PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALGET AKERSHUS PENSJONISTPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALGET 2011-2015 AKERSHUS PENSJONISTPARTI"

Transkript

1 PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALGET AKERSHUS PENSJONISTPARTI Partiet for helse, velferd og omsorg

2 Akershus Pensjonistparti HOVEDOMRÅDER: 1. Omsorg 2. Barnehager og skoler 3. Sykehustilbudet 4. Samferdsel 5. Næringsutvikling 6. Klima, miljø og kultur 7. Vedlikehold av offentlige bygg og anlegg 8. Singelpolitikk 9. Dyrepolitikk

3 Partiet for helse, velferd og omsorg 1. Omsorg: Tilstrekkelig med sykehjemsplasser, sykehjemsleger og kvalifisert helsepersonell for å møte et økende behov i årene som kommer Pasienter som skrives ut av sykehus, skal sikres oppfølging og omsorg. Styrke hjemmetjenesten og hjemmesykepleien slik at eldre og uføre får den hjelp de har krav på. Universell tilrettelegging for alle. Tilstrekkelige midler til utbygging og drift av eldresentre (servicesentre for eldre og uføre). Iverksette tiltak som styrker sosial kontakt og aktivisering av demente og folk med psykiske lidelser. Psykisk helsevern må styrkes for alle, spesielt for ungdom. Tannhelsetjenesten for eldre skal styrkes. Det innføres et egenandelstak på kr 3000,- for all tannbehandling. Bedre transporttilbud til og fra sykehusene. Opprettelse av eldreombud. Sikre bo og aktivitetstilbud for unge uføre. 2. Barnehager og skoler: Utvikle trygge og gode oppvekst- og læringsmiljøer i barnehager og skoler. Dyktige skole- og barnehagelærere og legge til rette for etterutdanning og kompetanseutvikling Bedre lærlingordning Styrke barnevernet. Tiltak mot mobbing. Avvikle morsmålsopplæring i skolen for innvandrere med varig opphold. Trygghet og velferd for alle - unge og gamle, friske og syke

4 3. Helsetilbud: Best mulig nærtilbud med utgangspunkt i en finansiert samhandlingsreform.. Nærtilbudene bør utnyttes maksimalt og være bemannet med godt kvalifisert personale, for å unngå unødvendig reise til spesialistsykehusene. Styrke forebyggende arbeid av rusmisbruk. 4. Samferdsel Utbyggingen av dobbelspor i jernbanenettet, for å overføre trafikk til jernbane. E-18 blir bygd som 4-felts vei. Utrede en ring 4 for å avlaste E-18. Styrke kollektivtrafikken, herunder også til/fra A-hus. Kolsåsbanen ferdigstilles. Follobanen ferdigstilles til bruk i Gjenopprettelse av togtilbudet mellom Dal og Eidsvoll Automatisk varsling for taxi på holdeplassene. 5. Næringsutvikling: Tilrettelegging for etablering av store, små og mellomstore bedrifter. En kontrollert og gjennomtenkt utbygging av ledige arealer. Dyrket jord, som er holdt i hevd skal, så langt det er mulig, vernes. Nært samarbeid mellom nabokommunene om lokalisering og utvikling av større næringsområder/byggeprosjekter. Partiet for helse, velferd og omsorg

5 Partiet for helse, velferd og omsorg Mindre steder bør også få sin del av utviklingen og ikke bare regionsentrene. Vektlegge næringsutvikling og sikre konkurransemessig like vilkår. Næringslivet tar inn personer med nedsatt funksjonsevne. (Oppfølging av vedtatt lov om diskriminering av funksjonshemmede.) 6. Klima, miljø og kultur: Tiltak som beviselig kan redusere den globale oppvarmingen. Øke bevisstheten hos innbyggerne hva gjelder søppel og forurensing. Bevaring av friluftsområder, naturlandskapet, kulturminner og produktive skogområder. Tiltak som kan redusere unødvendig støy. Utvikling av trygge og gode nærmiljø lagt til rette for kultur, idrett, fritidsaktiviteter, lek og rekreasjon. Midler til forebyggende tiltak blant unge (ungdomsklubber, møtesteder, foreninger, aktivitets- og idrettsarenaer). 7. Vedlikehold av offentlige bygg og anlegg: Det må føres bedre tilsyn med offentlige bygg og anlegg. Vedlikehold og nødvendige reparasjoner må tas fortløpende. Trygghet og velferd for alle - unge og gamle, friske og syke

6 8. Singelpolitikk: Utjevne leve- og boutgiftene mellom par og single. Mange mennesker, i alle aldersgrupper, bor alene av forskjellige årsaker. Bo- og levekostnadene er tilnærmet lik som for gifte/samboende. Akershus Pp vil arbeide for at det bygges flere boliger/leiligheter som er tilrettelagt for single, innenfor en pris som er akseptabel. Skatte- og avgiftspolitikken må også hensynta at det er dyrere å leve alene, enn sammen i et parforhold. Skatte- og avgiftspolitikken må også ta hensyn til at aleneboende kun har èn inntekt. Kommunale skatter og avgifter tar ikke hensyn til dette i dag. 9. Dyrepolitikk: Støtte opprettelse av Dyrepoliti i Norge. Styrke dyrevernet og innføre strengere straff ved mishandling og vannskjøtsel av dyr. Partiet for helse, velferd og omsorg

7 Partiet for helse, velferd og omsorg 1. kandidat Ragnar Dahl, Frogn. 55 år, gift, 4 barn. Forhandlingsleder i Befalets Fellesorganisasjon. Har vært leder av Hovedstyret i Pp i 5 ½ år, er nå leder i Akershus Pp og Frogn Pp. Har sittet 8 år i kommunestyret i Frogn og som utvalgsmedlem i Oppvekst, omsorg og kultur. Var medlem i eldrerådet i perioden og leder av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevn de siste 4 år. Hovedinteresser er helse, velferd og omsorg for ung og gammel. Særlig fokus på pensjon, skatt og avgifte, eldrepolitikk, mennesker med nedsatt funksjonsevnes muligheter, universell utforming, skole, fritid, nærings- og samferdselspolitikk. 2. kandidat Cecilie Berisha Haeseler, Skedsmo. 37 år, gift, 2 stk chihuahua. Er sekretær/kasserer i Akershus Pp og organisatorisk nestleder i Pps hovedstyre og betjener til daglig partikontoret. Økonomisk bakgrunn fra BI og privatrettslig bakgrunn fra Universitetet. Tidligere jobbet med kontorarbeid og regnskap. Spesielle interesseområder er singelpolitikk, dyrepolitikk og pensjonsreformen. 4. kandidat Ola Øygard, Ski. 70 år, gift, 2 barn. Utdannet lærer, styremedlem Akershus Pp og er leder Ski Pp og Ski Sykehus Venner. Kommunestyremedlem i Ski og medlem i Utvalget for tjenesteutvikling (Barnehager, skoler og helse- og sosial). Hovedsaker helse- og omsorgstilbud for eldre og uføre, opplæringsog oppvekstvilkår for barn og unge. Bevare lokalsykehus, nytt dobbeltspor (Follobanen), klima, miljø og natur. 3. kandidat B. Christian Jenssen, Bærum. 74 år, gift, 2 barn. Utdannet bedriftsøkonom og er vernepliktig offiser i Forsvaret. Leder også foreningen Rettferd for de Eldre. Har hatt lederjobber i forskjellige deler av norsk nærings-, medie og kulturliv, gjennom salg, markedsføring, reklame, administrasjon og senest som direktør i Asker Næringsråd gjennom 12 år. Står på Bærum Pps kommunevalgliste. 5. kandidat Kjell Sandanger, Asker. 72 år, gift, 2 barn. Er politisk nestleder i Akershus Pp og leder Asker Pp Befalsutdannelse, utdannet elektroingeniør med tilleggsutdannelse Marketing og Økonomi. Prioriterer full barnehagedekning, skole- og fritidstilbud, samferdsel og sykehjemsplasser og aldersboliger for alle som har behov. Sikre tilfredsstillende bemanning i helse- og omsorgssektoren. Vil motarbeide nedleggelse av lokalsykehus. Trygghet og velferd for alle - unge og gamle, friske og syke

8 Fylkestingslisten 2011 AKERSHUS PENSJONISTPARTI Plassering Navn Kommune Fødselsår 1 Ragnar Dahl Frogn Cecilie Berisha Haeseler Skedsmo Bernhard Christian Jenssen Bærum Ola Øygard Ski Kjell Sandanger Asker Frede Sund Asker Helge Bostad Bærum Finn Tybring-Petersen Ullensaker Karin Skage Ski Hans Bratfos Ullensaker Anne-Lise Hogstad Skedsmo Hugo Aurdal Eidsvoll Per Harold Austad Eidsvoll Olav Asbjørn Storli Bærum Per Steinar Wikeland Ullensaker Jacob Karikoski Ski Per Lillelien Ullensaker Leif Teien Asker May-Britt Aas Ski Knut Vik Ullensaker 1936 Partiet for helse, velferd og omsorg

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Trygghet og velferd for alle!

Trygghet og velferd for alle! Valgprogram Akershus Pensjonistparti 2013-2017 Trygghet og velferd for alle! HELSE VELFERD OMSORG OG VERDIGHET NOEN AV VÅRE KJERNEVERDIER Pensjonistpartiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levevilkår

Detaljer

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Nord-Odal SVs program for perioden 2011-2015 SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Ulike mennesker. Like muligheter. 1 Ærlighet Vi må være ærlige og

Detaljer

PROGRAM OG KANDIDATPRESENTASJON 1

PROGRAM OG KANDIDATPRESENTASJON 1 PROGRAM OG KANDIDATPRESENTASJON 1 BYDEL VESTRE AKER Befolkning jan. 2011 44 846 380 sykehjemsplasser benyttes 22 kommunale barnehager 59 private barnehager Befolkningsprognose 2015 ca. 47 000 Budsjettramme

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti

Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti Valgprogram 2011-2015 Fremtidens Hemnes Ved kommunevalget 2007 ble Arbeiderpartiet det desidert største partiet i Hemnes og har derfor hatt styringen på utviklingen

Detaljer

Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019

Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019 Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019 Lørenskog Sosialistisk Venstreparti ønsker en radikal endring i fordelingen av rikdom og eiendom. SV vil styrke fellesskapet og folkestyret og svekke markedskreftene

Detaljer

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle! Prinsipp- og handlingsprogram for i perioden 2013 2017 Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettsstatens prinsipper. Helse, velferd, omsorg og verdighet!

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

NEI. til eiendomsskatt!

NEI. til eiendomsskatt! NEI til eiendomsskatt! Din kommune, ditt valg, der du bor. Fet Frp 2015-2019 PRESENTASJON AV 1. KANDIDAT FET FRP ARILD MOSSING 1. kandidat for Fet FrP Arild er en av Fet kommunes mest erfarne politikere.

Detaljer

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti Kjære velger. Sørum Arbeiderparti stiller i år med et valgprogram som er både omfattende og konkret. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med

Detaljer

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015

Herfra til 2016  Valgprogram 2011 2015 Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015 VÅRE GRUNNVERDIER Frihet, likhet og solidaritet er våre grunnverdier. Sarpsborg Arbeiderparti vil arbeide for å sikre likeverdige levevilkår for alle, gjennom fellesskap

Detaljer

en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti

en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti program 2015-2019 Kjære velger! Et nytt kommunestyre skal velges, og din stemme har stor betydning for utfallet av hvilke partier som skal styre

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

LOKALPROGRAM ASKER 2015-2019

LOKALPROGRAM ASKER 2015-2019 2015-2019 LOKALPROGRAM ASKER NATURVERN MILJØPARTIET DE GRØNNE vil arbeide for et med menneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet,

Detaljer

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 1 Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 KrF s VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGI KrF er et verdiparti som bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag

Detaljer

- ruste opp ungdomsskolene i Ringsaker, slik at de tilfredsstiller framtidas krav og behov

- ruste opp ungdomsskolene i Ringsaker, slik at de tilfredsstiller framtidas krav og behov Ringsaker SV skal i perioden 2015 2019: Barn/Ungdom og utdanning Gode oppvekstvilkår danner grunnlaget for en god samfunnsutvikling. Ringsaker SV ønsker å trygge barn og unges situasjon ved å sikre god

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer