. Kostnadene for 2014 ble fulgt nøye opp, og styret mener at man også vil ha god kontroll på disse i Side 6

7 Styret ser at det er vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift, da kortsiktig forfalt gjeld vesentlig overstiger midler/eiendeler, samt at egenkapitalen er betydelig negativ. Styret vil derfor jobbe aktivt med å få til avtaler med kreditorer for å kunne betjene gjelden og sikre et forsvarlig grunnlag for videre drift. Styret mener at det i dag er forsvarlig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn, men vil løpende vurdere om det er grunnlag for fortsatt drift i forbindelse med sitt arbeid med å gjøre avtaler med kreditorer og sørge for forsvarlig drift i På vegne av styret i Moss Fotballklubb Thomas Thorkildsen Styreleder, Moss FK 2.3 Moss Fotballklubbs sponsorer i 2014 Hovedsponsorer: Sponsorer: Garmin AS Moss To-takt Fargerike Bretun PS Press Ramirent Knut Bjerke AS Bama AS Østfold Gress AS Nordea Ernst & Young Hydroclean AS Monge Frisør Snapdrive Knatterudfjellet Trelast Amfi Moss Brennes Auto Råde Graveservice Asfalt Remix Peppes Pizza Rune Jørgensen AS Erøy Regnskap Adecco Steinspruten Råde Bakeri Moss Finbakeri Bilbutikk1 ØFAS Multiconsult Stena Recycling Lilleeng Helsepark Aker Solution SRD Invest Granum AS Solid Entreprenør Tyrkiahus Vansjø BBL Subaru Moss Moss Taxi Side 7

8 2.4 Arrangement Sesongen 2014 har blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte rent arrangementsmessig. Vi har ikke blitt satt på de helt store utfordringene med rundt tilskuere på kampene. Moss FK har ikke fått noen oppgaver fra Norges Fotballforbund i løpet av Vi benytter anledningen til a takke for en positiv sesong rent arrangementsmessig og da med god bistand fra de som har betjent telleapparater, ballhentere, betjening av kiosker og VIP-rom samt service overfor dommere og gjestende lag. Morten Westheim arrangementsansvarlig 2.5 Informasjonsgruppas aktiviteter i 2014 Med samme struktur som markedsgruppa er det etablert en informasjonsgruppe med ansvar for ekstern kommunikasjon via hjemmeside, nyhetsbrev, pressemeldinger, sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter), Rett-Etter-Jobb møter, etc ble nok et år hvor hjemmesiden vår bidro til å skape engasjement gjennom daglige oppdateringer om stort og smått som foregår i og rundt MFK. Etter ni år med iherdig innsats for mossfk.no overlot Alvin Holm hovedansvaret for publisering av saker på vår hjemmeside mossfk.no til Rolf Kristensen. Rolf var også en pådriver for at MFK kunne tilby et 20 siders kampprogram på alle våre hjemmekamper. Alvin flyttet til Ålesund og kunne i utgangspunktet ikke følge MFK like tett som han har gjort i mange år. Han bidro likevel vesentlig gjennom hele 2014-sesongen, noe han vil fortsette med i Vi retter en takk til Alvin for innsatsen for klubben i hans hjerte. At vi ble kåret til Norges beste fotball-web ved to anledninger skal han ha en stor del av æren for. Og vi ønsker ham velkommen tilbake som en stødig bidragsyter på vår webside. En annen vesentlig bidragsyter er Knut Hovland, som med sin skarpe penn levert mange gode artikler gjennom hele Knut har i lag med Trond Andersen skrevet saker som har vært benyttet på hjemmeside, i nyhetsbrev og kampprogram. I tillegg har Knut og Trond arrangert åtte frokostmøter og ettermiddagsmøter med en rekke interne og eksterne bidragsytere. Avslutningsvis ønsker klubben takke samarbeidspartnere Kreatif (kontaktperson Toni Delgado) og Link Mobility (kontaktperson Nicolai Kristiansen) for deres bidrag til at klubben henger med i vår digitale tidsalder. Det fleste kjenner Kreatif sitt bidrag hva gjelder klubbens hjemmeside. Link på sin side bidrar med kåring av «Dagens kæll» på hjemmekamper, samt sms-tjenesten hvor du kan støtte MFK med et fast beløp pr. måned. I 2015 vil du som følge av et utvidet samarbeid med Link også kunne kjøpe kampbilletter, kaffe og pølse i vaffel med sms-tjenester på Melløs. På vegne av Informasjonsgruppa Trond Andersen Side 8

9 2.6 Sportslig oppsummering A-laget 2014 var et meget godt år for A-laget. Arne Erlandsen ble re-signert som klubbens hovedtrener og Ørjan Christiansen fortsatte i rollen som assistenttrener/toppspillerutvikler. Ellers hadde laget et godt støtteapparat med et antall personer som delte på de praktiske oppgavene rundt laget i tillegg til helsepersonell i kampsituasjon. Vinteren startet bra med treningskamper mot gode lag fra bade Tippeliga og Adeccoliga. Laget hadde sterke resultater med blant annet uavgjort mot Sarpsborg08 og seier mot Fredrikstad i treningskampene. Laget dro også på treningsleir til Tyrkia og spilte mot god ukrainsk motstand. Serien startet med seier borte mot Mo. Vårsesongen sett under ett var rimelig god men vi hadde en dårlig avslutning inn mot sommerferie med for mange unødvendige poengtap. I tilegg vant Follo det som var å vinne og hadde fått et stort poengforsprang før høstsesongen ble sparket i gang. Gjennom høsten kom laget inn i en veldig god trend og var avdelingens beste poengplukker gjennom høstsesongen. Vi endte til slutt opp på en oppløftende 3.plass, 13 poeng bak et suverent Follolag som vi slo 3-0 på Melløs i sesongens siste hjemmekamp. 16 seire, 5 uavgjort og 5 tap ble fasiten på 26 kamper. Målforskjellen ga en positiv differanse på 45 mål. Lagets toppscorer i 2014 ble Jorge Rodriguez med 16 mål. I cupen gikk vi til 2. runde der vi møtte Lillestrøm på Melløs. Kampen endte med et skuffende 0-5 tap. A-laget fikk foran sesongen inn mange nye spillere og klubben vil takke alle spillere som har vært med på å gjøre 2014 til et godt MFK-år. Klubben ønsker også å rette en stor takk til Arne Erlandsen for den store innsatsen han har gjort gjennom 2013 og Totalt sett var sesongen 2014 en meget god sesong. Moss FK etablerte seg som et av Norges beste 2.divisjonslag etter 3 magre sesonger. Klubben opplever nå stor interesse fra spillere som ønsker å spille for klubben. Etter serieslutt ble klubben og Arne Erlandsen enige om å ikke fornye kontrakten. Ørjan Christiansen ble ansatt som hovedtrener og klubben har fått inn et meget spennede trenerteam. Even Juliussen kommer fra Fredrikstad FK og er assistenttrener mens Morten Enersen er ansatt som spillerutvikler med spesielt fokus på klubbens spillere mellom 16 og 18 år. Side 9

10 Ved inngangen til 2015 er a-stallen mer eller mindre komplett, men det jobbes fortsatt for å få inn 3-4 spillere. Laget er kommet godt i gang med treningen og jobber målrettet frem mot seriestart. I mars reiser laget på treningsleir/kamp til Sogndal og møter Sogndals A-lag til treningskamp. 2.7 Statistikk A-laget Nedenfor følger en oversikt, som viser hvor mange kamper de enkelte spillere har hatt på Moss FK `s A - lag, i inneværende sesong. A-laget har spilt 43 kamper, fordelt på: Serie=26, Cup=2, Privat=15. Målforskjellen ble: (Serie 69-24, Cup 5-5, Priv ). Side 10

11 Seriekamper Tilskuere H = 6473 X = 490 Kaldheim Eirik 1 B = Cham Nordheim Markus Guerrero Oscar Garcia Rodriguez Jorge Elshaug Rene Stokkebø Henrik Sjidijev Nohchi 1 Grønstad Markus Fredriksen Jon Andre q Baigorri Alvaro Jensen Kenneth DiV Amarh Emmanuel q q q q Nes Fabian Stensrud Krug Marcos Gondra Klausen Thomas Mønell Dan Jobarteh Sal q Skog Bjørn = bortek. Johnsen Patrick 1 Ohlsson Marcus Bjerke Lars Magnus 1 1 Reinback Tim Rosenkilde Martin = rødt k. 1 Onstad Kristian Flittie = gult k. Jusufi Berat q = mål 1 Sazonovs Jevgenijs q 1 1 = innb. Skjelin Thomas q=stå over Nr. Resultat: M ål 2014 Moss FK. MO Lørenskog Harstad Eidsvoll Turn Drøbak/Frog n Kjelsås Kvik/Halden Medkila KFUM Finnsnes Skeid Follo VålerengaII Mo Lørenskog Harstad Eidsvoll Turn Drøbak/Frog n Kjelsås Kvik/Halden Medkila KFUM Finnsnes Skeid Follo VålerengaII Mål H/B 2 - divisjon. Oddsen-Ligaen, avd. 4. Side 11

12 Norgesmesterskapet (Cup) Side 12

13 Privatkamper Side 13

14 2.8 Sportslig oppsummering Rekruttlaget (Moss II) Målsettingen for Moss II, ble tidlig avklart: Opprykk til 4 divisjon. Både for våre yngre spillere, samt A-lags spillere som ikke spiller førstelags fotball, er det svært viktig med en forbedret kamparena. Sesongåpningen 28. april startet med hjemmekamp og lokaloppgjør mot Kambo, og endte med en knapp 3-2 seier. Videre ble det storseier med 10-2 borte mot Korsgård i den neste runden. Storseire ble det også i de to neste rundene, med 7-0 mot Tune og 11-0 borte mot HSV. Sesongens første tap, kom mot Greåker. En spennende og tett kamp endte med 5-4 seier til Greåker, som må sies var skuffende med tanke på at vi på papiret stilte et meget sterkt lag. Runden etter kom ett nytt tap etter at Råde beholdt alle poengene med 2-1 seier. Dette skulle vise seg og bli sesongens siste tap, og med unntak av 2-2 kampen i seriefinalen mot Greåker i starten av september, ble resterende kamper vunnet. 19 seire, 1 uavgjort og 2 tap ble fasiten på 22 kamper. Målforskjellen ga en positiv differanse på 76 mål. Med 58 poeng ble det 2 plass på tabellen, 1 poeng bak Greåker som da tok den direkte opprykksplassen. Med 2. plass ventet to kvalifiseringskamper, mot hhv. Lisleby (Nr.2 i 5 divisjon avd.1) og Rygge (fra 4 divisjon). Lisleby ble slått 3-0 i Østfoldhallen, mens den avgjørende kampen mot Rygge endte med en knapp 2-1 seier. Målsetting dermed nådd, og Moss II spiller i 4. divisjon sesongen Totalt har 50 spillere vært benyttet gjennom sesongen, og vi har klart å stille rimelig stabilt med tanke på fordelingen A-spillere og juniorer. I snitt har vi hatt med 4-5 spillere fra A-stallen, mens resten da har vært plukket fra juniorstallene. Det har vært viktig å ta hensyn til belastningen på juniorspillerne, slik at de ikke endte opp med rene kampuker med 2-3 kamper i uka (Interkrets, rekrutt og junior KM). Derav en forklaring på hvorfor det har vært såpass mange spillere involvert i rekrutt laget gjennom sesongen. Årets toppskårer for MFK II, ble Rene Elshaug og Markus Grønstad som begge endte på 8 mål. Totalt endte vi opp med 16 gule kort, samt tre røde kort (inkl. kvalik kampene). Totalt sett en godt gjennomført sesong der vi nådde målet om opprykk. Det gir MFK enda bedre forutsetninger neste sesong, spesielt ift. rekruttering og spillerutviklings arbeidet. Som trener er Side 14

15 jeg også veldig fornøyd med hvordan både A-lags spillere og juniorer har prestert og opptrådd under sesongen. Samtidig må jeg også rette en stor takk til Kjell Rune Andreassen som har gjort en formidabel oppmannsjobb på rekruttlaget, og har absolutt vært en sterk bidragsyter til at laget og spillerne har hatt gode forutsetninger for å prestere. Ørjan Christiansen 2.9 Sportslig oppsummering Junior Juniorlagene har i sesongen 2014 bestått av følgende spillere: Preben Andersen, Aleksander B. Andresen, Magnus Bjerke, Håkon Borhaug, Christian Bretun Ahlsen, Steffen M. Bråthen, Henrik Winther Dahl, Marius Enger Sæthre Jonas Grønstad, Mats Gundersen, Ole Martin Hansen, Kevin Havig, Adam Heliaz, Markus Jensen, Marcus Johnsen, Eirik Kaldheim, Fabian Karlsen, Mathias Karlsen, Ola Tørres Kjølberg, Erik-André Kristiansen, Andreas Lien Eriksen Henrik Moltzau, Sebastian Mortvedt, Thomas Måleng, Olivier Joseph Rioux, Nokhtsjo S. Sjidijev, Edvard Sandnes, William Skinnarland, Ulrik Steen, Henrik Stokkebø, Jostein Syversen, Christoffer Szwarc, Henrik Thoresen, Kasper Vestøl og Henrik Wensell Trenere og lagledelse: Trener: Jan Håvard Nyborg (Bjørn Christensen frem til august) Trener: Tore Aamodt Lagleder: Erik Sandnes Materiellansvarlig KM: Kjell Karlsen Materiellansvarlig Elite: Arne Christiansen Fysioterapeut: Bjørn Syversen Side 15

16 Aktiviteter Juniorgruppen har bestått av 2 lag gjennom sesongen, 1 interkretslag og 1 lag i KM A. Sesongen for Interkretslaget har vært veldig tøff med mange tap og påfølgende nedrykk fra serien. Når vi så hvor det bar ble KM laget prioritert mot slutten av sesongen med tanke på å få til et opprykk der slik at vi på denne måten kunne beholde plassen i interkretsserien, dette lyktes vi nesten med og endte på 2 plass i KM A-sluttspillet. KM laget gikk gjennom sesongen med 19 spilte kamper, herav 11 seiere, 5 tap og 3 uavgjort. Målforskjell Elite laget spilte 26 kamper, herav 1 seier, 21 tap og 4 uavgjort. Målforskjell Sosialt Gruppen hadde avslutning på Peppes den 18. oktober med pizza og og premieutdeling. Her ble det kåret følgende: Spillernes spiller: Kevin Havig Måleng Trenernes spiller: Henrik Stokkebø Best utvikling: Christoffer Szwarc Foreldrekontakt Marianne Johnsen kom innom med en påskjønnelse til lagledelsen, dette ble delt ut av Henrik Stokkebø. Erik Sandnes Lagleder Junior KM og Elite Side 16

17 3. Årsberetning for Yngres avdeling 3.1 Styret i Yngres avdeling Styrets sammensetning i 2014: Leder: Heidi Bretun Nestleder: Anders Thømt Styremedlem: Håkon Johansen Styremedlem: Aina Nordby Styremedlem: Christian Clasen Styremedlem: Thor Atle Halvorsen Styremedlem: Siv Holder Styremedlem: Daniel Thømt Styremedlem: Siv Hafsmo Christian Clasen, siv Hafsmo og Daniel Thømt er nye styremedlemmer av året Styret sammensetning i 2014 bestod av 6 gjenvalgte og 3 nye styremedlemmer. Det er avholdt 15 styremøter. 3.2 Kommentarer til 2014-sesongen 2014 sesongen har vært et aktivt, utfordrende og spennende år. All tid som brukes av styremedlemmene skjer helt frivillig og på fritiden. Alle medlemmene i styret er i full jobb. Arbeidsoppgavene for å drive en Yngres avdeling med ca 210 spiller er et tidskrevende arbeid og krever kveld og helger for å komme i mål. Det er mange arrangementer, dugnader og sportslige oppgaver som skal utarbeides og gjennomføres. Med hard jobbing og godt samarbeid i styret så håper vi at vi har fått til en del forbedringer og gode gjennomføringer av arrangementer og dugnader. I 2014 ble Truls Andersen ansatt i 40 % stilling i Moss FK. Ansettelsen har bidratt til god hjelp for Yngres avdeling. Arbeidsoppgaver som forfallent arbeid, fokus på relevante oppgaver og ikke minst tilstedeværelse på Melløs på dagtid er noe som har lettet arbeidet betraktelig for yngres avdeling. Vi er helt avhengig av en slik stilling for at klubben skal kunne drives forsvarsmessig. Godt samarbeid har gjort det mulig å sette det sportslige ordentlig på dagsordren. Vi ser med dette veldig positivt på sesongen Det kan også vises til fine sportslige prestasjoner i ynges avdeling selv om det ikke gikk helt som vi hadde ønsket. Vil takke spillerne og trenerne på samtlige lag for god innsats. MFK har vært representert på kretslag og by/sonelag Junior Elite klarte dessverre ikke å beholde plassen i eliteserien i år. Junior KM kjempet hardt, men ente til slutt på en 3 plass i A-sluttspillet 99-laget ble nr 4 i B-sluttspill. Dag Grønstad har gjort en formidabel innsats med dette laget og vi tror at 2015 sesongen vil gi resultater for jobben som er lagt ned av trenerteam og spillere laget ble nr 3 i A-sluttspill. Et sterkt lag med Kjell Ove Henriksen i spissen. Et lag som vi har stor tro på. Side 17

18 Skaw cup 2014 I år reiste vi ned til Skagen og Skaw cup med to juniorlag, et 99-lag og et 2001-lag. Både 99-laget og 2001-laget skulle spille i en klasse over og vi visste at det kunne bli en utfordring. I tillegg skulle 2001 laget spille elver fotball for første gang. Vi hadde også ganske liten spillerstall for å dekke opp for to lag juniorlag (et i elite og et i ordinær) Resultater: Junior Elite, 2 plass i B-sluttspill Junior ordinær, 4 plass i B-sluttspill 99-laget, 3 plass i B-sluttspill 2001-laget fikk en sterk 2 plass i B-sluttspill. Laget møtte spiller som var 2 år eldre. Selv om vi ikke nådde helt til topps var det mange gode prestasjoner av både spillere og trenere. Moss FK er gode ambassadører for Moss i Skaw cup. Styret i Yngres er veldig stolte av hva spillere og trenere representerer i Skagen både sportslig og sosialt. Vil takke blide foreldre, flinke trenere/lagledere og flotte spillere for en flott uke. Sesongen for øvrig Vi har hatt 16 lag i aksjon i 2014-sesongen. Det har blitt gjennomført spillerutviklingsøkter 8-11 år annen hver lørdag, Det gror godt nedover i Yngres avdeling i Moss fotballklubb. Det er mange spennende årganger på gang. Keepertrening har blitt gjennomført en gang i uken fra år. Året byr på mange dugnadsoppgaver og arrangementer. Hjemmekamper for A-laget, BDO cup, avslutningscupen, julelotteriet, kunstgresskiosk vakter etc. Styret i yngres vil takke alle som har bidratt i dette arbeider. Vi setter stor pris på denne hjelpen og vi hadde ikke klart oss uten dere. Vi vil også takke alle trenere og frivillige rundt lagene som har bidratt med en flott innsats i året som har gått. Dere har gjort en fantastisk jobb! Styret vil også takke våre samarbeidspartnere for meget god og viktig støtte i Vi gratulerer alle lag med innsatsen gjennom hele sesongen. For øvrig viser vi til fyldige rapporter fra hvert lag i resten av årsberetningen. For styret i Yngres avdeling, Heidi Bretun Side 18

19 3.3 Årsberetning fra spillerutvikler 6-12 år Startet opp tidlig i januar med å ha SU (spillerutvikling) økter på Melløs på Lørdager. Fokuset på disse øktene var individuelle ferdigheter og taktisk/ tekniske ferdigheter. Øktene var bygd opp på følgende måte: De 2 eldste lagene trente for seg selv med litt andre temaer enn de yngste, og de 3 yngste lagene trente sammen. De 2 eldste lagene skulle sende 5 spillere hver, mens de yngste skulle sende 4 spiller hver- totalt 22 stk. Oppvarmingsdelen var den tekniske biten. Der hadde vi kun fokus på tekniske ferdigheter og utførelsen av disse. Spilldelen var spill uten mål (possession). Spillerne fikk poeng ved f.eks. 5 pasninger internt i laget. Det var stort spill i overtall for å skape mestringsfølelse. Hvert lag har hatt ansvar for å sende en trener hver sånn at UT (spillerutvikler) bestandig har fått hjelp, dette har fungert glimrende-tusen takk. Ser at en del av de tingene vi har jobbet med, og en del av øvelsene vi har hatt på SU har trenerne tatt tilbake til eget lag og jobbet videre med. Det har i perioder vært noe hospitering mellom lagene, noe vi skal bli enda bedre neste sesong. Har stort sett hatt månedlige trenermøter med lagene. Stort sett vært et bra fremmøte der. Har også vært på feltet å sett økter. Noen ganger har jeg vist meg, andre ganger ikke. På de øktene hvor jeg har vært har jeg ikke kjørt økter selv, kun bidratt der trenerne har ønsket hjelp. Har også observert og vært samtalepartner hvis trenerne har lurt på noe. Vi gleder oss til en ny sesong. Takk for all hjelp av dyktige, engasjerte trenere og motiverte, lærevillige spillere. Kim A. Andersen Spillerutvikler 6-12 år Side 19

20 3.4 Oppsummering for G-15 (1999) Lagledere: Hovedtrener: Dag Grønstad Ass.trener: Thor Atle Halvorsen Materialforvaltere: Trygve Jacobsen og Ivar Nilsen Oppmann: Stein Myklebust Spillere: Henrik Andersen, Thomas Bøgle, Fitim Gara, Sander Guttulsrød, Martin Haave, Anders Halvorsen, Eirik Jacobsen, Kristian Krognes, Martin Myklebust, Aleksander Nadolski, Sander Nergård, Mathias Nielsen, Thomas Nielsen, Martin Johannes Nilsen, Hau Khan Mang Phimpiu, Andreas Sandum, Sondre Skallerud, Oscar Strøm-Jensen, Petter Vouzounerakis, William Vågenes Andersen, Maciek Zmuda Oppsummering av sesongen Sesongen ble påbegynt i november/desember 2013 med kartlegging og samling av spillergruppe. Oppstart begynte vi med i januar med tre økter på kunstgresset og en styrke/koordinasjonsøkt som ble gjennomført på Spenst av instruktør. Dette programmet ble kjørt frem til mars/april. Diverse treningskamper ble også avholdt i denne perioden I serien deltok vi KM systemet hvor målet var å klare A-sluttspill. Til tross for en god vårsesong var laget for ustabilt i resultater som gjorde at vi dessverre ikke klarte dette. Vi spilte derfor i KM B-sluttspill på høstsesongen og kom på 4 plass med mange gode kamper. Laget har hatt et godt aktivitetsnivå gjennom hele sesongen og har deltatt på følgende: Vårcup (utendørs) BDO-cup (innendørs) Sprint-cup (innendørs) Skawcup ( Danmark) Femsjø-cup (Halden) Kort oppsummert har laget hatt en god utvikling fra januar til november som lover godt for neste sesong. Hospitering Etter sommeren startet hospitering opp til junior. Flere spillere fikk mulighet til å være med på disse øktene både utespillere og keepere Kretslag: Vi fikk meget gledelig med to spillere fra vår tropp til Østfold fotballkrets sine kretstiltak høsten Dette var Alek Nadolski og Andreas Sandum Sosialt Gruppen hadde avslutning med paintball og grilling på Våler aktivitetssenter Dag A. Grønstad Hovedtrener Side 20

21 3.5 Oppsummering for G-13 (2001) Spillerstall: Eirik Asbjørnsen, Simen Asbjørnsen, Thomas Henriksen, Ludvik Svenkerud Juelsen, Jakob Holm Olsen, Yakup Øzdemir, Sindre Thorvaldsen (keeper), Markus Holder Jenssen, Jørgen Sandvik Bjerk, Talha Chaudry, Colin Sederholm, Albert Bolin, Markus Wilhelmsen, Mikkel Hollfjord, Oliver Berg Askland (2002) Trenerteam: Trener: Kjell Ove Henriksen Trener: Ronny Jenssen Lagleder: Gisle Asbjørnse Lag-/gruppesammensetning Laget er meget godt sammensveiset og flesteparten av spillerne har nå spilt sammen i 8 år. Bortsett fra en sesong (2013), så har også trenerteamet vært det samme i alle disse årene. Det betyr at det er en stabil ramme rundt laget med meget kompetente trenere som har utviklet laget til å bli et av de beste i Østfold. 3 plass i KM A-sluttspill, kvartfinale i KM 5`er, seier i BDO-cup og finaletap i B- sluttspillet i Skaw-cup er noen av høydepunktene gjennom året. Det er en veldig engasjert og fin foreldregruppe som er med på kamper, turneringer og følger opp spillerne og laget på og utenfor banen. Alle foreldrene har vært positive til dugnad og stilt opp på alle lagets økter. Representanter i foreldregruppen: Tone Asbjørnsen & Karianne Svenkerud Serien G13 KM 9-er avdeling 01 (vårsesongen) Moss Kambo 4 2 Råde Moss 1-12 Selbak Moss 2 8 Moss Borgen 2 4 Tune Moss 0 4 Moss Lisleby 1 2 Drøbak- Moss 0 1 Frogn Moss Askim 4 2 Hærland Moss 0 7 Moss HSV 2 2 Rakkestad Moss 1 6 Moss Side 21

22 G13 KM 9-er A-sluttspill (høstsesongen) Kråkerøy Moss 1-8 Moss Sarpsborg FK 1-1 Drøbak- Moss 0-2 Frogn Moss Rakkestad 8-0 Kvik Halden Moss 1-1 oss Råde 8-0 Skogstrand Moss 5-1 Moss Drøbak-Frogn 3-0 Borgen 2 Moss 7-1 Lisleby Moss 0-1 Moss Ekholt 3-0 Turneringer 8-9 Feb. BDO Cup, Mossehallen (Vant) 1-2 Mars Sprint Cup, Mossehallen Juli Skaw Cup, Skagen (B-finale) August Eliteturnering Hamar (Klubbsamarbeid Moss, Ekholt og Sprint) 1-2 November KM-5 er, Østfoldhallen (Kvartfinale) Historisk klubbsamarbeid på 2001-nivå Helgen August var fotballgutter fra Moss, Sprint-Jeløy og Ekholt for første gang på samme klubblag. Anledningen var HamKam Talentcup, der 64 av landets beste 2001-lag var samlet til dyst er en god årgang i Østfold, og i vår egen by har vi flere av kretsens beste lag. De lokale spillerne samlet seg, og sammen stilte de to 11-er-lag i det som er uoffisielt NM i G13-klassen. MFK og Ekholt har allerede samarbeidet en stund i denne årsklassen, og nå var også Sprint-Jeløy med. Totalt var det 30 spillere, 14 fra Ekholt, 10 fra Moss og 6 fra Sprint, som reiste til Hamar. De tre klubbenes ledelse signerte en utlånsavtale som ga spillerne tillatelse til å delta på de respektive lagene. Troppen på 30 spillere hadde en trening sammen før de reiste til Hamar. Denne årgangen spiller 9-er til vanlig, men på Hamar spilte de 11-er. Lagene kom til A- og C- sluttspill uten å nå helt til topps, men helgen viste at det er mulig å samarbeide på tvers av klubber for å gi spillerne et best mulig sportslig tilbud. Sone- & Kretslag Laget har 10 spillere på sone- og 6 spillere på kretslagstreninger, hvorav 3 spillere startet i første kretskamp i november mot Oslo. Avslutning Laget hadde 23 november avslutning for spillere, foreldre og søsken. Følgende priser ble delt ut: Årets spiller 2014: Eirik Asbjørnsen, Årets toppscorer 2014: Albert Bolin, Best fremgang 2014: Ludvik Svenkerud Juelsen, Best innsats 2014: Thomas Henriksen, Vinner 10-kampen: Markus Holder Jenssen Gisle Asbjørnsen Lagleder MFK G13 (2001) Side 22

23 3.6 Oppsummering for G-11 (2003) Trenerteamet har bestått av følgende personer; Hovedtrener: Erik Holtan Hjelpetrenere: Robert Larsen, Sverre Vanvik og Bjørn Hauge Lagleder: Kjetil Andresen Spillere Ved sesongstart var vi 18 spillere. Av de opprinnelige 18 sluttet 2 sluttet i løpet av sesongen. En ny spiller har blitt med. I tillegg har vi hatt noen innom på trening en periode, men disse har senere valgt andre aktiviteter Dvs. vi er nå totalt 17 spillere. Treninger Vi har stort sett kjørt med 2 treningsøkter gjennom hele sesongen. Trenerteamet har som klar filosofi at mest mulig trening skal gjøres med ball og dette var vært gjennomført gjennom hele sesongen. Oppmøte har vært meget bra vinter som sommer. Laveste antall spillere på en trening gjennom året er 13. Serie I serien og turneringer har vi vært meldt på med to lag, Moss Sort og Moss Gul. Det har også her vært godt oppmøte og det har aldri vært behov for å avlyse noen kamper, verken i serie eller turneringer. Vi har i år som i fjor benyttet et rulleringssystem på lagene der vi som regel har byttet lag etter 2-3 kamper. Vi har meget god erfaring med dette og har ingen negative tilbakemeldinger på dette fra foreldre eller spillere. Vår vurdering er at hyppige rulleringer har resultert i at vi har fått en sammenspleiset gjeng der alle går godt overens med hverandre uavhengig av skolekrets. Turneringer Vi har i år deltatt i 4 cuper, med 2 lag i alle. Det har vært gode resultater i alle cuper. Resultater Resultatene har gjennomgående vært gode årgangen gjør seg ikke bort resultatmessig, noe som er hyggelig med ikke noe vi har fokusert mye på. Vi har hatt to lag på nivå 1 i år og dette er nok første året hvor laget har møtt svært god motstand i neste alle kamper. Likevel har begge våre lag klart seg bra i de fleste kamper, dog med et par stjernesmeller. Hovedfokuset har vært lik spilletid for alle der gode fotball-opplevelser for alle er blitt satt i sentrum. Ved laginndeling har vi lagt vekt på å ha to tilnærmet jevngode lag, samt en god fordeling av mellom spillere fra Melløs og Bytårnet skole. De aller fleste spilleren har hatt en god utvikling gjennom sesongen. Pasningsspill og kontroll over ballen er god hos de fleste. Videre har vi sett fin utvikling i samspill og bevegelse uten ball. Konklusjon Trener, foreldre og ikke minst spillerne har hatt en spennende og hyggelig sesong, med mange gode fotballopplevelser for store og små. Stemningen har vært god innad, noe som underbygges av meget godt og stabilt oppmøte. Med dette som utgangspunkt gleder vi oss til å ta fatt på en ny sesong! Side 23

24 Sesongen Alle trenere fortsetter i Det legges opp til å gjennomføre 3 treninger per uke f.o.m januar til sesongstart 3. I tillegg vil det bli spilt flere treningskamper i vinterhalvåret. 4. Vi vil fortsette arbeidet med stor fokus på ball og terping av individuelle ferdigheter, samtidig vil i større grad enn tidligere legge inn elementer av styrke og utholdenhet. 5. Det vil bli i noe større grad differensiering i kamp og mer tilpasset trening. Her er det viktig å understreke at alle får trene like mye og alle for minimum spille en kamp per uke(serie). 6. Vi kommer til å melde på et lag på nivå 1 og et lag på nivå 2 kommende sesong. Dette er viktig da vi ønsker at alle skal få oppleve mestring i kamp. 7. Det er også et uttalt mål at vi skal spille flere turneringer, også i det store utland. Moss, 25. November 2014 Trenerteamet MFK Oppsummering for G-10 (2004) Det sportslige dette året har nok en gang vært svært positivt. Vi har hatt 2 lag med i seriespill og resultatene har vært meget gode. Cuper har vi også deltatt i med flotte prestasjoner og resultater også der. Mot slutten av denne sesongen har vi gått sakte men sikkert over til 7 er-fotball. Deltatt i cup gjorde vi også med "vante" resultater! I det hele tatt en flott gjeng gutter å jobbe med! Treningsmessig så har året gått knirkefritt med mest mulig ballspill. Tekniske øvelser har vi en del av og dette økes i takt med ferdighet og alder. Vi føler at vi trenere har et godt tak på spillergruppen når det gjelder utvikling og holdninger Morten Schau Rune Larsen 3.8 Oppsummering for G-9 (2005) Oppsummering MFK G 2005/G9 har holdt aktiviteten i gang siden sesongen 2012/2013 ble avsluttet. I antall og oppmøter har vi vært stabile på 14 stk. spillere på trening. Hovedfokus gjennom året har vært å øve mest mulig repetisjoner på individuelle ferdigheter og basis teknikkøvelser. Koordinasjonsøvelser og posisjon spill har vært gjengangere dette året. Vi har også fortsatt fokus på holdninger og «tilstedeværelse» på trening. Vi har fortsatt arbeidet med å skape en viss fotballforståelse/ forståelse for at fotball er et lagspill. Det å holde på sine posisjoner på banen har vært i fokus selv om alle har rullert på plassene. Et annet mål har vært å skape et samhold rundt laget. Det har vært viktig å informere godt, få med flest mulig foreldre rundt arrangementer, og opptre mest mulig samlet til kamper og cuper. Vi mener vi har lykkes relativt godt med dette og har en positiv foreldregruppe rundt laget. Side 24

25 Trenere Kjetil Andresen og Robert Askland har hatt delt ansvar med hver sin treningsøkt og hvert sitt lag i seriespillet. Thomas Søderholm har tatt del i det han har hatt tid til. Vi har erfart i år at vi må ha flere trenermøter og foreldremøter. Trenermøte ble holdt 04.11, foreldremøte holdes Spillere på laget Hele sesongen har vært stabil på 14 spillere. Vi har nå to gutter på prøvespill. Treninger Vi har gjennom hele sesongen holdt oss på 2 ukentlige treninger pluss kamp i seriesesongen. Vi har benyttet 8 forskjellige spillere på SU-treninger i løpet av sesongen med fast 4 rullerende spillere hver lørdag. Vi har med 2 spillere på egen keepertrening. Hospiteringer har foregått når det har vært mulig med 4 stk. spillere som har rullert. Ingen hospitering fra 06. Mye av treningene er basert på basisferdigheter med ball. Det er få og ofte repeterte øvelser som går på føring, mottak/ medtak, pasninger og ulike type skudd/avslutninger. Det er en stor del spilløkt, som har vært benyttet til å forstå lagspillet, opptre som et lag, lære seg regler osv.. Det har også vært viktig å få inn en viss disiplin og orden på trening, da det er stor spredning i modenhet og konsentrasjonsevne i gruppa. Seriespill Vi bestemte tidlig for 2 lag i serien. Vi har gjennomført kamper med lik spilletid for alle. Kampene har gått veldig bra i år. Spillerne har underveis i sesongen vist at de har lært noe, og selve gjennomføring/bytter og regler har fungert fint. Spillerstallen er liten og jevn. Lagene har rullert gjennom hele sesongen og uansett hvem som spiller med hvem så spiller vi god fotball. Alle har fått prøve seg på forskjellige plasser. Deltagelse i Cuper Vi har deltatt med 2 lag i Skoland cup på Ekholt, Eika Cup på Krapfoss, Oshaug cup. Og med 2 lag i kretsens avslutningsturnering i Ås. Utstyr Vi har i år hatt veldig dårlig utstyr (skammelig). Medisinskrinet kom langt ut i seriespillet (flaut da vi trengte det).vester, suppleringer av drakter og baller kom etter hvert. Foreldregruppe/ sosiale arrangemet Foreldrerepresentanter har fungert bra. Vi har hatt 2 uker/runder med kioskvakter i MFK bua, hatt kiosken ved 1 hjemmekamp, samt dugnadsoppgaver ved avslutningsturnering. Ballgutter i 1 A kamp. Laget har hatt sommer avslutning i Nesparken m/ grilling, kaker og fotballkamp. (voksne mot barna) Vi skal ha sesongavslutning i VIP-rommet. Vi trenerne takker for det vi mener har vært en flott sesong, for et flott lag i klubben. Guttene har lært mye og vist mye fin fotball igjennom sesongen. Ny sesong er allerede i gang, og vi gleder oss til den. For MFK 2005 Robert Askland Side 25

26 3.9 Oppsummering for G-8 (2006) Lagledelse Vi har i løpet av sesongen mistet både Lagleder (Stein Jarle Pedersen) og foreldrekontakt (Simen Thorvaldsen). Dette har resultert i noen endringer i lagledelsen, hvor undertegnede har tatt over som lagleder, Christian Clasén har kommet inn som trener, og Per Magnar Mamen Teigen som foreldrekontakt. Endringene er meldt inn til kubben. Totalt sett ser da støtteapparatet ut som følger: Lagleder / Trener: Ørjan Funderud Trener: Ola Kvam Trener: Bjørn Wiggo Norum Trener: Christian Clasén Foreldrekontakt: Per Magnar Mamen Teigen Spillere Vi har hatt en del utskiftninger av spillere i løpet av sesongen, og det totale antallet spillere har gått ned fra 22 på det meste, til 18 stk i dag. Deriblant en jente som gjør det kjempebra. Siden gruppen er såpass stor, så ser vi ikke noe problem med avgang. Den er for så vidt ventet sett i forhold til interessen enkelte av barna hadde for fotball. Det er store forskjeller på spillerne på laget. Dette både i interesse, ferdigheter, motorikk, konsentrasjon og fysikk. Helt normalt med andre ord Treninger Vi trener 2 ganger i uken, bortsett fra når serien går. Da trapper vi ned til 1 trening ukentlig. I tillegg har vi hatt 7 spillere som har rotert på SU. Når det gjelder treningsforhold, så sliter vi stadig vekk med at det er flere lag som trener på samme sted uten at det er nok mål til alle lagene (bortsett fra 11 er mål, som er i største laget for 8- åringer ). Dette er et årlig gjentakende problem, som vi har meldt fra om. Vi foreslår at klubben tar opp dette med Moss Kommune. Vi har deltatt på SU i år med 7 spillere som har rotert. Kim gjør en god jobb, og vi ser utvikling hos spillerne. Vi ser også at øvelsene er såpass avanserte at mange av våre spillere ikke vil kunne henge med. Vi er likevel skeptisk til konseptet om å plukke ut de beste i den alderen de er nå. Vi vil derfor gjerne delta på SU videre, men vi kommer til å insistere på å fortsette med en rotasjonsordning, slik at flest mulig av de som er kapable til å mestre, og som har lyst, får prøve seg. Vi forsøkte hospitering et par ganger på forsommeren, men med moderat suksess. De av spillerne våre som det er naturlig å sende, er litt kjølige til opplegget. Vi presser ingen, men hører litt med spillerne igjen over nyttår. Serie Vi stiller 2 lag i serien, og roterer disse ca hver 3. kamp for at gutta og jenta skal føle seg som ett lag. Serien har gått fint i år, med stor variasjon i resultat. Vi har både vunnet og tapt med store målforskjeller. Takket være en tørr sommer har Løkenvollen fungert greit som kamparena. Her får vi i alle fall være i fred for andre lag som krangler om plassen. Men det er 2 store forbedringspotensialer for kommunen som MFK bør ta opp. Løkenvollen bør merkes opp mye nærmere Rabekkgata. Det er bedre gress lengst vekk fra lagerbygget. Dette er fordi det er meget dårlig drenert i enden med bygget, noe som gir gjørmedammer. Sammen med skygge fra bygningene gir dette meget dårlige forhold. Merk opp banen så nær Rabekkgt som mulig neste år! Side 26

27 En annen ting er at oppslagene med banefordeling IKKE har fungert bra i år. Flere konflikter med kamper på samme sted på samme tid, og oppslag som er flere uker gamle på tavla. Det er uakseptabelt, og rett og slett pinlig overfor gjestende lag. Cuper Vi har deltatt på Labb & Line Cup på Ekholt i April og Eika Cup i August. Begge er bra cuper. I år ønsker vi nok å få til noe i vinterhalvåret. Materiell Våre spillere har ennå ikke fått treningsdresser etter 2 år! Det fortjener de nå. Blant trenerne er det også meget ymse hvem som har fått hva. Regner med at dette ordner seg i løpet av vinteren. Det som er mer synd er at Select ballene vi har er dårlige. De må pumpes opp hver uke, noe som skaper litt frustrasjon. Dugnad Vi byttet foreldrekontakt i sommer, og da ble det noe kluss i vekslingen med e-adresser. Vi tror dog vi har utført tjenesten vi er satt til. Sokke-salget var upopulært hos foreldrene. Selv om produktet er bra, så er 200 kroners enheter litt store å pushe på både kollegaer og naboer. Det går mange MFK foreldre og besteforeldre rundt i disse sokkene nå. Da kan dere heller skru opp kontingenten, så kan vi velge sokker selv... Sosialt Vi har hatt sommeravslutning og skal ha vinteravslutning. Til den siste kjøper vi inn pokaler. Vi har fått støtte av Yngres til arrangementet. Takk for det. Ørjan Funderud Lagleder 3.10 Oppsummering for G-7 (2007) Lagledelse Gjennomåret har laget hatt følgende trenere; Harald Mathisen, Bjørn Vidar Eikeland, Bjørn Erik Fischer Nielsen, Roy Sætre Khantatat, Mustafa Kilinc og Robin Skauge. Foresatte kontakt har vært Camilla Eikeland. Spillere på laget Det har gjennom året vært en relativ stor og stabil spillergruppe med om lag spillere i gjennomsnitt. Noenfrafall og noen nye har kommet til igjennom året.. Med så mange spillere valgt vi å stille med tre lag på cup er og i sesongen. Vi var innforstått med at det var noe ambisiøst og kunne bli krevende ved forfall men vi ville prioritere at alle guttene fikk mye spilletid. Oppsummering av sesongen Hovedfokus i oppstartsperioden var å vekke fotballinteressen gjennom lek med ball men vi forstod tidlig behovet for å innføre noe disiplin for å klare å gjennomføre organisert trening. Med et snitt på over 20 spillere har vi hatt problemer med å organisere treningene i den lille gymsalen Melløs skole kan tilby. Dette bedret seg betraktelig når vi begynte med utetrening og trening på Malakoff, der vi kan dele salen i 3 soner. Hovedfokus gjennom året har vært å få spillerne til å møte på trening ved motivasjon, lære de lagtilhørighet og komme i gang med utvikling av individuelle ferdigheter og fotballforståelse. Side 27

28 Vi har lagt særlig vekt på å skape samhold i laget, også blant foreldre. Det er opprettet sms-lister og facebookgruppe for laget der det tidlig informeres om hendelser, legges ut bilder mv. De foresatte er flinke til å poste bilder og gir positive tilbakemeldinger ved serie- og cupkamper. Vi mener vi har lykkes relativt godt med dette i oppstartsåret og har en fin foreldregruppe. Treninger MFK G 2007 startet opp 28. oktober 2013 med trening på Melløs skole ukentlig frem til vårsesongen tillot utetrening. I høstsesongen har i tillegg leid treningstid på Malakoff vgs. og har hatt frivillig trening på Melløs treningsfelt på lørdager. Vi mener laget har vært utsatt for endringer ved tilmålt treningstid på AB feltet som følge av mange flyttinger av kamper. Dette er blitt varslet på for kort varsel eller uten at vi har fått kjennskap til det på forhånd. Det er ønskelig med en bedring på dette området i fremtiden. Mye av treningen er basert på basisferdigheter med ball. Det er få og ofte repeterte øvelser som går på føring, mottak/medtak, pasninger og ulike typer skudd/avslutninger. En stor del av treningstiden består også av en spill økt, som har vært benyttet til å forstå lagspillet, opptre som et lag, lære seg reglene mv. Det har også vært viktig å innføre en viss disiplin og orden på trening, da det er stor variasjon i modenhet og konsentrasjonsevne i dette alderstrinnet. Seriespill Som nevnt bestemte vi oss for å ha med tre lag i serien, slik at alle skulle få mest mulig spilletid. Vi har vært påpasselige med å dele inn i jevne lag med betegnelsene «MFK Gul», «MFK Sort» og «MFK Rød». Vi har jevnlig endret på lagene slik at spillerne ikke skal føle noen form for favorisering og for at de skal i størst mulig grad skal beholde følelsen av at de er en spillergruppe. Kampene har gått rimelig bra, men med stor variasjon i resultater. Det har vært store seire og store tap, men også vært en del jevne kamper. Gjennomføring og bytter har fungert fint og vi mener at alle har fått tilmålt lik spillertid. Vi er imponert over guttenes humør uansett resultat. Deltakelse i Cup er Vi har deltatt i følgende helgeturneringer: 3 lag i Labb og Line Cup i februar, arrangert av Vansjø/Svinndal fotballgruppe 3 lag i Skoland Cup i april, arrangert av Ekholt ballklubb 2 lag i Select Eika Cup i august, arrangert av Eika Fotball 2 lag i Rygge Storsenter Cup i november, arrangert av Rygge IL Utstyr Vi har hatt draktsett til alle spillere samt to keeperdrakter. Vi fikk utlevert nye strømper til alle spillerne. Størrelsene passer for alderstrinnet. Vi har tilstrekkelig med fotballer, kjegler og overtrekkvester, men dette er av varierende kvalitet. Fotballene er av dårlig kvalitet og overtrekkvestene er for store for dette alderstrinnet. Vi har medisinbag. Utstyret oppbevares i lagerrom på Melløs stadion. Side 28

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 09/2014 kr 20 MOSS FK - HARSTAD IL ODDSENLIGAEN 16. AUGUST 2014, KL. 17.00

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 09/2014 kr 20 MOSS FK - HARSTAD IL ODDSENLIGAEN 16. AUGUST 2014, KL. 17.00 MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 9/24 kr 2 www.mossfk.no MOSS FK - HARSTAD IL ODDSENLIGAEN 6. AUGUST 24, KL. 7. Omslagsfoto: Emmanuel Amarh Vi hjelper deg med å sparke igang dine prosjekter Lifter

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 08/2014 kr 20 MOSS FK - MO IL ODDSENLIGAEN 2. AUGUST 2014, KL. 18.00

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 08/2014 kr 20 MOSS FK - MO IL ODDSENLIGAEN 2. AUGUST 2014, KL. 18.00 MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 8/24 kr 2 www.mossfk.no MOSS FK - MO IL ODDSENLIGAEN 2. AUGUST 24, KL. 8. Omslagsfoto: Thomas Skjelin Vi hjelper deg med å sparke igang dine prosjekter Lifter Stillas

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 10/2014 kr 20 MOSS FK - DRØBAK-FROGN ODDSENLIGAEN 30. AUGUST 2014, KL. 16.00

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 10/2014 kr 20 MOSS FK - DRØBAK-FROGN ODDSENLIGAEN 30. AUGUST 2014, KL. 16.00 MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram /24 kr 2 www.mossfk.no MOSS FK - DRØBAK-FROGN ODDSENLIGAEN 3. AUGUST 24, KL. 6. Omslagsfoto: Oscar Garcia (Foto: Alvin Holm) Vi hjelper deg med å sparke igang dine

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

MOSS FOTBALLKLUBB. Offisielt kampprogram 02/2014 kr 20 MOSS FK - EIDSVOLD TURN ODDSENLIGAEN 10. MAI 2014, KL. 16.00 DAGENS KAMPSPONSOR:

MOSS FOTBALLKLUBB. Offisielt kampprogram 02/2014 kr 20 MOSS FK - EIDSVOLD TURN ODDSENLIGAEN 10. MAI 2014, KL. 16.00 DAGENS KAMPSPONSOR: MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 2/24 kr 2 MOSS FK - EIDSVOLD TURN ODDSENLIGAEN. MAI 24, KL. 6. DAGENS KAMPSPONSOR: Omslagsfoto: Emmanuel Amarh ble kåret til dagens MFK-er mot Lørenskog Foto: Moss

Detaljer

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE 30.03.2016 RESSURSER RUNDT G02 ÅRGANGEN Hovedtrener => Martin Dahl Myrberg Årskoordinator => Odd Stoltenberg Lagleder 11er laget => Kristian Sørensen Trener 11er laget =>

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Kolbotn G04.3

Velkommen til foreldremøte. Kolbotn G04.3 Velkommen til foreldremøte Kolbotn G04.3 Agenda Presentasjon av trenerteam, spillergruppe og foreldre. Ungdomsfotballen Sportslig opplegg Seriespill og cuper Årskalender Kommunikasjon Støtteapparat Sosialt

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion INNLEDNING TIL SESONGEN Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 11/2014 kr 20 MOSS FK - MEDKILA ODDSENLIGAEN 21.09.2014, KL. 13.00

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 11/2014 kr 20 MOSS FK - MEDKILA ODDSENLIGAEN 21.09.2014, KL. 13.00 MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram /4 kr www.mossfk.no MOSS FK - MEDKILA ODDSENLIGAEN.9.4, KL. 3. Omslagsfoto: Fabian Stensrud Ness (Foto: Alvin Holm) Vi hjelper deg med å sparke igang dine prosjekter

Detaljer

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 03/2014 kr 20 MOSS FK - KJELSÅS ODDSENLIGAEN 24. MAI 2014, KL. 16.00 DAGENS KAMPSPONSOR:

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 03/2014 kr 20 MOSS FK - KJELSÅS ODDSENLIGAEN 24. MAI 2014, KL. 16.00 DAGENS KAMPSPONSOR: Offisielt kampprogram 3/24 kr 2 MOSS FK - KJELSÅS ODDSENLIGAEN 24. MAI 24, KL. 6. www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB DAGENS KAMPSPONSOR: Omslagsfoto: Sulayman Jobarteh Vi hjelper deg med å sparke igang dine

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 12/2014 kr 20 MOSS FK - FINNSNES ODDSENLIGAEN 05.10.2014, KL. 17.00

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 12/2014 kr 20 MOSS FK - FINNSNES ODDSENLIGAEN 05.10.2014, KL. 17.00 MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram /4 kr www.mossfk.no MOSS FK - FINNSNES ODDSENLIGAEN 5..4, KL. 7. Omslagsfoto: Marcus Ohlsson (Foto: Alvin Holm) Vi hjelper deg med å sparke igang dine prosjekter

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion Sesonginnledningen Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013

TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013 TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013 1. TOPPFOTBALLENS STYRE Leder: Styremedlemmer: Trond Tostrup Tor R. Jensen Roar Norheim Larsen Inger Andersen Arild Nygård Svein Erik Gevelt Kenneth Karlsen har vært sportslig

Detaljer

Foreldremøte U17/G16. UKI Arena 27. januar 2015

Foreldremøte U17/G16. UKI Arena 27. januar 2015 Foreldremøte U17/G16 UKI Arena 27. januar 2015 Agenda Presentasjon av trenere og støtteapparat v/per Brogeland U17/G16 Tanker og planer for sesongen v/ Igor Økonomi Dugnader Eventuelt - Kort info fra Nannestad

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 05/2014 kr 20 MOSS FK - KFUM OSLO ODDSENLIGAEN 14. JUNI 2014, KL. 16.00

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 05/2014 kr 20 MOSS FK - KFUM OSLO ODDSENLIGAEN 14. JUNI 2014, KL. 16.00 MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 5/24 kr 2 www.mossfk.no MOSS FK - KFUM OSLO ODDSENLIGAEN 4. JUNI 24, KL. 6. Omslagsfoto: Jevgenijs Sazonovs Vi hjelper deg med å sparke igang dine prosjekter Lifter

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 06/2014 kr 20 MOSS FK - SKEID ODDSENLIGAEN 28. JUNI 2014, KL. 16.00 DAGENS KAMPSPONSOR:

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 06/2014 kr 20 MOSS FK - SKEID ODDSENLIGAEN 28. JUNI 2014, KL. 16.00 DAGENS KAMPSPONSOR: MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 6/24 kr 2 www.mossfk.no MOSS FK - SKEID ODDSENLIGAEN 28. JUNI 24, KL. 6. DAGENS KAMPSPONSOR: Omslagsfoto: Tim Reinback Vi hjelper deg med å sparke igang dine prosjekter

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 13/2014 kr 20 MOSS FK - FOLLO ODDSENLIGAEN 18.10.2014, KL. 13.00

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 13/2014 kr 20 MOSS FK - FOLLO ODDSENLIGAEN 18.10.2014, KL. 13.00 MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 3/24 kr 2 www.mossfk.no MOSS FK - FOLLO ODDSENLIGAEN 8..24, KL. 3. Omslagsfoto: Arne Erlandsen Vi hjelper deg med å sparke igang dine prosjekter Lifter Stillas Gravemaskiner

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget Fra åpningsseremonien i Mini World Cup med 3.100 tilskuere og nasjonalsanger Høydepunkter: Vellykket med årskullslag for 99 og 98 med overraskende

Detaljer

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 04/2014 kr 20 MOSS FK - KVIK HALDEN ODDSENLIGAEN 1. JUNI 2014, KL. 18.00 DAGENS KAMPSPONSOR:

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 04/2014 kr 20 MOSS FK - KVIK HALDEN ODDSENLIGAEN 1. JUNI 2014, KL. 18.00 DAGENS KAMPSPONSOR: MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 4/24 kr 2 www.mossfk.no MOSS FK - KVIK HALDEN ODDSENLIGAEN. JUNI 24, KL. 8. DAGENS KAMPSPONSOR: Omslagsfoto: Marcos Gondra Krug Vi hjelper deg med å sparke igang

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Foreldremøte April 2013

Foreldremøte April 2013 Foreldremøte April 2013 10. April 2013 emblemg04@gmail.com Agenda 1. Sammenslåing - hensikt og utfordringer 2. Trenere og oppmenn 3. Treninger og spillerutvikling 4. FairPlay - på trening og kamp 5. Sesongaktiviteter

Detaljer

MOSS FOTBALLKLUBB. Offisielt kampprogram 01/2014 kr 20 MOSS FK - LØRENSKOG IF ODDSENLIGAEN 27. APRIL 2014, KL DAGENS KAMPSPONSOR:

MOSS FOTBALLKLUBB. Offisielt kampprogram 01/2014 kr 20 MOSS FK - LØRENSKOG IF ODDSENLIGAEN 27. APRIL 2014, KL DAGENS KAMPSPONSOR: MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 1/214 kr 2 MOSS FK - LØRENSKOG IF ODDSENLIGAEN 27. APRIL 214, KL. 16. DAGENS KAMPSPONSOR: 1 Omslagsfoto: Jon-André Fredriksen er klar for en ny sesong i MFK-trøya

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 07/2014 kr 20 DAGENS KAMPSPONSOR: MOSS FK - VÅLERENGA 2 ODDSENLIGAEN 28. JULI 2014, KL. 18.

www.mossfk.no MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 07/2014 kr 20 DAGENS KAMPSPONSOR: MOSS FK - VÅLERENGA 2 ODDSENLIGAEN 28. JULI 2014, KL. 18. MOSS FOTBALLKLUBB Offisielt kampprogram 7/24 kr 2 www.mossfk.no MOSS FK - VÅLERENGA 2 ODDSENLIGAEN 28. JULI 24, KL. 8. DAGENS KAMPSPONSOR: Omslagsfoto: Martin Rosenkilde Vi hjelper deg med å sparke igang

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Mandag 23/1 - Vassbonn Skole Kolbotn G04.1

Velkommen til foreldremøte. Mandag 23/1 - Vassbonn Skole Kolbotn G04.1 Velkommen til foreldremøte Mandag 23/1 - Vassbonn Skole Kolbotn G04.1 Agenda Presentasjon av trenerteam, spillergruppe og foreldre. Ungdomsfotballen Sportslig opplegg Seriespill og cuper Årskalender Kommunikasjon

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Styrets oppsummering Det har vært avholdt 11 styremøter i løpet av 2016. Styrets sammensetning har vært; Leder: Leif Brandeggen Nestleder: Janne Haugen Styremedlem:

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2013

Moss Fotballklubb Årsberetning 2013 Moss Fotballklubb Årsberetning 2013 Innholdsfortegnelse Agenda for årsmøtet... 3 1. Styrets årsberetning for 2013... 4 1.1 Styrets sammensetning i 2013... 4 1.2 Styrets beretning... 4 1.3 Moss Fotballklubbs

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 G13-1 Guttene har vært med på følgende i 2015 1. Bergen Fotballfestival: 1. plass 2. Åsane Cup: 1. plass 3. Adidas Cup: 1/16-finale 4. Dana Cup: 1/16-finale A-sluttspill

Detaljer

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig NORDSTRAND IF G2001 Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig Nordstrand G2001 1 år siden sammenslåingen, fra små lag til kull: Klubben stilte med bane og utstyr. Føringen ifra klubben, var

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Torsdag 19.januar 2017 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Referat fra foreldremøte Furnes G14 (født 2003)

Referat fra foreldremøte Furnes G14 (født 2003) Referat fra foreldremøte Furnes G14 (født 2003) Tid: Mandag 30. januar kl 18 til 20. Sted: Hullemannstallen, meget bra oppmøte. 1. Info fra trenerteamet a) Oppsummering sesongen. Se vedlegg b) Treningsopplegg

Detaljer

ÅRSHJUL FOR G03 2014

ÅRSHJUL FOR G03 2014 ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014 LAG: SKRIM G03 LAGLEDER: Hanne Lindh FORELDREKONTAKT: Knut Almås TRENER: Vebjørn Engerud, Bjørn Johannessen og Svein Tore Bråthen ANTALL SPILLERE: 25 ÅRSHJUL FOR G03 2014 Spillere

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Foreldremøte for G 2002

Foreldremøte for G 2002 Foreldremøte for Onsdag 21. august 2013 21.08.2013 Foreldremøte Agenda Kort om årgangen Informasjon om Gult lag Lagsammensetning på Cup'er Evaluering Ö-bollen Ekstra dugnad til inntekt for lagskassa i

Detaljer

Foreldremøte for Kvik Halden FK G2002

Foreldremøte for Kvik Halden FK G2002 Foreldremøte for Kvik Halden FK G2002 Strupe, 9. november 2009 Referat (les.; kommentarer) er i rødt Agenda Foreldremøte 2008 Oppsummering 2009 Planer for 2010 Samarbeid i 2010 Diverse (les.; fritt ord

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Astor Gutter 2000. Sportslig plan 2014-2015. Sportslig plan / G-2000 / FP

Astor Gutter 2000. Sportslig plan 2014-2015. Sportslig plan / G-2000 / FP Astor Gutter 2000 Sportslig plan 2014-2015 INNLEDNING / BAKGRUNN I sesongen 2013 startet laget med 2 stk 7`erlag. Ett i 1 div og ett i 2 div. Dette var lagets første sesong i møte med «ungdomsfotball»,

Detaljer

HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG

HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Styrets ord Vi har etter forrige kamp mot Slevik hatt 3 uker fri, som har vært greit etter mange helger på rad. Kampen mot Slevik

Detaljer

Gullhaug Idrettslag. Fotballglede! Årsberetning ungdomsfotball = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling

Gullhaug Idrettslag. Fotballglede! Årsberetning ungdomsfotball = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling Gullhaug Idrettslag Årsberetning ungdomsfotball 2014 Fotballglede! = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 SIF-Proff... 3 Dana-Cup 2014... 5 Gutter 11 år (2003)...

Detaljer

Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015

Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015 Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015 Sesongen 2015 - spillere 26 spillere skal være med sesongen 2015. Av deae er 13 spillere født i 99 og 13 spillere født i 00. Det er påmeldt to lag i serien,

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer